Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 183 Donderdag 17 juli 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken IKA Vakantieweek Ruth's Report Veranderen ligt ons niet PAGINA 5 PAGINA 9 PAGINA 10 Loomen Tot voor kort kende ik het woord loomen niet. Een loom gevoel, dat heb ik wel eens. Maar loomen... Was het misschien een mij onbekend werkwoord? Ik loom, wij loomen (met een dubbele oo?), zij hebben geloomd. Dit was in mijn onwetendheid een foute veronderstelling, zo ontdekte ik al snel. Loomen kwam voorheen in onze taal incidenteel voor. Maar dan in de betekenis van weven. Het werkwoord loomen is dan ook afgeleid van de Engelse naam van een weefbord of weefgetouw: loom. Loomen moet dan ook worden uitgesproken als loemen. Het viel mij op dat er in de directe omgeving waar het woord loomen viel te lezen altijd grote hoeveelheden gekleurde elastiekjes te vinden waren. Dat was geen toeval, zo bleek uit een nader door mij ingesteld onderzoek. Inmiddels zijn mijn confrontaties met loomen en de producten daarvan onvermijdelijk geworden. Ik weet nu waar loomen voor staat. Loomen is een kruising tussen vingerhaken en punniken met elastiekjes. Van eenvoudige armbandjes tot slippers, riemen, poncho s en muurdecoraties, alles is te loomen. Loomen doe je door de gekleurde elastiekjes aan elkaar te knopen op een weefbord met een soort haaknaald. Loomen is eigenlijk al sinds mei 2014 een rage. En niet alleen onder jongeren! Elastiekjes kun je ook spannen. Het zijn net snaren van een piano. Met een beetje handigheid kunnen er dan verschillende klanken worden voortgebracht. Die elastiekjes bieden dus ook de mogelijkheid tot veelklankigheid. Elastiekjes zijn ook nog handig om bijvoorbeeld losse voorwerpen bij elkaar te houden. Loomen zal in de categorie lifestyle of jongerentaal wel gaan behoren tot de opvallende woorden van In de visie en missie van onze gemeente en in het over enige tijd te presenteren beleidsplan staat te lezen, dat onze kerkelijke gemeente een plek heeft in het maatschappelijk leven van Winterswijk. Ze is veelkleurig en veelklankig, de vieringen zijn divers en ze biedt een scala aan activiteiten. Met een beetje fantasie durf ik te stellen dat wij als Protestantse Gemeente te Winterswijk feitelijk al volop aan het loomen zijn! Hans Evers Bruggen bouwen: Op reis naar Roemenië Een tijdje geleden meldde ik u in mijn sectiebericht dat ik in de eerste week van mei naar een congres in Roemenië zou gaan. Daar ben ik ondertussen geweest. In dit artikel wil ik iets meer over dat congres vertellen. Doel van het congres Het congres dat ik bezocht werd georganiseerd in het kader van het zogenaamde CULTA-project, een project dat gesponsord wordt door een programma van de Europese Unie voor permanente educatie. Dit project heeft ten doel plaatselijke kerkleiders te leren hoe zij vanuit hun geloofsgemeenschappen bruggen kunnen bouwen naar andere religieuze en sociale groepen in de maatschappij om samen te werken aan een samenleving die iedereen goede kansen weet te bieden. Deze workshop was belegd om ervaringen op dit vlak uit te wisselen. Op grond van deze ervaringen moet straks een handboek worden geschreven waarin kerkleiders kunnen lezen hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het overbruggen van verschillen binnen de multiculturele samenleving. In Craiova Vanuit verschillende EU-landen wordt aan het CULTA-project meegedaan. Ook de docent van de cursus Bruggen bouwen die ik in het voorjaar in Groningen volgde, is erbij betrokken. Daarom kreeg ik met twee medestudenten de kans om mee te doen aan een workshop in Craiova. Dat is een stad van ongeveer inwoners in het Zuidwesten van Roemenië. In dit deel van Roemenië wonen vooral Roemenen elders wonen ook Hongaren en mensen van Duitse afkomst en daarnaast nogal wat mensen van het Roma-volk ( zigeuners ). Bijna iedereen in dit gebied behoort tot de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Deze kerk is een nationale kerk met een eigen patriarch binnen de Orthodoxe traditie, waartoe bijvoorbeeld ook de Griekse, de Russische en Bulgaarse Orthodoxe Kerk behoren. Bij een excursie naar de theologische faculteit in Craiova bleek het eigene van die traditie. Je kunt daar niet alleen theologie studeren, maar ook heilige kunst (alles wat met iconen te maken heeft, inclusief het zelf schilderen ervan). De deelnemers Aan de workshop werd deelgenomen door delegaties uit gastland Roemenië en verder uit Bulgarije, Italië, Estland, Noorwegen en Nederland. Het was dus een zeer internationaal gezelschap. Ook de verhalen van de deelnemers waren zeer divers, omdat ieder land weer andere minderheidsgroepen heeft waarmee bruggen moeten worden gebouwd. In Estland zijn veel Russen, maar nauwelijks moslims. Noorwegen en Nederland hebben wel veel moslimimmigranten (en daarnaast trouwens ook veel christenen van elders). In Bulgarije is al eeuwen een Turkse minderheid. Roemenië heeft, net als Bulgarije, veel met Roma te maken. Dat geldt in het bijzonder voor de streek rond Craiova. Het Roemeense verhaal als voorbeeld Hoewel de Roemeens-Orthodoxe kerk veel aandacht heeft voor de heilige traditie en andere hemelse zaken, blijkt zij ook veel sociaal werk te verrichten, vooral onder de Roma. Deze bevolkingsgroep wordt vanwege haar afwijkende levensstijl door de andere Roemenen gewantrouwd en soms zelfs gediscrimineerd. Daardoor zijn er voor hen maar beperkte kansen om op een eerlijke manier aan de kost te komen. Veel Roma gaan voor kortere of langere tijd naar het buitenland om daar geld te verdienen. Kinderen blijven dan vaak achter bij hun grootouders of andere familieleden. Die hebben lang niet altijd de mogelijkheid om goed voor hen te zorgen. De kerk probeert door middel van scholing, maatschappelijk werk en psychologische hulpverlening te voorkomen dat deze kinderen ontsporen. Tijdens het congres bezochten wij een project van de kerk in de buurt van Craiova waar Romakinderen een paar dagen per week worden opgevangen, een goede maaltijd krijgen en worden geholpen als zij op school niet goed kunnen meekomen. De kerk hoopt zo de Roma uit hun (soms ook zelfgekozen) isolement te halen en bruggen te bouwen tussen hen en de mensen in hun omgeving. Van een van de deelnemers van de workshop hoorden wij dat de Roemeense kerk zeer bedreven is in het verkrijgen van subsidies voor dergelijk werk en ook in het vinden van vrijwilligers. Veel studenten helpen de kerk in hun vrije tijd bij haar werk onder de Roma, niet alleen uit menslievendheid maar ook omdat zij hiermee extra studiepunten kunnen behalen. Nog wat opgestoken? Het is altijd lastig om precies aan te geven wat je van zo n workshop hebt opgestoken. Voor mij was het vooral verrijkend om de verhalen te horen van mensen die in een heel andere situatie voor de kerk werken dan ikzelf. Zo was er een Bulgaarse monnik die op een buitenpost van zijn klooster in een achterstandswijk terecht was gekomen en binnen de kortste keren allerlei mensen met problemen aan de deur kreeg die hem om geestelijke hulp vroegen. Zijn verhaal heeft mij er nog eens goed van doordrongen dat het niet vrijblijvend is om bruggen te bouwen naar mensen die heel anders zijn dan jij. Dan moet je niet alleen bereid zijn om je vooroordelen over anderen te laten varen, maar ook om dingen anders te gaan doen dan je gewend was. Daar zijn wij in de kerk niet altijd zo goed in. Maar hopelijk geeft de Geest van God ons de moed om zelf ook over de brug te komen die wij naar anderen hebben gebouwd. Chris de Jonge

2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen uit Kerkenwerk is uitsluitend mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Naomi van der Linden: columns, hoofdartikelen, kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Ria Kruisselbrink: sectieberichten en in memoriam Wil Mulder: algemene kopij Gerrie Kuenen: jeugdnieuws Ans ter Horst: speciale projecten Erna Schreurs: bijzondere opdracht Eindredacteur: Moniek de With Inleverdatum van kopij: uiterlijk 28 juli 2014 vóór uur. Inlevering kopij alleen als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via (max. 450 woorden per artikel) Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, ' of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, ' Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 07 augustus Advertenties: Dick Wensink, ' Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, ' Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, ' Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, ' Hulpkosters: Mevr. J.B. Hoitink- Remmerts, Mevr. I. Ruesink, Mevr. A. Visser-Vaartjes en Dhr. H. Aalbers Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk ' , Kerkenraad PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk Voorzitter: dhr. C.J. Evers, ' College van Kerkrentmeesters Bankrekening NL77FVLB Voorzitter: vacant ' e Voorzitter: Mevr. A. Stans, ' College van Diakenen Bankrekening NL63RABO Voorzitter: dhr. H.J. Abbink, ' Jeugdwerkleider Vacant, p/a Markt 46, ' Kindernevendienstcommissie en Kinderoppasdienst Zie pagina 12 Grafische verzorging Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans 2014: ,= Al ontvangen per 07 juli 2014: ,=. Dat is 65,0%. Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! De kerkrentmeesters Voor het inleveren van kopij verzoeken wij u vriendelijk te letten op de volgende punten: a) kopij opsturen als bijlage uitsluitend via met daaraan gekoppeld de juiste redacteur. b) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon vóór uur. c) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam. d) goede foto s (minimaal 1 MB). e) het maximum aantal woorden voor de diverse rubrieken is: - column hoofdartikel in memoriam overige artikelen 450 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. PGW App De redactie Heeft u een mobieltje (Smartphone, Android of Apple) dan kunt u vanaf nu informatie vinden op uw mobiele telefoon over onze gemeente. Wat moet u daarvoor doen? U gaat naar de Play Store of de App Store en daar zoekt u de app Protestant herkenbaar door het PK logo. Vervolgens installeert u deze app. De app is gratis! Bij de zoekfunctie tikt u de naam Winterswijk in en dan krijgt u de naam van onze gemeente te zien. Als u op die naam tikt komt u in onze eigen app. Daar klikt u op een icoontje naar keuze voor informatie. Bijvoorbeeld berichten of agenda. U hoeft zeer beslist geen hoog opgeleide ICT er te zijn om uw weg op deze app te vinden. We zijn pas begonnen met het invullen van deze app en de app verkeert nog in een verkennend stadium. Deze app kan gezien worden als een nieuwe mogelijkheid om onze gemeenteleden, maar ook anderen te informeren. Hans Evers Voorzitter Kerkenraad Kerkenwerk 184 overbrugt 4 weken! In verband met de vakantieperiode zal Kerkenwerk 184 een periode overbruggen van 4 weken in plaats van 3 weken. We willen u vragen hier rekening mee te houden met uw in te sturen artikelen, met name de artikelen die tijdsgebonden zijn. Tevens betekend dit dat de inleverdatum van Kerkenwerk 185 ook een week verschuift en staat op 28 augustus a.s. Alvast bedankt en een hele fijne vakantie gewenst! Startzondag 14 september Onderwerp: vieren en verbinden Aanvang om uur in de Zonnebrinkkerk Nieuwsgierig geworden Kijk dan de volgende keer in Kerkenwerk!!! De redactie De Taakgroep Vorming en Toerusting/Pastoraat De toekomst begint vandaag De Beleidsplancommissie heeft onlangs het Concept Beleidsplan bij de kerkenraad ingediend. Het plan heeft als titel De toekomst begint vandaag. In dit plan hebben wij de hoofdzaken van het beleid voor de komende jaren beschreven. Wij geven de kerkenraad, de colleges en de taakgroepen een aantal zaken mee. Dit zijn zaken waarmee al deze geledingen van onze gemeente iets zouden moeten doen. Wij adviseren, dat zij over deze onderwerpen een beslissing nemen, beleid ontwikkelen, plannen maken, etc. Al deze zaken hebben wij opgesomd en er ook een globale planning bijgezet. Het Concept Beleidsplan ligt nu dus bij de kerkenraad van de PGW. De kerkorde van de PKN schrijft in Ordinantie precies voor wat vervolgens de stappen van de kerkenraad zijn. De kerkenraad neemt over het beleidsplan allereerst een voorgenomen besluit. Daarna publiceert de kerkenraad het plan in de gemeente. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleids- plan te geven. In de praktijk belegt de kerkenraad dus een gemeenteavond hierover. Hierna stelt de kerkenraad het beleidsplan, eventueel met wijzigingen, definitief vast. Het concept beleidsplan hebben wij voorzien van een aanbiedingsbrief aan de kerkenraad. In de deze brief hebben wij nog een aantal adviezen aan de kerkenraad opgenomen. Daarnaast hebben wij nog een aantal opmerkingen gemaakt, in de eerste plaats over onze veelkleurigheid. De verschillende geloofsbelevingen kunnen als een positieve kracht ingezet worden in de gemeente. Juist het aan elkaar geven van vertrouwen en respect geeft ruimte voor de toekomstige kansen en ontwikkelingen. Wij zijn rijk met onze vele activiteiten, gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Maar over deze rijkdom valt ook nog iets anders te zeggen. De financiële situatie vraagt om afstemming en beleid op het gebied van inkomsten en uitgaven. Ze vraagt om afstemming van wensen, verlangens en plannen voor de toekomst, op de beschikbare mensen en middelen. Die afstemming kan er voor zorgen dat er een gezonde financiële situatie ontstaat. De gemeente kan door die afstemming duurzaam een gezond kerkelijk leven ontwikkelen op basis van het geformuleerde beleid. Hierdoor mogen ook de kinderen van de toekomst op hun wijze vorm en gestalte geven aan de Protestantse Gemeente Winterswijk. De gemaakte keuze om op verschillende manieren te investeren in jeugd en jongvolwassenen draagt daar zeker aan bij. De toekomst begint vandaag. De Protestantse Gemeente Winterswijk kan vandaag beginnen met kerk-zijn in en voor de toekomst. Namens de Beleidsplancommissie PGW Drs. G. Zemmelink stopt met pastoraat en bezoekwerk Drs. Gerrie Zemmelink heeft het moderamen laten weten haar werkzaamheden voor het pastoraat en het bezoekwerk in de secties van ds. Van Gooswilligen en ds. Parmentier op eigen verzoek per 1 juli jl. te willen beëindigen. Het moderamen heeft veel waardering voor de inzet die zij de afgelopen tijd voor onze gemeente heeft getoond en nam dan ook met teleurstelling kennis van haar besluit. Behalve waardering is er ook dankbaarheid voor het werk dat zij voor onze gemeente heeft verricht. Het moderamen gaat naarstig op zoek naar een adequate oplossing voor de ontstane situatie. Gemeenteleden behorende tot de secties van ds. Van Gooswilligen en ds. Parmentier kunnen net als voorheen in geval er een beroep moet worden gedaan voor pastorale bijstand en bezoekwerk contact opnemen met hun sectievoorzitter of met de dienstdoende predikant. Namens het moderamen, Henk Korenberg secretaris Hans Evers, voorzitter Wouter Overeijnder, scriba 2

3 Bijbelrubriek Gelijkenissen In het Nieuwe Testament lezen we regelmatig dat Jezus tot zijn discipelen en tot het volk in gelijkenissen sprak. Maar wat is dat eigenlijk, een gelijkenis? Als Jezus een gelijkenis uitspreekt is dat meer dan het spreken in beelden. Jezus wil met een gelijkenis aan de hand van bekende beelden mensen aan het denken zetten over hun leven, over hun relatie met anderen en met God. Met de gelijkenissen van Jezus moeten wij dus aan de slag. De eerste gelijkenis in Mattheus 13 die op 13 juli werd gelezen ging over zaaien en vrucht dragen. Daarna volgen er nog 2 gelijkenissen over zaaien. Op zondag 20 juli lezen we in Mattheus 13:24-30, de gelijkenis van het zaaien van onkruid tussen het goede zaad. Een lastig verhaal. Want wat maakt het toch dat het goede steeds weer gedwarsboomd wordt? Bovendien is het wonderlijk dat het onkruid op de akker mag doorgroeien. Ook in ons eigen leven kiemt het goede en het kwade vaak dicht naast elkaar. Hoe kunnen we dan toch het goede alle ruimte geven? Zondag 27 juli lezen we korte andere gelijkenissen over het Koninkrijk van de hemel: Mattheus 13: Het Koninkrijk van de hemel is als een schat die verborgen worden. De goede vissen worden van de slechte gescheiden maar dat gebeurt pas als het net vol is. Wie is goed en wie is slecht? Of zit het kwaad in een ieder van ons? Een kijkje in de keuken van Taakgroep Missionaire Gemeente Opbouw Wat staat er deze zomer op het menu? In onze missionaire keuken bereiden wij allerlei activiteiten voor, van het komende seizoen. Over deze voorbereidingen ging onze laatste vergadering in juni. Hoe willen wij ons presenteren op de Startzondag van 14 september? Dat blijft nog een verrassing. Kom vooral kijken naar het materiaal voor het nieuwe seizoen. Nadenken kunt u alvast over de vraag: Wat doe jij met hart en ziel? Deze vraag brengt ons meteen bij het thema van de cursus Met hart en ziel. Je bent welkom om mee te doen, drie dinsdagavonden in september en oktober. Wij lezen ons vast in en richten ons op de propaganda. Als team willen we de mensen van de andere Taakgroepen beter leren kennen. Hiervoor is de organisatie van een gezellige avond in september in voorbereiding. Onder het motto Samen in de naam van Jezus, organiseren de gezamenlijke kerken weer een tentcampagne op de Scholtenbrug. De Raad van Kerken vraagt onze inbreng hierin in het weekend van 19, 20 en 21 september. De Alpha-cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Wij zijn van plan om in januari 2015 op de dinsdagavonden met deze cursus te starten. Dit vraagt de nodige verdieping en bezoek aan toerustingsdagen. Ontmoeting op zondag, heeft een eigen logo gekregen en is daarmee beter herkenbaar. Met elkaar verzorgen we o.a. de soep en broodjes op de Startzondag. Samen met de Taakgroep Vorming en Toerusting / Pastoraat is er overleg voor een gezamenlijke brochure. Hierin presenteren we de activiteiten voor het komende seizoen. Zo je ziet is onze keuken niet gesloten deze zomer. Van harte nodigen we je uit om iets van onze menukaart te komen proeven het komende seizoen. Taakgroep Missionaire Gemeente Opbouw is in de akker of als een kostbare parel waarvoor je alles over hebt om het maar in bezit te krijgen. Hebben wij ook alles over voor het Koninkrijk van de hemel? Daarna vergelijkt Jezus het Koninkrijk met een sleepnet waarin goede en slechte vissen gevangen Oet d n Biebel in t Wenters dialect Op zondag 3 augustus staan we stil bij de wonderbare spijziging (Mattheus 14:13-21). Dat mensen graag naar Jezus luisteren blijkt wel als we lezen dat ze er zelfs een lange tocht naar een afgelegen plek voor over hebben om Jezus woorden te horen. Als Jezus het volk ziet is Hij diep met hen bewogen en geneest Hij hun zieken. Als het donker wordt hoeft niemand weg om eten te kopen want Jezus geeft hen te eten van wat er is: 5 broden en 2 vissen. Als het uitdelen eenmaal is begonnen houdt het niet meer op. Niemand heeft meer honger, niemand komt te kort. Wat zou onze wereld er anders uitzien als wij Jezus woorden niet alleen maar horen maar er ook uit leven: bijv. het eten op aarde zo verdelen dat niemand meer honger heeft. Hanny Wassink-Pluimers Foto Moniek de With Verbondssloeting Old oosters karkgebroek Ton zae de Heer tègen Abram: Ik bun de Heer. Ik heb oew oet Ur in Babylonië naor dit land e-leid umme ut oew veur altied in bezit te gèven. Heer mien God, hoo mot ik dat zeker wètten? antwaordden Abram. Toen zae de Heer: Haal ne koo, ne geit, en ne ram, van ieder soort un dreejeurig exemplaar, ne torteldoeve en ne andere jonge doeve. Abram haalden al disse beesten en sneed ze middendeur, allene de vögele neet. De aparte stukken lag hee tègenovver mekare. Ton d r roofvögele op de kadavers afkwammen, joog hee ze weg. De sloeting van t verbond Handelingen, in ne bepaolde volgorde en met vastgestelde regels, ceremoniële handelingen dus bié j ne verbondssloeting vindt hun oorsprong oet un old oosters karkgebroek, ne plechtige godsdienstige handeling, un ritueel, zoat men dat neumt. Hierbi j snidt men un offerdier in tweeën en legt allebeide stukken naost mekare. Dengene, dee ut veurtouw nump tot ut sloeten van een verbond, steet garant, steet borg veur ut naokommen van de verplichtingen, dee hee op zich hef e-nommene en löp as bewies daorvan tussen de stukken vleis deur. As hee zich neet an t verbond hölt, zal hee net as ut offerdier in tweeën worden e-deeld. Vri j vertaald oet d n Groot Niej s Biebel in t Wenters dialect, oet ut book Genesis 15, vars Ok steet ne verbondssloeting in t book Jeremia 34, vars beschrèvene. Gerrie Kuenen-Meinen Op weg met het nieuwe liedboek (19) Yusuf Islam Geboren op 21 juli 1948 als Stephen Demetre Georgiou, groeide hij op in een Grieksorthodox gezin, maar bezocht Roomskatholieke scholen. Misschien een gulden middenweg in huize Georgiou? Zijn vader was namelijk Griek-Cyprioot en zijn moeder Zweeds. Het gezin woonde overigens in Londen. Zijn huidige naam is Yusuf Islam, want hij ging over tot de Islam. Eind 1977 deed hij daarom zijn artiestennaam radicaal in de ban: Cat Stevens. De artiest die maar liefst 40 miljoen Lp s verkocht zette daarmee een punt achter zijn carrière. Onsterfelijk is hij geworden met de jaren 70-hit Morning has broken. Het verhaal gaat dat Cat Stevens tijdens een opnamesessie enkele minuten tekort kwam op een langspeelplaat. Hij vroeg zijn toetsenman Rick Wakeman iets te spelen. Wakeman koos volkomen out of the blue de melodie van deze, tot dan toe tamelijke onbekende, Gaelic melodie. Stevens was meteen verkocht en voegde de hit-in-spe met het inventieve intro toe aan zijn nieuwe album. De tekst van Lied 216 is gebaseerd op een stukje typisch Keltische spiritualiteit: elke dag ontstaat uit het eerste scheppingslicht. Daarmee is de elke dag een weerspiegeling van de schepping. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag. [Lied 216, vers 3] Wim Ruessink cantor-organist 3

4 4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle en Balinkes Vakantietijd de laatste dingen worden afgehandeld, nieuwe plannen voor het komende seizoen alweer gesmeed. En velen zijn druk ter voorbereiding van de vakantie. Ondertussen gaat de Oranje-koorts gewoon door. Er zijn ook onder ons mensen aan wie de wijde wereld voorbij gaat: zij die in beslag worden genomen door eigen zorgen en verdriet. Zoals de familie van de heer Schigt, Sleeswijkstraat 107, die op 5 juli in het SKB is overleden. Hij was al een poosje ernstig ziek. Een in memoriam over hem zal de volgende keer verschijnen. Wenterse high tea Op 23 juli is het zover: ouderen uit de sectie Hazelder gaan op stap voor de Wenterse high tea. Als het goed is hebt u allen een uitnodiging gehad. Omdat dit nummer van Kerkenwerk na de uiterste aanmeldingsdatum (14 juli) uitkomt, is de opgave al gesloten. Maar misschien heel misschien strijkt het sectieteam de hand over het hart Een dag uit het werkzame leven van een dominee Wat doen die dominees toch allemaal? Waar zijn ze zo druk mee? Het daagt me uit om u een blik in de kerkelijke keuken te gunnen. Deel 3-slot Na mijn vrije woensdag komt de donderdag Gelukkig heb ik gisteren ook (bijna) echt vrij kunnen houden. Eén telefoontje en het uitprinten van meerdere stukken voor komende vergaderingen en dat was het. En ik kon het natuurlijk weer niet laten om ook de mail even te bekijken. Vandaag een volle vergaderdag Om 8.15 uur begin ik met het doorlezen van de agenda en stukken voor vanmiddag. Ik pak m`n tas in en tegen 9.00 uur rijd ik naar de Zonnebrinkkerk. Vanmorgen het teamoverleg met collega`s dat ik dinsdag al voorbereid heb. Er staan veel bespreekpunten op de agenda. De zomervakantie nadert en dus moeten alle plannen en taken voor het komende seizoen besproken en verdeeld worden. En dat naast alle lopende zaken: startzondag, tentcampagne RvK, het nieuwe weekendrooster dat ik gemaakt heb, etc. Ter ondersteuning is er heerlijke taart vanwege een verjaardag. De morgen vliegt om. Om uur kom ik thuis en kijk ik vóór de lunch even in de krant. Een uur later sjees ik op mijn fiets opnieuw naar de Zonnebrinkkerk, dit keer voor het bijwonen van de vergadering van het moderamen van de Kerkenraad. Een waslijst aan onderwerpen staat er op het programma. We spreken af om uur te stoppen. Het wordt een half uurtje later, maar dan heb je ook wat: tot mijn verrassing zijn álle punten besproken. Daarna moet ik snel zijn, want ik wil even naar De Pronsweide. Helaas, degene die ik wil bezoeken is nergens te vinden, en blijkt uiteindelijk naar therapie te zijn. Dan gelijk door naar het ziekenhuis. Dat bezoekje moet rond uur gebracht zijn. Anders wordt het eten al geserveerd. Maar ook daar kom ik voor niks. Patiënt is ontslagen. Waarom niet even doorgegeven? In een mum van tijd ben ik thuis. Telefonisch afspraken maken voor de volgende week dan maar. En zoals het zo vaak gaat - tref ik niemand thuis. Zo schiet het ook niet op. Een dik uur werken zonder iets te doen Vóór het eten moet nog wel de kopij voor de Zondagsbrief geschreven en de deur uit. Omdat ik dit keer niet veel hoef door te geven, kan ik dit werk vandaag op het allerlaatste moment nog eventjes regelen. Ik open de mail. Dit keer 8 nieuwe mailtjes waarop een reactie wordt gevraagd. Verder valt er nog het een en ander te regelen en door te geven, voordat ik om uur aan tafel aanschuif. Een uur later bestijg ik opnieuw mijn fiets voor een bezoek op afspraak. Tegen uur kom ik thuis. Omdat dit officieel de laatste dag van mijn werkweek is, wil ik nog wat administratief werk afmaken. Scipio, het ledenbestand van de kerk, bijwerken. Mijn bureau wat opschonen, want alle stukken heb ik deze week bij thuiskomst gewoon neergekwakt. Wat werk, voortvloeiend uit de vergaderingen van vandaag, afmaken, etc. En als klap op de vuurpijl het staartje van de wkvoetbalwedstrijd bekijken. Als ik terugkijk, moet ik constateren: dit was niet mijn beste dag. Ook al verliepen de vergaderingen vlot dit is niet wat ik het liefste doe. Maar ja, het hoort er ook bij. Bovendien had ik vandaag best meer mensen willen bezoeken, maar het loopt niet altijd zoals ik heb bedacht. Vakantie Als u dit onder ogen krijgt, heb ik al een aantal dagen vakantie. Ik wist niet dat de tijd zo snel zou gaan. Bij het vorige nummer van Kerkenwerk heb ik er niet eens aan gedacht. Van 14 juli t/m 10 augustus ben ik afwezig. Elders in dit blad staat wie van de collega`s in de komende weken wél aanwezig is en als aanspreekpunt dienst zal doen. Een zomerse groet van Ds. Fransien van Keulen Giften Willemien Toebes heeft een gift van 10,= in ontvangst mogen nemen voor Trefpunt. Hartelijk dank hiervoor! Met vriendelijke groet, Mieke Hermsen-Grevers B.W. Marsman Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Windmolenveld, Woold In verband met vakantie geen sectiebericht van ds. Berdie Marsman. Giften De volgende giften hebben we mogen ontvangen: via Gerrie Grievink een gift van 10,= en 2x 5,= voor de wijkkas en 5,= voor Trefpunt; via Trijntje en Wim Dunnewold een gift van 50,= voor de wijkkas; via Ineke Hengeveld een gift van 10,= voor de wijkkas en via ds. Marsman een gift van 25,= voor de wijkkas. Hartelijk dank voor al de giften! Met vriendelijke groet, Mieke Hermsen-Grevers E. van Gooswilligen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Huppel/Henxel/ Meddo, inclusief Huize Roetendael Voor pastorale hulp en andere zaken: neem contact op met uw sectievoorzitter: Zuilenes: Bert Dondergoor, tel De Pas: Netty Klomp, tel Bargerbosch: Annemarie Bruggeman, tel Huppel/Henxel/Meddo: Grietje Rouw, tel en Henk Dunnewold, tel Giften Giften voor de wijkkas: via Netty Klomp 10,= en via Nelly Bruil 5,=. Hartelijk dank hiervoor! Met vriendelijke groet, Ini Helmink J.T. Parmentier Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker en Scholtenenk/Hakkelerkamp In verband met vakantie geen sectiebericht van ds. Theo Parmentier. Giften Wij willen de gevers van onderstaande giften hartelijk danken: via Binie Leeuwerke 10,=; via Joke Mentink 15,=; via Rikie Boerman 5,= en 10,=; via Gerrie Zemmelink 2x 10,=; via Riek te Grotenhuis 10,= en via Jan Grevers 10,=. C. de Jonge Jeanette Mengers W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/ Bomenbuurt, Kotten/ Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk en Huize de Rikker Uit de secties Op 26 juni vergaderden wij met alle sectieteams voor het laatst in dit seizoen. Ook in deze vergadering werd vastgesteld dat wij mogen terugkijken op een geslaagde wijkmiddag in Ratum. Verder hebben wij uitgebreid afscheid genomen van een ouderling die in september haar ambt neerlegt en van drie bezoekmedewerksters die na jarenlange trouwe dienst met hun werk stoppen. De ouderling is Hannie Lutjenkossink. Acht jaar geleden trad zij aan als bezoekouderling voor de sectie Huininkmaat-Bomenbuurt, waar zij trouw de gemeenteleden bezocht die aan haar zorg waren toevertrouwd. Johanna Oonk heeft ongeveer acht jaar met veel toewijding en aandacht voor mensen bezoekwerk in Kotten gedaan. Rikste Mechielsen begon als ouderling. Na twee perioden van vier jaar legde zij in 2006 dat ambt neer, maar haar bezoekwerk in sectie Centrum heeft zij daarna nog acht jaar onvermoeibaar voortgezet. Ten slotte namen wij met pijn in het hart afscheid van Sannie van den Brink. In 1997 werd zij ouderling en in 2001 scriba van de toenmalige (Hervormde) wijkkerkenraad. Toen die na de fusie van onze gemeenten werd opgeheven, bleef zij actief als bezoekouderling van sectie Pelkwijk en als secretaris van de secties. Na drie termijnen (en nog ietsje meer) moest zij haar ambt neerleggen, maar zij bleef gewoon als wijkmedewerkster hetzelfde werk doen als daarvoor. Maar nu vindt zij dan toch dat de tijd gekomen is om het wat kalmer aan te doen. Mede namens alle gemeenteleden in de secties hebben wij Sannie, Rikste, Johanna en Hannie met een cadeautje (een lepeltje van de Jacobskerk) en een bos bloemen hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor de kerk en hen Gods zegen toegewenst voor de toekomst. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben wij daarna op informele wijze onze laatste vergadering besloten met een gezellig samenzijn. Vakantie sectiepredikant Van maandag 28 juli tot en zondag 24 augustus ben ik met vakantie. In Kerkenwerk en op de zondagsbrief kunt u lezen welke collega u kunt bellen als u tijdens mijn afwezigheid een predikant wilt spreken. Als er behoefte is aan pastorale zorg, voor uzelf of voor iemand anders, bijvoorbeeld vanwege opname in het ziekenhuis, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van uw sectie (zie voor naam en telefoonnummer uw sectieboekje). Hartelijke groeten, Chris de Jonge Giften Hartelijk dank voor navolgende giften: via Johanna Oonk 10,=; via Gerda Goorman 5,=; via Annie Klein Brinke 5,=; via Josien Sellink 10,=; via Jan te Brinke 5,=; Lees verder op pagina 5

5 Vervolg van pagina 4 via Ineke Aalbers 5,= (allen voor de wijkkas); via Gerda Eenink 10,= voor de bloemencommissie. Sectie Ouderenpastoraat Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink Masterveldweg CN Winterswijk Huppel tel Annie Klein Brinke Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni Sleeswijk: ds. Fransien van Keulen, tel Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen, Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo: ds. Evert van Gooswilligen, tel Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk: ds. Chris de Jonge, tel Molenaar, St. Elisabethgaarde en Homansbos: ds. Theo Parmentier, tel Wamelinkhof: ds. Berdie Marsman, tel Voor de gemeenteleden in de verzorgingstehuizen is het mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden of om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan uw naaste familie. Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat: ds. Fransien van Keulen. In de afgelopen tijd hebben we van enige medewerksters afscheid genomen, maar ik ben blij dat ik kan melden dat de lege plekken ook weer worden opgevuld. Mevrouw Jantje Lodder zal bezoekwerk gaan doen in de Sleeswijk en in de Wamelinkhof zal mevrouw Leis Sloetjes bezoekwerk gaan doen en in september de taak van mevrouw Annie van Huet Lindeman overnemen. Wij wensen hen al het goede toe bij het vervullen van hun taak die zij op zich hebben genomen en hopen dat zij er ook zelf vreugde aan mogen beleven want een ontmoeting tussen mensen is wederkerig. Ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter/beleidsouderling is voorbij. De heer Chris Wijnveen heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen en hij zal volgens de gebruikelijke procedure in september bevestigd worden als ambtsdrager. De collecten in juni waren bestemd voor de Kledingbank en de opbrengst was 383,24. In juli wordt er gecollecteerd voor het werk van Ruth Droppers in Ethiopië, in augustus en september zijn de collecten bestemd voor de Winterswijkse zorgboerderijen. De verantwoording van de giften komt in de volgende editie van Kerkenwerk. In het nieuwe liedboek las ik een mooie zegenbede uit Iona: In ons hart en in ons huis De zegen van God In ons komen in ons gaan De vrede van God In ons leven, op onze zoektocht, De liefde van God Bij het einde, nieuw begin, De armen van God om ons te ontvangen, Thuis te brengen Amen U allen hartelijk gegroet door alle medewerkers van het Ouderenpastoraat, Erica Hijink-Elferdin Wijkmiddag in De Pelkwijk op 23 juli Graag herinner ik u nog even aan de wijkmiddag die de medewerkers van het Ouderenpastoraat organiseren op woensdag 23 juli van uur in het Grand Café van De Pelkwijk. Wij willen dan met elkaar praten over de vraag wat de kerk (en de kerkdienst) voor ons waardevol maakt. U bent allemaal van harte uitgenodigd! Ds. Chris de Jonge Reisje De Vrees en De Zonnehoek Dinsdag 27 mei was het jaarlijkse reisje samen als afsluiting van het seizoen Om uur stapten de deelnemers van De Vrees bij De Berkhof in de bus van Gelderesch Reizen. Vervolgens naar de parkeerplaats van de Plus aan de Kloetenseweg waar de deelnemers van De Zonnehoek instapten. Toen iedereen in de bus zat, werden we welkom geheten door chauffeur Gerrit en door Anne die iedereen een gezellige middag toewenste. Het eerste doel was museumboerderij De Pothaar in Bathmen. Daar aangekomen werden we hartelijk welkom geheten door de vrouw des huizes die ons verwende met koffie, thee en krentenwegge. Na de koffie vertelde zij dat de boerderij dateert uit 1767 en steeds van geslacht op geslacht is overgegaan. De eerste bewoners waren Hendrikus Scheperboer en Janna Gerritjen Schippers. De deel en de stal staan vol met oude en mooie antieke dingen, waarbij ze een mooi verhaal vertelde. Na de tweede kop koffie en thee gingen we weer in de bus en bracht Gerrit ons via een mooie route naar Haak en Hoek in Groenlo. Hier kregen we een consumptie aangeboden en hebben we genoten van een boerenbroodmaaltijd. Voor we begonnen met eten vroeg Ida Voerman even om stilte en ging voor in gebed. Na al het lekkers was het uur en stond de bus weer voor en gingen we richting Winterswijk waar we om uur arriveerden. Al met al een geslaagde middag. Iedereen was weer tevreden. Tot slot bedankte Anne iedereen en in het bijzonder chauffeur Gerrit. Ze wenste allen een mooie zomer toe en ze sprak de hoop uit in september weer bij elkaar te mogen komen. Gegroet namens alle medewerkers, IKA vakantieweek Anne Bonnink Elk jaar worden er IKA vakantieweken georganiseerd. Gasten uit de Achterhoek kunnen genieten van een verzorgde vakantie op een mooie locatie in ons land. De laatst gehouden vakantie vond plaats van 14 tot 20 juni in Lemele. We waren te gast in de prachtig verbouwde Imminkhoeve. Ook uit de kerk van Winterswijk ging een groep gasten en vrijwilligers mee. Voor sommige gasten was het een eerste kennismaking met de IKA vakantieweken, anderen waren al eens eerder mee geweest. Maar binnen korte tijd was het of iedereen elkaar al jaren kende en zat de sfeer er goed in. Voor deze week hadden we gekozen voor een thema dat als een rode draad door de hele week heen liep. Dit keer was het Hollands Glorie. Zo speelden we het spel Ik hou van Holland, was er een Hollandhoekje ingericht en hebben we regelmatig bekende Hollandse liederen gezongen. Op zondag was er een kerkdienst, waarin we samen het avondmaal hebben gevierd. Een koperensemble uit het Aaltense Barlo begeleidde de samenzang en er werd gezongen door het vrijwilligerskoor. De omgeving van de Imminkhoeve is zeer geschikt voor een mooie wandeling. Daar is dan ook veel gebruik van gemaakt. Zondagmiddag hebben we dat in de vorm van een wandelbingo gedaan. We kregen versterking van een groepje duwers uit de kerk van Ommen, zodat alle gasten mee konden gaan. Naast wandelen was er volop gelegenheid om met elkaar te praten, een spelletje te doen, een ommetje te fietsen met een rolstoelfiets of lekker uit te rusten. Het plaatselijke handwerkwinkeltje werd veelvuldig bezocht en de verwendag sloeg vooral bij de dames goed aan. Traditiegetrouw gingen we ook een dagje uit. Op woensdag stonden twee bussen gereed om iedereen naar het dierenpark in Nordhorn te brengen. Hier stonden ons al een aantal vrijwilligers op te wachten die zouden helpen met het duwen van de rolstoelen. Het werd een geweldige dag. Zelfs de verwachte regen bleef uit. Op de avonden was er een mooi programma. Zo is Sandra Vanreys een keer komen zingen en traden De dragers van de Haart voor ons op. De laatste avond werd door de gasten en vrijwilligers zelf ingevuld. Na een heerlijk slotdiner werd een bonte avond gehouden. De tijd vloog. Op vrijdagmorgen moesten we afscheid nemen. Maar we hebben het goed gehad met elkaar. We kijken terug op een onvergetelijke vakantieweek! Over de andere boeg Ds. Wilma Onderwaater Nog niet zo lang geleden preekte Ds. Hazeleger uit Eibergen in de Jacobskerk; ditmaal stond Jezus verschijning aan een zevental discipelen op de agenda. Een verhaal wat we vast allemaal wel eens gehoord of gelezen hebben en waar zonder enige twijfel al honderden, zo niet duizenden malen over gepreekt is. Maar dit keer hoorde ik een aantal invalshoeken bij dit bijbelgedeelte die ik nog niet eerder had gehoord. Zoals daar waar het gaat over de 7 discipelen waarvan 5 er met name werden genoemd en 2 niet, wat zou kunnen verwijzen naar 5 broden en 2 vissen: het verhaal van de wonderbare spijziging wat we ook zo goed kennen. Waar of niet waar, het deed bij mij een glimlach ontstaan. Zoals het besluit van Petrus om maar te gaan vissen, gevolgd door de anderen. Dat kun je letterlijk opvatten, maar je kunt dat ook vertalen met terugkeren naar het bestaan van vóór Jezus komst in hun leven. Alle hoop was immers verloren? Jezus was niet meer, en hoe moest het nu verder. Wie kan zich niet indenken dat dan de moed je letterlijk en figuurlijk in de schoenen zakt? Maar wat mij het meest trof was dat Jezus de discipelen na een lange nacht van vissen zonder ook maar één vis te hebben gevangen toeriep dat zij het net aan de andere kant moesten uitwerpen. Ds. Hazeleger gaf daarbij aan dat Jezus hier bedoelt dat de discipelen het over een andere boeg moeten gooien. Om dan misschien wel tot de conclusie te komen dat die andere boeg nog niet eens zo n slechte is. Of ik dat nu wilde of niet, ik kon niet anders denken dan aan onze eigen gemeente, die de laatste jaren toch in moeilijk vaarwater heeft gezeten en waar menig wijze aan te pas is gekomen zonder dat we echt met z n allen konden merken dat er wat veranderde: ingenomen standpunten leken wel onwrikbaar ingenomen standpunten te zijn en ook te blijven. Gooi het eens over een andere boeg, zo riep Jezus de discipelen toe. En het was niet te geloven, maar de vangst was zo groot dat men angst had dat de netten zouden scheuren. Jezus liet op deze manier weten dat zij niet vissers van VIS moesten blijven, maar vissers van MENSEN moesten worden. Leg het oude kleed af en trek het nieuwe kleed aan. Zouden wij hier als kerk ook nog wat aan kunnen hebben? Vergeten wat achter ons ligt, en vol goede moed het samen over een andere boeg gooien? Een boeg die weer opnieuw kan leiden tot een onverwacht groot resultaat? Cees F. de With 5

6 Kerkdiensten Winterswijk Andere diensten Zomerextra's in de Jacobskerk Zonnebrinkkerk zondag 20 juli uur geen dienst zondag 27 juli uur geen dienst zondag 3 augustus uur geen dienst Rondom de Zonnebrinkkerk Kindernevendienst Geen kindernevendienst; zie Jacobskerk Kinderoppasdienst Geen kinderoppasdiensten Autodienst Zonnebrinkkerk Inlichtingen mevr. J. Wassink, tel Den Angang Inloopcentrum Den Angang is op de volgende tijden geopend. Elke woensdag- en donderdagmorgen van tot uur: inloop voor volwassenen. Elke eerste dinsdag van de maand van uur: gebedsgroep in de gebedsruimte. Elke tweede zondag van de maand om uur de Ontmoeting. Jacobskerk zondag 20 juli uur ds. C. de Jonge, geen kinderoppas, wel kindernevendienst zondag 27 juli uur ds. C. de Jonge, Avondmaal, geen kinderoppas, wel kindernevendienst zondag 3 augustus uur ds. B.W. Marsman, geen kinderoppas, wel kindernevendienst Rondom de Jacobskerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld Kinderoppasdienst Nijntje Geen kinderoppasdiensten Autodienst Jacobskerk Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink tel Muziek Centraal succesvol van start Ook deze zomer worden in de Jacobskerk weer marktconcerten gegeven onder de noemer Muziek Centraal. Woensdag om uur is er een half uur durend orgelconcert. De bespeling heeft het karakter van een inloopconcert, tijdens het concert blijft de kerk open. Na afloop wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Ook het carillon van de Jacobstoren wordt, net als de rest van het jaar, op woensdag bespeeld. De beiaard kan vanaf uur worden beluisterd op en rond de markt. Verpleeghuis Pronsweide zondag 20 juli uur ds. J.H. Wassink-Pluimers zondag 27 juli uur mevr. N. Hengeveld zondag 3 augustus uur pastor mevr. A. Menting Verzorgingshuizen Berkhof dinsdag 22 juli uur dhr. J. Tetelepta dinsdag 5 augustus uur pastor mevr. A. Menting Vredense Hof dinsdag 22 juli uur dhr. J. Tetelepta dinsdag 5 augustus uur pastor mevr. A. Menting Pelkwijk zaterdag 19 juli uur dhr. J. Tetelepta zaterdag 2 augustus uur pastor mevr. A. Menting Overige diensten Wooncomplex Wamelink zaterdag 19 juli uur dhr. J. Tetelepta zaterdag 2 augustus uur pastor mevr. A. Menting Meekerken in het SKB? Dat kan! Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk. Elke werkdag om uur een overdenking. Op kanaal 8 De komende weken zijn er de volgende concerten: 23 juli uur Wim Ruessink, beiaard uur Wim Ruessink (orgel) en Harry ten Brinke (trompet) 30 juli uur André Kukolja, beiaard, géén orgelconcert 6 augustus uur Dick Klomp, beiaard uur Janieke Mollenhorst, orgel Wim Ruessink Openstelling Jacobskerk De kerk is vanaf dinsdag 22 april tot eind oktober en in november alleen op zaterdag voor bezichtiging opengesteld. De openstelling is elke week van maandag tot en met zaterdag op de volgende tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur en op woensdag en zaterdag van tot uur. Website: Rondleidingen Kosten vrije gift. Elke woensdagmiddag om uur. Opgave bij de gastvrouw/ gastheer in de kerk Voor groepen op afspraak ook op andere tijden mogelijk. Tel. (0543) , bgg Torenbeklimming Alleen tijdens de openingstijden: Volwassenen 1,75; kinderen 5 t/m 12 jaar 1,=. Tot 16 jaar alleen onder begeleiding. Onder de 5 jaar géén torenbeklimming! Les Contreforts - De Tegenkrachten Schilderijen, tekeningen en gedichten van beeldend kunstenaar, dichter en filosoof Ingeborg ten Hoopen van 5 juli - 11 september 2014, Jacobskerk Winterswijk. Waarom heeft de tentoonstelling met schilderijen, tekeningen en gedichten de titel Les Contreforts De Tegenkrachten? Wie om de Jacobskerk heen loopt ziet de steunberen, de contreforts, die de muren beschermen tegen het naar buiten wegzakken. De term contrefort is afkomstig uit het jargon van de architectuur en betekent letterlijk tegenkracht. Deze muren zorgen ervoor dat dit type bouwwerk al eeuwen overeind kan blijven; het ontleent zijn kracht aan de vorm. In de overdrachtelijke betekenis van De Tegenkrachten zou je wellicht kunnen stellen dat kerken in hun rol van vindplaatsen van hoop en liefde, bronnen van troost en zingeving, oases van stilte en inkeer, de noodzakelijke tegenkrachten bieden die wij als mensen nodig hebben in deze haastige, oppervlakkige en hoogst individualistische tijden. In tekeningen, schilderijen en gedichten doe ik een poging de bezoekers van de tentoonstelling iets van De Tegenkrachten mee te geven. Ingeborg ten Hoopen 6

7 Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk tel.: fax: Openingstijden: alle werkdagen van tot uur. U kunt hier terecht voor: - alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en Kerkenwerk - informatie over tarieven en het bespreken van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en concerten - vragen betreffende de kerkelijke bijdragen - bestellen van collectebonnen - bespreken van de aangepaste stacaravan van de diaconie voor mindervaliden - al uw overige vragen op kerkelijk gebied Op vindt u veel basisinformatie; op de pagina Laatste Nieuws de actuele informatie. Aangepaste openingstijden Kerkelijk Bureau Van 21 juli t/m 8 augustus 2014 is het kerkelijk bureau alleen op maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen geopend. Ook telefonisch zijn we dan bereikbaar. Openingstijden: balie van: tot uur, telefonisch van: 9.00 tot uur. Collectebonnen Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden 0,50, 1,= en 2,=) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af. Kortom: collectebonnen zijn een goed idee! Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau, maar ook te downloaden van: Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd! Zondagsbrief Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags vóór uur inleveren, per Voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief kunt u zich aanmelden op (via de knop Zondagsbrief; ook kunt u hier wijzigingen in uw adres doorgeven, zie de instructies aldaar). Bereikbaarheid predikanten In de vakantieperiode kan het zijn dat u uw wijkpredikant niet kunt bereiken. In de onderstaande weken is de genoemde predikant in elk geval bereikbaar als aanspreekpunt. - week 29 (14 juli 20 juli) ds. C. de Jonge, tel week 30 (21 juli 27 juli) ds. C. de Jonge, tel week 31 (28 juli 3 augustus) ds. B.W. Marsman, tel week 32 (4 augustus 10 augustus) ds. B.W. Marsman, tel week 33 (11 augustus 17 augustus) ds. F. van Keulen, tel week 34 (18 augustus 24 augustus) ds. B.W. Marsman, tel Collecterooster zondag 20 juli 1 kerk 2 jeugdwerk zondag 27 juli 1 diaconie 2 prot. interkerkelijk thuisfront zondag 3 augustus 1 kerk 2 bloemencommissie Liefde in het klein Vader moeder allochtoon twee kinderen twee kleine meisjes hun jasjes worden zorgzaam liefdevol dichtgeknoopt op dit winderige hoekje van het kale plein precies hetzelfde deden mijn ouders vast en zeker zo n zeventig jaar geleden bij mijn zusje en bij mij liefde in het klein is van altijd en overal Vandaag lezen wij Juli 2014 Zondag 20 Matteüs Maandag 21 Matteüs 13:36-46 Dinsdag 22 Matteüs 13:47-58 Woensdag 23 Romeinen 8:1-11 Donderdag 24 Romeinen 8:12-25 Vrijdag 25 Romeinen 8:26-39 Zaterdag 26 Nehemia 5:1-13 Zondag 27 Nehemia 5:14-19 Maandag 28 Nehemia 6:1-9 Dinsdag 29 Nehemia 6:10-19 Woensdag 30 Nehemia 7:1-7a Donderdag 31 Nehemia 7:61-72a Augustus 2014 Vrijdag 1 Nehemia 7:72b-8:8 Zaterdag 2 Nehemia 8:9-18 Zondag 3 Nehemia 9:1-8 Maandag 4 Nehemia 9:9-17 Dinsdag 5 Nehemia 9:18-27a Woensdag 6 Nehemia 9:27b-32 Donderdag 7 Nehemia 9:33-37 Vrijdag 8 Matteüs Zaterdag 9 Matteüs 14:13-21 Zomeragenda PCOB Fietstocht De seniorenbond fietst op woensdag 20 augustus. Start: uur parkeerplaats de Storm Haitsma Mulierweg. Ter afsluiting van het zomerseizoenprogramma willen we een extra consumptie gebruiken bij Vreehorstcamping. Gasten zijn hartelijk welkom. Busreis Busreis samen met KBO leden, dinsdag 19 augustus. Vertrek: dinsdag 19 augustus tussen uur bij de synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk. Programma: van Rotan tot Ambachtelijk ijs. Route toeristisch. Opgave: 6 augustus van uur. Pastorie Misterade 55,= per persoon. Gaarne gepast betalen. De tocht gaat naar het Vlechtmuseum in Noordwolde. De lunch zal worden gebruikt in Dwingelo. Daarna gaat de bus verder naar een ijsboerderij in Ruinerwold. Op de terugweg wacht een 3 gangen diner bij restaurant Evers in Haaksbergen. Diny Lamers Hijink Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met uw predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit feestelijk gebeuren. Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad het liefst slechts één fotograaf aan het werk. Er is een professioneel fotograaf bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto s te verzorgen. Neem contact op met Cees F. de With via of telefonisch via Pompdienst kerken Ruurlo-Barchem in de streektaal Tijdens de pompdagen in Ruurlo is er een bijzondere viering van de Raad van Kerken Barchem - Ruurlo op 17 augustus om uur. De viering is niet alleen bijzonder omdat die wordt gehouden in de feesttent op het Dorpsplein, maar vooral ook omdat de dienst volledig in het Achterhoeks dialect zal plaatsvinden. Naast de voorgangers, Jansje Ruiterkamp uit Bathmen en Marian Storteler uit Ruurlo, zal ook een dialectkoor onder leiding van Gerrie van der Horst medewerking verlenen aan deze dienst. De dialectcommissie en Raad van Kerken hebben samen met Jansje en Marian als thema gekozen: Neet alleen de onze. Dit thema zal de leidraad vormen voor de viering. Een thema om na afloop van de dienst ook nog met elkaar van gedachten over te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Hospice de Lelie in Winterswijk. Wij nodigen iedereen die dit wil meemaken van harte uit voor zondag 17 augustus om uur in de tent op het Dorpsplein in Ruurlo. Henk Schouten Giro Werelddiaconaat Giften kunnen gedaan worden op giro 456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding Bestemming werelddiaconaat en Lid PKN Winterswijk Oeke Kruythof Reekalfje in het wild Foto Cees F. de With 7

8 Fa. Timmermans & Mulder Misterade 36 - Winterswijk - Tel / B l o e m e n s p e c i a a l z a a k De fleur igste zaak van Wintersw ijk!! Adverteren helpt Voor informatie en opgave: dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig heeft. bel Monuta Weeninkpad 49, Winterswijk Waliënseweg 44 Winterswijk Huppel Installatietechniek Innovatief in Techniek, Ouderwets in vakmanschap Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-, elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties. Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella. NCIB STICHTING NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD Rondweg-Zuid 91 Winterswijk tel Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium Adverteren Uw partner in duurzame installatietechniek Kruisselbrink Installaties Leeghwaterweg JJ Winterswijk Tel Een passend afscheid van uw dierbare, met veel persoonlijke aandacht. De betrokken medewerkers van GUV begeleiden u daarbij. Dag en nacht! Ook als de overledene elders, bij Dela of Monuta een verzekering heeft, blijft GUV de beste én de goedkoopste keus. Bel GUV, GUV helpt! in Kerkenwerk? voor informatie en opgave: Dick Wensink tel of 8 GUV_Kerkenwerk _ 62x94.indd :26:12

9 Terug in Westerbork Mijn bureau thuis ligt vol met boeken, documenten en foto s van en over de Joodse gemeenschap van Winterswijk. Een paar weken geleden was ik een hele dag in Herinneringscentrum Kamp Westerbork waar een medewerkster mij tweeëneenhalf uur voortreffelijk hielp bij het speuren naar nog meer boeken, documenten en foto s. de Sinti- en Romagroep. Je kunt ook zeggen: ruim vijftig jaar na haar dood werd haar naam weer geroepen: Anna Maria Steinbach. Zij ging op vrijdag 19 mei 1944 met het 95e van de 102 transporten uit Westerbork naar Auschwitz, samen met 453 Joodse mensen, onder wie 41 kinderen en 246 Sinti en Roma, onder wie 123 kinderen. Het vertrek van deze trein werd in kamp Westerbork gefilmd, op last van de kampcommandant. Vierenzestig mensen overleefden, onder wie zeven kinderen. km vandaan, naar het ziekenhuis verwezen, omdat de 3de baby in een stuit lag en niet geboren kon worden. Ze wist niet dat ze zwanger was van een drieling. Moges had dienst en deed de stuitbevalling, die verder goed verliep. Beide ouders waren arm. Vanuit uw donatie aan het armenfonds konden we hen financieel wat helpen zodat ze eten konden kopen voor zichzelf en de drieling. leefkosten. Voor mij betekend het dat ik het aankomende jaar niet in Soddo Christian Hospital zal werken. In mei 2007 ben ik hier begonnen te werken. In het komend jaar wil ik me, naast de zorg voor ons gezin, bijscholen in tropische geneeskunde en Amhaarse taal. De kosten hiervoor zijn rond de 3000,=. Het laatste jaar van Moges opleiding van augustus 2015 augustus 2016 zullen we weer terug zijn in Soddo Christian Hospital in Soddo. De volgende nieuwsbrief zal ik dus schrijven vanuit Addis Ababa. Ondersteuning Van het zendingsgeld zijn 3 arme studenten en 3 weduwen met kinderen, ondersteunt middels scholing en/of leefkosten. Mamush en Mulugeta zijn dit jaar klaar met hun opleiding en kunnen een baan gaan zoeken, Tariku begint volgend jaar met zijn laatste jaar en we zullen hem volgend Ik word iedere keer weer stil van de enorme hoeveelheid aan gegevens die over de vermoorde Joodse Nederlanders opgeslagen ligt. Hoe kan het dan toch dat er over die mensen zoveel vergeten is? Ik behoor tot het tweede geslacht en ben van na de oorlog. De kinderen van het derde en vierde geslacht stellen de vragen naar het waarom van de vernietiging, de Sjoa. Die vragen zijn voor ouders, groot- en overgrootouders soms een bezoeking. Na het speurwerk in de archieven was er nog tijd om naar het voormalige kampterrein te wandelen. Ik was daar eerder, in 1983, en werd toen getroffen door de leegte en door de grote schotelantennes van de radiotelescoop. In mijn dagboek staat daarover te lezen: Wat moet er met die antennes worden opgevangen? Het wanhopige roepen van de mensen die in de trein moesten?! Mijn verontwaardiging was, blijkens die woorden, groot en is ook nooit meer weggegaan. Inmiddels krijgt het kampterrein wat tastbare herinneringen aan zijn geschiedenis: de contouren van barakken, een wachttoren, prikkeldraad. En verschillende monumenten: naast het monument met de naar de hemel priemende spoorrails, het sterrenmonument kleine steentjes met een Davidsster voor ieder van de vermoorde Joodse burgers - en met een vlam 213 voor de vermoorde Sinti en Roma. Toen ik geknield bij dat monument zat en mij daarna wat moeizaam oprichtte, keek ik recht in de ogen van Settela (Anna Maria) Steinbach, geboren op 23 december 1934 in Buchten (Gemeente Sittard-Geleen), vermoord op 3 augustus 1944 in Auschwitz. Haar portret is een wereldwijd icoon geworden van de vernietiging van mensen door de nazi s. Pas ruim vijftig jaar na de oorlog, ruim vijftig jaar na haar dood werd haar identiteit vastgesteld: het meisje met de hoofddoek, kijkend door de kier van de bijna gesloten wagondeur, is een meisje uit Een naam een gezicht. Zo heet het grote project waar het Herinneringscentrum al jarenlang mee bezig is: het verzamelen van foto s bij de namen van al die gedode mensen. Dat is ook de inzet van mijn werk in de Werkgroep Leren van de oorlog. Soms lukt het mij maar nauwelijks om dat werk vol te houden, want het is moeizaam speuren en elke vondst levert naast vreugde ook veel verdriet op. Stop er dan mee, zult u misschien zeggen. Maar dat kan ik niet, want van de radiotelescopen van Westerbork komen nog steeds geen signalen over al deze mensen. Vier dagen na het bezoek aan kamp Westerbork sta ik in de Evensong achter de katheder van de Jacobskerk in Winterswijk. Ik mag de lezingen doen. Psalm 147: De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn En verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roept ze alle bij hun naam. Als ik na de lezing weer ga zitten en mijn ogen sluit, zie ik de sterren van het monument. De woorden uit dat oude, Joodse lied bepalen mijn plaats. Ruth s Report Juni 2014, nummer 29 Henk Vis Een drieling De moeder op de foto werd in de nacht vanuit een lokaal gezondheidscentrum, hier 20 Soddo Christian Hospital De afgelopen maanden heb ik 2 dagen in de week gewerkt aan administratieve werkzaamheden voor het ziekenhuis en de compound. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het regelen van vervoer voor gasten, missionarissen en ziekenhuis en het overnemen van de capital account. De meeste missionarissen op de compound waren gedurende een maand op medische bijscholingscursus en een deel van de gasten oriëntatie kwam in die maand ook op ons neer. Omdat onze jongste dochter nog klein is, vallen deze werkzaamheden op dit moment goed te combineren met de zorg voor ons gezin. Moges heeft zijn derde eindejaars examen gehaald en is aan een rotatie orthopedie begonnen voor 3 maanden. Met de aanleg van verharde wegen, zijn er ook meer ernstige verkeersslachtoffers met gecompliceerde botbreuken. Andere problemen die men veel ziet zijn als gevolg van bottuberculose, vergroeiingen door polio en botonstekingen, amputaties en tumoren. Nieuwe ontwikkeling: Van Soddo Christian Hospital naar Addis Ababa Myungsung Christian Medical Center De opleiding van Moges tot algemeen chirurg valt onder PAACS (Pan African Academy of Christian Surgeons) en vindt plaats in het Soddo Christian Hospital en het Myungsung Christian Medical Center in Addis Ababa. Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, ligt 330 km ten noorden van ons. De opleiding duurt 5 jaar en voor Moges 4de jaar (van 1 augustus ) is hij ingedeeld om te werken in het Myungsung. Het Myungsung ziekenhuis is een moderner ziekenhuis met meer (chirurgische) specialisaties. Het betekend dat we als gezin eind juli naar Addis Ababa zullen verhuizen voor de duur van een jaar. Moges krijgt hetzelfde salaris en net als nu verzorgt de opleiding woonruimte en betalen we zelf de jaar ook ondersteunen, 1 weduwe Serata gaat een klein bedrijfje opzetten. En de andere 2 weduwen Workunesh en Tarikwa zullen we zoveel mogelijk, het komende jaar ondersteunen. Punten van dank: voor het bezoek van mijn ouders voor toegestuurde pakketten en ondersteuning voor veiligheid en bescherming Punten van gebed: voor een goed huis in Addis Ababa voor een goede verhuizing voor veiligheid en bescherming Voor de nieuwsbrief van Moges, Ruth, Efrem, Yonatan en Selome Mulu-Droppers verwijzen wij u naar de onderstaande gegevens. Soddo Christian Hospital, PO Box 305, Soddo Wolaitta, Ethiopia, Africa Missie organisatie: Stichting Witte Velden in Hilversum, Nederland, voor giften: IBAN: NL89 INGB , ovv Ruth Mulu-Droppers, Thuisfront commissie: 9

10 De bevindingen en adviezen van de Vertrouwenscommissie Op 20 mei j.l. heeft de Vertrouwenscommissie verslag en advies uitgebracht naar aanleiding van hun bevindingen. Het verslag betrof een opsomming van de activiteiten die de commissie had uitgevoerd. Het adviesgedeelte bestond uit een aantal aanbevelingen aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft die adviezen overgenomen. Enkele aanbeveling waren overigens al uitgevoerd of zijn in uitvoering. De overige aanbevelingen vragen nog om een nadere concretisering. De taakgroepen en secties is gevraagd om met voorstellen te komen om de aanbevelingen te concretiseren in acties en activiteiten. De aanbevelingen zijn ook terug te vinden in het over enige tijd te verschijnen concept beleidsplan van onze gemeente. Hieronder treft u de weergave aan van de rapportage van de vertrouwenscommissie. Benadrukt werd dat verschillende geloofsopvattingen binnen één PKN-gemeente mogelijk zijn en de bereidheid van betrokkenen mag worden gevraagd samen te werken in en aan de gemeente van Christus, met respect voor elkaar. Bevindingen en analyse De begrippen vertrouwen en verzoening liggen dichtbij elkaar en hebben alles met elkaar te maken. Hoewel we als vertrouwenscommissie terughoudend zijn te concreet verslag te doen over de inhoud van de gevoerde gesprekken, kunnen we er wel globaal over rapporteren. In de gesprekken ging het er in eerste instantie om met elkaar het oude zeer uit te spreken en vervolgens werd er in sommige gevallen geprobeerd een begin van vertrouwen in elkaar te krijgen. Het was voor een aantal personen echt nieuw om met elkaar in gesprek te gaan, men had de laatste jaren tot nu toe vooral óver elkaar gepraat en vaak niet of nauwelijks mét elkaar (de zgn. fietsenhokcultuur). ten worden omgegaan. Want een veenbrand woedt ondergronds en smeult lang door. - Communicatie speelt een belangrijke rol, bij alle partijen. Niet wachten tot zaken escaleren, maar direct in gesprek gaan en blijven, ook bij verschillen van inzicht en mening. In het verleden is dat te weinig gebeurd, zo heeft de vertrouwenscommissie bij herhaling moeten constateren. Er is veel gecommuniceerd via en brieven, maar het is van groot belang om persoonlijk in gesprek te blijven. Er zal veel gepraat moeten worden: niet óver elkaar, maar mét elkaar. - Neem elkaar serieus! Eerst kijken of iets kan, daarna overleggen en zo nodig uitleggen dat iets niet kan...bijvoorbeeld als het om (gebrek aan) financiën of menskracht gaat. Deze benadering wil uiteraard niet zeggen, dat de één of de ander altijd zijn zin krijgt... - Aandachtspunt blijft de verscheidenheid binnen (taak)groepen en gremia binnen de Veranderen ligt ons niet... Wij mensen hechten meestal sterk aan wat er is en laten dat dan ook niet graag los. Dat geldt in ons persoonlijk leven, in ons werkleven, maar ook in ons kerkleven. En misschien is het in ons kerkleven nog wel sterker dan elders. Ouderen zullen zich vast nog wel herinneren hoeveel tumult er was bij de komst van de Nieuwe vertaling van de bijbel, of bij de introductie van het toen nieuwe liedboek. Jaren- en jarenlang hadden we de Psalmen geleerd en konden we vele versen zonder te spieken meezingen, maar opeens waren alle hoofden in de kerkbanken weer gebogen, uit pure noodzaak omdat de oude vertrouwde tekst was aangepast of het te zingen lied onbekend. Dat laatste zien we met de recente invoering van het nieuwste liedboek ook weer! Dát we zo hechten aan wat is heeft alles te maken met het gevoel dat daarbij hoort; het biedt ons houvast, veiligheid, en dat is wat we allemaal in ons leven op de één of andere manier nodig hebben. En als dat wordt verstoord, dan ervaren we dat niet als prettig. Vast patroon? Of kan het ook anders? Hans Evers, voorzitter kerkenraa Weergave van het verslag van de Vertrouwenscommissie PG Winterswijk Opdracht De vertrouwenscommissie PG Winterswijk (PGW) werd in het leven geroepen in opdracht van de kerkenraad. Deze beslissing lag in lijn met het advies van het Generale College voor de visitatie van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht 29 maart De opdracht van de Kerkenraad aan de vertrouwenscommissie was om een bijdrage te leveren aan het herstel van het vertrouwen tussen de verschillende personen en groepen binnen de PGW en een rapport hierover in ongeveer een half jaar samen te stellen. In september 2013 werd de Vertrouwenscommissie samengesteld uit mensen die geen binding hadden met personen, gremia of families in Winterswijk. Op 5 november 2013 werden, via een gemeente-avond van de PGW in de Zonnebrinkkerk, de leden van de commissie bekend gemaakt en voorgesteld. Werkwijze In de periode van november 2013 tot februari 2014 werden vijftien gesprekken gevoerd op initiatief van personen en/of gremia (bestuurlijke organen) binnen de PGW; een enkel gesprek werd geïnitieerd door de vertrouwenscommissie. Van alle gesprekken is verslag gemaakt door één van de leden van de commissie, met de mededeling dat de verslagen uitsluitend ter beschikking waren/zijn voor de vertrouwenscommissie en dus strikt vertrouwelijk zijn en blijven. In verschillende gesprekken zijn pijn, (voor) oordelen en verkeerde beeldvorming over elkaar, naar elkaar uitgesproken. Een ieder heeft, al dan niet in aanwezigheid van de ander, het eigen verhaal kunnen doen, nagenoeg zonder interruptie. Opmerkelijk is wel de constatering, dat alle betrokkenen, incl. de zgn. verontrusten, hun wens uitspraken samen binnen de PGW te willen blijven. Met nadruk dient hier vermeld, dat de genoemde pijn over en weer is: aan beide zijden zijn mensen gekwetst. Aparte vermelding verdienen de twee (groeps)gesprekken tussen een delegatie van de kerkenraad en de stuurgroep verontrusten. Het eerste gesprek was bedoeld om onomwonden alle wederzijdse pijn van de laatste jaren uit te spreken. Bij de afsluiting van deze bijeenkomst gingen beide partijen positief in op het voorstel een tweede bijeenkomst te beleggen, waarbij we niet meer zouden terugkijken, maar alleen naar de toekomst. Aan de hand van een eenvoudige methodiek vond dat tweede gesprek plaats en het ging het over de idealen van gemeente-zijn als PGW: hoe ziet jouw droombeeld van de PGW, van het Koninkrijk van God, eruit? Opvallend was dat hierbij woorden werden gebruikt als: veelkleurig, bij en met elkaar, samen, iedereen kan actief meedoen. enz. Aanbevelingen - Waar er sprake is van hersteld vertrouwen, zal er uitermate voorzichtig mee moe- gemeente. Het is goed als de gemeente zo veel mogelijk in haar veelkleurigheid vertegenwoordigd wordt. We merken hierbij op dat er uiteraard méér groepen deel uitmaken van de gemeente dan die de laatste tijd nadrukkelijker in beeld zijn geweest. - Stimuleer het (inhoudelijke) geloofsgesprek, zowel binnen de kerkenraad als binnen werkgroepen en het geheel van de gemeente. - Het is goed om bij gebruik van externe voorgangers regelmatig te variëren. Afwisseling kan inspirerend werken. - Bij de benoeming van een kerkelijk werker zo veel mogelijk rekening houden met de pluriformiteit van de gemeente. -> Inmiddels gerealiseerd. - Er zal, in het nieuw te maken beleidsplan, een inspirerend verhaal voor de toekomst moeten komen, waar de hele gemeente zich in beginsel achter kan scharen. Het met elkaar werken aan zo n plan is net zo belangrijk als het uiteindelijke plan zelf. Naar wij hebben begrepen is de beleidsgroep, die daaraan werkt, breed samengesteld. Ook dat kan helpen het wederzijds vertrouwen voor de toekomst verder te herstellen. Of om het met psalm 42 te zeggen: Voed het oud vertrouwen weder... Vorden, april 2014 Ds. Jan Oortgiesen, Ds. Marianne Benard- Boertjes, Willem P. Kramer Maar vreemd genoeg accepteren we schijnbaar moeiteloos allerlei andere, soms veel grotere veranderingen. De komst van de televisie, van de auto of de computer, we waren er als de kippen bij om daar van mee te genieten en internetbankieren vinden we inmiddels doodgewoon,wat een veranderingen!!! Maar hoe moeiteloos hebben we dat geaccepteerd... Praat eens met hele oude mensen en vraag hen eens hoeveel immens grote veranderingen zij niet hadden te accepteren. En dat wetende snappen we vast dat er de komende jaren nog veel en veel meer veranderingen op ons af zullen komen. In de kerk kan en mag dat blijkbaar niet; daar hebben we nagenoeg allemaal de neiging om vast te houden aan het bestaande; veranderingen doorvoeren in de kerk levert altijd weer heftige en emotionele discussies en ook weerstanden op. Hoe zou dát nu komen? Zou u daar, als lezer van Kerkenwerk en dus betrokken, eens wat over willen vertellen? Uitleggen waarom kerkelijke veranderingen zoveel meer weerstand en emoties oproepen dan alle andere veranderingen? Wie durft daar eens wat over te schrijven in Kerkenwerk? Uw reacties zijn van harte welkom, maar laten we in ieder geval elkaars meningen respecteren en elkaar daarover niet aanvallen. Samen delen en samen leren begrijpen is wat we zoeken. Doet u mee? De redactie 10

11 In memoriam Johanna Toebes-Smit Maria van der Elst-Prins 2 september juni november juni 2014 Dag lieve allemaal, dat waren altijd de woorden van mevrouw Toebes, als bezoek huiswaarts ging. Zij hield van mensen om haar heen, haar hele leven. Vriendelijk, gastvrij en toch bescheiden in haar wensen. Een leven lang er zijn voor de ander. Het hen naar de zin maken. Haar leven begon op de boerderij van haar ouders, de Bothoek aan de Sieverdinkweg. Haar jeugd en haar gehuwde leven bracht ze er door. Met haar man Bertus zou zij tot zijn dood in 2002, op die prachtige plek wonen. Amper een jaar getrouwd en in verwachting van de eerste dochter stierf haar moeder al. Naast de zorg voor man en baby kwam de zorg voor de eigen, inwonende vader. Haar wereldje voelde soms wat klein. Drie dochters groeiden hier op en plezierige tijden waren er volop. Vrijwilliger werd ze in De Pelkwijk en later in De Berkhof, dat gaf haar de nodige afleiding en de nieuwe contacten. De impact van het plotselinge overlijden van haar man was heel groot. Zo, dat zij zou verhuizen naar een huis met zorg, De Pelkwijk. Later naar De Berkhof, nr. 22, waar de passende zorg voorhanden was. Zij verlangde steeds sterker naar Bertus, haar man. Op 10 juni 2014 overleed zij, het leven was op. Het was goed zo. De witte rozen uit haar dierbare lied Ik zing dit lied voor jou alleen - dat werd beluisterd - heeft ze gekregen. In de dienst hoorden we woorden uit Jezus Bergrede: Gelukkig zijn de zachtmoedigen, de nederigen van aard. Zij vormen de zachte krachten, zij weten immers vrede te stichten. Ook werd stilgestaan bij Paulus woorden, dat er een grens is aan ons kennen. Een troostrijk samenzijn in Zijn Naam. Zomaar op een dinsdagavond, de zon scheen en de lucht was blauw, stond onze wereld even stil. Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en onze trotse oma Miep. Zo verwoordde de familie het plotselinge, onverwachte overlijden van Maria van der Elst op de rouwkaart. In de dankdienst voor haar leven hebben we haar met familie en kennissen in de Zonnebrinkkerk herdacht met o.a. woorden uit Psalm 84:6. Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar U. Met deze tekst, maar dan nog in de oude berijming zijn de heer en mevrouw Van der Elst destijds in het huwelijk gestapt. En met die intentie hebben ze proberen te leven. Enkele karaktertrekken die jullie aanhaalden waren: een sterke mening, 100 procent betrouwbaar, zorgzaam in alle opzichten, volgzaam, erg inlevend, gastvrij en veel aandacht voor de kleinkinderen. Vooral dat laatste kwam ook tot uiting in de herinneringen die de 7 kleinkinderen ophaalden aan hun oma Miep. Uit al die woorden kwam het warme gevoel naar voren dat ze voor oma koesterden. We hebben Marie van der Elst uit handen gegeven met woorden uit een bewerking van Psalm 23: Omdat de Heer mijn herder is, mijn hoeder, daarom zal ik nooit iets tekort komen. Dat deze trouw en liefde van God, de heer Van der Elst, zijn kinderen en kleinkinderen in de komende tijd tot troost mag zijn. Gebed om moed Ik vraag U niet om vreugde en geluk, hoewel k ernaar verlang met heel mijn wezen. Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk, en er zijn wonden, die nooit meer genezen; Ik tracht te zeggen: Wat Gij doet is goed Maar geef mij toch een heel klein beetje moed! Ik vraag niet om een leven zonder strijd: De vrede is het waard, ervoor te vechten. Als in mijn hart maar groeit de zekerheid dat k mij door alles meer aan U ga hechten. Want als ik bij U ben is alles goed Maar geef mij toch een heel klein beetje moed! Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag waarom Gij déze weg mij hebt gewezen; Mijn denken is verward en elke dag brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. En toch geloof ik: Gij maakt alles goed Maar geef mij alstublieft een beetje moed! Jan Schreurs Gerrie Zemmelink Het overkomt mij, telkens weer wanneer ik meer dood dan levend de pijn voel van lichaam en van ziel, dat ik denk dat ik alleen ben, van God en mens verlaten! Dat was Jezus, de mens God! Zijn lijden is onvoorstelbaar groter dan het mijne, intens dieper door lichaam en ziel heen! Ik heb ervaren dat Hij mij zeer nabij is in woord en gebaar van een mens die ik soms niet ken! Ik kan Hem bewijzen in mezelf door te zijn voor de ander de helpende, gevende, meelevende mens soms gebeurt dit - ja soms... maar soms is veel te weinig...! 11

12 Kindernevendienstcommissie: Elsbeth Hennink, ' (voor de groepen 1 t/m 8 basisschool) Kinderoppasdienst: Anita Jentink, ' Rebekka en Debora gaan met Eliëzer mee Ook Laban is heel gastvrij Laban zorgt ervoor, dat de zadels van de kamelen worden gehaald en hij geeft ze stro en voer. Ook geeft hij Eliëzer en de mannen die met hem mee zijn gekomen water om hun voeten te wassen. Laban zorgt dat ze allemaal warm eten krijgen. Als Eliëzer zijn warme maaltijd krijgt, zegt hij: Laat mij jullie eerst vertellen wat ik op mijn hart heb. Eliëzer vertelt over Abraham Laban en zijn moeder luisteren naar wat de oude knecht van Abraham, Eliëzer te vertellen heeft. Mijn meester Abraham, stamt uit hetzelfde geslacht als jouw vader Betuël en jij Laban. Jouw opa Nachor, was namelijk de broer van Abraham en ook van Haran. Jouw overgrootvader, was Terach. Weet komen in een vaak korte tijd. In de tijd dat Eliëzer op reis ging, waren al die vervoermiddelen er natuurlijk nog niet. Hoe denk je dat men toen reisde? Eliëzer ging op een kameel. Waren er nog meer mogelijkheden denk je? Toch vinden Laban en zijn moeder het goed, want zeggen ze: God heeft het zo gewild en dan is het goed. s Avonds dankt Eliëzer God en hij neemt het besluit om meteen de volgende dag naar Abraham terug te keren. Wil Rebekka nu al mee? Morgen wil ik graag vertrekken, is dat goed? Ik wil graag zo snel mogelijk terug naar Abraham, zegt Eliëzer. We vragen het aan Rebekka, zegt Laban. Rebekka, wil je vandaag al met Eliëzer en zijn man- de moeder heen en door haar tranen ziet ze Rebekka vertrekken. Rebekka, zwaait zolang ze haar moeder en broer kan zien en dan richt ze haar ogen wijd open, naar de verre onbekende wereld. Allen weten, dat het zo goed is. Reizen Vrij verteld, met als basis het boek Genesis 24: 32-61, Gerrie Kuenen-Meinen Reizen kan ook wel eens kleine teleurstellingen met zich meebrengen. Zoals het eten. Mensen waar je te gast bent in Guatemala brengen je een bord met chocoladevla met slagroom. Heerlijk! Je pakt je lepel. Eindelijk eens iets wat ik lekker vind! Maar helaas. Chocoladevla blijkt zwarte bonenpasta. En slagroom? Hele jonge, zoute kaas. Vast lekker als je eraan gewend bent, maar wat valt die eerste hap tegen! Het JVE spel Het Jeugdpagina-Vakantie-Eetspel Reizen en eten Nu het weer vakantietijd is, ga je misschien wel naar en ander land. Vaak hebben ze in een ander land ook andere eetgewoontes. Dan kan het zomaar zijn dat je iets op je bord krijgt dat je niet kent. Wat doe je dan? Opeten? Eet je het dan op? Of ben jij er eentje die al die bijzondere dingen niet lust of misschien denkt dat je het niet lekker vindt? Het maakt niet uit of je thuis blijft, je op vakantie gaat, gewoon ergens op bezoek of uit eten. Foto of tekening van iets eetbaars Wil jij meedoen in de vakantie aan ons Jeugdpagina-Vakantie-Eetspel? Dat lijkt ons leuk! Het maakt niet uit of je thuis blijft of dat je op vakantie gaat of gewoon ergens op bezoek of uit eten. Je maakt een foto of je maakt een tekening van eten. Dat stuur je op naar mij. Zie het gele blokje onderaan de pagina. Ook mag je een lekker recept, of een gek recept schrijven en naar mij mailen. Kan ik op je rekenen? Het omgekeerde komt ook voor. Een geelgekleurde frisdrank in Peru, met de naam Inka Kola, blijkt erg lekker te zijn. En bepaald gebak in Ethiopië dat er min of meer uitziet als een tompouce bij ons, zonder glazuurlaag, blijkt ook echt als tompouce te smaken. Fijne vakantie Ik wens jullie allemaal in ieder geval een fijne vakantie. Even niet naar school, dat is best lekker. Gerrie Kuenen-Meinen je nog? Het verhaal dat Terach vertelde aan zijn drie zonen over de Stem? Eliëzër zegt: de maan en de sterren wezen mij de weg. Ze hebben mij bij Rebekka gebracht. Dan vertelt Eliëzer dat hij God om een teken heeft gebeden om de juiste vrouw voor Isaäk te vinden. Ook vertelt hij, hoe goed het Abraham is vergaan en dat Sara, de vrouw van Abraham al oud was toen Isaäk werd geboren. Laban en zijn moeder krijgen een vraag Abraham wil graag, dat ik de juiste vrouw voor Isaak vind. God heeft mij bij Rebekka gebracht, zegt Eliëzer, mag Rebekka met mij meegaan en de vrouw van Isaäk worden? Laban en zijn moeder weten, dat Rebekka dan heel ver weg van hen zal gaan. Zullen zij haar dan ooit nog terug zien? Als WIJ nu heel ver weg gaan wonen, kunnen we met een auto, een trein, een bus, of anders met een vliegtuig vaak een heel eind Tekening Annemiek Bollen nen meegaan? Ja, dat wil ik, zegt Rebekka overtuigend. Dan wordt alles in gereedheid gebracht voor de lange en moeizame reis terug. Debora gaat mee Toch hoeft Rebekka niet alleen mee. Er is een vrouw, die altijd voor Rebekka heeft gezorgd. Dat hadden rijke mensen vroeger ook al. Tegenwoordig noemen ze dat een nanny, een kinderjuffrouw. Nanny is een Engels woord. Rebekka vindt het heel fijn, dat juist Debora met haar meegaat. Debora is eigenlijk als een tweede moeder voor Rebekka. Rebekka deelt altijd alle geheimpjes, die ze heeft met Debora omdat ze Debora al kent vanaf haar eerste kinderjaren. De stoet vertrekt Dan gaan ze met een hele stoet op reis. Eliëzer samen met zijn mannen, Rebekka en Debora en nog enkele slavinnen gaan mee. Met tranen in hun ogen nemen ze afscheid van elkaar. Laban slaat de arm om zijn al ou- Eten Eten is eigenlijk een vreemde bezigheid: je voedsel naar binnen werken om je honger te stillen, ja, maar mensen verbinden er iets aan van gezelligheid, met ronde ballonnen die oplichten, sfeervolle hoekjes en foto s op de muur; oude voorwerpen doen het ook altijd goed. Ik heb geen kritiek, ik kijk er alleen maar wat vreemd tegenaan elke keer. Maar dan dompel ik mij ook onder in die sfeer en prik lekker een vorkje mee, want zo ben ik. Ricardo Copla Reacties en andere bijdragen voor deze Jeugdpagina zijn van harte welkom! Ga naar klik op Kerkenwerk, daarna op redactie en klik dan op ' Gerrie Kuenen' waarmee u uw programma opent en mij kunt en. 12

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 179 Donderdag 24 april 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Oet d n Biebel in t Wenters dialect In het zonnetje gezet

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Het wonder van Pinksteren

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Het wonder van Pinksteren Kerkenwerk 6e jaargang nummer 98 Vrijdag 22 mei 2009 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Gebed op de 50 e dag na Pasen Het wonder van Pinksteren Wat

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

77ste jaargang 592 februari 2011

77ste jaargang 592 februari 2011 77ste jaargang 592 februari 2011 Het pastorale team 6 t/m 11 met oa installatie Netty Hengeveld Jeugdviering 12 Thema over liefde Geestelijk Werken 13 Van de bestuurstafel 15 t/m 18 voortgang renovatie

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007. KerkVenster. Restauratie in volle gang

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007. KerkVenster. Restauratie in volle gang 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA IN DE TOREN WORDT FLINK HUISGEHOUDEN

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007. KerkVenster

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007. KerkVenster 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA Kerkelijke activiteiten: Een spannende

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Doopsgezinde Gemeente Haren 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdartikel 1 Doopsgezinde Gemeente Groningen 3 Doopsgezinde Gemeente Haren 16 Algemeen 22 Colofon achterpagina

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie