b u l l e t i n voorjaar 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b u l l e t i n voorjaar 2012"

Transcriptie

1 b u l l e t i n voorjaar 2012 Zelfredzaamheid stimuleren Welzijn Nieuwe Stijl Samen werken aan eigen regie pagina 2 pagina 3 pagina 4 Eigen regie bij cliënt Gastvrijheid: de bewoners voelen zich thuis ActiVite en haar voorgangers zijn er al lange tijd op gericht om cliënten te stimuleren zelf de regie over hun leven, gezondheid en welzijn te voeren, en om de profes - sional de ruimte te geven haar vak deskundig uit te oefenen. In deze editie van het ActiVite Bulletin geven we u een gevarieerd beeld van de initiatieven van ActiVite op dit gebied. Sinds een paar jaar zien we dat ook de focus van het politieke beleid die kant op gaat en dat juichen wij van harte toe. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Immers, het hele proces van indicatiestelling tot en met verantwoording en financiering dient ook zó ingericht te zijn dat ze de cliënt, mantelzorger en professional in de gelegenheid stellen om gezamenlijk het best passende antwoord te geven op de zorgvraag. Binnen de kleinschalige zorg in de woonservicecentra van ActiVite volgen bewoners met dementie zoveel mogelijk hun eigen ritme. Ze kunnen hun eigen meubels en spulletjes kwijt, mantelzorgers en familie zijn altijd welkom. De bedoeling is dat de cliënten zich welkom en thuis voelen. Er wordt vraag gericht gewerkt met tijd en aandacht voor de bewoners. De moeder van Carla Martens woont op de afdeling Kleinschalige zorg. Ik merk aan mijn moeder dat ze helemaal opleeft wanneer er een praatje met haar wordt gemaakt over de tijd dat zij en mijn vader een eigen winkel hadden. Schitterende verhalen kan ze over die tijd vertellen. Ook ik voel me erg welkom, je wordt vriendelijk begroet en ze staan altijd voor je klaar als je vragen hebt. Er is een hele open en gezellige sfeer, vertelt Martens. Gastvrijheidsconcept ActiVite hanteert binnen de woonservicecentra het gastvrijheids - concept. Zorg op basis van vraaggerichtheid en aandacht voor het individu. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: De cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De cliënt mag rekenen op woonruimte waarin hij/zij zich thuis kan voelen en veilig is. De cliënt mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij invulling kan geven aan persoonlijke interesses, hobby s en een sociaal leven en contact kan houden met de samenleving. De cliënt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling. vervolg op pagina 6 In dit nummer o.a.: Dieetadvies van grote waarde ActiVite continueert de Diëtetiek, ondanks het besluit van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars om veel activiteiten van de diëtist niet meer te vergoeden vanuit de basisverzekering en nog maar een klein deel vanuit de aanvullende verzekering. pagina 3 Een levendige woonomgeving voor jong en oud In hartje Leiderdorp is een nieuw woon- en zorgcomplex geopend: De Ommedijk. ActiVite biedt hier een uitgebreid pakket aan zorg en hulp. Niet alleen aan bewoners, maar ook aan mensen uit de wijk. pagina 5 Lita Berkhout-Pos Andries Paats Redactie-adres Postbus AC Leiderdorp T (071) E I Mantelzorgers en familie zijn altijd welkom. 'Bij ons een blijvertje!' Wie door ouderdom, een handicap of ziekte (tijdelijk) niet meer zelf in staat is het huishouden te doen, kan wel wat hulp gebruiken. Van schoonmaken tot strijken en van koken tot het verzorgen van de planten. ActiVite Actief Plus biedt al jaren Hulp bij het Huishouden. De kwaliteit van de hulp is altijd hoog gebleven, toch is er door de jaren heen veel veranderd. pagina 7

2 2 ActiVite bulletin Zelfredzaamheid stimuleren Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dat willen we allemaal. ActiVite wil de cliënt hierbij faciliteren, waarbij de cliënt altijd zelf de regie houdt. Dit uitgangspunt is ook de centrale gedachte bij verschillende innovatieve projecten die op dit moment bij ActiVite lopen. De praktijk gens de cliënt met het aanleren en oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid verbeteren. Door samen met de cliënt en zijn omgeving te werken aan de eigen zelfredzaamheid streven we ernaar dat de zorgvraag zich niet zal uitbreiden maar zelfs zal verminderen. In februari 2012 is het project De Gezonde wijk gestart. Doel van dit project is dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door het bevorderen van de zelfredzaamheid, aandacht voor preventie en het versterken van het sociale netwerk rondom de cliënt. Teammanager Annette van der Kroft vertelt: Bij 200 cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging in Alphen aan den Rijn, adviseren verpleegkundigen samen met verzorgenden de cliënt op het gebied van zelfredzaamheid en preventie. Behalve van het zorgdossier wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsradar. Met dit instrument wordt op 15 punten de zelf redzaamheid gemeten. De cliënt krijgt er inzicht mee in waar hij mogelijk zijn zelfredzaamheid kan versterken. Verzorgenden en verpleegkundigen begeleiden vervolwijze van de wijkverpleging. Eén van de bij het project betrokken verpleegkundigen is Gerda Steenbeek. Zij vertelt: We hebben meerdere cliënten dankzij De Proeftuin uitgebreid kunnen helpen. Zo was er Mijnheer Huisman uit Alphen aan den Rijn werkte mee aan De Proeftuin. Hij verloor zijn vrouw op Koninginnedag vorig jaar en zat toen behoorlijk in de put. Hij had veel last van zijn Parkinson omdat hij zijn medicijnen niet gestructureerd innam en hij zat aan huis gekluisterd. Fietsen ging niet meer, een scootmobiel was besteld, maar daar durfde hij niet op te rijden. Verpleegkundige Carla Koster: Ik heb de fysiotherapeut gebeld en rijles voor de scootmobiel geregeld. Nu kan hij weer zelfstandig naar buiten om boodschappen te doen of naar de dagbesteding te gaan. Ook heb ik, om de mantelzorgers te ontlasten, alarmering geregeld. Nu kan hij zelf een signaal geven als hij bijvoorbeeld gevallen is. Huisman is er blij mee: De dingen die ik zelf kan, wil ik graag zelf blijven doen. Ik geef me niet makkelijk over. Huisman, over Koster: Ze is streng op de punten waarop ze streng moet zijn. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik strikt de regels navolg om goed met mijn ziekte om te gaan. Ik heb nu een medicijndoosje waarin de pillen per dag en innametijd zijn geordend. Sindsdien heb ik ook minder last van mijn ziekte. Verpleegkundige van ActiVite geeft uitleg over het gebruik van de Medido. een cliënt bij wie wij hielpen met insuline spuiten. Ze had net haar man verloren en te maken met een flink overgewicht waardoor ze weinig mobiel was en moeite had met haar huishouden. Ik heb haar ondersteund en gestimuleerd om weer een aantal zaken zelf ter hand te nemen. Zo ging ze zich langzamerhand weer meer interesseren voor haar dagelijkse verzorging en ging ze haar eigen gezonde maaltijden bereiden. Met behulp van een diëtiste is ze ondertussen flink afgevallen en nu doet ze zelf elke dag weer haar boodschappen. Ze heeft haar leven weer enigszins op de rit en heeft nu uiteindelijk minder professionele zorg nodig. Medicatiebegeleiding op afstand Begin 2012 startte ook het project Medicatiebegeleiding op afstand. ActiVite werkt in dit project samen met de samenwerkende apotheken in Alphen aan den Rijn, Focus Cura en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Het betreft een pilot van 3 maanden waarbij ongeveer 10 cliënten thuis een medicijndispenser, de Medido, Proeftuin De Gezonde wijk is het vervolg op een eerder project genaamd De Proeftuin, waarbij ook zorg door verpleegkundigen buiten de indicatie om werd gedaan. ActiVite was met De Proeftuin één van de elf pilots in Nederland. De resultaten van deze pilots hebben begin dit jaar geresulteerd in een advies van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) aan het ministerie van VWS over de toekomst en werkgeplaatst hebben gekregen. De Medido geeft een geluidssignaal af als de cliënt medicijnen in dient te nemen. Wanneer de cliënt het medicijnenzakje niet afscheurt wordt er een alarm bij ActiVite afgegeven. Vervolgens neemt een verpleegkundige contact op met de cliënt. Medicatiebegeleiding op afstand. Jose Verschuur, teammanager Zorg: De verwachting is dat de Medido de therapietrouw van de cliënt verbetert en dat de zelfredzaamheid wordt vergroot. Wij krijgen een andere rol: we begeleiden de client in het gebruik van de Medido en blijven de overige zorg wel gewoon leveren. De zorg rondom het medicijnengebruik zal uiteindelijk afnemen en zich beperken tot de noodzakelijke controlebezoeken. Bron: Trouw, 20 januari 2012, Daan Marselis foto Jörgen Caris Door samen met de cliënt en zijn omgeving te werken aan de eigen zelfredzaamheid streven we ernaar dat de zorgvraag zich niet zal uitbreiden maar zelfs zal verminderen.

3 ActiVite bulletin 3 Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel de Wet maatschappelijke ondersteuning in volle breedte uit te voeren en de ingezette lijn van vernieuwing vast te houden en verder te versterken. Om de burger in staat te stellen zo lang mogelijk de regie te houden over zijn of haar eigen leven, wordt gekeken naar wat hij of zij nog zelf kan, eventueel met hulp uit de directe omgeving. Er zijn acht bakens geformuleerd die richting moeten geven aan het uitvoeren van dit programma, zowel voor de zorg- en welzijnsorganisaties als voor de gemeenten. Ludwien Wassink (links), coördinator Bureau Informele Zorg en Marja Kraakman, directeur Welzijn en Preventie. Ook ActiVite gaat met deze veranderingen mee, onder andere door deel te nemen aan diverse inspraakrondes bij gemeenten om handen en voeten te geven aan het programma Welzijn Nieuwe Stijl en om mee te denken over de uiteindelijke vertaling naar de professionals. Iedere gemeente ontwikkelt eigen beleid, en voor ons betekent dat ook dat het aanbod dat wij de inwoners doen per gemeente kan variëren, vertelt Marja Kraakman, directeur Welzijn en Preventie. In Leiden zijn we er bijvoorbeeld sterk op gericht de mantelzorgers al in een vroeg stadium op te sporen en bewust te maken van hun risico s op overbelasting. Als zij op tijd on- Eet- en beweeggedrag veranderen Dieetadvies van grote waarde Acht bakens van Welzijn Nieuw Stijl 1. Gericht op de vraag achter de vraag De essentie van vraaggericht werken is samen met de cliënt op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de cliënt Nadat de vraag helder is gemaakt, wordt er gekeken wat de cliënt zelf, of met hulp uit de directe sociale omgeving kan doen. Hier wordt ook gekeken naar de mogelijke inzet van vrijwilligers. 3. Direct er op af Vooral in crisissituaties zoals dreigende huisuitzetting, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, verslaving aan drank en drugs, etc. gaat de professional actief naar mensen toe die om de één of andere reden de weg naar de hulpverlening niet kunnen vinden. 4. Formeel en informeel in optimale verhouding Professionele inzet moet licht zijn waar mogelijk, zwaar waar nodig, met als blijvend doel: zoveel mogelijk de zelfstandigheid en eigen oplossingen van de cliënt bevorderen. 5. Doordachte balans van collectief en individueel Soms is een collectieve aanpak van een vraag effectiever dan een individuele aanpak. Een buurtmaaltijd geeft naast een warme maaltijd ook de mogelijkheid tot contact. dersteuning zoeken, houden ze de mantelzorg langer vol. De gemeenten Leiderdorp en Teylingen geven ons subsidie om via beeldschermcontact ouderen meer te activeren. En een heel ander project voor Leiderdorp is het bouwen van een website waar mantelzorgers zelf alle informatie kunnen vinden over de belangrijkste instanties, telefoonnummers en websites. In Oegstgeest ligt juist meer nadruk op de mondelinge informatievoorziening en nemen we deel aan het Lokaal Loket. 6. Integraal werken Goede samenwerking tussen dienst- en hulpverleners is belangrijk bij de uitvoering van de zorgen dienstverlening. 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht De concrete afspraken over de ondersteuning van professionals en vrijwilligers, wat daarbij de eigen inzet is en naar welke resultaten wordt toegewerkt, worden vastgelegd in het zorgleefplan. 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional De professional heeft de ruimte nodig om zelfstandig te handelen op basis van een ruime vrije beslissingsruimte. Inwoners van Oegstgeest kunnen daar terecht met allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Wij bren - gen daar sinds kort onze deskundigheid op het gebied van mantelzorgondersteuning in. Sinds 1 januari 2012 worden veel activiteiten van de diëtist niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en nog maar voor een klein deel vanuit de aanvullende verzekeringen, verschillend per zorgverzekeraar. Dit besluit van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars heeft een aantal negatieve gevolgen voor organisaties als ActiVite en voor het vak van diëtist. Concreet betekent dit besluit dat ActiVite nu teveel diëtisten in dienst heeft. Maar wij hebben gelukkig niet, zoals vele organisaties, de hele afdeling Diëtetiek afgeschaft. Toen in november 2011 definitief bekend werd dat diëtetiek uit de basisverzekering zou gaan, leek het scenario nog erg zwart. Dit heeft ActiVite nog kunnen ombuigen naar een grijs scenario, maar helaas moeten we wel afscheid nemen van 2 diëtisten. Toch vergoeding ActiVite heeft inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend met een groot aantal huisartsen in de regio. De zorgverzekeraars hebben dit als voorwaarde gesteld voor het waarborgen van vergoeding voor cliënten in de 1e lijn, zoals mensen met diabetes, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit betekent dat deze cliëntengroep toch nog wel een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Loekie Paardekooper uit Leiden deed mee aan de cursus Op weg naar een gezonde leefstijl. In totaal ben ik 20 kilo kwijtgeraakt, vertelt ze enthousiast. De cursus is een leuke èn doeltreffende manier om af te vallen en gezonder te gaan leven Mijn cursusgroep bestond uit 10 vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar en ondanks de variatie klikte dat enorm. Het motiveert dat je allemaal hetzelfde doel hebt. Onder begeleiding van een fysiotherapeut, maatschappelijk werker en diëtiste leert de cursus in 3 maanden tijd wat een gezonde leefstijl is. De begeleiding van de diëtiste is individueel en duurt een jaar om eventueel terugvallen in het oude patroon te voorkomen. Ook dat is erg prettig. Grote waarde Door de toenemende zorgvraag wordt steeds meer belang gehecht aan preventie, maar de financiering ervan is moeilijk. ActiVite vindt dit een zorgelijke trend. Veel oplossingen van VWS worden gezocht in grotere verantwoordelijkheid bij de cliënt en zelfzorg. Maar voor ActiVite zorgt deze situatie ook weer voor een uitdaging om met nieuwe producten en plannen aan de slag te gaan. Het doel van ActiVite is altijd om iemands eet- en beweeggedrag zodanig te veranderen dat het vol te houden is. Het liefst een leven lang. Een tijdelijk dieet is niet de oplossing, zo leert de ervaring. Advies of begeleiding van een diëtiste kan daarom van grote waarde zijn. Niet alleen voor mensen met een ziekte, maar vooral ook voor mensen met over- of ondergewicht, darmproblemen of voedselallergieën. Advies of begeleiding van een diëtist is van grote waarde Doelen bereiken ActiVite biedt verschillende particuliere producten aan: de diëtist aan huis, workshops en cursussen, zoals de nieuwe workshop Zwangerschap & Voeding. Daarnaast gaan we ook online meer advies bieden via de speciale PAL4 Community voor leden. Natuurlijk behouden we onze bestaande producten zoals gastlessen op basisscholen, de cursus Spetterend afvallen en het intensieve programma Op weg naar een gezonde leefstijl, speciaal voor volwassenen met overgewicht. Eigenlijk is bijna alles mogelijk, wij helpen mensen graag hun doelen te bereiken.

4 4 ActiVite bulletin Het zorgleefplan Verantwoorde zorg waarmee de cliënt zijn kwaliteit van leven behoudt ActiVite heeft haar zorgdossier vernieuwd. Het zorgdossier is het communicatiemiddel tussen de cliënt en ActiVite, medewerkers onderling en andere betrokken partijen. Centraal onderdeel van het vernieuwde zorgdossier is het zorgleefplan. Het zorgleefplan en de ondersteunende formulieren in het zorgdossier zijn een hulpmiddel voor onze medewerkers om methodisch en volgens de normen verantwoorde zorg te werken. Keuzevrijheid, eigen regie, zelfredzaamheid, communicatie en vakbekwaamheid staan centraal in de normen verantwoorde zorg. Methodisch werken betekent werken volgens een geordend systeem, waarbij men doelgericht en bewust handelt. Voordeel hiervan is dat de zorg overdraagbaar wordt en de continuïteit van zorg verbeterd wordt. Aan het woord is Judith Tjepkema, controller Zorgbeleid. Implementatie In ruim 100 groepen zijn alle verzorgenden en verpleegkundigen, intramuraal en extramuraal in de afgelopen zeven maanden getraind om te werken met het nieuwe zorgdossier. Niek Gootjes, manager Zorg, is nauw betrokken bij de implementatie. Het is een grote operatie waarbij we alle medewerkers scholen en daarnaast ook alle bestaande zorgdossiers bij de cliënten omzetten. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. We hebben over de implementatie goed nagedacht en advies ingewonnen bij onze VAR (Verpleegkundige Advies Raad) en VerZA (Verzorgende Advies Raad). De implementatie gebeurt per regio, waarbij we een tweetal regio s als pilot gebruikt hebben. Daarnaast hebben we eerst verschillende groepen voortrekkers getraind en daarna de teams zelf. De voortrekkers fungeren voor de teams als vraagbaak en dit blijkt in de praktijk goed te werken. Ook krijgen onze medewerkers wekelijks een nieuwsbrief waarin de veelgestelde vragen uit de trainingen behandeld worden. Op deze manier proberen we met elkaar zo snel mogelijk vaardig te worden in het gebruik van het nieuwe zorgdossier en eventuele vragen waar we tegenaan lopen snel op te lossen, aldus Gootjes. De accountverantwoordelijke en cliënt vullen samen het zorgdossier in. Nu al zie je dat medewerkers na een aantal dossiers ingevuld te hebben er goed mee uit de voeten kunnen. We kunnen met het nieuwe zorgdossier nog meer uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt en sturen op zelf - redzaamheid en eigen regie van de cliënt. Iedereen leidt zijn eigen leven, dat nemen we niet over. Wel kunnen we ervoor zorgen dat cliënten of hun vertegenwoordigers hun eigen verantwoordelijkheid, of ook wel hun eigen regie, kunnen vasthouden. De cliënt geeft aan wat voor hem of haar belangrijk is om de kwaliteit van leven te behouden, aldus Tjepkema. Het zorgleefplan is de basis voor onze zorgverlening. Elke cliënt heeft een vast aanspreekpunt, de accountverantwoordelijke, die samen met de cliënt het zorgdossier invult en het zorgleefplan opstelt. De accountverantwoordelijke evalueert het zorg - leefplan ook periodiek en stelt het dan zo nodig bij. We richten ons in het zorgleefplan op vier domeinen: Woon- en leefomgeving, Sociaal welbevinden/participatie, geestelijk welbevinden/cognitie en lichamelijk welbevinden/gezondheid. Het zorgleefplan moet ervoor zorgen dat: er zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over wat kwaliteit van leven voor de cliënt betekent (inclusief zijn persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, behoeften, voorkeuren en gebruiken); er een beeld is van de gezondheidssituatie van de cliënt, zijn aandoeningen en de prognose; de daarmee samenhangende gezondheidsrisico s gesignaleerd worden; gesprekken en het overleg met de cliënt zorgvuldig worden gevoerd; op basis daarvan goede afspraken met de cliënt worden gemaakt; over passende professionele maatregelen afspraken worden gemaakt; de gemaakte afspraken worden vastgelegd; de zorg wordt verleend zoals is afgesproken; afspraken regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Cliënttevredenheid Op deze manier leveren we zorg die aan de landelijke normen voldoet. En we streven er natuurlijk ook naar dat onze cliënten tevreden zijn. Het zorg leefplan helpt ons daarbij. Jaarlijks wordt ActiVite getoetst in het kader van het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en meten we de cliënttevredenheid. ActiVite scoorde in juli 2011 als zorginstelling voor cliënttevredenheid een 8,2 en voor de zorgverleners een 8,6. Daarnaast werd in januari 2012 de organisatie weer HKZ goedgekeurd en werd ons certificaat opnieuw verlengd. Een resultaat om trots op te zijn en te behouden! De praktijk Anne van Velzen is verpleegkundige in de Duin- en Bollenstreek. Hoe ervaart zij het werken met het nieuwe zorgdossier? Ik merk dat het de cliënten prikkelt om toch zoveel als ze kunnen, in eigen hand te houden. Je gaat daarover echt met ze in gesprek en dat is heel positief. Dit resulteert erin dat wij zorg leveren die tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van de cliënt waarbij de cliënt altijd zelf de regie houdt. Dit geldt ook voor de familie en mantelzorgers. Zij worden zoveel mogelijk betrokken en wij leveren de zorg die echt nodig is. Voor mij als accountverantwoordelijke geldt dat ik door het te gebruiken weet dat ik de situatie van de cliënt goed in kaart breng, waardoor hij de meest passende zorg zal krijgen. Het is namelijk uitgebreid en overzichtelijk en daarnaast is het ook praktisch. Ook huisartsen vinden het duidelijk. De actielijst en het formulier Algemene gezondheid & aandachtspunten zijn integrale onderdelen van het zorgleefplan en geven ook de huisarts een duidelijk overzicht van de dagelijkse zorgverlening door ActiVite. En net als altijd is er voor de huisarts gelegenheid om gemaakte afspraken met de cliënt in het zorgdossier vast te leggen door middel van een communicatie - formulier.

5 ActiVite bulletin 5 De Ommedijk: Een levendige woonomgeving voor jong en oud In hartje Leiderdorp is een nieuw woon- en zorgcomplex geopend: De Ommedijk. ActiVite biedt hier een uitgebreid pakket aan zorg en hulp. Niet alleen aan bewoners, maar ook aan mensen uit de wijk. De Ommedijk wordt een levendige woonomgeving waar jong en oud elkaar gaat ontmoeten, vertelt Pieter de Jong enthousiast. Als directeur Intramurale Dienstverlening is hij verantwoordelijk voor het woonservicecentrum dat in De Ommedijk is gevestigd. De Ommedijk is een bijzonder wooncomplex: een groot aantal functies zijn harmonieus samengebracht in een fraai vormgegeven gebouw. De veelzijdigheid van wonen, zorg en servicefuncties biedt alle bewoners een woonplek met een extra dimensie. Senioren in De Ommedijk die nu nog geen zorgvraag hebben, wonen hier in een veilige omgeving. Als er een zorgvraag ontstaat, is zorg wel snel voorhanden. En voor wie niet meer zelfstandig kan wonen is er in hetzelfde complex een woonservicecentrum. In het hele complex, ook in de huur- en koopwoningen zijn domotica, bijvoorbeeld voor Professionele Alarmopvolging, al geïnstalleerd of eenvoudig aan te brengen. Zelfstandig wonen Met het pakket van zorg en hulp dat ActiVite in De Ommedijk biedt, anticipeert zij op de toekomstige scheiding van wonen en zorg. Meerdere woonvarianten, met de daarbij gewenste hulp, zijn mogelijk in De Ommedijk. Mensen die nu nog goed zelfstandig kunnen wonen, hoeven niet te verhuizen op het moment dat zij een zorgvraag krijgen. Alle voorzieningen om zorg en hulp te leveren zijn reeds aanwezig. Met De Ommedijk is het eerste woonservice- gebied van Leiderdorp gerealiseerd waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Foto s van oud-leiderdorp Naast onder andere een kapper en bloemist is er in De Ommedijk ook een sfeervol restaurant De Dijk: frisgroen gekleurd en met grote foto s van oud-leiderdorp op de muren. De aankleding is erg herkenbaar en roept verhalen op. Ik hoorde laatst al iemand zeggen: Daar zat vroeger de huisarts. In het restaurant kunnen bewoners elkaar ontmoeten en eten of een kopje koffie drinken. Maar het restaurant is ook open voor familie of wijkbewoners. Iedereen is hier welkom. De ruimte kan gemakkelijk opgedeeld worden zodat er plek is voor vergaderingen, gefaciliteerd door het restaurant, of activiteitenmiddagen gehouden kunnen worden. Van valpreventie tot danscursussen Dat De Ommedijk een echte ontmoetingsplek wordt, mag duidelijk zijn. Alles bevindt zich handig binnen één complex. Wie een zorgvraag heeft, kan terecht in het ActiVite wijkservicecentrum. Thuiszorg, verpleging en klantadviseurs van ActiVite houden daar een spreekuur In restaurant De Dijk is het ontspannen genieten van een kopje koffie. voor (wijk)bewoners. Maar ook voor cursussen wordt De Ommedijk dé plek. ActiVite Ledenorganisatie verzorgt in samenwerking met de welzijnsmedewerker elke maand een gevarieerd programma. De Jong: Van valpreventie tot danscursussen. Maar ook wekelijkse ontspanningsen welzijnsactiviteiten, zoals wandelen of creatieve middagen, voor zowel onze bewoners en voor mensen uit de wijk. Er is genoeg te doen. Gezond leven en bewegen vinden wij erg belangrijk, vandaar dat ActiVite Ledenorganisatie zich op alle mogelijke manieren inzet om welzijn en ontspanning te bieden. Persoonlijke aandacht De vroegere bewoners van woonservicecentrum Dillenburg namen eind augustus al hun intrek in het gloednieuwe pand. De eerste drie verdiepingen zijn nu hun domein, met comfortabele tweekamerappartementen en een ruime badkamer waar gemakkelijk zorg verleend kan worden. Dillenburg wordt hier voortgezet, maar dan ruimer en luxer. Het voldoet weer helemaal aan de eisen van deze tijd. De appartementen meten ongeveer 50 m 2 en hebben een gescheiden woon- en slaapgedeelte, erg prettig natuurlijk, aldus De Jong. Eigen zelfstandigheid en persoonlijke aandacht vindt ActiVite belangrijk. Met iedere bewoner is daarom de gewenste manier van zorg in het zorgleefplan vastgelegd. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Gezond dagritme De bovenste etage van De Ommedijk is gereserveerd voor kleinschalige zorgappartementen. Hier wonen mensen met dementie, en dus een zwaardere verblijfsindicatie, in 4 groepen van 7 bewoners. Een kleine groep dus waar ze met elkaar een echt huishouden vormen. Iedereen helpt waar dat kan: van afwassen tot het ontbijt klaarzetten. Op die manier krijgen de bewoners voldoende afleiding en een gezond dagritme. Mensen met dementie grijpen terug op dingen uit het verleden. Bekende activiteiten zoals aardappelen schillen of stofzuigen geven herkenning en dus een prettiger leven, legt De Jong uit. Ontspanning voor de hele familie In november is ook het Ontmoetingscentrum Dementie in De Ommedijk geopend. Na goede ervaringen met onze andere ontmoetingscentra bieden we ook hier ondersteuning aan mensen met dementie die nog thuis wonen. Zij kunnen hier drie dagen per week terecht voor afleiding en activiteiten zoals schilderen, sport of muziek luisteren. De kracht van het ontmoetingscentrum is dat het daarnaast ook plek is voor de mantelzorgers. Ook zij kunnen hier terecht voor ondersteuning en het ontmoeten van lotgenoten. Zo bieden we de gehele familie ontspanning, aldus De Jong. Wilma Bakker, cursist Dansen is voor iedereen : Ik ging de cursus volgen om meer te bewegen, maar vond ook een hoop gezelligheid en nieuwe vrienden. Tijdens de cursus ontmoette ik mijn nieuwe partner en we De Ommedijk is een ontmoetingsplek voor iedereen. wonen nu samen. Door de cursus heb ik er een familie bij gekregen.

6 6 ActiVite bulletin Gastvrijheid: de bewoners voelen zich thuis Rekening houden met de tijdsbeleving en het leefritme van cliënten leidt tot betere zorg. Vervolg van voorpagina De medewerkers zijn te gast bij de bewoners van een woonservicecentrum en niet andersom. Dit betekent dat de wensen en behoeften van deze bewoners voorop staan. Maar gastvrijheid gaat verder, ook mantelzorgers en familieleden zijn eerder bereid te helpen wanneer zij gastvrij worden benaderd en ook voor medewerkers onderling kan het de sfeer verbeteren. Tijdsbeleving Een van de onderdelen van het gastvrijheidsconcept is tijdsbeleving. Uit onderzoek naar tijdbeleving en tijdsdruk in de zorg blijkt dat tijd een veelbesproken onderwerp is in de Nederlandse gezondheidszorg, vertelt Gabriëlle Verbeek 1. Zij is op dit onderzoek gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Aan de ene kant wordt tijd steeds meer vastgelegd en bewaakt, maar aan de andere kant bestaat de vraag wat de betekenis van tijd is voor cliënten die dagelijks zorg nodig hebben? Hoe kunnen medewerkers hun werkwijze aansluiten op de behoeftes van cliënten aan tijd? Op welke wijze is een zorgorganisatie in staat om af te stemmen op de tijdbeleving van cliënten? Door middel van onderzoek waarbij Verbeek zelf meewerkte in zorgteams, cliënten, medewerkers en managers interviewde en observaties deed naar het verschijnsel tijd in de zorg, heeft zij naar antwoorden gezocht op bovenstaande vragen. Rekening houden met de tijdsbeleving en het dagelijks leefritme van cliënten leidt tot betere zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Ook wordt de zorg efficiënter. Tijdsbeleving heeft te maken met de manier waarop mensen met hun dag omgaan. Niet iedereen beleeft tijd hetzelfde. Vanaf het intakegesprek zou al rekening gehouden moeten worden met de tijdsbeleving en tijdsbesteding van de cliënt en feitelijk ook van de ver- 1 Gabriëlle Verbeek studeerde geneeskunde Vrij Studierichting (sociale gezondheidszorg) en is afgestudeerd als Master of Business Administration (MBA). Daarnaast heeft zij een promotie-onderzoek uitgevoerd naar de 'timing' van zorg op de tijdsbeleving en tijdsbesteding van cliënten. Zij is als beroepsbeoefenaar en manager / bestuurder werkzaam geweest in de ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang en de GGZ. Heeft daarnaast gewerkt als programmacoördinator bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Op dit moment is zij werkzaam bij Artemea, een bureau voor ontwikkeling, advisering, begeleiding en verandermanagement op het gebied van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg zorgende. Cliënten ervaren meer aandacht, aldus Verbeek. Met een glimlach Wij stimuleren de gastvrijheid door het onderwerp steeds te bespreken in de teamoverleggen en er gezamenlijk afspraken over te maken. Op deze manier proberen we de medewerkers bewust te maken van wat gastvrijheid in de zorg inhoudt en De belangrijkste wijziging is dat niet de huisarts maar de specialist ouderengeneeskunde de medische verantwoordelijkheid draagt voor deze bewoners. Verder houdt een vast team zich bezig met de zorg voor bewoners die, als gevolg van dementie, niet meer in staat zijn zelf de regie te voeren. Dit team bestaat uit de specialist ouderen - geneeskunde, een fysiotherapeut, hoe je dat in praktijk kunt brengen." Aan het woord is Pieter de Jong, directeur Intramurale Dienstverlening. De Jong: De meeste medewerkers van ActiVite hebben deze manier van werken in zich. De zorg gaat verder dan alleen het uitvoeren van de taken, het is ook kijken naar het individu en alles wat er in het woonservicecentrum gebeurt daarop af- Behandeling nu ook in de woonservicecentra Waren het eerst alleen de verpleeghuizen die invulling konden geven aan de functie behandeling, sinds kort is het ook mogelijk in enkele woonservicecentra van ActiVite. Dit is het geval binnen de kleinschalige woonvormen van AgnesStaete, Hof van Alkemade en De Ommedijk. ergotherapeut, psycholoog en het maatschappelijk werk. Alle individuele bewoners worden besproken, in het multidisciplinair overleg (MDO). Hierin komt ook de groepsdynamiek aan de orde. Op deze manier kunnen er per bewoner specifieke afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op het welbevinden van de bewoner, zowel als individu als in de groep. Deze afspraken worden natuurlijk stemmen. Wanneer iemand niet om 8.00 uur aan tafel wil voor de boterham, dan moet die bewoner de ruimte hebben om later te ontbijten. Maar het begint eigenlijk al bij binnenkomst van het woonservicecentrum, een goedemorgen met een glimlach In de praktijk merk je dat medewerkers, cliënten, mantelzorgers en familie deze manier van vraaggericht werken als prettig ervaren. ook besproken met de familie, en vastgelegd in het zorgleefplan. Op deze wijze wordt de kwaliteit van leven van de bewoners zo hoog mogelijk gehouden. Met het oog op hun veiligheid heeft ActiVite daarnaast een BOPZ-erkenning gekregen. Het invullen van de functie behandeling betekent ook dat ActiVite voor deze bewoners verantwoordelijk is voor de levering en financiering van medicatie, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen. Deze verstrekkingen verliepen voorheen via de huisarts.

7 ActiVite bulletin 7 Hulp bij het Huishouden door de jaren heen Bij ons een blijvertje! Wie door ouderdom, een handicap of ziekte (tijdelijk) niet meer zelf in staat is het huishouden te doen, kan wel wat hulp gebruiken. Van schoonmaken tot strijken en van koken tot het verzorgen van de planten. ActiVite Actief Plus biedt al jaren Hulp bij het Huishouden. De kwaliteit van de hulp is altijd hoog gebleven, toch is er door de jaren heen veel veranderd. Hulp bij het Huishouden is het begin van een zorgtraject. Er is immers altijd iets aan de hand, anders kies je niet voor hulp gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vertelt Marieke Eradus, teammanager hulp bij het huishouden. Ouderen of zieken die aankloppen voor hulp hebben er dan ook verwachtingen bij. Onze hulp bij het huishouden heeft een sterke signaleringsfunctie. Liggen er vleeswaren in de koelkast die ver over de datum zijn? Het eten ervan kan iemand ernstig ziek maken. Heeft iemand misschien toch meer hulp en verzorging nodig? De hulp bij het huishouden houdt het in de gaten en maakt hier indien nodig melding van. Uiteraard in samenspraak met de cliënt. Grote omwenteling Tot 2007 werd Hulp bij het Huishouden, toen nog huishoudelijke verzorging genoemd, vergoed vanuit de AWBZ en was een CIZ-indicatiestelling nodig. Sinds begin 2007 valt Hulp bij het Huishouden onder de Wmo, legt Kaj Boot, manager Welzijn en Preventie, uit. We kregen ineens met totaal andere kanalen te maken en het betekende een grote omwenteling voor de organisatie. Toch bleef ActiVite Hulp bij het Huishouden een belangrijk onderdeel van het zorgtraject vinden. Bekend gezicht In 2009 voerde een groot aantal gemeenten opnieuw een grote wijziging door: ze gingen werken met het Dynamisch Selectie Model (veilingmodel). Eradus: Het product Hulp bij het Huishouden moet Europees aanbesteed worden. De gecontracteerde bedrijven kunnen nu per cliënt bieden en de keuze wordt gemaakt op basis van onder andere levertijd en prijs. Uiteraard met de bedoeling een concurrerende markt te creëren waarbij cliënten altijd de goedkoopste hulp hebben zonder wachtlijsten. Maar de uitwerking ervan is niet geheel zonder haken en ogen. Hulp bij het Huishouden heeft de al genoemde signaleringsfunctie voor met name de oudere en kwetsbare cliënt, maar heeft ook een sterk sociaal aspect. Is iemand gewend aan het ene gezicht, dan is het natuurlijk erg vervelend als een jaar later, doordat een andere organisatie de zorg is gaan leveren, zomaar een ander gezicht de functie overneemt. ActiVite wil een totaalpakket aan zorg blijven bieden. Inventief en flexibel zijn In de gemeente Leiden zijn nu 26 aanbieders voor Hulp bij het Huishouden gecontracteerd. Maar, zegt Boot, daar zitten naast zorginstellingen ook schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus tussen. Iedere bedrijfstak heeft zijn eigen CAO en afhankelijk daarvan een hogere of lagere kostprijs. Veel zorginstellingen vinden Hulp bij het Huishouden als product niet meer de moeite waard. ActiVite wil echter een totaalpakket aan zorg blijven bieden. Boot: "Voor ons is Hulp bij het Huishouden dan ook een blijvertje. Het betekent wel dat we als organisatie ontzettend inventief en flexibel moeten zijn. En dat kunnen we. Voor onze medewerkers hebben we bijvoorbeeld een uitgebreide speciale site ontwikkeld en we werken zoveel mogelijk digitaal. Dat hoeft tegenwoordig helemaal niet meer te betekenen dat we minder contact hebben met elkaar. Digitaal communiceren is immers van nu en in dit geval is het ook kostenbesparend. Kwaliteit bieden En de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden? Eradus: De gemeentes stellen hoge eisen en daar voldoen wij prima aan. ActiVite Actief Plus heeft een goed inwerkprogramma ontwikkeld waarin medewerkers praktijkoefeningen krijgen, de juiste werkhouding en manier van communiceren leren. Boot vult haar aan: En bovendien blijven we de gewenste kwaliteit continu verbeteren. In Boskoop en Amstelveen zijn we momenteel bezig onze diensten uit te breiden. Mond-tot-mondreclame is dan ontzettend belangrijk en wat blijkt? Nieuwe cliënten kiezen ons omdat we een totaalpakket kunnen bieden. Daarnaast vinden ze bekende gezichten en een duidelijk aanspreekpunt belangrijk. Snellere inzet van zorg groot voordeel Het ministerie van VWS werkt samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan de vereenvoudiging van het proces van indicatiestelling. Het CIZ laat steeds meer indicatiestelling (de zogenaamde taakmandatering) over aan zorgprofessionals en zorgaanbieders. Een positieve ontwikkeling, zo ervaren de zorgbemiddelaars van Bureau Doorstroom. "Op deze manier kunnen we snel en efficiënt (AWBZ gefinancierde) zorg inzetten en daar is uiteindelijk iedereen, de cliënt, de mantelzorger en de huisarts, bij gebaat, aldus Gerrie van der Meer, manager Bureau Doorstroom. De zorgbemiddelaars van Bureau Doorstroom fungeren als een spin in het web. Zij krijgen dagelijks vele tientallen zorgvragen binnen. Van huisartsen, maar ook van medewerkers, mantelzorgers en cliënten zelf. Alle zorgvragen worden door hen zorgvuldig bekeken en vertaald naar een indicatie en naar concrete producten en diensten van ActiVite. Onze rol is sinds oktober 2011 veranderd, vertelt Van der Meer. De Zorgbemiddelaars van ActiVite aan het werk. Het team uit Amstelveen. grote ommezwaai is dat professionals dankzij steeds verdere uitbreiding van de taakmandatering veel meer hun eigen deskundigheid kunnen inzetten bij het vaststellen van de behoeften van de cliënt en bij het vertalen hiervan naar een indicatie. Wij hebben het zo georganiseerd dat de professional de vraag van de cliënt verduidelijkt tijdens gesprekken over diens gezondheidsituatie en de benodigde zorg of eventueel andere voorzieningen. De zorgbemiddelaar stelt vervolgens de indicatie vast en vraagt deze aan bij het CIZ. Uiteraard moet Bureau Doorstroom zich daarbij wel houden aan de geldende wet- en regelgeving. Sterker nog... het CIZ toetst de door ons ingezonden indicaties steekproefsgewijs. Ze hanteren het motto High trust, high penalty. Dit betekent dat we weliswaar meer ruimte krijgen in het stellen van indicaties, maar ook dat als uit één van de steekproeven blijkt dat wij niet de juiste informatie hebben aangeleverd, er passende maatregelen worden genomen, al - dus het CIZ. Genoeg reden om uiterst zorgvuldig ons de nieuwe werkwijze eigen te maken. Er komt veel bij kijken om de goede informatie te verzamelen en aan te leveren, maar het grote voordeel is dat de professional de zorgvraag van de cliënt goed in beeld krijgt. En doordat we op basis daarvan de indicatie zelf stellen, kan de cliënt veelal sneller en doelgerichter zorg krijgen dan voorheen. Resultaten We werken dus nog niet lang op deze manier, maar de eerste resultaten zijn positief. We hebben in de afgelopen periode 93,5% van onze taakgemandateerde aanvragen conform wet- en regelgeving aangevraagd. Hier zijn we blij mee, zeker nu blijkt dat het landelijk gemiddelde ligt op 85%. Het kleine aantal aanvragen dat we nog niet juist gedaan hadden ziet ActiVite als leertraject. Deze worden intern bekeken en tevens uitvoerig besproken met de relatiebeheerder van het CIZ.

8 8 ActiVite bulletin Extra personeel voor de langdurige zorg Werven en scholen, boeien en binden Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten te investeren in extra personeel voor de langdurige zorg. Dit om ook in de toekomst betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden en het vertrouwen van de cliënt in de professional te vergroten. Onder andere de woonservicecentra van ActiVite krijgen extra geld om te investeren in personeel. In het kader van dit convenant langdurige zorg gaat ActiVite nieuwe medewerkers werven en investeren in het na- en bijscholen van de huidige medewerkers. Verpleegkundigen Nieuw binnen de woonservicecentra zijn de verpleegkundigen. Zij zullen een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en hebben een coachende rol binnen het team. De werkzaamheden van de verzorgenden IG en helpenden blijven onveranderd. De expertise van de verpleegkundige wordt aan de al aanwezige deskundigheid toegevoegd. Daarmee zal de zorgverlening bijvoorbeeld waar het gaat om valpreventie, implementatie van het medicijnbeleid, analyseren van de MIC-meldingen (Melding Incident Cliënt) verbeteren. Daarnaast zullen op de afdelingen Kleinschalig wonen in de woonservicecentra Hof van Alkemade, De Ommedijk en AgnesStaete verpleegkundigen hun aandeel gaan leveren in de zorg en verpleging. Op deze afdelingen wonen dementerende cliënten die veelal verpleegkundige zorg nodig hebben. De verpleegkundigen worden hier deel van het team, dat verder uit verzorgenden 3 IG en helpenden bestaat. Servicemedewerkers Een andere nieuwe rol binnen de woonservicecentra is die van servicemedewerker. Deze functie is nog in ontwikkeling. De focus ligt op gastvrijheid en het bieden van service aan bewoners, familie en anderen die het woonservicecentrum binnen komen. Hierbij valt te denken aan het ondersteunen bij het behouden van de eigen regie en zelf - redzaamheid en het beantwoorden van vragen. Voor de zorgmedewerkers geeft dit meer ruimte voor aandacht tijdens de zorgverlening. Op dit moment zijn de wervings- en opleidingstrajecten in volle gang. Kort Nieuws Kort Nieuws Kort Nieuws Kort Nieuws Kort Nieuws Nieuwe vestiging Zorgtalent In 2008 heeft ActiVite een flexbureau geopend: Zorgtalent. Na drie jaar groeit de organisatie steeds verder en wordt het personeelsbestand steeds groter. Het klantenbestand van ActiVite waar Zorgtalent voor werkt groeit echter ook. In maart 2012 opent Zorgtalent dan ook een nieuwe vestiging in Alphen aan den Rijn. ActiVite en Zorgtalent zijn werkzaam in heel Zuid-Holland Noord. Ontmoetingscentrum Dementie Voorhout Begin april is in Voorhout het nieuwe Ontmoetingscentrum Dementie Voorhout in gebruik genomen. De officiële opening vindt plaats op 11 mei door wethouder Lambrechts. Het centrum richt zich op mensen met geheugenproblemen èn hun partner. Ze kunnen hier terecht voor begeleiding, adviezen en een activerend dagprogramma. Door een compleet programma worden zowel patiënt als mantelzorger geholpen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. Het Ontmoetingscentrum Dementie Voorhout is gevestigd in het centrum van Voorhout tegenover ActiVite AgnesStaete aan de Agneshove. Het centrum is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van tot uur. Iedereen uit de regio Teylingen is welkom; ook inwoners uit de randgemeenten kunnen zich hier aanmelden. Zwangerschapsgymnastiek ook in Duin- en Bollenstreek Per 1 januari 2012 heeft ActiVite Ledenorganisatie in de gehele Duin- en Bollenstreek de cursus Zwangerschapsgymnastiek overgenomen van de GGD. Deze cursus wordt op diverse locaties in de hele regio gehouden en biedt een goede voorbereiding op de bevalling. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers informatie over wat er in hun lichaam gebeurt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de lichaamshouding en de conditie, zoals oefeningen voor de bekkenbodemspieren en ademhalings- en ontspanningsoefeningen. ActiVite wederom HKZgecertificeerd! Eind januari is er weer een audit geweest voor de HKZ-kwalificatie. Veel medewerkers hebben gesproken met vertegenwoordigers van DNV, de onafhankelijke instelling die de systemen en processen binnen een organisatie bekijkt en beoordeelt. Uit deze gesprekken is gebleken dat we goede kwaliteit leveren en ook dat we duidelijke verbeteringen hebben behaald. DNV telde maar liefst 28 onderdelen die weer beter waren dan de vorige keer. Het behalen van het HKZ-certificaat en het leveren van kwalitatieve zorg is een gezamenlijk doel dat we wederom hebben gehaald. ActiVite ontvangt prijs voor laag verzuim ActiVite ontving in maart 2012 de derde prijs in de Vernet Health Ranking. Daarbij hoorde een score van 8,7. Deze prijs geeft aan dat ActiVite binnen haar branche een goede performance heeft op het gebied van verzuim. Een verdienste van alle medewerkers, zo meent Wim Limon, hoofd HRM. Binnen Activite is met ondersteuning van de afdeling HRM de afgelopen jaren geïnvesteerd in de medewerkers daar waar het gaat om de verantwoordelijkheid van de medewerkers bij verzuim. Dit is heel goed opgepakt door de medewerkers en leidinggevenden. De keuze van ActiVite voor een bedrijfsarts die onze visie deelt ten aanzien van het omgaan met ziekte en verzuim heeft bijgedragen aan het succes. ActiVite heeft bewust gekozen voor een deskundige bedrijfsarts die niet werkzaam is voor een arbodienst. De goede samenwerking tussen de leidinggevenden en de bedrijfsarts is een absolute voorwaarde voor beheersing van het verzuim binnen elk bedrijf. En het sleutelwoord is vooral aandacht van de leidinggevende voor de medewerkers. Een goed contact tussen leidinggevenden en medewerkers werkt vaak preventief. Het is niet overdreven om als leidinggevende op het juiste moment en regelmatig met je medewerkers in gesprek te zijn over de balans tussen werk en privé. Per bedrijfsonderdeel is een stappenplan ontwikkeld ten aanzien van de verzuimreductie en preventieactiviteiten. De inzet bij preventie en verzuim is ook een verantwoordelijkheid van de medewerker. Wij ondersteunen de medewerker om professioneel te werken en de arboregels in acht te nemen ter voorkoming van onnodige fysieke belasting, aldus Limon. Dat ActiVite medewerkers lekker in hun vel zitten blijkt uit de 72% van de medewerkers die zich heel 2011 niet ziek gemeld hebben. In de branche was dat 44%.

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

DEN HAAG TRANSMURAAL

DEN HAAG TRANSMURAAL Nummer 2 juni 2015 T DEN HAAG MURAAL VOOR PROFESSIONALS IN DE ZORG HAAGSE WIJK- EN WOONZORG Het verhaal van wijkverpleegkundige Michelle Jansen NETWERKTHEMA: OMGAAN MET VERANDERING Dubbelinterview over

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006 1 Groei Surplus Indruk 2006 2 3 De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2007 Verzorgingshuizen Fendertshof Fijnaart Mauritshof Klundert De Ganshoek Lage Zwaluwe St. Antonius Abt Terheijden Huize

Nadere informatie

Transitie langdurige zorg

Transitie langdurige zorg CORDAAN KWARTAAL #2 2015 Nuttige informatie voor iedereen die een relatie met Cordaan heeft. Transitie langdurige zorg jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaarverslag 2014 van Cordaan verschijnt in de vorm

Nadere informatie

thuisactief Profiteer van uw lidmaatschap Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis

thuisactief Profiteer van uw lidmaatschap Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis thuisactief Tijdschrift van de Ledenorganisatie Profiteer van uw lidmaatschap 3 augustus 2011 Op weg naar een gezonde leefstijl Leer beter luisteren naar uw kind Wel zo gemakkelijk: diensten aan huis Ledenorganisatie

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie