Bestuurlijke zaken 4. Het programma 4. Financiën 6. Financieel overzicht Begroting OSL Nieuwe leden 8. Bijlagen 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke zaken 4. Het programma 4. Financiën 6. Financieel overzicht 2012 6. Begroting OSL 2013 7. Nieuwe leden 8. Bijlagen 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2

3 Inhoudsopgave Bestuurlijke zaken 4 Het programma 4 Financiën 6 Financieel overzicht Begroting OSL Nieuwe leden 8 Bijlagen 9 Overzicht van activiteiten 9 Overzicht van PhD candidates 10 Descriptions of the projects in alphabetical order: 11 Affiliated PhD candidates: 19 Overzicht van Research Master studenten Overzicht stafleden 28 3

4 Bestuurlijke zaken De directeur van OSL, Thomas Vaessens, wordt bijgestaan door een schoolbestuur, bestaande uit hoogleraren van de deelnemende Universiteiten. In 2012 nam Ben Peperkamp als vertegenwoordiger van de VU afscheid van het bestuur. Hij werd vervangen door Diederik Oostdijk. Diederik Oostdijk is hoogleraar Engelse literatuur aan de VU. Zijn onderzoek is gericht op 19de en 20ste-eeuwse Amerikaanse literatuur in culturele en historische context. Jos Joosten heeft te kennen gegeven zijn voorzitterschap van het schoolbestuur te willen beëindigen. Naar een opvolger wordt naarstig gezocht. Ook wordt nog gezocht naar een opvolger van Hans Bertens, de vertegenwoordiger van de Universiteit van Utrecht. De Universiteit van Amsterdam was tot op heden nog niet vertegenwoordigd in het schoolbestuur. Inmiddels heeft Ellen Rutten toegezegd om namens de Universiteit van Amsterdam toetreden tot het bestuur van OSL. Ellen Rutten is hoogleraar literatuurwetenschap, met speciale aandacht voor de Slavische cultuur, en voorzitter van de capaciteitsgroep Slavistiek aan de Universiteit van Amsterdam. De samenstelling van het programma team, verantwoordelijk voor het onderwijs van OSL, is ongewijzigd gebleven. De promovendiraad, die altijd samen met het programmateam vergadert en mede verantwoordelijk is voor het programma, is wel van samenstelling veranderd. Suzanne Fagel en Willemijn van der Linden hebben plaats gemaakt voor Femke Essink (UvA), Marieke Winkler (RUN) en Alex Rutten (Open Universiteit). De promovendiraad bestaat nu uit de volgende leden: Femke Essink (UvA), Alex Rutten (OU), Daan Rutten (UU), Geertjan de Vugt (Tilburg), en Marieke Winkler (Radboud Universiteit). Om in de toekomst het onderwijs aan RMA-studenten te versterken, en tevens om het onderwijsaanbod voor PhD-studenten nog verder te stroomlijnen, zal vanaf dr. Stephan Besser als programma directeur toetreden tot de directie van OSL. Stephan Besser is UD Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij staflid van het onderzoeksprogramma "Literatur- und Kulturschichte des Fremden" aan de Humboldt Universität (Berlin) en verzorgde hij onderwijs aan het Amsterdam University College en de departementen van Media Studies en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Het programma In 2012 organiseerde OSL 2 Master Classes, 3 seminars, 2 conferenties, een Winter en een Summer School. Winter School: Literature in/and/of Crisis Het jaar 2012 ging van start met het jaarlijks door de promovendiraad georganiseerde Ravenstein Seminar. Dit jaar was het thema Literatuur en crisis en het seminar vond plaats in Amsterdam. Een inleidend programma op januari voor de Research Master studenten werd verzorgd door Sander Bax en Thomas Vaessens. Het voorprogramma werd bijgewoond door 11 studenten. Aan het hoofdprogramma deden (?) 25 onderzoekers mee. Sprekers waren Willem Schinkel (EUR), Arnold Labrie (MU), Liesbeth Noordegraaf-Eelens (EUR), Thomas Vaessens (UvA), Saskia Pieterse (UU) en Frans Willem Korsten (LU & EUR). 4

5 Seminar Eco-Poco: the Ecocritical Turn Through Postcolonial Eyes Dit seminar werd georganiseerd in samenwerking met het Platform for Postcolonial Reading and NICA, in Amsterdam op 27 Januari door Isabel Hoving (LU), Liesbeth Minnaard (LU), Sarah De Mul (KUL), Elisabeth Bekers. Er namen 15 mensen deel. Seminar Ontologies of the Present: Dialectics and Genealogy from Hegel to Agamben In het voorjaar organiseerden Bram Ieven en Geertjan de Vugt in Amsterdam een OSL seminar over Ontologies of the Present: Dialectics and Genealogy from Hegel to Agamben. 15 mensen namen deel en er waren gastoptredens van Marc de Kesel, Sjoerd van Tuinen, Sonja Lavaert en Rudi Visker. Master Class Bracha L. Ettinger Op 16 april organiseerde Birgit Kaiser een Master Class met Bracha L. Ettinger (Marcel Duchamp Chair & Professor of Psychoanalysis and Art at the European Graduate School EGS). Deze werd aangeboden door OSL in samenwerking met de Nederlandse onderzoekschool voor Genderstudies (NOG). Conferentie: Book Presence in a Digital Age Van mei organiseerde Kiene Brillenburg Wurth de internationale conferentie over boeken en papier in deze digitale tijd. De conferentie werd mede gesponsord door het NWO programma Changing Literacies Platform aan de Universiteit van Utrecht. Summer School: Literature and Intervention Van juni vond in Amsterdam het Hermes Seminar plaats. Het Hermes Seminar is een internationaal samenwerkingsverband tussen OSL en de universiteiten van Wisconsin (Madison), Stanford, Aarhus, Giessen, Leuven, Lisbon en UC London. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Thomas Vaessens, Gaston Franssen en Paul Bijl. 26 promovendi namen deel aan dit programma en er zijn evenveel certificaten uitgedeeld. Conferentie: "worth a thousand words": at the intersections of literature and the visual arts Deze conferentie werd georganiseerd door Astrid Bracke en Dennis Kersten aan en in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen van oktober Gastsprekers waren onder andere Elena Gualtieri (University of Groningen) en Mette Gieskes (Radboud University Nijmegen). Master Class Reda Bensmaia Op 26 oktober organiseerde Birgit Kaiser een Master Class met Reda Bensmaia (Brown University). Dit werd gedaan in samenwerking met het Postcolonial Studies Initiative (PCI) aan de Universiteit van Utrecht. 10 mensen namen deel. 5

6 Seminar It s all about discourse! In het najaar van 2012 werd het seminar It s all about discourse! Discourse analysis in het hedendaagse literatuuronderzoek georganiseerd door Marguérite Corporaal en Marieke Winkler. Een groep van 20 promovendi kwam vijf keer in Amsterdam bijeen. Gastsprekers waren onder andere: Stephan Besser (UvA), Hilde Staels (KU Leuven, Esther Peeren (UvA), Birgit Kaiser (UU), Erik Spinoy (ULG) en Pieter Verstraeten (KU Leuven). Er waren 22 deelnemers aan dit seminar. Er is 1 certificaat uitgedeeld. Financiën Financieel overzicht 2012 Baten ( ) Begroting Realisatie Verschil Bijdrage PhD-researchers Bijdrage Rma-studenten Basisbudget Bureau (DLG) Budget Bureau t.b.v. ReMa (DG) Additioneel Budget Coördinatie (FGW) Conferentie HERMES Totaal baten Lasten ( ) Directie Coördinatie en secretariaat Totaal personele lasten Winter School Hermes Summer School Master classes Expert meeting Seminars Other events Totaal overige lasten Totaal lasten Naar reserve De onderwijsbijdrage voor ReMa-studenten en promovendi wordt in één keer geïnd, terwijl de te bekostigen activiteiten twee tot vier jaar bestrijken. Dit tijdelijke surplus wordt geboekt naar de bestemde Reserve Onderwijs waaruit deze onderwijsactiviteiten de komende jaren gefinancierd worden. Van de gerealiseerde bijdrage voor PhDresearchers is in betaald door de participerende faculteiten. De rest is/wordt in 2013 betaald. Voor de ReMa-studenten is in 2012 reeds betaald. 6

7 Begroting OSL 2013 Baten Begroting Bijdrage PhD-researchers Bijdrage Rma-studenten Basisbudget Bureau (DLG) Budget Bureau t.b.v. ReMa (DG) Totaal baten Lasten Directie Coördinatie en secretariaat Totaal personele lasten Winter School Hermes Summer School Wisconsin Master classes Expert meeting Seminars Other events Totaal overige lasten Totaal lasten Naar reserve

8 Nieuwe leden 37 Research Master studenten uit Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, en Leiden werden in 2012 lid van OSL en 10 nieuwe promovendi. Dit betekent dat er officieel tegen de 90 Research Master Studenten participeren en 26 promovendi. Daarnaast telt OSL ook nog een groot aantal geaffilieerde promovendi (zie bijlage). 8

9 Bijlagen Overzicht van activiteiten Seminars: Ontologies of the Present, Organized by Geertjan de Vugt and Bram Ieven (Amsterdam, March-June 2012) It s all about discourse! Discourse analysis in het hedendaagse literatuuronderzoek. Organized by Marguérite Corporaal and Marieke Winkler (Amsterdam, September January 2013) Eco-Poco: The Ecocritical Turn Through Postcolonial Eyes (In collaboration with the Platform for Postcolonial Reading and NICA, Amsterdam, 27 January 2012) Master Class: Bracha L. Ettinger: Matrixial Trans-subjectivity and the Subject: Fragilization and Resistance (Organized by Birgit Kaiser, in collaboration with the Research School for Gender Studies, April 16, University of Utrecht) Réda Bensmaïa (26 October 2012) Conferentie: Book Presence in a Digital Age (Organized by Kiene Brillenburg Wurth, in collaboration with NWO, Utrecht, mei) Worth a housand Words: At the Intersection of Literature and the Visual Arts (Organized by Astrid Bracke and Dennis Kersten in collaboration with Radboud University Nijmegen, October 24-26, Nijmegen). Winter School 2012 Literature in/and/of Crisis. Organized by Suzanne Fagel, Willemijn van der Linden, Daan Rutten, Geertjan de Vugt, Amsterdam, January Summer School 2012 Literature and Intervention: The Relevance of Literature in a Changing World. Hermes Seminar, Amsterdam, June 10-14, Organized by Thomas Vaessens, Gaston Franssen, Paul Bijl. 9

10 Overzicht van PhD candidates Officially Registered PhD Candidates: University of Amsterdam 1. Femke Essink Lisanne Snelders 2012 University of Groningen 3. Petra Boudewijn 2011 Leiden University 4. Odile Bodde Max J. van Duijn 2011 Radboud University Nijmegen 6. Danielle Bruggeman Lindsay Janssen Christopher Cusack C. van Tongeren Gonzalo Maier Cruz Marieke Winkler Ruud van den Beuken Jeroen Dera Puck Wildschut 2012 Erasmus University Rotterdam 15. Emy Koopman Sanne Boersma 2012* University of Tilburg 17. Geert Jan de Vugt Karen Ghonem Merijn Oudenampsen 2011 Utrecht University 20. Moniek Kuipers Sara Rosa Espi Inge van de Ven 2011 VU University Amsterdam 23. Amrist Das Anne-Fleur Meer Andrew Niemeyer 2012 Open University 26. Alex Rutten 2012* * Not yet registered via Graduate School 10

11 Universiteit van Utrecht, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. Humanities Contribute to our Practical Self-understanding?' dat wordt uitgevoerd aan de the Can What Self-understanding: 'Practical NWO-project interdisciplinaire het binnen promoveer Ik ele en esthetische expressies van het dode lichaam als manifestaties van nationaal en individueel zelfbegrip en zelfreflectie analyseren en normatieve (bio)ethische en esthetische ideeën omtrent de weergave van dood, het dode lichaam, geweld en identiteit blootleggen. ultur Descriptions of the projects in alphabetical order: Ruud van den Beuken, Performing the Past, Staging the Future: Memory, Modernity, and (Inter)nationalist Identities at the Dublin Gate Theatre, Supervisor: Odin Dekkers Radboud Universiteit Nijmegen, In 1928, Hilton Edwards ( ) and Micheál MacLiammóir ( ) founded the Dublin Gate Theatre, which mostly produced Continental modernist plays in a uniquely avant-garde setting. Although perceived mainly as a director s theatre with an imported repertoire, the Gate not only remedied the nationalist insularity of the early twentieth-century Irish stage, but also produced the works of several new Irish playwrights. Engaging with Ireland s conflicted history, memory, and identity, these writers sought to break the strictures of conservative drama and explore alternatives to the sociocultural conservatism of their Celtic Revivalist predecessors as well as the Abbey Theatre s and the censorious government s equally contestable notions of Irishness. Drawing on recent developments in postcolonial memory theory, my project explores how this revolutionary playhouse endeavoured to perform Ireland s troubled cultural memory onstage, acknowledging the tension between modernist poetics and traditionalist politics that mostly fostered repression of the nation s past and anxiety about its future. Odile Bodde, Narrative Reflective Self-understanding: the Corporeal Supervisor: A. Visser Universiteit Leiden In mijn project zal ik onderzoeken hoe representaties van het dode lichaam in een exemplarisch corpus van recente films over oorlog en terrorisme betekenis krijgen en welke narratieve technieken en strategieën hiervoor worden ingezet. Hiernaast zal ik c 11

12 colonial and postcolonial history, postcolonial theory, scientific discourses on race and mixed race, etc.). Daniëlle Bruggeman, The Performance of Identity through Fashion Supervisors Anneke Smelik and Ulrich Lehmann Radboud Universiteit Nijmegen This research is part of the larger NWO-programme Dutch Fashion Identity in a Globalised World and explores the dynamic relationship between fashion and identity. The central question is how the theoretical notion of cultural performance can help us understand how fashion and dressing function in the construction of individual and national identity. The project looks at two levels of performance. First, the artistic performance as it takes place on the stage of the fashion show and in the medium of fashion photography. The main question here is how Dutch fashion brands create a specific identity in these media over a period of time. Second, the cultural performance of identity through fashion. Through the analysis of different visual media the hypothesis that fashion is an important way of performing one s identity will be tested. This project aims at understanding the dynamics of identity as it is expressed through fashion as a creative performance. The research project Dutch Fashion Identity in a Globalised World has four subprojects and is funded by the programme Cultural Dynamics from NWO (Netherlands Organisation of Scientific Research), Artez College of Art Arnhem, Saxion Universities Enschede, University of Amsterdam, Mr. Koetsier Fund for Fashion Industry, and the Premsela Fund for Dutch Design and Fashion. Christopher Cusack, Recollecting the Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, Supervisors: Hans Bak and Marguérite Corporaal Radboud University Nijmegen My project is part of the ERC-funded research programme Relocated Remembrance: The Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, I focus on the last of three generations of writers, studying the cultural memory of the Great Famine in Irish and Irish diaspora fiction written between 1892 and My project analyses how works by Irish (diaspora) authors such as Mildred Darby, Patrick Sheehan, William Barry, and John Brennan relate to earlier Famine recollections. In many of their texts, this traumatic period features prominently, for instance as a rhetorical weapon used for nationalist purposes. Because the majority of authors I study were born after the Famine and many were writing in diaspora, sometimes describing a country they had never even seen, I will focus on transgenerational as well as transnational parallels and divergences between ways of remembering to explore how the cultural memory of the Famine is transformed across different contexts. Amrist Das, The American Ghazal: The Immigration of an Arabic Poetic Form ( ) Supervisors: Prof. dr. D.M. Oostdijk and Dr. Anita Raghunath Unknown to many in the Western world, the ghazal is one of the oldest forms of poetry. Having originated in pre- Islamic Arabia in the 7th century, it gradually spread to Farsi, Hebrew, Hindi, Pashto, Turkish, and Urdu. Since 1960 it has also become an increasingly popular poetic form in the United States, with such practitioners as Aghi Shahid Ali and Adrienne Rich. This project analyzes why the ghazal has become an accepted form in the United States, how it differs from ghazals elsewhere, and what this form of traveling poetry signifies about the migration of a literary or cultural form. My hypothesis is that the American ghazal resembles an immigrant in the sense that initially it retains most aspects of the region of its origin. Yet eventually it assumes more characteristics of the host country, and eventually becomes naturalized. I will argue that, like the sonnet and haiku before it, the ghazal will soon become fully American. 12

13 Jeroen Dera, Pioneering the Non-Print: Book Reviewing on Radio, Television and the Internet, from the 1920s to the Present Supervisor: prof.dr. Jos Joosten, Copromotor: dr. Mathijs Sanders In de twintigste eeuw vonden drie mediarevoluties plaats die een impact hadden op het literaire veld: de opkomst van radio in de jaren twintig, de introductie van de televisie in de jaren vijftig en de opmars van internet in de jaren negentig. In alle drie de gevallen bezetten literatuurbeschouwers, in het bijzonder literatuurcritici, al spoedig een positie in deze nieuwe media. Daarbij ontstonden nieuwe vormen van literatuurbeschouwing, zoals de radiolezing, de literaire talkshow en het kritische weblog. In dit promotieonderzoek wordt deze literatuurbeschouwing in de nieuwe media vanuit drie invalshoeken belicht. In de eerste plaats worden de achtergronden onderzocht van de vestiging van literatuurbeschouwing in nieuwe media: waarom werd literatuur al snel een aandachtspunt en wie waren daarbij betrokken? In de tweede plaats worden nieuwe vormen van literatuurbeschouwing inhoudelijk geanalyseerd: wat voor boeken worden besproken en welke vorm wordt daarbij gehanteerd? In de derde plaats wordt de receptie van de nieuwe media in het literaire veld onder de loep genomen. Max van Duijn, Understanding Other Minds Supervisors: Ineke Sluijter and ArieVerhagen Universiteit Leiden At high school I was aiming at a career in marketing. How to move a crowd? But then I joined someone who was working on an extraordinary project: he was translating Macbeth into contemporary Dutch and planned an arty performance using video clips, etcetera. His branch: studying Dutch Language & Literature in Leiden. So that is what I did too (meanwhile soothing my corporate conscience with a minor in business administration). After a two years break for an intensive medical treatment I added some philosophy courses. In 2010 I graduated from a custom MPhil programme, combining literature, cognitive/evolutionary linguistics, and philosophy of mind. My thesis became the foundation for my current PhD-project, Understanding Other Minds, investigating the interconnectedness of narrative language and theory of mind not surprisingly, I drew my first examples from Shakespeare Sara Rosa Espi, Back to the Book Supervisors: Kiene Brillenburg Wurth and Dr Anna Poletti Utrecht University My research takes place within the Back to the Book project which aims to document innovations in paper-based literature in the digital age. My specific focus concerns personal zines: handmade, non-commercially produced and distributed personal manuscripts (Duncombe 1997). In this research I will be analysing the zine as a literary form that is undergoing transition in the way that it is archived, stored, collected and digitally preserved. I will focus on how zines are used as a medium to express extraordinary bodily experiences in creative ways. Exploring a body of zines in which the authors write about personal experiences such as mental illness or dangerous gifts, chronic pain suffering and disability as well as transitional experiences such as the process of transitioning from one gender identity to another, I will analyses how these experiences are rendered visible as a paper materiality, and how the personal zine leaves a paper trail as an auratic object (Benjamin) in a predominantly digital ecology of self- and communal writing. Femke Essink, Adaptation and the Heritage of the Sixties Supervisor: Thomas Vaessens University of Amsterdam Last July I graduated my researchmaster Dutch Literature at the University of Amsterdam, and from September onwards I will be working as a PdD candidate at the Institute of Culture and 13

14 History, University of Amsterdam, where I will be a member of the Capacity Group Dutch Literature. My research focuses on the shifting appreciation of the heritage of the sixties. The cultural transformation that commenced in this mythical decade has been of major normative influence on society, particularly in the socio-cultural domain. Many of the perceived achievements considered natural in this day and age are associated with the democratizing and emancipatory developments of the sixties. However, in contemporary society, this heritage of the sixties has been subject to debate. Using the sequential adaptations of literary texts from the sixties e.g. the novel Turks fruit (1969), the subsequent movie (1973) and musical (2006) of the same name I will try to trace and explain the continuous (re)construction of the myth of the sixties. This project is hereby affiliated with the discipline of adaptation studies: adaptations are understood as reflexive spaces where implicit and/or explicit ideological assumptions are being reconsidered. In doing so, it can be shown how literary texts from the sixties enter into a discussion with their contemporary counterparts and how adaptations pass on the heritage of the sixties in an altered form. Karen Ghonem Woets, Emergent Cultural Literacy: Assimilating Children s Literature. Morality and Religion Supervisor: W.L.H. van Lierop Universiteit van Tilburg This NWO funded project at Maastricht University and the University of Tilburg develops evidence based criteria for selecting picture books that induce the emergence of cultural literacy in the very young. It pays due attention to the fact that text appropriation obeys a different logic in four to eight year olds than in older readers. Rather than investigating the new work in the light of familiar works, young children assimilate texts by doing things with them such as singing, dancing, or engaging in symbolic action and play. Texts will be more effectively assimilated if they can be embedded within regularly recurrent routines and cultural or religious celebrations. The pragmatic contexts of routines and rituals within which children make their first acquaintance with crucial texts spark off the process of cultural socialization in the very young. These contexts have become multi cultural and multi religious in contemporary globalizing society, which places new demands on the nature of cultural literacy. Assimilation is further enhanced by certain (inter) textual features that evoke these contexts on the one hand while chiming in with the developmental features of the intended audience on the other. These three shaping factors set us on the track of specific criteria of canonicity, i.e. the potential to become lastingly popular. This program wants to specify, implement and validate these crucial features of canonicity, in order to gain closer insight into the assimilation of children s literature. It comprises three projects dealing with morality and religion (Karen Ghonem), poetry (Annette de Bruijn), and narrative texts (Inge Verouden) respectively. These projects operate within a joint intervention program that introduces a preliminary selection of texts into the first grades of primary school. As emergent cultural literacy is governed by pragmatic, literary and developmental factors, it can only be adequately investigated through methods deriving from the humanities and the social sciences. Hence, this program combines tools for hermeneutic validation with methods for experimental validation.- Lindsay Janssen, Relocated Remembrance: the Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, Supervisors: Odin Dekkers and Marguerite Corporaal Radboud Universiteit Nijmegen In had Ierland te kampen met de Great Famine, de zwaarste hongersnood in moderne westerse geschiedenis, waardoor velen gestorven zijn en velen geëmigreerd naar voornamelijk de V.S., Engeland en Canada. Ik bestudeer popular fiction geschreven in Ierland en in de diaspora in de periode , en kijk hoe daarbij omgegaan wordt met de Hongersnood als onderdeel van 14

15 het Ierse cultureel geheugen en de culturele identiteit. Deze bevindingen worden vervolgens in een theoretisch kader (voornamelijk cultural memory theory), alsmede een socio-historisch kader geplaatst. Uiteindelijke vergelijking met de twee andere deelprojecten moet leiden tot een analyse van hoe door temporele en geografische verplaatsing omgegaan wordt met de Hongersnood als cultureel geheugen en zal ons ook meer inzichten geven over de werking van cultureel geheugen op het algemenere vlak, waardoor dit project ook veel nieuwe inzichten kan bieden voor de cultural memory studies discipline in haar geheel. Emy Koopman, Reading Suffering. An Empirical Enquiry into Emotional, Intellectual and Ethical Responses to Narratives of Mental and Physical Pain. Supervisor: Susanne Janssen Leiden University Emy Koopman's doctoral project Reading Suffering An Empirical Enquiry into Emotional, Intellectual and Ethical Responses to Narratives of Pain (preliminary title) aims to substantiate and qualify scholarly claims about literature s ethical potential through empirical research among readers. While recently there has been considerable progress in the area of reader response research (e.g. Bortolussi & Dixon, 2003; Mar, Oatley & Peterson, 2009), it is still far from clear how text and reader characteristics interact to establish 'ethical' effects like empathy and reflection. The present project seeks to take both the style of the text, especially its use of 'foregrounding' (cf. Miall & Kuiken, 1994; Kuiken, Miall & Sikora, 2004), and a number of personal characteristics of readers into account. The proposed study consists of a series of experiments on reader responses to narratives of suffering, followed by a qualitative study on the same subject. Texts on suffering can be expected to elicit emotional and ethical responses toward the depicted victims, both positive and negative. In the experiments, excerpts from novels will be used, while participants in the qualitative study will be required to read one or multiple novels completely. The study will compare responses to highly valued literary texts with responses to popular nonfiction texts by less critically valued authors, and to a (control) group of informative texts on the same subject. The following general questions will be addressed: which personality characteristics and which features in the narratives (content and form) make people more responsive to narrative texts on suffering? How is the relation between emotional responses aimed at the content of the text (so-called 'narrative emotions) and emotional responses aimed at the style of the text (so-called 'aesthetic emotions'), and how do narrative and aesthetic emotions impact empathy with others and reflection? Moniek Kuijpers, Variaties in Absorptie in Narratieven en Esthetische Ervaringen. Een Vergelijkende Studie naar Responsen op Literatuur en Film Supervisors: Joost Raessens and Frank Hakemulder Universiteit Utrecht Het gevoel je te bevinden in de wereld van een verhaal en te vergeten dat je eigenlijk een boek aan het lezen bent is een herkenbare ervaring. Dit fenomeen, absorptie genaamd, heeft als kenmerk dat wij ons niet langer bewust zijn van onszelf en onze omgeving, maar dat wij vooral gericht zijn op wat er in de verhaalwereld plaats vindt. Daarom kan het lijken, voor zolang we lezen, dat wij naar een andere wereld zijn getransporteerd. De vraag naar de relatie tussen het lezen van narratieve literatuur en het gevoel van transportatie in de lezer staat centraal in dit project. In dit project concentreer ik mij op de oorzaken van transportatie en gerelateerde absorberende ervaringen. In het bijzonder tekstuele elementen verantwoordelijk voor het teweeg brengen van een transportatie ervaring zijn nog niet eerder onderzocht en vormen dan ook de focus binnen dit onderzoek. Daarnaast zal de relatie tussen absorberende en esthetische ervaringen onderzocht worden. Verwacht wordt dat het esthetisch ervaren van een tekst een bepaalde manier van geabsorbeerd zijn in de hand werkt. 15

16 Gonzalo Maier The Politics of Irony in the Postdictatorial Novel (Argentina and Chile, 1973 today) Supervisors: Maarten Steenmeijer and Brigitte Adriaensen Radboud Universiteit Nijmegen This project departs from existing research on the representation of violence in the postdictatorial literature in the Cono Sur (Balderston 1999, Corbatta 1999, Wirshing 2009). We define the postdictatorial novel with Avelar (2000) as a novel concerned with the experience of the dictatorship in the Cono Sur, more specifically in Argentina and Chile, during or after respectively Videla s ( ) or Pinochet s ( ) regime. I will focus on a selective corpus of five authors in which irony plays a prominent role. The close readings of irony in these novels will combine insights from traditional rhetorical and narratological analyses of irony (Booth 1974, Hamon 1996, Muecke 1969) with the discursive scope worked out by Hutcheon (1994) and Barker (2001). The polemical reception of several of these novels (f.i. Los pichiciegos by Fogwill and Los topos by Bruzzone), precisely because of their ambiguous relation to irony, will receive special attention. Anne-Fleur van der Meer, Narrating the Aching Self: Representations of Depression in Contemporary Autobiographies. Supervisor: B.J. Peperkamp Vrije Universiteit Amsterdam Anne-Fleur van der Meer is in september 2012 begonnen met haar door NWO gesubsidieerde promotieonderzoek naar autobiografieën over depressie. Depressie is wereldwijd de meest voorkomende psychische aandoening. In verschillende domeinen, zoals de wetenschap en de politiek, wordt uitvoerig gedebatteerd over de oorzaken, gevolgen en impact van het verschijnsel. Ook kranten, documentaires op t.v., de radio en het internet (patiënten weblogs en themasites bijvoorbeeld), berichten over de ernst en de gevolgen van de kwaal voor individu en samenleving, alsmede over de waarden die bij depressie in het geding zijn. Depressie is ook veelvuldig gethematiseerd in films, romans en andere narratieve teksten. Uitgangspunt is dat zij een aanzienlijke rol spelen in het uitdrukken van waarde over de aandoening. In dit onderzoek staat de populaire praktijk van het zogenaamde autobiografische schrijven centraal. Door middel van een narratologische en intertekstuele analyse, bestudeert Anne-Fleur hoe de autobiografische verhalen depressie en het depressieve zelf construeren. Zij wil daarmee inzicht verkrijgen in de wijze waarop de teksten waarde en betekenis aan depressie toekennen en nagaan hoe de teksten zijn ingebed in, reflecteren op, of onderhandelen over, verschillende opvattingen over depressie en mentaal ziek-zijn in de hedendaagse cultuur. Het onderzoek hoopt bij te dragen aan wetenschappelijke theorieën en discussies over de functie en betekenis van autobiografisch schrijven over depressie en tevens in te spelen op een maatschappelijke behoefte aan inzicht in de manier waarop kennis over depressie in de samenleving verspreid wordt. In dit laatste verband is samenwerking op gang gebracht met Het Fonds Psychische Gezondheid. Andrew Niemeyer - Merijn Oudenampsen, Populism with Dutch Characteristics Supervisor:? In an essay entitled, The rediscovery of ideology; return of the repressed in media studies, Stuart Hall traced a development in social science from the debate on mass culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, towards what he terms the behavioural and pluralist tradition, a paradigm increasingly challenged in the seventies by ideology-critical and social 16

17 constructivist approaches. Surprisingly, most of the literature on Dutch populism follows uncritically in the footsteps of mass culture theory (Rob Riemen 2010) and behavioral science (Houtman et al. 2008, Duyvendak et al. 2008, Bovens 2008). The problem of these existing studies is that they waste little time on discussing what populism actually is, how it functions, how it has managed to gain popular appeal, and how it relates to wider changes in society. This research aims to address these shortcomings through a social constructivist analysis of the rise of populism in the Netherlands, applying the work of Laclau, Mouffe, Bourdieu and Foucault to the Dutch context. It starts from the premise that we should see populism, not as a reflection of the opinions of the electorate, but rather, as a political technique that involves the imaginary construction of the electorate that it claims to represent. The research will investigate this claim through the discursive analysis of a series of media events. Lisanne Snelders, The Dynamics of Literary Heritage: The Case of the Dutch East Indies. Supervisor: Thomas Vaessens Universiteit van Amsterdam Het onderzoek richt zich op de culturele herinnering aan Nederlands-Indië in literatuur. Aan de hand van drie casussen (Hella Haasse, Tjalie Robinson en Pramoedya Ananta Toer) wordt gekeken hoe literaire representaties de herinnering aan Indië mede hebben gevormd en hoe die herinnering in de loop van de tijd is veranderd onder invloed van culturele, sociale en politieke omstandigheden. Carlos van Tongeren, The Politics of Irony in the Latin American Crime Novel ( today) Supervisor: Maarten Steenmeijer and Brigitte Adriaensen Radboud Universiteit Nijmegen Part of the Vidi-project The Politics of Irony in Contemporary Latin-American Literature on Violence The crime novel is a mayor literary genre in Latin America. It is related to different social and historical contexts (the dictatorships in the Southern Cone, political repression and censorship in Mexico and Cuba, etc.) and has historically been used to denounce political repression, corruption and other forms of violence. An important characteristic of Latin American crime narratives is their frequent use of irony and humour for the representation of violent social and political contexts. Even though violence has been recognized as one of the defining parameters of current Latin American societies, the relationship between violence and irony, humour and laughter has not yet been sufficiently examined. This PhD-project will therefore analyse the functions and meanings of irony and humour in the work of some of the most representative authors of the crime novel in Latin America. On the one hand, the project will interrogate the extent to which comical, humorous and ironic representations of violence may be understood as discursive and politically charged strategies that express senses of denunciation, abjection, mourning, and trauma. On the other, the project will analyse regional traditions of the crime genre comparatively, and ask how regional differences are related to certain national traditions in the use of irony, humour and laughter (black humour in Mexico, the so-called choteo in Cuba). Since theorists of irony and humour have stressed that interpreters have a crucial role in making irony happen, this project will finally ask how the transnational contexts of production and reception of Latin American crime novels may influence (our understanding of) the functions of irony and humour in these texts. Inge van de Ven, The Novel and the New: Hybrid Literature in the Digital Age. Supervisors: Kiene Brillenburg Wurth (UU) and Jessica Pressman (Yale) Utrecht University Projectgroep: Back to the Book (http://backbooks.wordpress.com) 17

18 I will explore the contemporary (2000-onward) phenomenon of hybrid works of literature: texts that foreground materiality and (typographic) design as a palpable and structural dimension of the narrative. I hope to show how the alleged threat posed to the literary novel by digital technologies and the dire status of the book as reflected in digitization theories, here become a source of creativity and formal experimentation. This project offers an integrated analysis of the genre, analyzing how and why it recycles modernist techniques of collage, montage, and typography within the constraints of linear narration. I aim to trace and integrate the history and contemporary practice of hybrid fiction and analyze how, to what extent and why these works adapt or transform our notions of textuality, literariness and narrativity, and thus inspire new ways of reading. Geertjan de Vugt, The Rhetoric of Authenticity in Politics and Literature Supervisors: Odile Heynders and Jan Blommaert Tilburg University The aim of this project is to study the relationship between politics and aesthetics on an everyday micro-political level. It does so by tracing a genealogy of dandyism, in which 'dandyism' is taken as the nexus under which a whole set of problematic relationships come together. Under the name of dandyism one could trace ideas on the relationship between politics and life, life and aesthetics and politics and aesthetics. Starting with debates from the beginning of the nineteenth-century up to the present emergence of so-called populist politics, this genealogy claims that contemporary politics can best be understood from a dandyist paradigm. Alex Rutten, Knielen voor het gewone. Literatuurkritiek en cultuurbemiddeling in het interbellum: P.H. Ritter jr. Supervisors: Prof. Erica van Boven, Dr. M. Sanders Open Universiteit In dit promotieonderzoek wordt de vooroorlogse loopbaan van de invloedrijke criticus P.H. Ritter jr. voor het eerst diepgaand geanalyseerd in het licht van de veranderingen, spanningen en nieuwe mogelijkheden in het expanderende culturele veld ten tijde van het interbellum. In deze periode werden er talrijke debatten gevoerd over de maatschappelijke betekenis en functie van literatuur. Deze debatten waren het gevolg van sociale (de toename van geletterdheid, opleidingsniveau en koopkracht) en infrastructurele veranderingen (de groei en diversiteit van instituties en media) en de behoefte aan culturele bemiddelaars en volksvertegenwoordigers. Ritter reageerde hierop door zijn kritische praktijk af te stemmen op de gemiddelde of gewone lezer en voortdurend te reflecteren op de veranderende sociale betekenis van literatuur(kritiek). Zijn loopbaan wordt geanalyseerd in interactie met verschillende discursieve en institutionele contexten waarbinnen hij zich begaf en/of waarop hij reageerde. Het betreft hier respectievelijk: het cultuuronderwijs op volksuniversiteiten, de professionalisering van de journalistiek, de opkomst van de amusementsindustrie, boekenprogramma s op de radio en de discussie over de taak en functie van de literatuurkritiek in periodieken. Puck Wildschut, Mysterious Machinery: a linguistic approach to Nabokov's narrative strategies Supervisors: Prof. Sophie Levie and Prof. Helen de Hoop (CLS) Start: September 1, 2012 (HLCS: Studying Criticism And Reception Across Borders), My PhD project, Mysterious Machinery, investigates the workings of selected narrative strategies in the novels Lolita (1955) and Pale Fire (1962) by Vladimir Nabokov, and especially how these strategies are employed to set out paths of preferred reading. The methodological framework proposed in this research project will offer new insights into the narrative mechanics at work in Lolita and Pale Fire, due to its interdisciplinary approach. Theory and method from both literary studies (more specifically stylistics) and linguistics (more specifically cognitive and functional 18

19 linguistics) will be applied to achieve the project's key objective of describing and analyzing the stylistic devices in these novels and explaining the ensuing stylistic effects. Lolita and Pale Fire evolve around the theme of authors and narrators, trying to persuade readers, to read the text/texts presented to them in certain ways. Moreover, these narrators primarily plead their causes through an idiosyncratic use of stylistic devices. In accordance with this profound reader-oriented' aspect of Nabokov's novels, the stylistic devices and effects which will be critically analyzed are selected based on their ability to involve and immerse readers with and in fictional narratives. Consequently, I will describe and analyze communicative foregrounding; the interaction of modality and narrative point of view; and emotion conveyance. Above all, the project aims to show how these devices function in relation to each other in Nabokov's novels and, accordingly, how this interaction shapes processes of reading. In doing so, Mysterious Machinery aims to enrich existing knowledge about the nature of narratives and narrativity. It aims to provide linguists with new insights into the workings of literary language within the context of longer narratives, and to give impetus to the exhaustive study of literary works within the field of literary studies. Marieke Winkler, Critics Reviewing Criticism. Literary Criticism versus Literary Reviewing in the Netherlands, 1880-present Supervisors: J.H.Th.Joosten and M.P.J.Sanders Radboud University Nijmegen The differentiation between the praxis of descriptive literary criticism (literatuurwetenschap) and normative reviewing (literatuurkritiek) is well accepted in the Netherlands while at the same time much disputed. The project Critics Reviewing Criticism aims at describing and analyzing the relationship and interference between the fields of criticism and reviewing for the period between 1880 and the present by analyzing the work of authors who combined an academic position with a function as reviewer within the literary field (for example: Albert Verwey, Hans Gomperts and Wiel Kusters). How did these authors reflect on their double-natured activities and how did their theoretical assumptions relate to their actual self-presentation in both fields? Hence, the project aims at a diachronic investigation of the interference between literary criticism and literary reviewing while at the same time examining the ways in which the authors considered perceived their academic role and the function and goal of their scholarly (or: academic) practice. Affiliated PhD candidates: Start in 2009 Beatrix van Dam M.A., Geschiedenis vertellen in actuele Nederlandstalige en Duitstalige literatuur Supervisors: Lut Missinne (WWU Münster), Martina Wagner-Egelhaaf (WWU Münster) and Bart Vervaeck (UGent) Westfälische Wilhems-Universität Münster Het project onderzoekt het historische vertellen in actuele Nederlandstalige en Duitstalige literatuur. Het uitgangspunt is dat historisch vertellen in de literatuur altijd een dynamiek van toenadering tot en verwijdering van de geschiedenis als vreemd element met zich meebrengt. Een tweede stelling is dat na de problematisering van het historische vertellen in het kader van de postmoderne historische roman in actuele literatuur weer constructiever met het vertellen van geschiedenis wordt omgegaan. Naast het analyseren van procedures die afstand tot het historische onderwerp creëren wordt dus de nadruk op technieken gelegd die weer een toenadering tot de geschiedenis tot stand brengen. Dit gebeurt aan de hand van analyses van 19

20 vertellingen over verschillende historische thema s zoals het thematiseren van de verlichting of het schrijven over het koloniale verleden. Start in 2010 Arnout De Cleene, Outsiderliteratuur in België, Een polysysteemtheoretische analyse Supervisor: Dirk De Geest K.U.Leuven/F.W.O.-Vlaanderen In de periferie van de literaire wereld manifesteert en institutionaliseert zich eind jaren zeventig een corpus van teksten gerelateerd aan waanzin (écrits bruts, fous littéraires, 'gestoorde teksten'...). Dit brede en marginale literaire gebied outsiderliteratuur en de merkbare evolutie van de houding ten opzichte van waanzin rond 1980 werden nog nauwelijks onderzocht. Centraal in het onderzoek staat de functionalistische vraag hoe de houding binnen de literaire wereld ten aanzien van waanzin als biografisch kenmerk van de auteur evolueerde in het Belgische literaire polysysteem van 1968 tot Dit impliciete aspect van het literaire repertoire kan geanalyseerd worden aan de hand van een receptieanalyse gebaseerd op een gevarieerd en representatief corpus van Nederlandstalige en Franstalige outsiderauteurs Artaud, Achterberg, Arends, Berckmans, Podolski.... Het Belgische literaire polysysteem heeft een comparatieve en representatieve dimensie en vertoont een intrigerende wisselwerking tussen identiteitsbeschrijving en de receptie van outsiderliteratuur. Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw vinden bovendien belangrijke extra-literaire veranderingen plaats met betrekking tot waanzin. Vanuit het perspectief van outsiderliteratuur kan zo een nieuw licht geworpen worden op de Belgische literaire historiografie Marrigje Paijmans, Dichtersziel en koopmansgeest. Vondel als literair ondernemer tussen Amsterdam en Oranje / Vondel at a Venture. Literary Entrepreneurship and Self-fashioning between Amsterdam and Orange Supervisor E.M.P. (Lia) van Gemert and Frans Blom Universiteit van Amsterdam Nederlandse schrijvers ontbreken nog grotendeels in het internationale onderzoek naar vroegmoderne schrijverscarrières. De unieke decentrale bestuurssituatie maakte echter juist in de Republiek macht en mecenaat tot dynamische factoren. Dit project onderzoekt de career strategies van Vondel, die als kleine ondernemer in de complexe Nederlandse markt steun wilde verwerven van twee concurrerende machtscentra: het Oranjehof en Amsterdam. Daartoe maakte hij strategische keuzes die botsten met zijn self-fashioning als ideologische dichter. De invloed van machts- en marktmechanismen op Vondels strategieën wordt blootgelegd in cultureel en literair onderzoek. De resultaten worden verkennend geconfronteerd met het carrièrepatroon van Nederlandse en buitenlandse tijdgenoten. Sara Polak, The First Modern Media President: Franklin D. Roosevelt's Image in Public History and Memory Supervisors: P.Th.G.M. Liebregts and A. Fairclough Leiden University With Washington and Lincoln, Franklin Roosevelt is one of the three most popular presidents in US history. President from 1933 to 1945, Roosevelt led the country during a long and crucial period in its history, but the images of him in widely disseminated films, novels, documentaries, museums, biographies, and memorials, often portray him as more heroic and authentic than historically justified. Roosevelt is often viewed as the first modern media president; he was the first to hold radio speeches in which he addressed the American citizens very personally, and the first to hold press conferences, spontaneously answering journalists questions. However, Roosevelt was also a modern media politician in the sense that he carefully and very 20

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 Achbari, Azadeh Global science from a Dutch perspective: Dutch participation in 19th-century Humboldtian networks Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Algemene Vorming / Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoud: Bijlagen: 1. Missie 3 2. Organisatie 3 3. Onderwijs & onderzoek 4 4. Financiën 9 5. Evaluatie uitvoering DLG-LOGOS akkoord 10

Inhoud: Bijlagen: 1. Missie 3 2. Organisatie 3 3. Onderwijs & onderzoek 4 4. Financiën 9 5. Evaluatie uitvoering DLG-LOGOS akkoord 10 Beknopt jaarverslag 2011 Begroting 2012 Inhoud: 1. Missie 3 2. Organisatie 3 3. Onderwijs & onderzoek 4 4. Financiën 9 5. Evaluatie uitvoering DLG-LOGOS akkoord 10 Bijlagen: 1. Overzicht promovendi 11

Nadere informatie

Company in the School Between experiment and heritage

Company in the School Between experiment and heritage Gezelschap in de School Tussen experiment en erfgoed Gedachten bij de residency van Emio Greco PC aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Company in the School Between experiment

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

Proposal Free Competition in the Humanities

Proposal Free Competition in the Humanities Proposal Free Competition in the Humanities 1. Project information The long-lasting legacy of collaboration. The exclusion and integration of former national socialist milieus in Dutch society. Summary

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Landelijke studiegids Vrouwenstudies/Genderstudies

Landelijke studiegids Vrouwenstudies/Genderstudies Nederlands Genootschap Vrouwenstudies Landelijke studiegids Vrouwenstudies/Genderstudies 2010/2011 Samenstelling: Jeanette van der Sanden, Niels Spierings, Rieke Spierings, Sanne Versteegh & Marta Zarzycka

Nadere informatie

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage marc jacobs, jorijn neyrinck and albert van der zeijden introduction UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage In 2013 the world celebrated the tenth anniversary

Nadere informatie

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie

Systemic Constellations Work in Organizations. Systemic Constellations Work in Organizations. Dissertation. Joseph Roevens PhD NHTV

Systemic Constellations Work in Organizations. Systemic Constellations Work in Organizations. Dissertation. Joseph Roevens PhD NHTV NHTV EXP SERIES No4:Opmaak 1 15-12-2008 17:34 Pagina 1 How come certain organizational problems never seem to be solved? We ve trained. We ve re-engineered. We ve coached. We ve spent a lot of money and

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

Bookreviews MEDISCHE ANTROPOLOGIE 24 (1) 2012 229

Bookreviews MEDISCHE ANTROPOLOGIE 24 (1) 2012 229 Bookreviews Boudewijn Chabot & Stella Braam, Uitweg: Een waardig levenseinde in eigen hand [Way out: A dignified end of life in one s own hands]. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 5th edition, 2012. 304 pp.

Nadere informatie

Masteropleiding 2013-2014 Theoretische Seminaries Theoretical Seminars

Masteropleiding 2013-2014 Theoretische Seminaries Theoretical Seminars Masteropleiding 2013-2014 Theoretische Seminaries Theoretical Seminars update: 17.09.2013 Beste Masterstudent, Dear master student, Hartelijk welkom bij de masterseminaries, een unieke kans om iets bij

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy 1 Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care,

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing.

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Susan Szenasy preface The Rotterdam Design Prize believes its duty is to stimulate thought and debate on design s role in the cultural

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent profile of the university of amsterdam may june 2012 university profile may 3 th 2012 Contents iii Purpose of this document* 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent Contents iii Purpose of this document 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014:

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

The VU Compliance Newsletter

The VU Compliance Newsletter The VU Compliance Newsletter Volume 1, Issue 1 November 12, 2008 Dear readers, Welcome to the first edition of the Compliance Newsletter produced by the Master of Corporate Compliance at the VU University

Nadere informatie