Belgische woningmarkt Moeten we ons zorgen maken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische woningmarkt Moeten we ons zorgen maken?"

Transcriptie

1 Belgische woningmarkt Moeten we ons zorgen maken? 22 mei 215 Johan Van Gompel senior economist KBC & docent KU Leuven campus Brussel

2 Belgische woningmarkt Waarover we het zullen hebben Langetermijn- en recente prijsontwikkeling Waarderingsmethoden en verklaringsmodel Hypothecaire kredietverlening en schuldpositie 4 Conclusie en vooruitblik 2

3 Langgerekte periode van prijsstijging Belgische woningmarkt heeft financiële crisis goed doorstaan Woningprijzen in België (Q = ) Nominale woningprijzen Reële woningprijzen Consumptieprijsindex 32 België Duitsland 3 Frankrijk 28 Nederland Oostenrijk 26 Ierland Italië 24 Spanje 22 Portugal Woningprijzen in de eurozone (Q = ) 3 Bron: ECB

4 Langgerekte periode van prijsstijging Belgische woningmarkt heeft financiële crisis goed doorstaan Woningprijzen in België (Q = ) Nominale woningprijzen Reële woningprijzen Consumptieprijsindex Woningprijzen België vs. Nederland (Q = ) België Nederland Faillissement Lehman Brothers Bron: ECB

5 Langgerekte periode van prijsstijging Behoorlijke verschillen tussen segmenten 5 Woningprijzen in België naar segmenten (Q = ) Woningprijzen in België naar regio s (cumulatieve stijging in , in %) Gewone woonhuizen Villa's, bungalows & landhuizen Appartementen & studio's Bouwgronden 3 25 Gewone woonhuizen Villa's, bungalows & landhuizen Appartementen & studio's Brussel Vlaanderen Wallonië 5 Bron: FOD Economie

6 Demografisch gedreven vraag naar huisvesting Sterke toename aantal gezinnen, maar zwakt jongste jaren af Bevolking en aantal gezinnen in België Woningaanbod vs. aantal gezinnen 135 Bevolking (198 =, linkse as) Aantal gezinnen (198 =, linkse as) Aantal personen per gezin (rechtse as) Aantal woongelegenheden per gezinnen (linkse as) Aantal bijkomende gezinnen (rechtse as) Aantal bijkomende woongelegenheden (rechtse as) 6 Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie Bron: FOD Economie, Federaal Planbureau

7 Zachte landing van de woningmarkt? Prijsstijging valt stil en tekenen van wat zwakkere verkoopactiviteit Recente ontwikkeling Belgische woningprijzen (Q1 27 = ) Index FOD Economie: Gecorrigeerd (*) Niet-gecorrigeerd Aantal verkopen van bestaande woningen (FOD Economie) Voortschrijdend gemiddelde 4 kwartalen (excl. Q4 214) Aantal dagen te koop (linkse as) Verschil vraag- vs. verkoopprijs (in %, rechtse as) (*) Gecorrigeerd voor prijswijzigingen als gevolg van verschillen in de kwaliteit en locatie van het verkochte vastgoed (*) Maart 215 Bron: ERA

8 Zachte landing van de woningmarkt? Diverse databronnen wel niet eenduidig over recente prijsontwikkeling Recente ontwikkeling Belgische woningprijzen (Q1 27 = ) Index FOD Economie: Gecorrigeerd (*) Niet-gecorrigeerd Prijsontwikkeling naar segmenten (Q1 211 = ) Woonhuizen Appartementen ERA Notarisbarometer FOD Economie 8 (*) Gecorrigeerd voor prijswijzigingen als gevolg van verschillen in de kwaliteit en locatie van het verkochte vastgoed

9 Activiteit in de woningbouw Futloos Conjunctuurindicator NBB (standaardafwijking v/h LT-gemiddelde) Woningbouw (in, 3-maands voortschrijdend gem.) Woningstarten Bouwvergunningen Anticipatie-effect nieuwe EPB-vereisten Vertrouwen bij bouwaannemers (*) Beoordeling orderbestand woningbouw Vraagvooruitzichten Verwerkende nijverheid Bouw (*) Deelindicatoren conjunctuurenquête NBB (standaardafwijking v/h LT-gemiddelde)

10 Activiteit in de woningbouw tegen de achtergrond van een algemeen conjunctuurherstel Conjunctuurindicator NBB (standaardafwijking v/h LT-gemiddelde) België Duitsland Frankrijk Nederland Eurozone Reëel bbp in de eurozone (Q1 28 = ) Verwerkende nijverheid Bouw

11 Belgische woningmarkt Waarover we het zullen hebben Langetermijn- en recente prijsontwikkeling Waarderingsmethoden en verklaringsmodel Hypothecaire kredietverlening en schuldpositie 4 Conclusie en vooruitblik 11

12 Waarderingsmaatstaven ECB Gemiddelde schatting voor België wijst op 24% overwaardering 6 ECB-schatting van de over-/onderwaardering van de huizenmarkt (Q4 214) (*) % Gemiddelde Duurste waardering Goedkoopste waardering 12 (*) Schatting gebaseerd op vier waarderingsmethodes: price-to-income ratio, price-to-rent ratio en twee modelmatige methoden

13 Traditionele waarderingsmaatstaven Wijzen op forse overwaardering van 45 à 55% 16 Verhouding huizenprijs/inkomen (betaalbaarheid) Waarderingsmaatstaven Belgische woningmarkt (periodegemiddelde = ) Verhouding huizenprijs/huurprijs Overwaardering Onderwaardering 2 België Duitsland 19 Frankrijk 18 Nederland Oostenrijk 17 Ierland 16 Italië Spanje 15 Portugal Ontwikkeling huurprijs in de eurozone (deelcomponent HICP, 1996 = ) 13 Bron: eigen berekening Bron: Eurostat

14 Rentegecorrigeerde betaalbaarheidsmaatstaf Wijst op nauwelijks een overwaardering tegen de huidige lage rente Waarderingsmaatstaven Belgische woningmarkt (periodegemiddelde = ) Verhouding huizenprijs/inkomen (betaalbaarheid) Verhouding huizenprijs/huurprijs Rentegecorrigeerde betaalbaarheidsmaatstaf Belgische hypotheekrente (in %) Overwaardering Onderwaardering Bron: eigen berekening Bron: NBB

15 Verklaringsmodel KBC Normale verklaarbare ontwikkeling, markt nagenoeg correct geprijsd Waarderingsmaatstaven Belgische woningmarkt (periodegemiddelde = ) Verhouding huizenprijs/inkomen (betaalbaarheid) Verhouding huizenprijs/huurprijs Rentegecorrigeerde betaalbaarheidsmaatstaf Econometrisch model (*) Overwaardering Verhouding huizenprijs/huurprijs Verhouding huizenprijs/inkomen (betaalbaarheid) Rentegecorrigeerde betaalbaarheidsmaatstaf Econometrisch model (*) 54% 46% 9 8 Meest omvattende en betrouwbare benaderingen 7 6 Onderwaardering 3% -.5% 5 %-overwaardering 15 Bron: eigen berekening (*) Afwijking van de fundamentele prijs zoals bepaald door beschikbaar inkomen, hypotheekrente en aantal gezinnen

16 Niveau Belgische prijzen niet overdreven hoog Zeker niet gegeven relatief hoge woningkwaliteit en -comfort 3 25 Gemiddelde prijs gezinswoning (in euro, 214) Indicatoren wooncomfort Gemiddeld aantal kamers per persoon (linkse as) Eurostat-maatstaf overbezetting (rechtse as) (*) Bron: National statistical offices (*) % of people living in a dwelling where the family does not have access to a minimum number of rooms, determined as follows: - one room for the family - one room for each couple in the family - one room for each person aged 18 or more -one room for each child aged 12 to 17 if not of the same gender -one room for each two children less the 12 years old

17 Niveau Belgische prijzen niet overdreven hoog Nederlandse woningen niet langer duurder dan Belgische/Vlaamse Gemiddelde woningprijs: België en Vlaanderen versus Nederland (in euro, einde jaar) 3 25 België Vlaanderen Nederland Gezinswoning 3 25 België Vlaanderen Nederland Appartement Bron: FOD Economie (België), Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland)

18 Belgische woningmarkt Waarover we het zullen hebben Langetermijn- en recente prijsontwikkeling Waarderingsmethoden en verklaringsmodel Hypothecaire kredietverlening en schuldpositie 4 Conclusie en vooruitblik 18

19 Eigenwoningbezit met hypotheeklening (in % van de gezinnen) Dreef de woonbonus de vraag & prijzen op? Veronderstelde prijsverhogend effect moet worden gerelativeerd Mate van fiscale begunstiging hypotheeklening (OESO-indicator, 29) (*) Nederland België. 19 Bron: OESO, Eurostat (*) Indicator taking into account if interest payments on mortgage debt are deductible from taxable income and if there are any limits on the allowed period of deduction or the deductible amount, and if tax credits for loans are available Fiscale begunstiging hypotheeklening (OESO-indicator)

20 Economische stabiliteit niet in het gedrang Geen excessieve schuldenopbouw, geen bouwwoede 9 8 Hypothecaire schuldpositie gezinnen (in % van het bbp) % 1% Aandeel bouwnijverheid in totale economische activiteit (in %) 7 8% 6 5 6% % 2% % België Frankrijk Duitsland Ierland Nederland Spanje 2 Bron: European Mortgage Federation Bron: Eurostat

21 Daling macro-economische loan-to-value door toegenomen inbreng eigen middelen Loan-to-value van leningen voor de aankoop van een woning Toegenomen inbreng eigen middelen: 25 2 EUR 85% 8% Fiscale amnestie 25 (Eenmalige Bevrijdende Aangifte, EBA), recent herhaald 15 75% Meer fiscaal geïnspireerde leningen sinds hervorming 25 5 Gemiddeld bedrag aankooplening Gemiddelde woningprijs Loan-to-value (rechtse as) 7% 65% 6% Omzetting financieel vermogen in vastgoed (vlucht naar veilige beleggingen) tegen de achtergrond van aanslepende crisis, het tijdens de crisis onzekere beleggingsklimaat en de lage rentestand Intergenerationele transfers: jonge gezinnen krijgen financiële steun van (groot)ouders 21 Bron: FOD Economie, NBB

22 Daling macro-economische loan-to-value door toegenomen inbreng eigen middelen Loan-to-value van leningen voor de aankoop van een woning Vermogen van de Belgische gezinnen (in % van het bbp) 25 EUR 85% 5 Totaal netto vermogen Vastgoedvermogen 2 8% 4 Financieel vermogen Financiële verplichtingen 15 75% 3 2 7% 5 Gemiddeld bedrag aankooplening Gemiddelde woningprijs Loan-to-value (rechtse as) 65% 6% - 22 Bron: FOD Economie, NBB Bron: Vuchelen & Rademaekers (1998); NBB; eigen berekening

23 Daling macro-economische loan-to-value maar niet voor iedereen Eind 213 Uitsplitsing van de portefeuille aan hypothecaire kredieten naar loan-to-value (LTV), debt-service-ratio (DSR) en looptijd bij uitgifte (M) 23 Bron: NBB (Financial Stability Review 214)

24 Woningkredieten Tijdelijke opstoot nieuwe productie door mildering woonbonus Nieuwe productie woningkredieten (op maandbasis, 3-m voortschrijdend gem.) Uitstaande bedragen woningkredieten (inclusief effectiseringen) Exclusief herfinancieringen % 12% % 1 Herfinancieringen Bedragen (miljard, linkse as) Aantallen (in ', rechtse as) Bedragen (miljard, linkse as) Jaarstijging (in %, rechtse as) 8% 6% 4% 2% % 24 Bron: NBB

25 Woningkredieten Strengere voorwaarden tegen achtergrond sluipende toename achterstallen Kredietvoorwaarden voor en vraag naar woningkredieten Achterstallige hypotheekkredieten 8 6 = Verstrakking voorwaarden Toename vraag 1.7% 1.6% Achterstallige kredieten (in % aantal kredieten) Achterstallige kredietnemers (in % aantal kredietnemers) 4 1.5% 2 1.4% 1.3% % -4 Voorwaarden Vraag 1.1% -6 1.% 25 Bron: NBB, Bank Lending Survey Bron: Centrale Kredieten aan Particulieren (CKP)

26 Belgische woningmarkt Waarover we het zullen hebben Langetermijn- en recente prijsontwikkeling Waarderingsmethoden en verklaringsmodel Hypothecaire kredietverlening en schuldpositie 4 Conclusie en vooruitblik 26

27 Conclusie en vooruitblik Allicht (beperkte) prijsdaling in , crash onwaarschijnlijk Over een langere periode zijn de Belgische prijzen in Europees perspectief relatief sterk gestegen, woningmarkt heeft de financiële crisis goed doorstaan Recente koopgolf door woonbonus-mildering is een tijdelijk fenomeen, onderliggend tekenen van wat zwakkere verkoopactiviteit ( zachte landing ) Belgische woningmarkt volgens een ruime benadering vrijwel correct gewaardeerd, wat schril afsteekt tegen wat klassieke enge benaderingen zeggen De economische stabiliteit van Belgische economie is niet in gevaar: geen bouwwoede, geen excessieve schuldenlast voor geheel kredietnemers De strengere houding van banken inzake kredietverlening (hogere eigen inbreng) ingegeven door noodzaak om de kwaliteit van de kredietportefeuille te vrijwaren De woonbonus-mildering zal in wat druk op de woningmarkt zetten (een correctie van 5 à 1% is mogelijk), in de mate dat de stevige gezinsvorming en lage rente steun blijven bieden is een prijscrash evenwel onwaarschijnlijk 27

28 Vooruitzichten Vooruitzichten Conclusie en vooruitblik Allicht (beperkte) prijsdaling in , crash onwaarschijnlijk Bevolkingsvooruitzichten Planbureau Bevolking (198 =, linkse as) Aantal gezinnen (198 =, linkse as) Aantal personen per gezin (rechtse as) Rentevooruitzichten KBC (in %) Beleidsrente VS 1-jaars US Treasury 1-jaars Bund 1-jaars OLO Beleidsrente ECB Bron: Federaal Planbureau Bron: Datastream

29 29 22/5/215

Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014

Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014 Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014 Belgische woningprijzen: Recente ontwikkeling, waardering & scenarioanalyse De aanhoudende prijsstijgingen op de Belgische woningmarkt riepen de voorbije jaren

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Economic. Research Notes

Economic. Research Notes Economic Research Notes Jaargang 3 - nr. 14 14 oktober 2005 Het vermogen en beleggingsprofiel van de Belgische gezinnen U bent al KBC-Online-cliënt? Dan kunt u gratis Economic Research Notes ontvangen

Nadere informatie

Economic Research Notes

Economic Research Notes Economic Research Notes Jaargang 1 - nr. 9 21 mei 23 Het gezinsvermogen in de branding van het beursklimaat In dit nummer van Economic Research Notes schetsen we een beeld van de negatieve impact van de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt Stabilisatie woningmarkt krijgt verder vorm Auteurs: Pieter van Dalen, Theo Smid en Leontine Treur februari Kennis en Economisch Onderzoek Voorzichtig herstel van recessie zet

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België

De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Handelswetenschappen De prijsevolutie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Prijsontwikkeling 4 Wat houdt kopers bezig? 9 Daling woningoverdrachten 14 Woningaanbod

Nadere informatie

Inleiding Woningprijzen

Inleiding Woningprijzen ABSTRACT Tussen 2005 en 2009 stegen de prijzen van de goedkoopste woningen in België met 51% terwijl de prijzen van de duurste woningen slechts 23% duurder werden. De laagste koopbudgetten werden dus geconfronteerd

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

Onderzoeks- en vormingsopdracht Vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden

Onderzoeks- en vormingsopdracht Vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden Onderzoeks- en vormingsopdracht Vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden Deel 1 woningprijzen en woningkenmerken In opdracht van Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Frank Vastmans

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland

Hypotheekschuld in Nederland 9 Hypotheekschuld in Nederland De hypotheekschuld in Europees perspectief Vergelijking met de Duitse woningmarkt: de vraagkant Vergelijking met de Duitse woningmarkt: de aanbodkant Vergelijking met de

Nadere informatie

Financial Stability Review 2012. Executive Summary

Financial Stability Review 2012. Executive Summary Financial Stability Review 212 Executive Summary Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen België en Nederland verklaren.

Nadere informatie

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Woonbonus mildert fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%... maar volstaat niet om nieuwbouw op peil te houden en wordt beter vervangen door een Btw-verlaging. 2012/3 06 03

Nadere informatie

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN Brussel, juni Juni ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN Anton Brender en Florence Pisani Brussel, juni Juni OPKOMENDE ECONOMIEËN Op zoek naar nieuwe groeimodellen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 mei

Nadere informatie

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens Impact van de lage rente op het financieel gedrag P. Stinglhamber Ch. Van Nieuwenhuyze M.-D. Zachary Inleiding In dit artikel worden, aan de hand van de Belgische financiële rekeningen voor het hele jaar

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

De implosie van een woningmarkt Maartje Martens

De implosie van een woningmarkt Maartje Martens Gepubliceerd in Tijdschrift voor Volkshuisvesting 2009/6_pp 12-17 De implosie van een woningmarkt Maartje Martens In Nederland zijn woningprijzen in de afgelopen jaren veel minder sterk gedaald dan in

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

De conjunctuurgevoeligheid van de Vlaamse registratierechten en het belang van de hervorming voor de evolutie van de ontvangsten.

De conjunctuurgevoeligheid van de Vlaamse registratierechten en het belang van de hervorming voor de evolutie van de ontvangsten. Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor Fiscaliteit /Hogeschool Gent De conjunctuurgevoeligheid van de Vlaamse registratierechten en het belang van de hervorming voor

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury - Debt Agency Beleggen in de Belgische Staatsschuld Opportuniteiten voor de particuliere belegger 9 November 2011 Inhoudstafel Deel 1 De Belgische

Nadere informatie

Feiten en fabels over de hypotheekrentes in Nederland. januari 2013. Kennis en Economisch Onderzoek

Feiten en fabels over de hypotheekrentes in Nederland. januari 2013. Kennis en Economisch Onderzoek Feiten en fabels over de hypotheekrentes in Nederland januari 213 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoge concentratie is iets anders dan weinig concurrentie 4 De ontwikkeling van

Nadere informatie

Wie betaalt de open ruimte?

Wie betaalt de open ruimte? Wie betaalt de open ruimte? Karel Van den Bosch* Februari 2010 * De auteur bedankt Pascal De Decker en Sien Winters voor hun uitgebreide commentaar, dat trouwens voor een groot deel in de tekst is verwerkt,

Nadere informatie

market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Oktober 2008 Buigen of barsten?

market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Oktober 2008 Buigen of barsten? market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Oktober 28 Buigen of barsten? De ernst van de penibele economische toestand wereldwijd wordt vandaag pijnlijk voelbaar. Wat begon als een kredietcrisis

Nadere informatie