NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent"

Transcriptie

1 NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 3 > 2008 High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven vol energie > Waddenfonds lijkt wel een kansspel > Foppe de Haan: het benutten van jong talent > Meer ondernemers nodig in politiek > Frisheid Brussel verrast

2 Creatief Voor standaardoplossingen lopen wij niet warm. Wij houden van uitdagingen. Werken aan effectieve en creatieve oplossingen. Niet zweverig. Maar nuchter en effectief. De nodige pit kan ons ook niet ontzegd worden. Wij passen bij onze cliënten, geloven in hun producten en diensten, zijn sparring partner, zeggen waar het op staat. Dat geeft het beste resultaat. En dat is precies waar ons kantoor naar streeft. Voor middelgrote en grote ondernemingen, overheden en particulieren. Geene Doornbosch De Willigen advocaten en adviseurs Meesters in hun vak Noorderstaete XB Assen T F

3 agenda donderdag 5 juni 2008 Meet the Chairmen Interactieve bijeenkomst met de nationale en de noordelijke voorzitter van VNO-NCW Plaats: Kaap Hoorn, Groningen Ontvangst: uur Einde: uur dinsdag 10 juni 2008 Borgenbijeenkomst Plaats: Koetshuys Ennemaborg, Midwolda Ontvangst: uur Einde: uur Spreekster: Gerard Sanderink, directeur CENTRIC en Ingenieursbureau Oranjewoud Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt een nieuwe ledenbijeenkomst - voor alle nieuwe leden van het afgelopen jaar - georganiseerd van tot uur in het Infrahuis te Groningen. Leden van VNO-NCW Groningen, die zich ook aanmelden voor de Borgenbijeenkomst, kunnen na deze nieuwe ledenbijeenkomst richting Midwolda vertrekken. donderdag 12 juni 2008 JNO netwerkdiner Plaats: Brasserie t Raethuys Ontvangst: uur Aanvang: uur Einde: uur Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. maandag 23 juni 2008 Energiek ondernemen in het Noorden VNO-NCW Noord, stichting Energy Valley, Essent, GasTerra, Pentascope en Energy Delta Researche Centre van de Rijksuniversiteit Groningen organiseren op 23 juni wederom een congres Energiek Ondernemen in het Noorden. De bijeenkomst staat in het teken van de energietransitie en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. De transitie van theorie naar praktijk is hierbij centraal gesteld. vrijdag 20 juni 2008 Midzomer happening 2008 Traditioneel chillen in Fryslân Plaats: Café Bergsma, Easterein Ontvangst: uur Einde: uur Activiteiten: Fierljepclinic, kaatsclinic, palingroken Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. maandag 23 juni 2008 Energiek Ondernemen met: Plaats: Harmonie, Leeuwarden Ontvangst: uur Aanvang uur Einde: uur Spreker: Maria van der Hoeven, Minister van Economische Zaken Colofon NoordNieuws, het magazine van VNO-NCW Noord verschijnt zes maal per jaar en wordt verspreid onder leden in Drenthe, Friesland en Groningen. Jaargang 13 nummer 3 Juni 2008 Oplage exemplaren Redactie Daan Bultje (hoofdredacteur) Akke Groenewoud Hans Haerkens Jan-Willem Lobeek Bas van Mierlo Postbus AC Groningen T F Advertentieverkoop Koninklijke Van Gorcum bv, Assen Lilian de Winter T Basisvormgeving studio Tineke Wieringa bno, Haren Prepress en druk Koninklijke Van Gorcum bv, Assen VNO-NCW Noord Ondernemersgala Hét feest voor ondernemend en politiek Noord-Nederland Het Ondernemersgala markeert de feestelijke opening van het nieuwe verenigingsjaar van VNO-NCW Noord. Ondernemers, politici en vertegenwoordigers uit de wereld van de kunsten, onderwijs en overheden uit binnen- en buitenland zullen aanwezig zijn. De lat ligt opnieuw zeer hoog. De organisatie van het feest staat garant voor een ongeëvenaarde kwaliteit van begin tot einde. vrijdag 5 september 2008 Martiniplaza, Groningen Fotografie Bas van Mierlo Distributie Pre, Groningen VNO-NCW Noord vertegenwoordigt in Groningen, Friesland en Drenthe bedrijven waarbij ruim persoonlijke leden de harde kern van de vereniging vormen. Genoemde bedrijven representeren tachtig procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Zestig procent van het ledenbestand zijn mkbbedrijven.

4 1 Inhoud NoordNieuws 3 > Opinie Actualiteit Vereniging Praktijk Vaste rubrieken Omslagfoto: Koos Boertjens (www.bouweemshaven.nl) High Voltage: Noordelijk bedrijfsleven vol energie Het politieke bedrijf: meer ondernemers nodig in politiek Toga-Trends Waddenfonds lijkt wel een kansspel Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering eindelijk een feit Drenthepreneurs: Ondernemers met een hart voor Drenthe Van vroegstoppers naar doorwerkers Bestuursfunctie bij waterschappen spreekt aan Oproep: geef VNO-NCW Noord een gezicht JNO ontmoet Foppe de Haan Brussels Lof: aangenaam verrast door frisheid Europa ZODAT het netwerkt Afier: al het goede komt in vieren Innovatiecoach: Leren innoveren Movingpeople: sociaal bewogen Bedrijfsnieuws Prijzenkast Column Noord Nationaal Actualiteiten Netwerken op het net VNO-NCW Noord in actie Personalia Welkom nieuwe leden Hoe is het een jaar later met

5 2 NoordNieuws juni 2008 Hans Haerkens Foto s: Energy Valley, Koos Boertjens (www.bouweemshaven.nl) High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven maakt werk van energie hotspot Nederlandse ondernemingen lopen voorop als het gaat om energiebesparing en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Noordelijke overheden hebben zich tegenover het rijk gecommitteerd energiebeleidsvoornemens te vertalen in concrete acties. Noordelijk succes is alleen gewaarborgd wanneer het noordelijke bedrijfsleven con amore meedoet. Energie en Noord-Nederland zijn een siamese tweeling. Grote internationale bedrijven en een groeiend aantal mkb bedrijven weten elkaar te vinden in Noord-Nederland via de internationale energieagenda. VNO-NCW Noord reageert op 23 juni in aanwezigheid van minister Van der Hoeven van Economische Zaken op het noordelijke energieakkoord. De ondernemerskoepel zal positief reageren. Wel roept ze betrokken overheden op niet uitsluitend lippendienst te bewijzen aan de aansprekende successen die er zijn en eraan zullen komen. Ondernemingen verwachten van de overheid een beleid dat vernieuwing stimuleert en ruimte geeft om zo qua duurzaamheid en efficiency tot de wereldtop te kunnen behoren. Een overheid die gelegenheid biedt om vernieuwingen ook in het buitenland op de markt te brengen. Het moet beleid zijn dat consistent en betrouwbaar is, waarop beslissingen kunnen worden afgestemd. Hiervoor is extra geld nodig, zoals ook in het regeerakkoord is onderkend. Hell of a job VNO-NCW Noord stelt vast dat de politiek veel te makkelijk denkt over het daadwerkelijk realiseren van de zeer ambitieuze energie en klimaatdoelstellingen. Als het bedrijfsleven wordt gevraagd in de periode tussen nu en 2020 de uitstoot van CO2 met 20 procent terug te dringen, betekent dat in werkelijkheid met een jaarlijkse productiegroei van zo n 2 procent wel procent reductie. Als men dat in een grafiek neerzet is dat echt een forse knik naar beneden. Het is absolute topsport om dergelijke prestaties in zo n korte tijd te leveren. Bedrijven moeten enorm investeren in technologieën die in een aantal gevallen nog niet eens zijn uitgevonden. Het bedrijfsleven kan en zal die prestaties alleen kunnen leveren als de overheid voldoende faciliteiten biedt. Dat kan zijn in de vorm van geld, faciliteiten om zaken te uit te vinden en te ontwikkelen en soms is het meer een kwestie van geduld en begrip. De ene keer gaat het over de SDE-regeling en de andere keer over de specifieke CO 2 doelstellingen voor de industrie of het transport. Meer dan eens valt het op dat de overheden (kabinet, parlement en lagere overheden) ervan uitgaan dat het bedrijfsleven al die prestaties zonder problemen kan leveren. Er is beperkt geld beschikbaar, eisen stapelen zich op en men beseft bovendien niet dat steeds meer bedrijven in een internationale competitie zitten. En dat heeft twee kanten: de concurrentie van buitenlandse producenten wordt steeds groter en vanwege energie en milieukosten worden de Nederlandse bedrijven uit de markt gedrukt. Daarnaast maken bedrijven steeds meer onderdeel uit van internationale concerns, waarbij besluiten over investeringen niet meer in Nederland genomen worden. Daarbij speelt ook de concurrentie met andere vestigingen van dat concern met andere investeringswensen. Wereldtop De Nederlandse industrie behoort qua energie-efficiency tot de wereldtop. Ook het midden- en kleinbedrijf doet structureel aan energiebesparing. Nederland is een interessant vestigingsland voor energieopwekking (zeehavens, open water, goede industrieterreinen, distributienetten en infrastructuur). Bovendien hebben we een sterke positie als gasland en genieten we wereldwijde faam om onze kennis op het gebied van water en milieutechnologie. Als bedrijfsleven en overheid erin slagen een akkoord te sluiten waarin het bedrijfsleven écht de ruimte krijgt om innovaties door te voeren en toe te passen, wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dan en alleen dán liggen klimaatdoelstellingen, zoals door de Europese Unie en door het kabinet zijn geformuleerd, binnen bereik. Verschillende sectoren van het bedrijfsleven verwachten via technologiedoorbraken efficiencyvoordelen van 10, 20, 30 en soms wel 50 procent te kunnen behalen. Ze zijn bereid zich daarop vast te leggen op voorwaarde dat ook de overheid haar aandeel hierin levert via consistent en stimulerend beleid.

6 3 symposium Op 23 juni aanstaande heeft het symposium Energiek Ondernemen plaats. De organisatie van het symposium is in handen van VNO-NCW Noord in samenwerking met Energy Valley, ED- ReC (Rijksuniversiteit Groningen), Essent en GasTerra. Het symposium zal plaatshebben van uur tot uur in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. opinie Ondertekening energieakkoord op 8 oktober 2007 Energieakkoord Op 8 oktober 2007 hebben minister Cramer, minister Van der Hoeven en de commissarissen van de koningin in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland het energieakkoord Noord-Nederland ondertekend. In het akkoord spreken rijk en regio af om in megaton CO 2 te besparen en petajoules duurzame energie te produceren. Het beleid en inzet van middelen van rijk en regio worden gebundeld om die doelstelling te halen. Op 25 maart 2008 hebben ook de gemeenten in Noord-Nederland het akkoord ondertekend. Op 23 juni 2008 zullen de koepelorganisaties VNO-NCW Noord, MKB Noord, Bouwend Nederland, branches en betrokken bedrijfspartners zich committeren met concrete projecten aan het energieakkoord Noord-Nederland. Hiermee krijgt het nationale duurzaamheidsakkoord een vertaling in het energieakkoord Noord-Nederland. Door de provincies zijn gesprekken gevoerd met onder andere Essent, GasTerra, RWE, BioMCN, Afvalcentrale Omrin, ATO, GrASp, Gasunie en Biocoal Coevorden om zich met concrete projecten te verbinden aan de uitvoering van het energieakkoord. Bij vrijwel alle projecten is direct sprake van betrokkenheid vanuit het rijk en de provincies (o.a. subsidiëring vanuit KoersNoord (PiD), OP EFRO, BSRI). Een indrukwekkende lijst van projecten die gestaag groeit is het resultaat. Duurzaamheidsakkoord Het duurzaamheidsakkoord is een overkoepelend convenant tussen het bedrijfsleven en het kabinet. Het geeft richting en slaat een aantal piketpalen voor sectorafspraken en sectorconvenanten die vóór medio 2008 zullen worden afgesloten. Zo zullen meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd voor de industrie, de energiesector, de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer en de land- en tuinbouw. Een gezamenlijke publiek-private inspanning op noordelijke schaal zal bijdragen aan een grotere slagkracht om de afspraken van het nationaal ondertekende duurzaamheidsakkoord en het noordelijke energieakkoord te operationaliseren. De doelstellingen in de beide akkoorden komen grotendeels overeen. Deze doelstellingen zijn: > PJ duurzame energie in 2011; > 4-5 Mton CO 2 -emissiereductie in Voor 2020 wordt de CO 2 -emissiereductie geschat op Mton omdat CO 2 - afvang, transport en -opslag pas op zijn vroegst na 2013 grootschalig van de grond kan komen; > De oprichting van een drietal kenniscentra rond energieinnovatie, innovatieve pilot- en demonstratieprojecten en het substantieel bijdragen aan start ups van nieuwe energiegerelateerde bedrijvigheid. Concrete acties: > De provincies leveren de middelen voor de inhuur van de werkgroep duurzaamheid van de Noordelijke Regieraad Bouw, waarin ook gedeputeerden en wethouders actief betrokken zijn. > Er wordt een verbinding gemaakt tussen de stichting Energy Valley en het mkb-kenniscentrum. Dit energiecentrum (Houten) zal met een mogelijk regionale vestiging betrokken worden bij de uitvoering van het duurzaamheidsakkoord. > Op verzoek van onder andere VNO-NCW Noord en MKB Noord bekijken SNN, Syntens, TCNN en de provincies de mogelijkheden voor een generieke ondersteuningsfaciliteit vanuit de regionale stimuleringsfondsen. De grondgedachte is een financieel arrangement te ontwikkelen waarbij initiatiefnemers op een laagdrempelige wijze in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning om hun projectidee investeringsgereed te maken. Betekenis Energieakkoord Noord- Nederland 1. Bedrijven en overheden in Noord- Nederland gaan samen vorm geven aan de uitvoering van het duurzaamheidsakkoord en het Energieakkoord. Dit betekent ook het bewaken van de voortgang. 2. Kansen en knelpunten rond het thema energie zullen op de noordelijke agenda worden gezet en worden besproken. 3. Bedrijven worden geprikkeld om initiatieven te starten die bijdragen aan de uitvoering van het energieakkoord. De intermediaire rol van de koepelorganisaties is daarbij cruciaal. 4. Bedrijven zullen zichtbaar maken welke concrete bijdrage ze leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen. Een periodiek overleg tussen de betrokken koepelorganisaties en overheden moet waarborgen dat de lopende acties worden uitgevoerd en nieuwe acties worden opgestart.

7 4 NoordNieuws juni 2008 Koningin Beatrix opent de Beatrixhaven met het luiden van een bel Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Beatrixhaven in Eemshaven werden in een speciale editie van het Dagblad van het Noorden de volgende stellingen gepresenteerd, voorzien van commentaar door VNO-NCW Noord. 1 - Het Noorden zou voor zijn economische toekomst radicaal moeten kiezen voor het uitbouwen van de sterke punten (rust, ruimte en frisse lucht) en daar hoort de komst van twee kolengestookte elektriciteitscentrales in de Eemshaven bepaald niet bij. De twee geplande kolengestookte centrales worden volgens de nieuwste stand der techniek gebouwd en hebben een zeer grote efficiency en een zeer lage uitstoot van CO 2, NOX en fijnstof. Zij zijn dus niet bepaald de roetmoppen waar menigeen aan zou denken bij een kolencentrale. Daarnaast worden beide centrales uitgerust met voor Europa de meest vergaande vormen van proefinstallaties om CO 2 af te vangen en ondergronds op te slaan (zie aankondiging RWE-Gasunie ). Dat sluit prima aan bij de ontwikkeling van Energy Valley met een focus op duurzaamheid en klimaat. Noord-Nederland is met reden dé energieregio van West Europa. Samenvattend: rust, ruimte en frisse lucht worden niet verstoord door 2 hypermoderne kolencentrales. Zij vormen een logische nieuwe schakel in een keten waarin inmiddels meer dan mensen noordelijk werkzaam zijn en ruim 10 miljard (!) aan marktinvesteringen zijn aangekondigd. 2 - De discussie over de kolencentrales toont eens te meer aan dat milieubeschermers vaak specifieke ins and outs van het energievraagstuk negeren, zodat belangrijke ontwikkelingen op soms onaanvaardbare wijze worden vertraagd en het Noorden schade oploopt. Rode draad bij onze energiehuishouding is verduurzaming. Er zijn doorbraaktechnologieën nodig. En die liggen per definitie niet op de plank. Als alles meezit hebben we in % duurzame energie en in 2050 misschien 50-60%. Dat betekent dat we in 2020 nog 80% traditionele op fossiele brandstoffen gebaseerde energie zullen gebruiken en in 2050 nog zo n 40-50%. Die fossiele brandstoffen zijn in Nederland vooral gas en een klein beetje kolen en kernenergie. Gas raakt op en wordt snel duurder. Kolen is en blijft relatief goedkoop. Kernenergie is ideaal (goedkoop, CO 2 arm en onbeperkt beschikbaar) maar ligt maatschappelijk nog moeilijk. Beantwoording van het energievraagstuk vereist een verbreding van de brandstoffenmix vanwege kosten, voorzieningszekerheid en CO 2 -reductie. Kolencentrales zijn een onmisbare stap op weg naar een tijdperk met volledig duurzame energiebronnen. Gemakzuchtig en visieloos handelen leidt onherroepelijk tot ernstige ecologische, sociale én economische schade. 3 - Het dictum economische groei is niet meer van deze tijd en mede daarom zou de willekeurig ogende invulling van het Eemshavengebied nog eens goed tegen het licht gehouden moeten worden. Klopt, het dictum is tegenwoordig duurzame economische groei. Want groei is nodig om die duurzame ontwikkeling te kunnen betalen. Vele bedrijven in de Eemshavenregio onderscheiden zich internationaal met opvallende duurzame oplossingen. Shortsea-verkeer, op- en overslag, agribusiness, recycling, energie-intensieve bedrijvigheid en diverse schillen van hierop toegesneden mkb bedrijven vormen een divers geschakeerd en fijnmazig netwerk van op elkaar aangewezen en stevig verankerde bedrijven. Een en ander leidt tot duurzame synergievoordelen waarmee de heftige internationale concurrentie het hoofd kan worden geboden. 4 - Het is hypocriet het Noorden af te schilderen als reservaat, al was het alleen maar omdat ook daar zoveel mogelijk mensen kans moeten hebben op werk. We kunnen in Noord-Nederland niet allemaal boswachter zijn. We zijn bevoorrecht met een fraaie balans tussen ruimtelijke kwaliteit en centra van bedrijvigheid. Waar we in het verleden door een eenzijdige afhankelijkheid van landbouw gelieerde bedrijvigheid kwetsbaar waren, slagen we er steeds beter in ook voor talentvolle jongeren een wervend perspectief te bieden. De vitaliteit van een regio schuilt in haar vermogen deze laatste categorie duurzaam aan ons te binden.<

8 Akke Groenewoud 5 Verkiezingen waterschappen Leden VNO-NCW melden zich massaal aan vereniging Vele leden van VNO-NCW Noord hebben gehoor gegeven aan de oproep zich kandidaat te stellen voor de waterschappen. Daardoor kunnen VNO-NCW Noord, MKB-Noord en LTO- Noord in november 2008 met een zakelijke lijst deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Dit najaar hebben de verkiezingen plaats voor de nieuwe waterschapsbesturen. Waterschappen hebben invloed op het bedrijfsleven en het is van belang dat bedrijven ook een stem in de sturing van het waterschap hebben. Om de belangen van ondernemend Noord-Nederland goed te behartigen is het belangrijk dat er zakelijk gezinde bestuurders in het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen participeren. Om die reden hebben VNO-NCW Noord, MKB Noord en De opzet van de waterschapsverkiezingen is ditmaal anders dan bij voorgaande edities. Voorheen kon op individuele personen gestemd worden. Nu zullen de meeste leden van het algemeen bestuur - categorie ingezetenen - verkozen worden via een lijstenstelsel. Deze verkiezing is vergelijkbaar met die voor Provinciale Staten. De verkiezing heeft in november 2008 plaats. LTO Noord besloten gezamenlijk met een zakelijke lijst aan de waterschapsverkiezingen deel te nemen. VNO-NCW Noord heeft tot nu toe in meerder edities van NoordNieuws aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen in november Daarnaast hebben alle leden van VNO-NCW Noord een brief ontvangen waarin zij werden opgeroepen zich te kandideren voor een bestuursrol binnen één van de noordelijke waterschappen. Dat het bedrijfsleven zich betrokken voelt bij deze verkiezing is onmiskenbaar. Vanuit de achterban van VNO-NCW Noord hebben inmiddels enkele tientallen ondernemers aangegeven zich kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen! Een geweldig resultaat. Een vertrouwenscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van MKB-Noord, LTO-Noord en VNO-NCW Noord zal uiteindelijk voor de selectie van de kandidaten zorg dragen. Uiterlijk eind juni Om de rioolzuivering te financieren, betaalt iedereen verplicht de zuiveringsheffing. Dit is dan ook de grootste bron van inkomsten voor het waterschap. Van deze heffingsinkomsten wordt 30% betaald door bedrijven en instellingen. Bedrijven betalen ook belasting aan de waterschappen voor het onderhoud van gemalen en dijken, die ervoor zorgen dat bepaalde gebieden droog blijven. Daarnaast heft het waterschap belasting voor natuurontwikkeling. Als een bedrijf water loost op het oppervlaktewater, is er een vergunning nodig die verstrekt wordt door het waterschap. Kortom: een groot deel van de waterschapslasten wordt opgebracht door het bedrijfsleven. hopen we per waterschap een zakelijke verkiezingslijst te kunnen presenteren. De definitieve benoeming van de kandidaten hangt af van het verloop van de verkiezingen en het aantal zetels dat door de ondernemerslijst wordt behaald.<

9 6 NoordNieuws juni 2008 > Rabobank Groningen gaat vanaf 1 juni samen met Rabobank Midden-Groningen onder de naam Rabobank Stad en Midden Groningen. De bank telt na de fusie ongeveer 290 medewerkers en heeft een balanstotaal van 2 miljard euro en komt onder leiding te staan van directievoorzitter Huib van der Burg. > Variass heeft per 1 april de system supplier activiteiten van ODMedical overgenomen. Gezamenlijk gaan zij verder als Variass Medical Systems B.V.. Het bedrijf, dat systemen voor de medische markt ontwikkelt, blijft gevestigd in Leeuwarden. De werkgelegenheid voor de huidige productiegerelateerde medewerkers blijft behouden. > Algemeen Belang, Uitvaartverzorger en verzekeraar, gaat de seizoenskaarthouders van FC Groningen benaderen om hen te adviseren over een uitvaartverzekering. De sponsor is dit met de club overeengekomen bij het afsluiten van een nieuw sponsorcontract. Voor nieuw afgesloten polissen zal FC Groningen een extra bijdrage ontvangen. Tevens is de organisatie bezig met de oprichting van een eigen crematorium in de stad Groningen. > BioMCN produceert sinds kort bio-methanol in haar proeffabriek in Delfzijl. Hiermee is bewezen dat van glycerine bio-methanol kan gemaakt, een belangrijke ontwikkeling in de transitie van aardgas naar biogas. Door dit succes start het bedrijf deze zomer met de bouw van een commerciële installatie, die tienmaal het vermogen van de proeffabriek heeft. > Lentis, de Groningse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en haar Friese evenknie GGz Friesland, willen in 2009 gaan fuseren. De organisatie heeft dan 6500 werknemers. Bij de fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De organisaties werken nu al vaak samen en denken dat zij gezamenlijk betere zorg kunnen leveren. De NMA moet de fusie nog goedkeuren. > Negotica Projectontwikkeling B.V. en Neurobics Inc. zijn bezig met het ontwikkelen van een technologie waarmee apparatuur door middel van hersengolven moet worden aangestuurd. Bij dit project, uitgevoerd in het Pand van de Toekomst in Groningen, wordt chief engineer Berjan Jonker aan EEG-apparatuur aangesloten dat zijn hersengolven registreert. Deze informatie moet worden teruggekoppeld naar Multi- Control, een systeem waarmee alle apparatuur in een gebouw wordt aangestuurd. > Wiegers Process Innovation, Claudy Jongstra en Zijlstra beroepskleding uit Friesland, Remix / Sakrete Droge Mortel B.V. en BySpy uit Drenthe en Klimaatgroep Holland uit Groningen hebben een plek veroverd in de jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 van Syntens, Bizz magazine en het Octrooicentrum Nederland. De initiatiefnemers willen met de top 100 laten zien waartoe het mkb in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties zijn te vinden op innovatietoppers > PaintCube uit Leeuwarden zal met behulp van een investering van NOM Finance een duurzame, recyclebare, kubusvormige verpakking voor verf op de markt brengen. NOM Finance noemt het product zeer innovatief en origineel. De organisatie heeft eerder al circa 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn in de drie Noordelijke provincies. > KroeseWevers heeft samen met haar Nexia Nederland partners een vaktechnisch bureau accountancy en fiscaliteit opgericht aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarmee hoopt het bedrijf haar dienstverlening aan opdrachtgevers in Noord- en Oost-Nederland uit te breiden. > De Vries Transport Group gaat in de komende periode het karton bezorgen voor Eska Graphic Board, producent en leverancier van grafisch karton uit Hoogezand-Sappemeer. Daartoe hebben ze een tweejarig contract afgesloten, met de optie tot verlenging met nog een jaar. Dit contract omvat het vervoer van ruim ton karton. > Edreco uit Groningen heeft de website opgericht. Deze website moet als informatie- en contactpunt dienen bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven. > Grontmij / Witteveen en Bos hebben van de provincie Fryslân de opdracht gekregen om de ingenieursdiensten voor het project N356 uit te voeren. Na een zes maanden durende aanbestedingsprocedure werd op 3 april het contract hiertoe ondertekend. > Menzis heeft als eerste zorgverzekeraar afspraken gemaakt over digitale verwerking van nota s van de tandartspraktijken die aangesloten zijn bij de NMTFenCS. Daardoor hoeven klanten van deze 1500 praktijken, die samen de helft van alle tandartsen in Nederland vormen, hun nota s niet meer zelf voor te schieten en te declareren. Bedrijfsnieuws Stand van zaken Bedrijfsnieuws Stand van zaken > Alescon en Stichting Humana hebben samen het sorteerbedrijf Humana Kledinghergebruik Assen B.V. opgericht. Het bedrijf gaat zich richten op het sorteren van gebruikte kleding die in textielcontainers is ingezameld. Met deze samenwerking kan het sorteerproces worden geïntensiveerd om zo beter in te spelen op de marktontwikkelingen.

10 7 Prijzenkast Koninklijke De Vries Scheepsbouw Makkum BV uit Makkum is op 22 april jl. verkozen tot Friese Onderneming van het Jaar De Vries Scheepsbouw bouwt zeegaande, custom built motorjachten onder de merknaam Feadship en behoort wereldwijd tot de top drie van jachtbouwers van grote, luxueuze jachten. De jury prees de professionaliteit van het ruim honderd jarige familiebedrijf en de betrokkenheid van de medewerkers bij de onderneming. Omdat de jury verdeeld in haar keuze was, gaf de stem van het publiek de doorslag. Het verkoos De Vries Scheepsbouw boven de andere twee genomineerden: A.P. van den Berg Ingenieursbureau BV uit Heerenveen en Baarsma Wine Group Nederland BV uit Gorredijk. Theo Flipsen, directeur van PolyVation BV in Groningen heeft de Wubbo Ockelsprijs 2008 gewonnen. Deze prijs wordt door de gemeente Groningen uitgereikt aan mensen die een band hebben met Groningen en een bijzondere prestatie hebben geleverd op het vlak van techniek of natuurwetenschappen. Flipsen kreeg de prijs een geldbedrag van euro en een kunstwerk - voor zijn werk als uitvinder en ondernemer op het gebied van materiaaltechnologie. Hartman BV uit Sexbierum is de winnaar geworden van de Friese Duurzaamheidsprijs De prijs werd door gedeputeerde Piet Adema uitgereikt tijdens de verkiezing van de Friese Onderneming van het jaar. Volgens de jury weet de kwekerij een sterke spin-off te bereiken van haar duurzame gedachten, activiteiten en producten richting afnemers, consumenten, andere agrariërs en werknemers. Mensen voor cijfers. Ons credo. In de praktijk van al onze opdrachten hechten wij als registeraccountants en fiscaal juristen aan een goed menselijk contact. Eens per kwartaal ontmoeten wij onze cliënten, zodat wij weten wat er bij hun speelt en wij direct kunnen zijn in onze advisering. Want ook de DGA van een grotere onderneming heeft wel eens een sparringpartner nodig. En dan niet over onze nota, want die is al glashelder. En dat Afier voorstander is van bruikbare management informatie (liefst op een A4), dat wist u al. Handelsweg 16c - Tynaarlo T (0592) Nieuw adres Hans van den Berg van Olijslager Verf B.V. in Emmen is op 2 april jl. uitgeroepen tot de Drentse ondernemer van het jaar De prijs, die de aftrap vormt voor de Drentse Bedrijven Contactdagen, werd voor de vijftiende keer uitgereikt. Van den Berg werd door de jury geroemd vanwege zijn vernieuwingsdrang, getoond leiderschap en het niet schuwen van het nemen van risico s. Paragon, producent van hondenkauwproducten uit Veendam, heeft op 20 mei de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Martiniplaza nam directeur Wim Pater de Abel Tasmanpenning in ontvangst uit handen van Commissaris der Koningin Max van den Berg. Paragon bestaat vier jaar en komt voort uit een onderzoeksproject van aardappelverwerker Avebe. De andere genomineerden waren Drenth Holland uit Oude Pekela en SCA uit Hoogezand.

11 8 NoordNieuws juni 2008 Daan Bultje Oproep: Geef VNO-NCW Noord een gezicht! VNO-NCW Noord presenteert Who s Who voor ondernemend Noord-Nederland De leden van VNO-NCW Noord bepalen het gezicht van de vereniging. Om dit te onderstrepen staat juni 2008 in het teken van de actie Geef VNO-NCW Noord een gezicht. Wij roepen alle leden op om hun foto aan te leveren. Persoonlijke contacten in een krachtig netwerk, dat is de essentie van VNO-NCW Noord. Elk lid afzonderlijk is een ambassadeur van de vereniging. Dit persoonlijke aspect komt ook terug in het nieuwe logo van VNO-NCW Noord, dat met behulp van input van de leden werd ontwikkeld. Voor het effectief leggen van goede contacten is het van belang te weten welk gezicht bij welke naam hoort. Om dit te faciliteren heeft VNO-NCW Noord van al haar leden een foto nodig. VNO-NVW NOORD LEDENBOEK LEDENBOEK Tijdens het Ondernemersgala 2008 wordt het VNO-NCW Noord ledenboek gepresenteerd. Dit ledenboek zal naast de gebruikelijke bedrijfs- en contactgegevens ook de pasfoto s van persoonlijke leden bevatten. Daarmee presenteert VNO-NCW Noord een onmisbare Who s Who van ondernemend Noord- Nederland, exclusief voor leden. Alle leden van VNO-NCW Noord ontvangen begin juni een brief waarin uitleg wordt gegeven over het aanleveren van de foto. Daarnaast is alle informatie beschikbaar via Bedrijfsnieuws Onbekend maakt onbemind. Maak uzelf daarom bekend! Geef VNO-NCW Noord een gezicht!<

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Leeuwarden 15 oktober 2013 Aan: Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Zienswijze Noordvleugelprovincie

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 Woord vooraf Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dit zijn belangrijke kenmerken van het karakter van Wiertz Company die wij kracht willen bijzetten. In dit sociaal

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

regelgeving gericht op decentrale energieopwekking of opslag van duurzame energie.

regelgeving gericht op decentrale energieopwekking of opslag van duurzame energie. Toespraak van commissaris van de Koning en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 9 januari 2014 Dames en heren, Mooi dat we vandaag weer

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 5 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND Voorwoord 2007 STOND VOOR ONS IN HET TEKEN VAN TRANSITIE. WE HEBBEN HET

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen [Inleiding] MKB gebukt onder zware administratieve lasten.

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken Duurzaam samenwerken Jeugd betrekken Techniek van morgen maken Groei en ambities stimuleren Nieuwe energie ontwikkelen Van kennis kracht maken Samenwerkingsovereenkomst Energy Valley Topclub en Maatschappelijke

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen

Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen Uitnodiging Een decennium duurzaam delen, durven en doen Stadsontwikkeling en -beheer Grond, Economie en Vastgoed Fokke Postma, 058 292 57 96 Programma 10 september 2013 Geachte mevrouw, heer, Op donderdag

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Temmink Bouwprojekten BV

Temmink Bouwprojekten BV Temmink Bouwprojekten BV Score Temmink Bouwprojekten BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Kiwanis Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Wat is Kiwanis? Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs die zich

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER BUILDING ENERGY U BENT UITGENODIGD VOOR DE DUTCH GREEN BUILDING WEEK Energie is de belangrijkste grondstof voor succes, daarom gaan wij er zorgvuldig mee om. We realiseren en faciliteren gebouwen die in

Nadere informatie

Provinciehuis Westerbrink 1 Assen Assen, 3 oktober 2011 Nummer: 11-089 Postbus 122

Provinciehuis Westerbrink 1 Assen Assen, 3 oktober 2011 Nummer: 11-089 Postbus 122 Provinciehuis Westerbrink 1 Assen Assen, 3 oktober 2011 Nummer: 11-089 Postbus 122 9400 AC Assen Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord- Holland, de gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Waddenfonds

Jaarverslag 2012 Waddenfonds Jaarverslag 2012 Waddenfonds De decentralisatie van het Waddenfonds. Tot 2011 viel het Waddenfonds onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Milieu was beslissingsbevoegd

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van:

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van: naast in Looienqa, Martina Van: LTO Noord regio Noord Verzonden: woensdag 20januari 2016 21:07 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: UITNODIGING eerste Dag van LTO Noord in

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Port Waste Catch Innovatiever. Schoner. Duurzamer. Make it happen.

Port Waste Catch Innovatiever. Schoner. Duurzamer. Make it happen. Port Waste Catch Innovatiever. Schoner. Duurzamer. Make it happen. Het Havenbedrijf Rotterdam wil investeren in de vermindering van de plastic soep. Samen met andere partijen gaan we de mogelijkheid onderzoeken

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht 2012 Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht De Zeeuwse Uitdaging 2012 Expertise is van onschatbare waarde Fysieke bijeenkomsten als De Beursvloer

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds Jaarverslag 2012 Voorwoord We zijn er trots op u het eerste jaarverslag van het gedecentraliseerde Waddenfonds aan te kunnen bieden. Op woensdag 14 september 2011 werd in Harlingen het bestuursakkoord

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds

Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds Femke Grijpstra - Jeroen van Dongen - Rudolf Feijen DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders! Waddenfonds 2010 Nieuwe Tender

Nadere informatie