Halfjaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

2 Kerncijfers per 30 juni In x miljoen, tenzij anders vermeld Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal Vastgoed in exploitatie Zekere pijplijn Eigen vermogen Idem per aandeel (in x 1) 1,249 1,253 0,986 1,000 n.v.t. Aantal aandeelhouders Bruto theoretische jaarhuur 23,2 49,4 23,3 19,1 Bruto aanvangsrendement k.k. 5,6% 6,9% 9,3% 9,6% Bezettingsgraad ultimo 92% 98% 91% 86% Fondsrendement 1 e halfjaar * 1,0% 3,1% 0,4% 0,2% Fondsrendement 1 e halfjaar 2010* 1,3% 3,1% 1,1% 0,4% Totaal beleggingsresultaat 1 e halfjaar 4,4 22,6 1,0 0,5 Totaal beleggingsresultaat 1 e halfjaar ,2 16,9 2,7 0,7 * rendement is niet geannualiseerd

3 Verslag van de directie Continuering van grote verschillen tussen de vier vastgoedsectoren Evenals in 2010 zijn er grote verschillen op de huurmarkt en de beleggingsmarkt tussen enerzijds winkels en woningen en anderzijds kantoren en bedrijfsruimten. Bij Altera Vastgoed vertaalt dit zich bij de sectorfondsen Winkels en Woningen in hoge bezettingsgraden en een lichte opwaardering (+0,3%) respectievelijk een lichte afwaardering (-0,7%). Voor deze sectorfondsen zien wij veel interesse van Nederlandse pensioenfondsen. Voor het sectorfonds Kantoren is de bezettingsgraad met 91% nog steeds relatief hoog, maar de resterende huurtermijn is de afgelopen jaren afgenomen en mede hierdoor is de kantorenportefeuille met bijna 3% afgewaardeerd in de eerste helft van. Voor het sectorfonds Bedrijfsruimten kwam de bezettingsgraad in het eerste halfjaar uit op 86%. Dat was slechts marginaal hoger dan de bezettingsgraad aan het eind van 2010 (85%) toen deze was gedaald door het wegvallen van huurgaranties bij in voorgaande periodes opgeleverde projecten. Een afwaardering met 2,5% was hiervan het gevolg. Aandeelhouders gecommitteerd voor 181 mln Onverkort grote aandacht voor de Altera sectorfondsen Nederlandse pensioenfondsen hebben veel interesse in beleggingen in Nederlands vastgoed met een laag risicoprofiel, een goede governance en lage organisatiekosten. Over het eerste halfjaar zijn de volgende investeringsvolumina gerealiseerd dan wel gecommitteerd: Funding H1 (In x mln) Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal Toetredingen 29,4 23,0 13,0 7,3 72,7 Uittredingen -9,7-26,7-7,5-2,4-46,3 Door aandeelhouders gecommitteerd 77,6 74,5 25,7 3,2 181,0 Een nieuwe aandeelhouder heeft zich gecommitteerd voor 133 miljoen, waarvan inmiddels 36 miljoen is gerealiseerd. Altera Vastgoed blijkt evenals in voorgaande jaren in staat om aandeelhouders, die om uiteenlopende interne redenen hun belang moeten afbouwen, binnen een redelijke termijn te laten uittreden. Per saldo is het aantal aandeelhouders afgenomen van 29 naar 28. Tweede jaar op rij I&PE Real Estate Award voor best institutional investor in Benelux/France Altera heeft voor het tweede jaar op rij de I&PE Real Estate Award ontvangen voor best institutional investor in Benelux/France. Deze uitverkiezing onderstreept de waardering voor onze strategie, ons beleid en onze resultaten. Acquisitie van vastgoed Voor de uitbreiding van de sectorportefeuilles richt Altera Vastgoed zich veelal op nieuwe, door ontwikkelaars te realiseren projecten. We streven naar een breed spectrum van mogelijke aanbieders. De pijplijnportefeuille bedraagt medio 143 miljoen en bevat in hoofdzaak te realiseren nieuwbouwwoningen (238 appartementen met een beleggingsvolume van 57 miljoen) en winkels ( 48 miljoen). In januari zijn 38 appartementen in Vleuterweide opgeleverd, die zeer snel volledig waren verhuurd. In juli zijn 40 appartementen opgeleverd in Rotterdam Ommoord, die inmiddels ook allemaal zijn verhuurd. In het derde kwartaal volgt de levering van de tweede fase van het project de Boreel in Deventer (winkels en kantoren). De herontwikkeling van onze locatie op de woonboulevard Ekkersrijt nabij Eindhoven is in volle gang, met een verwachte oplevering eind 2012 / begin Diverse projecten zijn momenteel in onderzoek. Het acquireren van geliberaliseerde woningen van woningcorporaties door beleggers komt door knellende wetgeving nauwelijks op gang. Kantorencomplexen met langlopende huurcontracten vinden veelal Duitse afnemers die zeer scherpe rendementen bieden. Portefeuillemanagement gericht op handhaven hoge bezettingsgraden In het eerste halfjaar heeft Altera voor 5,6 miljoen op jaarbasis aan huurcontracten afgesloten voor de sectoren Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten. In de vergelijkbare periode in 2010 was dat 1,5 miljoen.

4 Transactievolume huurcontracten toegenomen maar nog steeds te laag Dit is een forse toename, maar tegelijkertijd constateren wij toch dat huurders in de sectoren Kantoren en Bedrijfsruimten voorzichtiger zijn geworden. Dit blijkt onder meer uit de wens om break-opties in contracten op te nemen. Hoewel bij de sector Kantoren het transactievolume is toegenomen, zijn over het algemeen de volumes nog steeds te laag en nog lang niet op het niveau van voor de kredietcrisis. Op diverse locaties combineren wij huurverlenging met duurzaamheidsinitiatieven. De huurders staan hier positief tegenover, maar concretisering vergt geduld. Alleen goede locaties maken in deze markt een reële kans op wederverhuur. De bezettingsgraden blijven mede daardoor bij Altera nog op acceptabele niveaus. Bij de sector Kantoren gaat de aandacht onder meer uit naar de wederverhuur van het Amstelgebouw nabij het Amstelstation. Het object wordt omgebouwd voor multi-tenant verhuur zodat het verhuurrisico in de toekomst lager zal worden. Bij Bedrijfsruimten gaat de aandacht uit naar onder meer de eerste verhuur van in voorgaande jaren opgeleverde complexen (Bleiswijk, Venlo) en wederverhuur van onder andere logistieke complexen in Breda en Amersfoort waar het contract in februari 2012 expireert. Bij de sector Winkels is de bezettingsgraad hoog, dankzij de goede locatiekwaliteiten van de portefeuille. De lichte daling tot 98% is het gevolg van geplande leegstand in het kader van de herontwikkeling van ons object op de woonboulevard in Ekkersrijt. Op basis van objectspecifieke analyses zijn voor de woningcomplexen met een lagere dan gemiddelde bezettingsgraad verhuuracties ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsverbeteringen. In sommige gevallen is een huurverlaging doorgevoerd. De eerste resultaten worden inmiddels zichtbaar. Daarnaast valt op dat de eerste verhuur van nieuwbouwprojecten voorspoedig verloopt. De uitstaande debiteuren als percentage van de jaarhuur zijn vergelijkbaar met de cijfers van medio en ultimo Corporate governance Als aanvulling op de bestaande corporate governance rapporteert Altera sinds medio 2010 jaarlijks over de naleving van een set interne beheersmaatregelen. Het gaat om een bestaande set die met de aandeelhouders is afgestemd. De eerste toets is door de externe accountant uitgevoerd en hierover is aan de aandeelhouders gerapporteerd in een ISAE 3000 verslag. De opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen is daarmee verder geobjectiveerd. In juni heeft Altera Vastgoed als eerste vastgoedfonds een convenant afgesloten met de Belastingdienst voor horizontaal toezicht. Op grond van het convenant hebben beide partijen de inspanningsverplichting om tot een efficiënte en effectieve samenwerking te komen. Vanaf 2013 zal Altera Vastgoed vergunningplichtig zijn onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). De voorbereiding is ter hand genomen, waarbij Altera samen met andere beleggers aandacht zal schenken aan mogelijke knelpunten, zoals de inrichting van de externe depositary functie. In het najaar zal de publicatie van de level 2 regelgeving meer duidelijkheid geven over de nadere uitwerking, waarna nog een level 3 volgt. Interne organisatie In zijn de vacatures ingevuld van de sectormanager Woningen en de sectormanager Kantoren/ Bedrijfsruimten. Voor (prospectieve) aandeelhouders is een nieuwe versie van het Bedrijfsprofiel beschikbaar gekomen. De wisseling van taxateurs wordt voorbereid en zal vanaf 2012 geleidelijk verlopen, in een periode van drie jaar. Dit in tegenstelling tot 2009, toen de wisseling zich voor alle objecten op één moment voltrok. Vooruitzichten Voor geheel gaan wij uit van waardemutaties van -1% bij de sector Woningen, +0,5% bij Winkels, -5% bij Kantoren en -5% bij Bedrijfsruimten. Voor de twee laatstgenoemde sectoren waren wij bij aanvang van het jaar positiever gestemd. Hogere rendementen zijn echter alleen mogelijk bij een aantrekkende verhuurmarkt. Uitgaande van de genoemde waardemutaties is de verwachting voor het fondsrendement over als volgt: Woningen: 2,5%-3%; Winkels: 6%-6,5%; Kantoren: 1%-2% en Bedrijfsruimten: 0%-1%. De directie Amstelveen, augustus

5 Sector Woningen Woningen Broadway in Wateringse Veld, Den Haag

6 Samenvatting sector Woningen Ontwikkelingen markt Daling leegwaarde koopwoningen in eerste halfjaar door striktere financieringseisen Tijdelijk verbetering doorstroming verwacht voor tweede halfjaar door verlaging overdrachtsbelasting Woningtekort in Randstad neemt toe Portefeuilleontwikkelingen Pijplijn van 57 miljoen (238 appartementen op zes locaties) In januari 38 appartementen in Vleuterweide opgeleverd Toetreding eigen vermogen met per saldo 20 miljoen Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 78 miljoen Resultaten Fondsrendement van 1,0% in eerste halfjaar Gemiddelde bezettingsgraad incl. aanvangsleegstand gestegen van 91% naar 92% Prognose fondsrendement voor geheel van 2,5% tot 3%, uitgaande van 1% waardedaling Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille 412 mln 406 mln 400 mln Zekere pijplijn 57 mln 62 mln 47 mln Theoretische jaarhuur 23,2 mln 22,5 mln 21,8 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 5,6% 5,6% 5,4% Leegwaarderatio 78% 78% 78% Gemiddelde maandhuur per 1 juli Aantal complexen Aantal verhuurbare eenheden Bezettingsgraad (exclusief aanvangsleegstand) 93% 94% 94%

7 Ontwikkelingen woningmarkt De stagnatie in de woningmarkt heeft het eerste half jaar van aangehouden. In de koopmarkt ligt het aantal verkochte woningen op vrijwel hetzelfde lage niveau als in 2010, terwijl de bijbehorende prijzen gedaald zijn. De aanbodprijzen liggen naar schatting gemiddeld 15% boven het niveau waarop een transactie plaats zou kunnen vinden. Deze prijsdaling heeft zich over vrijwel de gehele linie voorgedaan. Het kabinet is met een zogenaamde integrale visie op de woningmarkt gekomen en acht een heroriëntatie van het woningbeleid nodig. Die moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt. Concreet geeft de visie geen complete heroriëntatie op het functioneren van de markt, maar bevat zij vooral een maatregelenpakket dat beoogt de marktwerking te vergroten. In de huurmarkt geven de getroffen maatregelen niet meer dan een beperkte aanzet, met weinig effecten op de korte termijn. In de koopmarkt zal vooral de verlaging van de overdrachtsbelasting een stimulans voor de dynamiek betekenen, maar gezien het tijdelijke karakter ervan en de hogere financieringseisen is het de vraag of hier een structureel effect zal optreden. De herbevestiging van het behoud van de hypotheekrenteaftrek zet ook weinig zoden aan de dijk, omdat veel politieke waarnemers, marktdeskundigen en ook internationale instanties menen dat deze voorziening niet duurzaam houdbaar is. Een blijvend probleem is het kwantitatieve woningtekort, vooral in de noordelijke Randstad. De komende jaren verwachten de meeste instanties slechts een beperkte nieuwbouwproductie van woningen, waardoor dit tekort voorlopig aan zal houden. Daarnaast is in grote delen van de rest van Nederland sprake van een kwalitatief tekort, waarbij vooral het aanbod voor de inkomens rond modaal beperkt is, zowel in de koopals in de huursector. In de beleggersmarkt blijven de particuliere beleggers het meest actief, waarbij zij niet (direct) overgaan tot het uitponden. De beleggers houden de woningen verhuurd, om later tot verkoop over te gaan. Het prijsniveau van de beleggingstransacties is redelijk stabiel. Succesvolle eerste verhuur nieuwbouw complexen Portefeuilleontwikkelingen In januari is de exploitatieportefeuille uitgebreid met de oplevering van 38 appartementen in Vleuterweide. De eerste verhuur van dit complex is succesvol verlopen: het was volledig verhuurd bij de oplevering. De pijplijnportefeuille bedraagt medio 57 miljoen, met 238 appartementen in vijf projecten: Rotterdam (2x), Dordrecht, Utrecht en Nijmegen. In juli zijn 40 appartementen opgeleverd in Rotterdam Ommoord die inmiddels allemaal zijn verhuurd. In oktober volgt de levering van 18 appartementen uit een achtervangregeling waarvan de verhuur recent is gestart. Diverse projecten zijn momenteel in onderzoek. Het acquireren van geliberaliseerde woningen van woningcorporaties door beleggers komt door knellende wetgeving nauwelijks op gang. Wel bieden corporaties grondposities aan met nog niet gerealiseerde projecten. Het voor Altera geschikte nieuwbouwaanbod is met name te vinden bij ontwikkelende bouwbedrijven. In het eerste halfjaar heeft Altera per saldo voor 19,7 miljoen eigen vermogen aangetrokken (toetredingen van 29,4 miljoen en uittredingen van 9,7 miljoen). Met één toetredende en twee uittredende aandeelhouders is het totaal aantal voor deze sector medio uitgekomen op 22. Er is 33,9 miljoen beschikbaar voor herbelegging, dat zal worden aangewend voor termijnbetalingen op pijplijnprojecten. Voorts hebben aandeelhouders zich gecommitteerd voor toetredingen met 78 miljoen.

8 Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van was 1,0%, bij een waardedaling van 0,8%. Oorzaak waren de lagere leegwaarden, die zich door de striktere financieringseisen voor particulieren minder gunstig hebben ontwikkeld. Bij de waardering van de objecten is uitgegaan van 6% overdrachtsbelasting; er is dus geen rekening gehouden met het tijdelijke effect van de verlaging tot 1 juli 2012 naar 2%. De leegwaarderatio (getaxeerde waarde gedeeld door de leegwaarde) was in het eerste halfjaar met 78% stabiel. Het direct portefeuillerendement is met 2,0% licht gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar Op basis van objectspecifieke analyses zijn voor de woningcomplexen met een lagere bezettingsgraad verhuuracties ingezet, bijvoorbeeld kwaliteitsverbeteringen en in sommige gevallen een huurverlaging. De eerste resultaten worden zichtbaar. De gemiddelde bezettingsgraad over het eerste halfjaar, inclusief aanvangsleegstand, bedraagt 92%. Dat is iets gunstiger dan in de vergelijkbare periode in De mutatiegraad is toegenomen van 11% in het eerste halfjaar 2010 naar 13% in. Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 11% toegenomen tot 7,5 miljoen door de acquisitie eind 2010 van een appartementencomplex in Maarssen en de oplevering in januari van het eerder genoemde complex in Vleuterweide. De huurachterstanden van meer dan 90 dagen, uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur, zijn ten opzichte van ultimo 2010 met 2,1% ongeveer gelijk gebleven. Er zijn acties ingezet om dit percentage te verlagen. De huurverhoging per 1 juli bedraagt gemiddeld 1,3%, evenveel als in juli Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 1% waardedaling, een fondsrendement van 2,5% tot 3%.

9 Sector Woningen: kerncijfers per 30 juni In E x miljoen, tenzij anders vermeld 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Rendementen Direct portefeuillerendement* 2,0% 4,0% 1,9% Indirect portefeuillerendement* -0,8% -1,4% -0,4% Totaal portefeuillerendement* 1,2% 2,5% 1,5% Fondsrendement** 1,0% 2,4% 1,3% Winst- en verliesrekening Theoretische bruto huuropbrengsten 11,4 21,8 10,6 Leegstand en overig -0,9-1,8-1,0 Bruto huuropbrengsten 10,5 20,0 9,6 Exploitatiekosten*** -2,5-4,5-2,4 Netto huuropbrengsten 8,0 15,5 7,2 Opbrengsten overige beleggingen 0,1 0,3 0,3 Waardemutaties en verkoopresultaten -3,1-4,7-1,6 Organisatiekosten -0,7-1,4-0,7 Netto operationeel resultaat 4,3 9,7 5,2 Rentebaten/lasten 0,1 0,3 0,0 Netto resultaat 4,4 10,0 5,2 Direct beleggingsresultaat 7,5 14,7 6,8 Indirect beleggingsresultaat -3,1-4,7-1,6 Totaal beleggingsresultaat 4,4 10,0 5,2 Balans Beleggingen (inclusief termijnbetalingen) 432,1 426,7 407,4 Beschikbaar voor belegging 33,9 20,3 17,2 Beheerd vermogen 466,0 447,0 424,6 Overige activa 2,2 1,2 2,6 Totaal activa 468,2 448,2 427,2 Kortlopende schulden -4,4-4,6-2,9 Eigen vermogen 463,8 443,6 424,3 Overig 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Gemiddelde bezettingsgraad incl. aanvangsleegstand 92% 92% 91% Idem, excl. aanvangsleegstand 93% 94% 94% Netto/bruto huuropbrengsten 77% 77% 75% Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,17% 0,33% 0,17% Portefeuilleomvang in exploitatie, gemiddeld 412,1 398,2 387,8 Aantal uitstaande aandelen, gemiddeld (x mln) 355,6 334,0 322,7 Aantal uitstaande aandelen, ultimo (x mln) 371,3 355,5 335,1 Totaal beleggingsresultaat per aandeel ( x 1) 0,012 0,030 0,016 Net asset value per aandeel, ultimo ( x 1) 1,249 1,248 1,266 * Volgens calculatiemethode ROZ/IPD, tijdgewogen (standing plus non-standing investments), niet herleid naar jaarbasis ** Dit is het totaal beleggingsresultaat als percentage van het eigen vermogen begin periode +/- gewogen gemiddelde van emissies/uittredingen gedurende periode *** Inclusief netto-servicekosten Geen accountantscontrole toegepast

10 Portefeuillesamenstelling Woningtype Woningtype Woningtype 55% 45% Het segment appartementen is groter dan eengezinswoningen (in waarde gemeten) Eengezinswoningen Appartementen Huurprijsklassen Geografisch Geografisch en jonger Vóór 1970 Huurprijsklassen Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Huurprijsklassen 6% Zuid (Ze.-Lb.) Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 6-1% -5% Eengezinswoningen Appartementen en -- jonger Vóór Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Zuid (Ze.-Lb.) Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Eengezinswoningen Appartementen 49% 8% Geografisch 4% 1% 49% is uit de 80-er jaren en 38% is jonger dan 2000 (in waarde gemeten) Geografisch 2000 en jonger Direct en indirect fondsrendement op kwartaalbasis (5 jaar) 10% 3% Winkelhiërarchie Vóór 1970 Huurprijsklassen Winkelsoorten Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Huurprijsklassen Zuid (Ze.-Lb.) 38% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Grootteklassen Winkelhiërarchie Geografisch Geografisch 2000 en jongerwinkelhiërarchie % Kernprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Binnenstede Huurprijsklassen Zuid (Ze.-Lb.) Winkelsoorten Stadsdeelce Kernprovincies Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Winkelstrate 30-6 Zuid (Ze.-Lb.) Hoofdwinke Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Kernverzorg Wijk-/buurtc PDV/GDV Grootteklassen Grootteklassen Solitair Supermarkt Winkelcentr PDV Parkeergara indirect Branchering huur > 50 mln ( Branchering huurd 25 mln - e Tweederde (66%) van het aantal 30-6 woningen heeft een huur onder de liberalisatiegrens (E 653 per maand) direct Branchering huurders 19909% % 1980 en - jonger Vóór Vóór Q Q Q Q Q4 Q1 Q2 Het overgrote deel ligt in de kernprovincies (in waarde gemeten) Winkelsoorten mln - e 5 mln - e 1 < 5 mln ( Resterende huur Overige non Resterende huur

11 Sector Winkels Winkelcentrum Arendshof, Oosterhout

12 Samenvatting sector Winkels Ontwikkelingen markt Met uitzondering van supermarkten geen omzetgroei in detailhandel Toenemende invloed van online winkelen Risico van overbewinkeling door teveel planvorming ontwikkelaars Portefeuilleontwikkelingen Herontwikkeling Ekkersrijt in volle gang Dispositie van reeks objecten gepland voor tweede halfjaar Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 75 miljoen Resultaten Fondsrendement 3,1% in eerste halfjaar van Bezettingsgraad hoog met 98% (inclusief geplande leegstand voor herontwikkeling) Prognose fondsrendement 6% tot 6,5% voor geheel, uitgaande van 0,5% opwaardering Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille 718 mln 711 mln 527 mln Zekere pijplijn 48 mln 52 mln 43 mln Theoretische jaarhuur 49,4 mln 48,9 mln 35,2 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 6,9% 6,9% 6,9% Aantal objecten Aantal huurcontracten Gemiddelde resterende looptijd 5,1 jaar 4,8 jaar 5,1 jaar Gemiddelde huur 203 per m² 202 per m² 181 per m² Bezettingsgraad 98% 99% 99%

13 Ontwikkelingen winkelmarkt Een sterk herstel in de winkelmarkt laat voorlopig op zich wachten. Het vertrouwen van de consument in de economie blijft negatief door onder meer de schuldencrisis in Europa. Hierdoor trekken de bestedingen nog niet aan en is er in de detailhandel nog nauwelijks sprake van omzetgroei. Enige uitzondering vormen de supermarkten, die door prijsstijgingen en een toename van de verkoop hun omzet in het eerste halfjaar met circa 3% zagen stijgen. De lange periode van omzetdalingen heeft ertoe geleid dat de leegstand is opgelopen. Winkels op A-locaties blijven nog altijd goed verhuurd, maar op de B- en C-locaties neemt het leegstandsniveau verder toe. Een positieve ontwikkeling: het aantal winkelpanden dat wordt omgebouwd tot woning of kantoor, is groter dan ooit. Sinds halverwege 2010 vertonen de huren weer een stijgende trend. Dit geldt met name voor de hoofdwinkelstraten in de grote steden. In de aanloopstraten en in de minder dominante centrumgebieden bleven de huren gelijk. Aan de snelle groei van de winkelbestedingen op internet komt voorlopig geen einde, zeker nu de opkomst van smartphones weer een nieuwe impuls aan online winkelen geeft. Inmiddels koopt tweederde van de bevolking in Nederland wel eens iets via het internet. De online detailhandelsomzet lag in het eerste halfjaar 11% hoger dan in dezelfde periode van Bij een aantal branches waar de concurrentie van internet hevig is, neemt het aantal vestigingen snel af. Dat geldt bijvoorbeeld voor reisbureaus, videotheken en elektronicazaken. Naast de invloed van internet wijzen onderzoeksrapporten ook steeds meer op de gevolgen van de vergrijzing. Hier liggen nieuwe uitdagingen voor de detailhandel. De groeiende groep ouderen heeft een ander en vaak beperkter bestedingspatroon. Een derde in belang toenemend aandachtspunt is de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de ondernemers. Van de ondernemers is 35% ouder dan vijftig; 30% van de ondernemers geeft aan voor 2015 te willen stoppen. De winkelmarkt blijft binnen de vastgoedbeleggingsmarkt de meest gewilde sector. Zowel private beleggers als institutionele partijen bleven in het eerste halfjaar van erg actief, waarbij het vaak ging om relatief grote transacties. Het risico van teveel planvorming door ontwikkelaars, met bijbehorende overbewinkeling, neemt toe. Portefeuilleontwikkelingen De portefeuille is in het eerste halfjaar ongewijzigd gebleven. De herontwikkeling van onze locatie op de woonboulevard Ekkersrijt bij Eindhoven is in volle gang. In het derde kwartaal volgt de oplevering van fase 2 van de Boreel in Deventer. Het medio 2010 verworven winkelcentrum Sint Jorisplein in Amersfoort wordt geoptimaliseerd. De dispositie van een reeks solitaire winkels en enkele kleine winkelcentra staat gepland voor het tweede halfjaar. De upgrading van de winkelcentra in Hoofddorp en Leeuwarden wordt voorbereid. De zekere pijplijn bedraagt medio 48 miljoen: Ekkersrijt, De Boreel fase 2 en Rotterdam Mauritsweg. In het eerste halfjaar is voor 23,0 miljoen toegetreden en voor 26,7 miljoen uitgetreden. Met één toetredende en twee uittredende aandeelhouders is het totaal aantal medio uitgekomen op 25. Er is 6,7 miljoen beschikbaar voor herbelegging. Aandeelhouders hebben zich gecommitteerd voor toetredingen met 75 miljoen en er is een uittreding met 44 miljoen aangekondigd; per saldo een uitbreiding met 31 miljoen. In het eerste halfjaar van heeft Altera voor 1,6 miljoen aan nieuwe huurcontracten en verlengingen afgesloten (eerste halfjaar 2010: 0,8 miljoen; geheel 2010: 2,6 miljoen).

14 Stabiel rendement Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van is 3,1% bij een lichte waardestijging van 0,3%. Dit is in lijn met dezelfde periode in De bezettingsgraad is hoog door de goede locatiekwaliteiten van de portefeuille. De lichte daling tot 98% is het gevolg van geplande leegstand in het kader van de herontwikkeling van het object in Ekkersrijt. Het bruto-nettotraject is met 89% in lijn met De huurachterstanden ouder dan 90 dagen zijn 0,5% van de jaarhuur, een lichte stijging ten opzichte van medio en ultimo 2010 (0,4%). Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 33% toegenomen tot 20,6 miljoen door de acquisitie medio 2010 van twee winkelcentra. Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 0,5% waardestijging, een fondsrendement van 6% tot 6,5%.

15 Sector Winkels: kerncijfers per 30 juni In E x miljoen, tenzij anders vermeld 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Rendementen Direct portefeuillerendement* 3,1% 6,3% 3,1% Indirect portefeuillerendement* 0,3% 0,6% 0,3% Totaal portefeuillerendement* 3,4% 7,0% 3,3% Fondsrendement** 3,1% 6,9% 3,1% Winst- en verliesrekening Theoretische bruto huuropbrengsten 24,8 42,9 17,6 Leegstand en overig -0,6-0,4-0,1 Bruto huuropbrengsten 24,2 42,5 17,5 Exploitatiekosten*** -2,6-4,4-2,4 Netto huuropbrengsten 21,6 38,1 15,1 Opbrengsten overige beleggingen - 0,7 1,4 Waardemutaties en verkoopresultaten 2,0 6,3 1,4 Organisatiekosten -1,1-1,9-0,9 Netto operationeel resultaat 22,5 43,2 17,0 Rentebaten/lasten 0,1-0,4-0,1 Netto resultaat 22,6 42,8 16,9 Direct beleggingsresultaat 20,6 36,5 15,5 Indirect beleggingsresultaat 2,0 6,3 1,4 Totaal beleggingsresultaat 22,6 42,8 16,9 Balans Beleggingen 717,7 710,9 526,7 Beschikbaar voor belegging 6,7 13,6 169,0 Beheerd vermogen 724,4 724,5 695,7 Overige activa 9,6 10,8 8,5 Totaal activa 734,0 735,3 704,2 Kortlopende schulden -1,5-10,4-4,6 Eigen vermogen 732,5 724,9 699,6 Overig 1 e halfjaar e halfjaar 2010 Bezettingsgraad, gemiddeld 98% 99% 99% Netto/bruto huuropbrengsten 89% 90% 86% Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,16% 0,31% 0,16% Portefeuilleomvang in exploitatie, gemiddeld 712,4 619,9 501,3 Aantal uitstaande aandelen, gemiddeld (x mln) 588,1 508,3 443,9 Aantal uitstaande aandelen, ultimo (x mln) 584,6 587,6 565,4 Totaal beleggingsresultaat per aandeel ( x 1) 0,038 0,084 0,032 Net asset value per aandeel, ultimo ( x 1) 1,253 1,234 1,237 * Volgens calculatiemethode ROZ/IPD, tijdgewogen (standing plus non-standing investments), niet herleid naar jaarbasis ** Dit is het totaal beleggingsresultaat als percentage van het eigen vermogen begin periode +/- gewogen gemiddelde van emissies/uittredingen gedurende periode *** Inclusief netto-servicekosten Geen accountantscontrole toegepast

16 Hoofdwinkelgebied Winkelstraten groot/klein Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) PDV Winkelcentra 30-6 Winkelcentra Supermarkten Kernverzorgend 70 Hoofdwinkelgebied groot/klein 1980 ór groot/klein Parkeergarages PDV Winkelcentra PDV Wijk-/buurtcentra 1970 ór 1970 Kernverzorgend groot/klein ór Parkeergarages Parkeergarages PDV PDV/GDV Vóór 1970 Wijk-/buurtcentra Parkeergarages PDV/GDV nkelhiërarchie Portefeuillesamenstelling Grootteklassen Geografisch Winkelsoorten Grootteklassen Leeftijdsopb Grootteklassen Winkelsoorten Binnensteden rnprovincies Winkelhiërarchie (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) (cf. ROZ/IPD) Winkelsoorten Grootteklassen Grootteklassen Branchering Geografisch huurders Branchering > 50 huurders mln (4 obj.) Leeftij rnprovincies Stadsdeelcentra Solitair id (Ze.-Lb.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) rnprovincies (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) 6% 6% 1%1% 5% 6% 15% 2550 mln mln - e (450 obj.) > 50 mln (4 obj.) mln (4 obj.) Winkelstraten 18% Supermarkten Solitair 22% Kernprovincies id ord (Ze.-Lb.) (NH-ZH-Ut.-Ge.-NB) Binnensteden > id (Ze.-Lb.) (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 19% 38% mln mln 28% (4 mln obj.) (4 obj.) 25 mln - e 50 mln (4 obj.) Hoofdwinkelgebied groot/klein Winkelcentra Zuid ord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) (Ze.-Lb.) Stadsdeelcentra 8% Supermarkten ord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) 515 mln 25 mln mln - e e mln 50 mln mln (7(4 obj.) obj.) mln - e 25 mln (4 obj.) (4 obj.) Kernverzorgend groot/klein 7% PDV Winkelcentra 11 Noord (Gr.-Fr.-Dr.-Ov.) Winkelstraten 30-6 < mln 5 15 mln mln ( e obj.) mln 25 mln (7 obj.) 5 mln - e 15 mln (7 obj.) (4 obj.) Wijk-/buurtcentra Hoofdwinkelgebied groot/klein Parkeergarages 6% PDV 9% 16% mln (65 - e 15 obj.) < 5 mln (65 mln (7 obj.) PDV/GDV 7% obj.) Kernverzorgend groot/klein Parkeergarages < 5 mln (65 obj.) 64860% % Wijk-/buurtcentra 27% 26% Tweederde (68%) is gelegen in Winkelcentra zijn PDV/GDV dominant Combinatie van grote en Evenwichtige spreiding over nkelsoorten Grootteklassen branches Branchering de hoofdwinkelgebieden en Branchering Geografisch kleine huurders objecten binnensteden 450 Grootteklassen Branchering Branchering huurders huurders Branch Solitair > e 50 mln (4 (4 Resterende obj.) obj.) huur Winkelsoorten Binnensteden Branchering huurders Overige Amsterdam non-food incl. waren incl. warenhuizen 00 e.-nb) Stadsdeelcentra Supermarkten e 25 mln > - - e e mln mln (5(4 obj.) (4 obj.) obj.) Wooninrichting Overige Utrecht non-food incl. waren Overige non-food incl. waren Winkelstraten Winkelcentra e - e mln -(3 e obj.) Solitair 15 mln - e 25 mln (4 50 obj.) mln (4 obj.) Mode Wooninrichting Overige Rotterdam non-food en Den incl. Haag war Wooninrichting Hoofdwinkelgebied groot/klein PDV 30-6 e 5 - (7 - e obj.) Supermarkten mln - e 15 mln (725 obj.) mln (4 obj.) Diensten Mode Mode Wooninrichting Gebieden incl. parkeergarages nabij de 4 gro Kernverzorgend groot/klein Parkeergarages e (64 5 mln obj.) Winkelcentra < 5 mln (65 obj.) - e 15 mln (7 obj.) 30-6 Food Diensten parkeergarages Mode Overig incl. parkeergarages Diensten incl. parkeergarages Wijk-/buurtcentra Food PDV < 5 mln (65 obj.) Food Diensten incl. parkeergarag PDV/GDV Food Parkeergarages Resterende huur 550 otteklassen Branchering huurders Branchering huurders Resterende h Resterende 7 huur Grootteklassen Branchering huurders Resterende huur > 50 mln Resterende (4 obj.) huur Branchering huurders Rester mln - e Resterende 50 mln (4 obj.) huur Overige non-food incl. warenhuizen Solitair 2000 en jonger Wooninrichting Supermarkten 15 mln - e 25 mln (4 obj.) Overige non-food incl. warenhuizen > 50 mln (4 obj.) Mode Winkelcentra Wooninrichting mln - 25 e 15 mln mln - e (7 50 obj.) 2019 mln (4 Diensten obj.) Mode incl. parkeergarages PDV < mln (65 mln obj.) e 25 mln ( Food obj.) Diensten incl. parkeergarages Parkeergarages mln - e 15 mln (7 obj.) Food < 5 mln (65 obj.) Tot en met 2013 loopt ten minste 79% van de huur door nchering huurders Branchering huurders Resterende huur 2014 Direct en indirect fondsrendement op kwartaalbasis (5 jaar) direct indirect Resterende huur % Resterende huur Overige non-food incl. warenhuizen 2012 Branchering > huurders 50 mln (4 obj.) Resterende 3% Zakelijk huur en fin. dienstverl Wooninrichting 2% 25 mln - e 50 mln (4 obj.) 2019 Overheid en non-profit Mode 1% mln - e 25 mln (4 obj.) Overige non-food incl. warenhuizen Industrie, handel en tran Diensten incl. parkeergarages % 5 mln - e 15 mln (7 obj.) Wooninrichting 2017 ICT en media Food % < 5 mln Mode 30-6 (65 obj.) % Diensten incl. parkeergarages % Food % sterende huur Resterende huur 2012 Resterende Overige huurnon-food incl. warenhuizen 2007 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q1 Q2

17 Sector Kantoren Amstelgebouw aan het Prins Bernhardplein, Amsterdam

18 Samenvatting sector Kantoren Ontwikkelingen markt Toenemende leegstand door efficiënter kantoorgebruik Daling markthuur door overaanbod Portefeuilleontwikkelingen Herpositionering Amstelgebouw als multi-tenant met A-label Huurcontracten inclusief verlengingen afgesloten met een jaarhuur van 2,1 miljoen Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met 26 miljoen Resultaten Gemiddelde bezettingsgraad van 91% Prognose fondsrendement van 1% tot 2% voor geheel, uitgaande van 5% waardedaling Portefeuillekenmerken Medio Ultimo 2010 Medio 2010 Portefeuille in exploitatie 249 mln 257 mln 260 mln Zekere pijplijn 21 mln 21 mln 7 mln Theoretische jaarhuur 23,3 mln 23,2 mln 23,2 mln Bruto aanvangsrendement k.k. 9,3% 9,0% 8,9% Aantal objecten Aantal huurcontracten Gemiddelde resterende looptijd 2,9 jaar 2,5 jaar 2,8 jaar Gemiddelde huur (excl. parkeren) 177 per m² 177 per m² 177 per m² Bezettingsgraad 91% 92% 95%

19 Ontwikkelingen kantorenmarkt De Nederlandse economie blijft licht groeien. Het CPB gaat uit van een toename van 2% voor dit jaar en voorziet een groei van 1,75% voor De werkloosheid blijft dalen en zal in 2012 naar verwachting uitkomen op het lage niveau van 4%. De onzekerheid rond de ramingen is echter groot, onder andere vanwege de schuldencrisis in Europa. Ondanks de aantrekkende economie is er nog geen duidelijke toename van de vraag naar kantoorruimte. Het opnameniveau bedroeg over het eerste halfjaar m². Dit is iets meer dan in 2010, maar historisch gezien nog altijd laag. Het aanbodniveau steeg naar 7,3 miljoen m² en voor de komende jaren lijkt een toename van het aantal op de markt aangeboden kantoren voor de hand te liggen. Voor een deel is de toename van het aanbod toe te schrijven aan een concentratietendens bij veel bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties. Opvallend waren het afgelopen halfjaar met name de huisvestingsplannen van de Rijksgebouwendienst, die maar liefst 40% van de kantoorruimte van de ministeries wil afstoten, overeenkomend met m². Ook UWV kondigde aan zich in een beperkter aantal kantoren te willen concentreren waardoor tot m² minder kantoorruimte nodig is. Het samengaan van Fortis en ABN AMRO leidt inmiddels tot het sluiten van een groot aantal kantoren. Naast concentratiebewegingen vindt er ook een verdichting op de werkvloer plaats. Diverse onderzoeken toonden de afgelopen maanden aan dat het gemiddelde oppervlak per werknemer de komende jaren behoorlijk zal dalen. Met name flexibele werkplekken en flexibele werktijden kunnen ertoe bijdragen dat bedrijven veel minder kantoorruimte per werknemer hoeven te gebruiken. De aandacht van overheden voor de leegstandsproblematiek in de kantorenmarkt blijft erg groot en het aantal voorgestelde maatregelen om de problematiek aan te pakken was in het eerste halfjaar buitengewoon hoog. Enerzijds richten de voorstellen zich op het terugdringen of stoppen van nieuwbouw door middel van een verwijderingsbijdrage of een verplichting om oude kantoorruimte te verwijderen. Anderzijds betreft het maatregelen om de transformatie of sloop te bevorderen, door middel van fiscale voordelen bij het ombouwen of zelfs het heffen van een leegstandsbelasting op bestaande gebouwen. De minister van Infrastructuur en Milieu stuurde in maart van dit jaar het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren naar de Tweede Kamer. Dit actieprogramma van gemeenten, provincies, banken, beleggers, projectontwikkelaars en het Rijk moet de groeiende leegstand terugdringen en kent drie thema s: bestaande leegstand bestrijden, het gezond maken van de kantorenmarkt en een betere afstemming van vraag en aanbod, met terughoudendheid in nieuwbouw. Op de beleggingsmarkt zijn het nog altijd de Duitse partijen die het meest actief zijn en daarbij scherpe aanvangsrendementen hanteren. Hun vraag beperkt zich tot langjarig verhuurde nieuwbouwkantoren in de grote steden. Portefeuilleontwikkelingen In het eerste halfjaar van is de samenstelling van de portefeuille gelijk gebleven aan die in dezelfde periode van De pijplijn bedraagt 21 miljoen; hiervan wordt in het derde kwartaal een kantoor dat deel uitmaakt van het Boreelcomplex in Deventer opgeleverd met een huurgarantie. De oplevering van het project in Rotterdam centrum staat gepland voor In het eerste halfjaar van is voor 2,1 miljoen aan nieuwe huurcontracten inclusief verlengingen afgesloten. Dit is een forse verhoging ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 ( 0,1 miljoen) en geheel 2010 ( 0,8 miljoen). Het betreft acht contracten waarvan drie relatief grote met een totale huurwaarde op jaarbasis van 1,7 miljoen in Alkmaar, Amstelveen en Den Haag. De herpositionering van het Amstelgebouw nabij het Amstelstation als multi-tenant gebouw met A-label is in gang gezet. De huurder heeft in 2010 gebruik gemaakt van de break-optie, waardoor het contract ultimo expireert. In juli is het contract getekend voor de eerste m² (circa 20% van het object). Op diverse locaties combineren wij huurverlenging met duurzaamheidsinitiatieven. De huurders staan hier positief tegenover, maar concretisering vergt geduld. Diverse verbeteringen van installaties zijn inmiddels in voorbereiding.

20 In het eerste halfjaar is per saldo voor 5,5 miljoen eigen vermogen aangetrokken (toetredingen van 13,0 miljoen en uittredingen van 7,5 miljoen). Met één toetredende en één uittredende aandeelhouder is het totaal aantal medio gelijk gebleven op 13. Er is 6,5 miljoen beschikbaar voor herbelegging, dat zal worden aangewend voor de oplevering van het kantoorgedeelte van het Boreelcomplex. Voorts hebben aandeelhouders zich gecommitteerd voor toetredingen met 26 miljoen. Waardedalingen nog niet gestopt Resultaten Het fondsrendement (niet herleid naar jaarbasis) over het eerste halfjaar van is 0,4%, bij een waardedaling van 2,9% als gevolg van hogere aanvangsrendementen bij objecten met een kortere resterende huurperiode en in iets mindere mate door een daling van de markthuur. In het eerste halfjaar van 2010 was de afwaardering met 2,3% minder fors. Het direct portefeuillerendement is met 3,6% gelijk gebleven aan de vergelijkbare periode in De bezettingsgraad is licht afgenomen van 92% eind 2010 naar 91% medio. Het gemiddelde is met 91% lager dan in het eerste halfjaar 2010 (94%). Het bruto-nettotraject is gedaald van 85% naar 83% door hogere onderhoudskosten. De huurachterstanden ouder dan 90 dagen bedragen medio 1,3% van de jaarhuur, een daling ten opzichte van ultimo 2010 (1,5%) en even hoog als medio Het direct beleggingsresultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met 2,1% afgenomen tot 8,3 miljoen door de lagere bezettingsgraad. Voor geheel verwachten wij, uitgaande van 5% waardedaling, een fondsrendement van 1% tot 2%.

Jaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten

Jaarverslag. Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Jaarverslag Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Inhoudsopgave Belangrijkste gebeurtenissen 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten 5 Altera Vastgoed: sectoraal vastgoedfonds

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2013 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 15 JAARREKENING 30 Geconsolideerde

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Pythagoraslaan 2 3584 BB Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal objecten 64 75 66 65 83 Acquisities en investeringen

Nadere informatie

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3 FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 3 FGH B a n k N.V. FGH vastgoedbericht 23. de realiteit regeert 3 Trends

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Inhoudsopgave. Voorwoord van de voorzitter

Jaarbericht 2014. Inhoudsopgave. Voorwoord van de voorzitter Jaarbericht 2014 Jaarbericht 2014 Inhoudsopgave 2 Voorwoord van de voorzitter 4 Rabo Vastgoedgroep in 2014 4 Kerncijfers 4 Bestuur en toezicht per 31 december 2014 5 Organogram 6 Kerngegevens 8 Marktontwikkelingen

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2014 vs medio 2013 Opname

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder,

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder, Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie vertoonde in 2013 eindelijk tekenen van herstel.

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed ALTERAINFO N R. 14 A P R I L 2 0 1 0 E E N U I T G A V E V A N A LT E R A V A S T G O E D N V Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed Jaap Gillis over duurzaamheid Tien jaar in feiten en cijfers

Nadere informatie

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN Halfjaarbericht 2010 Inhoud 1 Profiel 2 directieverslag 2 FINANCI√čLE HOOGTEPUNTEN HET EERSTE HALFJAAR 2010 2 OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2010 2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 3 AANTAL AANDELEN

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bericht van de directievoorzitter 6 1. Bedrijfsprofiel

Nadere informatie