Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met pensioen gaan Uitgave juli 2015"

Transcriptie

1 Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

2 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Met pensioen gaan Pensioen in zicht! Nog even en je gaat genieten van je pensioen. Een lang leven van werken ligt achter je. Een ander levensritme komt eraan. Eindelijk is er tijd voor al die zaken waarvoor zo lang geen of veel te weinig tijd was. Niet alleen je dagelijkse leven gaat veranderen. Ook je finciën zijn niet meer hetzelfde. Die zijn straks anders opgebouwd. In plaats van loon komt er AOW en pensioen. Voordat het zover is, moet je waarschijnlijk nog een paar belangrijke keuzes maken. Als je eerder dan met je pensioendatum gestopt bent met werken, heb je een aantal van die keuzes al eerder gemaakt. In deze brochure lees je over de keuzes die je kunt maken als je met pensioen gaat en ook alles wat je moet weten rond je maandelijkse pensioenuitkering. Naast je pensioen ontvang je vaf de wettelijke AOW-leeftijd van de Sociale Verzekeringsbank je AOW. Ook verandert er met je pensionering het een en ander rond belastingen en zorgverzekering. Ook daarover informeren we je in deze brochure, althans op hoofdlijnen. Als je bij andere pensioenfondsen ook nog pensioen hebt opgebouwd en dat pensioen niet hebt overgedragen aan SPF, dan is dat pensioen niet in ons overzicht verwerkt. De eerste pensioenuitkering kun je verwachten aan het einde van de maand, waarin je met pensioen gaat. Anders dan je gewend bent ontvang je ast de maandelijkse pensioenuitkering geen vakantietoeslag en geen eindejaarsuitkering meer. Die uitkeringen zijn allemaal al opgenomen in de berekening van de maandelijkse uitkering. Voor gepensioneerden in het buitenland kunnen we het pensioen overmaken op een buitenlandse rekening. Dit gebeurt in euro's. SPF brengt daarvoor geen kosten in rekening. Binnen Europa brengen ook de banken hiervoor geen kosten in rekening. Bij banken buiten Europa kan dat anders geregeld zijn. Enkele maanden (circa zes maanden) voordat je met pensioen gaat, ontvang je van SPF een aanvraagformulier voor het ouderdomspensioen. Tevens ontvang je enkele keuzeformulieren om in te vullen. Op die formulieren maak je keuzes over bijvoorbeeld het wel of niet uitruilen van het partnerpensioen of het variëren met de hoogte van je pensioen (eerst meer, later minder of andersom). Daar ontvang je enkele maanden (circa drie maanden) voor je pensionering onze 'toekenningsbrief'. In die brief staat een indicatie van wat je netto aan pensioen gaat ontvangen. In de brief tref je ook een overzicht aan van je pensioensituatie, voorzover SPF die kan overzien. 3

4 De betaaldata van de SPF pensioenen zijn iedere maand uiterlijk op de 27 ste. Wijzigingen doorgeven Ook als je gepensioneerd bent, kan het zijn dat je soms contact moet opnemen met je pensioenfonds. Als bijvoorbeeld je IBAN (banknummer) wijzigt, willen we dat tuurlijk graag weten. Als je in het buitenland woont, is het zelfs vaker nodig dat je iets aan ons meldt. Verhuis je in het buitenland ar een ander adres, dan horen wij dat graag. En zo zijn er meer zaken. Komt er een einde aan je huwelijk, je geregistreerd partnerschap of je notarieel samenlevingscontract dan moeten we dat weten. En tuurlijk is het ook van belang dat we te weten komen dat jij of je partner overleden is. Dat moet gemeld worden. Als je in het buitenland woont, moet je ook jaarlijks of op andere momenten een formulier (een zogenoemde attestatie de vita) (laten) invullen waaruit blijkt dat jij of je partner nog in leven zijn. Je krijgt hiervan automatisch bericht van SPF. Toeslagen (indexatie) Als je gepensioneerd bent, wordt je pensioen zoveel mogelijk aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen. Daardoor blijft de koopkracht van het pensioen op peil. Deze toeslagverlening, ook wel 'indexatie' genoemd, is voorwaardelijk. Dat betekent dat het bestuur van SPF ieder jaar opnieuw besluit of er wel of niet een toeslag op de pensioenen komt en ook hoe hoog die is. Bepalend daarvoor is de finciële toestand van het fonds. Als het bestuur in een jaar geen toeslag geeft, bestaat de mogelijkheid dat je in de jaren daar 'inhaaltoeslagen' ontvangt. Ook dat is afhankelijk van de finciële positie van het fonds. Bij het berekenen van de toeslag houdt het fonds rekening met het zogenoemde CBS-prijsindexcijfer 'CPI alle huishoudens, afgeleid'. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je ontvangt vaf je pensionering De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van vier factoren. 1. Het aantal deelnemingsjaren 2. Het opbouwpercentage 3. De pensioengrondslag 4. De door jezelf gemaakte keuzes De deelnemingsjaren Een pensioenjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Iemand die 40 jaar fulltime in dienst is bij SABIC heeft normaliter 40 jaar pensioen opgebouwd Opbouwpercentage Dit percentage geeft aan hoeveel pensioen je in één pensioenjaar opbouwt. Bij SPF is dat percentage 1,875%. In het verleden golden andere percentages. Het loon waarover je pensioen opbouwt, heet 'pensioengrondslag'. Voorbeeld bij een franchise van euro Pieter is 25 jaar. Hij verdient nu euro bruto per jaar. Verminder je dit bedrag met de franchise, bijvoorbeeld euro, dan blijft euro over. Deze euro is de pensioengrondslag. Over dit bedrag bouwt Pieter in een jaar 1,875 procent pensioen op. Dat is 281 euro bruto per jaar. Stel dat Pieter maar 1 jaar in dienst zou zijn, dan zou hij vaf zijn pensioendatum ieder jaar 281 euro aan pensioen ontvangen van SPF. Stel dat Pieter 40 jaar bij SABIC werkt en steeds hetzelfde salaris zou blijven verdienen, dan bouwt hij 40 x 281 euro aan pensioen op. Pieter krijgt dan vaf zijn pensioendatum elk jaar in ieder geval euro (bruto) uitgekeerd, daarast ontvangt hij nog AOW. 4

5 Pensioengrondslag Bij de pensioengrondslag gaat het om het vaste brutosalaris tot maximaal , verminderd met de franchise. De franchise heeft te maken met de AOW. Omdat je van de overheid AOW ontvangt, wordt niet over het hele salaris pensioen opgebouwd. Keuzes Let wel: De hier genoemde keuzes zijn meestal niet van toepassing voor gewezen deelnemers (slapers), waarvoor nog een pensioenreglement van vóór 1 januari 2006 geldt. Eerder met pensioen Er zijn mogelijkheden om eerder dan op je pensioendatum met pensioen te gaan. Veel medewerkers van SABIC kunnen gebruik maken van de prepensioneringsregeling (PPS). Daarast is het mogelijk het pensioen te vervroegen. Dat betekent dan wel dat het ouderdomspensioen lager uitvalt. Over eerder met pensioen gaan kun je meer lezen in de brochure Eerder met pensioen op de website van SPF. Variëren met de hoogte van je pensioen (hoog/laag) Je kunt de hoogte van je ouderdomspensioen laten variëren. Wil je de eerste jaren pensionering een grote reis maken? Of heb je dan nog bepaalde finciële verplichtingen, bijvoorbeeld de aflossing van je hypotheek? In die gevallen kun je kiezen voor een hoger ouderdomspensioen in de periode vlak pensionering in ruil voor een lagere uitkering in de periode daar. Andersom kan uiteraard ook. Uitruil van partnerpensio extra ouderdomspensioen Als je met pensioen gaat, heb je geld gespaard of pensioenrechten opgebouwd voor zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen. Je kunt ervoor kiezen al het geld en die rechten aan te wend ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als je geen partner (meer) hebt. Misschien heeft je partner zelf wel een goed pensioen opgebouwd. Heeft je partner daarentegen zelf geen (goed) pensioen opgebouwd, dan is het meestal verstandig om het partnerpensioen te laten bestaan. Heb je een partner en wil je het partnerpensioen toch uitruil een hoger ouderdomspensioen, dan moet je partner daar ook mee instemmen. Die krijgt dan immers jouw overlijden geen pensioen meer van SPF. Wie het hele partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen ontvangt ongeveer 17,53 procent meer ouderdomspensioen. Over de uitruil van partnerpensio extra ouderdomspensioen kun je meer lezen in de brochure Uitruil partnerpensioen op de website van SPF. Deeltijdpensioen Je kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Je gaat dan in de jar je pensionering minder dagen per week werken. Als je met deeltijdpensioen wilt gaan, overleg je dat eerst met je werkgever. Doe dat minstens een half jaar voor het tijdstip dat je minder wilt gaan werken. Gaat SABIC akkoord, dan wordt het verzoek doorgestuurd ar SPF. Bij deeltijdpensioen bouw je minder pensioenrechten op. Enerzijds is er sprake van een pensioenuitkering en anderzijds werk je nog gedeeltelijk. Voor het gedeelte dat je werkt, bouw je nog pensioen op. Voor het andere deel niet. Dat betekent dus een lager ouderdomspensioen dan bij volledig werken. 5

6 Maar heb je veel geld gespaard in je pensioenpot, bijvoorbeeld door Vrijwillig PensioenSparen (VPS) of vanwege de prepensioneringsregeling (PPS), dan kan het toch interessant zijn. Bij het berekenen van je pensioenuitkering wordt uitgegaan van je pensioenopbouw. Die pensioenopbouw bestaat met ingang van 1 januari 2014 uit drie delen. Het deel dat opgebouwd is vóór 2012 en dat uitgaat van de pensioen(reken)leeftijd van 65 jaar, een deel dat is opgebouwd in 2012 en 2013 en dat rekening houdt met de pensioen- (reken)leeftijd van 66 jaar en een deel dat is opgebouwd vaf 2014 en rekening houdt met de pensioen(reken)leeftijd van 67 jaar. Bij het berekenen van de pensioenuitkering wordt uitgegaan van de werkelijke (door jou gekozen) pensioendatum. Dit betekent dat de drie delen van de pensioenopbouw (met verschillende pensioenrekenleeftijden) worden omgerekend tot één uitkeringsbedrag op de werkelijke pensioendatum. Partnerpensioen Als je gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensio je partner en wezenpensio je kind(eren). Het partnerpensioen heette vroeger bestaandenpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70 procent van je ouderdomspensioen. Het wezenpensioen is 14 procent van het ouderdomspensioen. Zijn beide ouders overleden, dan is het wezenpensioen 28 procent per kind. Kinderen ontvangen wezenpensioen zolang ze jonger zijn dan 18 jaar. Studerende kinderen kunnen wezenpensioen ontvangen tot uiterlijk 27 jaar. Als bij je overlijden je partner jonger is dan de pensioenleeftijd, bestaat er tot de AOW-leeftijd ook recht op een tijdelijk en aanvullend partnerpensioen. Over partnerpensioen kun je meer lezen in de brochure Partner en wezenpensioen op de website van SPF. AOW De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW-uitkering gaat in op de dag dat de leeftijd van de betrokkene de AOW-leeftijd (pensioengerechtigde leeftijd) bereikt. De van toepassing zijnde AOW-leeftijd is, afhankelijk van het geboortejaar en de geboortemaand. In de tabel op pagi 7 zie je wanneer je AOW-uitkering ingaat. Vaf 1 juli 2015 bedraagt een volledige AOW-uitkering 742,04 euro bruto per maand. Als je samenwoont met een partner die ook AOW ontvangt, ontvang je samen 1.484,08 euro. Als alleenstaande ontvang je 1.088,21 euro bruto per maand. Die bedragen zijn exclusief vakantiegeld en de tijdelijke inkomensondersteuning AOW ad 25,35 euro per maand. Bovendien is uitgegaan van een volledige AOW opbouw. De AOW opbouw is volledig als je 50 jaar voorafgaand aan je AOW-leeftijd steeds in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Enkele maand het bereiken van je AOW-leeftijd stuurt de SVB je een formulier voor het aanvragen van de AOW. Meer informatie over AOW vind je op Daar zijn ook de betaaldata van de AOW te vinden. 6

7 De ingangsdatum van de AOW-uitkering is afhankelijk van je geboortedatum en leeftijd in onderstaande tabel. Je bent geboren: Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 30 november november oktober oktober september augustus juli juni mei april maart januari december oktober september juli juni april maart januari 1957 Je krijgt AOW in: Je leeftijd als je AOW-uitkering ingaat: maanden maanden maanden maanden maanden maanden maanden maanden december nog niet bekend* * De regering beslist later of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die 1956 geboren zijn. Ebeeld: Als je 31 oktober 1949, maar voor 1 oktober 1950 bent geboren, krijg je drie maanden je 65ste de AOW-uitkering. 7

8 Laat je niet verrassen als je met pensioen gaat! Als je met pensioen gaat, moet je een aantal zaken goed in de gaten houden, om niet oangeam verrast te worden. Nu je pensioen ontvangt betekent dit, dat je enkele extraatjes die je voor je pensionering kreeg, niet meer ontvangt of dat die al in je pensioen zijn verwerkt. Sommige zaken zijn nu anders geregeld. Waar moet je dan aan denken? Toeslagen Als je gepensioneerd bent, ontvang je jaarlijks (als de finciële situatie van het fonds dat toelaat) een toeslag op je pensioen om de prijsstijgingen (inflatie) te compenseren. Je pensioen wordt daardoor hoger. Toen je nog niet gepensioneerd was, kreeg je (als de finciële situatie van het fonds dat toeliet) een toeslag op je pensioenopbouw vanwege de algemene CAO-stijging van de lonen. Vakantiegeld Als je gepensioneerd bent, krijg je geen vakantiegeld meer apart uitbetaald. Je vakantiegeld is verrekend in je maandelijkse uitkering. Kreeg je vroeger in november nog een extra maand betaald, dan is dit ook in je maandelijkse pensioenuitkering verwerkt. Zorgverzekering Ook de betaling van de premies zorgverzekering ziet er anders uit. Je betaalt twee soorten premies voor de Zorgverzekeringswet. Het gaat dan om de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage en om de nomile premie. Door beëindiging van je dienstverband bij SABIC wordt de collectieve zorgverzekering van jou (en je meeverzekerde gezinsleden) beëindigd. Na beëindiging van het SABICdienstverband wegens prepensionering kun je toch gebruik (blijven) maken van de collectieve zorgverzekering van SABIC. Dit geldt ook voor de bestaanden die van Pensioenfonds SABIC (SPF) een pensioen ontvangen. Als je gebruik wilt blijven maken van de collectieve zorgverzekering van SABIC, moet je dit zelf aan Zilveren Kruis Achmea doorgeven. Dit kan telefonisch of via internet. Het collectiviteitsnummer dat je in dat geval moet opgeven is Wanneer je al een uitkering van SPF ontvangt (bijv. een prepensioenuitkering) als je met pensioen gaat, hoef je geen wijziging aan Zilveren Kruis Achmea door te geven. Ook als ge(pre)pensioneerde of bestaande krijg je korting op de premie voor het basispakket. Voor de aanvullende verzekeringen en de klassendekking betaal je een andere premie. Uitgebreidere informatie over de zorgverzekering kun je inwinnen bij Zilveren Kruis Achmea. Behalve de nomile premie betaal je ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inkomensafhankelijke bijdrage is 4,85% (stand 2015) over je pensioen tot en met een maximum van euro (stand 2015). De bijdrage bedraagt in 2015 maximaal 2.520,74 euro per jaar. Deze premie wordt maandelijks op je uitkering ingehouden. Als je pensioen en AOW per jaar samen hoger zijn dan euro (stand 2015) kan het zijn dat je teveel inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Dat komt, omdat twee verschillende instanties de bijdragen berekenen over je AOW en je pensioenuitkering. Betaal je daardoor te veel, dan ontvang je het teveel betaalde later weer terug via de Belastingdienst. Voor vragen over de collectieve zorgverzekering en premie-inhouding kun je terecht bij Zilveren kruis Achmea (tel ). 8

9 Belastingen Het pensioenfonds houdt belasting in op je pensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt eveneens belasting in op je AOW. Pensioenfonds en Sociale Verzekeringsbank weten echter niet van elkaar wie, hoeveel, inhoudt. Daardoor kan het gebeuren dat er te weinig belasting wordt ingehouden. Heb je daardoor te weinig belasting betaalt, dan ontvang je van de Belastingdienst een heffing over de te weinig betaalde belasting. Bij een hoog pensioen kan dat aardig in de papieren lopen. Hier is uitgelegd hoe een heffing van inkomstenbelasting kan ontstaan en hoe je een heffing (deels) kunt voorkomen. Bij de uitleg spelen vier begrippen een belangrijke rol; loonheffing, loonheffingskorting, aangifte inkomstenbelasting en progressief belastingstelsel. Hier worden deze begrippen kort uitgelegd. Loonheffing Dit is de maandelijkse belasting die wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Loonheffingskorting Dit is de korting op de te betalen loonheffing (het gedeelte van je inkomen waarover je geen belasting betaalt). Aangifte inkomstenbelasting Dit is de controle op de in totaal ingehouden loonheffing. Naheffing van inkomstenbelasting, hoe kan dat? Regelmatig wordt onze Pension Desk gebeld door pensioengerechtigden met een vraag over de heffing van de inkomstenbelasting. Hoe kan dat: Er wordt toch maandelijks loonheffing op de uitkering ingehouden? is de meest gehoorde reactie van de bellers. Hier leggen we uit hoe het kan dat ondanks de inhouding via de loonbelasting toch een heffing inkomstenbelasting kan ontstaan. 9

10 Progressief belastingstelsel Naarmate je inkomsten hoger zijn, stijgt het belastingpercentage. In de tabel hieronder staan de belastingpercentages 2015 die bij de verschillende schijven horen. Schijf Inkomsten Belastingtarief tot de AOWleeftijd ,50% 18,60% * 42% 24,1% * % 42% 4 Vaf % 52% * voor geboortejaar 1945 of eerder Belastingtarief vaf de AOWleeftijd Wanneer je ervoor kiest om je pensioen van SPF vóór je AOW-leeftijd te laten ingaan, heb je tot je AOW-leeftijd te maken met een hoger belastingtarief dan vaf je AOW-leeftijd. De loonheffing houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, de inkomstenbelasting wel. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je opgeven wat je in totaal aan inkomsten hebt ontvangen in een bepaald jaar. Minimaal twee inkomstenbronnen Als gepensioneerde of bestaande heb je bij altijd twee of meer uitkeringen: je krijgt een uitkering van de overheid en daarast een pensioen van SPF (en mogelijk andere fondsen). Bij de vaststelling van de maandelijkse loonbelasting wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat je meerdere inkomsten geniet. Iedere uitkeringsinstantie, dus ook SPF, stelt zelfstandig op basis van de belastingtabellen de loonheffing vast. Vanwege het progressieve karakter van het belastingstelsel kan op die manier een situatie ontstaan dat je op jaarbasis te weinig loonheffing hebt afgedragen. Ter verduidelijking staat hieronder ebeeld waarbij sprake is van een heffing. Voorbeeld: Je krijgt een AOW-uitkering van bruto per maand. Daarast krijg je een pensioenuitkering van SPF van eveneens Op deze uitkeringen wordt door de uitkeringsinstanties afzonderlijk loonheffing ingehouden volgens de belastingtabel. In beide gevallen is de loonheffing gebaseerd op de 1 e schijf in Dus: AOW: 18,60% van = 186 SPF-pensioen: 18,60% van = 186 Per jaar is dat totaal: = 372 x 12 maanden = Beide uitkeringen worden bij de aangifte van de inkomstenbelasting bij elkaar opgeteld. Samen zijn ze ( =) Per jaar is dat Uit de tabel met de belastingschijven kun je aflezen dat in dat geval de inkomsten vaf in de 2 e schijf belast moeten worden. Dat betekent tegen een percentage van 24,1%. Dus: 18,60% over de inkomsten tot = ,1% over de inkomsten vaf tot ( 4.177) = = Via de loonheffing is ingehouden Er zal dus een heffing via de inkomstenbelasting (moeten) plaatsvinden van =

11 Naheffing voorkomen? Hoe kun je voorkomen dat je met een heffing wordt geconfronteerd? Als de heffing hoger of bij gelijk is aan de algemene loonheffingskorting per jaar voor iemand vaf de AOW-leeftijd (in ), dan kun je overwegen om de toepassing van de loonheffingskorting te laten vervallen. In de meeste gevallen wordt de loonheffingskorting door de uitkeringsinstantie van de overheid toegepast. Je moet in dat geval de SVB verzoeken de algemene heffingskorting niet toe te passen. Je kunt er ook voor kiezen om door SPF maandelijks meer loonheffing te laten inhouden. Je kunt daarvoor een schriftelijk verzoek sturen aan SPF, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen of via SPF kan niet het bedrag berekenen waarmee de loonheffing aangepast moet worden. De hoogte van de aanpassing dien je zelf (mogelijk met behulp van je fincieel adviseur) te berekenen en schriftelijk door te geven aan SPF. Heb je het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt je voor meer informatie terecht bij de Pension Desk van SPF (telefoon: of 11

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Versie

Met pensioen gaan. Versie Met pensioen gaan Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Met pensioen gaan Pensioen in zicht! Een ander levensritme komt eraan. Niet alleen je dagelijkse leven gaat veranderen. Ook je financiën zijn straks

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Versie 25-07-2016

Met pensioen gaan. Versie 25-07-2016 Met pensioen gaan Versie 25-07-2016 Versie 25-07-2016 Met pensioen gaan Pensioen in zicht! Een ander levensritme komt eraan. Niet alleen je dagelijkse leven gaat veranderen. Ook je finciën zijn straks

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Versie 25-07-2016

Met pensioen gaan. Versie 25-07-2016 Met pensioen gaan Versie 25-07-2016 Versie 25-07-2016 Met pensioen gaan Pensioen in zicht! Een ander levensritme komt eraan. Niet alleen je dagelijkse leven gaat veranderen. Ook je financiën zijn straks

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016 Trouwen, samenwonen en kinderen Versie 03-03-2016 Versie 03-03-2016 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure Trouwen en samenwonen

Brochure Trouwen en samenwonen Brochure Trouwen en samenwonen Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te doen, maar het is

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie

Trouwen en samenwonen. Versie Trouwen en samenwonen Versie 08-11-2017 Versie 08-11-2017 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij SPF

Gebeurtenissen melden bij SPF Gebeurtenissen melden bij SPF Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden

Brochure. Gebeurtenissen melden 0 Brochure Gebeurtenissen melden Gebeurtenissen melden bij SPF Als er iets in je levenssituatie verandert, krijgt Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) als je in Nederland woont in bepaalde gevallen automatisch

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij PDN

Gebeurtenissen melden bij PDN Gebeurtenissen melden bij PDN Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen! Wat nu? Heeft u plannen voor als u gestopt bent met werken? Een verre reis of wilt u eindelijk die oude hobby weer oppakken? Misschien wilt u

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Brochure Echtscheiding

Brochure Echtscheiding Brochure Echtscheiding (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners heel veel zaken af die geregeld

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk snel met de. pensioenplanner!

MET PENSIOEN. Keuzes maken. Maak uw keuzes makkelijk snel met de. pensioenplanner! MET PENSIOEN Maak uw keuzes makkelijk snel met de pensioenplanner! Keuzes maken Met pensioen gaan is een grote verandering in uw leven. Al is het alleen maar omdat uw inkomen wijzigt. U gaat straks van

Nadere informatie

(Echt)scheiding. Versie

(Echt)scheiding. Versie (Echt)scheiding Versie 12-06-2017 Versie 12-06-2017 (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wanneer wilt u met pensioen?

Wanneer wilt u met pensioen? Pensioenfonds Wanneer wilt u met pensioen? Op het moment dat u met pensioen gaat, heeft u een aantal keuzes. Deze brochure helpt u bij het maken van uw keuzes. Ga voor meer informatie naar www.pensioenfondsyara.nl/metpensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids Pensioengids Groep 3 Pensioengids Groep 3 Deel 2: Jouw pensioenregeling Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: voor alle deelnemers werkzaam bij: Aluland BV BIK Bouwprodukten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie