Protestants Christelijke Ouderenbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestants Christelijke Ouderenbond"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Okt nr. 264 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen, huisvesting, verkeer en vervoer; educatie en techniek. Protestants Christelijke Ouderenbond

2 S 2 PCOB chatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood. Spreuken 10:2 Ouderen worden voor het zesde jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, tot wel min 15%. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen voor ouderen die het Nibud uitvoerde in opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties waar de PCOB, samen met Unie KBO, NVOG en NOOM deel vanuit maakt. Deze alinea komt rechtstreeks van de website van de PCOB. Ik maak me zorgen over ouderen, met name die zorg nodig hebben en dat hebben we allemaal nodig, de één wat vroeger, de ander wat later. Is het goddeloos van de regering om opnieuw een beroep te doen op de ouderen om de begroting dekkend te maken? Ik hoor graag uw mening daarover. Als u denkt dat ouderen nog geld zat hebben en best nog meer kunnen missen, dan kunt u een punt hebben, want AOW per jaar is nog beneden gemiddeld. Denkt u daarentegen dat ouderen weliswaar in theorie een goed inkomen hebben, maar dat door afname van allerlei toeslagen en toename van allerlei kosten ze echt niet veel te besteden hebben, dan hoor ik het ook graag. Geld is iets dat we dagelijks nodig hebben en waar we dus regelmatig over nadenken. Sommigen piekeren zelfs dagelijks omdat ze maar amper kunnen rondkomen. Anderen hebben meer geld dan ze op kunnen maken, misschien door goddeloosheid verkregen? Hoe het ook zij, we mogen ons optrekken aan het vervolg van Spreuken 10. De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Spreuken 10:22 Jannie de Klein-Beekelaar, voorzitter

3 Afdeling ASSEN Van de activiteitencommissie O p DV maandag 27 oktober komt iemand van de Arendshorst ons bijpraten over de mogelijkheden van christelijke zorg in Assen. Is het nog wel mogelijk om in een zorgcentrum te gaan wonen als het thuis moeilijk gaat? Hoe zit dat nu eigenlijk met het scheiden van wonen en zorg? Natuurlijk kunt u ook uw eigen vragen stellen. De middag wordt gehouden in de Bethelkerk, Groningerstraat 14, 9401 BK Assen, aanvang 14,15 uur. De kosten bedragen 2,00 per persoon en daarvoor krijgt u ook 2x koffie/thee en 1 x cake. Op dit moment kunnen we helaas geen vervoer aanbieden. Maak indien nodig gebruik van de formulierenbrigade Het telefoonnummer is: ; mailadres: 3

4 PCOB 4 in gesprek Waar over spraken zij En toen was het alweer september. En ook toen was er weer van alles dat aan de orde moest komen op onze bestuursvergadering. Verschillende mensen waren als afgevaardigde naar een trainingsdag of lezing geweest. Op de ouderendag van 1 oktober a.s. zullen we als PCOB met een stand aanwezig zijn op het Koopmansplein. Omdat zich niemand heeft gemeld om ons te helpen bij de bemensing van deze stand, verdelen we deze taak onderling. Wij zijn er zo langzamerhand wel aan gewend geraakt dat er geen enkele respons komt op onze oproepen in de Nieuwsbrief om bijstand, voor een taak of een functie. Maar dat er niemand is die een paar uur op 1 oktober in een stand van de PCOB wil staan dat blijft teleurstellend. Gelukkig hadden we een goede vergadering met elkaar. De hartelijke groeten van Femmie den Hollander, secretaris PCOB Regio Drenthe De bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 9.30 uur uiterlijk tot uur in de Voorhof, Hoogeveenseweg 4 te Westerbork. De koffie, koek/cake en entree kosten 3,00 p.p. per bijeenkomst. De informatie van de sprekers en de gezelligheid evenals de onderlinge contacten zijn gratis. Maandag 13 oktober,2014 aanvang uur Volmacht en erfrecht Voor verdere informatie zie NB van september 2014.

5 Afdeling ASSEN V Gezocht belastinginvuller eel mensen zien op tegen het invullen van het belastingformulier inkomsten belasting (I.B.) en echt niet alleen ouderen. Waar jongeren zelf de kosten moeten dragen is er voor minder draagkrachtige ouderen de mogelijkheid tegen een zeer laag tarief dit te laten doen door een belastinginvuller van één van de ouderenbonden. Die moeten er dan wel zijn. Wordt u één van hen? Voorwaarden: bezit computer bereid om bij mensen thuis hun IB aangifte in te vullen en eventueel ook toeslagen aan te vragen bereid zijn een aantal trainingsdagen te bezoeken u dient wel enig inzicht in financiën te hebben. Graag aanmelden bij de penningmeester Reint van der Laan Telefoon Oproep Iets voor u? H oudt u van wandelen en af en toe gezellig de stad ingaan voor een kopje koffie of om een terrasje te pakken? En doet u dat liever niet in uw eentje, maar vindt u samen veel gezelliger? Dat geldt ook voor een mevrouw uit de Arendshorst. Zij is op zoek naar iemand die een keer per week iets met haar onderneemt, met name wandelen. Als het goed klikt is een vast iemand prettig, maar meerdere mensen is ook een mogelijkheid. Graag aanmelden bij Jannie de Klein-Beekelaar, tel

6 PCOB Ontvangen post Van ons lid de heer A. Hulshof o.m. oud-wethouder van de gemeente Assen kregen wij onderstaand artikel aangeleverd. Het betreft informatie over aangelegenheden die bij uitvaarten spelen. Uitdaging: We plaatsen graag bijdrages van onze eigen leden. Stuur uw artikel naar de redactie! Namens het bestuur, Jannie de Klein-Beekelaar. T 6 Dit moet U eigenlijk wel weten ot voor enkele jaren kenden we in Assen en omgeving twee uitvaartorganisaties, die in Protestants Christelijke. kring zeer bekend waren: De Chr. Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten (DEL) en het Hervormd Diaconaal Begrafenisfonds (HDB). DEL was ooit een Protestants Christelijke begrafenisvereniging, waarin leden uit verschillende Asser kerkgenootschappen samenwerkten. Eind jaren negentig is deze vereniging opgeheven en ondergebracht bij het verzekeringsbedrijf Amev/Ardanta - thans Amev - te Enschede. DEL was een z.g. natura uitvaartverzekering; bij een sterfgeval werden de rechten in natura uitgekeerd, zoals volgauto s, dragers, kist, het verzorgen van de overledene, enz. Woonde men elders, of waren er andere omstandigheden, bv. men gaf

7 Afdeling ASSEN de voorkeur aan cremeren, dan ontving men een bedrag ineens van gulden, later ruim duizend euro. Door de komende wetgeving werden hoge eisen gesteld aan een vereniging als DEL en nieuwe bestuursleden waren bijna niet te krijgen. Allemaal redenen voor het toenmalige bestuur om de vereniging op te heffen en over te dragen aan een modern verzekeringsbedrijf Amev, die de leden van DEL aan het begin van elk jaar een contributienota stuurt van 28,32 voor een alleen-gaande en 56,64 voor een echtpaar/samenwonenden. Dat de leden nog slechts eenmaal contributie zouden moeten betalen en dan niet meer, is een misverstand. Een andere begrafenisorganisatie was het Hervormd Diaconaal Begrafenisfonds (HDB). Hier sloot men geen natura verzekering af, maar een kapitaalverzekering, waar men bij aanmelding zelf het bedrag kon vaststellen, dat bij een sterfgeval werd uitgekeerd en aan de hand daarvan werd de hoogte van de premie vastgesteld. Het HDB had een nauwe band met de Hervormde Gemeente en de Hervormde Diaconie te Assen. Na de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Assen zag het college van diakenen het niet direct als haar taak een commercieel bedrijf als het HDB aan te moeten houden. Het HDB werd onder acceptabele voorwaarden verkocht. Als u nu een sterfgeval krijgt en u was destijds lid van het HDB of van DEL, dan kunt u dit gewoon melden aan uw uitvaartverzorger; die regelt dan de uitkering waar u recht op heeft en verrekent dit veelal met de overige kosten Bij het huisbezoek/contact van de diaken, de ouderling, de predikant of op (verjaardag)visites komen onderwerpen als deze meer dan eens aan de orde, vandaar, dat ik er thans zo uitvoerig op in gaan. 7

8 PCOB Advies Mijn advies is: Vraag eens geheel vrijblijvend een gesprek aan met een uitvaartverzorging en informeer eens naar de gang van zaken bij een sterfgeval. Wat zijn zo ongeveer de kosten van een uitvaart, wie regelt de zaken met mijn uitvaartverzekering, enz. Overige Kosten. Ook krijgt u wellicht wel eens een bericht over de post waarin U er op wordt gewezen, dat de kosten van een uitvaart toch vaak tegenvallen en dat U wordt aangeraden een aanvullende uitvaartverzekering te sluiten. Mijn advies is: Dat moet U niet doen. Bij het ouder worden heeft u vast nog wel een spaarpotje achter de hand om deze extra kosten te dekken. Onlangs heeft in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) een mededeling gestaan van het college van kerkrentmeesters. De voorzitter van dit college deelde daarin mee, dat ook als er straks in de Zuiderkerk geen erediensten meer worden gehouden, dit kerkgebouw wel beschikbaar blijft voor rouw- en trouwdiensten, tegen vergoeding van de kostprijs. Dit geldt uiteraard ook voor de andere kerkgebouwen van de Protestantse. Gemeente Assen. U kunt een nota verwachten van het Kerkelijk Bureau en de kostprijs bedraagt 250,--, indien uw jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage (VVB) minder bedraagt dan 250,-- Bedraagt uw jaarlijkse VVB 250,-- of meer, dan betaalt u niets. Voor de Zuiderkerk wordt dit tarief te zijner tijd nog eens opnieuw bekeken, in verband met de overdracht van dit kerkgebouw aan de City Life Church Assen. Daar komen dan nog bij de kosten van de organist en als u een voorganger kiest die niet verbonden is aan de Protestantse Gemeente Assen, bv. een (emeritus) predikant van elders zijn ook de kosten (honorarium, reiskosten, enz.) 8

9 Afdeling ASSEN van deze pastor voor u. (U behoort op zijn minst daarna wel te informeren) Uitvaartverzorgers. In de maandelijkse nieuwsbrief van onze plaatselijke PCOBafdeling komt u regelmatig een advertentie tegen van de plaatselijke uitvaartverzorging Achaat. Volledigheidshalve ga ik u, behalve Achaat, in alfabetische volgorde nog een aantal noemen: Yarden (was vroeger Geerts) aan de Borgstee, Laatste Eer aan de aan de Pottenbakkerstraat en Uitvaartzorg Assen te Groningen. Kwade dagen. Zorgt u er dus voor, dat u goed op de hoogte bent, voordat de kwade dagen komen, waarvan Prediker 12 spreekt. Wellicht doet u er goed aan dit artikel uit te knippen en te bewaren bij uw overige (belangrijke) papieren. U kunt het dan nog eens opnieuw lezen, ook anderen er op wijzen en eventueel met uw kinderen of vertrouwenspersoon bespreken en aangeven, hoe u het als het zover is, graag wilt hebben. Een volgende keer hoop ik u te vertellen, wat een begrafenis vandaag de dag in werkelijkheid kost. Natuurlijk ben ik graag bereid op eventuele vragen, aanvullende op- en aanmerkingen, enz. nader in te gaan. Opbouwende kritiek is altijd welkom; belt of schrijft u dan mij. Assen, september Arie Hulshof, Zuidhaege XV tel.:

10 PCOB Uit de tijd. Column De huisdienst in het Zorgcentrum was een halfuurtje onderweg. Het thema was uit de tijd ; zo noemen ze het wel als er iemand overleden is, die is uit de tijd. We hadden gezongen: Elk uur, elk ogenblik steun ik op U en Ieder uur, iedre stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood met als refrein: Nog is er tijd Nog zijn wij in de tijd en valt er wat te kiezen voor straks in de eeuwigheid, had ik gezegd. Met als een klassieke heenwijzer de woorden van Jozua: Kies dan heden wie u dienen zult, maar ik en mijn huis wij zullen de Here dienen. Zo gaandeweg de preek ging de deur schuin achter mij op een kier en zag ik een grote oranje hoed. Het was de avond dat Nederland moest voetballen tegen de wereldkampioen (5-1 gewonnen, dat wel), een wedstrijd die om uur zou beginnen. Ze zijn nog bezig, hoorde ik de hoed zeggen waarop de deur weer dicht ging om na een tijdje weer op een kier te gaan, nu zag ik twee oranje hoeden die samen bromden: Ze zijn nóg steeds bezig. Nadat ik de zegen uitgesproken had kwam één van de hoeden op mij af, waarom het zo lang geduurd had, ze stonden al een hele tijd te wachten, ik wist toch dat er voetballen was en dat de mensen straks samen kwamen kijken?! Ondertussen daalde het grote scherm al omlaag, was de beamer aangezet en kwamen er al televisiebeelden op het scherm, alles klaar voor de strijd, net acht uur geweest. Tijd zat, dacht ik, maar liep de zaal door om mijn spullen op te bergen en langs de vrijwilligster lopend hoorde ik haar zeggen dat het wat haar betrof wel een half uur korter gekund had. Het duurde haar (vrijwilligster die de huisdienst mee organiseert) allemaal veel te lang. Een andere vrijwilliger vroeg 10

11 Afdeling ASSEN of het de volgende keer wel wat korter kon, 40 minuten, hooguit 45 was lang zat. Tijdens het gezamenlijke kopje koffie hoorde ik iemand klagen dat het allemaal zo gehaast moest in de zorg vandaag de dag. Er is niet eens tijd meer voor een praatje, Ze staan met een klokje achter de hulpverleners, Je hebt amper tijd om goedendag te zeggen. Hoe laat begint het voetballen, vroeg ik, niet omdat ik het wilde weten maar uit een soort balorigheid. Om negen uur, ik moet nodig naar huis, U blijft niet gezellig samen kijken? Nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Ze had nog wel een hele tijd; waar ze de minuten in de dienst als uren telde, telde ze nu een uur als een minuut. Van de deelnemers aan de huisdiensten (ook in andere Zorgcentra) hoor ik eigenlijk alleen maar terug dat het hun niet te lang geduurd heeft, soms ook U had van mij nog wel wat verder mogen vertellen hoor. Zou wie klaagt over tijd, wel in de gaten hebben, dat zij niet de beschikking over de tijd hebben, maar dat de tijd beschikt over hen? Gerrit de Klein Tijd voor voetballen??? 11

12 PCOB Niet vergeten! Woensdag 1 Oktober 2014 dag van de ouderen mobiliteit en veiligheid Georganiseerd door WelZo in samenwerking met de ouderenbonden en Veilig verkeer Nederland, afd. Assen. 12 Programma Koopmansplein uur : voorlichting van diverse organisaties over E-bikes, verkeer in combinatie met alcohol en/of medicijnen, scootmobielen, uitstapjes senioren, keuring rijbewijs senioren, WMO, Ouderen organisaties, mogelijkheden mobiliteit ect.; vrachtwagen voor dode hoek; fietsvaardigheden parcours voor E-bikes; uitproberen van diverse E-bikes; rijden met buggy s en alcoholbrillen; reactie testen; kramen met verkoop etenswaren. Programma Raadzaal uur: presentatie Veilig en plezierig mobiel door Wiebe Brouwer. Sterke en zwakke punten van oudere verkeersdeelnemers worden besproken. Daarbij is uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische fietsen en meedenkende auto s, maar ook de veranderde regelgeving over autorijden bij aandoeningen die bij

13 Afdeling ASSEN ouderen veel voorkomen,zoals dementie en beperkingen van het gezichtsvermogen. Wiebe Brouwer is Neuropsycholoog en Emeritus hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de RUG. Kosten en aanmelden: alles is vrij toegankelijk ; vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Stadhuis Assen D De nieuwe rol van de gemeente Assen in deze bestuursperiode ( ), deel 4 e voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg Assen --de heer Tieme Meints-- heeft een vierde bijdrage geleverd met als onderwerp: Eenzaamheid neemt toe Vroeger Als je wat ouder wordt komen als vanzelf herinneringen aan vroeger naar boven. Vroeger was alles beter! Vroeger hadden we het niet zo goed als nu! of : Vroeger keken we meer naar elkaar om. Bij jongeren hoef je 13

14 14 PCOB niet met verhalen over vroeger aan te komen: Ach, jullie altijd met je verhalen over vroeger! We leven nu! Hoe het ook zij: Er is in elk geval één positieve ontwikkeling vergeleken bij nog niet zo heel lang geleden: de officiële stukken van de landelijke overheid zijn tegenwoordig veel leesbaarder dan pakweg 10 à 15 jaar geleden. Ik weet nog dat ik de besluiten van de ministers en de Tweede Kamer wel 3 of 4 keer moest lezen en dat ik daarna nog niet begreep wat precies de bedoeling was! Leesbaarheid van teksten. Met name de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Martin van Rijn verstaat de kunst om een ingewikkeld probleem op een goed lees- en begrijpbare manier te formuleren.. Een voorbeeld: In de (Memorie van) Toelichting bij de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 schrijft de Staatssecretaris het volgende: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Bij degenen die ouder zijn dan 85 jaar, is dit 50%. Personen met een hoge leeftijd en alleenstaanden (met name verweduwden) voelen zich vaak eenzaam. De trends van (dubbele) vergrijzing en de toename van het aantal alleenstaande ouderen voorspellen dat het absolute aantal eenzame ouderen zal toenemen. Ook daarom zijn mantelzorgers en vrijwilligers in een meer betrokken samenleving onmisbaar. Op die manier kan het vraagstuk van eenzaamheid eerst in eigen kring opgelost worden. Er volgen dan een aantal maatregelen die er voor moeten zorgen dat mensen die eenzaam zijn niet tussen wal en schip raken. Eenzaamheid kan tot lichamelijke en psychische klachten leiden. Veel eenzame mensen wenden zich tot de huisarts om hun verhaal kwijt te kunnen. De gemeente heeft een belangrijke taak om eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen! Als er ondersteuning nodig is en degene die

15 Afdeling ASSEN eenzaam is beschikt niet over die ondersteuning dan zal de gemeente daar voor moeten zorgen. Dat kan bij voorkeur door middel van vrijwilligers. Ook het Buurtteam in de wijk kan daarin een belangrijke rol spelen. Als het niet anders kan dan komen professionals in zicht. Actieplan tegen eenzaamheid. Vorige maand liet de Staatssecretaris weten dat hij 9 ton uittrekt voor een Actieplan tegen eenzaamheid. Niet veel voor een immens en groeiend probleem maar aan de andere kant ook een stimulans om alles op alles te zetten om de eenzaamheid aan te pakken. Maar toch: wat koop je voor minder dan een miljoen voor onze naar schatting 6.4 miljoen landgenoten met, zoals dat heet eenzaamheidsgevoelens. Van wie er ernstig en aanhoudend eenzaam zijn. Aan de andere kant is het goed dat in een veranderende samenleving waarbij de overheid een flinke stap terugdoet er meer wordt verwacht van de mensen zelf en hun netwerk. Gemeenten kunnen van elkaar leren in het oplossen van de eenzaamheid. De vorige maand overleden acteur Robin Williams zei ooit: Het ergste wat je in het leven kan overkomen, dacht ik altijd, is dat je helemaal alleen eindigt. Mis! Het ergste is: eindigen te midden van mensen die maken dat je je alleen voelt. Williams sloeg de hand aan zichzelf! Er wordt veel van onszelf verwacht in het omzien naar eenzamen. Dat vraagt om een omslag voor velen van ons. We zijn gewend geraakt dat de overheid alles wel regelt. We weten zeker dat dat gaat veranderen. En, laten we eerlijk zijn: zorgen voor mensen die zorg nodig hebben zou met name christenen in het bloed moeten zitten! Of dat nu zieken, gehandicapten of eenzamen zijn. In Mattheus 25 staat het prachtig! Jezus zei: Ik was ziek en jullie bezochten mij... Als je dit doet voor Mijn geringste broeders en zusters heb je dat 15

16 PCOB voor Mij gedaan. (Mantel)zorg en vrijwilligerswerk voor de hulpbehoevende naaste heeft dus een spirituele betekenis! De gemeente heeft de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Er moet een plan worden gemaakt waarin de positie van de mantelzorger expliciet wordt vastgelegd. De Staatssecretaris wil dat de organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers nadrukkelijk worden betrokken bij het opstellen van het plan. Wij wachten met spanning af op welke manier dat zal gebeuren! De Staatssecretaris maakt de gemeente integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning, gericht op de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners. Grote nadruk wordt gelegd op de inschakeling van het sociale netwerk van mensen die ondersteuning nodig hebben. De mantelzorg is daarbij van groot belang. In de Memorie van Toelichting bij de nieuwe WMO 2015 staat: De regering verwacht dat de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door de gemeente met een versterkte wettelijke basis zeker zal worden geïntensiveerd. De grootse zorg van mantelzorgers is dat ze nog niet weten hoe de regelingen die zijn verwoord in de nieuwe WMO 2015 voor hen zullen uitpakken. Ik heb die zorg ook! Er moet zoveel geregeld worden en de datum van 1 januari 2015 komt steeds dichterbij! We houden als vrijwilligersorganisatie op het gebied van mantelzorg de vinger aan de pols bij de gemeente zodat we mantelzorgers adequaat kunnen informeren. We zien dat steeds meer mantelzorgers zwaar- of overbelast raken. In Assen zijn dat er al meer dan 1600! Ik ben erg benieuwd hoe de zorg in Assen er over pakweg een jaar zal uitzien! En ik hoop van harte dat de zorgen over de zorg dan ongegrond blijken te zijn geweest! 16

17 Afdeling ASSEN Contactpunt Mantelzorg Assen Mantelzorgers worden van harte uitgenodigd voor de thema/contactbijeenkomst op dinsdagavond 21 oktober a.s. van uur tot uur in de MFA (Multifunctionele Accommodatie) Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen (Baggelhuizen). Mevrouw Else Nobel uit Hoogeveen, deskundig op het gebied van de ontwikkelingen in de zorg zal ingaan op de komende veranderingen in de zorg. Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Super actueel! De toegang is vrij en ook de koffie e.d. zijn gratis! Kortom: het is de moeite waard om aanwezig te zijn! Informatie: tel / Site: CPMAssen.nl. Wisseling bezorgersgroep Onlangs werd ik gebeld door een van onze bezorgers, dhr. H. van Noort, met de mededeling dat hij wenste te stoppen met de bezorging van de bladen Perspectief en de Nieuwsbrief. Na vele jaren dit vrijwilligerswerk met plezier een toewijding te hebben gedaan, achtte hij de tijd gekomen om dit af te sluiten. De voortschrijdende leeftijd en persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een rol. Op deze plaats wil ik namens de PCOB en namens de bezorggroep dhr. van Noort hartelijk bedanken voor zijn inzet en medewerking. Wij wensen hem voor de komende jaren het beste toe. Gelukkig stond op mijn reservelijstje nog een naam, namelijk die van dhr. Bert Elders, die zich al eerder bereid verklaarde om mee te doen in de bezorgploeg. Desgevraagd heeft hij hier mee ingestemd, zodat de ontstane vacature al direct is vervuld. Wij zijn hier erg blij mee en wensen dhr. Elders veel succes en voldoening in zijn nieuwe job. Dick Kloosterhof, Hoofd bezorging. 17

18 PCOB Alzheimer Café Assen ICO theater café (let op: nieuwe locatie) Zuidhaege NZ Assen dinsdag 14 oktober 2014 thema: Bejegening Wycher van Bremen en Ina Holtrop komen in het Alzheimer Café en behandelen het thema bejegening. Zij spelen situaties uit die herkenbaar zijn in het omgaan met mensen met dementie en betrekken daar de bezoekers bij. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten en andere belangstellenden. Dementie, met als meeste bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer, is een aangrijpende aandoening die niet alleen de patiënt, maar ook diens naasten treft. 18

19 Afdeling ASSEN vervolg Alzheimer café Voor het verstrekken van algemene informatie zijn er medewerkenden van Interzorg, de Geheugenpoli en het PGteam van Icare aanwezig. Voor de bezoekers is er volop gelegenheid vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te ontmoeten. Op de boekentafel vindt men een tal van boeken, brochures en folders over dementie en Alzheimer. Het programma begint op 14 oktober om uur. Inloop vanaf uur met koffie/thee. Toegang is gratis! Agenda blz. woensdag 1 Okt. Dag van de Ouderen 12 maandagmorgen 13 Okt Regio Drenthe 4 dinsdagavond 21 Okt. Contactpunt Mantelzorg 17 maandagmiddag 27 Okt. Ledenmiddag 3 19

20 PCOB Nieuwe leden Geen. Adreswijziging Mevr. J. Oosting-Meijering, van Stroom 169, 9406 EL Assen naar Anholt, Paul Krugerstraat 1, afd. Flintmarke 19, 9401 AG Assen (X). Overleden Mevr. C. Boorsma-Triemstra, Mercuriusplein 191, 9401 DJ Assen (B). Dhr. J. Bregman, Nic. Beetslaan 44, 9405 BE Assen (T). Dhr. B. Garssen, Irenestraat 11, 9401 HH Assen (A). Mevr. F. Venema-Keizer, Echtenstraat 39, 9402 JB Assen (L). Beëindiging lidmaatschap Fam. E.J. Anneveldt, Bosbes 14, 9408 LM Assen (AA). PCOB afdeling Assen 0592 Voorzitter Jannie de Klein-Beekelaar Secretaris Femmie den Hollander Groningerstraat 64E BM Assen Penningmeester Reint van der Laan Banknummer NL83Rabo PCOB Assen Alg. bestuursleden Kees den Hollander Medewerkers Diek Neerhof Eindredactie Nieuwsbrief Dick Kloosterhof Miny Mulder Ledenadministratie Annalies van Dijk en Algem.Adjunct Hazelaarhof 15, 9408 AT Assen Bezorging Nieuwsbrief Wijkcontacten Kopij Nieuwsbrief nov. vóór25 oktober naar: 20

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Protestants Christelijke Ouderenbond

Protestants Christelijke Ouderenbond Nieuwsbrief Dec.-Jan. 2015 nr. 266 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen,

Nadere informatie

Protestants Christelijke Ouderenbond

Protestants Christelijke Ouderenbond Nieuwsbrief Okt.2015 nr.274 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen, huisvesting,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Protestants Christelijke Ouderenbond

Protestants Christelijke Ouderenbond Nieuwsbrief apr. 2015 nr.269 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen, huisvesting,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers.

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers. MEE Mantelzorg Postbus 3016 3301 DA Dordrecht Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht T 078 750 89 00 servicebureau@meedrechtsteden.nl www.meemantelzorg.nl Aan alle Mantelzorgers in Dordrecht Datum 24-05-2017

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage Dit onderzoek is in opdracht van Watkostdoodgaan.nl uitgevoerd onder 1053 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht. In het onderzoek worden Nederlanders gevraagd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Autorijden na uw zeventigste?

Autorijden na uw zeventigste? Autorijden na uw zeventigste? Uitleg over de verplichte keuring Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet blijven

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Aan jaren geen gebrek!

Aan jaren geen gebrek! Aan jaren geen gebrek! Autorijden ondanks fysieke beperkingen Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet bood- Ouder

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016 Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt September 2016 september 2016 In deze editie: Hoi Ingeborg, dit is een test! Trefpunt Mantelzorg Wandelen Werkt! Wandelen met een wandelcoach door mooi Bellingwedde

Nadere informatie

ZOETERMEER e.o. Nieuwsbrief 2017 nr. 6. Gezocht: deelnemers onderzoek. Misverstanden over parkinson. Oproep copy. In dit nummer:

ZOETERMEER e.o. Nieuwsbrief 2017 nr. 6. Gezocht: deelnemers onderzoek. Misverstanden over parkinson. Oproep copy. In dit nummer: Redactie: Debby de Wal en Jacques de Roos E-mail en adreswijzigingen sturen naar: peecafezoetermeer@ziggo.nl www.parkinsoncafezoetermeer.nl Nieuwsbrief 2017 nr. 6 In dit nummer: Parkinson en mantelzorg

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008. Dossiernummer 69-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw W. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke.

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. VOOR LATER Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. Inleiding De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Wij verzorgen uw uitvaart zonder winstoogmerk. Wij vinden dat wij elkaar als buren moeten

Wij verzorgen uw uitvaart zonder winstoogmerk. Wij vinden dat wij elkaar als buren moeten Waarom kiezen voor onze uitvaartvereniging? Wij verzorgen uw uitvaart zonder winstoogmerk. Wij vinden dat wij elkaar als buren moeten helpen en hoeven dus geen geld over te houden aan uw overlijden. Dit

Nadere informatie

Ich bön d r väör dich!

Ich bön d r väör dich! Ich bön d r väör dich! Wie zijn wij? NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, ondernemersvereniging,

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd Jaargang 17 nr. 4 juli / augustus 2013 St. SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking, handicap of chronische

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente.

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente. Geachte heer, mevrouw, Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons een ontvangst-

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Het bestuur januari 2012

Het bestuur januari 2012 Het bestuur januari 2012 Voorzitter Betsy Blook tel. 0113-316645 eblook@zeelandnet.nl Secretaris Els Verhage tel. 0113-316868 davidelsverhage@planet.nl Penningmeester Martha Staring tel. 0113-312114 Bestuursleden

Nadere informatie

Mantelzorg: wie is verantwoordelijk? Ellen Witteveen. Hersenletselcongres EW

Mantelzorg: wie is verantwoordelijk? Ellen Witteveen. Hersenletselcongres EW Mantelzorg: wie is verantwoordelijk? Ellen Witteveen Mantelzorg in cijfers 3,5 miljoen mensen verlenen mantelzorg 1,1 miljoen mantelzorgers geven langdurige en intensieve zorg (de Boer, 2009) 450.000 mantelzorgers

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Rabobank Graafschap Noord --> Particulieren --> Anja Greven - Tuitert

Rabobank Graafschap Noord --> Particulieren --> Anja Greven - Tuitert 4 ADVERTENTIES 4 fun >> BANKEN RABO.nl & KNAB.nl nu SEXUEEL AKTIEF => RABO-SEX: www.redmatch.nl -> www.biologisch.nl/130914-rabosex.pdf => Ik was bijna dood: www.youtube.com/watch?v=qev-i9-vkly => Trailer

Nadere informatie

Protestants Christelijke Ouderenbond

Protestants Christelijke Ouderenbond Nieuwsbrief Juli/aug.2015 nr.272 Afdeling Assen Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit:

Nadere informatie

Gemeente Leiden laat zien waar goede zorg om draait. november 2017

Gemeente Leiden laat zien waar goede zorg om draait. november 2017 Gemeente Leiden laat zien waar e zorg om draait november 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leiden.

Nadere informatie