in-car informatiesystemen leiden tot l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in-car informatiesystemen leiden tot l

Transcriptie

1 I Abe van den Brink, manager Fleet Sales Large Accounts bij Volkswagen: "Nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Adaptive Cruise Contrei bijdraagt aan tiet vergroten van de verkeersveiligheid en dus tot minder schade leidt, is het systeem ook commercieel interessant geworden. Of de consument die een auto gaat kopen, dat financiële voordeel ook in het achterhoofd houdt, zal in de praktijk moeten blijken. Het gaat immers wel om een langetermijnvoordeel. Om een echte doorbraak te bewerkstelligen, zou de BPM voor ACC afgeschaft moeten worden. Toen voor cruise control de BPM werd heringevoerd, zagen we de verkoop ervan drastisch achteruit gaan. Nu het bewijs van de positieve effecten van ACC is geleverd, moet het ministerie van Financiën mijns inziens een hernieuwde afschaffing van de BPM overwegen. Misschien een taak voor Rijkswaterstaat om daarop aan te dringen?" Willem Giesselbach, procesmanager verkeersmanagement Verkeerscentrum Nederland Rijkswaterstaat: "De ontwikkeling van rijtaakondersteunende systemen past volledig bij het beleid van Rijkswaterstaat We streven immers naar veiliger, schoner en beter doorstromend verkeer Een echte doorbraak van de systemen die in de pilot de Rij-Assistent zijn beproefd, voorzie ik nog niet op korte termijn. Maar als dat eenmaal zover is, kan het hard gaan. Dat hebben we in het verleden gezien met de aanschaf van airco in de auto en zien we nu met de opkomst van navigatiesystemen. Het wordt bijna vanzelfsprekend dat we die voorzieningen hebben. Zo kan het met rijtaakondersteunende systemen ook gaan." Karin van de Meer, senior adviseur verkeers management Rijkswaterstaat Zuid-Holland: "Met Adaptive Cruise Control kunnen we het aantal kopstaartbotsingen terugdringen. Daarin valt mijns inziens bij rijtaakondersteuning de meeste winst te behalen. Juist in de drukke spitsuren vinden er relatief veel van die kopstaartbotsingen plaats, waardoor het fileleed alleen maar verder toeneemt. Hoe beter je dit soort incidenten kunt voorkomen, hoe minder oponthoud de weggebruiker ondervindt Daarnaast kan ACC door homogeniseringeffecten in de snelheid de doorstroming verbeteren. Ik verwacht dat binnen nu en vijf jaar de belangstelling voor ACC flink zal toenemen. Je ziet nu al dat steeds meer nieuwe auto's ermee worden uitgerust Dan gaat zo'n ontwikkeling snel. En wanneer ACC echt gemeengoed wordt, zullen we daar bij het verkeersmanagement beslist de positieve effecten van ondervinden."

2 Mj2er ap w^eg: in-car informatiesystemen leiden tot l<ortere reistijd en brandstof besparing ' Informatiesystemen in auto's zijn bezig aan een onstuitbare opmars. Welke informatie is geschikt om aan te bieden, wat zijn de mogelijkheden voor verkeersmanagement i wat zijn de gevolgen voor de verkeersiligheid? lot uit 2005! eer weten? / Met de pilot Wijzer op Weg heeft Wegen naar de Toekomst laten zien dat het aanbieden van verkeersmanagementinformatie via een in-carsysteem (informatiesysteem in de auto) op een veilige manier kan gebeuren en dat dit voordelen biedt voor de verkeersmanager en de weggebruiker. In totaal werden voor de pilot in auto's uitgerust met een in-car informatiesysteem, dat is ontwikkeld door Technolution, ARST&TT en TNO. De bestuurder kreeg hiermee op maat gesneden verkeersinformatie voor zijn individuele route. Uit modelonderzoek blijkt dat het aanbieden van verkeersmanagementinformatie kan leiden tot een kortere reistijd en tot brandstofbesparing. Daarnaast is nog eens duidelijk gemaakt dat het voor de acceptatie van in-car verkeersinformatie uitermate belangrijk is dat de informatie betrouwbaar en actueel is. Wegen naar de Toekomst heeft de opgedane kennis en ervaring ingebracht bij de start van een groot Europees project (CVIS). Vast staat immers dat in-car informatiesystemen alleen toekomst hebben wanneer dat in internationaal verband wordt opgepakt, wanneer er goede afspraken worden gemaakt en wanneer er Europese communicatiestandaarden komen. De Nederlandse pilot Wijzer op Weg heeft een belangrijke voorbeeldfunctie gehad in dit grotere geheel. Mede dankzij deze pilot worden Rijkswaterstaat, TNO en deelnemende Nederlandse marktpartijen als belangrijke spelers gezien in de uitvoering van dit grote Europese onderzoeksproject. gebruik van 10 jaar pilotresul

3 J "De automobilist kan op basis van de informatie steeds een bewuste keuze maken. '0^ ÉXTK^s* ^: Gerard Hoogenboom, afdelingsmanager dynamisch verkeersmanagement Rijkswaterstaat Noord-Brabant: "De technische ontwikkelingen rondom in-carsystemen gaan snel. Als deze systemen er eenmaal zijn, verwacht ik dat automobilisten ze makkelijk accepteren en gebruiken. Wanneer het hierbij lukt om een goed georganiseerd, betrouwbaar en uniform informatienetwerk te realiseren, verwacht ik veel van het aanbieden van online reisadvies. Het heeft verschillende voordelen. De automobilist kan op basis van de informatie steeds een bewuste keuze maken. Files, oponthoud of omleidingen? Hij kan bewust kiezen of hij dit accepteert of op zoek gaat naar een alternatief Daarnaast is het plezierig dat de automobilist die in een file belandt ook weet waarom het daar vast staat Niets is zo frustrerend als stil staan terwijl je geen flauw idee hebt wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Een laatste belangrijk aspect is dat een goed informatiesysteem kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Als je bestuurders tijdig kunt waarschuwen voor files, kun je ongevallen voorkomen. En met minder ongevallen wordt ook de doorstroming weer beter" Wk' mm Jan van der Wel, algemeen directeur Technolution: "Voor de pi lot Wijzer op Weg hebben wij een in-carplatform ontwikkeld. Op een 7-inch scherm krijgt de bestuurder gerichte informatie over bijvoorbeeld files en maximumsnelheden. We hebben erop gelet dat de automobilist niet te veel informatie krijgt en dat de hoeveelheid afhangt van de intensiteit van de rijtaak op dat moment De resultaten zijn positief. Het systeem werkt en bestuur ders blijken het te waarderen. Ik verwacht dan ook dat binnen een jaar of drie, vier dit soort systemen gemeengoed zullen zijn. Technisch zijn er geen beperkingen. Het enige lastige is nog het verkrijgen van data. Je hebt met veel verschillende organisaties te maken, dus dat is niet eenvoudig te organiseren. Maar wanneer dat goed loopt, is het aanbieden van verkeersmanagementinformatie een prima manier om de verkeersdruk enigszins in te dammen. Wij bij Technolution gaan daarom beslist verder met de ontwikkeling van dit product." m

4 eistmju\/erwwacntmng: weten is kiezen m \±mm ^ Den Haag I Kaart ~ Satelliet If^BêiJe ra ""-" S!cm3A!jk Leidschendam n goed informatiesysteem helpt jzigers een bewuste keuze te maken voor hun route, reistijdstip en vervoermiddel. p-) '' ' Opd«A13.tuii.n krk«l»n tti WaietT-ger vtttnsing 4 imnuim N4G4, ta ^'T^ Wanneer een reiziger weet dat er op zijn route een file staat, dat er een omleiding is of dat de parkeergarage die hij in gedachten heeft, vol is, kan hij kiezen voor een alternatieve route of een ander vervoermiddel. Maar welke informatie, aanvullend op die van de ANWB of de VID, heeft die reiziger dan nodig en hoe wil hij dat aangeboden krijgen? Om antwoord te krijgen op deze vraag én om de markt te stimuleren met innovatieve oplossingen te komen, is de pilot Reistijdverwachting gestart. En omdat het doel van Wegen naar de Toekomst sterk overeenkwam met een breder initiatief om de mobiliteit in de regio Haaglanden te verbeteren, is de pilot geïntegreerd in het project ICT in Bereikbaarheid'. Het stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben in 2004 de markt gevraagd om met ideeën te komen voor het aanbieden van reisinformatie. Het consortium TripleVia kwam als winnende partij uit de aanbesteding. Reizigers in de regio Haaglanden kunnen sinds eind 2005 via de website of telefonisch de actuele verkeersinformatie ophalen voor hun individuele route over rijks- én gemeentewegen. Door te beschikken over actuele en betrouwbare informatie zullen reizigers mobiliteit positiever kunnen beleven omdat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Op langere termijn kan een dergelijk informatiesysteem ook bijdragen aan een betere bereikbaarheid, omdat reizigers bewustere keuzes maken. V' er het eebruik van 10 iaar oilotresultaten binnen Riikswaterstaat

5 Manja Sletterink, adviseur verkeersmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Holland: "Rijkswaterstaat laat het geven van reistijdverwachting over aan de marl<t. I-let is mooi dat het consortium TnpleVia dat voor de regio Den Haag heeft opgepakt. Want ook wij willen graag dat weggebruikers over goede en actuele reisinformatie kunnen beschikken. Op de eerste plaats omdat wij dat een belangrijk stuk service vinden, maar ook omdat het kan bijdragen aan de doorstroming op de weg. hloe uiteindelijk het principe van reistijdverwachting zal werken, is nu nog moeilijk te voorspellen. Het zal ook slechts één van de instrumenten zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. Het lastige is op dit moment dat we niet echt inzicht hebben in hoeverre de reiziger de service waardeert. Haaglanden Mobiel geniet nog een relatief lage bekendheid, dus we zullen de gebruiker beter moeten zien te vinden. Er zijn dus nog wel wat hindernissen te nemen, maar dat een goede reistijdverwachting absoluut meerwaarde heeft, staat voor mij wel vast" Peter Dubbelman (Vialis), projectleider TripleVia: "Vialis heeft veel meetinstrumenten op het onderliggend wegennet en dus was het voor ons Interessant om samen met de VID en PTV deel te nemen in TripleVia. Wij winnen de verkeersinformatie in, bewerken de gegevens en zorgen voor de distributie daarvan aan bedrijven en overheden. Technisch gezien werkt het systeem zoals we hadden verwacht. We zijn In staat om een kwalitatief goed verkeersbeeld van de regio Haaglanden te geven. De belangstelling van bedrijven hiervoor is behoorlijk groot en de belangstelling van de overheid zelfs ver boven verwachting. Alleen de belangstelling van de consument valt tot op heden tegen; die lijkt geen of weinig geld over te hebben voor regionale verkeersinformatie. Omdat eind van dit jaar de subsidie voor dit project stopt, zijn we ons aan het herbezinnen over onze aanpak. Ik denk wel dat er - in welke vorm dan ook - behoefte is aan regionale verkeersinformatie. Want alleen dan kun je het wegennetwerk optimaal benutten en het fileleed enigszins bestrijden."

6 Vrijpragrammeerbare DRiPs: nieuwe panelen kunnen automobilisten beter informeren ^^^^KK' '%. ' js^ynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) ^l^^nelen een belangrijke rol bij het verkeers- ^^^anagement. De nieuwe generatie panelen ^Bkunnen ook grafische informatie aanbieden. ^^Pllot uit 1998 _. - - m,, ~~ r^:i:r. "!**; " il ' ^^B/leer weten? H^pww.wegennaardetoekomst.nl/toolbox ' -_. _ Om dynamisch verkeersmanagement te realiseren, is actuele route-informatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van informatiepanelen boven de weg. De traditionele matrixborden boven iedere rijstrook voldoen echter niet wanneer- bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden - de rijstroken zijdelings worden verschoven. Juist toen Wegen naar de Toekomst in 1997 op zoek ging naar een alternatief kwamen naast rode en groene LEDs ook blauwe LEDs beschikbaar Hiermee werd het mogelijk om op één rijbaanbreed scherm zowel tekst als grafische afbeeldingen weer te geven, in alle kleuren en op alle posities boven de rijbaan. Deze DRIP is in 1998 gerealiseerd als pilot Flexibele Signaalgevers. Boven de Utrechtse Baan -- (het verlengde van de Al2) is inmiddels een vergelijkbare DRIP in werking. Een ander moderne opvolger is de toepassing van bermdrips. Deze informatiepanelen kunnen naast de gebruikelijke informatie over filelengtes, ook worden ingezet om andere boodschappen door te geven aan de weggebruiker. / /

7 "Nu kunnen we ook pictogrammen of afbeeldingen gebruiken." Ton van Rijn, operationeel verkeersl<undige verkeerscentrale Noordwest Nederland, Rijkswaterstaat: "Wij hebben in 2006 zes bermdrips geplaatst op en rond de ring AIO bij Amsterdam. De bedoeling was dat we ze zouden gebruiken bij het groot onderhoud, maar tegen de tijd dat de panelen operationeel werden, was dat onderhoud al gereed. Nu gebruiken we de bermdrips bij calamiteiten en evenementen. Bijvoorbeeld om bezoekers van de RAI of de Arena te wijzen op alternatieve parkeerlocaties. Daarnaast doen we op dit moment een proef op de A8 en de A2. Hier staan op de bermdrips grafische plaatjes van de ring Amsterdam, waarbij met rode streepjes wordt aangegeven waar files staan. Aan de hand van een enquête gaan we over een poosje onderzoeken of dit goed werkt Ik verwacht wel dat het aanslaat. Ik heb de indruk dat mensen even moeten wennen aan zo'n plaatje, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Ik vind de bermdrips een prima aanvulling op de bestaande informatiepanelen. Het is prettig dat je er ook grafische afbeeldingen op kunt zetten. Nadeel is nog wel dat je maar met twee kleuren kunt werken. Een fullcolour paneel zou nog beter zijn. " Cyril Cappendijk, adviseur Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "Het voordeel van de bermdrips ten opzichte van de traditionele, drieregelige DRIP is dat je er meer en andere ^H informatie op kwijt kunt Op de traditionele DRIPs konden we alleen tekst plaatsen; nu kunnen we ook pictogrammen of afbeeldingen gebruiken om bijvoorbeeld een windwaarschuwing af te geven of wegwerkzaamheden aan te kondigen. Een ander voordeel van de bermdrips is dat ze naast de weg staan en dat je geen portaal nodig hebt. Daardoor kun je ze ook makkelijker toepassen op het onderliggend wegennet Daarvoor zijn er overigens aparte typen bermdrips, die kleiner van omvang zijn is. In de loop van 2006 is een richtlijn opgesteld die standaard lay-outs definieert en regels geeft voor het gebruik van tekst en pictogrammen. Hierdoor wordt de informatie voor de weggebruikers herkenbaar en beter te begrijpen. Inmiddels hebben we zes bermdrips in gebruik rondom Amsterdam. Volgend jaar worden er zo'n tachtig exemplaren door heel Nederland geplaatst Ze komen bijvoorbeeld op de ring Rotterdam, bij Den Bosch en Eindhoven, maar ook bij de Oosterscheldekering. Op lange termijn zal dit soort route-informatie vooral via in-carsystemen aan de automobilist worden aangeboden. Maar voordat het zover is, zijn de bermdrips een prima instrument"

8 Lusv^rije Vaertuigdetectie: toch verkeersgegevens bij werk aan de weg fat zijn de mogelijkheden van gebruik m radar of infrarood voor voertuigdetectie ijdens onderhoud aan de weg? IHot uit 1997 I keer weten? "~/vw. wegennaardetoekomst.nl/toolbox Met behulp van detectielussen in het wegdek worden gegevens verzameld over de verkeersstromen. Het nadeel van deze lussen is dat ze niet werken wanneer rijstroken tijdelijk verlegd worden in verband met werkzaamheden. Bovendien hebben de lussen onderhoud nodig en dat brengt onherroepelijk overlast voor de weggebruiker met zich mee. Om hiervoor een oplossing te realiseren, is de pilot Lusvrije Voertuigdetectie gestart. Binnen deze pilot zijn van 1997 tot 1999 andere methoden beproefd om voertuigen te detecteren. Zo is onder meer gekeken naar de mogelijkheden van radar en infrarood. Na de pilot is hiermee op meerdere locaties verder ervaring opgedaan en wordt de kwaliteit van de alternatieve detectietechnieken nog verder onderzocht en doorontwikkeld. _ ---

9 "Voor ons is lusvrije voertuigdetectie echt een uitkomst." ^ Pieter van der Veen, verkeersmanager Rijkswaterstaat Utreclit: "Bij onderhoud aan de weg zijn de lussen in liet wegdek tiidelijk buiten gebruik. Dat is lastig voor de weggebruiker. Daarnaast zijn die lussen voor ons als wegbeheerder ook niet erg praktisch, omdat /e bij al het werk aan het asfalt altijd de lussen moet vervangen. Een detectiesysteem dat naast of boven de weg hangt, IS vele malen handiger Als dat kapot gaat, kun je het veel eenvoudiger vervangen. Helaas is de kwaliteit van dit soort nieuwe detectiemethoden nog niet optimaal. Wij werken in Utrecht met radardetectie. Het nadeel daarvan is dat je - wanneer je zowel informatie over snelheid als intensiteit wilt verzamelen - per rijstrook twee radarsystemen moet ophangen. Voorlopig kiezen we er daarom voor om bij wegwerkzaamheden één detector op te hangen die alleen informatie over de snelheid verstrekt. Ik hoop en verwacht dat er wel een systeem komt dat deze nadelen ondervangt. Voor ons is lusvrije voertuigdetectie echt een uitkomst!" i «^ Joost Boucliier (foto) en Koos Huttinga, adviseurs Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "Op de testlocatie Harmeien testen wij verschillende alternatieven voor detedielussen. Wij onderzoeken op. dit J.4- i moment radar, videodetectie en sensoren die werken met de verandering van het aardmagnetische veld. Radar werd voorheen vooral gebruikt tijdens wegwerkzaamheden; nu wordt gewerkt aan verbeteringen voor toepassing binnen I signalering. Videodetectie wordt inmiddels wel gebruikt voor aanwezigheidsdetectie (VRI's) en trajectcontrole Zowel voor videodetectie als radar heb je in de meeste gevallen portalen nodig om de apparatuur op te hangen Dat is op locaties waar geen portalen staan dus een nadeel Bovendien is de detectie bij beide systemen afhankelijk van de weersomstandigheden. De toepassing van detectie van verstoringen van aardmagnetische velden, waar geen portalen bij nodig zijn, staat nog echt in de kinderschoenen. In Amerika wordt het al wel toegepast. En hier zijn er ideeën om te werken met stroolsensors in het asfalt. Rijkswaterstaat wil eigenlijk juist af van detectiesystemen in het asfalt. Waarschijnlijk zullen toekomstige detectiesystemen dan ook een combinatie van technieken zijn en zal de keuze voor een systeem sterk afhangen van de applicatie waarvoor ze gebruikt worden." 'WÊ/u/.wvaaBnnaafilBtoaltanÊst.ni

10 techniek voor actuele verkeersinformatie en reistijden C. flfc^^ Via lussen in het hoofdwegennet verkrijgt Rijkswaterstaat informatie over de snelheid en intensiteit van het wegverkeer. Om ook informatie te verzamelen over het verkeer dat niet over het hoofdwegennet rijdt, is in 1998 de pilot Prelude, Floating Car Data gestart. Zo'n zestig auto's - taxi's, leaseauto's en auto's van particulieren - werden uitgerust met een speciaal kastje. Hiermee werden gegevens verzameld over onder meer de locatie van de auto en de reistijd over de bereden wegsegmenten. Deze gegevens werden vervolgens naar een centraal punt verzonden en verwerkt in een actuele kaart. De pilot moest uitwijzen of het gebruik van floating car data bijdraagt aan het verkeersmanagement, hoe een dergelijk systeem vorm zou moeten krijgen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Al snel werd duidelijk dat de markt stond te popelen om met dit principe aan de slag te gaan. Er volgde een aanbesteding, die werd gewonnen door LogicaCMG en inmiddels werkt TomTom aan een systeem dat voorziet in actuele verkeersinformatie van deur tot deur. De pilot Floating Car Data is een eerste stap geweest naar huidige en toekomstige verkeersinformatiesystemen. Dat er veel interesse is voor floating car data en dat deze techniek potentie heeft, is inmiddels wel duidelijk. Verschillende regio's, stadsgewesten, maar ook bedrijven zijn ermee gaan werken. / - Over het gebruik van 10 jaar pilotresultaten binnen Rijkswaterstaat

11 "Met het gebruik van floating car data boor je een gegevensbron aan die z'n weerga niet kent." Hans van Rooijen (provincie Utrecht), programmamanager ICT Onderweg: "Met het gebruik van floating car data boor je een gegevensbron aan die z'n weerga niet l<ent. Je l<rijgt een schat aan informatie over bijvoorbeeld herkomst en bestemming van verkeer, die ook nog eens uiterst nauwkeurig is. Ik zie hier veel meer toekomst in dan in investeren in weggebonden systemen: deze zijn zeer kapitaalintensief en leveren veel beperktere gegevens. Met de gezamenlilke partners in de regio Utrecht werken we binnen het programma 'ICT Onderweg' aan het project 'De auto als sensor'. In dit project willen we erachter komen hoe we het beste informatie kunnen krijgen van de weggebruiker zelf en hoe we informatie aan de weggebruiker kunnen teruggeven. We stimuleren private partijen om incar-systemen te ontwikkelen die 2-wegcommunicatie mogelijk maken: van weggebruiker naar verkeersmanager en andersom. Tussen 2008 en 2010 willen we een en ander daadwerkelijk in praktijk gaan brengen, ik heb hoge verwachtingen van dit soort ICT-toepassingen. Technisch bezien is dynamisch verkeersmanagement ook geen probleem meer. De bottleneck zit 'm veel meer in de organisatie eromheen. In Utrecht hebben we op dat terrein al de nodige stappen ondernomen en zijn we absoluut op de goede weg." sm Marleen Noordman (Rijkswaterstaat Utrecht), lid projectteam ICT Onderweg: "Binnen het project ICT Onderweg gaan we kijken of het mogelijk is om reisinformatie in te winnen met niet-bellende GSM's. Zo'n 500 deelnemers worden hiervoor gevolgd tijdens hun reis tussen Amersfoort en Utrecht. TNO controleert met camera's en kentekenregistratie of de informatie uit de CSM's ook werkelijk klopt. Is dat het geval dan is het de bedoeling dat de reisinformatie wordt teruggegeven aan de deelnemers. Of dat ook via de CSM gebeurt of bijvoorbeeld via bermdrips is nog niet helemaal zeker In ieder geval moet dan blijken of de automobilist zijn rijgedrag op basis van de informatie aanpast. Met andere woorden: kiest hij zonodig een andere route? Ik verwacht van wel. Het optimaliseren van de reisinformatie kan in mijn optiek sterk bijdragen aan een betere spreiding van het verkeer over het wegennetwerk."

12 BGlanitar: belonen goed rijgedrag leidt tot beter naleven verkeersregels Om antwoord te krijgen op de vraag of belonen helpt om automobilisten te stimuleren zich aan de verkeersregels te houden, is in 2005 de pilot Belonitor gestart. Wegen naar de Toekomst heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met LeasePlan. 62 leaserijders kregen een kastje in hun auto waarmee hun verkeersgedrag geregistreerd werd. Tijdens hun reis kregen zij onmiddellijk te zien of zij de juiste snelheid aanhielden en of zij voldoende afstand hielden tot hun voorligger. Gedurende vier maanden konden de deelnemers met goed gedrag punten sparen voor beleveniscadeaus, zoals een ballonvaart of een dagje sauna. y Het goede nieuws na de pilot is dat belonen werkt. De deelnemers hielden zich goed aan de regels. Minder positief is dat zij terugvallen in hun oude gedrag zodra het belonen ophoudt. De pilot Belonitor heeft tot een aantal andere initiatieven geleid. De pilot Spitsmijden en een proef tegen hardrijden tijdens wegwerkzaamheden zijn daar voorbeelden van. Maar ook over de grenzen krijgt de pilot navolging. In Canada wordt een vergelijkbare proef gehouden. Dan wordt duidelijk of belonen ook internationaal werkt. /

13 "Een uitstekende methode om het gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden. Gert Jan Koedam, projectleider proef tegen hardrijden bij wegwer[<zaamheden, Rijl<swaterstaat Adviesdienst Verl<eer en Vervoer: "In de tweede helft van 2006 hebben we op de A73, de A2 en de A58 gedurende vijf maanden een proef gedaan om het hardrijden bij wegwerkzaamheden terug te dringen. We lieten weggebruikers met behulp van een tekstkar hun kenteken zien met daarbij de gereden snelheid en - al naargelang die snelheid - de tekst 'langzamer rijden' of 'prima'. We hebben er bewust voor gekozen om niet te werken met de tekst 'u rijdt te snel' omdat we juist wilden onderzoeken of een positieve aanpak beter werkt. Dat blijkt ook het geval. Er werd duidelijk langzamer gereden bij deze wegwerkzaamheden. Binnenkort gaan we de proef verder uitbreiden. We gaan op een tiental locaties met zo'n tekstkar werken. Volgens mij is dit een uitstekende methode om het gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden. Het is belangrijk dat je weggebruikers duidelijk maakt dat er bij werk aan de weg langzamer gereden moet worden omdat de veiligheid van de wegwerkers anders in het geding raakt. Ik schat dat 95 % van de automobilisten gevoelig is voor deze informatie. Die andere 5%? Tja, dat blijft een lastige groep." Ronald de Haan, productmanager LeasePlan: "Als LeasePlan hebben wij aan de Belonitor-proef meegedaan omdat wij zeer geïnteresseerd zijn in in-cartechnologie en omdat de veiligheid van onze leaserijders ons vanzelfsprekend na aan het hart ligt. De uitkomst van de pilot was niet echt verrassend. We verwachtten wel dat belonen beter werkt dan straffen. Toch is het goed dat die verwachting nu met onderzoeksresultaten onderbouwd kan worden. Vooralsnog geven wij niet direct een vervolg aan de pilot. Daarvoor zijn de kosten van de aanschaf en inbouw van de kastjes te hoog. Wanneer het commercieel interessant wordt, verwacht ik wel dat dit soort technieken daadwerkelijk toegepast gaan worden. Hoe je automobilisten dan precies moet belonen, vind ik nog lastig in te schatten. Een financiële prikkel is waarschijnlijk het meest interessant. Maar los van de beloning is er volgens mij al veel voordeel te halen uit het zichtbaar maken van het rijgedrag. Ik heb van verschillende deelnemers aan de proef gehoord dat zij zich lang niet altijd bewust waren van hun snelheid of de afstand tot de voorligger." I

14 / Miax:MïïnumsnElhedenUmsÊrt: betrouwbare informatie over maximumsnelheden ^ ^ ^ 1,i,AiiiniM^ir^& Éi-il ^ Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel automobilisten niet altijd weten welke maximumsnelheid op een bepaalde weg geldt. Bovendien zijn zij zich vaak niet bewust van de snelheid die zij aanhouden. Het blijkt dat wanneer de automobilist duidelijk wordt gewezen op de snelheid van zijn auto, hij zich vaker aan het geldende maximum houdt. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de weggebruiker te informeren. Dat kan bijvoorbeeld op het scherm van het navigatiesysteem, door middel van een geluidssignaal wanneer de maximumsnelheid overschreden wordt of door het automatisch aanpassen van de cruise control. Voor alle varianten is het van belang dat aanbieders van dit soort producten en diensten beschikken over een betrouwbare snelhedenkaart. Toen bij de pilot Belonitor bleek dat een dergelijke snelhedenkaart niet bestond, is de ontwikkeling ervan onmiddellijk opgepakt. Inmiddels is er een database, die door de wegbeheerders (provincies, gemeenten, waterschappen. Rijkswaterstaat) up to date wordt gehouden. Eventuele afwijkingen van de werkelijkheid worden gemeld door de verschillende gebruikers, maar ook door vrijwilligers van 3VO. De website staat open voor iedereen. Over het gebruik van 10 jaar pilotresultaten binnen Rijkswaterstaat

15 50 "Een betrouwbare snelhedenkaart draagt bij aan de veiligheid van een weg." HARD GENOEG Leo de Jong, verkeerskundige gemeente Waalwijk: "Voor alle wegen in de gemeente Waalwijk tiebben we onlangs de geldende maximumsnelheid in kaart gebracht. Deze gegevens zijn gebruikt voor de digitale snelhedenkaart, een database met daarin alle maximumsnelheden in Nederland. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld met behulp van een navigatiesysteem in de auto worden getoond. Dit zorgt voor minder snelheidsovertredingen en heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid, de doorstroming en het brandstofverbruik. Onlangs zijn we in Waalwijk gestart met een proef rondom scholen. We gaan kijken of het in de auto tonen van de aanbevolen snelheid een positief effect heeft op het gedrag van automobilisten. Komt een bestuurder in de buurt van een school, dan krijgt hij een waarschuwing. Vervolgens controleert het systeem of de bestuurder zijn snelheid bij de school daadwerkelijk aanpast. Is dat niet het geval, dan volgt nog een melding. I-let is voor dit soort systemen overigens ontzettend belangrijk dat de gegevens betrouwbaar zijn. Alleen dan zal de automobilist bereid zijn z'n gedrag aan te passen. Daarom Is zo'n snelhedenkaart zo belangrijk." Maurice Willemsen, projectleider database snelhedenkaart Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: "De Maximumsnelheden-site heeft een Wikipediaachtige opzet. Dat betekent dat in principe Iedereen wijzigingen kan doorgeven. Wanneer een nletwegbeheerder een wijziging doorgeeft, bekijken wij eerst of de aanpassing zinvol en plausibel is. is dat het geval, dan leggen we de verandering vervolgens ter goedkeuring voor aan de betreffende wegbeheerder Het lastige van de snelhedenkaart is dat de informatie vrijwel dagelijks wijzigt. Daardoor is het bijna ondoenlijk om alle gegevens actueel te houden. Wij wijzen wegbeheerders er steeds op dat het belangrijk Is dat zij ons op de hoogte houden. Dat doen we bijvoorbeeld door posters rond te sturen. Maar het is voor die wegbeheerders vaak een tijdrovende klus waar ze niet altijd direct het nut van inzien. Toch hebben zij er zelf ook belang bij. Een betrouwbare snelhedenkaart draagt bij aan de veiligheid van een weg, maar kan ook worden gebruikt bij het monitoren of analyseren van ongevallen. En wanneer de juiste gegevens zijn opgenomen in navigatiesystemen kun je bijvoorbeeld het sluipverkeer terugdringen." wwê/u/.wbgfênïïêaawiio1:abhamst.nl

16 Spitsmijden: beloning kan automobilist tijdens spits uit de auto houden Om antwoord te krijgen op de vraag of de automobilist te verleiden is om tijdens de drukke spitsuren zijn auto te laten staan, is in 2006 de pilot Spitsmijden gestart. 340 frequente w/eggebruikers uit Zoetermeer kregen een beloning wanneer zij niet tijdens de ochtendspits ( uur) van Zoetermeer naar Den Haag reden. De proef duurde tien weken en de deelnemers konden kiezen uit twee beloningssystemen: punten sparen voor een smartphone of een geldbedrag per keer van gemiddeld 5. Om het rijgedrag van de deelnemers goed te controleren, is gebruik gemaakt van camera's en elektronische voertuigidentificatie. Zowel op de snelweg als op sluipwegen werd gecontroleerd. Daarnaast hielden deelnemers een logboek bij over hun reisgedrag. De pilot heeft duidelijk gemaakt dat het principe van beloning werkt. De deelnemers waren voor de helft van hun gebruikelijke autoritten bereid en in staat om de spits te mijden. Veel automobilisten kozen ervoor vóór de spits te vertrekken. Ondanks deze beloftevolle resultaten vraagt de pilot beslist om vervolgstudie. In Haaglanden zal dan ook een vervolgproef komen. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken of de resultaten representatief zijn voor alle automobilisten, wat het effect is van andersoortige beloningen en of de afname in weggebruikers niet opgevuld wordt door andere automobilisten. Daarnaast moet duidelijk zijn dat belonen geen alternatief is voor kilometerbeprijzing en verder moet uitkristalliseren of en wanneer je belonen (tijdelijk) als instrument toe kunt passen. /

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Flexibel werken en reizen als middel voor betere bereikbaarheid Bewust reizen en plaats- en tijdonafhankelijk werken kunnen op korte termijn

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg?

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg? NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Tobias Dander (Raad voor Verkeer en Waterstaat) : Pieter Prins (senior adviseur Dynamisch Verkeersmanagement) en Pieter Tanja (senior adviseur Duurzame

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Z50-b13. Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken

Z50-b13. Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Z50-b13 Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Flexibel werken en reizen als middel voor betere bereikbaarheid Bewust reizen en plaats- en tijdonafhankelijk werken kunnen op korte

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017 De toekomst met (verkeers)data Bob Veenbrink 11 oktober 2017 Inhoud 1. Wat is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens? 2. Van wegkantapparatuur naar mobiele bronnen 3. Doorontwikkeling van Floating Car

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Innoveren met Floating Car Data. Edoardo Felici 29 juni 2017

Innoveren met Floating Car Data. Edoardo Felici 29 juni 2017 Innoveren met Floating Car Data Edoardo Felici 29 juni 2017 NDW: een uniek samenwerkingsverband Slide 2 NDW: een uniek samenwerkingsverband Shared service organisatie op het gebied van inkoop, verwerking

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Medewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben samen met andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief oktober 2016 Beerendonk van, André (PJA) Van: Gemeente Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 8:44 Aan: Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P) Onderwerp: FW: MIRTA2WE Nieuwsbrief oktober 2016 Van: MIRT A2 Weert Eindhoven

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen assetmanagement

Toekomstige ontwikkelingen assetmanagement Toekomstige ontwikkelingen assetmanagement Terugmelding bijeenkomsten met toekomstvoorspellers en wegbeheerders. Willem Traag (RWS) en Eef Uiterwijk (Provincie Overijssel) Wat komt op ons af? Welke data

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang Nummer 2, 2013 www.nm-magazine.nl Het is tijd om een hechte klantrelatie met de weggebruiker op te bouwen Verkeersmanagement

Nadere informatie

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET)

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Ilse Harms, Connecting Mobility, Diana Vonk Noordegraaf, DITCM Innovations, Matthijs Dicke, DITCM Innovations.

Nadere informatie

Twee afstudeeropdrachten:

Twee afstudeeropdrachten: Twee afstudeeropdrachten: 1. Ontwikkelen van dynamische verkeers- en crowd-management modellen voor het verbeteren van de doorstroming op grootschalige evenementen zoals bijvoorbeeld de TT-Assen en voetbalwedstrijden

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

1. CVIS User Acceptance Study (D.DEPN.4.1) 2. CVIS User Survey (D.DEPN.4.1a)

1. CVIS User Acceptance Study (D.DEPN.4.1) 2. CVIS User Survey (D.DEPN.4.1a) Datum review Rapportage in 2010 afgerond Projectnaam CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems) Looptijd 2005-2010 (?) Programma - Opdrachtgever - Geanalyseerde documenten 1. CVIS User Acceptance

Nadere informatie

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016 Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda TT Circuit Assen, 16 juni 2016 1 Focus op sensor technologie Elementen van Living Lab Assen Living Lab: open innovatiesysteem gericht op de gebruiker

Nadere informatie

de digitale wegbeheerder

de digitale wegbeheerder de digitale wegbeheerder mobiliteitsmanagement van de toekomst 1 AMBITION 2016 ROUTE PROJECT 3 CO-CREATIE wordt mainstream Ledbord wordt DASHBOARD Gebruikers wensen informatie volgens het MARTINI MODEL

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Datum september 2010 Status Definitief

Datum september 2010 Status Definitief Datum september 2010 Status Definitief Richtlijn ontwerp bermdrip lay-out 10 november 2010 2 Richtlijn ontwerp bermdrip lay-out Grafische file-informatie op bermdrips Versie 1.0; Definitief. Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 november 2006 Nummer PS : PS2007IME01 Dienst/sector :WVV/VPO Commissie : IME Registratienummer :2006WVV002256i Portefeuillehouder : Dr.G. Mik Titel : ICT-Onderweg

Nadere informatie

Slim verkeersmanagement door slimme data. Paul van Beek. Goudappel Coffeng 1. Martie van der Vlist. DAT.mobility 2. Themanummer CVS 2016

Slim verkeersmanagement door slimme data. Paul van Beek. Goudappel Coffeng 1. Martie van der Vlist. DAT.mobility 2. Themanummer CVS 2016 TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 53, nummer 2 juli 2017 pp. 19-23 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl Paul van Beek Goudappel Coffeng 1 Martie van der Vlist DAT.mobility 2 Themanummer

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe Beter Benutten Vervolg Talking Traffic Hans Nobbe Uitgangspunten programma Beter Benutten Volwaardige pijler naast bouwen Efficiënt gebruik & optimale benutting bestaande infra Reiziger centraal 20% minder

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Nationale Platoontest. Evaluatie van de testrit met semi-zelfrijdende auto s op de A2

Nationale Platoontest. Evaluatie van de testrit met semi-zelfrijdende auto s op de A2 Evaluatie van de testrit met semi-zelfrijdende auto s op de A2 Aanleiding Opzet Aon Risk Solutions heeft in nauwe samenwerking met Business Lease, Royal HaskoningDHV en Prodrive Training op 16 maart 2016

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD Artikel 26:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. Aanvraagformulier

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen 9 maart 2011 Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen Inhoud Aanleiding Een dynamische basis voor de gehele provincie Utrecht Toepassingen: Afstemming wegwerkzaamheden gemeente Utrecht Groot

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie