Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG , in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de wijziging van de Regeling en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh, geldig per 1 november 2011). U kunt deze vinden op subpagina Verkoopregels Woningcorporaties in het dossier Woningcorporaties, op (of zoekterm MG ). Zijn deze verkoopregels geheel nieuw? Nee, het betreft een actualisatie van MG MG is per 1 oktober 2013 geheel komen te vervallen. Ook de Regeling vervreemdingen woongelegenheden is aangepast. De voorwaarden gelden voor nieuwe situaties. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan eigenaar-bewoners (natuurlijke personen voor eigen bewoning)? Nee, wanneer de eigenaar-bewoner maximaal 10% korting op de onderhandse verkoopwaarde, gebaseerd op overdracht van de volle eigendom en de vrijelijke beschikking van de verkrijger, wordt gegeven, of wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in de Regeling vervreemding woongelegenheden is geen toestemming vooraf nodig. Dergelijke verkopen moeten wel achteraf verantwoord worden in de dvi. Echter, wanneer niet aan de voorwaarden in de Regeling wordt voldaan moet ogv artikel 11c Bbsh van tevoren toestemming van de minister worden verkregen. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan andere corporaties of het WIF? Nee, bij verkoop aan andere corporaties waaronder het WIF is geen toestemming nodig. Heb ik altijd van tevoren toestemming nodig voor verkoop aan derden, niet zijnde eigenaar-bewoners of andere corporaties, inclusief het WIF? Ja, in die gevallen is altijd toestemming nodig ogv artikel 11d Bbsh. Meldingen van een voorgenomen verkoop van woningen aan derden zullen worden beoordeeld op hun motivering en toestemming wordt alleen verleend, als het belang van de volkshuisvesting zich daar niet tegen verzet. Welke regels gelden voor verkoop huurwoningen met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens (blijvend gereguleerde huurwoningen) en welke voor huurwoningen met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens (geliberaliseerde huurwoningen)? Samengevat in een tabel: Toestemming nodig voor verkoop aan eigenaar-bewoner Toestemming nodig voor verkoop aan andere corporaties of WIF Toestemming nodig voor verkoop aan derden, inclusief dochter BV s Blijvend gereguleerde huurwoningen Nee, mits voldaan wordt aan verkoopregels Bbsh 11c Nee Ja, ogv artikel 11d Bbsh Geliberaliseerde/mogelijk te liberaliseren woningen Nee, mits voldaan wordt aan verkoopregels Bbsh 11c Nee Ja, ogv artikel 11d Bbsh

2 2. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Wat is het verschil tussen een toestemmingsverzoek en een ontheffingsverzoek? Hiermee wordt hetzelfde bedoeld, een procedure inzake artikel 11c Bbsh. Omdat het hanteren van de term ontheffing in de praktijk verwarring wekte, is besloten deze te vervangen door toestemming. Blijven beschikkingen van voor 1 november 2011 inzake verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) waarin een verhouding tussen kortingspercentage en deling van de waardeontwikkeling van maximaal 1:2 is opgenomen, ook na 1 november 2011 van kracht? Ja dergelijke beschikkingen (op adresniveau) blijven ook na 1 november 2011 van kracht. Blijven beschikkingen van voor 1 oktober 2013 inzake verkopen met meer dan 10% korting ook na 1 oktober 2013 van kracht? Ja dergelijke beschikkingen (op adresniveau) blijven ook na 1 oktober 2013 van kracht. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Wie mag ik welke korting geven en welke beperkende voorwaarden gelden dan? Er gelden voorwaarden voor wanneer de koper de woning binnen 10 jaar doorverkoopt. In elk geval moeten de kortingen die meer bedragen dan 10% in die gevallen worden terugbetaald aan de corporatie. Bij kortingen tussen 10 en 25% moet bovendien voor huishoudens met een inkomen van meer dan een vaste waardedeling van 1:1,5 volgens de Fair Value tabel worden toegepast. Bij verkoop aan huishoudens met een inkomen gelijk aan of lager dan is waardedeling bij korting tussen 10 en 25% niet verplicht. Bij verkoop met korting van 25-50% geldt voor alle inkomensgroepen, naast de terugbetaling van de korting -10%, een verplichte waardedeling van 1:1,5 volgens de Fair Value tabel gedurende minimaal 10 jaar. Dit zijn de minimale voorwaarden. De corporatie mag een langere periode van waardedeling met de koper overeenkomen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik in altijd een toets van het huishoudinkomen doen? Nee, dat hoeft niet. Er hoeft alleen een toets van het huishoudinkomen te worden gedaan wanneer het de wens is om gebruik te maken van de mogelijkheid om te verkopen met een korting van 10 tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoe lang is de termijn dat de koper de korting bij doorverkoop moet? Kortingen van meer dan 10% moeten verplicht worden terugbetaald en dit moet opgenomen worden in de voorwaarden in de koopovereenkomst. De termijn is minimaal 10 jaar na datum van overdracht (ondertekening akte bij notaris) en verder afhankelijk van de voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Het staat de corporaties vrij om ook na 10 jaar de korting verplicht terug te laten betalen. Dit is al een voorwaarde binnen bijvoorbeeld Koopgarant en Slimmer Kopen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoeveel procent van de korting moet de koper terugbetalen wanneer de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht? Minimaal het verleende kortingspercentage minus de korting van 10%, die is geoorloofd zonder toestemming vooraf en verantwoording achteraf.

3 Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 10%, maar minder dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Hoe bepaal ik het huishoudinkomen? In de regeling vervreemding woongelegenheden wordt aangegeven hoe het huishoudinkomen moet bepaald. Het schema met toelichting is ook te vinden in het subdossier Verkoopregels woningcorporaties op Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 10%, maar minder dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. De toekomstige bewoners hebben een huishoudinkomen van of minder. Mag ik nog in de waardeontwikkeling (laten) meedelen? Ja, dat mag onder de voorwaarden van Fair Value (zie verderop), het hoeft echter niet en de termijn die men wil afspreken is hiervoor is vrij. Ook is het verhoudingscijfer 1,5 (zie Fair-Value tabel) niet verplicht. De voorwaarden dienen in de koopovereenkomst opgenomen te worden. Ik wil woningen verkopen aan eigenaar-bewoners met meer dan 25% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik in de waardeontwikkeling laten meedelen en zo ja, hoe lang? Ja, dat moet. Hierbij gelden de voorwaarden van Fair Value. De verplichting tot delen in de waardeontwikkeling geldt minimaal tot 10 jaar na datum van overdracht, maar mag langer zijn en is het verhoudingscijfer verplicht 1,5 (zie Fair-Value tabel). De tijdsduur is verder afhankelijk van de voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Het staat de corporaties vrij om ook na 10 jaar in de waardeontwikkeling te delen. Dit is al een voorwaarde binnen bijvoorbeeld Koopgarant en Slimmer Kopen. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Waar kan ik de Fair-Value tabel vinden? De Fair-Value tabel heeft zijn grond in de toelichting op de Regeling vervreemding woongelegenheden. Per 1/11/2011 wordt het verhoudingscijfer 1:1,5 gehanteerd. U vindt hier de betreffende tabel: Percentage van de onderhandse verkoopwaarde door de toegelaten instelling bij vervreemding Verleend kortingspercentage door de toegelaten instelling bij vervreemding (Maximum)percentage van de waardeontwikkeling dat bij doorverkoop ten goede komt aan of laste komt van de toegelaten instelling ½ ½ Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die beantwoorden aan de regeling vervreemding woongelegenheden. Wat wordt verstaan onder de zelfbewoningsplicht en wat is de termijn hiervoor? Zelfbewoningsplicht is de vereiste dat de koper of een familielid in de eerste graad zelf de woning bewoont en hij deze niet gaat verhuren aan derden, bijvoorbeeld gedurende een bepaalde vooraf overeengekomen termijn. De corporatie kan zelf een termijn stellen en consequenties verbinden aan overtreding van de zelfbewoningsplicht.

4 Onder een eerstegraads familielid wordt verstaan: zowel bloedverwantschap in de eerste graad namelijk de (adoptie)ouder(s) en (adoptie)kinderen, als aanverwantschap in de eerste graad zoals de (adoptie)ouder(s) van de partner, de (adoptie)kind(eren) van de partner en de partner van de (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter). Als op enig moment waardedeling plaats vindt, kunnen de investeringen die zijn gedaan om de woning te verbeteren ten laste van de waarde worden gebracht? Ja, dergelijke afspraken in de koopovereenkomst zijn in principe toegestaan. Let wel: kosten voor regulier onderhoud en beheer kunnen niet in mindering op de uiteindelijke waarde worden gebracht. Maar kosten die zijn gemaakt om woningen te verbeteren zijn toegestaan. Daarover kunnen nadere bepalingen worden opgenomen als het gaat om deling van de waardeontwikkeling. Ik wil woningen verkopen met meer dan 10% korting (11c Bbsh) die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de regeling vervreemding woongelegenheden. Weet de notaris wanneer ik wel of geen toestemming van de minister nodig heb? Ook de beroepsorganisatie van notarissen (KNB) is geïnformeerd over de gewijzigde regelgeving. 3. Toestemming ogv artikel 11d Bbsh (procedure en verantwoording) Bij de verkoopregels wordt bij verkoop aan derden onderscheid gemaakt tussen woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens (blijvend gereguleerde woningen) en woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens (geliberaliseerde/mogelijk te liberaliseren woningen). Hoe wordt dit onderscheid gemaakt? Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de maximale huur die op basis van de kwaliteit van de woningen op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor de woongelegenheid mag worden gevraagd. Blijvend gereguleerde huurwoningen hebben een maximale huur onder de liberalisatiegrens, de overige woongelegenheden een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens. De feitelijke huurprijs van een woning is derhalve voor de toepassing van de verkoopregels niet meer leidend bij de bepaling in welk van de genoemde segmenten de te verkopen woning zich bevindt. Leegstaande nieuwbouwkoopwoningen hoeven niet ingedeeld te worden. Zij worden gerekend tot woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Heeft MG ook betrekking op nieuwbouw(koop)woningen? Ja, MG is onverkort van toepassing op nieuwbouw(koop)woningen wanneer deze zijn ontwikkeld vanuit de toegelaten instelling. Nieuwbouwwoningen worden echter ongeacht het werkelijk aantal WWS punten, gerekend tot het segment met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. Wanneer de woningen zijn ontwikkeld vanuit een dochter BV en het eigendom van de dochter BV is, is MG niet van toepassing. Is een tijdelijk verhuurde nieuwbouwwoning nog steeds een nieuwbouwwoning? Wanneer een woning eenmaal verhuurd is geweest, is geen sprake meer van een nieuwbouwwoning. Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van hun kind(eren). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht (11d Bbsh) op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Ja, een dergelijke voorgenomen verkoop is niet meldingsplichtig op basis van 11d Bbsh. Wel moet worden voldaan aan 11c Bbsh.

5 Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van bewoning door hun kind(eren) (11d Bbsh) conform de regeling vervreemding woongelegenheden. Moet ik dat achteraf verantwoorden in de jaarstukken? Ja, een dergelijke verkoop moet achteraf verantwoord worden. Geldt de uitzondering op de meldingsplicht ook wanneer een ouder en een kind beide eigenaar worden van de woning en het kind de enige bewoner wordt? Ja, een voorgenomen verkoop is niet meldingsplichtig als een woning wordt verkocht aan de zittende huurder of een toekomstig eigenaar-bewoner, die voor minimaal 50% eigenaar wordt en waarbij de mede-eigenaars natuurlijke personen zijn (en geen belegger). Ik wil een woning verkopen aan ouders ten behoeve van bewoning door hun kind(eren) (11d Bbsh) conform de regeling vervreemding woongelegenheden. Mag er naast het kind ook een andere bewoner in de woning wonen? Ja, immers er wordt aan de zelfbewoningsplicht voldaan. Ik wil een huurwoning uit bestaand bezit vrij op naam (v.o.n.) verkopen tegen 90% van waarde vrij van huur en gebruik aan ouders ten behoeve van hun kind(eren). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht (11d Bbsh) op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Ja, er is echter misschien wel een toestemmingsbesluit nodig (11c Bbsh). Verkoop v.o.n. van woningen uit bestaand bezit wordt gezien als 2,5% korting (dat is gebaseerd op het tarief overdrachtsbelasting plus een opslag voor overige transactiekosten). Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de totale korting die wordt verleend. Afhankelijk hiervan heeft u vooraf een toestemmingsbesluit nodig (zie Toestemming ogv artikel 11c Bbsh). Ik wil een woning verkopen die zal worden bewoond door de neef van de koper (11d Bbsh). Is een dergelijke verkoop uitgezonderd van de meldingsplicht op basis van de regeling vervreemding woongelegenheden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh). Onder een eerstegraads familielid wordt verstaan: zowel bloedverwantschap in de eerste graad namelijk de (adoptie)ouder(s) en (adoptie)kinderen, als aanverwantschap in de eerste graad zoals de (adoptie)ouder(s) van de partner, de (adoptie)kind(eren) van de partner en de partner van de (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter). U dient voor overige familieleden en anderen vooraf toestemming op grond van artikel 11d van het Bbsh te vragen aan de minister. Ik wil een woning met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens verkopen met meer dan 10% korting die zal worden bewoond door de neef van de koper. Mag ik dit achteraf verantwoorden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh) in combinatie met een toestemmingsbesluit (11c Bbsh) in verband met het verzoek om korting. U dient vooraf toestemming te vragen aan de minister. Onder omstandigheden kan meer dan 10% korting worden toegestaan. Ik wil een woning met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens verkopen met meer dan 10% korting die zal worden bewoond door de neef van de koper. Mag dit en mag ik dit achteraf verantwoorden? Nee, een neef van de koper is geen familielid in de eerste graad. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh) in combinatie met een toestemmingsbesluit (11c Bbsh) in verband met het verzoek om korting. U dient vooraf toestemming te vragen aan de minister. Voor een woning met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens moet echter worden getaxeerd naar marktwaarde en wordt in de regel geen toestemming verleend om te verkopen met een korting, ook niet van 10% of minder. Welke voorwaarden gelden voor verkoop van woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en welke voor woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens

6 Zie tabel: Verkoop van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens aan derden (blijvend gereguleerde segment) Motivering Ja Ja Aanbiedingsvolgorde Ja Nee Openbare aanbieding Ja Ja Verkoopprijs Winstdeling en exploitatievoortzetting Minimaal 90% waarde vrij van huur en gebruik (beroep op Bbsh 11c is mogelijk; motivering) Vereist bij verkoop 75% waarde vrij van huur en gebruik Ja Verklaring omtrent Ja gedrag Zienswijze gemeente Ja Ja Zienswijze huurders Ja Nee Verklaring sociaal Ja Nee huurder Verkoop van woningen met een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens aan derden (geliberaliseerde segment) Minimaal 100% van de marktwaarde (beroep op Bbsh 11c is mogelijk; motivering) Niet vereist Ik wil een complex verkopen (11d Bbsh) met een mix van woongelegenheden met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en woongelegenheden met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Welke regels gelden dan? Het is afhankelijk van de situatie welke regels gelden. Gaat het om een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, dan gelden de regels van het blijvend gereguleerde segment. Bij verkoop van complexen met meer dan 10% woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens gelden de verkoopregels van het geliberaliseerde segment. Bijvoorbeeld: 1 blijvend gereguleerde huurwoningen in een complex van 10 woningen betekent dat het complex in zijn geheel tot het blijvend gereguleerde segment wordt gerekend, 1 blijvend gereguleerde huurwoning in een complex van 11 woningen betekent dat het hele complex tot het geliberaliseerde segment mag worden gerekend. Mag ik huurwoningen verkopen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens? Ja, wanneer het belang van de volkshuisvesting zich daartegen niet verzet. Het betreft een meldingsplichtig besluit (11d Bbsh). Voor verkopen aan derden (dus niet huurders of woningzoekenden die de woning zelf gaan bewonen of aan andere corporaties) heeft u vooraf toestemming van de minister nodig. Ik wil verkopen aan een dochteronderneming. Geldt daarvoor ook de toestemmingsprocedure (11d Bbsh)? Ja, u heeft vooraf toestemming van de minister nodig. De woningen worden in dat geval namelijk verkocht aan anderen dan natuurlijke personen voor eigen bewoning of andere corporaties. Hoe lang moet ik minimaal wachten na mijn melding voordat ik de verkoop mag doorzetten? De corporatie kan haar melding pas doen zodra de beoogde verkooptransactie volledig rond is, inclusief bijvoorbeeld wederzijdse vaststelling van de verkoopprijs en de verklaring van goed gedrag van de beoogd koper. De behandeltermijn van een melding is geregeld in artikel 11e van het Bbsh en duurt maximaal 3 weken nadat alle vereiste stukken compleet zijn aangeleverd.

7 Ik wil een complex huurwoningen verkopen aan een belegger (11d Bbsh). Geldt de voorkeursvolgorde (eerst aan huurders, dan aan andere corporaties, pas dan aan derden) nog steeds? Bij verkopen van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, of een gemengd complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens is de voorkeursvolgorde voor aanbieding nog steeds van toepassing. In een dergelijke situatie geldt dat de woningen eerst te koop moeten worden aangeboden aan de zittende huurders, vervolgens aan andere corporaties, inclusief het WIF en daarna eventueel aan anderen. Bij verkopen van woningen met een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens, of een gemengd complex met minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens zijn geen regels meer voor de volgorde van aanbieden. Wel geldt de vereiste van een openbare aanbieding. Ik wil een complex huurwoningen verkopen (11d Bbsh) en de woningen eerst te koop aanbieden aan de huurders. Hoe lang hebben de huurders de tijd om op het aanbod te reageren? Het is redelijk om de huurders hiervoor een termijn te geven van minimaal 4 weken na de datum van ontvangst van het aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van de prijsindicatie (maximaal de taxatiewaarde vrij van huur en gebruik), de reactietermijn en de contactgegevens voor nadere informatie. Ik wil een gesplitst pand verkopen aan een huurder, waarin ook andere huurders wonen. Is dit meldingsplichtig? Ja, en dezelfde regels gelden als wanneer een complex huurwoningen wordt verkocht aan een andere derde. Ik wil een complex huurwoningen verkopen aan een belegger (11d Bbsh), moet een zienswijze van de gemeente positief zijn? Ja, de zienswijze van de gemeente moet in beginsel positief zijn. Ik wil een complex huurwoningen verkopen (11d Bbsh). Moet ik een huurderszienswijze en verklaring van sociaal verhuurgedrag voegen bij mijn verzoek? Zodra er sprake is van een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens, dan gelden de regels van het blijvend gereguleerde segment en is de verkoopregelgeving van toepassing die betrekking heeft op woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en zijn een huurderszienswijze en verklaring van sociaal verhuurgedrag verplicht. Wanneer een complex minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens heeft wordt het complex gerekend tot het geliberaliseerde of mogelijk te liberaliseren segment en vervallen deze vereisten. Ik wil een complex verkopen (11d Bbsh) met een mix van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens en woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens. Hoe wordt de belangenafweging gemaakt wanneer slechts een beperkt deel van de huurders de woning wil of kan kopen en er een mogelijkheid bestaat voor verkoop van het gehele complex. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De afweging wordt gemaakt op basis van de zich per geval voordoende feiten en omstandigheden. Is het verplicht bij een voornemen tot verkoop van woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens (11d Bbsh) een verklaring van sociaal verhuurgedrag op te nemen in de koopovereenkomst of als bijlage toe te voegen bij de koopovereenkomst? Ja, dit is verplicht. Voor welke prijs kan ik een corporatiewoning verkopen aan derden en welke voorwaarden gelden er dan (11d Bbsh)? Het onderstaande schema geeft in grote lijnen weer aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij verkoop tegen een bepaalde prijs. Bij verkopen waarbij getaxeerd is naar waarde vrij van huur en gebruik gelden andere regels dan bij verkopen waarbij op marktwaarde is getaxeerd (zie ook

8 bij taxaties, verderop). Bij afwijking van die regels kunt u vooraf om een toestemmingsbesluit vragen ogv artikel 11c Bbsh. Daarnaast worden verderop in de FAQ een aantal vragen beantwoord die ook met de prijsbepaling te maken hebben (zie volgende vragen). Segment Prijs Huurders Blijvend gereguleerde segment Blijvend gereguleerde segment Blijvend gereguleerde segment (Mogelijk) geliberaliseerde segment >90% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde Tussen 90%-75% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde <75% waarde vrij van huur en gebruik/wozwaarde <100% marktwaarde Voorwaarden (inzake prijs) (On)verhuurde staat Geen voorwaarden nvt Verhuurde staat (is een eis) Verhuurde staat (is een eis) (On)verhuurde staat Volkshuisvestelijke meerwaarde Volkshuisvestelijke meerwaarde plus exploitatieverplichting (7j) en winstdeling (30j) Alleen bij uitzondering. In principe wordt uitgegaan dat geen korting wordt verstrekt. Referentie tabel nvt Tabel belastingdienst Wordt bij complexgewijze verkoop aan beleggers onderscheid gemaakt tussen beleggers die willen exploiteren en beleggers die willen uitponden? Ja, maar dit gebeurt alleen bij complexen met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens. De voornemens van de koper ten aanzien van woningen uit dat segment zijn medebepalend voor de beoordeling van de redelijkheid van de overeengekomen prijs. De beoordeling van de redelijkheid van de overeengekomen prijs bij verkoop aan beleggers die woningen gaan uitponden vindt plaats op basis van waarde vrij van huur en gebruik. Wanneer een belegger de te kopen woningen gaat exploiteren kan een beoordeling op basis van de waarde in verhuurde staat plaats vinden, die mede wordt bepaald aan de hand de leegwaarderatio-tabel die de belastingdienst hanteert voor de berekening van de waarde in verhuurde staat. Bij complexen met minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens wordt getaxeerd naar marktwaarde en wordt geen onderscheid gemaakt tussen beleggers die willen exploiteren en beleggers die willen uitponden. Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan derden voor minimaal 75% van de waarde vrij van huur en gebruik. Moeten aan de verkoop voorwaarden worden verbonden (exploitatieverplichting en winstdeling)? De corporatie mag woningen in verhuurde staat verkopen aan derden voor minimaal 75% van de waarde vrij van huur en gebruik, zonder dat aan de verkoop voorwaarden hoeven worden verbonden om speculatie tegen te gaan. Echter, wanneer er in het verhuurde complex ook lege woningen zijn is het niet langer zo dat het complex tegen 75% van de waarde vrij van huur en gebruik mag worden verkocht, zonder dat aanvullende voorwaarden gelden. Voor de lege woningen geldt namelijk een minimale verkoopprijs van 90% vrij van huur en gebruik. U kunt echter een berekening maken, die is gebaseerd op de specifieke situatie en waarin een nieuwe ondergrens wordt voorgesteld om toch zonder aanvullende voorwaarden te kunnen verkopen. Deze is dan sowieso hoger dan 75%van de waarde vrij van huur en gebruik. Het is goed hiermee vanaf het begin van het verkoopproces rekening te houden om dubbel werk en heronderhandelingen met de koper te voorkomen. nvt

9 Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat met meer dan 25% korting op de waarde vrij van huur en gebruik verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar en een evenredige winstdeling bij uitponding tot 30 jaar. Wat wordt precies bedoeld met evenredige winstdeling? Met evenredige winstdeling wordt bedoelt dat de koper een vooraf afgesproken deel van de eventuele winst bij uitponding (verschil tussen de waarde bij aankoop en de verkoopprijs) deelt met de toegelaten instelling. De eventueel overeengekomen winstdeling bij uitponding gaat bij doorverkoop aan een andere belegger over op de nieuwe eigenaar als gevolg van een overeengekomen kettingbeding tussen corporatie en initiële koper. Als op enig moment bij uitponding winst wordt gedeeld na complexgewijze verkoop, kunnen de investeringen die zijn gedaan om de woning(en) te verbeteren ten laste van de winst worden gebracht? Ja, dergelijke afspraken in de koopovereenkomst zijn in principe toegestaan. Let wel: kosten voor regulier onderhoud en beheer kunnen niet in mindering op de uiteindelijke winst worden gebracht. Maar kosten die zijn gemaakt om woningen te verbeteren, kunnen wel als zodanig worden beschouwd. Zoals dat bijvoorbeeld ook is toegestaan als het gaat om MGE-constructies die op dat punt nadere bepalingen hebben opgenomen als het gaat om deling van de waardeontwikkeling. Ik wil een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst, met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar en winstdeling bij uitponding tot 30 jaar. Mag de koper het complex binnen 7 jaar doorverkopen aan een andere belegger? Ja. De winstdeling bij uitponding gaat in dat geval over op de nieuwe eigenaar als gevolg van een overeengekomen kettingbeding tussen corporatie en initiële koper. Ik wil als corporatie een complex met 10% of meer woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens in verhuurde staat verkopen aan een belegger tegen de waarde mede bepaald aan de hand van de leegwaarderatiotabel van de belastingdienst met een contractueel vastgelegde minimale exploitatieperiode van 7 jaar. Mag de koper het complex binnen 7 jaar toch zelf gaan uitponden? Nee. Het is raadzaam een boeteclausule in de koopovereenkomst op te nemen dat uitponden binnen 7 jaar niet is toegestaan. Taxatie Wat wordt verstaan onder waarde vrij van huur en gebruik? In het Bbsh wordt uitgegaan van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, in de circulaire enigszins ingekort tot waarde vrij van huur en gebruik. Dit betekent: de vrije (niet gedwongen) verkoopwaarde in onverhuurde staat en van de overdracht van het bestaande eigendom(srecht) en de vrijelijke beschikking van de verkrijger. Er mag dus geen rekening worden gehouden met eventuele nieuwe, door de corporatie vastgelegde beperkende voorwaarden in de koopovereenkomst. Wel moet rekening gehouden met eventuele gemeentelijke erfpachtconstructies of andere al bestaande beperkende bedingen die gelden (het bestaande eigendomsrecht). En er moet getaxeerd worden, vrij van huur en gebruik. Wat is marktwaarde? Met ingang van circulaire MG kan voor taxaties in verband met de verkoop van corporatiewoningen in (complexen van) het niet-gereguleerde segment worden uitgegaan van de marktwaarde van de woningen of woningcomplexen. Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld (definitie International Valuation Standards (IVS)).

10 Waarom gebruikt het ministerie van Binnenlandse Zaken een tabel van de Belastingdienst om de prijs van verhuurde woningen in (complexen in) het gereguleerde segment te beoordelen? Deze tabel geeft een goede maatstaf voor de waarde bij verkoop van huurwoningen in verhuurde staat, omdat daarbij ook de jaarhuur meetelt voor de waardebepaling. Wat is het verschil tussen marktwaarde in onverhuurde staat en WOZ-waarde? Bij de beoordeling van de verkoopwaarde van woningen wordt dit in bepaalde gevallen materieel gezien als hetzelfde. U kunt dan kiezen welk document u meezendt: een gevalideerd taxatierapport niet daterend van een datum nadat de koopovereenkomst is ondertekend en niet ouder dan 6 maanden op de dag van tekening van het koopcontract of de meest actuele WOZ-waarde. Mag ik ook gebruik maken van WOZ-beschikkingen bij verkoop aan anderen dan aan natuurlijke personen voor eigen bewoning? Dit mag wanneer een woning wordt verkocht met een maximale huur onder de liberalisatiegrens. Bij woningen met een maximale huur gelijk aan of boven de liberalisatiegrens is het alleen toegestaan wanneer de woning of het gehele woningcomplex leeg staat. Ik wil een complex woningen met (vooral) woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens verkopen. Moet het complex naar marktwaarde worden getaxeerd? Met ingang van deze circulaire is er de mogelijkheid om voor taxaties in verband met de verkoop van corporatiewoningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens of complexen met minder dan 10% woningen met een maximale huur onder de huurprijs uit te gaan van de marktwaarde. Er is echter nog steeds de mogelijkheid te taxeren naar waarde vrij van huur en gebruik. Er gelden dan andere kortingsvoorwaarden, zie het Stroomschema Verkoop corporatiewoningen. Wat wordt bedoeld met een onafhankelijk taxateur? Onder een onafhankelijk taxateur wordt verstaan een taxateur die op geen enkele wijze betrokken is bij de koop, verkoop of financiering van het object en dit ook niet gedurende ruime tijd eerder is geweest. Hoe nieuw of oud mag een taxatierapport zijn? Een taxatierapport mag niet dateren van een datum nadat de koopovereenkomst is ondertekend en niet ouder dan 6 maanden op de dag van tekening van de koopovereenkomst (het bod is geaccepteerd en is bindend, maar de woning is nog niet officieel van de koper. Dat laatste gebeurt pas bij het passeren van de acte bij de notaris). Moet ik bij verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning een gevalideerd taxatierapport gebruiken? Bij alle verkopen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning dient het taxatierapport gevalideerd te worden. Ook bij verkoop zonder korting dient er gebruik gemaakt te worden van een gevalideerd taxatierapport. U kunt ook gebruik maken van de actuele WOZ-waarde. Moet ik bij verkoop aan derden ook een gevalideerd taxatierapport gebruiken? Bij verkoop aan derden zijn gevalideerde taxatierapporten een vereiste, behalve wanneer het gaat om een verhuurd complex met 90% of meer woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens en er naar marktwaarde in verhuurde staat mag worden getaxeerd. In een dergelijk geval is geen validatie mogelijk. Validatie is ook niet mogelijk wanneer het gaat om bijvoorbeeld complexen met onzelfstandige woongelegenheden met algemene ruimten. Dan kan worden volstaan met de taxatie van het geheel. Waarom moet ik een taxatierapport (eventueel via een gecertificeerde taxateur) laten valideren door een validatie-instituut en waar kan ik een dergelijk instituut vinden?

11 Op deze wijze wordt de kwaliteit van de taxatierapporten beter geborgd. Op staan erkende validatie-instituten vermeld. Dienen taxaties van verzorgingstehuizen ook te worden gevalideerd? Nee, dat hoeft niet meer. De marktwaarde voor een complex met bijvoorbeeld opgesplitste, onzelfstandige eenheden en gemeenschappelijke ruimten is niet goed te valideren. Taxatie gebeurt namelijk onder andere aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de omgeving en die zullen er niet vaak zijn. Accepteert het ministerie residuele taxaties van zogenaamde opknapwoningen, waarbij de taxatiewaarde in huidige staat een afgeleide is van de waarde in gerenoveerde staat minus de renovatiekosten? Ja. Er blijft immers sprake van een taxatie van een woning in de huidige staat, zijnde de staat waarin de woning juridisch wordt overgedragen. De (residueel) getaxeerde waarde wordt beschouwd als de waarde vrij van huur en gebruik). De taxateur zal de waarde in gerenoveerde staat moeten onderbouwen, alsmede de kosten die met renovatie zijn gemoeid. De renovatie moet geborgd zijn door een plan van eisen bij de koopovereenkomst, waarin de gekwantificeerde opknapverplichting is vastgelegd, waarvan de kosten voor rekening van de koper zijn. De accountant controleert hier achteraf op. Algemeen Wat wordt er bedoeld met de term openbare aanbieding? Met openbare aanbieding wordt geen openbare aanbesteding bedoeld, maar een procedure waarbij de woningcorporatie op duidelijke wijze in ruime kring bekend maakt dat zij (een complex) woningen wil verkopen. Dit gebeurt minimaal in een landelijk dagblad of een vakblad voor beleggers (bij verkoop van meer dan 5 woningen) of op een goed toegankelijke plaats op het internet bij verkoop van 5 of minder woningen (een landelijke website, bijvoorbeeld Funda). Verder kan een gerichte vooraankondiging aan de bij de woningcorporatie bekende partijen worden gestuurd. Op basis hiervan kan dan in beginsel een ieder reageren, maar de gunning is ter beoordeling van de corporatie en onder voorbehoud (in de zin van een ontbindende voorwaarde) van voorafgaande toestemming van de minister van BZK. Wanneer er na een openbare aanbieding niet wordt verkocht, mag er dan direct aan een belegger worden verkocht? Ja, dat mag, maar uiteraard wel conform de voorwaarden. Wie is formeel de aanvrager van een VOGnp of VOGrp wanneer ik een woning wil verkopen aan een derden? De toegelaten instelling is formeel de aanvrager. Deze verstrekt de koper het vooringevulde en getekende formulier waarmee de koper zelf verder de VOG moet aanvragen. De vooringevulde formulieren voor screening voor aankoop van corporatiewoningen zijn te vinden in het dossier Verkoopregels woningcorporaties op Verandert er iets aan de afhandeltermijnen zoals gesteld in artikel 11 e Bbsh? Nee, deze afhandeltermijnen en de doorlooptijden blijven hetzelfde. Wat als ik woningen heb verkocht waarvoor vooraf toestemming had moeten worden verleend? U heeft dan in strijd met de wet- en regelgeving gehandeld. U dient deze onrechtmatigheid zo snel mogelijk aan ons te melden, waarna deze indien mogelijk alsnog zal worden beoordeeld conform de geldende regelgeving. Indien de minister achteraf constateert dat zij geen toestemming gegeven zou hebben, kan worden overgegaan tot een aanwijzing en mogelijk nietig verklaring bij de rechtbank.

12 Nadere Informatie Voor vragen over hoe de verkoopregels moeten worden uitgelegd in concrete situaties kunt u contact opnemen via: Postbus Verkoopregels casuïstiek: Voor vragen over of naar aanleiding van de verkoopregels kunt u contact opnemen via: Postbus Verkoopregels algemeen:

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Zijn deze verkoopregels

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Cluster Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 15 oktober 2013) 1. Algemeen

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 15 oktober 2013) 1. Algemeen Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 15 oktober 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG 2013-02, in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de

Nadere informatie

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14 Concept CIRCULAIRE Pagina 1 van 14 1.Doel en aanleiding 2013-07-10 Deze circulaire heeft als doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2011-04 te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden

Nadere informatie

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Begrippen: derden - niet natuurlijke persoon voor eigen bewoning en niet zijnde andere corporaties, inclusief

Nadere informatie

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Begrippen: derden - niet natuurlijke persoon voor eigen bewoning en niet zijnde andere corporaties, inclusief

Nadere informatie

Verkoop corporatiewoningen

Verkoop corporatiewoningen > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 220 www.rijksoverheid.nl 1. Doel en aanleiding Verkoop corporatiewoningen Deze circulaire heeft

Nadere informatie

Gelet op de artikelen lic, tweede lid, en lid, derde lid, van het Besluit beheer socialehuursector;

Gelet op de artikelen lic, tweede lid, en lid, derde lid, van het Besluit beheer socialehuursector; Regeling van de Ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [..] 2011, [..], inzake de toestemmingsprocedure bij de verkopen van woongelegenheden van toegelaten instellingen aan natuuriijke

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Bijlage: Verkoopregels in BTIV en ministeriële regeling

Bijlage: Verkoopregels in BTIV en ministeriële regeling Bijlage: Verkoopregels in BTIV en ministeriële regeling Relevante bepalingen in de wet en ontwerp BTIV in kader verkoop / overdracht woningen: Wet: artikel 21 t/m 21a (aangaan verbinding) artikel 27 (goedkeuring

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant

Taxatie-instructie Koopgarant Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 1. Inleiding Deze taxatie-instructie is met name afgestemd op de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 25 september 2017 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen huisvesting 2015;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen huisvesting 2015; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50596 23 september 2016 Beleidsregel van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 september 2016, nr. 2016-0000474972,

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, Besluit: ARTIKEL I

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, Besluit: ARTIKEL I Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. 2013-00005505, tot wijziging van de Regeling vervreemdingen woongelegenheden (vereenvoudiging van die vervreemdingen) De Minister voor Wonen

Nadere informatie

Circulaire beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen

Circulaire beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen VROM Circulaire beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen Aan: Gemeentebesturen Toegelaten Instellingen Onderwerp: beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: koop een woning voor een lagere prijs! Met Koopstart koopt u een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Zo biedt Koopstart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26451 27 september 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 september 2013, nr. 2013-00005505, tot

Nadere informatie

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 1 Agenda 1. De woningbeleggingsmarkt 2015 2. Verkoop corporatiebezit aan beleggers a. Regelgeving b. Kopersdoelgroepen c. Verkoopproces

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING 1. Waarom is er geen Koopinstrument voor alle woningen die te koop staan? De koopregeling is een proef. Deze proef geldt voor huizen van eigenaarbewoners en biedt

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort 11 juni 2014 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties bij de Taxatie-instructie Koopcomfort. Van deze

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april 2014 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar een gemeentelijk

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het wijzigen van de voorschriften omtrent het vervreemden van geliberaliseerde en te liberaliseren

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis

Stap voor stap naar je eigen huis Stap voor stap naar je eigen huis Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? In 9 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Belangstelling? Kopen bij Rochdale U woont in een huurwoning

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 Vraag 1: Wanneer verschijnt de officiële informatie van het ministerie over de huursom en jaarlijkse huurverhogingen in 2017? Op 21 november 2016 publiceerde het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

HUURVERHOGINGSBELEID GELIBERALISEERDE WONINGEN 2016-2019

HUURVERHOGINGSBELEID GELIBERALISEERDE WONINGEN 2016-2019 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wettelijk kader... 2 3. Vorig beleid... 2 4. Aanvullend beleid: huurverhogingsbeleid geliberaliseerde huurwoningen... 2 4.1 Uitwerking... 2 4.2 Afbakening beleid... 3 5. Slotbepalingen...

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 november 2006 Rapportnummer: 2006/355

Rapport. Datum: 3 november 2006 Rapportnummer: 2006/355 Rapport Datum: 3 november 2006 Rapportnummer: 2006/355 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) geen toezicht heeft gehouden

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning In een overvolle Welkomkerk te Rockanje heeft het Woonbedrijf van de gemeente

Nadere informatie

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling Pré Koopregeling Pré Wonen biedt u via de Pré Koopregeling financiële hulp en zekerheid bij het aanschaffen van uw koophuis. Pré Wonen verkoopt geselecteerde woningen

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes, besturen van de toegelaten

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Koopgarant Werking en toepassing Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Stichting OpMaat Start Stichting Koopgarant in 2004: Netwerk: Woonbron, Woondrecht, Parteon, de Alliantie 2008

Nadere informatie

Feiten & spelregels Slimmer Kopen

Feiten & spelregels Slimmer Kopen Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Accolade. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 1. Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :.

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :. Inschrijfformulier Koopgarantwoningen Castellum West Tot en met 29 maart kunt u zich bij Van der Werf makelaars inschrijven op de Koopgarantwoningen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 612 Vragen van het lid

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN De komst van de EVS en de introductie van de nieuwe taxatiemodellen vragen om aandacht voor het gebruik van de begrippen marktwaarde en marktwaarde met bijzondere

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

1.1. Deze richtlijn biedt aanwijzingen en bespreekt richtlijnen voor leden met betrekking tot de begrippen Executiewaarde en Gedwongen verkoopwaarde.

1.1. Deze richtlijn biedt aanwijzingen en bespreekt richtlijnen voor leden met betrekking tot de begrippen Executiewaarde en Gedwongen verkoopwaarde. RL Executiewaarde en Gedwongen verkoop verkoopwaarde 1. Inleiding 1.1. Deze richtlijn biedt aanwijzingen en bespreekt richtlijnen voor leden met betrekking tot de begrippen Executiewaarde en Gedwongen

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 7 april 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Joosje Lugard 21 december 2016 drs. Joosje Lugard MSRE MRICS RT National director 16 jaar werkzaam DTZ/ Verantwoordelijk voor woningwaarderingen Ervaring met

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Evaluatie verkoopregels corporatiewoningen 19 mei 2016 DATUM 19 mei 2016 TITEL Evaluatie verkoopregels corporatiewoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Kenmerk Uw kenmerk 2017Z15010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Kenmerk Uw kenmerk 2017Z15010 > Retouradres Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let).

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 16169 2500 BD Den Haag Nederland

Nadere informatie

Notitie grondprijzen 2012

Notitie grondprijzen 2012 Notitie grondprijzen 2012 1 Samenvatting grondprijzen In onderstaande tabel zijn de prijzen voor het jaar 2012 samengevat. Ter vergelijking zijn de prijzen van 2011 opgenomen. De grondprijzen worden toegelicht

Nadere informatie