INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN"

Transcriptie

1 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN René BRION en Jean-Louis MOREAU BNP Paribas Fortis Historical Centre Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven vzw Oktober 2008 I

2 KORTE VOORGESCHIEDENIS VAN BANK VAN ANTWERPEN Generale Maatschappij van België, opgericht in 1822 onder de naam Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt, opent vanaf 1823 vijf kantoren in de belangrijkste steden van de Zuidelijke Nederlanden: Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Doornik. In november 1826 oordeelt de directie dat, door het belang dat Antwerpen intussen verworven heeft, het kantoor dient te worden omgevormd tot een instelling met meer onafhankelijkheid en gezag. Dat bijkantoor krijgt de naam Bank van Antwerpen. De bank start haar activiteiten op 1 januari Volgens haar organieke reglement kan Bank van Antwerpen wisselbrieven en elk handelspapier aan toonder en met een bepaalde vervaldag disconteren, met uitzondering van complaisancepapieren zonder commerciële reden. Ze kan ook invorderingen doen voor rekening van derden en is gemachtigd om van particulieren of openbare instellingen vrijwillige deposito's van effecten, goudbaren, goud- of zilverstukken van allerlei slag in ontvangst te nemen. Daarenboven kan ze aan particulieren leningen verstrekken op overheidspapieren, op de deposito's die haar toevertrouwd zijn en op de goederen die bij haar in pand gegeven zijn. Tot slot kan ze handel drijven in goud en zilver. Generale Maatschappij van België, die op dat moment het monopolie heeft voor de uitgifte van bankbiljetten, verbindt zich ertoe om aan Bank van Antwerpen voor haar gebruik speciale bankbiljetten, waarmee enkel in Antwerpen betaald kan worden, te verschaffen. Hoewel Bank van Antwerpen een autonome bank is, werkt ze zonder vastgesteld eigen vermogen, aangezien Generale Maatschappij van België ten aanzien van derden aansprakelijk blijft voor alle verrichtingen en verbintenissen van haar dochter. Die laatste wordt geleid door een raad die bestaat uit een voorzitter en twee bestuurders die regent genoemd worden, alle drie door Generale Maatschappij van België aangesteld voor een termijn van vijf jaar. De eerste voorzitter van de bank is baron Joseph-Renier Osy en de eerste twee regenten zijn de heren Dhanis van Cannart en J. Bogaert junior. Het eerste college van adjunct-regenten bestaat uit de heren J. Elsen, E. De Backer, Fl. Pelgrims, Havenith-Van Geetruyen, Ch. Lemmé en Lysen-van Lerius. Tijdelijk afgeremd door de gebeurtenissen van de Revolutie van 1830 werkt Bank van Antwerpen vervolgens verder aan haar ontwikkeling. In 1835 werkt ze mee aan de oprichting van Société Anversoise des Bateaux à Vapeur, de eerste stoomvaartmaatschappij onder Belgische vlag. Een van de meest bekende steamers van die maatschappij was de SS Baron Osy. De maatschappij legde een regelmatige dienst in tussen Brussel en Londen en werd ontbonden in De crisis van 1848 laat zich hard voelen in de Antwerpse metropool. In 1849 worden een aantal maatregelen getroffen om de directie te hervormen. Vanaf dan bestaat de directie uit drie bestuurders, van wie een de rang van ondervoorzitter heeft. Het betreft de heer Dhanis van Cannart, ondervoorzitter, en de heren G. Piéron en Jacob Fuchs. De functie van adjunct-regent wordt afgeschaft. Er wordt een nieuw reglement opgesteld dat voorziet in de opening van exportkredieten voor goederen bestemd voor het buitenland. De bank krijgt de toelating om leningen te verstrekken aan handelaars, industriëlen en reders die in dat soort zaken handelen. Ze mag ook optreden als tussenpersoon voor de vaststelling in Antwerpen van de prijs van goederen gekocht in overzeese landen en opent daartoe in die landen kredieten die in directe wissel realiseerbaar zijn op Antwerpen. Het constante streven van Generale Maatschappij van België naar het verder ontwikkelen van haar bijkantoor uit zich in 1852 in de opening bij Bank van Antwerpen van een krediet van frank, zonder interest. Wanneer die som ontoereikend blijkt, krijgt Bank van Antwerpen bovendien de volmacht om aan de Nationale Bank effecten uit haar portefeuille te herdisconteren. In januari 1856 wordt beslist dat een van de drie leden van de raad van bestuur vanaf dan een directeur van Generale Maatschappij van België wordt; de eerste die in die functie aangesteld wordt, is de heer Van der Elst. L. Veydt zal hem later opvolgen. II

3 In 1870 ondergaat Bank van Antwerpen nogmaals een reorganisatie: op 12 februari 1870 krijgt ze de vorm van een autonome en onafhankelijke naamloze vennootschap met een eigen vermogen van 10 miljoen frank. Generale Maatschappij van België tekent in op de helft van het kapitaal. De eerste raad van bestuur van de bank is als volgt samengesteld: voorzitter: Charles Gréban de Saint-Germain (directeur van Generale Maatschappij van België); bestuurders: Jacob Fuchs en Ch. Verhoustraeten. Door zo de basis van Bank van Antwerpen te veranderen, lanceert Generale Maatschappij van België een bankbeleid dat ze volgt tot in 1914 en volgens hetwelk ze over het hele land een netwerk van autonome banken creëert die opgericht worden als afzonderlijke naamloze vennootschappen die zij patroneert. Vanaf 1872 kent de bank een zodanige bloei dat wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging. Die kapitaalverhoging brengt het kapitaal op 20 miljoen frank en opnieuw tekent Generale Maatschappij van België in op de helft van de uitgegeven aandelen. De achtereenvolgende voorzitters van de bank zijn Charles Gréban de Saint-Germain, J. Van der Straeten, Victor Tesch, baron Baeyens en Jean Jadot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt de bank deel aan alle financiële verrichtingen die dienen om de Belgische overheid bij te staan in het kader van de storting van de oorlogsbijdragen aan Duitsland en te helpen bij de toen georganiseerde proviandering en maatschappelijke solidariteit. Ze wordt ook belast met de dienst in Antwerpen van de 'banknotenafdeling' die door Generale Maatschappij van België opgericht wordt en instaat voor de omloop van chartaal geld tijdens de bezetting. Kort na de oorlog gaat Bank van Antwerpen over tot de overname van Banque de l'union Anversoise, opgericht in 1910 met een kapitaal van 20 miljoen frank. Die transactie brengt het kapitaal van Bank van Antwerpen op 35 miljoen frank. Vervolgens kent ze een enorme groei en dient ze te verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Meir. In 1924 neemt Bank van Antwerpen Crédit Mobilier de Belgique over. Het kapitaal komt daardoor op 80 miljoen frank. In 1934 vormen de familiale aandeelhouders van Bank van Antwerpen een blok om een voorstel tot opslokking door Bank van de Generale Maatschappij van België te verwerpen. Ze is de enige actief gepatroneerde bank in België die autonoom blijft. In 1935 dient Bank van Antwerpen zich echter aan te passen aan de regels van het koninklijk besluit van 9 juli en dient ze uit haar vermogen de effecten in portefeuille te halen waarvan het bezit vanaf dan verboden is voor depositobanken. Die effecten worden overgedragen aan een nieuwe vennootschap die de naam Crédit Mobilier d'anvers krijgt (en in 1941 fuseert met Compagnie d'anvers). Vlak na de Tweede Wereldoorlog doet Bank van Antwerpen aan de andere Antwerpse kredietinstellingen het voorstel om een 'groepering van Antwerpse banken' op te richten die tot doel heeft om, in samenwerking met Union Interportuaire, de ladingen door de overheid in het buitenland aangekochte voedingsmiddelen te verzekeren. In december 1954 gaat Bank van Antwerpen over tot de overname van Banque de Crédit Commercial, een vennootschap gespecialiseerd in de financiering van de zeevaart in het algemeen en de lokale handel van granen en wol in het bijzonder. In 1957 bedraagt het kapitaal van de bank 150 miljoen frank. In 1962 neemt Bank van Antwerpen de eerbiedwaardige Banque J.-J. Le Grelle, opgericht in 1792, over. In 1964, ten slotte, wordt het kapitaal op 250 miljoen frank gebracht. Die financiële bloei weerspiegelt ook de ontwikkeling van Antwerpen tot een commerciële en industriële metropool. De expansie van de bank buiten de Antwerpse regio wordt evenwel beteugeld door de groei van de administratieve zetels van Leuven en Aalst van Bank van de Generale Maatschappij van België. Een toenadering tussen beide instellingen dringt zich geleidelijk aan op als de meest elegante oplossing voor dat probleem. Op 30 november 1965 fuseert Bank van de Generale Maatschappij van België met S.B.B. (Société Belge de Banque), opgericht in 1935, en met Bank van Antwerpen. De nieuwe entiteit ontstaan uit die fusie krijgt de naam Generale Bankmaatschappij. Bank van Antwerpen wordt een administratieve zetel van de nieuwe bank... zoals ze dat ook was van Generale Maatschappij van België in Deze inventaris omvat de paar meters archieven van Bank van Antwerpen die in Brussel zijn geraakt en die van enkele vennootschappen die ze opgeslokt heeft: Banque de Reports, de Fonds Publics et de III

4 Dépôts s.a., opgericht in 1900; Banque de Crédit Commercial s.a., opgericht op 26 maart 1932 en overgenomen in 1954; Crédit Mobilier de Belgique s.a., opgeslokt in 1924; Banque de l'union Anversoise s.a., opgericht in 1910 en opgeslokt in 1919; Compagnie Centrale Financière d'anvers s.a., nadien Banque Privée Anversoise s.a., gefuseerd in 1932 met Banque de Crédit Commercial s.a. IV

5 TABLE DES MATIÈRES KORTE VOORGESCHIEDENIS VAN BANK VAN ANTWERPEN... II TABLE DES MATIÈRES... V TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS... VI INVENTAIRE BANQUE D ANVERS... 1 I. Historiques, statuts... 1 II. Assemblées générales... 1 III. Autorités déléguées... 2 IV. Direction... 2 V. Opérations bancaires... 3 A. Comptes courants et carnets de dépôts... 3 B. Crédits... 3 C. Service des coffres-forts... 3 D. Change... 3 E. Divers... 4 VI. Publicité... 4 VII. Finances... 4 A. Capital social... 4 B. Fiscalité... 6 VIII. Comptabilité... 6 IX. Formation... 6 X. Documentation ARCHIVES DE BANQUES ABSORBÉES... 7 I. Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts s.a II. Banque de Crédit Commercial s.a III. Crédit Mobilier de Belgique s.a IV. Banque de l Union Anversoise s.a V. Compagnie Centrale Financière d Anvers s.a., puis Banque Privée Anversoise s.a V

6 TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS a.s.b.l. : B.S.G.B. : Cie : s.a. : S.G.B. association sans but lucratif Banque de la Société Générale de Belgique compagnie société anonyme Société Générale de Belgique VI

7 INVENTAIRE 1. BANQUE D ANVERS I. HISTORIQUES, STATUTS 1. Statuts : brochures imprimées (1924 et 1942). 1924, liasse 2. Registre du commerce : inscriptions et déclarations modificatives concernant la Banque d Anvers (et ses sièges en province, notamment à Verviers) et la Banque de Crédit Commercial s.a. (fusionnée avec la Banque d Anvers s.a. en 1954) liasse 3. Historiques divers de la banque et notamment à l occasion de son centenaire. 1927, liasse 4. Spécimens de jaquettes colorée aux armes de la Banque d Anvers et devant servir de Livre d or à l occasion de son 125 e anniversaire liasse 5. Hommage à Philippe Dulait, président de la Banque d Anvers, imprimé à l occasion de la cessation de ses fonctions en 1968 (versions en français et en néerlandais) liasse 6. Hommage jubilaire adressé à l administrateur de la banque Stany Pauwels, à l occasion de ses 50 années de service liasse 7. Copie des procès-verbaux des assemblées générales du 12 mai 1919 (absorption de la Banque de l Union Anversoise s.a.) et du 30 novembre 1965 (fusion avec la B.S.G.B.) ; subrogation de la Société Générale de Banque dans les effets des inscriptions prises en différents bureaux des hypothèques liasse 8. Liquidation de la Banque d Anvers s.a. : correspondance concernant sa clôture éventuelle liasse II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 9. Procès-verbaux des séances et listes de présence. février 1871-mars Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1919 (modifications aux statuts et augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires recueil 11. Assemblée générale extraordinaire du 25 février 1924 (augmentation de capital et apports du Crédit Mobilier de Belgique s.a.) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires recueil 12. Assemblée générale extraordinaire du 27 février 1928 (modifications aux statuts et augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires. 1

8 1928 recueil 13. Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1935 (modifications aux statuts et application de l arrêté royal n 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires liasse 14. Enregistrement notarié de diverses assemblées générales de la Banque d Anvers liasse Rapports annuels du conseil d administration. 15. Exercices recueil 16. Exercices recueil 17. Exercices liasse 18. Exercices 1870 à 1938 et liasse 19. Exercices 1960 et liasse III. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 20. Conseil général : procès-verbaux des réunions, avec relevés des transferts d actions. mars 1870-novembre Conseil général : procès-verbaux originaux (signés) des réunions, avec relevés des transferts d actions. janvier 1910-octobre liasse Conseil d administration : procès-verbaux des réunions. 22. mai 1902-novembre décembre 1927-octobre novembre 1950-juin juillet 1961-mars Conseil d administration : procès-verbaux originaux (signés). 26. janvier 1910-décembre liasse 27. janvier 1921-octobre liasse 28. Tantièmes statutaires des administrateurs et commissaires : bordereaux signés par les intéressés et tableaux récapitulatifs liasse IV. DIRECTION 29. Diplômes de licencié en sciences commerciales et maritimes décernés à Jacques Mertens par l École Supérieure de Sciences Commerciales, Financières, Consulaires et Maritimes 2

9 Sainte-Ignace, à Anvers (première, deuxième et troisième année d études) (emballés dans un rouleau en carton d époque, avec timbres) rouleau V. OPÉRATIONS BANCAIRES A. Comptes courants et carnets de dépôts 30. Spécimen d un reçu pour versement d espèces sur compte courant de la Banque d Anvers (1907) ; spécimen de lettre ou bordereau d encaissement d effets (1893) liasse 31. Spécimens de virements («États de situation journalière») de comptes courants à la Banque d Anvers liasse 32. Circulaires de la direction à l attention des actionnaires et de la clientèle recueil 33. Spécimen de carnet de dépôts (émis pour un particulier par la Banque d Anvers s.a. et continué après fusion de cet établissement avec la B.S.G.B.), avec timbres vignettes de la Banque d Anvers liasse 34. Note de la S.G.B. transmise par l Union des Banques de Province s.a. concernant l immatriculation des commerçants dans les registres du commerce liasse B. Crédits 35. Registre des crédits : noms des crédités, montant et nature des crédits, date de l octroi et observations Livre noir ou liste des crédités défaillants, avec montants abandonnés par la banque C. Service des coffres-forts Registre des coffres-forts (copie) loués par la Banque d Anvers s.a. (provenant de l Agence Meir de la Société Générale de Banque s.a.) de 1906 à 1938 : classement alphabétique et numérique (avec date de résiliation de la location du coffre). ca liasses 39. Règlement pour la location des coffres-forts de la Banque d Anvers s.a liasse D. Change Opérations de change : relevés quotidien des achats et ventes de change au comptant. 40. août 1940-octobre octobre 1940-mai

10 E. Divers 42. Bordereaux de la liste des timbres fiscaux commandés et livrés par la Banque d Anvers à diverses entreprises clientes liasse VI. PUBLICITÉ 43. Paiement par chèques : dépliant publicitaire, avec spécimen vierge d un chèque de la Banque d Anvers. ca liasse 44. Brochure illustré publiée par la société intitulée : L expansion d Anvers, janvier 1960 (deux exemplaires) liasse VII. FINANCES A. Capital social Grand livre des actionnaires et des transferts d actions Journal des actionnaires et des transferts d actions Bordereaux des transferts d actions nominatives de la Banque d Anvers s.a Enregistrement notarié relatif à l augmentation de capital de la société. octobre liasse 50. Étude sur les fonds propres et la valeur intrinsèque d une part sociale de la Banque d Anvers liasse 51. Répertoire alphabétique des actionnaires Répertoire alphabétique d actionnaires nominatifs de la Banque d Anvers s.a recueil 53. Relevé chronologique ou «grand livre» (avec mention nominative des actionnaires) des actions au porteur anciennes et nouvelles de la Banque d Anvers s.a. délivrées ou retirées Registre des certificats d inscription nominative retournés à la banque. 54. n 501 à 750 (série C, actions entièrement libérées) recueil 55. n 751 à 1000 (série C, actions entièrement libérées) recueil 4

11 56. n 1001 à 1250 (série C, actions entièrement libérées) recueil à 1740 (série C, actions entièrement libérées) recueil 58. n 1 à 125 (série D) recueil 59. n 126 à 250 (série D) recueil 60. n 251 à 375 (série D) recueil 61. n 376 à 500 (série D, n 376 et 377 délivrés, les suivants sont vierges) recueil 62. n 1 à 125 (série E) recueil 63. n 126 à 250 (série E) recueil 64. n 251 à 371 (série E) recueil 65. n 376 à 500 (série E) recueil 66. n 1 à 125 (série F) recueil 67. n 126 à 250 (série F, suite) recueil 68. n 1 à 125 (série G) recueil 69. Relevé par actionnaires (au porteur ou nominatifs) des versements de dividendes, avec mention du nombre de titres détenus Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires de la Banque d Anvers s.a. (1 ère série) recueil recueil recueil Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires nominatifs de la Banque d Anvers s.a., avec le cas échéant cachet de l agence et sceau sec de la Banque d Anvers s.a. (2 e série). 73. n 1 à recueil 5

12 74. N 251 à recueil 75. n 501 à recueil 76. n 751 à recueil 77. n 1001 à recueil 78. n 1251 à recueil 79. n 1501 à recueil à recueil 81. n 2001 à recueil B. Fiscalité 82. Déclarations fiscales diverses : tantièmes et gratifications aux directeurs et fondés de pouvoirs, taxes professionnelles, déclarations diverses à l administration des contributions, notes sur les revenus imposés, enseignements sur les déclarations de salaires et appointements payés liasse VIII. COMPTABILITÉ Livre journal. 83. octobre 1953-novembre liasse liasse 86. Livre comptable Livre comptable (grand livre) IX. FORMATION 88. Manuel de comptabilité bancaire dressé par Guy Meganck, avec spécimens de documents bancaires vierges insérés à titre d exemple. Ca liasse 6

13 X. DOCUMENTATION 89. Collection de spécimens de souches de carnets de virements, chèques ou reçus. ca liasse 2. ARCHIVES DE BANQUES ABSORBÉES I. BANQUE DE REPORTS, DE FONDS PUBLICS ET DE DÉPÔTS S.A. 90. Assemblées générales : procès-verbaux. février 1900-mars Conseil d administration : procès-verbaux. 91. février 1900-septembre octobre 1907-mars Collège des commissaires : rapports à l assemblée générale. juillet 1900-mars Augmentation de capital en 1905 et apport de l hôtel Joostens, place du Meir (Anvers) : expédition de l acte notarié recueil II. BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL S.A. 95. Actes notariés de 26 mars 1932 de la décision de fusion avec la Banque privée Anversoise s.a. (anciennement Compagnie Financière d Anvers s.a.), de la dissolution et du changement de dénomination : avec listes des actionnaires représentés et des apports liasse 96. Rapports du conseil d administration à l assemblée générale : rapports originaux manuscrits et signés Conseil d administration : procès-verbaux, avec répertoires alphabétiques des décisions par clients). 97. juin 1908-septembre octobre 1913-août septembre 1927-mars avril 1947-décembre Rapports annuels du conseil d administration pour les exercices 1938 à recueil 102. Rapports annuels du conseil d administration pour les exercices 1921 et liasse 103. Conseil général : procès-verbaux. février 1905-avril 1933 III. CRÉDIT MOBILIER DE BELGIQUE S.A Conseil d Administration : procès-verbaux. 7

14 104. mars 1912-octobre janvier 1922-février Bilans ou situations au 31 décembre pour les exercices 1915 à liasse IV. BANQUE DE L UNION ANVERSOISE S.A Acte notarié de la dissolution anticipée de la société, le 2 avril 1919, en vue de la fusion avec la Banque d Anvers s.a liasse 108. Assemblées générales : procès-verbaux. juin 1910-août Procurations et pouvoirs déposés devant l assemblée générale, avec les listes d actionnaires représentés en : notes, procurations, correspondance liasse 110. Conseil d administration : procès-verbaux. décembre 1912-février 1914 V. COMPAGNIE CENTRALE FINANCIÈRE D ANVERS S.A., PUIS BANQUE PRIVÉE ANVERSOISE S.A Assemblées générales : procès-verbaux. octobre 1912-avril Conseil d administration : procès-verbaux. juillet 1911-février Conseil d administration : procès-verbaux des séances officieuses. octobre 1911-mai

BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU

BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU BNP Paribas Fortis Historical Centre Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

VOLMACHT / PROCURATION

VOLMACHT / PROCURATION De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren

Nadere informatie

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 18 e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET PARLEMENT VAN

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 SICAV BEVEK Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 Société d investissement à capital variable publique de droit belge Catégorie Placements répondant aux conditions prévues

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 100854 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00420]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1661/001 DOC 53 1661/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 juillet 2011 8 juli 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation en ce qui concerne

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2629/001 DOC 53 2629/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 février 2013 6 februari 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation en vue d instaurer

Nadere informatie

RAPPORT EXERCICE 2010 2011 VERSLAG ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK

RAPPORT EXERCICE 2010 2011 VERSLAG ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE EXERCICE 2010 2011 GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND

Nadere informatie

Wetsontwerp met betrekking tot de regulering van de banksector. Projet de loi relative à la régulation du secteur financier

Wetsontwerp met betrekking tot de regulering van de banksector. Projet de loi relative à la régulation du secteur financier Wetsontwerp met betrekking tot de regulering van de banksector Projet de loi relative à la régulation du secteur financier HOOFDSTUK I Definitie en toepassingsgebied CHAPITRE I Définition et champ d'application

Nadere informatie

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/014 DOC 53 3096/014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK VERSLAG

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK VERSLAG ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE EXERCICE 2008-2009 GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE OPVOLGING VAN DE FINANCIËLE CRISIS LE SUIVI DE LA CRISE FINANCIÈRE SECOND RAPPORT INTERMÉDIAIRE

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE OPVOLGING VAN DE FINANCIËLE CRISIS LE SUIVI DE LA CRISE FINANCIÈRE SECOND RAPPORT INTERMÉDIAIRE DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 octobre 2013 4 oktober 2013 LE SUIVI DE LA CRISE FINANCIÈRE DE OPVOLGING VAN DE FINANCIËLE CRISIS SECOND

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l impôt des personnes physiques. houdende hervorming van de personenbelasting

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l impôt des personnes physiques. houdende hervorming van de personenbelasting DOC 50 1270/009 DOC 50 1270/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 juli 2001 5 juillet 2001 WETSONTWERP houdende hervorming van de personenbelasting PROJET DE LOI

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 12926 BELGISCH STAATSBLAD 06.03.2006 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2006 901

Nadere informatie

RAPPORT EXERCICE 2009-2010 VERSLAG ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK

RAPPORT EXERCICE 2009-2010 VERSLAG ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION ET LA SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE EXERCICE 2009-2010 GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND

Nadere informatie