Halfjaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

2 Kerncijfers per 30 juni In x miljoen, tenzij anders vermeld Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal Vastgoed in exploitatie Zekere pijplijn Eigen vermogen Idem per aandeel (in x 1) 1,249 1,253 0,986 1,000 n.v.t. Aantal aandeelhouders Bruto theoretische jaarhuur 23,2 49,4 23,3 19,1 Bruto aanvangsrendement k.k. 5,6% 6,9% 9,3% 9,6% Bezettingsgraad ultimo 92% 98% 91% 86% Fondsrendement 1 e halfjaar * 1,0% 3,1% 0,4% 0,2% Fondsrendement 1 e halfjaar 2010* 1,3% 3,1% 1,1% 0,4% Totaal beleggingsresultaat 1 e halfjaar 4,4 22,6 1,0 0,5 Totaal beleggingsresultaat 1 e halfjaar ,2 16,9 2,7 0,7 * rendement is niet geannualiseerd

3 Verslag van de directie Continuering van grote verschillen tussen de vier vastgoedsectoren Evenals in 2010 zijn er grote verschillen op de huurmarkt en de beleggingsmarkt tussen enerzijds winkels en woningen en anderzijds kantoren en bedrijfsruimten. Bij Altera Vastgoed vertaalt dit zich bij de sectorfondsen Winkels en Woningen in hoge bezettingsgraden en een lichte opwaardering (+0,3%) respectievelijk een lichte afwaardering (-0,7%). Voor deze sectorfondsen zien wij veel interesse van Nederlandse pensioenfondsen. Voor het sectorfonds Kantoren is de bezettingsgraad met 91% nog steeds relatief hoog, maar de resterende huurtermijn is de afgelopen jaren afgenomen en mede hierdoor is de kantorenportefeuille met bijna 3% afgewaardeerd in de eerste helft van. Voor het sectorfonds Bedrijfsruimten kwam de bezettingsgraad in het eerste halfjaar uit op 86%. Dat was slechts marginaal hoger dan de bezettingsgraad aan het eind van 2010 (85%) toen deze was gedaald door het wegvallen van huurgaranties bij in voorgaande periodes opgeleverde projecten. Een afwaardering met 2,5% was hiervan het gevolg. Aandeelhouders gecommitteerd voor 181 mln Onverkort grote aandacht voor de Altera sectorfondsen Nederlandse pensioenfondsen hebben veel interesse in beleggingen in Nederlands vastgoed met een laag risicoprofiel, een goede governance en lage organisatiekosten. Over het eerste halfjaar zijn de volgende investeringsvolumina gerealiseerd dan wel gecommitteerd: Funding H1 (In x mln) Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal Toetredingen 29,4 23,0 13,0 7,3 72,7 Uittredingen -9,7-26,7-7,5-2,4-46,3 Door aandeelhouders gecommitteerd 77,6 74,5 25,7 3,2 181,0 Een nieuwe aandeelhouder heeft zich gecommitteerd voor 133 miljoen, waarvan inmiddels 36 miljoen is gerealiseerd. Altera Vastgoed blijkt evenals in voorgaande jaren in staat om aandeelhouders, die om uiteenlopende interne redenen hun belang moeten afbouwen, binnen een redelijke termijn te laten uittreden. Per saldo is het aantal aandeelhouders afgenomen van 29 naar 28. Tweede jaar op rij I&PE Real Estate Award voor best institutional investor in Benelux/France Altera heeft voor het tweede jaar op rij de I&PE Real Estate Award ontvangen voor best institutional investor in Benelux/France. Deze uitverkiezing onderstreept de waardering voor onze strategie, ons beleid en onze resultaten. Acquisitie van vastgoed Voor de uitbreiding van de sectorportefeuilles richt Altera Vastgoed zich veelal op nieuwe, door ontwikkelaars te realiseren projecten. We streven naar een breed spectrum van mogelijke aanbieders. De pijplijnportefeuille bedraagt medio 143 miljoen en bevat in hoofdzaak te realiseren nieuwbouwwoningen (238 appartementen met een beleggingsvolume van 57 miljoen) en winkels ( 48 miljoen). In januari zijn 38 appartementen in Vleuterweide opgeleverd, die zeer snel volledig waren verhuurd. In juli zijn 40 appartementen opgeleverd in Rotterdam Ommoord, die inmiddels ook allemaal zijn verhuurd. In het derde kwartaal volgt de levering van de tweede fase van het project de Boreel in Deventer (winkels en kantoren). De herontwikkeling van onze locatie op de woonboulevard Ekkersrijt nabij Eindhoven is in volle gang, met een verwachte oplevering eind 2012 / begin Diverse projecten zijn momenteel in onderzoek. Het acquireren van geliberaliseerde woningen van woningcorporaties door beleggers komt door knellende wetgeving nauwelijks op gang. Kantorencomplexen met langlopende huurcontracten vinden veelal Duitse afnemers die zeer scherpe rendementen bieden. Portefeuillemanagement gericht op handhaven hoge bezettingsgraden In het eerste halfjaar heeft Altera voor 5,6 miljoen op jaarbasis aan huurcontracten afgesloten voor de sectoren Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten. In de vergelijkbare periode in 2010 was dat 1,5 miljoen.

4 Transactievolume huurcontracten toegenomen maar nog steeds te laag Dit is een forse toename, maar tegelijkertijd constateren wij toch dat huurders in de sectoren Kantoren en Bedrijfsruimten voorzichtiger zijn geworden. Dit blijkt onder meer uit de wens om break-opties in contracten op te nemen. Hoewel bij de sector Kantoren het transactievolume is toegenomen, zijn over het algemeen de volumes nog steeds te laag en nog lang niet op het niveau van voor de kredietcrisis. Op diverse locaties combineren wij huurverlenging met duurzaamheidsinitiatieven. De huurders staan hier positief tegenover, maar concretisering vergt geduld. Alleen goede locaties maken in deze markt een reële kans op wederverhuur. De bezettingsgraden blijven mede daardoor bij Altera nog op acceptabele niveaus. Bij de sector Kantoren gaat de aandacht onder meer uit naar de wederverhuur van het Amstelgebouw nabij het Amstelstation. Het object wordt omgebouwd voor multi-tenant verhuur zodat het verhuurrisico in de toekomst lager zal worden. Bij Bedrijfsruimten gaat de aandacht uit naar onder meer de eerste verhuur van in voorgaande jaren opgeleverde complexen (Bleiswijk, Venlo) en wederverhuur van onder andere logistieke complexen in Breda en Amersfoort waar het contract in februari 2012 expireert. Bij de sector Winkels is de bezettingsgraad hoog, dankzij de goede locatiekwaliteiten van de portefeuille. De lichte daling tot 98% is het gevolg van geplande leegstand in het kader van de herontwikkeling van ons object op de woonboulevard in Ekkersrijt. Op basis van objectspecifieke analyses zijn voor de woningcomplexen met een lagere dan gemiddelde bezettingsgraad verhuuracties ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsverbeteringen. In sommige gevallen is een huurverlaging doorgevoerd. De eerste resultaten worden inmiddels zichtbaar. Daarnaast valt op dat de eerste verhuur van nieuwbouwprojecten voorspoedig verloopt. De uitstaande debiteuren als percentage van de jaarhuur zijn vergelijkbaar met de cijfers van medio en ultimo Corporate governance Als aanvulling op de bestaande corporate governance rapporteert Altera sinds medio 2010 jaarlijks over de naleving van een set interne beheersmaatregelen. Het gaat om een bestaande set die met de aandeelhouders is afgestemd. De eerste toets is door de externe accountant uitgevoerd en hierover is aan de aandeelhouders gerapporteerd in een ISAE 3000 verslag. De opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen is daarmee verder geobjectiveerd. In juni heeft Altera Vastgoed als eerste vastgoedfonds een convenant afgesloten met de Belastingdienst voor horizontaal toezicht. Op grond van het convenant hebben beide partijen de inspanningsverplichting om tot een efficiënte en effectieve samenwerking te komen. Vanaf 2013 zal Altera Vastgoed vergunningplichtig zijn onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). De voorbereiding is ter hand genomen, waarbij Altera samen met andere beleggers aandacht zal schenken aan mogelijke knelpunten, zoals de inrichting van de externe depositary functie. In het najaar zal de publicatie van de level 2 regelgeving meer duidelijkheid geven over de nadere uitwerking, waarna nog een level 3 volgt. Interne organisatie In zijn de vacatures ingevuld van de sectormanager Woningen en de sectormanager Kantoren/ Bedrijfsruimten. Voor (prospectieve) aandeelhouders is een nieuwe versie van het Bedrijfsprofiel beschikbaar gekomen. De wisseling van taxateurs wordt voorbereid en zal vanaf 2012 geleidelijk verlopen, in een periode van drie jaar. Dit in tegenstelling tot 2009, toen de wisseling zich voor alle objecten op één moment voltrok. Vooruitzichten Voor geheel gaan wij uit van waardemutaties van -1% bij de sector Woningen, +0,5% bij Winkels, -5% bij Kantoren en -5% bij Bedrijfsruimten. Voor de twee laatstgenoemde sectoren waren wij bij aanvang van het jaar positiever gestemd. Hogere rendementen zijn echter alleen mogelijk bij een aantrekkende verhuurmarkt. Uitgaande van de genoemde waardemutaties is de verwachting voor het fondsrendement over als volgt: Woningen: 2,5%-3%; Winkels: 6%-6,5%; Kantoren: 1%-2% en Bedrijfsruimten: 0%-1%. De directie Amstelveen, augustus

5 Sector Woningen Woningen Broadway in Wateringse Veld, Den Haag

6 Samenvatting sector Woningen Ontwikkelingen markt Daling leegwaarde koopwoningen in eerste halfjaar door striktere financieringseisen Tijdelijk verbetering doorstroming verwacht voor tweede halfjaar door verlaging overdrachtsbelasting Woningtekort in Randstad neemt toe Portefeuilleontwikkelingen Pijplijn van 57 miljoen (238 appartementen op zes locaties) In januari 38 appartementen in Vleuterweide opgeleverd Toetreding eigen vermogen met per saldo 20 miljoen Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 78 miljoen Resultaten Fondsrendement van 1,0% in eerste halfjaar Gemiddelde bezettingsgraad incl. aanvangsleegstand gestegen van 91% naar 92% Prognose fondsrendement voor geheel van 2,5% tot 3%, uitgaande van 1% waardedaling Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille 412 mln 406 mln 400 mln Zekere pijplijn 57 mln 62 mln 47 mln Theoretische jaarhuur 23,2 mln 22,5 mln 21,8 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 5,6% 5,6% 5,4% Leegwaarderatio 78% 78% 78% Gemiddelde maandhuur per 1 juli Aantal complexen Aantal verhuurbare eenheden Bezettingsgraad (exclusief aanvangsleegstand) 93% 94% 94%

7 Ontwikkelingen woningmarkt De stagnatie in de woningmarkt heeft het eerste half jaar van aangehouden. In de koopmarkt ligt het aantal verkochte woningen op vrijwel hetzelfde lage niveau als in 2010, terwijl de bijbehorende prijzen gedaald zijn. De aanbodprijzen liggen naar schatting gemiddeld 15% boven het niveau waarop een transactie plaats zou kunnen vinden. Deze prijsdaling heeft zich over vrijwel de gehele linie voorgedaan. Het kabinet is met een zogenaamde integrale visie op de woningmarkt gekomen en acht een heroriëntatie van het woningbeleid nodig. Die moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt. Concreet geeft de visie geen complete heroriëntatie op het functioneren van de markt, maar bevat zij vooral een maatregelenpakket dat beoogt de marktwerking te vergroten. In de huurmarkt geven de getroffen maatregelen niet meer dan een beperkte aanzet, met weinig effecten op de korte termijn. In de koopmarkt zal vooral de verlaging van de overdrachtsbelasting een stimulans voor de dynamiek betekenen, maar gezien het tijdelijke karakter ervan en de hogere financieringseisen is het de vraag of hier een structureel effect zal optreden. De herbevestiging van het behoud van de hypotheekrenteaftrek zet ook weinig zoden aan de dijk, omdat veel politieke waarnemers, marktdeskundigen en ook internationale instanties menen dat deze voorziening niet duurzaam houdbaar is. Een blijvend probleem is het kwantitatieve woningtekort, vooral in de noordelijke Randstad. De komende jaren verwachten de meeste instanties slechts een beperkte nieuwbouwproductie van woningen, waardoor dit tekort voorlopig aan zal houden. Daarnaast is in grote delen van de rest van Nederland sprake van een kwalitatief tekort, waarbij vooral het aanbod voor de inkomens rond modaal beperkt is, zowel in de koopals in de huursector. In de beleggersmarkt blijven de particuliere beleggers het meest actief, waarbij zij niet (direct) overgaan tot het uitponden. De beleggers houden de woningen verhuurd, om later tot verkoop over te gaan. Het prijsniveau van de beleggingstransacties is redelijk stabiel. Succesvolle eerste verhuur nieuwbouw complexen Portefeuilleontwikkelingen In januari is de exploitatieportefeuille uitgebreid met de oplevering van 38 appartementen in Vleuterweide. De eerste verhuur van dit complex is succesvol verlopen: het was volledig verhuurd bij de oplevering. De pijplijnportefeuille bedraagt medio 57 miljoen, met 238 appartementen in vijf projecten: Rotterdam (2x), Dordrecht, Utrecht en Nijmegen. In juli zijn 40 appartementen opgeleverd in Rotterdam Ommoord die inmiddels allemaal zijn verhuurd. In oktober volgt de levering van 18 appartementen uit een achtervangregeling waarvan de verhuur recent is gestart. Diverse projecten zijn momenteel in onderzoek. Het acquireren van geliberaliseerde woningen van woningcorporaties door beleggers komt door knellende wetgeving nauwelijks op gang. Wel bieden corporaties grondposities aan met nog niet gerealiseerde projecten. Het voor Altera geschikte nieuwbouwaanbod is met name te vinden bij ontwikkelende bouwbedrijven. In het eerste halfjaar heeft Altera per saldo voor 19,7 miljoen eigen vermogen aangetrokken (toetredingen van 29,4 miljoen en uittredingen van 9,7 miljoen). Met één toetredende en twee uittredende aandeelhouders is het totaal aantal voor deze sector medio uitgekomen op 22. Er is 33,9 miljoen beschikbaar voor herbelegging, dat zal worden aangewend voor termijnbetalingen op pijplijnprojecten. Voorts hebben aandeelhouders zich gecommitteerd voor toetredingen met 78 miljoen.

8 Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van was 1,0%, bij een waardedaling van 0,8%. Oorzaak waren de lagere leegwaarden, die zich door de striktere financieringseisen voor particulieren minder gunstig hebben ontwikkeld. Bij de waardering van de objecten is uitgegaan van 6% overdrachtsbelasting; er is dus geen rekening gehouden met het tijdelijke effect van de verlaging tot 1 juli 2012 naar 2%. De leegwaarderatio (getaxeerde waarde gedeeld door de leegwaarde) was in het eerste halfjaar met 78% stabiel. Het direct portefeuillerendement is met 2,0% licht gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar Op basis van objectspecifieke analyses zijn voor de woningcomplexen met een lagere bezettingsgraad verhuuracties ingezet, bijvoorbeeld kwaliteitsverbeteringen en in sommige gevallen een huurverlaging. De eerste resultaten worden zichtbaar. De gemiddelde bezettingsgraad over het eerste halfjaar, inclusief aanvangsleegstand, bedraagt 92%. Dat is iets gunstiger dan in de vergelijkbare periode in De mutatiegraad is toegenomen van 11% in het eerste halfjaar 2010 naar 13% in. Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 11% toegenomen tot 7,5 miljoen door de acquisitie eind 2010 van een appartementencomplex in Maarssen en de oplevering in januari van het eerder genoemde complex in Vleuterweide. De huurachterstanden van meer dan 90 dagen, uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur, zijn ten opzichte van ultimo 2010 met 2,1% ongeveer gelijk gebleven. Er zijn acties ingezet om dit percentage te verlagen. De huurverhoging per 1 juli bedraagt gemiddeld 1,3%, evenveel als in juli Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 1% waardedaling, een fondsrendement van 2,5% tot 3%.

9 Sector Woningen: kerncijfers per 30 juni In E x miljoen, tenzij anders vermeld 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Rendementen Direct portefeuillerendement* 2,0% 4,0% 1,9% Indirect portefeuillerendement* -0,8% -1,4% -0,4% Totaal portefeuillerendement* 1,2% 2,5% 1,5% Fondsrendement** 1,0% 2,4% 1,3% Winst- en verliesrekening Theoretische bruto huuropbrengsten 11,4 21,8 10,6 Leegstand en overig -0,9-1,8-1,0 Bruto huuropbrengsten 10,5 20,0 9,6 Exploitatiekosten*** -2,5-4,5-2,4 Netto huuropbrengsten 8,0 15,5 7,2 Opbrengsten overige beleggingen 0,1 0,3 0,3 Waardemutaties en verkoopresultaten -3,1-4,7-1,6 Organisatiekosten -0,7-1,4-0,7 Netto operationeel resultaat 4,3 9,7 5,2 Rentebaten/lasten 0,1 0,3 0,0 Netto resultaat 4,4 10,0 5,2 Direct beleggingsresultaat 7,5 14,7 6,8 Indirect beleggingsresultaat -3,1-4,7-1,6 Totaal beleggingsresultaat 4,4 10,0 5,2 Balans Beleggingen (inclusief termijnbetalingen) 432,1 426,7 407,4 Beschikbaar voor belegging 33,9 20,3 17,2 Beheerd vermogen 466,0 447,0 424,6 Overige activa 2,2 1,2 2,6 Totaal activa 468,2 448,2 427,2 Kortlopende schulden -4,4-4,6-2,9 Eigen vermogen 463,8 443,6 424,3 Overig 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Gemiddelde bezettingsgraad incl. aanvangsleegstand 92% 92% 91% Idem, excl. aanvangsleegstand 93% 94% 94% Netto/bruto huuropbrengsten 77% 77% 75% Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,17% 0,33% 0,17% Portefeuilleomvang in exploitatie, gemiddeld 412,1 398,2 387,8 Aantal uitstaande aandelen, gemiddeld (x mln) 355,6 334,0 322,7 Aantal uitstaande aandelen, ultimo (x mln) 371,3 355,5 335,1 Totaal beleggingsresultaat per aandeel ( x 1) 0,012 0,030 0,016 Net asset value per aandeel, ultimo ( x 1) 1,249 1,248 1,266 * Volgens calculatiemethode ROZ/IPD, tijdgewogen (standing plus non-standing investments), niet herleid naar jaarbasis ** Dit is het totaal beleggingsresultaat als percentage van het eigen vermogen begin periode +/- gewogen gemiddelde van emissies/uittredingen gedurende periode *** Inclusief netto-servicekosten Geen accountantscontrole toegepast

10 Portefeuillesamenstelling Woningtype Woningtype Woningtype 55% 45% Het segment appartementen is groter dan eengezinswoningen (in waarde gemeten) Eengezinswoningen Appartementen Huurprijsklassen Geografisch Geografisch en jonger Vóór 1970 Huurprijsklassen Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Huurprijsklassen 6% Zuid (Ze.-Lb.) Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 6-1% -5% Eengezinswoningen Appartementen en -- jonger Vóór Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Zuid (Ze.-Lb.) Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Eengezinswoningen Appartementen 49% 8% Geografisch 4% 1% 49% is uit de 80-er jaren en 38% is jonger dan 2000 (in waarde gemeten) Geografisch 2000 en jonger Direct en indirect fondsrendement op kwartaalbasis (5 jaar) 10% 3% Winkelhiërarchie Vóór 1970 Huurprijsklassen Winkelsoorten Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Huurprijsklassen Zuid (Ze.-Lb.) 38% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Grootteklassen Winkelhiërarchie Geografisch Geografisch 2000 en jongerwinkelhiërarchie % Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Binnenstede Huurprijsklassen Zuid (Ze.-Lb.) Winkelsoorten Stadsdeelce Kernprovincies Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Winkelstrate 30-6 Zuid (Ze.-Lb.) Hoofdwinke Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Kernverzorg Wijk-/buurtc PDV/GDV Grootteklassen Grootteklassen Solitair Supermarkt Winkelcentr PDV Parkeergara indirect Branchering huur > 50 mln ( Branchering huurd 25 mln - e Tweederde (66%) van het aantal 30-6 woningen heeft een huur onder de liberalisatiegrens (E 653 per maand) direct Branchering huurders 19909% % 1980 en - jonger Vóór Vóór Q Q Q Q Q4 Q1 Q2 Het overgrote deel ligt in de kernprovincies (in waarde gemeten) Winkelsoorten mln - e 5 mln - e 1 < 5 mln ( Resterende huur Overige non Resterende huur

11 Sector Winkels Winkelcentrum Arendshof, Oosterhout

12 Samenvatting sector Winkels Ontwikkelingen markt Met uitzondering van supermarkten geen omzetgroei in detailhandel Toenemende invloed van online winkelen Risico van overbewinkeling door teveel planvorming ontwikkelaars Portefeuilleontwikkelingen Herontwikkeling Ekkersrijt in volle gang Dispositie van reeks objecten gepland voor tweede halfjaar Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 75 miljoen Resultaten Fondsrendement 3,1% in eerste halfjaar van Bezettingsgraad hoog met 98% (inclusief geplande leegstand voor herontwikkeling) Prognose fondsrendement 6% tot 6,5% voor geheel, uitgaande van 0,5% opwaardering Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille 718 mln 711 mln 527 mln Zekere pijplijn 48 mln 52 mln 43 mln Theoretische jaarhuur 49,4 mln 48,9 mln 35,2 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 6,9% 6,9% 6,9% Aantal objecten Aantal huurcontracten Gemiddelde resterende looptijd 5,1 jaar 4,8 jaar 5,1 jaar Gemiddelde huur 203 per m² 202 per m² 181 per m² Bezettingsgraad 98% 99% 99%

13 Ontwikkelingen winkelmarkt Een sterk herstel in de winkelmarkt laat voorlopig op zich wachten. Het vertrouwen van de consument in de economie blijft negatief door onder meer de schuldencrisis in Europa. Hierdoor trekken de bestedingen nog niet aan en is er in de detailhandel nog nauwelijks sprake van omzetgroei. Enige uitzondering vormen de supermarkten, die door prijsstijgingen en een toename van de verkoop hun omzet in het eerste halfjaar met circa 3% zagen stijgen. De lange periode van omzetdalingen heeft ertoe geleid dat de leegstand is opgelopen. Winkels op A-locaties blijven nog altijd goed verhuurd, maar op de B- en C-locaties neemt het leegstandsniveau verder toe. Een positieve ontwikkeling: het aantal winkelpanden dat wordt omgebouwd tot woning of kantoor, is groter dan ooit. Sinds halverwege 2010 vertonen de huren weer een stijgende trend. Dit geldt met name voor de hoofdwinkelstraten in de grote steden. In de aanloopstraten en in de minder dominante centrumgebieden bleven de huren gelijk. Aan de snelle groei van de winkelbestedingen op internet komt voorlopig geen einde, zeker nu de opkomst van smartphones weer een nieuwe impuls aan online winkelen geeft. Inmiddels koopt tweederde van de bevolking in Nederland wel eens iets via het internet. De online detailhandelsomzet lag in het eerste halfjaar 11% hoger dan in dezelfde periode van Bij een aantal branches waar de concurrentie van internet hevig is, neemt het aantal vestigingen snel af. Dat geldt bijvoorbeeld voor reisbureaus, videotheken en elektronicazaken. Naast de invloed van internet wijzen onderzoeksrapporten ook steeds meer op de gevolgen van de vergrijzing. Hier liggen nieuwe uitdagingen voor de detailhandel. De groeiende groep ouderen heeft een ander en vaak beperkter bestedingspatroon. Een derde in belang toenemend aandachtspunt is de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de ondernemers. Van de ondernemers is 35% ouder dan vijftig; 30% van de ondernemers geeft aan voor 2015 te willen stoppen. De winkelmarkt blijft binnen de vastgoedbeleggingsmarkt de meest gewilde sector. Zowel private beleggers als institutionele partijen bleven in het eerste halfjaar van erg actief, waarbij het vaak ging om relatief grote transacties. Het risico van teveel planvorming door ontwikkelaars, met bijbehorende overbewinkeling, neemt toe. Portefeuilleontwikkelingen De portefeuille is in het eerste halfjaar ongewijzigd gebleven. De herontwikkeling van onze locatie op de woonboulevard Ekkersrijt bij Eindhoven is in volle gang. In het derde kwartaal volgt de oplevering van fase 2 van de Boreel in Deventer. Het medio 2010 verworven winkelcentrum Sint Jorisplein in Amersfoort wordt geoptimaliseerd. De dispositie van een reeks solitaire winkels en enkele kleine winkelcentra staat gepland voor het tweede halfjaar. De upgrading van de winkelcentra in Hoofddorp en Leeuwarden wordt voorbereid. De zekere pijplijn bedraagt medio 48 miljoen: Ekkersrijt, De Boreel fase 2 en Rotterdam Mauritsweg. In het eerste halfjaar is voor 23,0 miljoen toegetreden en voor 26,7 miljoen uitgetreden. Met één toetredende en twee uittredende aandeelhouders is het totaal aantal medio uitgekomen op 25. Er is 6,7 miljoen beschikbaar voor herbelegging. Aandeelhouders hebben zich gecommitteerd voor toetredingen met 75 miljoen en er is een uittreding met 44 miljoen aangekondigd; per saldo een uitbreiding met 31 miljoen. In het eerste halfjaar van heeft Altera voor 1,6 miljoen aan nieuwe huurcontracten en verlengingen afgesloten (eerste halfjaar 2010: 0,8 miljoen; geheel 2010: 2,6 miljoen).

14 Stabiel rendement Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van is 3,1% bij een lichte waardestijging van 0,3%. Dit is in lijn met dezelfde periode in De bezettingsgraad is hoog door de goede locatiekwaliteiten van de portefeuille. De lichte daling tot 98% is het gevolg van geplande leegstand in het kader van de herontwikkeling van het object in Ekkersrijt. Het bruto-nettotraject is met 89% in lijn met De huurachterstanden ouder dan 90 dagen zijn 0,5% van de jaarhuur, een lichte stijging ten opzichte van medio en ultimo 2010 (0,4%). Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 33% toegenomen tot 20,6 miljoen door de acquisitie medio 2010 van twee winkelcentra. Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 0,5% waardestijging, een fondsrendement van 6% tot 6,5%.

15 Sector Winkels: kerncijfers per 30 juni In E x miljoen, tenzij anders vermeld 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Rendementen Direct portefeuillerendement* 3,1% 6,3% 3,1% Indirect portefeuillerendement* 0,3% 0,6% 0,3% Totaal portefeuillerendement* 3,4% 7,0% 3,3% Fondsrendement** 3,1% 6,9% 3,1% Winst- en verliesrekening Theoretische bruto huuropbrengsten 24,8 42,9 17,6 Leegstand en overig -0,6-0,4-0,1 Bruto huuropbrengsten 24,2 42,5 17,5 Exploitatiekosten*** -2,6-4,4-2,4 Netto huuropbrengsten 21,6 38,1 15,1 Opbrengsten overige beleggingen - 0,7 1,4 Waardemutaties en verkoopresultaten 2,0 6,3 1,4 Organisatiekosten -1,1-1,9-0,9 Netto operationeel resultaat 22,5 43,2 17,0 Rentebaten/lasten 0,1-0,4-0,1 Netto resultaat 22,6 42,8 16,9 Direct beleggingsresultaat 20,6 36,5 15,5 Indirect beleggingsresultaat 2,0 6,3 1,4 Totaal beleggingsresultaat 22,6 42,8 16,9 Balans Beleggingen 717,7 710,9 526,7 Beschikbaar voor belegging 6,7 13,6 169,0 Beheerd vermogen 724,4 724,5 695,7 Overige activa 9,6 10,8 8,5 Totaal activa 734,0 735,3 704,2 Kortlopende schulden -1,5-10,4-4,6 Eigen vermogen 732,5 724,9 699,6 Overig 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Bezettingsgraad, gemiddeld 98% 99% 99% Netto/bruto huuropbrengsten 89% 90% 86% Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,16% 0,31% 0,16% Portefeuilleomvang in exploitatie, gemiddeld 712,4 619,9 501,3 Aantal uitstaande aandelen, gemiddeld (x mln) 588,1 508,3 443,9 Aantal uitstaande aandelen, ultimo (x mln) 584,6 587,6 565,4 Totaal beleggingsresultaat per aandeel ( x 1) 0,038 0,084 0,032 Net asset value per aandeel, ultimo ( x 1) 1,253 1,234 1,237 * Volgens calculatiemethode ROZ/IPD, tijdgewogen (standing plus non-standing investments), niet herleid naar jaarbasis ** Dit is het totaal beleggingsresultaat als percentage van het eigen vermogen begin periode +/- gewogen gemiddelde van emissies/uittredingen gedurende periode *** Inclusief netto-servicekosten Geen accountantscontrole toegepast

16 Hoofdwinkelgebied Winkelstraten groot/klein Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) PDV Winkelcentra 30-6 Winkelcentra Supermarkten Kernverzorgend 70 Hoofdwinkelgebied groot/klein 1980 ór groot/klein Parkeergarages PDV Winkelcentra PDV Wijk-/buurtcentra 1970 ór 1970 Kernverzorgend groot/klein ór Parkeergarages Parkeergarages PDV PDV/GDV Vóór 1970 Wijk-/buurtcentra Parkeergarages PDV/GDV nkelhiërarchie Portefeuillesamenstelling Grootteklassen Geografisch Winkelsoorten Grootteklassen Leeftijdsopb Grootteklassen Winkelsoorten Binnensteden rnprovincies Winkelhiërarchie (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) (cf. ROZ/IPD) Winkelsoorten Grootteklassen Grootteklassen Branchering Geografisch huurders Branchering > 50 huurders mln (4 obj.) Leeftij rnprovincies Stadsdeelcentra Solitair id (Ze.-Lb.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) rnprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) 6% 6% 1%1% 5% 6% 15% 2550 mln mln - e (450 obj.) > 50 mln (4 obj.) mln (4 obj.) Winkelstraten 18% Supermarkten Solitair 22% Kernprovincies id ord (Ze.-Lb.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Binnensteden > id (Ze.-Lb.) (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 19% 38% mln mln 28% (4 mln obj.) (4 obj.) 25 mln - e 50 mln (4 obj.) Hoofdwinkelgebied groot/klein Winkelcentra Zuid ord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) (Ze.-Lb.) Stadsdeelcentra 8% Supermarkten ord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 515 mln 25 mln mln - e e mln 50 mln mln (7(4 obj.) obj.) mln - e 25 mln (4 obj.) (4 obj.) Kernverzorgend groot/klein 7% PDV Winkelcentra 11 Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Winkelstraten 30-6 < mln 5 15 mln mln ( e obj.) mln 25 mln (7 obj.) 5 mln - e 15 mln (7 obj.) (4 obj.) Wijk-/buurtcentra Hoofdwinkelgebied groot/klein Parkeergarages 6% PDV 9% 16% mln (65 - e 15 obj.) < 5 mln (65 mln (7 obj.) PDV/GDV 7% obj.) Kernverzorgend groot/klein Parkeergarages < 5 mln (65 obj.) 64860% % Wijk-/buurtcentra 27% 26% Tweederde (68%) is gelegen in Winkelcentra zijn PDV/GDV dominant Combinatie van grote en Evenwichtige spreiding over nkelsoorten Grootteklassen branches Branchering de hoofdwinkelgebieden en Branchering Geografisch kleine huurders objecten binnensteden 450 Grootteklassen Branchering Branchering huurders huurders Branch Solitair > e 50 mln (4 (4 Resterende obj.) obj.) huur Winkelsoorten Binnensteden Branchering huurders Overige Amsterdam non-food incl. waren incl. warenhuizen 00 e.-nb) Stadsdeelcentra Supermarkten e 25 mln > - - e e mln mln (5(4 obj.) (4 obj.) obj.) Wooninrichting Overige Utrecht non-food incl. waren Overige non-food incl. waren Winkelstraten Winkelcentra e - e mln -(3 e obj.) Solitair 15 mln - e 25 mln (4 50 obj.) mln (4 obj.) Mode Wooninrichting Overige Rotterdam non-food en Den incl. Haag war Wooninrichting Hoofdwinkelgebied groot/klein PDV 30-6 e 5 - (7 - e obj.) Supermarkten mln - e 15 mln (725 obj.) mln (4 obj.) Diensten Mode Mode Wooninrichting Gebieden incl. parkeergarages nabij de 4 gro Kernverzorgend groot/klein Parkeergarages e (64 5 mln obj.) Winkelcentra < 5 mln (65 obj.) - e 15 mln (7 obj.) 30-6 Food Diensten parkeergarages Mode Overig incl. parkeergarages Diensten incl. parkeergarages Wijk-/buurtcentra Food PDV < 5 mln (65 obj.) Food Diensten incl. parkeergarag PDV/GDV Food Parkeergarages Resterende huur 550 otteklassen Branchering huurders Branchering huurders Resterende h Resterende 7 huur Grootteklassen Branchering huurders Resterende huur > 50 mln Resterende (4 obj.) huur Branchering huurders Rester mln - e Resterende 50 mln (4 obj.) huur Overige non-food incl. warenhuizen Solitair 2000 en jonger Wooninrichting Supermarkten 15 mln - e 25 mln (4 obj.) Overige non-food incl. warenhuizen > 50 mln (4 obj.) Mode Winkelcentra Wooninrichting mln - 25 e 15 mln mln - e (7 50 obj.) 2019 mln (4 Diensten obj.) Mode incl. parkeergarages PDV < mln (65 mln obj.) e 25 mln ( Food obj.) Diensten incl. parkeergarages Parkeergarages mln - e 15 mln (7 obj.) Food < 5 mln (65 obj.) Tot en met 2013 loopt ten minste 79% van de huur door nchering huurders Branchering huurders Resterende huur 2014 Direct en indirect fondsrendement op kwartaalbasis (5 jaar) direct indirect Resterende huur % Resterende huur Overige non-food incl. warenhuizen 2012 Branchering > huurders 50 mln (4 obj.) Resterende 3% Zakelijk huur en fin. dienstverl Wooninrichting 2% 25 mln - e 50 mln (4 obj.) 2019 Overheid en non-profit Mode 1% mln - e 25 mln (4 obj.) Overige non-food incl. warenhuizen Industrie, handel en tran Diensten incl. parkeergarages % 5 mln - e 15 mln (7 obj.) Wooninrichting 2017 ICT en media Food % < 5 mln Mode 30-6 (65 obj.) % Diensten incl. parkeergarages % Food % sterende huur Resterende huur 2012 Resterende Overige huurnon-food incl. warenhuizen 2007 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q1 Q2

17 Sector Kantoren Amstelgebouw aan het Prins Bernhardplein, Amsterdam

18 Samenvatting sector Kantoren Ontwikkelingen markt Toenemende leegstand door efficiënter kantoorgebruik Daling markthuur door overaanbod Portefeuilleontwikkelingen Herpositionering Amstelgebouw als multi-tenant met A-label Huurcontracten inclusief verlengingen afgesloten met een jaarhuur van 2,1 miljoen Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 26 miljoen Resultaten Gemiddelde bezettingsgraad van 91% Prognose fondsrendement van 1% tot 2% voor geheel, uitgaande van 5% waardedaling Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille in exploitatie 249 mln 257 mln 260 mln Zekere pijplijn 21 mln 21 mln 7 mln Theoretische jaarhuur 23,3 mln 23,2 mln 23,2 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 9,3% 9,0% 8,9% Aantal objecten Aantal huurcontracten Gemiddelde resterende looptijd 2,9 jaar 2,5 jaar 2,8 jaar Gemiddelde huur (excl. parkeren) 177 per m² 177 per m² 177 per m² Bezettingsgraad 91% 92% 95%

19 Ontwikkelingen kantorenmarkt De Nederlandse economie blijft licht groeien. Het CPB gaat uit van een toename van 2% voor dit jaar en voorziet een groei van 1,75% voor De werkloosheid blijft dalen en zal in 2012 naar verwachting uitkomen op het lage niveau van 4%. De onzekerheid rond de ramingen is echter groot, onder andere vanwege de schuldencrisis in Europa. Ondanks de aantrekkende economie is er nog geen duidelijke toename van de vraag naar kantoorruimte. Het opnameniveau bedroeg over het eerste halfjaar m². Dit is iets meer dan in 2010, maar historisch gezien nog altijd laag. Het aanbodniveau steeg naar 7,3 miljoen m² en voor de komende jaren lijkt een toename van het aantal op de markt aangeboden kantoren voor de hand te liggen. Voor een deel is de toename van het aanbod toe te schrijven aan een concentratietendens bij veel bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties. Opvallend waren het afgelopen halfjaar met name de huisvestingsplannen van de Rijksgebouwendienst, die maar liefst 40% van de kantoorruimte van de ministeries wil afstoten, overeenkomend met m². Ook UWV kondigde aan zich in een beperkter aantal kantoren te willen concentreren waardoor tot m² minder kantoorruimte nodig is. Het samengaan van Fortis en ABN AMRO leidt inmiddels tot het sluiten van een groot aantal kantoren. Naast concentratiebewegingen vindt er ook een verdichting op de werkvloer plaats. Diverse onderzoeken toonden de afgelopen maanden aan dat het gemiddelde oppervlak per werknemer de komende jaren behoorlijk zal dalen. Met name flexibele werkplekken en flexibele werktijden kunnen ertoe bijdragen dat bedrijven veel minder kantoorruimte per werknemer hoeven te gebruiken. De aandacht van overheden voor de leegstandsproblematiek in de kantorenmarkt blijft erg groot en het aantal voorgestelde maatregelen om de problematiek aan te pakken was in het eerste halfjaar buitengewoon hoog. Enerzijds richten de voorstellen zich op het terugdringen of stoppen van nieuwbouw door middel van een verwijderingsbijdrage of een verplichting om oude kantoorruimte te verwijderen. Anderzijds betreft het maatregelen om de transformatie of sloop te bevorderen, door middel van fiscale voordelen bij het ombouwen of zelfs het heffen van een leegstandsbelasting op bestaande gebouwen. De minister van Infrastructuur en Milieu stuurde in maart van dit jaar het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren naar de Tweede Kamer. Dit actieprogramma van gemeenten, provincies, banken, beleggers, projectontwikkelaars en het Rijk moet de groeiende leegstand terugdringen en kent drie thema s: bestaande leegstand bestrijden, het gezond maken van de kantorenmarkt en een betere afstemming van vraag en aanbod, met terughoudendheid in nieuwbouw. Op de beleggingsmarkt zijn het nog altijd de Duitse partijen die het meest actief zijn en daarbij scherpe aanvangsrendementen hanteren. Hun vraag beperkt zich tot langjarig verhuurde nieuwbouwkantoren in de grote steden. Portefeuilleontwikkelingen In het eerste halfjaar van is de samenstelling van de portefeuille gelijk gebleven aan die in dezelfde periode van De pijplijn bedraagt 21 miljoen; hiervan wordt in het derde kwartaal een kantoor dat deel uitmaakt van het Boreelcomplex in Deventer opgeleverd met een huurgarantie. De oplevering van het project in Rotterdam centrum staat gepland voor In het eerste halfjaar van is voor 2,1 miljoen aan nieuwe huurcontracten inclusief verlengingen afgesloten. Dit is een forse verhoging ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 ( 0,1 miljoen) en geheel 2010 ( 0,8 miljoen). Het betreft acht contracten waarvan drie relatief grote met een totale huurwaarde op jaarbasis van 1,7 miljoen in Alkmaar, Amstelveen en Den Haag. De herpositionering van het Amstelgebouw nabij het Amstelstation als multi-tenant gebouw met A-label is in gang gezet. De huurder heeft in 2010 gebruik gemaakt van de break-optie, waardoor het contract ultimo expireert. In juli is het contract getekend voor de eerste m² (circa 20% van het object). Op diverse locaties combineren wij huurverlenging met duurzaamheidsinitiatieven. De huurders staan hier positief tegenover, maar concretisering vergt geduld. Diverse verbeteringen van installaties zijn inmiddels in voorbereiding.

20 In het eerste halfjaar is per saldo voor 5,5 miljoen eigen vermogen aangetrokken (toetredingen van 13,0 miljoen en uittredingen van 7,5 miljoen). Met één toetredende en één uittredende aandeelhouder is het totaal aantal medio gelijk gebleven op 13. Er is 6,5 miljoen beschikbaar voor herbelegging, dat zal worden aangewend voor de oplevering van het kantoorgedeelte van het Boreelcomplex. Voorts hebben aandeelhouders zich gecommitteerd voor toetredingen met 26 miljoen. Waardedalingen nog niet gestopt Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van is 0,4%, bij een waardedaling van 2,9% als gevolg van hogere aanvangsrendementen bij objecten met een kortere resterende huurperiode en in iets mindere mate door een daling van de markthuur. In het eerste halfjaar van 2010 was de afwaardering met 2,3% minder fors. Het direct portefeuillerendement is met 3,6% gelijk gebleven aan de vergelijkbare periode in De bezettingsgraad is licht afgenomen van 92% eind 2010 naar 91% medio. Het gemiddelde is met 91% lager dan in het eerste halfjaar 2010 (94%). Het bruto-nettotraject is gedaald van 85% naar 83% door hogere onderhoudskosten. De huurachterstanden ouder dan 90 dagen bedragen medio 1,3% van de jaarhuur, een daling ten opzichte van ultimo 2010 (1,5%) en even hoog als medio Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 2,1% afgenomen tot 8,3 miljoen door de lagere bezettingsgraad. Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 5% waardedaling, een fondsrendement van 1% tot 2%.

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Vesteda Update Q1 2015

Vesteda Update Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Wooncomplex De Ooievaar in Purmerend, geacquireerd door Vesteda van woningcorporatie Wooncompagnie in Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Inhoud 2 Inhoud Introductie Managing Board 3

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Sector Bedrijfsruimten

Sector Bedrijfsruimten Sector Bedrijfsruimt 90 82 Omniparc, Bleiswijk Strategie Structuurkmerk bedrijfsruimtemarkt Groot deel van de voorraad is nog van eigaar-gebruiker, wel verschuiving naar huurobject Grote voorraad verouderde

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V.

Renpart Retail XIV C.V. Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiv VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG Gebruikers van bedrijfsruimten stellen hogere eisen aan het vastgoed: gebruikers besteden

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Sector Woningen. Alverna, Aerdenhout

Sector Woningen. Alverna, Aerdenhout Sector Woningen 44 40 Alverna, Aerdenhout Strategie Structuurkenmerken huurwoningmarkt Structurele demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en toename van één- en tweepersoonshuishoudens Dominantie

Nadere informatie

SECTORRAPPORT WONINGMARKT

SECTORRAPPORT WONINGMARKT SECTORRAPPORT WONINGMARKT AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 28 VRAAG Aantal woningtransacties neemt toe: Het aantal woningtransacties bevindt zich mede als gevolg van de zeer lage hypotheekrentes op recordhoogte.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. HALFJAARVERSLAG 2005 RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Voor úw rendement VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste halfjaar

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

SECTORRAPPORT WONINGMARKT

SECTORRAPPORT WONINGMARKT SECTORRAPPORT WONINGMARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 28 VRAAG Het aantal woningtransacties is in het derde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral doordat

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 40 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Stijging transacties en

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES 2015 Introductie Met gepaste trots voorzien wij u bij deze van onze nieuwste marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Wij geven u op deze manier graag

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 BIJLAGE Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 Opname en aanbod redelijk stabiel De opname van kantoren in 2011 is redelijk vergelijkbaar met de twee jaren daarvoor. In totaal werd 1,25 miljoen m² opgenomen;

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG De opname van bedrijfsruimten toont verder herstel: De economische groei zorgt voor meer

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

Trading update Q3 2014

Trading update Q3 2014 Trading update Q3 2014 Highlights NSI verhoogt de verwachting van het directe resultaat voor geheel 2014 van ten minste 46,3 miljoen naar ten minste 47,5 miljoen Bezettingsgraad van de totale portefeuille

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Vesteda Update Q3 2015

Vesteda Update Q3 2015 Vesteda Update Q3 2015 Vesteda heeft twee woontorens (De Wachters) bestaande uit 75 appartementen in Breda van wooncorporatie AlleeWonen gekocht in Q3 2015. De torens zijn nog in aanbouw en worden naar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Sector Bedrijfsruimten

Sector Bedrijfsruimten Sector Bedrijfsruimten 94 82 Business Court, Amsterdam Strategie Structuurkenmerken bedrijfsruimtemarkt Groot deel van de voorraad is nog van eigenaar-gebruiker, wel verschuiving naar huurobjecten Grote

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 1. Netto-omzet 2013 Aviation Consumer Products & Services (in EUR 1.000) Aviation Security Concessies Parkeren Overige Havengelden 492.801 270.961

Nadere informatie

Vastgoed wankelt. Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau. _ Bedrijfsruimten _ Kantoren _ Winkels. Winkels

Vastgoed wankelt. Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau. _ Bedrijfsruimten _ Kantoren _ Winkels. Winkels Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoed wankelt De ingezette trend van dalende beleggingsvolumes zet zich in 2009 voort. Gebruikersmarkten krijgen door de recessie te maken met een afnemende

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie