Informatiememorandum BAVA 16 februari NOMIJ. 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum BAVA 16 februari 2012 1 NOMIJ. 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V."

Transcriptie

1 Informatiememorandum BAVA 16 februari NOMIJ 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.

2 Disclaimer Dit informatiememorandum heeft enkel tot doel het informeren van de aandeelhouders in 1NOMij en geïnteresseerde derden en kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod. Alle informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, maar 1NOMij noch enige andere partij kan garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van deze informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 2

3 Inhoud 1. Directie en organisatie 2. De onroerendgoedmarkt 3. De onderneming en activiteiten 4. Over Uvastgoed 5. Transactie van 16 januari 2012 Bijlage Voorbeeld projecten 3

4 1. Directie en organisatie 1.1 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. (1NOMij) zal worden gevormd door de heer Jan Ultee en de heer Vincent Ollefers. De leden van de Raad van Bestuur zijn reeds jarenlang werkzaam in de onroerendgoedmarkt. 1.2 J.H. (Jan) Ultee De heer Ultee (1969) zal, indien het voorstel tot benoeming op de BAVA van 16 februari 2012 wordt aangenomen, CEO worden van de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.. Na het Rotterdamsch Lyceum en de opleiding SVM heeft hij JP Art opgericht. Deze onderneming specialiseerde zich in de kunstuitleen aan particulieren. Dit bedrijf is in 1992 verkocht. De heer Ultee is vervolgens als zelfstandig ondernemer en belegger actief geworden in de onroerendgoedmarkt. Op dit moment is hij de directeur-grootaandeelhouder van Uvastgoed. De heer Ultee kan bogen op 20 jaar ervaring als ondernemer, ontwikkelaar, aannemer en belegger. Hij was actief met herontwikkelen en optimaliseren van onroerend goed in tijden dat dit nog niet gebruikelijk was. Naast zijn actieve bestaan als ondernemer heeft de heer Ultee bijzondere aandacht voor twee belangrijke thema s: de inflatie en deflatieproblematiek en invloed die het internet heeft op onze leefwijze. De heer Ultee is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Bergen (Noord-Holland). 1.3 Mr. V.J. (Vincent) Ollefers De heer Ollefers (1970) zal, indien het voorstel tot benoeming op de BAVA van 16 februari 2012 wordt aangenomen, bestuurder van de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. worden. Na het Rotterdamsch Lyceum, waar de heer Ollefers het gymnasium volgde, is hij Rechtsgeleerdheid gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook heeft hij de opleidingen SVM en Nima A gevolgd. In 1996 is de heer Ollefers begonnen op de juridische afdeling van Foley & Lardner LLP. In 1997 is hij overgestapt naar DTZ Zadelhoff waar hij werkzaam was als adviseur tot Vervolgens is hij directeur geworden van LSI project investment N.V., een vastgoedonderneming gespecialiseerd in herontwikkeling van commercieel vastgoed en woningbouw. In 2009 is hij directeur-grootaandeelhouder geworden van Impact vastgoedrealisme, een projectontwikkelaar op het gebied van commercieel vastgoed en wonen. De heer Ollefers heeft een bijzondere interesse in architectuur en stedenbouw. De heer Ollefers is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Rotterdam. 1.4 Toelichting De heer Ultee houdt door middel van J.H. Ultee Holding B.V. 100 procent van de aandelen in Uvastgoed B.V. en 50,42 procent van de aandelen in ELSH. De heer Ollefers bezit op dit moment geen aandelen en geen opties ELSH. De vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur zal na goedkeuring door de BAVA worden vastgesteld. 4

5 1.5 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. zal worden gevormd door de heer Maas. 1.6 G.J. (Hans) Maas RA De heer Maas (1959) zal, indien het voorstel tot benoeming op de BAVA van 16 februari 2012 wordt aangenomen, lid (en tevens voorzitter) worden van de Raad van Commissarissen van de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.. Na het voltooien van het VWO heeft de heer Maas de opleiding tot NIVRA Registeraccountant gevolgd. In 1977 is de heer Maas gestart bij Van Dien + Co Accountants. Na een dienstverband van 13 jaar heeft de heer Maas in 1990 de overstap gemaakt naar Price Waterhouse Accountants. In 1993 is hij begonnen bij de retailer Bever Zwerfsport. Sinds 1997 heeft de heer Maas een eigen accountantskantoor: Maas Accountants. De heer Maas heeft bijzondere aandacht voor duurzaam ondernemen. De heer Maas is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Leidschendam-Voorburg. 1.7 Toelichting De heer Maas is vooralsnog het enige lid van de Raad van Commissarissen. Op termijn zal de Raad van Commissarissen met twee extra personen worden versterkt. De heer Maas bezit op dit moment geen aandelen en geen opties ELSH. De vergoeding voor de heer Maas zal na goedkeuring door de BAVA worden vastgesteld. 5

6 2. De onroerendgoedmarkt 2.1 Introductie De economie is de afgelopen 25 jaar sterk veranderd, net als de perceptie, waardering, behoefte, gebruik, gevoelens en gedachten ten aanzien van onroerend goed. De accelererende economie heeft in combinatie met een toename van de populatie geleid tot een grote bouwproductie en een enorme toename van het aantal vierkante meters onroerend goed. Door het gunstige economische klimaat was er een grote behoefte aan kantoren, bedrijfsruimte en woningen. De steden, maar ook de perifere gebieden, zijn hierdoor drastisch veranderd en volgebouwd. Traditioneel was de eigenaar ook gebruiker van het onroerend goed. Anders dan in het verleden zijn er nu juist veel beleggers op de vastgoedmarkt actief. Deze beleggingsmarkt is nu sterk geprofessionaliseerd. Door de toename van de welvaart zijn ook veel particulieren gaan beleggen in onroerend goed. De afstand tussen het eigendom en het ondernemerschap in de onroerendgoedmarkt is daardoor steeds verder vergroot. 1NOMij probeert deze afstand te verkleinen met ondernemerschap in de onroerendgoedmarkt. 2.2 De markt op dit moment Door de huidige financieel-economische crisis zit de onroerendgoedmarkt voor een groot deel op slot. Formele drempels zorgen voor (te) hoge barrières om tot transacties te komen. Dit komt ondermeer doordat: - onroerend goed in te sterke mate met vreemd vermogen is gefinancierd (te veel leverage); - onroerend goed te hoog getaxeerd is; - het sentiment in de markt slecht is, waardoor ook goed verhuurd onroerend goed moeilijk verkocht wordt; - de eisen voor financieringen zijn aangescherpt. Er is echter wel veel animo (en soms noodzaak) bij eigenaren van onroerend goed om hun onroerend goed te verkopen. Dit kan zijn ingegeven door: - aflossingsverplichtingen; - een gebrek aan middelen om de benodigde investeringen te doen; - de noodzaak van additioneel kapitaal in geval van afschrijvingen; - de wens om beleggingen liquide te maken. Vraag en aanbod sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. De markt is verlamt en dit heeft ook invloed op andere delen van de economie. 6

7 3. De onderneming en activiteiten 1NoMij biedt door de beursnotering en de transparantie die daarmee gepaard gaat, beleggers de mogelijkheid om te investeren in ondernemend onroerend goed en mee te profiteren van de huidige kansen in de markt. Voor eigenaren kan het interessant zijn hun onroerend goed aan 1NOMij te verkopen,waarbij (deels) betaald kan worden in aandelen. De missie luidt derhalve: Het creëren van aandeelhouderswaarde door middel van actief ondernemerschap in onroerend goed in de breedste zin van het woord. 3.1 Strategie De strategie van 1NOMij bestaat uit het verwerven van onroerend goed, zoals kantoorpanden, winkels en woningen. De gemene deler bij deze projecten is dat ze aanmerkelijk verbeterd kunnen worden door herbestemming, renovatie en/of herontwikkeling van het gebied. Dit betekent dat alles erop gericht is om de portefeuille van binnen uit in waarde te laten stijgen. Hierbij wordt gekeken naar: het opknappen van de gebouwen, optimalisatie, herontwikkelpotentie, uitbreidingspotentie, uitpondmodellen en andere positionering van het onroerend goed. 1NOMij kiest bewust voor gespreid onroerend goed uiteenlopend van verhuurde woningen, kantoren, bedrijfsruimten, winkels, als ook ontwikkelingsprojecten. Hierdoor kunnen fluctuaties in de verschillende deelgebieden worden opgevangen. Door de spreiding zullen de fluctuaties uitgevlakt worden en zal de waardevastheid van het aandeel 1NOMij vergroot kunnen worden. Veel onroerend goed locaties (bijvoorbeeld appartementblokken) hebben een dusdanige ruimtelijke structuur, dat er nog ruimte is om onroerend goed uit te breiden. Dat vloeit voort uit het feit dat oudere complexen meestal zeer ruim op de kavels zijn gebouwd. Ook het optoppen (verhogen) van complexen is vaak een speerpunt van gemeenten en wordt ruim gefaciliteerd. Tevens kunnen er bestaande ontwikkelposities worden gekocht, die wel potentie hebben maar waarvoor in deze markt zeer moeilijk financieringen kunnen worden afgesloten. Vrijwel alle huidige beursgenoteerde vastgoedondernemingen zijn een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Dit houdt in dat er enerzijds minderbelastingdruk is, maar anderzijds er restricties zijn zoals het volledig uitkeren van het directe rendement (verschil tussen inkomsten van huur minus kosten). In de praktijk houdt dit in dat deze fondsen in de huidige marktomstandigheden relatief weinig financiële ruimte hebben om aankopen of optimalisaties te doen. 1NOMij kiest bewust voor een andere structuur. Hiermee ontstaat tevens de mogelijkheid om binnen de onderneming liquiditeit en reserve op te bouwen, die kan worden gebruikt voor optimale koop- en groeimogelijkheden. Door de verwachte waardestijging van het onroerend goed en de reserves zal de intrinsieke waarde van het aandeel kunnen toenemen. Door de spreiding en de opbouw van reserves, verwacht 1NOMij beter in staat te zijn gebruik te maken van de kansen in de markt. Er zal in de onderneming dan ook actief ondernemerschap getoond worden om de onroerend goed portefeuille te optimaliseren en te verbeteren. 7

8 De brede ervaring van de directie op meerdere gebieden van de onroerend goed markt stelt de onderneming daarbij in staat om zich te focussen op optimalisatie en verbetering in plaats van het passief beheren van het onroerend goed. 3.2 Spreiding over diverse categorieën. In de huidige structuren is, behalve bij de beursgenoteerde vastgoedfondsen, de verhandelbaarheid klein en niet optimaal. De thans op de beurs aanwezige vastgoedfondsen zijn bijna allemaal weinig gespreid opgezet. Het ingezette specialisme van de jaren 90 (alleen retail of alleen kantoren of alleen bedrijfsruimte) is goed zichtbaar bij vastgoedfondsen als Vastned Retail, Corio en Wereldhave. Door die specialisatie zijn zij relatief gevoelig voor structurele veranderingen in onze economie. 1NOMij wil zich niet beperken tot een bepaalde categorie. In de praktijk is deze scheidslijn ook niet altijd even gemakkelijk. Vooral bij bestaande bebouwing zijn winkels, kantoren en woningen vaak gecombineerd. Daarnaast kan door herontwikkeling de bestemming van een bestaand pand veranderen in een andere categorie. Gezien de huidige leegstand op de kantorenmarkt biedt deze herontwikkeling juist kansen, die niet gespreide vastgoedfondsen mislopen. 3.3 Exit-mogelijkheid voor onroerend goed Een belangrijk kenmerk van onroerend goed is dat het een relatief moeilijk verhandelbaar product is. Er zijn immers belangrijke formele drempels te nemen bij aankoop en verkoop. In administratieve en ondersteunende zin zijn al nodig: een makelaar, een notaris, het kadaster, een taxateur en wellicht een bouwkundig bureau. Daarnaast moet ook de financiering worden geregeld. De meest gebruikelijke financiering is een bancaire financiering. Ook zijn er fiscale aspecten, zoals de overdrachtsbelasting, die de verhandelbaarheid belemmeren. Daartegenover staan natuurlijk enkele kenmerken waardoor partijen het aantrekkelijk vinden om in onroerend goed te beleggen. Te denken valt aan: de vaste inkomsten uit huur, de altijd aanwezige restwaarde van het onroerend goed en grond (ook bij leegstand), huurovereenkomsten met indexatie, de mogelijkheid om kosten/investeringen fiscaal vriendelijk te doen en de lange termijn waardegroei. Er zijn in de loop der tijd zeer verschillende vormen in het aanbod van onroerend goed beleggingen ontstaan, zoals de beursgenoteerde vastgoedfondsen, maar ook de maatschappen, commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening. De hierboven genoemde barrières en de structuren waarin het onroerend goed is ingebed, leiden veelal tot slechte verhandelbaarheid en beperkte mogelijkheden om onroerend goed te vervreemden. 1NOMij kan die verhandelbaarheid wel bieden. 1NOMij kan voor sommige eigenaren van onroerend goed een oplossing te bieden om de waarde die vast zit in onroerend goed te verzilveren of liquide te maken. Dat kan zijn door het onroerend goed te verkopen (deels) in ruil voor beursgenoteerde aandelen. Voor 1NOMij is van belang dat inbreng alleen plaatsvindt indien sprake is van een aantrekkelijke waardering en potentiële 8

9 waardegroei. Bij inbreng tegen aandelen kan een lock-up worden afgesproken. 3.4 Groot aanbod aan mogelijkheden 1NOMij ziet de kansen met name in het aanzienlijke aanbod in combinatie met (her)ontwikkelings- en renovatiemogelijkheden. Dat aanbod kan voortvloeien uit: - het uitgebreide netwerk dat Uvastgoed heeft opgebouwd in de samenwerking met lokale en landelijke vastgoed-adviseurs; - de verkoop van leegstaand onroerend goed; - de verkoop van onroerend goed waar te hoge financiering op is verstrekt; - onroerend goed dat niet meer aan de huidige eisen voldoet voor de bestemming (wonen, winkels, gebouwen); en - onroerend goed van woningcorporaties, die soms onder druk staan om te verkopen. 3.5 Voorbeeld van wijze van inbreng 1NOMij kan bijvoorbeeld onroerend goed verwerven inclusief de hypothecaire lening die er op rust, en kan het verschil in aanschafwaarde en hypotheek (dus het vrije deel aan eigen vermogen) deels of geheel in aandelen 1NOMij betalen aan de verkoper. De verkoper verkrijgt in dit voorbeeld verhandelbare aandelen op het waarderingsniveau van het onbezwaarde eigen vermogen op dat moment. De verkoper heeft hiermee bereikt dat zijn vastzittende vermogen weer verhandelbaar is geworden en dus indirect liquide is gemaakt. De beurs wordt hier als sleutel gebruikt om een groot deel van een bedrijfstak die op slot zit, weer uit het slot te draaien. Elke aankoop die door 1NOMij wordt gedaan op deze wijze vergroot daarmee de waarde van de onderneming met de betreffende onroerend goed portefeuille. 1NOMij zal een dergelijke transactie alleen aangaan indien dit direct of op termijn waarde toevoegt aan de onderneming. Daarbij zal aandacht zijn aan de (her)ontwikkelings- en verbetermogelijkheden van het onroerend goed. 3.6 Ondernemen en Exploiteren Binnen 1NOMij zal er hands-on ondernomen worden. Dit betekent dat alles erop gericht is om de portefeuille van binnen uit in waarde te laten stijgen (dus los van nieuwe inbreng van onroerend goed). Hiervoor wordt gekeken naar onder andere: - het opknappen van de gebouwen; - het optimaliseren; - het herontwikkelen; - uitbreiden; en 9

10 - uitponden. Door goed gebruik te maken van de huidige economische omstandigheden kunnen er met een actief ondernemerschap goede rendementen worden behaald. Een andere mogelijkheid om waarde te vormen in het fonds is nieuw onroerend goed te ontwikkelen voor eigen rekening, dat zonder ontwikkelwinst kan worden ingebracht. Deze manier van werken gaat dus veel verder dan het klassieke beheren van onroerend goed. Voor de exploitatie van bestaand onroerend goed is in samenwerking met een partner een systeem ontwikkeld waarbij voor huurders en belegger zeer transparant en up-to-date informatie via internet beschikbaar is. 3.7 Beleid ten aanzien van leverage De strategie van 1NOMij is erop gericht om meerwaarde te creëren door het actief ondernemen met onroerend goed. Hoge leverage (verhouding tussen schuld en de waarde van het onroerend goed) is geen onderdeel van de strategie om waarde te creëren. De schuldverhouding moet van dien aard zijn dat de continuïteit van de onderneming op geen enkele wijze in gevaar kan komen. Hypothecaire leningen worden derhalve alleen afgesloten indien het onderliggende vastgoed ruim voldoende waarde kent en kasgenererend vermogen heeft om het op lange termijn te dekken. 3.8 Governance 1NOMij committeert zich om te voldoen aan de principes en bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code en zal de komende tijd gebruiken om de organisatie daarop in te richten. Daarbij zal tevens elke majeure transactie worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. 1NOMij zal niet alleen op een transparante wijze over de inbreng van nieuw onroerend goed rapporteren, maar ook aandeelhouders en potentiele beleggers actief over de actuele ontwikkelingen van de bestaande projecten informeren. Om de verhandelbaarheid in het beursfonds te vergroten wordt overwogen een liquidity provider aan te stellen die vraag en aanbod in het aandeel faciliteert. 10

11 4. Over Uvastgoed Bij Uvastgoed zijn 8 personen werkzaam. Daarnaast zijn nog op dagelijkse basis circa 35 personen op indirecte wijze voor Uvastgoed werkzaam. Dat gaat met name om mensen die betrokken zijn bij renovatie, herontwikkeling, aanneming en onderaanneming. De activiteiten en het onroerend goed waren de afgelopen jaren in een aantal entiteiten en deels bij de bestuurders privé ondergebracht. Dat bemoeilijkt het geven van een financieel overzicht van het track record. Indien deze activiteiten gezamenlijk worden beschouwd, kan wel een beeld worden geschetst van activiteiten en de ontwikkeling. De afgelopen jaren is een groei gerealiseerd van circa 25 procent per jaar, zowel in termen van vermogen als omzet. Daarbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de omzet sterk wordt beïnvloed door aan- en verkopen, alsmede investeringen in bestaande objecten. Het vermogen dat in ondernemend onroerend goed is geïnvesteerd wordt geraamd op circa 60 miljoen euro. Uvastgoed ziet goede mogelijkheden om de groei voort te zetten en met actief gebruik van de beursnotering te versterken. Uvastgoed is er de afgelopen jaren in geslaagd om de kosten alsmede investeringen in nieuwe ontwikkelprojecten te financieren uit de vrije cashflow van bestaande projecten en onroerend goed. Slechts nadat de ontwikkelingen meerwaarde opleverden, werd hiervoor de op dat moment passende financiering gezocht. Hierdoor was er geen loan to value nodig die het niveau van 50 procent oversteeg. Ter illustratie van de succesvolle projecten waarbij Uvastgoed meerwaarde heeft gecreëerd mogen dienen: - de aankoop, renovatie en verhuur van Europoint I in Rotterdam. Dit complex is thans verhuurd aan de Reclassering; - de aankoop en renovatie van 18 woningen aan de Gordelweg (Rotterdam); en - de aankoop en renovatie van Stationsplein Schiedam. De totale waarde van deze drie projecten ligt boven 20 miljoen euro. 4.1 Eerste inbreng 1NOMij is voornemens om op termijn de portefeuille van Uvastgoed te verwerven. In de komende periode gaat het in eerste instantie om drie onroerend goed objecten van Uvastgoed te verwerven: een woningportefeuille, bedrijfsruimten en een kantorendeel. De gezamenlijke huursom bedraagt ruim 1,1 miljoen euro en de geschatte waarde bedraagt circa 14 miljoen euro. Deze geschatte waarde is gebaseerd op taxaties, referenties en WOZ-waarden. Bij inbreng zal de waarde van het onroerend goed onafhankelijk worden getaxeerd en indien en voor zover betaling in aandelen plaatsvindt aan Uvastgoed - inbrengen tegen een waarde van minimaal 0,25 euro per aandeel. 11

12 5. Transactie van 16 januari 2012 ELSH heeft op 16 januari 2012 het volgende bekendgemaakt: ELSH heeft samen met grootaandeelhouder Value8 overeenstemming bereikt met JH Ultee Holding BV over de reverse listing. ELSH heeft de kleine aandelenemissie van 30 december 2011 ( euro tegen 0,08 euro per aandeel) uitgebreid met euro, zodat ELSH over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen die met de beursnotering gepaard gaan (onder andere administratie, accountant en noteringskosten) te kunnen voldoen. Deze aandelen worden geplaatst bij JH Ultee Holding B.V. In het kader van de reverse listing draagt Value8 een deel van haar belang over aan JH Ultee Holding B.V. Value8 heeft in totaal aandelen overgedragen aan JH Ultee Holding B.V. Value8 houdt momenteel 37,7 procent van de aandelen en JH Ultee Holding B.V. 50,4 procent. De resterende aandelen staan uit bij de overige aandeelhouders. Value8 heeft tevens voor de inspanningen om de beursnotering te behouden en het zoeken naar een geschikte kandidaat voor de beursnotering een optie gekregen op aandelen (ter grootte van 3 procent van het op enig moment uitstaande aandelenkapitaal) tegen een prijs van (minimaal) 0,25 euro per aandeel. De uitoefenprijs zal jaarlijks oplopen. Value8 heeft om haar lange termijn betrokkenheid aan te geven vrijwillig een lock-up geaccepteerd van minimaal een jaar ter grootte van de helft van het huidige belang. In de bijlage staat meer informatie over 2 projecten die Uvastgoed de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. 12

13 Bijlage 1NOMij voorbeeld projecten Hieronder worden twee projecten van Uvastgoed toegelicht die representatief zijn voor de ondernemende strategie die 1NOMij wil volgen. Gordelweg te Rotterdam Het blok Gordelweg is aangekocht in de zomer van Dit blok betrof 18 woningen waarvan er destijds, 10 woningen leeg waren en 8 in verhuurde staat. Afb. 1 Gordelweg De aankoop van de panden op de Gordelweg had als doel een complex dat in slechte staat verkeerde geheel opknappen, startende met het herstel van de fundering, het opknappen en vervolgens het renoveren van het overige deel van het casco (gevels, daken, etc.) van het gehele complex. Na het complex in algemeenheid onder handen te hebben genomen, is er gestart met de renovatie van de reeds bij aankoop leegstaande woningen. De woningen zijn van alle gemakken en luxe van deze tijd voorzien, waarna de woningen in de verkoop zijn gegaan. 13

14 De bij aankoop nog verhuurde woningen zijn stuk voor stuk, bij opzegging van de huurovereenkomst door de huurder, gerenoveerd, zoals ook de reeds leegstaande woningen zijn opgeknapt. Thans zijn er nog 2 woningen in verhuurde staat en dus in eigendom. Op deze wijze is er van een verouderd en in slechte staat verkerend complex, stukje bij beetje een compleet gerenoveerd gedeelte van de straat ontstaan. Dat heeft niet alleen tot een waardevermeerdering van de woningen zelf geleid, maar ook tot een verbetering van de gehele straat. De activiteiten van Uvastgoed vormden bovendien een prikkel voor overige eigenaren binnen het gebied om hun pand aan te pakken. Nieuwe Binnenweg te Rotterdam In een redelijke korte tijd is er een grote hoeveelheid panden op de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam aangekocht. Samen met 3 andere prominente partijen, de Gemeente Rotterdam, Woonstad en Woonbron, is Uvastgoed een project gestart genaamd Revitalisering Nieuwe Binnenweg, waarbij door middel van het renoveren van een groot aantal panden de gehele straat wordt geüpgrade. Afb. 2 Nieuwe Binnenweg te Rotterdam De jaren van het laten verloederen van panden behoren tot het verleden. De Gemeente Rotterdam treedt op en schrijft een iedere eigenaar op de Nieuwe Binnenweg aan, waarbij minimaal het basaal achterstallig onderhoud uitgevoerd zal moeten worden. Mede door het ter 14

15 beschikking stellen van subsidie wordt dit aantrekkelijker en gemakkelijker gemaakt voor de eigenaren. In de afgelopen 6 jaar is de portefeuille van U Vastgoed uitgebreid en zijn er zo n 35 panden op de Nieuwe Binnenweg aangekocht, zowel in verhuurde als lege staat en zowel winkelruimten als woningen. Om op korte termijn resultaat te krijgen en een beeld te creëren van een verbeterende straat is er gestart met het renoveren van de leegstaande woningen en winkelruimten. Naast het basaal achterstallig onderhoud zijn deze panden voorzien van luxe. Authentieke elementen zijn zo veel mogelijk hersteld dan wel terug gebracht. Woningen zijn voorzien van moderne keukens en badkamers, geheel van deze tijd. Winkelruimten zijn zodanig gerenoveerd dat een ondernemer direct gebruik kan maken van de ruimte en zijn/haar onderneming in een goede omgeving kan opstarten dan wel voortzetten. Op deze wijze zijn er woningen te koop gekomen, van alle gemakken voorzien, die veelal in trek zijn bij jonge starters op de woningmarkt. Om dit traject verder voort te kunnen zetten is er beweging noodzakelijk van bestaande huurders van zowel woningen als winkels. Er zal geschoven moeten worden om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Bestaande huurders worden geholpen in een verhuizingtraject waarbij er zorg wordt gedragen voor vervangende, tijdelijke dan wel blijvende, woon-/werkruimte, om zo de dan leeg komende woon-/winkelruimten te kunnen renoveren en te onderwerpen aan vernieuwing en verbetering. Tevens worden er door deze verschuiving mogelijkheden gecreëerd tot het vestigen van grote winkelketens. Zo kunnen, in eerste aanleg kleine winkelruimten worden geschakeld aan naastgelegen panden, die door middel van doorbrekingen tot een groter aantal verhuurbare vierkante meters leiden. Dat maakt de propositie aantrekkelijk voor grotere ketens. Dankzij dit renovatietraject is er niet alleen waarde toegevoegd aan de panden zelf maar is ook de gehele straat aan de beterende hand en is de samenstelling van de bevolking binnen dit gebied versterkt door de komst van jonge, ondernemende mensen. 15

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1563/7 Betreft

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Halfjaarbericht 2012 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen 9 Grondslagen

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Enschede, Boulevard m² BVO Winkelruimte ENSCHEDE - BOULEVARD VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Enschede, Boulevard 1945 337 721 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Boulevard 1945 337 in Enschede, deze ruimte bestaat uit een begane grond van circa 721 m² bvo

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP. Apeldoorn, Brinklaan m² BVO begane grond Winkelruimte APELDOORN - BRINKLAAN 47

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP. Apeldoorn, Brinklaan m² BVO begane grond Winkelruimte APELDOORN - BRINKLAAN 47 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP Apeldoorn, Brinklaan 47 99 m² BVO begane grond Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Circa 100 m² bvo winkelruimte op de begane grond van Brinklaan 47 te Apeldoorn.

Nadere informatie

TE HUUR. Groningen, Vismarkt 27A

TE HUUR. Groningen, Vismarkt 27A VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Groningen, Vismarkt 27A 50 m² BVO entree, ca. 900 m² BVO 1e verdieping, ca. 100 m² BVO tussenverdieping en ca. 800 m² BVO 2e verdieping. Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Emmen, Houtweg m² BVO Winkel- / kantoorruimte EMMEN - HOUTWEG 102

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Emmen, Houtweg m² BVO Winkel- / kantoorruimte EMMEN - HOUTWEG 102 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Emmen, Houtweg 102 274 m² BVO Winkel- / kantoorruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Ca. 274 m² BV bedrijfsruimte aan de rand van Winkelcentrum Emmerhout. Deelverhuur is bespreekbaar,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Dieren, Callunaplein 1 314 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond alsmede in de kelder van het Callunaplein 1 te Dieren. BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Whitepaper. Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open

Whitepaper. Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open Whitepaper Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open De Amsterdamse financier Dutch Commercial Mortgage Finance (DCMF) brengt kortlopende residentiële vastgoedfinanciering op de Nederlandse

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Arnhem, Middachtensingel m² BVO Winkel ARNHEM - MIDDACHTENSINGEL 141

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Arnhem, Middachtensingel m² BVO Winkel ARNHEM - MIDDACHTENSINGEL 141 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Arnhem, Middachtensingel 141 143 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Winkelruimte van circa 143 m² BVO gelegen aan Middachtensingel 141 te Arnhem. Deze ruimte maakt deel

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT m² BVO Winkelruimte OOSTERHOUT - ARENDSTRAAT 22

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT m² BVO Winkelruimte OOSTERHOUT - ARENDSTRAAT 22 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 22 177 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Ca. 177 m² BVO begane grond winkelruimte, centraal gelegen in het kernwinkelgebied van Oosterhout.

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Apeldoorn, Hofstraat m² BVO begane grond m² BVO kelder Winkelruimte APELDOORN - HOFSTRAAT 12

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Apeldoorn, Hofstraat m² BVO begane grond m² BVO kelder Winkelruimte APELDOORN - HOFSTRAAT 12 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Apeldoorn, Hofstraat 12 133 m² BVO begane grond + 133 m² BVO kelder Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Hofstraat 12 in Apeldoorn, de ruimte bestaat uit een begane grond

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Kleiweg m² BVO begane grond Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 95

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Kleiweg m² BVO begane grond Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 95 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gouda, Kleiweg 95 82 m² BVO begane grond Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE Gelegen aan het begin van het centrum van Gouda ligt deze mooie, gerenoveerde

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

TE HUUR. Hengelo, Enschedesestraat m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE

TE HUUR. Hengelo, Enschedesestraat m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Hengelo, Enschedesestraat 31 294 m² BVO Bedrijfsruimte ten behoeve van winkel en/of kantoor 1 ALGEMEEN OBJECT Representatieve kantoor-/winkelruimte gelegen aan de

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Roelantdreef m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ROELANTDREEF 246

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Roelantdreef m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ROELANTDREEF 246 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Utrecht, Roelantdreef 246 122 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Deze winkelruimte bestaat uit zo'n 122 m² winkelvloer. BEREIKBAARHEID Het winkelcentrum is omgeven

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Bottelaarpassage m² BVO Winkelruimte ALMERE - BOTTELAARPASSAGE 12

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Bottelaarpassage m² BVO Winkelruimte ALMERE - BOTTELAARPASSAGE 12 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Bottelaarpassage 12 86 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Winkelcentrum Bottelaarpassage is gelegen naast het nieuwe stadscentrum van Almere Stad, genaamd

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Breukelen, Karel Doormanweg 10 C. Ca. 156 m² BVO Winkels BREUKELEN - KAREL DOORMANWEG 10 C

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Breukelen, Karel Doormanweg 10 C. Ca. 156 m² BVO Winkels BREUKELEN - KAREL DOORMANWEG 10 C VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Breukelen, Karel Doormanweg 10 C Ca. 156 m² BVO Winkels 1 ALGEMEEN OBJECT Winkel ter grootte van 156 m² bvo, centraal gelegen aan de passage. Afhankelijk van uw wensen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Haarlem, Mentonpassage m² BVO Winkelruimte HAARLEM - MENTONPASSAGE 3

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Haarlem, Mentonpassage m² BVO Winkelruimte HAARLEM - MENTONPASSAGE 3 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Haarlem, Mentonpassage 3 270 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Het object is gelegen in winkelcentrum Schalkwijk, een regio overstijgend stadsdeelcentrum. Vlakbij

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Zevenaar, Muldershof 45 86 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE De winkelruimte aan Muldershof 45 is een mooie winkel met een mooi breed front (circa

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Zevenaar, Muldershof m² BVO Winkelruimte ZEVENAAR - MULDERSHOF 45 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Zevenaar, Muldershof 45 86 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT De winkelruimte aan Muldershof 45 is een mooie winkel met een mooi breed front (circa 6m). De winkel

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP. Enter, Dorpsstraat 115 A. 432 m² BVO Winkel ENTER - DORPSSTRAAT 115 A

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP. Enter, Dorpsstraat 115 A. 432 m² BVO Winkel ENTER - DORPSSTRAAT 115 A VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP Enter, Dorpsstraat 115 A 432 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Mooie winkelruimte van 432 m² bvo op de begane grond gelegen midden in de hoofdwinkelstraat

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255. Ca. 307 m² BVO Winkelruimte AMSTERDAM - BUIKSLOTERMEERPLEIN 255

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255. Ca. 307 m² BVO Winkelruimte AMSTERDAM - BUIKSLOTERMEERPLEIN 255 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 255 Ca. 307 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Het gehuurde betreft in totaal ca 307 m² bestaande uit: Ca. 157 m² BVO begane grond

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR GOUDA, KLEIWEG 91. Ca. 188 m² BVO begane grond m² BVO op etage Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 91

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR GOUDA, KLEIWEG 91. Ca. 188 m² BVO begane grond m² BVO op etage Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 91 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR GOUDA, KLEIWEG 91 Ca. 188 m² BVO begane grond + 128 m² BVO op etage Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE Het gehuurde betreft ca. 188 m² bvo begane grond,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13. Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte BREDA- KARNEMELKSTRAAT 13

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13. Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte BREDA- KARNEMELKSTRAAT 13 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR BREDA, KARNEMELKSTRAAT 13 Ca. 740 m² BVO begane grond Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT De winkelruimte heeft een verhuurbaar oppervlak van in totaal circa 740 m² BVO

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere - Haven, Kerkgracht 2 825 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Kerkgracht 2 betreft een winkelpand ter grootte van circa 825 m² gelegen aan het marktplein van Almere

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Alphons Diepenbrockhof m² BVO begane grond Winkelruimte DEN HAAG - ALPHONS DIEPENBROCKHOF 91

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Alphons Diepenbrockhof m² BVO begane grond Winkelruimte DEN HAAG - ALPHONS DIEPENBROCKHOF 91 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Den Haag, Alphons Diepenbrockhof 91 169 m² BVO begane grond Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE Winkelruimte te huur van in totaal ca. 169 m² BVO, gelegen

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gouda, Regentesseplantsoen 54 65 m² BVO Kantoorruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Gelegen aan de rand van het winkelhart van Gouda ligt deze fraaie kantoorlocatie op de 1e

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Washingtonstraat 260 706 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Boven de Gamma is deze winkel gelegen. Eventueel kunnen de naastgelegen winkels worden samengevoegd

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Leiden, Stationsplein m² BVO + Opslag Winkelruimte LEIDEN - STATIONSPLEIN 212

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Leiden, Stationsplein m² BVO + Opslag Winkelruimte LEIDEN - STATIONSPLEIN 212 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Leiden, Stationsplein 212 172 m² BVO + Opslag Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Uitstekend gesitueerde multifuncionele ruimte van ca 172 m² gelegen op de begane grond,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VENESTRAAT 4. Winkelruimte DEN HAAG - VENESTRAAT4 1

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VENESTRAAT 4. Winkelruimte DEN HAAG - VENESTRAAT4 1 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DEN HAAG, VENESTRAAT 4 430 m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - VENESTRAAT4 1 ALGEMEEN OBJECT Het gehuurde betreft ca: Ca. 265 m² BVO begane grond, ca. 30 m² vide en ca.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Leyweg 523 A & B. 242 m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - LEYWEG 523 A & B

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Den Haag, Leyweg 523 A & B. 242 m² BVO Winkelruimte DEN HAAG - LEYWEG 523 A & B VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Den Haag, Leyweg 523 A & B 242 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Winkelruimte te huur in Den Haag. De winkelruimte van 242 m² BVO is gelegen aan de rand van Winkelcentrum

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1848/ABN AMRO Bouwfonds - Proverko I. MELDING

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Kleiweg m² BVO begane grond + 54 m² etage Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 103

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Kleiweg m² BVO begane grond + 54 m² etage Winkelruimte GOUDA - KLEIWEG 103 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gouda, Kleiweg 103 94 m² BVO begane grond + 54 m² etage Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Gelegen aan het begin van het centrum van Gouda ligt deze mooie, gerenoveerde

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Groningen, Overwinningsplein m² BVO Winkel GRONINGEN - OVERWINNINSPLEIN 75

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Groningen, Overwinningsplein m² BVO Winkel GRONINGEN - OVERWINNINSPLEIN 75 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Groningen, Overwinningsplein 75 73 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Bedrijfsruimte gelegen aan Overwinningsplein 75 te Groningen. Het Overwinningsplein kent een grote

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. DIEREN, Wilhelminaweg m² BVO Winkelruimte DIEREN - WILHELMINAWEG

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. DIEREN, Wilhelminaweg m² BVO Winkelruimte DIEREN - WILHELMINAWEG VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR DIEREN, Wilhelminaweg 38-42-44 328 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE Het gehuurde betreft ca. 328 m² BVO begane grond, plaatselijk bekend als

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Oude Gracht m² BVO Winkelruimte UTRECHT - OUDE GRACHT 97

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Oude Gracht m² BVO Winkelruimte UTRECHT - OUDE GRACHT 97 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Utrecht, Oude Gracht 97 255 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Prachtige winkelruimte gelegen aan de Oude Gracht, vlakbij de Lange Vie. Het front van de winkel

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Hillegom, Hoofdstraat m² BVO Winkelruimte HILLEGOM - HOOFDSTRAAT 66

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Hillegom, Hoofdstraat m² BVO Winkelruimte HILLEGOM - HOOFDSTRAAT 66 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Hillegom, Hoofdstraat 66 147 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN ALGEMEEN OBJECT LOCATIE Het betreft hier een (hoek)winkelpand op A1 locatie aan de Hoofdstraat 66 Hillegom.

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 9,6 miljoen (2015: EUR 29 duizend). Op

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Loodsweg 20. Loodsweg 20, Lelystad. Koopprijs: ,- k.k.

Loodsweg 20. Loodsweg 20, Lelystad. Koopprijs: ,- k.k. Loodsweg 20 Koopprijs: 550.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP Bedrijfsruimte met kantoor en woning. Unieke combinatie (gebouwd in 1978) voor werken en wonen op één locatie. Royale, vrijstaande woning

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Investeer in uw toekomst. Investeer in grond. Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland)

Investeer in uw toekomst. Investeer in grond. Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland) Investeer in uw toekomst Investeer in grond Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland) Investeer in uw toekomst Als u grond vergelijkt met andere investeringen of met beleggingsproducten, wordt

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Geldrop, De Heuvel m² BVO Winkelruimte GELDROP - DE HEUVEL 82

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Geldrop, De Heuvel m² BVO Winkelruimte GELDROP - DE HEUVEL 82 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Geldrop, De Heuvel 82 195 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT De winkel is in totaal 195 m² groot en beschikt over een mooi breed winkelfront, waardoor opsplitsing

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 5.000 aandelen tegen een prijs van 1.0oo per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Zamenhofdreef 43. Ca. 80 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ZAMENHOFDREEF 43

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Utrecht, Zamenhofdreef 43. Ca. 80 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - ZAMENHOFDREEF 43 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Utrecht, Zamenhofdreef 43 Ca. 80 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Winkel ter grootte van ca. 80 m² met een mooi breed winkelfront, gelegen binnen het populaire

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand Neringpassage 66-68 Huurprijs: 1.875,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Representatieve winkelruimte Adres: Neringpassage 66-68 te Aantrekkelijke winkelruimte van circa 180 m² b.v.o. gelegen in het

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Breukelen, Karel Doormanweg 10 DEHQ. Ca. 390 m² BVO Winkels BREUKELEN - KAREL DOORMANWEG 10 DEHQ

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Breukelen, Karel Doormanweg 10 DEHQ. Ca. 390 m² BVO Winkels BREUKELEN - KAREL DOORMANWEG 10 DEHQ VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Breukelen, Karel Doormanweg 10 DEHQ Ca. 390 m² BVO Winkels 1 ALGEMEEN OBJECT Binnen winkelcentrum ''Breukelen-Noord'' ligt dit object, vlakbij de in- en uitgang van

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie