Uit onderzoek. Flexibel denken over diagnoses

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit onderzoek. Flexibel denken over diagnoses"

Transcriptie

1 Foto: Martine Sprangers Flexibel denken over diagnoses Door Ton Ceelen 4 Diagnoses worden misbruikt om schijnzekerheid te geven, stelt Arjen Noordhof. Woorden als depressief en angstig zijn slechts aanduidingen van een globaal patroon dat iemand typeert. In zijn proefschrift laat Noordhof zien hoe behandelaars globalere beschrijvingen kunnen gebruiken voor een genuanceerder oordeel. We denken vaak dat depressie een ziekte is, maar zo zijn psychische diagnoses niet bedoeld, waarschuwt Arjen Noordhof. In de kern zijn het alleen internationale afspraken over taalgebruik, om te zorgen dat je weet waarover je praat. Als je praktijkobservaties analyseert, krijg je niet het beeld van één stoornis. Je ziet veel meer een profiel van eigenschappen dat iemand typeert, en bij zo iemand is de eigenschap depressief toevallig duidelijker dan de rest. Je moet dus eigenlijk denken in dit soort dimensies, en niet in ziektes. Dat denken in dimensies zal in de volgende versie van het diagnostisch handboek, de DSM-V, veel meer worden uitgewerkt. Volgens Noordhof worden aan diagnoses meestal te hoge eisen gesteld. Cliënten, instanties en verzekeraars verlangen een categorische uitspraak over de ziekte. Dat mag voor hen praktisch zijn, maar de stelligheid waarmee we diagnoses communiceren is niet terecht. Je ziet voortdurend grensgevallen. Stoornissen als depressie en angst komen bijvoorbeeld dikwijls samen voor, maar dat betekent niet dat iemand twee ziektes heeft. Wel dat hij een aantal eigenschappen vertoont die misschien samenhangen. Als voorbeeld van deze manier van denken geeft Noordhof het bekende onderscheid tussen internaliserende en externaliserende stoornissen. Dat is een dimensioneel model, omdat je niet spreekt in termen van afgebakende ziektes, maar een richting aangeeft waarin iemands klachten zich bewegen. Er is een lijn tussen twee uitersten, en de klachten zijn ergens op die lijn te plaatsen. Dat lijkt minder exact, maar iedereen kan ermee omgaan omdat het algemene onderscheid duidelijk is. In zijn proefschrift doet Noordhof een experimentele poging om in dat model een vergelijkbare schaal voor BSL - JEC _JEC 004

2 PDD-NOS te creëren. PDD-NOS is een soort verzamelcategorie voor allerlei autistische trekken die niet tot de specifieke diagnose autisme leiden. Maar die trekken zijn evenmin onder te brengen bij internaliserend of externaliserend. Je kunt deze trekken aan het model toevoegen in de vorm van een nieuwe dimensie, die je algemeen autistisch of liever sociaal beperkt kunt noemen. Op die manier kun je aspecten van autisme onderbrengen in één graduele dimensie en de ongelukkige term PDD-NOS afschaffen. Dat gaat misschien ook gebeuren in de DSM-V. Er zijn veel onderzoekers die toewerken naar meervoudige dimensionele modellen waarin verschillende trekken passen, schetst Noordhof. Iemands profiel zou je bijvoorbeeld kunnen beschrijven langs de dimensies internaliserend of externaliserend, sociaal beperkt en iets met aandachtsproblematiek. Op die manier krijg je een typering die veel genuanceerder is dan wanneer je een kind PDD-NOS er of ADHD er noemt, terwijl die kinderen in de praktijk vaak op elkaar lijken. Verschillen tussen informanten In zijn onderzoek heeft Noordhof ook geworsteld met de vraag hoe je moet omgaan met de grote verschillen die er tussen informanten bestaan. Het kind rapporteert bijvoorbeeld angst en somberheid, de leraar agressie en opvoedingsproblemen, en de ouders teruggetrokkenheid. In de wetenschappelijke literatuur vind je tegengestelde manieren om daaruit conclusies te trekken. Je hebt de of -methode: als één van de informanten een symptoom rapporteert, dan is het er. Volgens die methode scoort dit kind ernstig op alle genoemde factoren. Dan heb je de en - methode: pas als alle informanten iets rapporteren, dan is het er. Volgens die methode is er met dit kind niet veel aan de hand. En je kunt de scores middelen, waardoor je tot een matig klachtenpatroon besluit. In al die methodes geef je niet goed weer hoe het staat met dit kind: je forceert als het ware een beslissing omdat je daartoe door de buitenwereld wordt gedwongen. In feite negeer je de problemen van het kind, maar ook die van de leraar en de ouders. Vanuit deze gedachte ontwierp Noordhof een stappenmodel dat elke informant even serieus neemt. Begin bij de zelfrapportage, niet omdat die betrouwbaar is, maar omdat daarin iemands eigen leefwereld naar voren komt. Het voordeel is dat de cliënt zich serieus genomen voelt en dat de behandelmotivatie toeneemt, wat bijvoorbeeld in een justitiële setting erg belangrijk kan zijn. Daarna ga je daar andere observaties, vragenlijsten en je eigen visie aan toevoegen, zonder dat je streeft naar één diagnose. Dat kun je de cliënt prima uitleggen, blijkt in de praktijk. Op die manier krijg je vanuit diverse perspectieven inzicht in de problemen van de cliënt. A. Noordhof, In the absence of a gold standard. Rijksuniversiteit Groningen, 3 februari Noordhof is betrokken bij de ontwikkeling van de DSM-V. Zijn onderzoek maakt deel uit van TRAILS, een langlopend onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bijna drieduizend adolescenten (www.trails.nl). 5 BSL - JEC _JEC 005

3 Ton Ceelen Brein adolescent is nog niet af Adolescenten vertonen risicogedrag, zoals comazuipen en blowen, omdat er op hun leeftijd een onbalans bestaat tussen het belonings- en het controlesysteem in de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van Linda van Leijenhorst. 6 Linda van Leijenhorst zocht een verklaring voor riskant gedrag bij adolescenten. Ze keek met behulp van functionele MRI-scans naar hersenprocessen tijdens het nemen van beslissingen. Van Leijenhorst: Aan gedrag gaat een keuze vooraf. Eet ik een banaan of chips? Neem ik die sigaret aan of niet? Die beslissingen berusten op een afweging tussen de verwachte opbrengsten en kosten van het gedrag. Daarbij zijn twee hersengebieden belangrijk: het beloningsgebied diep in de hersenen en het controlegebied in de frontale cortex. Van Leijenhorst vond verschillen tussen jongeren en volwassenen in de hersenwerking tijdens het nemen van beslissingen. Het voordeel van functionele MRI-scans is dat je de processen ónder het gedrag kunt zien. En wat bleek: adolescenten begrijpen uitstekend welke gevolgen hun gedrag kan hebben. Maar tegelijk is het beloningsgebied veel actiever dan bij volwassenen, terwijl het controlegebied minder actief is. Dat controlegebied ontwikkelt zich langzaam: tot na je 20e is het niet af. Terwijl het beloningssysteem rond je 14e, 15e jaar op zijn heftigst is. Van Leijenhorst bestrijdt dat die onbalans gevaarlijke jaren oplevert. Het zijn belangrijke jaren, omdat het brein zich vormt voor de omgeving waarin het straks moet functioneren. Om het systeem goed af te stellen, moet het brein leren wat de gevolgen zijn van risicogedrag. Met een beetje hulp van buiten lukt dat meestal. Jeugdcriminaliteit past ook in dat schema. Criminele jongeren hebben zich optimaal aangepast aan een omgeving die wij ongewenst vinden. Maar hun brein is nog een aantal jaren vormbaar en ze zijn uiterst gevoelig voor beloning, dus daar heb je aangrijpingspunten voor hulpverlening. In haar vervolgonderzoek, dat ze nu in Los Angeles verricht, wil Van Leijenhorst graag dieper ingaan op individuele verschillen in de dagelijkse praktijk. Zijn de kinderen met een opvallend hoge piek in het beloningssysteem ook degenen die in de problemen komen? En omgekeerd: vertonen sensatiezoekers zoals skaters een grotere piek dan kinderen die schaken? De gedachte dat het meten van hersenactiviteit ongewenst gedrag zou kunnen voorspellen, gaat haar te ver. Daarvoor is er nog te weinig bekend over het verband tussen gedrag, motivatie en brein. We zien dát er iets gebeurt namelijk een grotere bloedtoevoer naar bepaalde hersengebieden maar we weten niet precies wát er gebeurt en evenmin waaróm het gebeurt. L. van Leijenhorst, Why teens take risks. A neurocognitive analysis of developmental changes and individual differences in decision-making under risk. Universiteit Leiden, 19 januari Het proefschrift is gedeeltelijk te downloaden via BSL - JEC _JEC 006

4 Vette hap weren op school Eveline Wouters deed onderzoek naar de samenhang tussen de leefomgeving en het eetgedrag van kinderen. Jongens, met name vmbo-leerlingen, snacken naar hartenlust mee met hun vrienden, ontdekte ze. Daar ligt een kans voor een gerichte interventie. De beste aanpak is het aanbod van snacks te beïnvloeden. In twee Franse steden zijn daar spectaculaire resultaten mee behaald. Op scholen is het zeker haalbaar om vette happen te weren. Wereldwijd is 50 procent van de mensen te zwaar en heeft circa 15 procent ernstig overgewicht obesitas wat meestal wordt aangepakt met dieet en beweging. Wouters ontdekte echter dat veel obesitaspatiënten uit angst voor letsel niet durven sporten. De keuze van een geschikte interventie kan dat verhelpen, suggereert ze, bijvoorbeeld aqua-jogging. Wouters onderzocht verder de kwaliteit van leven bij adolescenten met overgewicht. Vooral pesten is een probleem. Zelfs de beroepskrachten die deze kinderen moeten helpen, ontkomen niet aan het vooroordeel dat dik gelijk is aan lui. Daar moeten ze echt op letten. De vermoede samenhang tussen depressie en overgewicht bij meisjes trof ze niet aan. Ze komen wel vaak samen voor, maar beïnvloeden elkaar niet. Hulpverleners moeten dus niet denken dat ze door de ene ziekte te behandelen de andere kunnen genezen. E.J.M. Wouters, Lijden aan obesitas. Psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie. Universiteit van Tilburg, 31 maart Huilbaby niet laten liggen Weinig ouders kunnen rustig blijven zitten als hun baby huilt, maar hun reacties verschillen aanmerkelijk. De een reageert liefdevol, de ander geïrriteerd. Dorothée Out onderzocht wat ouders ertoe brengt om sensitief of ruw te reageren op huilen. Zij vond dat een liefdevolle manier van optreden erfelijk bepaald is, terwijl de neiging tot hardhandig reageren niet erfelijk is. Hoge huilgeluiden, die wijzen op pijn of ziekte, bleken bovendien sterkere reacties op te roepen, zowel in sensitieve als in hardhandige zin. Videofeedback kan kwetsbare ouders leren liefdevol te reageren op de signalen van hun baby, weet Out uit onderzoek en praktijkervaring. Het veelgehoorde advies om huilbaby s te laten liggen totdat ze in slaap vallen, wijst Out af. We weten dat deze baby s vaak extra moeite hebben met stressregulatie, dus wat ze nodig hebben is extra liefde en aandacht. Als ouders dat niet aankunnen, is een nachtje slapen bij oma misschien een oplossing. Maar niet negeren. D. Out, Parenting unraveled. Predictors of infant attachment and responses to crying. Universiteit Leiden, 25 maart De samenvatting van het proefschrift is te downloaden via 7 BSL - JEC _JEC 007

5 Foto: Martine Sprangers Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden Interventies houden geen rekening met culturele verschillen Door Gert van den Berg 8 De jeugdhulpverlening bereikt kinderen en jongeren uit migrantengroepen vaak niet, ook al kunnen zij die hulp goed gebruiken. Uit de Overzichtsstudie interventies migrantenjeugd blijkt dat er weinig bekend is over de mate waarin interventies migrantengroepen bereiken en helpen. En weinig interventies houden rekening met de culturele diversiteit in Nederland. Keer op keer blijkt dat bestaande vormen van preventie, hulp en zorg niet goed aansluiten bij de wensen en behoeften van migranten. Een recent voorbeeld staat in een artikel dat onderzoeker Albert Boon en zijn collega s van ggz-instelling De Jutters in Den Haag dit voorjaar publiceerden in Kind en Adolescent (Boon en anderen, 2010). Zij keken naar etnische verschillen in de cliëntpopulatie van De Jutters, waar het geboorteland van cliënten en hun ouders sinds 2006 wordt geregistreerd. Die gegevens hebben de auteurs gecombineerd met informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het zorggebied van de instelling. Dan blijkt dat kinderen uit migrantengroepen maar half zo veel gebruikmaken van de reguliere jeugd-ggz als kinderen van autochtone afkomst. Er zijn echter geen aanwijzingen dat psychiatrische problemen bij kinderen uit migrantengroepen minder voorkomen. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers dat migranten van 15 jaar en ouder juist een veel grotere kans hebben om in de forensische jeugd-ggz terecht te komen. BSL - JEC _JEC 008

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen Foto: Martine Sprangers Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden Interventies houden geen rekening met culturele verschillen Door Gert van den Berg 8 De jeugdhulpverlening bereikt kinderen en

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Terecht in de jeugdzorg

Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik Sander Bot (red.) Simone de Roos Klarita Sadiraj Saskia Keuzenkamp Angela van den Broek

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

Marokkaanse daderpopulaties en de jeugd-ggz

Marokkaanse daderpopulaties en de jeugd-ggz 2010 10 MGv 65 758-769 albert boon, anna de haan & sjouk de boer Marokkaanse daderpopulaties en de jeugd-ggz Onbehandelde gedragsstoornissen en maatschappelijke problemen Veel van de Marokkaanse jongens

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Leesteksten bij Casus Anneke

Leesteksten bij Casus Anneke Leesteksten bij Casus Anneke Aantallen Hoeveel kinderen er zijn met iemand in het gezin die intensieve zorg nodig heeft of ernstige zorgen geeft, is niet precies bekend. Het NIZW heeft in 2005 de volgende

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Ik wil

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief Karin Berman is loopbaanadviseur en autismecoach bij re-integratie-

Nadere informatie

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg 6. Behandeling en rehabilitatie in Jos Dröes herstelondersteunende zorg Wat cliënten in geen geval willen, is dat herstel een hulpverlenerswoord wordt en het herstelproces een vorm van therapie. Aan het

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Hoog sensitieve kinderen

Hoog sensitieve kinderen Hoog sensitieve kinderen Door: Désirée de Cock 2010-2011 Da Vinci College, Dordrecht Voorwoord Tijdens mijn laatste studiejaar heb ik gewerkt aan mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek gaat over hoog sensitieve

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie