Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?"

Transcriptie

1 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Brussel, Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem? Naar aanleiding van haar algemene vergadering heeft de Beroepsvereniging van het Krediet op vrijdag 30 januari een persconferentie georganiseerd over de vraag Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?" De kredietverlening kende een positieve groei in 2008: o 2,6% meer consumenten hebben een krediet afgesloten in o Het aantal kredietovereenkomsten steeg met 5,2%. In de eerste helft van 2008 kende de kredietverlening in België een behoorlijke groei. Er werden 2,8% meer hypothecaire kredieten afgesloten dan in de eerste helft van Het aantal klassieke consumentenkredieten daalde, het ontleende bedrag steeg wel. De kredietopeningen (o.a. winkelkaarten) kenden wel een sterke groei. De impact van de financiële crisis heeft zich laten voelen in het laatste trimester van De vraag naar kredieten daalde. Bij hypothecaire kredieten betrof de daling van de vraag 4%. Deze daling wordt verklaard door de afwachtende houding van de consument die wachtte op verdere daling van de rentevoeten en van de woningprijzen. Maar de consument voelde zich ook onzeker door de economische situatie. Ook de autokredieten daalden evenredig met de daling van de nieuw ingeschreven voertuigen. De andere consumentenkredieten zijn stabiel gebleven, ook al werden nu minder nieuwe kredietopeningen verstrekt. De kredietgevers bleven op verantwoorde wijze kredieten verschaffen in functie van de vraag en de economische situatie. Met de stijging van de kredietovereenkomsten met 5,2%, zijn ook de wanbetalingen toegenomen met 0,9%. Maar de stijging is relatief beperkt gebleven. Nietkredietschulden stegen bovendien blijkbaar sneller. Zo bijvoorbeeld telde distributienetbeheerder Eandis eind 2008, 26% meer wanbetalingen dan in Jammer genoeg zijn geen exacte cijfers over niet-kredietschulden bekend. De sector pleit voor meer onderzoek en registratie! Voor 2009 blijven de verwachtingen zeer voorzichtig, maar licht hoopvol. De rentetarieven zullen wellicht nog enige tijd aantrekkelijk blijven, en ook de hypothecaire kredietaanvragen zijn op het einde van vorig jaar nog met 9% gestegen, al kan nog niet van een trendbreuk gesproken worden. Marina De Moerlooze, Director Communication Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T F M

2 2 Het is echter belangrijk om vertrouwen te hebben in de toekomst. Wetgeving die gemakkelijk krediet wil verbieden kan beter vermeden worden. Een stabiel wetgevend kader met ruimte voor concurrentie is de beste garantie om kredieten aan goede voorwaarden te blijven verschaffen. Maar de kredietgever moet dit op verantwoorde wijze kunnen doen. Daarom moet de overheid werk maken van de concrete uitvoering van de wet die in 2000 reeds een centraal bestand van beslagberichten invoerde. Deze wet is nog steeds dode letter, waardoor de kredietgever een minder goed zicht heeft op de kredietwaardigheid van een kredietnemer. In dat kader pleit de BVK ook voor de omvorming van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren tot een ruimere schuldencentrale, zoals in Nederland en Duitsland. Krediet is belangrijk om de economie te ondersteunen. De sector werkt in dat kader nauw samen met de overheid om het federale relanceplan mee te helpen uitvoeren. Meer informatie Meer informatie kan bekomen worden bij Dhr. Piet Van Baeveghem, Secretaris-Generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (02/ / De volledige statistieken inzake hypothecair krediet ( ), opgesplitst per bestemming en per type rentevoet, zijn beschikbaar op de site van de BVK, op het adres onder de rubriek statistieken. FEBELFIN Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Eind 2007 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden meer dan 235 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als shared voice van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen. De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en proactiviteit..

3 Beroepsvereniging van het Krediet Union professionnelle du Crédit 1 Persconferentie BVK Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?

4 Beroepsvereniging sector van krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en hypothecair krediet, lid van Febelfin. 64 leden samen meer dan 96% Belgische markt consumentenkrediet en ± 90% Belgische markt hypothecair krediet. Aangesloten financiële instellingen : banken, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen (sommige verstrekken bovendien leasing), hypothecaire ondernemingen, kredietverzekeraars, distributie-ondernemingen erkend om consumentenkredieten te verstrekken, uitgevers van accreditief- en kredietkaarten. Erkend gesprekspartner van de overheden Belangrijke informatieve en vormende functie ten aanzien van leden Vervult ook informatieve rol ten aanzien van de consument (Kredietgids budgettabel brochure woonkrediet). BVK 2 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

5 7 vragen 1. Hoe presteerde Belgische markt krediet aan particulieren eerste helft van 2008? 2. Welke impact van financiële crisis op kredietverlening tweede helft van 2008? 3. Heeft de financiële crisis de wanbetalingen doen stijgen? 4. Worden niet-kredietschulden problematisch? 5. Marktvooruitzichten BVK voor 2009? 6. Wat vermijden in 2009? 7. Hoe verantwoorde kredietverlening versterken? 3 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

6 Vraag 1 Hoe presteerde Belgische markt krediet aan particulieren eerste helft van 2008? 4 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

7 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Bron : FODE - CBFA 5 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

8 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Vraag 1 A. Consumentenkrediet 6 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

9 7 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester

10 8 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester

11 9 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester

12 10 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester

13 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Vraag 1 B. Hypothecair krediet 11 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

14 Productie exclusief herfinancieringen % ,7% ,9% 1st sem ,5% x EUR 12 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

15 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Vraag 1 C. Samengevat 13 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

16 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Stijging van de productie t.o.v. de eerste helft van 2007: in aantal +2,8% in bedrag +2,5% 14 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

17 Vraag 1 Kredieten in België 1 ste semester Verrichtingen op afbetaling : sterke groei sinds maar het groeiritme vertraagt in de eerste helft van 2008 : : +30,3% in waarde // +9,1% in aantal : + 4,6% in waarde // - 4,25% in aantal Dus minder verrichtingen op afbetaling, maar het gemiddelde bedrag stijgt. Kredietopeningen : Aantal : +8,36% Opgenomen bedrag : +11,25% De kredietopeningen worden dus iets meer gebruikt als men rekening houdt met de verhouding tussen het aantal nieuwe kredietopeningen en de stijging van het totaal opgenomen bedrag. 15 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

18 Vraag 2 Welke impact van financiële crisis op kredietverlening tweede helft van 2008? 16 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

19 Vraag 2 Impact financiële crisis? Analyse op basis van BVK-cijfers: Daling kredietvraag 4 de kwartaal : Aantal hypothecaire kredietaanvragen daalt met -4% Kredietnemer leent kleinere bedragen (-11%) In lijn met de afwachtende houding van de consument: speculatie daling waarde woningen (woningen blijven langer te koop staan) speculatie verdere daling interestvoeten weinig vertrouwen in economische toekomst 17 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

20 Vraag 2 Impact financiële crisis? Daling kredietvraag 4 de kwartaal (vervolg): Aantal verstrekte autokredieten daalde in dezelfde mate als verminderd aantal inschrijvingen voor nieuwe wagens (-10,34%). De verhouding tussen het aantal verstrekte consumentenkredieten voor auto s en het aantal ingeschreven personenwagens (ongeveer 1 op 3) bleef onveranderd ten opzichte van het 4 de kwartaal van Hieruit blijkt dat de daling van het aantal ingeschreven voertuigen zeker niet het gevolg is van een vermeende inkrimping van het kredietaanbod. 18 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

21 Vraag 2 Impact financiële crisis? Verstrekte kredieten in het 4 de kwartaal : Los van verminderd aantal autofinancieringen zijn de overige consumentenkredieten op hetzelfde niveau gebleven als in het 4 de kwartaal van 2007 (aantal : + 1%). Kredietaanbod is dus op peil gebleven en de sector heeft de continuïteit van dienstverlening verzekerd, maar met inachtneming van de principes van verantwoorde kredietverlening. 19 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

22 Vraag 2 Impact financiële crisis? Besluit Continuïteit van de kredietverlening aan particulieren werd gegarandeerd. Vraag naar kredieten is gedaald. Kredietgevers zijn oog blijven houden voor verantwoorde kredietverlening, gelet op veranderde economische context. 20 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

23 Vraag 3 Heeft de financiële crisis de wanbetalingen doen stijgen? 21 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

24 Vraag 3 Stijging wanbetalingen? Centrale voor Kredieten aan Particulieren: 1,5% stijging aantal personen met betalingsmoeilijkheden in ,9% stijging aantal achterstallige contracten 22 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

25 Vraag 3 Stijging wanbetalingen? In perspectief plaatsen: 2,6% stijging aantal personen met kredietovereenkomsten in ,2% stijging aantal kredietovereenkomsten in ,7% daling aantal personen met betalingsachterstanden vergeleken met 2003 Constante daling van de ratio betalingsachterstanden / lopende kredietovereenkomsten 23 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

26 Vraag 3 Stijging wanbetalingen? Besluit : Ja, er is een stijging van de wanbetalingen. De BVK heeft reeds begin 2008 hiervoor gewaarschuwd. De stijging is echter eind 2008 relatief beperkt gebleven. 24 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

27 Vraag 4 Worden niet-kredietschulden problematisch? 25 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

28 Vraag 4 Niet-kredietschulden? In de loop van 2008 werd onder meer melding gemaakt van volgende stijgende schuldenlast die los staat van kredietschulden: Het Vlaams Patiënten Platform klaagt aan dat steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun ziekenhuisfacturen te betalen. Ook de ziekenhuizen luiden de alarmbel : in totaal zou voor 400 miljoen euro aan onbetaalde rekeningen openstaan personen ( gezinnen) in schuldbemiddeling in 2007 volgens Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. Meer en meer zijn basisbehoeften (telefoon, energie, huur, ziekenhuis, ) de oorzaak. in 2007 waren er inwoners van Brussel op de lijst met personen met betalingsmoeilijkheden van de gas- en elektriciteitsrekeningen, tegenover in 2004, hetzij een verdriedubbeling. KBC becijferde dat elk Belgisch gezin in euro meer zal betalen voor stookolie, benzine en diesel. En dan is de elektriciteitsfactuur nog niet betaald. 26 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

29 Vraag 4 Niet-kredietschulden? In 2007 werden volgens de VREG in Vlaanderen spectaculair veel meer gasmeters wegens wanbetaling afgesloten. In totaal draaiden netbeheerders maar liefst keer de gaskraan dicht. Dat is bijna drie keer zoveel als de jaren ervoor. Ook het aantal afgesloten elektriciteitsmeters verdubbelde in de loop van Steeds meer mensen betalen hun elektriciteits- of gasrekening niet meer op tijd en worden toegewezen aan een distributienetbeheerder. In 2006 telde Eandis wanbetalers, op waren dit er al , hetzij een stijging met 26%. Volgens een onderzoek van Intrum Justitia hebben zes op de tien mensen met een openstaande schuld meer dan één factuur niet betaald en zitten ze dus structureel in financiële moeilijkheden. Bovendien zijn de verschuldigde bedragen sterk gestegen. Vooral de leeftijdscategorie jaar blijkt een of meer openstaande facturen te hebben (60 pct van de ondervraagden). Zij kunnen vooral energie- en telecomfacturen niet betalen. 27 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

30 Vraag 4 Niet-kredietschulden? Uit de cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België blijkt bovendien dat bij één derde van de gemelde gevallen van collectieve schuldenregeling geen enkele achterstallige kredietovereenkomst in de Centrale is geregistreerd. Ook uit cijfers van het Observatoire du Credit et de l Endettement blijkt een steeds grotere impact van niet-kredietschulden. Tussen 2000 en 2007 hebben de OCMW s in Vlaanderen liefst 91,2% meer dossiers voor schuldbemiddeling moeten openen. Tom Dehaene voorspelde op dat door de enorme stijging van de energieprijzen het aantal mensen met afbetalingsproblemen nog verder zou stijgen. 28 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

31 Vraag 3 Niet-kredietschulden? Besluit : De niet-kredietschulden wegen steeds zwaarder door Toch zijn er op vandaag geen exacte en allesomvattende cijfers beschikbaar over deze andere schulden. Nood aan meer onderzoek naar dit fenomeen! 29 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

32 Vraag 5 Marktvooruitzichten BVK voor 2009? 30 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

33 Vraag 5 Marktvooruitzichten 2009? Intrestvoeten Rentetarieven blijven wellicht nog enige tijd erg aantrekkelijk. de lagere referte-indexen zullen op termijn tot lagere maximale jaarlijkse kostenpercentages inzake consumentenkrediet leiden. Hypothecaire kredietaanvragen Sterke terugval in november 2008, maar in december 9% hoger dan in december Goede hoop voor de toekomst, ook al zullen de gerealiseerde kredieten in januari en februari nog sterk te lijden hebben onder grote terugval van kredietaanvragen in oktober en november vorig jaar. 31 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

34 Vraag 5 Marktvooruitzichten 2009? Aanvragen consumentenkrediet De goede verkoopsresultaten van het autosalon laten een relance van de autokredieten vermoeden. Consumentenvertrouwen Indicator consumentenvertrouwen verbeterde in januari (-20) ten opzichte van dieptepunt in december (-25). Nationale Bank van België: de gezinnen schatten, mede als gevolg van de daling van de olieprijzen, hun toekomstige financiële situatie en spaarmogelijkheden merkelijk rooskleuriger in. 32 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

35 Vraag 5 Marktvooruitzichten 2009? Kredietaanbod Afgelopen jaar is het kredietaanbod aan particulieren op peil gebleven. Kredietgevers zullen ook in 2009 verder verantwoord krediet blijven verschaffen. Wanbetalingen bestaande kredieten De evolutie van de wanbetalingen hangt af van hoe snel de economie zal hernemen, maar zelfs al zou dit reeds op korte termijn gebeuren, toch zal er nog een impact zijn van de moeilijke tweede helft van Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

36 Vraag 6 Wat vermijden in 2009? 34 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

37 Vraag 6 Vermijden in 2009? Consumptie verminderen en vertrouwen verliezen! Er moet ook een ommekeer plaatsvinden in de hoofden van de ondernemers, consumenten en beleggers. Alleen wie in de toekomst gelooft, zal investeren, niet beknibbelen op zijn aankopen, of met vertrouwen weer voor de lange termijn beleggen. De psychologie is een van de belangrijkste factoren van een economie. (S. MAMPAEY in de TIJD ) 35 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

38 Vraag 6 Vermijden in 2009? De kredietwetgeving verstrengen Menig wetsvoorstel in het Parlement beoogt een verstrenging van de kredietwetgeving omdat kredietgevers te gemakkelijk krediet zouden verstrekken. Presentatie heeft aangetoond dat kredietgevers op verantwoorde wijze krediet verschaffen. 36 Verstrenging van kredietwetgeving zal ongetwijfeld krediet duurder en omslachtiger maken, en zodoende negatieve impact hebben op de kredietverschaffing. Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

39 Vraag 6 Vermijden in 2009? Extreme oplossingen voorstellen Er mag NIET in extremen vervallen worden. Pleidooi voor verplichte kredietverlening aan iedereen middels de oprichting van een Fonds. > Kan makkelijk tot excessen leiden (cfr Verenigde Staten), > Geen afdoende risicobeoordeling meer > Ten koste van gemeenschap en kredietnemer > Grotere kans op overmatige schuldenlast. 37 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

40 Vraag 7 Hoe verantwoorde kredietverlening versterken? 38 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

41 Vraag 7 Verantwoorde kredietverlening versterken? Centraal bestand van beslagberichten Reeds in 2000 oprichting Centraal bestand van beslagberichten voorzien > kredietgevers beter zicht op de schuldtoestand van de kredietnemer Bijna 9 jaar later bestand nog steeds niet operationeel! 39 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

42 Vraag 7 Verantwoorde kredietverlening versterken? Schuldencentrale Omvorming Centrale voor Kredieten aan Particulieren tot schuldencentrale (cfr. Nederland en Duitsland) Nationale Bank wijst er terecht op dat: de problematiek van de overmatige schuldenlast zich met andere woorden niet tot het krediet beperkt : consumenten kampen immers vaak ook met andere betalingsmoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot gezondheidszorg, energiefacturen, telefoon, huur of fiscale schulden. (Statistische brochure kredietcentrale 2008) 40 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

43 Vraag 7 Verantwoorde kredietverlening versterken? Statuut tussenpersonen hypothecair krediet Categorie van tussenpersonen ontsnapt aan elke vorm van reglementering. Gelet op belang hypothecair krediet voor consument, is situatie niet langer gerechtvaardigd. Verantwoorde kredietverlening vereist wettelijke verankering rechten en plichten van tussenpersoon. 41 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

44 Vraag 7 Verantwoorde kredietverlening versterken? Relanceplan Regering Groene kredieten Samenwerking met overheid om economische ontwikkeling te ondersteunen. (kabinet van Staatssecretaris Bernard Clerfayt ) Overheid neemt 1,5 % ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende investeringen. Intresten die natuurlijke personen zelf betalen genieten belastingvermindering. 42 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

45 Heeft u nog vragen? Avez-vous encore des questions? 43 Persconferentie BVK Conférence de presse UPC

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd.

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Persinfo Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Een eerste verandering voor de klant is de

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå a~îáç=`bifp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument?

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 7 2.1. Positieve punten van het voorontwerp van wet op het consumentenkrediet 8 Raadgevingsplicht

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet : De risico s van consumptief De laatste jaren is de rente wereldwijd relatief laag. Dit heeft bijgedragen aan vermogensprijsstijgingen en een snelle groei. Tegelijkertijd is het aantal mensen met probleemschulden

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Febelfin 1 Standpunt. Vooraf

Febelfin 1 Standpunt. Vooraf Aanbevelingen van de bijzondere parlementaire commissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia Febelfin 1 Standpunt Vooraf Febelfin en haar

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05 Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen jaarverslag 2004-05 3 4 7 12 13 Woord vooraf Historische achtergrond van de Bemiddelingsdienst Minder ontvankelijke klachten De door het Bemiddelingscollege

Nadere informatie

DE GEVAREN VAN DE KREDIETKAART

DE GEVAREN VAN DE KREDIETKAART DE GEVAREN VAN DE KREDIETKAART JAARPROGRAMMA 2010-2011 De gevaren van de kredietkaart Alle deelnemers krijgen een kleine test. Je kan deze test als opwarmer gebruiken. Doel is om na te gaan of je eerder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Inleiding Woningprijzen

Inleiding Woningprijzen ABSTRACT Tussen 2005 en 2009 stegen de prijzen van de goedkoopste woningen in België met 51% terwijl de prijzen van de duurste woningen slechts 23% duurder werden. De laagste koopbudgetten werden dus geconfronteerd

Nadere informatie

Kredietcrisis deint verder uit

Kredietcrisis deint verder uit uw nieuwsbrief van Dexia Bank beleggingen 2008 Maart Kredietcrisis deint verder uit De financiële markten blijven in de ban van de kredietcrisis. Het blijft dan ook slecht nieuws regenen voor de financiële

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1 Inhoudsopgave INLEIDING 4 1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1.1. Verhogen van de minimumuitkeringen en de vervangingsinkomens tot boven het niveau van de Europese armoedegrens 1.2. De toegang tot

Nadere informatie

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens Impact van de lage rente op het financieel gedrag P. Stinglhamber Ch. Van Nieuwenhuyze M.-D. Zachary Inleiding In dit artikel worden, aan de hand van de Belgische financiële rekeningen voor het hele jaar

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie