NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent"

Transcriptie

1 NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 3 > 2008 High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven vol energie > Waddenfonds lijkt wel een kansspel > Foppe de Haan: het benutten van jong talent > Meer ondernemers nodig in politiek > Frisheid Brussel verrast

2 Creatief Voor standaardoplossingen lopen wij niet warm. Wij houden van uitdagingen. Werken aan effectieve en creatieve oplossingen. Niet zweverig. Maar nuchter en effectief. De nodige pit kan ons ook niet ontzegd worden. Wij passen bij onze cliënten, geloven in hun producten en diensten, zijn sparring partner, zeggen waar het op staat. Dat geeft het beste resultaat. En dat is precies waar ons kantoor naar streeft. Voor middelgrote en grote ondernemingen, overheden en particulieren. Geene Doornbosch De Willigen advocaten en adviseurs Meesters in hun vak Noorderstaete XB Assen T F

3 agenda donderdag 5 juni 2008 Meet the Chairmen Interactieve bijeenkomst met de nationale en de noordelijke voorzitter van VNO-NCW Plaats: Kaap Hoorn, Groningen Ontvangst: uur Einde: uur dinsdag 10 juni 2008 Borgenbijeenkomst Plaats: Koetshuys Ennemaborg, Midwolda Ontvangst: uur Einde: uur Spreekster: Gerard Sanderink, directeur CENTRIC en Ingenieursbureau Oranjewoud Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt een nieuwe ledenbijeenkomst - voor alle nieuwe leden van het afgelopen jaar - georganiseerd van tot uur in het Infrahuis te Groningen. Leden van VNO-NCW Groningen, die zich ook aanmelden voor de Borgenbijeenkomst, kunnen na deze nieuwe ledenbijeenkomst richting Midwolda vertrekken. donderdag 12 juni 2008 JNO netwerkdiner Plaats: Brasserie t Raethuys Ontvangst: uur Aanvang: uur Einde: uur Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. maandag 23 juni 2008 Energiek ondernemen in het Noorden VNO-NCW Noord, stichting Energy Valley, Essent, GasTerra, Pentascope en Energy Delta Researche Centre van de Rijksuniversiteit Groningen organiseren op 23 juni wederom een congres Energiek Ondernemen in het Noorden. De bijeenkomst staat in het teken van de energietransitie en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. De transitie van theorie naar praktijk is hierbij centraal gesteld. vrijdag 20 juni 2008 Midzomer happening 2008 Traditioneel chillen in Fryslân Plaats: Café Bergsma, Easterein Ontvangst: uur Einde: uur Activiteiten: Fierljepclinic, kaatsclinic, palingroken Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. maandag 23 juni 2008 Energiek Ondernemen met: Plaats: Harmonie, Leeuwarden Ontvangst: uur Aanvang uur Einde: uur Spreker: Maria van der Hoeven, Minister van Economische Zaken Colofon NoordNieuws, het magazine van VNO-NCW Noord verschijnt zes maal per jaar en wordt verspreid onder leden in Drenthe, Friesland en Groningen. Jaargang 13 nummer 3 Juni 2008 Oplage exemplaren Redactie Daan Bultje (hoofdredacteur) Akke Groenewoud Hans Haerkens Jan-Willem Lobeek Bas van Mierlo Postbus AC Groningen T F Advertentieverkoop Koninklijke Van Gorcum bv, Assen Lilian de Winter T Basisvormgeving studio Tineke Wieringa bno, Haren Prepress en druk Koninklijke Van Gorcum bv, Assen VNO-NCW Noord Ondernemersgala Hét feest voor ondernemend en politiek Noord-Nederland Het Ondernemersgala markeert de feestelijke opening van het nieuwe verenigingsjaar van VNO-NCW Noord. Ondernemers, politici en vertegenwoordigers uit de wereld van de kunsten, onderwijs en overheden uit binnen- en buitenland zullen aanwezig zijn. De lat ligt opnieuw zeer hoog. De organisatie van het feest staat garant voor een ongeëvenaarde kwaliteit van begin tot einde. vrijdag 5 september 2008 Martiniplaza, Groningen Fotografie Bas van Mierlo Distributie Pre, Groningen VNO-NCW Noord vertegenwoordigt in Groningen, Friesland en Drenthe bedrijven waarbij ruim persoonlijke leden de harde kern van de vereniging vormen. Genoemde bedrijven representeren tachtig procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Zestig procent van het ledenbestand zijn mkbbedrijven.

4 1 Inhoud NoordNieuws 3 > Opinie Actualiteit Vereniging Praktijk Vaste rubrieken Omslagfoto: Koos Boertjens (www.bouweemshaven.nl) High Voltage: Noordelijk bedrijfsleven vol energie Het politieke bedrijf: meer ondernemers nodig in politiek Toga-Trends Waddenfonds lijkt wel een kansspel Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering eindelijk een feit Drenthepreneurs: Ondernemers met een hart voor Drenthe Van vroegstoppers naar doorwerkers Bestuursfunctie bij waterschappen spreekt aan Oproep: geef VNO-NCW Noord een gezicht JNO ontmoet Foppe de Haan Brussels Lof: aangenaam verrast door frisheid Europa ZODAT het netwerkt Afier: al het goede komt in vieren Innovatiecoach: Leren innoveren Movingpeople: sociaal bewogen Bedrijfsnieuws Prijzenkast Column Noord Nationaal Actualiteiten Netwerken op het net VNO-NCW Noord in actie Personalia Welkom nieuwe leden Hoe is het een jaar later met

5 2 NoordNieuws juni 2008 Hans Haerkens Foto s: Energy Valley, Koos Boertjens (www.bouweemshaven.nl) High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven maakt werk van energie hotspot Nederlandse ondernemingen lopen voorop als het gaat om energiebesparing en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Noordelijke overheden hebben zich tegenover het rijk gecommitteerd energiebeleidsvoornemens te vertalen in concrete acties. Noordelijk succes is alleen gewaarborgd wanneer het noordelijke bedrijfsleven con amore meedoet. Energie en Noord-Nederland zijn een siamese tweeling. Grote internationale bedrijven en een groeiend aantal mkb bedrijven weten elkaar te vinden in Noord-Nederland via de internationale energieagenda. VNO-NCW Noord reageert op 23 juni in aanwezigheid van minister Van der Hoeven van Economische Zaken op het noordelijke energieakkoord. De ondernemerskoepel zal positief reageren. Wel roept ze betrokken overheden op niet uitsluitend lippendienst te bewijzen aan de aansprekende successen die er zijn en eraan zullen komen. Ondernemingen verwachten van de overheid een beleid dat vernieuwing stimuleert en ruimte geeft om zo qua duurzaamheid en efficiency tot de wereldtop te kunnen behoren. Een overheid die gelegenheid biedt om vernieuwingen ook in het buitenland op de markt te brengen. Het moet beleid zijn dat consistent en betrouwbaar is, waarop beslissingen kunnen worden afgestemd. Hiervoor is extra geld nodig, zoals ook in het regeerakkoord is onderkend. Hell of a job VNO-NCW Noord stelt vast dat de politiek veel te makkelijk denkt over het daadwerkelijk realiseren van de zeer ambitieuze energie en klimaatdoelstellingen. Als het bedrijfsleven wordt gevraagd in de periode tussen nu en 2020 de uitstoot van CO2 met 20 procent terug te dringen, betekent dat in werkelijkheid met een jaarlijkse productiegroei van zo n 2 procent wel procent reductie. Als men dat in een grafiek neerzet is dat echt een forse knik naar beneden. Het is absolute topsport om dergelijke prestaties in zo n korte tijd te leveren. Bedrijven moeten enorm investeren in technologieën die in een aantal gevallen nog niet eens zijn uitgevonden. Het bedrijfsleven kan en zal die prestaties alleen kunnen leveren als de overheid voldoende faciliteiten biedt. Dat kan zijn in de vorm van geld, faciliteiten om zaken te uit te vinden en te ontwikkelen en soms is het meer een kwestie van geduld en begrip. De ene keer gaat het over de SDE-regeling en de andere keer over de specifieke CO 2 doelstellingen voor de industrie of het transport. Meer dan eens valt het op dat de overheden (kabinet, parlement en lagere overheden) ervan uitgaan dat het bedrijfsleven al die prestaties zonder problemen kan leveren. Er is beperkt geld beschikbaar, eisen stapelen zich op en men beseft bovendien niet dat steeds meer bedrijven in een internationale competitie zitten. En dat heeft twee kanten: de concurrentie van buitenlandse producenten wordt steeds groter en vanwege energie en milieukosten worden de Nederlandse bedrijven uit de markt gedrukt. Daarnaast maken bedrijven steeds meer onderdeel uit van internationale concerns, waarbij besluiten over investeringen niet meer in Nederland genomen worden. Daarbij speelt ook de concurrentie met andere vestigingen van dat concern met andere investeringswensen. Wereldtop De Nederlandse industrie behoort qua energie-efficiency tot de wereldtop. Ook het midden- en kleinbedrijf doet structureel aan energiebesparing. Nederland is een interessant vestigingsland voor energieopwekking (zeehavens, open water, goede industrieterreinen, distributienetten en infrastructuur). Bovendien hebben we een sterke positie als gasland en genieten we wereldwijde faam om onze kennis op het gebied van water en milieutechnologie. Als bedrijfsleven en overheid erin slagen een akkoord te sluiten waarin het bedrijfsleven écht de ruimte krijgt om innovaties door te voeren en toe te passen, wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dan en alleen dán liggen klimaatdoelstellingen, zoals door de Europese Unie en door het kabinet zijn geformuleerd, binnen bereik. Verschillende sectoren van het bedrijfsleven verwachten via technologiedoorbraken efficiencyvoordelen van 10, 20, 30 en soms wel 50 procent te kunnen behalen. Ze zijn bereid zich daarop vast te leggen op voorwaarde dat ook de overheid haar aandeel hierin levert via consistent en stimulerend beleid.

6 3 symposium Op 23 juni aanstaande heeft het symposium Energiek Ondernemen plaats. De organisatie van het symposium is in handen van VNO-NCW Noord in samenwerking met Energy Valley, ED- ReC (Rijksuniversiteit Groningen), Essent en GasTerra. Het symposium zal plaatshebben van uur tot uur in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. opinie Ondertekening energieakkoord op 8 oktober 2007 Energieakkoord Op 8 oktober 2007 hebben minister Cramer, minister Van der Hoeven en de commissarissen van de koningin in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland het energieakkoord Noord-Nederland ondertekend. In het akkoord spreken rijk en regio af om in megaton CO 2 te besparen en petajoules duurzame energie te produceren. Het beleid en inzet van middelen van rijk en regio worden gebundeld om die doelstelling te halen. Op 25 maart 2008 hebben ook de gemeenten in Noord-Nederland het akkoord ondertekend. Op 23 juni 2008 zullen de koepelorganisaties VNO-NCW Noord, MKB Noord, Bouwend Nederland, branches en betrokken bedrijfspartners zich committeren met concrete projecten aan het energieakkoord Noord-Nederland. Hiermee krijgt het nationale duurzaamheidsakkoord een vertaling in het energieakkoord Noord-Nederland. Door de provincies zijn gesprekken gevoerd met onder andere Essent, GasTerra, RWE, BioMCN, Afvalcentrale Omrin, ATO, GrASp, Gasunie en Biocoal Coevorden om zich met concrete projecten te verbinden aan de uitvoering van het energieakkoord. Bij vrijwel alle projecten is direct sprake van betrokkenheid vanuit het rijk en de provincies (o.a. subsidiëring vanuit KoersNoord (PiD), OP EFRO, BSRI). Een indrukwekkende lijst van projecten die gestaag groeit is het resultaat. Duurzaamheidsakkoord Het duurzaamheidsakkoord is een overkoepelend convenant tussen het bedrijfsleven en het kabinet. Het geeft richting en slaat een aantal piketpalen voor sectorafspraken en sectorconvenanten die vóór medio 2008 zullen worden afgesloten. Zo zullen meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd voor de industrie, de energiesector, de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer en de land- en tuinbouw. Een gezamenlijke publiek-private inspanning op noordelijke schaal zal bijdragen aan een grotere slagkracht om de afspraken van het nationaal ondertekende duurzaamheidsakkoord en het noordelijke energieakkoord te operationaliseren. De doelstellingen in de beide akkoorden komen grotendeels overeen. Deze doelstellingen zijn: > PJ duurzame energie in 2011; > 4-5 Mton CO 2 -emissiereductie in Voor 2020 wordt de CO 2 -emissiereductie geschat op Mton omdat CO 2 - afvang, transport en -opslag pas op zijn vroegst na 2013 grootschalig van de grond kan komen; > De oprichting van een drietal kenniscentra rond energieinnovatie, innovatieve pilot- en demonstratieprojecten en het substantieel bijdragen aan start ups van nieuwe energiegerelateerde bedrijvigheid. Concrete acties: > De provincies leveren de middelen voor de inhuur van de werkgroep duurzaamheid van de Noordelijke Regieraad Bouw, waarin ook gedeputeerden en wethouders actief betrokken zijn. > Er wordt een verbinding gemaakt tussen de stichting Energy Valley en het mkb-kenniscentrum. Dit energiecentrum (Houten) zal met een mogelijk regionale vestiging betrokken worden bij de uitvoering van het duurzaamheidsakkoord. > Op verzoek van onder andere VNO-NCW Noord en MKB Noord bekijken SNN, Syntens, TCNN en de provincies de mogelijkheden voor een generieke ondersteuningsfaciliteit vanuit de regionale stimuleringsfondsen. De grondgedachte is een financieel arrangement te ontwikkelen waarbij initiatiefnemers op een laagdrempelige wijze in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning om hun projectidee investeringsgereed te maken. Betekenis Energieakkoord Noord- Nederland 1. Bedrijven en overheden in Noord- Nederland gaan samen vorm geven aan de uitvoering van het duurzaamheidsakkoord en het Energieakkoord. Dit betekent ook het bewaken van de voortgang. 2. Kansen en knelpunten rond het thema energie zullen op de noordelijke agenda worden gezet en worden besproken. 3. Bedrijven worden geprikkeld om initiatieven te starten die bijdragen aan de uitvoering van het energieakkoord. De intermediaire rol van de koepelorganisaties is daarbij cruciaal. 4. Bedrijven zullen zichtbaar maken welke concrete bijdrage ze leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen. Een periodiek overleg tussen de betrokken koepelorganisaties en overheden moet waarborgen dat de lopende acties worden uitgevoerd en nieuwe acties worden opgestart.

7 4 NoordNieuws juni 2008 Koningin Beatrix opent de Beatrixhaven met het luiden van een bel Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Beatrixhaven in Eemshaven werden in een speciale editie van het Dagblad van het Noorden de volgende stellingen gepresenteerd, voorzien van commentaar door VNO-NCW Noord. 1 - Het Noorden zou voor zijn economische toekomst radicaal moeten kiezen voor het uitbouwen van de sterke punten (rust, ruimte en frisse lucht) en daar hoort de komst van twee kolengestookte elektriciteitscentrales in de Eemshaven bepaald niet bij. De twee geplande kolengestookte centrales worden volgens de nieuwste stand der techniek gebouwd en hebben een zeer grote efficiency en een zeer lage uitstoot van CO 2, NOX en fijnstof. Zij zijn dus niet bepaald de roetmoppen waar menigeen aan zou denken bij een kolencentrale. Daarnaast worden beide centrales uitgerust met voor Europa de meest vergaande vormen van proefinstallaties om CO 2 af te vangen en ondergronds op te slaan (zie aankondiging RWE-Gasunie ). Dat sluit prima aan bij de ontwikkeling van Energy Valley met een focus op duurzaamheid en klimaat. Noord-Nederland is met reden dé energieregio van West Europa. Samenvattend: rust, ruimte en frisse lucht worden niet verstoord door 2 hypermoderne kolencentrales. Zij vormen een logische nieuwe schakel in een keten waarin inmiddels meer dan mensen noordelijk werkzaam zijn en ruim 10 miljard (!) aan marktinvesteringen zijn aangekondigd. 2 - De discussie over de kolencentrales toont eens te meer aan dat milieubeschermers vaak specifieke ins and outs van het energievraagstuk negeren, zodat belangrijke ontwikkelingen op soms onaanvaardbare wijze worden vertraagd en het Noorden schade oploopt. Rode draad bij onze energiehuishouding is verduurzaming. Er zijn doorbraaktechnologieën nodig. En die liggen per definitie niet op de plank. Als alles meezit hebben we in % duurzame energie en in 2050 misschien 50-60%. Dat betekent dat we in 2020 nog 80% traditionele op fossiele brandstoffen gebaseerde energie zullen gebruiken en in 2050 nog zo n 40-50%. Die fossiele brandstoffen zijn in Nederland vooral gas en een klein beetje kolen en kernenergie. Gas raakt op en wordt snel duurder. Kolen is en blijft relatief goedkoop. Kernenergie is ideaal (goedkoop, CO 2 arm en onbeperkt beschikbaar) maar ligt maatschappelijk nog moeilijk. Beantwoording van het energievraagstuk vereist een verbreding van de brandstoffenmix vanwege kosten, voorzieningszekerheid en CO 2 -reductie. Kolencentrales zijn een onmisbare stap op weg naar een tijdperk met volledig duurzame energiebronnen. Gemakzuchtig en visieloos handelen leidt onherroepelijk tot ernstige ecologische, sociale én economische schade. 3 - Het dictum economische groei is niet meer van deze tijd en mede daarom zou de willekeurig ogende invulling van het Eemshavengebied nog eens goed tegen het licht gehouden moeten worden. Klopt, het dictum is tegenwoordig duurzame economische groei. Want groei is nodig om die duurzame ontwikkeling te kunnen betalen. Vele bedrijven in de Eemshavenregio onderscheiden zich internationaal met opvallende duurzame oplossingen. Shortsea-verkeer, op- en overslag, agribusiness, recycling, energie-intensieve bedrijvigheid en diverse schillen van hierop toegesneden mkb bedrijven vormen een divers geschakeerd en fijnmazig netwerk van op elkaar aangewezen en stevig verankerde bedrijven. Een en ander leidt tot duurzame synergievoordelen waarmee de heftige internationale concurrentie het hoofd kan worden geboden. 4 - Het is hypocriet het Noorden af te schilderen als reservaat, al was het alleen maar omdat ook daar zoveel mogelijk mensen kans moeten hebben op werk. We kunnen in Noord-Nederland niet allemaal boswachter zijn. We zijn bevoorrecht met een fraaie balans tussen ruimtelijke kwaliteit en centra van bedrijvigheid. Waar we in het verleden door een eenzijdige afhankelijkheid van landbouw gelieerde bedrijvigheid kwetsbaar waren, slagen we er steeds beter in ook voor talentvolle jongeren een wervend perspectief te bieden. De vitaliteit van een regio schuilt in haar vermogen deze laatste categorie duurzaam aan ons te binden.<

8 Akke Groenewoud 5 Verkiezingen waterschappen Leden VNO-NCW melden zich massaal aan vereniging Vele leden van VNO-NCW Noord hebben gehoor gegeven aan de oproep zich kandidaat te stellen voor de waterschappen. Daardoor kunnen VNO-NCW Noord, MKB-Noord en LTO- Noord in november 2008 met een zakelijke lijst deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Dit najaar hebben de verkiezingen plaats voor de nieuwe waterschapsbesturen. Waterschappen hebben invloed op het bedrijfsleven en het is van belang dat bedrijven ook een stem in de sturing van het waterschap hebben. Om de belangen van ondernemend Noord-Nederland goed te behartigen is het belangrijk dat er zakelijk gezinde bestuurders in het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen participeren. Om die reden hebben VNO-NCW Noord, MKB Noord en De opzet van de waterschapsverkiezingen is ditmaal anders dan bij voorgaande edities. Voorheen kon op individuele personen gestemd worden. Nu zullen de meeste leden van het algemeen bestuur - categorie ingezetenen - verkozen worden via een lijstenstelsel. Deze verkiezing is vergelijkbaar met die voor Provinciale Staten. De verkiezing heeft in november 2008 plaats. LTO Noord besloten gezamenlijk met een zakelijke lijst aan de waterschapsverkiezingen deel te nemen. VNO-NCW Noord heeft tot nu toe in meerder edities van NoordNieuws aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen in november Daarnaast hebben alle leden van VNO-NCW Noord een brief ontvangen waarin zij werden opgeroepen zich te kandideren voor een bestuursrol binnen één van de noordelijke waterschappen. Dat het bedrijfsleven zich betrokken voelt bij deze verkiezing is onmiskenbaar. Vanuit de achterban van VNO-NCW Noord hebben inmiddels enkele tientallen ondernemers aangegeven zich kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen! Een geweldig resultaat. Een vertrouwenscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van MKB-Noord, LTO-Noord en VNO-NCW Noord zal uiteindelijk voor de selectie van de kandidaten zorg dragen. Uiterlijk eind juni Om de rioolzuivering te financieren, betaalt iedereen verplicht de zuiveringsheffing. Dit is dan ook de grootste bron van inkomsten voor het waterschap. Van deze heffingsinkomsten wordt 30% betaald door bedrijven en instellingen. Bedrijven betalen ook belasting aan de waterschappen voor het onderhoud van gemalen en dijken, die ervoor zorgen dat bepaalde gebieden droog blijven. Daarnaast heft het waterschap belasting voor natuurontwikkeling. Als een bedrijf water loost op het oppervlaktewater, is er een vergunning nodig die verstrekt wordt door het waterschap. Kortom: een groot deel van de waterschapslasten wordt opgebracht door het bedrijfsleven. hopen we per waterschap een zakelijke verkiezingslijst te kunnen presenteren. De definitieve benoeming van de kandidaten hangt af van het verloop van de verkiezingen en het aantal zetels dat door de ondernemerslijst wordt behaald.<

9 6 NoordNieuws juni 2008 > Rabobank Groningen gaat vanaf 1 juni samen met Rabobank Midden-Groningen onder de naam Rabobank Stad en Midden Groningen. De bank telt na de fusie ongeveer 290 medewerkers en heeft een balanstotaal van 2 miljard euro en komt onder leiding te staan van directievoorzitter Huib van der Burg. > Variass heeft per 1 april de system supplier activiteiten van ODMedical overgenomen. Gezamenlijk gaan zij verder als Variass Medical Systems B.V.. Het bedrijf, dat systemen voor de medische markt ontwikkelt, blijft gevestigd in Leeuwarden. De werkgelegenheid voor de huidige productiegerelateerde medewerkers blijft behouden. > Algemeen Belang, Uitvaartverzorger en verzekeraar, gaat de seizoenskaarthouders van FC Groningen benaderen om hen te adviseren over een uitvaartverzekering. De sponsor is dit met de club overeengekomen bij het afsluiten van een nieuw sponsorcontract. Voor nieuw afgesloten polissen zal FC Groningen een extra bijdrage ontvangen. Tevens is de organisatie bezig met de oprichting van een eigen crematorium in de stad Groningen. > BioMCN produceert sinds kort bio-methanol in haar proeffabriek in Delfzijl. Hiermee is bewezen dat van glycerine bio-methanol kan gemaakt, een belangrijke ontwikkeling in de transitie van aardgas naar biogas. Door dit succes start het bedrijf deze zomer met de bouw van een commerciële installatie, die tienmaal het vermogen van de proeffabriek heeft. > Lentis, de Groningse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en haar Friese evenknie GGz Friesland, willen in 2009 gaan fuseren. De organisatie heeft dan 6500 werknemers. Bij de fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De organisaties werken nu al vaak samen en denken dat zij gezamenlijk betere zorg kunnen leveren. De NMA moet de fusie nog goedkeuren. > Negotica Projectontwikkeling B.V. en Neurobics Inc. zijn bezig met het ontwikkelen van een technologie waarmee apparatuur door middel van hersengolven moet worden aangestuurd. Bij dit project, uitgevoerd in het Pand van de Toekomst in Groningen, wordt chief engineer Berjan Jonker aan EEG-apparatuur aangesloten dat zijn hersengolven registreert. Deze informatie moet worden teruggekoppeld naar Multi- Control, een systeem waarmee alle apparatuur in een gebouw wordt aangestuurd. > Wiegers Process Innovation, Claudy Jongstra en Zijlstra beroepskleding uit Friesland, Remix / Sakrete Droge Mortel B.V. en BySpy uit Drenthe en Klimaatgroep Holland uit Groningen hebben een plek veroverd in de jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 van Syntens, Bizz magazine en het Octrooicentrum Nederland. De initiatiefnemers willen met de top 100 laten zien waartoe het mkb in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties zijn te vinden op innovatietoppers > PaintCube uit Leeuwarden zal met behulp van een investering van NOM Finance een duurzame, recyclebare, kubusvormige verpakking voor verf op de markt brengen. NOM Finance noemt het product zeer innovatief en origineel. De organisatie heeft eerder al circa 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn in de drie Noordelijke provincies. > KroeseWevers heeft samen met haar Nexia Nederland partners een vaktechnisch bureau accountancy en fiscaliteit opgericht aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarmee hoopt het bedrijf haar dienstverlening aan opdrachtgevers in Noord- en Oost-Nederland uit te breiden. > De Vries Transport Group gaat in de komende periode het karton bezorgen voor Eska Graphic Board, producent en leverancier van grafisch karton uit Hoogezand-Sappemeer. Daartoe hebben ze een tweejarig contract afgesloten, met de optie tot verlenging met nog een jaar. Dit contract omvat het vervoer van ruim ton karton. > Edreco uit Groningen heeft de website opgericht. Deze website moet als informatie- en contactpunt dienen bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven. > Grontmij / Witteveen en Bos hebben van de provincie Fryslân de opdracht gekregen om de ingenieursdiensten voor het project N356 uit te voeren. Na een zes maanden durende aanbestedingsprocedure werd op 3 april het contract hiertoe ondertekend. > Menzis heeft als eerste zorgverzekeraar afspraken gemaakt over digitale verwerking van nota s van de tandartspraktijken die aangesloten zijn bij de NMTFenCS. Daardoor hoeven klanten van deze 1500 praktijken, die samen de helft van alle tandartsen in Nederland vormen, hun nota s niet meer zelf voor te schieten en te declareren. Bedrijfsnieuws Stand van zaken Bedrijfsnieuws Stand van zaken > Alescon en Stichting Humana hebben samen het sorteerbedrijf Humana Kledinghergebruik Assen B.V. opgericht. Het bedrijf gaat zich richten op het sorteren van gebruikte kleding die in textielcontainers is ingezameld. Met deze samenwerking kan het sorteerproces worden geïntensiveerd om zo beter in te spelen op de marktontwikkelingen.

10 7 Prijzenkast Koninklijke De Vries Scheepsbouw Makkum BV uit Makkum is op 22 april jl. verkozen tot Friese Onderneming van het Jaar De Vries Scheepsbouw bouwt zeegaande, custom built motorjachten onder de merknaam Feadship en behoort wereldwijd tot de top drie van jachtbouwers van grote, luxueuze jachten. De jury prees de professionaliteit van het ruim honderd jarige familiebedrijf en de betrokkenheid van de medewerkers bij de onderneming. Omdat de jury verdeeld in haar keuze was, gaf de stem van het publiek de doorslag. Het verkoos De Vries Scheepsbouw boven de andere twee genomineerden: A.P. van den Berg Ingenieursbureau BV uit Heerenveen en Baarsma Wine Group Nederland BV uit Gorredijk. Theo Flipsen, directeur van PolyVation BV in Groningen heeft de Wubbo Ockelsprijs 2008 gewonnen. Deze prijs wordt door de gemeente Groningen uitgereikt aan mensen die een band hebben met Groningen en een bijzondere prestatie hebben geleverd op het vlak van techniek of natuurwetenschappen. Flipsen kreeg de prijs een geldbedrag van euro en een kunstwerk - voor zijn werk als uitvinder en ondernemer op het gebied van materiaaltechnologie. Hartman BV uit Sexbierum is de winnaar geworden van de Friese Duurzaamheidsprijs De prijs werd door gedeputeerde Piet Adema uitgereikt tijdens de verkiezing van de Friese Onderneming van het jaar. Volgens de jury weet de kwekerij een sterke spin-off te bereiken van haar duurzame gedachten, activiteiten en producten richting afnemers, consumenten, andere agrariërs en werknemers. Mensen voor cijfers. Ons credo. In de praktijk van al onze opdrachten hechten wij als registeraccountants en fiscaal juristen aan een goed menselijk contact. Eens per kwartaal ontmoeten wij onze cliënten, zodat wij weten wat er bij hun speelt en wij direct kunnen zijn in onze advisering. Want ook de DGA van een grotere onderneming heeft wel eens een sparringpartner nodig. En dan niet over onze nota, want die is al glashelder. En dat Afier voorstander is van bruikbare management informatie (liefst op een A4), dat wist u al. Handelsweg 16c - Tynaarlo T (0592) Nieuw adres Hans van den Berg van Olijslager Verf B.V. in Emmen is op 2 april jl. uitgeroepen tot de Drentse ondernemer van het jaar De prijs, die de aftrap vormt voor de Drentse Bedrijven Contactdagen, werd voor de vijftiende keer uitgereikt. Van den Berg werd door de jury geroemd vanwege zijn vernieuwingsdrang, getoond leiderschap en het niet schuwen van het nemen van risico s. Paragon, producent van hondenkauwproducten uit Veendam, heeft op 20 mei de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Martiniplaza nam directeur Wim Pater de Abel Tasmanpenning in ontvangst uit handen van Commissaris der Koningin Max van den Berg. Paragon bestaat vier jaar en komt voort uit een onderzoeksproject van aardappelverwerker Avebe. De andere genomineerden waren Drenth Holland uit Oude Pekela en SCA uit Hoogezand.

11 8 NoordNieuws juni 2008 Daan Bultje Oproep: Geef VNO-NCW Noord een gezicht! VNO-NCW Noord presenteert Who s Who voor ondernemend Noord-Nederland De leden van VNO-NCW Noord bepalen het gezicht van de vereniging. Om dit te onderstrepen staat juni 2008 in het teken van de actie Geef VNO-NCW Noord een gezicht. Wij roepen alle leden op om hun foto aan te leveren. Persoonlijke contacten in een krachtig netwerk, dat is de essentie van VNO-NCW Noord. Elk lid afzonderlijk is een ambassadeur van de vereniging. Dit persoonlijke aspect komt ook terug in het nieuwe logo van VNO-NCW Noord, dat met behulp van input van de leden werd ontwikkeld. Voor het effectief leggen van goede contacten is het van belang te weten welk gezicht bij welke naam hoort. Om dit te faciliteren heeft VNO-NCW Noord van al haar leden een foto nodig. VNO-NVW NOORD LEDENBOEK LEDENBOEK Tijdens het Ondernemersgala 2008 wordt het VNO-NCW Noord ledenboek gepresenteerd. Dit ledenboek zal naast de gebruikelijke bedrijfs- en contactgegevens ook de pasfoto s van persoonlijke leden bevatten. Daarmee presenteert VNO-NCW Noord een onmisbare Who s Who van ondernemend Noord- Nederland, exclusief voor leden. Alle leden van VNO-NCW Noord ontvangen begin juni een brief waarin uitleg wordt gegeven over het aanleveren van de foto. Daarnaast is alle informatie beschikbaar via Bedrijfsnieuws Onbekend maakt onbemind. Maak uzelf daarom bekend! Geef VNO-NCW Noord een gezicht!<

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

Jonge internetondernemers inspireren premier

Jonge internetondernemers inspireren premier I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 1 > 2013 Jonge internetondernemers inspireren premier Tweedaags werkbezoek Mark rutte aan Vno-nCw noord > succesvol aanbesteden VergT lef Van

Nadere informatie

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 5 2006 Venster wijd open richting Noordoost Europa Water als vestigingsfactor Delfzijl kan weer een beetje ademhalen Senioreneconomie goed voor

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn

NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 2 2006 Noorden moet care valley omarmen Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn Callcenterbusiness booming in Noord-Nederland Samen

Nadere informatie

NoordNieuws HIER TREKKEN WE DE LIJN! IN OPSTAND!

NoordNieuws HIER TREKKEN WE DE LIJN! IN OPSTAND! NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 3 2006 HIER TREKKEN WE DE LIJN! Het VMBO de grote onbekende? Bedrijfsleven moet vrouwelijk talent verzilveren Journalisten zijn zuigers Tweeluik

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord

Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 4 > 2014 Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord Noord-Nederland: Kracht door talent! > Prinsjesdagdiner: Noordelijk kabinet zet in op vernieuwing

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Kabinet met oog voor regio BEETSTERZWAAG GRONINGEN SCHIPHOL

Kabinet met oog voor regio BEETSTERZWAAG GRONINGEN SCHIPHOL Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer 1 2007 BEETSTERZWAAG GRONINGEN SCHIPHOL Kabinet met oog voor regio Hoogeveen in de prijzen Womenomics is hot Zonder dalen geen pieken in de Delta Praktijkleren

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg

Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Februari 2010 Peter Weda: Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Ledenmagazine van Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Ondernemers moeten in beweging komen Werknemers veranderen in tijden van crisis

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie