De nieuwe cijfers voor het jaar Tarieven in box Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent..."

Transcriptie

1 De nieuwe cijfers voor het jaar Tarieven in box Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box Verliesverrekening vennootschap... 4 Tarief in box Winst uit onderneming... 4 In aftrek beperkte kosten... 4 Zakelijke kilometers met privé auto... 4 Afschrijving bedrijfsmiddelen... 5 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen... 5 Investeringsaftrek... 5 Bijtelling ondernemingsauto... 5 Bijtelling wonen in bedrijfspand... 6 Ondernemersaftrek... 6 Zelfstandigenaftrek... 6 Beperking zelfstandigenaftrek voor niet-starters... 6 Startersaftrek... 7 Ondernemersaftrek voor 65-plussers... 7 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk... 7 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid... 7 MKB-winstvrijstelling... 7 Oudedagsreserve... 7 Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemer... 7 Loon... 8 Gebruikelijk loon... 8 Loonaangiftes dga s... 8 Stamrecht in bankspaarvorm... 8 Reisaftrek... 8 Onbelaste reiskostenvergoeding van uw werkgever... 9 Bijtelling auto van de zaak... 9 Personeelsleningen... 9 Terbeschikkingstellingsregeling... 9 Eigen woning Eigenwoningforfait Kapitaalverzekering eigen woning Banksparen voor aflossing eigenwoningschuld Herleving renteaftrek na tijdelijke verhuur Vrijstelling kamerverhuur Bijleenregeling Aftrekbare lijfrentepremies Niet-aftrekbare lijfrentepremies Afkoop kleine lijfrentes

2 Uitgaven voor specifieke zorgkosten Drempel Verhoging bepaalde kosten Aftrek levensonderhoud voor kinderen Aanmerkelijk belang Sparen en beleggen Heffingvrij vermogen Ouderentoeslag Kindertoeslag Afgezonderde particuliere vermogens (APV s) Aftrek erfbelasting Schuldendrempel Waardering verhuurde woningen Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Vrijstelling contant geld Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal Heffingskortingen Teruggave algemene heffingskorting aan minstverdienende partner Arbeidskorting Ouderenkorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Doorwerkbonus Aanslaggrens Heffings- en invorderingsrente Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Maximum bijdrage-inkomen Percentage inkomensafhankelijke bijdrage Boetebeleid Zwartspaarders Niet aangeven privé-gebruik auto Copyright en Disclaimer

3 De nieuwe cijfers voor het jaar 2010 Ieder jaar per 1 januari worden de tarieven en ook een aantal andere regelingen gewijzigd. En er worden nieuwe regelingen ingevoerd. Ook zo per 1 januari Deze wijzigingen zijn weliswaar niet van belang voor de aangifte die u binnenkort gaat doen, maar u kunt deze informatie gedurende het jaar wel gebruiken, bijvoorbeeld bij de berekening van het belastingvoordeel bij de aankoop van een huis, of voor de gevolgen van samenwonen, trouwen of scheiden. Als service krijgt u van ons dan ook een overzicht van de wijzigingen die per 1 januari 2010 zijn ingevoerd. U kunt dit ieder jaar van ons verwachten, want helaas zijn er ook ieder jaar wijzigingen te melden. Tarieven in box 1 De tarieven in box 1 wijzigen ieder jaar. Het gaat daarbij niet alleen om het tarief zelf, maar vooral ook om de schijven waarin de tarieven van toepassing zijn. U vindt hieronder de gewijzigde tarieven. Tarief als u nog geen 65 jaar bent bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan totaal tarief heffing over totaal van de schijven ,45% ,95% ,00% ,00% Tarief als u 65 jaar bent bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan totaal tarief heffing over totaal van de schijven ,55% ,05% ,00% ,00% 3

4 Tarief in het jaar van 65 worden In het jaar dat u 65 wordt, gelden in de eerste twee schijven gemiddelde tarieven, afhankelijk van de maand waarin u 65 wordt. De tarieven in de derde en vierde schijf zijn 42%, en 52%. maand waarin u 65 wordt percentage in schijf 1 percentage in schijf 2 januari 15,55% 24,05% februari 17,04% 25,54% maart 18,53% 27,03% april 20,03% 28,53% mei 21,52% 30,02% juni 23,01% 31,51% juli 24,50% 33,00% augustus 25,99% 34,49% september 27,48% 35,98% oktober 28,98% 37,48% november 30,47% 38,97% december 31,96% 40,46% Tarief in box 2 Het tarief in box 2 (winst uit aanmerkelijk belang) bedraagt 25%. Verliesverrekening vennootschap In de vennootschap is een uitbreiding voor de verliesverrekening opgenomen. De normale verliesverrekening is 1 jaar terug en 9 jaar vooruit. Naar keuze kunt u voor uw BV verliezen over 2009 en jaar terug en 6 jaar vooruit verrekenen. Tarief in box 3 Het tarief in box 3 bedraagt 30% over een vast inkomen van 4% van uw belaste vermogen. Winst uit onderneming In aftrek beperkte kosten Sommige kosten zijn in aftrek beperkt tot 73,5% daarvan. U mag er voor kiezen om deze kosten helemaal af te trekken, maar dan moet u 4300 (2009: 4200) bij uw winst tellen. Het gaat om de kosten van voedsel, drank en genotsmiddelen, representatie en congressen, seminars en dergelijk. Zakelijke kilometers met privé auto Voor zakelijke kilometer die worden gereden met de privé auto mag een bedrag van 0,19 per kilometer ten laste van de winst worden gebracht. 4

5 Afschrijving bedrijfsmiddelen Bepaalde investeringen die plaatsvinden in 2010 mogen in twee jaar worden afgeschreven. Dit mag (onder andere) niet voor gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële aktiva (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s. Deze willekeurige afschrijving mag wel worden toegepast op taxi s en zeer zuinige personenauto s (CO 2 -uitstoot van maximaal 95 gr/km voor dieselauto s en 110 gr/km bij andere personenauto s). Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het ter beschikking stellen aan derden (verhuur). Als investeren geldt het aangaan van een verplichting of het maken van voortbrengingskosten. De willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan de het bedrag dat is betaald of de voortbrengingskosten die zijn gemaakt. Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen De beperking voor afschrijving van gebouwen vindt geen toepassing voor gebouwen die kwalificeren als milieubedrijfsmiddel. De boekwaarde van dergelijke gebouwen mag dalen beneden de bodemwaarde. Dat geldt voor investeringen die vanaf 1 januari 2009 zijn gedaan. Investeringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is als volgt aangepast. Bij een investeringsbedrag van meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringaftrek % verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat hoger is dan Zeer zuinige personenauto s, waaronder elektrische personenauto s, komen met ingang van 1 januari 2010 in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvestering-aftrek. Bijtelling ondernemingsauto Er geldt een bijtelling van 14% voor het privégebruik als er sprake is van een geringe CO 2 -uitstoot. Daarvan is sprake als deze niet hoger is dan 95 gr/km voor dieselauto s en niet hoger dan 110 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgasauto s. Dan is er nog een middentarief voor auto s met een CO 2 -uitstoot van meer dan 95 maar maximaal 116 gr/km voor dieselauto s en meer dan 110 maar maximaal 140 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgas auto s. Voor deze auto s geldt een bijtelling van 20%. Voor auto s die hieraan niet voldoen is de bijtelling 25%. Voor auto s die helemaal geen CO 2 -uitstoot hebben (bijvoorbeeld elektrische auto s) hoeft u geen bedrag bij het inkomen te tellen. 5

6 Bijtelling wonen in bedrijfspand Woont u in een pand dat op uw ondernemingsbalans staat, dan moet u het volgende bedrag bij uw winst tellen. Bijtelling woongedeelte ondernemingspand als de WOZwaarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het percentage ,75%, minimaal ,95% ,05% ,15% ,30% en hoger plus 1,45% van de WOZwaarde boven Ondernemersaftrek Voor de ondernemersaftrek gelden de volgende bedragen. Zelfstandigenaftrek Bij een winst van Gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de zelfstandigenaftrek Beperking zelfstandigenaftrek voor niet-starters De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet meer worden verrekend met ander box 1- inkomen, zoals loon, pensioen- of VUT-inkomen. Als daardoor (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt dit bedrag maximaal 9 jaar lang alsnog verrekend met winst. 6

7 Startersaftrek De startersaftrek bedraagt Ondernemersaftrek voor 65-plussers Ondernemers die bij het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn, en die overigens ook voldoen aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek, hebben recht op de helft van bovenstaande bedragen. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk De S- & O-aftrek bedraagt , voor starters verhoogd met Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Een ondernemer die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming start, heeft recht op de startersaftrek voor arbeidsongeschikten van , 8000 en 4000 in het eerste, tweede respectievelijk derde jaar van ondernemerschap (maar niet meer dan de winst) bij een verlaagd urencriterium van 800 uur. U moet dan starter zijn, dat wil zeggen in één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer zijn geweest, en een uitkering genieten op grond van de WIA, WAO, WAZ of Wajong. Als u meer dan 1225 uur in de onderneming werkt, vervalt de startersaftrek voor arbeidsongeschikten en heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling. MKB-winstvrijstelling Iedere ondernemer heeft recht op een aftrek van 12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Dit heet de MKB (midden en kleinbedrijf)-winstvrijstelling. Het is hiervoor niet nodig dat u aan het urencriterium voldoet. Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt 12% van de winst, maar niet meer dan Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemer De stakende ondernemer mag voor maximaal het volgende bedrag een lijfrente bedingen van zijn stakingswinst: als - U bij het staken 60 jaar of ouder was; of - U bij het staken 45% of meer arbeidsongeschikt was en de lijfrentetermijnen binnen zes maanden na het staken ingaan; of - De staking het gevolg is van overlijden van de ondernemer (dan mag uitsluitend een nabestaandenlijfrente worden bedongen; als - U bij het staken 50 jaar of ouder bent; of - De lijfrentetermijnen direct na het staken ingaan; in overige gevallen. U moet wel andere opgebouwde voorzieningen in mindering brengen. Zie module Winst uit onderneming. 7

8 Loon Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon bedraagt voor Als het gebruikelijke loon bij uw BV (inclusief alle BV s die tot hetzelfde concern behoren) niet hoger is dan 5000, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. U hoeft dan niet meer aan te tonen dat het gebruikelijk is dat het loon zo laag is. Er hoeft geen loonadministratie te worden opgezet (tenzij er werkelijk loon wordt uitbetaald). Bovendien is de gebruikelijkloonregeling voortaan alleen maar van toepassing als u arbeid verricht voor een BV (NV) waarin u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft en niet meer als in situaties waarin u een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan uw BV. Loonaangiftes dga s Als u enig personeelslid bent van uw eigen BV, kunt u er voor kiezen nog maar een maal per jaar aangifte loonheffingen te doen. Dat moet dan in januari van het volgende jaar. U mag niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Stamrecht in bankspaarvorm U kunt een gouden handdruk vanaf 1 januari 2010 behalve bij een verzekeringsmaatschappij of een eigen stamrecht BV ook onderbrengen op een geblokkeerde bankrekening, vergelijkbaar met een bancaire lijfrente. Aan de deblokkering worden dezelfde eisen gesteld als bij een stamrecht bij een verzekeraar of eigen BV. Reisaftrek De bedragen voor de reisaftrek voor het woon-werkverkeer met openbaar vervoer kunt u in de navolgende tabel vinden. reisafstand in kilometers meer dan niet meer reisaftrek dan Deze tabel geldt voor reizen op vier dagen per week of meer. Als u drie, twee of één dag reist, moet u de bedragen evenredig verminderen. 8

9 Als de enkele reisafstand groter is dan 90 kilometer, bedraagt de aftrek 0,22 per kilometer vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar maximaal Onbelaste reiskostenvergoeding van uw werkgever Uw werkgever mag u voor alle reiskosten een vergoeding van 0,19 per kilometer geven. Dat geldt niet alleen voor zakelijke kilometers, maar ook voor het woon-werkverkeer. Als u met het openbaar vervoer reist, mag uw werkgever u hiervoor de werkelijke kosten vergoeden bovenop de 0,19 per kilometer voor het vervoer van en naar het station of bushalte met eigen vervoer. Bijtelling auto van de zaak De bijtelling voor het privégebruik bedraagt 14% van de cataloguswaarde als er sprake is van een geringe CO 2 -uitstoot. Daarvan is sprake als deze niet hoger is dan 95 gr/km voor dieselauto s en niet hoger dan 110 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgasauto s. Dan is er nog een middentarief voor auto s met een CO 2 -uitstoot van meer dan 95 maar maximaal 116 gr/km voor dieselauto s en meer dan 110 maar maximaal 140 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgas auto s. Voor deze auto s geldt een bijtelling van 20%. Voor auto s die hieraan niet voldoen wordt de bijtelling verhoogd tot 25%. Voor een auto met een CO 2 -uitstoot van nihil geldt een bijtelling van 0%. Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de bijtelling voor auto s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen tenminste 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. De catalogusprijs is hier niet meer van belang. Personeelsleningen De rente op personeelsleningen wordt tot het loon gerekend als deze minder bedraagt dan 2,5%. Als de lening wordt gebruikt voor de eigen woning en de rente in de inkomstenbelasting aftrekbaar zou zijn, hoeft er geen voordeel tot het loon te worden gerekend. Terbeschikkingstellingsregeling Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de onderneming van een verbonden persoon, of aan de uw eigen BV of die van een verbonden persoon, of een samenwerkingsverband daarvan, zijn belast in box 1. Vanaf 1 januari is een aantal versoepelingen aangebracht in deze regeling. U kunt een ter beschikking gesteld pand voortaan geruisloos inbrengen in de BV. U hoeft in de inkomstenbelasting niet af te rekenen over de boekwinst. De BV gaat verder met de boekwaarde die het pand voor u in privé had. Er hoeft ook geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Voor het ter beschikking stellen wordt een vrijstelling ingevoerd van 12% van het resultaat dat u daaruit haalt (vergelijkbaar met de MKB-winstvrijstelling). U krijgt recht op het vormen van een herinvesteringreserve en kostenegalisatiereserve. Het is makkelijker om uitstel van betaling te krijgen bij het einde van een ter beschikkingstelling. U hoeft niet meer aan te tonen dat u onvoldoende middelen heeft om de belasting over de stakingswinst te betalen. 9

10 Eigen woning Eigenwoningforfait U kunt de bedragen van het eigenwoningforfait in de tabel hieronder vinden. als de WOZwaarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het percentage nihil ,20% ,30% ,40% ,55% plus 0,8% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven Als u tijdelijk uitgezonden bent blijft uw eigen woning onder de eigenwoningregeling vallen (voor precieze voorwaarden zie de module Eigen woning) met een eigenwoningforfait van 1% tot een WOZ-waarde van plus 1,15% over de WOZ-waarde daarboven. Voor het jaar 2010 moet u uitgaan van de WOZ-waarde per 1 januari Kapitaalverzekering eigen woning De vrijstellingen voor een kapitaalverzekering eigen woning zijn als volgt aangepast: - bij een premiebetaling van ten minste twintig jaar waarbij de hoogste premie niet meer dan tien keer zo hoog is als de laagste, bedraagt de vrijgestelde uitkering ; - bij een premiebetaling van ten minste vijftien jaar waarbij de hoogste premie niet meer dan tien keer zo hoog is als de laagste, bedraagt de vrijgestelde uitkering Banksparen voor aflossing eigenwoningschuld De vrijstellingen voor het banksparen eigen woning bedragen bij een inleg van minimaal 15 jaar en bij een inleg van minimaal 20 jaar. Herleving renteaftrek na tijdelijke verhuur Als u een nieuwe woning heeft gekocht, daarheen verhuist en uw oude woning leeg te koop zet, valt deze oude woning nog onder de eigenwoningregeling gedurende het belastingjaar en de twee daaropvolgende jaren. In deze verhuisperiode hoeft u geen eigenwoningforfait aan te geven over deze woning, maar mag u de rente en erfpachtcanons wel aftrekken. Vanaf het moment dat u de woning gaat verhuren, verhuist deze naar box 3. U moet dan de waarde van deze woning verminderd met de schuld daarvoor als belast vermogen aangeven. Op dit moment wordt de eigenwoningreserve gevormd en is eventueel een deel van de rente op de nieuwe woning niet meer aftrekbaar, omdat de eigenwoningreserve de schuld voor die woning verlaagt. Ook een kapitaalverzekering (spaarrekening, beleggingsrecht) eigen woning 10

11 loopt hiermee ten einde. Als deze verhuur tijdelijk is (u wilt de woning immers liever verkopen), dan kwam in deze situatie geen verandering, óók niet als de verhuisperiode nog niet was verlopen. Daarin komt per 1 januari 2010 verandering. Als de woning binnen de verhuisperiode weer leeg komt, verhuist hij weer terug naar box 1, met een eigenwoningforfait van 0 en renteaftrek. Achteraf gezien hoeft dan toch geen eigenwoningreserve te worden gevormd, en ook de ontkoppeling van kew, sew en bew hebben dan niet plaatsgevonden. Deze regeling geldt niet alleen voor tijdelijke verhuur na 1 januari 2010, maar ook als de tijdelijke verhuur begon in 2008 of 2009, en zelfs als hij al in 2008 en 2009 is geëindigd. Voor de soms bizarre gevolgen van deze wijziging kunt u op onze site het artikel daarover lezen. Dit kunt u vinden onder Nieuws en Artikelen. Vrijstelling kamerverhuur De kamerverhuurvrijstelling is verhoogd tot een bedrag van Bijleenregeling In de bijleenregeling zijn drie wijzigingen aangebracht. 1. U mocht in 2009 de rente over de lening ter financiering van de kosten voor het krijgen van een hypotheek alleen maar aftrekken als u een eerste eigen woning aanschafte. Bij verhuizing van een eigen woning naar een volgende eigen woning was deze rente niet aftrekbaar, tenminste: dat vond de staatssecretaris. Daarin is nu per 1 januari 2010 verandering gekomen. Deze rente is aftrekbaar, of u nu in uw eerste of in een volgende eigen woning woont. 2. De eigenwoningreserve (overwaarde bij verkoop van uw hoofdverblijf) vervalt vanaf 1 januari 2010 niet pas na 5 jaar, maar na 3 jaar. 3. Per 1 januari 2010 vervalt in de bijleenregeling de goedkoperwonenregeling. Deze regeling hield in dat de eigenwoningschuld op een nieuw gekochte woning minimaal de eigenwoningschuld op de oude eigen woning mocht bedragen (maar nooit meer dan de waarde van de nieuwe woning). In de nieuwe regeling moet de eigenwoningreserve altijd volledig worden afgeboekt, zelfs als de nieuwe eigenwoningschuld daardoor 0 wordt. Voorbeeld U verkocht uw woning voor (na aftrek van makelaarskosten). De eigenwoningschuld bedroeg Uw eigenwoningreserve was dus U kocht een nieuwe woning voor Na afboeking van de eigenwoningreserve van zou de nieuwe eigenwoningschuld zijn. Door de goedkoperwonenregeling bedroeg deze echter In de nieuwe regeling, die per 1 januari 2010 ingaat, bedraagt de eigenwoningschuld dus nog maar Aftrekbare lijfrentepremies U kunt premies voor een lijfrente aftrekken tot de volgende bedragen: - Ingevolge de jaarruimte maximaal De AOW-franchise bedraagt De reserveringsruimte bedraagt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 6831 en als u op 1 januari jaar of ouder bent, maximaal Bij de berekening van de jaarruimte moet u uitgaan van de inkomensgegevens over het jaar 2009 en ook van de pensioenaangroei over

12 De maximale premiegrondslag is Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaarlijkse uitkering Premies en de inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht ingevolge de jaarruimte en de reserveringsruimte moeten voor 1 januari 2011 worden betaald om over 2010 in aftrek te worden gebracht. Voor for-lijfrenten en stakingswinstlijfrente mag de premie voor 1 juli 2011 worden betaald om over het voorafgaande jaar te worden afgetrokken. Niet-aftrekbare lijfrentepremies Per 1 januari 2009 is een wijziging opgetreden in de belastingheffing van lijfrenten waarvan de premie niet in aftrek is gebracht. Deze vallen nooit meer in box 3, maar moeten in box 1 worden afgewikkeld. De belastingheffing vindt daar plaats volgens de (beperkte) saldomethode. De niet-afgetrokken premies mogen worden afgetrokken van de uitkering, zodat deze niet belast zijn. Voor premies die na 1 januari 2009 zijn betaald, worden deze beperkt tot Betaalt u in een jaar meer dan 2269 premie die u niet aftrekt, dan mag u dit meerdere niet van de uitkeringen aftrekken voor het berekenen van de belasting. Deze regeling had ook moeten gaan gelden voor oude kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule (afgesloten voor 16 oktober 1990) waar nu nog premie voor wordt betaald. Dat is de wetgever echter vergeten, en daarom is dat per 1 januari 2010 alsnog ingesteld. Het kan dus zijn dat u over 2009 dergelijke verzekeringen nog gesplitst in een box 1- en een box 3-gedeelte moet aangeven. In 2010 worden ook deze verzekering volgens dezelfde methodiek belast. Voorbeeld U betaalt in 2009 en in 2010 nog 4000 premie op een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Deze zijn niet aftrekbaar. Uw uitkeringen starten in 2011, de jaarlijkse termijnen zijn Voor de premies die u in 2009 betaalde, geldt de volledige saldomethode, voor die van 2010 de beperkte saldomethode. In het eerste jaar hoeft u geen belasting te betalen, omdat u 3500 niet aftrekbare premie in mindering mag brengen op de uitkering. In het tweede jaar mag u voor 2009 nog 500 aftrekken en voor , bij elkaar is dat Dit bedrag mag u in mindering brengen op de uitkering. U betaalt belasting over = 731. Afkoop kleine lijfrentes Lijfrentes kunnen tot een bedrag van 4146 (per lijfrentecontract, bij meerdere contracten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij voor de contracten gezamenlijk) worden afgekocht zonder sanctieheffingen. Hetzelfde geldt voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten Drempel Tot een drempelinkomen van bedraagt de niet-aftrekbare drempel 1,65% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten met een minimum van 121. Voor het inkomen boven deze bedraagt de drempel 5,75%. Als u het hele jaar een fiscale partner heeft, wordt het minimumbedrag van de drempel verhoogd tot

13 en wordt de niet-aftrekbare drempel berekend over het drempelinkomen van u en uw partner samen. Verhoging bepaalde kosten Specifieke zorgkosten, met uitzondering van de kosten van genees- en heelkundige behandeling, mogen met 113% worden verhoogd als het (gezamenlijke) drempelinkomen lager is dan Bent u nog geen 65 jaar, dan mag u deze uitgaven maar met 77% verhogen. Aftrek levensonderhoud voor kinderen U voldoet aan de onderhoudseis als u per kwartaal minimaal 415 bijdraagt aan het onderhoud van het kind. De tabel voor aftrek luidt voor 2010 als volgt. omschrijving/leeftijd Onderhoudsvereiste aftrek per per jaar kwartaal kind - tot 6 jaar belangrijke mate tot 12 jaar belangrijke mate jaar belangrijke mate jaar en ouder belangrijke mate kind 18 jaar en ouder grotendeels kind 18 jaar en ouder niet tot huishouden behorend (nagenoeg) geheel Aanmerkelijk belang Bij schenking van een aanmerkelijk belang moest afgerekend worden over de vervreemdingswinst. Het was niet mogelijk om gebruik te maken van de doorschuifregeling, zoals wel kon bij het vererven van een aanmerkelijk belang. Vanaf 1 januari 2010 kan de aanmerkelijk belangclaim ook bij schenking worden doorgeschoven. Daarvoor is wel nodig dat de betreffende BV een echte onderneming drijft. De verkrijgingsprijs van de schenker gaat dan over op die van de begiftigde. Vanaf 1 januari 2010 geldt de mogelijkheid van doorschuiven van de belastingclaim bij vererving van een aanmerkelijk belang alleen nog maar als de BV een onderneming drijft. Krijgt u door vererving een beleggingsmaatschappij, dan moet er bij de erflater worden afgerekend. U mag dan zelf de waarde in het economische verkeer als verkrijgingsprijs nemen. Als u kort na het overlijden het beleggingsvermogen als dividend uitkeert, hoeft daarover niet te worden afgerekend. Dit dividend moet dan wel worden afgeboekt van uw verkrijgingsprijs. Als een aanmerkelijk belang wordt overgedragen en de tegenprestatie schuldig wordt gebleven, wordt de bestaande betalingsregeling verruimd. Dat geldt van vanaf 1 januari 2010 ook als de overdracht buiten de familiekring plaatsvindt. 13

14 Als niet de dga, maar zijn houdstermaatschappij de aandelen in de werkmaatschappij overdraagt voor een te lage prijs, is sprake van een belaste dividenduitkering waarop de doorschuifregeling niet kan worden toegepast. Voor deze situaties kan voortaan uitstel van betaling worden gekregen voor de verschuldigde inkomstenbelasting over deze dividenduitkering. Sparen en beleggen Heffingvrij vermogen Het heffingvrije vermogen bedraagt in Voor gehuwden is het heffingvrije vermogen Deze bedragen zijn niet gewijzigd. Ouderentoeslag De bedragen voor de ouderentoeslag kunt u in de volgende tabel vinden. Ook deze is niet aangepast. bij een inkomen in box 1 van meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag nihil Uw saldogrondslag (gemiddelde vermogen na aftrek van het heffingvrije vermogen) mag voor de ouderentoeslag niet hoger zijn dan Als u het hele jaar dezelfde partner heeft, of kiest voor het hele jaar partnerschap, is de ouderentoeslag afhankelijk van uw beider saldogrondslag. De grens voor de ouderentoeslag wordt in dit geval verhoogd naar De ouderentoeslag kan vervolgens naar één van u beiden worden overgeheveld, zodat slechts deze persoon aangifte hoeft te doen om uw beider ouderentoeslag te gebruiken. Kindertoeslag De kindertoeslag bedraagt ongewijzigd 2762 per minderjarig kind. Afgezonderde particuliere vermogens (APV s) Een APV is een afgezonderd vermogen, dat bijvoorbeeld is ingebracht in een trust. De inbrenger gaf dit vermogen niet aan, omdat hij vond dat dat niet meer zijn vermogen was en de begunstigden gaven het ook niet aan omdat het geld nog niet van hen was. Vanaf 1 januari 2010 moet het vermogen dat is ingebracht in een trust of buitenlandse stichting worden aangegeven door degene die dat vermogen heeft ingebracht. Er wordt door de trust of stichting heengekeken. Als de trust of stichting zelfstandig in de belastingheffing wordt betrokken naar een reëel winstbelastingtarief (minimaal 10%), vervalt deze fiscale transparantie. 14

15 Aftrek erfbelasting Belastingschulden mogen niet worden afgetrokken in box 3. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat niet meer voor de erfbelasting (het vroegere successierecht). Als u een erfenis heeft ontvangen, mag u de daarmee samenhangende erfbelasting (en de daarover verschuldigde heffingsrente) aftrekken in box 3. Het doet er daarbij niet toe of de aanslag wel of niet is opgelegd. Schuldendrempel Schulden worden pas in aanmerking genomen als zij meer bedragen dan Als u het hele jaar dezelfde partner heeft, is deze drempel Waardering verhuurde woningen Voor verhuurde woningen (niet de eigen vakantiewoning) geldt vanaf 1 januari 2010 in box 3 de WOZ-waarde. Alleen als de verhuur onder de huurbescherming valt, mag er een waardedrukkende factor worden toegepast. Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Een overlijdensrisicoverzekering is tot een bedrag van 6703 in box 3 vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voortaan ook voor de bankspaarvariant. U kunt voortaan dus op een geblokkeerde bankrekening sparen voor de uitvaart. Vrijstelling contant geld Vanaf 1 januari 2010 geldt een vrijstelling voor contant geld, chipknips, cadeaubonnen en dergelijke tot 500 per belastingplichtige (partners 1000). Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Maatschappelijke beleggingen zijn vrijgesteld tot een bedrag van In 2010 geldt ook nog steeds de vrijstelling voor groene beleggingen die u op 31 december 2000 al in uw bezit had. Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal De vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal bedraagt in

16 Heffingskortingen In onderstaande tabel vindt u de wijzigingen in de bedragen van de heffingskortingen. < 65 jaar > 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting inkomens < (maximaal) - tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Arbeidskorting inkomens vanaf (maximaal) - tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaande-ouderkorting Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) Jonggehandicaptenkorting 691 Ouderenkorting 684 Alleenstaande ouderenkorting 418 Doorwerkbonus 62 jaar (5%) jaar (7%) jaar (10%) jaar (2%) jaar (2%) (e.v.) jaar (1%) 468 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) 199 Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) 4,07 Korting maatschappelijke beleggingen 1,3% *) 1,3% *) Korting directe beleggingen in durfkapitaal 1,3% *) 1,3% *) *) van het vrijgestelde bedrag in box 3 In het jaar waarin u 65 wordt, worden de heffingskortingen verminderd met het AOW-gedeelte over de maanden dat u 65 bent. Dat geldt echter niet voor de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. 16

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Belastinginformatie 2013/14

Belastinginformatie 2013/14 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2013/14 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2013 en fiscale wijzigingen in 2014 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Belastinginformatie 2014/15

Belastinginformatie 2014/15 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2014/15 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2014 en fiscale wijzigingen in 2015 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2013 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2013 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2014 Aegon Kennis Inhoudsopgave Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 4 Belastingtarief box 2 en 3 4 Heffingskortingen

Nadere informatie