open colleges studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "open colleges studiejaar 2014-2015"

Transcriptie

1 open colleges studiejaar Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~

2 DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:... 7 HERINTREDERS:... 7 TOEGANG TOT JURIDISCHE BEROEPEN... 7 INDELING VAN EEN STUDIEJAAR POST-PROPEDEUSE VAKKEN... 7 OPZET EN UITGANGSPUNTEN NIEUWE TENTAMENSYSTEMATIEK EN BLOKKENSYSTEEM FACULTEIT RECHTEN... 8 TENTAMENDATA STUDIEJAAR SCHRIFTELIJK OF MONDELING... 8 INGANGSEISEN DEELNAME WERKGROEPEN/TENTAMEN OPEN COLLEGES... 8 STUDIEBELASTING?... 9 ONDERWIJSVORMEN... 9 ALGEMENE KENMERKEN VAN VAKKEN FACULTAIRE VAKKEN B-NIVEAU M4-NIVEAU M5-NIVEAU AVONDONDERWIJS KOSTEN DEELNAME OPEN COLLEGES AAN WELKE VAKKEN KAN WORDEN DEELGENOMEN? WAT ZIJN UW RECHTEN ALS "CONTRACTANT CERTIFICAAT BEWIJS VAN DEELNAME CURSUSPLAATS VRAAG EN ANTWOORD COLLEGEROOSTER / ROOSTERWIJZIGINGEN LITERATUUR EN KLAPPERS UNIVERSITAIR STUDENTEN ACCOUNT NESTOR DE DIGITALE LEEROMGEVING VAN DE RUG NIEUWSBERICHTEN OP INTERNET EN NESTOR VAKGROEPEN AANMELDING \ INSCHRIJVING ANNULERINGSREGELING VAKOMSCHRIJVINGEN Aanbestedingsrecht Agrarisch Recht Algemene Criminologie (beschrijven en verklaren van vormen van criminaliteit) Alternatieve Geschilbeslechting Anthropology of Law Arbeidsovereenkomstenrecht Bedrijfseconomie voor Fiscalisten ~ 2 ~

3 Bedrijfseconomie voor Notariëlen Bedrijfsrecht & ICT Belastingrecht Belastingrecht Beleidswetenschap Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht Bestuur en recht Bestuursrecht voor niet-juristen Bestuursrecht Bestuursrecht Bouwrecht Burgerlijk Procesrecht Burgerlijk Procesrecht Burgerlijk Recht Burgerlijk Recht Climate Law Collectief Arbeidsrecht Comparative Criminal Law Comparative Private International Law Comparative Private Law Competition Law Computercriminaliteit Corporate Law and Economics Criminologie voor niet-juristen Decision making in the EU Denken over Democratie en Rechtsstaat Droit Francais et langage juridique (Frans recht en Franse Rechtstaal) Duits Recht en Duitse Rechtstaal Echtscheidingsrecht Economics of International Trade and International Finance Economics of Regulation Elektronisch Bewijs & Bewaar Elementaire Bestuurskunde Estate Planning European Environmental Law European Human Rights Law European Internal Market Law European Labour Law European Law European Union External Relations Law Europees Privaatrecht Europees Recht Fiscaal Comptabele Verantwoordingen Fiscale aspecten registergoederen Forensisch Bewijs Formeel Belastingrecht Formeel Belastingrecht Gelijke monniken, gelijke kappen Geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap Gezondheidsrecht Goederenrecht C.S Grondbeginselen van het Anglo-amerikaans Vermogensrecht (Common Law and Civil Law) Grondrechten Handelsrecht Huurrecht ICT Contracten Informaticarecht voor niet-juristen Informatie- en Mediarecht ~ 3 ~

4 Informatiegrondrechten Inkomstenbelasting Inleiding Criminologie Inleiding IT-Recht Inleiding Politicologie Inleiding Psychiatrie voor Juristen Inleiding Recht voor niet-juristen Inleiding Rechtsfilosofie Inleiding Rechtsinformatica Inleiding Rechtssociologie Inleiding Sociaal Recht Inleiding Strafrecht voor niet-juristen Insolventierecht Intellectuele Eigendom Internationaal en Europees Belastingrecht Internationaal en Europees Strafrecht Internationaal Privaatrecht Internationaal Publiekrecht International and Comparative Criminology International Commercial Dispute Settlement Law International Contracts Law International Corporate Insolvency Law International Criminal Tribunals International Human Rights Law International Humanitarian Law International Institutional Law International Investment Law International Labour Law International Trade Law Introduction to Common Law Introduction to International and European Law Introduction to Political Science IT-recht C.S Jaarrekeningenrecht Jeugdcriminologie (Jeugdcriminaliteit, Jeugdstrafrecht en Jeugdzorg) Jeugdrecht Koninkrijksrecht Law of International Peace and Security Letselschade en Beroepsziekten Loonheffing voor niet-juristen Loonheffingen Materieel Strafrecht Mededingingsrecht Merken- en modellenrecht Modern Publiek Management Moral Dilemma s in International Relations Notariswet Omgevingsrecht Omgevingsrecht Omzet- en Overdrachtsbelasting Onderneming en Belastingheffing C.S Ondernemingsfinanciering Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) Ondernemingsrecht (Beurs-NV, Financieel- en Effectenrecht) Openbare Financiën Organisatie en bestuur Parlementaire Geschiedenis en Politiek Staatsrecht Particulieren en Belastingheffing c.s ~ 4 ~

5 Penologie Penologie voor niet-juristen Personen- en Familierecht Personen- en Familierecht en Erfrecht Politicologie Politics and Government in the European Union Privaatrecht voor niet-juristen Proof, evidence and law Psychiatrie en Recht Public International Law Recht Decentrale Overheden Recht en Informatiemanagement Recht en Psychologie Recht en werkelijkheid in de Justitiële Keten (Strafrechtelijke en Criminologische Aspecten v/d Justitiële Organisatie) Recht, Religie en Samenleving Rechtseconomie Rechtsfilosofie 2 (Ethiek van Recht en Bestuur) Rechtspersonen en Personenvennootschappen Rechtsvinding Refugee and Asylum Law Registergoederenrecht Relatievermogensrecht Romeins Privaatrecht Romeins Recht Sanctierecht Social Security Law; International and Comparative Aspects Sociale Zekerheidsrecht Staats- en Bestuursrecht in Communautair Perspectief Staatsrecht Staatsrecht Strafprocesrecht Dwangmiddelen Strafrecht 2 (nieuw Materieel Strafrecht) Strafrecht 3 (nieuw Formeel Strafrecht) Successiewet voor Notariëlen Terrorisme en terrorismebestrijding The Legal heritage of Europe Theorie Sociale Wetenschappen Theory of International Relations Toezicht en Rechtshandhaving Vennootschapsbelasting Verbintenissenrecht C.S Vreemdelingenrecht Winst JAARINDELING STUDIEJAAR ~ 5 ~

6 De Faculteit Rechtsgeleerdheid De Faculteit Rechtsgeleerdheid is gesticht in 1596 en is daarmee de oudste faculteit van de RUG. De Faculteit verzorgt de wetenschappelijke opleiding van plusminus 3600 rechtenstudenten. Door een goed systeem van kwaliteitsbewaking vindt voortdurend verbetering plaats van onderwijs en onderzoek. Jaarlijks nemen meer dan 600 afgestudeerde juristen deel aan door de afdeling Juridisch Contractonderwijs verzorgde postacademische cursussen. Tot de hoofdtaak van de faculteit behoort verder het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het recht. Wat zijn Open Colleges? De faculteit verzorgt ten behoeve van de reguliere studenten onderwijs in verschillende studierichtingen. Om onderwijs te mogen volgen dient u normaal gesproken als student bij de universiteit te zijn ingeschreven. U hebt dan het recht onderwijs in alle aangeboden vakken te volgen. Als u echter slechts het onderwijs in één of enkele van de aangeboden vakken wilt volgen, dan kunt u zich per vak in te schrijven als "contractant". Voor wie? Belangstelling: Iedereen wordt regelmatig met de werking van het recht geconfronteerd, als consument, werknemer, patiënt, ondernemer, burger, etc. Als u meer wilt weten over de invloed van het recht op de samenleving en u zelf, dan bieden de Open Colleges u een rijke bron om uit te putten. Als u (nog) niet van plan bent een hele rechtenstudie te volgen, is het volgen van een enkel onderdeel uit de studie een goede gelegenheid eens kennis te maken met het juridisch onderwijs. Veelal zult u dan kiezen voor een inleidend vak, maar het volgen van hoorcolleges van vakken uit de bachelor/masterfase zijn in beginsel ook mogelijk. ~ 6 ~

7 Beroep: Veel mensen worden bij hun beroepsuitoefening met enige regelmaat geconfronteerd met juridische kwesties. De Open Colleges van de juridische faculteit bieden een goede mogelijkheid uw kennis op de betreffende onderdelen op een hoog niveau te brengen. Specialisatie: Als u al als jurist bent afgestudeerd, kunt u zich verder specialiseren door een of meer vakken als "contractant" te volgen. Herintreders: Als u geruime tijd geleden bent afgestudeerd en opnieuw als jurist aan het werk wilt, kunt u met behulp van Open Colleges uw vakkennis weer up-to-date brengen en daarmee uw kansen op de arbeidsmarkt aanmerkelijk verbeteren. Toegang tot juridische beroepen Afgestudeerde juristen, die volgens de Advocatenwet en/of de Wet op de Rechterlijke Organisatie niet in het bezit zijn van voldoende basiskennis van het recht voor toegang tot advocatuur en rechterlijke macht, kunnen als contractant de benodigde tentamens afleggen. Zie ook voor meer informatie: civiel effect Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze studieadviseurs. Indeling van een studiejaar post-propedeuse vakken In het semestersysteem kennen we twee onderwijsperioden van 20 weken. Na een start op (meestal) de eerste maandag in september wordt een periode van 7 weken college aangeboden. Daarna volgt 1 week voor tussentoetsen en of opdrachten, gevolgd door opnieuw 7 weken college. Het semester wordt afgesloten met een tentamenperiode van 5 weken (zie jaarindeling). ~ 7 ~

8 Opzet en uitgangspunten nieuwe tentamensystematiek en blokkensysteem Faculteit Rechten Informatie kunt u vinden op de website. Tentamendata studiejaar Op de website staat een schema met de tentamendata van alle vakken uit het studiejaar die schriftelijk getentamineerd worden. Eventuele wijzigingen worden bijgewerkt op het schema dat op internet staat. Niet alle vakken uit dat schema kunt u volgen als contractant. In de inhoudsopgave vindt u de vakken die u via de open colleges kunt volgen. Schriftelijk of mondeling Wanneer bij de vakomschrijving van een vak staat dat de toetsvorm schriftelijk of mondeling is, zal de definitieve toetsvorm bekend worden gemaakt via Nestor. Indien de toetsvorm mondeling is, zal het tentamen worden afgenomen in de tentamenperiode behorend bij het semester waarin het vak verzorgd wordt. Voor meer informatie over de toetsvorm kunt u contact opnemen met het secretariaat van de betreffende vakgroep. Ingangseisen deelname werkgroepen/tentamen open colleges TOELATINGSEISEN M.I.V. HET TWEEDE SEMESTER (BLOK 3 en 4): Toegang tot contractonderwijs bachelorvakken inclusief tentamen: - Afgeronde juridische wo bachelor of masteropleiding - Afgeronde HBO Rechten-opleiding Toegang tot contractonderwijs mastervakken inclusief tentamen: - Afgeronde juridische wo masteropleiding. Maximaal mogen slechts twee (optionele) verplichte vakken uit één masteropleiding worden gevolgd Uitzonderingen: - Burgerlijk Recht 2 (= bachelor vak) tijdens HBO Rechten studie ~ 8 ~

9 (mits hbo prop is behaald) - Voor een aantal vakken die speciaal voor niet-juristen worden aangeboden geldt een afwijkend beleid. Deze vakken kunnen worden gevolgd door cursisten die minimaal een VWO diploma of een HBO propedeuse hebben behaald. Dit betreft de volgende vakken: - Bestuursrecht voor niet-juristen - Informaticarecht voor niet-juristen - Inleiding Recht voor niet-juristen - Inleiding Strafrecht voor niet-juristen - Privaatrecht voor niet-juristen U mag ALTIJD de hoorcolleges van een vak volgen, ongeacht uw vooropleiding. Bij toegangseisen in de vakomschrijving kunnen nog aanvullende eisen (zoals een verplicht voorvak) worden gesteld. Studiebelasting? Een studiepunt staat voor 28 studie-uren. De studiebelasting is inclusief de met de studie verband houdende activiteiten zoals het afleggen van tentamens en het evt. opzoeken van materiaal in bibliotheken. en Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges (HC), werkcolleges, werkgroepen (WG), seminaars en computer ondersteund onderwijs. Hoorcolleges zijn bijeenkomsten waarin de docent het woord voert en de studenten voornamelijk de rol van toehoorder vervullen. Werkgroepen/werkcolleges dienen ter ondersteuning van hoorcolleges. In een werkgroep stellen studenten zich actief op. Deze actieve houding kan bestaan uit het thuis uitwerken van opgaven die op de werkgroepbijeenkomsten worden behandeld. Seminaars kennen een praktijkgerichte, onderzoeksmatige opzet. Studenten houden zich bezig met een bepaald onderzoek en voeren opdrachten uit, of houden referaten. De docenten beperken zich tot een sturende, ondersteunende rol. Omdat de capaciteit per vak zeer beperkt is, vindt u deze vakken niet terug in de brochure. Mocht u toch meer informatie willen over deze vakken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridisch Contractonderwijs. ~ 9 ~

10 Algemene kenmerken van vakken Facultaire vakken De vakken die de faculteit in een studiejaar aanbiedt, worden jaarlijks door het Faculteitsbestuur vastgesteld. De vakken zijn opgenomen in de digitale onderwijs-catalogus OCASYS. B-niveau Dit niveau betreft vakken die uitsluitend in de bacheloropleiding kunnen worden afgelegd danwel gehonoreerd. Er is onderscheid tussen propedeusevakken (voor het gemak aangeduid met P-niveau) en postpropedeutische vakken (B-niveau). Vakken uit de propedeuse zijn helaas niet toegankelijk voor contractanten. M4-niveau Vakken op M4 niveau worden zowel binnen het bachelor- als het masterexamen erkend. M5-niveau Deze vakken mogen uitsluitend binnen het masterexamen worden opgevoerd. Ze zijn dan ook alleen toegankelijk voor masterstudenten. Avondonderwijs In het rooster kunt u kijken of er avondonderwijs aangeboden wordt. Er worden geen hoorcolleges ingeroosterd in de avonduren. De avondwerkgroepen worden gegeven op maandag t/m donderdag tussen en uur. De bijbehorende hoorcolleges van deze vakken worden overdag opgenomen en online aangeboden via internet. U dient op het aanmeldingsformulier aan te geven of u in aanmerking wilt komen voor de avondwerkcolleges en/of onlinecolleges. Als u geen keuze maakt, dan wordt u ingeschreven voor een dagwerkgroep. Kosten deelname Open Colleges 50,- per ec met een maximum van 400,- per vak. Dit bedrag is inclusief deelname aan de tentamen(s) (mits u voldoet aan de toegangseisen, zie tabel op bladzijde in de brochure) en exclusief een eventueel bewijs van deelname (á 25,-- ) Prijsvoorbeeld: Vak van 6 ECTS: 300 (exclusief bewijs van deelname) ~ 10 ~

11 Vak van 10 ECTS: 400 (exclusief bewijs van deelname) ~ 11 ~

12 Aan welke vakken kan worden deelgenomen? Als u zich als contractant aanmeldt voor het hoorcollege van een vak zult u in principe (behoudens beperkingen in de zaalruimte) worden toegelaten. Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk een week na aanvang van de collegeperiode bij ons binnen zijn. Let wel dat bij een late aanmelding de kans kleiner is dat u kunt deelnemen i.v.m. beperkte zaal- en/of werkgroepruimte. Bij het alleen volgen van hoorcolleges worden er geen eisen gesteld aan uw vooropleiding. Als u geen enkele juridische voorkennis hebt, adviseren wij u alvorens in te schrijven voor een van de juridische vakken eerst het vak Inleiding in het Recht voor niet-juristen te volgen. Als u uw deelname aan een vak wilt afsluiten met een tentamen, dan gelden de volgende eisen U dient er rekening mee te houden dat uw aanmelding in ieder geval voor de inschrijfperiode van de tentamens bij ons binnen moet zijn. U wordt door ons ingeschreven voor het tentamen. Aanmelden voor alleen een tentamen van een vak is niet mogelijk. Aan contractanten, die aan een tentamenkans door ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen, wordt geen afwijkende tentamenregeling verleend. Voorts geldt uiteraard de beperking m.b.t. de zaalruimte. ~ 12 ~

13 Wat zijn uw rechten als "contractant Inschrijving als contractant geeft u de volgende rechten: - Gedurende een semester/blok deelname aan de colleges in het betreffende vak. Deelname aan de hoorcolleges staat open voor iedereen, ongeacht vooropleiding. - Indien u voldoet aan de ingangseisen voor een tentamen, per vak deelname aan de reguliere tentamens in hetzelfde semester/blok waarin u het onderwijs hebt gevolgd. Deelname aan een tentamen is niet verplicht. - Advisering door de studieadviseur. - Toegang tot de universiteitsbibliotheek U volgt de colleges samen met de reguliere studenten. Dit betekent dat van contractanten, net als van de studenten, een zelfstandige studiehouding wordt verwacht. Certificaat Als u deelneemt aan een tentamen en slaagt, dan ontvangt u na afloop van het semester van de faculteit een certificaat, waarin het resultaat van het tentamen is vermeld. Het is mogelijk de behaalde studiepunten via de Open Colleges mee te laten tellen voor een reguliere opleiding. Indien u zich in de toekomst in gaat schrijven als student, dan kunt u voor maximaal 50% van de studiepunten van de betreffende studiefase een vrijstelling aanvragen. In een bacheloropleiding kan ten hoogste 90 EC worden vrijgesteld, kijk op de website voor het volledige artikel in de algemene bachelor onderwijs-en examenregelement. Het is niet mogelijk om via de Open Colleges uw bul te verkrijgen, om af te studeren dient u altijd ingeschreven te zijn als student. ~ 13 ~

14 Bewijs van deelname Als u dat wenst kunt u na afloop van de collegeperiode een bewijs van deelname ontvangen. Hierin verklaart de faculteit hoe vaak u het betreffende college hebt bijgewoond. In tegenstelling tot het tentamen is dit dus geen verklaring over het door u geleerde, maar uitsluitend een verklaring dat u de colleges hebt bijgewoond. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dient u na afloop van elk college door de docent een presentielijst te laten aftekenen. De kosten voor een bewijs van deelname zijn 25. Voor het volgen van online colleges wordt geen bewijs van deelname afgeven. Cursusplaats Alle cursussen vinden plaats in Groningen. Vraag en Antwoord Op vraag en antwoord vindt u alle algemene informatie over de opleidingen aan de faculteit Rechten. Bovendien wordt uitgelegd hoe de faculteit het onderwijs en de toetsing heeft georganiseerd. Verder treft u hier belangrijke informatie aan, o.a. de jaarkalender, het collegerooster, de eventuele roosterwijzigingen, het tentamenrooster etc. Collegerooster / roosterwijzigingen Het collegerooster en de eventuele wijzigingen kunt u vinden op vraag en antwoord of via de website van de open colleges: Het is voor de administratie van Juridisch Contractonderwijs niet mogelijk om contractanten persoonlijk op de hoogte te stellen van eventuele roosterwijzigingen. Literatuur en klappers Contractanten dienen zelf te zorgen voor de benodigde literatuur en het bestellen van de klappers. De klappers kunnen via de klapperwinkel besteld worden. De afdeling Juridisch Contractonderwijs heeft geen invloed op de snelheid waarmee de klappers gedrukt en geleverd worden. ~ 14 ~

15 Universitair studenten account Op de universiteit is de elektronische mail een belangrijk communicatiemiddel. Contractanten worden geacht meerdere keren per week hun universitaire box te checken. Sommige studenten laten vanuit hun rug-mail een automatic reply sturen, dat ze geen gebruik maken van dat mailadres. Vanuit de faculteit wordt daar geen rekening mee gehouden. De afdeling Juridisch Contractonderwijs zal echter gebruik maken van het door u ingevulde adres op het aanmeldingsformulier. Nestor De digitale leeromgeving van de RUG Bij een groot aantal vakken van de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt gebruik gemaakt van Nestor ter ondersteuning van het onderwijs. Nestor is de digitale- of elektronische leeromgeving van de RUG die toegankelijk is vanaf elke computer met een internetaansluiting. Als contractant krijgt u van de USD (University Student Desk) een studentnummer en accountgegevens voor het gebruik van Nestor (de digitale leeromgeving), Progress (voor allerlei aanmeldingszaken en het bekijken van studieresultaten) en Webmail (voor het verzenden en ontvangen van ). Bij deze inloggegevens is ook een toelichtende brief gevoegd. Onze afdeling zorgt voor uw toegang tot de nestorvakken waarvoor u zich heeft aangemeld. Meer informatie over Nestor kunt u vinden op de website. Mocht u vragen hebben of opmerkingen m.b.t. Nestor dan kunt u een sturen naar Nieuwsberichten op internet en Nestor Nieuwsberichten zijn een belangrijke bron van informatie voor studenten, dus ook voor contractanten. De nieuwsberichten kunt u vinden op Nestor. U dient als contractant op de hoogte te zijn van de berichten die geplaatst worden op Nestor. ~ 15 ~

16 Vakgroepen De faculteit Rechtsgeleerdheid kent verschillende vakgroepen, die elk uit meerdere secties bestaan. Voor vragen m.b.t. de voorgeschreven literatuur van een vak dient u contact op te nemen met het secretariaat van de betreffende vakgroep. Aanmelding \ inschrijving Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van internet: U kunt zich inschrijven voor een cursus door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te zenden aan: Faculteit Rechtsgeleerdheid Juridisch Contractonderwijs T.a.v. mevr. H. Hofman Postbus AS Groningen. U kunt het aanmeldingsformulier (alleen als 1 PDF bestand) ook per toezenden: Uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld (let ook vooral op het gedeelte van de automatische machtiging, IBAN etc.), duidelijk leesbare scan in kleur en PDF bestand Per cursus 1 formulier gebruiken. Betaling geschiedt alleen door middel van een eenmalige machtiging op het aanmeldingsformulier. Over het cursusgeld is geen BTW verschuldigd. Uw inschrijving is definitief, nadat uw collegegeld is afgeschreven. U ontvangt van de faculteit bericht of u voor de cursus bent geplaatst. De prijzen vermeldt bij de vakomschrijvingen zijn exclusief tentamen en literatuur/klappers. Bij deelname in het 1e semester (blok 1 en 2) (ook voor vakken uit semester 1B/ blok 2) moet het aanmeldingsformulier voor 10 augustus 2014 bij de afdeling Juridisch Contractonderwijs binnen zijn. ~ 16 ~

17 Bij deelname in het 2e semester / blok 3 en 4 (ook voor vakken uit semester 2B/ blok 4) moet het aanmeldingsformulier voor 10 januari 2015 bij de afdeling binnen zijn. Let wel dat bij een late aanmelding de kans kleiner is dat u kunt deelnemen i.v.m. beperkte zaal- en of werkgroepruimte. U ontvangt van de faculteit per mail een bevestiging van uw aanmelding Van de University Student Desk ontvangt u een met daarin o.a. uw cursistnummer en uw inloggegevens. Zodra u deze heeft ontvangen, moet u z.s.m. uw foto uploaden om in het bezit van een cursistkaart te komen. De cursistkaart met foto dient u bij de colleges, het afleggen van tentamens en overige aanwezigheid in de gebouwen van de Rijksuniversiteit te kunnen overleggen. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. De Faculteit houdt zich het recht voor aangekondigde cursussen niet door te laten gaan en/of cursisten te weigeren. Annuleringsregeling Annulering dient schriftelijk te geschieden en is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van het betreffende semester/blok* Tussen vier en twee weken voor aanvang van het betreffende semester/blok* wordt bij annulering 65,-- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering veertien dagen of korter voor aanvang van het betreffende semester/blok* zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht. *Aanvang semester: -voor semster 1a en/of 1b, blok 1 en/of 2 vakken: 1 september voor semester 2a en/of b vakken: 2 februari 2015 Juridisch Contractonderwijs behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren en/of wijzigingen door te voeren in het cursusaanbod. ~ 17 ~

18 Vakomschrijvingen ~ 18 ~

19 RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Docent prof. mr. dr. H.D. van Romburgh (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 hc semester I b Paper Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De studenten een zodanig inzicht en overzicht te geven in de basis van het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht dat zij met de opgedane kennis minder complexe aanbestedingsrechtelijke vragen kunnen oplossen. De zeven weken aanbestedingsrecht beogen niet uitputtend te zijn. De cursus beoogt de studenten aan de hand van Nederlandse en Europese jurisprudentie te laten zien dat het er bij het aanbestedingsrecht als volwaardig onderdeel van het Europese recht - in belangrijke mate om gaat om het interstatelijk handelsverkeer te bevorderen en om dat te bewerkstelligen zijn er procedureregels opgesteld. Daarbij staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het beginsel van non-discriminatie, het gelijkheidsbeginsel, transparantie en proportionaliteit centraal. In de colleges zullen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen: Geschiedenis en bronnen van het aanbestedingsrecht. Algemene kaders van de Aanbestedingswet Het toepassingsbereik van de Europese aanbestedingsregels. De begrippen aanbestedende dienst, overheidsopdracht en inbesteden en aanbesteden. Het leerstuk van de wezenlijke wijziging. De aanbestedingsprocedures. Selectie en gunning. Inschrijving en motivering. Rechtsbescherming. Het aantal deelnemers wordt beperkt gehouden waardoor er met een interactieve benadering college kan worden gegeven. Dat vereist dat studenten voorbereid op college verschijnen. Alleen dan kan het maximale uit de cursus worden gehaald. Als tentamenvorm is gekozen voor het schrijven van een paper (in de vorm van een korte scriptie). Literatuur Van Romburgh, Hoofdstukken aanbestedingsrecht- Een inleiding tot het verstrekken van overheidsopdrachten (ISBN: ), 49,00 ~ 19 ~

20 RGAPR90105 Agrarisch Recht Docent prof. mr. D.W. Bruil (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x3 uur hoorcolleges semester I b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Herkansing mondeling bij minder dan 10 studenten Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Het vak beoogt inzicht te verschaffen in de structuur van het recht dat van belang is voor de landbouw en het buitengebied. De hoofdlijnen van een aantal deelterreinen van het agrarisch recht worden behandeld: pacht, landinrichting en ruilverkaveling, natuurbeheer, agrarisch milieurecht (mestregelgeving), marktordening (melkquotering, bietenquotum), Europees agrarisch recht. Werkwijze: Hoorcolleges. Bij minder dan 20 studenten kan werkgroeponderwijs worden overwogen Literatuur Tekstuitgave Pachtwet / Wetgeving landelijk gebied, Kluwer Deventer, laatste druk. Zie ook ~ 20 ~

21 RGMCR00806 Algemene Criminologie (beschrijven en verklaren van vormen van criminaliteit) Docent drs. E.F.A.E. de Bie (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 6x2 uur hoorcolleges (weken 1-6). Aanwezigheid verplicht. semester I a Papers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Geadviseerd: Inleiding Criminologie; Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: inzicht in diverse criminaliteitsfenomenen inzicht in belangrijke criminologische verklaringen begrip van de meerwaarde van de criminologie in de aanpak van criminaliteit boven monodisciplinaire enaderingen inzicht in de toepassing van criminologische theoriën bij de bestrijding en voorkoming van concrete vormen van criminaliteit In Algemene Criminologie wordt aandacht besteed aan belangrijke criminologische verklaringen voor concrete vormen van criminaliteit en crimineel gedrag. Behandeld worden: vermogenscriminaliteit (inbraak, winkeldiefstal, fietsendiefstal) geweldscriminaliteit (straatroof, huiselijk geweld) organisatiecriminaliteit (beurs- of bouwfraude) georganiseerde criminaliteit (drugs- of mensenhandel) politieke criminaliteit (terrorisme, genocide). Ook wordt ingegaan op toepassingen van criminologische theorieën bij de bestrijding en voorkoming van concrete vormen van criminaliteit. vindt plaats in de vorm van een werkstuk. Om Algemene Criminologie inhoudelijk te kunnen volgen, is aanbevolen dat voor het schriftelijk (essay) tentamen Inleiding Criminologie een voldoende is behaald. Literatuur klapper (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor Criminologie 1 hebben gehaald. ~ 21 ~

22 RGABE90105 Alternatieve Geschilbeslechting prof. mr. dr. A.T. Marseille (coörd),mr. dr. A.H. Santing-Wubs Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a papers,presentatie(s), Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Dit vak heeft als doel een algemene inleiding te bieden in de verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting, met een bijzondere nadruk op mediation als methode van conflictoplossing. Rechters zijn er om geschillen te beslechten. Hun onafhankelijkheid en juridische expertise staan garant voor objectiviteit en juiste rechtstoepassing. Rechtspraak is echter niet zonder problemen. Procedures bij de rechter kostbaar en tijdrovend, en ze zijn bovendien uitsluitend gericht op de vraag wie van beide partijen het juridische gelijk aan zijn kant heeft. Er is daarom in toenemende mate behoefte aan alternatieven voor geschilbeslechting door de rechter, zowel in het privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. In het vak Alternatieve Geschilbeslechting komen de verschillende vormen (arbitrage, bindend advies, mediation) aan bod. Twee vragen staan centraal. De eerste is wat de toegevoegde waarde is van alternatieve geschilbeslechting ten opzichte van geschilbeslechting door de rechter. De aandacht is daarbij in het bijzonder gericht op mediation, omdat daarin geschillen op een wezenlijk andere wijze worden benaderd dan in het recht gebruikelijk is. De tweede vraag is die naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting. Als partijen buiten de rechter om tot overeenstemming komen, hoe duurzaam en afdwingbaar zijn hun afspraken dan? Door middel van hoorcolleges van docenten van verschillende vakgroepen en van in de praktijk werkzame gastdocenten, wordt ingegaan op de vormen van alternatieve geschilbeslechting. Het vak wordt afgesloten met het presenteren en schrijven van een paper en het maken van een tentamen. Literatuur Een reader met diverse artikelen. A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief(isbn: ) ~ 22 ~

23 RGMRF50405 Anthropology of Law Docent prof. dr. M.L.M. Hertogh Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel m4-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester I a zie opmerkingen Take home exam in examination period 1a If taken as an optional course, this course is only accessible for students that have obtained their first year certificate (propedeuse) at a research university and for students that have been admitted to a master s degree programme at a research university. If this course is concluded as part of a bachelor s degree programme, these credits cannot be taken into consideration within a master s degree programme.foreign students: none.not accessible for students who passed the course Anthropology of Law 1 before This course is also open to non-law exchange students (please contact the International Office of the Faculty of Law for more information). Knowledge and understanding Knowledge of and understanding of key-concepts and ideas of anthropology of law; as well as understanding the problems that occur in the development of law, with special attention to: - law in society; - legal culture; - legal pluralism; - non-state law. Skills and attitude The ability to apply key-concepts and ideas from anthropology of law; as well as the ability to assess the legal, social, and legal theoretical aspects of an issue in terms of their mutual relationships and to consider these critically. This course offers a first introduction to several key concepts and ideas of anthropology of law. Anthropology of law has much to contribute to the social scientific study of processes of creating and maintaining rules as well as the ways of dealing with conflicts. Empirical research both in small-scale and complex societies has produced a rich variety of data on socio-legal phenomena of order and conflict in different social and cultural contexts, of all times and places. These data allow for detailed comparative analysis of a variety of issues concerning law and social behaviour. In addition to the importance of anthropology of law for socio-legal theory, the insights and methods from anthropology of law have great practical relevance for understanding problems in socio-legal reality both in the so-called developing countries and in western society. Some of the subjects that will be dealt with in this course are legal culture, legal pluralism, and the interaction between state law and living law in contemporary society. Students are expected to study the required texts for each lecture in advance. The course will be concluded with an essay. Literatuur Reader (circa 20 euro) will be made available in the first meeting. ~ 23 ~

24 RGMHA00106 Docent Vakgroep/sectie Arbeidsovereenkomstenrecht prof. mr. dr. S.S.M. Peters (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges met interactief karakter (o.a. behandeling casus) semester I a Aanbevolen: Inleiding Sociaal RechtDit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Na afronding van het vak heeft de student grondige kennis en inzicht verworven in de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht en is hij in staat op theoretisch en praktisch niveau een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk op te lossen. Het vak Arbeidsovereenkomstenrecht bouwt voort op het verplichte vak Inleiding Sociaal Recht (bachelorfase). Tijdens de hoorcolleges worden verschillende arbeidsrechtelijke thema s besproken. Aan de orde komen onder andere: et kwalificatievraagstuk, atypische arbeidsrelaties, aspecten van loon, bijzondere bedingen, wijziging van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming, civielrechtelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid, gelijke behandeling, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ontbindende voorwaarde. Bijzondere aandacht is er voor het ontslagrecht (drie of vier colleges). In de colleges wordt ingegaan op de verhouding tussen de bijzondere arbeidsrechtelijke regels en het algemene contractenrecht. Bij de behandeling is er, waar mogelijk, aandacht voor de Europese herkomst van de regels. De collegecyclus wordt afgesloten met een college Procederen in het arbeidsrecht. De gastdocent neemt de student mee naar de keuken van de procespraktijk. Literatuur Wordt nader bekendgemaak (informatie bij de vakgroep). ~ 24 ~

25 RGBEO00305 Bedrijfseconomie voor Fiscalisten drs. T. Tuinstra (coörd),mr. J. Scholten Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. : Kennis en informatie bijbrengen over genoemde onderwerpen die in vakken tijdens de opleiding fiscaal recht regelmatig aan de orde komen. Inzicht geven in bedrijfseconomische principes van winstbepaling en waardering. Het leren van basistechnieken van een boekhouding. Inhoud deel 1A In deel 1A komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Balans en Resultatenrekening - Ondernemingsvormen - Kosten en waardering van activa - Externe verslaggeving Inhoud deel 1B In deel 1B komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De boekhoudkundige principes - de boekhouding van de eenmanszaak - de boekhouding van de BV/NV Werkwijze: Hoorcolleges voor de rode draad, uitleg en verdieping van kennis. Werkgroepen voor het oefenen van vraagstukken. Actief meedoen is in de werkgroepen een voorwaarde: de studenten bereiden voor en maken vraagstukken voorafgaand aan de behandeling in de werkgroep. Mondelinge toelichting van uitkomsten door studenten zal regelmatig plaatsvinden. Gebruik van spreadsheets door studenten zal worden bevorderd. Literatuur de Geus, Klumper en Scholten, Voor deel 1A: Jaarrekeninglezen voor juristen, tweede druk(isbn: ), 25,00 H. Fuchs, J.P.M. van der Hoeven, Voor deel 1B: Boekhouden Geboekstaafd, vanaf druk 10(ISBN: ), 30,00 ~ 25 ~

26 RGBEO00505 Bedrijfseconomie voor Notariëlen drs. T. Tuinstra (coörd),mr. J. Scholten Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. De student kan na afloop van de cursus een jaarrekening analyseren.de student kan bedrijfseconomische kennis toepassen bij bedrijfsopvolging. De student heeft kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Balans en Resultatenrekening - Externe verslaggeving - Financiële beroepsregels voor de notaris - Overdracht/overgang van eigendomsrechten in verband met een onderneming - Berekening jaarwinst en stakingswinst - Comptabele aspecten van overlijden van de ondernemer - Comptabele aspecten van bedrijfsopvolging - Latente belastingen bij overlijden of bedrijfsopvolging - Comptabele aspecten van toe- en uittreden tot een vennootschap of een BV - Waardebepaling van de onderneming en van aandelen. Werkwijze: Hoorcolleges voor de rode draad, uitleg en verdieping van kennis. Werkgroepen voor het oefenen van vraagstukken. Actief meedoen is in de werkgroepen een voorwaarde: de studenten bereiden voor en maken vraagstukken vooafgaand aan de behandeling in de werkgroep. Mondelinge toelichting van uitkomsten door studenten zal regelmatig plaatsvinden. Literatuur De Geus, P.R., C.A. Klumper en J. Scholten, Jaarrekeninglezen voor juristen, Boom Juridische Praktijkboeken, laatste druk, 40,00 J. Scholten, Syllabus Bedrijfseconomie voor notariëlen ~ 26 ~

27 RGMHA02206 Bedrijfsrecht & ICT mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (coörd),mr. dr. H.H. Voogsgeerd,dr. mr. M.H. Paapst,prof. mr. dr. M.H. ten Wolde,prof. dr. I.J.J. Burgers,mr. E.D.C. Neppelenbroek Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Niet af te leggen door studenten die voor ICT & Bedrijfsrecht hebben gehaald. Het vak Bedrijfsrecht & ICT heeft als doel om studenten inzicht te geven in nieuwe (internationale) rechtsvragen rond ondernemerschap in de informatiemaatschappij. Door de opkomst van het Internet opereren bedrijven steeds meer in een digitale wereld. Die wereld wordt gekenmerkt door internationalisering en e-commerce, door digitalisering van de producten en diensten, maar ook door digitalisering van de (productiemiddelen van de) onderneming zelf. De nieuwe (internationale) rechtsvragen die deze ontwikkelingen oproepen staan in dit vak centraal. Bedrijfsrecht & ICT is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Op het college zal daarom mede aan de hand van praktijkgevallen aan actuele ontwikkelingen aandacht worden besteed. Daarbij zal het ondermeer gaan om de vraag wie er verantwoordelijk is voor de regulering van het Internet (Internet Governance); Telewerken (arbeidsrecht en ICT); Aansprakelijkheid van Internet Service Providers; Faillissement van softwareleveranciers (insolventierecht en ICT); BTW op internetdiensten (belastingrecht en ICT); grensoverschrijdend handelen (IPR en ICT); Aanbesteden van ICT (Aanbestedingsrecht en ICT). Literatuur Nader op te gegeven literatuur(isbn:...) M.H. Paapst, Wettenbundel Internetrecht Ars Aequi: meest recente editie, 25,00 ~ 27 ~

28 RGBFI00010 Belastingrecht 1 mr. ing. J.L. bij de Leij,mr. M.J. Boer,mr. N.J. Schutte,mr. M.J. de Vries,mr. M.G. de Weerdt-de Jong (coörd),mr. H. Halma,mr. R.P.C. Adema,prof. dr. J.N. Bouwman Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,opdrachten,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x4uur werkgroepen, 1 optionele bonusopdracht in week 5. Aanwezigheid verplicht. semester I a opdracht(en), Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.verplicht: propedeuse Het verwerven van basiskennis van en inzicht in de belangrijkste Nederlandse belastingwetten en de samenhang daartussen. Het toepassen van deze kennis bij het oplossen van casusposities op basaal niveau. De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen. Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Dit kan door: a)tijdens de tussentijdse toetsweek (zie collegerooster Rechtsgeleerheid) een schriftelijke opdracht te maken en tevens b)gedurende de loop van de cursus de uitwerking van een voorbereide casus mondeling te presenteren. Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald. Studenten die deel willen nemen aan de bonusregeling dienen zich daarvoor vóór het begin van de collegeperiode in te schrijven via het vakgroepsecretariaat. Aandacht wordt in ieder geval besteed aan de volgende onderwerpen: - formeel belastingrecht - loonbelasting - omzetbelasting - inkomstenbelasting, zowel voor particulieren als in de winstsfeer - vennootschapsbelasting Literatuur H.Guiljam e.a., Belastingrecht voor het HO, laatste druk. Pocket Belastingwetten (laatste druk). Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Nestor). Opmerkingen Syllabus is alleen digitaal beschikbaar (via Nestor). ~ 28 ~

29 RGMFI00406 Belastingrecht 2 mr. H. Halma (coörd),mr. M.J. Boer Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Kennis verwerven op het gebied van de directe belastingen betreffende de onderneming, de keuze van de ondernemingsvorm, bedrijfsopvolging, interne financiële concernrelaties, financiering, herstructureringen en de aandeelhouderspositie. Het systeem van de belastingwetten herkennen en hiermee kunnen werken. De relevante informatie kunnen analyseren en de fiscale gevolgen van deze feitencomplexen kunnen weergeven. Belastingrecht 2 behandelt de fiscale aspecten van ondernemingen. Aandacht wordt besteed aan de bepalingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die een belangrijke rol spelen bij de belastingheffing van ondernemingen. De harde kern van het vak bestaat uit de problematiek rondom bedrijfsopvolging, de keuze van de juiste rechtsvorm voor de onderneming, de opbouw van een concernstructuur, en de positie van de directeur-aandeelhouder. Daarnaast komt het fiscale winstbegrip aan de orde. Een aantal belangrijke onderdelen wordt behandeld op de hoorcolleges. De overige stof is zelfstudie. In de reader zijn (oude tentamen)opgaven en antwoorden opgenomen voor het toetsen van de kennis. Kennis van het vak Belastingrecht 1 wordt bekend verondersteld. Literatuur belastingwetten (Bijv. Kluwer of SDU) Reader Belastingrecht 2 wordt op Nestor geplaatst). Van Arendonk c.s., Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen,laatste druk, SDU, 54,49 ~ 29 ~

30 RGMBE00106 Beleidswetenschap 2 Docent dr. B. Brink (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WOmasteropleiding. De student verkrijgt een grondige kennis van het beleidsproces en beleidsanalytische methoden. De student kan beleid ontwikkelen en implementeren. kennis en inzicht - actieve beheersing van concepten en theorieën van de beleidswetenschap - analytisch inzicht in de werking van het beleidsproces - verdiepte kennis van en inzicht in relevante kernbegrippen en - concepten uit de beleidswetenschap vaardigheden en attitude - het vermogen om vraagstukken betreffende de werking van de publieke sector te analyseren Bij de totstandkoming van beleid gaat het zowel om het ontwikkelen van beleid als het implementeren ervan. Hiervoor heb je naast de kennis van het onderwerp ook kennis nodig van beleid en het beleidsproces. Studenten bestuderen verschillende analyses om op verschillende momenten tot wel overwogen, inhoudelijke, keuzes voor het nog te vormen beleid te komen en leren verschillende manieren om de beleidsuitvoering en -effecten in kaart te brengen. Literatuur William N. Dunn, Public Policy Analysis, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 2012 (5de druk) ~ 30 ~

31 RGMBE01306 Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht Docent prof. mr. dr. D.A. Lubach (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Verplicht: Bestuursrecht 2. Het vak beoogt een verdieping te bieden van de in de basisvakken bestuursrecht verkregen kennis van de overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zowel rechtmatig als onrechtmatig overheidshandelen. Daarbij kan het zowel gaan om overheidshandelen in de sfeer van het publiekrecht als het privaatrecht. Bovendien zal nader worden ingegaan op de overheid als contractspartner. De invalshoek van het vak is de overheidsaansprakelijkheid. Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de overheid voor door haar veroorzaakte schade vertoont zowel overeenkomsten als verschillen met het aansprakelijkheidsrecht zoals dat in het rechtsverkeer tussen burgers geldt. Daarbij worden zowel de grenzen tussen privaaten publiekrecht als die tussen rechtmatige en onrechtmatige daad overschreden. De overheid kan bij de uitoefening van haar taken uiteraard fouten maken en is daarvoor op grond van de onrechtmatigheid van dat foutieve handelen aansprakelijk. Zowel het publiekrecht als het privaatrecht geeft daarvoor een basis. Dat onrechtmatig handelen kan zowel publiek- als privaatrechtelijk overheidshandelen betreffen. Zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter vervullen in dit kader een rol. Maar niet allen schade, veroorzaakt door op zichzelf onrechtmatig handelen kan tot aansprakelijkheid van de overheid leiden. Ook schadeveroorzakend handelen dat op zichzelf rechtmatig en zelfs geboden kan zijn,kan tot aansprakelijkheid leiden. Deze aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op wet- en regelgeving (bijv. onteigeningswet en art.6.1 Wet ruimtelijke ordening) maar ook op algemene rechtsbeginselen ( m.n. het égalitébeginsel). In het vak zullen de grondslagen van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, de rechterlijke competentieverdeling en enkele specifieke voorbeelden worden besproken. Literatuur D.A. Lubach (redactie), Collegeklapper, 60,00 Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor het vak Overheid en Privaatrecht of het vak Overheidsaansprakelijkheid hebben behaald. ~ 31 ~

32 RGBBE00405 Bestuur en recht Docent mr. dr. A. Tollenaar (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. In het vak Bestuur & Recht wordt de student vertrouwd gemaakt met enkele algemene theorieën over (het functioneren van) het bestuur, toegepast en geïllustreerd met bestaand bestuurskundig onderzoek. Deze theorieën belichten verschillende functies, varianten van de relatie tussen bestuur en burger. Literatuur Klapper Het vak Bestuur & Recht gaat om de relatie tussen overheid en burger. Meer in het bijzonder de relatie tussen het bestuur en de burger die afnemer is van diensten en producten van het bestuur, of die anderszins geraakt wordt door besluitvorming door het bestuur. Het bestuur treedt hier op als degene die een in de wet gereguleerde bestuursbevoegdheid uitoefent. De burger is de belanghebbende, die zich ofwel als aanvrager (direct-belanghebbende) tot het bestuur wendt, ofwel als derde betrokken raakt bij een besluit dat gericht is tot een ander. Het gaat bijvoorbeeld om het bestuursorgaan dat op grond van zijn bestuursbevoegdheid ruimtelijke besluiten neemt en daarmee de fysieke leefomgeving of het vermogen van de burger aantast, ten gunste van een andere burger (indien het ruimtelijke besluit het de aanvrager mogelijk maakt om een bouwwerk te realiseren), of ten gunste van een algemeen belang (indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op bijvoorbeeld de bouw van een tram). Het kan ook gaan om de relatie tussen de belastingbetaler en de belastingdienst, tussen de vreemdeling en de IND, of tussen de inspecteur van Inspectie Verkeer en Waterstaat en de ondertoezichtgestelde binnenvaartschipper. In dit vak kiezen we niet het perspectief van het recht als normenkader ( zo moet het ), ook niet dat van het recht als instrument ( zo kan het ), maar dat van het recht als contextelement waarbinnen zich interacties voordoen tussen (functionarissen van) de overheid en burgers ( zo werkt het ). Dit perspectief wordt toegelicht en geïllustreerd aan de hand van bestaand empirisch onderzoek naar het functioneren van het bestuur. Hierbij komen verschillende vragen aan de orde: hoe passen ambtenaren het recht toe? Wat is de functie van inspraakprocedures? Wiens macht krijgt de doorslag in de besluitvormingsprocedure? Waarom worden regels niet altijd gehandhaafd? Hoe kijken burgers tegen bezwaarprocedures aan en ten slotte: wat garandeert de aanvaarding van de uitkomst van een procedure? ~ 32 ~

33 RGABE70305 Bestuursrecht voor niet-juristen Docent mr. dr. F.R. Vermeer Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel extern, b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a,zie opmerkingen,opdracht(en) Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WObachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. Het doel van deze cursus is om niet-juristen kennis te laten maken met de belangrijkste structurerende begrippen van het Nederlandse bestuursrecht en de toepassing daarvan in de praktijk. Het accent ligt op een aantal kernbegrippen. Daarnaast wordt kennis gemaakt met het bestuursbesluitvormingsrecht en het rechtsbeschermingsrecht; deze onderdelen worden in het tweede jaar van de bachelor uitgediept. Deelonderwerpen van het vak Bestuursrecht 1 zijn: - Grondslagen: de beginselen legaliteit en rechtmatigheid - Kernbegrippen: bestuursorgaan, belanghebbende en besluit - Aard van de bevoegdheid: beleidsvrije en gebonden bevoegdheden - Normering van de bevoegdheidsuitoefening: Awb-normen en rechtsbeginselen - Overzicht van de rechtsbescherming tegen bestuurshandelen - Handhaving van bestuursrecht. Vaardigheden en attitude Het kunnen toepassen en beoordelen van basisbegrippen en enige wettelijke bepalingen uit het bestuursrecht, het kunnen begrijpen van uitspraken van bestuursrechters waarin de bedoelde basisbegrippen aan de orde komen. Het schriftelijk beantwoorden van vragen over voor het bestuursrecht relevante inleidende onderwerpen. Het bestuursrecht gaat over de mogelijkheden die het recht aan de overheid biedt om de samenleving precies zo te organiseren als de politiek de vertegenwoordiging van ons allemaal het heeft afgesproken. Bestuursrecht gaat ook over de mogelijkheden van burgers om zich teweer te stellen tegen beslissingen van de overheid waarmee zij het niet eens zijn. Het bestuursrecht is m.a.w. het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. Bestuursrecht treft men aan op alle maatschappelijke velden waarop de overheid een taak heeft: bv gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid,milieu. Voordat een onderneming afvalstoffen mag lozen op de rivier, moet hij in het bezit zijn van een vergunning van de overheid. Personen die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen daartegen proceren bij de bestuursrechter. Maar ook vreemdelingen- en vluchtelingenrecht is bestuursrecht. Mag een vluchteling uit Soedan naar Nederland komen, hier wonen, werken of naar de universiteit gaan om hier bijvoorbeeld geneeskunde te studeren? En wat zijn zijn rechten als een vergunning wordt geweigerd? Een ander voorbeeld van bestuursrecht is het sociale zekerheidsrecht. U bent of wordt werkloos of arbeidsongeschikt en vraagt een uitkering aan. ~ 33 ~

34 Wie beslist over die uitkering, welke regels zijn van toepassing?het vak Bestuursrecht 1 heeft een inleidend karakter. Werkwijze Hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld. Tijdens de hoorcolleges worden geregeld cases behandeld. Van de studenten wordt verwacht dat zij nieuwsitems betreffende het bestuursrecht inbrengen. Literatuur De Algemene wet bestuursrecht (wetstekst Awb). Editie Uitgave bijv. Ars Aequi, Kluwer, Sdu. De Awb is ook opgenomen in de Wettenbundels van bijv. Kluwer of Sdu F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, 7e druk (2013) Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie ~ 34 ~

35 RGBBE00010 Bestuursrecht 2 prof. mr. dr. H.E. Broring,mr. A.M. Klingenberg (coörd),prof. mr. dr. A.T. Marseille,mr. dr. K.J. de Graaf Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x4 uur werkgroepen semester I a opdracht(en), 0,5 punt bonus voor aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende op de opdrachten. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Inhoud/doelstelling: Het doel van het vak Bestuusrecht 2 is het verschaffen van kennis van en inzicht in het geldende bestuursrecht, en de systematiek ervan; vertrouwdheid met de grondslagen van het bestuursrecht en besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening, een overzicht van het materiele, algemene bestuusrecht. Vaardigheden en attitude: het in hun onderlinge samenhang kunnen beoordelen van de positiefrechtelijke aspecten van het bestuursrecht en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken; het vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen; het vermogen de voor de oplossing van een juridisch vraagstuk relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen Werkwijze: 14 werkgroepbijeenkomsten (2 uur); 14 hoorcolleges (2 uur). Er wordt ingegaan op de wijze waarop bestuursorganen aan hun juridische bevoegdheden komen, de manier waarop bestuursorganen tot besluiten moeten komen en welke normen voor de inhoud van de besluiten gelden. Daarbij gaat het om de in de Awb gecodificeerde en de niet gecodificeerde rechtsnormen. De inhoud van het vak bestaat uit de volgende gedeelten: - Attributie, delegatie en mandaat; Processuele en materiële normen voor bestuurshandelen in het algemeen; - Privaatrechtelijk handelen door de overheid; Openbaarheid van bestuur en subsidies; De handhaving (reparatoire en punitieve sancties); Aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige daden; de beïnvloeding van het bestuursrecht door het Europese recht. Een zeer belangrijk onderdeel van het werkgroeponderwijs in het vak is een opdrachtenreeks. Aan de hand van opdrachten wordt de verplichte stof voor een groot deel behandeld. De opdrachtenreeks is bedoeld om studenten te stimuleren de verplichte stof van het vak bestuursrecht 2 actief toe te passen. De werkgroepen mogen niet worden bijgewoond door studenten die geen opdrachten maken en niet actief participeren. Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) (eindtoets) en opdrachten. Literatuur L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 1. Systeem, bevoegdheidsuitoefening, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, vierde herziene druk. Werkboek Bestuursrecht 2, augustus 2014, verkrijgbaar bij de klapperwinkel. ~ 35 ~

36 RGBBE00605 Bestuursrecht 3 mr. dr. H.D. Tolsma,mr. N.G. Hoogstra,mr. E.M. Rink,mr. I.M. Boekema,prof. mr. dr. H.E. Broring (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b opdracht(en), ]. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis en inzicht. Het vak Rechtsbescherming gaat over de rechtsbescherming tegen overheidshandelen: het bestuursprocesrecht in ruime zin. is het bijbrengen van theoretische (uitgangspunten, constitutionele grondslag, systeem en instrumenten) en praktische (functioneren voorprocedures, rechterlijke toetsing) kennis. Kennis en inzicht Meer specifiek gaat het om het verwerven van kennis en inzicht in - de organisatie van de rechtsbescherming tegen bestuurshandelen, incl. constitutionele grondslagen - de in beginsel verplichte voorprocedure - het object van de procedure - de toetsingscriteria - het moment waarnaar wordt getoetst - formele procesvereisten - de goede procesorde - uitspraakbevoegdheden - hoger beroep - voorlopige voorzieningsprocedure - de verhouding tot de burgerlijke rechter - de procedure bij de ombudsman Vaardigheden en attitude Het kunnen beoordelen van procesrechtelijke vragen op het terrein van het bestuursrecht en het kunnen schrijven van een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift dat voldoet aan procesrechtelijke vereisten. Besluiten en andere bestuurlijke handelingen kunnen burgers en particuliere organisaties in hun belangen treffen; bovendien is het niet uitgesloten dat het bestuur bij zijn besluiten en andere handelingen fouten maakt. Daaruit volgt de behoefte aan rechtsbescherming tegen overheidshandelen. Meer principieel wordt de mogelijkheid van rechterlijke controle vereist door de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het vak Rechtsbescherming gaat over de rechtsbescherming tegen overheidshandelen: het bestuursprocesrecht in ruime zin. Aan de orde komen onder andere de bezwaarschriftprocedure, de procedure bij de bestuursrechter, de voorlopige voorzieningsprocedure, de procedure bij de burgerlijke rechter, en de klachtvoorzieningen, o.a. bij de Nationale ombudsman. Per type voorziening wordt ingegaan op de bevoegdheids- en ontvankelijkheidsaspecten, de toetsing en de uitspraak. Literatuur Bestuursrecht deel 2, Rechtsbescherming, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, laatste druk. Werkboek Bestuursrecht 3. ~ 36 ~

37 RGABE90305 Bouwrecht Docent prof. mr. dr. D.A. Lubach (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b ] Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het verwerven van een kennis van de hoofdlijnen van het privaatrechtelijk bouwrecht Het vak Bouwrecht omvat het privaatrechtelijke bouwrecht. Hierin worden de hoofdzaken van het aannemingscontract, het aanbestedingsrecht en het architectenrecht behandeld. Let op: het publiekrechtelijke deel van het bouwrecht komt niet aan de orde in het vak Bouwrecht maar in de vakken Omgevingsrecht 1 en 2. ~ 37 ~

38 RGBPR00005 Burgerlijk Procesrecht 1 mr. dr. A.H. Santing-Wubs,mr. dr. R.J.C. Flach (coörd),prof. mr. dr. H.B. Krans Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het vak beoogt een eerste inleiding te geven en de student een gedegen basiskennis te verschaffen van en inzicht in het burgerlijk procesrecht wat betreft: wettelijk systeem, begrippen, procedurevormen, procesverloop, tenuitvoerlegging en enkele vormen van geschiloplossing buiten de rechter om. De bedoeling is dat na het met succes volgen van dit vak de student in staat is de relevante regels te vinden, deze toe te passen en vragen over procesrechtelijke onderwerpen in schriftelijke vorm te beantwoorden. Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor het civiele geding. In het civiele geding worden aanspraken ontleend aan het materiële privaatrecht afgedwongen en verwezenlijkt. Degene die meent aanspraak te kunnen maken op een door een ander te verrichten prestatie wordt recht en titel verschaft om eigenrichting te voorkomen. Daarnaast wordt met iedere uitspraak een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het recht. Het burgerlijk procesrecht is dus onmisbaar voor het inzicht in, en kennis van, het materiële privaatrecht. Daarnaast heeft het civiele geding de functie van geschilbeslechting. Aan de hand van rechtsregels hakt de rechter(of een bij overeenkomst aangewezen derde) een knoop door. Of door deze beslissing het geschil tussen partijen is opgelost, is niet zeker. Daarvoor zijn ook andere rechtsfiguren beschikbaar: de rechter bevordert dat partijen hun geschil door middel van een schikking bijleggen en de rechter faciliteert dat partijen door onderhandelingen onder leiding van een derde tot een oplossing komen (mediation). Gedoceerd wordt in de vorm van hoorcolleges. Voor het begin van het semester zal in de syllabus een opgave van de te bestuderen stof worden verstrekt. De voor elk college opgegeven stof en arresten of beschikkingen dienen van te voren bestudeerd te zijn. Aan de hand van een bestaand procesdossier en via Nestor ter beschikking staand beeld- en oefenmateriaal wordt getracht inzicht te geven in de praktijk van het procederen. Na afloop van de onderwijsperiode wordt schriftelijk een tentamen met essayvragen afgenomen. Literatuur Collegestof P.A. Stein, A.S. Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, laatste druk, Deventer: Kluwer(ISBN: ), 51,00 Klapper Burgerlijk Procesrecht I C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed, G.J. Meijer (red.), Nader op te geven arresten en beschikkingen zoals opgenomen in de bij Sdu uitgegeven bundel Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (ISBN: ), 95,00 Verzameling Nederlandse Wetgeving Sdu of Kluwer Collegebundel nieuwste uitgave Zie ook,url= ~ 38 ~

39 RGMPR00106 Burgerlijk Procesrecht 2 mr. dr. A.H. Santing-Wubs,mr. dr. R.J.C. Flach (coörd),prof. mr. dr. H.B. Krans Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht 1. Dit vak bouwt voort op de kennis opgedaan bij het vak Burgerlijk Procesrecht 1. Het beoogt de kennis en het inzicht van studenten te verdiepen door een aantal onderwerpen van burgerlijk procesrecht die van bijzonder belang zijn uit te werken. De onderwerpen zijn: - bewijs - mediation en arbitrage - voorlopige voorzieningen met inbegrip van bewarende maatregelen - dwangsom - hoger beroep - Europeesrechtelijke dimensie. Na deze cursus moeten studenten in staat zijn de voor deze onderwerpen relevante regels te kunnen vinden, toepassen alsmede vragen daarover schriftelijk te beantwoorden. De actualiteit en het groeiend praktisch belang van de procesrechtelijke dimensie van het recht, dwingen om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: - Het bewijsrecht geeft regels voor de vaststelling van feiten op grond waarvan de rechter moet beslissen. De juiste verhouding tussen de feitelijke en juridische grondslag van een in het privaatrecht wortelende aanspraak heeft een interessante filosofische dimensie, raakt de kern van het civiele geding en is van groot belang voor het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak. Via het proces stroomt de werkelijke wereld middels het bewijs het recht binnen; - de tendens om door middel van voorlopige en bewarende maatregelen het executierisico te beperken en een tijdelijk noodverband te leggen neemt steeds grotere vormen aan. Het is snel recht, maar tijdelijk en onzeker; - de dwangsomveroordeling is het instrument om tegemoet te komen aan de wens om het executierecht zo in te richten dat degene die in het gelijk gesteld is, krijgt waar hij recht op heeft. Daardoor is het recht in staat het toenemende aantal verplichtingen anders dan het betalen van een geldsom af te dwingen; - het appelprocesrecht zal op afzienbare termijn worden herzien zodat het van belang is om alvast na te denken over het doel en functie van de appelrechtspraak; - het recht van de Europese Unie beìnvloedt steeds indringender de ontwikkeling en de toepassing van procesregels en daarmee de gang van zaken in een civiele procedure; - als laatste wordt aandacht besteed aan de geschilafhandeling buiten de overheidsrechter om als uiting van de trend tot zelfregulering, partijautonomie en de wens om de gang naar de rechter te vermijden. Literatuur H.B. Krans & G.R. Rutgers, Bewijs (serie: Pitlo deel 7), Deventer: Kluwer 2014 Klapper Burgerlijk Procesrecht 2, Verzameling Nederlandse Wetgeving Sdu of Kluwer Collegebundel nieuwste uitgave ~ 39 ~

40 RGBPR00110 Burgerlijk Recht 2 mr. dr. E. Koops,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen,mr. dr. A.H. Santing- Wubs, vacature,prof. mr. dr. A.J. Verheij,mr. R. Koolhoven,mr. E.D.C. Neppelenbroek (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 werkgroep,hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges en 7x4 uur werkgroepen. semester I b opdracht(en), Bonuspunten: opdrachten, minimale aanwezigheid van 11 van de 14 keer bij de werkcolleges. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Burgerlijk Recht 1 Het completeren van de kennis van onderdelen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht op bachelor niveau. Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het Nederlandse recht omgaat met veel voorkomende vragen van overeenkomstenrecht en goederenrecht.in staat zijn complexere casus op het gebied van het overeenkomstenrecht en geoderenrecht op te lossen. Inhoud. Burgerlijk Recht 2 bouwt voort op Burgerlijk Recht 1 en geeft een verdieping van delen van het overeenkomstenrecht en het goederenrecht. Het vak behandelt de voor de praktijk belangrijkste juridische aspecten van veel voorkomende transacties waarbij goederen tegen betaling worden overgedragen. Het eerste deel gaat over contractuele vragen; na een korte recapitulatie van de totstandkoming van de overeenkomst wordt nader ingegaan op de inhoud en de uitvoering ervan. Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: interpretatie van het contract, toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkoming, schadevergoeding en ontbinding van contracten. Ook wordt aandacht besteed aan algemene voorwaarden en vertegenwoordiging. Het tweede deel behandelt de goederenrechtelijke vragen: hoe wordt de overdracht van goederen geëffectueerd, kan de eigendom op andere manieren worden verkregen, wat is de betekenis van fabricageprocessen voor de (voorbehouden) eigendom van geleverde goederen? Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: overdracht en andere wijzen van eigendomsverkrijging (verjaring, vermenging, natrekking en zaaksvorming), gemeenschap. Werkwijze: Het vak zal worden gedoceerd aan de hand van hoorcolleges en werkcolleges. Op de werkcolleges wordt de stof behandeld aan de hand van opdrachten. Het is mogelijk door het individueel voldoen aan specifieke opdrachten en actieve deelname aan de werkgroep in aanmerking te komen voor een halve bonuspunt bij het tentamen. Literatuur Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, meest recente druk (raadpleeg Nestor), nr ; ; Klapper BR 2 Arresten (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Klapper BR 2 Oefenopgaven (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3, meest recente druk (raadpleeg Nestor), Deventer: Kluwer. Brunner/De Jong, Verbintenissenrecht algemeen, Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 4, meest recente druk (raadpleeg Nestor), Deventer: Kluwer Opmerkingen NB: niet alle stof uit het boek van Pitlo/Reehuis & Heisterkamp komt in de werkcolleges aan de orde! Uit Pitlo/Reehuis & Heisterkamp moeten de nrs. 1-99; , en zelfstandig, aan de hand van de hoorcolleges worden bestudeerd! ~ 40 ~

41 RGBPR00105 Burgerlijk Recht 3 prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis (coörd),mr. dr. G.T. de Jong Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Burgerlijk Recht 1 Het completeren van de kennis van onderdelen van het verbintenissenrecht op bachelor niveau. Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop in het Nederlandse recht vragen van aansprakelijkheid en schadevergoeding worden opgelost, zulks in vergelijking met het recht van de ons omringende landen: België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. In Burgerlijk Recht 3 staan het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht en het recht inzake schadevergoeding centraal. Het vak bouwt voort op Burgerlijk recht 1. Na een globaal rechtsvergelijkend overzicht, komen in het eerste deel van het semester achtereenvolgens de aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig gedrag (afd BW) en de aansprakelijkheid voor personen en zaken (afd BW) aan de orde. Een greep uit de onderwerpen: onrechtmatigheid en toerekenbaarheid, aansprakelijkheid voor kinderen, aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen. Als afsluiting worden enkele andere verbintenissen uit de wet behandeld, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4 BW). In het tweede deel van het semester komt het schadevergoedingsrecht aan de orde, primair aan de hand van de regeling van de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd BW. Onder andere aan bod komen onderwerpen als smartengeld, schrikschade, causaliteit en eigen schuld. Met name wat het eerste onderdeel betreft geldt dat het Nederlandse burgerlijk recht telkens wordt vergeleken met het recht van Frankrijk, België, Duitsland en Engeland. Dezelfde vragen leiden soms tot verschillende oplossingen. Werkwijze: Het vak zal worden gedoceerd aan de hand van hoorcolleges. Literatuur Literatuurklapper, 40,00 Rechtspraakklapper, 25,00 Spier c.s., Verbintenissenrecht uit de wet en schadevergoeding, studiereeks Burgerlijk Recht, zesde druk Kluwer, Deventer 2012, 45,00 Zie ook,url= ~ 41 ~

42 RGMRE50006 Climate Law e.a.,dr. E. Woerdman (coörd) Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege semester II a Bonus points for writing a short paper (2000 words). This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students.recommended: Energy Law. Describe which laws and regulations intend to combat climate change, in particular those applying to the energy sector; Clarify the content and development of international climate law, European climate law and its implementation in the Member States, as well as climate litigation (EU, US, elsewhere); Explain the legal framework for the flexible instruments, such as emissions trading, and for the other climate policy instruments focusing on renewables, energy-efficiency and carbon capture and storage. The course on climate law aims at familiarizing the students with the laws and regulations that intend to combat climate change, in particular those applying to the energy sector. The first part of the course is dedicated to international climate law, the second part to European climate law and its national implementation. The course will be taught by legal specialists both from science and practice. The energy sector is a major emitter of greenhouse gases. Various laws and regulations have been designed to reduce those gases and stimulate climate-friendly energy sources. The course starts by focusing on the international legal framework and negotiations, such as the obligations that follow from the Kyoto Protocol and the Marrakech Accords. The post-kyoto phase will also be discussed, including the Copenhagen Accord and the Cancun Agreements. Thereafter the flexible instruments will be examined that allow governments and companies to achieve their emission reduction targets cost-effectively. This requires a study of, for instance, International Emissions Trading and the Clean Development Mechanism, but also the Regional Greenhouse Gas Initiative in the US, the European Union Emissions Trading Scheme and developments in Asian countries, such as China and South Korea. The course will then zoom in on climate law in the EU, analyzing both the integrated climate and energy package, the Emissions Trading Scheme and other climate policy instruments in Europe. Attention will also be paid to the regulation of renewables and energyefficiency in the EU, including the schemes for green and white certificates. Next to this the legal design of carbon capture and storage (CCS) will be treated, discussing issues like financial incentives, safety norms and liabilities for potential damage. Finally, the latest developments in the field of climate change litigation will be highlighted (EU, US and others). Literatuur Holwerda M., M.M. Roggenkamp and E. Woerdman (eds.), Essential EU Climate Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing (2014, forthcoming), 80,00 Opmerkingen This course is taught by lecturers from science and practice. ~ 42 ~

43 RGMHA00206 Vakgroep/sectie Collectief Arbeidsrecht mr. dr. S.N. de Valk (coörd), Gastdocent(en) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 1-12) semester II schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Geadviseerd: Inleiding Sociaal Recht Het doel is het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende collectieve arbeidsrecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Inleiding Sociaal Recht. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het collectief arbeidsrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Tijdens de hoorcolleges worden vier thema s besproken: 1. CAO-recht: - De ontwikkeling van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland; - Recht op (toelating tot) collectieve onderhandelingen; - Vakverenigingsrecht; - Inhoud, werking en uitleg van CAO s; - Algemeenverbindendverklaring van CAO s en nawerking; - Samenloop van CAO s (waaronder samenloop als gevolg van overgang van onderneming) 2.Het recht op collectieve actie: - Nederlandse jurisprudentie (toetsingsmodel Hoge Raad) - Grensoverschrijdende collectieve acties 3.Medezeggenschapsrecht: - Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad; - De ondernemingsovereenkomst - De verhouding vakbond-ondernemingsraad - Primaat van de politiek - Enqueterecht vakbonden 4. Reorganisatie: - Collectief ontslag (WMCO) - Sociaal plan - Wijziging van arbeidsvoorwaarden In de hoorcolleges zullen ter voorbereiding op het tentamen casus worden besproken. Ongeveer twee colleges zullen worden gegeven door een gastspreker. Literatuur A.T.J.M. Jacobs, Collectief Arbeidsrecht, Deventer, Kluwer, laatste druk Geadviseerd wordt een wetgevingsbundel Arbeidsrecht aan te schaffen (van Kluwer, Sdu of Boom Juridische Uitgevers) A.Ph. C.M. Jaspers e.a., Rechtspraak arbeidsrecht, Sdu Uitgevers, laatste druk (geadviseerd) ~ 43 ~

44 RGASR50106 Comparative Criminal Law mr. E. Gritter (coörd),mr. dr. W.F. van Hattum,prof. dr. M. Boone,dr. mr. A.A. van Dijk Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 10 2-hour lectures (weeks 2-11) semester I schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. On completion of this course, students should understand the different aims, functions and methods of comparative (criminal) law (lecture 1); understand the concept of culpability in a comparative perspective (lecture 2); understand the concept of the non bis in idem principle (double jeopardy) in a comparative context (lectures 3 & 4); understand the various sanctions and prison systems (lectures 5 & 6); have knowledge of different approaches to homicide (lecture 7) and have knowledge of different approaches to corporate criminal liability (lecture 8). This course offers a review of some important topics in comparative criminal law. The emphasis of the course is on substantive criminal law. This course will compare continental approaches (e.g. Dutch and German) with Anglo-American approaches to substantive criminal law topics. Selected topics Lecture 1 The concept of comparative criminal law; Lecture 2 Culpability; Lecture 3 Double jeopardy/non bis in idem I; Lecture 4 Double jeopardy/non bis in idem II; Lecture 5 Sanctions I; Lecture 6 Sanctions II; Lecture 7 Homicide; Lecture 8 - Criminal liability of corporations; Lecture 9 - Question & answer; Lecture 10 - Excursion to Norgerhaven Prison (Veenhuizen) (this excursion is part of the course and therefore it is mandatory). Literatuur Reader Opmerkingen Visit to P.I. Norgerhaven (in Veenhuizen) is part of the course. ~ 44 ~

45 RGMPR50106 Comparative Private International Law Docent mr. K.C. Henckel (coörd) Vakgroep/sectie Internationaal Privaatrecht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester I b The resit will be oral. If taken as an optional course, this course is only accessible for students that have obtained their Law first year certificate (propedeuse) at a reserach university and for students that have been admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law. If this course is concluded as part of a bachelor s degree programme, these credits cannot be taken into consideration within a master s degree programme.this course is not open to non-law exchange students. The main goal of this course is to present the answers to a number of legal questions, as provided for in the European Union: Which law governs international contracts or international tort? Which court may adjudicate in the case of disputes related to such contracts or tort? Under what conditions a foreign judgment will be recognised and enforced? The course focuses on commercial transactions between the European Union and the rest of the world. After having finished this module, students have gained knowledge of the history and the general doctrine of European private international law. Furthermore, in crossborder cases they can assess the jurisdiction of European courts, the laws applied by these courts and the possibilities of recognition and enforcement of foreign decisions in the EU. These three main issues of private international law, applicable law, jurisdiction and recognition and enforcement of foreign judgments are precisely the topics that will be dealt with during this class. This will be done from a comparative legal perspective. After a general introductory lecture covering the general theoretical framework of Conflict of Laws, the issues of applicable law in European private international law will be approached. There will be separate lectures on specific subject matters, such as contracts and tort. Subsequently, the issue of jurisdiction of courts to adjudicate in the aforementioned subject matters will be approached. A separate lecture will deal with recognition and enforcement of foreign judgments in Europe, whereas the specific issues posed by international e-commerce contracts will be dealt with in yet another class. Literatuur Will be announced. Look at [url= ~ 45 ~

46 RGMPR50206 Comparative Private Law prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen (coörd),mr. R. Koolhoven Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester I a schriftelijk This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Foreign students: none.this course is not open to non-law exchange students. The aim of this module is to provide students with (i) an introduction to comparative private law and, (ii) basic knowledge of the characteristics of the difference between common law and civil law; and (iii) basic knowledge of the legal systems of France, and Germany and the Anglo-American system, in particular in respect of property law issues. Students are introduced to the various legal systems derived from Roman law, and especially to French and German law. Students learn to appreciate how different solutions have been found for the same legal problems in various European codes. Furthermore students will study the Anglo-American legal system. Next to examining the general structure of this system, students will be familiarised with basic issues of English property law and trust law. The course is completed by a comparison of modern continental European private law and the Anglo-American system. Literatuur Look at [url= Opmerkingen The resit examination can either be a writing exam or an oral exam (depending on the number of participants). ~ 46 ~

47 RGMEE50306 Competition Law Docent prof. mr. dr. H.H.B. Vedder (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13 2-hour lectures semester I This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. To familiarise students with the central elements of EU Competition Law and Practice, and (international) competition law theory; to enable students to identify and solve competition law problems. This module examines the central aspects of EU competition law and practice. The application of Articles 101 and 102 TFEU cover the anti-competitive conduct of undertakings and forms a central element in the armoury of the Commission in ensuring a level playing field within the internal market, although the national role in enforcement has increased considerably. The module thus examines the theory and application of competition law at European level as well as its interaction with national judicial and competition authorities. Attention is paid to substantive and procedural aspects of competition practice, to merger law and policy, and to the special status of public undertakings. Comparison with US anti-trust law theory and practice is made as appropriate. The course therefore deals with Competition Law theory: schools of analysis, techniques and concepts; the role of competition in the Treaties; Article 101 TFEU and its component parts (agreements decisions and concerted practices; prohibition, sanctions and exemption); Article 102 TFEU Abuse of a dominant position; Distribution; Intellectual Property (outline); Mergers; Joint Ventures and other beneficial horizontal arrangements; Enforcement Procedure and Practice at the EU and national levels, and International and Comparative Aspects. Finally, attention is devoted to Article 106 and 107 TFEU concerning state interventions in the competitive process. The course uses a combination of lectures and interactive classes aimed at developing problem-solving competence as well as a theoretical understanding of the subject. We will normally have a guest lecture on current topics. Literatuur Electronic Platform?Nestor? for Competition Law Set books to be announced at the beginning of the semester. Please contact the department. ~ 47 ~

48 RGBSR00105 Computercriminaliteit W. van der Wagen MSc.,mr. dr. H.D. Wolswijk,prof. mr. dr. B.F. Keulen (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het vak Computercriminaliteit heeft als doel om studenten inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van strafrechtelijke regulering van misbruik van informatie en van middelen van informatie- en communicatietechniek. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en vooral van computernetwerken, met het Internet als belangrijk voorbeeld, hebben nieuwe vormen van crimineel gedrag mogelijk gemaakt en bestaande vormen een extra uitingsvorm verschaft. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendom op gegevens, van geheimen en de privacy ( diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Ook de formeelrechtelijke (opsporing), internationaalrechtelijke en criminologische aspecten van computercriminaliteit komen in deze cursus aan de orde. De wetenschappelijke discussie hierover ontwikkelt zich met een grote internationaal gerichte dynamiek. Literatuur B.J. Koops, Strafrecht en ICT, Sdu uitgevers, Den Haag. Syllabus ICT en strafrecht ~ 48 ~

49 RGAEO50306 Corporate Law and Economics Docent prof. dr. O. Couwenberg (coörd) Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Werkgroep 7 2-hour tutorials (Compulsory attendance, students may miss no more than 2 sessions, attendance on first session is required). semester II b Paper, 0,5 point bonus can be awarded for paper result. This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: introductory course on company law / handelsrecht AThis course is not open to non-law exchange students. The aim of the course is to give students a thorough understanding of the economics behind much of corporate law. The central theoretical focus is agency theory. This theory helps in discussing the difficult trade-off of the arguments associated with the dominant features of the rules concerning the corporation. Understanding this trade off is important when one has to assess governmental policy changes and has to advise on corporate affairs. In the course we focus on a selected set of features of corporate law: governance structure, business judgment rule, duty of care and loyalty of directors, limited liability and creditor protection, related party transactions and fundamental changes, control transactions. One of the attractive elements of economic theories is that these are a tool, to be used in the discussion and via this to gain additional insight. The course is intended to be interactive. For this aim students need to prepare sessions with either a (very) short presentation and posting and defending a line of argument. Please be aware that attendance on the first session is obligatory, while students may miss at most two sessions. Literatuur R. Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law(ISBN: ), 40,00 Opmerkingen Definitive literature will be announced on Nestor some weeks before the course will start. ~ 49 ~

50 RGASR70305 Criminologie voor niet-juristen Docent dr. M. Althoff (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel extern, b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 6x2 uur hoorcolleges (weken 1-6) semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WObachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. Eindkwalificaties (eindtermen van het vak) Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: inzicht in de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing begrip van de meerwaarde van de criminologie boven monodisciplinaire benaderingen kennis van beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek kennis van de belangrijkste begrippen uit de criminologie Het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema s waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding: Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken Criminologie, politiek en beleid Het domein van de criminologie Aard en omvang van criminaliteit Beeldvorming rond criminaliteit Verklaringen voor criminaliteit Slachtofferproblematiek Reacties op criminaliteit Daarnaast wordt gestimuleerd dat de student een eigen mening vormt over de behandelde onderwerpen. De onderwerpen worden tijdens de colleges zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van concrete delictsvormen - bijvoorbeeld woning inbraak, georganiseerde misdaad of cybercrime - of middelen waarmee hierop wordt gereageerd. Ook wordt bij ieder thema een aantal kernbegrippen uit de criminologie geïntroduceerd. Literatuur Klapper (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Opmerkingen De herkansing zal in dezelfde periode plaatsvinden als de eerste kans. Niet af te leggen door studenten die voor het vak Inleiding Criminologie hebben gehaald. Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie [url= en Antwoord[/url] onder het kopje Informatie voor niet-rechtenstudenten. ~ 50 ~

51 RGBPW50305 Decision making in the EU Nog niet bekend,dr. T. Nowak (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7 2-hour lectures and 7 2-hour tutorials semester II a opdracht(en), This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved premaster or decree programme.this course is not open to exchange students. A substantial and increasing part of national law and policy stems from legal instruments and policy measures of the European Union. This module aims to provide students with a thorough analysis of the political and administrative processes which result in these European legal acts and policies. first, the development, nature and functioning of the EU s political and institutional system, which is fundamentally different from national political systems in a number of ways, will be discussed. Then, the administrative and political decision making that takes place within these frameworks will be discussed. The policy process can be divided into various phases, from initiation to implementation and monitoring, and for each phase a number of specific problems and characteristics will be discussed. A political science perspective will be applied in the analysis of these decision-making processes. Teaching method: the module consists of lectures and tutorials. In the tutorials students will learn to apply theoretical knowledge by means of research assignments. Literatuur Literatuur wordt bij aanvang colleges bekendgemaakt. Opmerkingen Not accessible for students who passed the course Besluitvormingsprocessen in de Europese Unie before ~ 51 ~

52 RGBRF00105 Denken over Democratie en Rechtsstaat Docent dr. H.A.M. Weyers (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester I b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers of paper. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.studenten Minor Politiek en Bestuur: geen entreeeisen.niet af te leggen door studenten die voor het vak Rechtsfilosofie 4 (Denken over democratie) hebben gehaald. Inzicht verwerven in de geschiedenis van het Westerse politieke denken en vertrouwd raken met theorieën over democratie en rechtsstaat van diverse politieke filosofen en de historische context waarin deze theorieën ontwikkeld zijn. Al meer dan 2500 jaar is democratie een onderwerp dat mensen boeit. Wat onder democratie verstaan moet worden; of democratie een wenselijke regeringsvorm is; hoe democratie vorm gegeven moet worden; wat de relatie is tussen democratie en rechtsstaat; dat zijn allemaal vragen die op zeer uiteenlopende wijzen beantwoord zijn door politieke theoretici. In het college worden aan de hand van originele teksten zowel lijnen geschetst waarlangs ideeën over democratie ontwikkeld zijn als politieke thema s, zoals republicanisme, conservatisme en de betekenis van participatie. Literatuur Syllabus. ~ 52 ~

53 RGAAR90105 Droit Francais et langage juridique (Frans recht en Franse Rechtstaal) Docent mr. A.J. Wierenga (coörd) Vakgroep/sectie Algemene Rechtswetenschap, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur interactief hoorcollege met voordrachten (aanwezigheid verplicht) semester II b essay,presentatie(s) Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.verplicht: propedeuse.dit vak wordt in het Nederlands gegeven en staat niet open voor uitwisselings-studenten. Het verwerven van kennis en inzicht in: - de basisbeginselen van het Franse Recht - veelgebruikte rechtsterminologie - de Franse rechtscultuur - belangrijke verschillen tussen het Nederlandse en het Franse rechtssysteem Studenten beschikken na deze cursus over vaardigheden waarmee ze door hen zelf opgedane kennis zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze weten te communiceren. In interactieve hoorcolleges maakt u kennis met het constitutionele recht, het bestuursrecht, het privaatrecht en het strafrecht van Frankrijk. Tevens proberen we ons de Franse rechtsterminologie eigen te maken. Eerst wordt u echter ingewijd in de Franse rechtscultuur. Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht! Het vak plaatst het Nederlands recht in een rechtsvergelijkend perspectief; u kunt het vak benutten als voorbereiding op een (uitwisselings)verblijf aan één van de Franse universiteiten. Literatuur Meer informatie bij de vakgroep ~ 53 ~

54 RGAAR90205 Duits Recht en Duitse Rechtstaal dr. mr. P.G. Tassenaar (coörd),mr. P.A.J. van den Berg Vakgroep/sectie Algemene Rechtswetenschap, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 hoorcolleges semester II b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 40 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.rechtenstudenten: Verplicht: propedeuse.nietrechten studenten: Inleiding Recht voor niet-juristen (AVV/Minor)dringend geadviseerd. Het doel van het vak Duits recht en Duitse rechtstaal is het verwerven van enige elementaire kennis van het Duitse recht, de Duitse rechtscultuur en de juridische vaktaal. Steeds vaker worden Nederlandse juristen geconfronteerd met wetteksten en andere juridische problemen waarbij Duits recht betrokken is. Regelmatig moeten hiervoor Duitse juridische documenten worden geraadpleegd. Het vak geeft daarom een brede oriëntatie op de belangrijkste Duitse rechtsgebieden, waarbij enkele centrale leerstukken enige extra aandacht zullen krijgen. Het vak zal worden gegeven in semester 2b in de vorm van een zevental hoorcolleges. Hierbij zal worden ingegaan op het Duitse staatsrecht en met name het Staatsorganisationsrecht, de verhouding van het internationale tot het nationale recht, het Duitse privaatrecht (het BGB), het Duitse strafrecht en bestuursrecht. Een en ander zal in rechtshistorisch perspectief worden geplaatst. In het kader van Duits recht en Duitse rechtstaal zullen ook enige rechterlijke uitspraken (met name van het Bundesverfassungsgericht) aan bod komen, teneinde de student enigszins wegwijs te maken in het Duitse juridische taalgebruik. Literatuur G. Robbers, Einführung in das deutsche recht (laatste druk/last edition)(isbn: ), 22,00 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beck-Texte im dtv (laatste druk/last edition) Grundgesetz (GG), Beck-Texte im dtv (laatste druk/last edition) Other literature will be disclosed during the lectures and through Blackboard (Nestor) Overige literatuur wordt op de hoorcolleges en via Nestor bekend gemaakt! Strafgesetzbuch, Beck-Texte im dtv (laatste druk/last edition) Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwGO), Beck- Texte im dtv (laatste druk/last edition) Opmerkingen De definitieve toetsvorm wordt bekend gemaakt via Nestor. ~ 54 ~

55 RGAPR90206 Echtscheidingsrecht mr. dr. A.H. Santing-Wubs,mr. J.H.M. ter Haar (coörd),prof. mr. dr. W. Burgerhart,prof. mr. W.M. Schrama Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 1-12), aanwezigheid verplicht. semester II opdracht(en), Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het verwerven van kennis en inzicht in het echtscheidingsrecht in brede zin. Men dient regels met betrekking tot verschillende gebieden van het echtscheidingsrecht te kunnen toepassen en beoordelen en schriftelijke vragen ter zake van deze rechtsgebieden te kunnen beantwoorden. Er wordt aandacht geschonken aan het scheidingsprocesrecht, de rechtsmiddelen, de voorlopige en nevenvoorzieningen,het alimentatierecht en -rekenen, de regeling van het gezag over de kinderen en de vermogensrechtelijke aspecten van de echtscheiding. Ook internationaal privaatrechtelijke aspecten van echtscheiding, alsmede fiscaalrechtelijke aspecten komen aan de orde. Werkwijze: Het vak wordt gegeven in de vorm van een werkcollege, waarbij de student verplicht is een tweetal werkstukken te maken. Aanwezigheid op de colleges is verplicht. Literatuur A. Heida en anderen, Echtscheidingsrecht, laatste druk, serie Boom juridische praktijkboeken(isbn: ), 25,00 ~ 55 ~

56 RGBEO50010 Economics of International Trade and International Finance C.A. van den Berg LLM.,dr. S.E. Weishaar LLM. (coörd), F.G. Tiche Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7 4-hour lectures and work groups semester II b This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved premaster or decree programme.not accessible for students who passed the course Internationale Economie II before For the Economics of International Trade part of this module, emphasis is placed on the economic theories of international trade policy. After having completed this course, students are able to: (a) interpret the benefits from international trade in terms of comparative and absolute advantage, and the economies of scale, (b) explain the existence and operation of trade barriers. For the International Finance part of this module, emphasis is placed on monetary - and macro-economics. After having completed this course, students are able to: (a) explain how the international transfer of funds relates to the creation and supply of money, (b) understand a balance of payments, (c) relate exchange rates, balances of payments and the money supply, (d) apply basic concepts from monetary and macroeconomic policy. The international economy is characterized by countless possibilities and uncertainties. The performance of national economies is influenced by variable factors such as exchange rates, trade barriers, constraints on international investment and the level of macroeconomic stability. If a country is to make its mark in the international economy, policymakers must be aware of these factors, how they will develop in the future, and why this is so. The module Economics of International Trade and International Finance provides an introduction to the most important economic theories that enable decision-makers - and individuals in general - to (a) understand the international economy, and (b) evaluate national policymaking and enforcement. Motives behind and implications of trade barriers and international trade policy are explained, using classical trade theory, the Heckscher-Ohlin model, and elements from contemporary theories, such as economies of scale and imperfect competition. In International Finance, starting with the national available amount of money and the balance of payments, the interdependence of national income, national product, consumption, investments, imports, and exports between countries will be explained Literatuur Eicher, T.S., J.H. Mutti, and M.H. Turnovsky, International Economics, 7th edition.(isbn: ), 51,00 ~ 56 ~

57 RGAEO50106 Economics of Regulation Docent dr. E. Woerdman (coörd) Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel m4-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege,presentatie 7 2-hour lectures, last week presentations semester I b Paper Bonuspoints: see remarks. If taken as an optional course, this course is only accessible for students that have obtained their Law first year certificate (propedeuse) at a research university and for students that have been admitted to a master s degree program within the Faculty of Law. If this course is concluded as part of a bachelor s degree program, these credits cannot be taken into consideration within a master s degree program.accessible for students that have fulfilled 100 EC of their bachelor degree.foreign students: nonethis course is also open to non-law exchange students (please contact the International Office of the Faculty of Law for more information) Apply economic theory to analyze the arguments for either regulation or deregulation of markets; Explain the reason for government intervention in (natural) monopolies, in markets of imperfect competition, including cartels and mergers, and in situations characterized by external effects; Describe the economic rationale and clarify the economic effects of competition policy (antitrust), innovation policy, self-regulation, social security regulation, energy market regulation and environmental regulation. This module discusses the economic rationale and economic consequences of various types of regulation, including cartel and merger regulation, self-regulation, social security regulation, energy market regulation and environmental regulation. The course concentrates on regulation in general and the regulation of competition in particular. There are two major arguments for regulating competition. The first one is that in a free market, firms may agree not to compete, for example with the aim to raise prices, or a firm may grow so big that it can dominate the market. Regulation is geared to preventing abuses of market power that may possibly emerge. Economics of antitrust analyzes these issues and distinguishes between economically useful and economically harmful forms of co-operation and competition. The second argument for government regulation is that competition should be avoided if the market is best served by one single firm, a so-called natural monopoly. Public monopolies, or private monopolies monitored by public authorities, have been established in the past in sectors such as electricity, gas, water, railways and telecommunications. Recently, many of the former public monopolies have been privatized and some industries (e.g. energy and telecommunications) have been fully or partially deregulated. Economics of Regulation assesses the arguments in favour of and against the regulation of natural monopolies. Various examples of regulation, deregulation and self-regulation in the EU and the US will be used to illustrate and discuss the underlying economic theory, varying from airline cargo to energy unbundling and prison gangs. Regulatory failure is also elaborated upon. The module is taught at an intermediate level of economics; a sufficient background knowledge of economics will be provided during the module. The module will be concluded with short presentations and a written paper. Literatuur W.K. Viscusi, J.M. Vernon and J.E. Harrington, Economics of Regulation and Antitrust (ISBN: X), 70,00 Opmerkingen A student can obtain a bonus of 0.5 points on top of his/her grade (a) by attending at least 6 out of 7 classes and (b) by submitting half a page via Nestor after each of those (6 or 7) lectures on what the student has learned for his/her research paper. The Viscusi text book is also available for free, from the University of Groningen library, as an e-book. ~ 57 ~

58 RGMPR00206 Elektronisch Bewijs & Bewaar mr. dr. R.J.C. Flach (coörd),mr. J.H.M. ter Haar Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht 1. Het vak Elektronisch Bewijs en bewaar heeft als doelstelling studenten kennis bij te brengen over en inzicht te geven in de juridische aspecten van het gebruik van digitale technieken bij het procederen in burgerlijke en handelszaken. Wat heeft het op elektronische wijze verrichten van rechtshandelingen voor consequenties als het op procederen aankomt? Hoe wordt de bewijspositie beïnvloed? Hoe kan men waarborgen dat de rechter feiten even zeker als vaststaand aanneemt op basis van electronische gegevens, als op basis van schriftelijke documenten? Na het volgen van dit vak moet de student in staat zijn de relevante regels te vinden, toe te passen en vragen schriftelijk te beantwoorden. Digitale informatie-uitwisseling brengt bewijsrechtelijke problemen met zich mee in verband met identificatie, authenticiteit en bewaarplichten in het rechtsverkeer. Deze problemen geven aanleiding tot nieuwe regelgeving en nieuwe technieken die de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer waarborgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn - veilig stellen van informatie en gegevens door middel van beslag; - gebruik van digitale middelen bij arbitrage (e-arbitrage); - elektronisch procederen en de civiele overheidsrechtspraak; - toelaatbaarheid, waardering en inbreng van digitale bewijsmiddelen in het civiele geding; - schriftelijk bewijs; - de elektronische handtekening; - bewijs door middel van elektronische akte. In de cursus komen deze onderwerpen aan de orde in de vorm van hoorcolleges. Literatuur J.P. Fokker, E-arbitrage, Deventer: Kluwer 2009 (zal in readervorm via de klapperwinkel verkrijgbaar zijn) A.R. Lodder, J. Dumortier en S.H. Bol, Het recht rond elektronisch handtekeningen.(zal in readervorm via de klapperwinkel verkrijgbaar zijn) Evt. overige literatuur wordt nader bekend gemaakt via Nestor en in de klapper Klapper Elektronisch Bewijs & Bewaar (jaar waarin de cursus gegeven zal worden)via de Klapperwinkel verkrijgbaar. ~ 58 ~

59 RGBBE01005 Elementaire Bestuurskunde Docent vacature Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor één van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Colloquium Doctum studenten of schakelstudenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het schakelprogramma. De cursus geeft de student de basiskennis over: de inrichting van het openbaar bestuur en de publieke sector; beleidsprocessen en publiek management; theorieen voor de analyse van publieke sector, en inzicht in de wijze waarop deze theorieën kunnen worden toegepast. Deze cursus is een inleiding in de inrichting en werking van de Nederlandse publieke sector. De publieke sector is een complex geheel van overheden, autonome en semiautonome overheidsinstanties en private organisaties. Afzonderlijk en tezamen zijn zij verantwoordelijk voor de behartiging van de vele uiteenlopende taken die de overheid als publieke taken heeft aangemerkt. Dit vak biedt een inleiding; een atlas van de publieke sector, met aandacht voor de verhouding tussen openbaar bestuur en maatschappelijk ondernemen, overheid en samenleving, centrale en lagere overheid, sectoren en actoren rond de overheid. Ingewikkelde beleidsprocessen als de Betuwelijn komen aan de orde, maar ook lokale problemen als het failliet van een welzijnsinstelling. En veranderingen als de centralisatie van de politie en de privatisering van de sociale zekerheid. In zeven hoorcolleges worden zeven belangrijke thema?s van de publieke sector behandeld. De voorgeschreven literatuur is daarbij achtergrond en hulpmiddel. De toets is een tentamen over de literatuur en de collegestof. Het tentamen bevat onder meer opdrachten waarbij de verworven kennis moet worden toegepast op actuele ontwikkelingen in de publieke sector. Literatuur M.A.P. Bovens, P. t Hart en M.J.W. van Twist., Openbaar Bestuur - Beleid, organisatie en politiek, achtste druk, 2012, 400 pagina s.(isbn: ), 25,00 ~ 59 ~

60 RGAPR90205 Estate Planning Docent prof. mr. dr. W. Burgerhart (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II b hertentamen is mondeling Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Verplicht: Bachelor Notarieel of Fiscaal. De student een stevige, op de materie toegesneden (civiele en fiscale) basis te geven in een opkomend vakgebied dat kan worden uitgeoefend als notarieel/fiscaal jurist bij grote bankinstellingen, als (kandidaat)-notaris, als fiscaal adviseur en als zelfstandig estate-planner. Door de toegenomen welvaart overlijden mensen steeds rijker. Ongewenste neveneffecten daarbij zijn, dat een steeds groter gedeelte van de nalatenschap in de Nederlandse schatkist verdwijnt of dat de erfgenamen onderling ruzie krijgen over de verdeling van de buit. Het vak Estate Planning behandelt de (on)mogelijkheden op zowel het civiele als fiscale terrein om e.e.a. - zowel voor als na het overlijden - in goede banen te leiden. Aan de orde komen onder meer de invloed van het gekozen huwelijksvermogensregime, verschillende soorten van testamenten, schenkingen, hoe in dit kader om te gaan met de Successiewet, de Inkomstenbelasting, levensverzekeringen en internationale fiscale aspecten etc. Werkwijze Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges. Literatuur Onder eindredactie van A.R. Autar, C.B. Baard en W.D. Kolkman., Compendium Estate Planning, Sdu Uitgevers, laatste druk. Zie ook [url= Opmerkingen Geadviseerd: kennis van Relatievermogensrecht, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting, Erfrecht. ~ 60 ~

61 RGMEE50106 European Environmental Law Docent prof. mr. dr. H.H.B. Vedder (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester II a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dutch students: This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: European LawThis course is not open to non-law exchange students. To equip students with a knowledge of and competence in European Union Environmental law in order to enable them to be competent in the resolution of legal problems in that field. This course deals with the development of European environmental law and policy from its inception in the early 70 s until today. While the main focus will be on European environmental law, the interactions between the latter and the international and national legal orders and general European law will also be examined. The following topics will be covered: - The development and principles of European environmental law - Legal basis of European environmental law, internal and external competence - Harmonisation and implementation of European environmental law - Legal protection in European environmental law - Free trade and environmental protection - Competition policy and the environment - Substantive European environmental law; horizontal legislation - Substantive European environmental law; sectoral legislation (where students can choose two topics) - Current topics in European environmental law Students will be expected to participate actively in the lecture and class-based approach to this subject. Literatuur Jans, J.H. & H.H.B. Vedder, European Environmental Law (most recent edition, Europa Law Publishing, Groningen 2008) Reader European Environmental Law, available in the readershop, 14,00 ~ 61 ~

62 RGMEE50706 European Human Rights Law mr. dr. J. Morijn,prof. dr. G.P. Mifsud Bonnici (coörd),prof. dr. L.W. Gormley,prof. dr. D. Kochenov Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12 2-hour lectures semester I This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. The aim of this module is to critically examine the system(s) of human rights protection in Europe. Knowledge and Understanding The module: - introduces students to the substantive rights covered in the European Convention of Human Rights and the European Union Charter of Fundamental Rights - looks at the institutional development of human rights - examines the functioning of the Council of Europe and the European Union in the human rights protection domain. Skills On successful completion of this module students will be able to: - critically reflect on individual fundamental rights covered in the European Convention of Human Rights and the European Union Charter of Fundamental Rights - synthesise key writings and thinking on the philosophy of human rights protection in Europe - critically assess the current level of fundamental rights protection in Europe - demonstrate an ability to use legal analytical skills, legal research and writing to clear argue on the specificities of human rights protection in Europe. This module examines the background and scope of the European Convention of Human Rights and the European Union system of human rights protection. The module is divided into three sections: It first examines the institutional development and functioning of the Council of Europe system of fundamental rights protection, in particular the European Court of Human Rights (ECtHR), and the European Union system of human rights protection, in particular the European Court of Justice. In this context also the current discussions about the EU s accession to the ECtHR will be addressed. The module then looks into a selection of rights and fundamental freedoms covered in the European Convention of Human Rights and the EU Fundamental Rights Charter. This section includes an examination of the individual rights in the Charter and how these differ from Convention rights. Students are encouraged to reflect on the impact of the development of seemingly different common standards within Europe. The third section looks briefly at the application of the European Convention of Human Rights and ECtHR case law in some national systems. The topics covered in this module will include: The background, drafting and scope of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the EU Charter of Fundamental Rights; The complaints procedure under the ECHR; the functioning of the European Court of Human Rights (ECtHR); the execution of the ECtHR decisions; the system of remedies in Union law as it relates to fundamental rights protection ~ 62 ~

63 The relationship between the ECHR and EU system of human rights protection A selection of Convention and Charter rights: (some of the following will be covered) - right to life; prohibition on torture, inhuman and degrading treatment and punishment; prohibition of slavery and forced labour; right to liberty and security of the person; right to a fair trial; prohibition on punishment without legal authority; right to respect for a private and family life, home and correspondence; right to freedom of thought, conscience and religion; right to freedom of expression; right to freedom of association and assembly; right to marry and found a family; right to an effective remedy; prohibition on discrimination in enjoyment of rights Limitations on the Convention and Charter rights This course will be taught by way of lectures. Literatuur Robin C.A. White & Clare Ovey, Compulsory Reading: Jacobs, White & Ovey: The European Convention of Human Rights (5th Edition, 2010) Oxford University Press (ISBN: ), 50,00 Documents and cases made available through NESTOR under Documents David Harris et al., Recommended Reading: Harris, O Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights (2nd Edition 2009) Oxford University Press (ISBN: ), 30,00 ~ 63 ~

64 RGMEE50606 European Internal Market Law Docent prof. dr. L.W. Gormley (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13 2-hour lectures (weeks 1-13) semester II This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: Europees Recht, European Law 1 or equivalent.this course is not open to non-law exchange students.not accessible for students who passed the course Substantive European Union Law before The aim of this course is to provide students with an in depth knowledge of the Law of the Internal Market within the EU. It should serve as a base for specialised legal practice or academic research in this area. This course deals with various aspects of European Union Internal Market Law. The following topics are dealt with at an advanced level: - Free movement of goods, including intellectual property and free movement - Free movement of persons, and the trans-frontier aspects of citizenship of the Union - Freedom of establishment - Freedom to provide services - Free movement of capital - Harmonisation of laws Literatuur Foster, EU Treaties & Legislation, OUP, most recent edition, 20,00 Reader EU Internal Market Law Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP 4th. edition, 2013(ISBN: ), 50,00 ~ 64 ~

65 RGMHA50206 Vakgroep/sectie European Labour Law mr. dr. H.H. Voogsgeerd (coörd),prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures semester I a schriftelijk, maar mondeling bij minder dan 15 collegedeelnemers This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Foreign students(compulsory)european Law 1 or equivalent- Introduction European Law.This course is not open to non-law exchange students. The aim of this module is to gain knowledge and insight in the field of European Labour Law. In addition to the deepening of knowledge acquired during introductory courses in either EU law or Labour Law, attention will be given to the analysis of the process of legal finding of the EU Court of Justice in this area. How is the balancing activity between economic and social interests implemented by that Court? The student is able to solve legal cases independently. The following issues will be dealt with: - free movement of workers and the concept of worker; - non-discrimination on the basis of working conditions; - the concept of social advantages; - free movement of services and posting of workers within the framework of services; - equal pay and equal treatment of men and women; - collective dismissals; - transfer of undertaking; - working conditions: health and safety; - working time; - the role of trade unions and workers organisations at the EU level; - partial harmonisation as a legislative technique. Literatuur C. Barnard, EC Employment Law, newest edition (advised literature) Reader European Labour Law ~ 65 ~

66 RGBEE50010 European Law mr. L. Squintani,prof. dr. G.P. Mifsud Bonnici (coörd),prof. dr. L.W. Gormley,prof. dr. D. Kochenov Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7 4-hour lectures and 7 2-hour tutorials semester I a opdracht(en), Dutch students: This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved pre-master or decree programme.foreign students: nonethis course is not open to non-law exchange students. The aim of the course is to lead the student towards a thorough understanding of the essential elements of the European Union legal order, namely, its distinct methodology, its constitutional structure, the law of the internal market, and the system of judicial protection established by the Treaties. This course is designed to prepare students for a number of the more advanced courses offered at master s level. Knowledge and Understanding The course introduces - a range of aspects of the internal market, - the relationship between European Union Law and national law; and - the judicial remedies available to institutions, Member States and private parties. Skills On the successful completion of this course, a student will be able to: 1. Demonstrate an understanding of the structure, institutions, sources of law and lawmaking procedures of the European Union; 2. Demonstrate an understanding of aspects of substantive EU Law; 3. Identify and explain how EU law is enforced and the interaction of the European Union Legal Order with the legal systems of its member states; 4. Demonstrate ability to apply legal knowledge learnt during the course and to use appropriate interpretative techniques to address and give a reasoned resolution of a problem / case study. It is envisaged that this course will include the following topics although precise content and order may vary. Following a brief introduction into the history of European integration, the emphasis of the course will be on (a) the characteristics of the European Union legal order; (b) institutional structure; (c) substantive law including human rights and fundamental freedoms and internal market freedoms (covering an introduction to the Internal Market; free movement of goods; free movement of services and freedom of establishment; free movement of workers; European citizenship); and (d) procedural law/remedies in the European Union legal order (including direct effect, state liability and national procedural autonomy; enforcement of European Union Law against Member States; actions for judicial review; references for preliminary rulings). Literatuur Will be announced via Nestor by August 2014 Opmerkingen Please note that students must order: ONE textbook [i.e. Chalmers, Davies and Monti OR Horspool and Humphreys AND the Course Syllabus (new edition) AND the European Union Treaties & Legislation ~ 66 ~

67 RGMEE50406 European Law 2 (Master level) - (European Law of Judicial Protection) Docent prof. dr. L.W. Gormley (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13 2-hour lectures (weeks 1-13) semester II This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. To equip students with the tools and knowledge necessary to understand and advise on procedural aspects of EU law, and teach students to examine critically the development of judicial protection at EU level, as well as to examine the impact of EU law on national legal remedies and procedures. This Course is the follow-up module to the main introduction to EU Law in Groningen and deals with the Union judicial system. It is taught as a class (rather than merely as a series of lectures), so active participation is required. It examines in detail the different legal procedures before the European Court of Justice (ECJ) and the General Court provided for in the EU, FEU and Euratom Treaties and the judicial cooperation with the courts and tribunals of the Member States. The module is particularly aimed at those who wish to develop a European Union Law specialization. Module structure: I Institutional structure and status of the ECJ and the General Court and the relationship between them; II Authority of Judgments and application of national procedures and general principles of law; III Remedies before the European courts 1. Action against Member States for failure to comply with EU law 2. Action for annulment of Community acts 3. Action against failure to act 4. Exception for illegality 5. Contractual and non-contractual liability of the EU 6. Reforms in procedure before the ECJ and the General Court 7. The impact of the Charter; IV Actions before the courts and tribunals of the Member States 1. Reference for a preliminary ruling 2. State liability. Literatuur N. Foster, Blackstone s EU Treaties & Legislation, Oxford: Oxford University Press, latest edition! Additional reading set out on Nestor K. Lenaerts et. al, Procedural Law of the European Union, Oxford University Press, Oxford, 3rd. edition(isbn: ), 90,00 Opmerkingen Students for the Master s level are also required to read the articles and other material listed on the Nestor site for this course. The exam is of a higher level of difficulty than that for the bachelor course. ~ 67 ~

68 RGAEE50106 European Union External Relations Law prof. dr. L.W. Gormley (coörd),prof. dr. D. Kochenov Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13 2-hour lectures (weeks 1-13) semester I This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: European Law 1 or similar course. This course is not open to non-law exchange students. Objectives: To familiarize students with the key elements of EU External Relations Law and to enable them to solve legal problems in that field. Results When they have finished the course students will be able to identify and deal with legal aspects of EU external relations policy, including selected aspects of the EU s international trade policy, and Common Foreign and Security Policy The course deals with the following elements: - Competence and capacity to enter into international agreements - The manner in which international agreements are negotiated and concluded by the Union - The direct effect of international agreements concluded by the EU - The External Action Service - Common Foreign & Security Policy - European Neighbourhood Policy - Principles of Commercial Policy - Anti-Dumping and Anti-Subsidies - Safeguard Measures - Trade Barriers Regulation The course is taught as a class, combining the lecture approach with interactive analysis. Students are thus expected to come prepared to discuss the topics being covered, and to respond to questions raised. Literatuur Eekhout, EU External Relations Law, 2nd ed. (paperback, Oxford University Press) (ISBN: ), 60,00 Please await further instructions on Nestor Kuijper et al., The Law of EU External Relations(ISBN: ) ~ 68 ~

69 RGARG90206 Europees Privaatrecht Docent mr. F.A.J. van der Ven (coörd) Vakgroep/sectie Rechtsgeschiedenis, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Kennis van en inzicht in Europese stelsels van nationaal privaatrecht (Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse) in verhouding tot hun gemeenschappelijke grondslag: het gemene Europese privaatrecht. [Vaardigheden en attitude] Het kunnen vergelijken en beoordelen van rechtshistorische aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch en evaluatief kunnen nadenken. Het vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op rechtshistorische vragen. Het verbeteren van academische vaardigheden m.b.t. onderzoek, presentatie en schrijfvaardigheid. De rechtsdiversiteit binnen West-Europa is een relatieve; zij wordt bepaald door de mate waarin men in de grote codificaties wel of niet heeft willen afwijken van het gemeenrechtelijke systeem. Door deze relativering van de bestaande rechtsdiversiteit in West-Europa en de relatering aan het gemene recht wordt de student enerzijds ingevoerd in het gemene Europese privaatrecht en anderzijds in de verschillende nationale varianten daarvan. Aldus beoogt het vak de stelsels van privaatrecht te benadrukken. In het kader van de colleges wordt de continentale civil law telkens vergeleken met de Engelse common law. Het vak valt om deze reden goed te combineren met het vak [url= elen van het Anglo-amerikaans Vermogensrecht[/url].. Literatuur W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht I, 59,00 ~ 69 ~

70 RGBEE00110 Europees Recht prof. mr. dr. H.H.B. Vedder,mr. L. Squintani (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 werkgroep,hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b 1 bonuspunt bij drie voldoende werkgroepopdrachten. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Na succesvolle afronding van het vak Europees recht bent u in staat juridische en maatschappelijke problemen te beschouwen vanuit een Europeesrechtelijk perspectief en bent u in staat om kritisch, reflectief en evaluatief na te denken over het recht van de Europese Unie met aandacht voor de positiefrechtelijke, rechtstheoretische, rechtshistorische en maatschappelijke aspecten. Dit betekent dat u bijvoorbeeld in staat bent om zelfstandig een oordeel te vormen over de wenselijkheid van de door het Hof in de zaak Plaumann gegeven uitleg aan het begrip rechtstreeks en individueel raken, dat de ontvankelijkheid bepaalt (beperkt) van beroepen ingesteld door individuen tegen wetgevingshandelingen van de Unie, voor een adequate rechtsbescherming van individuen op Europees niveau en meer in het algemeen het rechtstatelijk karakter van de Unie. Bovenstaand leerdoel ook betekent dat u, na succesvolle afronding van het vak Europees recht, kennis van en inzicht in: (1a) het recht van de Europese Unie als autonome rechtsorde en als onderdeel van de nationale rechtsorde, alsmede de systematiek ervan. Dat wil zeggen, u kunt de bronnen van het recht van de Europese Unie evenals de verhouding van die rechtsbronnen onderling, in het bijzonder de verhouding tussen primair recht (verdragen, protocollen en beginselen) en secundair recht (richtlijnen, verordeningen en besluiten), zelf beschrijven. (1b) de verhouding van de Europese rechtsorde tot de nationale en internationale rechtsorde. In het bijzonder kunt u zelf beschrijven u hoe het recht van de Europese Unie doorwerkt in de nationale rechtsorde en het nuttig effect daarvan wordt gewaarborgd door Europeesrechtelijke doctrines zoals rechtstreekse werking en voorrang van unierecht, de plicht tot unierechtconforme interpretatie en toepassing van nationaal recht, en aansprakelijkheid van lidstaten van de Europese Unie voor schendingen van unierecht. Wat betreft de verhouding tot internationaal recht ziet u in dat unierecht in feite een bijzondere vorm is van internationaal recht en in het algemeen in overeenstemming met internationaal recht moet worden uitgelegd en toegepast en (in sommige gevallen) zelfs aan internationaal recht kan worden getoetst. (1c) de grondslagen van het recht van de Europese Unie. U weet dat de Europese Unie gegrondvest is op verdragen, die de basis vormen voor het wet- en regelgevend optreden van de Europese Unie, maar die tegelijkertijd de bevoegdheden van de Unie afbakenen (beginsel van bevoegdheidstoedeling) en de uitoefening ervan begrenzen (beginselen van subsidiariteit en evenredigheid). Verder kunt u het voortdurende en voortschrijdende karakter van het Europese integratieproces en de spanning die daarmee gepaard gaat in de verhouding zowel tussen de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie, als tussen die instellingen onderling, zelf beschrijven. (1d) de specifieke rechten (en plichten) die voortkomen uit het recht van de Europese Unie alsmede de handhaving daarvan op nationaal niveau (bij de nationale rechter) en op Europees niveau (bij het Hof). U kunt het onderscheiden karakter van private handhaving (door individuen ter bescherming van hun rechten ontleend aan unierecht) en publieke handhaving (door de Commissie als de hoeder van de Verdragen en het algemeen belang van de Unie) van unierecht, zelf beschrijven. ~ 70 ~

71 In het bijzonder kunt u zelf beschrijven wat het inhoudt dat de Europese Unie een rechtsunie is met een volledig systeem van rechtsmiddelen waarmee op Europees en nationaal niveau de effectiviteit van unierecht wordt gegarandeerd. (1e) de bredere (internationale) context waarbinnen het recht van de Europese Unie functioneert. U weet op welke wijze de Unie haar externe betrekkingen onderhoudt met andere Staten, alsmede met internationale organisaties zoals de Europese Vrijhandelsassociatie, de Raad van Europa, en de Verenigde Naties. Bovendien kunt u uw bovengenoemde kennis en inzicht in het Europees recht toepassen om juridische vragen te beantwoorden. Dit betekent dat: 2(a) u in staat bent om in groter feitencomplex van een realistische casus de juridisch relevante feiten ( het juridisch probleem ) vast te stellen, daarvoor het toepasselijk recht van de Europese Unie ( het toetsingskader ) te bepalen en vervolgens na toepassing van het recht op de feiten ( de analyse ) tot een oplossing van juridisch probleem te komen ( conclusie ). (2b) u in staat om op heldere wijze schriftelijk antwoorden te formuleren op Europeesrechtelijke vragen. In hoorcolleges en werkgroepen zal het recht van de Europese Unie aan de orde komen. Daarbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: -Instellingen en institutioneel evenwicht -Het rechtsstatelijk karakter van de Unie -Bevoegdheden en besluitvorming -Autonomie, doorwerking en volle werking van unierecht -Interne markt en unieburgerschap -Mededinging -Buitenlands en flankerend beleid -Ontwikkeling van de Europese integratie Literatuur Readers Europees recht (jurisprudentiebundel en wetgevingsbundel), verkrijgbaar via de klapperwinkel en online op nestor. F. Amtenbrink & H. Vedder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente druk), Recht van de Europese Unie ~ 71 ~

72 RGBFI00405 Fiscaal Comptabele Verantwoordingen mr. J. Scholten (coörd),drs. T. Tuinstra Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b ]. Bonuspunten in de vorm van verdediging werkgroepopdrachten (5 punten uit 100). Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Boekhouden of Bedrijfseconomie voor Fiscalisten Dit vak verschat kennis en inzicht van bedrijfseconomie en fiscaalboekhouden in relatie tot de vennootschapsbelasting. Eindkwalificaties: Na afloop van de cursus beschikt de student over de volgende vaardigheden: De student kan de fiscale jaarrekening afleiden uit de commerciële jaarrekening aan de hand van de regels voor de bepaling van de fiscale winst volgens de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Vennootschapsbelasting. De student kan de belastbare winst en het belastbaar bedrag afleiden uit de fiscale winst met toepassing van de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Vennootschapsbelasting. De student kan per balanspost verschillen tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde berekenen en kent de gevolgen daarvan voor de (toekomstige) aanslag vennootschapsbelasting. De student kent de structuur van de aangifte Vennootschapsbelasting en kan de belangrijkste posten op juiste wijze invullen in de aangifte. De student kan de belastingpositie berekenen en analyseren en is in staat deze mondeling en schriftelijk toe te lichten aan een cliënt. Daarbij kan de student de verbanden leggen tussen de belastinglast, de te verwachten aanslag winstbelasting en de latente belastingen. Bovendien kan de student aangeven met welke schattingen is gewerkt bij de berekening van de belastingpositie en kan hij eventuele fiscale risico s onderkennen en toelichten aan een cliënt die voortvloeien uit toepassing van de fiscale regelgeving. De student kan de comptabele gevolgen van (gefacilieerde) bedrijfsopvolging, fusie en splitsing verwerken in journaalposten en heeft inzicht in de gevolgen voor de commerciële en de fiscale jaarrekening van koper en verkoper. De student kan een standpunt innemen over de eventueel in de prijs te verrekenen belastinglatentie en kan deze toelichten en onderbouwen tijdens het onderhandelingsproces. De student kan de consolidatietechnieken toepassen bij de fiscale eenheid, kan de dubbeltellingen en onderlinge schuldverhoudingen uitschakelen, en heeft inzicht in intercompany transacties en intercompany pricing en kan intercompany winsten uitschakelen en invoegen. Dit vak bevat de comptabele aspecten van de vennootschapsbelasting. Centraal staat de berekening van de fiscale winst en het belastbaar bedrag. De fiscale winst wordt afgeleid uit de commerciële winst. Kennis van verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening van een BV/NV is nodig om gedetailleerd inzicht te krijgen in de belastingpositie van een BV/NV en bij de inschatting van risico s van ingenomen fiscale standpunten in relatie tot de fiscale regelgeving. Literatuur Syllabus Fiscaal Comptabele Verantwoordingen ~ 72 ~

73 RGBFI00305 Fiscale aspecten registergoederen Docent mr. ing. J.L. bij de Leij (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Verplicht: propedeuse. Het verwerven van kennis en vaardigheden aangaande de belastingheffing van onroerende zaken. Hierbij worden (delen van) de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting en de Wet waardering onroerende zaken behandeld op een niveau waarmee men in de notariële praktijk uit de voeten kan. Behandeld worden de omzetbelasting voor zover deze verschuldigd wordt ter zake van leveringen van onroerende zaken; daarbij worden ook de beperkte (zakelijke) rechten op onroerende zaken, en de diensten (zoals verhuur) van onroerende zaken behandeld. De overdrachtsbelasting - die geheven wordt ter zake van de verkrijging van onroerende zaken - wordt ook behandeld, inclusief de bepalingen die de samenloop tussen omzet- en overdrachtsbelasting regelen. Ook wordt aandacht besteed aan de inkomstenbelasting, met name de eigen woning en de mogelijkheid van rente-aftrek, en aan enige aspecten van de Wet waardering onroerende zaken. Het vak is verplicht voor de notariële studierichting. Voor degenen die ook het vak Omzet- en overdrachtsbelasting doen, levert het vak minder ect s op wegens overlap. Literatuur L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, Kluwer Deventer, laatste druk.(isbn: ), 95,00 Pocket Belastingwetten, (bijvoorbeeld Kluwer of SDU/Vermande), laatste druk., 20,00 J.C. van Straaten, Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU/Vermande, laatste druk.(isbn: ), 75,00 ~ 73 ~

74 RGMSR01406 Forensisch Bewijs mr. dr. J. Hielkema (coörd), Gastdocent(en) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges/werkgroepen; excursie NFI. Aanwezigheid verplicht. semester II Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. van het keuzevak is studenten inzicht te laten krijgen in de positie van deskundigen en hun verhouding tot de rechter. Ter verdieping en toetsing krijgen studenten onderwijs in een aantal veel voorkomende en/of omstreden forensische specialismen. Deze drie aspecten van het onderwijs moeten er in resulteren dat studenten in staat zijn om kritisch te kijken naar hoe deskundigen en rechters juridisch relevante feiten vaststellen. Bij forensisch bewijs gaat het om belastend en ontlastend materiaal dat deskundigen leveren ten behoeve van justitie (politie, Openbaar Ministerie en rechter). De inbreng van deskundigenbewijs in strafzaken wordt steeds belangrijker, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. In dit keuzevak geven docenten college over juridische aspecten van de inschakeling van deskundigen en het gebruik van deskundigenverslagen en verklaringen, en over de inhoud van een aantal forensische specialismen zoals DNA-onderzoek en toxicologie. Daarnaast is een bezoek aan het Nederlands Forensisch Instituut gepland. Literatuur Reader Forensisch bewijs; ~ 74 ~

75 RGBFI00005 Formeel Belastingrecht 1 Docent mr. N.J. Schutte (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. van het vak formeel belastingrecht 1 is de student kennis en inzicht te laten verwerven van en in twee belangrijke algemene wetten op het fiscale terrein, te weten de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Algemene wet Bestuursrecht (AWB). Na het afronden van dit vak kan de student de formeelrechtelijke regelgeving betreffende de heffing van belastingen op een concrete casus op gevorderd niveau toepassen, en deze tevens plaatsen in de context van de verhouding tussen overheid en belastingplichtige. De kernleerstukken die behandeld worden vindt u in de vakomschrijving. Op basis van de bepalingen van de AWR wordt in de meeste gevallen de belastingschuld zoals die uit de heffingswetten voortvloeit geconcretiseerd. Pas door de bepalingen uit AWR wordt het mogelijk de belastingschuld te formaliseren en daardoor vorderbaar en inbaar te maken. Daarnaast bevatten AWR en AWB in onderlinge samenhang bepalingen omtrent de rechtsgang in belastingzaken, dat wil zeggen dat zij bezwaar, beroep en beroep in cassatie regelen (het fiscale procesrecht). Tenslotte regelt de AWR het fiscale strafrecht, zowel administratief als zuiver strafrechtelijk. Kernleerstukken zijn de begrippen materiële en formele belastingschuld, aanslagregeling, fiscale administratieve boete, fiscale rechtsbescherming, bewijslastverdeling. Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges. Daarin wordt een zo compleet mogelijk overzicht van de stof gegeven en wordt de onderlinge samenhang van bepalingen geïllustreerd. De toetsing vindt plaats door middel van een essaytentamen. Literatuur mr. L.A. de Blieck e.a., Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, 10e druk 2013, Fed fiscale studieserie, Kluwer, Deventer(ISBN: ), 70,00 Pocket Belastingwetten (teksteditie) 2014 ~ 75 ~

76 RGMFI00103 Formeel Belastingrecht 2 mr. N.J. Schutte (coörd),mr. dr. R.J.C. Flach Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 3 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het vak Formeel Belastingrecht 2 is er op gericht de deelnemers kennis te laten verwerven van en inzicht te geven in het specifieke rechtsgebied van de invordering van belastingen, in de samenhang tussen heffing en invordering van belastingen en in de relatie tussen de invordering en de burgerlijke rechtsvordering. Na het volgen van het vak kunnen studenten de regels van de Invorderingswet toepassen op een concrete casus op gevorderd niveau. De studenten beheersen tevens de beginselen van de burgerlijke rechtsvordering. De kernleerstukken vindt u in de vakomschrijving. Belastingschulden dienen betaald te worden. De regels volgens welke deze betaling vrijwillig of gedwongen geschiedt zijn te vinden in de Invorderingswet en in de Algemene Wet Bestuursrecht. De nadruk ligt op de bijzondere bevoegdheden van de Ontvanger in verband met het invorderingsrecht van de fiscus. Bijzondere aandacht wordt aan de fiscale aansprakelijkheden besteed. Tevens wordt gedurende twee weken een inleiding in het civiele beslag- en executierecht gegeven. Kernleerstukken zijn de begrippen Belastingschuld, aansprakelijkheid, dwanginvordering. Literatuur A.W. Jongbloed, Executierecht (Studiereeks burgerlijk procesrecht nr. 5), Deventer: Kluwer, de meest recente druk (in de zomer van 2014 wordt de 4e druk verwacht).(isbn: ), 15,00 mr. J.J. Vetter, prof. mr. P.J. Wattel, mr. dr. A.J. Tekstra, Invordering van Belastingen, achtste druk, (Fed fiscale studieserie), Kluwer, Deventer 2012 (ISBN: ), 45,00 Pocket Belastingwetten 2013 (teksteditie). Texteditie wetgeving burgerlijk recht. ~ 76 ~

77 RGARF90105 Gelijke monniken, gelijke kappen prof. dr. M.L.M. Hertogh,dr. N.E.H.M. Zeegers,dr. S.F. Hartkamp,prof. dr. P.C. Westerman (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur interactieve hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester I a take home tentamen Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Inzicht in aard en werking van het gelijkheidsbeginsel. Sinds 1983 wordt het gelijkheidsbeginsel vergezeld van een uitdrukkelijk verbod tot discriminatie. In dit vak wordt het beginsel nader onder de loep genomen en vanuit verschillende gezichtspunten geanalyseerd. Vanuit rechtsfilosofisch perspectief wordt de vraag gesteld naar het verband tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. Wordt rechtvaardigheid niet veeleer gediend door rekening te houden met de verschillen tussen bijzondere gevallen? Vanuit sociologisch perspectief wordt de vraag gesteld naar de maatschappelijke werking van het beginsel en de manier waarop het wordt geimplementeerd, terwijl vanuit politicologisch perspectief het gelijkheidsbeginsel wordt geanalyseerd als inzet van politieke processen. Werkwijze De verschillende perspectieven worden behandeld door verschillende docenten. Tentamen in de vorm van een paper van beperkte omvang. Literatuur Syllabus. ~ 77 ~

78 RGARG70105 Geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap Docent mr. F.A.J. van der Ven (coörd) Vakgroep/sectie Rechtsgeschiedenis, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis van en inzicht in de wetenschappelijke grondslagen van de Europese continentale juridische traditie.. [Vaardigheden en attitude] Het kunnen vergelijken en beoordelen van rechtshistorische en rechtswetenschappelijke aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch en evaluatief kunnen nadenken. Het vermogen op heldere wijze schriftelijk antwoorden te formuleren op vragen omtrent de Geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap.. Het Romeinse recht heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van een gemeenschappelijke Europese juridische cultuur. In de zesde eeuw na Chr. is het gecodificeerd door keizer Justinianus, maar pas met zijn herontdekking in de elfde eeuw en de stichting van de middeleeuwse universiteiten werd het de grondslag van de traditie van het ius commune, een traditie die zelfs niet werd onderbroken door de codificaties van de negentiende eeuw. Het vak besteedt aandacht aan de factoren die hebben bijgedragen aan de vorming van deze traditie: Over welk Europa spreken wij? Hoe zag dat Romeinse recht eruit? Wat was de rol van het canonieke recht? Wat waren de concurrenten van het Romeinse recht? De ontwikkeling van de traditie wordt vervolgd tot in het recente verleden in zeven weken waarin op de colleges ook teksten worden voorgesteld als illustratie van het betoog. Speciale juridische kennis wordt niet vereist.. Literatuur P. Koschaker (NB: Boek bij de docent verkrijgbaar op het eerste college), Europa en het Romeinse Recht., 20,00 ~ 78 ~

79 RGAPR90305 Gezondheidsrecht mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt (coörd),prof. mr. dr. J.H.A.M. Hubben Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.niet-juridische studenten zie opmerkingen Dat deel van het recht dat wordt aangeduid met de term gezondheidsrecht wordt wel omschreven als het geheel van rechtsregels dat direct verband houdt met de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, bestuurs- en strafrecht alsmede internationaal recht in dat verband. van het vak is de bestudering van deze rechtsregels en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen. Inhoud & werkwijze: Via een 7-tal hoorcolleges worden centrale thema s uit het gezondheidsrecht verhelderd en bediscussieerd. Daarbij komen aan bod: 1. Inleiding gezondheidsrecht 2. Structuur & organisatie van de zorg 3. Rechten van diverse categorieën van patiënten 4. Juridische aspecten van beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg 5. Medisch aansprakelijkheidsrecht: civiel recht, strafrecht, tuchtrecht 6. Bijzondere thema s: zwangerschapsafbreking, euthanasie, hulp bij zelfdoding. Literatuur H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate, Handboek Gezondheidsrecht, Deel 1: Rechten van mensen in de gezondheidszorg, vijfde geheel herziene druk, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Jaarlijks geactualiseerde Syllabus Gezondheidsrecht met aanvullende literatuur en jurisprudentie. W.R. Kastelein, J. Legemaate, Meest recente Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht, SDU, Den Haag Zie ook Opmerkingen Niet-juridische studenten: Voor toekenning van ects geldt als eis dat het vak Inleiding Recht voor niet-juristen (AVV/minor) moet zijn behaald; ~ 79 ~

80 RGMPR00306 Goederenrecht C.S. mr. E.C.M. Wolfert,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen (coörd),mr. dr. T.F. de Jong, e.a. Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege,werkgroep 13x2 uur hoorcolleges (weken 1-13) en 4x2 uur responsiecolleges (weken 5, 8, 11 en 13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Verplicht: Burgerlijk recht 2. Het doel van het vak is de student inzicht te verschaffen in het verhaalssysteem van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de beperkte genotsrechten. Voorts wordt beoogd aan de hand van deze behandeling van de goederenrechtelijke zekerheids- en genotsrechten inzicht te verschaffen in het systeem van het goederenrecht. In dit vak wordt aandacht besteed aan het verhaalssysteem van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder ook de goederenrechtelijke zekerheidsrechten. Daarbij komen onder meer aan de orde het verhaalsrecht op goederen, de verschillende vormen van voorrang, vestiging en executie van (stil) pandrecht op zaken en vorderingen, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van reclame en (het verbod van) fiduciaire rechtsverhoudingen. Ook worden dwarsverbanden gelegd met het beslag- en executierecht en het faillissementsrecht. Naast het verhaalssysteem van Boek 3 worden de beperkte genotsrechten vooral het erfpachtrecht - en het appartementsrecht behandeld, alsmede grensfiguren tussen verbintenissen- en goederenrecht. De te bestuderen stof bouwt voort op de vakken Burgerlijk Recht 1 en 2. Werkwijze: Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en responsiecolleges (optioneel). Literatuur Eventueel nader bekend te maken literatuur. Zie daarvoor Pitlo/Reehuis-Heisterkamp, Goederenrecht, Gouda Quint, laatste druk Klapper(s) Goederenrecht c.s ~ 80 ~

81 RGAPR90306 Grondbeginselen van het Anglo-amerikaans Vermogensrecht (Common Law and Civil Law) Docent prof. mr. F. Brandsma (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 2x 7x2 uur hoorcolleges semester II b Mondeling Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.niet af te leggen door studenten die voor Anglo- Amerikaans Recht hebben gehaald. Het verwerven van kennis van en inzicht in de basisstructuur en kernbegrippen van het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht. Er bestaat in Nederland en andere landen op het West-Europese continent een aanzienlijke en nog steeds toenemende behoefte aan enige kennis van het Anglo- Amerikaanse recht. Die behoefte bestaat voornamelijk ten aanzien van het Anglo- Amerikaanse vermogensrecht. Kennis van en inzicht in de basisstructuur en kernbegrippen van het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht zijn, gelet ook op de steeds sneller voortschrijdende mondialisering van het juridische dienstenverkeer, welhaast onmisbaar voor civilisten die zich - hetzij in de praktijk van de advocatuur, hetzij in die van het bedrijfsleven - internationaal moeten oriënteren. Deze structuren en begrippen verschillen fundamenteel van die van het continentaal-west-europese privaatrecht, de civil law. Een Nederlandse jurist kan daarvan slechts een goed begrip verkrijgen, indien die worden behandeld in de termen van en in relatie tot vergelijkbare rechtsfiguren van de civil law. De student wordt daarom aan de hand van het hem vertrouwde Nederlandse civielrechtelijke begrippenapparaat ingewijd in de basisbeginselen van de common law. Uitbreiding naar 9 EC is mogelijk in de vorm van een kleine scriptie van 3 EC in het kader van het onderdeel Recht in Praktijk. Literatuur W.J. Zwalve, C.AE. Uniken Venema s Common Law & Civil Law, Den Haag 2008, 2e druk (Boom). Zie anders ook [url= ~ 81 ~

82 RGMST00106 Grondrechten mr. dr. H.G. Warmelink (coörd),dr. A.G. Hallo de Wolf Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x3 uur hoorcolleges semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het vak grondrechten bouwt voort op de elementaire kennis die is verworven in het vak Staatsrecht 1 en op de verbreding en verdieping daarvan in het vak Staatsrecht 2. Het vak heeft tot doel de student analytisch en creatief te leren denken over vraagstukken die op nationaal en internationaal niveau rond grondrechten spelen. Met de opgedane kennis en het verworven inzicht moet de student de grondrechtenaspecten van een bepaald geschil kunnen herkennen en voor dat geschil een (begin van een) oplossing kunnen vinden. In het vak wordt aandacht besteed aan de verschillende documenten waarin grondrechten/mensenrechten worden gegarandeerd en aan de bescherming die deze grondrechten op nationaal en internationaal niveau genieten. In dat verband wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van deze rechten en aan de beperkingen die op grondrechten kunnen worden aangebracht. In het verlengde daarvan worden enkele specifieke grondrechten aan een nadere analyse onderworpen. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar grondrechten die voor de Nederlandse rechtsorde van grote betekenis zijn (gelijke behandeling, vrijheidsrechten, privacy). Wie zich nog verder wil verdiepen in de internationale dimensies van de mensenrechtenporblematiek kan terecht bij het Engelstalige vak Human Rights Law en het seminar Human Rights. Literatuur Janneke Gerards (eindred.), Grondrechten, de nationale, Europese en internationale dimensie(isbn: ) Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 15e of 16e druk 2006 / 2014 Overige literatuur via Nestor Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor zijn geslaagd voor het vak Mensenrechten in Europa. ~ 82 ~

83 RGBHA00010 Vakgroep/sectie Handelsrecht mr. dr. F. Veenstra (coörd),mr. F.E. Keijzer,mr. dr. M.Y. Nethe,prof. mr. dr. H.E. Boschma,mr. P.G.F.A. Geerts Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcollege en 7x2 uur werkgroepen semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het verwerven van kennis en inzicht in het geldende recht betreffende de juridische organisatie van privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen. Daarnaast het kunnen beoordelen van vraagstukken op het terrein van het ondernemingsrecht en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken. Het verwerven van kennis en inzicht in een drietal bijzondere onderdelen van het handelsrecht, te weten het faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het intellectuele eigendomsrecht (in het bijzonder: auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht). Daarnaast het kunnen beoordelen van vraagstukken op deze terreinen en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken. De studiestof betreft de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen, te weten: eenmanszaken, personenvennootschappen, naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Daarnaast worden de belangrijkste regels en beginselen in het faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het intellectuele eigendomsrecht (in het bijzonder: auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht) uiteengezet en maken studenten kennis met de bijzondere problemen die spelen in deze drie bijzondere onderdelen van het handelsrecht. Er worden hoorcolleges en werkgroepen verzorgd. Van studenten wordt verwacht dat zij de hoor- en werkcolleges actief volgen. Dit houdt in dat zij zich terdege voorbereiden door bestudering van de vooraf opgegeven literatuur en jurisprudentie. In het leerboek over het ondernemingsrecht zijn casus opgenomen die voor een deel tijdens de colleges worden besproken. Voor de onderdelen faillissementsrecht, verzekeringsrecht en intellectueel eigendomsrecht worden casus op Nestor geplaatst die tijdens de colleges worden besproken. Opmerkingen Studenten oude stijl hebben volgens de overgangsregeling de keuze om het vak Handelsrecht in blok 2 (semester 1 b) of blok 4 (semester II b) te volgen. Bij de roostering van het vak Handelsrecht is er vanuit gegaan dat studenten oude stijl Handelsrecht (Handelsrecht A en B) in blok 2 (semester 1 b) doen i.v.m. de roostering van de Studentenrechtbank in blok 3 en 4 (semester II). ~ 83 ~

84 RGAPR90405 Huurrecht mr. F.J. Vonck,mr. A.M. Kloosterman (coörd),prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Huurrecht is een vak met een dogmatische inslag, waarbij leerstukken uit het algemene vermogensrecht worden toegepast op het specifieke terrein van het huurrecht. Anderzijds is het een vak met een zeer praktische inslag, waarbij de problematiek van alledag speelt. stelling is: het verwerven van inzicht in het systeem, de regelgeving en rechtspraak. het kunnen toepassen daarvan op concrete casusposities. Naast de algemene bepalingen die gelden voor alle huurovereenkomsten, wordt afzonderlijk ingegaan op de huur van woonruimte en bedrijfsruimte. Op het vlak van de woonruimte wordt bijv. de overlastproblematiek behandeld, de huur voor bepaalde tijd en de opzegging op grond van dringend eigen gebruik (kan een ouder die een huis in Groningen heeft en dat heeft verhuurd, rechtsgeldig de huur opzeggen omdat zoon of dochter in Groningen komt studeren?). Ook wordt besproken welke (onderhouds)plichten voor rekening van de verhuurder danwel de huurder komen. Stilgestaan wordt verder bij het huurprijzenrecht (betaal ik voor mijn (studenten)kamer niet een te hoge huurprijs?) Eveneens komen onderhuur en medehuur ter sprake. Bij de bespreking van de huur en verhuur van bedrijfsruimte komt o.a. aan de orde de problematiek met betrekking tot de supermarktketens, de zgn. winkel-in-winkel-verhuur (d.w.z. AH, die in het door haar gehuurde pand de vlees- en versafdeling aan een afzonderlijke onderneming heeft verhuurd en besluit de versafdeling zelf te gaan exploiteren). Het vak huurrecht is voor de rechtspraktijk van groot belang, in het bijzonder voor diegenen die een loopbaan in de advocatuur ambiëren. De maatschappelijke impact van het vak komt bij alle genoemde onderdelen ter sprake. Literatuur Kloosterman, Rossel en Rozeboom, Hoofdlijnen in het Huurrecht, Deventer: Kluwer, meest recente druk. A.M. Kloosterman, Jurisprudentie Huurrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, meest recente uitgave. S.R. Damminga & R.M. Mussaeus, Wetgeving Huurrecht en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri, meest recente uitgave. ~ 84 ~

85 RGBPR00307 ICT Contracten Docent mr. E.D.C. Neppelenbroek (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 7 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Toetsvorm schriftelijk, bij minder dan 12 recidivisten is de herkansing mondeling. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Burgerlijk Recht 2 De doelstelling van het vak ICT Contracten is studenten kennis en inzicht te geven in de regelgeving en rechtspraktijk met betrekking tot digitale overeenkomsten en automatiseringscontracten. Studenten moeten de voor de onderwerpen van het vak ICT-contracten relevante regels kunnen toepassen en beoordelen in een schriftelijk/mondeling tentamen. In deze cursus wordt ingegaan op digitaal contractenrecht. Centraal staat de nationale privaatrechtelijke regelgeving, maar ook wordt aandacht besteed aan internationale wetgeving en in de praktijk gehanteerde (model)contracten. Het eerste hoofdonderwerp is de digitale overeenkomst. Onder meer zal worden ingegaan op: - informatieplichten voor digitale aanbieders - totstandkoming van de digitale overeenkomst - de kwetsbare positie van de consument - elektronische betaling. Het tweede hoofdthema is het automatiseringscontract. Belangrijke onderwerpen in dit verband zijn: - juridische kwalificatie van software(overeenkomsten) - totstandkoming van automatiseringstrajecten - mislukte automatisering en aansprakelijkheid. De cursus bestaat uit zeven hoorcolleges. Literatuur Wordt later bekend gemaakt. ~ 85 ~

86 RGARI70110 Informaticarecht voor niet-juristen prof. mr. dr. H. Prakken,mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh,dr. mr. M.H. Paapst (coörd) Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel alleen extern Omvang (ECTS) 10 hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WObachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. Het vak Informaticarecht voor niet-juristen heeft als doel om studenten met een achtergrond in informatie- en communicatietechnologie (ICT) kennis te laten maken met de belangrijkste aspecten van het informatica- en Internetrecht. Met het groeiende economisch belang van de ICT worden ook de juridische aspecten van zaken als elektronische handel, automatiseringscontracten, intellectuele eigendom van software en content, computercriminaliteit en beveiliging belangrijker. Automatiseringsdeskundigen moeten enig begrip van deze onderwerpen hebben om de juridische knelpunten te onderkennen en de invloed van het juridische kader op hun latere werkzaamheden te kunnen inschatten. Informaticarecht voor niet-juristen wordt als Algemeen Vormend Vak aangeboden aan alle niet-rechtenstudenten. Enige kennis van informatie- en communicatietechnologie is gewenst. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Intellectuele eigendom van software Internetrecht Domeinnamen en merkenrecht De automatiseringsovereenkomst Verkoop via internet Aansprakelijkheid voor software Computercriminaliteit Literatuur Engelfriet, A, De wet op internet (ISBN: ), 25,00 Vey Mestdagh, C.N.J. de, Dijkstra, J.J. & Huisjes, S.C., ICT Recht voor de praktijk(isbn: ), 35,00 Paapst, M.H. (Uitgever: Ars Aequi), Wettenbundel Internetrecht (Meest recente editie) ~ 86 ~

87 RGMHA00105 Vakgroep/sectie Informatie- en Mediarecht Gastdocent(en),mr. P.G.F.A. Geerts (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende informatieen mediarecht. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het informatie- en mediarecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. In de colleges komen diverse rechtsgebieden ter sprake, maar ook zal er gekeken moeten worden naar het politiek, maatschappelijk en economisch substraat. Kortom: hoe zit de informatie- en mediawereld in elkaar en hoe kan een jurist er een zinnige rol in spelen? hoe is de toegang tot vormen van telecommunicatie geregeld wat is de greep van de publieke sector, het publiek, de private sector, de commercie op nieuwe vormen van communicatie: satelliet, kabel, internet etc. hoe geeft de overheid vorm aan de zorg voor een publiek bestel, waarin de vrijheid van meningsuiting weerspiegeld wordt welke beschermings- en exploitatievormen zijn er voor audiovisuele producten (specifieke aspecten van auteursrecht rond film en formats ; maar ook andere beschermingssystemen via portretrecht en oneerlijke mededinging) welke regels gelden voor het maken van reclame hoe kan worden opgetreden tegen het illigaal downloaden van muziek, films en e- books en wat is de positie van ISP s in dit geheel hoe ontwikkelt zich de positie van de journalist: grenzen van de vrijheid (verborgen camera, privacy), zeggenschap van journalisten in de mediaorganisatie, met name bij de exploitatie van hun producten aspecten van vrije mededinging en kartelpolitiek (in het bijzonder aspecten van EG-recht)Aan actualiteiten zal ruim aandacht worden gegeven. Vrijwel alle colleges worden gegeven door gastdocenten. Zij zijn allen werkzaam in de praktijk en gespecialiseerd in hun collegeonderwerp. Literatuur F.W. Grosheide, Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht (ISBN: ) Mogelijk een actualiteitenklapper Rechtspraak Media- en Informatierecht, Ars Aequi (laatste druk), 19,50 P.G.F.A. Geerts en E.R. Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame, Kluwer-Deventer Opmerkingen Erratum : Er is extra literatuur voorgeschreven, namelijk het boek Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht. ~ 87 ~

88 RGMBE01906 Informatiegrondrechten Docent mr. A.M. Klingenberg (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Bonuspunten in de vorm van te maken opdrachten Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.niet af te leggen door studenten die voor ICT, Grondrechten & Overheid hebben gehaald. De doelstelling van het vak Informatiegrondrechten is kennis van en inzicht in het nationale, internationale en het Europese recht, als afzonderlijke rechtsgebieden alsmede in hun verhouding tot het nationale recht, met betrekking tot de informatiegrondrechten, met een nadruk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het in hun onderlinge samenhang kunnen beoordelen van de positiefrechtelijke en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken; het vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen. In het vak Informatiegrondrechten worden de volgenden onderwerpen behandeld. Allereerst de twee informatiegrondrechten: de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (communicatiegeheim, privacy). Het grensoverschrijdende karakter van communicatie met ICT-technieken, en derhalve de potentieel grotere impact en de moeilijkere identificatie van de bron van meningsuitingen, evenals het digitaliseren van persoonsgegevens en het toenemen van de mogelijkheden om deze gegevens te gebruiken en te combineren roepen nieuwe rechtsvragen op. De verschillende aspecten van het recht op privacy en de bescherming daarvan komen uitgebreid aan de orde. De internationale (inclusief de Europese) dimensie van deze grondrechten worden uitgebreid behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de informatieverplichtingen van de overheid. Literatuur Ars Aequi Jurisprudentiebundel Informatiegrondrechten 1976/2013(ISBN: ) mr. H.R. Kranenborg, prof. mr. L.F.M. Verhey, Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief(isbn: ) ~ 88 ~

89 RGBFI00210 Inkomstenbelasting prof. dr. J.N. Bouwman,prof. mr. dr. R.M. Freudenthal,mr. ing. J.L. bij de Leij (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Belastingrecht 1 Kennis en inzicht Het verwerven van kennis van en inzicht in de inkomstenbelasting voor wat betreft: - de subjectieve belastingplicht; - het inkomensbegrip van werknemers, resultaatgenieters (overige werkzaamheden), grootaandeelhouders en beleggers; - het inkomensbegrip voor periodieke uitkeringen, en de mogelijkheden voor premieaftrek; - het inkomensbegrip voor de eigen woning, en de mogelijkheden voor rente-aftrek; - de heffingskortingen; en - de doorwerking van het Europese recht. De inkomstenbelasting van ondernemers komt niet aan de orde in het vak Inkomstenbelasting maar wordt bestudeerd in het vak Winst. Vaardigheden en attitude Het kunnen toepassen en beoordelen van de voor het vak Inkomstenbelasting relevante inkomstenbelastingregels alsmede het schriftelijk kunnen beantwoorden van vragen over voor de inkomstenbelasting relevante onderwerpen. Bij het vak Inkomstenbelasting staat de Wet inkomstenbelasting 2001 centraal. Aan de orde komt wie belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (de subjectieve binnenlandse en buitenlandze belastingplicht). Een belangrijk deel van het vak is gewijd aan het inkomensbegrip zoals dat geldt voor niet-ondernemers. In dit verband komen aan de orde het inkomen uit buiten onderneming verrichte arbeid, uit periodieke uitkeringen, uit de eigen woning, uit aandelen (gehouden door grootaandeelhouders of door beleggers), uit verzekeringen en andere beleggingen. Voorts wordt ingegaan op het voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kenmerkende boxensysteem met de daarbij behorende belastingtarieven. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het systeem van de heffingskortingen, de aanslagregeling en de invloed van het Europese recht op de inkomstenbelasting. Bij het vak inkomstenbelasting wordt voortgebouwd op de kennis verworven bij Belastingrecht 1 en bij Winst. Werkwijze: Hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges, waarin opdrachten worden behandeld. Literatuur Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Wetteksten Verzameling Belastingwetten, SDU, laatste druk., 20,00 Sillevis/Van Kempen/Van Westen, Studenteneditie Inkomstenbelasting, vastbladig, Kluwer, laatste druk., 79,00 ~ 89 ~

90 RGMCR01106 Inleiding Criminologie Docent dr. M. Althoff (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 6x2 uur hoorcolleges (weken 1-6) semester II b Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Eindkwalificaties (eindtermen van het vak) Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: kennis van de belangrijkste begrippen uit de criminologie inzicht in de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing begrip van de meerwaarde van de criminologie boven monodisciplinaire benaderingen kennis van beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek Het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema s waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding: Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken Criminologie, politiek en beleid Het domein van de criminologie Aard en omvang van criminaliteit Beeldvorming rond criminaliteit Verklaringen voor criminaliteit Slachtofferproblematiek Reacties op criminaliteit Literatuur Klapper (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Opmerkingen De herkansing zal in dezelfde periode plaatsvinden als de eerste kans. U kunt ook deelnemen in semester 1a of 2b en heeft recht op 2 tentamenkansen. ~ 90 ~

91 RGBRI00505 Inleiding IT-Recht mr. A.M. Klingenberg,dr. mr. M.H. Paapst,mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (coörd),prof. mr. dr. B.F. Keulen,mr. E.D.C. Neppelenbroek Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Niet af te leggen door studenten die voor het vak Inleiding Informaticarecht hebben gehaald. Informatie en communicatie technologie heeft een dermate ingrijpende invloed op ons dagelijks leven dat elke jurist van de nieuwe rechtvragen die dit oproept op de hoogte moet zijn. Dit vak geeft studenten een overzicht van de toenemende invloed van technologie en de belangrijkste rechtsvragen die hiermee samenhangen. In dit vak komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: 1. De invloed van technologie op het recht. Bijvoorbeeld het grensoverschrijdende karakter van het internet en de anonymisering van de internetgebruiker. 2. Privaatrechtelijke aspecten van informatietechnologie. Bijvoorbeeld ICT contracten en aansprakelijkheid voor informatie. 3. Bedrijfsrechtelijke aspecten van informatietechnologie. Bijvoorbeeld eigendom van informatie en belastingheffing op het internet. 4. Bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke aspecten van informatietechnologie. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, privacy en openbaarheid van bestuur. 5. Strafrechtelijke aspecten van informatietechnologie. Bijvoorbeeld diefstal van virtuele goederen, virussen en hacking. Literatuur Paapst, M.H. (red.), Ars Aequi Wettenbundel Internetrecht (meest recente editie), 25,00 Nader bekend te maken literatuur Syllabus Inleiding IT-recht(ISBN: klapperwinkel) ~ 91 ~

92 RGBPW00105 Inleiding Politicologie prof. dr. G. Voerman,dr. H.A.M. Weyers,dr. N.E.H.M. Zeegers (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis en inzicht Studenten verwerven kennis van en inzicht in de belangrijkste concepten, theorieën en onderwerpen in de politicologie. In het eerste inleidende deel van de collegereeks komen begrippen aan de orde als het politieke proces, (de-)politiseren, beleidsnetwerken, governance en legitimiteit. Deze begrippen worden in verband gebracht met staatsorganen als regering, parlement en rechterlijke macht alsmede met de verhoudingen en interacties tussen deze staatsorganen, maatschappelijke organisaties en burgers. In het tweede deel van de collegereeks wordt de aandacht gericht op de sociale context van het politieke proces en het begrip macht. Thema s als sociale scheidslijnen, politieke participatie, verkiezingen, belangengroepen, politieke partijen, politieke cultuur en politieke socialisatie worden in dit verband geanalyseerd. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen Nederland en andere landen. Bovendien wordt ingegaan op de vraag naar de machtsverdeling in een maatschappij en de verschillende manieren waarop dit onderzocht kan worden. Tenslotte komen in het laatste deel van de collegereeks begrippen aan de orde als natiestaat en internationalisering. De rol en functie van de natiestaat wordt in het bredere verband geplaatst van processen van regionalisering, globalisering en de ontwikkeling van een Europees politiek beleid. Studenten kunnen via Nestor de hoofdlijnen van de hoorcolleges verkrijgen. Literatuur Andrew Heywood., Politics, Palgrave, 2013 (Fourth edition)(isbn: ) ~ 92 ~

93 RGASR90205 Inleiding Psychiatrie voor Juristen Docent prof. dr. J.W. Hummelen Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis hebben van psychiatrische stoornissen die gepaard kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag of gevaar voor zichzelf of voor anderen. Kennis nemen van de forensische aspecten die bij deze stoornissen een rol kunnen spelen. Binnen de juridische praktijk kan men geconfronteerd worden met gedrag waarbij een psychiatrische stoornis een rol speelt. Als jurist is kennis van het gedrag nodig om de client of verdachte te kunnen begrijpen en om daar bij de bejegening rekening mee te houden. Tevens is deze kennis een vereiste om gedragsdeskundige rapportages kritisch te beoordelen. Ook is kennis van psychiatrische stoornissen een voorwaarde om zich een beeld te vormen van mogelijk toekomstig grensoverschrijdend gedrag, zoals relevant is bij procedures betreffende verplichte psychiatrische zorg. In dit college worden de belangrijkste stoornissen besproken waarmee juristen in de praktijk te maken kunnen krijgen. De nadruk ligt daarbij op de beschrijving van hoe stoornissen zich op gedragsniveau kunnen manifesteren. Het gaat om stoornissen die gepaard kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag of die een gevaar kunnen inhouden voor de betrokkene zelf of voor anderen. De behandelmogelijkheden worden beknopt bespoken. Aandacht wordt gegeven aan de raakvlakken tussen de psychiatrische invalshoek en die van het recht De opzet is die van een hoorcollege. Literatuur J.W.Hummelen & M.W.Hengeveld, Psychiatrie voor juristen (ISBN: ), 38,00 ~ 93 ~

94 RGAAR70105 Inleiding Recht voor niet-juristen Docent mr. A.J. Wierenga (coörd) Vakgroep/sectie Algemene Rechtswetenschap, tel extern, b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege semester 1a live 7x2 hoorcolleges, extra service: online colleges in semester 1b (via nestor beschikbaar) 7x2 hoorcolleges semester I a schriftelijk (meerkeuze) Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.niet toegankelijk voor RechtenstudentenNietrechtenstudenten: verplicht: propedeuse van de eigen faculteit; Bij dit vak verwerven studenten kennis van en inzicht in de algemene systematiek van het geldende recht en de samenhang van de onderscheiden rechtsgebieden. Zij verkrijgen inzicht in de maatschappelijke betekenis van het recht. Studenten raken vertrouwd met de grondslagen van het staatsrecht, bestuursrecht,privaatrecht, strafrecht en het internationale en Europese recht. Dit geschiedt zoveel mogelijk aan de hand van actuele voorbeelden uit de praktijk. Het onderwijs wordt gegeven in het eerste semester (1a) in de vorm van een zevental hoorcolleges en als extra service kunnen de colleges online worden gevolgd in semester 2b. Het vak heeft een studielast van 5 EC s. Literatuur J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse Recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, laatste druk., 60,00 Wettenklapper (via Nestor beschikbaar) ~ 94 ~

95 RGBRF00005 Inleiding Rechtsfilosofie S.M.N. Fikkers LLM.,dr. S.F. Hartkamp,prof. mr. dr. A.R. Mackor,prof. dr. P.C. Westerman (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 werkgroep,hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b opdracht(en), Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis hebben van verschillende mogelijke concepten van `recht Kritisch leren nadenken over de verhouding tussen recht, moraal en politiek Herkennen van assumpties die ten grondslag liggen aan normatieve posities Toepassen van abstracte theorieeën op concrete juridische en politieke kwesties In dit college wordt het recht vanuit een extern filosofisch perspectief onderzocht en geproblematiseerd. De volgende vragen komen daarbij aan de orde: 1. Wat verstaan we onder recht en op welke wijze kunnen rechtsregels worden onderscheiden van overige sociale regels? 2. Wat is de taak van de wetgever? 3. Wat doet de rechter en wat zou zijn rol moeten zijn? 4. Wat en waartoe mag de overheid straffen? 5. Op grond van welke criteria kan recht rechtvaardig worden genoemd? Literatuur Pauline Westerman, Recht als Raadsel: een inleiding in de rechtsfilosofie, Antoine Paris, Zutphen ~ 95 ~

96 RGBRI00005 Inleiding Rechtsinformatica Docent mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (coörd) Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 werkgroep,hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b opdracht(en), Bonuspunten in de vorm van aanwezigheid en opdrachten bij de werkgroepen. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Dit vak geeft een inleiding op de psychologische aspecten van recht en rechtsvinding. De nadruk ligt niet op de vraag wat is het geldende recht?, maar op de vraag hoe juristen tot hun juridische oordelen en beslissingen komen. In dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 1. Wat is juridische kennis? 2. Hoe passen mensen juridische kennis toe? 3. Welke rol speelt de menselijke cognitie hierbij? 4. Wat is de betekenis van creativiteit, intuitie en inlevingsvermogen? 5. Zijn kunstmatig intelligente systemen een goed model van deze psychologische kenmerken? 6. Hoe kunnen deze modellen worden gebruikt om de juridische praktijk te verbeteren? Literatuur Dijkstra, J.J. & Vey Mestdagh, C.N.J de, ICT in de rechtspraktijk, Boom, Den Haag.(ISBN: ), 22,00 Syllabus Inleiding Rechtsinformatica. ~ 96 ~

97 RGBRF00205 Inleiding Rechtssociologie prof. dr. M.L.M. Hertogh (coörd),dr. H.A.M. Weyers Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x2 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen semester II b opdracht(en), Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis en inzicht Het verwerven van kennis en inzicht in relevante kernbegrippen- en concepten uit de rechtssociologie; inzicht in de problemen die zich bij rechtsvorming voordoen. Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan de orde: - Wanneer heeft wetgeving de bedoelde effecten? - Hoe verhoudt zich het recht tot andere vormen van regulering (bv. informele sociale controle)? - Welke rol speelt het contractenrecht in de verhoudingen tussen bedrijven? - Onder welke omstandigheden kan bemiddeling een alternatief zijn voor rechtspraak?- Vaardigheden en attitude Het kunnen toepassen van kernbegrippen- en concepten uit de rechtssociologie. Het in hun onderlinge samenhang kunnen beoordelen van de positiefrechtelijke en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken. Dit vak biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologische benadering van het recht. Terwijl men in de rechtenstudie veelal vanuit het recht kijkt naar de maatschappij, is in dit vak het perspectief omgekeerd en kijkt men vanuit de maatschappij naar het recht ( Recht van onderop ). De nadruk ligt niet op de vraag wat is het geldend recht?, maar op het feitelijke functioneren van het recht in de maatschappelijke praktijk. Aan de hand van onder meer klassieke teksten uit de rechtssociologische literatuur en enkele films worden kernthema s uit de rechtssociologie belicht. Inzichten uit de rechtssociologie zullen hierbij telkens worden gekoppeld aan concrete voorbeelden uit de (juridische) actualiteit. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de sociale werking van recht. Hoe is het mogelijk dat een wet invloed zou kunnen hebben op gedrag? En: Welke factoren zijn daarbij van belang? Werkwijze: hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges waarin waarin de stof op een actieve manier (m.b.v. van films, casus en opdrachten) wordt toegepast. Tentamen: Het tentamen bestaat uit enkele korte vragen en een langere essay-vraag. Het tentamen is open boek, d.w.z. de leesstof, eigen aantekeningen enz. mogen gebruikt worden. Literatuur Wordt bekend gemaakt op Nestor. ~ 97 ~

98 RGBHA00005 Vakgroep/sectie Inleiding Sociaal Recht prof. mr. dr. S.S.M. Peters (coörd),prof. dr. G.J. Vonk Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester II a schriftelijk (meerkeuze) Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Na afronding van het vak heeft de student kennis en inzicht verworven in: - de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht - de samenhang tussen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht - het internationale en Europese sociaal recht. De student is in staat de verworven kennis toe te passen op sociaalrechtelijke vraagstukken. Voor velen is het verrichten van betaalde arbeid een belangrijke dagelijkse bezigheid. Meestal gebeurt dat onder toezicht van een ander, in een groter verband, dat wil zeggen in een onderneming. De vragen en complicaties die daaruit voortkomen worden in het vak Inleiding Sociaal Recht aan de orde gesteld. Voorts wordt ingegaan op de (inkomens)voorzieningen waarop een beroep kan worden gedaan ingeval van inactiviteit, zoals bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het vak is (daarom) onderverdeeld in een deel arbeidsrecht (7 hoorcolleges over arbeidsovereenkomstenrecht en collectief arbeidsrecht) en een deel socialezekerheidsrecht (4 hoorcolleges). Voorts is er een college over internationaal en Europees sociaal recht met bijzondere aandacht voor grondrechten. Tijdens de colleges worden dwarsverbanden tussen beide onderdelen belicht. Het vak Inleiding Sociaal Recht legt de basis voor latere werkzaamheden op deze rechtsgebieden in de praktijk. Veel mogelijkheden dienen zich aan: advocatuur, rechterlijke macht en bedrijfsleven. Daarnaast kan worden gedacht aan overheidsinstanties en aan werkgevers- en werknemersorganisaties. Studenten die zich (willen) specialiseren in het arbeidsrecht en in het socialezekerheidsrecht kunnen keuzevakken op dit terrein volgen. Het vak Inleiding Sociaal Recht biedt een goede basis voor de vakken: Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief arbeidsrecht, Seminaar Onderneming en Arbeid, Ambtenarenrecht, Sociaal zekerheidsrecht, European labour law en International Labour Law Literatuur G.J. Vonk, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk Bakels, Asscher Vonk en Bouwens, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Kluwer, laatste druk ~ 98 ~

99 RGASR70205 Inleiding Strafrecht voor niet-juristen Docent mr. dr. N.J.M. Kwakman (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel extern, b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WObachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. In dit vak zal een aantal centrale leerstukken van materieel en formeel strafrecht worden behandeld. Het materiële strafrecht beschrijft welke gedragingen strafbaar zijn, en bepaalt welke sancties kunnen worden opgelegd; het formele strafrecht is het procesrechtelijke deel van het strafrecht. Hoewel het strafrecht van oudsher in deze twee delen is opgesplitst, is een zinvolle bestudering van het ene deel alleen mogelijk als daarbij de centrale beginselen van het andere deel worden betrokken. Beide delen zullen dan ook min of meer geïntegreerd worden behandeld. In dit vak ligt het accent op het kennismaken met, en het verwerven van inzicht in deze leerstukken en de betekenis daarvan in de dagelijkse strafrechtspraktijk Aan het eind van de cursus worden de studenten geacht de verworven (basis)kennis te kunnen toepassen op eenvoudige casusposities. Daartoe dienen ze in staat te zijn a) deze casusposities te analyseren en te ontrafelen in juridisch relevante (sub)vragen, b) het daarop betrekking hebbende relevante recht te inventariseren en te selecteren, c)de daarin besloten liggende regels, criteria en voorwaarden te kunnen toepassen op de vraagstelling of de casus. Voorts dienen ze helder en begrijpelijk te kunnen verwoorden en te beargumenteren hoe ze tot de oplossing van de casus zijn gekomen. In het tentamen (essayvragen) ligt - naast het toetsen van kennis van, en inzicht in de behandelde leerstukken - het accent op het toetsen van deze vaardigheden. Centraal staat de bestudering van (o.a.) de volgende onderwerpen: de voorwaarden voor strafbaarheid van personen de structuur van het strafbare feit de opbouw van de delictsomschrijving de delictsbestanddelen opzet, culpa en causaliteit de strafuitsluitingsgronden uitbreiding en beperking van de strafbaarheid dagvaarding en tenlastelegging het model van de behandeling ter terechtzitting bewijsrecht de beraadslaging in raadkamer het vonnis. het arsenaal van straffen en strafrechtelijke maatregelen de vervolgingstaak van het openbaar ministerie. Literatuur D.H. de Jong en G. Knigge, Ons Strafrecht 1; het materiele strafrecht. 14e druk. Ook te gebruiken voor andere vakken van deze minor.(isbn: ), 32,00 D.H. de Jong en G. Knigge, Teksten Strafvordering(digitaal). Hoeft niet te worden aangeschaft Vragenbundel en jurisprudentie-literatuurbundel, verkrijgbaar bij de klapperwinkel.op tijd bestellen! Wettenbundel. Ook verplicht voor andere vakken van deze minor. ~ 99 ~

100 RGAHA90206 Vakgroep/sectie Insolventierecht mr. dr. M.Y. Nethe (coörd),prof. mr. M.L. Lennarts Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges (weken 1-13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Geadviseerd: Handelsrecht. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende insolventierecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Handelsrecht B. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het insolventierecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het insolventierecht regelt de verhouding van door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkerende schuldenaren tot hun schuldeisers. In dit vak wordt eerst aandacht besteed aan de mogelijkheden voor de schuldenaar om buiten een insolventieprocedure om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Daarna worden de verschillende insolventieprocedures behandeld, nl. de schuldsanering voor natuurlijke personen, de surseance van betaling en het faillissement. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn: * De gevolgen die de opening van deze procedures hebben voor de positie van degenen die partij zijn bij overeenkomsten met de insolvente schuldenaar * De positie van schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht dan wel een retentierecht na opening van een insolventieprocedure * De positie van de fiscus na opening van een insolventieprocedure * Taken en aansprakelijkheid van de faillissementscurator Faillissementspauliana en verrekening in faillissement Vereffening van de boedel Grensoverschrijdende insolventieprocedures Literatuur Verzameld door R.D. Vriesendorp, Deventer, Kluwer, laatste druk., Aanbevolen: Arresten insolventierecht, met annotaties t.b.v. het onderwijs en de praktijk. J.B. Huizink, Insolventie, laatste druk ~ 100 ~

101 RGMHA00506 Docent Vakgroep/sectie Intellectuele Eigendom mr. P.G.F.A. Geerts (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges (weken 1-13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende recht betreffende de intellectuele eigendom door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Handelsrecht B. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk betreffende de intellectuele eigendom relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het intellectuele eigendomsrecht omvat de onderdelen merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, modellenrecht, databankrecht, chipsrecht, octrooirecht, kwekersrecht en het recht betreffende de ongeoorloofde mededinging. Op het terrein van de intellectuele eigendom volgen de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Het spreekt dan ook voor zich dat tijdens de colleges, mede aan de hand van praktijkgevallen, volop aandacht besteed zal worden aan actuele ontwikkelingen. Die zijn er volop: piraterij, genetische manipulatie, softwarebescherming, muziek op internet, domeinnamen,beschermingsomvang van merken en de bescherming van productvormgeving. Literatuur Eventueel Actualiteitenklappers., 75,00 Drucker-Bodenhausen, Wichers Hoeth., Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer, laatste druk onder redactie van Ch. Gielen, 64,00 Geerts/Van der Kooij/Quaedvlieg, Rechtspraakbundel Intellectuele eigendom, Sdu, laatste druk, 86,00 Geerts/Van der Kooij, Wetgevingsbundel Intellectuele eigendom, Sdu, laatste druk, 19,00 ~ 101 ~

102 RGMFI00306 Internationaal en Europees Belastingrecht prof. dr. I.J.J. Burgers (coörd),mr. M.J. de Vries Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 5x4 uur hoorcolleges in semester 2a semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Verplicht: Belastingrecht 1. Het op masterniveau brengen van de kennis van de studenten over internationaal en Europees belastingrecht. Dit vak vormt een verdieping en verbreding van de in de bachelorfase opgedane kennis op dit gebied. Na afloop van deze cursus heeft de student diepgaande kennis van het internationaal en Europees belastingrecht en de wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt met name ingegaan op woon- en vestigingsplaats, winsttoerekening, toerekening inkomsten uit onroerend goed, arbeidsinkomsten, dividend, interest, royalty s, vervreemdingswinsten, non-discriminatie, gebruik en misbruik van belastingverdragen, onderling overleg en arbitrage, internationale bijstandsverlening en de verhouding Europees recht en internationaal belastingrecht. De student kan: - theoretische vraagstukken beantwoorden betreffende de redenen waarom staten er voor in belastingverdragen opgenomen bepalingen, de mate van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid die met deze bepalingen wordt bewerkstelligd alsmede de effectiviteit van de bepalingen; - meer complexe practische vraagstukken omtrent internationaal en europees belastingrecht beantwoorden. Literatuur Enkele artikelen(wordt nader aangegeven op Nestor) Pocket met Teksten Belastingverdragen en Europees Recht, uitgever naar eigen keuze (bijvoorbeeld Licent of Kluwer), 69,00 I.J.J. Burgers (ed.), e.a., Wegwijs in het internationaal en europees belastingrecht, SdU/Vermande, laatste druk, 72,15 ~ 102 ~

103 RGMSR01506 Internationaal en Europees Strafrecht mr. dr. K.K. Lindenberg (coörd),mr. dr. W.F. van Hattum,prof. mr. dr. W.N. Ferdinandusse Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 2-13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Beoogd wordt de student kennis te laten maken met de plaats en de bijzondere aard van het internationaal strafrecht. Hij zal in staat zijn concrete rechtsvormen te plaatsen binnen het vakgebied, te werken met de gelaagdheid van de normering in het vakgebied en de uitwerking van beginselen te herkennen. Tevens zal hij de bijzondere rechtsvormen een plaats kunnen geven. De student krijgt inzicht in de onderlinge verhouding en uitwisselbaarheid van rechtshulpvarianten. In de colleges en de literatuur wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Kennismaking met het vakgebied; indeling; historische ontwikkeling Rol van verdragsrecht; uitwerking van beginselen Jurisdictierecht Inleiding in het rechtshulprecht Ontwikkelingen van internationale strafrechtelijke aard in EU verband Rechtshulpverkeer buiten het EU kader Het rechtshulprecht toegepast op verzoeken aan Nederland: uitlevering en overlevering, vervolgingsoverdracht, executieoverdracht en kleine rechtshulpde student verwerft vaardigheid in het werken met het Nederlandse rechtshulprecht door middel van de bestudering van en oefening met concrete rechtshulpvarianten. Literatuur Aanvullende literatuur wordt voorafgaande aan het vak bekendgemaakt. Additional literature will be announced before the start of the course. Syllabus Internationaal strafrecht Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor het vak Internationaal Strafrecht hebben gehaald. ~ 103 ~

104 RGMPR00506 Internationaal Privaatrecht prof. mr. dr. M.H. ten Wolde (coörd),mr. J.G. Knot Vakgroep/sectie Internationaal Privaatrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het vak beoogt studenten een algemene inleiding in het Nederlandse Internationaal Privaatrecht te verschaffen. Na afronding van het vak hebben studenten kennis van en inzicht in de geschiedenis, de algemene leerstukken en de werking van het internationaal privaatrecht. Bovendien kunnen zij in grensoverschrijdende casusposities de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het door deze toe te passen recht alsmede de mogelijkheden van erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in Nederland beoordelen. In internationale gevallen is het niet altijd vanzelfsprekend dat het Nederlandse recht van toepassing is of dat de Nederlandse rechter bevoegd is over een geschil te oordelen. Over de vraag wanneer dit wel en wanneer dit niet het geval is, beslissen regels van internationaal privaatrecht (IPR). IPR kan worden omschreven als nationaal recht dat erop is gericht problemen die voortvloeien uit de samenloop van nationale rechtstelsels bij internationale privaatrechtelijke rechtsverhoudingen te reguleren. Het omvat regels inzake de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter (internationaal jurisdictierecht), inzake de vraag naar het toepasselijke recht (conflicten- of verwijzingsrecht) en regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen (internationaal executierecht). Steeds vaker ook komen deze regels in geharmoniseerde vorm in verordeningen vanuit Brussel tot ons. Door de groei van het internationale rechtsverkeer wordt de Nederlandse jurist (rechter, notaris, advocaat etc.) steeds vaker geconfronteerd met vragen van internationaal privaatrecht. Een gedegen kennis van dit vakgebied is dan ook van belang. Literatuur M.H. ten Wolde J.G. Knot, Internationaal Nederlands Privaatrecht. Bundel Wetten, Vedragen en Verordeningen / Let op: uitsluitend te verkrijgen via de klapperwinkel(isbn: editie 2013) M.H. ten Wolde, Internationaal Privaatrecht / Let op: uitsluitend te verkrijgen via de klapperwinkel.(isbn: editie 2013) Zie ook [url= Wettenbundel 2014/2015 ~ 104 ~

105 RGBIR00005 Internationaal Publiekrecht e.a.,prof. dr. M.M.T.A. Brus (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I a Dit vak geeft een algemene, brede introductie in het internationaal publiekrecht. Het doel is studenten inzicht te geven in de belangrijkste leerstukken en te laten zien op welke wijze het internationale recht van algemeen belang is om (ontwikkelingen in) het nationale recht te begrijpen. Het vak richt zich op het ontwikkelen van inzicht in de systematiek van het internationale recht en kennis van de belangrijkste juridische mechanismen. Enkele materiële rechtsgebieden (mede afhankelijk van de actualiteit) zullen nader uitgewerkt worden ter illustratie van de algemene leerstukken. Een belangrijk leerdoel is te laten zien hoe het internationale recht zich ontwikkelt als reactie op de toenemende internationalisering en globalisering. Dit vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, waarin de achtergrond en systematiek van het internationale recht centraal staan. De kernleerstukken die aan de orde zulen komen zijn de bronnen, subjecten, jurisdictie en immuniteiten, staatsaansprakelijkheid, vreedzame geschilbeslechting en het gebruik van geweld. Materiële rechtsgebieden die mogelijk aan de orde komen zijn het zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten, internationaal strafrecht, economisch recht en milieurecht. Literatuur Nog nader vast te stellen; to be announced, informatie bij de vakgroep ~ 105 ~

106 RGMCR50106 International and Comparative Criminology W. van der Wagen MSc.,prof. dr. C.I. Fournet (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 10 2-hour lectures (weeks 2-11). Attendance compulsory. semester II essay,papers,presentatie(s) Examination: * Paper(s) * Individual assignments * Presentation. This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. Learning goals (knowledge): To generate a general picture of how different forms of crime can be conceptualized and which consequences these conceptions (and perceptions) can have on the way these crimes are counteracted; To be able to analyze and understand contemporary crime issues and its policy from different theoretical perspectives (e.g., economical, social, cultural); To be able to draw comparisons between crime problems and crime policy in different countries. Learning goals (competences): To cooperate with other students; To give a presentation; To evaluate the work of others and to reflect upon your own work; To organize a discussion/to participate in a discussion; To use a broad range of sources; To be able to write critically; To be able to substantiate your point of view in front of others. In this introduction to international and comparative criminology, students will draw upon theoretical, empirical and policy perspectives to study a representative selection of topics with both a typically Dutch and a strong international comparative dimension. Students will gain insight into both current problems of crime and criminal policy.students will develop a more general understanding of how different forms of criminality are conceptualized and what the implications are of their social construction for the prevention of crime. Topics to be discussed include: Crime and criminal justice in the Netherlands. Facts and figures; Criminological theories and approaches; Cybercrime; Ethnicity, migration and crime; Governmental crime/state crime; Juvenile offenders and juvenile policy; Organized crime; Penalty; Urbanization and urban crime. ~ 106 ~

107 RGMPR50306 International Commercial Dispute Settlement Law prof. mr. dr. M.H. ten Wolde (coörd), N. Peters Vakgroep/sectie Internationaal Privaatrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester I b paper This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. This course will consider various methods to resolve disputes arising out of international (commercial) transactions, with a focus on international (commercial) arbitration. It deals with questions as: Court litigation vs. Alternative Dispute Resolution; Different types of ADR; Why arbitrate?; Pathological arbitration clauses; Arbitration agreements; Jurisdiction and applicable law; ECHR / ICCPR; Investment Arbitration; Role of institutional bodies; Challenge of arbitral awards; Recognition and enforcements of arbitral awards. Students will become acquainted with practical problems in the field of international commercial arbitration through active participation and discussions during the lectures. The course aims to offer more indepth knowledge of various aspects of international commercial arbitration. Students need to write a paper at the end of the course. After having finished this course, students are able to quickly get to the core of arbitration law-problems in cross-border cases, to find solutions for these problems through selecting relevant rules of law and to make the legal assessments necessary. Furthermore, students have gained knowledge of international economic law and international trade law and their interrelation. The first part of the course will be devoted to the following topics: introduction on international dispute settlement, including advantages and disadvantages of different forms of dispute settlement, types and forms of arbitration and the procedural framework (sources of arbitration). Thereafter the course will be devoted to the issues of arbitrability, public policy, validity of arbitration agreement, drafting of arbitration agreements and the applicable procedural and substantive laws.subsequently, the course will focus on the issues relating to the establishment of the tribunal, powers and duties of arbitrators and arbitral proceedings. The final part of the course will be devoted to recognition enforceability of arbitral awards. During the course the lectures will refer to different arbitration rules, arbitration laws, relevant international treaties and case law. T he course will be taught in the form of lectures. The students will be required to submit a paper at the end of the class. Literatuur Will be announced. Look at ~ 107 ~

108 RGMPR50406 International Contracts Law Docent prof. dr. O.O. Cherednychenko (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures semester I a schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Resit will be oral if less than 10 participants This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Dutch students: Only accessible to master students, compulsory: Burg Recht 2/ Civil Law 2;Foreign students: knowledge of Contracts Law at Bachelor Level. The goal of this course is to provide students with an overview of issues related to International Contracts Law This course examines selected topics of contract law relevant to international contracts, taking a comparative look at approaches found in common law, civil law and international contract law systems. Furthermore, specific contract clauses will be examined. Literatuur Will be announced. Look at ~ 108 ~

109 RGMHA50306 Docent Vakgroep/sectie International Corporate Insolvency Law prof. mr. M.L. Lennarts (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester II a This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students and students in the Dutch-taught programmes. The aim of this module is twofold. In the first place, to give students an understanding of the general principles underpinning modern systems of corporate insolvency law. In the second place, to show students which problems may arise in an international corporate insolvency and how these problems can be solved. The module starts which a lecture on the principles of corporate insolvency law. In the following two lectures the corporate insolvency law systems of The Netherlands and the United States of America will be discussed and compared. In the next two classes, the focus will be on two specific topics of corporate insolvency law: the avoidance of transactions and directors liability in the event of insolvency of the company. The relevant laws of various countries will be discussed and compared. The module ends with two lectures on aspects of cross-border insolvencies. In these lectures the EC regulation 1346/2000 on insolvency proceedings and the Uncitral Model Law will be dealt with. Literatuur Reader as well as further information and case law, distributed electronically ~ 109 ~

110 RGMSR01206 International Criminal Tribunals mr. dr. H.D. Wolswijk,prof. dr. C.I. Fournet (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 10 2-hour lectures semester I schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. To enable postgraduate students to undertake a detailed study of international criminal law and justice, with a specific focus on the ad hoc International Criminal Tribunals and the International Criminal Court. This course adopts both a substantive and procedural approach so as to offer a complete insight into this very fast-growing and highly contemporary legal subject. Upon completion of this course, the student will achieve the following: Final attainment levels knowledge and insight: - Thorough knowledge and understanding of international criminal law, both substantive and procedural, through a deepening of the knowledge and understanding acquired during the Bachelor s phase. - Specialized knowledge and understanding to solve problems related to international criminal law and procedure. - Well-developed comprehension and understanding of the wider international context in which criminal law functions and the role it has to play in this regard. Final attainment levels skills and attitude: - The ability to independently collect relevant facts, legislation, jurisprudence and literature related to a complex problem of international criminal law and procedure, and to evaluate and apply them. - the ability to conduct independent academic legal research in the field of international criminal law and procedure and to make a societally relevant contribution to the development of the law. - the ability to independently engage in academic discourse with colleagues regarding international criminal law and procedure. - the ability to make a complex argument concerning international criminal law and procedure understandable to a group of colleagues and the public in written and spoken English. Final attainment level study orientation and career guidance: - Knowledge and insight in the career perspective - Insight in the requirements that are needed, as a result of the permanent and quick development of positive law, for self-study and personal decision-making. ~ 110 ~

111 The course is based on an in-depth study of the different legal instruments and of the relevant case-law, at the international, regional and national levels. It thus necessarily adopts a critical approach which ultimately leads to a more general consideration on the effectiveness of international criminal law and justice. The course analyzes the theory and practice used by the International Criminal Courts and Tribunals in their interpretation of the legal norms related to genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. It addresses both the legal issues raised by the definitions of these crimes and by their judicial understanding based on specific Rules of Procedure and Evidence. Far from remaining theoretical, this course proposes to identify practical problems faced by international criminal law and justice and relate these to the current debate between globalization and fragmentation of International Law. The course explores the following substantive law issues : genocide, crimes against humanity, war crimes, crime of aggression; defences and immunities; forms of perpetration and participation including joint criminal enterprise and command responsibility. It also explores the functioning of international criminal justice at the pre-trial, trial and post-trial stages, focusing on issues of State cooperation, witnesses and victims as well as on the laws if evidence and of sentencing. The course usually includes at least one lecture delivered by an esteemed practitioner in the field. Literatuur An Introduction to International Criminal Law and Procedure, second edition, Cambridge University Press, Syllabus containing course information, class schedule and legal documents (available at the readershop) ~ 111 ~

112 RGMIR51106 International Human Rights Law dr. A.G. Hallo de Wolf (coörd),mr. dr. B.C.A. Toebes Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12 2-hour lectures (weeks 1-12) semester I This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: International Law, general course.this course is not open to non-law exchange students. This module on human rights is intended to allow the students to acquire extended knowledge of, and insights into, the basic rules and concepts relevant to the protection of human rights in international law. It introduces students to the practice of various international and regional human rights monitoring bodies and provides students with insights into the developments of international human rights law in a number of current hot topics. This module on human rights is intended to allow the students to acquire extended knowledge of, and insights into, the basic rules and concepts relevant to the protection of human rights in international law. It introduces students to the practice of various international and regional human rights monitoring bodies and provides students with insights into the developments of international human rights law in a number of current hot topics. Objectives: -be able to discern between the different types of legal obligations under human rights law -obtain familiarity with international and regional human rights protection systems -gain knowledge about the manner in which groups and individuals can submit complaints before international and human rights monitoring bodies -learn the various ways in which human rights can be limited -be able to recognise and analyse the various challenges facing the protection of human rights and how these are dealt with by international and regional human rights systems and bodies This module examines the basic concepts and theories concerning human rights; the protection of human rights in positive international law, in particular through the work and case law of international human rights bodies such as the Human Rights Committee and the various regional human rights adjudicatory bodies. Lectures will focus on topics such as: The conceptual and philosophical background to human rights; The development of the universal human rights system including discussions of the different types of human rights monitoring bodies under the United Nations and their procedures to ensure compliance with the human rights obligations of states; An overview of the various regional human rights monitoring bodies and recent developments therein. The various procedures available to states, individuals, and groups to secure the protection of human rights law at the international and regional level ~ 112 ~

113 A discussion on the content and scope of a select group of rights under international and regional human rights law and recent developments (f.e. the prohibition of torture, inhuman and degrading treatment and punishment; the right to freedom of expression and the right to freedom of association and assembly; and some select social and cultural rights). A discussion of various current topics in the field of human rights law including the potential human rights obligations of non-state actors such as international financial institutions and multinational corporations, the human rights of vulnerable groups such as minorities and indigenous groups, the problem of dealing with terrorism and human rights, and the discussion about the existence of a right to development and a clean and healthy environment. This course will be taught by way of lectures. Literatuur D. Moeckli, S. Shah, S Sivakumaran, Book: International Human Rights Law latest edition(isbn: ), 40,00 Documents and cases made available through a reader and in NESTOR under Documents P.H.P.H.M.C. van Kempen, International and regional human rights documents, Wolf Legal Publishers (softcover, latest edition)(isbn: ), 39,00 T.M.C. Asser Institute, Elementair Internationaal Recht (most recent edition), available at the Klapperwinkel, 79,00 Opmerkingen Not accessible for: students who passed the course International Law 5 (Human Rights) before students who passed the course Human Rights Law before ~ 113 ~

114 RGMIR50306 International Humanitarian Law mr. dr. B.C.A. Toebes (coörd),dr. P. Merkouris Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures semester II a This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: International Law, General CourseThis course is not open to non-law exchange students. This module on international humanitarian law is aimed at imparting extended knowledge and understanding of the basic rules and concepts relevant to the international legal regulation of conduct and activities during international or noninternational armed conflict. This module focuses on the law applicable to international and non-international armed conflicts. It discusses both Hague law (means and methods of warfare) and Geneva law (on the protection of specific groups). Topics that will be covered (subject to change) are: the purposes, sources and scope of international humanitarian law; war and armed conflict, belligerents and unprivileged belligerents (armed forces, militia, terrorists, and other controversial actors); means and methods of warfare; principle of distinction (protection of civilians and of civilian objects); prohibited acts (attacks on civilians, assassination and no quarter, perfidy and ruses of war), military necessity, and military objectives. Literatuur Book: to be announced. Reader and materials made available through NESTOR or the Klapperwinkel. Opmerkingen Not accessible for students who passed the course International Law 6 before ~ 114 ~

115 RGMIR50906 International Institutional Law Docent dr. mr. A.J.J. de Hoogh (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13 2-hour lectures (weeks 1-13) semester I This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: International Law, general course.this course is not open to non-law exchange students. This course on the law of international organizations (excluding the European Union) is intended to allow the students to acquire extended knowledge of, and insights into, common concepts and institutional problems of international organizations. This course focuses on the legal aspects of the activities displayed by international organizations, and in particular the law of the United Nations will be investigated. Topics will be discussed, from an institutional perspective, such as: international legal personality and applicable law; privileges and immunities; the admission and representation of States; normative acts, resolutions, (binding) decisions, and recommendations; voting procedures, and especially that of the Security Council as it relates to what is popularly known as the veto ; express, implied, and inherent powers; enforcement powers (sanctions and military action); legislative power; the internal division of powers within the United Nations; responsibility of international organizations; ultra vires acts; review of acts of international organizations. Such controversies will be dealt with, for example, as: the representation of the People s Republic of China, and the succession of the Russian Federation; the creation by the Security Council of the ad hoc criminal tribunals to prosecute certain crimes committed in Yugoslavia and Rwanda; and the authorization provided by the Security Council to members to use all necessary means, that is to use military force, in the Iraq-Kuwait crisis. Literatuur Book: P. Sands and P. Klein, Bowett s Law of International Institutions, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2009, 40,00 Additional documents and cases made available through the electronic learning environment NESTOR Articles on selected topics, whenever possible made available through the electronic learning environment NESTOR Reader with documents and cases, available at the Klapperwinkel T.M.C. Asser Institute, Elementary International Law / Elementair Internationaal Recht (most recent edition) Opmerkingen Not accessible for students who passed the course International Law 2 (Master level) before , or students who passed the course The Law of International Organizations before ~ 115 ~

116 RGMIR50506 International Investment Law Docent prof. dr. M.M.T.A. Brus (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege,seminaar, 7 2-hour lectures; teaching method may vary, depending on the number of participants. Attendance compulsory. semester II b,zie opmerkingen or papers and presentations. Recommended: International Law, General Course.This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. The main objective of this course is to enable students to acquire a broad overview of the main issues in international investment law. This will be achieved by starting with two lectures to provide a general introduction to investment and investment law. In the remaining five weeks students will make presentations and discuss relevant issues as described below. In principle all participants have to attend all classes and be well prepared for them. All students shall write a final paper on a topic of their own choice. With this format the second objective of this course is to be realized: to further improve academic research, reporting and discussion skills. Since the Second World War almost 3000 bilateral investment treaties (BITs) and a number of multilateral investment treaties (MITs) have been concluded worldwide. This course analyses the history and nature of these agreements and, within this framework, the changes in their contents, which reveal a tendency to transform these agreements from instruments merely protecting the interests of private foreign investors into instruments which more equitably ensure a balance between the interests of foreign investors and those of the host countries. Subjects to be discussed include the various forms of direct and indirect foreign investment, admission, treatment, direct and creeping expropriation and nationalisation, responsibilities of the investors, human rights and environmental issues, and settlement of investment disputes. Literatuur Materials made available on Nestor M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 3rd ed. 2010(ISBN: ) Opmerkingen Not accessible for students who passed the course International law 8 before ~ 116 ~

117 RGMHA50606 Docent Vakgroep/sectie International Labour Law mr. dr. H.H. Voogsgeerd (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures semester I b schriftelijk, maar mondeling bij minder dan 15 collegedeelnemers This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. In this course basic knowledge concerning the so-called core conventions of the ILO will be acquired, useful for students with a human rights specialization as well as for those with a business law specialization (corporate social responsibility). Students will understand the interdependence between global economic and social issues. The following topics will be taught and discussed: - freedom of association; - collective bargaining and the right to strike; - forced labour; - child labour; - the unique nature of ILO Conventions; - the ILO system of supervision; - collective and individual dismissals; - the concepts of employed and self-employed; - international migration and labour law; - non-discrimination and labour law; - outsourcing; - private and public codes of conduct dealing with labour matters. Literatuur Reader Conventions International Labour Law Reader International Labour Law ~ 117 ~

118 RGMIR51006 International Trade Law e.a.,dr. mr. A.J.J. de Hoogh (coörd),mr. dr. B.C.A. Toebes Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13 2-hour lectures (weeks 1-13) semester II This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.Compulsory: International Law, general course.this course is not open to non-law exchange students. This module enables students to acquire in-depth knowledge and understanding of public international trade law focusing on the WTO/GATT system and especially the trade in goods. Since its establishment under the Marrakesh Agreement, the World Trade Organization (WTO) has come to govern well over 90% of world trade. This module deals with the legal system of the WTO, in particular with the rules of international trade law arising from the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), as well as supplementary agreements to and binding decisions interpreting the GATT. It deals with the various permitted and prohibited distortions of free trade, which is the basic objective of this Agreement. The relationship between international trade and environmental protection, as well as the protection of the life and health of humans, animals and plants, is analysed. Furthermore, some attention is paid to institutional aspects of the WTO system, and the WTO system for the settlement of disputes is discussed. Specific topics discussed include quotas and quantitative restrictions, tariffs, most favoured nation and national treatment, free trade agreements and customs unions, preferential treatment for developing countries, anti-dumping, the general exceptions of article XX GATT, sanitary and phytosanitary measures, the protection of the environment, and access to medicines and TRIPs. Literatuur Additional documents and cases made available through the electronic learning environment NESTOR Reader International Trade Law, Documents and Cases, available at the Klapperwinkel Lester, S., Mercurio, B., Davies, A., World Trade Law Text, Materials and Commentary, Second Edition, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2012, 41,00 Opmerkingen Not accessible for students who passed the course International Law 7 (Public International Trade Law) before ~ 118 ~

119 RGBAR50005 Introduction to Common Law Docent mr. P.A.J. van den Berg (coörd) Vakgroep/sectie Algemene Rechtswetenschap, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.compulsory: first year certificate.not accessible for students who passed the course Introduction to Common Law/Legal English before This course will provide students with an understanding of the core principles behind common law legal systems, with especial reference to the law of the UK. The classes will be lectures, although there will be room for questions and discussion as necessary. The course will touch upon the following subjects (at least) 1.the origins of the common law 2.the role of the judge in the common law 3.the role of lawyers in the common law 4.the idea of precedent and judge-made law 5.criminal law in the UK, including the use of the jury and cross-examination 6.contract law in the UK 7.the law of torts in the UK 8.ownership of property in the UK 9.family law in the UK 10.the UK constitution. Examination will be by a written examination. Teaching and examination will be in English. ~ 119 ~

120 RGPIR50210 Introduction to International and European Law mr. L. Squintani (coörd), e.a.,dr. mr. A.J.J. de Hoogh Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel p-niveau, juridisch Opgenomen in opleiding LLB International and European Law 1,LLB (old style) International and European Law 1 Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7 4-hour lectures and 7 4-hour tutorials. semester II a This course is only accessible for students who are registered for the Bachelor s degree International and European Law, Colloquium Doctum students International and European Law or pre-master programme students provided that the course is part of the pre-master programme. The aim of this module is to provide a broad introduction to and basic knowledge of the international and European dimensions of law, in particular Public International Law and the Law of the European Union. Next to gaining theoretical knowledge, students also learn in a practical manner to recognize and analyze international and European legal apects of a problem, and how to distinguish these from the non-legal aspects, in order to solve concrete cases. The module consists of a series of lectures and working groups. The working groups will aim at discussion between students on the basis of practical assignments related to current issues in international and European law. The Introduction to International and European Law module consists of two components. Half of the module is dedicated to Public International Law, and will focus on various theoretical and practical aspects of this area of the law, such as decision making at the international level, the role of international organizations, and the international protection of human rights. The other half of the module is dedicated to the study of the basic principles of European Law, such as the structure of the European Union, the compliance with European law and the significance of the internal market. This part of the course focuses on the EU institutional and procedural set-up and the manner in which EU law creates its effects in the national legal orders of the Member States. Literatuur T.M.C. Asser Institute, 2013, Elementary International Law (collection of documents) Foster, Oxford University Press, latest edition, EU Legislation & Treaties Text book on European Law: to be determined Text book on Public International Law: to be determined Opmerkingen Only accessible for students registered in the LLB programme International and European Law. During the first year of registration, regular first year students will have the opportunity, under certain conditions, to sit an additional prolonged oral resit exam in the same examination period as in which the (written)resit of that course takes place. For conditions and procedure, please check the Study and Information Guide for international students. ~ 120 ~

121 RGBPW50205 Introduction to Political Science dr. T. Nowak,prof. dr. A.J. Zwitter,dr. N.E.H.M. Zeegers (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Written exam. This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved premaster or decree programme.exclusively for LLB International and European Law students. Knowledge and skills Students should acquire knowledge of the main concepts, theories and themes of political science and skills in processing these concepts, theories and themes in an argument. The first, introductory, part of the module will first focus on the concepts political process (as well as different models of this process), politicization and de-politicization, policy networks, governance and legitimacy. These concepts will subsequently be connected to the different organizations of the state, such as government, parliament and judicial power, as well as the relationships and interactions between these state organizations and (groups of) citizens. The second part of the module will focus on the societal context of the political process: Themes such as social divisions, political participation, the role of the media and different ways of exerting influence and power will be analyzed. In the third part, the role and function of the nation state will be placed in the wider context of processes of regionalization, globalization and the development of a European political policy. Literatuur Course reader with required texts (Readershop) Andrew Heywood, Politics. Fourth Edition (Palgrave MacMillan, 2013 New York)(ISBN: ) ~ 121 ~

122 RGMRI00106 IT-recht C.S. Docent mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (coörd) Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I a paper,mondeling,referaat/referaten Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. In het vak Informaticarecht Capita Selecta worden in overleg met de studenten vijf ITrecht onderwerpen geselecteerd en op masterniveau behandeld, waarna de studenten een van deze onderwerpen zelf verder uitdiepen in een referaat en een paper. In het vak Informaticarecht Capita Selecta worden in zeven hoorcolleges vijf actuele onderwerpen op het gebied van het Informaticarecht op een verdiepende wijze behandeld. De studenten verdiepen deze kennis verder en oefenen essentiele academische vaardigheden door het houden van een referaat en het schrijven van een essay. Literatuur Nestor/Handouts ~ 122 ~

123 RGAHA90506 Docent Vakgroep/sectie Jaarrekeningenrecht prof. mr. dr. H. Beckman Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges verdeeld over het semester semester II Mondeling Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. verplicht: Handelsrecht A Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende jaarrekeningenrecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Ondernemingsrecht I. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het jaarrekeningenrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het jaarrekeningenrecht in Nederland (en andere lidstaten van de Europese Unie) is sterk communautair bepaald en is de laatste jaren sterk in beweging. De financiele verslaggeving van ondernemingen vervult allereerst een belangrijke informatieve externe functie voor het maatschappelijk verkeer (kapitaalmarkt, beleggers en andere gebruikers). Dit speelt met name bij beursondernemingen een belangrijke rol. Voor de verslaggeving zijn daarbij vooral van belang de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden van de International Accountancing Standard Board (IASB) Ook vervult de financiele verslaggeving een retrospectieve functie, meer in het bijzonder op het gebied van verantwoording en decharge en in het kader van het kapitaalbeschermingsrecht. In het kader van de corporate governance-discussie, gestart in de VS, is er de laatste jaren veel aandacht voor de financiele verslaggeving van ondernemingen en de controle ervan door accountants. Naast de kwaliteit van het financiele verslaggevingsproces zijn vooral de opzet, kwaliteit en werking van interne risicobeheersingsystemen binnen ondernemingen van belang en de doorwerking daarvan op de (externe) financiele rapportage van (beursgenoteerde) ondernemingen. Dit heeft er in Nederland toe geleid dat er ter versterking van de kwaliteit van de financiele verslaggeving van beursondernemingen extern toezicht er op is gekomen alsmede toezicht op de accountants controle, in beide gevallen uitgeoefend door e Autoriteit Financiele Markten (AFM). Belanghebbenden kunnen voor bezwaren tegen de inhoud van de financiële verslaggeving zich wenden tot de Ondernemingskamer. In dit vak komen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie de genoemde aspecten aan de orde. Een actieve bijdrage aan de colleges wordt gestimuleerd en verwacht. Literatuur H. Beckman, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland (nader op te geven delen hieruit)(isbn: ), 85,00 ~ 123 ~

124 RGMCR00906 Jeugdcriminologie (Jeugdcriminaliteit, Jeugdstrafrecht en Jeugdzorg) drs. E.F.A.E. de Bie, W. van der Wagen MSc. (coörd),dr. M. Althoff Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 2-6, 8-14). Aanwezigheid verplicht. semester I Essay Geadviseerd: Inleiding Criminologie.Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De werkgroep beoogt om kennis die in de eerste fase van de studie is verworven, te leren verwerken, integreren en toepassen. Daarnaast wordt beoogd specifieke vaardigheden (o.a. analytische vaardigheden, analyseren van problemen en beleidsoplossingen, literatuurontsluiting) verder te ontwikkelen Het (interactieve) hoorcollege is primair bedoeld voor studenten die de criminologische mastervariant volgen, waarbij algemene criminologie verplicht is. In dit college wordt een actueel overzicht gegeven van ontwikkelingen op het gebied van de jeugdcriminologie. Behandeld worden onder meer de volgende thema s: Wat is jeugdcriminaliteit en wat is er bekend over de aard, omvang en ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit? Welke jongeren zijn het meest betrokken bij jeugdcriminaliteit en wat zijn daarvoor de belangrijkste verklaringen? Wat wordt er gedaan aan de bestrijding en voorkoming van jeugdcriminaliteit en welke vormen van preventie en repressie zijn het meest effectief?ook wordt ingegaan op toepassingen van criminologische theorieën bij de bestrijding en voorkoming van concrete vormen van criminaliteit. Literatuur Ido Weijers & Christian Eliaerts, Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit (2008) Boom Lemma Uitgevers(ISBN: ) klapper (verkrijgbaar bij de klapperwinkel) Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor Criminologie 2 hebben gehaald. Dit vak wordt in blok 3 (semester II a) ook aangeboden als video-college ~ 124 ~

125 RGASR90305 Jeugdrecht mr. J.H.M. ter Haar (coörd),mr. dr. W.F. van Hattum,prof. mr. dr. W.D. Kolkman Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Aan de hand van rechtspraak en literatuur verwerven van kennis van en inzicht in: - de straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht en de verschillen ten opzichte van het volwassenenstrafrecht - de bijzonderheden van het strafproces voor jeugdigen ten opzichte van dat voor volwassenen - de bijzondere regels voor de opsluiting van jeugdige delinquenten - de doorwerking van het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) in het positieve jeugdstrafrecht Vaardigheden en attitude (onderdeel jeugdstrafrecht): - het kunnen afwegen en samenstellen van een sanctiepakket in een individuele casus - het oplossen van vraagstukken met betrekking tot de toepasselijkheid van dwangmiddelen en procedurevoorschriften in jeugdstrafzaken - het kunnen beoordelen van berichten in de media aangaande het straf(proces)recht voor jeugdigen - het kunnen toepassen van de regels van het IVRK op de verschillende aspecten van het straf(proces) recht voor jeugdigen Tot dit vak behoren zowel een civielrechtelijk als een strafrechtelijk deel. In het civielrechtelijk deel zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: minderjarigheid, handelings(on)bekwaamheid, (ouderlijk) gezag, en maatregelen m.b.t. het ouderlijk gezag, kind en echtscheiding en adoptie. Tot het strafrechtelijk deel behoren het materiële jeugdstrafrecht (Boek I, Titel VIIIA WvSr) en het jeugdstrafprocesrecht (Boek IV, Titel II WvSv) in relatie de fundamentele rechten en vrijheden die voortvloeien uit het EVRM en het Internationaal verdrag tot bescherming van de rechten van het kind (IVRK). Literatuur P. Vlaardingerbroek e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, laatste druk, Kluwer, 40,00 J.A.C. Bartels, Jeugdstrafrecht, studiepocket strafrecht nr. 20, Kluwer Deventer, laatste druk, 25,00 ~ 125 ~

126 RGMST01106 Koninkrijksrecht Docent prof. mr. H.G. Hoogers (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcollege semester II b Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Het verwerven van een verdiepte kennis op het gebied van het constitutionele recht van het Koninkrijk der Nederlanden, ondermeer door een vergelijking van deze rechtsorde met die van andere federale en semifederale rechtsordes. Sinds het begin van de jaren negentig kan het constitutionele recht van het Koninkrijk der Nederlanden rekenen op een groeiende belangstelling van wetenschap en rechtspraktijk. Deze groeiende belangstelling heeft niet slechts te maken met het toenemende besef dat de door het Statuut in het leven geroepen rechtsorde een blijvend karakter zal hebben, maar ook met de uitdagingen die de toenemende europeanisering en internationalisering opleveren voor de samenwerking tussen Nederland en de rijksdelen in de Caribische zee. In deze cursus wordt de bij Staatsrecht I en Staatsrecht II opgedane basiskennis over de statutaire rechtsorde verdiept. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder meer: de verhouding tussen het statuut en de Grondwet en het algemene probleem van de normenhi rarchie in het Koninkrijk; de organen van het Koninkrijk, hun onderlinge verhouding en hun bevoegdheden; de verhouding tussen het Koninkrijk en de landen; en de manier waarop het Statuut en de Grondwet vormgeven aan de internationale positie van het Koninkrijk. Literatuur C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk(ISBN: ), 38,20 Overige literatuur wordt via Nestor bekend gemaakt ~ 126 ~

127 RGMIR50106 Law of International Peace and Security dr. P. Merkouris,dr. A.G. Hallo de Wolf (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13 2-hour lectures semester II Compulsory: International Law, General Course.This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. This module on the law of international peace and security is aimed at imparting extended knowledge and understanding of the rules and concepts applying to the use of armed force in international relations. This course deals with various aspects of the law concerning the use of armed force in international relations and the maintenance and restoration of international peace and security. Emphasis is placed on past and current events and issues of actual importance. Topics covered include the prohibition of the use of force contained in article 2(4) of the UN Charter and customary international law, the prohibition of (armed) intervention in the internal or external affairs of States, the right of States to resort to (anticipatory or preventive) self-defence, terrorism, humanitarian intervention and the responsibility to protect, the UN system of collective security, (UN) peace-keeping, and arms control and disarmament. Literatuur C. Gray, Book: International Law and the Use of Force, 3rd edition, Oxford 2008 (subject to change)(isbn: ) Documents and cases made available on NESTOR Asser Institute, Elementair Internationaal Recht / Elementary international Law 2013 (earliers versions, such as that of 2011, can still be used) Opmerkingen Not accessible for students who have passed International Law 4 (The Law of International Peace and Security) before ~ 127 ~

128 RGAPR90505 Letselschade en Beroepsziekten prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis (coörd),mr. dr. R.J.C. Flach, Gastdocent(en) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Inzicht en kennis te verwerven op dit zeer specifieke deelterrein van het aansprakelijkheidsrecht, waar de complexe schadegevallen zich maar moeilijk laten oplossen met hulp van het klassieke dogmatische instrumentarium. Te denken valt bijv. aan beroepsziekten opgelopen op de werkplek; aan ongevallen die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in het het buitenland oploopt. Het doel is de stof die in Burgerlijk Recht 3 aan de orde komt te verdiepen.om de student tijdens de colleges reeds kennis te laten maken met de rechtspraktijk worden een aantal colleges door gerenommeerde gastdocenten gegeven. De stof wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd: aansprakelijkheidsrecht (contractenrecht, onrechtmatige daad), internationaal privaatrecht, en het verzekeringsrecht. De problematiek roept op een groot aantal gebieden tal van vragen op. Wat is de grondslag van de werkgeversaansprakelijkheid? Vormt het feit dat de betrokken ondernemer de van belang zijnde veiligheidsvoorschriften heeft nageleefd een verhindering om hem aan te spreken? In de (recente) rechtspraak staat de afbakening tussen art.7:658 en 7:611 centraal.in de zgn. november- arresten van 2011 heeft die afbakening voor bedrijfsongevallen nader vorm gekregen (De Rooyse Wissel). In de zgn. juni arresten van 2013 is daar voor wat betreft de beroepsziekten een vervolg aan gegeven (Lansink-Ritsma. Voorts wordt de vraag naar bevrijdende verjaring bij verborgen beroepsziekten(asbest) besproken.ten aanzien van de omvang van de schadevergoeding vraagt het leerstuk van de zgn. proportionele aansprakelijkheid versus het leerstuk van het verlies van een kans bijzondere aandacht. Ook de IPR- problematiek komt in vogelvlucht aan de orde. De IPR-materie is zeer actueel en speelt in de rechtspraktijk een grote rol. Tenslotte is aandacht voor het verzekeringsrecht toegespitst op de complexe problemen van dit vak. Werkwijze: Het vak wordt gedoceerd in de vorm van hoorcolleges. Daarbij treden o.a. gastdocenten advocaten uit de letselschadepraktijk - op. Het vak is in de eerste plaats geschikt voor studenten met een privaatrechtelijke belangstelling. Ook studenten uit de hoofdrichting publiekrecht kunnen aan dit vak deelnemen; zij zullen er rekening mee moetend houden dat zij, i.h.b. wat het IPRgedeelte betreft, zich extra zullen moeten inspannen. Literatuur Literatuurbundel (geactualiseerd), 25,00 Rechtspraakbundel (geactualiseerd), 20,00 ~ 128 ~

129 RGAFI30205 Loonheffing voor niet-juristen Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege semester I a Toegankelijk voor studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen. Het verwerven van grondige kennis van de loonbelasting en de premieheffing voor de sociale verzekeringen. In het vak Loonbelasting komen de loonbelasting en de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen aan de orde. Vrijwel alle werknemers die in Nederland in dienst zijn bij een werkgever betalen loonbelasting. Hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering. De manier waarop het loon en daarover verschuldigde belasting worden berekend en betaald aan de fiscus is het voornaamste onderwerp van dit vak. Daarnaast is er aandacht voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Uit deze premies wordt een groot aantal in Nederland geldende uitkeringen voor werknemers betaald. De benodigde wetteksten voor de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen komen óf op Nestor te staan óf worden in de vorm van een syllabus aangeboden. Opmerkingen Het vak wordt in het studiejaar 2014/2015 in semester 1a (blok 1) aangeboden als streamingcollege. In week 1 wordt een introducerend college gegeven en in week 7 een responsiecollege. ~ 129 ~

130 RGBFI00105 Loonheffingen Docent mr. R.P.C. Adema (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het verwerven van grondige kennis van de loonbelasting en de premieheffing voor de sociale verzekeringen. In het vak Loonbelasting komen de loonbelasting en de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen aan de orde. Vrijwel alle werknemers die in Nederland in dienst zijn bij een werkgever betalen loonbelasting. Hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering. De manier waarop het loon en daarover verschuldigde belasting worden berekend en betaald aan de fiscus is het voornaamste onderwerp van dit vak. Daarnaast is er aandacht voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Uit deze premies wordt een groot aantal in Nederland geldende uitkeringen voor werknemers betaald. De benodigde wetteksten voor de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen komen óf op Nestor te staan óf worden in de vorm van een syllabus aangeboden. Literatuur Op Nestor komt een klapper met de benodigde socialezekerheidswetgeving. Pocket Belastingwetten, laatste druk. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing Editie , Mr. G.W.B. van Westen en drs. C van der Spek, 45,00 ~ 130 ~

131 RGMSR00306 Materieel Strafrecht mr. dr. K.K. Lindenberg,mr. dr. H.D. Wolswijk (coörd),prof. mr. dr. D.H. de Jong Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 2-13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Verplicht: Strafrecht 3. Kennis en inzicht: Verwerven van kennis van en inzicht in een aantal algemene materieel-strafrechtelijke leerstukken en groepen van delicten, hun onderlinge samenhang, alsmede inzicht in internationale en Europese invloeden op deze leerstukken en delicten. Vaardigheden en attitude: Het kunnen beoordelen en toepassen van jurisprudentie en literatuur voor de oplossing van vraagstukken op deze gebieden. In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal onderdelen van het materiële strafrecht, die in het kader van de strafrechtelijke bachelorvakken nog niet aan de orde zijn gekomen. Het betreft enerzijds een aantal algemene leerstukken, zoals het legaliteitsbeginsel, de ne bis in idem-regel van art. 68 Sr en de problematiek van het strafrechtelijk overgangsrecht. Anderzijds wordt aandacht besteed aan een aantal groepen van delicten, zoals vermogensdelicten, valsheidsdelicten, zedendelicten en verkeersdelicten. In onderlinge samenhang met deze delicten zullen bijv. ook de samenloopregeling en het leerstuk specialis-generalis worden behandeld. Het vak wordt gegeven aan de hand van hoorcolleges. Daarin komen de hoofdlijnen van de deelonderwerpen aan bod, mede door middel van bespreking van jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Literatuur Nader op te geven tekstdelen uit J. de Hullu, Materieel strafrecht (laatste, vijfde druk) Syllabus (vragen-, jurisprudentie- en literatuurbundel) ~ 131 ~

132 RGMEE00206 Mededingingsrecht Gastdocent(en),prof. mr. dr. H.H.B. Vedder (coörd) Vakgroep/sectie Europees Recht en Economisch Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege,werkgroep 13x2 uur hoorcolleges (sem 2ab) en 6x2 uur werkgroepen (sem 2b) semester II Verplicht: Europees Recht. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. van dit vak is om de studenten inzicht te verschaffen in de werking van het Nederlands en Europees mededingingsrecht, zodat zij zelfstandig mededingingsrechtelijke problemen kunnen signaleren en oplossen. Het vak wordt gegeven door middel van hoorcolleges en werkgroepen (in de tweede helft van het semester). Ook tijdens de hoorcolleges wordt uitgegaan van participatie van de studenten. Deelname aan de werkgroepen is facultatief. De volgende onderwerpen komen aan de orde -Beginselen van mededinging als economisch fenomeen (marktvormen, marktafbakening) -Beginselen van mededingingsrecht -Het kartelverbod (art. 101 VWEU/6 Mw.) -Het verbod van misbruik van een machtspositie (art. 102 VWEU/24 Mw.) -Concentratiecontrole (Vo. 139/2004 en Hfdst. 5 Mw.) -Verbod van staatssteun (art. 107 VWEU) -Mededingingsrecht ten aanzien van overheidsingrijpen in de mededinging -Procedures voor de Commissie en de Europese rechters -Procedures voor de nationale rechters Literatuur Beperkte hoeveelheid via Nestor bekend te maken stukken Literatuur wordt nader via Nestor en het vakgroepsecretariaat bekendgemaakt Syllabus Mededingingsrecht, verkrijgbaar bij de klapperwinkel, en (in digitale vorm) via Nestor en het secretariaat van de vakgroep ~ 132 ~

133 RGMHA00305 Docent Vakgroep/sectie Merken- en modellenrecht mr. P.G.F.A. Geerts (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. * Geadviseerd: Intellectueel Eigendom * Niet af te leggen door studenten die voor Merkenrecht hebben gehaald. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende merken- en modellenrecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Intellectuele Eigendom. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk betreffende het merken- en modellenrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten zullen de belangrijkste leerstukken uit het merken- en modellenrecht aan de orde komen. Daarbij valt te denken aan het onderscheidend vermogen van het merk, de nieuwheid en het eigen karakter van het model, de beschermingsomvang van het merk en model, de relatie van het merk met domeinnamen, de afbakening van het merken- en modellenrecht met het octrooirecht en aan de bescherming van het uiterlijk van producten waarbij ook aandacht zal worden besteed aan het auteursrecht en de slaafse nabootsingsleer. Tevens zal zoveel mogelijk aandacht worden gegeven aan actuele onderwerpen. Die zijn er volop. Op het terrein van het merken- en modellenrecht volgen de ontwikkelingen zich in sneltreinvaart op. Literatuur Eventueel een actualiteitenklapper Drucker-Bodenhausen- Wichers Hoeth., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, laatste druk, onder redactie van Ch. Gielen, Tjeenk Willink Zwolle, laatste druk., 64,00 Geerts/Van der Kooij/Quaedvlieg, Rechtspraakbundel Intellectuele Eigendom, SDU, laatste druk. Geerts/Van der Kooij, Wetgevingsbundel Intellectuele eigendom, SDU, laatste druk. ~ 133 ~

134 RGMBE01806 Modern Publiek Management Docent vacature (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x3 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WOmasteropleiding. Het verwerven van inzicht in de voor- en nadelen van nieuwe vormen van management in de publieke sector. De afgelopen 25 jaar heeft zich in het mangement van de publieke sector een revolutie voltrokken die bekend staat als New Public Management(NMP). Het is een verzamelnaam voor allerlei soorten experimenten met nieuwe vormen van management. De grootst gemene deler ervan is het streven meer?marktachtige? technieken toe te passen om de publieke sector efficienter te maken. In deze cursus worden geschiedenis, achtergrond, werking en resultaten van NMP besproken en geanalyseerd, mede aan de hand van een internationale vergelijking. Literatuur Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, Public management reform.a comparative analysis, Oxford Un. Pr. Most recent edition(isbn: ), 87,00 nader op Nestor op te geven artikelen. Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor Bestuurlijke Organisatie 2 hebben gehaald. ~ 134 ~

135 RGMPW50206 Moral Dilemma s in International Relations Docent prof. dr. A.J. Zwitter (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel m5-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester I a schriftelijk, maar mondeling bij minder dan 15 collegedeelnemers Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WOmasteropleiding. Voor het overige gelden de entreevoorwaarden zoals aangegeven in de vakomschrijving van een vak. This lecture series aims to introduce students to theoretical, methodological and ethical underpinnings of dilemmas in international politics. The lecture series is tailored to students that want to gain further knowledge regarding legal, philosophical and sociological dimensions in international politics that cause tensions between what is good and fair and what is necessary. The lectures include discussions about contemporary dilemmas and about classic literature in this field. A final essay assignment, which determines the degree to which the students have become familiar with the core literature and perspectives central to ethical and legal dilemmas, will conclude the lecture series. After this lecture series students will: - be familiar with the core literature concerning ethical and legal dilemmas; - have gained insights into contemporary international political dilemmas; - have developed the skill to identify ethical and legal dilemmas in international politics; and - have developed the ability to critically analyse ethical and legal dilemmas and discuss possible solutions. Actors in international relations are frequently faced with decision-making dilemmas that stem from conflicting normative obligations, be it ethical standards or international law. Very often these decision-making dilemmas lead to sub-optimal outcomes and sometimes even tragic consequences. For example: what guides the international community s decision-making whether and how to intervene in Libya and not in Syria; if humanitarian actors must not take sides in a conflict, how to reconcile this with their integration in peace enforcement and peace keeping missions; if moral norms are not the same all over the world, how can human rights be universal? Some of these dilemmas are caused by faulty methodological approaches (and hence ontological and epistemological misconceptions) to the problems at hand. Others are caused by employing a political rhetoric in discourses in order to reduce complex phenomena to a mere utilitarian cost-benefit analysis. And some are indeed tragic dilemmas where norms collide and harm to people becomes inevitable. In all these cases the question remains whether justice is the only moral dimension or whether other ethical principles such as reconciliation or ethics of care should have a more important role to play. ~ 135 ~

136 RGBPR00205 Notariswet mr. dr. B. Snijder-Kuipers,mr. J.H.M. ter Haar,prof. mr. dr. W.D. Kolkman (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. van het vak is het verwerven van inzicht in de functie van het notarisambt, de voor de notariële beroepsgroep geldende regelingen en de beroepsethiek. De student moet in staat zijn vraagstukken rondom de formele en ethische aspecten van de notariële ambtsuitoefening op te lossen. De inhoud betreft de wettelijke regeling met betrekking tot het ambt van notaris. Centraal staat de Wet op het notarisambt en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsregelingen. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de notariële ambtsuitoefening (denk aan: zorgplicht, onafhankelijkheid, onpartijdigheid). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de notariële akte en de bijzondere bewijsrechtelijke betekenis daarvan. Voorts wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het notariaat, de plaats van de notaris in ons rechtsbestel en in onze hedendaagse samenleving. Werkwijze: Het vak wordt gedoceerd door middel van een aantal hoorcolleges, waarin de belangrijkste aspecten van het notarisambt aan bod komen, zoals de benoemingsvereisten van de notaris, de waarneming, de geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht, het tuchtrecht en de (bewijskracht van de) notariële akte. Gedurende de collegecyclus wordt een schriftelijke opdracht gemaakt. Deelname aan de opdracht is niet verplicht. Degenen die deelnemen krijgen bonuspunten die ingezet kunnen worden bij het tentamen. Literatuur P.A. Stein, A.S. Rueb, Compendium Nieuw Burgerlijk Procesrecht, laatste druk B.C.M. Waaijer, De notariswet, bewerkt door Mr. B.C.M. Waaijer, achtste geheel herziene druk. redactie: R.J. Holtman, G.J.C. Lekkerkerker en F. Schonewille, Rechtspraak Beroepsuitoefening notaris, laatste druk Zie ook,url= Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor het vak Notaris- en Registratiewet hebben gehaald. ~ 136 ~

137 RGMBE00406 Omgevingsrecht 1 mr. dr. K.J. de Graaf (coörd),prof. mr. dr. G.A. van der Veen Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7 x 3 uur college (waarvan circa 2 uur hoorcollege en circa 1 uur interactief) semester II a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. stelling van dit vak is om de student inzicht te geven in het systeem van het recht dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving (het omgevingsrecht), waarbij zowel de beginselen en het algemene deel van het milieurecht als de hoofdlijnen van het systeem van het natuurbeschermingsrecht, waterrecht en ruimtelijk ordeningsrecht worden behandeld. Nadrukkelijk wordt aandacht gevraagd voor de samenhang tussen deze rechtsgebieden. Na het volgen van dit vak dient de student over vaardigheden en kennis te beschikken om voor het vak Omgevingsrecht relevante regels toe te passen en te beoordelen alsmede schriftelijk vragen te kunnen beantwoorden over voor het omgevingsrecht relevante onderwerpen. Het omgevingsrecht is het recht betreffende de fysieke leefomgeving. Het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht vormen belangrijke onderdelen van het omgevingsrecht. Beide rechtsgebieden komen in dit vak aan de orde. Daarnaast is aandacht voor het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. In de praktijk is binnen de genoemde rechtsgebieden veel samenhang en het ene rechtsgebied beïnvloedt niet zelden het andere gebied. In toenemende mate wordt gestreefd naar afstemming en integratie van de rechtsgebieden. Dat heeft onder andere geleid tot de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en zal leiden tot een centrale Omgevingswet. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: - Beginselen van milieurecht, doorwerking van internationaal en Europees milieurecht; - Werking van (milieu)beleidsplannen, (milieu)kwaliteitseisen en (milieu)effectrapportages (Wm); - Ruimtelijk bestuursrecht (Wro) - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Regulering van maatschappelijke activiteiten (Wabo) - Natuurbeschermingsrecht (Nbw 1998 & Ffw; gebieden & soorten) - Regulering van waterkwaliteit en -kwantiteit - Handhaving van het Omgevingsrecht Literatuur Klapper Omgevingsrecht 1, (verkrijgbaar bij de klapperwinkel), 20,00 M.N Boeve e.a.,, Omgevingsrecht, Groningen: Europa Law Publishing (Let op dat u de meest recente druk aanschaft), 42,00 ~ 137 ~

138 RGMBE00506 Omgevingsrecht 2 mr. dr. K.J. de Graaf (coörd),prof. mr. dr. G.A. van der Veen Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 presentatie,hoorcollege,paper(s) 7x2 uur colleges (inclusief presentaties van studenten). Aanwezigheid verplicht. semester II b paper, Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dit verdiepende vak dat voor een deel voortbouwt op het vak Omgevingsrecht 1, beoogt studenten inzicht te bieden en kennis te laten verwerven ten aanzien van actuele deelonderwerpen op het terrein van het omgevingsrecht in het licht van het streven te komen tot een duurzame samenleving. Op welke wijze worden juridische instrumenten ingezet om dat streven te realiseren? Welke nieuwe instrumenten hebben we nodig? Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor de integrale benadering van de rechtsgebieden binnen het omgevingsrecht, zoals het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. In dat verband heeft ook de ontwikkeling van de Omgevingswet, waarin de samenhang tussen de rechtsgebieden meer tot uitdrukking moet komen, een centrale rol. Van studenten wordt verwacht dat zij zich zelfstandig verdiepen in een (door de docent) gekozen actueel onderwerp en dat zij daarover een een paper schrijven waarin op een heldere (onderzoeks)vraag een antwoord wordt gegeven. De paper wordt gepresenteerd gedurende de colleges en vormt de aanleiding voor een discussie. Op welke wijze gebruiken wij het (omgevings)recht om te komen tot een duurzame samenleving? Elk jaar verschillen de in de colleges te behandelen actuele onderwerpen, maar steeds staat de samenhang tussen de rechtsgebieden van het omgevingsrecht centraal in relatie tot de wens te komen tot een duurzame samenleving. In de colleges wordt van studenten nadrukkelijk een actieve bijdrage verlangd in de vorm van een presentatie, een referaat en een bijdrage aan de discussie over de actuele onderwerpen. Literatuur Klapper Omgevingsrecht 2, (verkrijgbaar bij de klapperwinkel), 40,00 Opmerkingen Het cijfer voor het vak wordt bepaald door zowel het paper (50%) als het schriftelijke tentamen (essayvragen) ~ 138 ~

139 RGBFI00410 Omzet- en Overdrachtsbelasting prof. dr. B.G. van Zadelhoff,mr. ing. J.L. bij de Leij (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester I a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het verwerven van grondige kennis en vaardigheden aangaande de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, en de samenloop, op een niveau waarmee men in de fiscale praktijk uit de voeten kan. Behandeld worden twee belastingvakken: de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting en de samenloop daartussen. Er wordt één tentamen afgenomen, o.a. met het oog op de toetsing van de samenloopbepalingen tussen beide belastingwetten. De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen. Aandacht zal vooral worden besteed aan heffingstechniek, zoals deze in de wet gestalte is gegeven en aan de invloed van de EU-richtlijnen op de Nederlandse omzetbelasting. Gezien het grote aandeel van deze belasting in de nationale en Europese middelen is een grondige kennis van structuur en theorie onontbeerlijk. De overdrachtsbelasting beoogt de verkrijging van onroerende zaken te treffen. De techniek en achtergronden van de wet zullen aan de orde komen en ook de samenloopbepalingen met de omzetbelasting. Het vak is verplicht voor de fiscaaleconomische en de fiscaal-juridische studierichting. Voor de notariële studierichting vormt het een goed aansluitend keuzevak. Voor degenen die ook het vak Fiscale aspecten van registergoederen doen, levert het vak minder ect s op. Literatuur M.E. van Hilten, Omzetbelasting, Kluwer, laatste druk., 95,00 Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk., 20,00 Van Straaten, Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU/Vermande, laatste druk., 75,00 ~ 139 ~

140 RGMFI00107 Onderneming en Belastingheffing C.S. prof. dr. B.G. van Zadelhoff,mr. M.G. de Weerdt-de Jong,mr. H. Halma,mr. R.P.C. Adema,prof. dr. J.N. Bouwman (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 7 werkgroep,hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (oneven weken) en 7x2 uur werkgroepen (even weken) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Verplicht: Belastingrecht 1.Geadviseerd: Winst, Vennootschapsbelasting en Omzet- en Overdrachtsbelasting. Kennis en inzicht Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in de belastingheffing van ondernemingen voor wat betreft: - concernvorming; - subjective en objectieve vrijstellingen voor beleggingsmaatschappijen; - de doorwerking van het Europese recht naar het nationaal fiscaal recht; - verplichtingen ten dienste van een juiste belastingheffing; - levering van en dienstverlening met betrekking tot vastgoed; - onderdelen van het inkomensbegrip voor ondernemers. Vaardigheden en attitude Het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van de belastingheffing van ondernemingen relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Onderneming en belastingheffing besteedt aandacht aan diverse onderwerpen die spelen rond de belastingheffing van ondernemingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bedrijfsopvolging, de bekostiging van pensioenen door ondernemingen, de belastingheffing van samenwerkingsverbanden, de fiscale vrijhedenrechtspraak van het Europese Hof van Justitie, horizontaal toezicht (tax assurance), tax risk management en de fiscale positie van beleggingsmaatschappijen. De onderwerpen van dit vak worden vanuit de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting en het Europees belastingrecht belicht. Literatuur Klapper Ondernemingen en belastingheffing 2014/2015 (verkrijgbaar via Nestor) Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt. Studenteneditie Inkomstenbelasting, Mobach c.s., vastbladig, Kluwer (zoals voorgeschreven voor het vak IB dat is gegeven in het 2e studiejaar, bij normale studievoortgang) J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Sdu, Den Haag (zoals voorgeschreven voor het vak Vpb dat is gegeven in het voorafgaande studiejaar, bij normale studievoortgang) Wetteksten 2014, Verzameling Belastingwetten, Fiscale wet- en regelgeving, SDU Fiscale en financiële uitgevers, of een vergelijkbare pocketeditie ~ 140 ~

141 RGMEO00206 Ondernemingsfinanciering mr. J. Scholten (coörd),drs. T. Tuinstra Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel m5-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege,werkgroep 13x2 uur hoorcolleges + 9x2 uur werkgroepen (college weken 3-7 en 9-12) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WOmasteropleiding. Het vak heeft tot doel inzicht te geven in de gegevens die door ondernemingen in jaarrekeningen wordt gepubliceerd, hoe deze tot stand komen en ook hoe vervolgens de informatie uit de jaarrekening in het licht van het vraagstuk van hoe ondernemingen de activiteiten financieren kan worden gebruikt. In de cursus wordt aandacht besteed aan de Financial Accounting en de Financiering van ondernemingen. In het deel Financial Accounting wordt aandacht besteed aan de grondslagen, de inrichting van de jaarrekening en de interpretatie van de in de jaarrekening gepubliceerde gegevens. In het deel Financiering wordt aandacht besteed aan de prijsvorming op de vermogensmarkt, de theorie omtrent de vermogensstructuur en het dividendbeleid en wordt aangegeven welke de rol is die de informatie uit de jaarrekening hierin speelt. De aard van het vak vraagt erom te worden beoefend, voornamelijk aan de hand van vraagstukken en casus. De vraagstukken worden besproken op het werkcollege, terwijl op de hoorcolleges de algemene lijnen zullen worden geschetst en een nadere uitleg dan wel verdieping op de stof zal worden gegeven. Literatuur P. Epe & W. Koetzier, Jaarverslaggeving, laatste druk, Wolters Noordhoff, Groningen/Houten(ISBN: ), 66,00 A. Heezen & T. Ammeraal, Vermogensmarkt en ondernemingswaarde laatste druk, Wolters Noordhoff(ISBN: ), 35,00 ~ 141 ~

142 RGMHA00606 Vakgroep/sectie Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) prof. mr. M.L. Lennarts,prof. mr. J.H.M. Willems,prof. mr. dr. H.E. Boschma (coörd),mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges in de weken 1-12 semester II Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende recht betreffende het recht van de NV en de BV door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Handelsrecht A. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het BV- en het NV-recht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het vak Ondernemingsrecht I geeft inzicht in een aantal kernthema s van het ondernemingsrecht. De volgende onderwerpen worden behandeld: kenmerken vennootschapsrecht; vennootschap in oprichting; kapitaalbescherming: bijeenbrengen en instandhouden van het kapitaal; aandeelhouders; interne organisatie; besluitvorming; bevoegdheden organen; oligarchie; nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten; vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang; concernverhoudingen; jaarrekening en decharge; onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van bestuurders.tijdens de colleges zal aandacht worden besteed aan actuele ontwikkelingen. Literatuur verzameld door S.M. Bartman en J.B. Wezeman, Arrestenbundel: Uitspraken Ondernemingsrecht; met annotaties ten behoeve van het onderwijs, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, laatste druk Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman, Van de BV en de NV(ISBN: ), 47,00 ~ 142 ~

143 RGMHA02006 Ondernemingsrecht 2 (Beurs-NV, Financieel- en Effectenrecht) Vakgroep/sectie prof. mr. J.H.M. Willems,mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra, Gastdocent(en),prof. mr. dr. H. Beckman,mr. dr. M.Y. Nethe (coörd) Handelsrecht en Arbeidsrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 1-12) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Geadviseerd: Handelsrecht. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende recht (vennootschapsrecht en financieel recht) betreffende beursvennootschappen door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Ondernemingsrecht I. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op dit terrein relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Centraal staat de analyse en toepassing van een aantal regelingen waarmee is beoogd een evenwicht te creëren tussen de belangen van de aandeelhouders, werknemers en schuldeisers enerzijds en de belangen van het bestuur van de vennootschap anderzijds. In dit kader wordt aandacht besteed aan verschillende regels van effectenrecht, vennootschapsrecht en jaarrekeningenrecht. Aan de orde komen onder meer: corporate governance en aandeelhoudersactivisme, structuurvennootschappen, regels omtrent toezicht op financiële markten, effectenverkeer, openbare biedingen, jaarrekening en verantwoording, conflicten in de onderneming, de positie van minderheidsaandeelhouders en medezeggenschap van werknemers. Literatuur S.M. Bartman en J.B. Wezeman, Aanbevolen: uitspraken ondernemingsrecht, met annotaties, Kluwer, laatste druk. P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, Aanbevolen: Van de BV en de NV, Deventer: Gouda Quint, laatste druk Klapper: Ondernemingsrecht 2 (Literatuur), verkrijgbaar bij de klapperwinkel ~ 143 ~

144 RGBEO00005 Openbare Financiën Docent mr. J. Scholten (coörd) Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I b ] This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved pre-master or decree programme. Het vak Openbare Financiën gaat over de financiën van de overheid: de overheidsuitgaven en de overheidsontvangsten. Hierbij spelen naast economische ook institutioneel-juridische en politicologische aspecten een rol. van het vak Openbare Financiën is een inleidend overzicht te verschaffen van de overheidsfinanciën, waarbij deze verschillende aspecten worden geanalyseerd. De student is na afloop van de cursus in staat deze analyses uit te voeren en kan elementaire kennis van de openbare financiën kritisch toepassen. De overheidsfinanciën worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. De economische kant heeft ondermeer betrekking op de allocatie, verdeling, stabilisatie en de rol die belastingen daarbij (kunnen) spelen. De institutioneel-juridische kant omvat onderwerpen als de Comptabiliteitswet; de begrotingsbeginselen; de budgetcyclus; de financiële verhouding tussen de centrale en de lagere overheid. De politicologische aspecten (vooral belangrijk voor de bestuurswetenschappers) betreffen onder andere de vraag hoe beslissingen omtrent de overheidsfinanciën tot stand komen, stemprocedures en gedragsmodellen van ambtelijke diensten. Literatuur Kam, C.A. de, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën laatste druk ~ 144 ~

145 RGBBE00310 Organisatie en bestuur prof. mr. dr. A.T. Marseille,mr. dr. A. Tollenaar (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 10 Hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. In organisaties werken mensen samen om een bepaald doel te bereiken. In het vak Organisatie en bestuur wordt gekeken naar het functioneren van organisaties in het algemeen en van overheidsorganisaties in het bijzonder. De overheid bestaat uit een groot aantal organisaties, zoals de gemeente Groningen, de het Ministerie van Financiën, DUO, UWV en de Autoriteit Consument & Markt. Deze organisaties verschillen voor wat betreft de taken en interne vormgeving. In dit vak komt deze variatie aan de orde. Welke taken worden door overheidsorganisaties vervuld? Waarom is het eigenlijk de overheid die deze taken vervult? Hoe zien de organisaties eruit? Hoe verhouden de organisaties zich tot elkaar (samenwerking, verdeling middelen)? En hoe werken interne organisatiestructuren? Wat is de rol van leiderschap(stijlen) in dit verband? Vragen als deze komen in het vak Bestuur en organisatie aan de orde. De leerdoelen hierbij zijn het vergaren van kennis over het functioneren van organisaties in het algemeen; kennis over de inrichting en werking van bestuurlijke organisaties en ten slotte kennis over bestuurswetenschappelijke theorieën die bruikbaar zijn voor de analyse en verklaring van de inrichting, het functioneren en het veranderen van bestuurlijke organisaties. Werkwijze: twee keer per week een hoorcollege van twee uur. Enkele van de colleges worden verzorgd door gastdocenten. De colleges worden tevens benut ter bespreking van de opdrachten die deel uitmaken van het vak. Opmerkingen In het kader van de overgangsregeling voor studenten Recht en bestuur wordt dit vak in nog eenmaal aangeboden in blok 3. In verschuift het vak definitief naar blok 4. ~ 145 ~

146 RGAST90206 Parlementaire Geschiedenis en Politiek Staatsrecht prof. dr. G. Voerman (coörd),dr. S.P. Otjes Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges (weken 1-13) semester I schriftelijk (essayvragen + meerkeuze) Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Kennis van de feitelijke parlementaire geschiedenis van Nederland (in het bijzonder vanaf 1848); van de evolutie van het parlementaire en partijstelsel en hun constitutioneel-institutionele context; en van hun instituties (zoals de koning, de ministerraad, het parlement, de politieke partijen). Kennis van regulerende beginselen als de ministeriële verantwoordelijkheid, de homogeniteitsregel en de vertrouwensregel. Kennis van cruciale processen als regeringsvorming (kabinetsformaties). Door de bestudering van de belangrijke politieke en juridische ontwikkelingen uit het verleden wordt het huidige staats- en rechtsbestel verhelderd en inzichtelijk gemaakt. De historische precedenten die in het vak worden beschreven vormen een soort jurisprudentie van het staatsrecht, waarop ook bij het beslechten van geschillen in de huidige tijd een beroep wordt gedaan. Daarnaast werpt die geschiedenis een verhelderend licht op het ontstaan en/of de ontwikkeling van wezenlijke maatschappelijke en politieke instituties zoals bijvoorbeeld het koningshuis, het partijwezen, de sociale zekerheid,het onderwijsstelsel en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Literatuur Collegestof J.Th.J. Van Den Berg & J.J. Vis, De eerste honderdvijftig jaar, Bert Bakker, Amsterdam 2013(ISBN: ) J. Bosmans & A. van Kessel, Parlementaire geschiedenis van Nederland, Boom, Amsterdam 2011(ISBN: ) ~ 146 ~

147 RGMFI00106 Particulieren en Belastingheffing c.s. prof. mr. dr. R.M. Freudenthal, R.J.C. de Jong,mr. M.J. de Vries (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges semester I Verplicht: Belastingrecht 1. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het verwerven van diepgaande kennis van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in het vak. Bij het vak Particulieren en belastingheffing wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen die spelen rond de belastingheffing van personen die voor de belastingheffing niet als ondernemer kwalificeren. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: levensverzekeringen, lijfrentes, resultaat uit overige werkzaamheden inclusief de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan ondernemers of BV s door met hen verbonden personen, het aanmerkelijk belang regime en oudedagsvoorzieningen. Het laatste onderwerp wordt bij dit vak belicht vanuit de gerechtigde tot de oudedagsvoorzieningen. De hiervoor genoemde onderwerpen zullen voornamelijk worden bezien vanuit het perspectief van de inkomstenbelasting en de loonbelasting. Er is in dit vak evenwel ook aandacht voor een aantal complexe problemen dat speelt op het terrein van de successiewet. Met name de fictiebepalingen worden behandeld. Literatuur Overige literatuur verschijnt in een reader (via Nestor) of wordt nader bekend gemaakt. Pocket Belastingwetten, laatste druk. Studenteneditie Inkomstenbelasting, Mobach c.s., vastbladig, Kluwer (zoals voorgeschreven voor het vak IB dat is gegeven in het 2e studiejaar, bij normale studievoortgang) C.J.M. Martens en F Zonneveldt., Wegwijs in de Successiewet, laatste druk. (ISBN: ) ~ 147 ~

148 RGASR90405 Penologie Docent prof. dr. M. Boone (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege aanwezigheid verplicht. semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Inzicht geven in de grondslagen en doelen van straffen en maatregelen, het maatschappelijk krachtenveld waarin ze vorm krijgen en de gewenste en ongewenste effecten die ermee worden bereikt. De ontwikkeling en toepassing van straffen wordt behandeld vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief. Aan de orde komen de doelen en grondslagen van straf, de gewenste en ongewenste effecten van straffen en de (betrouwbaarheid van de) wijze waarop die kunnen worden gemeten. Ook de organisatie van straffen door reclassering en gevangeniswezen en de beleving van straf door gestraften en uitvoerend werkers worden behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevangenisstraf, maar ook de tbs, taakstraffen en gedragsvoorwaarden komen aan de orde. Hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen waarin studenten de resultaten van hun papers presenteren. Een stage van enkele dagen in een penitentiaire inrichting maakt deel uit van het programma. Literatuur Heleen de Waal, Halve lucht, 2011, Balans (De Bezige Bij) (ISBN: ) Reader ~ 148 ~

149 RGASR70405 Penologie voor niet-juristen Docent prof. dr. M. Boone (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel extern, b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege aanwezigheid verplicht. semester I Dit vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. Niet af te leggen door studenten die voor het vak Penologie hebben gehaald. Inzicht geven in de grondslagen en doelen van straffen en maatregelen, het maatschappelijk krachtenveld waarin ze vorm krijgen en de gewenste en ongewenste effecten die ermee worden bereikt. De ontwikkeling en toepassing van straffen wordt behandeld vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief. Aan de orde komen de doelen en grondslagen van straf, de gewenste en ongewenste effecten en de (betrouwbaarheid van de) wijze waarop die kunnen worden gemeten. Ook de organisatie van straffen door reclassering en gevangeniswezen en de beleving van straf door gestraften en uitvoerend werkers worden behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevangenisstraf, maar ook de tbs, taakstraffen en gedragsvoorwaarden komen aan de orde. Hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen waarin studenten de resultaten van hun papers presenteren. Een bezoek aan een penitentiaire inrichting maakt deel uit van het programma. Literatuur Heleen de Waal, Halve lucht, 2011, Balans (De Bezige Bij) (ISBN: ) Reader ~ 149 ~

150 RGMPR00606 Personen- en Familierecht prof. mr. W.M. Schrama,prof. mr. dr. W.D. Kolkman (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 5x4 uur hoorcolleges (weken 1-5) semester II a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. De student inzicht te geven in het personen- en familierecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, zoals dat in de maatschappij speelt. Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed gehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, zoals de Wet openstelling huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht, wetsvoorstellen en jurisprudentie. Op het college komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: afstammingsrecht (gezamenlijk) gezag / gezamenlijke voogdij naamrecht samenleven geregistreerd partnerschap huwelijk en echtscheiding curatele, onderbewindstelling en mentorschap erfrecht huwelijksvermogensrechtdit laatste onderdeel behoort niet tot de stof voor notariële studenten. Literatuur Arrestenlijst Prof. mr. S.F.M. Wortmann en mr. J. van Duivendijk-Brand, Compendium Personen- en familierecht, laatste druk, Kluwer Deventer ~ 150 ~

151 RGBPR00510 Personen- en Familierecht en Erfrecht mr. J.H.M. ter Haar,prof. mr. dr. W.D. Kolkman (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x6 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester I a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. De student inzicht te geven in het personen- en familierecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, zoals dat in de maatschappij speelt. In dit vak komen de hoofdlijnen de genoemde rechtsgebieden aan bod. Ook is er aandacht voor enkele deontologische / ethische vraagstukken. is het kunnen analyseren van familierechtelijke en erfrechtelijke vraagstukken en deze met parate kennis en vaardigheden het hoofd kunnen bieden. Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed gehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, zoals de Wet openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, diverse wetsvoorstellen en de vele jurisprudentie. In dit vak komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: afstammingsrecht (gezamenlijk) gezag / gezamenlijke voogdij naamrecht ongehuwd samenleven geregistreerd partnerschap huwelijk en echtscheiding curatele, onderbewindstelling en mentorschap erfrecht huwelijksvermogensrecht ~ 151 ~

152 RGMPW00206 Politicologie Docent dr. N.E.H.M. Zeegers (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel m4-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur interactieve hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester I a opdracht(en), Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde WOpropedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een WO-masteropleiding. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.het vak is ook toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Educatieve Master Maatschappijleer en de Master Sociologie. Het vak Politicologie heeft als doel om de politieke dimensie van beleidsvormingsprocessen te leren analyseren. Studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het rationele en andere modellen om deze processen te verklaren. Zij oefenen het schriftelijk presenteren van hun bevindingen wat betreft de politieke dimensie in de totstandkoming van wetten en ander beleid. Deborah Stone ziet het proces waarin beleid wordt gevormd vooral als een strijd van ideeen. Haar opvatting van het beleidsvormingsproces is kritisch ten aanzien van de traditionele beleidswetenschappelijke theorieën. Deze theorieen beschrijven en verklaren politieke processen niet adequaat omdat ze de chaotische, emotionele en irrationele aspecten, die juist het hart van de politiek vormen, buiten beschouwing laten. Stone legt de nadruk op de processen waarin beleidscategorieën gevormd en afgebakend worden en laat zien welke rol het redeneren in metaforen en analogie hierbij spelen. Zij ziet het categoriseren en classificeren als kernprocessen van de politieke besluitvorming. De collegereeks start met een college waarin het fasen-barrièremodel, het rationale besluitvormingsmodel en het arenamodel van beleidvormingsprocessen kritisch besproken worden. De visie die Stone uitdraagt in haar boek sluit het meest aan bij het arenamodel, vooral omdat deze auteur beleidsproblemen opvat als sociale constructies. De opvatting van beleidsproblemen als sociale constructies en de manier waarop deze constructie plaatsvindt, staan centraal in het tweede college. College 3 t/m 7 gaan dan achtereenvolgens over de verschillende soorten van doelen respectievelijk oplossingen en de processen van categorisering en classificering die zich hierover afspelen. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de rol die de media spelen in het politieke proces. Literatuur Nicolle Zeegers. Artikel wordt verspreid tijdens college, How to theorise collective decision making concerning legal rules? The need to acknowledge the rhetorical as well as the rational variables. Legisprudence,Vol.5, 3, p ,2011. Deborah Stone, Policy Paradox. The Art of Politicial Decision Making. W.W.Norton and Company, New York/London, 2012 (Third Edition) ~ 152 ~

153 RGAPW50105 Politics and Government in the European Union Docent dr. T. Nowak Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7 2-hour lectures and 7 1-hour work groups semester I b paper,presentatie(s), This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved premaster or decree programme.not accessible for students who passed or need to pass the course Decision-making in the EU. Foreign students: none This course is also open to non-law exchange students (please contact the International Office of the Faculty of Law) Students will get acquainted with the history of and explanations for the European integration process, the institutional structure of the EU, the European integration theories in political science, the decision-making procedures and a selection of policy fields. Students will acquire skills for writing and presenting academic papers and discussing findings in workgroup meetings. This course provides an introduction to the European Union as a political system that exists alongside and together with the national systems of the member states. By examining its development, institutional structure and policy making the study aims to contribute to an understanding of the nature and functioning of this rather unique European political system and its impact on the European societies. Attention will be paid to the history of the EU, its institutions, the theory of European integration, the role of interest groups and problems of implementation. Analysis of political decision making in several policy fields (e.g. Common Foreign and Security Policy; Enlargement; Agriculture; Regional Policy) is used to demonstrate the functioning of the EU in practice. The course consists of lectures (2 hours) and workgroups (1 hour). In the lectures the key issues of study will be introduced and explained. In the workgroups issues related to some of the main topics dealt with in the lectures will be discussed with the help of student presentations. Literatuur Additional literature will be announced later E. Bomberg et al., The European Union. How Does It Work?, 35,00 ~ 153 ~

154 RGAPR70205 Privaatrecht voor niet-juristen mr. J.H.M. ter Haar,mr. R. Koolhoven,prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis,mr. dr. R.J.C. Flach,mr. A. Kolder (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel alleen extern Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 6x2 uur hoorcolleges semester I b schriftelijk Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WObachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten. Het doel van dit vak is de student kennis van en inzicht in de centrale leerstukken van het privaatrecht te bieden. Privaatrecht is het recht tussen burgers onderling. Het vak bouwt voort op Inleiding Recht voor niet-juristen. Iedereen komt in het dagelijks leven op uiteenlopende wijze in aanraking met het privaatrecht. In een collegecylus van 6 weken passeert in feite het leven van elke dag, en de rol van het privaatrecht daarin, de revue. Kan ik zonder toestemming van mijn echtgenoot met geleend geld gaan beleggen (DEXIA) of een bedrijf kopen? Delen al mijn kinderen op gelijke wijze in mijn nalatenschap? Mag ik mijn (oudste) zoon bevoordelen? Waaraan ben ik gebonden als ik per een abonnement voor een mobiele telefoon afsluit? En als ik in een te enthousiaste bui een huis koop, kan ik dan nog terug? En wat als de grond vervuild blijkt te zijn, of de garage vijftien centimeter over de grens blijkt te zijn gebouwd? Op het gebied van letselschade geeft het leven tal van treurigheden te zien: heb ik als ouder een claim jegens de dronken automobilist die voor mijn ogen mijn kind doodrijdt? En tegen ZOO BV als een Bokito mij onverwacht aanvalt? Kortom, relevante vragen van alledag worden in een juridisch kader geplaatst. Na afloop van dit vak heeft u inzicht in belangrijke privaatrechtelijk leerstukken en het vermogen om de daarmee samenhangende juridische vraagstukken te beoordelen. U leest de krant anders, beslist! Literatuur P.A.M. Meijknecht, Kennismaking met het burgerlijk procesrecht (Kluwer, nieuwste druk)(isbn: ), 17,50 Reader Privaatrecht voor niet-juristen, 25,00 ~ 154 ~

155 RGMSR50106 Proof, evidence and law Docent prof. dr. C.I. Fournet (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 10 2-hour lectures (weeks 2-11). Attendance compulsory. semester I schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. To provide detailed knowledge of, and critical insight into, the way some legal systems (esp. so-called accusatorial and inquisitorial law systems) regulate and apply factfinding procedures in criminal law. Finding facts, gathering evidence and establishing proof in criminal cases is a hot topic, in particular in light of the risk of miscarriages of justice. While in many common law countries there exists a long academic tradition of researching and debating on the different methods for establishing the most reliable evidence, such discussions have remained scarce in many civil law countries; in particular in The Netherlands and in France. This comparative and disciplinary course thus critically explores the legal traditions and problems generated by fact-finding procedures as well as the way theory and practice address these challenges. The course focuses on the following issues: criminal procedure, the law of criminal evidence including expert evidence, statements of witnesses and of the accused, the law of reasoning, appeal and review. Depending on the schedule of hearings, this course may also include attending a trial session at the Court of Appeals in Leeuwarden. Literatuur Reader (available at the Readershop) ~ 155 ~

156 RGASR90505 Psychiatrie en Recht prof. dr. J.W. Hummelen,Mr. Loeska Bos Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m4-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde WOpropedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een WO-masteropleiding. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.geadviseerd: het gevolgd hebben van de colleges Inleiding Psychiatrie voor Juristen wordt dringend aangeraden Kritisch een rapportage pro justitia kunnen beoordelen, kennis hebben van het begrip toerekeningsvatbaarheid, bekend zijn met de knelpunten in de praktijk van de tbsmaatregel. Kennis hebben van de principes die gelden bij het toepassen van risicotaxatie-instrumenten. Basale kennis hebben van het mogelijk optreden van psychische problemen in detentie en van forensische behandelprincipes. Dilemma s (onder)kennen van gedwongen opname en behandeling in de psychiatrie vanuit het bijzonder bestuursrecht (Wet BOPZ)en hoe dit zich verhoudt tot grondrechten en de rechtsbescherming van het individu. Dit college geeft een inleiding in de forensische psychiatrie. Aan de orde komen de wijze waarop een rapportage pro justitia tot stand komt, de bepaling van de toerekeningsvatbaarheid, de tbs-problematiek en het optreden van psychische stoornissen gedurende detentie. Ook wordt aandacht gegeven aan risicotaxatieinstrumenten ten behoeve van de bepaling van de kans op een recidive. Daarnaast worden de uitgangspunten bij forensisch psychiatrische behandelingen besproken. Een belangrijk deel van de colleges worden besteed aan de juridische kaders van verplichte psychiatrische opnames. Zowel vanuit het strafrecht opgelegde maatregelen als ook overige toepassingen van vrijheidsbeperking en dwang in de psychiatrie, zullen gelegitimeerd en met rechtswaarborgen omgeven moeten zijn. Voor dit college hoeft men niet bekend te zijn met de inhoud van het college Inleiding psychiatrie voor juristen. De opzet is die van een hoorcollege. Literatuur B.C.M. Raes, F.A.M. Bakker (red.), De psychiatrie in het Nederlandse recht, Kluwer, 6e druk 2012(ISBN: ), 32,00 ~ 156 ~

157 RGBIR50010 Public International Law dr. mr. A.J.J. de Hoogh,prof. dr. M.M.T.A. Brus (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7 4-hour lectures and 7 2-hour tutorials. Attendance compulsory. semester I b opdracht(en), General module on public international law intended to provide students with extended knowledge and understanding of general concepts, issues and certain areas of public international law. In working groups students will focus on the practical application of this knowledge and understanding in complex situations. They will learn to distinguish the legally relevant aspects of cases and situations and to argue positions on the basis of international law. In this module the main doctrines of public international law are discussed in lectures in which positive law and its historical background forms the basis for a discussion of the contribution of international law to the resolution of international conflicts and to managing (new) international challenges of an economic, ecological or humanitarian nature. In the working groups concrete situations will be addressed and students will be expected to discuss and argue the legally relevant aspects. Topics that will be discussed include sources, subjects, jurisdiction, immunities, state responsibility, peaceful dispute settlement and some substantive areas, such as the use of force in international relations. Literatuur M. Shaw, International Law, 7th edition, August 2014 Materials made available on NESTOR T.M.C. Asser Institute, Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law 2013; the 2011 or 2009 editions can still be used), 15,00 ~ 157 ~

158 RGMST01006 Recht Decentrale Overheden prof. mr. dr. H.E. Broring,prof. mr. J.W.M. Engels (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 10x2 uur hoorcolleges (weken 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13) semester I Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dit vak beoogt inzicht te geven in de formele en feitelijke positie van het decentraal bestuur in de Nederlandse eenheidsstaat. Aan de orde komen centrale kenmerken, begrippen, structuurprincipes en beginselen van gemeentebestuur, zoals gedecentraliseerde eenheidsstaat, autonomie, dualisme en collegiaal bestuur. Stilgestaan wordt bij de staatsrechtelijke positie van en de verhouding tussen de diverse ambten en organen. Niet alleen vanuit de bestuursstructuur, maar ook met aandacht voor de politieke cultuur en de historische ontwikkeling. Naast deze institutionele kwesties is er ook aandacht voor de functionele aspecten: de gemeente als lokale democratie, lokale rechtsstaat en lokale verzorgingsstaat. Hoe besluit een gemeente over taken van handhaving, zorg en dienstverlening en hoe voert de gemeente deze uit? Hoe worden bevoegdheden verdeeld? Hoe komt de gemeente aan zijn middelen en hoe ziet de financiële functie eruit (financieel statuut, begroting/rekening en belastingen)? Dan is er natuurlijk nog de vraag naar de toekomst van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bestuurskracht van gemeenten, de bestuurlijke drukte op regionaal niveau en de grootstedelijke problematiek. Is het antwoord daarop opschaling of samenwerking, of zelfs differentiatie tussen gemeenten? Bijvoorbeeld de verdampte lokale autonomie: waarom lukt decentralisatie van taken niet en hoe kunnen gemeenten meer ruimte krijgen? Bijvoorbeeld de legitimatie van het gemeentebestuur: waarom lopen verkiezingsopkomsten terug en hoe erg is dat? Literatuur Prof. mr. J.W.M. Engels Drs. M.J. Fraanje, De bestuurlijke organisatie van Nederland(ISBN: ) Collegestof (schema op Nestor) A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, m.m.v. J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (derde druk, 2004)(ISBN: ) Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor Recht Lagere Overheid hebben gehaald. ~ 158 ~

159 RGBRI00305 Recht en Informatiemanagement dr. mr. M.H. Paapst (coörd),mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. Deelname aan de werkgroepen is verplicht. semester II opdracht(en),paper Niet af te leggen door studenten die voor het vak Recht & ICT hebben gehaald. De cursus Recht en Informatiemanagement is het tweede onderzoeksvaardighedenvak uit de Bachelor Recht en ICT en de Bachelor Rechtsgeleerdheid/IT-recht. De centrale doelstelling van het vak Recht & informatiemanagement is om studenten door middel van een training in diverse onderzoeksvaardigheden, meer inzicht te geven over de belangrijkste juridische en maatschappelijke kwesties betreffende de ontwikkeling van ICT-systemen.Tevens doen zij ervaring op met het presenteren van onderzoeksresultaten. Zij verkrijgen inzicht in de problemen die zich bij rechtsvorming voordoen (A4). Zij kunnen kritisch, reflectief en evaluatief nadenken over de positiefrechtelijke, rechtstheoretische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk.(b1) Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges en 7 werkgroepen. In de hoorcolleges staat de volgende vraag centraal: Hoe slagen en falen IT-projecten?. Daarbij is er aandacht voor de rol als jurist binnen ICT-projecten en de omgang met risico s. Zo is er aandacht voor project en informatiemanagement, slecht opdrachtgeverschap, samenwerking en communicatie, en de lastige eigenschappen van ICT. Tevens omvat de cursus werkgroepen, waarin de studenten in projectgroepen van drie, een onderzoek doen naar de vraag of het mogelijk is om juridische kennis te automatiseren in een kennissysteem. Voor het uitvoeren van het onderzoeksproject moeten de studenten allereerst een projectvoorstel schrijven. Daarbij moeten ze zich oriënteren op een zelfgekozen rechtsgebied, onderwerp en vraagstelling. In beginsel zijn alle rechtsgebieden toegestaan. In het voorstel nemen ze tevens een onderzoeksformulering op: wat gaan ze onderzoeken en waarom. Na goedkeuring van het voorstel door de opdrachtgever geeft een van de drie studenten over hun voorstel een presentatie voor de groep. De groep en de opdrachtgever (de docent) kunnen kritische vragen stellen. Vervolgens starten de teams met het juridische onderzoek. Dat zal veelal bestaan uit een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Naast die methode moeten de studenten in die periode een interview afnemen met meerdere niet-juridische (beoogde) eindgebruikers van hun systeem. De resultaten van de inhoudsanalyse en het interview worden vervolgens gepresenteerd door de tweede student uit het projectgroepje. In de tussenliggende hoorcolleges worden de benodigde vaardigheden besproken en toegelicht. Na het aan de hand van de functionele decompositie opstellen van een zogeheten kennisboom wordt het daadwerkelijke juridische kennissysteem door een of meerdere studenten gemaakt in een besloten wiki-omgeving. Hiervoor is geen technische voorkennis vereist omdat de gebruikte techniek door iedere jurist gehanteerd kan worden. ~ 159 ~

160 Tot slot wordt er een observatieonderzoek gedaan. Daarbij verricht de onderzoeker waarnemingen. De eindgebruiker dient het gemaakte juridische kennissysteem te doorlopen en aan te geven of het begrijpelijk en volledig is. Het team ontdekt dan of ze voldoende rekening hebben gehouden met de wensen van hun eindgebruiker. Het project wordt afgesloten met een eindpresentatie door het derde lid van het projectteam. De volledige groep geeft daarbij aan of het project geslaagd is. De student schrijft vervolgens zelfstandig een onderzoeksrapport. Dat bevat naast een beredeneerd antwoord op de onderzoeksvraag, een nauwgezet verslag van het onderzoeksproces en de eigen rol in het projectteam. Op dit rapport (en dus niet op het opgeleverde ICT systeem) wordt uiteindelijk een cijfer verkregen. De presentaties worden daarbij meegenomen. Literatuur C.L. Schönfeld, Hoe IT-projecten slagen en falen(isbn: ) G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek(isbn: ) D.de grood en J.Iedema, Presenteren? Alles mag!(isbn: ) ~ 160 ~

161 RGASR70105 Recht en Psychologie prof. mr. dr. F. Vellinga-Schootstra, Gastdocent(en) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges (wk en wk 19) semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Beoogd wordt studenten kennis te laten maken met psychologische onderwerpen die van belang zijn voor het straf(proces)recht. Centraal staat de vraag welke betekenis inzichten uit de psychologie hebben voor het vormen van juridische oordelen. De onderwerpen betreffen: de betrouwbaarheid van het geheugen getuigen en deskundigen leugendetectie visuele waarneming rechterlijke besluitvorming bekentenissen groepsprocessen redeneren en beslissen De student zal in staat zijn om kritisch te kijken naar de rol van psychologische processen in zowel het materiële strafrecht (groepsprocessen, overmacht, dissociatie na een trauma, nalaten in het strafrecht) als in het strafprocesrecht (betrouwbaarheid verklaringen van getuige en verdachte, informatieverwerking door de rechter en tunnelvisie, communicatie rechter-samenleving) en kan de methodologie van de gedragswetenschappen onder de loep nemen. In de voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat de inbreng van de psycholoog in de rechtszaal niet kan worden gemist. Uit empirisch onderzoek naar rechtspsychologische aspecten is een keuze gemaakt voor onderwerpen waar juristen weinig van weten en waarvan bekend is dat er onder hen een kennisbehoefte bestaat zoals: het ontstaan en voorkomen van tunnelvisie, vergissingen van getuigen, politie en ovj, trauma en dissociatie, groepsdruk, verhoormethodes en communicatie tussen professionele procesdeelnemers en deskundigen. Het vak Recht en Psychologie richt zich niet op diagnostiek en behandeling in het kader van forensische rapportage en forensische hulpverlening. Deze onderwerpen komen aan bod bij het vak Forensische Psychologie (GMW) en Psychiatrie en Recht (Rechtsgeleerdheid). Literatuur Enkele artikelen die op de Nestor-site zullen worden geplaatst P.J. van Koppen en M.Malsch, Kluwer, Het praktisch nut van de rechtspsychologie(isbn: ), 15,00 E.Rassin, Tussen sofa en toga, 2e druk 2009 (ISBN: ), 33,00 ~ 161 ~

162 RGMCR01006 Recht en werkelijkheid in de Justitiële Keten (Strafrechtelijke en Criminologische Aspecten v/d Justitiële Organisatie) mr. drs. R. Robroek,dr. M. Althoff (coörd),prof. dr. mr. M. Otte Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester II essay Verplicht: Inleiding Criminologie. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het college beoogt studenten kennis te laten maken met de verschillende organisaties, hun taken, bevoegdheden en werkwijzen die als partners in de justitiële keten betrokken zijn bij de uitvoering van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid in brede zin. Daarnaast wordt beoogd specifieke vaardigheden (o.a. analytische vaardigheden, analyseren van problemen en beleidsoplossingen, literatuurontsluiting) verder te ontwikkelen. In dit college wordt studie gemaakt van het functioneren van de zogenoemde strafrecht- keten. Behandeld worden beleidsontwikkelingen, praktische problemen en belangen- tegenstellingen tussen verschillende organisaties in de samenwerking als partners in de justitiële keten: Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Gevangeniswezen, (Jeugd-)Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Justitie in de Buurt (JiB). Speciaal wordt aandacht besteed aan principiële dilemma s waarmee professionals in deze organisaties worden geconfronteerd. Het gaat dan om vraagstukken zoals: Hoeveel ruimte moet de politie krijgen bij het tegenhouden van criminaliteit? Waar ligt voor aanklagers, rechters, verdachten en verdedigers op de rechtszitting de grens bij het vinden van waarheid en waarachtigheid? Hoe vertrouwelijk mogen gevangenisbewaarders omgaan met gedetineerden? Waar liggen de grenzen van het gedoogbeleid? Literatuur klapper Recht en werkelijkheid in de justitiele keten (verkrijkbaar bij de klapperwinkel) Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor Criminologie 3 hebben gehaald. ~ 162 ~

163 RGAPR90805 Recht, Religie en Samenleving prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis (coörd),mr. dr. H.G. Warmelink,mr. dr. H.D. Wolswijk,prof. mr. dr. J.G. Brouwer,mr. dr. A.H. Santing-Wubs Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges. Het uitgangspunt van de onderwijsvorm is het geven van een hoorcollege. Afhankelijk van de groepsgrootte kan het tweede uur - desgewenst- worden bestemd voor een meer casusgerichte behandeling. semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis en inzicht In dit vak verwerven studenten kennis in de algemene systematiek het geldende recht en de samenhang tussen de onderscheiden rechtsgebieden, in het bijzonder het burgerlijk recht, het staats- en bestuursrecht en het strafrecht. Zij raken doordrongen van de eigen aard van de rechtsbeoefening en verkrijgen inzicht in de maatschappelijke betekenis van het recht, speciaal waar het betreft de raakvlakken tussen recht, religie en samenleving. Vaardigheden en attitude Studenten kunnen met behulp van relevante wetgeving, literatuur en rechtspraak complexe vraagstukken inzake de grens tussen recht en religie, meer in het bijzonder de reikwijdte en betekenis van de vrijheid van godsdienst in maatschappelijke processen, in een juiste juridische context plaatsen. Het eerste gedeelte van de collegecyclus bestaat uit een historische uiteenzetting van het beginsel van scheiding van kerk en staat. In de hedendaagse multiculturele samenleving is dat volop actueel.betekent scheiding van kerk en staat ook scheiding van politiek en religie? En wat houdt de term Neutrale staat in? In het tweede gedeelte staat centraal de positie van kerkgenootschappen. Naast de traditionele kerkgenootschappen wordt daarbij in het bijzonder ingegaan op de islamitische geloofsgemeenschappen. Ingegaan wordt op de grenzen van de organisatievrijheid. Sharia in Nederland? Is er ruimte voor pluralistische rechtspraak? Waar ligt de grens voor kerkgenootschappen en andere religieuze gemeenschappen? Die vrijheid staat na 11 september 2001 onder druk. Een afzonderlijk college handelt over de wijze waarop de burgerlijke rechter conflicten met een religieuze lading beoordeelt. Wat is voorts de rol van mediation? In het derde deel wordt het centrale thema vanuit de (botsende) grondrechten belicht. Denk daarbij bijv. aan een (algemeen) burkaverbod? of Pluriform Uniform? (advies inzake uiterlijke verschijningsvormen politie,cgb 2007); het Advies inzake sluiten van homohuwelijk door ambs (CGB 2008); het SGP-proces (2010); Klokluiden in Tilburg?(2011) en het Kamer-debat terzake van een verbod op ritueel slachten (2011). Schrapping van het verbod op godslastering(2013). Dat het vak actueel is hoeft geen betoog. Ook op Europees niveau speelt thans de problematiek. Denk maar aan: 4-EVRM-uitspraken (2013), o.m. Eweida tegen British Airways: mag een stewardess een kruisje dragen? De problematiek van de grondrechten wordt voorafgegaan door een college over de organisatievorming van de islamitische gemeenschappen in West-Europa in het perspectief van de verhouding kerk en staat. Er bestaan ook strafrechtelijke grenzen aan de vrijheid om uiting te geven aan religieuze overtuigingen en de vrijheid om anderen in hun geloofsovertuiging te krenken. Denk aan de Cartoonkwesties,Fitna (2008) het Spandoek-arrest (2009), de vervolging van Wilders (2011). Werkwijze: : uitgangspunt 2 uur hoorcollege. Nadere informatie over het rooster is te vinden op Nestor. Literatuur Geen boek; twee readers (literatuur en rechtspraak) totaalprijs E 40., 40,00 ~ 163 ~

164 RGBEO00205 Rechtseconomie drs. T. Tuinstra,dr. E. Woerdman (coörd), e.a. Vakgroep/sectie Rechtseconomie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Leerdoelen: na afloop van deze cursus kan de student juridische vraagstukken ontleden met behulp van de kernbegrippen uit de rechtseconomie; beredeneren welke prikkels specifieke rechtsregels uitoefenen op het gedrag van individuen en welke uitkomsten dit oplevert; uitleggen hoe markten werken, wanneer overheidsregulering ervan nodig is en welke invloed die rechtsregels op markten hebben; micro-economische basistechnieken toepassen. In recht en regelgeving zijn de spelregels vastgelegd die in het economisch verkeer in acht moeten worden genomen. Wie zich beroepshalve wil bezig houden met het opstellen en toepassen van die spelregels zal ook de nodige kennis moeten hebben van het spel zelf. Het is daarom voor de jurist belangrijk inzicht te hebben in hoe een economie functioneert en hoe recht en regelgeving de werking van de economie in positieve dan wel negatieve zin beïnvloeden. De kernvraag van de cursus luidt: welk effect hebben rechtsregels op individuele gedragingen en op de maatschappelijke welvaart? Om deze vraag te beantwoorden, worden in het vak rechtseconomie de grondslagen en de werking van de markteconomie behandeld vanuit een microeconomische invalshoek. In de hoorcolleges wordt deze invalshoek toegelicht en in de werkcolleges wordt geoefend met de besproken methoden en begrippen. De markteconomie is in hoge mate een zelfregelend mechanisme, maar uitsluitend binnen een kader van duidelijke rechtsregels ten aanzien van met name eigendom, overeenkomst en aansprakelijkheid. Interventie op specifieke onderdelen kan dan beperkt blijven tot terreinen waar de markt in gebreke blijft. Deze interventie ligt op het gebied van: mededingingswetgeving, milieubeleid, sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, inkomensverdeling, begrotingspolitiek en publieke voorzieningen. De rechtseconomie gaat vervolgens na of de gekozen vorm van ingrijpen als efficiënt kan worden gekarakteriseerd. Literatuur W. Kanning & H.O. Kerkmeester (red.), Economie en Recht, Haarsteeg: Vandeplas-Grether Publishing 2014 (forthcoming), 50,00 ~ 164 ~

165 RGMRF00406 Rechtsfilosofie 2 (Ethiek van Recht en Bestuur) Docent prof. mr. dr. A.R. Mackor (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 werkgroep,hoorcollege 6x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester I b Paper Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Werkwijze: Geadviseerd: Inleiding Rechtsfilosofie. in dit vak lezen we gezamenlijk een (klassiek) (rechts)filosofisch boek. De titel wordt later bekend gemaakt. Ieder college verzorgen een of meer studenten een inleiding op het te bespreken hoofdstuk. Het tentamen bestaat uit een review artikel van woorden over het boek. In overleg met de docent kan ook worden gekozen voor een artikel van woorden waarin een vraag over een deelonderwerp van het boek wordt besproken. Nadere informatie over lesvorm en tentamen is te krijgen bij de docent: Literatuur Wordt later bekend gemaakt ~ 165 ~

166 RGBPR00305 Rechtspersonen en Personenvennootschappen mr. J.B.W.M. Kemperink,mr. dr. B. Snijder-Kuipers (coörd),prof. mr. dr. H.E. Boschma Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel B of M4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I b zie opmerkingen Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Het doel is het verkrijgen van inzicht in de problematiek met betrekking tot personenvennootschappen en privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals oprichting, inbreng, samenwerking, kapitaalbescherming en herstructurering. Zowel de personenvennootschappen als de privaatrechtelijke rechtspersonen behoren tot de onderwerpen waarin het notariaat is gespecialiseerd, hetgeen tijdens de opleiding bijzondere aandacht voor deze entiteiten vraagt. Behandeld worden o.a. stichtingen en verenigingen, alsmede specifieke onderdelen van de BV/NV zoals oprichting, inbreng, blokkeringsregeling en fusie en splitsing. Literatuur Het boek dat u dient aan te schaffen wordt via Nestor bekend gemaakt. Zie anders ook,url= ~ 166 ~

167 RGBRI00405 Rechtsvinding Docent mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh (coörd) Vakgroep/sectie Recht & ICT, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II b opdracht(en),paper Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Niet af te leggen door studenten die voor het vak Rechtsvinding en ICT hebben behaald. Het doel van het vak is het verschaffen van inzicht in de rechtsvindingsprocessen zoals deze in de rechtspraktijk plaatsvinden en in de modellen van deze processen die voor het ontwikkelen van de steeds meer in de rechtspraktijk gebruikte beslissingsondersteunende systemen worden gebruikt. Hoe vinden juristen het recht? Welke juridische kennis gebruiken zij hierbij en welke rechtsvindingsprocedures passen zij toe? Kunnen normatief denken en handelen op een evolutionaire en psychologische wijze worden beschreven en verklaard? Is er een verschil tussen informele rechtsvinding in het dagelijks leven en formele rechtsvinding door profesionele juristen? In dit vak worden in zeven hoorcolleges het redeneren, het probleemoplossen en het beslissen door juristen vanuit rechtstheoretisch, evolutionair, psychologisch en informatiekundig perspectief behandeld. Inzicht in de oorsprong en werking van rechtsvinding verheldert ons normatief denken en handelen en verschaft de uitgangspunten voor het ontwerpen van juridische kennissystemen voor de geautomatiseerde ondersteuning van juristen. Literatuur Syllabus Rechtsvinding ~ 167 ~

168 RGMBE01606 Refugee and Asylum Law Docent mr. dr. V.M. Bex-Reimert (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures semester I a This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law.This course is not open to non-law exchange students. The course offers an introduction in refugee and asylum law on three levels: international refugee law, the European asylum system and migration law for asylum seekers in the Netherlands. Issues concerning refugees and asylum seekers are very topical. Different causes, for example internal conflicts, natural disasters and wars, contribute to the huge numbers of refugees all over the world. Numbers of displaced persons are increasing everywhere. Because of the continuing development of means of transportation and communication, the western world also faces a huge challenge. The developed European asylum system aims at harmonization of procedures and criteria. This results in a constant need to adapt refugee law and policies. Clearly, international law forms the basis of and sets boundaries on the European harmonization effort. At the same time current international standards, such as those stated in the Geneva Convention and the New York Protocol, are increasingly questioned about their effectiveness. A visit to a reception center for asylum seekers (the reception center in Ter Apel or location for denied families) will be a compulsory component of the module. By delivering a presentation on refugee law or interesting cases in countries of origin, students can participate and earn a bonus for the exam. Literatuur Goodwin-Gill & Mc Adam, The refugee in international law, Oxford readers containing articles and laws and treaties. ~ 168 ~

169 RGBPR00210 Registergoederenrecht mr. F.J. Vonck (coörd),mr. H.A. Bosman Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege 7x6 uur hoorcolleges semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2 Bij de verkrijging, vervreemding en verhypothekering van registergoederen is steeds een notariële akte vereist; vrijwel het gehele rechtsverkeer in registergoederen loopt via het notariaat. Dit vak is erop gericht op het verwerven van kennis van het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen, van de werking van het registerstelsel en van de functies en mogelijkheden die diverse rechtsfiguren vervullen bij het reguleren van het gebruik en de financiering van grond. Daarom wordt er bij dit vak aandacht besteed aan bijv.: - de overeenkomsten van koop, huur en huurkoop van registergoederen, - de levering van registergoederen, - de derdenbescherming op het gebied van registergoederen en - de Kadasterwet. Verder komen bijv. ook de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de begrippen onroerende zaken, beperkte zakelijke rechten en registergoederen, 2. het burenrecht, 3. mandeligheid, 4. erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen, 5. de rechten van erfpacht en opstal, 6. appartementsrechten, 7. vruchtgebruik en de rechten van gebruik en bewoning en 8. het recht van hypotheek. Literatuur door A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Ars Notariatus deel 120, Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Kluwer, Deventer, 4e druk 2012., 35,00 Syllabus huurrecht Syllabus Kadasterwet Zie ook,url= ~ 169 ~

170 RGBPR00410 Relatievermogensrecht prof. mr. dr. W.D. Kolkman,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen (coörd),prof. mr. dr. W. Burgerhart Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 Hoorcollege 7x6 uur hoorcolleges semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het doel van het vak is om grondige kennis van en inzicht te verwerven in het relatievermogensrecht, bestaande uit het huwelijksvermogensrecht en het recht met betrekking tot informele relaties. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol en functie van de notaris in het relatievermogensrecht omdat het vak onderdeel uitmaakt van de notariele opleiding. Het vak Relatievermogensrecht behandelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het aangaan van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en andere samenlevingsvormen. Aan de orde komen de rechten en plichten van gehuwden en geregistreerde partners, het hoofdstelsel dat tussen gehuwden en geregistreerde partners geldt als men geen huwelijkse voorwaarden overeenkomt, vermogensverschuivingen tussen echtgenoten, het wijzigen van het goederenregime tijdens huwelijk, de gevolgen van echtscheiding, overlijden, pensioen, alimentatie enz. Gedurende de collegecyclus wordt een schrijfvaardigheidsopdracht gemaakt. Deelname aan deze opdracht is niet verplicht. Degenen die deelnemen krijgen bonuspunten die ingezet kunnen worden bij het tentamen. Literatuur M.J.A. van Mourik, L.C.A. Verstappen, Verplicht: Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding, laatste druk, Kluwer, Deventer (studenteneditie toegestaan). W.G. Huijgen, W.D. Kolkman, L.C.A. Verstappen en S.F.M. Wortmann, Verplicht: Rechtspraak Personen-en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, onderdeel huwelijksvermogensrecht, laatste druk, SDU uitgevers, Den Haag. ~ 170 ~

171 RGARG90806 Romeins Privaatrecht Docent prof. mr. F. Brandsma (coörd) Vakgroep/sectie Rechtsgeschiedenis, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding. Verdieping van de kennis van en inzicht in het Romeins vermogensrecht als basis voor huidige privaatrecht, beschouwd vanuit de Romeinsrechtelijke teksten. Het kunnen vergelijken en beoordelen van rechtshistorische aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch en evaluatief kunnen nadenken. Het vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen van het Romeinse recht. Het vak Romeins Privaatrecht wordt gedurende het eerste semester gegeven. Behandeld wordt het Romeinse vermogensrecht, nu geheel vanuit de Romeinsrechtelijke teksten beschouwd. Gelezen wordt een boek uit de Instituten van keizer Justinianus over personenrecht, zaken- of verbintenissenrecht. De teksten zijn steeds voorzien van een Nederlandse vertaling. Kennis van het Latijn is dus niet noodzakelijk, maar strekt wel tot aanbeveling. Literatuur De literatuur wordt bekendgemaakt op college. ~ 171 ~

172 RGBRG00005 Romeins Recht prof. mr. F. Brandsma (coörd), e.a. Vakgroep/sectie Rechtsgeschiedenis, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis van en inzicht in de systematiek van het geldende nationale recht vanuit de Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht. Kennis van en inzicht in de gemeenschappelijke basis van de moderne Europese privaatrechtsstelstels. Vertrouwdheid met de rechtvergelijking op historische grondslag van het recht. Vaardigheden en attitude Het kunnen vergelijken en beoordelen van rechtshistorische aspecten van een vraagstuk en daarover kritisch en evaluatief kunnen nadenken. Het vermogen op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen. In het vak Rechtsgeschiedenis 2 (Romeins Recht) wordt op stelselmatige wijze aandacht geschonken aan de romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht. Tevens zal de gemeenschappelijke basis van de moderne Europese rechtsstelstels worden belicht. Kortom: rechtsvergelijking op historische grondslag. Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en werkgroepen. De leerstof wordt behandeld op zowel de hoorcolleges als op de werkgroepen. Op de werkgroepen wordt de leerstof geoefend aan de hand van vragen. Literatuur J.H.A. Lokin, Prota, Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, uitgelegd door J.H.A. Lokin (laatste druk), 49,00 (verkrijgbaar op het eerste college tegen contante betaling), Werkboek Rechtsgeschiedenis 2, 10,00 ~ 172 ~

173 RGMSR00406 Sanctierecht prof. dr. M. Boone, Gastdocent(en),mr. dr. W.F. van Hattum (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 2-13) semester II Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dit vak wil de kennis en het inzicht vergroten betreffende het strafrechtelijke arsenaal van straffen en maatregelen, de onderlinge verhouding van deze sancties en hun wettelijke inbedding. Daarnaast wil het kennis en inzicht geven omtrent de regeling van de interne rechtspositie van gedetineerden. Studenten leren in een concrete casus een sanctiepakket samen te stellen dan wel de juridische juistheid van een opgelegde sanctie te beoordelen; en in een concrete casus het juiste penitentiaire rechtsmiddel toe te passen dan wel een concrete penitentiairrechtelijke beslissing of situatie te beoordelen, alles aan de hand van het nationale recht en de rechtspraak van het EHRM. Het vak sanctierecht houdt zich bezig met de regelingen voor de oplegging en tenuitvoerlegging van sancties. Het sanctiestelsel staat centraal, waarbij aandacht zal worden besteed aan vermogenssancties en vrijheidsbenemende sancties, zowel straffen als maatregelen. Tijdens de hoorcolleges zullen onder meer de externe en interne rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden aan de orde komen. Belangrijke regelingen zijn de Penitentiaire Beginselenwet en de Beginselenwet terbeschikkinggestelden. Literatuur Klapper Sanctierecht F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Ons strafrecht 3, Sanctierecht (Deventer: Kluwer 2013), 35,00 Opmerkingen Erratum literatuur : het boek van Kelk vervalt en wordt vervangen door het boek Ons strafrecht 3, Sanctierecht van Bleichrodt en Vegter. ~ 173 ~

174 RGABE00206 Social Security Law; International and Comparative Aspects Docent prof. dr. G.J. Vonk (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7 2-hour lectures, presence obligatory semester II b Mondeling If taken as an optional course, this course is only accessible for students that have obtained their Law first year certificate (propedeuse) at a reserach university and for students that have been admitted to a master s degree programme within the Faculty of Law. If this course is concluded as part of a bachelor s degree programme, these credits cannot be taken into consideration within a master s degree programme.this course is not open to non-law exchange students. The objectives of the course are: Students are familiar with the basic principles of social security law Students have basic understanding of the social security system of their own country Students learn how to research a specific theme in more detail Students are aware of the impact of international standards and norms on social security The course on international and comparative social security law offers an introduction into the principles of social security which apply in the national systems in different (groups) of countries. These principles will be discussed with reference to both the national social security systems of a number of selected countries and international standards on social security as adopted in Conventions of the United Nations, the ILO and the Council of Europe. Each year a central theme of social security comparison is chosen, such as raising retirement age, children and social security, the treatment of migrant workers, etc. Literatuur D. Pieters, Social Security: An Introduction to the Basic Principles, latest edition, Kluwer Law International ~ 174 ~

175 RGMBE01006 Sociale Zekerheidsrecht Docent prof. dr. G.J. Vonk (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges, aanwezigheid verplicht semester II b Paper Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het keuzevak heeft het karakter van een collectief onderzoeksprogramma. Naast het vergaren van kennis van de inhoud en de werking van het socialezekerheidsrecht, is de doelstelling studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het presenteren van de onderzoeksresultaten, zowel mondeling als schriftelijk. Het keuzevak vangt aan met het leggen van een kennisfundament van het Nederlandse socialezekerheidstelsel. In dit kader moeten studenten ieder twee multiple choicevragen opstellen. Deze vragen vormen, samen met door de docent opgestelde vragen, een deeltentamen dat in week 3 moet worden afgelegd. Vervolgens wordt een aantal colleges verzorgd waarin aandacht wordt besteed aan één centraal thema (dat van jaar tot jaar varieert). Tijdens de colleges worden gerichte onderzoeksopdrachten uitgezet. Op basis hiervan moeten de studenten alleen of in samenwerking met anderen een paper schrijven. In de laatste bijeenkomst(en) moeten de papers worden verdedigd. In het keuzevak wordt telkens een bijzonder gastcollege georganiseerd. Studenten zijn betrokken bij de organisatie. Literatuur G.J. Vonk, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Kluwer, laatste druk Van Boetzelaer-Gulyas en Vonk, Pocket SDU Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht, laatste druk ~ 175 ~

176 RGMST00706 Staats- en Bestuursrecht in Communautair Perspectief mr. M. Duchateau (coörd),mr. A.M. Klingenberg Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester II a Bonuspunten voor schrijfopdracht Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het verkrijgen van inzicht in de impact die het Europese recht heeft op de vaststelling, implementatie en uitvoering van het staats- en bestuursrecht. Het bestuursrechtelijk deel bestudeert de impact op het Nederlandse bestuursrecht; het staatsrechtelijk deel reflecteert op de positie van overheidsorganen in dit licht. In dit vak worden Europese dimensies behandeld van het staats- en bestuursrecht. Daarbij ligt de nadruk op de verhouding van het nationale staatsrecht en bestuursrecht tot het communautaire recht. Voor wat betreft het staatsrechtelijke deel wordt met name gereflecteerd op de juridische relatie tussen de EU en haar lidstaten en op de impact die Europees recht heeft op het Nederlandse staatsrecht. Daartoe wordt aandacht geschonken aan de staatsrechtelijk positie van zowel Europese als nationale organen en de rol die beide hebben bij Europese besluitvorming en bij de implementatie van Europees recht. Steeds is daarbij de vraag aan de orde hoe de verhouding is tussen het nationale recht en het Europese recht. Het onderdeel bestuursrecht heeft betrekking op de mogelijke spanningen tussen het algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht (m.n. de Awb) en het Europees recht. Deze spanningen worden besproken aan de hand van bekende Europeesrechtelijke doctrines, zoals effectieve rechtsbescherming, rechtstreekse werking, conforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid. Literatuur J.H. Jans, S. Prechal, R.J.G. Widdershoven, Literatuur bestuursrechtelijk deel: Inleiding tot het Europees Bestuursrecht - Ars Aequi Libri, Nijmegen 2011, derde druk., 95,00 Literatuur staatsrechtelijk deel: verschillende wetenschappelijke artikelen (bekendmaking via Nestor). Opmerkingen Op Nestor staat nadere informatie over het vak. ~ 176 ~

177 RGBST00105 Staatsrecht 2 mr. M. Duchateau,prof. mr. J.W.M. Engels,prof. mr. H.G. Hoogers,mr. M. Nap (coörd),mr. dr. H.G. Warmelink Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 7x2 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen semester II a schriftelijk (meerkeuze) Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Het vak Staatsrecht 2 bouwt voort op de kennis van het positieve constitutionele recht zoals die is opgedaan bij het vak Staatsrecht 1. Het vak geeft studenten inzicht in constitutionele kernbegrippen en de onderlinge verbanden waarin die begrippen een rol spelen. Daartoe worden de inzichten die bij Staatsrecht 1 zijn opgedaan, verdiept en wordt op de vernieuwde kennis gereflecteerd. Na het succesvol afronden van het vak Staatsrecht 2 is een student in staat te onderscheiden op welke wijze het constitutionele recht vorm en richting geeft aan verhoudingen en bevoegdheden in publieke organisaties. In het verlengde hiervan is zij/hij in staat te beoordelen in hoeverre ontwikkelingen binnen die organisaties verenigbaar zijn met het constitutionele recht. Ten slotte is een student in staat de constitutioneel relevante overeenkomsten en verschillen tussen diverse publieke organisaties te verklaren. De geselecteerde staatsrechtelijke thema s worden bestudeerd als verhoudingsvraagstukken. Iedere collegeweek kent een hoorcollege van 2 uur en een werkgroep van 2 uur. Het hoorcollege en de werkgroep zijn gewijd aan hetzelfde thema. De thema s zijn: Democratie en rechtsstaat Vertrouwen en verantwoordelijkheid Bevoegdheid tot normstelling en normenhiërarchie Relaties tussen openbare lichamen in een eenheidsstaat Doorwerking internationaal en Europees recht Grondrechten: algemene begrippen Gelijkheid, vrije meningsuiting en onderwijsvrijheid.de hoorcolleges zijn bedoeld om de thema s te introduceren en te voorzien van een context. In de werkcolleges worden studenten uitgenodigd om aan de hand van literatuur en jurisprudentie de aangedragen kennis en inzichten te verwerken en toe te passen. Literatuur Klapper Staatsrecht 2(ISBN: n.v.t.) L. Prakke, D.J. Elzinga, R. de Lange, H.G. Hoogers, Van der Pot s Handboek van het Nederlandse Staatsrecht (16e druk, te verschijnen medio 2014)(ISBN: n.n.b.), 75,00 ~ 177 ~

178 RGBST00005 Staatsrecht 3 prof. mr. H.G. Hoogers,mr. dr. H.G. Warmelink (coörd) Vakgroep/sectie Staatsrecht en Internationaal Recht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x4 uur hoorcolleges semester I a Naast verwerving van kennis van het staatsrecht van de ons omringende landen, is het onderwijs gericht op het verschaffen van inzicht in de specifieke positie en kenmerken van de Nederlandse staat, zijn organen en zijn onderdanen in het licht van verdergaande internationalisering. In de collegecyclus wordt vanuit rechtsvergelijkend perspectief aandacht besteed aan de staatsstructuur en het staatsrecht van enkele ons omringende landen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de betekenis van het internationale recht voor nationale rechtsverhoudingen, in het bijzonder voor de bescherming van grondrechten. Literatuur Van der Pot-Donner., Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 15e of 16e druk, Kluwer, Deventer, 2006/2014. L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.), Staatsrecht van landen van de Europese Unie, 8e geh. herz. druk, Kluwer, Deventer, 2012.(ISBN: ) ~ 178 ~

179 RGMSR00706 Strafprocesrecht Dwangmiddelen mr. E. Gritter (coörd),dr. mr. A.E. Harteveld,mr. dr. E.F. Stamhuis Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 Hoorcollege 12x2 uur hoorcolleges (weken 2-13) semester II Verplicht: Strafrecht 2. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in het Nederlandse strafprocesrecht, in het bijzonder het vooronderzoek (opsporingsonderzoek, dwangmiddelen, voorarrest), alsmede het verwerven van inzicht in de samenhang in dat onderdeel van het recht en de Europese invloeden (met name vanuit het EVRM) op dit deel van het Nederlandse strafrecht. De inhoud van dit vak wordt gevormd door de dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering, en hun inbedding in de regeling van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. Ingegaan wordt op enkele bijzondere dwangmiddelen, zoals het voorarrest, de inbeslagneming van voorwerpen en gegevens en de daaraangekoppelde betredings- en doorzoekingsbevoegdheden. Voorts wordt aandacht besteed aan de bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals de stelselmatige observatie en de infiltratie. Ook wordt de positie van de rechter-commissaris in strafzaken besproken. Het is de bedoeling studenten wegwijs te maken in de ingewikkelde wettelijke regeling van deze belangrijke dwangmiddelen en enig zicht te bieden op de wijze waarop deze dwangmiddelen in de praktijk worden toegepast. Vanzelfsprekend wordt een en ander in de sleutel van het EVRM (art. 5, 6, 8 EVRM) gezet. Literatuur Aanvullend materiaal/vragenbundel op Nestor G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, zevende druk bewerkt door M.J. Borgers, Kluwer: Deventer 2011(ISBN: ) Mr. A.E. Harteveld e.a, Het EVRM en het Nederlands strafprocesrecht, 3e druk, Kluwer 2004 ~ 179 ~

180 RGBSR00005 Strafrecht 2 (nieuw Materieel Strafrecht) e.a.,mr. G.J. Tieks,mr. dr. H.D. Wolswijk,mr. E.H.A. van Luijk,dr. mr. A.A. van Dijk (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x2 uur hoorcolleges 7x2 uur werkgroepen. semester I a opdracht(en), Bonuspunt kan worden verdiend met opdrachten. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Kennis en inzicht: Het verwerven van kennis van en inzicht in het posititeve recht en de grondslagen van een aantal centrale materieel-strafrechtelijke leerstukken, alsmede inzicht in de problemen die zich bij de rechtsvorming omtrent deze leerstukken voordoen. Vaardigheden en attitude: Het kunnen beoordelen van de positiefrechtelijke aspecten van deze centrale leerstukken, het schriftelijk kunnen beantwoorden van vragen daaromtrent en het in dat kader beoordelen en toepassen van relevante jurisprudentie en literatuur. In het vak Strafrecht 3 worden de volgende onderwerpen behandeld: - opzet en schuld - strafuitsluitingsgronden - poging en voorbereiding - daderschap en deelneming Tijdens het semester worden schriftelijke opdrachten verstrekt. Studenten kunnen daarmee een bonuspunt verdienen voor het tentamen. Literatuur Jurisprudentie strafrecht, Ars Aequi, 2011 J. de Hullu, Materieel strafrecht, Kluwer, 2012, laatste, vijfde druk(isbn: ), 15,00 ~ 180 ~

181 RGBSR00010 Strafrecht 3 (nieuw Formeel Strafrecht) C.J. Hendriksen LLM.,prof. mr. dr. B.F. Keulen,mr. dr. N.J.M. Kwakman (coörd),mr. A. Postma Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. Geadviseerd: Strafrecht 1 Kennis, inzicht, attitude en vaardigheden. In aansluiting op het vak Strafrecht 1 wordt de studie van het strafprocesrecht voortgezet. Aan het eind van de cursus worden de studenten geacht niet alleen kennis en inzicht te hebben verworven in de systematiek van het strafprocesrecht en in de belangrijkste strafprocesrechtelijke leerstukken en thema s met betrekking tot het strafrechtelijke onderzoek in eerste aanleg, maar worden ze tevens geacht de verworven kennis en het verworven inzicht te kunnen toepassen. Zij dienen daartoe (theoretische) vragen over relevante en actuele strafprocesrechtelijke onderwerpen en thema s te kunnen beantwoorden en daarbij blijk te geven van hun inzicht in de systematiek van het strafprocesrecht (dwarsverbanden, fundamentele beginselen, etc.). Daarnaast dienen zij juridische kwesties en problemen (in de vorm van casus) op een gestructureerde wijze te kunnen oplossen. Naast kennis en inzicht vormen dus ook het ontwikkelen van een juiste attitude (creativiteit, nauwgezetheid) en het ontwikkelen van relevante vaardigheden (structuur aanbrengen in het oplossen van juridische problemen bij het toepassen van de theorie op de praktijk) belangrijke doelstellingen. In dit vak wordt - mede aan de hand van de verplichte literatuur - aandacht besteed aan de rechtsontwikkeling met betrekking tot het strafprocesrecht en in het bijzonder aan de relevante wetgeving en jurisprudentie op zowel nationaal als bovennationaal niveau (EVRM, EHRM). Onderwerpen: HET VOORONDERZOEK, o.a.: - de (nationale en bovennationale) grondbeginselen van het strafprocesrecht; - het opsporingsonderzoek; - het verdenkingsbegrip; - het verhoor van de verdachte; - vrijheidbeperkende en vrijheidsbenemende dwangmiddelen (aanhouding, voorarrest); ~ 181 ~

182 DE VERVOLGING, o.a.: - de vervolgingsbeslissing; - de art. 12-procedure; - de strafbeschikking; - de positie van de Rechter-Commissaris; HET STRAFRECHTELIJKE RECHTSGEDING, o.a.: - de tenlastelegging en dagvaarding (functie, interpretatie, geldigheid, grondslagleer); - de berechting van de verdachte; - het aanwezigheidsrecht van de verdachte; - het bewijsrecht (het wettelijk stelsel, getuigenbewijs, ondervragingsrecht, bijzondere bewijskwesties, bewijsmotivering;) - het vonnis (beslissings- en motiveringsregels) - bijzondere motiveringskwesties; - de sanctionering van vormverzuimen en andere onregelmatigheden in het strafproces; Literatuur Houdt Nestor in de gaten voor literatuur, documenten en evt handouts college Jurisprudentie strafrecht, Ars Aequi, laatste druk (ISBN: ), 20,00 Ons Strafrecht, deel 2, 12e druk, 2010 Kluwer Vragenbundel Strafrecht III, verkrijgbaar bij de klapperwinkel ~ 182 ~

183 RGMFI00207 Successiewet voor Notariëlen mr. N.J. Schutte (coörd), Gastdocent(en) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 7 hoorcollege 13x2 uur hoorcolleges semester II Verplicht: Erfrecht. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. van het vak is de student voldoende kennis van en inzicht in de juist voor de notariële praktijk belangrijke Successiewet te laten verwerven. Daarbij wordt vrij diep op de stof ingegaan. Enerzijds dient de student na het behalen van het tentamen in staat te zijn een aantal elementaire berekeningen te maken, anderzijds wordt ook voldoende begrip van de juridisch-technische complicaties die de zogenaamde fictiebepalingen teweeg brengen geëist. Kennis van het erfrecht wordt aanwezig verondersteld. De kernleerstukken vindt u in de vakomschrijving. De Successiewet kent twee heffingen. Dit zijn de erfbelasting en de schenkbelasting. Gedurende het semester worden achtereenvolgens de grondslagen van de erfbelasting, het tarief en de vrijstellingen, de waardering van de verkrijging en de toepassing van de diverse fictiebepalingen besproken. Aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt een apart college gewijd. Deze regeling is evenals het tarief en de waarderingvoorschriften ook voor de schenkbelasting van toepassing. De algemeen nut beogende instelling en het afgezonderd particulier vermogen worden behandeld in het verlengde van de schenkbelasting. Werkwijze: Het vak wordt gedoceerd door middel van hoorcolleges. In deze colleges wordt ingegaan op de meer ingewikkelde onderdelen van de stof. De student wordt geacht voorafgaand aan de hoorcolleges de basiskennis steeds via zelfstudie te verwerven. In de hoorcolleges wordt de samenhang tussen de diverse bepalingen van de Successiewet verduidelijkt, en komt tevens een aantal bijzondere problemen wat uitgebreider aan de orde. In een viertal activerende colleges wordt met concrete vraagstukken gewerkt, waarbij van de student voldoende voorbereiding en een eigen inbreng worden verwacht. De student wordt geacht naast de hoorcolleges zelfstandig de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Via de aan het vak verbonden Nestor-site wordt ondersteunend materiaal zoals voorbeeldberekeningen, behandelde jurisprudentie en toelichtende teksten aangeboden. Literatuur Pocket Belastingwetten (teksteditie), de nieuwste editie verschijnt steeds omstreeks februari, 24,00 Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, Studenteneditie Cursus Belastingrecht, deel Schenk- en erfbelasting, laatste druk, Kluwer Deventer(ISBN: ), 39,00 ~ 183 ~

184 RGACR70405 Terrorisme en terrorismebestrijding dr. M. Althoff,mr. dr. N.J.M. Kwakman (coörd) Vakgroep/sectie Strafrecht en Criminologie, tel extern, b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.studenten Minor Misdaad en Straf geadviseerd: Inleiding strafrecht voor niet-juristen (semester 1a) voorts geen entree-eisen Het verwerven van kennis van, en inzicht in het thema misdaad en straf, toegepast op een actueel maatschappelijk thema: terrorisme en terrorismebestrijding. Aan het eind van de cursus worden de studenten vanuit criminologisch perspectief geacht de behandelde (criminologische) theorieën en onderzoeksbevindingen te kunnen reproduceren en er tevens blijk van te geven daarin voldoende inzicht te hebben. Daarnaast wordt beoogd specifieke vaardigheden (o.a. analyseren van problemen en beleidsoplossingen, literatuurontsluiting) te ontwikkelen. Vanuit straf(proces)rechtelijk perspectief worden studenten geacht niet alleen voldoende kennis te hebben van, en inzicht te hebben in de behandelde leerstukken, maar wordt tevens getoetst of ze beschikken over de vaardigheid om a)eenvoudige casusposities te analysren en te ontrafelen in relevante straf(proces)rechtelijke deelvragen b)het daarop betrekking hebbende relevante recht te inventariseren en te selecteren c)de daarin besloten liggende rechtsregels, criteria en voorwaarden toe te passen op de casus. Tevens dienen ze op heldere en begrijpelijke wijze te kunnen verwoorden en te beargumenteren hoe ze tot de oplossing van de casus zijn gekomen. Het thema wordt multidisciplinair behandeld vanuit sociaal-wetenschappelijk (criminologisch) en juridisch (strafrechtelijk) perspectief. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: de definitie(s) van terrorisme hedendaags (moslim)terrorisme en radicalisering instrumenten ter bestrijding van terrorisme de paradox: burgers beschermen tegen terrorisme door burgers te korten op hun rechten het strafrecht als instrument in de strijd tegen het terrorisme materieelrechtelijke aanpassingen in het strafrecht in het kader van de terrorismebestrijding procesrechtelijke aanpassingen in het strafrecht in het kader van de terrorismebestrijding de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten ter bestrijding van terrorisme de verhouding tussen de strafrechtelijke keten en de AIVD Literatuur SyllabusN.B: tijdig bestellen bij de klapperwinkel! N.J.M. Kwakman, Terrorismebestrijding (studiepocket strafrecht nr. 41) Deventer: Kluwer, 2010(ISBN: ), 25,00 Wettenbundel(reeds eerder aangeschaft) Reeds eerder aangeschafte literatuur: Ons Strafrecht (Van Bemmelen, Van Veen). Voorts Teksten Strafvordering(is al eerder digitaal aangeboden) (Knigge, De Jong} ~ 184 ~

185 RGARG50305 The Legal heritage of Europe Docent prof. mr. F. Brandsma (coörd) Vakgroep/sectie Rechtsgeschiedenis, tel m4-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 Hoorcollege 7 2-hour lectures semester II a Accessible for students that have fulfilled 100 EC of their bachelor degreethis course is also open to non-law exchange students (please contact the International Office of the Faculty of Law). Knowledge and understanding of the origin and development of the legal tradition on the European continent. Being able to judge aspects of legal history and legal scientific research and reflect and evaluate upon them. Being able to answer in writing questions about subjects relevant to the legal heritage of Europe. Roman law has played a significant part in the genesis of a common European legal culture. In the sixth century of our era it was codified by the emperor Justinian, but it was not until its rediscovery in the 11th century and the foundation of the medieval universities that it became the basis of a tradition of a ius commune, a tradition uninterrupted since then, not even by the national codifications of the 19th century. It is a story of how societies different from the one in which Roman law had originated managed to adapt the Roman legal heritage to their own needs and circumstances and to select what apparently was of lasting value. This English taught course examines that process and concentrates on what European countries have in common rather than on what separates them. Attention is paid to factors which have contributed to this tradition: Which is the Europe we are speaking about? What did this Roman law look like? What role did canon law play? Which were the competitors of Roman law? The development is followed in seven weeks during which texts are discussed in class illustrating the argument. Students are supposed to have a basic understanding of European political history. Literatuur James Gordley, The Jurists, A Critical History, Oxford University Press (ISBN: ), 57,00 Opmerkingen Erratum , literatuurwijziging: De reader is vervangen door het boek The Jurists, A Critical History. ~ 185 ~

186 RGBBE00205 Theorie Sociale Wetenschappen Docent vacature Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen. In dit college wordt kennis gemaakt met de wetenschappelijke invalshoek, de vragen en de resultaten van de sociale wetenschappen waartoe ook de bestuurskunde behoort. Dit draagt bij aan de volgende kwalificaties: - kennis/ inzicht in de werking van de publieke sector - kennis/ inzicht in relevante kernbegrippen en - concepten uit de sociale wetenschappen - vaardigheid om vraagstukken betreffende de werking van de publieke sector te analyseren vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief In een zevental colleges worden de klassieke thema s uit de sociale wetenschappen behandeld. Literatuur W.C. Ultee,W. A. Arts, H.D. Flap, Sociologie: vragen, uitspraken, bevindingen.(isbn: ), 24,00 ~ 186 ~

187 RGBPW50105 Theory of International Relations Docent dr. mr. P.C.J.H.M. Rusman (coörd) Vakgroep/sectie Rechtstheorie, tel b-niveau, niet-juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege 7 2-hour lectures semester II a schriftelijk (meerkeuze) This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved premaster or decree programme.foreign students: none.this course is also open to nonlaw exchange students (please contact the International Office of the Faculty of Law). An introductory course on International Relations in which the main tenets of contemporary theory are presented. The world system and national political events and actors interact to produce an outcome that may be called world politics. The system constrains the behaviour of individual states and may lead to confrontation and war, but also to cooperation and order. This calls for analyzing the sources of military power, but also economic interdependence and globalization, which structure many of the world s transactions. The course also addresses recent developments, such as environmental security and international terrorism. The aim is to instil in students a clear sense of how international events can be fruitfully analyzed and how contemporary phenomena are to be approached. The course consists of a lecture cycle, accompanying the study of an International Relations handbook and a reader with additional literature. Literatuur. David Kinsella, Bruce Russett and Harvey Starr., World Politics: The Menu for Choice,Boston, MA etc.]: Wadsworth Cengage Learning, 10th edition (2013), Paperback: 460 pages.(isbn: ) ~ 187 ~

188 RGMBE02306 Toezicht en Rechtshandhaving Docent prof. dr. H.B. Winter (coörd) Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht. semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. van het vak is studenten Nederlands Recht, Recht en Bestuur en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het werk van toezichthouders in de volle breedte. Nevengeschikt leerdoel is dat door de bestudering van de toepasselijke rechtsregels en de wijze waarop zij in de praktijk worden gehanteerd, studenten inzicht verkrijgen in de toenemende verstrengeling van strafrecht en bestuursrecht bij de publiekrechtelijke handhaving. Het onderwijs is interdisciplinair van karakter in die zin dat naast een bestuurskundige introductie in de verschillende instrumenten die toezichthouders ter beschikking staan ook een bestuursjuridische en strafrechtelijke introductie in het toepasselijke recht en de algemene regels over toezicht en handhaving wordt gegeven. Aandacht wordt aandacht besteed aan het werk van verschillende toezichthouders op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Verder wordt aandacht geschonken aan markttoezichthouders zoals de AFM, DNB en OPTA. Werkwijze: zeven keer 2 uur hoorcollege, met o.m. gastdocenten uit de praktijk (in het verleden o.a. van de Onderwijsinspectie, het Agentschap Telecom en de provincie Noord-Brabant) Toets: essay tentamen Literatuur syllabus met literatuur, intensief gebruik van Nestor Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor het vak Toezicht en Markt hebben gehaald. ~ 188 ~

189 RGBFI00110 Vennootschapsbelasting prof. dr. J.N. Bouwman,mr. M.G. de Weerdt-de Jong,mr. M.J. Boer (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 10 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. Bonusopdracht voor 0,5 punt bij het cijfer. semester II a Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.geadviseerd: Belastingrecht 1 en Bedrijfseconomie voor Fiscalisten Kennis en inzicht Het verwerven van een diepgaande kennis van een aantal van de belangrijkste onderdelen van de vennootschapsbelasting. Vaardigheden en attitude Het kunnen toepassen en beoordelen van de voor het vak Vennootschapsbelasting relevante vennootschapsbelastingregels alsmede het schriftelijk kunnen beantwoorden van vragen over voor het vak Vennootschapsbelasting relevante onderwerpen. Het vak vennootschapsbelasting bestudeert de Wet op de vennootschapsbelasting Op grond van deze wet wordt een belasting geheven van onder meer naamloze en besloten vennootschappen. De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst die deze rechtspersonen maken. De onderwerpen die in de colleges vennootschapsbelasting aan de orde komen zijn: de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (dat wil zeggen: wie zijn belastingplichtig?) en de berekening van de winst waarbij onder meer aan bod komen: de deelnemingsvrijstelling,de deelnemingsverrekening, fiscale aspecten van fusies en splitsingen, en de fiscale eenheid. Voorts wordt aandacht besteed aan de bepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 rond de verliesverrekening, de giftenaftrek, het tarief en het opleggen en betalen van een aanslag vennootschapsbelasting. Tot slot wordt ingegaan op de dividendbelasting. Bij het vak Vennootschapsbelasting wordt voortgebouwd op de kennis verworven bij de vakken Belastingrecht 1 en Winst. Werkwijze: hoorcolleges waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges waarin casussen worden behandeld. Literatuur Opgavenklapper vennootschapsbelasting, via Nestor J.N. Bouwman, M.J. Boer, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, dertiende druk, Sdu, 65,00 Wetteksten 2015, Verzameling belastingwetten, Fiscale wet- en regelgeving, Sdu fiscale en financiële uitgevers, of een vergelijkbare pocketeditie, 20,00 Opmerkingen Tot dit vak behoort een opdracht waarmee bonuspunten voor het tentamen kunnen worden verdiend ~ 189 ~

190 RGMPR01306 Verbintenissenrecht C.S. mr. dr. G.T. de Jong,prof. mr. dr. A.J. Verheij (coörd) Vakgroep/sectie Privaatrecht en Notarieel Recht, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 5x4 uur hoorcolleges (college weken 2-6) semester I a Verplicht: Burgerlijk Recht 2. Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het completeren van de kennis van bijzondere onderdelen van het verbintenissenrecht op master niveau. Het verkrijgen van inzicht in de systematiek en werking van (onderdelen van) het Nederlandse verbintenissenrecht in samenhang met het relevante Europese recht. Verbintenissenrecht c.s. biedt een verdieping in de systematiek en werking van het verbintenissenrecht aan de hand van twee samenhangende thema s: bijzondere overeenkomsten en algemene leerstukken. Voortbouwend op de kennis die op bachelorniveau is verworven, wordt ingegaan op een aantal belangrijke overeenkomsten, zoals koop, opdracht en vaststelling. Gekeken wordt naar de inhoud van deze in boek 7 geregelde contracten in samenhang met het algemene rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht in de Boeken 3 en 6 BW. Voorts wordt ingegaan op de Europese achtergrond van een aantal van deze contracten (bijvoorbeeld koop op afstand, consumentenkoop). Verder wordt een aantal algemene leerstukken aan de orde gesteld: samenloop, nietigheid en verjaring. Gelden bijvoorbeeld naast de bijzondere regels over koop op afstand, onverkort de algemene regels over (koop)overeenkomsten (een vraag van samenloop)? Kan een contract dat dwingend recht van Boek 7 schendt deels geldig zijn of zelfs worden geconverteerd in een volledig geldig contract (vragen van nietigheid)? Hoe lang kunnen rechten worden uitgeoefend (een vraag van verjaring)? Uiteraard komt niet alleen de regelgeving aan de orde, maar ook hoe in rechtspraak en rechtspraktijk met deze problemen wordt omgegaan. Literatuur Wordt nader bekend gemaakt. Zie ~ 190 ~

191 RGMBE01106 Vreemdelingenrecht Docent mr. dr. V.M. Bex-Reimert Vakgroep/sectie Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel m5-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 6 hoorcollege 7x2 uur hoorcolleges semester I b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Vreemdelingenrecht beoogt een overzicht te geven van het Nederlandse vreemdelingenrecht. Het is een inleidend vak dat een eerste introductie verschaft op de vele onderdelen van het vreemdelingenrecht. Door een combinatie met praktijkelementen, rechtbankbezoek, casusbesprekingen, papers en presentaties worden ook praktische vaardigheden ontwikkeld. Het vak behandelt de hoofdlijnen van het Nederlandse vreemdelingenrecht. Daarbij komen zowel het besluitvormingsrecht als het rechtsbeschermingsrecht in vreemdelingenzaken aan de orde. Het vak bestrijkt de toelatingsprocedures voor verschillende categorieën vreemdelingen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de toelating van asielzoekers, als aan aanvragers van reguliere verblijfsvergunningen, zoals vreemdelingen die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging of de toelating van buitenlandse werknemers. Ook maatregelen van vrijheidsbeperking en -beneming en ongewenstverklaring krijgen aandacht. Behalve het vreemdelingenrecht, zoals in de wet, de uitvoeringsvoorschriften en de jurisprudentie is te vinden, wordt ook aandacht geschonken aan (ontwikkelingen in het) uitvoeringsbeleid. Het vak wordt gegeven in de vorm van zeven hoorcolleges. Daarnaast wordt een (verplichte) excursie georganiseerd naar de rechtbank, waar een zitting van de vreemdelingenkamer wordt bezocht. Een gastcollege (bijvoorbeeld door de zittende vreemdelingenrechter) is eveneens een verplicht onderdeel. Studenten kunnen een bonus verdienen voor het tentamen door het schrijven van een kort paper. Dat kan gaan over een door de student voorgesteld onderwerp, maar het kan ook in de vorm van een annotatie bij een geselecteerde uitspraak. Het vak sluit aan bij het onderwijs in het bestuursrecht (bestuursrecht 1, 2 en 3) maar kan ook als zelfstandige cursus worden gevolgd. Literatuur Syllabus Vreemdelingenrecht. ~ 191 ~

192 RGBFI00205 Winst prof. dr. I.J.J. Burgers,mr. H. Halma (coörd) Vakgroep/sectie Belastingrecht, tel b-niveau, juridisch Omvang (ECTS) 5 hoorcollege,werkgroep 7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen semester II b Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WOpropedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd schakel- of beschikkingsprogramma volgen.het tentamen Winst mag pas worden afgelegd nadat de student is geslaagd voor of vrijgesteld van het tentamen Bedrijfseconomie voor Fiscalisten. Activiteiten, hieronder begrepen deelname aan colleges en tentamens, verricht in strijd met hetgeen in dit lid is bepaald, worden geacht niet te hebben plaatsgevonden. Kennis verwerven op het gebied van de inkomstenbelastingaspecten van door natuurlijke personen gedreven ondernemingen. De relevante informatie kunnen analyseren, de fiscale aspecten van problemen weergeven, de jurisprudentie leren wegen en te betrekken in de oordeelsvorming en een gemotiveerde keuze maken indien zich meerdere mogelijkheden voordoen. Op basis van wetenschappelijke inzichten leren werken in een omgeving die met name door jurisprudentie gevormd is. Het vak behandelt de fiscale winstbepaling. De nadruk valt op de winst uit ondernemingen gedreven door natuurlijke personen, als bron voor de inkomstenbelasting. Centraal staan het totale en het jaarwinstbegrip, mede in relatie tot de commerciele winstbepaling, met als capita IB-ondernemingsvormen, voorraadwaardering, fiscale reserves en de vorming van voorzieningen, de overdrachts- en liquidatiewinst en de overgang naar de BV-vorm. Ook aan de fiscale oudedagsreserve zal enige aandacht worden besteed. In het hoorcollege worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het werkcollege zullen vraagstukken worden behandeld. Literatuur Verkrijgbaar via Nestor., De bundel Winst (o.a. vraagstukken t.b.v. werkgroepen). Pocket Belastingwetten, Kluwer of SDU, laatste druk., 24,00 Uit de Cursus Belastingrecht, deel Inkomstenbelasting het onderdeel winst en de onderdelen fiscale oudedagsreserve en resultaat overige werkzaamheden, uitg. Kluwer, studenteneditie, nieuwste druk., 79,00 ~ 192 ~

193 Jaarindeling studiejaar ~ 193 ~

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht

Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel. 3635674 RGBBE50105 Administrative

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2011-2012 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2010-2011 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid...

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Brochure colloquium doctum studiejaar 2015-2016

Brochure colloquium doctum studiejaar 2015-2016 Brochure colloquium doctum studiejaar 2015-2016 Juridisch Contractonderwijs Inhoudsopgave Wat is het colloquium doctum?... 3 Toelaatbaar?... 3 Brede Bachelor... 3 Inhoud colloquium doctum... 4 Colloquium

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen...

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen... Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2013-2014 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 2 Begripsbepalingen... 3 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 Hierbij een overzicht van het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2006/2007. Het onderwijs is per trimester

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Overgangsregelingen nav. onderwijsprogramma s 2010-2011 c.q. curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2010 bij de vier bachelor- en master-opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, Fiscaal en Criminologie

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht De vier specialisaties van de master Nederlands Recht Welke specialisatie kiest u na de bachelor? De masteropleiding Nederlands Recht is een brede opleiding waarmee u in veel sectoren van de maatschappij

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2009-2010 1 Algemeen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2009-2010 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2011-2012 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 26 mei 2011 (++) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID De decaan, - gelet op de artikelen 7.8.b, 7.13, alsmede 7.28 tot en met 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2013-2014 bachelor- en masteropleidingen: en de master Jeugdrecht Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 9 april 2013 mr.k. Boonen afd. Onderwijsbeleid

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. voor het studiejaar

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. voor het studiejaar Faculteit Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2016-2017 studiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7) Rechtsgeleerdheid Studieschema Dubbelstudie Recht en Economie studiejaar 2016-2017 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2016-2017 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 (wk 36 t/m 40) Staatsrecht (RR201) (B2 Rechtsgeleerdheid) hoco wo 13:00 16:45 36,37,38,39,40 Practicumhoorcolleges

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 Hieronder volgt het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2011/2012. Het onderwijs is per opleiding opgenomen. De masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht)

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Tentamen Herkansing T H 10E 10E. do 13

Tentamen Herkansing T H 10E 10E. do 13 Rooster 007/008: Bachelor Rechtsgeleerdheid: propedeuse Rechtsgeleerdheid, Fiscaal en Notarieel Recht entamen erkansing ussentoets entamen anders R dan schriftelijk 3 0 7 8 5 9 5 9 6 3 0 7 3 7 8 8 5 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Brochure colloquium doctum studiejaar 2016-2017

Brochure colloquium doctum studiejaar 2016-2017 Brochure colloquium doctum studiejaar 2016-2017 Juridisch Contractonderwijs Inhoudsopgave Wat is het colloquium doctum?... 3 Toelaatbaar?... 3 Brede Bachelor... 3 Inhoud colloquium doctum... 4 Houders

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie