Open Health Challenge Voeding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Health Challenge Voeding"

Transcriptie

1 Open Health Challenge Voeding Powered by Achmea & Voeding Leeft 1

2 Open Health Challenge Voeding Er zijn veel grote bedrijven die met massaproductie de wereld voorzien van betaalbaar eten maar die niet uitblinken in duurzaamheid en gezondheid. Er zijn ook veel kleine bedrijfjes die met mini-productie een beperkt aantal mensen voorzien van duurzaam en gezond eten maar die niet komen tot schaal en betaalbaarheid. Wat we nodig hebben is bedrijven die duurzaam én schaalbaar werken en daarmee gezond en betaalbaar voedsel leveren! Met de stijgende zorgkosten en een toenemende uitdaging bij mensen om met zelfmanagement en preventie de gezondheid in eigen hand te nemen, is dit maatschappelijk wenselijk. Met het groeiend aantal senioren een is het tegelijk ook een commercieel aantrekkelijke groeimarkt. Mensen met een passie voor voeding en gezondheid worden in de Open Health Challenge Voeding uitgedaagd samen te werken aan een bedrijf dat een doorbraak in de voedings- en gezondheidssector realiseert. Sleutelspelers uit verschillende sectoren werken samen om een concrete innovatie te realiseren. Om dat doel te bereiken stappen ze in een gezamenlijke onderneming. De groep heeft de uitdaging om deze onderneming gedurende de looptijd van de Open Health Challenge levensvatbaar te maken. The Challenge: Gezonde voeding voor zo veel mogelijk mensen. De opdracht voor de Open Health Challenge Voeding is een doorbraak te realiseren op de volgende uitdaging: Realiseer een rendabele, innovatieve onderneming die duurzaam geproduceerde en betaalbare gezonde voeding levert aan zo veel mogelijk mensen met Diabetisch Type II (in NL +_ 1 miljoen mensen). 2 Powered by Achmea & Voeding Leeft

3 Ondernemen De Open Health Challenge Voeding is een plek om experimenterend te ondernemen. Een multidisciplinaire groep van intrinsiek betrokken professionals werkt gedurende 9 maanden samen aan een duurzame en impactvolle verbetering. Ze zijn werkzaam in de FMCG maar ook bij zorginstellingen, financiers, bij belangenbehartigers en andere stakeholders inclusief Achmea. De bedrijven of deelnemers die het programma betalen zijn de eigenaren en aandeelhouders van de onderneming die speciaal voor deze Challenge wordt gestart. De deelnemers zetten samen zelf de eigen onderneming op. Ze zijn de onderneming en hebben logischerwijs grote invloed: zij zijn de bedenkers van de doorbraak en de dragers van de realisatie. Aan het eind van de Challenge kunnen de aandelen desgewenst worden verkocht aan deelnemers of bedrijven die er commercieel mee verder willen. De waarde op dat moment is natuurlijk afhankelijk van wat er dan is gerealiseerd. Challenge-groep De aanstaande ondernemers rapporteren in de aandeelhoudersvergadering maar worden ook uitgedaagd door een Challenge-groep. Deze bestaat uit vooraanstaande voedings- en zorgexperts - die zich verbinden aan het thema en het maatschappelijk belang. Zij prikkelen de groep op het waarmaken van hun ambities. Powered by Achmea & Voeding Leeft 3

4 Ondernemen: de grenzen voorbij De uitdagingen in de voedingssector zijn groot. Zo groot, dat duurzame en impactvolle oplossingen alleen worden gevonden als partijen over hun grenzen durven te kijken. Over de grenzen van organisaties en belangen. Over de grenzen van gangbare routines en praktijken. En over de grenzen van persoonlijke opvattingen en overtuigingen. De voedings- en zorggerelateerde vraagstukken in de maatschappij kennen geen pasklare antwoorden. Nieuwe kennis, belangen, gescheiden werelden en de zelfredzaamheid van consumenten inclusief mensen met een chronische aandoening roepen nieuwe vragen en dilemma s op, die één partij of instantie onmogelijk kan oplossen. Deze vragen doen een beroep op een bundeling van de beschikbare denk- en daadkracht. Het vraagt om samen werken en samen zoeken naar mogelijkheden. De verschillende perspectieven van de deelnemers zijn de basis voor vernieuwende doorbraken in het denken over voeding in relatie tot gezondheid en het vertalen hiervan in gedragsverandering. De Open Health Challenge Voeding is een plek waar sleutelspelers uit verschillende sectoren hun visie en ambitie delen én waarmaken. Door samen te ondernemen, draagt de Open Health Challenge bij aan het verbeteren van gezondheid in Nederland: een hogere kwaliteit van leven, meer productiviteit en lagere zorgkosten. De Open Health Challenge Voeding daagt deelnemers ook persoonlijk uit. De deelnemers worden uitgedaagd hun ambities in de groep te brengen en te zorgen voor beweging buiten de groep. Daarmee is het een impuls voor persoonlijke ontwikkeling. De Open Health Challenge wordt daarom begeleid door professionele coaches. 4 Powered by Achmea & Voeding Leeft

5 De zorgkosten in Nederland rijzen de pan uit door exponentiële groei. Het aantal diabetici blijft maar groeien en 50% van de Nederlanders is te dik. Naar verwachting heeft in % van NL een chronische ziekte. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat preventieve zorg een rol kan spelen om dit te doorbreken. De huidige opvattingen over de waarde van preventie en gezonde voeding blijken echter ook moeilijk te doorbreken en ze zijn nog lastiger in de praktijk te brengen door gedragverandering. Er zijn tal van voorbeelden hoe het revolutionair anders kan. Zo is Diabetes Type II in vele gevallen omkeerbaar door middel van voeding. Een andere gezamenlijke kijk op de werkelijkheid en mogelijke oplossingen is dan noodzakelijk. De Open Health Challenge Voeding bundelt de blikken van verschillende betrokkenen om te komen tot innovatie. Kortom: de Open Health Challenge Voeding kent een aantal dimensies: Dimensie 1 Zelf : Alle deelnemers handelen vanuit persoonlijke keuze, betrokkenheid en motivatie (en niet namens een organisatie). De deelnemers vormen met samen één bedrijf en iedereen neemt als persoon deel. Dimensie 2 Groep : Een groep deelnemers met diverse achtergronden en belangen werkt met elkaar samen aan een concrete uitdaging ( de Challenge ); Dimensie 3 Ondernemen : Deelnemers stappen in een onderneming. Hun Challenge is om deze levensvatbaar te maken. De bijdrage in tijd, geld en energie van eenieder biedt hiervoor een basis. Dimensie 4 Challengers : De Challengers-groep bestaat uit een aantal bestuurders en wetenschappers uit de zorg en vanuit Achmea die de deelnemers groep uitdagen op voeding, gezondheid en gedragsverandering. Dimensie 5 Aandeelhoudersvergadering : De bedrijven en organisaties waaruit de deelnemers komen zijn de aandeelhouders die als aandeelhoudersvergadering de ondernemers scherp houden. Dimensie 6 Begeleiding : De groep wordt begeleid door professionele coaches die zowel de groep als individuele deelnemers ondersteunen in het vernieuwen en innoveren; Dimensie 7 Organisatie : Deelnemers nemen mandaat mee van hun eigen organisatie om daadwerkelijk zaken te realiseren en moeten een balans vinden tussen de verschillende bedrijfsbelangen en de integriteit en drive op de gezamenlijke challenge en onderneming. Powered by Achmea & Voeding Leeft 5

6 Het Challenge Concept Het concept van de Open Health Challenge is in 2004 door Achmea ontwikkeld voor het eigen management en begint aan het tiende jaar. Het is daarmee een beproefd concept. De Achmea Challenge was een programma waarin deelnemers werden uitgedaagd om impact te realiseren op een maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk waar ze zich persoonlijk aan verbonden. Op basis van het succes van het programma en de maatschappelijke uitdagingen in het zorgveld is vanaf 2012 gestart met de Open Health Challenge. Hier gaan deelnemers vanuit zorginstellingen en deelnemers vanuit Achmea samen de uitdaging om een verbetering in de zorg te realiseren. Nu is de samenwerking gezocht met Stichting Voeding Leeft om het Open Health Challenge concept ook in deze uitdagende sector in te zetten en innovaties op het gebied van voeding te realiseren. In dit jaar van het 2e lustrum gaat de Open Health Challenge nog een stap verder: voor het eerst wordt echt samen een bedrijf gestart om een doorbraak te realiseren. Voorbeelden vanuit eerdere Open Health Challenges: In 2013 vond de Open Health Challenge Hart voor Hart plaats met bestuurders uit de zorg en van Achmea en specialisten in de cardiologie. Op basis hiervan wordt nu de zorginfrastructuur voor cardiologie veranderd en een gezondheidsbedrijf gestart. In 2012 waren er twee Open Health Challenges, één ter verbetering van de zorg rondom Anorexia Nervosa en de ander gericht op het vernieuwen van de Palliatieve zorg. Voorbeelden van andere Achmea Challenges: Voor Stichting Humanitas zette een groep een woon-, welzijn- en zorgconcept voor dementen uiteen. Zij startten tevens een Stichting Best Practices, een centrum dat de goede ervaringen in de ouderenzorg verzamelt en verspreidt. Voor Stichting Mezzo, gericht op mantelzorg, organiseerde de groep met het bedrijfsleven en de politiek een landelijke Mantelzorgtop om de zorgen van mantelzorgers in Nederland bij de beslissers onder de aandacht te brengen. De Telegraaf had in dat weekeinde een volledig Mantelzorg-katern. 6 Powered by Achmea & Voeding Leeft

7 Voor het Diabetesfonds vond een groep een methode om de grote groep ongeïdentificeerde diabeten op te sporen. Daarnaast daagden zij op basis van onderzoek Nederland via de media uit om 10 miljoen kilo af te vallen op weg naar een gezondere leefstijl. Andere Challenges zijn bezig geweest met maatschappelijk thema s buiten de zorg zoals Jeugdwerkloosheid (wat resulteerde in het TV programma Help ik krijg een baan ), ongeletterdheid, openbare veiligheid, zwerfjongeren, drankmisbruik, zinloos geweld, gezonde voeding en onvermoede eenzaamheid. Ondernemen vanuit persoonlijke gedrevenheid Deelnemers nemen op persoonlijke titel en vanuit een persoonlijke gedrevenheid en ambitie op het thema deel aan de Open Health Challenge. De groep heeft zelf de regie over de invulling van hun ontwikkelproces, met ondersteuning van de begeleiders. Dit proces begint bij het bewust instappen vanuit persoonlijke motivatie en nieuwsgierigheid. Powered by Achmea & Voeding Leeft 7

8 Het instappen in de onderneming gaat gepaard met een inleg van 7.250,- per persoon. Dit bedrag wordt gebruikt voor groeps- en individuele coaching en begeleiding, ook tussen de blokken door, en is inclusief de verblijfskosten. Dit is overeenkomstig met de normale programmakosten voor de challenge als leer- en ontwikkelprogramma. Bij deze Open Health Challenge is het tevens een aandeel in het nieuwe bedrijf Voeding BV waarvan het eigendom evenredig is verdeeld over het aantal deelnemers. Na afloop van de Open Health Challenge Voeding als programma kunnen aandeelhouders doorgaan met het bedrijf en kunnen aandelen worden ingekocht of verkocht. Er is bij succes dus de optie om het geld terug te verdienen of beter nog om winst te maken. De aandeelhouder is normaal gesproken degene die de rekening betaald. Dat kan de organisatie zijn waar de deelnemer werkt of de deelnemer zelf. Mocht je wel inhoudelijke en persoonlijke betrokkenheid voelen maar moeite hebben met de volledige financiering voor deelname neem dan even contact op met de organisatie. Praktische eerste voorwaarde voor deelname aan de Open Health Challenge is dat je alle groepsdagen aanwezig kunt zijn. Door middel van het indienen van de motivatiebrief, geef je ook aan deze dagen beschikbaar te zijn. Het streven is een groep van ongeveer personen samen te brengen die echt het verschil kan maken in voeding in relatie tot gezondheid te beginnen met mensen met diabetes type II. Deze groep bestaat zoals eerder vermeld uit deelnemers uit de FMCG maar ook zorginstellingen, financiers en andere stakeholders inclusief Achmea. 8 Powered by Achmea & Voeding Leeft

9 Praktische informatie en inschrijving Data Kennismakingsgesprekken: april en mei 2014 Groepskennismaking met de ondernemersgroep (ochtend): dinsdag 13 mei 2014 van 09:30 uur - 13:00 uur Blok 1: Inleven, woensdag 21 mei (16:30 uur) tot en met vrijdag 23 mei (17:00 uur), met mogelijk uitloop tot 19 uur vanwege een bezoek aan het congres Arts en Voeding. Blok 2: Vernieuwen, donderdag 26 juni (13:00 uur) tot en met vrijdag 27 juni 2014 (17:00 uur) Blok 3: Inspireren, donderdag 25 september (9:00 uur) tot en met vrijdag 26 september 2014 (17:00 uur). Blok 4: Verbinden, donderdag 6 november (13:00 uur) tot en met vrijdag 7 november (17:00 uur) Slotmanifestatie: Waarmaken, donderdag 11 december (13:00 uur) tot en met vrijdag 12 december (13:00 uur) Locatie Tijdens de blokken verblijft de groep in een hotel in de Randstad. Selectieprocedure Wil je mee ondernemen? Beschrijf dan in een motivatiebrief van maximaal 2 A4 waarom je deel wilt nemen aan de Open Health Challenge Voeding. Besteed in deze brief in ieder geval aandacht aan de volgende vragen: Vanuit welke ambitie en motivatie wil je mee-ondernemen in de Open Health Challenge Voeding? Wat wil jij bijdragen aan de verbetering van relatie tussen zorg en voeding in Nederland? Wat vraagt dit van jou en wat is hierin jouw persoonlijke ontwikkelvraag om te onderzoeken? Powered by Achmea & Voeding Leeft 9

10 Vermeld in je brief ook onderstaande gegevens: Organisatie Functie Afdeling, onderdeel, divisie Aantal jaren werkervaring Geboortedatum adres Stuur je brief voor 6 maart 2014 naar Binnen 2 weken na deze datum ontvang je van ons een reactie. Met potentiële deelnemers wordt een persoonlijk gesprek gepland om met de Initiatiefnemers (van Achmea of Voeding Leeft) en een van de coaches wederzijds kennis te maken en stil te staan bij jouw persoonlijke motivatie en ideeën en bij de vraag wat mee-ondernemen in de Open Health Challenge voor jou kan betekenen. Eerste Open Health Challenge Voeding ondernemersbijeenkomst Na het persoonlijke gesprek vindt op 13 mei de eerste bijeenkomst plaats. De groep maakt dan kennis met elkaar en wisselt de motivatie en ambitie om met elkaar te gaan ondernemen uit als start voor het gezamenlijke proces. Voor meer informatie met betrekking tot de Open Health Challenge: Voeding kun je contact opnemen met Barbara Kerstens telefoon: ) of Jennifer op t Hoog telefoon: ) 10 Powered by Achmea & Voeding Leeft

11 Over Stichting Voeding Leeft: Voeding Leeft is een onafhankelijk platform van gepassioneerde innovatieve wetenschappers en artsen, tot koks en boeren. In 2011 is de stichting gestart met jaarlijks terugkerend Arts en Voeding Congres en worden diverse ervaringsprogramma s geïmplementeerd voor de chronische zieke patiënt, de medewerker en voor kinderen. De stichting werkt nauw samen met het Innovatienetwerk (ministerie EZ), zorgorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven en scholen. Dit alles om het belang van voeding in relatie tot gezondheid onder de aandacht te brengen en innovaties te ontwikkelen. In 2014 zal tevens de Open Health Challenge Oncologie plaatsvinden, mocht je hier meer informatie over willen neem dan even contact op via het eerder vermelde adres of telefoonnummer. Powered by Achmea & Voeding Leeft 11

12 a.186ah Powered by Achmea & Voeding Leeft

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie