Toelichting programma donderdag 3 oktober

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting programma donderdag 3 oktober"

Transcriptie

1 09: Registratie Lobby Wilmersberg 09: Ontvangst Voortent 10:00 11:15 Opening Tent Welkom en opening onder begeleiding van Gregor Bak 11:15 11:45 Koffiepauze + expositie sponsoren Voortent 11:45 12:45 Parallelsessies 1 THEMA INHOUD EN PROCES 11:45 12:45 Programma AKF - Beter inhalen dan inhouden Haer I De AKF zit niet stil en heeft een proactieve rol bij verbetering van de zorg, opleiding en een praktische implementatie van regelgeving. Voorzitters: - Dr. ir. Annemoon Timmerman (Staffunctionaris Klinische Fysica en Patiëntveiligheid, UMC Utrecht) - Prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk (Afdelingshoofd Fysica en Medisch Technologie, VUmc) 11:45 12:25 De AKF uitgedaagd: de implementatie van het Convenant Medische Technologie Ervaringen met de interpretatie en praktische implementatie van het Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis rondom technisch en functioneel beheer van medische apparatuur en opleiding. Sprekers: - Ir. Jeroen Verbunt (Klinisch Fysicus, VUmc) - Dr. ir. Alex Rem (Klinisch Fysicus, UMC Utrecht) 12:25 12:45 De Pontes Medical methode voor de valorisatie van medische technologie: een tool voor de AKF Korte introductie: ervaringen hoe de AKF kan bijdragen aan ontwikkelingen, innovatie en valorisatie van medische technologie vanuit de ziekenhuizen volgens de Pontes Medical methode. Spreker: Janine Sikkens-van de Kraats, MSc (Business Developer, Pontes Medical, VUmc)

2 THEMA INHOUD 11:.45 12:45 Programma Klinische Informatica Haer III De veranderingen binnen de klinische fysica door informatie explosie binnen de gezondheidszorg. Voorzitter: Ir. Guido Zonneveld (Manager KFMT, Tergooiziekenhuizen) 11:45 12:05 Informatie en zorg: nieuwe paradigma s op komst Laagdrempelige beschikbaarheid, ook mobiel, van internet en slimme software zullen ervoor zorgen dat de patiënt nieuwe rollen kan spelen in de eigen zorg. Dit zal ook invloed hebben op de relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners. Bovendien kan en moet de communicatie tussen zorgverleners verbeterd worden in de nabije toekomst. Wel zal dan ook een echte verbeterslag gemaakt moeten worden in de kwaliteit van de informatie zelf. Spreker: Dr. Michiel Sprenger (Senior adviseur IT en Innovatie, Nictiz) 12:05 12:25 Van mas naar SAN Daar waar in het verleden het werk van de klinisch fysicus vakinhoudelijk werd gedomineerd door techniek en fysica, is in het heden de ICT component meer en meer een integraal onderdeel geworden van het vak. Dat zal in de komende jaren nog dominanter worden. Op die ontwikkeling moet de moderne klinisch fysicus adequaat anticiperen zonder zijn core-business uit het oog te verliezen. Spreker: Dr. Richard Kamman (Manager ICMT, Amphia Ziekenhuis) 12:25 12:45 De benodigde veranderingen binnen de ziekenhuisorganisatie door de ontwikkelingen op het gebied van ICT en klinische informatica De complexe interactie tussen medische techniek, ICT en gebruikers vraagt om voortdurende wederzijdse aanpassing en biedt ook voorziene en onvoorziene mogelijkheden. In deze voordracht worden daarbij de belangrijke trends onderscheiden. Spreker: Drs. Jan Houben (Partner, M&I Partners)

3 THEMA INHOUD 11:45 12:45 Programma Audiologie/Videologie cerebrale visuele stoornis en auditieve verwerkingsproblemen I Wijnbergen Voorzitter: Dr. Jan Koopman (Klinisch Fysicus Visueel Systeem, Koninklijke Visio) 11:45 12:05 Ins en outs van cerebrale visuele informatie verwerkingsstoornissen Kinderen met CVI (cerebrale visuele impairments) zijn voor visuele revalidatie gebaat bij een vroegtijdige diagnose. Presentatie van een methode die de mogelijkheid biedt om bij kinderen vanaf 1 jaar reactietijden (outs) op specifieke visuele stimuli (ins) te meten. Achtergronden en resultaten van deze techniek die is gebaseerd op preferential looking en oogbewegingen. Spreker: Prof. dr. Hans van der Steen (Onderzoeksleider afd. Neurowetenschappen, Opleidingsdirecteur Research Master Neuroscience, Erasmus MC) 12:05 12:25 Klinische diagnostiek van cerebraal visuele stoornissen (CVI) Beperkingen van de algemeen geaccepteerde definitie van CVI en het belang van functioneel gerichte diagnostiek van CVI. Mogelijkheden en beperkingen van klinische diagnostiek van CVI worden geïllustreerd aan de hand van beschikbare tests en vragenlijsten. Spreker: Drs. Christiaan Geldof (Promovendus/Neuropsycholoog Koninklijke Visio en VU) 12:25 12:45 Auditieve verwerking bij dyslexie Auditieve verwerking is belangrijk voor de ontwikkeling van spraak en taal bij kinderen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat ook relaties zien met de ontwikkeling van lezen bij mensen met dyslexie. In deze bijdrage zullen aspecten van auditieve neurale verwerking, spraakperceptie, taal en lezen toegelicht worden, en geïllustreerd met data van gedrags en objectieve metingen, van hersenstam tot cortex. Deze resultaten werden verkregen met recent ontwikkelde methodieken om jonge kinderen te testen. Spreker: Prof. dr. Jan Wouters (Hoogleraar en Hoofd ExpORL, Dept. Neurowetenschappen, KU Leuven)

4 THEMA INHOUD Toelichting programma donderdag 3 oktober 11:45 12:45 Programma Radiotherapie/Radiologie/Nucleaire Geneeskunde - Nieuwe (hybride) technologie ontwikkelingen Tent Voorzitter: Jeroen van de Kamer, PhD. FInstP (Klinisch Fysicus, afd. Radiotherapie, NKI-AVL) 11:45 12:05 PET/MR: methodologische aspecten en eerste resultaten Methodologische aspecten rond PET/MR beeldvorming en in het bijzonder de vereisten van PET detector technologie en de uitdagingen op het gebied van MR gebaseerde attenuatie correctie van PET beelden. Invloed van MR gebaseerde attenuatie correctie op PET beeldkwaliteit en kwantificatie en nieuwe ontwikkeling om deze te verbeteren. Eerste klinische ervaringen en evaluaties opgedaan in het VUmc met de Philips Ingenuity PET/MR Spreker: Prof. dr. Ronald Boellaard (Hoofd Imaging Methodologie, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, VUmc) 12:05 12:25 Optimal respiratory gating in PET and CT in patients with lung tumors Hoe ademhalingsgating bij FDG-PET/CT leidt tot betere kwantificering van de FDG opname in tumoren, en tot kleinere tumorvolumina. Er wordt gewerkt met amplitude-gebaseerde, optimale gating. Spreker: Dr. Erik Visser (Klinisch Fysicus, UMC St Radboud) 12:25 12:45 Competitief of complementair: hoog veld MRI en high performance NG imaging Voorbeelden van sterktes, zwaktes en complementariteit van beide technieken in diverse ziektebeelden. Spreker: Prof. dr. Peter Luijten (Hoogleraar Functionele Medische Beeldvorming, Divisie Beeld, UMC Utrecht) 11:45 12:45 Workshop Robots bouwen Haer II Het is fascinerend om van simpel hout, motortjes, batterijen en wat elektronica een robot te bouwen en deze tot leven te zien komen! In deze workshop bouw je mee aan een grote zwerm insect-achtige lopende robots die uiteindelijk de wereld gaan overnemen. Zie verdere toelichting op pag. 40. Deze workshop staat onder begeleiding van deelnemers werkplaats Studio13 en ASSortiMENS. (Op basis van inloop, max.15 deelnemers) 11:45 12:45 Posters Schuur 12:45 13:30 Groep 1 lunch in Wilmersberg en groep 2 Postersessie in de Schuur 13:30 14:10 Groep 2 lunch in Wilmersberg en groep 1 Postersessie in de Schuur Zie toelichting op pagina 40

5 Parallelsessies 2 THEMA PROCES 14:10 15:10 Programma AKF - Strategische samenwerkingscontracten met één leverancier, ervaringen uit de praktijk Haer I Strategische samenwerkingscontracten Voorzitter: Ir. Hugo Spruijt (Klinisch Fysicus, Spaarne Ziekenhuis) Meerdere leveranciers hebben in verschillende Nederlandse ziekenhuizen een Strategisch samenwerkingscontract aangeboden waarin het onderhoud, maar ook de Apparatuur aanbestedingen, exclusief met deze leverancier worden geregeld. Deze contracten worden veelal vanuit financieel oogpunt afgesloten, maar is er daarbij ook voldoende aandacht voor adequate kwaliteitsborging van de medische technologie? Presentaties door verschillende ziekenhuizen en discussie tussen leveranciers, ervaringsdeskundigen en publiek. Sprekers: - Marcus Aben (Managing Director Nederland, GE Healthcare) - Mark van Meggelen (Director Solutions & Consultancy, Philips Healthcare) - Kees Smaling, (CEO Healthcare, Siemens Nederland) - Giovanni Tettero (Independent medical devices professional, Top3, Toshiba) - Dr. ir. Rudi Hoekema (Klinisch Fysicus, Rijnstate Ziekenhuis) - Ir. Jeroen Geerdink (Informatie Analist, ZGT) - Dr. ir. Lieke Poot (Klinisch Fysicus, Isala Klinieken) - Dr. Jaap Groen (Klinisch Fysicus, Spaarne Ziekenhuis) THEMA INHOUD EN PROCES 14:10 15:10 Programma Audiologie/Videologie - cerebrale visuele stoornis en auditieve verwerkingsproblemen II Tent Voorzitter: Dr. Bas Franck (Klinisch Fysicus - Audioloog, AC Twente) 14:10 14:30 Auditory processing disorders, to be or not to be Auditieve verwerkingsproblemen staan al een tijd ter discussie. Bestaat het nu wel echt als zelfstandige stoornis? En hoe kan je het meten? In mijn presentatie bespreek ik een recent white paper, waarin het onderwerp uitgebreid bediscussieerd wordt. Spreker: Dr. Erwin Baas (Klinisch Fysicus - Audioloog, Kentalis Eindhoven)

6 14:30 15:10 Discussie met panel THEMA INHOUD - Prof. dr. Jan van der Steen (Onderzoeksleider afd. Neurowetenschappen, Opleidingsdirecteur Research Master Neuroscience, Erasmus MC) - Drs. Christiaan Geldof (Promovendus/Neuropsycholoog Koninklijke Visio en VU) - Prof. dr. Jan Wouters (Hoogleraar en Hoofd ExpORL, Dept. Neurowetenschappen, KU Leuven) - Dr. Erwin Baas (Klinisch Fysicus - Audioloog, Kentalis Eindhoven) 14:10 15:10 Programma KNF - Verschillende diagnostische technieken bij verschillende patiëntenpopulaties Haer III Voorzitter: Dr. ir. Cecile de Vos (Algemeen Klinisch Fysicus, Medisch Spectrum Twente) 14:10 14:25 Cerebrale autoregulatie: Bloedstroom in de hersenen, goed geregeld?! Via niet-invasieve methoden is getracht de functie van de regeling van de doorbloeding van de hersenen te meten. Dit kan inzicht geven in het wel of niet goed functioneren van deze regeling bij verschillende ziektebeelden. Spreker: Dr. ir. Erik Gommer (Klinisch Fysicus, Afdeling Klinische Neurofysiologie MUMC+) 14:25 14:40 Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) bij epilepsiepatiënten Behandeling van het werkingsmechanisme en de veiligheid van TMS en toelichting van de huidige toepassingen. Spreker: Esther ter Braack, MSc (Promovendus, Universiteit Twente) 14:40 14:55 ECG based neonatal seizure detection Het detecteren van aanvallen in het neonatale wordt bemoeilijkt door de grote variatie in EEG eigenschappen tussen patiënten. Introductie van een nieuw algoritme dat corrigeert voor deze verschillen waardoor de detectie significant verbetert en ontwikkeling van methoden die de detectie van aanvallen verder kunnen verbeteren zodat toepassing in de kliniek mogelijk wordt. Spreker: Guy Bogaarts, MSc (Promovendus, AZM, KNF Onderzoeker)

7 14:55 15:10 Evoked potentials bij pijnpatiënten Voor patiënten met chronische pijn, die met pijnmedicatie niet meer verder geholpen kunnen worden, kan ruggenmergstimulatie soms een uitkomst bieden. Bij bepaalde patiëntengroepen zijn de resultaten erg goed, maar het werkingsmechanisme van ruggenmergstimulatie is nog grotendeels onbekend. Het lijkt dat niet alleen op het niveau van het ruggenmerg veranderingen plaatsvinden, ook de corticale verwerking van sensorische stimuli wordt beïnvloed door ruggenmergstimulatie. Spreker: Dr. ir. Cecile de Vos (Algemeen Klinisch Fysicus, Medisch Spectrum Twente) THEMA PROCES 14:10 15:10 Programma Radiotherapie/Radiologie/Nucleaire Geneeskunde - Innovaties van beeldgestuurde behandelingen voor prostaattumoren Wijnbergen Naast het scalpel en de gefractioneerde en LDR radiotherapie komen ook steeds meer ablatieve behandelingen in zwang waaronder PDR, HDR, cryochirurgie, RFA en laser-ablatie. Drie medisch specialisten geven uitleg over de technologie, indicatiestelling, clinical outcome en kwaliteitsborging van hun beeldgestuurde behandeling. Voorzitter: Prof. dr. Marco van Vulpen (Hoogleraar Radiotherapie, UMC Utrecht) 14:10 14:25 (On)Zekerheden in de dosisverdeling bij niet-permanente implantaties Een methode voor radiotherapie van de prostaat is door middel van een niet-permanente implantatie voor HDR of PDR brachytherapie. Bij brachytherapie met een applicator in situ zijn er een aantal onzekerheden t.a.v. de berekende dosisverdeling. Enkele aspecten worden toegelicht. Spreker: Dr. Bradley Pieters (Radiotherapeut, AMC/UvA) 14:25 14:40 Cryochirurgie voor prostaatcarcinoom Het werkingsmechanisme van cryochirurgie, de toepassing ervan als behandeling van prostaatkanker en de plaats van cryochirurgie in de richtlijnen voor de behandeling van prostaatkanker. Spreker: Dr. Henk Vergunst (Uroloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) 14:40 14:55 MRI gestuurde interventies in de prostaat Met behulp van minimaal invasieve methoden onder MRI geleiding prostaatkanker adequaat en focaal behandelen met minimale kans op complicaties (incontinentie en impotentie). Spreker: Dr. Jurgen Fütterer (Interventie-Radioloog, UMC St Radboud)

8 14:55 15:10 Discussie Onder leiding van de sessievoorzitter 14:10 15:10 Workshop Robots bouwen Haer II Het is fascinerend om van simpel hout, motortjes, batterijen en wat elektronica een robot te bouwen en deze tot leven te zien komen! In deze workshop bouw je mee aan een grote zwerm insect-achtige lopende robots die uiteindelijk de wereld gaan overnemen. Zie verdere toelichting op pag. 40. Deze workshop staat onder begeleiding van deelnemers werkplaats Studio13 en ASSortiMENS. (Op basis van inloop, max.15 deelnemers) 14:10 15:10 Posters Zie toelichting op pagina 40 Schuur 15:10 15:45 Theepauze + expositie sponsoren Voortent 15:45 16:30 Sponsorsessies 1 15:45 16:30 Sessie Hoofdsponsor Elekta Wijnbergen Voorzitter: Ir. Hendrik Piersma (Klinisch Fysicus Radiotherapie, Medisch Spectrum Twente) Efficiency in de radiotherapie: toepassing nieuwe technologieën Sprekers: - Dr. Jeroen van de Kamer, FInstP (Klinisch Fysicus, afd. Radiotherapie, NKI-AVL) - Erik Geerlof (Product Integration Manager, Territory North Europe, Elekta B.V)

9 15:45 16:30 Sessie Hoofdsponsor Dräger Tent Voorzitter: Ir. Michaël Lansbergen PDeng (Klinisch Fysicus, Manager Zorgtechnologie, ZGT Naar een seriegrootte één Als je uitgaat van de patiënt en deze deel uitmaakt van het behandelteam, wat betekent dat dan voor de organisatie in het ziekenhuis en de vormgeving van de technologie? Spreker: Dr. ir. Leonie van Dinten (Stichting Sezen) 16:40 17:40 Sponsorsessies 2 Tent Voorzitter: Dr. Erik van Dieren (Klinisch Fysicus, Medisch Spectrum Twente) 16:40 17:10 Sessie RaySearch 17:10 17:40 Sessie Varian From expert friendly to friendly expert improving the dialog between the treatment planning system and its users All steps in the treatment planning process image fusion, target and organ segmentation, plan design, optimization, evaluation and so on are today totally dependent on manual contributions from the user and many steps are truly difficult to do just right, even for trained experts. This talk will describe some of the current and future developments of RaySearch to introduce more knowledge and automation into the RayStation and to enable a more qualified and responsive dialog between the TPS and its users. Spreker: Björn Hårdemark (Director of Research, RaySearch) Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT) De plannen voor de introductie van protontherapie in Nederland zijn vergevorderd. Nieuw is deze vorm van radiotherapie niet. In 1954, twee jaar vóór de eerste Linac in gebruik werd genomen, behandelde Robert Wilson in het Berkely Lab de eerste patiënt met protonen. Vandaag domineert de Linac het radiotherapeutische landschap met een geschatte 50 miljoen patiënten wereldwijd tegenover patiënten voor protonen. Als we alleen de theoretische voordelen van protonenbestraling, zoals het diepte-dosis profiel, nader bekijken, is het huidige verschil van een factor 500 verrassend. Welke ontwikkelingen waren èn zijn nodig voor een definitieve doorbraak? Spreker: Drs. ir. Jan Timmer (Head of Marketing - Varian Particle Therapy, Varian medical systems)

10 16:40 17:40 Sponsorsessies 3 Wijnbergen Voorzitter: Dr. ir. KlaasJan Renema (Klinisch Fysicus, hoofd Radiologie groep, UMC St Radboud) 16:40 16:55 Sessie FujiFilm Medical Systems Automated patient safety and quality improvement in digital radiology TOTAL QUALITY MONITORING Total Quality Monitoring (TQM) is een software oplossing ontwikkeld door QAELUM NV om actief de patiëntendosissen in digitale radiologie te monitoren en te beheren. Uitgaande van bestaande standaarden verzamelt TQM de patiëntendosissen van röntgenonderzoeken (CT,RF,DR,XA,MG etc.). Dit zorgt ervoor dat een instelling de dosis die ontvangen werd door de patiënt kan monitoren en vergelijken met bestaande waarschuwingsniveaus of DRN s (Diagnostisch Referentie Niveau). Daarnaast kunnen de dosissen per toestel vergeleken worden met relevante studies uitgevoerd op andere toestellen, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Naast dosismonitoring, bevat de TQM oplossing ook applicaties om de gebruikte protocollen te beheren en te harmoniseren, afgekeurde beelden te analyseren en contrast administration monitoring uit te voeren. Spreker: Jurgen Jacobs (CEO Qaelum) 16:55 17:10 Sessie Sectra Samenwerken aan patiëntveiligheid; Focus op dosis monitoring Het aantal CT, nucleaire, angiografie, fluoroscopie onderzoeken in de diagnostische beeldvorming groeit snel. Deze groei brengt een gezondheidsrisico mee voor de patiënten door overmatige blootstelling aan straling. Sectra DoseTrack werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met natuurkundigen en is sinds 2008 in gebruik door de regio Skåne in Zweden als een regionaal kwaliteitssysteem. De dosisgegevens van meer dan twee miljoen onderzoeken van ruim honderd modaliteiten worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Er zal verteld worden welke kijk Sectra heeft op de trends en ontwikkelingen op het gebied van dosisregistratie en hoe Sectra u hierin kan ondersteunen. Spreker: Ian Judd (Product Manager, Sectra)

11 16:40 17:40 Sponsorsessies 4 Haer I Voorzitter: Ir. Rudi Hoekema (Klinisch Fysicus, Rijnstate ziekenhuis) 16:40 16:55 Sessie Philips Healthcare De laatste ontwikkelingen op het gebied van patiënt en staf dosisreductie in de interventiekamer De ontwikkeling van ClarityIQ door Philips maakt significante dosisverlaging in de interventiekamer mogelijk, bij een gelijkblijvende klinische beeldkwaliteit. Laatste ontwikkelingen en resultaten van klinische studies in de vakgebieden interventie cardiologie, interventie radiologie, electrofysiologie (EFO) en vasculaire chirurgie. Spreker: Sjirk Boon (Clinical Scientist Interventional X-Ray, Philips Healthcare) 16:55 17:10 Sessie GE Healthcare DoseWatch, de volgende stap in Dosis management Het antwoord van GE Healthcare op de dwingende vraag naar dosisbeperking en dosisregistratie: Iteratieve reconstructie zoals ASIR en VEO en het Dose Management Systeem DoseWatch. Spreker: Johan Mampaey (Dose Sales Leader, GE Healthcare Norhern Europe) 17:10 17:25 Sessie Siemens MRI beelden in therapie Beelden krijgen een steeds grotere rol in therapie. Traditioneel was diagnostiek het domein van de beeldvorming. De laatste jaren zien we trends waarbij beeldvorming ook een rol gaat spelen bij tal van therapeutische toepassingen, interactief scannen, realtime monitoring van therapie en beeldvorming in therapy follow-up. Er zal een overview gegeven worden van de ontwikkelingen bij Siemens over de integratie van MRI met diverse therapeutische toepassingen. Spreker: Erik van den Bergh (Productmanager MRI, Siemens)

12 17:25 17:40 Sessie Hermes Medical Solutions Integratie van beeldgevende modaliteiten en multi modality image fusion en segmentatie Recente oplossingen op het gebied van integratie van beeldgevende modaliteiten (ziekenhuis overstijgend) en de laatste mogelijkheden op het gebied van multi modality image fusion en segmentatie ten bate van diagnostiek en therapie. Spreker: Jan Berting (Oprichter en CEO, Hermes Medical Solutions) THEMA PROCES 16:40 17:40 Sessie Commissie Kwaliteit Haer II Voorzitter: Ir. Bertjan Arends (Klinisch Fysicus Nucleaire geneeskunde, Catharina Ziekenhuis Eindhoven) Kwaliteit: nu en naar de toekomst Bedient de klinische fysica de klant, wat is de meerwaarde van de klinisch fysicus, zijn we partner of blokkade en waar ligt onze toekomst? Spreker: Dr. Stan Heukelom (Klinisch Fysicus Radiotherapie, VUmc) 16:40 17:40 Posters Zie toelichting op pagina 40 Schuur

13 17:40 18:35 Borrel + expositie sponsoren Voortent 18:45 20:15 Diner Wilmersberg Geniet van het buffet met veel Twentse streekproducten van chef-kok Ronald Bor en zijn team. 20:15 21:30 Avondprogramma - Voorstellen nieuwe klifio s door Maarten Hoes (voorzitter van de KLIFOP) - Uitreiking posterprijs door Maarten Hoes - Cabaret met Joop Vos Met vijftien jaar ervaring op zak, een piano achter de hand en het woord als wapen, houdt Joop Vos ons een spiegel voor en kunnen we heerlijk lachen om onze eigenaardigheden. Tent Deze voorstelling wordt gesponsord door: 21:30 01:00 Feestavond in de Wilmersberg Duck 4 Cover is een enthousiaste 9-man (en vrouw) sterke coverband. De professionele muzikanten van Duck 4 Cover staan garant voor een avond vol dansbare covers met een bite, lekker meezingen en maximaal plezier voor zowel het publiek als de band Sluiting nachtbar Wilmersberg

14 Toelichting programma vrijdag 4 oktober 09:00 09:30 Congresregistratie Wilmersberg 09:00 09:30 Ontvangst en mogelijkheid tot stoelmassage Wilmersberg 09:30 10:30 De klinisch fysicus in de spiegel Tent Voorzitter: Ir. Michaël Lansbergen PDeng (Klinisch Fysicus, Manager Zorgtechnologie, ZGT De klinisch fysicus: persoonsprofiel in professionele context Op basis van de Birkman-methode inzicht verschaffen in de professionele rol in de werkorganisatie, de beroepsgroep een spiegel voorhouden en de discussie over de positie van de klinisch fysicus versterken. Met een inleiding door Michaël Lansbergen PDeng Spreker: Jan Brandenbarg (consultant, Birkman.nl) 10:30 11:00 Koffiepauze + mogelijkheid tot stoelmassage Voortent 11:00 12:00 Toekomst van de Klinische Fysica in een veranderend Zorglandschap Tent Paneldiscussie met externen Wat verwachten externe partijen van veiligheid en doelmatigheid van medische technologie. Welke uitdagingen volgen hieruit voor instellingen, zorgverleners en de klinische fysici? Hoe kunnen we die oppakken? Voorzitters: Ir. Hugo Spruijt (Klinisch Fysicus, Spaarne Ziekenhuis) Mr. Olenka van Ardenne (jurist, Axoma) Panelleden: - Drs. Franske Keuter (Coördinerend Senior-Inspecteur, IGZ) - Drs. Freek van der Heijden (Senior Adviseur, NIAZ) - Lauran Casteleijn (Sales & Marketing Director, Dräger) - Mehmet Üzümcü (Director Clinical Marketing & Business Development, Elekta) - Dr. Richard Kamman (voorzitter NVKF) 12:00 13:00 Lunch + mogelijkheid tot stoelmassage Wilmersberg 12:00 13:00 Klifop-vergadering (inclusief aparte lunch) Wijnbergen

15 Toelichting programma vrijdag 4 oktober 13:00 14:00 Parallelsessies 4 THEMA INHOUD, PROCES EN GEDRAG 13:00 14:00 Programma Audiologie / Videologie Haer I Kring Klinische Audiologie (KkAu) - Huishoudelijke vergadering - Inhoudelijke bespreking actuele onderwerpen Voorzitter: Drs. Donné Pans (Klinisch Fysicus - Audioloog, Adelante Audiologie & Communicatie) THEMA TOEKOMST 13:00 14:00 Programma Radiotherapie Wijbergen The Great Debate: discussie over de toekomst van de radiotherapie Waar gaan we naar toe? What is hot and what is not? De hoogleraren gaan met elkaar in debat. Discussieleider: Prof. Dr. Dirk Verellen (Hoofd Medische Fysica, UZ Brussel) Panelleden: - Dr. ir. Andre Dekker (Klinisch Fysicus, MAASTRO) - Prof. dr. Ben Heijmen (Hoofd Klinische Fysica, Erasmus MC) - Prof. dr. Marcel van Herk (Fysicus, NKI-AVL) - Prof. dr. Jan Lagendijk (Hoofd Klinische Fysica, Divisie Beeld, UMC Utrecht) - Prof. dr. Hans Langendijk (Radiotherapeut-Oncoloog, UMCG)

16 Toelichting programma vrijdag 4 oktober THEMA GEDRAG 13:00 14:00 Programma Radiologie/Nucleaire Geneeskunde Haer II Inhoud vs. Management: waarmee kom je in de klinische fysica het verst? Binnen de klinisch fysische gemeenschap zijn er klinisch fysici die hun sporen verdient hebben omdat ze inhoudelijk (inter)nationaal expert zijn op een deelgebied. Binnen de kring BVT hebben we een aantal van deze personen. Anderen kiezen ervoor om vanuit een management rol ziekenhuisbreed klinische fysica vorm te geven, en drukken op deze manier een belangrijk stempel op de manier waarop klinische fysica inhoudelijk vormgegeven wordt. In deze sessie komen twee klinisch fysici aan het woord waarvan 1 meer een inhoudelijk profiel heeft en de ander de weg van het management heeft gekozen. Beide hebben zeer ruime ervaring en zullen vertellen hoe hun keuzes, inzichten en manier van klinische fysica bedrijven hen gebracht heeft waar ze nu zijn. Voorzitters: -Dr. Frank de Lange (Klinisch Fysicus, UMC St Radboud) -Dr. ir. KlaasJan Renema (Klinisch Fysicus, hoofd radiologie groep, UMC St Radboud) Sprekers: -Dr. Frank de Lange (Klinisch Fysicus Radiologie, UMC St Radboud) -Dr. Martin Thijssen (Klinisch Fysicus, Rijnstate Ziekenhuis) -Dr. Wim van Asten (Klinisch Fysicus, Atrium MC) 13:00 14:00 Programma AKF: Human factors bij design medische apparatuur Tent Op weg naar een gevalideerd testprotocol voor veiliger medische apparatuur. Het wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen om vòòr de aanschaf van medische apparatuur aan te kunnen tonen dat deze apparatuur ook veilig in gebruik is. Aan de hand van een case van een infuuspomp wordt getoond hoe eindgebruikers betrokken kunnen worden bij het veiliger maken van medische apparatuur. Voorzitter: Ir. Marjolein Hilgerink (Klinisch Fysicus, Deventer Ziekenhuis) Sprekers: - Prof. dr. Jan Maarten Schraagen (Senior research scientist, TNO / Universiteit Twente) - Prof. dr. Cor Kalkman (Hoogleraar Anesthesiologie, UMC Utrecht) - Dr. Rutger van Merkerk (Business Developer, Pontes Medical, UMC Utrecht)

17 Toelichting programma vrijdag 4 oktober 13:00 14:30 Workshop Feedback 1a Schuur Feedback op een vernieuwende manier: Hondenspiegel (o.b.v. inschrijving, max. 12 deelnemers). Zie verdere toelichting op pag. 40. Docenten: Daan van Gelooven en Corien Vallinga (Hondenschool BRAAF en de Hondenspiegel) 13:00 14:30 Workshop Feedback 2a Buiten Feedback op een vernieuwende manier: Mennegement (o.b.v. inschrijving, max. 15 deelnemers). Zie verdere toelichting op pag. 40. Docent: Gerard Horst (directeur/trainer, De Heemhoeve Organisatieontwikkeling) 13:00 14:00 De Klinisch Fysicus in balans Engelse hoek Wilmersberg Workshop Yoga op de bureaustoel (o.b.v. inschrijving; max.10 deelnemers). Hoe zorgen we dat we op drukke werkdagen toch in balans blijven? Deze ervaren yogadocent leert je een aantal handige oefeningen. Docent: Iekelien Buurman (Yogadocent, Yogastudio Groot Baltink) 13:00 14:00 Ontvangst en ontmoeting gepensioneerden Haer III Eigen programma gepensioneerden. Leuk elkaar weer eens te zien en bij te kunnen praten. Oude vakgenoten onder elkaar met mooie en soms sterke verhalen uit het verleden Theepauze + mogelijkheid tot stoelmassage Wilmersberg 14:30 16:20 Workshop Birkman Haer II Workshop waarin een complete persoonlijke rapportage aan de deelnemers wordt uitgelegd en verstrekt. Deze rapportage, zo n 70 bladzijden, geeft hen inzicht in hun eigen sterkten, behoeften en valkuilen. (o.b.v. uitnodiging; max.10 deelnemers) Spreker: Jan Brandenbarg (consultant, Birkman.nl)

18 Toelichting programma vrijdag 4 oktober 15:00 16:30 Workshop Feedback 1b Schuur Feedback op een vernieuwende manier: hondenspiegel (o.b.v. inschrijving, max. 12 deelnemers). Zie verdere toelichting op pag. 40. Docenten: Daan van Gelooven en Corien Vallinga (Hondenschool BRAAF en de Hondenspiegel) 15:00 16:30 Workshop Feedback 2b Buiten Feedback op een vernieuwende manier: Mennegement (o.b.v. inschrijving, max. 15 deelnemers). Zie verdere toelichting op pag. 40. Docent: Gerard Horst (directeur/trainer, De Heemhoeve Organisatieontwikkeling) 14:45 16:15 Horen van de aanpalende vakgebieden Tent Forumdiscussie aan de hand van stellingen en drie presentaties. Hoe ziet de toekomst van de Klinische Fysica eruit? Vertegenwoordigers van drie opleidingen die uiteindelijk medisch technologisch geschoolde afstudeerders produceren, zullen uiteenzetten wat hun opleiding bijdraagt aan het Zorglandschap in Nederland en hoe zij hun afstudeerders plaatsen ten opzichte van Klinisch Fysici. Voorzitter: Dr. Willem Lenglet (Directeur MIT, KCL/MCL) Sprekers: - Prof. dr. ir. Michel van Putten (Klinisch Neurofysioloog, faculteit TG, Universiteit Twente) - Prof. dr. Frans van der Helm (Hoogleraar Biomechatronica en Biorobotica, TU Delft) - Prof. dr. ir. Ward Cottaar (Directeur SMPE/e, TU Eindhoven) 16:25 17:25 Parallelsessies 5 THEMA GEDRAG 16:25 17:25 Effectief Adviseren Haer I Hoe kun je effectief adviseren? Kunnen uw adviezen meer effect sorteren? Waarom worden sommige adviezen genegeerd, andere omarmd, en waarom worden ze soms misbruikt. En welke invloed heb je daarop? Stef Joosten deelt zijn jarenlange advieservaring, waarin hij bestuurders helpt met complexe IT-vraagstukken. Hij geeft daarbij een aantal handvatten, die ook nut kunnen hebben voor klinisch fysici die hun adviezen ongaarne in de bureaula zien verdwijnen Voorzitter: Dr. ir. Ron Vaartjes (Algemeen klinisch Fysicus, Medisch Spectrum Twente) Spreker: Prof. Dr. Ir. Stef Joosten (Hoogleraar Informatiesystemen en Bedrijfsprocessen aan de Open Universiteit Nederland, Co-Founder / CEO at Tarski Systems bij Tarski Systems, Management Consultant bij Ordina).

19 Toelichting programma vrijdag 4 oktober THEMA VERLEDEN 16:25 17: jaar Radiotherapie Hear III 100 jaar radiotherapie in het NKI-AVL. Vanaf de oprichting in 1913 heeft het Nederlands Kanker Instituut creatieve wetenschappers en vakmensen uitgedaagd om zorg en onderzoek in de oncologie op een hoger plan te brengen. Daarbij zijn in de afgelopen 100 jaar in het NKI-AVL resultaten geboekt met belangrijke ontwikkelingen en doorbraken in de radiotherapie. Een indruk van de pioniers in de bestraling en hun baanbrekende werk. Voorzitter: Dr. Astrid de Leeuw (Klinisch Fysicus, afd. Radiotherapie, UMC Utrecht) Spreker: Ing. Henk van der Gugten (Coördinator Werkgroep Historad, Historisch onderzoeker Radiotherapie, Gepensioneerd technisch specialist Radiotherapie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis ( ). THEMA GEDRAG 16:25 17:25 Competentieprofiel voor opleiders Hear II Terugkoppeling van de review onder NVKF-leden. Met de opleidingsdag van begin dit jaar als startpunt is er een concept competentieprofiel opleiders opgesteld door een werkgroep olv het College Consilium. Dit concept is beschikbaar voor alle opleidingsgroepen en overige belangstellenden. De werkgroep zal een korte toelichting op dit profiel geven. Deze sessie gaat verder niet over de punten en de komma s in de tekst, die worden verder schriftelijk afgehandeld. Samen met de projectleider van CanBetter, Corry den Rooyen, gaan we interactief bezig om dit profiel niet in een papieren tijger te laten veranderen, maar in te kunnen zetten als een praktisch handvat. Voorzitter: Ir. Esther van Schrojenstein (Secretaris College Consilium) Spreker: Drs. Corry den Rooyen (Projectleider CanBetter, een deelproject van de MMV bij de KNMG). 17:25 18:00 Hapje/drankje + mogelijkheid tot stoelmassage Wilmersberg 18:00 19:20 Diner Wilmersberg Vandaag staat er een buffet met internationale gerechten op het menu. Het dessert wordt vanaf 19:20 geserveerd in de circustent. 19:35 20:30 Slotsessie Tent Is de Klinisch Fysicus klaar voor Zorglandschap 3.0? Een terugblik op de afgelopen dagen en de betekenis voor de toekomst.

20 Toelichting programma vrijdag 4 oktober 20:30 01:00 Borrel en Themafeest: Kijk eens in de Spiegel Tent Met de koffer vol inspirerende ideeën voor de klinisch fysicus van morgen, kunnen we terugkijken op het congres onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de feestavond dagen we u uit om nog eens in de spiegel te kijken. Ga out-of-the-box voor het green screen. Kruip in de huid van een popster. U bent ineens de trainer van FC Barcelona of misschien wel op het verjaardagsfeest van Angelina Jolie. U wordt gefotografeerd op de door u gewenste plek. Waag een gokje bij het Casino Royal. Black Jack, Poker en Roulette speelt u onder begeleiding van echte croupiers. Bij de cocktailbar leert u shaken als een prof en vervolgens genieten van uw eigengemaakte overheerlijke cocktail! Met wat extra zuurstof kunt u de toekomst zeker aan. Aan de zuurstofbar bestelt u geen biertje of een glas wijn, maar een verfrissend zuurstofshotje! De Zuurstofbar combineert zuurstof met de elementen van populaire aromatherapieën voor een positief en therapeutisch effect. 02:00 Sluiting nachtbar Wilmersberg

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Programmablad Zuid. Januari 2015 - Juli 2015

Programmablad Zuid. Januari 2015 - Juli 2015 Programmablad Zuid Januari 2015 - Juli 2015 PROGRAMMA 08 jan lecture Advances in Syngas Production and its Utilization 13 jan Welkomstbijeenkomst nieuwe leden, voorafgaand aan: 13 jan Nieuwjaarsreceptie,

Nadere informatie

Onverminderd goede beeldkwaliteit met de helft minder straling. Twee cardiologen over AlluraClarity met Clarity-IQ-technologie

Onverminderd goede beeldkwaliteit met de helft minder straling. Twee cardiologen over AlluraClarity met Clarity-IQ-technologie Philips Healthcare magazine voorjaar 2013 jaargang 1 nummer 1 Onverminderd goede beeldkwaliteit met de helft minder straling Twee cardiologen over AlluraClarity met Clarity-IQ-technologie Samenwerking

Nadere informatie

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Utrecht, juni 2014 www.igz.nl Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Leren of straffen? Waar ligt de balans? Zet de volgende stap in de ontwikkeling

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012. / Faculteit Technische Natuurkunde. Wij maken beter! Where innovation starts

Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012. / Faculteit Technische Natuurkunde. Wij maken beter! Where innovation starts Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012 / Faculteit Technische Natuurkunde Wij maken beter! Where innovation starts Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar Wij maken beter! Engineering in de gezondheidszorg

Nadere informatie

woord vooraf inhoudsopgave Let s get digital Stop the virus Spread the word FACEBOOK.COM/LOVAHCONGRES2015 BLIJF OP DE HOOGTE VIA: GO VIRAL

woord vooraf inhoudsopgave Let s get digital Stop the virus Spread the word FACEBOOK.COM/LOVAHCONGRES2015 BLIJF OP DE HOOGTE VIA: GO VIRAL UITNODIGING woord vooraf inhoudsopgave Collega s, Met veel genoegen nodigen wij jullie uit voor het 7 e LOVAH Congres op 23 januari 2015 in Maarssen. Hét landelijke congres voor en door AIOS huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

GE Healthcare Nieuws

GE Healthcare Nieuws GE Healthcare Nieuws No. 1. 2014 HET MAGAZINE VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE Amphia Oosterhout de keuze voor GE Viecuri Medisch Centrum bijzonder cardiologie project Optimaliseren stralingshoeveelheid

Nadere informatie

GE Healthcare Nieuws

GE Healthcare Nieuws GE Healthcare Nieuws No. 2 2013 HET MAGAZINE VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE Healthcare Re-imagined. Mammapoli Maastricht UMC + - PAG. 4 Appslinq In RDC Echt - PAG. 7 One Self nieuw onderhoudsconcept

Nadere informatie

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging 10e jaargang april 2011 nummer 32 De actieve vereniging INHOUD ALGEMEEN 3 Geen avondlezing is hetzelfde Jan Willem Jansma 5 Waardestroom analyse Jos Groenendijk 7 De ontwikkeling van procesmanagement aan

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Zomer 2014 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 37 De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Door als groep onze stem te laten

Nadere informatie

CPD Jubileumuitgave 2009

CPD Jubileumuitgave 2009 CPD Jubileumuitgave 2009 1 Significant feliciteert CPD! De inkoopfunctie blijven ontwikkelen, een Significante uitdaging... Mijn uitdaging Mijn naam is Ruud Plu en ik werk als director binnen Significant.

Nadere informatie

Programmablad Zuid. juli 2012 - december 2012 PROGRAMMA. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst

Programmablad Zuid. juli 2012 - december 2012 PROGRAMMA. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst blad Zuid juli 2012 - december 2012 PROGRAMMA 04-07-2012 Projectpresentaties Fontys-studentgroepen te Eindhoven 28-08-2012 Kanban te Best 06-09-2012 Netwerkmiddag Nederlands Steendrukmuseum te Valkenswaard

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Het event over programmamanagement in Nederland

Het event over programmamanagement in Nederland Het event over programmamanagement in Nederland 6 februari 2014 De Fabrique, Utrecht @pgmopen #pgmopen Huiskamergesprekken Workshops Praktijkverhalen Op de brug Keynotes Exposés Het PGM Open wordt mogelijk

Nadere informatie

Connect. Techniek pakt CO2 aan. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 6 Oktober 2008 #05

Connect. Techniek pakt CO2 aan. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 6 Oktober 2008 #05 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 6 Oktober 2008 #05 Techniek pakt CO2 aan Connect #05 Oktober 2008 pagina 2 In deze Connect AkzoNobel & duurzaamheid De Dow Jones Sustainability

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

3 6e jaargang Oktober 2012

3 6e jaargang Oktober 2012 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn- en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 3 6e jaargang Oktober 2012 Pijnlijke voeten: een vergeten aandoening Lage rugpijn onder de loep (deel

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Editie 14 2015 Nederlandse versie. Individuele betrokkenheid. in een veranderende wereld

Editie 14 2015 Nederlandse versie. Individuele betrokkenheid. in een veranderende wereld Editie 14 2015 Nederlandse versie Individuele betrokkenheid in een veranderende wereld Intro 3 Het blijft wonderlijk hoe vanzelfsprekend het is geworden om op ieder moment van de dag te kunnen checken

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie