BelastingBelangen Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BelastingBelangen Juni 2014"

Transcriptie

1 BelastingBelangen Juni 2014 Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel? Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worstelen met die vraag. De crisis kantelt, en steeds meer familiebedrijven zien de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze willen fors gaan investeren, maar het tekort aan gekwalificeerd personeel is een belangrijke obstakel voor verdere groei. Dat is de opmerkelijke uitkomst uit het halfjaarlijkse onderzoek de European Family Business Barometer van accountantsorganisatie KPMG en de Europese organisatie voor Familiebedrijven (EFB) onder ruim zevenhonderd familiebedrijven in Europa. Ruim 70% van de geënquêteerde ondernemers gaat uit van toekomstige groei en wil graag op korte termijn investeren, vooral in de kernactiviteiten. Maar niet minder dan 40% van de ondernemers maakt zich grote zorgen over het aantrekken van geschikte werknemers met de kwaliteiten die nodig zijn om een verdere groei te kunnen realiseren. Ook de oplopende kosten van de factor arbeid en de dalende prijzen van hun producten en diensten zijn een punt van zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondernemingen de afgelopen zes maanden minder moeite hebben gehad om een financiering te krijgen. Financiering lijkt geen belemmering meer voor verdere groei, maar veel ondernemers spreken toch liever hun eigen vermogen aan om nieuwe investeringen te doen. De gang naar de bank wordt minder vaak gemaakt: in 2013 klopte nog bijna de helft van ondernemingen bij de bank aan om nieuwe investeringen te financieren, in 2014 is dit gedaald tot 36%. Voor alternatieve financieringsvormen als crowdfunding is niet veel belangstelling. Investeren in een verdere internationalisering van de bedrijfsactiviteiten scoort minder, ondernemers steken liever hun geld in diversificatie, het ontwikkelen van nieuwe producten en afzetmarkten in het thuisland. BelastingBelangen kan ondernemers niet aan gekwalificeerd personeel helpen, maar wél aan gekwalificeerd belastingadvies. Hoe goed personeel fiscaal optimaal kan worden beloond. Hoe ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de belastingdruk in de zaak én in privé kunnen beperken. Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. En een zonnige zomervakantie! Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Nieuws Onjuiste rittenadministratie: hogere boete afgewezen Pensioen in eigen beheer: het vervolg Nederland: nr. 1 taxhaven voor US-multinationals Verhuur werkkamer aan BV: BTW-aftrek Nederlandse FE-regeling in strijd met EU-recht BTW-vrijstelling voor ZZP-ers in de zorg Verbod privégebruik auto: externe controle bij DGA Rechtbank Den Haag handhaaft crisisheffing De Belastingdienst kan en moet beter Herhalende schenkingen in één akte ineens belast Leegstand na BTW-vrije verhuur: BTW-herziening Geen BTW-aftrek op reddingsplan van de bank Proefprocedures en rechtsvragen over de crisisheffing Buitenlandse boeten: aftrek vervalt per Honorarium voor toevoegingszaken: BTW belast Risicovol beleggen in de zaak: verlies in privé Reizen met openbaar vervoer: vrije bewijsleer! Box 3: fictief rendement, geen fictieve bronheffing Tips Werk voor uzelf: vanaf 21 juni Een nieuwe BV met een duister verleden Check de werkzaamheden van uw partner Verhuurde woningen in box 3: marktwaarde Een nieuwe auto, of een tweedehandsje DGA: beperk de afroommethode Betaal de fiscus op tijd Scholieren- en studentenregeling Pensioenshoppen: altijd doen Renovatie praktijk aan huis: 15% BTW-korting Betalingskorting: let op de BTW De VAR wordt strenger Belasting voor bestuurders in de sport Tandartsen: gebitscosmetica is BTW-belast Een ARBO-proof werkplek voor thuiswerkers Nieuwe regels BTW-herziening bij verkoop pand Vermijd de fiscale eenheid voor de BTW... 52

3 Vragen WK-pool: is de prijs belast? Uit de firma, uitkoopsom ineens aftrekbaar? AB-taxcredit: verrekenen met box 3 belasting? Geen bijtelling, geen aftrek eigen bijdrage? Fiscale eenheid voor de BTW: ook bij een stak? Vergoeding voor omzetderving: BTW-belast? Special Gouden handdruk-bv: 20% korting pakken of niet?... 28

4 Onjuiste rittenadministratie: hogere boete afgewezen 04 juni 2014 Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) kent hoge boetes verzuim- én vergrijpboetes bij de naheffing van loonheffingen wegens privégebruik auto: zie het kader. De vergrijpboete kan oplopen van 40%, tot 80%, en zelfs tot 100% van de na te heffen belasting. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft die hoge vergrijpboete in een recente uitspraak afgewezen. Het Hof vindt de beleidsregels van de Belastingdienst voor het opleggen van zo n hoge boete niet in overeenstemming met de criteria voor straftoemeting. Het BBBB gaat uit van een te bestraffen daad; bij de 100% boete is dat het overleggen van een onjuiste of onvolledige rittenadministratie. Ten onrechte, zo oordeelt het Hof: voor de hoogte van de boete is de strafbaarheid van de dader, de mate van verwijtbaarheid bepalend. BV X, een internationaal transportbedrijf in Urk, had haar werknemer Dies Groot een auto van de zaak ter beschikking gesteld. BV X hield voor de loonheffing geen rekening met de bijtelling privégebruik auto; Groot hield een kilometeradministratie bij en daaruit bleek dat hij minder dan 500 kilometer per jaar privé met zijn auto reed. Bij controle constateerde de inspecteur dat Groot s kilometeradministratie niet correct was: hij schreef vrijwel iedere werkdag voor het woon-werkverkeer 75 kilometer, terwijl die afstand in werkelijkheid maar 68 kilometer was. De 7 kilometer extra noteerde hij ter compensatie van het gebruik van zijn auto door andere werknemers van BV X, voor zakelijke ritten binnen Urk. De inspecteur wees dat verweer af, en legde BV X naheffingsaanslagen loonbelasting op over de jaren 2007 tot en met Met een vergrijpboete, over 2007, 2008 en 2009 van 25%, en over 2010 (op basis van de met ingang van dat jaar ingevoerde nieuwe boeteregeling) van 80% van de nageheven belasting. BV X verzette zich tegen de naheffing en legde de zaak voor aan Rechtbank Gelderland. De Rechtbank handhaafde de naheffing, maar verminderde wel de boete, voor 2010 tot 25% en vervolgens voor alle jaren met 5% wegens overschrijding van de redelijke termijn. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft die uitspraak bevestigd. Bij een naheffing van belasting kan alleen een vergrijpboete worden opgelegd als er sprake is van grove schuld of opzet. De boete bij grove schuld bedraagt standaard 25% van de boetegrondslag, de na te heffen belasting. In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst wordt deze vergrijpboete (vanaf 1 januari 2010) verhoogd als de boete betrekking heeft op het niet verlonen van de bijtelling privé gebruik auto: zie het kader. Het Hof besliste dat deze grondslag voor hogere boetes onaanvaardbaar is. Het Hof vindt het niet passend dat alleen bij naheffingen wegens privégebruik auto een hogere boete kan worden opgelegd. Die beperking tot één onderdeel van de belastinggrondslag is willekeurig. De rechter verwerpt ook de 100% boete bij een onjuiste of onvolledige rittenadministratie: bij deze aanpak is het verwijtbaar handelen van de belastingplichtige losgelaten als criterium voor straftoemeting. Het Hof besliste dat deze regels uit het BBBB geen goede basis bieden om tot een afgewogen straftoemeting te komen. Het Hof handhaafde de boete op 25%. De inspecteur had voldoende aannemelijk gemaakt dat het aan de grove schuld van BV X te wijten was geweest dat de verschuldigde loonheffing gedeeltelijk niet was betaald; de BV wist dat de rittenadministratie deels gebaseerd was op stelposten en zij had die administratie niet deugdelijk gecontroleerd. 1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

5 Naheffingen wegens privégebruik auto: verzuim- en vergrijpboetes. Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) kent hoge boetes voor de naheffing van loonbelasting en premies wegens het niet correct verlonen van de bijtelling privégebruik auto. Die boetes richten zich met name op werknemers/automobilisten die veelal bij controle op de verklaring geen privégebruik auto een onjuiste of onvolledige rittenadministratie hebben overgelegd. Het BBBB bestraft dat met verzuim- en vergrijpboetes. Verzuimboete wegens betalingsverzuim Deze boete wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig afdragen van de verschuldigde loonheffing over de bijtelling privégebruik auto. De boete bedraagt als de bijtelling ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. Heeft de automobilist een onjuiste of onvolledige rittenadministratie overgelegd om de naheffing af te weren dan moet de inspecteur de maximale boete van opleggen. Verzuimboete wegens aangifteverzuim Deze boete wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig, dan wel het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte loonheffing. De inspecteur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste opleggen. Het BBBB gebiedt de inspecteur om vooralsnog terughoudend om te gaan met deze verzuimboete voor een onjuiste of onvolledige aangifte. Vergrijpboete wegens niet-naleving informatieverplichting De werknemer/automobilist die een verklaring geen privégebruik auto heeft, en die verwacht dat hij meer dan de toegestane 500 kilometers voor privé-doeleinden gaat rijden, moet de inspecteur tijdig vóór het bereiken van de 500 kilometer grens berichten dat die verklaring moet worden ingetrokken. Doet hij dat niet dan kan de inspecteur daar een boete van voor opleggen. Deze boete geldt sinds 1 januari Zie ook BelastingBelangen, december 2011: Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst. Vergrijpboete wegens niet betaling Deze boete wordt opgelegd als te weinig loonheffing is afgedragen omdat de bijtelling privégebruik auto door opzet of grove schuld niet tot het loon is gerekend. De boete is 40% van de nageheven belasting bij grove schuld, 80% bij opzet, en 100% als de automobilist een onjuiste of onvolledige rittenadministratie heeft overgelegd. Wie gaat dat betalen? De verzuim- en vergrijpboetes kunnen naast elkaar worden opgelegd, en oplopen tot forse bedragen. De naheffingsaanslagen met boetes worden in beginsel aan de werknemer/automobilist opgelegd. Maar als de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten weten dat zijn werknemer met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, kan de inspecteur de naheffingsaanslag met boetes aan hem opleggen. Zie ook BelastingBelangen, november 2013: Forse boetes bij onjuiste rittenadministratie. Commentaar Deze uitspraak zal veel werkgevers en werknemers als muziek in de oren klinken. Hof Arnhem-Leeuwarden verwijst de strenge boeteregeling voor de bijtelling privé gebruik auto goeddeels naar de prullenbak. Niet volledig: de uitspraak betreft uitsluitend de vergrijpboete, niet de verzuimboete die bij zo n naheffing ook kan worden opgelegd. Werkgevers en werknemers die recent een hoge vergrijpboete hebben gekregen bij een naheffing over de bijtelling privégebruik auto doen er verstandig aan om die boete aan te vechten met een verwijzing naar bovenstaande uitspraak. Het is nog niet bekend of Financiën in cassatie gaat tegen de uitspraak. 2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

