Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG"

Transcriptie

1 Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2015

2 Synopsis Dit document doet verslag van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten in 2014 van het lectoraat ICTinnovaties in de Zorg van het Kenniscentrum Technologie, Hogeschool Windesheim. COLOFON Titel : Jaarverslag 2014 Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg Datum : Maart 2015 Auteurs : dr. ir. Marike Hettinga, dr. ir. Ruud Janssen, dr. Hilco Prins, dr. Elles Gyaltsen-Lohuis, dr. Jan Nauta, drs. Annemarie van Hout, drs. Sikke Visser, ir. Bart Snijder, drs. Ingeborg Schreuder Telefoon : (088) Website : Versie : 1.0 Status : definitief Dit is een uitgave van Windesheim Zwolle, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle, Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

3 Voorwoord Met veel genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2014 aan van het lectoraat ICT Innovaties in de Zorg. Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Technologie van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2014 heeft het lectoraat ICT Innovaties in de Zorg belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het eerste deel van 2014 stond in het teken van het afronden van lopende onderzoeken en het acquireren van nieuwe onderzoeken. In het tweede deel van 2014 is een aantal nieuwe onderzoeksprojecten gestart. Tevens is het afgelopen jaar sterk ingezet op de verdere professionalisering en het werken aan een Body of Knowledge van het lectoraat. Rond het hoofdthema Structurele inbedding van ICT innovaties in de Zorg zijn vier duidelijke onderzoekslijnen gedefinieerd. Dit houdt in dat elke onderzoekslijn meerdere onderzoeksprojecten heeft lopen, een goede integratie heeft met het onderwijs, een eigen trekker heeft en een aantal docentonderzoekers, waaronder idealiter ook een promovenda/promovendus. Elke onderzoekslijn publiceert zowel in wetenschappelijke fora als in vakliteratuur. Het lectoraat heeft als streven dat in 2017 elke onderzoekslijn getrokken wordt door een hogeschoolhoofddocent of een associate lector: iemand met landelijk erkende expertise op het specifieke vakgebied, goede onderzoeksvaardigheden, leiderschapsvaardigheden en ervaring in het binnenhalen van subsidies. De leden van het lectoraat waren ook actief op fora en symposia in binnen- en buitenland. Met succes want op de etelemed in Barcelona werden twee Best Paper Awards behaald en het project Succesvol ondernemen met ehealth was één van de tien genomineerde projecten voor een SIA Raak-award. Lector Marike Hettinga en associate lector Ruud Janssen zijn actief op hun vakgebied en nemen deel aan diverse adviesraden en begeleidingscommissies. Het lectoraat krijgt door de omvang en kwaliteit van haar onderzoeken steeds meer naamsbekendheid in Nederland. De Raad van Advies van het lectoraat kwam in 2014 een keer bijeen. De Raad bestaat uit gezaghebbende personen uit de wetenschap en het werkveld. In het afgelopen jaar kreeg het lectoraat belangrijke adviezen waar het zijn voordeel mee deed. In dit jaarverslag treft u een gedetailleerde beschrijving aan van bovenstaande punten. Ik wens u veel leesplezier, Drs. Ineke van der Wal Directeur Kenniscentrum Technologie 2

4 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 INHOUDSOPGAVE LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Missie en visie lectoraat Onderzoekslijnen Terugblik Algemeen... 6 Personele zaken... 7 Netwerk & partners... 7 Onderzoeksadviesraad... 7 Bijdrage aan het onderwijs... 7 Bijdrage aan ondernemen... 8 Acquisitie... 8 Nieuw financieel model PROJECTPORTFOLIO Promotieonderzoek: Verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Validatie en valorisatie ehealth Innovatiematrix (ehix) Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Shared Decision Making Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output De slimme vloer Algemene projectbeschrijving

5 Activiteiten Output Innovatieve technologie voor prestatieverbetering in de topsport.. 19 Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Wegwijzer ehealth Algemene projectbeschrijving Activiteiten HighTech4Sportsmedicine Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Beeldcommunicatie in de ggz Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output MoseS: mobile sensing and security Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output OVERIGE OUTPUT EN ACTIVITEITEN Publicaties Activiteiten

6 1 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg is gestart op 1 augustus Inmiddels zit het lectoraat in de tweede termijn. Lector dr.ir. Marike Hettinga geeft leiding aan het lectoraat en de kenniskring bestaande uit docentonderzoekers. Dr. Ir. Ruud Janssen is als associate lector verbonden aan dit lectoraat. 1.1 MISSIE EN VISIE LECTORAAT De missie van het lectoraat is: Het lectoraat verbetert de zorg door het vergroten van toepasbare kennis van structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. De visie is: Het lectoraat is een kennisknooppunt waarin zorg- en ICT-experts innovatieve instrumenten, diensten en methoden ontwikkelen en beschikbaar maken voor de zorg. 1.2 ONDERZOEKSLIJNEN Voortbouwend op de kennis en expertise van de eerste termijn is het hoofdthema van het lectoraat de structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. Het gebeurt nog te vaak dat einde project ook einde innovatie betekent. Vanuit dit hoofdthema staan binnen het lectoraat vier onderzoekslijnen centraal: Als aanpalend thema wordt Serious Gaming meegenomen dat getrokken wordt door hogeschoolhoofddocent dr. Alma Schaafstal. 5

7 In onderstaande tabel is aangegeven hoe de in 2014 lopende projecten passen binnen de onderzoekslijnen. HOOFDTHEMA STRUCTURELE INBEDDING OZ-LIJN 1 SENSOR TECHNOLOGIE OZ-LIJN 2 DATA MANAGEMENT OZ-LIJN 3 EVIDENCE BASED EHEALTH OZ-LIJN 4 INHOUD VAN TELEZORG Promotieonderzoek Annemarie van Hout Validatie en valorisatie ehix Shared Decision Making De Slimme Vloer Innovatieve technologie voor prestatieverbetering in de topsport HighTech4Sportsmedicine MoSes Beeldcommunicatie in de GGZ 1.3 TERUGBLIK 2014 Algemeen Eind 2013 heeft het lectoraat twee grote Raak-projecten afgerond. Dit creëerde voor 2014 de ruimte voor nieuwe projecten. In de eerste helft van 2014 is daarom veel tijd en aandacht besteed aan het schrijven van een nieuwe Raak-aanvraag. Ditmaal binnen onderzoekslijn 4: Inhoud van Telezorg. De uitvoerige vraagarticulatie en de zorgvuldig geschreven aanvraag leidden tot succes: de subsidie werd toegekend en het project is eind 2014 van start gegaan. Naast de verwerving van deze Raaksubsidie is er ook aan andere acquisitie veel tijd besteed, mede doordat potentiele projectpartners het lectoraat goed wisten te vinden. Zo is er ook vanuit het Centre of Expertise Tech For Future subsidie binnengehaald waarmee mooie projecten gestart zijn. Het in 2013 geschreven Lectoraatsvervolgplan bood daarbij goede kaders voor het maken van keuzes en het profileren naar buiten toe met een helder onderzoeksprofiel en onderzoekslijnen. Naast een focus op acquisitie zijn lopende onderzoeksprojecten succesvol uitgevoerd. Binnen elke onderzoekslijn lopen meerdere projecten. Helaas is de onderzoekslijn Data Management hierop op dit moment een uitzondering door het vertrek van de trekker waarna er, na het afronden van een groot RaakPubliek-project, geen nieuwe projecten zijn binnengehaald. Eind 2014 is besloten een onderzoekje te starten naar de haalbaarheid van deze onderzoekslijn. In 2015 zal hierover een beslissing genomen worden. 6

8 Personele zaken Doordat eind 2013 twee grote Raak-projecten werden afgerond, is de bezetting t.o.v licht gedaald. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de lectoraatsleden in LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Naam Functie Fte dr. ir. M. (Marike) Hettinga lector 0,8 fte dr. ir. T.J.W.M. (Ruud) Janssen associate lector 0,8 fte dr. J.M. (Jan) Nauta docent/onderzoeker 0,6 fte dr.ir. A. (Ander) de Keijzer docent/onderzoeker 0,6 fte, per uit dienst dr. H. (Hilco) Prins docent/onderzoeker 0,8 fte drs. A. (Annemarie) van Hout docent/onderzoeker 0,3 fte drs. S. (Sikke) Visser docent/onderzoeker 0,2 fte dr. E.G.E. (Elles) Gyaltsen-Lohuis docent/onderzoeker 0,4 fte, per ,0 fte Netwerk & partners Mede dankzij de RaakProjecten is het netwerk van het lectoraat explosief gegroeid. In 2014 was dit merkbaar doordat het lectoraat veel benaderd werd door externe partijen, bijvoorbeeld voor disseminatie van kennis uit het SomeHealth-project. Ook internationaal heeft het lectoraat het netwerk uitgebreid, mede door een studiereis ehealth en Domotica naar Zweden. Daarnaast is het lectoraat gevraagd mee te schrijven aan een H2020- aanvraag. Onderzoeksadviesraad De onderzoeksadviesraad is bijeengekomen op 8 mei 2014 en heeft naast een terugblik op 2013 gesproken over mogelijkheden voor het lectoraat om op te schalen en het betrekken van externe partijen hierbij. Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria van het Kenniscentrum Technologie besproken. De onderzoeksadviesraad bestaat uit de volgende personen: Prof. dr. ir. Arie Hasman, professor emeritus Medische Informatica, AMC-UvA Drs. Alexander van Rossem, manager Beleid &Strategie, Isala Drs. Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker, Actiz Dr. ir. Henk Eertink, lector Ambient Intelligence, Saxion Hogeschool Enschede Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen, hoogleraar en Coordinator ehealth Research center, UTwente Ir. Pim Ketelaar, senior health innovator, Vital Innovators Dr. Marcel Heldoorn, senior beleidsmedewerker ehealth, NPCF Bijdrage aan het onderwijs Ook in 2014 zijn vanuit alle projecten onderwijsbijdrages geleverd door studenten te betrekken in het onderzoek, in de ontwikkeling van websites en webtools, of in de communicatie. In de tweede helft van 2014 heeft het lectoraat 26 studenten begeleid van zes verschillende opleidingen: Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Management, Technische Informatica, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen en Verpleegkunde. Deze studenten hebben hun projecten en resultaten gepresenteerd op een geslaagde studiedag van het lectoraat. Dergelijke dagen zijn goed voor de verdere bevordering van de binding onderwijs en onderzoek. Richting het domein Gezondheid en Welzijn worden bijdrages aan het onderwijs geleverd middels de ehealth module bij Verpleegkunde en het verder vormgeven en uitwerken van het speerpunt ehealth. Het Zorg op Afstand Skillslab speelt hierin een belangrijke rol. In 2014 is gewerkt aan het verder uitbreiden van dit lab met 7

9 sensoren die Icare in de praktijk gebruikt (de Pluskoffer) en het opzetten van een plan Blended Learning om het praktijkonderwijs in het lab meer Do It Yourself te maken en minder intensief voor docentbegeleidingsuren. Bijdrage aan ondernemen Het lectoraat heeft meerdere gefinancierde activiteiten ondernomen in Deze staan apart vermeld onder Overige Output. Acquisitie Zoals vermeld, heeft het lectoraat in 2014 relatief veel tijd besteed aan het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. In onderstaand overzicht staan de ingediende voorstellen. OVERZICHT SUBSIDIEAANVRAGEN Titel/omschrijving Subsidieregeling Rol lectoraat Status Wegwijzer ehealth Netwerken voor Groei penvoerder gehonoreerd Teledialyse Nierstichting projectpartner gehonoreerd, (start in 2015) HighTech4Sportsmedicine TechForFuture penvoerder gehonoreerd Internationale workshops SomeHealth Stichting Digitale uitvoerder gehonoreerd Zorg/EU-project Get on Track Beeldcommunicatie in de GGZ RaakPubliek penvoerder gehonoreerd Blended Learning in het Zorg-op- Afstand Skillslab Windesheimfonds penvoerder gehonoreerd Expertisecentrum Dementie Windesheimfonds projectpartner gehonoreerd, kwartiermaker start per OZOverbindzorg 2.0 OLDIE: Ouderen Langer thuis door Design van ICT voor Empowerment ZonMW: De zorg ontzorgd met ICT RaakPubliek projectpartner projectpartner (penvoerder HU) Grip Op Behandelproces RaakPubliek projectpartner (penvoerder HU) Medical Data Integration Application RaakPro projectpartner (penvoerder HU) Shared Decision Making 2.0 RaakPro projectpartner (penvoerder lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg) Smart Gaming Solutions for Behavioral Change in Chronic Care H2020 projectpartner (penvoerder Evalan) De Gezonde Stad 2.0 RaakPubliek projectpartner (penvoerder lectoraat De Gezonde Stad) gehonoreerd, start in 2015 afgewezen afgewezen afgewezen afgewezen afgewezen loopt nog Daarnaast is het lectoraat bezig met verkennende gesprekken bij UTwente (prof. Wieringa) voor het opstarten van een promotieonderzoek van kenniskringlid Wasim Alsaqaf. Hiervoor zal in 2015 een promotiebeurs voor leraren aangevraagd worden. Tot slot kan genoemd worden dat het lectoraat samenwerkt met zorgorganisatie Icare en stichting Welthuus aan het integreren van sensoren (Icare Pluskoffer) in het Zorg Op Afstand Skillslab. Dit zal met gesloten beurzen zijn. 8

10 Nieuw financieel model Het lectoraat richt zich op het steviger neerzetten van de onderzoekslijnen zoals genoemd in het vervolgplan. Dat houdt in dat elke onderzoekslijn meerdere onderzoeksprojecten heeft lopen, een goede integratie heeft met het onderwijs, een eigen trekker heeft en een aantal docentonderzoekers, waaronder idealiter ook een promovenda/promovendus. Elke onderzoekslijn publiceert zowel in wetenschappelijke fora als in vakliteratuur. Het lectoraat heeft als streven dat in 2017 elke onderzoekslijn getrokken wordt door een hogeschoolhoofddocent of een associate lector: iemand met landelijk erkende expertise op het specifieke vakgebied, goede onderzoeksvaardigheden, leiderschapsvaardigheden en ervaring in het binnenhalen van subsidies. Het aannemen van dergelijk hooggekwalificeerde medewerkers vraagt om een aanstellingsperiode van minimaal vier jaar. Vanuit de basisfinanciering van Windesheim is hiervoor geen ruimte en projectsubsidies zijn altijd tijdelijk en vragen bovendien een hoog co-financieringspercentage. Het lectoraat is daarom in 2014 gestart met het zoeken naar alternatieve vormen van financiering van onderzoekslijnen of associate lectoren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met oa: SIGI (Stichting Innovatieprojecten GezondheidszorgInformatica) Noaber Foundation VitaValley Isala Academie TNO 9

11 2 Projectportfolio 2.1 PROMOTIEONDERZOEK: VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Algemene projectbeschrijving De dreigende tekorten die ontstaan in de zorg door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag moeten naar verwachting opgelost worden met behulp van ICT. Maar wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast? Door het inzetten van webcams, de vorm van telezorg waar dit onderzoek over gaat, zijn patiënt en verpleegkundige niet in elkaars aanwezigheid tijdens de zorgverlening. Over de mogelijkheden die ICT biedt worden publieke verhalen verteld; verhalen met verwachtingen, welke leidend zijn in het maken van beleid. Deze studie wil een relatie leggen tussen de publieke verhalen en een specifieke telezorgpraktijk: zorg via het beeldscherm in de praktijk van de verpleegkundige, palliatieve zorg. Hiertoe worden twee hoofdvragen beantwoord: Op welke manier verandert telezorg de palliatieve zorg? Hoe verhouden verpleegkundige praktijken van telezorg en publieke verhalen over telezorg zich tot elkaar? BASISGEGEVENS PROJECT PROMOTIEONDERZOEK: VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Looptijd Tot en met 2016 Financiering Samenwerking met UvA/AMC (gelden beschikbaar voor deeltijdcontract tot en met februari 2015) en eigen gelden lectoraat Samenwerkingspartners - UvA/AMC Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Drs. Annemarie van Hout 0,03 0,15 Betrokken studenten Mikki Kuipers Medical Informatics (Master UvA, januari-februari 2014) Status project Lopend Activiteiten 2014 In 2014 is de analyse van het veldwerk voortgezet, is het eerste artikel van het project herzien en geschreven aan het tweede artikel. Output 2014 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Nieboer, M.E., J. van Hoof, A.M. van Hout, S. Aarts and E.J.M. Wouters (2014), Professional values, technology and future health care: the view of health care professionals in The Netherlands. Technology in Society 39: Hout, A. van, A.J. Pols and D.L Willems (2014), Shining trinkets and unkempt gardens. About the materiality of care. Sociology of Health and Illness(under revision) VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Hout, A. van (2014) Mind-set changes amongst health care professionals and the use of technology. On what nurses encounter and need in telecare. In: Wouters, E.,J. van Hoof and G. Demiris. Handbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Annemarie van Hout, Presentatie Sic Bodies and Care UvA, 8 september 2014 Annemarie van Hout, Presentatie EASST 2015 Torun, Polen, 18 september

12 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Annemarie van Hout, Gastcollege minor Zorg 2.0, Verpleegkunde Windesheim, 5 maart 2014 Annemarie van Hout, Gastcollege Honours Class lexinenreeks 2014, Universiteit Leiden, 18 maart 2014 Practicum medische ethiek, verzorgd door Annemarie van Hout, 16 en 19 mei 2014, AMC 11

13 2.2 VALIDATIE EN VALORISATIE EHEALTH INNOVATIEMATRIX (EHIX) Algemene projectbeschrijving Het borgen en up to date houden van de ehix is een vaste taak van het lectoraat geworden en is daarom structureel ingebed in het algemene takenpakket. Dit gebeurt op een iteratieve manier door toepassing en evaluatie van de ehix in andere projecten, o.m. en Slimme Vloer. BASISGEGEVENS PROJECT VALIDATIE EN VALORISATIE EHEATLH INNOVATIEMATRIX (EHIX) Looptijd Financiering Gedurende de gehele looptijd van het lectoraat Gefinancierd met lectoraatsmiddelen Samenwerkingspartners - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) Betrokken lectoraatsleden Betrokken studenten Per periode of semester Soort project Status project Naam Dr. ir. Ruud Janssen Drs. Sikke Visser Dr. ir. Jan Nauta Rick Dröge Stefan Wierink R&D project Lopend Fte Projectmatig Projectmatig Projectmatig Oplevering ehix 2.0 Activiteiten 2014 De ehix is toegepast en geëvalueerd in de projecten en Slimme Vloer. Zie aldaar. Daarnaast is er een Engelstalige masterclass ( ehealth Innovation Strategy ) ontwikkeld en uitgeprobeerd op basis van het STOF-model, de ehix, en de Zorginnovatieroutekaart (Zie in Hoofdstuk 3 onder Gefinancierde activiteiten). Output 2014 PROJECTDELIVERABLES Oplevering geheel vernieuwde ehealth innovatie matrix (Ehix 2.0) VAKGERELATEERDE ACTIVITEITEN Elles Lohuis en Ruud Janssen, European Boot Camp on ehealth Innovation Strategy, Windesheim, Zwolle, 20 oktober

14 2.3 SHARED DECISION MAKING Algemene projectbeschrijving Dit RaakPro-project met penvoerder Dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg, valt deels onder het overkoepelende programma ICT-zorg: van Buzz naar Business en haalt hier ook een deel co-financiering vandaan. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg is met name betrokken bij deelstudie 3 van dit RaakPro-project waarin een digitale keuzehulp ontwikkeld wordt voor het ondersteunen van het gezamenlijke beslisproces van een persoon met dementie, de mantelzorger en de casemanager. Het lectoraat voert hiervoor mede het gebruikersonderzoek uit dat dit ontwikkelproces informeert. BASISGEGEVENS PROJECT SHARED DECISION MAKING Looptijd tot Financiering Financiering vanuit RaakPro en vanuit het overkoepelende programma ICT-Zorg: Buzz naar Business: Provincie Overijssel, Programma ICTdiensteninnovatie Samenwerkingspartners - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) - Hogeschool Rotterdam - TNO - Vrije Universiteit - UMC St. Radboud - V&VN - Casemanagersnetwerk - Alzheimer Nederland - Vilans - Zorgpalet Hoogeveen - Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga (co-promotor) Dr. ir. Ruud Janssen 0,1fte 0,1fte Betrokken studenten Per periode of semester Soort project RaakPro Status project Eind 2014 afgerond Activiteiten 2014 De ontwikkeling van een volledig functionerend prototype van de digitale keuzehulp (DEbeslisgids), gebruikerstests van het prototype met personen met dementie, mantelzorgers, casemanagers. En een vier maanden durende pilot met DEbeslisgids uitgevoerd in vier zorgnetwerken bestaande uit de persoon met dementie, diens mantelzorger(s) en casemanager. Output 2014 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Span M., Smits C., Groen-van de Ven L., Jukema J., Cremers A., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M., Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements. International Journal On Advances in Life Sciences, 2014 no 3&4, p Span M., Smits C., Groen-van de Ven L., Jukema J., Janssen R., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M., An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients. International Journal On Advances in Life Sciences, 2014 no 3&4, p

15 Span M., Hettinga M., Smits C., Jukema J., Groen-van de Ven L.M., Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Developing a Supportive Tool to Facilitate Shared Decision Making in Dementia, Involvement of End Users in the Design Phase, In etelemed 2014: The Sixth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. Pp Barcelona, Spain: IARIA, 2014 Span M., Smits C., Groen-van de Ven L., Janssen R., Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. An IT application to support Shared Decision Making in dementia. Designing an interactive web tool. EACH 2014, September, Rotterdam The Netherlands [poster presentation] Span M., Smits C., Groen-van de Ven L., Janssen R., Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Using an interactive web tool facilitating shared decision making in dementia: a field study. 24th Alzheimer Europe conference 2014, October, Glasgow, Scotland [poster presentation] VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Span, M., Nieuwe technologie: niet vanzelfsprekend een succes. Denkbeeld, jaargang 26, oktober 2014 Span, M., Gezamenlijke besluitvorming bij dementie, blog geplaatst op het kennisplein Zorg voor Beter van Vilans: WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Span, Marijke, Marike Hettinga, Carolien Smits, Leontine Groen-van de Ven, Jan Jukema, Myrra Vernooij-Dassen, Jan Eefsting, Ontwikkeling van de DEbeslisgids, een ICT tool om Gezamenlijke besluitvorming bij dementie te ondersteunen. Refereerbijeenkomst leerstoel Prof. Myrra Vernooij- Dassen, 17 april 2014, Nijmegen VAKGERELATEERDE ACTIVITEITEN Span, Marijke, Yvonne Paulissen en Carolien Smits, Handvatten voor Gezamenlijke besluitvorming bij dementia: boeien(d) en/of binden(d). Geriatriedag 13 feb 2014, Den Bosch Span, Marijke, Marike Hettinga, Carolien Smits, Leontine Groen-van de Ven, Jan Jukema, Myrra Vernooij-Dassen, Jan Eefsting, een ICT tool voor Gezamenlijke besluitvorming bij dementie: DEbeslisgids. Mini-symposium The voice of Florence, 12 mei 2014, Zwolle Span, Marijke, Marike Hettinga, Carolien Smits, Leontine Groen-van de Ven, Jan Jukema, Myrra Vernooij-Dassen, Jan Eefsting, Shared decision making in dementia and a supportive IT application. Intensive program, 2nd May 2014, Ommen Span M., Hettinga M., Groen-van de Ven L., Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Smits C., Shared decision making in dementia: significance of a research program for nursing education and dementia care practice, NETNEP2014, 25 June 2014, Noordwijkerhout, The Netherlands 14

16 2.4 Algemene projectbeschrijving Steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven thuis wonen. Er is echter te weinig personeel om deze mensen thuis te verzorgen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen bewoners en zorgverleners mogelijk ondersteunen. In ontwerpen en ontwikkelen we hightech thuistechnologie. Het project kiest daarbij voor open source zodat technologie tegen lage kosten beschikbaar komt voor de doelgroep. De technologie moet uiterst gebruikersvriendelijk zijn wat het project bereikt via gebruikersonderzoek, oa in het eigen Zorg op Afstand Skillslab, en pilots. BASISGEGEVENS PROJECT Looptijd tot Financiering vanuit TechForFuture Samenwerkingspartners - Stichting TriVici - VAC Thuistechnologie - Castbasics - OpenXS - Frion Naam Betrokken lectoraatsleden dr. ir. Marike Hettinga dr. Elles Gyaltsen-Lohuis dr. ir. Ander de Keijzer dr. ir. Jan Nauta Betrokken studenten Schooljaar 13-14, semester 2 Per periode of semester Gustav Ebbers (TI) Rick Gerrits (TI) Yoeri Kroon (TI) Wouter Meijerink (TI) Michel Roke (TI) Anton Stamhuis (TI) Thomas Visch (TI) Kristiaan Zoontjens (TI) Claudia Plas (TI) Johnny Dwars (TI) Michiel van den Bremer (TI) Stijn Veldman (TI) Annelien de Haan (TG) Agnes Hendriks (TG) Fte 0,1 0,2 / 1,0 (vanaf 1/6/2014) 0,4 (tot 18/8/2014) 0,4 Schooljaar 14-15, semester 1 Jesse Latinga (BIM) Emiel Hofstede (BIM) Stefan Wierink (BIM) Rick Droge (BIM) Arne Nolles (IPO) Daan van den Berg (IPO) Wouter Hamers (IPO) 15

17 Soort project Status project Lilian Meints (IPO) Frank Hooijer (IPO) Gert-Jan Hallink (IPO) Wiro Verburg(IPO) Thomas Vermeulen (BIM) Eize vd Vegt (BIM) Tom de Boer (TI) Dennis van Leeuwen (BIM) Darryl Entjes (BIM) R&D project Lopend Activiteiten 2014 Er heeft een uitgebreide requirementsanalyse plaats gevonden i.s.m. alle partijen bij zorgorganisatie Frion (Zwolle). Het domotica portaal is verder doorontwikkeld naar de specificaties van de casuïstiek van Frion. Samen met de partners TriVici en VAC Thuistechnologie is de universele sensoren plug-in gerealiseerd in de vorm van een universele sensorhub. Er is een digitale leeromgeving ontwikkeld door ICT studenten voor (ICT)studenten. Tijdens het project is de ehix-methodiek en de kennis opgedaan binnen het Somehealth-project gebruikt als ondersteuning bij het innovatietraject. Daarnaast is gebruik gemaakt van de door prof. dr. R.J. Wieringa ontwikkelde technical action research methodiek. Verder is er onderzoek gedaan naar het gebruik van open source technologie en levensvatbare businessmodellen passend bij de doelstellingen van het project. Bij zorgorganisatie De Stouwe (Meppel) is een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden van een door ICT ondersteunde dubbele medicatie controle, zijn er experimenten uitgevoerd met medewerksters van De Stouwe in het Skillslab (Windesheim) en is er een advies voor De Stouwe geschreven met betrekking tot een pilot. Output 2014 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Hettinga, M., et al., Open Source Home Care Technology, Technical design and development, user research, cost-benefit analysis, and business modeling, etelemed 2014, The Sixth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. (ISBN: ) Barcelona, Spain: IARIA, Op bekroond met een Best Paper Award, zie Gyaltsen-Lohuis, E., Hettinga, M., Janssen, R., Nauta, J.M., Visser, S., Early Stages of Business Modeling for Open Source Home Care Technology. Lessons learned from an initial inventory. International Journal on Advances in Life Sciences, Vol. 6, nr. 3&4, 2014 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Hettinga, M. De nieuw senior: vitaal en/of digitaal? Column in congrespublicatie kenniscongres vitale senioren, 23 juni 2014 PROJECTDELIVERABLES Open Hightech Domoticaportaal Het portaal is de interface naar de gebruikers waardoor verschillende diensten aangeboden kunnen worden. Het wordt de verzamelplaats voor de online aangeleverde gegevens voor zowel gebruikers, als dienstaanbieders zoals zorgmedewerkers. Het portaal is gerealiseerd met het open source Yoomla! pakket. Het portaal is via de volgende URL te bereiken: https://htah.openportaal.nl/. Het portaal wordt door Stichting TriVici beheerd en verder ontwikkeld. Device en OS-onafhankelijk videocontact middels WebRTC Door gebruik te maken van WebRTC, een open source applicatie binnen een aantal browsers is de overdracht van videostreams relatief browseronafhankelijk. WebRTC maakt het mogelijk om deze data realtime te versturen en gebruikers dus direct te volgen. Het videocontact is in het Open Hightech Domoticaportaal geïntegreerd onder de button Beeldcontact. Universele sensorenkoppeling middels WebRTC De gerealiseerde sensorhub slaat een brug tussen de feitelijke sensoren enerzijds en de dataopslag 16

18 binnen het portaal anderzijds. Op deze wijze is de in het projectplan bedoelde sensorplugin gerealiseerd. De zo gerealiseerde dataverbinding is integraal opgenomen in het Open Hightech Domoticaportaal. Verankering in onderwijs Om de kennis van de zorgomgeving voor de student aan te reiken op een gebruiksvriendelijke manier is een digitale leeromgeving ontwikkeld. Deze is ontwikkeld door ICT studenten voor (ICT)studenten. De digitale leeromgeving is te bereiken via de URL: Deze digitale leeromgeving wordt beheerd door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. Ontwerp- en onderzoeksmethodologie Tijdens het project is de ehix-methodiek en de kennis opgedaan in het Somehealth-project gebruikt als ondersteuning bij het innovatietraject. Daarnaast is gebruik gemaakt van de door prof. dr. R.J. Wieringa ontwikkelde technical action research methodiek. Niet alleen heeft dit bijgedragen aan de kwaliteit van de ontwikkelde producten en testmethoden maar ook is kwaliteitsverbetering qua gebruikte methodologie tot stand gebracht. De opgedane kennis en ervaringen worden in vervolgprojecten van het lectoraat opnieuw ingezet. Ook is onderzoek gedaan naar het gebruik van open source technologie en levensvatbare businessmodellen passend bij de doelstellingen van het project. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Presentatie Paper - Hettinga, Marike, Elles Gyaltsen-Lohuis, Ander de Keijzer, Jan M. Nauta, Rens Balkenende, Niels Donninger, and Guido van Alphen. "Open Source Home Care Technology, Technical Design and Development, User Research, Cost-Benefit Analysis, and Business Modeling." door Marike Hettinga op etelemed 2014: The Sixth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. Barcelona, Spain, 2014 VAKGERELATEERDE ACTIVITEITEN Workshop digitale leeromgeving HBO-i, 17 april 2014 door Sikke Visser Presentatie Marike Hettinga tijdens landelijk kenniscongres 'Vitale Senioren', en de nieuwe senior: vitaal en/of digitaal? Breda, 23 juni 2014 Keynote-presentatie Marike Hettinga tijdens mini-symposium, hoe ziet dat eruit en hoe kom je daar?, Windesheim, 5 juni 2014 Introductie Dubbele Medicatie Check App aan Thuiszorg medewerksters van De Stouwe Meppel in Skills Lab Windesheim, 25 november 2014 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Studiebegeleiding bovenstaande studenten 17

19 2.5 DE SLIMME VLOER Algemene projectbeschrijving In het onderzoeksproject Slimme vloer ontwikkelt en produceert TechForFuture een prototype voor een (val)detectievloer oftewel een slimme vloer: ondervloertegels die bewegingen van personen kunnen detecteren en interpreteren. Met de slimme vloer kan in de zorgsector de veiligheid van patiënten bewaakt worden, zonder ingrijpend inbreuk te maken op hun privacy. Het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion is penvoerder van dit project. De rol van het lectoraat ICTinnovaties in de Zorg richt zich met name op het ontwikkelen van een levensvatbaar business model voor de Slimme Vloer. Daarnaast wordt gekeken naar integratie van de Slimme Vloer als sensor in het project BASISGEGEVENS PROJECT DE SLIMME VLOER Looptijd september 2013 tot september 2015 Financiering ,- vanuit Tech For Future Samenwerkingspartners Saxion lectoraat Smart Functional Materials Edel Group MEA Smart BV Texperium Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Ruud Janssen 0,1 Betrokken studenten Per periode of semester Sophie Verdel (Saxion) jan-juli 2014 Raj Rozendaal sept 2014-jan 2015 Jeffrey Tolboom sept 2014-jan 2015 Soort project R&D-project Status project Lopend Activiteiten 2014 Verkenning van kansrijke innovatieroutes voor de Slimme Vloer, tweemaal een ehix sessie om mogelijke blinde vlekken in het business model van de Slimme Vloer op te sporen en hiervoor een strategie te ontwikkelen. Daarnaast is door BIM-studenten een algoritme ontwikkeld waarmee kan worden berekend hoe de Slimme Vloer optimaal kan worden gelegd in een bepaalde ruimte, rekening houdend met de eigenschappen van de ruimte (o.a. vorm en afmetingen), de vloertegels (o.a. type, afmetingen, en prijs) en restricties zoals de posities van tegels ten opzichte van elkaar en beperkingen ten aanzien van het op maat snijden van tegels. Output 2014 PROJECTDELIVERABLES Marktonderzoek in de ouderenzorg voor de ESP detectievloer. Eindrapport van Sophie Verdel. Ruud Janssen en Jan Nauta, ehix scan van project Slimme Vloer, inclusief validatie van de ehix (Genemuiden, 28 sep 2014) Ruud Janssen, Presentatie innovatieroutes voor de Slimme Vloer (Genemuiden, 18 sept 2014) Ruud Janssen, Vervolg op ehix scan van project Slimme Vloer (Zwolle, 18 nov 2014) 18

20 2.6 INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VOOR PRESTATIEVERBETERING IN DE TOPSPORT Algemene projectbeschrijving Het goed controleren en monitoren van de fysieke conditie van de topsporter met de momenteel beschikbare hulpmiddelen en meetinstrumenten vraagt bijzondere aandacht van trainers en discipline van de sporter. Verder is het tijdsintensief, kostbaar en bovenal invasief en belastend als men bloedwaarden wil meten. Als gevolg van de beperkte gebruikersvriendelijkheid en praktische hanteerbaarheid van deze methoden wordt er minder frequent gemeten dan eigenlijk voor goede monitoring en adequate preventie van overtraining nodig zou zijn. Reden voldoende om de bestaande meetinstrumenten en methoden aan onderzoek te onderwerpen en fundamentele kennis van innovatieve High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in te zetten om nieuwe en eenvoudige praktisch hanteerbare meetinstrumenten te ontwerpen. Dit project richt zich op het samen met kennisinstellingen en innovatieve MKB-ers ontwikkelen en toepassen van nieuwe HTSM voor het voorkomen van blessures en het verbeteren van prestaties van sporters. Het project start bij de topsport met als nadrukkelijke ambitie de resultaten door te trekken naar de breedtesport. Doel van dit project is het bundelen van de Twentse krachten rond technologie en (top)sport en het daarmee realiseren van minimaal een high-tech veldlaboratorium dat als experimenteeromgeving kan worden gebruikt voor het inzetten van technologie voor prestatieverbeteringen in sport en gezondheid. BASISGEGEVENS PROJECT INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VOOR PRESTATIEVERBETERING IN DE TOPSPORT Looptijd 1 maart 2014 tot 31 augustus 2015 Financiering vanuit TechForFuture Samenwerkingspartners - Saxion (Penvoerder) - FC Twente - Haracles - Go Ahead Eagles - Eurosped TVT - AC Tion - Marathon Pim Mulier - TenCate - TMSi - RRD - MESA+ - Medimate - Heartmath Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Hilco Prins 0,1 (per ) Betrokken studenten Per periode of semester Soort project Status project TFF Lopend 19

Overzicht Producten Project Hightech@home

Overzicht Producten Project Hightech@home Overzicht Producten Project Hightech@home E.G.E. Gyaltsen-Lohuis J.M. Nauta 18/02/2015 1 Overzicht producten van het Hightech@home-project: Open Hightech Domoticaportaal Het portaal is de interface naar

Nadere informatie

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g agenda 1. terugblik op het projectvoorstel 2. fase 1 in detail: activiteiten en afspraken 3. samenstelling stuurgroep en project mgt team 1. terugblik op het projectvoorstel het voorstel in vogelvlucht

Nadere informatie

Beeldbellen in de GGZ

Beeldbellen in de GGZ Beeldbellen in de GGZ Wat kan beeldbellen voor je patiënt en voor jou betekenen? Wat verandert er als jullie gaan beeldbellen, en wat betekent dat voor de zorg die je biedt? Samen met ervaren beeldbellers

Nadere informatie

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2014 C OLOFON Titel : Jaarverslag 2013 Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg Datum : Maart 2014 Auteur : Dr. ir.

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie

Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie Leontine Groen van de Ven en Carolien Smits Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Moderne Dementiezorg,

Nadere informatie

ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins

ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins Margreet van der Cingel Agenda 10:30-12:30 Welkom en kennismaking Toelichting

Nadere informatie

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 5 november 2012 Conferentie Durf te leren! Zorg, welzijn en onderwijs digitaal verbonden Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235

Nadere informatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie 10 oktober 2012, KIVI-NIRIA Jaarcongres Zorg en Techniek Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235 Henk Schwietert, henk.schwietert@evalan.com,

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie Leontine Groen van de Ven, Lectoraat Innoveren met Ouderen Workshop voor de bijeenkomst van de vakgroep casemanagers dementie, Utrecht, 14 maart 2017 nd

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners.

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. Nr. 1 / Maart 2012 Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. In deze nieuwsbrief: Interview met Panton Netwerkbijeenkomsten 2012 Ideeën op te zetten

Nadere informatie

Innovatieroutes in de Zorg. Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet

Innovatieroutes in de Zorg. Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet Innovatieroutes in de Zorg Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet beroeps geleverde ziet toe kot in De belangrijkste partijen een rijtje

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen

Jaarverslag 2012. Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen Jaarverslag 2012 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen Synopsis Dit document doet verslag van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten in 2012

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs Doel van deze bijeenkomst Belang van ICT in het onderwijs en van het integreren van ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs duidelijk

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe?

ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? Masterclass tijdens Tweedaagse bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport, 23 november 2016 Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg, m.hettinga@windesheim.nl

Nadere informatie

Samenwerken aan standaarden voor thuiszorgtechnologie

Samenwerken aan standaarden voor thuiszorgtechnologie Samenwerken aan standaarden voor thuiszorgtechnologie 0 Pim Ketelaar Meet Up Duurzaam informatiestelsel 26 juni 2017 Wie zijn wij? Vital Innovators is een sociale onderneming volledig gericht op innovatie

Nadere informatie

Internet of Things in de revalidatiezorg

Internet of Things in de revalidatiezorg Internet of Things in de revalidatiezorg Anja van der Heide 23 juni 2016 Inhoud Intro UMCG Centrum voor Revalidatie ehealth en IoT in de revalidatiezorg Voorbeelden van innovaties Impact IoT op mens en

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg Sonja Barends Projectleider Kenniscentrum

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Van koffietafel naar Tablet

Van koffietafel naar Tablet Van koffietafel naar Tablet Zelfregie en netwerkversterking 2.0 Maurice Magnée & Sara Mansour Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme Kenniscentrum HAN SOCIAAL Inhoud workshop Wat is ehealth? Huidige

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter 1 Het Erasmus MC 2012 1.200.000.000 omzet 9500 fte, 11.000 medewerkers 162 opnames/dag

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving.

Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving. Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving. Een Good Practice beschrijving van een krachtige leeromgeving voor hbo-studenten Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Dankwoord Acknowledgements Curriculum Vitae Publications

Dankwoord Acknowledgements Curriculum Vitae Publications Acknowledgements Curriculum Vitae Publications DANKWOORD Aan alles komt dan toch een einde, ook aan een promotietraject. Promoveren was geen expliciete wens of ambitie van mij. Wel de ambitie om mezelf

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg Netwerken voor groei HU: Lectoraat Vraaggestuurde Zorg TU/e:leerstoel Building Health Environments for Future Users. www.hezo.hu.nl Genomen stappen / geleerde

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Lydia ten Den, docent en onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie 22 juni 2016 Project Professioneel samenwerken in de wijk Praktijk: Sanitas Thuiszorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk,

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt Forum Standaardisatie, 8 juni 2009 Harry Nienhuis, adviseur strategie & innovatie

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Senior-idays Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Een initiatief van drs. Wendela Sanders (bedrijfseconome: marktonderzoeker in de zorg) en drs. Margriet Hijweege (ondernemer

Nadere informatie

Technologieanalyse Maart 2015. Technologieanalyse. Samenvattend rapport bijeenkomsten en interviewronde met experts.

Technologieanalyse Maart 2015. Technologieanalyse. Samenvattend rapport bijeenkomsten en interviewronde met experts. Technologieanalyse Samenvattend rapport bijeenkomsten en interviewronde met experts Datum Maart 2015 Colofon Auteurs. Drs. Marielle Jambroes en Dr. Katja van Vliet Verslag bijeenkomsten expertteam Drs.

Nadere informatie

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking Kansen voor samenwerking Prof. dr. Douwe Biesma Voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein Allereerst welkom in ons nieuwe ziekenhuis St. Antonius altijd dichtbij Ziekenhuis

Nadere informatie

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle'

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik symposium kenniscentrum Technologie 'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik presentatie dr. Marijn Molema, lectoraat Area Development, Windesheim: Clusterpolitiek in

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Health Innovations & Technology. dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom

Health Innovations & Technology. dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom We must be realistic. Alzheimer s is a disease of the mind, not of the home. The environment is not a treatment, and it offers no cure. But

Nadere informatie

WORKSHOP 3W18. Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires

WORKSHOP 3W18. Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires WORKSHOP 3W18 Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires Dan Greve hogeschooldocent bij IICT-FNT en onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Esther van

Nadere informatie

Beeldcommunicatie in de GGZ

Beeldcommunicatie in de GGZ W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Beeldcommunicatie in de GGZ Professionele afwegingen in een veranderende zorgpraktijk LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG 12 mei 2014 C O L O F O

Nadere informatie

Lectoraat & afstuderen. Goede resultaten voor bedrijven, afstudeerders en ICA-onderzoek

Lectoraat & afstuderen. Goede resultaten voor bedrijven, afstudeerders en ICA-onderzoek Lectoraat & afstuderen Goede resultaten voor bedrijven, afstudeerders en ICA-onderzoek Afstuderen bij de ICA Ongeveer 300 studenten per jaar Bedrijven en instellingen Resultaat Verslag Digitaal archief

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Projectbegeleiding Ontwerpen nieuwe dienstverlening Toekomst scenario s testen Veranderingen begeleiden in de praktijk

Projectbegeleiding Ontwerpen nieuwe dienstverlening Toekomst scenario s testen Veranderingen begeleiden in de praktijk VOORSTELLEN - Monique Kemner 06-52444332 of monique@kodiezijn.nl - Zelfstandig ondernemer bij KODIEZIJN met drie partners - Verpleegkundig opgeleid - Tien jaar ervaring in projectbegeleiding zorg en technologie

Nadere informatie

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder www.globalknowledge.nl/ccna info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl Een Cisco Certified Network Associate (CCNA) certificering: De

Nadere informatie

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Thijs van Houwelingen Promovendus Lectoraat Vraaggestuurde Zorg Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Docent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

Stichting Ieder mbo een practoraat. Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede

Stichting Ieder mbo een practoraat. Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede Stichting Ieder mbo een practoraat Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede Wat is het Practoraat Sociale Media? Drie deelprojecten (Amsterdamse Mbo-agenda):

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

ehealth in de wijk: Resultaten onderzoek

ehealth in de wijk: Resultaten onderzoek ehealth in de wijk: Resultaten onderzoek 6 november 2017 Zwolle Lectoraat ICT-innovaties in de zorg Voorstellen Margreet van der Cingel Senior Onderzoeker/Associate Lector Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Adoptie van ehealth door online leren

Adoptie van ehealth door online leren Adoptie van ehealth door online leren Opleiden als succesfactor bij implementatie Saskia Timmer, Directeur Changing Healthcare Agenda Wie is Changing Healthcare? (Online) opleiden voor ehealth & Social

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Zorg en Technologie in onderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe?

Zorg en Technologie in onderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? Zorg en Technologie in onderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? Symposium Zorg en Technologie in het mbo en hbo, 3 februari 2016 Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg, m.hettinga@windesheim.nl

Nadere informatie

Welkom bij Gezondheidswetenschappen

Welkom bij Gezondheidswetenschappen Welkom bij Gezondheidswetenschappen IN DEZE PRESENTATIE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. INTRODUCTIE AFGESTUDEERDE STUDENT STUDENT OUDERGESPREKKEN/ INFORMATIEMARKT OPLEIDINGSMANAGER MASTER BACHELOR CASE 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Het geïntegreerd en gepersonaliseerd diagnosticeren en behandelen van patiënten met hoog complexe chronische ziekten, in het bijzonder

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Hoe weet je of een app betrouwbaar is?

Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Improving Mental Health by Sharing Knowledge Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Check het onlinehulpstempel.nl Keurmerk voor m-health en e- mental health Odile Smeets, Projectmanager e-health I.COM

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders Ervaringen met een Pilot 1 Even voorstellen Henk Plessius Hogeschool Utrecht o Onderzoeker o Docent o Projectleider Aandachtsgebieden:

Nadere informatie

LiCalab Innovatie in wonen & zorg

LiCalab Innovatie in wonen & zorg LiCalab Innovatie in wonen & zorg Inhoud Even voorstellen LiCalab: innovatie in wonen & zorg Concrete projecten THOMAS MORE Fusiehogeschool >17.000 studenten >1.800 medewerkers Regionale verankering Antwerpen,

Nadere informatie