INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN"

Transcriptie

1 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BANQUE D ANVERS SA / BANK VAN ANTWERPEN NV EN DE DOOR HAAR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN René BRION en Jean-Louis MOREAU BNP Paribas Fortis Historical Centre Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven vzw Oktober 2008 I

2 KORTE VOORGESCHIEDENIS VAN BANK VAN ANTWERPEN Generale Maatschappij van België, opgericht in 1822 onder de naam Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt, opent vanaf 1823 vijf kantoren in de belangrijkste steden van de Zuidelijke Nederlanden: Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Doornik. In november 1826 oordeelt de directie dat, door het belang dat Antwerpen intussen verworven heeft, het kantoor dient te worden omgevormd tot een instelling met meer onafhankelijkheid en gezag. Dat bijkantoor krijgt de naam Bank van Antwerpen. De bank start haar activiteiten op 1 januari Volgens haar organieke reglement kan Bank van Antwerpen wisselbrieven en elk handelspapier aan toonder en met een bepaalde vervaldag disconteren, met uitzondering van complaisancepapieren zonder commerciële reden. Ze kan ook invorderingen doen voor rekening van derden en is gemachtigd om van particulieren of openbare instellingen vrijwillige deposito's van effecten, goudbaren, goud- of zilverstukken van allerlei slag in ontvangst te nemen. Daarenboven kan ze aan particulieren leningen verstrekken op overheidspapieren, op de deposito's die haar toevertrouwd zijn en op de goederen die bij haar in pand gegeven zijn. Tot slot kan ze handel drijven in goud en zilver. Generale Maatschappij van België, die op dat moment het monopolie heeft voor de uitgifte van bankbiljetten, verbindt zich ertoe om aan Bank van Antwerpen voor haar gebruik speciale bankbiljetten, waarmee enkel in Antwerpen betaald kan worden, te verschaffen. Hoewel Bank van Antwerpen een autonome bank is, werkt ze zonder vastgesteld eigen vermogen, aangezien Generale Maatschappij van België ten aanzien van derden aansprakelijk blijft voor alle verrichtingen en verbintenissen van haar dochter. Die laatste wordt geleid door een raad die bestaat uit een voorzitter en twee bestuurders die regent genoemd worden, alle drie door Generale Maatschappij van België aangesteld voor een termijn van vijf jaar. De eerste voorzitter van de bank is baron Joseph-Renier Osy en de eerste twee regenten zijn de heren Dhanis van Cannart en J. Bogaert junior. Het eerste college van adjunct-regenten bestaat uit de heren J. Elsen, E. De Backer, Fl. Pelgrims, Havenith-Van Geetruyen, Ch. Lemmé en Lysen-van Lerius. Tijdelijk afgeremd door de gebeurtenissen van de Revolutie van 1830 werkt Bank van Antwerpen vervolgens verder aan haar ontwikkeling. In 1835 werkt ze mee aan de oprichting van Société Anversoise des Bateaux à Vapeur, de eerste stoomvaartmaatschappij onder Belgische vlag. Een van de meest bekende steamers van die maatschappij was de SS Baron Osy. De maatschappij legde een regelmatige dienst in tussen Brussel en Londen en werd ontbonden in De crisis van 1848 laat zich hard voelen in de Antwerpse metropool. In 1849 worden een aantal maatregelen getroffen om de directie te hervormen. Vanaf dan bestaat de directie uit drie bestuurders, van wie een de rang van ondervoorzitter heeft. Het betreft de heer Dhanis van Cannart, ondervoorzitter, en de heren G. Piéron en Jacob Fuchs. De functie van adjunct-regent wordt afgeschaft. Er wordt een nieuw reglement opgesteld dat voorziet in de opening van exportkredieten voor goederen bestemd voor het buitenland. De bank krijgt de toelating om leningen te verstrekken aan handelaars, industriëlen en reders die in dat soort zaken handelen. Ze mag ook optreden als tussenpersoon voor de vaststelling in Antwerpen van de prijs van goederen gekocht in overzeese landen en opent daartoe in die landen kredieten die in directe wissel realiseerbaar zijn op Antwerpen. Het constante streven van Generale Maatschappij van België naar het verder ontwikkelen van haar bijkantoor uit zich in 1852 in de opening bij Bank van Antwerpen van een krediet van frank, zonder interest. Wanneer die som ontoereikend blijkt, krijgt Bank van Antwerpen bovendien de volmacht om aan de Nationale Bank effecten uit haar portefeuille te herdisconteren. In januari 1856 wordt beslist dat een van de drie leden van de raad van bestuur vanaf dan een directeur van Generale Maatschappij van België wordt; de eerste die in die functie aangesteld wordt, is de heer Van der Elst. L. Veydt zal hem later opvolgen. II

3 In 1870 ondergaat Bank van Antwerpen nogmaals een reorganisatie: op 12 februari 1870 krijgt ze de vorm van een autonome en onafhankelijke naamloze vennootschap met een eigen vermogen van 10 miljoen frank. Generale Maatschappij van België tekent in op de helft van het kapitaal. De eerste raad van bestuur van de bank is als volgt samengesteld: voorzitter: Charles Gréban de Saint-Germain (directeur van Generale Maatschappij van België); bestuurders: Jacob Fuchs en Ch. Verhoustraeten. Door zo de basis van Bank van Antwerpen te veranderen, lanceert Generale Maatschappij van België een bankbeleid dat ze volgt tot in 1914 en volgens hetwelk ze over het hele land een netwerk van autonome banken creëert die opgericht worden als afzonderlijke naamloze vennootschappen die zij patroneert. Vanaf 1872 kent de bank een zodanige bloei dat wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging. Die kapitaalverhoging brengt het kapitaal op 20 miljoen frank en opnieuw tekent Generale Maatschappij van België in op de helft van de uitgegeven aandelen. De achtereenvolgende voorzitters van de bank zijn Charles Gréban de Saint-Germain, J. Van der Straeten, Victor Tesch, baron Baeyens en Jean Jadot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt de bank deel aan alle financiële verrichtingen die dienen om de Belgische overheid bij te staan in het kader van de storting van de oorlogsbijdragen aan Duitsland en te helpen bij de toen georganiseerde proviandering en maatschappelijke solidariteit. Ze wordt ook belast met de dienst in Antwerpen van de 'banknotenafdeling' die door Generale Maatschappij van België opgericht wordt en instaat voor de omloop van chartaal geld tijdens de bezetting. Kort na de oorlog gaat Bank van Antwerpen over tot de overname van Banque de l'union Anversoise, opgericht in 1910 met een kapitaal van 20 miljoen frank. Die transactie brengt het kapitaal van Bank van Antwerpen op 35 miljoen frank. Vervolgens kent ze een enorme groei en dient ze te verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Meir. In 1924 neemt Bank van Antwerpen Crédit Mobilier de Belgique over. Het kapitaal komt daardoor op 80 miljoen frank. In 1934 vormen de familiale aandeelhouders van Bank van Antwerpen een blok om een voorstel tot opslokking door Bank van de Generale Maatschappij van België te verwerpen. Ze is de enige actief gepatroneerde bank in België die autonoom blijft. In 1935 dient Bank van Antwerpen zich echter aan te passen aan de regels van het koninklijk besluit van 9 juli en dient ze uit haar vermogen de effecten in portefeuille te halen waarvan het bezit vanaf dan verboden is voor depositobanken. Die effecten worden overgedragen aan een nieuwe vennootschap die de naam Crédit Mobilier d'anvers krijgt (en in 1941 fuseert met Compagnie d'anvers). Vlak na de Tweede Wereldoorlog doet Bank van Antwerpen aan de andere Antwerpse kredietinstellingen het voorstel om een 'groepering van Antwerpse banken' op te richten die tot doel heeft om, in samenwerking met Union Interportuaire, de ladingen door de overheid in het buitenland aangekochte voedingsmiddelen te verzekeren. In december 1954 gaat Bank van Antwerpen over tot de overname van Banque de Crédit Commercial, een vennootschap gespecialiseerd in de financiering van de zeevaart in het algemeen en de lokale handel van granen en wol in het bijzonder. In 1957 bedraagt het kapitaal van de bank 150 miljoen frank. In 1962 neemt Bank van Antwerpen de eerbiedwaardige Banque J.-J. Le Grelle, opgericht in 1792, over. In 1964, ten slotte, wordt het kapitaal op 250 miljoen frank gebracht. Die financiële bloei weerspiegelt ook de ontwikkeling van Antwerpen tot een commerciële en industriële metropool. De expansie van de bank buiten de Antwerpse regio wordt evenwel beteugeld door de groei van de administratieve zetels van Leuven en Aalst van Bank van de Generale Maatschappij van België. Een toenadering tussen beide instellingen dringt zich geleidelijk aan op als de meest elegante oplossing voor dat probleem. Op 30 november 1965 fuseert Bank van de Generale Maatschappij van België met S.B.B. (Société Belge de Banque), opgericht in 1935, en met Bank van Antwerpen. De nieuwe entiteit ontstaan uit die fusie krijgt de naam Generale Bankmaatschappij. Bank van Antwerpen wordt een administratieve zetel van de nieuwe bank... zoals ze dat ook was van Generale Maatschappij van België in Deze inventaris omvat de paar meters archieven van Bank van Antwerpen die in Brussel zijn geraakt en die van enkele vennootschappen die ze opgeslokt heeft: Banque de Reports, de Fonds Publics et de III

4 Dépôts s.a., opgericht in 1900; Banque de Crédit Commercial s.a., opgericht op 26 maart 1932 en overgenomen in 1954; Crédit Mobilier de Belgique s.a., opgeslokt in 1924; Banque de l'union Anversoise s.a., opgericht in 1910 en opgeslokt in 1919; Compagnie Centrale Financière d'anvers s.a., nadien Banque Privée Anversoise s.a., gefuseerd in 1932 met Banque de Crédit Commercial s.a. IV

5 TABLE DES MATIÈRES KORTE VOORGESCHIEDENIS VAN BANK VAN ANTWERPEN... II TABLE DES MATIÈRES... V TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS... VI INVENTAIRE BANQUE D ANVERS... 1 I. Historiques, statuts... 1 II. Assemblées générales... 1 III. Autorités déléguées... 2 IV. Direction... 2 V. Opérations bancaires... 3 A. Comptes courants et carnets de dépôts... 3 B. Crédits... 3 C. Service des coffres-forts... 3 D. Change... 3 E. Divers... 4 VI. Publicité... 4 VII. Finances... 4 A. Capital social... 4 B. Fiscalité... 6 VIII. Comptabilité... 6 IX. Formation... 6 X. Documentation ARCHIVES DE BANQUES ABSORBÉES... 7 I. Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts s.a II. Banque de Crédit Commercial s.a III. Crédit Mobilier de Belgique s.a IV. Banque de l Union Anversoise s.a V. Compagnie Centrale Financière d Anvers s.a., puis Banque Privée Anversoise s.a V

6 TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS a.s.b.l. : B.S.G.B. : Cie : s.a. : S.G.B. association sans but lucratif Banque de la Société Générale de Belgique compagnie société anonyme Société Générale de Belgique VI

7 INVENTAIRE 1. BANQUE D ANVERS I. HISTORIQUES, STATUTS 1. Statuts : brochures imprimées (1924 et 1942). 1924, liasse 2. Registre du commerce : inscriptions et déclarations modificatives concernant la Banque d Anvers (et ses sièges en province, notamment à Verviers) et la Banque de Crédit Commercial s.a. (fusionnée avec la Banque d Anvers s.a. en 1954) liasse 3. Historiques divers de la banque et notamment à l occasion de son centenaire. 1927, liasse 4. Spécimens de jaquettes colorée aux armes de la Banque d Anvers et devant servir de Livre d or à l occasion de son 125 e anniversaire liasse 5. Hommage à Philippe Dulait, président de la Banque d Anvers, imprimé à l occasion de la cessation de ses fonctions en 1968 (versions en français et en néerlandais) liasse 6. Hommage jubilaire adressé à l administrateur de la banque Stany Pauwels, à l occasion de ses 50 années de service liasse 7. Copie des procès-verbaux des assemblées générales du 12 mai 1919 (absorption de la Banque de l Union Anversoise s.a.) et du 30 novembre 1965 (fusion avec la B.S.G.B.) ; subrogation de la Société Générale de Banque dans les effets des inscriptions prises en différents bureaux des hypothèques liasse 8. Liquidation de la Banque d Anvers s.a. : correspondance concernant sa clôture éventuelle liasse II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 9. Procès-verbaux des séances et listes de présence. février 1871-mars Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1919 (modifications aux statuts et augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires recueil 11. Assemblée générale extraordinaire du 25 février 1924 (augmentation de capital et apports du Crédit Mobilier de Belgique s.a.) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires recueil 12. Assemblée générale extraordinaire du 27 février 1928 (modifications aux statuts et augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires. 1

8 1928 recueil 13. Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1935 (modifications aux statuts et application de l arrêté royal n 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires liasse 14. Enregistrement notarié de diverses assemblées générales de la Banque d Anvers liasse Rapports annuels du conseil d administration. 15. Exercices recueil 16. Exercices recueil 17. Exercices liasse 18. Exercices 1870 à 1938 et liasse 19. Exercices 1960 et liasse III. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 20. Conseil général : procès-verbaux des réunions, avec relevés des transferts d actions. mars 1870-novembre Conseil général : procès-verbaux originaux (signés) des réunions, avec relevés des transferts d actions. janvier 1910-octobre liasse Conseil d administration : procès-verbaux des réunions. 22. mai 1902-novembre décembre 1927-octobre novembre 1950-juin juillet 1961-mars Conseil d administration : procès-verbaux originaux (signés). 26. janvier 1910-décembre liasse 27. janvier 1921-octobre liasse 28. Tantièmes statutaires des administrateurs et commissaires : bordereaux signés par les intéressés et tableaux récapitulatifs liasse IV. DIRECTION 29. Diplômes de licencié en sciences commerciales et maritimes décernés à Jacques Mertens par l École Supérieure de Sciences Commerciales, Financières, Consulaires et Maritimes 2

9 Sainte-Ignace, à Anvers (première, deuxième et troisième année d études) (emballés dans un rouleau en carton d époque, avec timbres) rouleau V. OPÉRATIONS BANCAIRES A. Comptes courants et carnets de dépôts 30. Spécimen d un reçu pour versement d espèces sur compte courant de la Banque d Anvers (1907) ; spécimen de lettre ou bordereau d encaissement d effets (1893) liasse 31. Spécimens de virements («États de situation journalière») de comptes courants à la Banque d Anvers liasse 32. Circulaires de la direction à l attention des actionnaires et de la clientèle recueil 33. Spécimen de carnet de dépôts (émis pour un particulier par la Banque d Anvers s.a. et continué après fusion de cet établissement avec la B.S.G.B.), avec timbres vignettes de la Banque d Anvers liasse 34. Note de la S.G.B. transmise par l Union des Banques de Province s.a. concernant l immatriculation des commerçants dans les registres du commerce liasse B. Crédits 35. Registre des crédits : noms des crédités, montant et nature des crédits, date de l octroi et observations Livre noir ou liste des crédités défaillants, avec montants abandonnés par la banque C. Service des coffres-forts Registre des coffres-forts (copie) loués par la Banque d Anvers s.a. (provenant de l Agence Meir de la Société Générale de Banque s.a.) de 1906 à 1938 : classement alphabétique et numérique (avec date de résiliation de la location du coffre). ca liasses 39. Règlement pour la location des coffres-forts de la Banque d Anvers s.a liasse D. Change Opérations de change : relevés quotidien des achats et ventes de change au comptant. 40. août 1940-octobre octobre 1940-mai

10 E. Divers 42. Bordereaux de la liste des timbres fiscaux commandés et livrés par la Banque d Anvers à diverses entreprises clientes liasse VI. PUBLICITÉ 43. Paiement par chèques : dépliant publicitaire, avec spécimen vierge d un chèque de la Banque d Anvers. ca liasse 44. Brochure illustré publiée par la société intitulée : L expansion d Anvers, janvier 1960 (deux exemplaires) liasse VII. FINANCES A. Capital social Grand livre des actionnaires et des transferts d actions Journal des actionnaires et des transferts d actions Bordereaux des transferts d actions nominatives de la Banque d Anvers s.a Enregistrement notarié relatif à l augmentation de capital de la société. octobre liasse 50. Étude sur les fonds propres et la valeur intrinsèque d une part sociale de la Banque d Anvers liasse 51. Répertoire alphabétique des actionnaires Répertoire alphabétique d actionnaires nominatifs de la Banque d Anvers s.a recueil 53. Relevé chronologique ou «grand livre» (avec mention nominative des actionnaires) des actions au porteur anciennes et nouvelles de la Banque d Anvers s.a. délivrées ou retirées Registre des certificats d inscription nominative retournés à la banque. 54. n 501 à 750 (série C, actions entièrement libérées) recueil 55. n 751 à 1000 (série C, actions entièrement libérées) recueil 4

11 56. n 1001 à 1250 (série C, actions entièrement libérées) recueil à 1740 (série C, actions entièrement libérées) recueil 58. n 1 à 125 (série D) recueil 59. n 126 à 250 (série D) recueil 60. n 251 à 375 (série D) recueil 61. n 376 à 500 (série D, n 376 et 377 délivrés, les suivants sont vierges) recueil 62. n 1 à 125 (série E) recueil 63. n 126 à 250 (série E) recueil 64. n 251 à 371 (série E) recueil 65. n 376 à 500 (série E) recueil 66. n 1 à 125 (série F) recueil 67. n 126 à 250 (série F, suite) recueil 68. n 1 à 125 (série G) recueil 69. Relevé par actionnaires (au porteur ou nominatifs) des versements de dividendes, avec mention du nombre de titres détenus Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires de la Banque d Anvers s.a. (1 ère série) recueil recueil recueil Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires nominatifs de la Banque d Anvers s.a., avec le cas échéant cachet de l agence et sceau sec de la Banque d Anvers s.a. (2 e série). 73. n 1 à recueil 5

12 74. N 251 à recueil 75. n 501 à recueil 76. n 751 à recueil 77. n 1001 à recueil 78. n 1251 à recueil 79. n 1501 à recueil à recueil 81. n 2001 à recueil B. Fiscalité 82. Déclarations fiscales diverses : tantièmes et gratifications aux directeurs et fondés de pouvoirs, taxes professionnelles, déclarations diverses à l administration des contributions, notes sur les revenus imposés, enseignements sur les déclarations de salaires et appointements payés liasse VIII. COMPTABILITÉ Livre journal. 83. octobre 1953-novembre liasse liasse 86. Livre comptable Livre comptable (grand livre) IX. FORMATION 88. Manuel de comptabilité bancaire dressé par Guy Meganck, avec spécimens de documents bancaires vierges insérés à titre d exemple. Ca liasse 6

13 X. DOCUMENTATION 89. Collection de spécimens de souches de carnets de virements, chèques ou reçus. ca liasse 2. ARCHIVES DE BANQUES ABSORBÉES I. BANQUE DE REPORTS, DE FONDS PUBLICS ET DE DÉPÔTS S.A. 90. Assemblées générales : procès-verbaux. février 1900-mars Conseil d administration : procès-verbaux. 91. février 1900-septembre octobre 1907-mars Collège des commissaires : rapports à l assemblée générale. juillet 1900-mars Augmentation de capital en 1905 et apport de l hôtel Joostens, place du Meir (Anvers) : expédition de l acte notarié recueil II. BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL S.A. 95. Actes notariés de 26 mars 1932 de la décision de fusion avec la Banque privée Anversoise s.a. (anciennement Compagnie Financière d Anvers s.a.), de la dissolution et du changement de dénomination : avec listes des actionnaires représentés et des apports liasse 96. Rapports du conseil d administration à l assemblée générale : rapports originaux manuscrits et signés Conseil d administration : procès-verbaux, avec répertoires alphabétiques des décisions par clients). 97. juin 1908-septembre octobre 1913-août septembre 1927-mars avril 1947-décembre Rapports annuels du conseil d administration pour les exercices 1938 à recueil 102. Rapports annuels du conseil d administration pour les exercices 1921 et liasse 103. Conseil général : procès-verbaux. février 1905-avril 1933 III. CRÉDIT MOBILIER DE BELGIQUE S.A Conseil d Administration : procès-verbaux. 7

14 104. mars 1912-octobre janvier 1922-février Bilans ou situations au 31 décembre pour les exercices 1915 à liasse IV. BANQUE DE L UNION ANVERSOISE S.A Acte notarié de la dissolution anticipée de la société, le 2 avril 1919, en vue de la fusion avec la Banque d Anvers s.a liasse 108. Assemblées générales : procès-verbaux. juin 1910-août Procurations et pouvoirs déposés devant l assemblée générale, avec les listes d actionnaires représentés en : notes, procurations, correspondance liasse 110. Conseil d administration : procès-verbaux. décembre 1912-février 1914 V. COMPAGNIE CENTRALE FINANCIÈRE D ANVERS S.A., PUIS BANQUE PRIVÉE ANVERSOISE S.A Assemblées générales : procès-verbaux. octobre 1912-avril Conseil d administration : procès-verbaux. juillet 1911-février Conseil d administration : procès-verbaux des séances officieuses. octobre 1911-mai

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 15 mei 2017 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 15 mai 2017 1 Agenda 1. Inleidende uiteenzetting 2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 Koninklijk besluit op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken [Koninklijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 09.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD 33727 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99 2939 [S C 99/29469] 8 JUIN 1999. Arrêté du Gouvernement de la Communauté

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20315 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N. 2012 978 [C 2012/15055] 21 MAART 2012. Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à l harmonisation de la prise en compte des périodes d études pour le calcul de la pension

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à l harmonisation de la prise en compte des périodes d études pour le calcul de la pension DOC 54 2378/010 DOC 54 2378/010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 september 2017 21 septembre 2017 WETSONTWERP betreffende de harmonisering van het in

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15149 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/11093] 22 FEVRIER 2015. Arrêté royal abrogeant l arrêté royal du 18 avril 1927 concernant

Nadere informatie

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE 15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2008/200767] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Urteil vom 24. Dezember

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke 089 Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012 INLEIDING De Belgische Bank van

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17106 BELGISCH STAATSBLAD 27.05.1998 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

44652 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

44652 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 44652 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2016 MONITEUR BELGE NATIONALE BANK VAN BELGIE [C 2016/03210] Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door ondernemingen van de jaarrekening

Nadere informatie