Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014"

Transcriptie

1 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer Ondertekening en verzending Naam Verzonden op

2 Fiscale partner Echtgenoot: Had u in 2014 een echtgenoot? Naam echtgenoot Stond u heel 2014 ingeschreven op hetzelfde adres als? Gegevens Geboortedatum Burgerservicenummer Wilt u samen aangifte doen? Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Had u in 2014 een kind dat geboren is na 1992? Echtgenoot: Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Had in 2014 een kind dat geboren is na 1992? Kinderen geboren na 1992 Kind: B W A PLAIZIER Naam B W A PLAIZIER Geboortedatum Burgerservicenummer Kreeg u of heel 2014 kinderbijslag voor dit kind? Kind: I C P PLAIZIER Naam I C P PLAIZIER Geboortedatum Burgerservicenummer Stond I C P PLAIZIER minstens 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres als u en? Kreeg u of heel 2014 kinderbijslag voor dit kind? Pagina 1 van 15

3 Inkomsten en Welke inkomsten hadden u en in 2014? Inkomsten uit loondienst: - in Nederland - in het buitenland - fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst waarover geen loonheffing werd ingehouden Inkomsten uit loondienst Werkgever: PAROCHIE SINT JAN DE DOOPER Soort inkomsten Werkgever Land Loon PAROCHIE SINT JAN DE DOOPER Nederland Loon Loonheffing Arbeidskorting Levensloopverlofkorting Reiskosten PAROCHIE SINT JAN DE DOOPER Reisde u met het openbaar vervoer naar het werk? Wajong Had u in 2014 recht op een uitkering of ondersteuning bij het vinden van werk volgens de Wet Wajong? Inkomsten uit loondienst Werkgever: GOUDA REFRACTORIES B.V. Soort inkomsten Werkgever Land Loon GOUDA REFRACTORIES B.V. Nederland Loon Loonheffing Arbeidskorting Levensloopverlofkorting Reiskosten GOUDA REFRACTORIES B.V. Reisde met het openbaar vervoer naar het werk? Wajong Had in 2014 recht op een uitkering of ondersteuning bij het vinden van werk volgens de Wet Wajong? Pagina 2 van 15

4 Woningen en andere onroerende zaken en Hadden u en onroerende zaken, zoals een eigen woning, een vakantiewoning, een verhuurd pand of een terrein? Onroerende zaak: 2411 RZ, 101, Bodegraven-Reeuwijk Land Postcode Huisnummer 101 Gemeente Had u of op 1 januari 2014 deze onroerende zaak in bezit? Situatie op Gold deze situatie voor de rest van het jaar? Nederland 2411 RZ Bodegraven-Reeuwijk Woning: hoofdverblijf WOZ-waarde in Was er, naast u en/of, nog een andere eigenaar van de woning? Verhuurde u of deze woning tijdelijk in de periode tot en met (bijvoorbeeld tijdens vakanties)? Betaalde u of een erfpachtcanon voor deze woning? Was deze onroerende zaak een rijksmonumentenpand? Bankrekeningen en andere bezittingen, en minderjarige kinderen Welke bezittingen hadden, en minderjarige kinderen? Bank- en spaarrekeningen Beleggingen: - beleggingsrekeningen, aandelen, obligaties, opties, winstbewijzen en dergelijke - groene beleggingen - leningen aan startende ondernemers (durfkapitaal) Kapitaalverzekeringen: - kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen of beleggingsrechten eigen woning - andere kapitaalverzekeringen Waren deze bezittingen op 1 januari 2014 in totaal meer waard dan ? Had u of groene beleggingen? Kreeg u of spaarrente waarop belasting is ingehouden op basis van de Europese Spaarrenterichtlijn? Hebt u of een lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal) kwijtgescholden? Is aan u of dividend uitgekeerd waarover dividendbelasting is ingehouden? Kapitaalverzekeringen en Pagina 3 van 15

5 Kapitaalverzekering: asr, Bank of verzekeringsmaatschappij Polisnummer Was deze kapitaalverzekering op 1 januari 2014 een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning? Was deze kapitaalverzekering een uitvaartverzekering? Waarde op 1 januari Hebt u of de kapitaalverzekering afgesloten voor 15 september 1999? Hebt u of voor deze kapitaalverzekering een eenmalige premie betaald? Hebt u of na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premie verhoogd? Hebt u of na 13 september 1999 de looptijd van de verzekering verlengd? Is in 2014 het verzekerd kapitaal uitgekeerd? Kapitaalverzekering: asr, Bank of verzekeringsmaatschappij Polisnummer Was deze kapitaalverzekering op 1 januari 2014 een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning? Was deze kapitaalverzekering een uitvaartverzekering? Waarde op 1 januari Hebt u of de kapitaalverzekering afgesloten voor 15 september 1999? Hebt u of voor deze kapitaalverzekering een eenmalige premie betaald? Hebt u of na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premie verhoogd? Hebt u of na 13 september 1999 de looptijd van de verzekering verlengd? Is in 2014 het verzekerd kapitaal uitgekeerd? Hebt u of na 2000 en voor 2014 al gebruikgemaakt van een vrijstelling voor een kapitaalverzekering? asr asr Hypotheken en andere schulden en Hadden u en schulden, zoals een hypotheek of een lening bij een bank, uw werkgever of familie? Had u een verbouwings- of nieuwbouwdepot? Schuld: ING Bank N.V. ING Aflossingsvrije Hypotheek, W (leningdeel 1.1): Bank of andere geldverstrekker ING Bank N.V. ING Aflossingsvrije Hypotheek Nummer W (leningdeel 1.1) Hebt u of deze lening afgesloten voor uw huidige, toekomstige of vroegere woning? Hebt u of deze lening afgesloten na 28 oktober 2012? Pagina 4 van 15

6 Schuld op 1 januari Schuld op 31 december Betaalde rente in Was deze schuld van u en samen? Hebt u of deze hypotheek of lening gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de woning met postcode 2411RZ en huisnummer 101? Hebt u of deze hypotheek of lening helemaal gebruikt voor deze woning? Hebt u of naast de rente nog andere kosten, zoals afsluitkosten? Schuld: ING Bank N.V. ING Beleggershypotheek, W (leningdeel 2.0): Bank of andere geldverstrekker ING Bank N.V. ING Beleggershypotheek Nummer W (leningdeel 2.0) Hebt u of deze lening afgesloten voor uw huidige, toekomstige of vroegere woning? Hebt u of deze lening afgesloten na 28 oktober 2012? Schuld op 1 januari Schuld op 31 december Betaalde rente in Was deze schuld van u en samen? Hebt u of deze hypotheek of lening gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de woning met postcode 2411RZ en huisnummer 101? Hebt u of deze hypotheek of lening helemaal gebruikt voor deze woning? Hebt u of na 2003 een woning (het hoofdverblijf) met overwaarde verkocht? Hebt u of naast de rente nog andere kosten, zoals afsluitkosten? Schuld: ING Bank N.V. ING Levenhypotheek, W (leningdeel 1.0): Bank of andere geldverstrekker ING Bank N.V. ING Levenhypotheek Nummer W (leningdeel 1.0) Hebt u of deze lening afgesloten voor uw huidige, toekomstige of vroegere woning? Hebt u of deze lening afgesloten na 28 oktober 2012? Schuld op 1 januari Schuld op 31 december Betaalde rente in Was deze schuld van u en samen? Hebt u of deze hypotheek of lening gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de woning met postcode 2411RZ en huisnummer 101? Hebt u of deze hypotheek of lening helemaal gebruikt voor deze woning? Hebt u of naast de rente nog andere kosten, zoals afsluitkosten? Hebt u of in 2014 (extra) geld geleend voor onderhoud of verbouwing van uw hoofdverblijf? Pagina 5 van 15

7 Uitgaven en Welke uitgaven hadden u en in 2014? Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort. Giften aan: - een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling (ANBI) - een vereniging, en u hebt deze laten vastleggen bij een notaris of in een onderhandse akte van schenking - een steunstichting SBBI Uitgaven voor lijfrente Lijfrente: REAAL Levensverzekeringen Bank of verzekeringsmaatschappij Rekening- of polisnummer REAAL Levensverzekeringen Uitgaven in arruimte 2014 Deed u in 2013 als ondernemer aangifte voor de inkomstenbelasting? Hebt u in 2013 pensioen opgebouwd bij een werkgever? Pensioenaangroei (factor A) in Inkomen 2013 Inkomsten uit loondienst in Pensioen en andere uitkeringen in Inkomsten uit overig werk in Inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen in Periodieke uitkeringen in Reisaftrek openbaar vervoer in arruimte 0 Aftrek lijfrente Totaal aftrek lijfrente (betaald: 854) 0 Giften en : kerk in noot kerk in noot Bedrag 15 Pagina 6 van 15

8 : Natuur Monumenten Natuur Monumenten Bedrag 46 : Hart stichting Hart stichting Bedrag 20 : NSGK NSGK Bedrag 15 : WMF WMF Bedrag 46 : Cordaid Cordaid Bedrag 40 : Don Bosco Don Bosco Bedrag 50 : Memisa Memisa Bedrag 186 Pagina 7 van 15

9 : Oxfam Novib Oxfam Novib Bedrag 103 : STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND Bedrag 13 : NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM Bedrag 15 : Vastenaktie Vastenaktie Bedrag 60 : Het Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis Bedrag 48 : RK PAROCHIEBESTUUR ST WILLIBRORDUS KERKBIJDRAGEN Bedrag 360 RK PAROCHIEBESTUUR ST WILLIBRORDUS KERKBIJDRAGEN Pagina 8 van 15

10 : week ned. missionaris week ned. missionaris Bedrag 13 : Stichting MIVA Stichting MIVA Bedrag 18 Aanvullende vragen en Welke onderwerpen golden voor u en in 2014? Voorlopige aanslag 2014 gehad. Dit kan zijn: - een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen - een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet Voorlopige aanslagen 2014 Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2014 Voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2014 Ontvangen Voorlopige aanslagen 2014 Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2014 Voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2014 Ontvangen Verdelen Pagina 9 van 15

11 en Totaal Uw deel Deel fiscale partner Box 1: werk en woning Aftrek eigen woning Persoonsgebonden aftrek Giften Totaal Totaal inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Totaal terug te krijgen U krijgt terug Uw fiscale partner krijgt terug Overzicht belasting en premies en Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Terug te krijgen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 81 Terug te krijgen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 629 Bijdrage Zorgverzekeringswet Te betalen bijdrage Zorgverzekeringswet 0 Terug te krijgen bijdrage Zorgverzekeringswet 0 Pagina 10 van 15

12 Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Terug te krijgen 81 Inkomen Box 1: werk en woning Inkomsten uit werk en woning Inkomsten uit werk Eigen woning 0 Totaal inkomsten uit werk en woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 0 Totaal inkomsten uit werk en woning 0 - Persoonsgebonden aftrek Giften 0 Totaal persoonsgebonden aftrek 0 Totaal inkomsten uit werk en woning Persoonsgebonden aftrek verrekend in box 1 0 Totaal box 1: werk en woning Verzamelinkomen Berekening belasting en premie Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting box 1 1e schijf: 5,10% van e schijf: 10,85% van Inkomstenbelasting box Totaal inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie AOW: 17,9% van Premie Anw: 0,6% van Premie AWBZ: 12,65% van Premie volksverzekeringen Ontvangen bedrag via voorlopige aanslag Heffingskortingen Pagina 11 van 15

13 Algemene heffingskorting Arbeidskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Totaal heffingskortingen Ingehouden loonheffing Betaald bedrag via voorlopige aanslag Totaal inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen -81 Inkomsten uit werk Soort inkomsten Land Werkgever Loon uit Nederland Nederland PAROCHIE SINT JAN DE DOOPER Totaal inkomsten uit werk Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Aftrekbaar bedrag lijfrente 0 Totaal aftrekbare uitgaven voor inkomensvoorzieningen 0 Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Terug te krijgen 629 Inkomen Box 1: werk en woning, aftrekposten Inkomsten uit werk en woning Inkomsten uit werk Eigen woning Totaal inkomsten uit werk en woning Persoonsgebonden aftrek Giften 273 Totaal persoonsgebonden aftrek 273 Totaal inkomsten uit werk en woning Pagina 12 van 15

14 Persoonsgebonden aftrek verrekend in box Totaal box 1: werk en woning Verzamelinkomen Berekening belasting en premie Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting box 1 1e schijf: 5,10% van e schijf: 10,85% van e schijf: 42% van Tariefsaanpassing aftrek eigen woning: 0,5% van Inkomstenbelasting box Totaal inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie AOW: 17,9% van Premie Anw: 0,6% van Premie AWBZ: 12,65% van Premie volksverzekeringen Ontvangen bedrag via voorlopige aanslag Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting 774 Totaal heffingskortingen Ingehouden loonheffing Betaald bedrag via voorlopige aanslag Totaal inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen -629 Inkomsten uit werk Pagina 13 van 15

15 Soort inkomsten Land Werkgever Loon uit Nederland Nederland GOUDA REFRACTORIES B.V Totaal inkomsten uit werk Eigen woning Inkomsten uit eigen woning Postcode en huisnummer 2411RZ t/m Periode WOZ-waarde Eigendom Eigenwoningforfait ,0% woning was hoofdverblijf Totaal inkomsten uit eigen woning Aftrekbare uitgaven eigen woning Aftrekbare rente van schuld ING Bank N.V. ING Aflossingsvrije Hypotheek, W ( leni ngde el1. 1) Aftrekbare rente van schuld ING Bank N.V. ING Beleggershypotheek, W ( leni ngde el2. 0) Aftrekbare rente van schuld ING Bank N.V. ING Levenhypotheek, W ( leni ngde el1. 0) Totaal aftrekbare rente schulden Aftrekbare rente voor de eigen woning Totaal aftrekbare uitgaven eigen woning Totaal inkomsten uit eigen woning Totaal aftrekbare uitgaven eigen woning Totaal eigen woning Giften Gewone giften Soort kerk in noot ANBI 15 Natuur Monumenten ANBI 46 Hart stichting ANBI 20 Pagina 14 van 15

16 NSGK ANBI 15 WMF ANBI 46 Cordaid ANBI 40 Don Bosco ANBI 50 Memisa ANBI 186 Oxfam Novib ANBI 103 STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM ANBI 13 ANBI 15 Vastenaktie ANBI 60 Het Nederlandse Rode Kruis ANBI 48 RK PAROCHIEBESTUUR ST WILLIBRORDUS KERKBIJDRAGEN ANBI 360 week ned. missionaris ANBI 13 Stichting MIVA ANBI Drempel gewone giften 775 Totaal aftrek gewone giften 273 Aftrekbare giften Berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Te betalen 0 Berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Totaal inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 0 Berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Te betalen 0 Berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Totaal inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 0 Pagina 15 van 15

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2014 (IB-aangifte 2014) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2012 (IB-aangifte 2012) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning:

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning: Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014 Aanvinken wat voor u van toepassing is. Graag gewenste specificaties bijvoegen. Zie toelichting. In te leveren uzelf In te leveren partner 1 BOX 1: Inkomen uit

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2013 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2012 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van de jaarlijkse aangiften zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren,

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie