Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo."

Transcriptie

1 Colleg e voor Toetsen en Examens Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo. Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan. U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen. dat um Vanaf 1 jan a ct i vi t e i t t oelicht ing Aa n va n g a f n a m e cp e b e e l d e n d e va k k e n vwo Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo. 10 jan Vo o r b e e l d e xa m e n s b e s ch i k b a a r i n Fa ce t Vanaf 10 januari staan de voorbeeldexamens klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens. 10 jan E xt r a vo o r b e e l d e xa m e n s b e s ch i k b a a r o p o p e n b a r e o e f e n o m g e vi n g Vanaf 10 januari staan er extra voorbeeldexamens klaar op de online oefenomgeving van DUO: oefenen.facet.onl. 10 jan Vo o r b e e l d m i n i t o e t s e n b e s ch i k b a a r i n Fa ce t sect or/t t ijdvak vwo-scholen met cpe beeldende vakken

2 10 t/m 23 jan 10 t/m 23 jan 10 t/m 23 jan Uiterlijk 13 jan Vanaf 10 januari staan de voorbeeldminitoetsen klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 F Afnameperiode rekentoets 2F Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 A De school kan ervoor kiezen om BB-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 3 F Afnameperiode rekentoets 3F B e r i ch t o f d e s ch o o l a a n p i l o t e xt e r n e co r r e ct i e k a n d e e l n e m e n Bericht van DUO of de school aan de pilot kan deelnemen en met welke digitale CE s. 16 jan Vo o r b e e l d p i l o t e xa m e n s m u z i e k h a vo e n vwo b e s ch i k b a a r i n Fa ce t 18 en 19 jan 18 en 19 jan uiterlijk 20 jan Zie voor meer informatie de brochure pilot muziek havo vwo. Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 2 E R/2 AE R Afnamedagen rekentoets 2ER/2AER Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 3 E R Afnamedagen rekentoets 3ER B e k e n d m a k i n g b e z o r g d a g cp e b e e l d e n d G L /T L vmbo-scholen vmbo BB havo- en vwoscholen havo- en vwoscholen die meedoen met de pilotafname muziek in Facet vmbo-scholen havo- en vwoscholen vmbo en TL 24 jan t/m 21 mrt De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend /TL informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend /TL bekendgemaakt wordt. I n z a g e p e r i o d e 2 F/2 E R/3 F/3 E R

3 Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo. 29 jan De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. d e n o r m e r i n g r e k e n t o e t s vo 30 of 31 jan Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de eerste afnameperiode. On t va n g s t cp e b e e l d e n d G L /T L Ontvangst cpe beeldend /TL. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. vmbo en TL Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. 13 feb Re k e n t o e t s e n vo b e s ch i k b a a r i n Fa ce t vanaf 15 feb Vanaf 13 februari staan de rekentoetsen klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde perioden, de afnameplanningen maken voor de rekentoetsen. On t va n g s t z e n d i n g A cs p e ' s Ontvangst zending A voor de cspe s oude stijl en profielvak-cspe s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT- Express en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris. 21 feb B e k e n d m a k i n g o m z e t t i n g s t a b e l l e n e e r s t e a f n a m e p e r i o d e De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl. Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

4 De omzettingstabellen zijn op 21 februari ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer. uiterlijk 24 feb 6, 7 of 8 mrt Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet. B e k e n d m a k i n g b e z o r g d a g z e n d i n g B cs p e ' s De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe s oude stijl en profielvak-cspe s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe s oude stijl en profielvak-cspe s bekendgemaakt wordt. On t va n g s t z e n d i n g B cs p e s Ontvangst zending B voor de cspe s oude stijl en profielvak-cspe s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. 6 mrt On t va n g s t h yp e r l i n k s n a a r e n q u ê t e s vo o r t we e d e a f n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s vanaf 7 mrt Op maandag 6 maart ontvangen de examensecretaris en geregistreerde docenten rekenen per een link naar de digitale enquêtes waarmee de rekentoets vo in de tweede afnameperiode geëvalueerd wordt. On t va n g s t z e n d i n g C cs p e s Ontvangst zending C voor de cspe s oude stijl en profielvak-cspe s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT- Express en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. N.B. Inloggegevens worden apart verzonden waarbij handtekening medewerker receptie/administratie volstaat.

5 7 t/m 20 mrt 7 t/m 20 mrt 7 t/m 20 mrt 7 t/m 20 mrt maart in de week van 13 t/m 17 mrt Vanaf 14 mrt Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 F Afnameperiode rekentoets 2F Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 A De school kan ervoor kiezen om BB-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 3 F Afnameperiode rekentoets 3F Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 3 S Afnameperiode rekentoets 3S M a a r t m e d e d e l i n g In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld. Dit betreft de in de Septembermededeling aangekondigde en eventuele andere aanvullingen. On t va n g s t i n s t r u ct i e ve r z a m e l e n a f n a m e g e g e ve n s Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in. M i n i t o e t s e n b e s ch i k b a a r i n Fa ce t Vanaf 14 maart staan de minitoetsen klaar in Facet. vmbo-scholen vmbo BB havo- en vwoscholen vwo-scholen 3e tijdvak De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen. 14 mrt Di g i t a l e e xa m e n s b e s ch i k b a a r i n Fa ce t

6 Vanaf 14 maart staan de digitale examens klaar in Facet. 15 en 16 mrt 15 en 16 mrt vanaf 20 mrt 21 mrt De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen. Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 2 E R/2 AE R Afnamedagen rekentoets 2ER/2AER Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 3 E R Afnamedagen rekentoets 3ER S t a r t cp e b e e l d e n d G L /T L Start cpe beeldend /TL. De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. e va l u a t i e r e k e n t o e t s vo vmbo-scholen havo- en vwoscholen vmbo en TL 21 mrt t/m 22 mei 26 mrt Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de eerste afnameperiode. I n z a g e p e r i o d e 2 F/2 E R/3 F/3 E R Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo. De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. d e n o r m e r i n g r e k e n t o e t s vo uiterlijk 29 mrt Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de tweede afnameperiode. Te r u g va l l e n o p p a p i e r e n cs e ' s Een examensecretaris die uiterlijk 29 maart via geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren cse s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaataantallen (zie paragraaf van de brochure).

7 Alle scholen die meedoen aan BB- en/of en die op 29 maart niet zijn teruggevallen op papieren cse s krijgen een terugvaldvd (zie paragraaf van de brochure). uiterlijk 3 werkdagen vóór de afname van het digitale CE maart Deze dvd dient om BB- en KB-scholen die na 29 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 12 april door TNT-Express bezorgd. De terugval ná 29 maart verloopt eveneens via Do o r g e ve n ci j f e r s s ch o o l e xa m e n a a n B RON Voor de flexibele digitale centrale examens BB en KB geldt dat per vak en per kandidaat het cijfer van het schoolexamen drie dagen voor de afname van het digitaal examen moet zijn doorgegeven aan BRON. On t va n g s t p o o l i n g b r i e ve n t we e d e co r r e ct i e 3 apr t/m 23 jun na de afname De pooling wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl. Af n a m e p e r i o d e cs p e B B, K B e n G L e n fl e xi b e l e d i g i t a l e ce n t r a l e e xa m e n s B B e n K B De cspe's BB, KB en en de digitale CE s BB en KB mogen in examenjaar vanaf 3 april tot en met 23 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen. C o r r e ct i e d i g i t a l e ce n t r a l e e xa m e n s Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie. N.B. Thuiscorrectie is toegestaan in Facet. 12 apr On t va n g s t t e r u g va l -d vd De terugval-dvd wordt per koerier van TNT-Express op 12 april bezorgd.

8 N.B. De chauffeur overhandigt het pakket alleen aan een functionaris wiens naam op zijn lijstje voorkomt en die zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs. Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. 19 apr On t va n g s t wa ch t wo o r d e n Au t o p l a y- e xa m e n s e e r s t e t i j d va k Ontvangst van de brief met wachtwoorden voor scholen die deelnemen aan de Autoplay-examens. Een handtekening van een medewerker van de receptie/administratie volstaat. vmbo-havo-vwoscholen (met Autoplayexamens) Op de dag van aflevering wordt een mail ter bevestiging van ontvangst verzonden aan de examensecretaris. 19 apr B e k e n d m a k i n g o m z e t t i n g s t a b e l l e n t we e d e a f n a m e p e r i o d e De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl. Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers. De omzettingstabellen zijn op 19 april ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer. uiterlijk 21 apr Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet. B e k e n d m a k i n g b e z o r g d a g e xa m e n o p g a ve n e e r s t e t i j d va k 1, 2 of 3 mei Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt. On t va n g s t e xa m e n o p g a ve n cs e e e r s t e t i j d va k

9 Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. N.B.1 Vanaf dit jaar zijn de antwoordbladen van de moderne vreemde talen havo en vwo, net zoals dat bij vmbo al gebruikelijk was, onderdeel van de pakketten met examenopgaven. N.B.2 De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. 1, 2 of 3 mei Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. L e ve r i n g e r r a t u m b l a d e n e e r s t e t i j d va k Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk maandag 8 mei via de beveiligde site van DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. 3 mei Re k e n t o e t s e n vo b e s ch i k b a a r i n Fa ce t Vanaf 3 mei staan de rekentoetsen klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde perioden, de afnameplanningen maken voor de rekentoetsen. 4 mei M e l d e n r e s u l t a t e n s ch o o l e xa m e n s a a n B RON

10 8 mei t/m 31 mei Uiterlijk 3 werkdagen voor het begin van het centraal examen dienen de resultaten van de schoolexamens aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. Af n a m e s va n d i g i t a l e C E s wa a r m e e s ch o o l m e e d o e t a a n p i l o t e xt e r n e co r r e ct i e mei 10 mei 16 mei 17 mei Afnames van de digitale CE s waarmee de school meedoet aan de pilot. P i l o t e xa m e n s m u z i e k h a vo e n vwo e e r s t e t i j d va k b e s ch i k b a a r i n Fa ce t Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende examen muziek een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster. Aa n va n g cs e e e r s t e t i j d va k Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak. E i n d d a t u m cp e vwo b e e l d e n d e va k k e n Einddatum cpe vwo beeldende vakken. De a d l i n e i n z e n d e n a f n a m e g e g e ve n s cs p e ( B B, K B e n G L ) Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito: - cspe (BB, KB en ) havo- en vwoscholen die meedoen met de pilotafname muziek in Facet vwo-scholen met cpe beeldende vakken 17 mei De a d l i n e i n z e n d e n a f n a m e g e g e ve n s cs e b e r o e p s g e r i ch t ( G L ) vmbo Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito: - cse beroepsgericht ()

11 22 mei 23 mei E i n d d a t u m cp e b e e l d e n d G L /T L Einddatum cpe beeldend /TL. De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. e va l u a t i e r e k e n t o e t s vo vmbo en TL 23 mei Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de tweede afnameperiode. De a d l i n e i n z e n d e n a f n a m e g e g e ve n s a l g e m e n e va k k e n vm b o e n h a vo /vwo a f g e n o m e n va n 1 0 t /m 1 7 m e i e n cp e b e e l d e n d G L /T L Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito: - examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 10 mei t/m 17 mei; - cpe beeldend /TL. 24 mei E xt r a a f n a m e d a g r e k e n t o e t s 3 F/3 E R vo o r vwo -k a n d i d a t e n vwo-scholen 29 mei t/m 9 jun 29 mei t/m 9 jun 29 mei t/m 9 jun 29 mei t/m 28 jun Deze extra afnamedag is alleen voor vwo-examenkandidaten en wordt versneld genormeerd. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 F Afnameperiode rekentoets 2F Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 2 A De school kan ervoor kiezen om BB-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken. Af n a m e p e r i o d e r e k e n t o e t s 3 F Afnameperiode rekentoets 3F I n z a g e p e r i o d e e xt r a a f n a m e d a g 3 F/3 E R vo o r vwo -k a n d i d a t e n vmbo-scholen vmbo BB havo- en vwoscholen vwo-scholen Inzageperiode in de rekentoets 3F/3ER van de extra afnamedag voor docenten en leerlingen.

12 30 mei De a d l i n e i n z e n d e n a f n a m e g e g e ve n s a l g e m e n e va k k e n vm b o e n e xa m e n s h a vo /vwo, a f g e n o m e n va n 1 8 t /m 2 4 m e i Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito: - examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 18 mei tot en met 24 mei 31 mei De a d l i n e o p m e r k i n g e n b e r o e p s g e r i ch t e p r o g r a m m a ' s Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door het CvTE. 1 jun B e k e n d m a k i n g o m z e t t i n g s t a b e l l e n e xt r a a f n a m e d a g vo o r vwo -k a n d i d a t e n vwo-scholen De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl. Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers. De omzettingstabellen zijn op 1 juni ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer. uiterlijk 2 jun Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet. B e k e n d m a k i n g b e z o r g d a g e xa m e n o p g a ve n t we e d e t i j d va k De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt. 6 jun De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n a l g e m e n e va k k e n e e r s t e t i j d va k

13 Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door het CvTE in het eerste tijdvak. 6 jun U i t e r s t e d a t u m i n vu l l e n e n q u ê t e s p i l o t e xt e r n e co r r e ct i e 7 en 8 jun 7 en 8 jun 7 jun om uur Uiterste datum invullen enquêtes. Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 2 E R/2 AE R Afnamedagen rekentoets 2ER/2AER Af n a m e d a g e n r e k e n t o e t s 3 E R Afnamedagen rekentoets 3ER B e k e n d m a k i n g vo o r l o p i g e n o r m e r i n g e e r s t e t i j d va k b e r o e p s g e r i ch t e p r o g r a m m a ' s vm b o Bekendmaking voorlopige normering eerste tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om uur op en 7 jun On t va n g s t wa ch t wo o r d e n Au t o p l a y- e xa m e n s t we e d e t i j d va k Ontvangst van de brief met wachtwoorden voor scholen die deelnemen aan de Autoplay-examens. Een handtekening van een medewerker van de receptie/administratie volstaat. vmbo-scholen havo- en vwoscholen havo- en vwoscholen (met Autoplayexamens) Op de dag van aflevering wordt een mail ter bevestiging van ontvangst verzonden aan de examensecretaris. 9 jun U i t e r s t e d a t u m b e p a l i n g e i n d s co r e s va n a f n a m e s M E T e xt e r n e co r r e ct i e 10 jun t/m 31 jul Uiterste datum waarop de eindscores van de afnames MET externe correctie bepaald moeten zijn. I n z a g e p e r i o d e 2 F/2 E R/3 F/3 E R Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo. Vanaf 15 juli tot en met 31 juli is inzage alleen mogelijk via het CvTE.

14 12, 13 of 14 jun On t va n g s t e xa m e n o p g a ve n t we e d e t i j d va k Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. N.B.1 Vanaf dit jaar zijn de antwoordbladen van de moderne vreemde talen havo en vwo, net zoals dat bij vmbo al gebruikelijk was, onderdeel van de pakketten met examenopgaven. N.B.2 De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. 12, 13 of 14 jun Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. L e ve r i n g e r r a t u m b l a d e n t we e d e t i j d va k Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 15 juni via de beveiligde site van DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. 12 jun E va l u a t i e b i j e e n k o m s t p i l o t e xt e r n e co r r e ct i e De evaluatiebijeenkomst vindt plaats in Utrecht ( u). 14 jun B e g i n h e r k a n s i n g e n cs p e s G L 14 jun om uur Begin van de herkansingen voor de cspe's. B e k e n d m a k i n g d e fi n i t i e ve n o r m e r i n g b e r o e p s g e r i ch t e p r o g r a m m a ' s vm b o Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om uur op en vmbo

15 14 jun om uur 14 t/m 28 jun B e k e n d m a k i n g n o r m e r i n g e e r s t e t i j d va k a l g e m e n e va k k e n vwo, h a vo e n vm b o Op woensdag 14 juni om 8.00 uur worden de normeringstermen van alle varianten bekendgemaakt via Examenblad.nl en U i t wi s s e l i n g e xa m e n g e g e ve n s Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. Deze periode is bedoeld voor het cse van het. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak. 16 jun De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. d e n o r m e r i n g r e k e n t o e t s vo 16 jun voor uur Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode. De a d l i n e a a n m e l d i n g k a n d i d a t e n t we e d e t i j d va k a a n g e we z e n va k k e n Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens). scholen met een kandidaat in een aangewezen vak N.B. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

16 16 jun voor uur Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens. De a d l i n e a a n m e l d e n k a n d i d a t e n t we e d e t i j d va k Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn: - kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd; - kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien; - de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak 17 juni Af n a m e m o n d e l i n g e r e k e n t o e t s 2 E R e n 3 E R 19, 20, 21 jun Meer informatie over het aanmelden van kandidaten, ontvangt u via een mailing van Examenblad.nl. Af n a m e cs e a l g e m e n e va k k e n t we e d e t i j d va k Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen. 22 jun Af n a m e a a n g e we z e n va k k e n t we e d e t i j d va k Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE). 26 jun De a d l i n e i n z e n d e n a f n a m e g e g e ve n s e n o p m e r k i n g e n t we e d e t i j d va k scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

17 Uiterste datum voor inzenden aan Cito: - afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf, bij het CvTE: - opmerkingen over de centrale examens tweede tijdvak in verband met de normering door het CvTE. 30 jun om uur 30 jun om uur 30 jun t/m 14 jul B e k e n d m a k i n g n o r m e r i n g t we e d e t i j d va k uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak. P u b l i ca t i e u i t s l a g e n t we e d e t i j d va k a a n g e we z e n va k k e n Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via de beveiligde site van DUO. U i t wi s s e l i n g e xa m e n g e g e ve n s Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. scholen met een kandidaat in een aangewezen vak Deze periode is bedoeld voor het cse van het. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak. 3 jul B e k e n d m a k i n g o m z e t t i n g s t a b e l l e n d e r d e a f n a m e p e r i o d e De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl. Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

18 De omzettingstabellen zijn op 3 juli ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer. 7 jul voor uur Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet. De a d l i n e a a n m e l d e n k a n d i d a t e n d e r d e t i j d va k Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 7 juli worden niet in behandeling genomen. scholen met een kandidaat in het derde tijdvak 3e tijdvak N.B.1 Dit geldt ook voor BB- en N.B.2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON. binnen 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens. Do o r g e ve n ci j f e r s r e k e n t o e t s vo a a n B RON De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON. 1 aug De a d l i n e i n z e n d e n o p m e r k i n g e n t.b.v. e va l u a t i e r e k e n t o e t s vo 3 werkdagen Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode. K a n d i d a t e n d e r d e t i j d va k d o o r g e ve n scholen met een kandidaat in het

19 vóór aanvang van het derde tijdvak examen Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( derde tijdvak 3e tijdvak 9 aug B e g i n d e r d e t i j d va k Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. scholen met een kandidaat in het derde tijdvak 3e tijdvak 25 aug om uur 25 aug t/m 8 sep P u b l i ca t i e u i t s l a g e n d e r d e t i j d va k Publicatie uitslagen derde tijdvak via de beveiligde site van DUO. U i t wi s s e l i n g e xa m e n g e g e ve n s Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO ( Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. scholen met een kandidaat in het derde tijdvak 3e tijdvak scholen met een kandidaat in het derde tijdvak 3e tijdvak Deze periode is bedoeld voor het cse van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo Onderstaande activiteitenplanning bevat datums uit het tijdschema centrale examens en de activiteiten uit de activiteitenplanningen BB en en rekentoets

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak D&P: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens)

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 207 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 207 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak MVI: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 208 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 208 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO 2015-2018 DUIDELIJK DIGITAAL 8 SEPTEMBER 2015 Centrale examens VO Inleiding In deze brochure wordt informatie gegeven over de inzet van Facet in de komende

Nadere informatie

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

CENTRALE EXAMENS KUNSTVAKKEN IN FACET 2018

CENTRALE EXAMENS KUNSTVAKKEN IN FACET 2018 CENTRALE EXAMENS KUNSTVAKKEN IN FACET 2018 INFORMATIE OVER: CE S MUZIEK HAVO EN VWO, PILOTS CE S DANS GL/TL, DRAMA GL/TL EN MUZIEK GL/TL, PILOTS CE S KUNST (ALGEMEEN) HAVO EN VWO Inhoud 1 Inleiding en

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

De computer bij DE centrale

De computer bij DE centrale De computer bij DE centrale examens en DE REKENTOETS VO 2014-2016 Duidelijk Digitaal 6 september 2013 Centrale examens VO De computer bij centrale examens en REKENTOETS VO 2 Inleiding De flexibele en digitale

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Vastgestelde normen digitale c.e.'s algemene vakken BB en KB

Datum 10 juni 2014 Vastgestelde normen digitale c.e.'s algemene vakken BB en KB > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: De scholen die deelnemen aan de flexibele en digitale centrale examens BB en/of KB 2014 t.a.v. de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Datum 13 juni 2017 Normering 2017 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 13 juni 2017 Normering 2017 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie D&P BB versie blauw 4. Specifieke informatie D&P KB versie blauw 6

Algemene informatie BB, KB en GL 1. Specifieke informatie D&P BB versie blauw 4. Specifieke informatie D&P KB versie blauw 6 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak D&P: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN ZIERIKZEE

PONTES PIETER ZEEMAN ZIERIKZEE PONTES PIETER ZEEMAN ZIERIKZEE Protocol / Examenreglement digitale rekentoets VO VMBO BB, VMBO KB, MAVO, HAVO, VWO November 2015 PROTOCOL / EXAMENREGLEMENT DIGITALE REKENTOETS VO De rekentoets VO is vanaf

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl

Nadere informatie

PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET 2017 BIJGESTELDE VERSIE

PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET 2017 BIJGESTELDE VERSIE PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET PILOT CE S MUZIEK HAVO EN VWO IN FACET 2017 BIJGESTELDE VERSIE Versie 2, december 2016 Inhoud 1 Inleiding en leeswijzer 3 2 Facet vervangt Autoplay 4 3 Voorbeeldexamens

Nadere informatie

BROCHURE. Kaders flexibele en digitale centrale examens 2014 BB en KB. regels en informatie

BROCHURE. Kaders flexibele en digitale centrale examens 2014 BB en KB. regels en informatie BROCHURE Kaders flexibele en digitale centrale examens 2014 BB en KB regels en informatie Versie 1, september 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en leeswijzer... 3 3 Veranderingen ten

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

Mededelingen over de eindexamens 2016 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)

Mededelingen over de eindexamens 2016 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling) Mededelingen over de eindexamens 2016 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling) kenmerk: CvTE15.01904 datum: 9 september 2015 Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, , 2023 EN LATER. 14 februari 2017

DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, , 2023 EN LATER. 14 februari 2017 DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, 2018-2022, 2023 EN LATER 14 februari 2017 CSPE S: TOEKOMSTPERSPECTIEF Opgavenbank At random samengestelde profielvak-cspe s Afname van de profielvak-cspe s op elk door

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016) Utrecht, 8 februari 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het

Nadere informatie

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2016

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2016 BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2016 pagina 2 van 58 1 Inhoud 1 Inhoud 3 2 Inleiding en leeswijzer 5 3 Veranderingen ten opzichte van 2015 7 3.1 Grote verandering: Facet

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

DE COMPUTER BIJ DE CENTRALE EXAMENS 2013

DE COMPUTER BIJ DE CENTRALE EXAMENS 2013 DE COMPUTER BIJ DE CENTRALE EXAMENS 2013 DUIDELIJK DIGITAAL 5 SEPTEMBER 2012 Centrale examens VO Aanbod digitale centrale examens in 2013 Meer kandidaten dan ooit hebben in 2012 bij hun centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs 2015-2016 Dit reglement is gemaakt voor de gehele Pontes Scholengroep inzake alle afdelingen en leerwegen. Pontes Scholengroep Postbus 370

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Bijlage bij de september-maartmededeling Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens

Nadere informatie

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017 BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017 pagina 2 van 48 1 Inhoud 1 Inhoud 3 2 Inleiding en leeswijzer 5 3 Veranderingen ten opzichte van 2016 7 3.1 Geen specifieke adviezen

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

BROCHURE KADERS REKENTOETS VO 2018 REGELS EN INFORMATIE - VMBO (2F, 2A, 2ER EN 2A-ER) - HAVO/VWO (3F, 3ER EN 3S)

BROCHURE KADERS REKENTOETS VO 2018 REGELS EN INFORMATIE - VMBO (2F, 2A, 2ER EN 2A-ER) - HAVO/VWO (3F, 3ER EN 3S) BROCHURE KADERS REKENTOETS VO 2018 REGELS EN INFORMATIE - VMBO (2F, 2A, 2ER EN 2A-ER) - HAVO/VWO (3F, 3ER EN 3S) pagina 2 van 24 Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Veranderingen ten opzichte van 2017 5 2.1 Addendum

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016) Utrecht, 9 januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren die

Nadere informatie

Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016

Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015) Utrecht, 11 januari 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015?

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015? Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus syllabus voor 2014 gewijzigd ten opzichte van 2013? nee

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus syllabus voor 2014 gewijzigd ten opzichte van 2013? nee Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift CEVO-mededelingen Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo en havo in 2005, wijziging van het rooster eerste tijdvak in 2004 voor de centrale examens vmbo, vbo en mavo

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 CEVO-mededeling Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 eindexamens

Nadere informatie

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2015

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2015 BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2015 pagina 2 van 52 1 Inhoud 1 Inhoud 3 2 Inleiding en leeswijzer 5 3 Veranderingen ten opzichte van 2014 7 3.1 Toetsprogramma: ExamenTester

Nadere informatie

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017

BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017 BROCHURE KADERS FLEXIBELE EN DIGITALE CENTRALE EXAMENS BB EN KB 2017 pagina 2 van 56 1 Inhoud 1 Inhoud 3 2 Inleiding en leeswijzer 5 3 Veranderingen ten opzichte van 2016 7 3.1 Geen specifieke adviezen

Nadere informatie

kenmerk: CvTE datum: 22 september 2017

kenmerk: CvTE datum: 22 september 2017 Colleg e voor Toetsen en Examens Mededelingen over de eindexamens 2018 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling) kenmerk: CvTE-17.01545 datum: 22 september 2017 Bestemd voor: - scholen voor voortgezet

Nadere informatie

De omzetting van scores in cijfers bij de digitale centrale examens wiskunde KB 2014 handleiding

De omzetting van scores in cijfers bij de digitale centrale examens wiskunde KB 2014 handleiding De omzetting van scores in cijfers bij de digitale centrale examens wiskunde KB 2014 handleiding Inhoud 1. De wijze waarop de N-termen en de omzettingstabellen voor wiskunde-kb-digitaal bekend gemaakt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Kaders flexibele en digitale centrale examens 2013 BB en KB

INFORMATIEBROCHURE. Kaders flexibele en digitale centrale examens 2013 BB en KB INFORMATIEBROCHURE Kaders flexibele en digitale centrale examens 2013 BB en KB Versie 1.0, september 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en leeswijzer... 3 3 Veranderingen ten opzichte

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens Bijeenkomst Platform examen secretarissen 7-3-2016 Toezicht op examens Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Kenmerk. Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Datum 10 september 2014 Kenmerk. Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Mededeling College voor Examens Voorlichtingspublicatie Datum Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Datum 10 juni 2014 Definitieve normering 2014 eerste tijdvak

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Datum 10 juni 2014 Definitieve normering 2014 eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cve.nl

Nadere informatie

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Inleiding Voorgaande aan de protocollen hebben we de verschillende soorten centrale examens die het Voortgezet Onderwijs op dit moment (2009)

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Er wordt tevens een kopie in pdf via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretaris.

Er wordt tevens een kopie in pdf via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretaris. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan de directeuren van alle scholen voor Voortgezet Onderwijs Er wordt tevens een kopie in pdf via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretaris. Bureau CvE

Nadere informatie

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Vooraf Het protocol eerste en tweede correctie gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die is verwoord in het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10087 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00017, houdende

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht ederland www.cve.nl

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016) Utrecht, 5 december 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren

Nadere informatie

Jaarrooster stage rooster

Jaarrooster stage rooster Jaar 2016-2017 adm. voorbereiding kalenderweeweek - 35 0 29-aug maandag 30-aug dinsdag 31-aug woensdag 1-sep donderdag Zomervakantie donderdag 1 sept. bijeenkomst nw docenten 2-sep vrijdag boeken ophalen

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 14 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 14 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl

Nadere informatie

Verslag evaluatiebespreking cspe s 2013 Overleg CvE Cito Platform VMBO Z&W Datum: 26 november 2013 Tijd: 14.30-16.00 Plaats bij: Aanwezig: Agenda

Verslag evaluatiebespreking cspe s 2013 Overleg CvE Cito Platform VMBO Z&W Datum: 26 november 2013 Tijd: 14.30-16.00 Plaats bij:  Aanwezig: Agenda Verslag evaluatiebespreking cspe s 2013 Overleg CvE Cito Platform VMBO Z&W Datum: 26 november 2013 Tijd: 14.30-16.00 Plaats bij: Eenhoornsingel 100, 6216 CW Maastricht Telefoon: 043-3541234 Aanwezig: Platform:

Nadere informatie

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016 Handleiding Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016 Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten Datum: september 2015 Versie: 3.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Profielvak Dienstverlening & Producten

Profielvak Dienstverlening & Producten Profielvak Dienstverlening & Producten Cspe s 2018 Marieke op den Kamp, Anne Fleuren en Rianne Jansen Inhoud 1. examenproces 2. inhoud, opbouw en soort opdrachten in cspe D&P 3. meer informatie over cspe

Nadere informatie