U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten."

Transcriptie

1 Introductie U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten. Met Korsaan kiest u voor een hoogwaardige dienstverlening. Onze organisatie voldoet aan de hoge (kwaliteits)eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Adfiz. Bovendien zijn wij ingeschreven in het Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD), een register van gekwalificeerde assurantiekantoren in Nederland. Hierdoor kunt u uw verzekeringen en financiële zaken met een gerust hart aan ons overlaten. Waarom deze Dienstenwijzer? Bij ons staan betrouwbaarheid en service hoog in het vaandel. Wij vertellen u daarom graag wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Ook geven wij u inzicht in hoe wij beloond worden voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. In deze Dienstenwijzer is dit in duidelijke taal omschreven en vastgelegd. Deze Dienstenwijzer geldt voor particuliere consumenten die niet (mede) handelen in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf.

2 Algemene gegevens Korsaan Financiële Diensten Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer: Bezoek- en postadres Bezoekadres: Postadres: Bieslookstraat 31 Postbus HH Groningen 9703 LC Groningen Telefoon, fax, en internet Telefoon: Fax: Internet: Werkgebieden Wij zijn actief op het gebied van: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypothecair Krediet Sparen en Beleggen Consumptief krediet

3 Registraties en lidmaatschappen KvK: AFM : KiFiD : Bavam: Wij zijn aangesloten bij: ADFIZ Adviseurs in Financiële Zekerheid RIFD Register Intermediair Financiële Diensten Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Wij zijn lid van Adfiz, Adviseurs in Financiële Zekerheid. Leden van Adfiz kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit. Wij zijn ingeschreven in het Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD), een register van gekwalificeerde assurantiekantoren in Nederland. Wij zijn aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Wij zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij BAVAM onder nummer:

4 Onze dienstverlening Wij zijn een onafhankelijk financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële zaken. Daarbij staat altijd uw belang voorop. Wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeraar of andere financiële instellingen. Regelmatig selecteren wij verzekeringen en financiële producten die aangeboden worden door banken en verzekeringsmaatschappijen. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn vrij in ons advies aan u. Onze dienstverlening hebben wij opgesplitst in twee onderdelen: 1. Basis dienstverlening: Schadebehandeling Verwerking van wijzigingen 2. Aanvullende dienstverlening: a) Verzekeringsadvies (abonnement) b) Financieel Advies (abonnement) c) Overige dienstverlening Op de komende pagina s vindt u een omschrijving van de onderdelen van onze dienstverlening. Hoe worden wij beloond Voor de werkzaamheden onder 1 Basisdienstverlening worden wij beloond vanuit provisie. Deze provisie is onderdeel van de premie. Voor de werkzaamheden onder 2 Aanvullende Dienstverlening zullen wij vooraf afspraken met u maken.

5 1. Basis dienstverlening Schadebehandeling Buiten onze kantooruren kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week voor schadecalamiteiten bereiken. Bij de behandeling van uw schade beperken wij ons tot de via ons kantoor geadministreerde verzekeringsproducten. Tijdens de gehele schadebehandeling verzorgen wij het contact tussen u en de verzekeraar. Wij beperken hierbij de administratieve lasten voor u zo veel mogelijk. Bij de gehele schadebehandeling is ons doel dat u de dekking van uw verzekering(en) optimaal gebruikt, en dat u een schadevergoeding ontvangt waar u volgens de verzekeringsovereenkomst recht op heeft. Verwerking van wijzigingen Werkzaamheden die betrekking hebben op het aanvragen of aanpassen van schadeverzekeringen zullen wij voor u uitvoeren. De meeste verzoeken kunnen wij direct uitvoeren. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Wij informeren u vervolgens nadat wij een reactie van de verzekeraar hebben ontvangen. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar bij het aanvragen en /of wijzigen van uw verzekeringen. Wij beperken hierbij de administratieve lasten voor u zo veel mogelijk. De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt zullen wij controleren. Hierbij letten wij op de vraag of de door u gewenste wijzigingen juist zijn uitgevoerd en of hiervoor ook de juiste premie berekent wordt. De werkzaamheden binnen onze Basis Dienstverlening zullen uitgevoerd worden nadat wij van u een (schriftelijk) verzoek hebben ontvangen.

6 2. Aanvullende dienstverlening Naast de Basis Dienstverlening kunt u kiezen voor Aanvullende Dienstverlening. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u bij ons een offerte opvragen. Op de komende pagina s volgt een omschrijving. a. Verzekeringsadvies (abonnement) Advies & regelmatige controle van uw Persoonlijk Verzekeringsprofiel. (schade- en uitvaartverzekeringen) Eens per 3 jaar, of bij tussentijdse wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijv. verhuizing, verbouwing of gezinsuitbreiding, ander werk etc.) zullen wij u uitnodigen voor een gesprek met onze adviseur. Hierbij zal uw Persoonlijk Verzekeringsprofiel worden bijgewerkt. Op basis van uw Persoonlijk Verzekeringsprofiel kunnen wij bekijken of uw verzekeringen nog aansluiten op uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen. Waar nodig zullen wij u adviseren over aanpassingen van de bij ons geadministreerde schade- en uitvaartverzekeringen. (excl. AOV) Helpdesk Verzekeringen Voor al uw vragen over de bij ons geadministreerde schade- en uitvaartverzekeringen (uitgezonderd AOV), of vragen over verzekeringen in het algemeen kunt u een beroep doen op onze medewerkers. Dit kan in de vorm van een bezoek aan ons kantoor, maar dat mag ook telefonisch of per . Gebruik: tot 1 uur per jaar Beloning: abonnement met vaste maandvergoeding Looptijd: 1 jaar, daarna per maand opzegbaar

7 b. Financieel Advies (abonnement) Advies & regelmatige controle van uw Persoonlijke Financieel Profiel. (hypotheek, pensioen, vermogensopbouw, inkomensbescherming, nabestaandenvoorzieningen) Eens per 3 jaar, of bij tussentijdse wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijv. verhuizing, verbouwing of gezinsuitbreiding, ander werk etc.) zullen wij u uitnodigen voor een gesprek met onze adviseur. Hierbij zal uw Persoonlijk Financieel Profiel worden bijgewerkt. Op basis van uw Persoonlijk Financieel Profiel kunnen wij bekijken of uw financiële producten nog aansluiten op uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen. Waar nodig zullen wij u adviseren over aanpassingen van de bij ons geadministreerde financiële producten. Helpdesk Geldzaken Voor al uw vragen over het via ons geadministreerde financiële producten, of vragen over geldzaken in het algemeen kunt u een beroep doen op onze medewerkers. Dit kan in de vorm van een bezoek aan ons kantoor, maar dat mag ook telefonisch of per . Gebruik: tot 1 uur per jaar Beloning: abonnement met vaste maandvergoeding Looptijd: 1 jaar, daarna per maand opzegbaar

8 c. Overige dienstverlening Deze aanvulling betreft onder andere de volgende diensten: Een prijs en/of dekkingsanalyse voor uw verzekeringen. (Aanvullend) advies en bemiddeling voor schade- en/of uitvaartverzekeringen. (Aanvullend) advies en bemiddeling voor (complexe) financiële en verzekeringsproducten. (bijv. hypotheken, pensioen, levens- en risico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen etc.) Registreren van financiële en verzekeringsproducten die niet via ons kantoor zijn afgesloten. Wij kunnen hier dan in ons advies aan u rekening mee houden.

9 Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw actuele situatie. Het ontbreken van (de juiste) gegevens kan namelijk grote gevolgen hebben voor de risico s en dekkingen die u verzekerd heeft of wilt verzekeren. Het is daarom noodzakelijk dat u ons tijdig, volledig en naar waarheid informeert over (wijzigingen) in uw situatie. Bij het beheer van uw verzekeringen of andere producten dient u ons ook op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Zo verwachten wij van u dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwonen enz.), wijzigingen in uw inkomenspositie, wijziging van adres, verbouwing, grote aankopen, wijziging van bankrelatie, beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen en alle andere veranderingen die zich in uw situatie voordoen. Wij vragen u de gegevens in de correspondentie en documenten die u van ons ontvangt na te gaan op juistheid. Het is van groot belang een administratieve fout, of een misverstand over uw wensen tijdig te signaleren en te kunnen herstellen. Mocht u onjuistheden constateren dan verwachten wij van u dat u ons daarvan direct op de hoogte stelt. Communicatie via Wij vragen u ons voortdurend uw meest actuele adres beschikbaar te stellen zodat wij gebruik kunnen maken van digitale communicatie om snel en direct met u te kunnen communiceren.

10 Betalingen Wij maken met u duidelijke afspraken over wie verschuldigde premies incasseert. Premies worden bij u in rekening gebracht door ons kantoor, of rechtstreeks door de verzekeraar. Wanneer er sprake is van betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen voor het incasseren van de gefactureerde bedragen. De intern gemaakte kosten bedragen 15,- per factuur, externe kosten zullen wij volledig aan u doorbelasten. Indien u verwacht premies niet op tijd te kunnen voldoen, informeert u ons dan tijdig zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Klachten Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u ons daarover direct te informeren zodat wij dan samen met u naar een oplossing kunnen zoeken en indien nodig uw klacht volgens onze interne klachtenprocedure in behandeling nemen. Wanneer wij niet samen tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Tel: Internet:

11 Toepassing, looptijd en beëindiging Deze Dienstenwijzer en onze Algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan onze dienstverlening, en daarom van toepassing op al onze werkzaamheden. De dienstverlening onder B aanvullende diensten gaat in nadat Korsaan het eerste maandbedrag met succes heeft kunnen incasseren. Korsaan mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of beëindigen wanneer u de verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Wijziging en indexering Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg deze overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwalitatieve en/of andere consequenties zal hebben, zal Korsaan Financiële Diensten u hierover inlichten. Korsaan Financiële Diensten is bevoegd deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Indien dit een wezenlijke afwijking van de overeenkomst tot gevolg heeft, bent u bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Dat laat evenwel onverlet dat u de tot dan toe wegens de opdracht verschuldigde vergoeding aan Korsaan Financiële Diensten dient te voldoen. Korsaan behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen in verband met de maatschappelijke prijsontwikkelingen.

12 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KORSAAN FINANCIËLE DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Korsaan Financiële Diensten, gevestigd te Groningen aan de Bieslookstraat 31, HH, hierna te noemen: KORSAAN, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van KORSAAN en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor KORSAAN werkzaam zijn. De wederpartij van KORSAAN is degene aan wie KORSAAN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de opdrachtgever. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KORSAAN gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door KORSAAN gesloten overeenkomsten waarbij KORSAAN zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door KORSAAN zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden KORSAAN slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen KORSAAN en de opdrachtgever zijn overeengekomen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc Offertes en tarieven van KORSAAN zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker Aan KORSAAN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van KORSAAN, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat KORSAAN een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. KORSAAN is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van KORSAAN, aan KORSAAN heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) KORSAAN heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) KORSAAN wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) KORSAAN heeft bereikt Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door KORSAAN aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door KORSAAN gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van KORSAAN het tegendeel blijkt. Artikel 3: Inschakeling derden 3.1 Het is KORSAAN toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

13 3.2 Voor zover KORSAAN bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KORSAAN is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. 3.3 KORSAAN is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc. Artikel 4: Honorarium en betaling 4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van KORSAAN wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen. 4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. KORSAAN is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van KORSAAN beïnvloeden. 4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door KORSAAN voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van KORSAAN, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. 4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door KORSAAN gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door KORSAAN uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan KORSAAN te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. 4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van KORSAAN aanleiding geeft, is KORSAAN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Artikel 5: Termijnen 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door KORSAAN opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

14 Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever 6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan KORSAAN die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van KORSAAN zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is KORSAAN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan KORSAAN verschafte informatie. Artikel 7: Aansprakelijkheid van KORSAAN 7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van KORSAAN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door KORSAAN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KORSAAN wordt uitgekeerd, inclusief het door KORSAAN te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KORSAAN in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van KORSAAN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door KORSAAN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie. 7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 7.4 KORSAAN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 7.5 KORSAAN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door KORSAAN gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door KORSAAN kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 7.6 KORSAAN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan KORSAAN verzonden ( )berichten KORSAAN niet hebben bereikt. 7.7 KORSAAN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van KORSAAN, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van KORSAAN niet of niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van KORSAAN voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. 7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met KORSAAN indien KORSAAN zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

15 Artikel 8: Overmacht 8.1. KORSAAN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor KORSAAN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van KORSAAN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van KORSAAN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van KORSAAN kan worden gevergd. Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 9.2 Door de opdrachtgever aan KORSAAN verstrekte persoonsgegevens zullen door KORSAAN niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover KORSAAN op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van KORSAAN, zal KORSAAN de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van KORSAAN is het Nederlandse recht van toepassing KORSAAN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. KORSAAN conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Groningen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Artikel 11: Verval van recht 11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens KORSAAN in verband met door KORSAAN verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies, gevestigd aan Arnold Spoelplein 101A, 2553 CG Den Haag, hierna te noemen: Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies.

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Service Overeenkomst. voor het beheer van particuliere financiële producten

Service Overeenkomst. voor het beheer van particuliere financiële producten Service Overeenkomst voor het beheer van particuliere financiële producten Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid en transparantie over hetgeen u van ons mag verwachten en hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015)

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Het afsluiten van een verzekering of financieel product via de Roos van Renswouw of Huis& Hypotheek Zaandam is onlosmakelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 : gevestigd te Wijhe aan de Boerhaar 3, 8131 ST, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen 1 Opdracht bevestiging Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen B.V. te Huis ter Heide, Rembrandtlaan 2 Versie maart 2012 I Contract nummer 2 1. Partijen : en Opdrachtnemer : B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Artikel 1: Definities 1.1 Bergman & Postma Financieel Advies: V.o.f. Bergman & Postma Financieel Advies gevestigd te Sneek aan de Breewijd

Nadere informatie

Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.:

Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.: Voorwaarden online-abonnement particuliere schadeverzekeringen tegen maandelijkse vergoeding en onze voorwaarden waarbij particuliere schadeverzekeringen uitsluitend online worden afgesloten en waarbij

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener B.V.: Assurantiekantoor Ferwerda b.v. gevestigd te Joure, aan de Polderboskdyk

Nadere informatie

Aan u de keuze. U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.:

Aan u de keuze. U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.: Voorwaarden online-abonnement particuliere schadeverzekeringen en voorwaarden particuliere schadeverzekeringen waarbij online werkzaamheden uitsluitend op basis van provisie worden betaald. Inleiding Multidesk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Plan [B] Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij Plan [B] Light Service ontwikkeld. Door middel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT

ALGEMENE VOORWAARDEN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AVéWé Groep B.V. gevestigd te Purmerend aan de Gorslaan

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft Algemene Voorwaarden EZA Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN van EZA verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1. EZA Verzekeringen: EZA Verzekeringen gevestigd te Drachten aan de Hemmen 10 alsmede te Terschuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Akropolis Assurantiën B.V.: Akropolis Assurantiën B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Burg. Venig Meineszlaan 62 1063 BD te

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid. Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen. www.geertsadviesgroep.nl

Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid. Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen. www.geertsadviesgroep.nl Nuchtere zakelijkheid gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid Centraal telefoonnummer: 0800 433 787 Dorpstraat 13 5293 AL Gemonde Burg. Woltersstraat 1 5241 EH Rosmalen Nieuwstraat 33 A 5690 AA Son

Nadere informatie

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstverleningspakket Geachte relatie, Voor u ligt ons Dienstverleningspakket. Hierin leest u wie wij zijn, wat wij doen, wat de kosten van onze dienstverlening zijn en onder welke voorwaarden wij werken.

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ).

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). Bestion is gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie