Herontwikkeling van rijksmonument De Ambachtsschool te Gouda in 68 huurwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herontwikkeling van rijksmonument De Ambachtsschool te Gouda in 68 huurwoningen"

Transcriptie

1 Monumenten CV APF I Herontwikkeling van rijksmonument De Ambachtsschool te Gouda in 68 huurwoningen Belegging in middensegment huurwoningen met een interessant fiscaal voordeel in box 1 Vooraankondiging In samenwerking met: 1

2 Belangrijke informatie Deze informatie staat niet op zichzelf en dient te worden gelezen in samenhang met het informatie memorandum. Een eventuele beslissing om te beleggen in participaties van Monumenten CV APF I dient gebaseerd te zijn op bestudering van het (gehele) informatiememorandum. Beleggen brengt risico s met zich mee. Dit geldt ook voor het houden van participaties in Monumenten CV APF I. De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan het beleggen in vastgoed, zijn waardeschommelingen van het vastgoed, algemene economische ontwikkelingen alsmede het risico van de zeer beperkte verhandelbaarheid. Deze factoren kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op de waarde en het resultaat. Daarnaast zijn er de afgeleide risico s die bij het exploiteren van vastgoed voorkomen, zoals debiteurenrisico, leegstandsrisico, restwaarderisico, beheer- en exploitatierisico, milieurisico, risico omtrent huuropbrengsten, aansprakelijkheidsrisico, renterisico, politiek risico, risico van ruimtelijke ordening, indexrisico en solvabiliteitsrisico. APF International is voor het aanbieden van de participaties, vanwege de deelname van ten minste per belegger (er kan alleen worden geparticipeerd indien er vier of meer participaties van worden verkregen), niet vergunningplichtig of prospectusplichtig onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast staat APF International niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank noch behoeft APF International een door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. Voor alle genoemde bedragen en geprognosticeerde rendementen geldt dat deze onder voorbehoud zijn van verkrijging van financiering van de bank. Tevens geldt het volgende: De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en uitgesproken verwachtingen bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. In deze vooraankondiging wordt gebruik gemaakt van impressies van de herontwikkelde Ambachtsschool, na realisatie van de herontwikkeling kan de werkelijkheid hiervan afwijken. 2

3 Inhoudsopgave Belangrijke informatie 2 Inleiding 4 1. Kerngegevens 5 2. Vastgoed 6 3. Huurders Financiële uitgangspunten Fiscale aspecten Juridische aspecten Initiatiefnemer APF International Deelname Betrokken partijen 42 3

4 Inleiding Aan de Graaf Florisweg te Gouda werd op 8 oktober 1932 de Ambachtsschool geopend. Na jarenlang dienst gedaan te hebben als praktijkschool wordt het monumentale gebouw nu herontwikkeld tot wooncomplex. De Ambachtsschool ligt op loopafstand van het station, het centrum van Gouda en recreatiegebied de Reeuwijkse Plassen. Het herontwikkelde complex zal 64 huurappartementen en vier grondgebonden huurwoningen omvatten. De prijzen van de appartementen en woningen liggen in het middensegment, een segment waar zowel op landelijk als lokaal niveau een tekort is. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen door de door het kabinet genomen maatregelen inzake de hervorming van de woningmarkt. Voor de woningzoekenden in Gouda in dit segment biedt de herontwikkeling van de Ambachtsschool de kans te wonen in een nieuw opgeleverde woning met monumentale uitstraling door de historische elementen en hoge plafonds van de appartementen. Voor participanten die in privé beleggen in het fonds biedt deze belegging een bijzonder aantrekkelijk rendement op woningen door het fiscale voordeel in box 1 als gevolg van de monumentale status van het object. Participanten in het fonds dragen tevens bij aan het behoud van monumentaal erfgoed. APF International heeft de herontwikkeling van de Ambachtsschool geselecteerd voor Monumenten CV APF I en biedt hiermee, in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren bv, een beperkte groep beleggers de mogelijkheid te beleggen in een rijksmonument met een interessant fiscaal voordeel in box 1. Totaal zijn er 199 participaties van beschikbaar voor uitgifte ( ). Deelname in Monumenten CV APF I is mogelijk met een afname van minimaal vier participaties ( , exclusief emissiekosten). Er zullen derhalve maximaal 49 vennoten kunnen toetreden tot de CV. 4

5 1. Kerngegevens Uitstekende binnenstedelijke locatie Unieke uitstraling van appartementen, mede door de hoge plafonds Laag leegstandrisico door keuze voor het middensegment Interessant fiscaal voordeel door de aftrekbaarheid van de onderhoudskosten in box 1 Aantrekkelijke financiering tegen zeer lage rente voor een gedeelte van de restauratiekosten Behoud van een rijksmonument KERNGEGEVENS MONUMENTEN CV APF I Juridische structuur commanditaire vennootschap Fiscale status transparant (belastingheffing bij houder van participaties) Aantal participaties 199 Minimale afname 4 Maximaal aantal participanten 49 Overdraagbaarheid participaties zijn beperkt overdraagbaar Koopprijs per participatie (exclusief emissiekosten) Inleg participanten Hypothecaire lening totaal Hypothecaire lening laagrentend NRF* (annuïteit) Looptijd hypothecaire lening laagrentend NRF 30 jaar (1 e 3 jaar aflossingsvrij, inclusief bouwtijd) Rekenrente hypothecaire lening laagrentend NRF 1,50% Hypothecaire lening regulier NRF Looptijd hypothecaire lening regulier NRF 33 jaar (1 e 3 jaar aflossingsvrij, inclusief bouwtijd) Rekenrente hypothecaire lening regulier NRF 3,00% Hypothecaire lening regulier Looptijd hypothecaire lening regulier 7 jaar (inclusief bouwtijd) Rekenrente hypothecaire lening regulier 3,25% Totale fondsinvestering Prognose exploitatierendement 6,6% gemiddeld per jaar Prognose direct rendement 7,7% gemiddeld per jaar (ná aflossing, inclusief belastingvoordeel**) Prognose totaalrendement *** 9,1% gemiddeld per jaar Preferent rendement 7,7% **** gemiddeld per jaar Beleggingshorizon zeven tot tien jaar * NRF: Nationaal Restauratiefonds ** Belastingvoordeel uitgaande van de maximale aftrek (52%) in box 1 per 1 juli 2016 en per 1 juli Dit belastingvoordeel wordt beschouwd als uitkering van direct rendement. *** Gebaseerd op een behoudend verkoopscenario (zie pagina 34). **** Inclusief voornoemd belastingvoordeel. 5

6 2. Vastgoed Historie Het gebouw de Ambachtsschool met bijbehorende conciërgewoning aan de Graaf Florisweg 64 is begin jaren dertig ontworpen door de Haagse architect Jos Duijnstee ter vervanging van de te kleine huisvesting aan het Paradijs te Gouda waar de Ambachtsschool sinds haar oprichting in 1910 gevestigd was. In 1932 verhuist de school naar de nieuwe locatie aan de Graaf Florisweg, waar naast de reeds bestaande opleidingen tot onder meer bankwerker, smid en pottenbakker tevens de nieuwe opleidingen tot automonteur, lasser en elektricien worden ondergebracht. De Ambachtsschool en de conciërgewoning zijn ontworpen in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Het nagenoeg symmetrische schoolgebouw is vanuit een H-vormige plattegrond opgetrokken en heeft een betonnen skeletbouw met bakstenen gevels en een pannendak. De Ambachtsschool is in fases gebouwd en bestaat uit een hoofdgebouw, oostvleugel, westvleugel, gymzaal en conciërgewoning. Het hoofdgebouw bestaat uit een begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Voldoende daglicht toetreding in de klaslokalen werd gewaarborgd door de grote raampartijen. De hal is voorzien van betegelde lambrisering, tegeltableaus en schilderingen en in de hal bij de hoofdentree bevindt zich tevens de halfronde houten portiersloge. De glas-in-loodramen in het trappenhuis verbeelden de verschillende ambachten waarvoor de school opleidde. In 1949 is de westvleugel naar het zuiden toe uitgebreid in identieke stijl als de reeds bestaande bouw, in 1955 werd aan de oostvleugel de gymnastiekzaal aangebouwd. Ambachtsschool omstreeks

7 Ambachtsschool en conciërgewoning omstreeks De conciërgewoning is gelijktijdig met het hoofdgebouw gerealiseerd in dezelfde stijl en bestaat uit een begane grond en een kapverdieping. De Ambachtsschool, die inmiddels was overgegaan in de technische school, verliet het gebouw in Vanaf 1988 tot 2010 bood het pand tevens onderdak aan de Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda (SBB) die onder meer de opleidingen keramiek en lassen aanbood. Sinds het vertrek van de SBB in 2010 worden het hoofdgebouw en de conciërgewoning door een leegstandsbeheerder bewaakt door tijdelijke bewoning. Ondanks het vertrek van de voormalige Ambachtsschool van deze locatie staat het gebouw in de volksmond nog steeds bekend als de Ambachtsschool. Sinds 28 november 2000 staat het complex ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 7

8 Locatie De stad Gouda ligt tussen Rotterdam en Utrecht in de provincie Zuid-Holland. Met ruim 70 duizend inwoners, is Gouda in inwonertal de 48 e gemeente van Nederland en de 12 e gemeente van Zuid-Holland (bron: CBS). Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Gouda een aantrekkelijke stad om te wonen voor mensen die werken in Rotterdam, Den Haag of Utrecht. De Ambachtsschool is gelegen in de wijk Noord in de buurt Ouwe Gouwe. Deze buurt ligt op loopafstand van het centrum en het NS-station. Dit gedeelte van de buurt bestaat voornamelijk uit woonhuizen uit de jaren 30. Het recreatiegebied de Reeuwijkse Plassen bevindt zich op slechts twee kilometer afstand van de Ambachtsschool. Het wooncomplex wordt omringd door koopwoningen aan zowel de Gravin Beatrixstraat aan de oostkant als aan de Vossenburchkade aan de zuidkant. Achter de woningen aan de Vossenburchkade loopt de spoorlijn Utrecht Rotterdam/Den Haag. Aan de westkant bevinden zich tennisbanen. 8

9 De Ambachtschool wordt ontsloten vanaf de Graaf Florisweg aan de noordzijde van het pand. Via de Graaf Florisweg met veel groen is de A12/A20 binnen tien minuten te bereiken. Aan de overzijde van deze weg liggen een school en het Sint Jozefpaviljoen, voormalig onderdeel van het Groene Hartziekenhuis. Vanaf het nabijgelegen NS-station Gouda (900 meter) vertrekken acht intercitytreinen per uur in de richting Utrecht. In de tegenovergestelde richting vertrekken eveneens acht intercitytreinen per uur waarvan de helft afbuigt richting Rotterdam, de andere helft richting Den Haag. Vanaf Gouda staat men met deze treinverbindingen binnen twintig minuten in het centrum van Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Herontwikkeling Om participanten gebruik te kunnen laten maken van de monumentenregeling in de persoonlijke aangifte inkomstenbelasting, zoals beschreven in Hoofdstuk 5, dient de CV de eigenaar van het vastgoed te zijn voor aanvang van de restauratiewerkzaamheden. Hiertoe zal Monumenten CV APF I de Ambachtsschool en de conciërgewoning in de huidige staat afnemen van de Gemeente Gouda. De CV zal vervolgens optreden als opdrachtgever voor de aannemer en ontwikkelaar ten behoeve van de restauratie- en verbeterwerkzaamheden, alsmede de ontwikkelwerkzaamheden. Het vastgoed wordt in opdracht van het fonds herontwikkeld door de ontwikkelaar Huys te Voorn Vastgoed en de aannemer Bébouw Midreth. Met de ontwikkelaar en de aannemer is een prijsvaste som overeengekomen, eventuele meerkosten kunnen door deze partijen niet bij het fonds in rekening worden gebracht. Bébouw Midreth valt binnen het VolkerWessels-concern. Door VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling West BV zal een concerngarantie worden afgegeven voor de afbouw en overige verplichtingen. De planontwikkeling gaat uit van een verbouwing van het schoolgebouw naar 64 huurappartementen in het hoofdgebouw alsmede vier grondgebonden huurwoningen in de voormalige gymzaal en de vrijstaande voormalige conciërgewoning. Op het terrein zijn 97 parkeerplaatsen voor de 64 appartementen en de drie grondgebonden woningen voorzien. De vrijstaande woning beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein. Het volledige gebouw zal worden gerestaureerd. De buitengevels van het hoofdgebouw en de conciërgewoning blijven intact en worden gereinigd en waar nodig gerestaureerd. Hiermee blijft het monumentale, beeldbepalende aanzicht van het gebouw nagenoeg ongewijzigd. 9

10 De aanpassingen aan de buitenzijde van het schoolgebouw vinden voornamelijk plaats aan de naar het binnenterrein gekeerde gevels. Zo zullen er balkons gericht naar het binnenterrein gerealiseerd worden op de eerste en tweede verdieping en zullen een aantal van de bestaande dakkapellen op de kapverdieping worden vergoot. Binnen in de school zal de bestaande structuur worden veranderd. In de lange achtervleugels wordt de indeling aangepast van drie leslokalen per verdieping naar ongeveer negen appartementen per verdieping. In de korte voorvleugels zullen op de begane grond bergingen worden gerealiseerd en op de verdiepingen een of twee appartementen per verdieping. In het hoofdgebouw, dat de twee lange achtervleugels met elkaar verbindt zullen per bouwlaag vier appartementen worden gerealiseerd. Aan de binnengevel, in de hoeken van de lange gevels met het hoofdgebouw, zullen twee liften worden geplaatst voor toegang tot de eerste en tweede verdieping. Tegenover deze liften zal de bestaande monumentale trapstructuur behouden blijven en worden gerestaureerd. De ontsluiting van de appartementen is voornamelijk gesitueerd aan de buitengevels van het gebouw en het wonen oriënteert zich voornamelijk op het binnenterrein. Het binnenterrein wordt gedeeltelijk privébuitenruimte bij de te realiseren woningen op de begane grond en gedeeltelijk een gezamenlijke binnentuin. Toegang van de appartementen op de begane grond zal buitenom geschieden en op de verdiepingen van de lange zijden zal de gangzone worden verlegd naar de zijde van de buitengevel. De appartementen op de verdiepingen zullen via deze gang ontsloten worden. Appartementen bestaande uit twee woonlagen zullen worden voorzien van een interne trap. Doordat de appartementen ingepast worden in de bestaande monumentale structuur ontstaat een grote verscheidenheid, van eenlaags tot meerlaags en van tweekamer- tot vierkamerappartementen. In grootte zullen de appartementen variëren van rond de 60 m 2 gebruiksoppervlakte (g.b.o.) op de begane grond tot 130 m 2 g.b.o. voor de loftachtige appartementen op de verdiepingen. De grotere appartementen beschikken over een eigen berging op de begane grond. De bewoners van de kleinere appartementen zullen toegang hebben tot de gezamenlijke fietsenberging. In de voormalige gymzaal, die zal worden losgekoppeld van het hoofdgebouw, zullen drie grotere grondgebonden woningen met vier of vijf kamers worden gerealiseerd. Deze huurwoningen bestaan uit drie woonlagen waaronder de kapverdieping. De conciërgewoning zal de oorspronkelijke indeling behouden en wordt uitsluitend gerestaureerd. 10

11 Een impressie van het resultaat na herontwikkeling is te vinden op: of u kunt de hiernaast afgebeelde QR-code scannen met de QR-code scanner op uw smartphone of tablet zodat de website met video direct wordt geopend. Opleveringsniveau Het gebouw zal volledig worden gerestaureerd waarbij de monumentale details blijven behouden en de algemene indruk van de buitengevel niet wordt gewijzigd. Doordat de originele hoogte van de leslokalen behouden blijft, heeft het merendeel van de woningen een verdiepingshoogte van rond de vier meter. De combinatie van deze hoogte met de grote raampartijen maakt de appartementen zeer ruimtelijk. De woningen zullen behangklaar worden opgeleverd, inclusief keuken met apparatuur, badkamer en separaat toilet. Iedere woning zal beschikken over eigen nutsaansluitingen en eigen HR-ketel met thermostaat. Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de afwerking van wanden en vloeren. Alle woningen, één uitgezonderd, zullen beschikken over een privébuitenruimte in de vorm van een balkon, loggia of tuin. Alle kozijnen in de gevels van de ruimten met woonfunctie worden vervangen door nieuwe aluminium kozijnen voorzien van HR++ beglazing. Door gebruik van hoogwaardige aluminium restauratiekozijnen blijft het monumentale gevelbeeld intact. De gevel zal van binnenuit worden geïsoleerd om de woningen energiezuinig te maken en de geluidsbelasting in de woningen te minimaliseren. 11

12 De bestaande kapconstructie van het dak zal in de basis worden gehandhaafd. Het dak zal echter worden vernieuwd met geïsoleerde dakplaten met behoud van de bestaande spantconstructie en de bestaande dakpannen zullen worden gereinigd en vervangen waar nodig. Isolatie zal ook plaatsvinden tussen de woningen onderling door middel van voorzetwanden en voorzetplafonds. In deze voorzetplafonds zullen tevens leidingen worden weggewerkt. Waar mogelijk zullen de normen uit het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen worden aangehouden. Aangezien het hier de herontwikkeling van een monument betreft zal dit niet altijd mogelijk zijn. In deze gevallen zal gezocht worden naar een oplossing die dit bouwbesluit zo goed mogelijk benadert. Het merendeel van de woningen zal naar verwachting worden opgeleverd met het energielabel A+. Voor een aantal van de kleinere en hoekwoningen is de verwachting dat deze energielabel A zullen krijgen. Kadaster De Ambachtsschool is plaatselijk bekend als Graaf Florisweg 64, de conciërgewoning als Graaf Florisweg 62. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Gouda, sectie I, nummer 1757, m 2 groot. De appartementen zullen kadastraal gesplitst worden opgeleverd (inclusief parkeerplaats en bergruimte), waardoor eventuele uitponding in de toekomst mogelijk is. Bestemmingsplan en vergunningen Het complex had de bestemming maatschappelijk. Om een woonbestemming mogelijk te maken, is door de ontwikkelaar, Huys te Voorn Vastgoed, een aanvraag omgevingsvergunning inclusief bestemmingsplanwijziging ingediend. De bestemmingsplanwijziging is medio mei onherroepelijk geworden en de ingediende aanvraag omgevingsvergunning valt binnen dit herziene bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning is integraal ingediend op 18 december 2014 en de reguliere termijn voor de hier van toepassing zijnde uitgebreide procedure bedraagt 26 weken. Momenteel is de verwachting dat in augustus 2015 de omgevingsvergunning wordt afgegeven en dat deze in september 2015 onherroepelijk wordt. Naar verwachting kan er in september 2015 worden gestart met de bouw. De bouwtijd bedraagt volgens schema veertien maanden derhalve wordt de start van exploitatie verwacht per november

13 13

14 Begane grond Oostvleugel Gymzaal Binnentuin Westvleugel Entree Hoofdgebouw Hoofdentree 14

15 1e verdieping Oostvleugel Gymzaal Binnentuin Westvleugel Hoofdgebouw 15

16 2e verdieping Oostvleugel Binnentuin Westvleugel Gymzaal Hoofdgebouw 16

17 3e verdieping Oostvleugel Binnentuin Westvleugel Hoofdgebouw 17

18 Voorbeeld appartement Begane Grond 18

19 Voorbeeld appartement Verdiepingen 19

20 Voorbeeld appartement 2 woonlagen, 1 e woonlaag 20

21 Voorbeeld appartement 2 woonlagen, 2 e woonlaag 21

22 3. Huurders De woningen in de Ambachtsschool zullen met huurcontracten conform het model ROZ 2003 voor woonruimte verhuurd worden aan individuele woninghuurders. Huurders dienen voldoende documentatie aan te leveren die hun kredietwaardigheid aantoont alvorens zij als huurder worden geaccepteerd. Ontwikkelaar Huys te Voorn Vastgoed is verantwoordelijk voor de eerste verhuur van de woningen. Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat de huurprijzen van de woningen zodanig worden vastgesteld dat de totale jaarhuur bij oplevering minimaal bedraagt. Door de ontwikkelaar is een huurgarantie afgegeven van op jaarbasis voor de eerste verhuur van de woningen. Dit betekent dat de ontwikkelaar de huurpenningen zal aanvullen tot per jaar tot het moment dat elke woning voor een eerste maal minimaal voor de duur van één jaar verhuurd is. Frans van Seumeren Holding BV is grootaandeelhouder van Huys te Voorn Vastgoed en garandeert het nakomen van de huurgarantie. Huurprijs De huurprijzen van de individuele woningen zullen in samenspraak met de makelaar van de ontwikkelaar worden vastgesteld. Om bovengenoemde minimale jaarhuur van te bereiken, zullen de huren naar verwachting uiteenlopen van circa 13,- per m 2 g.b.o. per maand voor de kleinste appartementen tot circa 7,50 per m 2 g.b.o. per maand voor de grotere grondgebonden woningen. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de geprognosticeerde gemiddelde huurprijzen weergegeven op basis van de verschillende grootte van de appartementen. GEMIDDELDE HUUR PER MAAND (G.B.O.) Grootte Aantal per appartement per m 2 van 46 m 2 t/m 55 m ,00 van 56 m 2 t/m 60 m ,41 van 60 m 2 t/m 80 m ,06 van 80 m 2 t/m 100 m ,00 van 100 m 2 t/m 120 m ,27 groter dan 120 m ,79 Totaal 68 De huurprijzen van de appartementen zijn inclusief de huur van één parkeerplaats per appartement of woning. Een extra parkeerplaats kan worden gehuurd voor 50 per maand. Tevens krijgen de huurders van de grotere woningen de beschikking over een individuele berging op de begane grond en krijgen de huurders van de kleinere woningen toegang tot de gemeenschappelijke fietsenberging. 22

23 Liberalisatiegrens Een deel van de huurwoningmarkt in Nederland wordt gereguleerd door de overheid. Deze woningen met een gereguleerd huurcontract worden ook wel sociale huurwoningen genoemd. Gereguleerde huurcontracten zijn gebonden aan regels van de overheid inzake onder meer de maximale huurprijs en de huurprijsindexering. Indien een huurcontract niet gereguleerd is, zijn deze regels inzake de huurprijs en indexering niet van toepassing en kunnen verhuurder en huurder onderling vrije afspraken maken in het huurcontract. Het gaat in dit geval dan om een geliberaliseerd huurcontract. Geliberaliseerde huurwoningen zijn woningen waarbij de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst, per 1 januari 2015 is deze vastgesteld op 710,68 per maand. Om een huur te mogen vragen die boven de liberalisatiegrens ligt, is het van belang dat de woningen voldoen aan een minimale eis op basis van de puntentelling. Het aantal punten van een woning wordt in de basis bepaald door de grootte van de woning en de in de woning aangebrachte voorzieningen. Daarnaast kan een woning extra punten krijgen indien de woning in een schaarstegebied ligt of indien een woning gelegen is in een monument. 23

24 Een verhuurder is verhuurderheffing verschuldigd ter grootte van een percentage (0,491% in 2016) van de WOZ-waarde van de woningen die worden verhuurd in het sociale segment waarbij de eerste tien woningen zijn vrijgesteld. Door de rijksmonumentale status van het project en daardoor extra toe te kennen punten (50) mag op basis van het puntensysteem voor alle woningen een huurprijs worden gevraagd die ligt boven de liberalisatiegrens. Aangezien het toepassen van deze maximale huurprijs op basis van de puntentelling zou leiden tot prijzen die boven de markt in Gouda liggen, is ervoor gekozen niet deze maximale huurprijzen te vragen maar prijzen die aansluiten bij de markthuurprijzen. Dit betekent dat de huurprijs voor een aantal van de kleinere woningen onder de liberalisatiegrens zal liggen en dat deze woningen hierdoor vallen in het gereguleerde segment. De ontwikkelaar garandeert dat de prijsstelling van de woningen in de Ambachtsschool zodanig zal zijn dat er niet meer dan tien woningen onder de liberalisatiegrens vallen. Hierdoor zal er effectief geen verhuurdersheffing verschuldigd zijn door Monumenten CV APF I. 24

25 Middensegment huurwoningen Het merendeel van de woningen valt in het zogenoemde middensegment voor huurwoningen. Dit segment bestaat uit huurwoningen die typisch geschikt zijn voor mensen met een middeninkomen, oftewel bovenmodaal tot dubbelmodaal, en hierdoor niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Waar deze middengroep vroeger eerder zou overgaan tot het aanschaffen van een koophuis kiezen steeds meer mensen om te (blijven) huren. Daarnaast is het voor huurders die eigenlijk een koopwoning ambiëren steeds lastiger om een koophuis te financieren door de strengere hypotheekeisen van banken en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De ondergrens van het middensegment is de liberalisatiegrens. De bovengrens is minder duidelijk gedefinieerd maar over het algemeen wordt hiervoor een waarde van rond de per maand gehanteerd. In 2012 was slechts 3% van de woningvoorraad in Nederland een middensegment huurwoning. Mede hierdoor is er een vraagoverschot voor dit type woningen en de verwachting is dat, mede door de maatregelen van Rutte II inzake hervorming van de woningmarkt, dit overschot zal blijven bestaan. Markthuur Een analyse door de plaatselijke makelaar, in opdracht van de taxateur, van het aanbod aan huurwoningen op de overzichtsite Trovit laat de volgende gemiddelde huurprijzen in Gouda zien: OVERZICHT GEMIDDELDE HUURPRIJS PER M 2 G.B.O. (Trovit, 2015) van 40 m 2 tot 60 m ,- van 60 m 2 tot 80 m ,- van 80 m 2 tot 100 m 2 + 9,50 van 100 m 2 tot 120 m 2 + 8,50 Deze prijzen liggen in lijn met de geprognosticeerde huurprijzen in de Ambachtsschool. De kleinere woningen zijn lager geprijsd dan de onderzochte woningen op Trovit, de grotere woningen zijn licht hoger geprijsd. 25

26 De inschatting van de makelaar is dat huurders bereid zijn een licht hogere prijs te betalen door het monumentale karakter van de woningen in de Ambachtsschool alsmede de centrale ligging. Dit wordt onderschreven door de ontwikkelaar en zijn verhurend makelaar. De ontwikkelaar is mede hierdoor bereid een huurgarantie af te geven op een totale jaarhuur van voor eerste verhuur van de woningen. Landelijke huurmarkt De omvang van de landelijke huurmarkt was huurwoningen in 2012, wat neerkomt op 43% van het totale aantal woningen (CBS, 2014). In 2020 wordt een percentage van 38% huurwoningen verwacht (ABF Research, 2014). In de periode 2012 tot en met 2020 zullen er naar schatting tussen de en huurwoningen worden ontwikkeld. De huurwoningen die ontwikkeld worden, zullen vooral in de categorie vanaf 500 tot de liberalisatiegrens (= 710,68 per 1 januari 2015) beschikbaar komen (ABF Research, 2014). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties* verwacht in de periode een forse stijging van vraag naar huurwoningen boven de liberalisatiegrens en geen groei tot de liberalisatiegrens. Dit is mede toe te schrijven aan de kabinetsmaatregelen om het scheefwonen te bestrijden en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens Deloitte** was het aantal vrije sector huurwoningen in 2012 slechts 3% van de totale woningvoorraad. Zij voorziet dan ook dat er een forse groei ontstaat in de vraag naar huurwoningen boven de liberalisatiegrens: De vraag naar middeldure huurwoningen groeit. Tot 2020 groeit de vraag zelfs met ruim woningen. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal huurwoningen in dit segment. Woningmarkt Gouda Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat er in 2012 in Gouda totaal huurwoningen waren, dit was 43% van het totale aantal woningen. Van de huurwoningen zijn er in corporatiebezit en in particulier bezit (ABF Research, 2013). In Gouda bezitten de woningcorporaties dus een grote hoeveelheid van alle huurwoningen (+ 75%). * Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt - Doorkijk tot , onderzoek uitgevoerd door ABF Research, maart ** Kickstart voor de middeldure huur markt - Oplossingsrichtingen om in een maatschappelijke behoefte te voorzien,

27 De voorraad huurwoningen in Gouda bestaat voor een groot deel (+ 45%) uit meergezinswoningen tot drie kamers. Het gemiddelde woonoppervlak van de meergezinswoningen is 75 m² ten opzichte van 93 m² voor eengezinswoningen (ABF Research, 2013). Dit past bij het feit dat de vraag naar appartementen op de huurmarkt het grootste is. Van de starters zoekt 75% een huurwoning en dan in veel gevallen een appartement. 27

28 Overheidsinstelling Primos (http://primos.datawonen.nl/) geeft voor de komende jaren voor de gemeente Gouda het onderstaand beeld: Primos Huishoudens totaal Gewenste woningvoorraad Woningtekort Gezien de beleidsmaatregelen van Rutte II, de verwachting dat de gemeente Gouda aantrekkingskracht blijft uitoefenen op mensen uit de (brede) regio en het te verwachten woningtekort (in Gouda en Midden-Holland Noord) lijkt de vraag naar middensegment huurwoningen in Gouda de komende jaren groter te blijven dan het aanbod. 28

29 4. Financiële uitgangspunten De inleg van het kapitaal door de participanten zal in beginsel plaatsvinden eind juli Dit kapitaal zal gedeeltelijk worden aangewend voor de aankoop van het vastgoed in de huidige staat van de Gemeente Gouda. Het overige deel van het kapitaal zal, tezamen met de hypothecaire financiering worden aangewend om de restauratie en herontwikkeling van het vastgoed te financieren op basis van de ontwikkel- en aanneemovereenkomst. De koopsom van de huidige opstallen bedraagt kosten koper (k.k.). Tegelijkertijd zal het fonds een aanneem- en ontwikkelovereenkomst aangaan ter grootte van totaal inclusief btw. De verschuldigde btw kan niet verrekend worden doordat woningverhuur aan particulieren onbelast is. Op basis van de door de ontwikkelaar gegarandeerde huuropbrengst bij oplevering van correspondeert de koopsom tezamen met de aanneemsom en ontwikkelkosten met een kapitalisatiefactor van 16,4, ofwel een bruto-aanvangsrendement van 6,1%. De totale fondsinvestering inclusief bijkomende kosten bedraagt , hiervan wordt ingebracht in de vorm van eigen vermogen, te verdelen in 199 participaties van Het overige deel, , oftewel 58% van de fondsinvestering en 64% van de koopsom vastgoed, zal worden gefinancierd in de vorm van drie hypothecaire leningen. Een deel ter grootte van zal door een Restauratiefondsplushypotheek worden gefinancierd bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Tevens zal het NRF een bedrag van financieren in de vorm van een reguliere financiering. Het resterende bedrag van wordt bij een bank gefinancierd. Hiertoe is een offerte ontvangen. De financiering via de Restauratiefondsplushypotheek bij het NRF zal op basis van een annuïteit met een looptijd van 30 jaar worden aangegaan, het rentepercentage van de Restauratiefondsplushypotheek is gelijk aan de marktrente minus 5% met een minimum van 1,5%. De eerste drie jaren zijn aflossingsvrij, daarna zal deze lening in 27 jaar annuïtair worden afgelost. Deze Restauratiefondsplushypotheek is de eerste tien jaar boetevrij overdraagbaar. De reguliere financiering bij het NRF ter grootte van kent een aflossingsvrije periode van drie jaar, vervolgens dient deze financiering in dertig jaar lineair te worden afgelost. De rente op deze lening wordt voor zeven jaar gefixeerd. In de prognose is rekening gehouden met een verschuldigde rente van 3,0% per jaar. 29

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Emmastede Vastgoedfonds

Emmastede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Emmastede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Vaartstede Vastgoedfonds

Vaartstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Vaartstede Vastgoedfonds Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) BELEGGEN IN EEN WIJKWINKELCENTRUM in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften.

Nadere informatie

Willemstede Vastgoedfonds

Willemstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Willemstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissiekosten) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde.

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. V O O R S C H O T E N Wijngaardenlaan 43 Vraagprijs: 349.500,- k.k. Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. Hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Voor 15-30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 15-30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 15-30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND V Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE. Jan Tinbergenstraat 14 te Reeuwijk

VERHUURINFORMATIE. Jan Tinbergenstraat 14 te Reeuwijk VERHUURINFORMATIE Jan Tinbergenstraat 14 te Reeuwijk Tel. 0182-538400 Fax 0182-538440 TE HUUR Moderne kantoorruimte Jan Tinbergenstraat 14 2811 DZ Reeuwijk HUURPRIJS 835,-- per maand, excl. BTW Op bedrijventerrein

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

SAMENVATTING. Vooraankondiging. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Vooraankondiging. vastgoedfonds SAMENVATTING Vooraankondiging vastgoedfonds Sam envat t in g Sa menvatti ng SAMENVATTING SAMENVATTING Vooraankondiging Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Hoofdstraat 215-B SCHIEDAM

Hoofdstraat 215-B SCHIEDAM Hoofdstraat 215-B SCHIEDAM (verhuurd beleggingsobject) Vraagprijs: 87.500 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E herjan@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 107 00 365 I www.maartenmakelaardij.nl

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Benoordenhoutseweg 227 en 227A te Den Haag

Benoordenhoutseweg 227 en 227A te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Benoordenhoutseweg 227 en 227A te Den Haag Te koop Kantoor-/ praktijk-/ bedrijfsruimte BELEGGING Pagina 1 van 14 Algemene informatie Te koop Benoordenhoutseweg 227, 227-a

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING Vooraankondiging SAMENVATTING Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement

Nadere informatie

[Kies de datum] " " " " , " " " " " " HUUROVERZICHT Huurder Expiratiedatum huurcontract Optiejaren Jaarlijkse Oppervlakte in huuropbrengst m2 b.v.o. (in excl. BTW) % van de totale huur Aldi Vastgoed

Nadere informatie

Damplein 29 Middelburg

Damplein 29 Middelburg Te Koop/Te Huur Monumentale woon- /kantoorruimte Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Bereikbaarheid Bestemming Monumentale woon-/kantoorruimte

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. s Gravenhekje 1A te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E s Gravenhekje 1A te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen s Gravenhekje 1A (1011 TG) in Amsterdam Het markante Rijksmonument West Indisch Pakhuis,

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

In de wijk Ouderzorg gelegen ruime 5-kamer eengezins-hoekwoning met garage.

In de wijk Ouderzorg gelegen ruime 5-kamer eengezins-hoekwoning met garage. L E I D E R D O R P Rosenburg 5 Vraagprijs: 278.000,- k.k. In de wijk Ouderzorg gelegen ruime 5-kamer eengezins-hoekwoning met garage. Op rustige locatie in de wijk Ouderzorg gelegen goed onderhouden en

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

De Savornin Lohmanplantsoen 16

De Savornin Lohmanplantsoen 16 V O O R S C H O T E N De Savornin Lohmanplantsoen 16 Vraagprijs: 269.500,- k.k. In een rustige kindvriendelijke wijk aan woonerf gelegen eengezinswoning met aan de voorzijde een parkeerplaats op eigen

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Te huur. Blekerssingel 24

Te huur. Blekerssingel 24 Te huur Blekerssingel 24 2806 AB Gouda Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een op een hoek gelegen kantoorpand met een oppervlakte

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda VERKOOPINFORMATIE Wachtelstraat 5-5B en 5 te Gouda Meridiaan 39, 801 DA Gouda Postbus 96, 800 AB Gouda TE KOOP Monumentale bedrijfspanden De Producent Wachtelstraat 5, (5B) en 5 80 EV Gouda KOOPSOM.500.000,--

Nadere informatie

Voor 20 en 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 20 en 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 20 en 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND IV Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Te huur/te koop. Coenecoop 55

Te huur/te koop. Coenecoop 55 Te huur/te koop Coenecoop 55 2741 PH Waddinxveen Basis Bedrijfshuisvesting Lage Gouwe 2 2801 LG, Gouda Telefoon: (0182) 525 700 E-mail: gouda@basis.nl Omschrijving Algemeen: Een hoogwaardig solitair gelegen

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 215.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.

Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 215.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus. Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE Vraagprijs 215.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.nl Helm & Heus makelaars O.G. b.v. * Woningen * bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 207.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.

Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 207.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus. Obrechtlaan 10 'S-GRAVENZANDE Vraagprijs 207.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.nl Helm & Heus makelaars O.G. b.v. * Woningen * bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Objectinformatie ADRIAEN VAN OSTADELAAN 155 3583 AG, UTRECHT

Objectinformatie ADRIAEN VAN OSTADELAAN 155 3583 AG, UTRECHT Objectinformatie ADRIAEN VAN OSTADELAAN 155 3583 AG, UTRECHT ERA Makelaardij Van der Meer & De Bree Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635

Nadere informatie

MEUBIN MAARN. te huur evt. te koop

MEUBIN MAARN. te huur evt. te koop MEUBIN MAARN te huur evt. te koop COLOFON Meer informatie Meubin bv Gerard Verhoeff 06 53 30 87 43 0343 44 26 44 Amersfoortseweg 40 3951 LC Maarn verhoeff.g@upcmail.nl A&R10 architecten Joost van Nes

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Heijdestede Vastgoedfonds

Heijdestede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Heijdestede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN 10-jarige huurovereenkomsten in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten hebben dan ook

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Kantoorruimte Appeldijk 11 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving Adres Ligging

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Balans per 31 mei 2011 8 3. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017 Holy Résidence te Vlaardingen maart 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V.

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. KARAKTERISTIEKE PANDEN MET GEZICHTSBEPALENDE UITSTRALING VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 6.000 aandelen tegen een prijs van 1.029 per aandeel Minimale

Nadere informatie

Broersvest 95-A Schiedam

Broersvest 95-A Schiedam Broersvest 95-A Schiedam (verhuurd beleggingsobject) Vraagprijs: 69.500 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E herjan@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 107 00 365 I www.maartenmakelaardij.nl

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II

9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II TE HUUR / TE KOOP EINSTEINSTRAAT ONG. HEERHUGOWAARD 9 HOOGWAARDIGE NIEUWBOUW UNITS OP BEDRIJVENTERREIN DE ZANDHORST II HUURPRIJS VANAF 750,- EXCL. BTW PER MAAND KOOPSOM VANAF 82.000,- VON, EXCL. BTW GĒĒN

Nadere informatie

COENECOOP 3 2H WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR PETER DE JOODE 06-466 151 96 PETERDEJOODE@GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL NAAM TELEFOON EMAIL

COENECOOP 3 2H WADDINXVEEN WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL MAKELAAR PETER DE JOODE 06-466 151 96 PETERDEJOODE@GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL NAAM TELEFOON EMAIL COENECOOP 3 2H WADDINXVEEN MAKELAAR NAAM TELEFOON EMAIL PETER DE JOODE 06-466 151 96 PETERDEJOODE@GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL WWW.GOUWESTADMAKELAARDIJ.NL Kenmerken: Object Kadastrale gegevens Bouwjaar : 2013

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Nijmegen, Heeskesacker 2103

Nijmegen, Heeskesacker 2103 TE KOOP Op een aantrekkelijke locatie binnen de wijk Heeskesacker staat deze grote halfvrijstaande woning met grote garage, oprit en tuin. Het ruime huis staat in de directe nabijheid van de scholen, het

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 39/41 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 39/41 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE 39/41 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Het betreft hier een multifunctioneel solitair bedrijfspand op het moderne bedrijventerrein Leehove

Nadere informatie