in-car informatiesystemen leiden tot l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in-car informatiesystemen leiden tot l

Transcriptie

1 I Abe van den Brink, manager Fleet Sales Large Accounts bij Volkswagen: "Nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Adaptive Cruise Contrei bijdraagt aan tiet vergroten van de verkeersveiligheid en dus tot minder schade leidt, is het systeem ook commercieel interessant geworden. Of de consument die een auto gaat kopen, dat financiële voordeel ook in het achterhoofd houdt, zal in de praktijk moeten blijken. Het gaat immers wel om een langetermijnvoordeel. Om een echte doorbraak te bewerkstelligen, zou de BPM voor ACC afgeschaft moeten worden. Toen voor cruise control de BPM werd heringevoerd, zagen we de verkoop ervan drastisch achteruit gaan. Nu het bewijs van de positieve effecten van ACC is geleverd, moet het ministerie van Financiën mijns inziens een hernieuwde afschaffing van de BPM overwegen. Misschien een taak voor Rijkswaterstaat om daarop aan te dringen?" Willem Giesselbach, procesmanager verkeersmanagement Verkeerscentrum Nederland Rijkswaterstaat: "De ontwikkeling van rijtaakondersteunende systemen past volledig bij het beleid van Rijkswaterstaat We streven immers naar veiliger, schoner en beter doorstromend verkeer Een echte doorbraak van de systemen die in de pilot de Rij-Assistent zijn beproefd, voorzie ik nog niet op korte termijn. Maar als dat eenmaal zover is, kan het hard gaan. Dat hebben we in het verleden gezien met de aanschaf van airco in de auto en zien we nu met de opkomst van navigatiesystemen. Het wordt bijna vanzelfsprekend dat we die voorzieningen hebben. Zo kan het met rijtaakondersteunende systemen ook gaan." Karin van de Meer, senior adviseur verkeers management Rijkswaterstaat Zuid-Holland: "Met Adaptive Cruise Control kunnen we het aantal kopstaartbotsingen terugdringen. Daarin valt mijns inziens bij rijtaakondersteuning de meeste winst te behalen. Juist in de drukke spitsuren vinden er relatief veel van die kopstaartbotsingen plaats, waardoor het fileleed alleen maar verder toeneemt. Hoe beter je dit soort incidenten kunt voorkomen, hoe minder oponthoud de weggebruiker ondervindt Daarnaast kan ACC door homogeniseringeffecten in de snelheid de doorstroming verbeteren. Ik verwacht dat binnen nu en vijf jaar de belangstelling voor ACC flink zal toenemen. Je ziet nu al dat steeds meer nieuwe auto's ermee worden uitgerust Dan gaat zo'n ontwikkeling snel. En wanneer ACC echt gemeengoed wordt, zullen we daar bij het verkeersmanagement beslist de positieve effecten van ondervinden."

2 Mj2er ap w^eg: in-car informatiesystemen leiden tot l<ortere reistijd en brandstof besparing ' Informatiesystemen in auto's zijn bezig aan een onstuitbare opmars. Welke informatie is geschikt om aan te bieden, wat zijn de mogelijkheden voor verkeersmanagement i wat zijn de gevolgen voor de verkeersiligheid? lot uit 2005! eer weten? / Met de pilot Wijzer op Weg heeft Wegen naar de Toekomst laten zien dat het aanbieden van verkeersmanagementinformatie via een in-carsysteem (informatiesysteem in de auto) op een veilige manier kan gebeuren en dat dit voordelen biedt voor de verkeersmanager en de weggebruiker. In totaal werden voor de pilot in auto's uitgerust met een in-car informatiesysteem, dat is ontwikkeld door Technolution, ARST&TT en TNO. De bestuurder kreeg hiermee op maat gesneden verkeersinformatie voor zijn individuele route. Uit modelonderzoek blijkt dat het aanbieden van verkeersmanagementinformatie kan leiden tot een kortere reistijd en tot brandstofbesparing. Daarnaast is nog eens duidelijk gemaakt dat het voor de acceptatie van in-car verkeersinformatie uitermate belangrijk is dat de informatie betrouwbaar en actueel is. Wegen naar de Toekomst heeft de opgedane kennis en ervaring ingebracht bij de start van een groot Europees project (CVIS). Vast staat immers dat in-car informatiesystemen alleen toekomst hebben wanneer dat in internationaal verband wordt opgepakt, wanneer er goede afspraken worden gemaakt en wanneer er Europese communicatiestandaarden komen. De Nederlandse pilot Wijzer op Weg heeft een belangrijke voorbeeldfunctie gehad in dit grotere geheel. Mede dankzij deze pilot worden Rijkswaterstaat, TNO en deelnemende Nederlandse marktpartijen als belangrijke spelers gezien in de uitvoering van dit grote Europese onderzoeksproject. gebruik van 10 jaar pilotresul

3 J "De automobilist kan op basis van de informatie steeds een bewuste keuze maken. '0^ ÉXTK^s* ^: Gerard Hoogenboom, afdelingsmanager dynamisch verkeersmanagement Rijkswaterstaat Noord-Brabant: "De technische ontwikkelingen rondom in-carsystemen gaan snel. Als deze systemen er eenmaal zijn, verwacht ik dat automobilisten ze makkelijk accepteren en gebruiken. Wanneer het hierbij lukt om een goed georganiseerd, betrouwbaar en uniform informatienetwerk te realiseren, verwacht ik veel van het aanbieden van online reisadvies. Het heeft verschillende voordelen. De automobilist kan op basis van de informatie steeds een bewuste keuze maken. Files, oponthoud of omleidingen? Hij kan bewust kiezen of hij dit accepteert of op zoek gaat naar een alternatief Daarnaast is het plezierig dat de automobilist die in een file belandt ook weet waarom het daar vast staat Niets is zo frustrerend als stil staan terwijl je geen flauw idee hebt wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Een laatste belangrijk aspect is dat een goed informatiesysteem kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Als je bestuurders tijdig kunt waarschuwen voor files, kun je ongevallen voorkomen. En met minder ongevallen wordt ook de doorstroming weer beter" Wk' mm Jan van der Wel, algemeen directeur Technolution: "Voor de pi lot Wijzer op Weg hebben wij een in-carplatform ontwikkeld. Op een 7-inch scherm krijgt de bestuurder gerichte informatie over bijvoorbeeld files en maximumsnelheden. We hebben erop gelet dat de automobilist niet te veel informatie krijgt en dat de hoeveelheid afhangt van de intensiteit van de rijtaak op dat moment De resultaten zijn positief. Het systeem werkt en bestuur ders blijken het te waarderen. Ik verwacht dan ook dat binnen een jaar of drie, vier dit soort systemen gemeengoed zullen zijn. Technisch zijn er geen beperkingen. Het enige lastige is nog het verkrijgen van data. Je hebt met veel verschillende organisaties te maken, dus dat is niet eenvoudig te organiseren. Maar wanneer dat goed loopt, is het aanbieden van verkeersmanagementinformatie een prima manier om de verkeersdruk enigszins in te dammen. Wij bij Technolution gaan daarom beslist verder met de ontwikkeling van dit product." m

4 eistmju\/erwwacntmng: weten is kiezen m \±mm ^ Den Haag I Kaart ~ Satelliet If^BêiJe ra ""-" S!cm3A!jk Leidschendam n goed informatiesysteem helpt jzigers een bewuste keuze te maken voor hun route, reistijdstip en vervoermiddel. p-) '' ' Opd«A13.tuii.n krk«l»n tti WaietT-ger vtttnsing 4 imnuim N4G4, ta ^'T^ Wanneer een reiziger weet dat er op zijn route een file staat, dat er een omleiding is of dat de parkeergarage die hij in gedachten heeft, vol is, kan hij kiezen voor een alternatieve route of een ander vervoermiddel. Maar welke informatie, aanvullend op die van de ANWB of de VID, heeft die reiziger dan nodig en hoe wil hij dat aangeboden krijgen? Om antwoord te krijgen op deze vraag én om de markt te stimuleren met innovatieve oplossingen te komen, is de pilot Reistijdverwachting gestart. En omdat het doel van Wegen naar de Toekomst sterk overeenkwam met een breder initiatief om de mobiliteit in de regio Haaglanden te verbeteren, is de pilot geïntegreerd in het project ICT in Bereikbaarheid'. Het stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben in 2004 de markt gevraagd om met ideeën te komen voor het aanbieden van reisinformatie. Het consortium TripleVia kwam als winnende partij uit de aanbesteding. Reizigers in de regio Haaglanden kunnen sinds eind 2005 via de website of telefonisch de actuele verkeersinformatie ophalen voor hun individuele route over rijks- én gemeentewegen. Door te beschikken over actuele en betrouwbare informatie zullen reizigers mobiliteit positiever kunnen beleven omdat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Op langere termijn kan een dergelijk informatiesysteem ook bijdragen aan een betere bereikbaarheid, omdat reizigers bewustere keuzes maken. V' er het eebruik van 10 iaar oilotresultaten binnen Riikswaterstaat

5 Manja Sletterink, adviseur verkeersmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Holland: "Rijkswaterstaat laat het geven van reistijdverwachting over aan de marl<t. I-let is mooi dat het consortium TnpleVia dat voor de regio Den Haag heeft opgepakt. Want ook wij willen graag dat weggebruikers over goede en actuele reisinformatie kunnen beschikken. Op de eerste plaats omdat wij dat een belangrijk stuk service vinden, maar ook omdat het kan bijdragen aan de doorstroming op de weg. hloe uiteindelijk het principe van reistijdverwachting zal werken, is nu nog moeilijk te voorspellen. Het zal ook slechts één van de instrumenten zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. Het lastige is op dit moment dat we niet echt inzicht hebben in hoeverre de reiziger de service waardeert. Haaglanden Mobiel geniet nog een relatief lage bekendheid, dus we zullen de gebruiker beter moeten zien te vinden. Er zijn dus nog wel wat hindernissen te nemen, maar dat een goede reistijdverwachting absoluut meerwaarde heeft, staat voor mij wel vast" Peter Dubbelman (Vialis), projectleider TripleVia: "Vialis heeft veel meetinstrumenten op het onderliggend wegennet en dus was het voor ons Interessant om samen met de VID en PTV deel te nemen in TripleVia. Wij winnen de verkeersinformatie in, bewerken de gegevens en zorgen voor de distributie daarvan aan bedrijven en overheden. Technisch gezien werkt het systeem zoals we hadden verwacht. We zijn In staat om een kwalitatief goed verkeersbeeld van de regio Haaglanden te geven. De belangstelling van bedrijven hiervoor is behoorlijk groot en de belangstelling van de overheid zelfs ver boven verwachting. Alleen de belangstelling van de consument valt tot op heden tegen; die lijkt geen of weinig geld over te hebben voor regionale verkeersinformatie. Omdat eind van dit jaar de subsidie voor dit project stopt, zijn we ons aan het herbezinnen over onze aanpak. Ik denk wel dat er - in welke vorm dan ook - behoefte is aan regionale verkeersinformatie. Want alleen dan kun je het wegennetwerk optimaal benutten en het fileleed enigszins bestrijden."

6 Vrijpragrammeerbare DRiPs: nieuwe panelen kunnen automobilisten beter informeren ^^^^KK' '%. ' js^ynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) ^l^^nelen een belangrijke rol bij het verkeers- ^^^anagement. De nieuwe generatie panelen ^Bkunnen ook grafische informatie aanbieden. ^^Pllot uit 1998 _. - - m,, ~~ r^:i:r. "!**; " il ' ^^B/leer weten? H^pww.wegennaardetoekomst.nl/toolbox ' -_. _ Om dynamisch verkeersmanagement te realiseren, is actuele route-informatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van informatiepanelen boven de weg. De traditionele matrixborden boven iedere rijstrook voldoen echter niet wanneer- bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden - de rijstroken zijdelings worden verschoven. Juist toen Wegen naar de Toekomst in 1997 op zoek ging naar een alternatief kwamen naast rode en groene LEDs ook blauwe LEDs beschikbaar Hiermee werd het mogelijk om op één rijbaanbreed scherm zowel tekst als grafische afbeeldingen weer te geven, in alle kleuren en op alle posities boven de rijbaan. Deze DRIP is in 1998 gerealiseerd als pilot Flexibele Signaalgevers. Boven de Utrechtse Baan -- (het verlengde van de Al2) is inmiddels een vergelijkbare DRIP in werking. Een ander moderne opvolger is de toepassing van bermdrips. Deze informatiepanelen kunnen naast de gebruikelijke informatie over filelengtes, ook worden ingezet om andere boodschappen door te geven aan de weggebruiker. / /

7 "Nu kunnen we ook pictogrammen of afbeeldingen gebruiken." Ton van Rijn, operationeel verkeersl<undige verkeerscentrale Noordwest Nederland, Rijkswaterstaat: "Wij hebben in 2006 zes bermdrips geplaatst op en rond de ring AIO bij Amsterdam. De bedoeling was dat we ze zouden gebruiken bij het groot onderhoud, maar tegen de tijd dat de panelen operationeel werden, was dat onderhoud al gereed. Nu gebruiken we de bermdrips bij calamiteiten en evenementen. Bijvoorbeeld om bezoekers van de RAI of de Arena te wijzen op alternatieve parkeerlocaties. Daarnaast doen we op dit moment een proef op de A8 en de A2. Hier staan op de bermdrips grafische plaatjes van de ring Amsterdam, waarbij met rode streepjes wordt aangegeven waar files staan. Aan de hand van een enquête gaan we over een poosje onderzoeken of dit goed werkt Ik verwacht wel dat het aanslaat. Ik heb de indruk dat mensen even moeten wennen aan zo'n plaatje, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Ik vind de bermdrips een prima aanvulling op de bestaande informatiepanelen. Het is prettig dat je er ook grafische afbeeldingen op kunt zetten. Nadeel is nog wel dat je maar met twee kleuren kunt werken. Een fullcolour paneel zou nog beter zijn. " Cyril Cappendijk, adviseur Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "Het voordeel van de bermdrips ten opzichte van de traditionele, drieregelige DRIP is dat je er meer en andere ^H informatie op kwijt kunt Op de traditionele DRIPs konden we alleen tekst plaatsen; nu kunnen we ook pictogrammen of afbeeldingen gebruiken om bijvoorbeeld een windwaarschuwing af te geven of wegwerkzaamheden aan te kondigen. Een ander voordeel van de bermdrips is dat ze naast de weg staan en dat je geen portaal nodig hebt. Daardoor kun je ze ook makkelijker toepassen op het onderliggend wegennet Daarvoor zijn er overigens aparte typen bermdrips, die kleiner van omvang zijn is. In de loop van 2006 is een richtlijn opgesteld die standaard lay-outs definieert en regels geeft voor het gebruik van tekst en pictogrammen. Hierdoor wordt de informatie voor de weggebruikers herkenbaar en beter te begrijpen. Inmiddels hebben we zes bermdrips in gebruik rondom Amsterdam. Volgend jaar worden er zo'n tachtig exemplaren door heel Nederland geplaatst Ze komen bijvoorbeeld op de ring Rotterdam, bij Den Bosch en Eindhoven, maar ook bij de Oosterscheldekering. Op lange termijn zal dit soort route-informatie vooral via in-carsystemen aan de automobilist worden aangeboden. Maar voordat het zover is, zijn de bermdrips een prima instrument"

8 Lusv^rije Vaertuigdetectie: toch verkeersgegevens bij werk aan de weg fat zijn de mogelijkheden van gebruik m radar of infrarood voor voertuigdetectie ijdens onderhoud aan de weg? IHot uit 1997 I keer weten? "~/vw. wegennaardetoekomst.nl/toolbox Met behulp van detectielussen in het wegdek worden gegevens verzameld over de verkeersstromen. Het nadeel van deze lussen is dat ze niet werken wanneer rijstroken tijdelijk verlegd worden in verband met werkzaamheden. Bovendien hebben de lussen onderhoud nodig en dat brengt onherroepelijk overlast voor de weggebruiker met zich mee. Om hiervoor een oplossing te realiseren, is de pilot Lusvrije Voertuigdetectie gestart. Binnen deze pilot zijn van 1997 tot 1999 andere methoden beproefd om voertuigen te detecteren. Zo is onder meer gekeken naar de mogelijkheden van radar en infrarood. Na de pilot is hiermee op meerdere locaties verder ervaring opgedaan en wordt de kwaliteit van de alternatieve detectietechnieken nog verder onderzocht en doorontwikkeld. _ ---

9 "Voor ons is lusvrije voertuigdetectie echt een uitkomst." ^ Pieter van der Veen, verkeersmanager Rijkswaterstaat Utreclit: "Bij onderhoud aan de weg zijn de lussen in liet wegdek tiidelijk buiten gebruik. Dat is lastig voor de weggebruiker. Daarnaast zijn die lussen voor ons als wegbeheerder ook niet erg praktisch, omdat /e bij al het werk aan het asfalt altijd de lussen moet vervangen. Een detectiesysteem dat naast of boven de weg hangt, IS vele malen handiger Als dat kapot gaat, kun je het veel eenvoudiger vervangen. Helaas is de kwaliteit van dit soort nieuwe detectiemethoden nog niet optimaal. Wij werken in Utrecht met radardetectie. Het nadeel daarvan is dat je - wanneer je zowel informatie over snelheid als intensiteit wilt verzamelen - per rijstrook twee radarsystemen moet ophangen. Voorlopig kiezen we er daarom voor om bij wegwerkzaamheden één detector op te hangen die alleen informatie over de snelheid verstrekt. Ik hoop en verwacht dat er wel een systeem komt dat deze nadelen ondervangt. Voor ons is lusvrije voertuigdetectie echt een uitkomst!" i «^ Joost Boucliier (foto) en Koos Huttinga, adviseurs Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "Op de testlocatie Harmeien testen wij verschillende alternatieven voor detedielussen. Wij onderzoeken op. dit J.4- i moment radar, videodetectie en sensoren die werken met de verandering van het aardmagnetische veld. Radar werd voorheen vooral gebruikt tijdens wegwerkzaamheden; nu wordt gewerkt aan verbeteringen voor toepassing binnen I signalering. Videodetectie wordt inmiddels wel gebruikt voor aanwezigheidsdetectie (VRI's) en trajectcontrole Zowel voor videodetectie als radar heb je in de meeste gevallen portalen nodig om de apparatuur op te hangen Dat is op locaties waar geen portalen staan dus een nadeel Bovendien is de detectie bij beide systemen afhankelijk van de weersomstandigheden. De toepassing van detectie van verstoringen van aardmagnetische velden, waar geen portalen bij nodig zijn, staat nog echt in de kinderschoenen. In Amerika wordt het al wel toegepast. En hier zijn er ideeën om te werken met stroolsensors in het asfalt. Rijkswaterstaat wil eigenlijk juist af van detectiesystemen in het asfalt. Waarschijnlijk zullen toekomstige detectiesystemen dan ook een combinatie van technieken zijn en zal de keuze voor een systeem sterk afhangen van de applicatie waarvoor ze gebruikt worden." 'WÊ/u/.wvaaBnnaafilBtoaltanÊst.ni

10 techniek voor actuele verkeersinformatie en reistijden C. flfc^^ Via lussen in het hoofdwegennet verkrijgt Rijkswaterstaat informatie over de snelheid en intensiteit van het wegverkeer. Om ook informatie te verzamelen over het verkeer dat niet over het hoofdwegennet rijdt, is in 1998 de pilot Prelude, Floating Car Data gestart. Zo'n zestig auto's - taxi's, leaseauto's en auto's van particulieren - werden uitgerust met een speciaal kastje. Hiermee werden gegevens verzameld over onder meer de locatie van de auto en de reistijd over de bereden wegsegmenten. Deze gegevens werden vervolgens naar een centraal punt verzonden en verwerkt in een actuele kaart. De pilot moest uitwijzen of het gebruik van floating car data bijdraagt aan het verkeersmanagement, hoe een dergelijk systeem vorm zou moeten krijgen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Al snel werd duidelijk dat de markt stond te popelen om met dit principe aan de slag te gaan. Er volgde een aanbesteding, die werd gewonnen door LogicaCMG en inmiddels werkt TomTom aan een systeem dat voorziet in actuele verkeersinformatie van deur tot deur. De pilot Floating Car Data is een eerste stap geweest naar huidige en toekomstige verkeersinformatiesystemen. Dat er veel interesse is voor floating car data en dat deze techniek potentie heeft, is inmiddels wel duidelijk. Verschillende regio's, stadsgewesten, maar ook bedrijven zijn ermee gaan werken. / - Over het gebruik van 10 jaar pilotresultaten binnen Rijkswaterstaat

11 "Met het gebruik van floating car data boor je een gegevensbron aan die z'n weerga niet kent." Hans van Rooijen (provincie Utrecht), programmamanager ICT Onderweg: "Met het gebruik van floating car data boor je een gegevensbron aan die z'n weerga niet l<ent. Je l<rijgt een schat aan informatie over bijvoorbeeld herkomst en bestemming van verkeer, die ook nog eens uiterst nauwkeurig is. Ik zie hier veel meer toekomst in dan in investeren in weggebonden systemen: deze zijn zeer kapitaalintensief en leveren veel beperktere gegevens. Met de gezamenlilke partners in de regio Utrecht werken we binnen het programma 'ICT Onderweg' aan het project 'De auto als sensor'. In dit project willen we erachter komen hoe we het beste informatie kunnen krijgen van de weggebruiker zelf en hoe we informatie aan de weggebruiker kunnen teruggeven. We stimuleren private partijen om incar-systemen te ontwikkelen die 2-wegcommunicatie mogelijk maken: van weggebruiker naar verkeersmanager en andersom. Tussen 2008 en 2010 willen we een en ander daadwerkelijk in praktijk gaan brengen, ik heb hoge verwachtingen van dit soort ICT-toepassingen. Technisch bezien is dynamisch verkeersmanagement ook geen probleem meer. De bottleneck zit 'm veel meer in de organisatie eromheen. In Utrecht hebben we op dat terrein al de nodige stappen ondernomen en zijn we absoluut op de goede weg." sm Marleen Noordman (Rijkswaterstaat Utrecht), lid projectteam ICT Onderweg: "Binnen het project ICT Onderweg gaan we kijken of het mogelijk is om reisinformatie in te winnen met niet-bellende GSM's. Zo'n 500 deelnemers worden hiervoor gevolgd tijdens hun reis tussen Amersfoort en Utrecht. TNO controleert met camera's en kentekenregistratie of de informatie uit de CSM's ook werkelijk klopt. Is dat het geval dan is het de bedoeling dat de reisinformatie wordt teruggegeven aan de deelnemers. Of dat ook via de CSM gebeurt of bijvoorbeeld via bermdrips is nog niet helemaal zeker In ieder geval moet dan blijken of de automobilist zijn rijgedrag op basis van de informatie aanpast. Met andere woorden: kiest hij zonodig een andere route? Ik verwacht van wel. Het optimaliseren van de reisinformatie kan in mijn optiek sterk bijdragen aan een betere spreiding van het verkeer over het wegennetwerk."

12 BGlanitar: belonen goed rijgedrag leidt tot beter naleven verkeersregels Om antwoord te krijgen op de vraag of belonen helpt om automobilisten te stimuleren zich aan de verkeersregels te houden, is in 2005 de pilot Belonitor gestart. Wegen naar de Toekomst heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met LeasePlan. 62 leaserijders kregen een kastje in hun auto waarmee hun verkeersgedrag geregistreerd werd. Tijdens hun reis kregen zij onmiddellijk te zien of zij de juiste snelheid aanhielden en of zij voldoende afstand hielden tot hun voorligger. Gedurende vier maanden konden de deelnemers met goed gedrag punten sparen voor beleveniscadeaus, zoals een ballonvaart of een dagje sauna. y Het goede nieuws na de pilot is dat belonen werkt. De deelnemers hielden zich goed aan de regels. Minder positief is dat zij terugvallen in hun oude gedrag zodra het belonen ophoudt. De pilot Belonitor heeft tot een aantal andere initiatieven geleid. De pilot Spitsmijden en een proef tegen hardrijden tijdens wegwerkzaamheden zijn daar voorbeelden van. Maar ook over de grenzen krijgt de pilot navolging. In Canada wordt een vergelijkbare proef gehouden. Dan wordt duidelijk of belonen ook internationaal werkt. /

13 "Een uitstekende methode om het gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden. Gert Jan Koedam, projectleider proef tegen hardrijden bij wegwer[<zaamheden, Rijl<swaterstaat Adviesdienst Verl<eer en Vervoer: "In de tweede helft van 2006 hebben we op de A73, de A2 en de A58 gedurende vijf maanden een proef gedaan om het hardrijden bij wegwerkzaamheden terug te dringen. We lieten weggebruikers met behulp van een tekstkar hun kenteken zien met daarbij de gereden snelheid en - al naargelang die snelheid - de tekst 'langzamer rijden' of 'prima'. We hebben er bewust voor gekozen om niet te werken met de tekst 'u rijdt te snel' omdat we juist wilden onderzoeken of een positieve aanpak beter werkt. Dat blijkt ook het geval. Er werd duidelijk langzamer gereden bij deze wegwerkzaamheden. Binnenkort gaan we de proef verder uitbreiden. We gaan op een tiental locaties met zo'n tekstkar werken. Volgens mij is dit een uitstekende methode om het gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden. Het is belangrijk dat je weggebruikers duidelijk maakt dat er bij werk aan de weg langzamer gereden moet worden omdat de veiligheid van de wegwerkers anders in het geding raakt. Ik schat dat 95 % van de automobilisten gevoelig is voor deze informatie. Die andere 5%? Tja, dat blijft een lastige groep." Ronald de Haan, productmanager LeasePlan: "Als LeasePlan hebben wij aan de Belonitor-proef meegedaan omdat wij zeer geïnteresseerd zijn in in-cartechnologie en omdat de veiligheid van onze leaserijders ons vanzelfsprekend na aan het hart ligt. De uitkomst van de pilot was niet echt verrassend. We verwachtten wel dat belonen beter werkt dan straffen. Toch is het goed dat die verwachting nu met onderzoeksresultaten onderbouwd kan worden. Vooralsnog geven wij niet direct een vervolg aan de pilot. Daarvoor zijn de kosten van de aanschaf en inbouw van de kastjes te hoog. Wanneer het commercieel interessant wordt, verwacht ik wel dat dit soort technieken daadwerkelijk toegepast gaan worden. Hoe je automobilisten dan precies moet belonen, vind ik nog lastig in te schatten. Een financiële prikkel is waarschijnlijk het meest interessant. Maar los van de beloning is er volgens mij al veel voordeel te halen uit het zichtbaar maken van het rijgedrag. Ik heb van verschillende deelnemers aan de proef gehoord dat zij zich lang niet altijd bewust waren van hun snelheid of de afstand tot de voorligger." I

14 / Miax:MïïnumsnElhedenUmsÊrt: betrouwbare informatie over maximumsnelheden ^ ^ ^ 1,i,AiiiniM^ir^& Éi-il ^ Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel automobilisten niet altijd weten welke maximumsnelheid op een bepaalde weg geldt. Bovendien zijn zij zich vaak niet bewust van de snelheid die zij aanhouden. Het blijkt dat wanneer de automobilist duidelijk wordt gewezen op de snelheid van zijn auto, hij zich vaker aan het geldende maximum houdt. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de weggebruiker te informeren. Dat kan bijvoorbeeld op het scherm van het navigatiesysteem, door middel van een geluidssignaal wanneer de maximumsnelheid overschreden wordt of door het automatisch aanpassen van de cruise control. Voor alle varianten is het van belang dat aanbieders van dit soort producten en diensten beschikken over een betrouwbare snelhedenkaart. Toen bij de pilot Belonitor bleek dat een dergelijke snelhedenkaart niet bestond, is de ontwikkeling ervan onmiddellijk opgepakt. Inmiddels is er een database, die door de wegbeheerders (provincies, gemeenten, waterschappen. Rijkswaterstaat) up to date wordt gehouden. Eventuele afwijkingen van de werkelijkheid worden gemeld door de verschillende gebruikers, maar ook door vrijwilligers van 3VO. De website staat open voor iedereen. Over het gebruik van 10 jaar pilotresultaten binnen Rijkswaterstaat

15 50 "Een betrouwbare snelhedenkaart draagt bij aan de veiligheid van een weg." HARD GENOEG Leo de Jong, verkeerskundige gemeente Waalwijk: "Voor alle wegen in de gemeente Waalwijk tiebben we onlangs de geldende maximumsnelheid in kaart gebracht. Deze gegevens zijn gebruikt voor de digitale snelhedenkaart, een database met daarin alle maximumsnelheden in Nederland. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld met behulp van een navigatiesysteem in de auto worden getoond. Dit zorgt voor minder snelheidsovertredingen en heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid, de doorstroming en het brandstofverbruik. Onlangs zijn we in Waalwijk gestart met een proef rondom scholen. We gaan kijken of het in de auto tonen van de aanbevolen snelheid een positief effect heeft op het gedrag van automobilisten. Komt een bestuurder in de buurt van een school, dan krijgt hij een waarschuwing. Vervolgens controleert het systeem of de bestuurder zijn snelheid bij de school daadwerkelijk aanpast. Is dat niet het geval, dan volgt nog een melding. I-let is voor dit soort systemen overigens ontzettend belangrijk dat de gegevens betrouwbaar zijn. Alleen dan zal de automobilist bereid zijn z'n gedrag aan te passen. Daarom Is zo'n snelhedenkaart zo belangrijk." Maurice Willemsen, projectleider database snelhedenkaart Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "De Maximumsnelheden-site heeft een Wikipediaachtige opzet. Dat betekent dat in principe Iedereen wijzigingen kan doorgeven. Wanneer een nletwegbeheerder een wijziging doorgeeft, bekijken wij eerst of de aanpassing zinvol en plausibel is. is dat het geval, dan leggen we de verandering vervolgens ter goedkeuring voor aan de betreffende wegbeheerder Het lastige van de snelhedenkaart is dat de informatie vrijwel dagelijks wijzigt. Daardoor is het bijna ondoenlijk om alle gegevens actueel te houden. Wij wijzen wegbeheerders er steeds op dat het belangrijk Is dat zij ons op de hoogte houden. Dat doen we bijvoorbeeld door posters rond te sturen. Maar het is voor die wegbeheerders vaak een tijdrovende klus waar ze niet altijd direct het nut van inzien. Toch hebben zij er zelf ook belang bij. Een betrouwbare snelhedenkaart draagt bij aan de veiligheid van een weg, maar kan ook worden gebruikt bij het monitoren of analyseren van ongevallen. En wanneer de juiste gegevens zijn opgenomen in navigatiesystemen kun je bijvoorbeeld het sluipverkeer terugdringen." wwê/u/.wbgfênïïêaawiio1:abhamst.nl

16 Spitsmijden: beloning kan automobilist tijdens spits uit de auto houden Om antwoord te krijgen op de vraag of de automobilist te verleiden is om tijdens de drukke spitsuren zijn auto te laten staan, is in 2006 de pilot Spitsmijden gestart. 340 frequente w/eggebruikers uit Zoetermeer kregen een beloning wanneer zij niet tijdens de ochtendspits ( uur) van Zoetermeer naar Den Haag reden. De proef duurde tien weken en de deelnemers konden kiezen uit twee beloningssystemen: punten sparen voor een smartphone of een geldbedrag per keer van gemiddeld 5. Om het rijgedrag van de deelnemers goed te controleren, is gebruik gemaakt van camera's en elektronische voertuigidentificatie. Zowel op de snelweg als op sluipwegen werd gecontroleerd. Daarnaast hielden deelnemers een logboek bij over hun reisgedrag. De pilot heeft duidelijk gemaakt dat het principe van beloning werkt. De deelnemers waren voor de helft van hun gebruikelijke autoritten bereid en in staat om de spits te mijden. Veel automobilisten kozen ervoor vóór de spits te vertrekken. Ondanks deze beloftevolle resultaten vraagt de pilot beslist om vervolgstudie. In Haaglanden zal dan ook een vervolgproef komen. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken of de resultaten representatief zijn voor alle automobilisten, wat het effect is van andersoortige beloningen en of de afname in weggebruikers niet opgevuld wordt door andere automobilisten. Daarnaast moet duidelijk zijn dat belonen geen alternatief is voor kilometerbeprijzing en verder moet uitkristalliseren of en wanneer je belonen (tijdelijk) als instrument toe kunt passen. /

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

VanAnaarBeter-Prijs 2007 44 bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren

VanAnaarBeter-Prijs 2007 44 bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren VanAnaarBeter-Prijs 2007 44 bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren Inhoudsopgave pagina 4 pagina 6 Voorwoord van Minister Camiel Eurlings Voorwoord van de jury Winnaar VanAnaarBeter-Prijs

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2010 ncident management VOORWOORD Karin Visser, Landelijk Verkeersmanager, Hoofdingenieur Directeur

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Beter Benutten. Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen. Breng de motieven van reizigers in kaart

Beter Benutten. Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen. Breng de motieven van reizigers in kaart Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen Melanie Schultz van Haegen Lees verder op pagina 6 Breng de motieven van reizigers in kaart Met mobiliteitsprojecten stimuleert reizigers

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 2, 2014 nm-magazine.nl Petabytes Sociale media Bluetooth VRI big ata GSM CAN-bus Intensiteit NDW GPS Volume Velocity Voorspellingen

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

Solutions. Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur. Bespaar tijd en geld met de Mobility Card

Solutions. Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur. Bespaar tijd en geld met de Mobility Card Solutions NUMMER 30 - MAART 2014 Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur Bespaar tijd en geld met de Mobility Card Driver Desk: één aanspreekpunt voor leaserijders Welke bedrijfswagen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG PILOT - SLIM LEASEN. Mei 2013

EVALUATIEVERSLAG PILOT - SLIM LEASEN. Mei 2013 EVALUATIEVERSLAG PILOT - SLIM LEASEN Mei 2013 pilot bedrijven 2 inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 Inleiding: het evaluatieonderzoek 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Achtergrond van de pilot 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie