Gegevens aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:"

Transcriptie

1 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van toepassing - aan ons verstrekt. Wij verzoeken u alleen kopieen te verstrekken, dus geen originele documenten. U kunt de kopieen samen met dit ingevulde formulier afgeven op, of per post sturen naar, onderstaand adres. Het is ook mogelijk de stukken te scannen en per digitaal aan te leveren op onderstaand adres. per post of afgeven op adres: Doemijnbelasting.nl Schieland GH LELYSTAD Via (scannen): Persoonlijke informatie Uw gegevens Telefoonnummer : adres : Burgerservicenummer : Bankrekening teruggave : Gegevens van uw fiscale partner Burgerservicenummer : Bankrekening teruggave : Voor gehuwden: Bent u het hele jaar 2012 gehuwd geweest? Ja / Nee Bent u in 2012 gehuwd? Ja / Nee : Zo ja, vanaf (datum) : Bent u in 2012 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja / Nee : Zo ja, vanaf (datum) : Bent u in 2012 gescheiden? Ja / Nee : Zo ja, op (datum) : Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee

2 Vervolg persoonlijke informatie Voor ongehuwden: Woonde u in het hele jaar 2012 samen? Bent u beiden het hele jaar 2012 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja / Nee : Zo nee, welke periode Ja / Nee wel (data) : Bent u in 2012 gaan samenwonen? Ja / Nee : Zo ja, op (datum) : Bent u in 2012 uit elkaar gegaan? Ja / Nee : Zo ja, op (datum) : Kinderen: Hebt u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul dan hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in. Voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Algemene informatie Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2012 (met meegestuurde bijlagen); Alle corrrespondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2012 hebt ontvangen; Jaaropgaven van uitkeringsinstantie(s), werkgever(s) of laatste loonstrook 2012 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen); Verzorgt Doemijnbelasting.nl voor het eerst uw aangifte? Dan ontvangen wij graag een kopie van uw aangifte 2011 (ook van uw eventuele partner). Aanslagen / teruggaven Het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag 2013 is niet inbegrepen in de dienstverlening. Wij zullen u wel informeren als wij vinden dat een wijziging verstandig is. (Definitieve) aanslag Inkomstenbelasting 2011 (H.06); (Voorlopige) aanslag / teruggave Inkomstenbelasting 2012; Voorlopige aanslag / teruggave Inkomstenbelasting 2013; Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) 2012.

3 Toeslagen Het aanvragen of wijzigen van huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2013 is niet inbegrepen in de dienstverlening. Wij zullen u wel informeren als wij vinden dat een wijziging verstandig is. De beschikking huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2012 (+ jaaropgaaf KDV); Voorlopige beschikking huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2013; Ouderschapsverlof Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting. Levensloopverlof Opgave van het bedrag dat u in 2012 hebt opgenomen van uw levensloopspaarrekening voor onbetaald verlof. Inkomsten uit overige werkzaamheden Hierbij kunt u denken aan inkomsten voor alfahulp, freelancer, kinderopvang, schoonmaakwerkzaamheden, folderwijk, maar ook winsten uit pokerspelen (voor elke maand dat de opbrengst hoger was dan 454). Jaaropgave inkomen; Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten, etc.; Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Hebt u in 2012 regelmatig met openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan graag uw OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

4 Eigen woning Geldige WOZ-beschikking 2012 (Let op: waardepeildatum ). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2012 hebt ontvangen; Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning; Fiscaal jaaroverzicht van in 2012 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten (niet aflossing of premies); De eigenwoningschuld per Opgave van in 2012 betaalde erfpachtcanon In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing; Rekening(en) makelaar / taxateur in 2012; Afrekening(en) notaris in verband met aan- en verkoop eigen woning in 2012; Opgave van ontvangen (bouw)depotrente over 2012; Opgave van ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. Bent u in 2012 verhuisd naar een nieuwe woning? Sinds welke datum woont u daar? Hebt u tijdelijk twee eigen woningen (gehad)? Dan van beide woningen een WOZ-beschikking (zie uitleg hierboven); Is de in 2012 leegstaande nieuwe woning bedoeld om binnen drie jaar als eigen woning te gebruiken? Zo ja, dan ook van deze woning een opgave van hypotheekrente en kosten; Is de in 2012 leegstaande oude woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Zo ja, op welke datum hebt u de woning verlaten en een opgave van hypotheekrente en kosten; Is de oude eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van de verkoop? Zo ja, dan graag specifica es (periode verhuurd, verhuuropbrengst etc). Lijfrente en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering Kopie van de polis(sen); Een opgave van de in 2012 betaalde premies lijfrente; Een opgave van de in 2012 betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of inkomensdekking; Berekening waaruit de jaar- / reserveringsruimte blijkt. Indien u die berekening niet hebt: De opgave van uw pensioenaangroei 2011 en jaaropgave pensioen 2011 (factor A over 2011). Dit overzicht ontvangt u via uw persioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij uw aangifte niet invullen. Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw pensioenaangroei (factor A) over de laatste 7 jaar (in verband met berekening reserveringsruimte).

5 Vermogen (box 3) Hierbij kunt u denken aan: tegoeden op Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten en onroerende zaken. Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld Jaaropgaven van alle bankrekeningen (incl. spaarloon) waarop de saldi staan per en per , ook die van uw kinderen tot 18 jaar; Effecten en beleggingen Jaaropgaven van de bank met daarop de waarde van effecten/aandelen etc. per en per ; Overige onroerende zaken (niet de eigen woning) Het adres en de waarde van onroerende zaken in het buitenland (bijv. vakantiewoning); Jaaropgaven van alle andere (bank)spaarproducten per en per ; Hebt u kapitaalverzekeringen? Zo ja, dan graag een kopie van de polis(sen) en de jaaropgaven met de saldi per en per ; Hebt u vorderingen? Zo ja, dan het saldo per en per ; Hebt u meer dan 500 contant geld? Zo ja, dan het saldo per en per ; Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen Het adres en de waarde van de 2e en volgende woningen in Nederland; Het adres en waarde van overige onroerende zaken (bijvoorbeeld garagebox); Hebt u een monumentenpand? Ja / Nee Schulden Saldi van alle schulden per en per Hierbij kunt u denken aan schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, electra, internet en telefonie etc. Alimentatie Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie + naw-gegevens en geboortedatum ex-partner Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten. Voorletters, achternaam, geslacht en geboortedatum per kind opgeven.

6 Ziekte, invaliditeit, dieet en andere specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 ziektekosten betaald die niet (geheel) zijn vergoed door uw verzekering? Of had u in 2012 ziektekosten die onder het eigen risico vielen? Dan hebt u misschien recht op aftrek van die kosten. Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist; Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende; Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, kunstgebit, etc.; Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten van artsen, tandartsen en ziekenhuizen; Eigen bijdrage arts, tandarts, specialist; Overzicht van de verzekering met daarop de niet vergoede kosten in 2012; Specificatie van reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen; Specificatie van reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenhuisbezoek (let op: geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele reisafstand meer was dan 10 km). Studie Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten: lesgelden, boeken en vakbladen. Giften Bewijsstukken en overzicht gedane giften. Tot slot Deze checklist geeft een opsomming van de meest voorkomende situaties, maar is niet volledig. Mist u iets op de lijst en twijfelt u of het van belang is voor uw aangifte: stop het voor deze zekerheid bij uw spullen!

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2012 (IB-aangifte 2012) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2014 (IB-aangifte 2014) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie