Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met pensioen gaan Uitgave juli 2015"

Transcriptie

1 Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

2 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Met pensioen gaan Pensioen in zicht! Nog even en je gaat genieten van je pensioen. Een lang leven van werken ligt achter je. Een ander levensritme komt eraan. Eindelijk is er tijd voor al die zaken waarvoor zo lang geen of veel te weinig tijd was. Niet alleen je dagelijkse leven gaat veranderen. Ook je finciën zijn niet meer hetzelfde. Die zijn straks anders opgebouwd. In plaats van loon komt er AOW en pensioen. Voordat het zover is, moet je waarschijnlijk nog een paar belangrijke keuzes maken. Als je eerder dan met je pensioendatum gestopt bent met werken, heb je een aantal van die keuzes al eerder gemaakt. In deze brochure lees je over de keuzes die je kunt maken als je met pensioen gaat en ook alles wat je moet weten rond je maandelijkse pensioenuitkering. Naast je pensioen ontvang je vaf de wettelijke AOW-leeftijd van de Sociale Verzekeringsbank je AOW. Ook verandert er met je pensionering het een en ander rond belastingen en zorgverzekering. Ook daarover informeren we je in deze brochure, althans op hoofdlijnen. Als je bij andere pensioenfondsen ook nog pensioen hebt opgebouwd en dat pensioen niet hebt overgedragen aan SPF, dan is dat pensioen niet in ons overzicht verwerkt. De eerste pensioenuitkering kun je verwachten aan het einde van de maand, waarin je met pensioen gaat. Anders dan je gewend bent ontvang je ast de maandelijkse pensioenuitkering geen vakantietoeslag en geen eindejaarsuitkering meer. Die uitkeringen zijn allemaal al opgenomen in de berekening van de maandelijkse uitkering. Voor gepensioneerden in het buitenland kunnen we het pensioen overmaken op een buitenlandse rekening. Dit gebeurt in euro's. SPF brengt daarvoor geen kosten in rekening. Binnen Europa brengen ook de banken hiervoor geen kosten in rekening. Bij banken buiten Europa kan dat anders geregeld zijn. Enkele maanden (circa zes maanden) voordat je met pensioen gaat, ontvang je van SPF een aanvraagformulier voor het ouderdomspensioen. Tevens ontvang je enkele keuzeformulieren om in te vullen. Op die formulieren maak je keuzes over bijvoorbeeld het wel of niet uitruilen van het partnerpensioen of het variëren met de hoogte van je pensioen (eerst meer, later minder of andersom). Daar ontvang je enkele maanden (circa drie maanden) voor je pensionering onze 'toekenningsbrief'. In die brief staat een indicatie van wat je netto aan pensioen gaat ontvangen. In de brief tref je ook een overzicht aan van je pensioensituatie, voorzover SPF die kan overzien. 3

4 De betaaldata van de SPF pensioenen zijn iedere maand uiterlijk op de 27 ste. Wijzigingen doorgeven Ook als je gepensioneerd bent, kan het zijn dat je soms contact moet opnemen met je pensioenfonds. Als bijvoorbeeld je IBAN (banknummer) wijzigt, willen we dat tuurlijk graag weten. Als je in het buitenland woont, is het zelfs vaker nodig dat je iets aan ons meldt. Verhuis je in het buitenland ar een ander adres, dan horen wij dat graag. En zo zijn er meer zaken. Komt er een einde aan je huwelijk, je geregistreerd partnerschap of je notarieel samenlevingscontract dan moeten we dat weten. En tuurlijk is het ook van belang dat we te weten komen dat jij of je partner overleden is. Dat moet gemeld worden. Als je in het buitenland woont, moet je ook jaarlijks of op andere momenten een formulier (een zogenoemde attestatie de vita) (laten) invullen waaruit blijkt dat jij of je partner nog in leven zijn. Je krijgt hiervan automatisch bericht van SPF. Toeslagen (indexatie) Als je gepensioneerd bent, wordt je pensioen zoveel mogelijk aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen. Daardoor blijft de koopkracht van het pensioen op peil. Deze toeslagverlening, ook wel 'indexatie' genoemd, is voorwaardelijk. Dat betekent dat het bestuur van SPF ieder jaar opnieuw besluit of er wel of niet een toeslag op de pensioenen komt en ook hoe hoog die is. Bepalend daarvoor is de finciële toestand van het fonds. Als het bestuur in een jaar geen toeslag geeft, bestaat de mogelijkheid dat je in de jaren daar 'inhaaltoeslagen' ontvangt. Ook dat is afhankelijk van de finciële positie van het fonds. Bij het berekenen van de toeslag houdt het fonds rekening met het zogenoemde CBS-prijsindexcijfer 'CPI alle huishoudens, afgeleid'. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je ontvangt vaf je pensionering De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van vier factoren. 1. Het aantal deelnemingsjaren 2. Het opbouwpercentage 3. De pensioengrondslag 4. De door jezelf gemaakte keuzes De deelnemingsjaren Een pensioenjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Iemand die 40 jaar fulltime in dienst is bij SABIC heeft normaliter 40 jaar pensioen opgebouwd Opbouwpercentage Dit percentage geeft aan hoeveel pensioen je in één pensioenjaar opbouwt. Bij SPF is dat percentage 1,875%. In het verleden golden andere percentages. Het loon waarover je pensioen opbouwt, heet 'pensioengrondslag'. Voorbeeld bij een franchise van euro Pieter is 25 jaar. Hij verdient nu euro bruto per jaar. Verminder je dit bedrag met de franchise, bijvoorbeeld euro, dan blijft euro over. Deze euro is de pensioengrondslag. Over dit bedrag bouwt Pieter in een jaar 1,875 procent pensioen op. Dat is 281 euro bruto per jaar. Stel dat Pieter maar 1 jaar in dienst zou zijn, dan zou hij vaf zijn pensioendatum ieder jaar 281 euro aan pensioen ontvangen van SPF. Stel dat Pieter 40 jaar bij SABIC werkt en steeds hetzelfde salaris zou blijven verdienen, dan bouwt hij 40 x 281 euro aan pensioen op. Pieter krijgt dan vaf zijn pensioendatum elk jaar in ieder geval euro (bruto) uitgekeerd, daarast ontvangt hij nog AOW. 4

5 Pensioengrondslag Bij de pensioengrondslag gaat het om het vaste brutosalaris tot maximaal , verminderd met de franchise. De franchise heeft te maken met de AOW. Omdat je van de overheid AOW ontvangt, wordt niet over het hele salaris pensioen opgebouwd. Keuzes Let wel: De hier genoemde keuzes zijn meestal niet van toepassing voor gewezen deelnemers (slapers), waarvoor nog een pensioenreglement van vóór 1 januari 2006 geldt. Eerder met pensioen Er zijn mogelijkheden om eerder dan op je pensioendatum met pensioen te gaan. Veel medewerkers van SABIC kunnen gebruik maken van de prepensioneringsregeling (PPS). Daarast is het mogelijk het pensioen te vervroegen. Dat betekent dan wel dat het ouderdomspensioen lager uitvalt. Over eerder met pensioen gaan kun je meer lezen in de brochure Eerder met pensioen op de website van SPF. Variëren met de hoogte van je pensioen (hoog/laag) Je kunt de hoogte van je ouderdomspensioen laten variëren. Wil je de eerste jaren pensionering een grote reis maken? Of heb je dan nog bepaalde finciële verplichtingen, bijvoorbeeld de aflossing van je hypotheek? In die gevallen kun je kiezen voor een hoger ouderdomspensioen in de periode vlak pensionering in ruil voor een lagere uitkering in de periode daar. Andersom kan uiteraard ook. Uitruil van partnerpensio extra ouderdomspensioen Als je met pensioen gaat, heb je geld gespaard of pensioenrechten opgebouwd voor zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen. Je kunt ervoor kiezen al het geld en die rechten aan te wend ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als je geen partner (meer) hebt. Misschien heeft je partner zelf wel een goed pensioen opgebouwd. Heeft je partner daarentegen zelf geen (goed) pensioen opgebouwd, dan is het meestal verstandig om het partnerpensioen te laten bestaan. Heb je een partner en wil je het partnerpensioen toch uitruil een hoger ouderdomspensioen, dan moet je partner daar ook mee instemmen. Die krijgt dan immers jouw overlijden geen pensioen meer van SPF. Wie het hele partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen ontvangt ongeveer 17,53 procent meer ouderdomspensioen. Over de uitruil van partnerpensio extra ouderdomspensioen kun je meer lezen in de brochure Uitruil partnerpensioen op de website van SPF. Deeltijdpensioen Je kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Je gaat dan in de jar je pensionering minder dagen per week werken. Als je met deeltijdpensioen wilt gaan, overleg je dat eerst met je werkgever. Doe dat minstens een half jaar voor het tijdstip dat je minder wilt gaan werken. Gaat SABIC akkoord, dan wordt het verzoek doorgestuurd ar SPF. Bij deeltijdpensioen bouw je minder pensioenrechten op. Enerzijds is er sprake van een pensioenuitkering en anderzijds werk je nog gedeeltelijk. Voor het gedeelte dat je werkt, bouw je nog pensioen op. Voor het andere deel niet. Dat betekent dus een lager ouderdomspensioen dan bij volledig werken. 5

6 Maar heb je veel geld gespaard in je pensioenpot, bijvoorbeeld door Vrijwillig PensioenSparen (VPS) of vanwege de prepensioneringsregeling (PPS), dan kan het toch interessant zijn. Bij het berekenen van je pensioenuitkering wordt uitgegaan van je pensioenopbouw. Die pensioenopbouw bestaat met ingang van 1 januari 2014 uit drie delen. Het deel dat opgebouwd is vóór 2012 en dat uitgaat van de pensioen(reken)leeftijd van 65 jaar, een deel dat is opgebouwd in 2012 en 2013 en dat rekening houdt met de pensioen- (reken)leeftijd van 66 jaar en een deel dat is opgebouwd vaf 2014 en rekening houdt met de pensioen(reken)leeftijd van 67 jaar. Bij het berekenen van de pensioenuitkering wordt uitgegaan van de werkelijke (door jou gekozen) pensioendatum. Dit betekent dat de drie delen van de pensioenopbouw (met verschillende pensioenrekenleeftijden) worden omgerekend tot één uitkeringsbedrag op de werkelijke pensioendatum. Partnerpensioen Als je gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensio je partner en wezenpensio je kind(eren). Het partnerpensioen heette vroeger bestaandenpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70 procent van je ouderdomspensioen. Het wezenpensioen is 14 procent van het ouderdomspensioen. Zijn beide ouders overleden, dan is het wezenpensioen 28 procent per kind. Kinderen ontvangen wezenpensioen zolang ze jonger zijn dan 18 jaar. Studerende kinderen kunnen wezenpensioen ontvangen tot uiterlijk 27 jaar. Als bij je overlijden je partner jonger is dan de pensioenleeftijd, bestaat er tot de AOW-leeftijd ook recht op een tijdelijk en aanvullend partnerpensioen. Over partnerpensioen kun je meer lezen in de brochure Partner en wezenpensioen op de website van SPF. AOW De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW-uitkering gaat in op de dag dat de leeftijd van de betrokkene de AOW-leeftijd (pensioengerechtigde leeftijd) bereikt. De van toepassing zijnde AOW-leeftijd is, afhankelijk van het geboortejaar en de geboortemaand. In de tabel op pagi 7 zie je wanneer je AOW-uitkering ingaat. Vaf 1 juli 2015 bedraagt een volledige AOW-uitkering 742,04 euro bruto per maand. Als je samenwoont met een partner die ook AOW ontvangt, ontvang je samen 1.484,08 euro. Als alleenstaande ontvang je 1.088,21 euro bruto per maand. Die bedragen zijn exclusief vakantiegeld en de tijdelijke inkomensondersteuning AOW ad 25,35 euro per maand. Bovendien is uitgegaan van een volledige AOW opbouw. De AOW opbouw is volledig als je 50 jaar voorafgaand aan je AOW-leeftijd steeds in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Enkele maand het bereiken van je AOW-leeftijd stuurt de SVB je een formulier voor het aanvragen van de AOW. Meer informatie over AOW vind je op Daar zijn ook de betaaldata van de AOW te vinden. 6

7 De ingangsdatum van de AOW-uitkering is afhankelijk van je geboortedatum en leeftijd in onderstaande tabel. Je bent geboren: Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 30 november november oktober oktober september augustus juli juni mei april maart januari december oktober september juli juni april maart januari 1957 Je krijgt AOW in: Je leeftijd als je AOW-uitkering ingaat: maanden maanden maanden maanden maanden maanden maanden maanden december nog niet bekend* * De regering beslist later of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die 1956 geboren zijn. Ebeeld: Als je 31 oktober 1949, maar voor 1 oktober 1950 bent geboren, krijg je drie maanden je 65ste de AOW-uitkering. 7

8 Laat je niet verrassen als je met pensioen gaat! Als je met pensioen gaat, moet je een aantal zaken goed in de gaten houden, om niet oangeam verrast te worden. Nu je pensioen ontvangt betekent dit, dat je enkele extraatjes die je voor je pensionering kreeg, niet meer ontvangt of dat die al in je pensioen zijn verwerkt. Sommige zaken zijn nu anders geregeld. Waar moet je dan aan denken? Toeslagen Als je gepensioneerd bent, ontvang je jaarlijks (als de finciële situatie van het fonds dat toelaat) een toeslag op je pensioen om de prijsstijgingen (inflatie) te compenseren. Je pensioen wordt daardoor hoger. Toen je nog niet gepensioneerd was, kreeg je (als de finciële situatie van het fonds dat toeliet) een toeslag op je pensioenopbouw vanwege de algemene CAO-stijging van de lonen. Vakantiegeld Als je gepensioneerd bent, krijg je geen vakantiegeld meer apart uitbetaald. Je vakantiegeld is verrekend in je maandelijkse uitkering. Kreeg je vroeger in november nog een extra maand betaald, dan is dit ook in je maandelijkse pensioenuitkering verwerkt. Zorgverzekering Ook de betaling van de premies zorgverzekering ziet er anders uit. Je betaalt twee soorten premies voor de Zorgverzekeringswet. Het gaat dan om de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage en om de nomile premie. Door beëindiging van je dienstverband bij SABIC wordt de collectieve zorgverzekering van jou (en je meeverzekerde gezinsleden) beëindigd. Na beëindiging van het SABICdienstverband wegens prepensionering kun je toch gebruik (blijven) maken van de collectieve zorgverzekering van SABIC. Dit geldt ook voor de bestaanden die van Pensioenfonds SABIC (SPF) een pensioen ontvangen. Als je gebruik wilt blijven maken van de collectieve zorgverzekering van SABIC, moet je dit zelf aan Zilveren Kruis Achmea doorgeven. Dit kan telefonisch of via internet. Het collectiviteitsnummer dat je in dat geval moet opgeven is Wanneer je al een uitkering van SPF ontvangt (bijv. een prepensioenuitkering) als je met pensioen gaat, hoef je geen wijziging aan Zilveren Kruis Achmea door te geven. Ook als ge(pre)pensioneerde of bestaande krijg je korting op de premie voor het basispakket. Voor de aanvullende verzekeringen en de klassendekking betaal je een andere premie. Uitgebreidere informatie over de zorgverzekering kun je inwinnen bij Zilveren Kruis Achmea. Behalve de nomile premie betaal je ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inkomensafhankelijke bijdrage is 4,85% (stand 2015) over je pensioen tot en met een maximum van euro (stand 2015). De bijdrage bedraagt in 2015 maximaal 2.520,74 euro per jaar. Deze premie wordt maandelijks op je uitkering ingehouden. Als je pensioen en AOW per jaar samen hoger zijn dan euro (stand 2015) kan het zijn dat je teveel inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Dat komt, omdat twee verschillende instanties de bijdragen berekenen over je AOW en je pensioenuitkering. Betaal je daardoor te veel, dan ontvang je het teveel betaalde later weer terug via de Belastingdienst. Voor vragen over de collectieve zorgverzekering en premie-inhouding kun je terecht bij Zilveren kruis Achmea (tel ). 8

9 Belastingen Het pensioenfonds houdt belasting in op je pensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt eveneens belasting in op je AOW. Pensioenfonds en Sociale Verzekeringsbank weten echter niet van elkaar wie, hoeveel, inhoudt. Daardoor kan het gebeuren dat er te weinig belasting wordt ingehouden. Heb je daardoor te weinig belasting betaalt, dan ontvang je van de Belastingdienst een heffing over de te weinig betaalde belasting. Bij een hoog pensioen kan dat aardig in de papieren lopen. Hier is uitgelegd hoe een heffing van inkomstenbelasting kan ontstaan en hoe je een heffing (deels) kunt voorkomen. Bij de uitleg spelen vier begrippen een belangrijke rol; loonheffing, loonheffingskorting, aangifte inkomstenbelasting en progressief belastingstelsel. Hier worden deze begrippen kort uitgelegd. Loonheffing Dit is de maandelijkse belasting die wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Loonheffingskorting Dit is de korting op de te betalen loonheffing (het gedeelte van je inkomen waarover je geen belasting betaalt). Aangifte inkomstenbelasting Dit is de controle op de in totaal ingehouden loonheffing. Naheffing van inkomstenbelasting, hoe kan dat? Regelmatig wordt onze Pension Desk gebeld door pensioengerechtigden met een vraag over de heffing van de inkomstenbelasting. Hoe kan dat: Er wordt toch maandelijks loonheffing op de uitkering ingehouden? is de meest gehoorde reactie van de bellers. Hier leggen we uit hoe het kan dat ondanks de inhouding via de loonbelasting toch een heffing inkomstenbelasting kan ontstaan. 9

10 Progressief belastingstelsel Naarmate je inkomsten hoger zijn, stijgt het belastingpercentage. In de tabel hieronder staan de belastingpercentages 2015 die bij de verschillende schijven horen. Schijf Inkomsten Belastingtarief tot de AOWleeftijd ,50% 18,60% * 42% 24,1% * % 42% 4 Vaf % 52% * voor geboortejaar 1945 of eerder Belastingtarief vaf de AOWleeftijd Wanneer je ervoor kiest om je pensioen van SPF vóór je AOW-leeftijd te laten ingaan, heb je tot je AOW-leeftijd te maken met een hoger belastingtarief dan vaf je AOW-leeftijd. De loonheffing houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, de inkomstenbelasting wel. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je opgeven wat je in totaal aan inkomsten hebt ontvangen in een bepaald jaar. Minimaal twee inkomstenbronnen Als gepensioneerde of bestaande heb je bij altijd twee of meer uitkeringen: je krijgt een uitkering van de overheid en daarast een pensioen van SPF (en mogelijk andere fondsen). Bij de vaststelling van de maandelijkse loonbelasting wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat je meerdere inkomsten geniet. Iedere uitkeringsinstantie, dus ook SPF, stelt zelfstandig op basis van de belastingtabellen de loonheffing vast. Vanwege het progressieve karakter van het belastingstelsel kan op die manier een situatie ontstaan dat je op jaarbasis te weinig loonheffing hebt afgedragen. Ter verduidelijking staat hieronder ebeeld waarbij sprake is van een heffing. Voorbeeld: Je krijgt een AOW-uitkering van bruto per maand. Daarast krijg je een pensioenuitkering van SPF van eveneens Op deze uitkeringen wordt door de uitkeringsinstanties afzonderlijk loonheffing ingehouden volgens de belastingtabel. In beide gevallen is de loonheffing gebaseerd op de 1 e schijf in Dus: AOW: 18,60% van = 186 SPF-pensioen: 18,60% van = 186 Per jaar is dat totaal: = 372 x 12 maanden = Beide uitkeringen worden bij de aangifte van de inkomstenbelasting bij elkaar opgeteld. Samen zijn ze ( =) Per jaar is dat Uit de tabel met de belastingschijven kun je aflezen dat in dat geval de inkomsten vaf in de 2 e schijf belast moeten worden. Dat betekent tegen een percentage van 24,1%. Dus: 18,60% over de inkomsten tot = ,1% over de inkomsten vaf tot ( 4.177) = = Via de loonheffing is ingehouden Er zal dus een heffing via de inkomstenbelasting (moeten) plaatsvinden van =

11 Naheffing voorkomen? Hoe kun je voorkomen dat je met een heffing wordt geconfronteerd? Als de heffing hoger of bij gelijk is aan de algemene loonheffingskorting per jaar voor iemand vaf de AOW-leeftijd (in ), dan kun je overwegen om de toepassing van de loonheffingskorting te laten vervallen. In de meeste gevallen wordt de loonheffingskorting door de uitkeringsinstantie van de overheid toegepast. Je moet in dat geval de SVB verzoeken de algemene heffingskorting niet toe te passen. Je kunt er ook voor kiezen om door SPF maandelijks meer loonheffing te laten inhouden. Je kunt daarvoor een schriftelijk verzoek sturen aan SPF, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen of via SPF kan niet het bedrag berekenen waarmee de loonheffing aangepast moet worden. De hoogte van de aanpassing dien je zelf (mogelijk met behulp van je fincieel adviseur) te berekenen en schriftelijk door te geven aan SPF. Heb je het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt je voor meer informatie terecht bij de Pension Desk van SPF (telefoon: of 11

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie