De nieuwe cijfers voor het jaar Tarieven in box Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent..."

Transcriptie

1 De nieuwe cijfers voor het jaar Tarieven in box Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box Verliesverrekening vennootschap... 4 Tarief in box Winst uit onderneming... 4 In aftrek beperkte kosten... 4 Zakelijke kilometers met privé auto... 4 Afschrijving bedrijfsmiddelen... 5 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen... 5 Investeringsaftrek... 5 Bijtelling ondernemingsauto... 5 Bijtelling wonen in bedrijfspand... 6 Ondernemersaftrek... 6 Zelfstandigenaftrek... 6 Beperking zelfstandigenaftrek voor niet-starters... 6 Startersaftrek... 7 Ondernemersaftrek voor 65-plussers... 7 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk... 7 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid... 7 MKB-winstvrijstelling... 7 Oudedagsreserve... 7 Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemer... 7 Loon... 8 Gebruikelijk loon... 8 Loonaangiftes dga s... 8 Stamrecht in bankspaarvorm... 8 Reisaftrek... 8 Onbelaste reiskostenvergoeding van uw werkgever... 9 Bijtelling auto van de zaak... 9 Personeelsleningen... 9 Terbeschikkingstellingsregeling... 9 Eigen woning Eigenwoningforfait Kapitaalverzekering eigen woning Banksparen voor aflossing eigenwoningschuld Herleving renteaftrek na tijdelijke verhuur Vrijstelling kamerverhuur Bijleenregeling Aftrekbare lijfrentepremies Niet-aftrekbare lijfrentepremies Afkoop kleine lijfrentes

2 Uitgaven voor specifieke zorgkosten Drempel Verhoging bepaalde kosten Aftrek levensonderhoud voor kinderen Aanmerkelijk belang Sparen en beleggen Heffingvrij vermogen Ouderentoeslag Kindertoeslag Afgezonderde particuliere vermogens (APV s) Aftrek erfbelasting Schuldendrempel Waardering verhuurde woningen Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Vrijstelling contant geld Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal Heffingskortingen Teruggave algemene heffingskorting aan minstverdienende partner Arbeidskorting Ouderenkorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Doorwerkbonus Aanslaggrens Heffings- en invorderingsrente Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Maximum bijdrage-inkomen Percentage inkomensafhankelijke bijdrage Boetebeleid Zwartspaarders Niet aangeven privé-gebruik auto Copyright en Disclaimer

3 De nieuwe cijfers voor het jaar 2010 Ieder jaar per 1 januari worden de tarieven en ook een aantal andere regelingen gewijzigd. En er worden nieuwe regelingen ingevoerd. Ook zo per 1 januari Deze wijzigingen zijn weliswaar niet van belang voor de aangifte die u binnenkort gaat doen, maar u kunt deze informatie gedurende het jaar wel gebruiken, bijvoorbeeld bij de berekening van het belastingvoordeel bij de aankoop van een huis, of voor de gevolgen van samenwonen, trouwen of scheiden. Als service krijgt u van ons dan ook een overzicht van de wijzigingen die per 1 januari 2010 zijn ingevoerd. U kunt dit ieder jaar van ons verwachten, want helaas zijn er ook ieder jaar wijzigingen te melden. Tarieven in box 1 De tarieven in box 1 wijzigen ieder jaar. Het gaat daarbij niet alleen om het tarief zelf, maar vooral ook om de schijven waarin de tarieven van toepassing zijn. U vindt hieronder de gewijzigde tarieven. Tarief als u nog geen 65 jaar bent bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan totaal tarief heffing over totaal van de schijven ,45% ,95% ,00% ,00% Tarief als u 65 jaar bent bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan totaal tarief heffing over totaal van de schijven ,55% ,05% ,00% ,00% 3

4 Tarief in het jaar van 65 worden In het jaar dat u 65 wordt, gelden in de eerste twee schijven gemiddelde tarieven, afhankelijk van de maand waarin u 65 wordt. De tarieven in de derde en vierde schijf zijn 42%, en 52%. maand waarin u 65 wordt percentage in schijf 1 percentage in schijf 2 januari 15,55% 24,05% februari 17,04% 25,54% maart 18,53% 27,03% april 20,03% 28,53% mei 21,52% 30,02% juni 23,01% 31,51% juli 24,50% 33,00% augustus 25,99% 34,49% september 27,48% 35,98% oktober 28,98% 37,48% november 30,47% 38,97% december 31,96% 40,46% Tarief in box 2 Het tarief in box 2 (winst uit aanmerkelijk belang) bedraagt 25%. Verliesverrekening vennootschap In de vennootschap is een uitbreiding voor de verliesverrekening opgenomen. De normale verliesverrekening is 1 jaar terug en 9 jaar vooruit. Naar keuze kunt u voor uw BV verliezen over 2009 en jaar terug en 6 jaar vooruit verrekenen. Tarief in box 3 Het tarief in box 3 bedraagt 30% over een vast inkomen van 4% van uw belaste vermogen. Winst uit onderneming In aftrek beperkte kosten Sommige kosten zijn in aftrek beperkt tot 73,5% daarvan. U mag er voor kiezen om deze kosten helemaal af te trekken, maar dan moet u 4300 (2009: 4200) bij uw winst tellen. Het gaat om de kosten van voedsel, drank en genotsmiddelen, representatie en congressen, seminars en dergelijk. Zakelijke kilometers met privé auto Voor zakelijke kilometer die worden gereden met de privé auto mag een bedrag van 0,19 per kilometer ten laste van de winst worden gebracht. 4

5 Afschrijving bedrijfsmiddelen Bepaalde investeringen die plaatsvinden in 2010 mogen in twee jaar worden afgeschreven. Dit mag (onder andere) niet voor gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële aktiva (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s. Deze willekeurige afschrijving mag wel worden toegepast op taxi s en zeer zuinige personenauto s (CO 2 -uitstoot van maximaal 95 gr/km voor dieselauto s en 110 gr/km bij andere personenauto s). Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het ter beschikking stellen aan derden (verhuur). Als investeren geldt het aangaan van een verplichting of het maken van voortbrengingskosten. De willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan de het bedrag dat is betaald of de voortbrengingskosten die zijn gemaakt. Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen De beperking voor afschrijving van gebouwen vindt geen toepassing voor gebouwen die kwalificeren als milieubedrijfsmiddel. De boekwaarde van dergelijke gebouwen mag dalen beneden de bodemwaarde. Dat geldt voor investeringen die vanaf 1 januari 2009 zijn gedaan. Investeringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is als volgt aangepast. Bij een investeringsbedrag van meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringaftrek % verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat hoger is dan Zeer zuinige personenauto s, waaronder elektrische personenauto s, komen met ingang van 1 januari 2010 in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvestering-aftrek. Bijtelling ondernemingsauto Er geldt een bijtelling van 14% voor het privégebruik als er sprake is van een geringe CO 2 -uitstoot. Daarvan is sprake als deze niet hoger is dan 95 gr/km voor dieselauto s en niet hoger dan 110 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgasauto s. Dan is er nog een middentarief voor auto s met een CO 2 -uitstoot van meer dan 95 maar maximaal 116 gr/km voor dieselauto s en meer dan 110 maar maximaal 140 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgas auto s. Voor deze auto s geldt een bijtelling van 20%. Voor auto s die hieraan niet voldoen is de bijtelling 25%. Voor auto s die helemaal geen CO 2 -uitstoot hebben (bijvoorbeeld elektrische auto s) hoeft u geen bedrag bij het inkomen te tellen. 5

6 Bijtelling wonen in bedrijfspand Woont u in een pand dat op uw ondernemingsbalans staat, dan moet u het volgende bedrag bij uw winst tellen. Bijtelling woongedeelte ondernemingspand als de WOZwaarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het percentage ,75%, minimaal ,95% ,05% ,15% ,30% en hoger plus 1,45% van de WOZwaarde boven Ondernemersaftrek Voor de ondernemersaftrek gelden de volgende bedragen. Zelfstandigenaftrek Bij een winst van Gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de zelfstandigenaftrek Beperking zelfstandigenaftrek voor niet-starters De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet meer worden verrekend met ander box 1- inkomen, zoals loon, pensioen- of VUT-inkomen. Als daardoor (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt dit bedrag maximaal 9 jaar lang alsnog verrekend met winst. 6

7 Startersaftrek De startersaftrek bedraagt Ondernemersaftrek voor 65-plussers Ondernemers die bij het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn, en die overigens ook voldoen aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek, hebben recht op de helft van bovenstaande bedragen. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk De S- & O-aftrek bedraagt , voor starters verhoogd met Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Een ondernemer die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming start, heeft recht op de startersaftrek voor arbeidsongeschikten van , 8000 en 4000 in het eerste, tweede respectievelijk derde jaar van ondernemerschap (maar niet meer dan de winst) bij een verlaagd urencriterium van 800 uur. U moet dan starter zijn, dat wil zeggen in één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer zijn geweest, en een uitkering genieten op grond van de WIA, WAO, WAZ of Wajong. Als u meer dan 1225 uur in de onderneming werkt, vervalt de startersaftrek voor arbeidsongeschikten en heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling. MKB-winstvrijstelling Iedere ondernemer heeft recht op een aftrek van 12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Dit heet de MKB (midden en kleinbedrijf)-winstvrijstelling. Het is hiervoor niet nodig dat u aan het urencriterium voldoet. Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt 12% van de winst, maar niet meer dan Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemer De stakende ondernemer mag voor maximaal het volgende bedrag een lijfrente bedingen van zijn stakingswinst: als - U bij het staken 60 jaar of ouder was; of - U bij het staken 45% of meer arbeidsongeschikt was en de lijfrentetermijnen binnen zes maanden na het staken ingaan; of - De staking het gevolg is van overlijden van de ondernemer (dan mag uitsluitend een nabestaandenlijfrente worden bedongen; als - U bij het staken 50 jaar of ouder bent; of - De lijfrentetermijnen direct na het staken ingaan; in overige gevallen. U moet wel andere opgebouwde voorzieningen in mindering brengen. Zie module Winst uit onderneming. 7

8 Loon Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon bedraagt voor Als het gebruikelijke loon bij uw BV (inclusief alle BV s die tot hetzelfde concern behoren) niet hoger is dan 5000, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. U hoeft dan niet meer aan te tonen dat het gebruikelijk is dat het loon zo laag is. Er hoeft geen loonadministratie te worden opgezet (tenzij er werkelijk loon wordt uitbetaald). Bovendien is de gebruikelijkloonregeling voortaan alleen maar van toepassing als u arbeid verricht voor een BV (NV) waarin u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft en niet meer als in situaties waarin u een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan uw BV. Loonaangiftes dga s Als u enig personeelslid bent van uw eigen BV, kunt u er voor kiezen nog maar een maal per jaar aangifte loonheffingen te doen. Dat moet dan in januari van het volgende jaar. U mag niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Stamrecht in bankspaarvorm U kunt een gouden handdruk vanaf 1 januari 2010 behalve bij een verzekeringsmaatschappij of een eigen stamrecht BV ook onderbrengen op een geblokkeerde bankrekening, vergelijkbaar met een bancaire lijfrente. Aan de deblokkering worden dezelfde eisen gesteld als bij een stamrecht bij een verzekeraar of eigen BV. Reisaftrek De bedragen voor de reisaftrek voor het woon-werkverkeer met openbaar vervoer kunt u in de navolgende tabel vinden. reisafstand in kilometers meer dan niet meer reisaftrek dan Deze tabel geldt voor reizen op vier dagen per week of meer. Als u drie, twee of één dag reist, moet u de bedragen evenredig verminderen. 8

9 Als de enkele reisafstand groter is dan 90 kilometer, bedraagt de aftrek 0,22 per kilometer vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar maximaal Onbelaste reiskostenvergoeding van uw werkgever Uw werkgever mag u voor alle reiskosten een vergoeding van 0,19 per kilometer geven. Dat geldt niet alleen voor zakelijke kilometers, maar ook voor het woon-werkverkeer. Als u met het openbaar vervoer reist, mag uw werkgever u hiervoor de werkelijke kosten vergoeden bovenop de 0,19 per kilometer voor het vervoer van en naar het station of bushalte met eigen vervoer. Bijtelling auto van de zaak De bijtelling voor het privégebruik bedraagt 14% van de cataloguswaarde als er sprake is van een geringe CO 2 -uitstoot. Daarvan is sprake als deze niet hoger is dan 95 gr/km voor dieselauto s en niet hoger dan 110 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgasauto s. Dan is er nog een middentarief voor auto s met een CO 2 -uitstoot van meer dan 95 maar maximaal 116 gr/km voor dieselauto s en meer dan 110 maar maximaal 140 gr/km voor benzine-, LPG- en aardgas auto s. Voor deze auto s geldt een bijtelling van 20%. Voor auto s die hieraan niet voldoen wordt de bijtelling verhoogd tot 25%. Voor een auto met een CO 2 -uitstoot van nihil geldt een bijtelling van 0%. Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de bijtelling voor auto s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen tenminste 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. De catalogusprijs is hier niet meer van belang. Personeelsleningen De rente op personeelsleningen wordt tot het loon gerekend als deze minder bedraagt dan 2,5%. Als de lening wordt gebruikt voor de eigen woning en de rente in de inkomstenbelasting aftrekbaar zou zijn, hoeft er geen voordeel tot het loon te worden gerekend. Terbeschikkingstellingsregeling Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de onderneming van een verbonden persoon, of aan de uw eigen BV of die van een verbonden persoon, of een samenwerkingsverband daarvan, zijn belast in box 1. Vanaf 1 januari is een aantal versoepelingen aangebracht in deze regeling. U kunt een ter beschikking gesteld pand voortaan geruisloos inbrengen in de BV. U hoeft in de inkomstenbelasting niet af te rekenen over de boekwinst. De BV gaat verder met de boekwaarde die het pand voor u in privé had. Er hoeft ook geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Voor het ter beschikking stellen wordt een vrijstelling ingevoerd van 12% van het resultaat dat u daaruit haalt (vergelijkbaar met de MKB-winstvrijstelling). U krijgt recht op het vormen van een herinvesteringreserve en kostenegalisatiereserve. Het is makkelijker om uitstel van betaling te krijgen bij het einde van een ter beschikkingstelling. U hoeft niet meer aan te tonen dat u onvoldoende middelen heeft om de belasting over de stakingswinst te betalen. 9

10 Eigen woning Eigenwoningforfait U kunt de bedragen van het eigenwoningforfait in de tabel hieronder vinden. als de WOZwaarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het percentage nihil ,20% ,30% ,40% ,55% plus 0,8% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven Als u tijdelijk uitgezonden bent blijft uw eigen woning onder de eigenwoningregeling vallen (voor precieze voorwaarden zie de module Eigen woning) met een eigenwoningforfait van 1% tot een WOZ-waarde van plus 1,15% over de WOZ-waarde daarboven. Voor het jaar 2010 moet u uitgaan van de WOZ-waarde per 1 januari Kapitaalverzekering eigen woning De vrijstellingen voor een kapitaalverzekering eigen woning zijn als volgt aangepast: - bij een premiebetaling van ten minste twintig jaar waarbij de hoogste premie niet meer dan tien keer zo hoog is als de laagste, bedraagt de vrijgestelde uitkering ; - bij een premiebetaling van ten minste vijftien jaar waarbij de hoogste premie niet meer dan tien keer zo hoog is als de laagste, bedraagt de vrijgestelde uitkering Banksparen voor aflossing eigenwoningschuld De vrijstellingen voor het banksparen eigen woning bedragen bij een inleg van minimaal 15 jaar en bij een inleg van minimaal 20 jaar. Herleving renteaftrek na tijdelijke verhuur Als u een nieuwe woning heeft gekocht, daarheen verhuist en uw oude woning leeg te koop zet, valt deze oude woning nog onder de eigenwoningregeling gedurende het belastingjaar en de twee daaropvolgende jaren. In deze verhuisperiode hoeft u geen eigenwoningforfait aan te geven over deze woning, maar mag u de rente en erfpachtcanons wel aftrekken. Vanaf het moment dat u de woning gaat verhuren, verhuist deze naar box 3. U moet dan de waarde van deze woning verminderd met de schuld daarvoor als belast vermogen aangeven. Op dit moment wordt de eigenwoningreserve gevormd en is eventueel een deel van de rente op de nieuwe woning niet meer aftrekbaar, omdat de eigenwoningreserve de schuld voor die woning verlaagt. Ook een kapitaalverzekering (spaarrekening, beleggingsrecht) eigen woning 10

11 loopt hiermee ten einde. Als deze verhuur tijdelijk is (u wilt de woning immers liever verkopen), dan kwam in deze situatie geen verandering, óók niet als de verhuisperiode nog niet was verlopen. Daarin komt per 1 januari 2010 verandering. Als de woning binnen de verhuisperiode weer leeg komt, verhuist hij weer terug naar box 1, met een eigenwoningforfait van 0 en renteaftrek. Achteraf gezien hoeft dan toch geen eigenwoningreserve te worden gevormd, en ook de ontkoppeling van kew, sew en bew hebben dan niet plaatsgevonden. Deze regeling geldt niet alleen voor tijdelijke verhuur na 1 januari 2010, maar ook als de tijdelijke verhuur begon in 2008 of 2009, en zelfs als hij al in 2008 en 2009 is geëindigd. Voor de soms bizarre gevolgen van deze wijziging kunt u op onze site het artikel daarover lezen. Dit kunt u vinden onder Nieuws en Artikelen. Vrijstelling kamerverhuur De kamerverhuurvrijstelling is verhoogd tot een bedrag van Bijleenregeling In de bijleenregeling zijn drie wijzigingen aangebracht. 1. U mocht in 2009 de rente over de lening ter financiering van de kosten voor het krijgen van een hypotheek alleen maar aftrekken als u een eerste eigen woning aanschafte. Bij verhuizing van een eigen woning naar een volgende eigen woning was deze rente niet aftrekbaar, tenminste: dat vond de staatssecretaris. Daarin is nu per 1 januari 2010 verandering gekomen. Deze rente is aftrekbaar, of u nu in uw eerste of in een volgende eigen woning woont. 2. De eigenwoningreserve (overwaarde bij verkoop van uw hoofdverblijf) vervalt vanaf 1 januari 2010 niet pas na 5 jaar, maar na 3 jaar. 3. Per 1 januari 2010 vervalt in de bijleenregeling de goedkoperwonenregeling. Deze regeling hield in dat de eigenwoningschuld op een nieuw gekochte woning minimaal de eigenwoningschuld op de oude eigen woning mocht bedragen (maar nooit meer dan de waarde van de nieuwe woning). In de nieuwe regeling moet de eigenwoningreserve altijd volledig worden afgeboekt, zelfs als de nieuwe eigenwoningschuld daardoor 0 wordt. Voorbeeld U verkocht uw woning voor (na aftrek van makelaarskosten). De eigenwoningschuld bedroeg Uw eigenwoningreserve was dus U kocht een nieuwe woning voor Na afboeking van de eigenwoningreserve van zou de nieuwe eigenwoningschuld zijn. Door de goedkoperwonenregeling bedroeg deze echter In de nieuwe regeling, die per 1 januari 2010 ingaat, bedraagt de eigenwoningschuld dus nog maar Aftrekbare lijfrentepremies U kunt premies voor een lijfrente aftrekken tot de volgende bedragen: - Ingevolge de jaarruimte maximaal De AOW-franchise bedraagt De reserveringsruimte bedraagt maximaal 17% van de premiegrondslag met een maximum van 6831 en als u op 1 januari jaar of ouder bent, maximaal Bij de berekening van de jaarruimte moet u uitgaan van de inkomensgegevens over het jaar 2009 en ook van de pensioenaangroei over

12 De maximale premiegrondslag is Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaarlijkse uitkering Premies en de inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht ingevolge de jaarruimte en de reserveringsruimte moeten voor 1 januari 2011 worden betaald om over 2010 in aftrek te worden gebracht. Voor for-lijfrenten en stakingswinstlijfrente mag de premie voor 1 juli 2011 worden betaald om over het voorafgaande jaar te worden afgetrokken. Niet-aftrekbare lijfrentepremies Per 1 januari 2009 is een wijziging opgetreden in de belastingheffing van lijfrenten waarvan de premie niet in aftrek is gebracht. Deze vallen nooit meer in box 3, maar moeten in box 1 worden afgewikkeld. De belastingheffing vindt daar plaats volgens de (beperkte) saldomethode. De niet-afgetrokken premies mogen worden afgetrokken van de uitkering, zodat deze niet belast zijn. Voor premies die na 1 januari 2009 zijn betaald, worden deze beperkt tot Betaalt u in een jaar meer dan 2269 premie die u niet aftrekt, dan mag u dit meerdere niet van de uitkeringen aftrekken voor het berekenen van de belasting. Deze regeling had ook moeten gaan gelden voor oude kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule (afgesloten voor 16 oktober 1990) waar nu nog premie voor wordt betaald. Dat is de wetgever echter vergeten, en daarom is dat per 1 januari 2010 alsnog ingesteld. Het kan dus zijn dat u over 2009 dergelijke verzekeringen nog gesplitst in een box 1- en een box 3-gedeelte moet aangeven. In 2010 worden ook deze verzekering volgens dezelfde methodiek belast. Voorbeeld U betaalt in 2009 en in 2010 nog 4000 premie op een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Deze zijn niet aftrekbaar. Uw uitkeringen starten in 2011, de jaarlijkse termijnen zijn Voor de premies die u in 2009 betaalde, geldt de volledige saldomethode, voor die van 2010 de beperkte saldomethode. In het eerste jaar hoeft u geen belasting te betalen, omdat u 3500 niet aftrekbare premie in mindering mag brengen op de uitkering. In het tweede jaar mag u voor 2009 nog 500 aftrekken en voor , bij elkaar is dat Dit bedrag mag u in mindering brengen op de uitkering. U betaalt belasting over = 731. Afkoop kleine lijfrentes Lijfrentes kunnen tot een bedrag van 4146 (per lijfrentecontract, bij meerdere contracten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij voor de contracten gezamenlijk) worden afgekocht zonder sanctieheffingen. Hetzelfde geldt voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten Drempel Tot een drempelinkomen van bedraagt de niet-aftrekbare drempel 1,65% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten met een minimum van 121. Voor het inkomen boven deze bedraagt de drempel 5,75%. Als u het hele jaar een fiscale partner heeft, wordt het minimumbedrag van de drempel verhoogd tot

13 en wordt de niet-aftrekbare drempel berekend over het drempelinkomen van u en uw partner samen. Verhoging bepaalde kosten Specifieke zorgkosten, met uitzondering van de kosten van genees- en heelkundige behandeling, mogen met 113% worden verhoogd als het (gezamenlijke) drempelinkomen lager is dan Bent u nog geen 65 jaar, dan mag u deze uitgaven maar met 77% verhogen. Aftrek levensonderhoud voor kinderen U voldoet aan de onderhoudseis als u per kwartaal minimaal 415 bijdraagt aan het onderhoud van het kind. De tabel voor aftrek luidt voor 2010 als volgt. omschrijving/leeftijd Onderhoudsvereiste aftrek per per jaar kwartaal kind - tot 6 jaar belangrijke mate tot 12 jaar belangrijke mate jaar belangrijke mate jaar en ouder belangrijke mate kind 18 jaar en ouder grotendeels kind 18 jaar en ouder niet tot huishouden behorend (nagenoeg) geheel Aanmerkelijk belang Bij schenking van een aanmerkelijk belang moest afgerekend worden over de vervreemdingswinst. Het was niet mogelijk om gebruik te maken van de doorschuifregeling, zoals wel kon bij het vererven van een aanmerkelijk belang. Vanaf 1 januari 2010 kan de aanmerkelijk belangclaim ook bij schenking worden doorgeschoven. Daarvoor is wel nodig dat de betreffende BV een echte onderneming drijft. De verkrijgingsprijs van de schenker gaat dan over op die van de begiftigde. Vanaf 1 januari 2010 geldt de mogelijkheid van doorschuiven van de belastingclaim bij vererving van een aanmerkelijk belang alleen nog maar als de BV een onderneming drijft. Krijgt u door vererving een beleggingsmaatschappij, dan moet er bij de erflater worden afgerekend. U mag dan zelf de waarde in het economische verkeer als verkrijgingsprijs nemen. Als u kort na het overlijden het beleggingsvermogen als dividend uitkeert, hoeft daarover niet te worden afgerekend. Dit dividend moet dan wel worden afgeboekt van uw verkrijgingsprijs. Als een aanmerkelijk belang wordt overgedragen en de tegenprestatie schuldig wordt gebleven, wordt de bestaande betalingsregeling verruimd. Dat geldt van vanaf 1 januari 2010 ook als de overdracht buiten de familiekring plaatsvindt. 13

14 Als niet de dga, maar zijn houdstermaatschappij de aandelen in de werkmaatschappij overdraagt voor een te lage prijs, is sprake van een belaste dividenduitkering waarop de doorschuifregeling niet kan worden toegepast. Voor deze situaties kan voortaan uitstel van betaling worden gekregen voor de verschuldigde inkomstenbelasting over deze dividenduitkering. Sparen en beleggen Heffingvrij vermogen Het heffingvrije vermogen bedraagt in Voor gehuwden is het heffingvrije vermogen Deze bedragen zijn niet gewijzigd. Ouderentoeslag De bedragen voor de ouderentoeslag kunt u in de volgende tabel vinden. Ook deze is niet aangepast. bij een inkomen in box 1 van meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag nihil Uw saldogrondslag (gemiddelde vermogen na aftrek van het heffingvrije vermogen) mag voor de ouderentoeslag niet hoger zijn dan Als u het hele jaar dezelfde partner heeft, of kiest voor het hele jaar partnerschap, is de ouderentoeslag afhankelijk van uw beider saldogrondslag. De grens voor de ouderentoeslag wordt in dit geval verhoogd naar De ouderentoeslag kan vervolgens naar één van u beiden worden overgeheveld, zodat slechts deze persoon aangifte hoeft te doen om uw beider ouderentoeslag te gebruiken. Kindertoeslag De kindertoeslag bedraagt ongewijzigd 2762 per minderjarig kind. Afgezonderde particuliere vermogens (APV s) Een APV is een afgezonderd vermogen, dat bijvoorbeeld is ingebracht in een trust. De inbrenger gaf dit vermogen niet aan, omdat hij vond dat dat niet meer zijn vermogen was en de begunstigden gaven het ook niet aan omdat het geld nog niet van hen was. Vanaf 1 januari 2010 moet het vermogen dat is ingebracht in een trust of buitenlandse stichting worden aangegeven door degene die dat vermogen heeft ingebracht. Er wordt door de trust of stichting heengekeken. Als de trust of stichting zelfstandig in de belastingheffing wordt betrokken naar een reëel winstbelastingtarief (minimaal 10%), vervalt deze fiscale transparantie. 14

15 Aftrek erfbelasting Belastingschulden mogen niet worden afgetrokken in box 3. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat niet meer voor de erfbelasting (het vroegere successierecht). Als u een erfenis heeft ontvangen, mag u de daarmee samenhangende erfbelasting (en de daarover verschuldigde heffingsrente) aftrekken in box 3. Het doet er daarbij niet toe of de aanslag wel of niet is opgelegd. Schuldendrempel Schulden worden pas in aanmerking genomen als zij meer bedragen dan Als u het hele jaar dezelfde partner heeft, is deze drempel Waardering verhuurde woningen Voor verhuurde woningen (niet de eigen vakantiewoning) geldt vanaf 1 januari 2010 in box 3 de WOZ-waarde. Alleen als de verhuur onder de huurbescherming valt, mag er een waardedrukkende factor worden toegepast. Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Een overlijdensrisicoverzekering is tot een bedrag van 6703 in box 3 vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voortaan ook voor de bankspaarvariant. U kunt voortaan dus op een geblokkeerde bankrekening sparen voor de uitvaart. Vrijstelling contant geld Vanaf 1 januari 2010 geldt een vrijstelling voor contant geld, chipknips, cadeaubonnen en dergelijke tot 500 per belastingplichtige (partners 1000). Vrijstelling maatschappelijke beleggingen Maatschappelijke beleggingen zijn vrijgesteld tot een bedrag van In 2010 geldt ook nog steeds de vrijstelling voor groene beleggingen die u op 31 december 2000 al in uw bezit had. Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal De vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal bedraagt in

16 Heffingskortingen In onderstaande tabel vindt u de wijzigingen in de bedragen van de heffingskortingen. < 65 jaar > 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting inkomens < (maximaal) - tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Arbeidskorting inkomens vanaf (maximaal) - tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaande-ouderkorting Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) Jonggehandicaptenkorting 691 Ouderenkorting 684 Alleenstaande ouderenkorting 418 Doorwerkbonus 62 jaar (5%) jaar (7%) jaar (10%) jaar (2%) jaar (2%) (e.v.) jaar (1%) 468 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) 199 Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) 4,07 Korting maatschappelijke beleggingen 1,3% *) 1,3% *) Korting directe beleggingen in durfkapitaal 1,3% *) 1,3% *) *) van het vrijgestelde bedrag in box 3 In het jaar waarin u 65 wordt, worden de heffingskortingen verminderd met het AOW-gedeelte over de maanden dat u 65 bent. Dat geldt echter niet voor de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. 16

17 Teruggave algemene heffingskorting aan minstverdienende partner Wie minimaal 6 maanden in een jaar een fiscale partner heeft komt onder voorwaarden in aanmerking voor een teruggave van de algemene heffingskorting. U kunt dat nalezen in het algemene deel. Vanaf 2009 wordt deze teruggave afgebouwd in 15 jaar tijd. Over 2010 kunt u nog maar terugkrijgen van de belastingdienst. Alleen als u bent geboren vóór 1 januari 1972 of als er in uw huishouden kinderen van 5 jaar of jonger zijn, kunt u wel de hele algemene heffingskorting terugkrijgen. Arbeidskorting Als u nog geen 65 jaar bent, bedraagt de arbeidskorting 1,737% van de arbeidskortinggrondslag, maar maximaal 157, plus het navolgende percentage van de arbeidskortinggrondslag boven Leeftijd Percentage tot 57 jaar 11,888% 57 t/m 59 jaar 14,235% 60 t/m 61 jaar 16,555% 62 t/m 64 jaar 18,884% De wijzigingen in de arbeidskorting voor 65-plussers is minimaal. Wij publiceren die op zodra de precieze bedragen en percentages bekend zijn. Het maximum (ook voor 65-plussers) kunt u in de tabel met heffingskortingen vinden. Ouderenkorting U heeft recht op de ouderenkorting als u op 31 december jaar of ouder bent en uw verzamelinkomen niet hoger is dan Inkomensafhankelijke combinatiekorting Als u alleenstaande ouder bent of u verdient minder dan uw partner, heeft u recht op deze korting als u zorgt voor een kind dat op 1 januari nog geen 12 jaar is. Bovendien moet u met werken buiten de huishouding minimaal 4706 verdienen of u moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Het basisbedrag van deze korting is 775. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan 4706 krijgt u 3,8% combinatiekorting. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt Dat wordt bereikt bij een inkomen uit werk van Doorwerkbonus Dit is een heffingskorting om u te stimuleren om langer door te gaan met werken. Het is een percentage van uw arbeidsinkomen afhankelijk van uw leeftijd. Het gaat er daarbij om dat u in een jaar een bepaalde leeftijd bereikt. De bonus wordt niet tijdsevenredig aangepast naar de maand waarin u die leeftijd bereikt. Wordt u bijvoorbeeld op 31 december 64 jaar, dan heeft u voor dat jaar recht op 10% doorwerkbonus. De doorwerkbonus wordt berekend over het inkomen uit werk tussen 9041 en De maxima staan in de tabel genoemd. 17

18 Loon uit een levensloopvoorziening wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt als u 61 jaar of ouder bent. Daarover krijgt u dan geen doorwerkbonus. Aanslaggrens De aanslaggrens voor 2010 bedraagt 44. Aanslagen worden tot dat bedrag niet opgelegd. Heffings- en invorderingsrente De heffingsrente en invorderingsrente bedragen per 1 januari ,5%. Heffingsrente zal bij aanslag over 2010 en later worden berekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor 2010 is dat dus vanaf 1 januari Dat houdt in dat over voorlopige aanslagen over 2010 die in 2010 worden opgelegd, geen heffingsrente mag worden berekend. Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Maximum bijdrage-inkomen Het maximum inkomen waarover premies zorgverzekering verschuldigd zijn, bedraagt in Percentage inkomensafhankelijke bijdrage Het percentage inkomensafhankelijke bijdrage is in ,05% als u een inhoudingsplichtige heeft. Voor inkomsten zonder inhoudingsplichtigen bedraagt het percentage 4,95. Ook als u directeur groot aandeelhouder bent en u werkt voor uw BV, bedraagt de bijdrage 4,95%. Boetebeleid De strop wordt steeds verder aangehaald. Het niet of te laat doen van aangifte inkomstenen vennootschapsbelasting wordt steeds zwaarder bestraft. De (maximale) boete voor het niet of niet tijdig doen van aangifte wordt Als het de eerste keer is dat een aangifte vennootschapsbelasting niet of te laat wordt ingediend bedraagt de boete Dat is voor de inkomstenbelasting 226 en de tweede keer 984. Zwartspaarders Met ingang van 1 juli 2009 is de boete voor het niet aangeven van vermogen in box 3 maximaal 300% van de verschuldigde belasting. Per 1 januari 2010 wordt de inkeerregeling aangepast: als uw vermogen meer dan 2 jaar in het buitenland staat krijgt u ingevolge de inkeerregeling (vrijwillig aangeven van dit vermogen) 15% boete over de belasting over dit vermogen. Niet aangeven privé-gebruik auto Wie het privé-gebruik van een auto van de zaak niet aangeeft, kan daarvoor een aparte boete krijgen van maximaal Als de rittenadministratie wordt vervalst, kan de boete nog hoger uitvallen. Deze boete kan worden opgelegd aan de werkgever of aan de werknemer. 18

19 Realisatie door: Copyright en Disclaimer Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Belastinggidsopmaat.nl. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Belastinggidsopmaat.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aan gegevens in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere documenten of websites. Afdrukken van dit document is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Wilt u de Belastinggids op Maat of een Special onder uw eigen label / bedrijfsnaam aanbieden? Neem contact met ons op via om de mogelijkheden te bespreken. Copyright Belastinggidsopmaat.nl, 2009, alle rechten voorbehouden 19

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. In dit persbericht

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting bijlage 1 Cijfer- en percentageoverzicht 2012 In dit overzicht zijn de reëel geldende cijfers (in euro s) en percentages opgenomen per 1 januari 2012, gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingspecial 2013

Belastingspecial 2013 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december 2012. Inleiding

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn. Uitgave januari 2009 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2009 Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.nl 60-30.0902 NnL Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2012

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2012 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2012 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2012 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 0-118.000 10% 18% 30% 118.000 hoger 20% 36% 40% (partners en kinderen)

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 0-118.000 10% 18% 30% 118.000 hoger 20% 36% 40% (partners en kinderen) Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T41 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008 Kerncijfers 2008...2 Wijzigingen in de belastingheffing...3 1 Inkomstenbelasting...3 1.1 Tarieven...3 1.2 Heffingskortingen...4 1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting...6 1.4 Teruggaafgrens loonbelasting

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inhoud. AOW-franchise 34 Levensloopregeling 34 Afkoop kleine pensioenen 35 Gouden handdruk 35

Inhoud. AOW-franchise 34 Levensloopregeling 34 Afkoop kleine pensioenen 35 Gouden handdruk 35 1 Inhoud Inkomstenbelasting Heffing inkomstenbelasting Wet IB 2001 3 Tarieven inkomstenbelasting 8 Persoonsgebonden aftrek 10 Heffingskorting 11 Partnerregeling 15 Inkomen uit werk en woning (box 1) 16

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Op dinsdag 18 december 2007 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T12 (2568) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie