OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT"

Transcriptie

1 Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die opereren in de realiteit van het nu met de blik gericht op de toekomst. Het helpt organisaties om direct hun resultaten te verbeteren door het creëren van eigenaarschap in de gehele organisatie. Want, zegt de auteur, eigenaarschap creëren is een voorwaarde voor het succes van duurzame resultaat- en cultuurverbetering, voor alle betrokkenen: van aandeelhouder tot medewerker. DOOR GERT KOGENHOP We leven in een maatschappij die steeds complexer wordt. We moeten met een groeiend aantal partijen rekening houden. We hebben te maken met langere en intensievere afhankelijkheidsketens, met een groeiende kans op verstoringen. Intussen wordt binnen onze organisaties (nog steeds) niet optimaal gebruikgemaakt van de belangrijkste en meest waardevolle activa : de medewerkers. Medewerkers, en zeker die van generatie Y (ruwweg de 20- tot 30-jarigen), willen steeds nadrukkelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan het resultaat, willen betrokken worden bij de bedrijfsvoering, serieus genomen worden en verwachten ook nog een uitdagende, prettige werkomgeving. Het Nieuwe Werken, dat op een aantal van die eisen antwoord moest geven, lijkt alweer aan belangstelling te verliezen. Het leidt wel tot flexibilisering van werkplek en woon-werkverkeer, maar de balans werk-privé en de binding met organisatie, collega en klant lijden eronder, en dat is slecht voor het resultaat. In de nabije toekomst komt de focus meer te liggen op meer verantwoordelijkheid en autonomie bij de medewerker, inclusief grote aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking en daarmee voor coördinatie binnen de totale organisatie, tot en met de klant. De kloof tussen (top)management en medewerkers, directiekamer en werkvloer zal worden gedicht. Samen werken wordt samenwerken, een verbondenheid met een gezamenlijk doel; via het delen van relevante informatie, maar ook het delen van de zorgen en verschillende uitdagingen. Voor organisaties is het niet meer voldoende om alleen de kale cijfers met de mensen te delen; om te excelleren en helaas in sommige gevallen om simpelweg te overleven, moeten die cijfers ook een betekenis krijgen. De cijfers moeten gaan leven, bij iedereen binnen de organisatie. In de nabije toekomst komt de focus meer te liggen op meer verantwoordelijkheid en autonomie bij de medewerker Transparantie en openheid Een investeerder of aandeelhouder belegt zijn geld liever in een bedrijf waarin iedereen zich optimaal en gemotiveerd inzet voor het behalen van de begrote resultaten dan in een bedrijf waar alleen het management weet waar het over gaat en de personeelsleden slechts komen om hun werk te doen. Een goede manager weet dat hij gedetailleerde, actuele, correcte 34 OKTOBER 2013

2 financiële en operationele informatie nodig heeft om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Helaas zit het overgrote deel van de managers nog steeds als een kloek boven op deze informatie, bang voor lekken. Waarom praat men zowel op managementniveau als op de werkvloer over zij en hun, als het gaat over de anderen, en niet over wij en ons? Een goede manager weet dat je moet delen om te kunnen vermenigvuldigen en realiseert zich dat het niet verstandig is om te proberen alles alleen op te lossen. Medewerkers weten nog te weinig over hoe een onderneming eigenlijk wordt gerund, en wat de (voor hen relevante) cijfers zijn, zodat zij zich kunnen verplaatsen in hun manager. Of beter nog, zich verantwoordelijk gaan voelen en zich ook als zodanig gaan gedragen. Waarom ze niet betrekken bij de belangrijkste beslissingsprocessen en ze mede laten bepalen wat de doelstellingen zijn? Wat men helpt creëren, ondersteunt men. Vertrouwen krijg je door vertrouwen te geven. Als een ondernemer zich inzet voor z n personeel en hen ziet als veel meer dan slechts ingehuurde uitvoerders, die je in een oogwenk kunt vervangen, verandert de betrokkenheid, motivatie en inzet van iedereen direct, en daarmee ook de resultaten. Een goede manager wil zijn personeel voortdurend opleiden en ontwikkelen, meer dan alleen op het vakgebied en in de functie die zij uitoefenen. Een goede manager wil tevreden aandeelhouders (wellicht is hij er zélf een). Hij wil een goedlopende organisatie met de hoogste scores voor klant- en personeelstevredenheid en betrouwbare leveranciers. Hij wil weinig zorgen over personeelsverloop en ziekteverzuim en vanzelfsprekend de beste productiviteitscijfers. Vandaag de dag liggen veel goede (en minder goede) managers s nachts wakker, te piekeren over hoe ze de noodzakelijke stap voorwaarts moeten maken. Of erger nog: hoe ze moeten overleven en wat ze moeten veranderen, liefst met ingang van gisteren. Zij maken zich zorgen over zaken als groei, winst of liquiditeit (geld op hun bankrekening en niet bij de klanten). Waarom zij alleen? Iedereen, zeker ook het personeel, heeft er baat bij dat de doelstellingen worden gehaald en dat de organisatie ook morgen nog bestaat. Wat als Wat als de manager de uitdagingen, wensen en verwachtingen van alle betrokkenen kan samenbrengen? Als hij het bedrijf kan laten floreren als nooit tevoren, door de bedrijfsvoering over te laten aan het bedrijf zelf? Als iedereen in de organisatie het begrijpt, weet wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en waar ze met z n allen naartoe werken. Wat als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn deel als onderdeel van het grote geheel? Ook het personeel heeft er baat bij dat de doelstellingen worden gehaald Open-Book Management Een utopie? Er bestaat een methodiek die inmiddels door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt toegepast, met als resultaat dat iedereen in deze organisaties weet wat hij of zij moet doen om de resultaten te verbeteren. Open-Book Management is een wijze van bedrijfsvoering waarbij iedereen, op alle niveaus binnen de organisatie, alle relevante bedrijfsinformatie krijgt. Iedereen weet hoe hij of zij een eigen bijdrage kan leveren aan het bereiken en verbeteren van de gekozen doelstellingen. Wanneer het gekozen doel behaald wordt, wordt iedereen beloond. Hierdoor gaan medewerkers zich eigenaar voelen. Deze wijze van bedrijfsvoering gaat uit van vier principes. Het delen van relevante informatie over het reilen en zeilen van de organisatie (de cijfers) en aan medewerkers uitleggen wat die cijfers betekenen; hun uitleggen hoe hun bedrijf in elkaar zit en hoe het gerund wordt, business literacy, alles met de focus op een getal dat van kritiek belang is voor de bedrijfsvoering; het laten delen van alle medewerkers die een echte bijdrage hebben geleverd in de (extra) resultaten van de gezamenlijke inspanning; en het volgen van alle acties door middel van scoreborden, die opgehangen worden in centrale ruimtes in de organisatie. Op deze wijze wordt een business van businessmensen gecreëerd. Er ontstaat een ongeëvenaard gevoel van eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie en de medewerkers ondersteunen elkaar in het bereiken van het gezamenlijke doel. Ze begrijpen waarom er iets moet gebeuren in de organisatie. Ze kennen de doelstellingen (die zijn meestal alleen bekend bij minder dan de helft van de werknemers) en nog belangrijker: ze weten hoe zij daaraan een bijdrage kunnen leveren en hoe hun acties en beslissingen dit beïnvloeden. Dit laatste weet op dit moment gemiddeld slechts een op de vijf medewerkers. Het delen in de (extra) resultaten is de belangrijkste factor voor de medewerkers om een bijdrage te willen leveren. Laten we OKTOBER

3 daar duidelijk over zijn. Echter, het vergroten van kennis van zaken en het uitleggen (vooraf) waarom we iets doen of nalaten als organisatie, stelt de medewerkers in staat zich veel vaker af te vragen hoe zij daaraan kunnen bijdragen en wat zij moeten doen om het gewenste resultaat te bereiken, ons resultaat. Open-Book Management legt de nadruk duidelijk op waarom de organisatie de resultaten moet verbeteren en waarom werknemers zich ook daarmee zouden moeten bezighouden. Samen met die medewerkers wordt vervolgens het plan uitgewerkt en de strategie bepaald: hoe we dat gaan bereiken. Wat er dan moet gebeuren is uiteindelijk aan de medewerker zelf. Hiermee kan de medewerker (en daarmee de organisatie) snel inspelen op veranderende omstandigheden. Het concept is gebaseerd op het simpele feit dat wanneer zowel leidinggevenden als medewerkers de cijfers en doelstellingen kennen en begrijpen, en iedereen uiteindelijk zal delen in het succes van de organisatie, de kans vele malen groter is dat er effectief en gemotiveerd wordt samengewerkt aan het bereiken van de gewenste resultaten en het bereiken van de gestelde doelen. De cijfers zijn en blijven altijd de meetlat waarlangs een organisatie uiteindelijk wordt beoordeeld. Het kan dus alleen maar beter gaan als iedereen die cijfers kent én begrijpt. Bij de meeste verander-, verbeter-, incentive- of bonusprogramma s met de meest fantastische namen en goede bedoelingen ontbreekt het simpelweg aan volledige inzet en betrokkenheid van het personeel what s in it for me? en duurzame resultaten, ook ná het (eventueel succesvol) beëindigen van het traject of project. Dat zwarte gat na beëindiging 1 Begin met het juiste leiderschap Figuur 1 Het 10-stappenmodel Vertel het waarom voor het hoe Open de boeken en leer over de cijfers Pas high involvement planning (HIP) toe Focus op een critical number Werk aan de juiste projecten Deel het resultaat Houd de stand bij Volg de actie Zorg voor een quick win en het wegebben van het bereikte (vaak kortetermijn)effect moet worden voorkomen. Het gaat om gedragsverandering, medewerkers moeten het waarom begrijpen en dat voor altijd bij zich dragen. Het kan dus alleen maar beter gaan als iedereen die cijfers kent én begrijpt Aan de slag! Nadat iedereen weet waarom het bedrijf met Open-Book Management aan de slag gaat, moet worden vastgesteld hoe dat het best kan gebeuren. The Great Game of Business, oorspronkelijk bedacht door de grondlegger van Open-Book Management, Jack Stack, CEO van SRC Holdings Corporation in Springfield, Missouri (VS), is een programma waarmee een organisatie de transitie naar een Open-Book Management organisatie kan maken. Organisaties gaan vanaf dag 1 zelf aan de slag na een inventarisatie en kort introductieprogramma. Het is: klaar vuur! richten ready fire! aim! Blijf dus niet eindeloos praten over hoe het wellicht het beste misschien zou moeten kunnen, eventueel, toch?, maar steek direct de handen uit de mouwen. Starten en dan sturen we onderweg wel bij. Zoek naar de altijd aanwezige quick wins, doe daar ervaring mee op en ontwikkel de organisatie en haar medewerkers. Het is leren door te doen. Geen nodeloze plannen, maar bijsturen op feitelijke informatie. Hoeveel goedbetaalde en goedbedoelde plannen worden uiteindelijk nooit uitgevoerd? Iedereen binnen de organisatie communiceert open en direct, deelt, focust en scoort op een effectievere en efficiëntere wijze. Samen de cijfers beoordelen en analyseren, leren van elkaar en luisteren naar elkaar. Op deze manier creeert u betrokkenheid, optimale inzet en de gewenste ontwikkeling van zij en hun naar wij en ons. Gedurende het proces vervullen medewerkers op een natuurlijke wijze een rol in (naast eventueel top-down) de bottom-upplanning en het budgetproces high-involvement planning. De juiste manier om optimaal gebruik te maken van het potentieel dat altijd al aanwezig wás, maar niet werd benut. Nogmaals: wat men helpt creëren, ondersteunt men. Critical number Voor de gehele organisatie wordt een critical number vastgesteld, een financieel of productiegerelateerd getal, dat essentieel is voor het verbeteren van de resultaten binnen de doelgebie- 36 OKTOBER 2013

4 6,00 5,00 5,60 Non-GGoB GGoB 4,00 3,40 3,00 2,00 2,50 2,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Omzetgroei Resultaatgroei Medewerkersbetrokkenheid Kennis van de business Figuur 2 Vergelijking factorprestaties non-great Game of Business-bedrijven en Great Game of Business-bedrijven den groei, winst of liquiditeit. Voorts worden per afdeling, functie of discipline Mini-Games ontwikkeld, die direct bijdragen tot het behalen van het vastgestelde critical number. Mini-Games zijn kortlopende uitdagingen, noem het wedstrijden, met een start en een finish, en een SMARTIE-doelstelling. Dat wil zeggen: SMART zoals we dat kennen, maar tevens Inspirerend én Educatief. Je moet er energie van krijgen én je moet er iets van leren. Het is simpel, maar niet eenvoudig. In kortdurende bijeenkomsten (huddle) worden de tussenstand opgemaakt en cijfers met elkaar gedeeld. Deze huddle is altijd toekomst- en doelgericht, dus: wat moeten we nog doen om ons doel te halen, in plaats van wat gaat er allemaal fout? Focus op waar je naartoe gaat, omdat je onvermijdelijk Het openen van de boeken moet verbonden worden aan de strategische doelstellingen gaat in de richting waar je op focust. Achteromkijken heeft geen zin. Wordt de finishlijn gehaald met minimaal de beoogde score, dan deelt iedereen mee. Op welke wijze, dat wordt gezamenlijk bepaald. Willen medewerkers een geldbedrag als bonus hebben, moet de opbrengst naar een goed doel of willen ze het besteden aan iets voor op de afdeling of een gezamenlijk uitje? In dit geval gaat wie betaalt, bepaalt eens niet op. Open-Book Management leidt niet alleen tot duurzame resultaatverbetering, maar ook tot een positieve cultuurverandering, duurzame verbeteringen als het gaat om essentiële zaken als arbeidsproductiviteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie, werkplezier, ziekteverzuim en personeelsverloop. Het bevordert bij medewerkers het gevoel van medeverantwoordelijk zijn voor het eigen succes en dat van collega s, eigenaarschap, trots en ze worden daar ook nog eens voor beloond als er resultaten worden gehaald. Leidinggevenden voelen dat ze er niet meer alleen voor staan. The Great Game Het belangrijkste is uiteindelijk het resultaat, zeker op de lange(re) termijn. Het gaat tenslotte om de continuïteit van de organisatie, daar heeft iedereen plezier van en dus is het een gedeeld belang. The Great Game of Business levert een standaardprogramma met een aantal interessante extra opties. In het programma zit de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met andere Great Game of Business-bedrijven. Onafhankelijk onderzoek (15 jaar data) toont aan dat organisaties die Open-Book Management volledig hebben geïmplementeerd op vele fronten beter presteren dan non-great Game of Business-bedrijven (zie figuur 2). Het programma richt zich op de vier F-factoren voor Open- Book Management succes: Facts ~ Geef inzicht in relevante cijfers en leer deze te begrijpen. ~ Vertel de verhalen achter de cijfers. ~ Analyseer de kansen op basis van de cijfers. Focus ~Leg het waarom uit voor het hoe of het wat. ~ Maak keuzes en blijf deze herhalen. ~ Alles draait om het critical number. OKTOBER

5 Kansenanalyse en personeelsenquête High-involvement planning Introductie GGoB Mini-Game Bewustwording 3 maanden Mini-Game Verbeteren 3 maanden Mini-Game Excelleren 3 maanden Coaching Advies Training Figuur 3 Great Game jaarprogramma Fast ~ Maak gebruik van bestaande structuren en kennis. ~Volg de actie en houd de score bij. ~ Ga gelijk van start en neem kleine stapjes. Fun ~ Kijk vooruit in plaats van achterom. ~ Waardeer het individu en vier het succes met het hele team. ~ Maak een scorebord dat makkelijk leesbaar is. De wijze waarop de implementatie en uitvoering in het eerste jaar plaatsvindt wordt uitgelegd in figuur 3. Het programma start met een kansenanalyse; het analyseren van de financiële gegevens, jaarcijfers en huidige financiële (interne) rapportage, plus een personeelsenquête gericht op kennis van het bedrijf, de resultaten en kennis van de business (business literacy). Dan volgt een tweedaagse introductiesessie die het team van leidinggevenden door het eerdergenoemde 10-stappenmodel voert. Hierna kan direct worden gestart met de eerste (Bewustwording-)Mini-Game. Tussen elke Mini-Game zit een maand tijd voor evaluatie van de afgelopen drie maanden en voorbereiding, voordat wordt gestart met de tweede Mini- Game (Verbeteren). De derde Mini-Game leidt veelal tot het echt excelleren van de organisatie. Hierbij moet ik aantekenen dat de opbrengsten uit de eerste twee Mini-Game perioden de investering in The Great Game of Business vaak al meer dan goedmaken, een fantastische return on investment dus. En dan heb ik het alleen over de direct meetbare Mini-Game -resultaten, en niet over het werkplezier, de motivatieverbetering, grotere betrokkenheid en andere eerdergenoemde side effects. Bovendien leiden Mini-Games, in tegenstelling tot de eerdergenoemde incentiveprogramma s zoals iedereen die kent, tot blijvende resultaten, doordat er een verandering is opgetreden in de denkwijze van de medewerkers, een cultuurverandering. Het was niet slechts een kunstje om een doel te bereiken, maar door het blijven herhalen van wat belangrijk is en doordat de medewerkers het zelf doen is er een blijvend effect, het Mini-Game -effect (zie figuur 4). Uiteindelijk is de gehele onderneming, van hoog tot laag, in staat om een bijdrage te leveren aan de plannen en budgetten voor de volgende maanden, kwartalen en jaren. High-involvement planning betekent dan ook exact wat de letterlijke vertaling is. Iedereen is op en top betrokken bij de planning en begroting en ook hier geldt: wat men helpt creëren, ondersteunt men; het is de kern van Open-Book Management. Dat klinkt allemaal mooi, maar: Geeft het delen van financiële informatie niet meer problemen dan dat het oplost? Niet als het goed uitgevoerd wordt en met de juiste intenties. Het openen van de boeken moet verbonden worden aan de strategische doelstellingen. Medewerkers hebben de kennis en de middelen nodig om de financiële informatie ook echt te gaan gebruiken. Als u dat doet, zult u merken dat uw mensen hun nieuwe vaardigheden aanwenden om hun energie te richten op die dingen die zakelijk gezien de grootste impact hebben. 38 OKTOBER 2013

6 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Mini-Game TM Proces Figuur 4 Het Mini-Game TM -effect in de praktijk Basis/start Prestatie Het Mini-Game TM Effect Betekent het openen van de boeken dat ik alle informatie moet delen, inclusief alle bonussen? Wij denken niet dat het nodig is om individuele salarisafspraken te delen. Meestal stoppen organisaties alle salarisregelingen bij elkaar om er één loonkostenpost van te maken. Het is belangrijk dat medewerkers dit getal zien en bijhouden, maar het delen van individuele afspraken is niet nodig; het levert ook geen bijdrage aan het proces. De informatie moet simpel en doeltreffend zijn, zodat medewerkers de kritische succesfactoren voor het bedrijf begrijpen en weten hoe zij deze positief kunnen beïnvloeden. Verwar de mensen in het begin niet met te veel getallen, maar verberg ook niets. Bent u niet bereid om de relevante financiële informatie te delen, dan moet u er niet aan beginnen. Het kan eventueel ook gebeuren in percentages of met delen, taartpunten. De meeste medewerkers zijn toch niet echt geïnteresseerd in financiële informatie over hun bedrijf? De meeste medewerkers zien nooit financiële prestatiegegevens, waardoor ze het idee hebben dat ze deze toch niet kunnen beïnvloeden. Een recent onderzoek wijst uit dat 66 procent van alle medewerkers wel degelijk geïnteresseerd is in hoe het bedrijf er financieel voor staat; 75 procent geeft aan dat ze beter kunnen en zullen presteren als ze begrijpen hoe zij deze getallen kunnen beïnvloeden. Kunnen medewerkers de financiële informatie wel begrijpen? Natuurlijk wel. De meeste mensen zijn prima in staat om inkomsten en uitgaven te begrijpen, een huishoudbudget op te stellen en een plan te maken voor de opleiding van hun kinderen. Velen zijn bezig met beleggen of sparen en hun pensioen. Kortom, zij gebruiken de meeste vaardigheden die nodig zijn in een Open-Book omgeving al. Zij hoeven zich alleen nog de financiële taal van uw bedrijf eigen te maken en hoe zij dit moeten toepassen. Iedereen wil leren. Als we onze financiële informatie delen, zal deze toch bij onze concurrenten terechtkomen? Duizenden organisaties hebben hun financiële cijfers met hun medewerkers gedeeld zonder dat ze daardoor een negatieve competitieve invloed ondervonden hebben. Open-Book bedrijven bekijken deze eeuwenoude angst op een ander manier: zij zien de gevaren van geheimhouding als meer problematisch dan het openen van de boeken. Het niveau van betrokkenheid van de medewerkers waartoe transparantie kan leiden, geeft juist een enorme competitief voordeel. Bovendien kunnen uw concurrenten misschien wel aan uw cijfers komen, ze beschikken nooit over úw mensen. De kloof tussen (top)management en medewerkers, directiekamer en werkvloer verdwijnt Als bekend is hoeveel we verdienen, zullen onze klanten dan niet om lagere prijzen vragen en onze leveranciers hogere kosten in rekening brengen? Stellen uw klanten en uw leveranciers die eisen nu niet ook al? Als ze uw cijfers zouden zien, weet u dan zeker dat ze meer zouden vragen? Of zouden ze juist meer begrip tonen? Er zit misschien enig risico in, maar ook hier geldt dat u uzelf moet afvragen of u niet meer wint door medewerkers als eigenaren van uw bedrijf te laten denken dan wanneer u ze onwetend laat. Waar vinden we de tijd om onze mensen te trainen, wekelijkse bijeenkomsten te houden en scoreborden in te vullen? Uw aandacht en investeringen in opleidingen en communicatie zullen zich terugbetalen in de vorm van verhoogde productiviteit en winst. Ja, het duurt even en er is discipline voor nodig om dit te realiseren, maar het is haalbaar. Bovendien volgen uw mensen nu ook al trainingen en wordt er nu ook al overlegd en gecommuniceerd over de dagelijkse gang van zaken. Open-Book Management zorgt met The Great Game of Business voor een efficiëntere, doelgerichtere manier. Wat doen we met de mensen die niet mee willen? The Great Game richt zich op het waarderen van de mensen die wel willen verbeteren. Over het algemeen is dit 70 procent van de medewerkers. Dit is voldoende om een verandering teweeg te brengen. Valkuil is dat we vaak te veel aandacht geven aan het negatieve. Alles wat aandacht krijgt groeit. Onze ervaring is dat uiteindelijk ook de meeste criticasters uiteindelijk gaan meedoen als ze zien wat er gebeurt. OKTOBER

7 Open-Book Management is geen quick fix, haarlemmerolie of tovermiddel. De organisatie moet er klaar voor zijn en transparantie zien als iets goeds. Het management moet ervoor openstaan, bereid zijn te delen, zowel informatie als resultaat. Wanneer leidinggevenden bang zijn dat zij de controle juist verliezen, hun status, hun functie of autoriteit, dan kunt u helaas alleen maar concluderen dat dit leidinggevenden zijn die niet passen binnen organisaties anno Zoals in de inleiding al aangegeven, komt er duidelijk meer focus op een toename van verantwoordelijkheid en autonomie van de medewerker, inclusief grote aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking en daarmee voor coördinatie binnen de totale organisatie, tot en met de klant. De kloof tussen (top)management en medewerkers, directiekamer en werkvloer verdwijnt. Samen werken wordt samenwerken, een verbondenheid en een gezamenlijk doel, het delen van informatie, maar ook het delen van zorgen en uitdagingen. Stilstaan is achteruitgaan, of zoals Darwin het verwoordde: It is not the strongest that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Gert Kogenhop is voormalig Regional Finance Director Northern Europe van DELL en is momenteel werkzaam als partner bij The Great Game of Business Europe ( VERPLICHTE TRAINING: BEROEPSETHIEK VOOR ACCOUNTANTS IN BUSINESS NIEUW! Weet u in lastige situaties bij uw standpunt te blijven? En durft én kunt u altijd de juiste vragen stellen? Krijg inzicht in uw eigen ethiek en hoe u dit toepast in uw organisatie. De verplichte training Beroepsethiek voor Accountants in Business helpt u daarbij. Startdata vanaf augustus 2013 Diverse locaties in het land Deze opleiding is ook incompany mogelijk OKTOBER 2013

De kracht van Open-Book Management

De kracht van Open-Book Management Max Vermeer Aart Pellikaan Pieter Eeltink Duncan Oyevaar De kracht van Open-Book Management in 8 stappen naar een organisatie met focus en ondernemersgeest uitgeverij business contact amsterdam/antwerpen

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?!

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! De Kracht van Open-Book Management - Connecting People & Numbers - 23 augustus 2016 1 MARTIN 70% source Gallup

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Coachend Leiderschap change-principles

Coachend Leiderschap change-principles Coachend Leiderschap change-principles principles-choice choice 11/4/2013 De moderne coach/ Amsterdam Peter Murphy Opbouw workshop Inleiding Wat is coachend leiderschap/opdracht Teamontwikkling vgl.tuckman

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Medewerkers Betrokkenheid Scan

Medewerkers Betrokkenheid Scan www.breinvoorkeuren.nl Breinvoorkeuren NBI Medewerkers Betrokkenheid Scan Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW: NL 0858 09 287 B01 Triodosbank: NL 65 TRIO 0786 8146 59 Telefoon: 06

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt!

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt! TIS 050583 The one page strategy een strategie die werkt! ONE PAGE STRATEGY LEREND NETWERK Technologiemarketing Prof. Simonne Vermeylen www.suntzu.be Sun.tzu@telenet.be br@ins.trust confidential 3 NIETS

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance!

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance! Creatieve Omzet! Verantwoorde Kostenbesparingen! Een Uitdagende Economische Realiteit.! Loopt u voorop en groeit uw marktaandeel! of staat u achter en verliest u terrein?! Royal Bank of Scotland klaar!

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Overwinnen: Fysiek en mentaal f it

Overwinnen: Fysiek en mentaal f it Flitsmodule Overwinnen: Fysiek en mentaal f it Ondernemen is topsport. Het draait om teamwork, passie, plezier, scoren en winnen. Ondernemen is complex, dynamisch en onvoorspelbaar. Topsport als metafoor

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 #zorgvisie @redmax_nl Jack van Gils Principal Consultant ehealth Manager Innovator Ondernemer Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

De Authentic Consulting Grp

De Authentic Consulting Grp De Authentic Consulting Grp Geïnspireerd door Authenticiteit Een Organisatie Advies Bureau gespecialiseerd in True Change - Sales Angst Reductie Coaching, Executive Coaching, Mentoring/Sparring met Ondernemers

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf!

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Peter Dona Er is en er wordt steeds meer geschreven, onderzocht en nieuwe methoden bedacht om de leefstijl van werknemers positief te veranderen.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Projectportfoliomanagement vereist aandacht voor mensen datum 15 januari 2007

Projectportfoliomanagement vereist aandacht voor mensen datum 15 januari 2007 Van Aetsveld BV Prinses Marielaan 2 3818 HM Amersfoort T 033 422 35 35 F 033 422 35 36 datum referentie Knelpunten en kansen in het middenmanagement van organisaties Het besef dat het wenselijk is projecten

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie