Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis!"

Transcriptie

1 Handleiding WKR Scan Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis! In deze handleiding leggen we uit hoe de WKR Scan u ondersteunt om het inzicht bij uw klant over de WKR te vergroten. Binnen 3 minuten maakt u in 6 stappen een eerste inventarisatie en zendt u deze direct per naar uw klant. Snel en efficiënt. De WKR Scan is in co-creatie ontwikkeld door Auxilium Adviesgroep en Continuitas en wordt u gratis beschikbaar gesteld. Wat is de WKR Scan? Met de WKR Scan maakt u per klant een prognose van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling 2015 (WKR) en de eventuele WKR-heffing. Deze prognose helpt om het inzicht in de consequenties van de WKR bij uw klant te vergroten en is een eerste stap naar nieuwe adviesdiensten die u op dit gebied met uw klant kunt afspreken. De WKR Scan werkt zeer eenvoudig en snel. U geeft een aantal gegevens in, aan de hand van de beschikbare gegevens over de jaarrekening 2013 of de actuele cijfers 2014, en de vrije ruimte c.q. de mogelijke WKR-heffing voor 2015 wordt in kaart gebracht. Vervolgens kunt u de rapportage direct per aan uw klant ter beschikking stellen. 1 van 14 Handleiding Deze handleiding geeft een instructie over het gebruik van de WKR Scan. U vindt onderstaand stap voor stap uitgelegd hoe u de WKR Scan invult. Hiernaast is ook een commerciële handleiding beschikbaar. Hierin vindt u tips over hoe de Werkkostenregeling kan worden ingezet om nieuwe dienstverlening aan uw klanten te bieden. U vindt de commerciële handleiding op WKR Monitor 2015 Met de WKR Monitor 2015 kunt u snel en efficiënt uw klant informeren over de ontwikkeling van de vrije ruimte. In de WKR Scan is de mogelijkheid opgenomen om de WKR Monitor 2015 te bestellen. De WKR Monitor 2015 leveren wij met invulling van uw kantoorgegevens en vermelding van uw logo, zodat voor uw klant zichtbaar is dat de rapportage door uw kantoor is gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op

2 Starten met de WKR Scan De WKR Scan installeren De WKR Scan is een Excel tool, die werkt met Excel 2010 en Indien u gebruik maakt van Excel 2007 zijn de WKR Scan en WKR Monitor 2015 ook te gebruiken. Hiervoor moet dan wel de invoegtoepassing: Microsoft Office 2007: Microsoft Opslaan als PDF zijn geïnstalleerd en geactiveerd in Excel. Als u al eerder PDF s heeft gemaakt vanuit Excel is dit het geval. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt de invoegtoepassing downloaden van de Microsoft site. Helaas werkt de WKR Scan niet in een Apple omgeving. U dient de WKR Scan als een.xlsm (excel bestand met macro`s) op uw computer of netwerk te plaatsen. U kunt de WKR Scan downloaden vanuit de modellenbibliotheek van Auxilium Adviesgroep of op de website Sla het gedownloade bestand op onder dezelfde naam in een directory. Dit bestand gaat u steeds opnieuw gebruiken voor uw klanten. Wij noemen dit bestand dan ook het `moederbestand`. Aan de slag met uw klanten U kunt nu aan de slag met uw klantdossiers. Voordat u de WKR Scan gaat invullen, is het verstandig om de volgende gegevens van uw klant beschikbaar te hebben: Vaste klantgegevens (naam onderneming, naam klant, adres) Uit de financiële administratie: de beschikbare gegevens over 2013 of geactualiseerd over 2014 (minimaal tot en met het derde kwartaal) met betrekking tot de vergoedingen en verstrekkingen. Uit de salarisadministratie: de beschikbare gegevens over 2013 of geactualiseerd over 2014 (minimaal tot en met het derde kwartaal) met betrekking tot de fiscale loonsom en het bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen die via de salarisadministratie lopen. 2 van 14 Starten klantdossier U opent het moederbestand (gedownloade bestand) in de bibliotheek en via Opslaan als geeft u het bestand een andere naam en slaat u het bestand op in de directory van uw klant. Belangrijk is dat het bestand wordt opgeslagen als een xlsm-bestand (Excel met macro`s). U kunt nu het bestand de naam van uw klant geven of het relatienummer, afhankelijk van wat uw beleid in deze is. WKR Scan openen Het kan zijn dat u bij de eerste keer openen van de WKR Scan de mededeling krijgt Inhoud accepteren. De WKR Scan is een Excel bestand met macro`s, gebouwd in de programmeertaal Visual Basic. Door de inhoud te accepteren, zijn de macro`s beschikbaar en werkt de tool vlekkeloos. U kiest voor Inhoud accepteren.

3 Bij het openen van de WKR Scan krijgt u het volgende scherm: U kiest voor sluiten en vervolgens kunt u via de knop Continuitas linksboven naar het navigatielint. 3 van 14 In het navigatielint vind u 6 stappen, die wij achtereenvolgens met u zullen doornemen.

4 Dashboard In het beginscherm vindt u het dashboard. Gedurende het invullen van de verschillende stappen ziet u hier welke gegevens gebruikt gaan worden om de klant te informeren. Het Dashboard ziet er als volgt uit: 4 van 14

5 In 6 snelle stappen naar een rapport Stap 1 Klantgegevens Maak gebruik van de button Stap 1 Klantgegevens en het volgende formulier verschijnt. 5 van 14 Klantgegevens: U vult de klantgegevens in. Formeel of informeel rapport: Afhankelijk van de persoonlijke relatie die u met uw klant onderhoudt, kunt u kiezen voor: - Een rapportage met een formele tekst - Een rapportage met een meer informele tekst. Deze laatste kunt u gebruiken als uw klant een meer informele toon waardeert. Kies voor Opslaan (Niet opslaan betekent dat er geen gegevens worden geregistreerd. Stap 2 Kantoorgegevens Kies voor de button Stap 2 Kantoorgegevens. U krijgt het volgende formulier:

6 Kantoorgegevens: U vult hier de gegevens in van uw kantoor en de relatiebeheerder. Kies voor Opslaan. 6 van 14 Bij de WKR Monitor 2015 zorgen wij ervoor dat de kantoorgegevens zoveel mogelijk zijn ingevuld. Stap 3 Soort rapport Kies voor de button Stap 3 Soort rapport. U krijgt het volgende formulier:

7 Datum: U geeft hier de datum van het rapport in Loonsom: U geeft de fiscale loonsom in waarmee u de prognose wilt maken (zie onderstaand bij uitgangspunt). 7 van 14 Gegevens beschikbaar tot en met: In onderstaand schema vindt u de keuzemogelijkheden voor het uitgangspunt van de berekeningen. Bij stap 4 geeft u de bedragen van de vergoedingen en verstrekkingen en de verrekening hiervan via de salarisadministratie aan. Onderstaande uitgangspunten voor de berekening zijn van toepassing. Keuzemogelijkheid Berekeningswijze Boekjaar 2013 De ingegeven bedragen wordt geprognosticeerd voor 2015 (zonder aanpassingen) U geeft de cijfers uit het boekjaar 2013 op. Oktober 2014 Fiscale loonsom: U geeft een prognose van het te realiseren bedrag over 2014 Vergoedingen en verstrekkingen: U geeft de gerealiseerde cijfers t/m maandultimo oktober Deze worden gedeeld door het aantal maanden (10) en geëxtrapoleerd naar jaarbasis (12 maanden) voor 2015 November 2014 Fiscale loonsom: U geeft een prognose van het te realiseren bedrag over 2014 Vergoedingen en verstrekkingen: U geeft de gerealiseerde cijfers t/m maandultimo oktober Deze worden gedeeld door het aantal maanden (10) en geëxtrapoleerd naar jaarbasis (12 maanden) voor 2015 December 2014 De ingegeven bedragen worden geprognosticeerd voor 2015 (zonder aanpassingen) U geeft de gerealiseerde cijfers over 2014 aan.

8 Let op: vaak vallen belangrijke vergoedingen en verstrekkingen in de maand december (kerstpakketten, personeelsuitje, etc.). Hierin wordt bij de opties oktober en november 2014 geen rekening gehouden. In de rapportage aan de klant wordt het gekozen uitgangspunt nadrukkelijk vermeld. Soort berekening: U kiest voor een uitgebreide berekening of voor een korte berekening Soort berekening Uitgebreid Kort Toelichting Uw klant heeft een omvangrijk pakket aan vergoedingen en verstrekkingen. U kiest ervoor om per vergoeding/verstrekking het bedrag in te vullen. Dit overzicht komt ook in de rapportage aan de klant naar voren Uw klant heeft voldoende informatie aan een totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen. Stap 4 Maken prognose Kies voor de button Stap 4 Maken Prognose en u krijgt afhankelijk van uw keuze bij stap 3 het volgende formulier Uitgebreid rapport 8 van 14

9 Kort rapport 9 van 14 Bij Stap 3 maakte u een keuze met betrekking tot de periode die u als uitgangspunt neemt. Vul de betreffende bedragen met betrekking tot de vergoedingen en verstrekkingen hier in. Stap 5 Tips en aanbevelingen Met de button Stap 5 Extra tips kunt u extra tips en aanbevelingen opnemen in het rapport. Mocht u geen extra tips of aanbevelingen willen opnemen, dan slaat u deze stap over. Vul de eventuele tips in en kies voor Opslaan.

10 Stap 6 Maak PDF aan en verstuur Voordat u deze button kiest, kunt u in het Dashboard de gegevens zien. Eventueel kunt u aan de hand hiervan bij Stap 5 nog de tips en aanbevelingen ingeven of aanpassen. 10 van 14 Kies voor button stap 6 Maak PDF en verstuur

11 Automatisch verschijnt er in uw werkbalk onderaan uw scherm een (dit is afhankelijk van uw e- mailsysteem). De heeft bovenstaande tekst, die vanuit uw eigen direct kan worden verstuurd aan uw klant. In de bijlagen is het rapport voor uw klant opgenomen. Druk op verzenden. Deze methode werkt voor Microsoft Outlook. Voor andere systemen geldt dit mogelijk niet. Dit is een kwestie van testen. Mocht uw systeem de mogelijkheid niet bieden, dan kunt u via Stap 6a een PDF maken en bewaren (zie hieronder). Vervolgens kunt u een maken en de PDF bij deze voegen. 11 van 14

12 Vastlegging van klantgegevens U legt de gebruikte gegevens en de verstuurde rapportage als volgt vast. Stap 6a Maak PDF en bewaar Kiest voor de button Stap 6a Maak PDF en bewaar. Automatisch opent zich een scherm, waarmee u het rapport kunt opslaan in uw directory. U navigeert naar de gewenste directory en slaat de PDF op. De PDF wordt opgeslagen onder de naam die u het document meegeeft, bijvoorbeeld de naam van de klant of het klantnummer. 12 van 14 Sla het Excel document op Als het goed is, hebt u in het begin van het proces al het bestand opgeslagen onder de naam of relatienummer van uw klant, in de directory van uw keuze. U kunt dit controleren door Bestand, Opslaan als: u ziet nu de naam van het huidige bestand. Kies voor Bestand, Opslaan en sla het Excel-document op.

13 Bestellen van de WKR Monitor 2015 U kunt uw klant ontzorgen door de ontwikkeling van de vrije ruimte in 2015 te monitoren en regelmatig uw klant op de hoogte te houden. Hiervoor ontwikkelden wij de WKR Monitor Bestellen kan heel eenvoudig. Kies voor de button WKR monitor bestellen. U krijgt het volgende scherm te zien: 13 van 14 U vindt hier een toelichting op de WKR Monitor Via de button Bestel WKR Monitor komt u in een volgende scherm. Kies hier voor de button Gegevens invoeren. U ziet het volgende scherm:

14 U voert uw gegevens in en kiest voor Opslaan. Via de button Bestel: Maak PDF en verstuur verstuurt u via een een PDF waarin het bestelformulier is opgenomen. De tekst van het bestelformulier ziet u links in het scherm. 14 van 14 Mocht er geen door uw systeem worden aangemaakt, dan kunt u via de button Bestel: Maak PDF aan, Sla op en verstuur later, het bestelformulier opslaan. U kunt vervolgens het bestelformulier via een eigen als bijlage verzenden aan

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

DN Cleaning & Facility Handleiding

DN Cleaning & Facility Handleiding DN Cleaning & Facility Handleiding Versie: 1.0 Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: DN CLEANING & FACILITY APP... 3 2. HOE VINDT U DN CLEAN?... 3 3. DN CLEAN: STARTEN... 4 4. DN CLEAN: MICROSOFT DYNAMICS

Nadere informatie

Children s Rights and Business Principles

Children s Rights and Business Principles Children s Rights and Business Principles www.childrenandbusiness.be Handleiding voor bedrijven. Children s rights and Business Principles Handleiding voor bedrijven - 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5 Handleiding Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Versneld invoeren 4 3. Gegevens invoeren 5 4. Invoeren en/of importeren pensioengegevens 8 5. Invoeren van bezittingen en vermogen 11 6. Invoeren van een hypotheek

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 4 2.1 Uw eigen Opslag Online 4 2.1.1 Introductie 4 2.2 Inloggen bij Opslag Online

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

T-Connect Handleiding

T-Connect Handleiding T-Connect Handleiding Versie 1.7 2000-2011 Takeaway.com Inhoudsopgave 1. Introductie 1.1 Woord vooraf 3 1.2 T-Connect zelf downloaden 3 1.3 T-Connect via Food Terminal met touchscreen 4 1.4 Installatie

Nadere informatie