Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd"

Transcriptie

1 't LOUGNIJS Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 26e JAARGANG No. 7 REDACTIE: Dhr. WJ. van der Bijl Mw. F.F. Doornbos-Dijkhuis, eindredactie Mw. J.E. van de Graaf Mw. A.E. van der Hoek-Linstra Mw. A.Y. Holtman Mw. A.J.W. de Vries-Rennen Dhr. G. Werkman Inleveren van uw kopij: Per (Frouwke Doornbos) Per post: Bredeweg 1, 9995 PT Kantens (Anje van der Hoek) De redactie houdt zich het recht voor kopij ín te korten! MAART 2OO7 Administratie adres: Oosterweg 3, 9995 VJ Kantens, tel.: (0595) Ban krek. n o Rabobank Noord-G roningen t. n.v.'t Lougnijs. Wij verzoeken u om giften over te maken op bovengenoemde rekening. Een abonnement voor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebieden is mogelijk, door storting van 15,00 op bovengenoemde rekening. 't Lougnijs wordt u dan toegezonden. Aan allen die iets te koop en/of te koop vragen, is er altijd plaats voor uw advertentie in onze rubriek: Vraag en Aanbod. AdvertentietarieÍ: Hele pagina: 210,00 (jaargang) - 25,00 (eenmalig) Halve pagina: 135,00 (jaargang) - 15,00 (eenmalig) Kwart pagina: 84,00 (jaargang) - 8,00 (eenmalig) Copyright 1994 't Lougnijs. Overname uit deze uitgave wordt toegejuicht, mits onder bronvermelding. Drukwerk en verzorging van 't Lougnijs, geschiedt door. Drukkerij Sikkema, Hoofdstraat 16 te WarÍfum. AfiENSTE NLEWRD,,TAfiI RtrIJ: À N. \ De uitgave van dit blod wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

2 VAN DE REDACTIE Het is bijna maart. De lente is in aantocht, althans zo voelt het de afgelopen dagen. De bollen knappen overal alweer uit de grond en sommige bomen kunnen amper wachten met bloeien. Toch kan het in maart nog steeds behoorlijk gaan vriezen. Denk maar aan de hevige sneeuwval en de strenge vorst van enige jaren geleden. Het spreekwoord "Maart roert ziin staart" is er niet voor niets. Maar wat mij betreft mag het voorjaar losbarsten. lk denk dat velen van ons wel weer wat zonlicht kunnen gebruiken na de afgelopen donkere februarimaand. In dit nummer van 't Lougnijs vindt u een interview met Marcella Gerretsen, die aanstaande zaterdag haar kookschuur in Kantens zal openen. Verder informatie over de opening (op vrijdag 23 februari) van de gerestaureerde kerk in Rottum, een verslag van de onlangs gehouden jubileumvoorstelling van Advendo & De Kaanster Vlinthippers en natuurlijk de vaste rubrieken Nij ien t loug en De Pen. Om elke maand 't Lougnijs weer vol te krijgen, zijn we enigszins afhankelijk van u, de inwoners van Rottum, Stitswerd en Kantens. Alleen door kopij in te leveren over activiteiten die in uw dorp gehouden worden (hetzij een aankondiging, kort verslag of een leuke foto), houden we't Lougnijs actueel en levend in alle 3 de dorpen. lk hoop dat u massaal in de pen zal klimmen, zodat't Lougnijs zijn taak als informatiekrant voor Rottum, Stitswerd en Kantens niet zal verliezen. Wij rekenen op u! Binnengekomen giften Damclub Kantens 25,= H.K.v.D. 15,= Wij danken u voor uw gift. Oud papier Frouwke Doornbos, eindredactie Op zaterdagmorgen 24 februari zal er weer oud papier worden opgehaald in Rottum, Stitswerd en Kantens. Het oud papier graag om uur bij de weg.voor vragen/klachten kan men terecht bij OBS Klinkenborg ( BB). Zet uw papier tijdig en voor de ophalers zichtbaar bij de weg. Papier en karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf even losscheuren en bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastic, piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uítgehaald en opgeruimd worden.

3 AANSTAANDE ZATERDAG: OPENING DE KOOKSCHUUR Wilt u weten wat tapas is en deze zelf leren maken of zelf pastadeeg bereiden? Hiervoor hoeft u binnenkort niet meer naar een naburig dorp of Groningen. Marcella Gerretsen opent namelijk zaterdag 24 februari 2007 De Kookschuur aan de Middelstummerweg 6 te Kantens. ln de voormalige brandweerkazerne kunt u onder begeleidíng van Marcella met vrienden, familie of collega's een workshop koken volgen. Zelf is Marcella helemaal weg van de ltalíaanse keuken, maar de mogelijkheden bij de kookschuur zijn internationaal. Wie is Marcella en hoe komt ze in Kantens terecht? Als Marcella en haar vriend Hielke enkele jaren geleden op zoek zijn naar een woning, komen ze toevalligeruijs in Kantens terecht. Ze ziin op dat moment specifiek op zoek naar een koopwoning met een schuur om de oude VW-bus, die ze willen opknappen, te kunnen stallen. Drie kinderen en een verbouwing van de later aangekochte brandweerkazerne later, staat de VW-bus nog steeds te wachten op zijn renovatie. Het laatste halfjaar hebben zij zich voornamelijk gericht op de verbouwing van de brandweerkazernen deze eigenhandig omgetoverd tot een gezellige ruimte waar gekookt en gegeten kan worden. Wat doet Marcella in haar dagelijks leven? Via bedrijfscateraar Van Lier werkt Marcella bij de Thuiszorg. Als 'best geslaagde kok in 2002' kan ze haar passie voor het koken daar helaas niet kwijt. Zoals zij zelí zegl, is het voornamelijk potjes en pakles-voedsel dat zij

4 op haar werk bereidt. Thuis is zij altijd bezig met'koken'en het uitproberen van nieuwe dingen. Met De Kookschuur kan zij haar passie voor het koken op anderen overbrengen maar haar hoofdmotto blilft'niet alleen leerzaam, vooral gezellig'. Marcella is voornemens in de toekomst de diensten van De Kookschuur nog iets uit te breiden door bijvoorbeeld huisgemaakte pizza's te verkopen, gebakken in een authentieke ltaliaanse pizzaoven. Daarnaast zou zij ook graag geïmporteerde producten verkopen of al voorbereide maaltijden aanbieden. lk lees dat het mogelijk is kinderfeestjes te houden in De Kookschuur, wat moet ik mij bij het programma voorstellen? Het is vergelijkbaar met de Zuivelkeuken, waar vroeger ook kinderfeestjes werden gehouden. Bij een kinderkookfeestje De Kookschuur worden de schortjes voorgedaan en de koksmutsen gaan op, klaar om als echte koks je eigen feestmaal in elkaar te zetten. Mini pizza's, verse pasta of patat met appelmoes en kipnuggets worden zelf bereid met verse producten. Door het gezamenlijk te bereiden, weten kinderen beter wat ze eten. Maar het gaat ook om het plezier van het samen koken. Hoe kun je De Kookschuur bereiken? Via het telefoonnummer , per op of neem eenkifkje op de site diensten en producten schuur.nl, waar je nog eens na kunt lezenwelke Marcella aanbiedt. Tenslotte wil Marcella u van harte uítnodigen om tíjdens de opendag op 24 februari 2007 een kijkje te komen nemen in De Kookschuur. U bent welkom Íussen en uur. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd en voor de kinderen is er iets leuks te doen. A.Y.H. 7

5 BERICHT VAN INEKE'S BROODJES EN KADOOTJES Vanaf 1 februari 1995 tot en met 10 februari 2007 heb ik met veel plezier en toewijding mijn winkel Ineke's Broodjes en Kadootjes aan de Langestraat 4 gerund. Om een kleine dorpswinkel gaande te houden heb ik geprobeerd om het assortiment uit te breiden met streekproducten en met biologische producten, daarnaast had ik TNT service-punt in beheer en stomerij-service-punt. Helaas door concurrentie van de supermarkten die van 8.00 uur tot uur open zijn, werd het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. MÍjn uitgaanspunt is nooit geweest om een hoge omzet uit de winkel te halen, omdat ik.met veel plezier achter de toonbank stond. Maar het spookte de laatste tijd wel door mijn hoofd, dat ik waarschijnlijk in 2007 met de winkel zou stoppen. Maar denken of doen was toch een ander verhaal. Al die fijne wekelijkse kontakten, dat laat je niet zomaar (voor de tweede keer) los. En toen werd Cor ziek. Een ziekte waarvan we dachten dat we het onder controle hadden, daar zag het ook naar uit en je weet dat de kans bestaat dat het terug komt. Maar dat het zo snel zou zijn. Onze wereld stond weer even stil. Maar je moet verder en we gaan er weer tegenaan. Er zullen weer veel ziekenhuisbezoeken volgen. De chemo-kuren zijn alweer begonnen. Dit alles heeft mij wel doen besluiten om zo spoedig mogelijk met de winkel te stoppen, zodat we samen dit proces weer aangaan. We hebben goede moed en blijven positief. En dan al die fijne, liefdevolle reacties van iedereen. Begrip, maar jammer.. ^.. Al die kaartjes, bloemen, tekeningen, dat heeft ons zo goed gedaan, maar vooral begrip. lk zal het contact met iedereen erg missen, maar gelukkig zijn er in het dorp allerlei andere activiteiten waar we elkaar weer zullen ontmoeten. lk wil iedereen hartelijk bedanken en tot gauw in het dorp of voor een kopje koffie bij ons thuis. Cor en lneke Groeneweg COLLECTE REUMAFONDS 11 T/M 17 MAART Ruim vrijwilligers gaan van 11 t/m 17 maart langs de deur om geld in te zamelen voor de reumabestrijding. Dat Ís hard nodig, zeker nu blijkt dat reuma een 'volksepidemie'dreigt te worden. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de 20 jaar heeít last van een vorm van reuma. Omdat het reumafonds geen subsidie krijgt van de overheid is het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig voor goed onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen om reuma zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. U geeft toch ook? 8

6 ADVENDO PAKT UIT MET HAAR 75 JARIG JUBILEUM op zaterdag 27 januari jl. heeft toneel- en zangvereniging "Advendo& De Kaanster Vlinthippers" haar 75 jaríg bestaan gevierd in een uitverkocht 't Schienvat in Kantens. De vereniging liet zich van haar beste kant zien met een avondvullend programma waar toneel, zang en dans elkaar in hoog tempo opvolgden. Het meesf bijzondere van deze avond was wel dat alles door de vereniging zelf bedacht en verzorgd was. De avond begon met het speciaal geschreven openingslied, gevolgd door liedjes uit de eerste 25 jaar van de vereniging met een bijzonder smenzang van Jan Wals en Rein Eisinga. Dit gedeelte werd afgesloten met een schitterende playbackact van de Andrew sisters, geheel in stijl. Hierna volgde het eerste deel van het zelfgeschreven blijspel "En nogvele jaren..." waarin het publiek een kijkje in de keuken van de jubilerende Advendo werd gegund. Het gehele toneelseizoen passeerde de revue. Van de rolverdeling, de eerste repetities, een jaarvergadering, het maken van decorstukken, tot de opbouw van het podium in de zaal. Dit laatste gebeurde onder begeleiding van de vrolijke "opzij opzij" klanken van het koor. Na de pauze zong het koor liedjes uit de jaren oo-70. "Het dorp" van Wim Sonneveld (schitterend gezongen door Willem Knot) bracht veel kippenvel teweeg bij het publiek, terwijl de Rock & Roll medley, gezongen door enkele toneelspelers, de hele zaal liet swingen. Hierna volgde het tweede deet van het blijspel. Het publiek zag enkele repetities (waarin natuurlijk van alles mis ging), een slechte generale, de slapeloze nacht van de regisseuse, de stress vlak voor de uitvoering en tot slot de werkelijke uitvoering. Dit - 1 '. 'ni#t

7 laatste werd door Advendo versneld gespeeld, waardoor het geheel net een slapstick leek. De combinatie van Iicht, geluid en spel was hierbij zeer goed gekozen. De avond werd besloten met liedjes uit de laatste 25 jaar, waarin Jan Smit en Marco Borsato natuurlijk niet mochten ontbreken. Tot slot werd Marten Miske door 5 dames van Advendo in het zonnetje gezet, vanwege het feit dat híj al25 jaar een actief lid van Advendo is. Op de muziek van Candlelight werd een (romantisch) oveaicht gegeven van alle stukken waarin hij had gespeeld. Na het zingen van het speciaal geschreven sfotlied, was het de beurt aan duo "Die 2" die tot diep in de nacht het feest van Advendo compleet maakte. De gehele avond werd door 2 ereleden van de vereniging (gespeeld door Henk van Dijk en Ineke Groeneweg) van commentaar en de nodige anekdotes voorzien. Zij zaten op een prachtig balkon achterin de zaal. De reacties na afloop waren overueldigend. Het werken met meerdere podia, een goede afstemming van licht en geluid en de combinatie van toneel, zang en dans waren een schot in de roos. Een compliment voor de 3 organisatoren en schrijvers van deze jubileumuitvoering: Willem Knot, Janny Reiffers en Frouwke Doornbos. Vanwege het grote succes zal Advendo op zaterdag 24 maart een extra voorstelling verzorgen. Mensen kunnen hiervoor kaarten reserveren bíj Frouwke Doornbos ( ) of zich via de aanmelden Wees er snel bij, want op is op! 10

8 CURSUS KINDERKUNST START OP 8 MAART! Op donderdag B maart start de cursus Kinderkunst in 't Schienvat in Kantens. Deze cursus is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar en zal gegeven worden door Linet Aten; beeldend kunstenaar met didactische opleiding. De cursus bestaat uit 12 lessen en vindt elke donderdagmiddag plaats van tot uur (m.u.v. de schoolvakanties). Kinderen kunnen gelijk na school naar't Schienvat komen en krijgen drinken en koek. De kosten (incl. materiaal) zijn 50,=. Kinderen die het leuk vinden om kennis te maken met tekenen en schilderen kunnen zich voor 1 maart opgeven bij Rita Ottink (tel nr ) of Janny Buma (tel nr ). Bij minimaal 10 aanmeldingen gaat de cursus door. De cursus is in samenwerking met de Vrouwenraad. AGENDA SCHIENVAT Maart B uur uur hele dag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur VDK Volksdansen Provinciale Staten Verkiezing Sport en Spel (groep 3 t/m B) Handwerken Kinderkunst (vrouwen raad) Lezing Winteravond Ledenvergaderi ng Begrafe nisverenigi ng Plattelandsvrouwen Schienvatbestuur Jaarvergadering V rouwenraad Jubileu muitvoering Advendo Bridgen Koff ieochtend P lattelandsvrouwen Feestelijke ouderavond OBS Klinkenborg 11

9 Dry (Hee dep&o... Even voorstellen. Mijn naam is Herman Wassink Waar kom je vandaan? Van Winterswijk, via Purmerend en Zaandam naar Uithuizen en tot slot neergestreken aan de Kooistraat in Kantens Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerd terecht gekomen? Via mijn vrouw, zij is geboren in Kantens en wilde er wel weer graag wonen, nadat we samen zijn begonnen in Uithuizen. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan? lk denk mee in het dorpsbelang bij VDK. En waar nodig kun je een beroep op mij doen OmschrijÍ jezelf in 5 woorden. Betrokken, spraakzaam, hulpvaardig, rechtvaardig, koppig Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom? Met de hoofdcommissaris van politie. Omdat politiezorg op het plattefand de laatste jaren behoorlijk is uitgekleed. Wat is je Íavoriete gerecht? Kip in allerlei variaties In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden? Biatlon, langlaufen en schieten, de combinatie van lichamelijke inspanning en concentratie vind ik mooi. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven? De nieuwe burgemeester van de gemeente Eemsmond, omdat ik hem dan het mooiste gedeelte van zijn gemeente kan laten zien. Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen veranderen? Wat goed is moet je niet veranderen. Tot slot, aan wie geef je de pen door? Aan Wimjan Rietdijk uit Rottum 12

10 CSCW/FEESTCOMITE ZOEKT ENTHOUSIASTE MENSEN Onze commissie is op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van diverse activiteiten. Hier onder is een invulstrookje afgedruk. Vind je het leuk om te helpen bij één of meerdere activiteiten, lever het strookje dan in bij één van de onderstaande commissieleden. We nemen dan contact met,ie op. lk wil wel helpen bij: O De speurtocht, in oktober O Het sinterklaasfeest O Spelinstuif en bingo in de kerstvakantie (voor basisschool kinderen ) O Nieuwjaarsvisite O Lezing in 't Schienvat O Paasmiddag, eieren zoeken voor basisschoolkinderen O Koninginnemarkt O Avondvierdaagse O Fietstocht O Midzomerfeest/Dorpsbarbecue (om de 2 jaa Naam Adres Tel. Nr Marjan Veldman Oosterweg 7 Kantens Esther Hovenkamp Kooistraat 34 Kantens Janny Reiffers Langestraat 10 Kantens 13

11 DAMCLUB *HET LEERT VANZULF'' Uitslagen van de ondertinge competitie : 11 januari : R.Wijpkema - J.vanDijk 2-0 J.Zwerver -.K.Oomkens 1-1 W.Helmes - phoogwerí 0-2 K.Broekhuizen - R.Wijpkema O januari: K.Broekhuizen- p.helmes 0-2 K.Oomkens - M.Holtman 0-2 P.Hoogwerf - J.vanDijk 1-1 J.Zwerver - W.Helmes 2-0 Stand onderlinge competitie : 1. R.Wijpkema J.Zwerver P.Helmes RJ.Wijpkema K.Oomkens A. Ritzema B K.Broekhuizen M.Holtman P.HoogwerÍ J.van Dijk MJ. v.d.molen 4 s 12. JR. de Winter W.Helmes T 2 18 januari : K.Oomkens - W.Helmes 2-O A.Ritzema - K.Broekhuizen O-2 R.Wijpkema - P.Hoogwerí O-2 M,Holtman -P.Helmes 1-1 I Íebruari: A.Ritzema - J.Zwerver Z -0 P.HoogwerÍ - M.Holtman 2-0 K.Broekhuizen -R,Wijpkema 1-1 W,Helmes - '2 J,vanDijk -0 P' Helmes op de. derde.plaats is met zijn geringe aantal wedstrijden een kandidaat voor de 2e plaats. Dus Jan Zwórveri doe je O"ri toë anderen natuurlijk ook)! Competitie N.N.D.B. De thuiswedstrijd tegen Noorddijk werd maar liefst gewonnen met 11-5!l Zo doorgaan....ttt 16 DE LESTEZET Tonnie (Tonnís ) Kooi is oet tied hai was aal gl joar Mor hai was aaltied monter en blied en haar boudel goud veur mekoar! n Rondje lopen deur t dórp en om t loug,

12 Mouk hier en doar n proatje, en t was hom nooit te vroug. achter koezen n lekker sloatje! Noa t overlieden van zien vraauw zat Tonnie ien daipe raauw. Lol was der of en minder wer zien gezondhaid joa, sums is Í leven ook vreselk vraid Van damclub was hai lid, meer as 60 joar mit ain bain over aander, elleboog op knij, sjekje ien snoet. Zo kreeg hai t aaltied weer veur nkander en maaide hail wat dammers onderoet. Hai zat ook ien t bestuur en is loater benuimd tot erelid. En nou. noa Tonnie zien leste zet binnen wie aan zet... FEESTELIJKE OUDERAVOND OBS KLINKENBORG Op vrijdag 30 maart vindt de feestelijke ouderavond van OBS Klinkenborg weer plaats in dorpshuis't Schienvat, aanvang uur. De leerlingen van de groepen 1 Vm 6 zal het publiek vermaken met zang, dans en toneel. Tevens zal er een musical opgevoerd worden door leerlingen uit groep 7 en B. Waar het precies over gaat, blijft nog even geheim... Ouders, grootouders, broers/zussen en andere belangstellenden zijn van harte welkom!..kunst EN KUNSTIG'' OP OBS KLINKENBORG In de laatste week voor de voorjaarsvakantie stond alles op de OBS Klinkenborg het teken van kunst en kunstig. De leerlingen leerden o.a. I, I 17

13 wat kunst is, gingen met een kunstenaar aan de slag en beoefenden de kunst van het koken en fotograferen. Er werden beelden en sieraden gemaakt en de leerlingen van groep 5 Vm B kregen bezoek van dhr. T. Prins van glasatelier "Vergunning". Het was een hele leuke en leerzame week. Op de foto ziet u hoe de leerlingen uit groep 3 en 4 onder begeleiding van Michael Meijer beelden van was maakten. GEDICHTEN IN'T LOUGNIJS 25 januari was de Landelijke Gedichtendag. Het thema was dit jaar. stifte en eenvoud. In de media werd er veel aandacht aan besteed. De stad Groningen is een van de steden waar Gedichtendag uitgebreid wordt gevierd. Ér werden allerlei activiteiten georganiseerd: de Poëziemarathon, de Gedignag, nieuwe publicaties zagen het licht, Poëzieontbijt. In de etalages van winkels in de Folkingestraat kon je geschilderde portretten bekijken van 27 Groninger dichters. Groningen leverde al de Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen en nu werd er voor twee jaar een nieuwe Stadsdichter gekozen, Rense Sinkgraven. Hij moet zes keer per jaar over een actuele stadsgebeurtenis een gedicht schrijven. Piet van Dijken van Radio Noord vroeg mensen op straat oí ze wel eens een gedicht lazen of konden opzeggen. Een mevrouw droeg zo maar even een gedicht voor dat ze vroeger op de middelbare school had geleerd. Een meneer dacht dat het meer een vrouwenaangelegenheid was. Mannen hielden niet van gedichten, dacht hij of het waren "watjes". Het zal je maar gezegd worden! Houden onze Lougnijslezers van gedichten? De redactie doet iedere maand haar best om een passend gedicht te plaatsen. Er zit een praktische gedachte achter, namelijk dat onze drukker er een verloren hoekje mee kan vullen. De redactie ziet niet graag halve lege pagina's, maar soms is het niet te voorkomen. Naast deze praktische kant moet je het leuk vinden om een gedichte zoeken dat een beetje bij de maand of het seizoen past. lk kan u verzekeren dat het niet altijd meevalt. De seizoenen en christelijke feestdagen gaan wel, maar bijzondere gebeurtenissen zoals 415 mei, Koninginnedag, vakantie, eerste schooldag wordt moeilijker. Hoe denkt u over het gedicht van deze maand? Komende Íente, koude, sneeuw, wind, februari, mist, aarzelend groen, je herkent er wel iets in, vindt u ook niet? Als u wilt reageren, laat het ons horen via de Volgende maand vertel ik u iets over een haiku. A.E.v.d.H.-L. 1B

14 Voorjaar Geloven in de lente als de koude nog moet komen de kille sneeuw zich vasthecht aan de takken van de bomen de hemel dichte lippen heeft, de wind een harde hand, geloven dat het komen zal, dat land... Geloven in de lente als de mist op lichte voeten de jonge februarimaand uitdagend komt begroeten de vogels vrolijk zingen in het aarzelende groen, geloven dat het komen zal,'l seizoen... Geloven in de lente als de wilde stormen komen de gave bloem haar zachte bloei hardhandig wordt ontnomen de hemel huiverend openwaait in roekeloze pracht, geloven dat het komen zal, jouw kracht... Margreet van Hoorn. Uit: Welkom. JAARPROGRAMMA N.B.V. P. /VROUWEN VAN NU (AFD. MTDDELSTUM/KANTENS) 23 febr. 20 maart 29 maart 24 april 7 juni 1B sept. 23 okt. 5 nov. 20 nov. 1 8 dec. Jubileumavond in Vita Nova. Mevr. Terpstra-ldsard over: Doen wij nog aan etiquette of is dat iets van vroeger? Aanvang: uur in't Schienvat. Koffiemorgen in 't Schienvat. Atelier Ann Twin: Lezing over barnsteen + workshop. Aanvang: 9.30 uur. Mevr. Stokroos- Beltman met een lezing over Groninger hofjes. Aanvang: uur in Vita Nova. Staan we op de braderie in Middelstum. Ds. De Boer met een lezing over het kloosterleven door de eeuwen heen. Aanvang: uur in Vita Nova Apotheker Salentijn. Lezing: Medicijngebruik, hoe gaan we er mee om? Aanvang: uur in Vita Nova. Mevr. Birgit FlUg: Tapas maken. Aanvang: uur in 't Schienvat. Brokantens. Samen sieraden maken. Aanvang: uur in 't Schienvat Kerstavond om uur in Vita Nova. T. Jensma-Helder. secr. Iel

15 Niien Í tou0 Wie na 2 oktober door Rottum is gereden heeft vast gezien dat er op nr. 13 nieuwe bewoners zijn. Dat zijn wij; Hans en Anneke Moreel met onze twee herders Tim en Ekim. Doordat Hans onverwachtoch nog met de Vut kon, werd het mogelijk om nog één keer te verhuizen en het liefst naar het noorden. Op Funda en VBo-sites gezocht, een weekje een huisje in Heerenbuuren gehuurd, om van daaruit te gaan kijken en van de 15 huizen bleef er één over: 't Lage Eind 13 in Rottum. Hoewel het heel somber leek met al die coniferen, hadden we wel het idee dat het een lief zonnig huis kon worden. Toen de bomen weg waren hadden we inderdaad zon in huis, en heus de tuin krijgt weer een magnolia en bloemen. Zodra het weer het toelaat, gaan we de nieuwe structuren aanleggen en tuinhekken plaatsen. Komt het er weer heel anders uit te zien. Voor we naar Rottum verhuisden woonden we in de Hoeksche Waard, een beschermd nationaalandschap onder Rotterdam, in een huisje onderaan een dijk met een grote cottagegarden. Zo'n tuin wíllen we weer, alleen wat meer aan de bouwperiode van het huis aangepast. Ons huis is namelíjk gedeeltelijk gebouwd van kloostermoppen van de kloosterkerk die in 1850 is gesloopt, dus is het gebouwd tussen ongeveer 1850 en Het dorpje is hartstikke leuk om te wonen. ledereen verwelkomde ons en waren blij dat het huisje weer bewoond wordt. Zoals jullie al wisten (en wij nu ook) is het een prachtige omgeving om te wandelen met de honden. Die genieten hier dus ook. Voorlopig hebben we nog genoeg binnen te doen, ffi il 21

16 tot het beter weer wordt. Nu zijn we bezig met de nieuwe keuken en die gaat mooi worden. Met vriendelij ke groet, Hans en Anneke Moreel WINTERAVOND IN 'T SCHIENVAT OP 15 MAART Georganiseerd door Vrouwenraad & CSCW/Feestcomité & CSR ln ons land is een "strenge" winter eerder uitzondering dan regel. Hoe anders is dit in het noorden van Europa, in b.v. Noorwegen, Finland of Zweden. In Zweden zijn de winters aanzienlilk strenger dan in onze provincie en dat wordt nog versterkt door het feit dat de zon er eerder onder de horizon verdwijnt, met als gevolg lange winteravonden. Deze lange donkere avonden vinden o.a. een invulling met gezellige bijeenkomsten, van jong en oud, met onder meer muziek en dans uit de eigen streek onder begeleiding van de plaatseliike speelmannen/vrouwen. Onze plaatsgenoten Helga en Rudy Ephraim hebben Zweden diverse keren bezocht en hebben met hun belangstelling voor de volksmuziek en - dans vele van deze avonden bezocht, zowel in Zuid- als Noord Zweden. Zij willen ons deelgenoot maken van deze cultuur door voor ons een gezellige avond te verzorgen in 't Schienvat. Ze zullen er niet alleen over vertellen, maar tevens de specifieke meeslepende muziek ten gehore brengen op viool en accordeon. Natuurlijk hebben ze ook Zweden in de zomer bezocht. Ook daarover zal het één en ander worden verteld, zo mogelijk met beelden van de omgeving en van de zomedeesten. Deze winteravond wordt u gratis aangeboden op donderdag 15 maari2007 in't Schienvat. Aanvang uur. U bent allen van harte welkom. GEZOCHT: KANTINEPERSONEEL KRC HELP...HELP...Een oproep voor iedereen: Wie zou ons kunnen helpen in de kantine van KRC achter de bar? We zoeken ongeveer 3 personen voor de ochtenddienst ( jeugd - ongeveer 2.5 uur) en 3 personen voor de middagdienst (senioren- ongeveer 3 uur). Wie helpt ons hietbij uit de brand? Als het je wat toe lijkt dan kun je je aanmelden bij Wobbe Bruinsma, Kooistraat 11 in Kantens (tel nr ) of via het kantinepersoneel. 22

17 JAARLIJKSE LEDENVERGADERING BEGRAFENISVERENIGING KANTENS Datum : 16 maart 2007 Aanvang : uur Locatie : 't Schienvate Kantens AGENDA 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ledenvergadering Jaarverslag secretaris 5. Verslag kascommissie 6. Jaarverslag penningmeester 7. Bestuursmededelingen Samenwerking met uitvaartverzekering "Twenthe" 100 jarig bestaan van onze vereniging op 14 april Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar Dhr J. Wals (alg. bestuurslid). Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bíj de secretarís, Dhr. R.J. Swieringa, tel. nr. (0595) Rondvraag 10. Sluiting BEGRAFENISVERENIGING KANTENS 1OO JAAR! Op 17 april1907 is onze verenging opgericht en op zaterdag 14 april 2007 willen we als vereniging daarbij stilstaan door ons te presenteren middels een aantal competente onderwerpen, die passend zijn bij onze vereniging. Veelal zijn dit onderwerpen waar u niet dagelijks aan zult denken, maar toch zeker van belang kunnen zijn. De presentatie zal, naast onze eigen vereniging, verzorgd worden door diverse bedrijven b.v.: Grafkisten, bloemist, crematieverzorging, drukkerij, grafsteen, uitvaartverzekering, notaris, enz. De begrafenisverenging Kantens verwelkomt u graag op zaterdag 14 april 2007, vanaf uur tot uur in 't Schienvat te Kantens. 24

18 GERESTAUREERDE DORPSKERK VAN ROTTUM OPENT HAAR DEUREN Vrijdagmiddag 23 februari a.s. is een gedenkwaardige middag voor het dorp Rottum. Dan opent de gerestaureerde dorpskerk weer ofíicieel haar deuren. Maart 2006 is gestart met de restauratie van deze in 1889 gebouwde dorpskerk. De - thans als jong rijksmonument aangemerkte - kerk is gebouwd onder architectuur van de inmiddels alom erkende architect uit Middelstum: Jacob Tilbusscher. De dorpskerk werd gebouwd op de fundamenten van de voormalige kloosterkerk ( ). Kenmerkend voor deze dorpskerk zijn: de neo-baksteen-gothiek, het gebruik van gietijzer, en de combinatie van eenvoud en sierlijkheid. Verschillende onderdelen van de kerk zijn gerestaureerd zoals het dak, het torentje, de binnen- en buitenkant van de kerk is geheel geschilderd en verder zijn er zaken aangepakt zoals vervanging waterafvoer, verplaatsing grafzerken, voegwerk voorgevel, verbetering verlichting. De leiding over deze restauratie lag in handen van Willem van der Veen, restauratiearchitect te Groningen. De restauratie kostte euro en is ondermeer gefinancierd met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van de provincie Groningen, verschillende fondsen en inwoners van Rottum en omgevrng. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de otficiële opening van de dorpskerk van Rottum (Kloosterweg 13) op vrijdagmiddag 23 februari a.s. PROGRAMMA 23 FEBRUARI uur Ontvangst in het Dorpshuis uur Officiële opening van de kerk en korte inleiding door gedeputeerde Cultuur, Hans Gerritsen uur Over grensoverschrijdende samenwerking, Hamr Jurgens, Voorzitter Klosterverien lhlow (tot voor kort burgemeester van lhlow) uur Over de bouwgeschiedins van de Rottumer kerk, door Reint Wobbes bouwkundig adviseur uur Dankwoord, door dorpsdominee Wil Ockels, voorzitter "Stichting Rottumer Kerk" uur Afsluiting en daarna napraten in het Dorpshuis De herinnering aan de kloostertiid ( ) speelt in Rottum een grote rol. In het dorp is nog een dubbele kloostergracht, een kloostermuur die de begraafplaatscheidt van de openbare weg, ziin er hergebruikte plavuizen in de beide consistoriekamertjes van de gerestaureerde kerk te vinden en 25

19 zijn er kloostermoppen in het kleinste huisje van de provincie Groningen verwerkt: het Hoeske van Thais Jaoptje. Dit huisje fungeert inmiddels als museum en wordt beheerd door het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Er is in Rottum de afgelopen jaar hard gewerkt om de herinnering aan de kloostertijd levend te houden. Rottum heeft een dorpsvisie gemaakt en uitgevoerd. Bovenstaande voorbeelden inclusief de restauratie van de kerk maken daar onderdeel vanuit. Maar ook het wandelpad rond de terp en langs de dubbele kloostergracht; het opknappen van de graven en beplanting van het kerkhof en de renovatie van de buitenkant van het dorpshuis zijn het positieve gevolg van deze visie. Rottum heeft als eerste van alle Groningse dorpen een dorpsvisie geheel uitgevoerd. Voormalige kloosterkerk in Oost-Friesland De kerk maakt tevens onderdeel uit de drieluik lhlow-aduard-rottum. Dit grensoverschrijdende EDR-project richt zich op het stimuleren van de belangstelling voor de tientallen kloosters in Groningen, Friesland en Oost- Friesland. Zo werd in de dertiende eeuw het klooster te lhlow gesticht vanuit het klooster te Aduard. In de loop van dit jaar zal in Aduard een toeristische route worden gepresenteerd waarin alle voormalige Cistercienzer kloosters in het kustgebied met elkaar en met de toenmalige middeleeuwse geschiedenis worden verbonden. Eind 2007 zal in lhlow de staalconstructie worden onthuld die op plastische wijze laat zien hoe omvangrijk en sierlijk de voormalige kloosterkerk van het daar gelegen Cistercienzer klooster - Schola Dei - is geweest. Aanvulling programmai Íototentoonstelling Landschap Hogeland Er is er gelegenheid tot het bekijken van de fototentoonstelling Landschap Hogeland van Annet Eveleens. Zij weet op fascínerende wijze de wisseling der seizoenen vast te leggen op het mysterieuze Hogeland. Haar onlangs op de markt gebrachte kalender met landschapsopnamen van Hogeland was in no time uitverkocht. Van 23 februari tot 28 mei 2007 kunnen haar sfeerrijke landschapsopnamen worden bewonderd in de dorpskerk van Rottum. Op 23 februari is Annet Eveleens in de gelegenheid om na de opening van de kerk een toelichting te geven op haar kijk op het Groninger Hogeland. 26

20 BRUGGEN WAARSCHIJNLIJKLAAR OP 15 MAART De werkzaamheden aan de bruggen gaan enigszins langer duren dan verwacht. Reden hiervoor is dat er geen asfalt beschikbaar is. Naar verwachting wordt de Usquerderweg tussen Usquert, Rottum en Kantens op 15 maart 2007 weer opengesteld voor het verkeer. NIEUWS VAN DE THEATERWERKPLAATS KANTENS De afgelopen jaren was Paradox met haar activiteiten voor jongeren gevestigd in de theatenruerkplaats. Met subsidie van de provincie werden er voorstellingen gemaakt voor en door jongeren die gespeeld werden op scholen. Ook kwamen scholen op bezoek in Kantens voor workshops drama & dans en voorstellingen. Paradox is december 2006 gestopt met deze activiteiten en de stichting is opgeheven. De theaterwerkplaats blijft echter voorlopig actief en biedt ruimte aan groepen om te vergaderen, oefenen, logeren. Diverse docenten organiseren de komende maanden dansweekenden en in de zomer wordt er een theaterweek georganiseerdoor Helmert Woudenberg. Voor informatie over huur van de ruimte kunt u terecht bij Toke van Oorsouw (tel. nr ) GROTE OPKOMST BOSKAPDAG OP 27 JANUARI De opkomst van 15 volwassenen en een paar kinderen was een succes. We hebben met veel plezier de ochtend doorgebracht in het bos van Kantens. De nieuwe gezichten die er bij waren genoten ook van het mooie werk en de gezellige síeer onderling. De komende keer is zaterdag 24 februari en we starten weer aan de Stitswerderlaan bij het bos om 9.00 uur. Deze dag gaan we de knotwilgen knotten en een paar grote bomen snoeienlkappen bij de vijver in het bos. Opgave bij Jan Jensma (tel.nr.55711b) Jan Jensma Vereniging Dorpsbelangen Kantens GYM VOOR DE JEUGD IN 'T SCHIENVAT Woensdag 7 en 21 maart is er weer gymnastiek voor kinderen uit groep 3 Um 8 in't Schienvat, van 13.30tot uur. De lessen worden gegeven door Trudy Vrugt. De entree is gratis. Jij komt toch ook? 27

Maandelij kse informatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd

Maandelij kse informatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 'c t@ugë&hlg Maandelij kse informatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 27e JAARGANG No. 13 REDACTIE: Anneke van de GraaÍ ; Eric de Klerk Anna Holtman Wimjan Rietdijk Anje van der Hoek-Linstra

Nadere informatie

Grunneger Oavend. April. Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Deze maand o.a.: 31 e jaargang - 2011 DE PEN

Grunneger Oavend. April. Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Deze maand o.a.: 31 e jaargang - 2011 DE PEN Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. April 31 e jaargang - 2011 Deze maand o.a.: DE PEN VERKIEZINGSUITSLAG FF-CHATTEN PROJECT OEKRAÏNE VAKWERK NIEUWS VAN MOLEN DE GROTE

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd

Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 't LOUGNIJS Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 21e JAARGANG No. 9 REDAKTIE: Mevr. A.van der Hoek-Linstra Mevr. D.van Meggelen-van der Heide Dhr. W.J.van der Bijl

Nadere informatie

december Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker...

december Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker... Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. december 34 e jaargang - 2013 DEZE MAAND O.A.: BURGEMEESTER OPENT PAD FF-CHATTEN VAKWERK IN GESPREK MET NIJ IEN T LOUG UITGEVLOGEN

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

Het nieuwe jaar begint met storm, veel regen en wateroverlast. Februari. Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd.

Het nieuwe jaar begint met storm, veel regen en wateroverlast. Februari. Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Februari 33 e jaargang - 2012 Deze maand o.a.: FF CHATTEN GELUKKIG NIEUWJAAR SPORTIEF BEKEKEN VAKWERK IN GESPREK MET NIEUWS VAN

Nadere informatie

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar,

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

77ste jaargang 592 februari 2011

77ste jaargang 592 februari 2011 77ste jaargang 592 februari 2011 Het pastorale team 6 t/m 11 met oa installatie Netty Hengeveld Jeugdviering 12 Thema over liefde Geestelijk Werken 13 Van de bestuurstafel 15 t/m 18 voortgang renovatie

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag.

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag. -7654- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7619- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012 06-10 Feesttent Kn. Wytseswei: Scrum e.a., 20.30 uur 10-10 De Kamp: inloop-informatiebijeenkomst Centrale As, tussen

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

ALGEMEEN REDACTIETEAM ABONNEMENTEN FINANCIEEL BRUGJES LEZERS SCHRIJVEN

ALGEMEEN REDACTIETEAM ABONNEMENTEN FINANCIEEL BRUGJES LEZERS SCHRIJVEN ALGEMEEN Verspreidingsgebied Bezorging Oplage Kopij inzenden De Nieuwsbrug digitaal Drukwerk REDACTIETEAM Gerry van der Bruggen Henk Aberson Jaap den Bleker Janneke Boers Heleen van Gastel Cees Brouwer

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

& BOOM STROOM. april 2015, nummer 112. Daarom De Steeg

& BOOM STROOM. april 2015, nummer 112. Daarom De Steeg & BOOM STROOM april 0, nummer Daarom De Steeg - INHOUD - P Daarom De Steeg de ontmoeting P 0 P Het Portret Het recept van... P Daarom De Steeg, het verhaal van Wietze Landman en Connie den Haan Terugblik:

Nadere informatie