Sponsor kinderopvang Niños de Waita Ticca te Ecuador

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sponsor kinderopvang Niños de Waita Ticca te Ecuador"

Transcriptie

1 Sponsor kinderopvang Niños de Waita Ticca te Ecuador

2 Inleiding Met dit jaarverslag wil ik cliënten, collega s, verwijzers en verzekeraars zicht geven op mijn activiteiten als psychotherapeut in Deze vorm van openheid biedt mijns inziens een betere aanzet tot kwaliteitsontwikkeling in de gezondheidszorg dan de voortschrijdende bureaucratisering die in deze bedrijfstak is waar te nemen. Lezers worden van harte uitgenodigd om op dit verslag te reageren. Het jaarverslag komt ook beschikbaar op de website Inhoud 1 Bedrijfsfilosofie 2 Algemene informatie 3 Behandelingen 4 Overige activiteiten 5 Scholing 6 Ontwikkelingen in Bedrijfsfilosofie Dit jaarverslag gaat over een aan huisgevestigde psychotherapiepraktijk. De praktijkruimten kenmerken zich niet door een strakke inrichting, maar stralen bewust uit dat het hier om een praktijk aan huis gaat waar de cliënt te gast is bij de bewoner. Er is niet getracht (zo dat al mogelijk is) alle effecten van het feit dat er ook een gezin woont te verdoezelen. Hierin weerspiegelt zich ook de filosofie die ten grondslag ligt aan de praktijkvoering. Cliënten gaan niet naar een psychotherapeut die toevallig Bert Krapels heet, maar zij komen bij Bert Krapels, die psychotherapeut is. Therapie wordt gezien als een ambacht waarbij vakmanschap en na te streven meesterschap voorop staan. Bij dit vakmanschap hoort uiteraard de kennis en vaardigheid waaraan steeds geschaafd en verbeterd moet worden. Daarnaast zijn ook een goede bereikbaarheid en zorgvuldigheid van belang. Vakmanschap, bereikbaarheid, en zorgvuldigheid leiden tot betrouwbaarheid van de therapeut voor de cliënt, hetgeen de basis vormt voor een succesvolle therapie. Consequent doorvoeren van deze gedachtegang leidt automatisch tot een financieel gezonde bedrijfsvoering en plezier in het werk. 2 Algemene informatie De beschreven praktijk is 24 uur per week open, maar 24 uur per dag bereikbaar. Door een vaste spreekuurtijd ( uur) is het voor mensen gemakkelijk om dagelijks snel contact te leggen. Via de website kan informatie worden opgezocht en mailcontact worden gelegd. De praktijkruimte is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (3,11, 13,14,12, 17, 24). In de straat is meestal voldoende parkeergelegenheid. De werkruimten bestaan uit een spreekkamer en een spelkamer/kantoorruimte op de bovenste verdieping van het huis. Na een eerste intake gesprek volgen meestal 4 afspraken waarin getracht wordt de problematiek helder te krijgen en duidelijkheid te geven over de mogelijke behandelwijze. Daarna volgt een behandeling volgens een met de cliënt overeengekomen behandelplan.

3 Behandelplannen worden aan de toetsingscommissie van de RVVP ter beoordeling voorgelegd. Behandelingen vinden plaats op maandag, dinsdagavond, woensdagochtend, en donderdagavond. Het aantal cliënten dat wekelijks komt is gemiddeld 20. Aangeboden behandeling kan afhankelijk van leeftijd, aard van de problematiek en wensen van cliënten variëren. Client-centerd therapie, Symbooldrama, EMDR, speltherapie, ouderbegeleiding, mediatietherapie, en RET zijn de meest voorkomende behandelwijzen. Gedurende het grootste deel van 2004 bestond er een wachtlijst die varieerde in lengte van 1 tot 4 maanden. Voor cliënten met trauma s bestaan speciale regelingen en kortere wachtlijsten. 3 Behandelingen In 2004 uitgeschreven cliënten In 2004 werden er 39 cliënten uitgeschreven. Onderstaande tabellen geven in procenten een beeld van de samenstelling van de uitgeschreven cliënten populatie: Bekostiging AWBZ Particulier vergoeding Geslacht Vrouw Man leeftijd < < Aantal sessies < < Klachten Somberheid, piekeren 26 Angst, faalangst, paniek 18 School-en 13 studieproblemen Gedrags- en 13 agressieklachten Spanning en 10 slaapproblemen Opvoedingsproblematiek 8 Vermoeidheid 5 Burn out 2 Rouwproblematiek 2 Dwanggedrag 2

4 DSM IV gerelateerde classificaties Stemmingstoornis 20 Posttraumatische 10 stressstoornis Ouder-kind problemen 10 Dwangstoornis 9 Faseproblematiek 9 Angststoornis 9 ADHD 6 Aanpassingsstoornis 6 Hechtingsstoornis 6 Leerstoornis 6 Enuresis 3 Persoonlijkheidsstoornis 3 CVS 3 Behandelinterventies In onderstaande tabel wordt weergegeven welke behandelmethoden vooral zijn gebruikt. Daarbij moet worden aangetekend dat in alle behandelingen het gedachtegoed van de cliënt gerichte therapie het uitgangspunt vormt in de bejegening van de cliënt. In sommige gevallen is deze therapievorm de enige, maar vaak maak ik daarnaast gebruik van andere methodieken. Symbooldrama 20 EMDR 16 Cognitieve 14 gedragstherapie Speltherapie 12 Client centered therapie 12 Ouderbegeleiding 6 Gedrags therapie 4 Rationeel Emotieve 4 therapie Psychologisch 12 onderzoek Ingeschreven cliënten per Per 31 decmber 2004 staan er 56.clienten ingeschreven. De onderstaande tabellen geven in percentage een overzicht van de ingeschreven cliëntenpopulatie: Bekostiging AWBZ Particulier vergoeding 95 5 Nadat in 2004 de beperkingen voor AWBZ vergoeding werd opgeheven en de particuliere verzekeringen hun polissen wijzigden met betrekking tot deze vergoeding vond geleidelijk een verschuiving plaats van particuliere bekostiging naar AWBZvergoeding

5 Geslacht Vrouw Man leeftijd <16 43 DSM IV gerelateerde classificaties Stemmingsstoornissen 24 Angststoornissen 24 posttraumatische 15 stressstoornissen Identiteitsproblemen 9 Ouder-kindproblemen 9 Burn-out 6 Rouwverwerking 4 Gedragsstoornissen 4 Persoonlijkheidsstoornissen 4 Relatieproblematiek 2 Ten opzichte van 2004 is er een toename te verwachten in het aantal vastgestelde posttraumatische stressstoornissen. Dit hangt samen met een verschuiving in aanmeldingen sinds het gebruik van EMDR Evaluatie In november 2004 is gestart met een tevredenheidonderzoek onder cliënten waarvan de behandeling was afgesloten. Er is gebruikgemaakt van een verkorte versie van de evaluatie GGZ Nederland. De cliënt kan de vragenlijst thuis invullen en anoniem in bijgeleverde enveloppe terugsturen. Het invullen van deze vragenlijst kost de cliënt hooguit 5 minuten. De respons is 90%. Vanaf 1 januari 2005 krijgt iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling de vragenlijst automatisch thuisgestuurd. De resultaten van de 14 teruggestuurde vragenlijsten zien er als volgt uit: Bereikbaarheid: Alle (14) respondenten waren tevreden. Informatie over de diagnose en behandeling: De informatie werd 12 maal als goed en 2 maal als redelijk beschouwd. Effect van de behandeling: Voor 12 cliënten was het effect van de behandeling goed, voor 2 redelijk Deskundigheid en bejegening: Cliënten noemden dit 11 maal goed en driemaal voldoende. Grip op de problemen: Bijna alle cliënten hebben in meer of mindere maten meer grip op hun problemen gekregen. Een cliënt voelt zich echter nauwelijks in staat om daardoor een beter leven te leiden. Rapportcijfer voor de totale behandeling :8.5. De uiterste waarden lagen tussen 7 en 10. Verschillende cliënten merkten op dat de huiselijke sfeer van de praktijk hen zich sneller op hun gemak deed voelen, waardoor ze gemakkelijker over hun problemen konden praten.

6 4 Overige activiteiten Samenstellen nieuwsbrieven voor de Stichting Symbooldrama Nederland Deze stichting richt zich op het opleiden van psychotherapeuten in de psychoanalytisch therapievorm symbooldrama. Lezing over spel bij Stichting Vitalis Vitalis is een Haagse organisatie van vooral vrijwilligers die opvang biedt aan kinderen die in sociaal opzicht ondersteuning nodig hebben. Voorzitter RVVP regio Den Haag/Gouda/Leiden De RVVP is een vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten en maakt deel uit van de landelijke vereniging NVVP. De vereniging richt zich op kwaliteitsontwikkeling in het vak van de vrijgevestigsde psychotherapie door informatie-uitwisseling en belangenbehartiging. Schrijven van de column in het tijdschrift Ouderschap en ouderbegeleiding Het tijdschrift Ouderschap en ouderbegeleiding is een uitgave voor ouderbegeleiders en komt drie maal per jaar uit. Congresvoorzitter bij de Lekkerkerker-lecture De Lekkerkerker-lecture is een jaarlijks terugkerend discussie congres over een specifiek thema met betrekking tot ouderschap en ouderbegeleiding. Dit jaar ging het thema over migrantenproblematiek. Supervisie in het kader van faalangstreductie- training, DSM IV classificatie, diagnosetoekenning, kinder- en jeugdpsycholoog NIP opleiding. Geven van faalangstreductietrainingen Faalangstreductietrainingen zijn gericht op het verminderen van faalangst voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Verzorgen GZ opleidingsonderdeel over werken met kindergroepen bij de Centrale RINO. Met huisartsen, schoolartsen, de Jutters en Parnassia zijn regelmatig contacten in verband met verwijzingen. 5 Scholing EMDR Afronding basiscursus EMDR en start volgen van supervisie over EMDR Supervisie Start van het volgen van de opleiding voor Supervisor van de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Pyschotherapie Intervisie Maandelijks twee intervisie groepen: Een intervisiegroep is vooral gericht op kinderen en jeugdigen. De ander richt zich vooral op volwassenen en relatietherapie. Diagnostiek Studiemiddag in het kader van het supervisorschap diagnostiek NIP over het registreren bij projectietests. Congres Tweedaagse psychotherapiecongres over psychotherapie en hersenen.

7 6 Ontwikkelingen in 2005 Verschuiving doelgroep Start om in samenwerking met een school in de Schilderswijk een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om op indicatie van de interne zorgcommissie psychotherapie op de school te geven. De verwachting is dat verplaatsing van de praktijkactiviteiten naar de school drempelverlagend werkt voor vooral de allochtone doelgroep. Samenwerking In verband met de tariefontwikkeling en de invoering van de Diagnose-Behandel- Combinatie oprichten van een Bagatelle voor kinder-en jeugdtherapie. Een bagatelle is een door NMA toegestane samenwerkingsgroep. Voorrang traumabehandeling Voor traumagerelateerde problematiek wordt een apart behandelprotocol gemaakt zodat cliënten met specifieke trauma s geen hinder hebben van wachtlijsten. Preventie/onderzoek In overleg met collega s start een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om op het gebied van vroegkinderlijke stoornissen verder onderzoek naar protocollering van behandeling te kunnen doen. Bijscholing De opleiding tot supervisor wordt afgerond. Vervolgopleiding EMDR wordt afgemaakt. Deelname aan het wetenschappelijk congres VKJP over onderzoek en psychotherapie. Deelname aan het congres over EMDR. Public Relations Beschrijving van de diverse behandelmogelijkheden in de praktijk wordt afgerond en op de website geplaatst. Onderwijs In 2005 worden diverse workshops verzorgd over gedragsstoornissen en angsten.

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg Rapport Onderzoek naar het cliëntenoordeel over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ten behoeve van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar

Nadere informatie

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut A Prof. Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven P Postbus 80 3720 AB Bilthoven T 030 252 40 20 F 030 252 40 22 E hdi@hdi.nl I www.hdi.nl B NL05TRIO0254306691 KvK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Bibliotherapie bij depressieve klachten

Bibliotherapie bij depressieve klachten Godelief Willemse Ineke Voordouw Pim Cuijpers Bibliotherapie bij depressieve klachten Gebaseerd op de cursus Omgaan met depressie Een handreiking voor begeleiders Trimbos-instituut, Utrecht, 2004 Colofon

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Vijf jaar Stichting Uit eigen beweging 2002-2007 Inhoud Voorwoord 5 Methode Ho, tot hier en niet verder...! 7 Psychosociale ontwikkeling door bewegen en spelen Theoretische

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding 214 Inleiding Als werknemers door ziekte twee jaar niet hebben kunnen werken of maar gedeeltelijk hebben kunnen werken, kunnen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV. Mede op basis van

Nadere informatie

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek TNO Arbeid TNO-rapport 018.25117.01.01 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief Karin Berman is loopbaanadviseur en autismecoach bij re-integratie-

Nadere informatie

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Uitgevoerd door het Masterplan Dyslexie in opdracht van het ministerie van OCW Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4

Nadere informatie