6 Pensioen in eigen beheer: het vervolg 28 juni 2014 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft begin deze maand een uitgebreide notitie naar de Tweede Kamer gezonden over een nieuwe fiscale behandeling van pensioen in eigen beheer. De notitie is een vervolg op de pensioenbrief van zijn ambtsvoorganger Weekers van december vorig jaar. Wiebes vindt net als zijn voorganger Weekers de invoering van een fiscale pensioenreserve voor de oudedag de beste oplossing voor de pensioenproblematiek. De staatssecretaris is wel bereid om nog weer een andere variant voor pensioen in eigen beheer een beschikbarepremieregeling te onderzoeken. De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes, heeft in een uitgebreide notitie de vele vragen beantwoord die Tweede Kamerleden hebben gesteld over de pensioenbrief van zijn ambtsvoorganger Weekers van december vorig jaar; zie BelastingBelangen, december 2013: De toekomst van pensioen in eigen beheer. Voor een oplossing van de pensioenproblematiek sluit de staatssecretaris aan bij het standpunt van zijn ambtsvoorganger. Een nieuwe fiscale behandeling voor pensioen in eigen beheer moet passen binnen de door Weekers genoemde drie randvoorwaarden, te weten: (i) de pensioengelden moeten binnen de onderneming als werkkapitaal beschikbaar blijven, (ii) het moet mogelijk zijn om een regeling te treffen voor (potentiële) nabestaanden, en (iii) de aanpassing van de fiscale behandeling moet budgettair neutraal zijn. Volgens de staatssecretaris is de invoering van een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag in de vennootschapsbelasting de enige variant is die voldoet aan deze drie randvoorwaarden. Dat is variant drie uit de brief van zijn ambtsvoorganger Weekers. Bij deze optie blijven de pensioengelden beschikbaar voor financiering van de bedrijfsactiviteiten, én de gereserveerde gelden moeten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangewend voor de aankoop van een oudedagsvoorziening voor de DGA en zijn nabestaanden. Bij deze opzet is geen sprake meer van een pensioenaanspraak in de zin van de loonbelasting, zodat op het bedrag van de reserve geen claim van de loonheffing rust. Op de pensioendatum valt de reserve vrij ten gunste van de winst. Deze vrijval kan worden voorkomen door ten laste van de reserve een oudedagsvoorziening bij een professionele verzekeraar af te sluiten. Bestaande pensioenen in eigen beheer kunnen in zo n oudedagsreserve worden omgezet, en wel op basis van de fiscale waarde. Dat leidt tot een fiscaal neutrale oplossing, voor de DGA en zijn BV, én voor de fiscus. Als de BV naast het ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen heeft toegekend, moet de partner van de DGA meetekenen voor omzetting in een oudedagsreserve. Wiebes gaat op aandringen vanuit de Tweede Kamer en de werkgroep Ondernemerspensioen onderzoeken of een beschikbarepremieregeling een oplossing kan bieden voor de problemen rondom pensioen in eigen beheer. De staatssecretaris betwijfelt of deze variant daadwerkelijk tot een vereenvoudiging zal leiden, omdat een defined contributionregeling in de praktijk snel kan omslaan in een defined benefitregeling. In de reactie van de staatssecretaris zijn nog enkele interessante cijfermatige gegevens over pensioen in eigen beheer opgenomen. In 2009 hadden als DGA s tezamen een pensioenvoorziening in eigen beheer van circa 31 miljard op basis van de fiscale waardering, en van 73 miljard op basis van de commerciële waardering. Het gaat om BV s. Circa 28% daarvan afgerond BV s had een negatieve winstreserve, en daarmee een onderdekking op basis van de fiscale pensioenwaardering. Bij de commerciële hogere waardering van de pensioenen was bij nog eens 31% sprake van een onderdekking. Commentaar Met de reactie van staatssecretaris Wiebes is de invoering van een fiscale oudedagsreserve in de BV als oplossing voor de pensioenproblematiek een stuk dichterbij gekomen. Bestaande pensioenreserveringen in 3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

7 eigen beheer kunnen fiscaal geruisloos doorgeschoven worden naar de oudedagsreserve als de DGA én de andere pensioengerechtigden daarmee akkoord gaan. Dan kan bij gescheiden DGA s waarbij de pensioenrechten van de ex-echtgenoot bevroren zijn nog wel eens tot problemen leiden. Financiën moet haast maken in dit dossier, wil er nog iets terecht kunnen komen van een dividenduitkering door de BV dit jaar om de 3% korting op de aanmerkelijkbelang-heffing te kunnen benutten. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2013: Belastingplan 2014: AB-tarief in 2014 naar 22%. 4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

8 Werk voor uzelf: vanaf 21 juni 29 juni 2014 Heeft u 21 juni gevierd? Tax Freedom Day, de dag waarop de gemiddelde belastingbetaler in ons land zijn belasting bij elkaar heeft gewerkt. Vanaf deze heuglijke dag mogen we onze verdiensten zelf houden. Vorig jaar viel Tax Freedom Day op 27 juni, dus we zijn er wat op vooruit gegaan. In België is de belastingdruk veel hoger dan bij ons: daar valt Tax Freedom Day dit jaar pas op 6 augustus. Op Cyprus is de belastingpot al op 21 maart gevuld, in Engeland op 12 mei. Tax Freedom Day moge u inspireren om in de resterende periode van het jaar wat harder voor uzelf te werken! 5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

9 Nederland: nr. 1 taxhaven voor US-multinationals 26 juni 2014 Nederland is hét favoriete belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. De 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de Fortune 500, hadden in 2010 ruim 127 miljard dollar fiscaal vriendelijk in Nederland gestald. Dat is veel meer dan bij beruchte belastingparadijzen als Bermuda ($ 94 miljard) en de Kaaimaneilanden ($ 51 miljard). De activistische groepen Citizens for Tax Justice (CTJ) en de Public Interest Research Group (PIRG) hebben onderzocht in welke belastingparadijzen de Fortune 500-bedrijven zijn gevestigd. Uit dat onderzoek Offshore Shell Games 2014 blijkt dat maar liefst 48% van de 500 grootste Amerikaanse multinationals een of meer dochtervennootschappen in Nederland heeft. Bij elkaar hadden die ondernemingen in 2010 zo n 127 miljard dollar fiscaal vriendelijk in ons land gestald. De top 10 van belastingparadijzen wordt aangevoerd door Nederland, gevolgd door Singapore, Hongkong, Luxemburg, de Kaaimaneilanden, Zwitserland, Ierland, Bermuda, Mauritius en de Britse Maagdeneilanden. De Amerikaanse multinationals hebben met die fiscale omleidingen in 2010 zo n $ 929 miljard aan winst geboekt bij dochtermaatschappijen in belastingparadijzen. Dat kost de schatkist in de Verenigde Staten op jaarbasis zeker $ 90 miljard aan belasting. Commentaar Nederland een belastingparadijs? Politiek Den Haag vindt die kwalificatie niet terecht. Weekers, de vorige staatssecretaris van Financiën, was resoluut in zijn afwijzing Nederland doet niet aan belastingparadijzerij (zie ook BelastingBelangen, april 2013: Zwarte wolken boven het belastingparadijs Nederland) en president Obama heeft Nederland in 2009 dan wel als belastingparadijs getypeerd, maar die beschuldiging heeft hij na heftige kritiek vanuit ons land ingetrokken! Nederland is geen belastingparadijs, Nederland is een doorsluisland, zo meldt ook de titel van de policy brief van het Centraal Planbureau, zie ook Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen. Nederland dankt die positie als doorsluisland aan ons netwerk van gunstige belastingverdragen, geen bronheffing op rente en royalty s, de deelnemingsvrijstelling, en last but not least onze rulingpraktijk, met advanced tax rulings (ATR s) en advanced pricing rulings (APA s), te verkrijgen in Rotterdam bij het APBI, het aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders. Het Nederlandse rulingbeleid wordt ook kritisch gevolgd. De Europese Commissie (EC) heeft onlangs aangekondigd een onderzoek te starten naar onze rulingpraktijk, met name ten aanzien van koffiegigant Starbucks. De EC vraagt zich af of er geen sprake is van staatssteun: het onderzoek richt zich met name op de afspraken over transferpricing. De EC gaat ook de ruling voor Apple (in Ierland) en Fiat (in Luxemburg) onderzoeken. Staatssecretaris Wiebes heeft al laten weten dat hij het onderzoek naar onze rulingpraktijk met vertrouwen tegemoet ziet. Opmerkelijk is wel dat hij daags na die berichten vijf nieuwe besluiten met spelregels voor de rulingpraktijk heeft gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop. 6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

10 Een nieuwe BV met een duister verleden 30 juni 2014 Bent u van plan om een bestaande BV over te nemen? Check dan of deze BV tot een fiscale eenheid voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting heeft behoord. Zo ja, dan loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet betaalde omzet- en/of vennootschapsbelasting van andere BV's van die (vroegere) fiscale eenheid. Dat kan u een flinke schadepost opleveren. 7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

11 Verhuur werkkamer aan BV: BTW-aftrek 24 juni 2014 De directeur-grootaandeelhouder die een werkkamer in zijn woonhuis aan zijn BV verhuurt kan bij een correcte aanpak die werkruimte BTW-belast verhuren, en zo in aanmerking komen voor aftrek van de BTW op de bouw- en andere kosten van die ruimte. De Hoge Raad heeft recent beslist dat de verhuur van een werkkamer aan de eigen BV kwalificeert als een economische activiteit voor de heffing van omzetbelasting. Dat er voor deze verhuuractiviteit geen markt bestaat, omdat de verhuurder die ruimte alleen maar aan de eigen BV ter beschikking wil stellen, is daarbij geen beletsel. Beslissend is of de zaak gebruikt wordt voor economische exploitatie, om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. En dat is het geval, zo heeft ons hoogste rechtscollege uitgemaakt. Han Doek was directeur-grootaandeelhouder van BV X, een sloopbedrijf. Doek en zijn vrouw verhuisden eind 2010 naar hun nieuw gebouwde woonhuis. Samen als maatschap verhuurden zij een werkkamer in dat woonhuis aan BV X, vanaf 1 december Die werkruimte lag in de kelder van de woning en was voorzien van ramen voor daglicht. De ruimte beschikte niet over eigen sanitaire voorzieningen, en was uitsluitend bereikbaar via de voordeur en een trap in de hal van de woning. Doek en zijn vrouw verhuurden de werkkamer aan de BV voor vijf jaar, met een optie tot verlenging met nog eens vijf jaar. De maatschap bracht de omzetbelasting op de bouwkosten van de werkruimte als voorbelasting in aftrek. De inspecteur weigerde die aftrek, omdat de verhuur van de werkkamer zijns inziens geen economische activiteit was. De maatschap kon én wilde de werkruimte uitsluitend aan BV X ter beschikking stellen: de BV was de enige gegadigde als huurder en daarmee stond voor de inspecteur vast dat er geen markt was voor deze verhuuractiviteit. Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem-Leeuwarden waren het eens met de inspecteur, maar de Hoge Raad besliste anders. Voor de uitleg van het begrip economische activiteit baseerde de Hoge Raad zich op de Europese BTW-Richtlijn 2006 en diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Daaruit blijkt dat een activiteit in de regel als economisch wordt beschouwd als die permanent wordt verricht én degene die de activiteit verricht daarvoor een vergoeding ontvangt. Het EU-Hof eist niet dat er een markt is van vraag en aanbod. Bij exploitatie van een zaak is beslissend of die zaak daadwerkelijk wordt gebruikt voor economische exploitatie, om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Bij de beoordeling daarvan moet de activiteit op zichzelf worden bezien, het oogmerk of het resultaat van de activiteit is minder van belang. De Hoge Raad kwalificeerde de verhuur van de werkruimte aan de BV als een zelfstandige activiteit: de werkkamer werd duurzaam, voor tenminste vijf jaar, ter beschikking gesteld aan de BV voor eigen gebruik, tegen een adequate vergoeding. Die verhuur moest worden aangemerkt als een economische activiteit in de zin van de BTW-Richtlijn Daarbij was niet van belang dat de maatschap de werkruimte alleen maar aan de BV wilde verhuren. De Hoge Raad vernietigde de uitspraken van het Hof, de Rechtbank en de inspecteur en deed de zaak zelf: de naheffingsaanslag BTW werd vernietigd. Commentaar De Hoge Raad bevestigt met deze uitspraak opnieuw dat het mogelijk is om te kiezen voor een BTW-belaste verhuur van (onzelfstandige) delen de eigen woning, zoals een niet-kwalificerende werkruimte. Het beleid van 8 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

12 Financiën staat daar haaks op: Financiën heeft de goedkeuring voor een optie tot BTW-belaste verhuur van de werkkamer in de eigen woning juist ingetrokken. Dat beleid lijkt ons achterhaald door deze recente rechtspraak. Let op: in de berechte situatie vond de verhuur plaats door een maatschap van de DGA en zijn partner. Die maatschap is de BTW-ondernemer. Als de DGA de verhuur zelf ter hand neemt, als directeur-werknemer van de BV, gaat het mis en wordt de BTW-aftrek verspeeld: de DGA ontbeert in die verhouding de zelfstandigheid die vereist is om als ondernemer voor de omzetbelasting te kunnen worden aangemerkt. 9 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

13 Check de werkzaamheden van uw partner 30 juni 2014 Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. Deze bepaling uit het Burgerlijk Wetboek is van belang voor alle ondernemers die hun meewerkende echtgenoot in de zaak belonen met de meewerkbeloning. Als de meewerkende echtgenoot alleen ondersteunende werkzaamheden verricht, die niet uitgaan boven de inspanningen die voortvloeien uit de verplichting uit het Burgerlijk Wetboek, kan de inspecteur de meewerkbeloning weigeren. Laat uw meewerkende echtgenoot een of meer hoofdtaken in de zaak uitvoeren! 10 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

14 Nederlandse FE-regeling in strijd met EU-recht 24 juni 2014 Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het fiscale eenheidsregime in onze vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht. De wet staat een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting uitsluitend toe tussen in Nederland gevestigde vennootschappen. Die beperking is in strijd met de EU-bepalingen inzake de vrijheid van vestiging binnen de Unie. Het Europese Hof heeft uitspraak gedaan over de vraag of het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor internationaal opererende concerns wel in overeenstemming is met het recht van de Europese Unie. De uitkomst is negatief voor Nederland: de beperking van de fiscale eenheid tot in Nederland gevestigde vennootschappen waaronder ook buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in ons land is in strijd met de vrijheid van vestiging binnen de Unie. Het EU-Hof heeft uitspraak gedaan in drie zaken. In twee procedures ging het om de vraag of een fiscale eenheid mogelijk is tussen een in Nederland gevestigde moedervennootschap en haar eveneens in Nederland gevestigde kleindochtervennootschappen, waarin zij alle aandelen houdt middels een in Duitsland gevestigde tussenhoudstervennootschap: zie ook het schema. De derde procedure betreft de vraag naar een fiscale eenheid tussen twee in Nederland gevestigde zustervennootschappen, waarvan alle aandelen worden gehouden door een in het buitenland, in Duitsland gevestigde moedermaatschappij (die geen vaste inrichting in Nederland heeft). De Nederlandse Belastingdienst weigerde in alle drie de gevallen om de gevraagde fiscale eenheid toe te staan. Ten onrechte zo besliste het EU-Hof. 11 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

15 Commentaar Met de uitspraak van het EU-Hof kunnen internationaal opererende concerns een fiscale eenheid over de grens aangaan om een groepsinterne verrekening te realiseren van de in Nederland behaalde bedrijfsresultaten. Let op: de uitspraak van het EU-Hof ziet uitsluitend op een fiscale eenheid over de grens waardoor de in Nederland belastbare bedrijfsresultaten kunnen worden gevoegd. Zie ook BelastingBelangen, augustus 2011: Fiscale eenheid met buitenlandse concernvennootschappen. Het EU-Hof heeft eerder een fiscale eenheid tussen een in Nederland gevestigde moedermaatschappij en een bijvoorbeeld in België gevestigde dochtervennootschap afgewezen. In die situatie is sprake van twee verschillende fiscale regimes, van twee EU-lidstaten. Als in zo n situatie een fiscale eenheid mogelijk zou zijn, zou de moedermaatschappij het fiscale regime voor de dochtermaatschappij zelf kunnen kiezen en dat vindt de EU-rechter ongewenst. De uitspraak van het EU-Hof verplicht de Nederlandse wetgever om de wettekst aan te passen. De kans bestaat dat de wetgever de gevolgen van dit arrest nog op onderdelen zal willen repareren. Vooral ook omdat de nu toegelaten fiscale eenheid over de grens onder omstandigheden tot een dubbele verliesverrekening kan leiden. 12 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

16 BTW-vrijstelling voor ZZP-ers in de zorg 26 juni 2014 De Hoge Raad heeft recent beslist dat ZZP-ers in de zorg die zich verhuren aan een ziekenhuis om daar medische diensten te verrichten, BTW-vrijgesteld zijn. Ook als zij hun werkzaamheden in het ziekenhuis onder leiding en toezicht van een arts of specialist verrichten. Zij verrichten BTW-vrijgestelde medische diensten, zij geven medische verzorging aan patiënten in de zin van de BTW-wetgeving. Voorwaarde voor de BTW-vrijstelling is wel dat de ZZP-er een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar is. Vier ZZP-ers in de zorg operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen vormden samen een maatschap. Zij boden hun diensten aan bij ziekenhuizen die een tekort hadden aan gekwalificeerd personeel. De contracten tussen de maten en de ziekenhuizen varieerden van een maand tot een jaar. De maatschap factureerde de werkzaamheden, per uur tegen een overeengekomen tarief. De maatschap ging er van uit dat de verleende diensten onder de BTW-vrijstelling voor medische verzorging vielen. De inspecteur dacht daar anders over: zijns inziens was sprake van een BTW-belaste dienst, het uitlenen van personeel. Hij legde de maatschap een naheffingsaanslag omzetbelasting op. In de daaropvolgende procedure stelden Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam de inspecteur in het gelijk, de Hoge Raad niet. Volgens de Hoge Raad was geen sprake van het ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten. De vier maten verrichten hun werkzaamheden als zelfstandige ondernemers; zij waren niet ondergeschikt aan de maatschap. De door de maatschap overeengekomen diensten met derden werden in feite door ieder van de maten verricht, zonder bemiddeling of tussenkomst van een derde. De werkzaamheden die de maten in het ziekenhuis verrichten vormden volgens ons hoogste rechtscollege naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden medische verzorging. Die werkzaamheden of diensten kwalificeerden, zowel vanuit de positie van de patiënten als vanuit de positie van het ziekenhuis, als medische verzorging in de zin van BTW-Richtlijn 2006, en waren derhalve BTW-vrijgesteld. Dat de maten hun werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van de chirurg of de anesthesioloog van het ziekenhuis die eindverantwoordelijk was voor de medische behandeling deed daar niet aan af. Dat toezicht was volgens de Hoge Raad niet van belang bij het karakteriseren van een prestatie met het oog op toepassing van een BTW-vrijstelling. De uitspraak van het Hof en de naheffingsaanslag werden vernietigd. Commentaar De Hoge Raad maakt met dit arrest een einde aan de al langer slepende discussie tussen ZZP-ers in de zorg en de fiscus. De Belastingdienst stelt zich daarbij op het standpunt dat de ZZP-ers BTW-plichtig zijn, omdat zij hun werkzaamheden niet zelfstandig maar onder toezicht verrichten. Zie ook BelastingBelangen, april 2013: BTW-vrijstelling medische diensten: ook voor ZZP-ers? Ons hoogste rechtscollege maakt korte metten met die opvatting: BIG-geregistreerde ZZP-ers in de zorg verrichten BTW-vrijgestelde medische diensten. 13 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

17 Verhuurde woningen in box 3: marktwaarde 30 juni 2014 Bent u in privé eigenaar van verhuurde woningen in box 3? De wet verplicht u om die woningen te waarderen op de WOZ-waarde, en bij permanent verhuurde woningen kunt u die WOZ-waarde verminderen met de leegwaarderatio. Zie ook BelastingBelangen, februari 2010: Hogere waardering van box 3 vastgoed in 2010? De belastingrechter heeft deze waarderingsgrondslag recent verworpen voor een verhuurde woning waarvan de WOZ waarde gecorrigeerd met de leegwaarderatio uitkwam op , terwijl de Belastingdienst de marktwaarde had getaxeerd op slechts In die procedure ging het om een woning die al lange tijd werd verhuurd, waar de huurster recht had op huurbescherming van vóór de huurliberalisering. De rechter vond dat waardeverschil zo buitensporig groot dat hij de wettelijke waarderingsmethodiek verwierp: de woning kon gewaardeerd worden op de (veel lagere) marktwaarde. Ga na of u met deze uitspraak uw verhuurde vastgoed in box 3 niet veel lager kunt waarderen. 14 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

18 Verbod privégebruik auto: externe controle bij DGA 04 juni 2014 Een werkgever kan zijn werknemer verbieden om de auto van de zaak voor privé te gebruiken. Als werkgever en werknemer dat verbod schriftelijk vastleggen én naleven blijft de bijtelling privégebruik auto achterwege zonder dat de werknemer een rittenadministratie hoeft bij te houden. De werkgever moet de naleving van het verbod wél controleren. De BV en haar directeur-grootaandeelhouder kunnen ook zo n verbod afspreken. Maar dan gelden er wel extra eisen voor de controle op de naleving. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent beslist dat die controle door een externe partij moet worden uitgevoerd. Een werkgever kan met zijn werknemer afspreken dat het verboden is om de auto van de zaak voor privédoeleinden te gebruiken. Met zo n verbod kan de bijtelling privégebruik auto eenvoudig worden vermeden. De werkgever hoeft dan niets te verlonen, en de werknemer hoeft geen tijdrovende kilometeradministratie te voeren. Natuurlijk zijn er voorwaarden, te weten: - het verbod van privégebruik moet schriftelijk worden vastgelegd. Op de site van de Belastingdienst staat een voorbeeldafspraak (voor bestelauto s) die u kunt downloaden: Voorbeeldafspraak (PDF) - de werkgever moet de naleving van het verbod controleren. De werkgever kan dat doen door de verreden kilometers te koppelen met de agenda van de werknemer voor bedrijfsbezoeken, door het kilometrage te vergelijken met opgaven van de leasemaatschappij en het aantal tankbeurten, door toezicht te houden op verkeersboetes, schademeldingen en tanken buiten werktijd, etc., én - als de werknemer toch privé gebruik maakt van de auto, moet de werkgever hem bestraffen. Bijvoorbeeld door de werknemer een passende geldboete op te leggen, de naheffing van belasting en premies op hem te verhalen, of door hem te ontslaan. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een DGA met zijn BV een schriftelijk verbod van privégebruik auto was overeengekomen. Het ging om een bestelbus van de zaak, een Volkswagen Transporter. De overeenkomst kwam in grote lijnen overeen met de voorbeeldafspraak op de site van de Belastingdienst. Toch accepteerde de inspecteur die overeenkomst niet, hij vond het toezicht op de naleving van het privéverbod niet goed genoeg geregeld. De werkgever de BV moest dat controleren, en dat betekende in feite dat de DGA toezicht op zichzelf moest houden. De inspecteur vond dat de BV die controle door een derde had moeten laten uitvoeren. Dat was niet gebeurd, en daardoor kon de BV de naleving van het verbod niet aantonen. De inspecteur legde de BV een naheffingsaanslag loonheffing op. In de daaropvolgende procedure stelde Hof Arnhem-Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. De DGA is werkgever én werknemer, en dat vereist een bijzondere vorm van toezicht op het verbod van het privegebruik van de auto van de zaak. De eis van de inspecteur dat de BV die controle door een derdepartij had moeten laten uitvoeren vond de rechter terecht. De DGA kon ook anderszins niet overtuigend aantonen dat hij 15 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

19 niet privé met de bestelbus gereden had. De naheffingsaanslag werd gehandhaafd. Commentaar Deze opmerkelijke uitspraak kan voor de praktijk verstrekkende gevolgen hebben. Als de belastingrechter de DGA en zijn BV consequent gaat vereenzelvigen bij de beoordeling of de fiscale spelregels wel correct zijn nageleefd, resulteert dat uiteindelijk in een fiscaal transparante BV. We wachten de verdere ontwikkelingen in dit dossier met belangstelling af. 16 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

20 Rechtbank Den Haag handhaaft crisisheffing juni 2014 Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in enkele procedures over de crisisheffing De rechtbank handhaaft de crisisheffing, en daarmee wint de fiscus de eerste slag in de naar verwachting langslepende rechtsstrijd over deze heffing. De Rechtbank vindt de crisisheffing niet in strijd met de wetssystematiek, geen ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht, en niet evident in strijd met het discriminatieverbod uit het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Tegen de uitspraken zal beroep worden ingesteld. Werkgevers moesten in 2013 eenmalig 16% extra belasting afdragen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van hun medewerkers indien en voor zover dat loon over 2012 meer dan was. Het kabinet heeft deze eenmalige crisisheffing éénmalig verlengd: werkgevers moeten de 16% crisisheffing ook in 2014 over het surplusloon van 2013 afdragen. De crisisheffing is een pseudo-eindheffing: de werkgever kan deze heffing niet verhalen op de werknemer. De crisisheffing is in BelastingBelangen bij herhaling aan de orde gesteld: zie ook BelastingBelangen, juni 2012: Begrotingsakkoord 2013: Eenmalige crisisheffing over lonen boven , augustus 2012: Weerstand tegen de eenmalige crisisheffing in 2013, februari 2013: Crisisheffing hoge lonen: verduidelijkt en omstreden, en oktober 2013: Belastingplan 2014; Eénmalige crisisheffing toch verlengd. Over de crisisheffing wordt volop geprocedeerd. Rechtbank Den Haag heeft recent uitspraak gedaan in zeven procedures, en daarnaast heeft Financiën met de koepelorganisaties van fiscale dienstverleners elf proefprocedures opgestart. Zie ook elders in dit nummer van BelastingBelangen: Proefprocedures en rechtsvragen over de crisisheffing. Rechtbank Den Haag heeft de crisisheffing 2013 gehandhaafd. De Rechtbank heeft in zeven procedures uitspraak gedaan en daarbij op drie rechtsvragen een beslissing gegeven: 1. de crisisheffing is niet in strijd met de wetssystematiek. Belanghebbenden stelden dat de Wet loonbelasting geen ruimte biedt voor de crisisheffing: het loon (boven de ) is al bij de werknemer belast met loonheffing, en kan niet nogmaals met 16% eindheffing worden getroffen. Rechtbank Den Haag heeft deze stelling verworpen. Krachtens de Wet loonbelasting wordt de loonbelasting geheven van "werknemers of hun inhoudingsplichtige". De wetgever heeft bij de crisisheffing uitdrukkelijk bepaald dat de pseudo-eindheffing wordt geheven "in afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde". De wetgever heeft zo de crisisheffing naast de heffing van loonbelasting adequaat geregeld. 2. de crisisheffing is niet in strijd met het Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). De procederende werkgevers vinden de crisisheffing in strijd met artikel 1 van het genoemde Protocol: de heffing vindt plaats met terugwerkende kracht, nu die pas in mei 2012 bekend is gemaakt toen het salaris van de werknemers over dat jaar de basis voor de heffing al nagenoeg vaststond, door wetgeving die niet te 17 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

BelastingBelangen Februari 2014

BelastingBelangen Februari 2014 BelastingBelangen Februari 2014 Lokale lasten: te hoog, onoverzichtelijk en verwarrend Nederland heeft per 1 januari 2014 nog 403 gemeenten. Die gemeenten kunnen zelf de hoogte van de algemene belastingen,

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen Taxtueel. nummer 1 2014 Minder rondpompen Inhoudsopgave 10 16 24 4 Herinvesteringsreserve voor herontwikkelde grond 5 HIR: belast na staking 6 Financieel belang en herinvesteringsreserve 8 Kosten van een

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

BelastingBelangen Juni 2013

BelastingBelangen Juni 2013 BelastingBelangen Juni 2013 Een perfecte storm De accountantsmarkt zit er midden in. Niet alleen de crisis, maar ook andere, structurele ontwikkelingen in de markt tasten het beroep van accountant aan.

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

BelastingBelangen April 2015

BelastingBelangen April 2015 BelastingBelangen April 2015 Belastinguitgaven als beleidsinstrument De Miljoenennota 2015 kent 86 belastinguitgaven. Belastinguitgaven zijn fiscale regelingen die de overheid inzet om bepaalde doelstellingen

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2015. Vermogen als fiscale melkkoe?

Taxtueel. nummer 2 2015. Vermogen als fiscale melkkoe? Taxtueel. nummer 2 2015 Vermogen als fiscale melkkoe? Inhoudsopgave 6 10 14 22 3 Voorwoord 4 Forfait box 3 ter discussie 6 Compartimenteringsreserve eindelijk in de wet 8 Bezwaarkostenvergoeding bij aangiftebelastingen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaarstips 2014 voor ondernemers met een BV Dividend of winst bij verkoop AB-aandelen: 3% korting Het aanmerkelijkbelang-tarief in box 2 is voor het jaar 2014 met 3% omlaag gegaan, van 25% naar 22%.

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht stellen; een verlenging van het huidige

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us Taxtueel. nummer 3 2015 De EU is watching us Inhoudsopgave 4 14 24 32 3 Voorwoord 4 Belastingherziening: komt het er nog van? 8 Autobrief II: minder vergroening 10 Vennootschapsbelasting voor overheid

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2014. Volop fiscale actie

Taxtueel. nummer 2 2014. Volop fiscale actie Taxtueel. nummer 2 2014 Volop fiscale actie Inhoudsopgave 6 13 18 26 4 Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 6 Internationale aanpak belastingontwijking 8 Stemrechten en verzekeringsplicht

Nadere informatie

[FISCAAL] Nummer 3. Sociaal akkoord met fiscale gevolgen

[FISCAAL] Nummer 3. Sociaal akkoord met fiscale gevolgen NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Sociaal akkoord met fiscale gevolgen [FISCAAL] Nummer 3 Op 11 april 2013 werd tussen overheid, werkgevers en werknemers een sociaal akkoord gesloten. Hierdoor ging voor een bedrag

Nadere informatie