Infobrochure Schoolreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure Schoolreglement"

Transcriptie

1 Infobrochure Schoolreglement Schooljaar Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg Oosteeklo 9968 Oosteeklo Lagere school Kleuterschool tel: 09/ tel : 0473/ fax: 09/ website:

2 INHOUD 1. Verwelkoming 4 2. Onze visie 5 3. Organisatie en structuur van de school Contact met de school Organisatie van de school Ons team Het schoolbestuur Onze scholengemeenschap De schoolraad Brengen en afhalen van de kinderen Middagpauze en eten Dorstlessers en tussendoortjes Fruit op school Sport op school Heen en weer mapje, schoolagenda Huistaken en lessen Rapport en oudercontact Kledij, uiterlijk, hygiëne en persoonlijke bezittingen Verjaardagen Tijdschriften voor de basisschool Betalingen Samenwerking Met de ouders Met de ouderraad Met de leerlingenraad Met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) Met de politiezone Assenede - Evergem en drugspreventiedienst ELZA Met vrijwilligers Wettelijke reglementering Afwezigheden en te laat komen Eén of meerdaagse uitstappen Ongevallen en schoolverzekering Onderwijs aan huis Omgangsvormen en gedrag Orde- en tuchtmaatregelen Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen Getuigschrift basisonderwijs Rookverbod op school Engagementsverklaring Publicatie van foto s Inschrijven van leerlingen Inschrijvingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Weigeren van leerlingen Informatie rond de capaciteitsbepaling Infobrochure 30 Tot slot 31 2

3 1 Verwelkoming Beste kinderen, beste ouders, Welkom op onze school! Als je nieuw bent in onze school zal het nog wat wennen zijn, maar geen nood Je zal je snel genoeg thuis voelen. Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een gezellig klasje terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Iedereen gaat bij het terugzien van vriendjes en vriendinnetjes vol goede moed van start! Kom je zomaar middenin een andere klas terecht, dan zullen wij zorgen dat je je er dadelijk welkom voelt. Beste kinderen, wij wensen jullie een fijn, aangenaam en leerrijk schooljaar toe! Beste ouders, deze uitgave wil bij de start van dit nieuwe schooljaar een wegwijzer zijn voor het schoolleven en uw aandacht vragen voor een aantal regelingen en afspraken om een vlotte werking gedurende dit schooljaar te verzekeren. Geef deze brochure dan ook een bijzondere plaats, zodat zij u voortdurend van nut kan zijn. Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure een duidelijk beeld krijgt van onze schoolcultuur. We danken u alvast voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we hopen op een goede samenwerking. Namens het ganse schoolteam, Vriendelijke groeten, Sabien Rupprich directeur 3

4 2 Onze visie Onze school put zijn inspiratie en engagement uit de christelijke visie, neergeschreven in het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs (OKB). Onze school brengt waarden, normen en discipline bij. Onze school leert kinderen op een positieve wijze met elkaar omgaan. Onze school staat open voor alle kinderen uit de samenleving. Onze school toont begrip voor andere levensovertuigingen en opvattingen. Onze school laat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Positieve bevestiging opent alle harten en deuren. Hun ontluikende persoonlijkheid en hun evenwichtig ontwikkelen kan het best in een geborgen sfeer. Onze school probeert om elk kind zo goed mogelijk te laten presteren. We hechten enorm veel belang aan goede werk- en studiegewoonten. Daarom sturen we voortdurend bij om sterk te zijn: in onderwijs: Onze eerste en belangrijkste opdracht is uiteraard kwaliteitsonderwijs aanbieden. We gebruiken daarvoor de modernste hedendaagse didactische leermiddelen. Bij ons kunnen kinderen vanaf de 1 ste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zonder pedagogische of emotionele drempels doorgroeien. in pedagogie: Kinderen leerstof bijbrengen is zeer belangrijk maar in de huidige maatschappij wordt veel meer verwacht dan enkel weten en kennen. Kunnen samenwerken, kunnen luisteren, bereid zijn om te blijven leren, orde, discipline, voornaamheid, werkkracht, eerlijkheid, zijn attitudes waar wij evenveel aandacht aan besteden. Een kind moet volledig ontwikkelen. Naast het hoofd zijn het hart en de handen even belangrijk. Daarom bieden wij diverse gepaste activiteiten aan. in omgang met kinderen: We hechten zeer veel belang aan het verlagen van de schooldrempels. De overgang van de geborgenheid van thuis naar de peuterklas, de stap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en de overgang van het zesde leerjaar naar de middelbare school zijn onze grote bezorgdheden. Het hele jaar door nemen we initiatieven om deze belangrijke stappen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Bewegen, spelen, lopen, zich uitleven, alle remmen los, Dat alles is voor kinderen even belangrijk als leren, eten en drinken. Daarom is onze speelplaats geen kale stenen woestijn, maar worden er allerlei uitnodigende materialen aangeboden. Een speelplaats en een grote tuin met o.a. spelenkoffers speeltuigen / zandbak huisjes fietsen (kleuterafdeling) een grasveld waar men kan voetballen (lagere school) in respect voor en aanvaarding van Iedereen op deze aardbol verdient respect en aanvaarding. Leerlingen, leerkrachten en het schoolbestuur worden voortdurend in de geest van ons opvoedingsproject gewezen op waarden als respect en aanvaarding. Elke, filosofische, politieke of welke uitingsvorm dan ook kan rekenen op een respectvolle positieve benadering vanuit ons christelijk geloof. 4

5 in christelijke opvoeding: Als katholieke school geven wij niet enkel godsdienstlessen, maar beleven ook de kerkelijke feesten en bezoeken geregeld de kerk. Uiteraard is er bijzondere aandacht voor eerste communie en vormsel. in omgang met ouders: Een school zonder ouderwerking is als een brood zonder gist. Daarom betrekken we onze ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren. Ouders zijn enorm geïnteresseerd in hun kinderen en willen hun kind helpen en volgen. Daarom zijn er een infoavond voor de ganse school oudercontacten voor de kleuters en de lagere school speciale oudercontacten derde kleuterklas speciale oudercontacten zesde leerjaar communicatie met de ouders via de nieuwsbrieven op de website en de rapporten lees-, zwem-, fruit-, en vervoerouders een zeer gemotiveerde oudervereniging in multiculturele kijk op de wereld Mondiale vorming en een open kijk op de wereld is in onze huidige tijd een levensnoodzakelijke verworvenheid. Wij nemen dan ook deel aan vele initiatieven die deze ontvankelijkheid op hun wereldvenster openen. Initiatieven ten voordele van Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Wapenstilstand, zijn een greep uit de vele. als team Ons belangrijkste werk is kinderen opvoeden. Maar de meerwaarde voor een school die kwaliteitsonderwijs nastreeft, ligt in de gedrevenheid van het team. De leerkrachten die zich voortdurend bijscholen inzake methodes, leerboeken, werkvormen, hoeken- en contractwerk, zorgverbreding, lichamelijke opvoeding, zijn juist die meerwaarde voor de garantie van een blijvend up-to-date zijn. in eerlijkheid Ouders en kinderen hebben recht op eerlijke informatie ook al komt die soms hard aan. Niemand is gebaat bij oneerlijke berichtgeving en beoordelingen. Kinderen en /of ouders een rad voor de ogen draaien, heeft op lange termijn nefaste gevolgen voor kind en gezin. Onze school maakt een erepunt van de eerlijkheidscode naar kind en ouders toe. in sociale en gemeentelijk integratie Door het deelnemen aan de scholenveldloop, een bezoek aan de jaarmarkt, een leeruitstap naar handelaars in het dorp en in de streek, regelmatig bibliotheekbezoek, een anti - drugsproject in samenwerking met de lokale politie, zorgen we ervoor dat uw kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen in hun eigen dorpsgemeenschap. in gezinsvriendelijkheid Dankzij onze nieuwsbrieven, kalender en nog veel andere informatie op de website, de klasagenda, het heen-en-weermapje, en de vele individuele brieven per klas worden de ouders op de hoogte gebracht van wat er reilt en zeilt op school. Ouders en grootouders mogen meevieren op het sinterklaas- of op het grootouderfeest. We leven mee met belangrijke gebeurtenissen in een gezin,. De eigentijdse budgetvriendelijke betaalmogelijkheden zorgen ervoor dat ook deze zenuwslopende schoolbelemmeringen tot een minimum worden herleid. 5

6 3. Organisatie en structuur van de school. 3.1 Contact met de school Lagere school Kleuterschool Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg Oosteeklo 9968 Oosteeklo tel: 09/ tel : 0473/ fax: 09/ website: Onze school bestaat uit een kleuter en lagere afdeling en biedt onderwijs zowel aan jongens als aan meisjes vanaf 2,5 tot 12 jaar 3.2 Organisatie van de school Schooluren en toegang tot de klassen Afdeling Oosteeklo-Dorp (LS) Voormiddag : Van 8.40 u tot u Namiddag : Van u tot u Afdeling Ertveldesteenweg (KS) Voormiddag : Van 8.45 u tot u Namiddag : Van u tot u De poort zwaait open een kwartier vóór de aanvang van de lessen. Voor 8.25 uur is de school niet verantwoordelijk voor de lagere schoolkinderen die op de straat staan te spelen. Wanneer s middag kinderen voor uur op de speelplaats komen, zal remgeld aangerekend worden, net zoals bij de kinderen die op school blijven eten. Het onthaalmoment is een heel belangrijk moment van de dag. De kinderen kunnen even vertellen wat op hun hart ligt en ze worden verwelkomd in de klas. Ze vinden het zelf heel vervelend als zij later dan de anderen de klas binnenkomen. Zorg er dus voor dat uw kind tijdig aanwezig is op school. Daarmee wordt bedoeld dat alle kinderen wanneer de bel rinkelt tijdig in de rij kunnen gaan staan. Ouders die de kinderen begeleiden naar school, kunnen meekomen tot aan het hek van de speelplaats (kleuterschool) en tot aan de rode streep op de speelplaats voor de lagere school. De opvoedkundige taak van de leerkrachten begint al op de speelplaats. Gelieve zoon of dochter daar dan ook reeds aan de leerkracht toe te vertrouwen. Bezoek aan klassen door ouders: Tijdens de klasuren gaat u best niet rechtstreeks naar de klaslokalen. Dit om de normale lesgang niet te storen. Ga eerst even langs bij de directeur. Zij kan u best adviseren hoe en wanneer met de klastitularis te overleggen. Toegang tot klassen voor leerlingen: Voordat het belt en tijdens speeltijden bevinden alle leerlingen zich op de speelplaats. Kinderen mogen niet alleen in klassen achter blijven, tenzij een leerkracht bij hen blijft. (vb. voor orde, voorbereiden spreekbeurt,... ) 6

7 Leerlingen die dus buiten de klasuren een werkje te doen hebben in de klas, worden door de leerkracht persoonlijk opgehaald op de speelplaats. Gelieve een briefje mee te geven als uw kind na een ziekteperiode nog een dagje moet binnen blijven. Let wel: met gepaste kledij aan een frisse neus halen is gezond! Kinderen, al dan niet vergezeld van een volwassene, die materiaal vergeten zijn om huiswerk te maken gaan na de lesuren niet meer in de klas zonder toestemming van de directie. 3.3 Ons team: Directie: Sabien Rupprich Tel: 09/ Zorgteam: Zorgcoördinator en zorgjuf kleuters en 1 e graad: Tine Matthys Zorgjuf voor de 2 e graad: Lieve Dobbelaere Zorgjuf voor de 3 e graad: Shana Bonny Administratieve medewerker: Carine Kerckhaert Leerkrachten kleuteronderwijs: K1A: Cathérine Mus K1B: Karina Meeuws K2: Peter Remerie en Marianne Van Deynse & K3: Melissa Hertschap & Tessa Van Durme & kinderverzorgster: Carine Dhuyvetter Leerkrachten lager onderwijs: L1: Martine Last L2: Anneleen De Roo L3: Franklin Gabriël L4: Liesbet Housen L5: Veerle Arens en Katrien Dierickx & L6: Ann Lybaert Lichamelijke opvoeding: Nicolas Buysse ICT: Nicolas Buysse Opvang en middagtoezicht Kleuteschool: Angèle, Carine, Hilde, Lutgarde & Marijke Lagere school: Katia, Mieke & Sylvie Preventie-adviseur: Jo Inslegers 7

8 3.4 Het schoolbestuur: De V.Z.W. Katholieke Scholen Regio Krekengebied omvat drie scholen op grondgebied Assenede. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Leegstraat 17b, 9960 Assenede. Verantwoordelijke voor onze school: Dhr. Luc Wauters 3.5 Onze scholengemeenschap: De Scholengemeenschap De Kreken omvat alle katholieke scholen van Groot Assenede en Groot - Sint Laureins. 3.6 De schoolraad: Dit is een belangrijk inspraakorgaan voor alle betrokkenen bij het schoolgebeuren. Een mandaat duurt vier jaar. In de schoolraad zit een vertegenwoordiging van de leerkrachten, de ouders, de lokale gemeenschap en het schoolbestuur. Leden: voorzitter: mevr. Ann Lybaert voor het personeel: juf Ann Lybaert juf Marianne Van Deynse voor de ouders: mevr. Els Van de Veire voor de lokale gemeenschap: dhr. Tony De Boos voor het schoolbestuur: dhr. Luc Wauters Als adviserend orgaan: de directie van de school 3.7 Brengen en afhalen kinderen: Leer uw kind dat te voet of met de fiets naar huis gaat, de kortste of meest veilige weg te nemen! Uw kind moet doorstappen naar huis / school en onderweg niet blijven hangen of spelen. Om de veiligheid van de kinderen te optimaliseren, willen wij vragen, volgende afspraken te respecteren: Indien u uw kind met de wagen brengt of afhaalt: parkeer dan niet zo dicht mogelijk bij de schoolpoort. Daarmee wordt het er overbodig druk en gevaarlijker voor de kinderen. Plaats uw wagen op de parkeerplaatsen in de buurt of in de Slijpstraat en kom te voet verder. Zo hebben de gemachtigde opzichters ook veel beter zicht op het verkeer. Bovendien willen we wijzen op de wegcode: Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 2 op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 4 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter vóór deze oversteekplaatsen; Er is een begeleide rij, s middags tot aan het dorp, s avonds tot aan de gemeentelijke opvang (Ertveldesteenweg). De begeleiders van de rijen hebben de uitdrukkelijke opdracht gekregen om geen kinderen alleen op straat te laten staan. Indien er niemand is om de kinderen af te halen zullen de kinderen s middags terug meegaan naar school en s avonds meegenomen naar de buitenschoolse opvang, zodat u ook gerust kunt zijn dat de kinderen goed opgevangen worden. 8

9 De leerkrachten die de rijen begeleiden zijn enkel verantwoordelijk voor de kinderen die meegaan met de rij. Aan ouders die de kinderen op school afhalen, vragen we uitdrukkelijk om de kinderen niet vrij te laten lopen naar het einde van de straat maar ze kort bij zich te houden. Kinderen die alleen naar huis mogen moeten een schriftelijke toestemming aan de klasleerkracht bezorgen. Leer uw kind dat te voet of met de fiets naar huis gaat, de kortste of meest veilige weg te nemen. Uw kind moet zeker doorstappen naar huis of naar school en onderweg zeker niet blijven hangen of spelen. 3.8 Middagpauze en eten: Alle leerlingen kunnen op school blijven eten: iedereen betaalt 0,75 remgeld ( kosten verlichting, verwarming en personeelstoezicht). Het remgeld is fiscaal aftrekbaar. Wie boterhammen meebrengt, kan daar vrijblijvend een drankje bij kopen. Voor 0,50 kan uw kind melk, chocomelk, fruitsap, water (bruis of plat) of soep drinken. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Wie warm blijft eten betaalt daarbij 3 (kleuters) 3,5 (lagere school) In de kleuterschool worden de maaltijden op maandag genoteerd. Als een kleuter in de loop van de week onverwacht eens warm blijft eten, moeten de ouders dit melden aan de titularis voor negen uur s morgens. In de lagere school worden de maaltijden per dag genoteerd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. Drankjes in wegwerpverpakkingen worden geweerd en frisdranken worden op school niet toegestaan. De lunchpakketjes van de kinderen worden s morgens per klas verzameld in een Curver box. Per klas neemt een verantwoordelijke de box mee naar de eetzaal. Voor het verlaten van de refter worden de lege boterhamdozen opnieuw verzameld per klas. Mogen we er op aandringen om de brooddozen of lunchpakketjes duidelijk te naamtekenen. Om milieuvriendelijke redenen vragen we om zoveel mogelijk gebruik te maken van een boterhamdoos en niet van plasticzakjes of aluminiumfolie. Zowel in de kleuterschool als de lagere school eten de kinderen in twee shiften. In de eerste shift zitten de warme eters en de jongste kinderen die boterhammen eten, in de tweede shift de grootsten. In de lagere school kan het zijn dat een klas wordt opgesplitst, afhankelijk van de reftercapaciteit. Na het eten spelen de kinderen op de speelplaats onder toezicht. s Winters kunnen de kinderen kiezen voor binnen activiteiten: tekenen, lezen in een strip, luisteren een voorleesverhaal of meegebrachte binnenhuisspelletjes spelen. We staan er op dat leerlingen een beleefde houding aannemen tegenover hun begeleiders. 3.9 Dorstlessers en tussendoortjes: We bieden de kinderen in de voormiddag een aantal drankjes aan voor de prijs van 0,50: melk, water en fruitsap. Hier kiezen we voor hergebruik van materiaal: de drankjes in doosjes zorgen voor een enorme afvalberg. Om onze zorg voor het milieu kracht bij te zetten, willen we de leerlingen blijvend leren omgaan met de glazen flesjes. Kleuters drinken in de klas onder begeleiding van hun juf of meester. De kinderen van de lagere school drinken net voor de speeltijd onder toezicht van de leerkracht. Ze nemen hun drankje in de klas en later zetten ze hun lege flesje in een bak op de gang. Kinderen kunnen ook elke speeltijd water drinken aan het drankfonteintje op de speelplaats. Wie toch zelf een drankje meebrengt, beperkt zich tot dezelfde soorten als diegenen die op school worden aangeboden. Dit om ongezonde frisdranken te weren. 9

10 Tussendoortjes moeten beperkt blijven. We vragen nadrukkelijk om geen chocolade of chocoladekoeken mee te geven. Kies liever voor een droge koek of een lekker stukje fruit. Vooral voor de kleuters: geef geen grote appels of peren mee, want die vinden we toch terug in onze compostbak. Sinaasappelen zijn voor de kleinsten bijna niet te pellen: maak dat ze nog tijd overhouden om even te spelen! Een tip: schil fruit, snij het in kleine stukjes en stop die in een schroefbeker met daarop de naam van uw kind. Dit werkt handig en is makkelijk voor uw kind en voor de juf. Ook omwille van het milieu vragen we om de koekjes zoveel mogelijk in herbruikbare doosjes met de naam erop mee te geven. Veel goedkoper en veel minder verpakkingen; dus minder afval! 3.10 Fruit op school: Vanaf oktober tot eind juni doen wij mee aan Tutti Frutti. Dit is een project rond fruit op school. De leerlingen kunnen op school een fruitabonnement (max. 9 voor een gans jaar) afsluiten waardoor ze elke week op donderdag samen een lekker stuk fruit eten als tussendoortje. Ook op dinsdag is het fruitdag op de lagere school. De kinderen brengen dan zelf een stuk fruit mee. Die dagen brengen de kinderen geen koek mee. We weten dat fruit en groenten belangrijke voedingsmiddelen zijn en toch is er een groot verschil tussen weten en eten. Vandaar dat we de kinderen willen aanzetten om meer fruit te eten. Om alle fruit op voorhand te spoelen, te schillen en in stukken te snijden hebben we wel enkele bereidwillige handen nodig. Wil je als ouder, grootouder, graag een handje toesteken, geef dan a.u.b. zo vlug mogelijk een seintje. We gaan ervan uit dat alle kinderen deelnemen aan dit gezond project. Ouders die niet wensen in te gaan op dit aanbod, kunnen dit schriftelijk doorgeven aan de leerkracht voor de laatste schoolweek van september Sport op school Gymmen Alle kinderen krijgen 2 uur gymmen per week. Voor de kleuters: sportieve kledij is wenselijk. Voor de lagere school: onze schooluitrusting bestaat uit een blauwe T-shirt met het logo van de school, een donkerblauw broekje en witte gymschoenen. Het T-shirt wordt verplicht op school aangekocht voor de democratische prijs van 7,5. Zwemmen Voor de lagere school Alle lagere schoolklassen gaan 6 keer per jaar zwemmen. Wij melden u via de planning op de website en via de schoolagenda wanneer er wordt gezwommen. Prijs per zwembeurt incl. vervoer 5 Zoals de wet verplicht zwemt 1 leerjaar gratis. Onze school kiest voor het vijfde leerjaar. Kinderen die niet mogen zwemmen, hebben altijd een briefje van de ouders of een doktersattest mee. Niet-zwemmers blijven op school. Watergewenning voor de vijfjarigen: Vier keer in de maand mei. Specifieke data worden nog meegedeeld door de leerkracht. Bovendien nemen we met de school ook deel aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Deze zijn vrijblijvend, maar we rekenen op de steun van de ouders om hun kinderen aan te moedigen om daaraan deel te nemen. Er gaan altijd leerkrachten van de school mee als begeleiding. 10

11 3.12 Heen-en-weer-mapje, schoolagenda: Heen-en-weermapje: Wanneer ouders aan hun kleuter vragen wat zij zoal gedaan hebben, krijgen zij vaak niet meer te horen dan gespeeld. Toch gebeurt er in een kleuterklas heel wat meer dan alleen spelen. Om de ouders een idee te geven van de thema s en de activiteiten waarmee de kinderen bezig zijn, werken alle kleuterklassen met een heen-en-weermapje. Gebruik schoolagenda: De schoolagenda is een uitstekend middel om het contact tussen school en ouders te verzorgen. Ieder weekend controleert u de agenda en noteert u eventuele opmerkingen en plaatst u een handtekening. Uw kind moet voelen dat u het gebruik van een schoolagenda waardevol vindt Huistaken en lessen: We kaderen huistaken en lessen doorheen de leerjaren in een attitudevorming. Leerlingen leren we leren: ook een agenda raadplegen en gebruiken, een planning opmaken, nog eens werken of leren na school is een goede attitude voor latere studies of werk. We geven ook daarom vrij regelmatig taken en lessen mee naar huis. Lessen leren zullen meestal slaan op een afgerond leerstofgeheel. We willen bij onze leerlingen een echte leerhouding aankweken Rapport en oudercontact: We geven voortaan drie rapporten per schooljaar mee. De toetsen worden tussendoor meegegeven ter inzage en ter ondertekening. Zowel de leerstof als de leer- en leefhoudingen worden beoordeeld. Bovendien organiseren we in de lagere school 3 keer per jaar een oudercontact, los van de rapporten. Op deze contacten wordt uw kind ruimer dan met cijfergegevens besproken Kledij, uiterlijk,hygiëne en veiligheid en persoonlijke bezittingen: We durven vragen dat alle kinderen met aangepaste, verzorgde, nette kledij naar school komen. Op gym- of zwemdagen is het onhygiënisch reeds de gym- of zwemkleren aan te trekken van thuis. Spaghettibandjes of korte truitjes waarbij nog een groot stuk van buik of rug te zien zijn, beschouwen wij als vrijetijdskledij en horen dus niet thuis op school. Jongens lopen ook niet in hun onderhemdje. Kleedjes, rokjes en korte broeken bedekken de bovenbenen, dus komen ongeveer tot aan de knieën. Slippers of ander los schoeisel worden verboden om valpartijen op de speelplaats te vermijden. Gymkleren worden iedere week (na de laatste gymles) meegenomen naar huis om te wassen of om tenminste te luchten. De gymschoenen kunnen op school blijven in een gymzak. Het is best dat u op alle losse kledingstukken (handschoenen, mutsen, sjaals) de naam van uw kind aanbrengt, alsook op brooddozen en zelfs schooltasjes. Breng ook een naam aan in de gymspullen. Dit alles vergemakkelijkt teruggave bij verlies. Verloren voorwerpen zijn terug te vinden in de doos die in de gang aan de leraarskamer staat. Veiligheid Om de veiligheid op straat te garanderen verplichten we de kinderen om een fluohesje te dragen. De hesjes met logo van de school worden aangeboden aan 4,5. We houden 2 keer per jaar een brandalarm oefening. Het is hoogst rendabel dat kinderen weten wat ze moeten doen indien het echt brandt. We bereiden hen daar goed op voor. 11

12 Gezondheid en hygiëne We rekenen er op dat u toeziet op de persoonlijke hygiëne van uw kind, dit om epidemieën en plagen te voorkomen. Het is onverantwoord dat een kind met koorts en met een fles antibioticum naar school wordt gestuurd. Zoek een passende opvang. Kleine letsels en ongemakken worden verzorgd met de plaatselijke verbandkist. Grote letsels worden verzorgd door de huisdokter vermeld op de fiche van uw kind of op de spoeddienst van een kliniek. Het kan gebeuren dat een arts met een praktijk in de buurt van de school, wordt aangesproken. De kosten van het doktersbezoek worden door de school voorgeschoten en later aan de ouders doorgerekend. Geef uw kind nooit gevaarlijke voorwerpen (messen, naalden...) mee naar school! Tip voor kleuters: Mogen wij u vragen uw kleinste spruit reserveondergoed mee te geven? Zo kunnen wij kleine ongelukjes gemakkelijker verzorgen. Geef ook de reservekleertjes van de school steeds gewassen en netjes terug mee: we hebben ze regelmatig nodig! Tip voor de derde graad: Voorzie de gepaste hygiëne bij ongesteldheid. Er zijn afzonderlijke toiletten voor de meisjes van de derde graad en voor de jongens van de lagere school. Gelieve bij het begin van schooljaar een doos tissues mee te geven naar de klas. Zo hebben de kinderen altijd een zakdoek in de buurt. Opvang van een ziek kind Om zowel uw kind als de andere kinderen en de leerkrachten te beschermen, vragen we elke ouder om ons juist te informeren over de medische toestand van uw kind; zo kunnen we beter de mogelijke problemen inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen. Zieke kinderen kunnen niet opgevangen worden en moeten terug mee naar huis. Dit is het geval wanneer een kind koorts heeft en / of er gevaar voor besmetting van andere kinderen aanwezig is. Voorzie daarom in die situaties voor een alternatief. Zieke kinderen naar school sturen is onverantwoord tegenover uw eigen kinderen en tegenover de andere kinderen van de klas. Wanneer uw kind tijdens zijn / haar aanwezigheid op school ziek of gekwetst wordt, zullen de ouders of de door hen aangeduide personen zo spoedig mogelijke telefonisch op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet mogelijk is en / of het kind onmiddellijk behandeld dient te worden zal de school zelf een dokter (bij voorkeur de eigen huisdokter) raadplegen. De dokterskosten vallen ten laste van de ouders. Toedienen van medicatie De wetgever schrijft voor dat er in principe op school geen medicatie toegediend mag worden. Gelieve aan de behandelend geneesheer te vragen medicatie voor te schrijven die morgens en s avonds door de ouders zelf gegeven kan worden. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden, als nabehandeling van een ziekte, en uitsluitend wanneer schriftelijke richtlijnen door de arts omtrent gebruik en dosering meegeleverd zijn. Deze richtlijnen moeten volgende elementen bevatten: - naam van het kind - naam van de voorschrijvende arts - naam van de medicatie - dosering en wijze van toediening - start van de behandeling - duur van de behandeling - wijze van bewaring Op de website van de school vindt u onder de hoofding zorg een voorgedrukt formulier dat u kan afdrukken vóór u naar de dokter gaat. 12

13 Luizen: Na iedere vakantie doen we in gans de school een luizencontrole: het kriebelteam We vragen hier met aandrang dat, tijdens de wekelijkse douche- of bad beurt thuis, de haren worden gecontroleerd op luizen. Enkel door uw wekelijkse controle is een epidemie in te dijken. Gebruik de natkammethode of een doeltreffende shampoo. Volg de aanwijzingen op de bijsluiter van het product. Luizen vallen onder de categorie van besmettelijke ziekten. Wanneer we bij een kind levende luizen ontdekken, zullen we onmiddellijk de ouders vragen het kind te komen halen en op een doeltreffende wijze te behandelen. Alleen op die manier kunnen we verdere verspreiding voorkomen Persoonlijke bezittingen: Volgende zaken worden op school niet toegestaan: Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden Multimedia-apparatuur (Ipod, gameboy, PSP,.) Gsm wordt op school niet gebruikt. Met de directie kan wel afgesproken worden dat een kind een GSM in de schooltas mag hebben omwille van bereikbaarheid op weg van en naar school maar dan wordt die op school volledig uitgezet. Persoonlijke spullen zijn niet verzekerd en worden dus best thuis gelaten Verjaardagen: Veel snoepen is ongezond en dus niet verstandig. Wij kunnen daarom snoepen op school NIET toelaten. Uitzonderlijk voor een traktatie bij een verjaardag zullen wij beperkt toch snoep toestaan. Als uw kind jarig is, beperkt u dan de traktatie liefst tot een stuk fruit, een koek of een stuk cake. Zo worden kinderen ook niet meegezogen in de drang steeds grotere cadeaus mee te brengen. Steeds vaker merken we dat de kinderen bij hun verjaardag naast een stukje cake nog een drankje en een geschenkje meebrengen. Bovendien wordt ook vaak nog een verjaardagsfeestje thuis georganiseerd en ook daar gaan de kinderen vaak nog met iets kleins naar huis. Iedereen is daar natuurlijk vrij in maar om alle kinderen op school gelijke kansen te geven, hebben we afgesproken dat er via de school geen individuele geschenkjes meer aangeboden worden bij een verjaardag. Alle kinderen worden uitgebreid gevierd als ze jarig zijn. Tip: een geschenkje voor iedereen samen (vb. een boek voor de klasbieb, een leuk spelletje voor de klas) kan wel nog maar dat is zeker geen must. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen op school enkel uitgedeeld worden wanneer de ganse klasgroep uitgenodigd is, zo niet vragen we de ouders om de uitnodigingen zelf uit te delen Tijdschriften voor de basisschool: We bieden uw kinderen vrijblijvend een aantal tijdschriften aan, stuk voor stuk geselecteerd op hun gebruikswaarde in de klassen. De tijdschriften sluiten zeer goed aan bij de nieuwe leerplannen en worden veelvuldig gebruikt in de klas om de leerstof te verlevendigen. Tijdschriften van Averbode DOPIDO voor de jongste kleuters: 12 per 4 maanden of 31 per jaar DOKADI (2 e kleuterklas) 31 per jaar DOREMI (3 e kleuterklas) 31 per jaar ZONNEKIND voor de 1ste en 2de klas: 36 per jaar ZONNESTRAAL voor3de en 4 de klas : 36 per jaar ZONNELAND voor de 5de en de 6de klas: 36 per jaar De prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen Betalingen: Alle kosten die verband hebben met het verplicht realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden door de school gedragen. Extra activiteiten die deze realisatie verlevendigen worden aangeboden 13

14 mits betaling. Uiteraard zal de school dan steeds zoeken naar een optimale prijs kwaliteit verhouding. Alle kosten komen (tenzij anders vermeld) op de maandelijkse of 2 maandelijkse schoolrekening die via overschrijving binnen de 14 dagen betaald wordt. Hierbij houden wij rekening met de scherpe maximumfactuur die niet overschreden wordt. Deze maximumfactuur bedraagt: Kleuters : 45 Lagere school : 70 Voor meerdaagse uitstappen mag de maximumfactuur hoogstens 410 bedragen, gespreid over de ganse lagere schoolloopbaan. Indien u met een bestendige opdracht wilt werken, kan u op het secretariaat een formulier vragen. Bezorg dit zo vlug mogelijk aan de school terug. Bij wanbetaling zal men 2X een herinnering krijgen. Indien ook daar geen gevolg wordt aan gegeven, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Bij achterstallige betaling vanaf 1 maand zal de school geen warme maaltijden en drankjes meer aanbieden tot alles vereffend is of tot er andere afspraken gemaakt zijn tussen de ouders en de directie. BELANGRIJK BERICHT: Leerlingen uit de kleuter en de lagere school hebben ook recht op een studietoelage. Vraag de folder aan en lees hem aandachtig. Indien nodig vraag je informatie op het secretariaat of bij de directie. 14

15 4. Samenwerking 4.1 Met de ouders: Persoonlijk oudercontact: Ouders kunnen bij leerkrachten terecht voor of na de klasuren. De directeur is steeds bereikbaar op zijn bureau. Het is het veiligst om vooraf voor een afspraak te bellen Georganiseerde contacten: We nodigen u allen uit in de loop van de maand september op een info- avond. We kunnen elkaar ontmoeten op feesten: grootouderfeest, opendeurdag, schoolfeest,... We geven drie rapporten mee per schooljaar. We houden drie oudercontacten. Wanneer wij merken dat uw zoon / dochter het op één of ander vlak wat moeilijker heeft, kan het gebeuren dat we reeds vroeger contact met u opnemen om eens samen rond de tafel te zitten en om te kijken hoe we het probleem best aanpakken. Wij doen dit niet om de ouders ongerust te maken maar om indien nodig zo vlug mogelijk te kunnen bijsturen. Wanneer u het als ouder nodig vindt, kan u ook altijd een gesprek met de leerkracht, zorgleerkracht en / of directie vragen. Wij maken graag tijd voor u Andere communicatiekanalen: Bovendien communiceren we ook nog met de ouders op volgende manieren: - via een briefje, een nota in de schoolagenda - via een uitnodiging vanwege de school - het schoolkrantje op het einde van het schooljaar - de website is een rijke bron van informatie en wordt regelmatig bijgewerkt. Er worden ook regelmatig foto s op de website geplaatst. Ouders die niet willen dat hun kind op de website te zien is, kunnen dat schriftelijk of per mail melden aan de directie. - op regelmatige basis komt er een nieuwsbrief op de website. Zo hebt u berichtjes heet van de naald, zo proeft u meteen onze schoolcultuur Communicatie bij echtscheiding Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen Privacy Verwerken van persoonsgegevens: De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school verbindt zich ertoe de gegevens niet zo maar aan derden door te 15

16 spelen zonder uw nadrukkelijke toestemming. Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding staat hierbuiten, ten ware de ouders verzet hebben aangetekend tegen samenwerking met het CLB Overdracht van leerling gegevens bij schoolverandering: Bij een schoolverandering worden leerling gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen de scholen overdraagbaar. 4.2 Met de ouderraad: De oudervereniging wil de leef- en leeromstandigheden van kinderen verbeteren door het opzetten van concrete projecten, door andere ouders te informeren, door positief mee te denken over het schoolgebeuren, kortom, door een aangenaam schoolklimaat uit te bouwen en te ondersteunen. Wilt u zelf ook meedenken en meewerken in de oudervereniging of hebt u bedenkingen? Neem dan contact op met één van de leden. De volledige ledenlijst zal vermeld worden op de website. 4.3 Met de leerlingenraad; Vanaf het eerste leerjaar kunnen kinderen zetelen in de leerlingenraad. Begin oktober worden via verkiezingen de kinderen gekozen die de leerlingen zullen vertegenwoordigen. Onder leiding van jufann en juf Janis organiseren zij allerlei activiteiten en maken zij hun wensen en bezorgdheden kenbaar aan het schoolteam die het indien nodig op haar beurt aan de ouderraad doorspeelt. 16

17 4.4 Met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) VCLB Meetjesland Contactpersonen: Luk Haerens (Psycho- pedagogisch consulent) schoolcontact Visstraat 14 An Deduytsche (maatschappelijk werkster) 9900 Eeklo Ann De Caluwé: (schoolarts) Tel: 09/ Ann De Schepper: (verpleegkundige) De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van nietinschrijving. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het multidisciplinair dossier van uw kind. Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het 17

18 doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 4.5 Met de politiezone Assenede Evergem en drugspreventiedienst ELZA: Jaarlijks is er antidrugsproject voor de zesde klas dat wordt georganiseerd in samenwerking met de drugspreventiedienst en de politie. Aansluitend daarbij is er ook een infoavond voor de ouders met kinderen in het zesde leerjaar. We stellen het op prijs wanneer de ouders deze belangrijke infoavond bijwonen. CONVENANT VEILIGE SCHOOL ASSENEDE-EVERGEM Sinds een drietal jaar hebben alle scholen van Groot Assenede een overeenkomst afgesloten met de politiezone Assenede Evergem. Hieronder vind je de betrokken partners en de doelstelling van het convenant terug. Elk jaar is er in juni een evaluatievergadering waaruit telkens blijkt dat alle betrokken partners heel tevreden zijn over de samenwerking. In onze basisscholen hebben we gelukkig vrij weinig te maken met vandalisme, agressie, maar bij een hardnekkige spijbelproblematiek bijvoorbeeld zijn we ook verplicht om de politie op de hoogte te brengen en zij lichten dan op hun beurt indien nodig het jeugdparket in. Vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid is elke school verplicht om het CLB in te lichten en een dossier op te starten en vanaf 30 halve dagen moet alles doorgegeven worden naar de politie. De ondertekende partijen: 1. de lokale politiezone Assenede-Evergem, 2. de gemandateerden van hun schoolbestuur, 3. de burgemeesters van Assenede en Evergem, 4. het parket van de Procureur des Konings te Gent sluiten het convenant veilige school Assenede-Evergem, dat conform is met de bepalingen van de wet op de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering en de regelgeving inzake onderwijs. Dit convenant dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen uit bovengenoemde scholen te bevorderen. In de eerste plaats willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. In de tweede plaats willen ze de slachtoffers van strafbare feiten opvangen en hen tegen represailles beschermen. En ten slotte willen ze voor de daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever dan in bestraffende maatregelen. 4.6 Met vrijwilligers: Zonder de medewerking van tal van vrijwilligers zou de werking van de school heel wat beperkter zijn. Elk jaar vragen we de medewerking van leesouders, fruitouders, vervoerouders, zwemouders, gemachtigde opzichters, mensen die een handje willen toesteken bij bepaalde activiteiten, Wie bereid is om daaraan mee te werken, kan dit doorgeven aan de leerkrachten of de directie. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Het vrijwilligerswerk gebeurt onder de vlag van VZW Katholieke Scholen Regio Krekengebied 18

19 De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AG INSURANCE polisnummer Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met gevoelige informatie die hem/haar zijn toevertrouwd. 5. Wettelijke reglementering 5.1 Afwezigheden en te laat komen Bij schoolafwezigheden geldt de volgende reglementering: De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. In de kleuterklassen moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Behalve voor kleuters die in aanmerking komen voor bovenstaande richtlijnen. Uit veiligheidsoverwegingen is het toch stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Voor het voldoen aan de leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer - specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Nieuw sinds vorig schooljaar: Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet (dus reeds vanaf de eerste halve dag afwezigheid) een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week vóór of in de week na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. moet Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Ouders mogen maximum 4 briefjes per schooljaar zelf schrijven. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk Van rechtswege gewettigde afwezigheden - Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; - Het bijwonen van een familieraad; - De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 19

20 - Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming. - Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) - Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: - voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; - actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. - het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap / competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); - afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a) een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b) een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoord c) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke motivatie ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer) Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 20

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Intern reglement kleuters Bronstraat

Intern reglement kleuters Bronstraat Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel 02 538 54 52 Fax 02 538 76 59 www.bsgodebron.com bs.sint-gillis@g-o.be Intern reglement kleuters Bronstraat 1. Aanwezigheid Om

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren Organogram van de school Bijlage 0 Sint-Jan Lagere School Paradijzen 16 2222 Wiekevorst Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar Voorzitter schoolbestuur:

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Jaarthema pedagogische begeleiding

Jaarthema pedagogische begeleiding WELKOM in "Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te mogen begeleiden, met hen te mogen samenwerken, ervaren wij als een fijne en waardevolle opdracht!" Jaarthema pedagogische begeleiding Deel 1: Onze

Nadere informatie

Infobrochure onthaalklas

Infobrochure onthaalklas Infobrochure onthaalklas Juf Kelly Schooljaar 2012-2013 Beste ouders, Met deze brochure wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het er allemaal aan toe gaat in onze klas. Jullie krijgen een overzicht van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Infobrochure Kleuterschool

Infobrochure Kleuterschool Infobrochure Kleuterschool Mijn nieuwe klas Heel veel kindjes bij elkaar. Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar? Spelen in de poppenhoek, Plaatjes kijken in een boek Verven met een grote kwast Kijken of de puzzel

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE!

WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE! NIEUWSBRIEF WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE! Brielen, 1 september 2014 Geachte Ouders, Een lange vakantieperiode is voorbij, we staan aan het begin van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Infobrochure Schoolreglement

Infobrochure Schoolreglement Infobrochure Schoolreglement Schooljaar 2016 2017 Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg 22 9968 Oosteeklo 9968 Oosteeklo Lagere school Kleuterschool tel: 09/373 82 89 tel : 0473/57 31 00 e-mail: vbsdekameleon@telenet.be

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Beste ouders, In dit boekje wil ik even de werking van ons klasje toelichten.

Nadere informatie

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 2 Welkom: vanaf 8.30 uur Ik word met de auto, met de fiets

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte BIJDRAGEREGELING Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij heten alle kinderen en ouders van harte welkom. Wij zijn blij dat u voor VBS St-Lambertus Nossegem hebt gekozen. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Vestigingseigen afspraken Avermaat

Vestigingseigen afspraken Avermaat Vestigingseigen afspraken Avermaat VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er is opvang voorzien vanaf 7u. s morgens en tot 18u. s avonds, elke dag behalve op woensdagnamiddag. Ouders brengen hun kinderen zelf naar

Nadere informatie

Brochure infoavond

Brochure infoavond VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2016-2017 6 de leerjaar 6A Juf Yoni Hermans yonihermans@debasisduffel.be 6B

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Infobrochure 1 ste kleuterklas

Infobrochure 1 ste kleuterklas Infobrochure 1 ste kleuterklas 1 Beste ouders en kinderen, Welkom op onze school! Dit boekje bevat interessante en belangrijke informatie over de school en de 1 ste kleuterklas. We wensen jullie veel plezier

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

INFOBOEKJE nieuwe kleuters

INFOBOEKJE nieuwe kleuters INFOBOEKJE nieuwe kleuters (Beknopte versie. De uitgebreide versie is te verkrijgen op school.) Beste ouders en kinderen, Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen, vereist zoals jullie

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE BAS-ANALYSE (BASISKLIMAAT OP SCHOOL 2014) OP EEN RIJTJE

RESULTATEN VAN DE BAS-ANALYSE (BASISKLIMAAT OP SCHOOL 2014) OP EEN RIJTJE www.gbsdekiem.be Beste ouder(s), Na de paasvakantie verwelkomen wij opnieuw Nora Verdoodt op het secretariaat. Helaas betekent dit ook dat we moeten afscheid nemen van Els Raes, die op heel wat waardering

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Wambeek Langestraat 4 1741 Wambeek Ternat 02/ 582 72 13 gbs_ternat@skynet.be www.gbsdekiem.be Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Beste ouders

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS tel. 089 867436 oogappel@kbaoneeroeteren.be 1. ALGEMEEN o Schooluren: van 08.45 uur tot 12.00 uur van 13.15 uur tot 15.35 uur o Alle spullen van uw kind zijn voorzien

Nadere informatie

Brochure infoavond 2015-2016

Brochure infoavond 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2015-2016 5 de leerjaar 5A Juf Silvie Wellens SilvieWellens@debasisduffel.be

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

Vestigingseigen afspraken Huivelde

Vestigingseigen afspraken Huivelde Vestigingseigen afspraken Huivelde VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er is opvang voorzien van 7u. s morgens en tot 18 u. s avonds. Ouders brengen hun kinderen naar de eetzaal of halen hun kinderen daar op. s

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Infobrochure Schoolreglement. Schooljaar 2013 2014. fax: 09/228 28 83

Infobrochure Schoolreglement. Schooljaar 2013 2014. fax: 09/228 28 83 Infobrochure Schoolreglement Schooljaar 2013 2014 Oosteeklodorp 58 A 9968 Oosteeklo Lagere school Ertveldesteenweg 22 9968 Oosteeklo Kleuterschool tel: 09/373 82 89 fax: 09/228 28 83 tel : 0473/57 31 00

Nadere informatie

Kalender maart april 2012

Kalender maart april 2012 schooljaar : 2011 2012 (jaargang 11) editie : maart 2012 Deze Colomascoop is voor : Kalender maart april 2012 Donderdag 1 maart Maandag 5 maart Donderdag 8 maart Zaterdag 10 maart Donderdag 15 maart Maandag

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Welkom in de Windroos

Welkom in de Windroos Welkom in de Windroos Bij juf Nathalie in de bijtjesklas 2 Inhoudstafel : 1 Schooluren P. 4 2 Wat zit er in onze boekentas P.6 3 Klasjes p. 8 4 bewegingsopvoeding p. 8 5 Verjaardag p. 9 6 Nuttige weetjes

Nadere informatie