Zorgvastgoed anno chance or challenge?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgvastgoed anno 2014. chance or challenge?"

Transcriptie

1 Zorgvastgoed anno 2014 chance or challenge?

2 Hot Topics Meer dan 4,5 miljoen 65-plussers in 2040 in Nederland Sluiting dreigt voor 600 verzorgingshuizen Vraag naar extra seniorenwoningen Snelle professionalisering zorgsector Corporaties terug naar kerntaken Beleggingsvolume in 2020: 650 miljoen per jaar Groeiende interesse van buitenlandse investeerders 3

3 12% 12% Markt in ontwikkeling De Nederlandse zorgvastgoedmarkt is volop in beweging. De introductie van marktwerking zorgt voor opschudding binnen de sector. Dit biedt kansen voor zorginstellingen en marktpartijen. Het leidt echter ook tot uitdagingen voor organisaties die hun zorgvastgoed onvoldoende op orde hebben. Tot 2012 werden de kosten voor iedere meter zorghuisvesting integraal vergoed door de overheid. Sinds 2012 ontvangt een zorgverlener alleen een vergoeding als de huisvesting ook daadwerkelijk door een cliënt in gebruik is. Een leegstaand zorgappartement levert dus geen inkomsten meer op. Daarnaast is door de overheid scheiden wonen en zorg geïntroduceerd. Dit betekent dat huisvestingskosten voor lichtere zorgbehoevenden door de bewoner zelf moeten worden betaald. Voor zwaardere zorgbehoevenden ontvangen zorginstellingen de huisvestingskosten wel vanuit de AWBZ. Door scheiden wonen en zorg worden de inkomsten voor lichtere zorgbehoevenden per verhuurd appartement aanzienlijk lager dan wanneer de huisvesting voor zwaardere zorg wordt ingezet. Dit verschil kan oplopen tot circa 550 per maand per appartement. Doordat lichter zorgbehoevenden zelf de huur moeten betalen blijven ze in de toekomst langer thuis wonen of verhuizen ze naar een seniorenappartement in plaats van een verzorgingshuis. Groeiende vraag De komende jaren gaat het aantal senioren aanzienlijk verder groeien. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur ontstaat er de komende jaren een tekort van circa geschikte zorgeenheden. In 2040 zijn er circa 4,5 miljoen 65-plussers in Nederland. Het aantal 80-plussers gaat in dezelfde periode zelfs verdrievoudigen. Doordat zorgbehoevenden met een lichtere zorgvraag zelf moeten gaan betalen voor huisvesting worden ze kritischer in het selecteren van hun woonlocatie. De vraag naar kleine kamers in verouderde, ongeschikte verzorgingshuizen neemt de komende jaren dan ook structureel af. Deze complexen verliezen hun bestaansrecht. De vraag naar goede appartementen zal daarentegen verder toenemen. Door deze ontwikkelingen dreigt er volgens onderzoek van Berenschot 1 een structurele leegstand en sluiting voor circa 600 verouderde verzorgingshuizen. Deze locaties voldoen niet meer aan de vraag vanuit de markt en zijn daarom in de huidige staat niet meer rendabel om te exploiteren. 1 Bron: update van artikel Demografie Nederland. Bron: CBS Totaal 65+ Totaal Winkelruimte Kantoorruimte Zorgvastgoed Bedrijfsruimte Marktaandeel zorgvastgoed. Bron: CBRE 7% 12% 12% x % Winkelruimte Winkelruimte Winkelruimte Winkelruimte Zorgvastgoed Zorgvastgoed Zorgvastgoed Zorgvastgoed Kantoorruimte Kantoorruimte Kantoorruimte Kantoorruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte 4 5 7% 7% CBRE Chance 7% or challenge 7%

4 Traditioneel verzorgingshuis 6 7

5 Creëren van het juiste aanbod Een verbouwing van een verouderd complex kan er voor zorgen dat deze weer geschikt wordt voor een tweede levenscyclus. Dit kan een cosmetische ingreep of een grootschalige transformatie naar bijvoorbeeld studentenhuisvesting of seniorenappartementen zijn. Veel verouderde complexen worden geschikt gemaakt om zorg te kunnen leveren aan zwaardere zorgbehoevenden. Complexen die niet in aanmerking komen voor transformatie kunnen worden herontwikkeld of in het uiterste geval worden gesloopt. Andersom worden in toenemende mate leegstaande kantoren, scholen, wijkgebouwen, hotels en woningen in Nederland getransformeerd naar zorgvastgoed. Nieuwe zorginitiatieven anticiperen op de beschikbaarheid en vaak relatief lage vraagprijs van leegstaand vastgoed. Hierdoor ontstaat de kans om zorgvastgoed voor een aantrekkelijke prijs te ontwikkelen. Of een leegstaand object geschikt is voor transformatie naar zorg hangt onder andere af van de hoeveelheid daglichttoetreding, de breedte van de gangen, de aanwezigheid van een (zelfstandige) buitenruimte, de vraag in de markt en de locatie en varieert per type zorgfunctie. Business case: Een verzorgingshuis uit 1978 heeft 80 wooneenheden, een omvang van circa m² en kampt met enorme leegstand. Het complex heeft, gelet op de exploitatie en onderhoudsstaat een waarde van circa 1,3 miljoen. Door een renovatie van circa 800 per meter kan het complex omgebouwd worden tot 60 riante wooneenheden. De waarde na investering (aankoop: en verbouwing: ) bedraagt circa Het verschil tussen opbrengst en investering bedraagt: Daarentegen kan zorgvastgoed op de juiste locatie, dat met het juiste woon/zorg-concept inspeelt op de behoeften van de consument, nu al rekenen op een grote vraag vanuit de markt. Complexen met meer dan 200 woon(zorg)eenheden worden voorafgaand aan de start van de bouw al volledig verhuurd. Deze vraag zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Ook nieuwe zorgconcepten zoals particuliere woonzorg zullen groeien. Op deze locaties wordt tussen de en eigen bijdrage per maand betaald per bewoner. Circa 10 jaar geleden was dit concept nog redelijk uniek in Nederland. Door de snelle groei de afgelopen jaren zijn er momenteel circa 150 locaties geopend. De behoefte naar dit type zorg in een huiselijke, riante omgeving groeit de komende jaren enorm. DS Verzorgd Wonen, locatie Hildebrand, Haarlem Essentieel bij een succesvolle transformatie of herontwikkeling is dat er wordt ingespeeld op de (toekomstige) behoeften van de doelgroep. Investeringen, visie, expertise en professionele verhuurmarketing zijn hierbij noodzakelijk 8 9

6 Zorginstellingen zelf verantwoordelijk Doordat zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun huisvestingskosten, heeft vastgoed een grote bedrijfseconomische impact gekregen. Het optimaal (strategisch) inzetten van vastgoed, professioneel beheer en marketing zijn noodzakelijk om een positief resultaat te kunnen behalen. Diverse zorginstellingen hebben de afgelopen jaren financiële buffers opgebouwd om mogelijke tegenvallers vanuit het gewijzigde speelveld te kunnen opvangen. Voor diverse partijen zullen deze buffers onvoldoende zijn bij handhaving van de huidige koers. Deze partijen zullen op korte termijn een herijking van positie, dienstverlening en faciliteiten moeten uitvoeren. Groeiende Solvabiliteit (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) Het eigen vermogen van Nederlandse zorginstellingen is sinds 2008 gegroeid van 6,7 miljard euro tot ruim 11 miljard euro in Dat blijkt uit een analyse door pensioenbelegger Syntrus Achmea. Naast het eigen vermogen steeg in dezelfde periode de solvabiliteitsratio van Nederlandse zorginstellingen van 16,4 procent tot 22,2 procent. Instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen halen zelfs een solvabiliteitsratio van gemiddeld 27 procent. Voorzichtige banken Net als in de overige vastgoedsectoren is de gewilligheid van banken om te financieren ook in de zorgsector beperkter geworden. Banken worden kritischer richting zorginstellingen en financieren uitsluitend onder striktere voorwaarden. Business cases, prognoses en strategie worden belangrijker. Het is niet alleen meer de huisbank waarbij financieringen worden opgehaald. Eigen vermogen, solvabiliteit, marktpositie en management worden belangrijker. Doordat banken beperkter en onder andere voorwaarden financieren, wordt er naar alternatieven gezocht binnen de sector. Daarbij is verkoop van het zorgvastgoed door bijvoorbeeld een sale en lease back aan een belegger een steeds populairder wordende oplossing. Business cases, management en strategie worden belangrijker bij het aanvragen van financiering of het vinden van een belegger Woningcorporaties terug naar kerntaak Veel woningcorporaties hebben recent aangegeven zich de komende jaren te focussen op hun primaire business. Investeren in zorgvastgoed wordt hierdoor in toenemende mate overgelaten aan zorginstellingen en marktpartijen. Daarnaast hebben er corporaties recent de noodklok geluid over de investeringen die gedaan moeten worden om hun huidige bewoners te kunnen blijven huisvesten. Een gedeelte van hun bezit dient aangepast te worden aan de veranderende eisen van de doelgroep. Deze investeringen leveren vrijwel geen extra huurinkomsten op. De komende jaren zal blijken of woningcorporaties in staat zijn deze investeringen uit te voeren. Vermoedelijk zullen zij deze en andere investeringen gaan verleggen richting overheid of marktpartijen

7 Geïnteresseerde beleggers De investeringen in zorgvastgoed door institutioneleen particuliere beleggers nemen toe. Over 5 jaar wordt er naar verwachting circa 650 miljoen per jaar aan beleggingstransacties gedaan in Nederlands zorgvastgoed. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt doordat zorginstellingen te maken hebben met wijzigingen in het financieringssysteem, banken die minder aantrekkelijk willen financieren en een toenemende behoefte aan flexibiliteit. Daarnaast zien steeds meer beleggers de voordelen van deze beleggingscategorie zoals de langjarige huurcontracten met solvabele huurders in een relatief conjunctuur ongevoelige markt. De potentie voor deze markt is erg groot ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Engeland. In deze landen is "Healthcare" reeds een volwaardige beleggingscategorie waarbij miljarden per jaar worden geïnvesteerd door niet zorggerelateerde partijen. De laatste maanden tonen veel buitenlandse partijen interesse in de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. De opkomende markt en interessante rendementen trekken hun bijzondere aandacht. Rendementen bij een 10-jarige marktconforme huurovereenkomst variëren momenteel tussen de 6% en 9% BAR v.o.n. De eerste investeringen door buitenlandse partijen zijn reeds gedaan. Deze partijen hebben vaak ervaring met het beleggen in zorgvastgoed in andere landen. Kansen voor zorgvastgoed Recent genoemde ontwikkelingen binnen de sector zorgen voor kansen voor marktpartijen. Zorginstellingen gaan zich, net als woningcorporaties, weer richten op hun kerntaken. Risico s en uitvoering van secundaire doelstellingen worden in toenemende mate bij marktpartijen neergelegd. Laatstgenoemde initiëren steeds vaker herontwikkelingen, transformaties en nieuwbouw van zorgvastgoed. Zorgvastgoed van woningcorporaties en zorginstellingen wordt steeds vaker verkocht aan beleggers. De partijen met de juiste kennis, strategie en visie kunnen vroegtijdig profiteren van de aanstaande professionalisering en groei van deze omvangrijke markt Over 5 jaar wordt er naar verwachting circa 650 miljoen per jaar aan beleggingstransacties gedaan in Nederlands zorgvastgoed 12 13

8 Contact Bert Rietmeijer Managing Director Development Services T: +31 (0) E: Jeroen Hermus Senior Consultant Development Services - Healthcare T: +31 (0) E: Colofon Fotografie: DS verzorgd wonen Grafisch ontwerp: CBRE Corporate Communications KINK-IT, grafisch ontwerpbureau Disclaimer Copyright 2014 CBRE. All rights reserved. Information herein has been obtained from sources believed to be reliable.while we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. It is your responsibility to independently confirm its accuracy and completeness. Any projections, opinions, assumptions or estimates used are for example only and do not represent the current or future performance of the market. This information is designed exclusively for use by CBRE clients, and cannot be reproduced without prior written permission of CBRE. 14

9

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt

Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Institutioneel Zorgvastgoed: het ontstaan van een nieuwe markt Auteur 1 Michel van Oostvoorn Met reden staat de zorg in de belangstelling. Door de vergrijzing en medische innovatie zal de vraag naar zorg,

Nadere informatie

Investeren in zorgvastgoed

Investeren in zorgvastgoed Investeren in zorgvastgoed Katwijk, Zeehos www.syntrusachmea.nl Inhoudsopgave 01. Samenvatting 03 02. Inleiding 04 03. Definitie zorgvastgoed 05 04. Drempels voor investeringen in zorgvastgoed 10 05. Risico

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel I - Ouderenzorginstellingen ING Economisch Bureau Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Krimp vraagt om andere oplossingen De intramurale

Nadere informatie

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving WHAT USERS WANT De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving CBRE JUNI 2011 C CBRE Building & Workplace Consultancy voorziet eindgebruikers en eigenaren van vastgoed van technisch, functioneel

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

ORG&meer. Vanaf 2015. Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek

ORG&meer. Vanaf 2015. Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek ORG&meer over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg Het zorgstelsel en de politiek Het huidige kabinet voert in de AWBZ scheiden van wonen en zorg in. Dit houdt

Nadere informatie

het moet slimmer essay

het moet slimmer essay het moet slimmer Het vastgoedvraagstuk is voor veel bestuurders en toezichthouders complex en onoverzichtelijk. Nieuwe partijen zoals vastgoedbeleggers kunnen hier mogelijk een rol in spelen. Maar beleggers

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport Aangepaste versie Erna Jonkman 281697 Colofon Titel Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen

Nadere informatie

Situatie Hotelmarkt MRA www.shjarkgroup.com

Situatie Hotelmarkt MRA www.shjarkgroup.com JULI 2013 Situatie Hotelmarkt MRA www.shjarkgroup.com Opdracht: De analyse beschrijft de situatie van de hotelmarkt in de komende jaren in de Metropool Regio Amsterdam, en specifiek de regio Haarlemmermeer/

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE. Thema. Interactie. Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg

JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE. Thema. Interactie. Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg JAARGANG 21 NUMMER 3 JUNI 2014 MAGAZINE Thema Interactie Big Data, Big City, Big Money Een pleidooi voor contacten Kleur bekennen in de zorg Inhoud 4 4 Lectori Salutem - De toegevoegde waarde van het fysieke

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor zorgvastgoed

Alternatieve financieringsvormen voor zorgvastgoed Alternatieve financieringsvormen voor zorgvastgoed Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor zorginstellingen om zorgvastgoed te financieren middels alternatieve financieringsvormen Amsterdam

Nadere informatie

Patrick Pop Wine te Meerman

Patrick Pop Wine te Meerman Patrick Pop Wine te Meerman Beschut wonen tussen wal en schip Obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Patrick Pop Wine te Meerman 22 september 2014 49213/Onderzoek naar beschut wonen

Nadere informatie

Nieuwe kopers, nieuwe mogelijkheden. Vastgoedbeleggingsbeleid van (inter)nationale beleggers in Nederlands direct vastgoed

Nieuwe kopers, nieuwe mogelijkheden. Vastgoedbeleggingsbeleid van (inter)nationale beleggers in Nederlands direct vastgoed Nieuwe kopers, nieuwe mogelijkheden Vastgoedbeleggingsbeleid van (inter)nationale beleggers in Nederlands direct vastgoed 2 Advance Vastgoedbeleggingsbeleid van (inter)nationale beleggers in Nederlands

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

Kansen voor leegstand

Kansen voor leegstand Juni 2015 Kansen voor leegstand Transformatie- en sloopkansen voor leegstaand kantorenvastgoed Afbeeldingen voorblad: Transformatieprojecten Admiraliteit, een project van Citypads, in Rotterdam en Mathildelaan

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Inhoudsopgave Voorwoord 05 Terzijde 07 1. Economisch kader 09 2. Vastgoed in de beleggingsportefeuille 13 2.1 Beleggen in vastgoed 13 2.2 De Nederlandse

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd jaargang 4 februari 2014 10 04 Diversificatie 09 Op ontdekkingsreis 20 Nieuwe kansen 24 Beursgenoteerd Vastgoedbeleggers nemen voorzichtig risico s en kijken verder dan de gebaande paden Beleggen in vastgoed

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015

WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015 SNAPSHOT Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015 ALGEMEEN De Nederlandse woningmarkt toont tekenen van herstel. Het aantal te koop staande woningen daalt gestaag, terwijl de waardes van woningen lijken

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Retailmarktspecial. Revolutie in Retailland

Retailmarktspecial. Revolutie in Retailland Retailmarktspecial Revolutie in Retailland Voorwoord Verandering is de enige constante, dus zorg dat je het managet. In de retailsector voltrekken zich op verschillende vlakken een aantal ingrijpende

Nadere informatie