BelastingBelangen Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BelastingBelangen Juni 2014"

Transcriptie

1 BelastingBelangen Juni 2014 Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel? Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worstelen met die vraag. De crisis kantelt, en steeds meer familiebedrijven zien de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze willen fors gaan investeren, maar het tekort aan gekwalificeerd personeel is een belangrijke obstakel voor verdere groei. Dat is de opmerkelijke uitkomst uit het halfjaarlijkse onderzoek de European Family Business Barometer van accountantsorganisatie KPMG en de Europese organisatie voor Familiebedrijven (EFB) onder ruim zevenhonderd familiebedrijven in Europa. Ruim 70% van de geënquêteerde ondernemers gaat uit van toekomstige groei en wil graag op korte termijn investeren, vooral in de kernactiviteiten. Maar niet minder dan 40% van de ondernemers maakt zich grote zorgen over het aantrekken van geschikte werknemers met de kwaliteiten die nodig zijn om een verdere groei te kunnen realiseren. Ook de oplopende kosten van de factor arbeid en de dalende prijzen van hun producten en diensten zijn een punt van zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondernemingen de afgelopen zes maanden minder moeite hebben gehad om een financiering te krijgen. Financiering lijkt geen belemmering meer voor verdere groei, maar veel ondernemers spreken toch liever hun eigen vermogen aan om nieuwe investeringen te doen. De gang naar de bank wordt minder vaak gemaakt: in 2013 klopte nog bijna de helft van ondernemingen bij de bank aan om nieuwe investeringen te financieren, in 2014 is dit gedaald tot 36%. Voor alternatieve financieringsvormen als crowdfunding is niet veel belangstelling. Investeren in een verdere internationalisering van de bedrijfsactiviteiten scoort minder, ondernemers steken liever hun geld in diversificatie, het ontwikkelen van nieuwe producten en afzetmarkten in het thuisland. BelastingBelangen kan ondernemers niet aan gekwalificeerd personeel helpen, maar wél aan gekwalificeerd belastingadvies. Hoe goed personeel fiscaal optimaal kan worden beloond. Hoe ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de belastingdruk in de zaak én in privé kunnen beperken. Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. En een zonnige zomervakantie! Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Nieuws Onjuiste rittenadministratie: hogere boete afgewezen Pensioen in eigen beheer: het vervolg Nederland: nr. 1 taxhaven voor US-multinationals Verhuur werkkamer aan BV: BTW-aftrek Nederlandse FE-regeling in strijd met EU-recht BTW-vrijstelling voor ZZP-ers in de zorg Verbod privégebruik auto: externe controle bij DGA Rechtbank Den Haag handhaaft crisisheffing De Belastingdienst kan en moet beter Herhalende schenkingen in één akte ineens belast Leegstand na BTW-vrije verhuur: BTW-herziening Geen BTW-aftrek op reddingsplan van de bank Proefprocedures en rechtsvragen over de crisisheffing Buitenlandse boeten: aftrek vervalt per Honorarium voor toevoegingszaken: BTW belast Risicovol beleggen in de zaak: verlies in privé Reizen met openbaar vervoer: vrije bewijsleer! Box 3: fictief rendement, geen fictieve bronheffing Tips Werk voor uzelf: vanaf 21 juni Een nieuwe BV met een duister verleden Check de werkzaamheden van uw partner Verhuurde woningen in box 3: marktwaarde Een nieuwe auto, of een tweedehandsje DGA: beperk de afroommethode Betaal de fiscus op tijd Scholieren- en studentenregeling Pensioenshoppen: altijd doen Renovatie praktijk aan huis: 15% BTW-korting Betalingskorting: let op de BTW De VAR wordt strenger Belasting voor bestuurders in de sport Tandartsen: gebitscosmetica is BTW-belast Een ARBO-proof werkplek voor thuiswerkers Nieuwe regels BTW-herziening bij verkoop pand Vermijd de fiscale eenheid voor de BTW... 52

3 Vragen WK-pool: is de prijs belast? Uit de firma, uitkoopsom ineens aftrekbaar? AB-taxcredit: verrekenen met box 3 belasting? Geen bijtelling, geen aftrek eigen bijdrage? Fiscale eenheid voor de BTW: ook bij een stak? Vergoeding voor omzetderving: BTW-belast? Special Gouden handdruk-bv: 20% korting pakken of niet?... 28

4 Onjuiste rittenadministratie: hogere boete afgewezen 04 juni 2014 Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) kent hoge boetes verzuim- én vergrijpboetes bij de naheffing van loonheffingen wegens privégebruik auto: zie het kader. De vergrijpboete kan oplopen van 40%, tot 80%, en zelfs tot 100% van de na te heffen belasting. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft die hoge vergrijpboete in een recente uitspraak afgewezen. Het Hof vindt de beleidsregels van de Belastingdienst voor het opleggen van zo n hoge boete niet in overeenstemming met de criteria voor straftoemeting. Het BBBB gaat uit van een te bestraffen daad; bij de 100% boete is dat het overleggen van een onjuiste of onvolledige rittenadministratie. Ten onrechte, zo oordeelt het Hof: voor de hoogte van de boete is de strafbaarheid van de dader, de mate van verwijtbaarheid bepalend. BV X, een internationaal transportbedrijf in Urk, had haar werknemer Dies Groot een auto van de zaak ter beschikking gesteld. BV X hield voor de loonheffing geen rekening met de bijtelling privégebruik auto; Groot hield een kilometeradministratie bij en daaruit bleek dat hij minder dan 500 kilometer per jaar privé met zijn auto reed. Bij controle constateerde de inspecteur dat Groot s kilometeradministratie niet correct was: hij schreef vrijwel iedere werkdag voor het woon-werkverkeer 75 kilometer, terwijl die afstand in werkelijkheid maar 68 kilometer was. De 7 kilometer extra noteerde hij ter compensatie van het gebruik van zijn auto door andere werknemers van BV X, voor zakelijke ritten binnen Urk. De inspecteur wees dat verweer af, en legde BV X naheffingsaanslagen loonbelasting op over de jaren 2007 tot en met Met een vergrijpboete, over 2007, 2008 en 2009 van 25%, en over 2010 (op basis van de met ingang van dat jaar ingevoerde nieuwe boeteregeling) van 80% van de nageheven belasting. BV X verzette zich tegen de naheffing en legde de zaak voor aan Rechtbank Gelderland. De Rechtbank handhaafde de naheffing, maar verminderde wel de boete, voor 2010 tot 25% en vervolgens voor alle jaren met 5% wegens overschrijding van de redelijke termijn. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft die uitspraak bevestigd. Bij een naheffing van belasting kan alleen een vergrijpboete worden opgelegd als er sprake is van grove schuld of opzet. De boete bij grove schuld bedraagt standaard 25% van de boetegrondslag, de na te heffen belasting. In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst wordt deze vergrijpboete (vanaf 1 januari 2010) verhoogd als de boete betrekking heeft op het niet verlonen van de bijtelling privé gebruik auto: zie het kader. Het Hof besliste dat deze grondslag voor hogere boetes onaanvaardbaar is. Het Hof vindt het niet passend dat alleen bij naheffingen wegens privégebruik auto een hogere boete kan worden opgelegd. Die beperking tot één onderdeel van de belastinggrondslag is willekeurig. De rechter verwerpt ook de 100% boete bij een onjuiste of onvolledige rittenadministratie: bij deze aanpak is het verwijtbaar handelen van de belastingplichtige losgelaten als criterium voor straftoemeting. Het Hof besliste dat deze regels uit het BBBB geen goede basis bieden om tot een afgewogen straftoemeting te komen. Het Hof handhaafde de boete op 25%. De inspecteur had voldoende aannemelijk gemaakt dat het aan de grove schuld van BV X te wijten was geweest dat de verschuldigde loonheffing gedeeltelijk niet was betaald; de BV wist dat de rittenadministratie deels gebaseerd was op stelposten en zij had die administratie niet deugdelijk gecontroleerd. 1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

5 Naheffingen wegens privégebruik auto: verzuim- en vergrijpboetes. Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) kent hoge boetes voor de naheffing van loonbelasting en premies wegens het niet correct verlonen van de bijtelling privégebruik auto. Die boetes richten zich met name op werknemers/automobilisten die veelal bij controle op de verklaring geen privégebruik auto een onjuiste of onvolledige rittenadministratie hebben overgelegd. Het BBBB bestraft dat met verzuim- en vergrijpboetes. Verzuimboete wegens betalingsverzuim Deze boete wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig afdragen van de verschuldigde loonheffing over de bijtelling privégebruik auto. De boete bedraagt als de bijtelling ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. Heeft de automobilist een onjuiste of onvolledige rittenadministratie overgelegd om de naheffing af te weren dan moet de inspecteur de maximale boete van opleggen. Verzuimboete wegens aangifteverzuim Deze boete wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig, dan wel het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte loonheffing. De inspecteur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste opleggen. Het BBBB gebiedt de inspecteur om vooralsnog terughoudend om te gaan met deze verzuimboete voor een onjuiste of onvolledige aangifte. Vergrijpboete wegens niet-naleving informatieverplichting De werknemer/automobilist die een verklaring geen privégebruik auto heeft, en die verwacht dat hij meer dan de toegestane 500 kilometers voor privé-doeleinden gaat rijden, moet de inspecteur tijdig vóór het bereiken van de 500 kilometer grens berichten dat die verklaring moet worden ingetrokken. Doet hij dat niet dan kan de inspecteur daar een boete van voor opleggen. Deze boete geldt sinds 1 januari Zie ook BelastingBelangen, december 2011: Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst. Vergrijpboete wegens niet betaling Deze boete wordt opgelegd als te weinig loonheffing is afgedragen omdat de bijtelling privégebruik auto door opzet of grove schuld niet tot het loon is gerekend. De boete is 40% van de nageheven belasting bij grove schuld, 80% bij opzet, en 100% als de automobilist een onjuiste of onvolledige rittenadministratie heeft overgelegd. Wie gaat dat betalen? De verzuim- en vergrijpboetes kunnen naast elkaar worden opgelegd, en oplopen tot forse bedragen. De naheffingsaanslagen met boetes worden in beginsel aan de werknemer/automobilist opgelegd. Maar als de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten weten dat zijn werknemer met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, kan de inspecteur de naheffingsaanslag met boetes aan hem opleggen. Zie ook BelastingBelangen, november 2013: Forse boetes bij onjuiste rittenadministratie. Commentaar Deze uitspraak zal veel werkgevers en werknemers als muziek in de oren klinken. Hof Arnhem-Leeuwarden verwijst de strenge boeteregeling voor de bijtelling privé gebruik auto goeddeels naar de prullenbak. Niet volledig: de uitspraak betreft uitsluitend de vergrijpboete, niet de verzuimboete die bij zo n naheffing ook kan worden opgelegd. Werkgevers en werknemers die recent een hoge vergrijpboete hebben gekregen bij een naheffing over de bijtelling privégebruik auto doen er verstandig aan om die boete aan te vechten met een verwijzing naar bovenstaande uitspraak. Het is nog niet bekend of Financiën in cassatie gaat tegen de uitspraak. 2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

6 Pensioen in eigen beheer: het vervolg 28 juni 2014 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft begin deze maand een uitgebreide notitie naar de Tweede Kamer gezonden over een nieuwe fiscale behandeling van pensioen in eigen beheer. De notitie is een vervolg op de pensioenbrief van zijn ambtsvoorganger Weekers van december vorig jaar. Wiebes vindt net als zijn voorganger Weekers de invoering van een fiscale pensioenreserve voor de oudedag de beste oplossing voor de pensioenproblematiek. De staatssecretaris is wel bereid om nog weer een andere variant voor pensioen in eigen beheer een beschikbarepremieregeling te onderzoeken. De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes, heeft in een uitgebreide notitie de vele vragen beantwoord die Tweede Kamerleden hebben gesteld over de pensioenbrief van zijn ambtsvoorganger Weekers van december vorig jaar; zie BelastingBelangen, december 2013: De toekomst van pensioen in eigen beheer. Voor een oplossing van de pensioenproblematiek sluit de staatssecretaris aan bij het standpunt van zijn ambtsvoorganger. Een nieuwe fiscale behandeling voor pensioen in eigen beheer moet passen binnen de door Weekers genoemde drie randvoorwaarden, te weten: (i) de pensioengelden moeten binnen de onderneming als werkkapitaal beschikbaar blijven, (ii) het moet mogelijk zijn om een regeling te treffen voor (potentiële) nabestaanden, en (iii) de aanpassing van de fiscale behandeling moet budgettair neutraal zijn. Volgens de staatssecretaris is de invoering van een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag in de vennootschapsbelasting de enige variant is die voldoet aan deze drie randvoorwaarden. Dat is variant drie uit de brief van zijn ambtsvoorganger Weekers. Bij deze optie blijven de pensioengelden beschikbaar voor financiering van de bedrijfsactiviteiten, én de gereserveerde gelden moeten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangewend voor de aankoop van een oudedagsvoorziening voor de DGA en zijn nabestaanden. Bij deze opzet is geen sprake meer van een pensioenaanspraak in de zin van de loonbelasting, zodat op het bedrag van de reserve geen claim van de loonheffing rust. Op de pensioendatum valt de reserve vrij ten gunste van de winst. Deze vrijval kan worden voorkomen door ten laste van de reserve een oudedagsvoorziening bij een professionele verzekeraar af te sluiten. Bestaande pensioenen in eigen beheer kunnen in zo n oudedagsreserve worden omgezet, en wel op basis van de fiscale waarde. Dat leidt tot een fiscaal neutrale oplossing, voor de DGA en zijn BV, én voor de fiscus. Als de BV naast het ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen heeft toegekend, moet de partner van de DGA meetekenen voor omzetting in een oudedagsreserve. Wiebes gaat op aandringen vanuit de Tweede Kamer en de werkgroep Ondernemerspensioen onderzoeken of een beschikbarepremieregeling een oplossing kan bieden voor de problemen rondom pensioen in eigen beheer. De staatssecretaris betwijfelt of deze variant daadwerkelijk tot een vereenvoudiging zal leiden, omdat een defined contributionregeling in de praktijk snel kan omslaan in een defined benefitregeling. In de reactie van de staatssecretaris zijn nog enkele interessante cijfermatige gegevens over pensioen in eigen beheer opgenomen. In 2009 hadden als DGA s tezamen een pensioenvoorziening in eigen beheer van circa 31 miljard op basis van de fiscale waardering, en van 73 miljard op basis van de commerciële waardering. Het gaat om BV s. Circa 28% daarvan afgerond BV s had een negatieve winstreserve, en daarmee een onderdekking op basis van de fiscale pensioenwaardering. Bij de commerciële hogere waardering van de pensioenen was bij nog eens 31% sprake van een onderdekking. Commentaar Met de reactie van staatssecretaris Wiebes is de invoering van een fiscale oudedagsreserve in de BV als oplossing voor de pensioenproblematiek een stuk dichterbij gekomen. Bestaande pensioenreserveringen in 3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

7 eigen beheer kunnen fiscaal geruisloos doorgeschoven worden naar de oudedagsreserve als de DGA én de andere pensioengerechtigden daarmee akkoord gaan. Dan kan bij gescheiden DGA s waarbij de pensioenrechten van de ex-echtgenoot bevroren zijn nog wel eens tot problemen leiden. Financiën moet haast maken in dit dossier, wil er nog iets terecht kunnen komen van een dividenduitkering door de BV dit jaar om de 3% korting op de aanmerkelijkbelang-heffing te kunnen benutten. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2013: Belastingplan 2014: AB-tarief in 2014 naar 22%. 4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

8 Werk voor uzelf: vanaf 21 juni 29 juni 2014 Heeft u 21 juni gevierd? Tax Freedom Day, de dag waarop de gemiddelde belastingbetaler in ons land zijn belasting bij elkaar heeft gewerkt. Vanaf deze heuglijke dag mogen we onze verdiensten zelf houden. Vorig jaar viel Tax Freedom Day op 27 juni, dus we zijn er wat op vooruit gegaan. In België is de belastingdruk veel hoger dan bij ons: daar valt Tax Freedom Day dit jaar pas op 6 augustus. Op Cyprus is de belastingpot al op 21 maart gevuld, in Engeland op 12 mei. Tax Freedom Day moge u inspireren om in de resterende periode van het jaar wat harder voor uzelf te werken! 5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

9 Nederland: nr. 1 taxhaven voor US-multinationals 26 juni 2014 Nederland is hét favoriete belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. De 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de Fortune 500, hadden in 2010 ruim 127 miljard dollar fiscaal vriendelijk in Nederland gestald. Dat is veel meer dan bij beruchte belastingparadijzen als Bermuda ($ 94 miljard) en de Kaaimaneilanden ($ 51 miljard). De activistische groepen Citizens for Tax Justice (CTJ) en de Public Interest Research Group (PIRG) hebben onderzocht in welke belastingparadijzen de Fortune 500-bedrijven zijn gevestigd. Uit dat onderzoek Offshore Shell Games 2014 blijkt dat maar liefst 48% van de 500 grootste Amerikaanse multinationals een of meer dochtervennootschappen in Nederland heeft. Bij elkaar hadden die ondernemingen in 2010 zo n 127 miljard dollar fiscaal vriendelijk in ons land gestald. De top 10 van belastingparadijzen wordt aangevoerd door Nederland, gevolgd door Singapore, Hongkong, Luxemburg, de Kaaimaneilanden, Zwitserland, Ierland, Bermuda, Mauritius en de Britse Maagdeneilanden. De Amerikaanse multinationals hebben met die fiscale omleidingen in 2010 zo n $ 929 miljard aan winst geboekt bij dochtermaatschappijen in belastingparadijzen. Dat kost de schatkist in de Verenigde Staten op jaarbasis zeker $ 90 miljard aan belasting. Commentaar Nederland een belastingparadijs? Politiek Den Haag vindt die kwalificatie niet terecht. Weekers, de vorige staatssecretaris van Financiën, was resoluut in zijn afwijzing Nederland doet niet aan belastingparadijzerij (zie ook BelastingBelangen, april 2013: Zwarte wolken boven het belastingparadijs Nederland) en president Obama heeft Nederland in 2009 dan wel als belastingparadijs getypeerd, maar die beschuldiging heeft hij na heftige kritiek vanuit ons land ingetrokken! Nederland is geen belastingparadijs, Nederland is een doorsluisland, zo meldt ook de titel van de policy brief van het Centraal Planbureau, zie ook Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen. Nederland dankt die positie als doorsluisland aan ons netwerk van gunstige belastingverdragen, geen bronheffing op rente en royalty s, de deelnemingsvrijstelling, en last but not least onze rulingpraktijk, met advanced tax rulings (ATR s) en advanced pricing rulings (APA s), te verkrijgen in Rotterdam bij het APBI, het aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders. Het Nederlandse rulingbeleid wordt ook kritisch gevolgd. De Europese Commissie (EC) heeft onlangs aangekondigd een onderzoek te starten naar onze rulingpraktijk, met name ten aanzien van koffiegigant Starbucks. De EC vraagt zich af of er geen sprake is van staatssteun: het onderzoek richt zich met name op de afspraken over transferpricing. De EC gaat ook de ruling voor Apple (in Ierland) en Fiat (in Luxemburg) onderzoeken. Staatssecretaris Wiebes heeft al laten weten dat hij het onderzoek naar onze rulingpraktijk met vertrouwen tegemoet ziet. Opmerkelijk is wel dat hij daags na die berichten vijf nieuwe besluiten met spelregels voor de rulingpraktijk heeft gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop. 6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

10 Een nieuwe BV met een duister verleden 30 juni 2014 Bent u van plan om een bestaande BV over te nemen? Check dan of deze BV tot een fiscale eenheid voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting heeft behoord. Zo ja, dan loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet betaalde omzet- en/of vennootschapsbelasting van andere BV's van die (vroegere) fiscale eenheid. Dat kan u een flinke schadepost opleveren. 7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

11 Verhuur werkkamer aan BV: BTW-aftrek 24 juni 2014 De directeur-grootaandeelhouder die een werkkamer in zijn woonhuis aan zijn BV verhuurt kan bij een correcte aanpak die werkruimte BTW-belast verhuren, en zo in aanmerking komen voor aftrek van de BTW op de bouw- en andere kosten van die ruimte. De Hoge Raad heeft recent beslist dat de verhuur van een werkkamer aan de eigen BV kwalificeert als een economische activiteit voor de heffing van omzetbelasting. Dat er voor deze verhuuractiviteit geen markt bestaat, omdat de verhuurder die ruimte alleen maar aan de eigen BV ter beschikking wil stellen, is daarbij geen beletsel. Beslissend is of de zaak gebruikt wordt voor economische exploitatie, om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. En dat is het geval, zo heeft ons hoogste rechtscollege uitgemaakt. Han Doek was directeur-grootaandeelhouder van BV X, een sloopbedrijf. Doek en zijn vrouw verhuisden eind 2010 naar hun nieuw gebouwde woonhuis. Samen als maatschap verhuurden zij een werkkamer in dat woonhuis aan BV X, vanaf 1 december Die werkruimte lag in de kelder van de woning en was voorzien van ramen voor daglicht. De ruimte beschikte niet over eigen sanitaire voorzieningen, en was uitsluitend bereikbaar via de voordeur en een trap in de hal van de woning. Doek en zijn vrouw verhuurden de werkkamer aan de BV voor vijf jaar, met een optie tot verlenging met nog eens vijf jaar. De maatschap bracht de omzetbelasting op de bouwkosten van de werkruimte als voorbelasting in aftrek. De inspecteur weigerde die aftrek, omdat de verhuur van de werkkamer zijns inziens geen economische activiteit was. De maatschap kon én wilde de werkruimte uitsluitend aan BV X ter beschikking stellen: de BV was de enige gegadigde als huurder en daarmee stond voor de inspecteur vast dat er geen markt was voor deze verhuuractiviteit. Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem-Leeuwarden waren het eens met de inspecteur, maar de Hoge Raad besliste anders. Voor de uitleg van het begrip economische activiteit baseerde de Hoge Raad zich op de Europese BTW-Richtlijn 2006 en diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Daaruit blijkt dat een activiteit in de regel als economisch wordt beschouwd als die permanent wordt verricht én degene die de activiteit verricht daarvoor een vergoeding ontvangt. Het EU-Hof eist niet dat er een markt is van vraag en aanbod. Bij exploitatie van een zaak is beslissend of die zaak daadwerkelijk wordt gebruikt voor economische exploitatie, om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Bij de beoordeling daarvan moet de activiteit op zichzelf worden bezien, het oogmerk of het resultaat van de activiteit is minder van belang. De Hoge Raad kwalificeerde de verhuur van de werkruimte aan de BV als een zelfstandige activiteit: de werkkamer werd duurzaam, voor tenminste vijf jaar, ter beschikking gesteld aan de BV voor eigen gebruik, tegen een adequate vergoeding. Die verhuur moest worden aangemerkt als een economische activiteit in de zin van de BTW-Richtlijn Daarbij was niet van belang dat de maatschap de werkruimte alleen maar aan de BV wilde verhuren. De Hoge Raad vernietigde de uitspraken van het Hof, de Rechtbank en de inspecteur en deed de zaak zelf: de naheffingsaanslag BTW werd vernietigd. Commentaar De Hoge Raad bevestigt met deze uitspraak opnieuw dat het mogelijk is om te kiezen voor een BTW-belaste verhuur van (onzelfstandige) delen de eigen woning, zoals een niet-kwalificerende werkruimte. Het beleid van 8 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

12 Financiën staat daar haaks op: Financiën heeft de goedkeuring voor een optie tot BTW-belaste verhuur van de werkkamer in de eigen woning juist ingetrokken. Dat beleid lijkt ons achterhaald door deze recente rechtspraak. Let op: in de berechte situatie vond de verhuur plaats door een maatschap van de DGA en zijn partner. Die maatschap is de BTW-ondernemer. Als de DGA de verhuur zelf ter hand neemt, als directeur-werknemer van de BV, gaat het mis en wordt de BTW-aftrek verspeeld: de DGA ontbeert in die verhouding de zelfstandigheid die vereist is om als ondernemer voor de omzetbelasting te kunnen worden aangemerkt. 9 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

13 Check de werkzaamheden van uw partner 30 juni 2014 Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. Deze bepaling uit het Burgerlijk Wetboek is van belang voor alle ondernemers die hun meewerkende echtgenoot in de zaak belonen met de meewerkbeloning. Als de meewerkende echtgenoot alleen ondersteunende werkzaamheden verricht, die niet uitgaan boven de inspanningen die voortvloeien uit de verplichting uit het Burgerlijk Wetboek, kan de inspecteur de meewerkbeloning weigeren. Laat uw meewerkende echtgenoot een of meer hoofdtaken in de zaak uitvoeren! 10 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

14 Nederlandse FE-regeling in strijd met EU-recht 24 juni 2014 Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het fiscale eenheidsregime in onze vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht. De wet staat een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting uitsluitend toe tussen in Nederland gevestigde vennootschappen. Die beperking is in strijd met de EU-bepalingen inzake de vrijheid van vestiging binnen de Unie. Het Europese Hof heeft uitspraak gedaan over de vraag of het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor internationaal opererende concerns wel in overeenstemming is met het recht van de Europese Unie. De uitkomst is negatief voor Nederland: de beperking van de fiscale eenheid tot in Nederland gevestigde vennootschappen waaronder ook buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in ons land is in strijd met de vrijheid van vestiging binnen de Unie. Het EU-Hof heeft uitspraak gedaan in drie zaken. In twee procedures ging het om de vraag of een fiscale eenheid mogelijk is tussen een in Nederland gevestigde moedervennootschap en haar eveneens in Nederland gevestigde kleindochtervennootschappen, waarin zij alle aandelen houdt middels een in Duitsland gevestigde tussenhoudstervennootschap: zie ook het schema. De derde procedure betreft de vraag naar een fiscale eenheid tussen twee in Nederland gevestigde zustervennootschappen, waarvan alle aandelen worden gehouden door een in het buitenland, in Duitsland gevestigde moedermaatschappij (die geen vaste inrichting in Nederland heeft). De Nederlandse Belastingdienst weigerde in alle drie de gevallen om de gevraagde fiscale eenheid toe te staan. Ten onrechte zo besliste het EU-Hof. 11 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

15 Commentaar Met de uitspraak van het EU-Hof kunnen internationaal opererende concerns een fiscale eenheid over de grens aangaan om een groepsinterne verrekening te realiseren van de in Nederland behaalde bedrijfsresultaten. Let op: de uitspraak van het EU-Hof ziet uitsluitend op een fiscale eenheid over de grens waardoor de in Nederland belastbare bedrijfsresultaten kunnen worden gevoegd. Zie ook BelastingBelangen, augustus 2011: Fiscale eenheid met buitenlandse concernvennootschappen. Het EU-Hof heeft eerder een fiscale eenheid tussen een in Nederland gevestigde moedermaatschappij en een bijvoorbeeld in België gevestigde dochtervennootschap afgewezen. In die situatie is sprake van twee verschillende fiscale regimes, van twee EU-lidstaten. Als in zo n situatie een fiscale eenheid mogelijk zou zijn, zou de moedermaatschappij het fiscale regime voor de dochtermaatschappij zelf kunnen kiezen en dat vindt de EU-rechter ongewenst. De uitspraak van het EU-Hof verplicht de Nederlandse wetgever om de wettekst aan te passen. De kans bestaat dat de wetgever de gevolgen van dit arrest nog op onderdelen zal willen repareren. Vooral ook omdat de nu toegelaten fiscale eenheid over de grens onder omstandigheden tot een dubbele verliesverrekening kan leiden. 12 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

16 BTW-vrijstelling voor ZZP-ers in de zorg 26 juni 2014 De Hoge Raad heeft recent beslist dat ZZP-ers in de zorg die zich verhuren aan een ziekenhuis om daar medische diensten te verrichten, BTW-vrijgesteld zijn. Ook als zij hun werkzaamheden in het ziekenhuis onder leiding en toezicht van een arts of specialist verrichten. Zij verrichten BTW-vrijgestelde medische diensten, zij geven medische verzorging aan patiënten in de zin van de BTW-wetgeving. Voorwaarde voor de BTW-vrijstelling is wel dat de ZZP-er een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar is. Vier ZZP-ers in de zorg operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen vormden samen een maatschap. Zij boden hun diensten aan bij ziekenhuizen die een tekort hadden aan gekwalificeerd personeel. De contracten tussen de maten en de ziekenhuizen varieerden van een maand tot een jaar. De maatschap factureerde de werkzaamheden, per uur tegen een overeengekomen tarief. De maatschap ging er van uit dat de verleende diensten onder de BTW-vrijstelling voor medische verzorging vielen. De inspecteur dacht daar anders over: zijns inziens was sprake van een BTW-belaste dienst, het uitlenen van personeel. Hij legde de maatschap een naheffingsaanslag omzetbelasting op. In de daaropvolgende procedure stelden Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam de inspecteur in het gelijk, de Hoge Raad niet. Volgens de Hoge Raad was geen sprake van het ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten. De vier maten verrichten hun werkzaamheden als zelfstandige ondernemers; zij waren niet ondergeschikt aan de maatschap. De door de maatschap overeengekomen diensten met derden werden in feite door ieder van de maten verricht, zonder bemiddeling of tussenkomst van een derde. De werkzaamheden die de maten in het ziekenhuis verrichten vormden volgens ons hoogste rechtscollege naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden medische verzorging. Die werkzaamheden of diensten kwalificeerden, zowel vanuit de positie van de patiënten als vanuit de positie van het ziekenhuis, als medische verzorging in de zin van BTW-Richtlijn 2006, en waren derhalve BTW-vrijgesteld. Dat de maten hun werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van de chirurg of de anesthesioloog van het ziekenhuis die eindverantwoordelijk was voor de medische behandeling deed daar niet aan af. Dat toezicht was volgens de Hoge Raad niet van belang bij het karakteriseren van een prestatie met het oog op toepassing van een BTW-vrijstelling. De uitspraak van het Hof en de naheffingsaanslag werden vernietigd. Commentaar De Hoge Raad maakt met dit arrest een einde aan de al langer slepende discussie tussen ZZP-ers in de zorg en de fiscus. De Belastingdienst stelt zich daarbij op het standpunt dat de ZZP-ers BTW-plichtig zijn, omdat zij hun werkzaamheden niet zelfstandig maar onder toezicht verrichten. Zie ook BelastingBelangen, april 2013: BTW-vrijstelling medische diensten: ook voor ZZP-ers? Ons hoogste rechtscollege maakt korte metten met die opvatting: BIG-geregistreerde ZZP-ers in de zorg verrichten BTW-vrijgestelde medische diensten. 13 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

17 Verhuurde woningen in box 3: marktwaarde 30 juni 2014 Bent u in privé eigenaar van verhuurde woningen in box 3? De wet verplicht u om die woningen te waarderen op de WOZ-waarde, en bij permanent verhuurde woningen kunt u die WOZ-waarde verminderen met de leegwaarderatio. Zie ook BelastingBelangen, februari 2010: Hogere waardering van box 3 vastgoed in 2010? De belastingrechter heeft deze waarderingsgrondslag recent verworpen voor een verhuurde woning waarvan de WOZ waarde gecorrigeerd met de leegwaarderatio uitkwam op , terwijl de Belastingdienst de marktwaarde had getaxeerd op slechts In die procedure ging het om een woning die al lange tijd werd verhuurd, waar de huurster recht had op huurbescherming van vóór de huurliberalisering. De rechter vond dat waardeverschil zo buitensporig groot dat hij de wettelijke waarderingsmethodiek verwierp: de woning kon gewaardeerd worden op de (veel lagere) marktwaarde. Ga na of u met deze uitspraak uw verhuurde vastgoed in box 3 niet veel lager kunt waarderen. 14 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

18 Verbod privégebruik auto: externe controle bij DGA 04 juni 2014 Een werkgever kan zijn werknemer verbieden om de auto van de zaak voor privé te gebruiken. Als werkgever en werknemer dat verbod schriftelijk vastleggen én naleven blijft de bijtelling privégebruik auto achterwege zonder dat de werknemer een rittenadministratie hoeft bij te houden. De werkgever moet de naleving van het verbod wél controleren. De BV en haar directeur-grootaandeelhouder kunnen ook zo n verbod afspreken. Maar dan gelden er wel extra eisen voor de controle op de naleving. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent beslist dat die controle door een externe partij moet worden uitgevoerd. Een werkgever kan met zijn werknemer afspreken dat het verboden is om de auto van de zaak voor privédoeleinden te gebruiken. Met zo n verbod kan de bijtelling privégebruik auto eenvoudig worden vermeden. De werkgever hoeft dan niets te verlonen, en de werknemer hoeft geen tijdrovende kilometeradministratie te voeren. Natuurlijk zijn er voorwaarden, te weten: - het verbod van privégebruik moet schriftelijk worden vastgelegd. Op de site van de Belastingdienst staat een voorbeeldafspraak (voor bestelauto s) die u kunt downloaden: Voorbeeldafspraak (PDF) - de werkgever moet de naleving van het verbod controleren. De werkgever kan dat doen door de verreden kilometers te koppelen met de agenda van de werknemer voor bedrijfsbezoeken, door het kilometrage te vergelijken met opgaven van de leasemaatschappij en het aantal tankbeurten, door toezicht te houden op verkeersboetes, schademeldingen en tanken buiten werktijd, etc., én - als de werknemer toch privé gebruik maakt van de auto, moet de werkgever hem bestraffen. Bijvoorbeeld door de werknemer een passende geldboete op te leggen, de naheffing van belasting en premies op hem te verhalen, of door hem te ontslaan. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een DGA met zijn BV een schriftelijk verbod van privégebruik auto was overeengekomen. Het ging om een bestelbus van de zaak, een Volkswagen Transporter. De overeenkomst kwam in grote lijnen overeen met de voorbeeldafspraak op de site van de Belastingdienst. Toch accepteerde de inspecteur die overeenkomst niet, hij vond het toezicht op de naleving van het privéverbod niet goed genoeg geregeld. De werkgever de BV moest dat controleren, en dat betekende in feite dat de DGA toezicht op zichzelf moest houden. De inspecteur vond dat de BV die controle door een derde had moeten laten uitvoeren. Dat was niet gebeurd, en daardoor kon de BV de naleving van het verbod niet aantonen. De inspecteur legde de BV een naheffingsaanslag loonheffing op. In de daaropvolgende procedure stelde Hof Arnhem-Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. De DGA is werkgever én werknemer, en dat vereist een bijzondere vorm van toezicht op het verbod van het privegebruik van de auto van de zaak. De eis van de inspecteur dat de BV die controle door een derdepartij had moeten laten uitvoeren vond de rechter terecht. De DGA kon ook anderszins niet overtuigend aantonen dat hij 15 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

19 niet privé met de bestelbus gereden had. De naheffingsaanslag werd gehandhaafd. Commentaar Deze opmerkelijke uitspraak kan voor de praktijk verstrekkende gevolgen hebben. Als de belastingrechter de DGA en zijn BV consequent gaat vereenzelvigen bij de beoordeling of de fiscale spelregels wel correct zijn nageleefd, resulteert dat uiteindelijk in een fiscaal transparante BV. We wachten de verdere ontwikkelingen in dit dossier met belangstelling af. 16 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

20 Rechtbank Den Haag handhaaft crisisheffing juni 2014 Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in enkele procedures over de crisisheffing De rechtbank handhaaft de crisisheffing, en daarmee wint de fiscus de eerste slag in de naar verwachting langslepende rechtsstrijd over deze heffing. De Rechtbank vindt de crisisheffing niet in strijd met de wetssystematiek, geen ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht, en niet evident in strijd met het discriminatieverbod uit het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Tegen de uitspraken zal beroep worden ingesteld. Werkgevers moesten in 2013 eenmalig 16% extra belasting afdragen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van hun medewerkers indien en voor zover dat loon over 2012 meer dan was. Het kabinet heeft deze eenmalige crisisheffing éénmalig verlengd: werkgevers moeten de 16% crisisheffing ook in 2014 over het surplusloon van 2013 afdragen. De crisisheffing is een pseudo-eindheffing: de werkgever kan deze heffing niet verhalen op de werknemer. De crisisheffing is in BelastingBelangen bij herhaling aan de orde gesteld: zie ook BelastingBelangen, juni 2012: Begrotingsakkoord 2013: Eenmalige crisisheffing over lonen boven , augustus 2012: Weerstand tegen de eenmalige crisisheffing in 2013, februari 2013: Crisisheffing hoge lonen: verduidelijkt en omstreden, en oktober 2013: Belastingplan 2014; Eénmalige crisisheffing toch verlengd. Over de crisisheffing wordt volop geprocedeerd. Rechtbank Den Haag heeft recent uitspraak gedaan in zeven procedures, en daarnaast heeft Financiën met de koepelorganisaties van fiscale dienstverleners elf proefprocedures opgestart. Zie ook elders in dit nummer van BelastingBelangen: Proefprocedures en rechtsvragen over de crisisheffing. Rechtbank Den Haag heeft de crisisheffing 2013 gehandhaafd. De Rechtbank heeft in zeven procedures uitspraak gedaan en daarbij op drie rechtsvragen een beslissing gegeven: 1. de crisisheffing is niet in strijd met de wetssystematiek. Belanghebbenden stelden dat de Wet loonbelasting geen ruimte biedt voor de crisisheffing: het loon (boven de ) is al bij de werknemer belast met loonheffing, en kan niet nogmaals met 16% eindheffing worden getroffen. Rechtbank Den Haag heeft deze stelling verworpen. Krachtens de Wet loonbelasting wordt de loonbelasting geheven van "werknemers of hun inhoudingsplichtige". De wetgever heeft bij de crisisheffing uitdrukkelijk bepaald dat de pseudo-eindheffing wordt geheven "in afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde". De wetgever heeft zo de crisisheffing naast de heffing van loonbelasting adequaat geregeld. 2. de crisisheffing is niet in strijd met het Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). De procederende werkgevers vinden de crisisheffing in strijd met artikel 1 van het genoemde Protocol: de heffing vindt plaats met terugwerkende kracht, nu die pas in mei 2012 bekend is gemaakt toen het salaris van de werknemers over dat jaar de basis voor de heffing al nagenoeg vaststond, door wetgeving die niet te 17 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 In 2014 geldt een verlaagd box 2-tarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang tot een maximaal bedrag van 250.000. Bij de parlementaire behandeling

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie?

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? Deze vraag houdt menige gemeente bezig. Als opdrachtgever ontvangt zij weliswaar een factuur, maar alleen als afnemer van de prestatie

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010 Nummer: 22 2010 Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Het wetsvoorstel Pensioenregister (nr. 32 533) is onlangs naar de Tweede Kamer gezonden. Het Pensioenregister

Nadere informatie

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op.

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds.

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen 1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen De ontvanger kan de bestuurder van een BV aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven aanslagen. De bestuurder van een BV kan dit voorkomen door

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt Nieuwsbrief van d.d. 17-04-2013 Nummer: 04 2013 Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt De termijn waarbinnen kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, is in 2012 beperkt

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:1155

ECLI:NL:RBDHA:2015:1155 1 van 5 17-2-2015 10:07 ECLI:NL:RBDHA:2015:1155 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-01-2015 Datum publicatie 12-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 3794 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

DGB 2008-03325 U. Beantwoording vragen van de leden Remkes en Weekers (beiden VVD) over suppletieaangifte

DGB 2008-03325 U. Beantwoording vragen van de leden Remkes en Weekers (beiden VVD) over suppletieaangifte Directoraat-Generaal Belastingdienst De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 25 augustus 2008 17 juni 2008 (2070822910)

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummers 13/00632 en 13/00633 uitspraakdatum: 15 april 2014 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie