Infobrochure Schoolreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure Schoolreglement"

Transcriptie

1 Infobrochure Schoolreglement Schooljaar Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg Oosteeklo 9968 Oosteeklo Lagere school Kleuterschool tel: 09/ tel : 0473/ fax: 09/ website:

2 INHOUD 1. Verwelkoming 4 2. Onze visie 5 3. Organisatie en structuur van de school Contact met de school Organisatie van de school Ons team Het schoolbestuur Onze scholengemeenschap De schoolraad Brengen en afhalen van de kinderen Middagpauze en eten Dorstlessers en tussendoortjes Fruit op school Sport op school Heen en weer mapje, schoolagenda Huistaken en lessen Rapport en oudercontact Kledij, uiterlijk, hygiëne en persoonlijke bezittingen Verjaardagen Tijdschriften voor de basisschool Betalingen Samenwerking Met de ouders Met de ouderraad Met de leerlingenraad Met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) Met de politiezone Assenede - Evergem en drugspreventiedienst ELZA Met vrijwilligers Wettelijke reglementering Afwezigheden en te laat komen Eén of meerdaagse uitstappen Ongevallen en schoolverzekering Onderwijs aan huis Omgangsvormen en gedrag Orde- en tuchtmaatregelen Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen Getuigschrift basisonderwijs Rookverbod op school Engagementsverklaring Publicatie van foto s Inschrijven van leerlingen Inschrijvingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Weigeren van leerlingen Informatie rond de capaciteitsbepaling Infobrochure 30 Tot slot 31 2

3 1 Verwelkoming Beste kinderen, beste ouders, Welkom op onze school! Als je nieuw bent in onze school zal het nog wat wennen zijn, maar geen nood Je zal je snel genoeg thuis voelen. Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een gezellig klasje terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Iedereen gaat bij het terugzien van vriendjes en vriendinnetjes vol goede moed van start! Kom je zomaar middenin een andere klas terecht, dan zullen wij zorgen dat je je er dadelijk welkom voelt. Beste kinderen, wij wensen jullie een fijn, aangenaam en leerrijk schooljaar toe! Beste ouders, deze uitgave wil bij de start van dit nieuwe schooljaar een wegwijzer zijn voor het schoolleven en uw aandacht vragen voor een aantal regelingen en afspraken om een vlotte werking gedurende dit schooljaar te verzekeren. Geef deze brochure dan ook een bijzondere plaats, zodat zij u voortdurend van nut kan zijn. Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure een duidelijk beeld krijgt van onze schoolcultuur. We danken u alvast voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we hopen op een goede samenwerking. Namens het ganse schoolteam, Vriendelijke groeten, Sabien Rupprich directeur 3

4 2 Onze visie Onze school put zijn inspiratie en engagement uit de christelijke visie, neergeschreven in het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs (OKB). Onze school brengt waarden, normen en discipline bij. Onze school leert kinderen op een positieve wijze met elkaar omgaan. Onze school staat open voor alle kinderen uit de samenleving. Onze school toont begrip voor andere levensovertuigingen en opvattingen. Onze school laat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Positieve bevestiging opent alle harten en deuren. Hun ontluikende persoonlijkheid en hun evenwichtig ontwikkelen kan het best in een geborgen sfeer. Onze school probeert om elk kind zo goed mogelijk te laten presteren. We hechten enorm veel belang aan goede werk- en studiegewoonten. Daarom sturen we voortdurend bij om sterk te zijn: in onderwijs: Onze eerste en belangrijkste opdracht is uiteraard kwaliteitsonderwijs aanbieden. We gebruiken daarvoor de modernste hedendaagse didactische leermiddelen. Bij ons kunnen kinderen vanaf de 1 ste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zonder pedagogische of emotionele drempels doorgroeien. in pedagogie: Kinderen leerstof bijbrengen is zeer belangrijk maar in de huidige maatschappij wordt veel meer verwacht dan enkel weten en kennen. Kunnen samenwerken, kunnen luisteren, bereid zijn om te blijven leren, orde, discipline, voornaamheid, werkkracht, eerlijkheid, zijn attitudes waar wij evenveel aandacht aan besteden. Een kind moet volledig ontwikkelen. Naast het hoofd zijn het hart en de handen even belangrijk. Daarom bieden wij diverse gepaste activiteiten aan. in omgang met kinderen: We hechten zeer veel belang aan het verlagen van de schooldrempels. De overgang van de geborgenheid van thuis naar de peuterklas, de stap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en de overgang van het zesde leerjaar naar de middelbare school zijn onze grote bezorgdheden. Het hele jaar door nemen we initiatieven om deze belangrijke stappen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Bewegen, spelen, lopen, zich uitleven, alle remmen los, Dat alles is voor kinderen even belangrijk als leren, eten en drinken. Daarom is onze speelplaats geen kale stenen woestijn, maar worden er allerlei uitnodigende materialen aangeboden. Een speelplaats en een grote tuin met o.a. spelenkoffers speeltuigen / zandbak huisjes fietsen (kleuterafdeling) een grasveld waar men kan voetballen (lagere school) in respect voor en aanvaarding van Iedereen op deze aardbol verdient respect en aanvaarding. Leerlingen, leerkrachten en het schoolbestuur worden voortdurend in de geest van ons opvoedingsproject gewezen op waarden als respect en aanvaarding. Elke, filosofische, politieke of welke uitingsvorm dan ook kan rekenen op een respectvolle positieve benadering vanuit ons christelijk geloof. 4

5 in christelijke opvoeding: Als katholieke school geven wij niet enkel godsdienstlessen, maar beleven ook de kerkelijke feesten en bezoeken geregeld de kerk. Uiteraard is er bijzondere aandacht voor eerste communie en vormsel. in omgang met ouders: Een school zonder ouderwerking is als een brood zonder gist. Daarom betrekken we onze ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren. Ouders zijn enorm geïnteresseerd in hun kinderen en willen hun kind helpen en volgen. Daarom zijn er een infoavond voor de ganse school oudercontacten voor de kleuters en de lagere school speciale oudercontacten derde kleuterklas speciale oudercontacten zesde leerjaar communicatie met de ouders via de nieuwsbrieven op de website en de rapporten lees-, zwem-, fruit-, en vervoerouders een zeer gemotiveerde oudervereniging in multiculturele kijk op de wereld Mondiale vorming en een open kijk op de wereld is in onze huidige tijd een levensnoodzakelijke verworvenheid. Wij nemen dan ook deel aan vele initiatieven die deze ontvankelijkheid op hun wereldvenster openen. Initiatieven ten voordele van Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Wapenstilstand, zijn een greep uit de vele. als team Ons belangrijkste werk is kinderen opvoeden. Maar de meerwaarde voor een school die kwaliteitsonderwijs nastreeft, ligt in de gedrevenheid van het team. De leerkrachten die zich voortdurend bijscholen inzake methodes, leerboeken, werkvormen, hoeken- en contractwerk, zorgverbreding, lichamelijke opvoeding, zijn juist die meerwaarde voor de garantie van een blijvend up-to-date zijn. in eerlijkheid Ouders en kinderen hebben recht op eerlijke informatie ook al komt die soms hard aan. Niemand is gebaat bij oneerlijke berichtgeving en beoordelingen. Kinderen en /of ouders een rad voor de ogen draaien, heeft op lange termijn nefaste gevolgen voor kind en gezin. Onze school maakt een erepunt van de eerlijkheidscode naar kind en ouders toe. in sociale en gemeentelijk integratie Door het deelnemen aan de scholenveldloop, een bezoek aan de jaarmarkt, een leeruitstap naar handelaars in het dorp en in de streek, regelmatig bibliotheekbezoek, een anti - drugsproject in samenwerking met de lokale politie, zorgen we ervoor dat uw kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen in hun eigen dorpsgemeenschap. in gezinsvriendelijkheid Dankzij onze nieuwsbrieven, kalender en nog veel andere informatie op de website, de klasagenda, het heen-en-weermapje, en de vele individuele brieven per klas worden de ouders op de hoogte gebracht van wat er reilt en zeilt op school. Ouders en grootouders mogen meevieren op het sinterklaas- of op het grootouderfeest. We leven mee met belangrijke gebeurtenissen in een gezin,. De eigentijdse budgetvriendelijke betaalmogelijkheden zorgen ervoor dat ook deze zenuwslopende schoolbelemmeringen tot een minimum worden herleid. 5

6 3. Organisatie en structuur van de school. 3.1 Contact met de school Lagere school Kleuterschool Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg Oosteeklo 9968 Oosteeklo tel: 09/ tel : 0473/ fax: 09/ website: Onze school bestaat uit een kleuter en lagere afdeling en biedt onderwijs zowel aan jongens als aan meisjes vanaf 2,5 tot 12 jaar 3.2 Organisatie van de school Schooluren en toegang tot de klassen Afdeling Oosteeklo-Dorp (LS) Voormiddag : Van 8.40 u tot u Namiddag : Van u tot u Afdeling Ertveldesteenweg (KS) Voormiddag : Van 8.45 u tot u Namiddag : Van u tot u De poort zwaait open een kwartier vóór de aanvang van de lessen. Voor 8.25 uur is de school niet verantwoordelijk voor de lagere schoolkinderen die op de straat staan te spelen. Wanneer s middag kinderen voor uur op de speelplaats komen, zal remgeld aangerekend worden, net zoals bij de kinderen die op school blijven eten. Het onthaalmoment is een heel belangrijk moment van de dag. De kinderen kunnen even vertellen wat op hun hart ligt en ze worden verwelkomd in de klas. Ze vinden het zelf heel vervelend als zij later dan de anderen de klas binnenkomen. Zorg er dus voor dat uw kind tijdig aanwezig is op school. Daarmee wordt bedoeld dat alle kinderen wanneer de bel rinkelt tijdig in de rij kunnen gaan staan. Ouders die de kinderen begeleiden naar school, kunnen meekomen tot aan het hek van de speelplaats (kleuterschool) en tot aan de rode streep op de speelplaats voor de lagere school. De opvoedkundige taak van de leerkrachten begint al op de speelplaats. Gelieve zoon of dochter daar dan ook reeds aan de leerkracht toe te vertrouwen. Bezoek aan klassen door ouders: Tijdens de klasuren gaat u best niet rechtstreeks naar de klaslokalen. Dit om de normale lesgang niet te storen. Ga eerst even langs bij de directeur. Zij kan u best adviseren hoe en wanneer met de klastitularis te overleggen. Toegang tot klassen voor leerlingen: Voordat het belt en tijdens speeltijden bevinden alle leerlingen zich op de speelplaats. Kinderen mogen niet alleen in klassen achter blijven, tenzij een leerkracht bij hen blijft. (vb. voor orde, voorbereiden spreekbeurt,... ) 6

7 Leerlingen die dus buiten de klasuren een werkje te doen hebben in de klas, worden door de leerkracht persoonlijk opgehaald op de speelplaats. Gelieve een briefje mee te geven als uw kind na een ziekteperiode nog een dagje moet binnen blijven. Let wel: met gepaste kledij aan een frisse neus halen is gezond! Kinderen, al dan niet vergezeld van een volwassene, die materiaal vergeten zijn om huiswerk te maken gaan na de lesuren niet meer in de klas zonder toestemming van de directie. 3.3 Ons team: Directie: Sabien Rupprich Tel: 09/ Zorgteam: Zorgcoördinator en zorgjuf kleuters en 1 e graad: Tine Matthys Zorgjuf voor de 2 e graad: Lieve Dobbelaere Zorgjuf voor de 3 e graad: Shana Bonny Administratieve medewerker: Carine Kerckhaert Leerkrachten kleuteronderwijs: K1A: Cathérine Mus K1B: Karina Meeuws K2: Peter Remerie en Marianne Van Deynse & K3: Melissa Hertschap & Tessa Van Durme & kinderverzorgster: Carine Dhuyvetter Leerkrachten lager onderwijs: L1: Martine Last L2: Anneleen De Roo L3: Franklin Gabriël L4: Liesbet Housen L5: Veerle Arens en Katrien Dierickx & L6: Ann Lybaert Lichamelijke opvoeding: Nicolas Buysse ICT: Nicolas Buysse Opvang en middagtoezicht Kleuteschool: Angèle, Carine, Hilde, Lutgarde & Marijke Lagere school: Katia, Mieke & Sylvie Preventie-adviseur: Jo Inslegers 7

8 3.4 Het schoolbestuur: De V.Z.W. Katholieke Scholen Regio Krekengebied omvat drie scholen op grondgebied Assenede. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Leegstraat 17b, 9960 Assenede. Verantwoordelijke voor onze school: Dhr. Luc Wauters 3.5 Onze scholengemeenschap: De Scholengemeenschap De Kreken omvat alle katholieke scholen van Groot Assenede en Groot - Sint Laureins. 3.6 De schoolraad: Dit is een belangrijk inspraakorgaan voor alle betrokkenen bij het schoolgebeuren. Een mandaat duurt vier jaar. In de schoolraad zit een vertegenwoordiging van de leerkrachten, de ouders, de lokale gemeenschap en het schoolbestuur. Leden: voorzitter: mevr. Ann Lybaert voor het personeel: juf Ann Lybaert juf Marianne Van Deynse voor de ouders: mevr. Els Van de Veire voor de lokale gemeenschap: dhr. Tony De Boos voor het schoolbestuur: dhr. Luc Wauters Als adviserend orgaan: de directie van de school 3.7 Brengen en afhalen kinderen: Leer uw kind dat te voet of met de fiets naar huis gaat, de kortste of meest veilige weg te nemen! Uw kind moet doorstappen naar huis / school en onderweg niet blijven hangen of spelen. Om de veiligheid van de kinderen te optimaliseren, willen wij vragen, volgende afspraken te respecteren: Indien u uw kind met de wagen brengt of afhaalt: parkeer dan niet zo dicht mogelijk bij de schoolpoort. Daarmee wordt het er overbodig druk en gevaarlijker voor de kinderen. Plaats uw wagen op de parkeerplaatsen in de buurt of in de Slijpstraat en kom te voet verder. Zo hebben de gemachtigde opzichters ook veel beter zicht op het verkeer. Bovendien willen we wijzen op de wegcode: Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 2 op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 4 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter vóór deze oversteekplaatsen; Er is een begeleide rij, s middags tot aan het dorp, s avonds tot aan de gemeentelijke opvang (Ertveldesteenweg). De begeleiders van de rijen hebben de uitdrukkelijke opdracht gekregen om geen kinderen alleen op straat te laten staan. Indien er niemand is om de kinderen af te halen zullen de kinderen s middags terug meegaan naar school en s avonds meegenomen naar de buitenschoolse opvang, zodat u ook gerust kunt zijn dat de kinderen goed opgevangen worden. 8

9 De leerkrachten die de rijen begeleiden zijn enkel verantwoordelijk voor de kinderen die meegaan met de rij. Aan ouders die de kinderen op school afhalen, vragen we uitdrukkelijk om de kinderen niet vrij te laten lopen naar het einde van de straat maar ze kort bij zich te houden. Kinderen die alleen naar huis mogen moeten een schriftelijke toestemming aan de klasleerkracht bezorgen. Leer uw kind dat te voet of met de fiets naar huis gaat, de kortste of meest veilige weg te nemen. Uw kind moet zeker doorstappen naar huis of naar school en onderweg zeker niet blijven hangen of spelen. 3.8 Middagpauze en eten: Alle leerlingen kunnen op school blijven eten: iedereen betaalt 0,75 remgeld ( kosten verlichting, verwarming en personeelstoezicht). Het remgeld is fiscaal aftrekbaar. Wie boterhammen meebrengt, kan daar vrijblijvend een drankje bij kopen. Voor 0,50 kan uw kind melk, chocomelk, fruitsap, water (bruis of plat) of soep drinken. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Wie warm blijft eten betaalt daarbij 3 (kleuters) 3,5 (lagere school) In de kleuterschool worden de maaltijden op maandag genoteerd. Als een kleuter in de loop van de week onverwacht eens warm blijft eten, moeten de ouders dit melden aan de titularis voor negen uur s morgens. In de lagere school worden de maaltijden per dag genoteerd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. Drankjes in wegwerpverpakkingen worden geweerd en frisdranken worden op school niet toegestaan. De lunchpakketjes van de kinderen worden s morgens per klas verzameld in een Curver box. Per klas neemt een verantwoordelijke de box mee naar de eetzaal. Voor het verlaten van de refter worden de lege boterhamdozen opnieuw verzameld per klas. Mogen we er op aandringen om de brooddozen of lunchpakketjes duidelijk te naamtekenen. Om milieuvriendelijke redenen vragen we om zoveel mogelijk gebruik te maken van een boterhamdoos en niet van plasticzakjes of aluminiumfolie. Zowel in de kleuterschool als de lagere school eten de kinderen in twee shiften. In de eerste shift zitten de warme eters en de jongste kinderen die boterhammen eten, in de tweede shift de grootsten. In de lagere school kan het zijn dat een klas wordt opgesplitst, afhankelijk van de reftercapaciteit. Na het eten spelen de kinderen op de speelplaats onder toezicht. s Winters kunnen de kinderen kiezen voor binnen activiteiten: tekenen, lezen in een strip, luisteren een voorleesverhaal of meegebrachte binnenhuisspelletjes spelen. We staan er op dat leerlingen een beleefde houding aannemen tegenover hun begeleiders. 3.9 Dorstlessers en tussendoortjes: We bieden de kinderen in de voormiddag een aantal drankjes aan voor de prijs van 0,50: melk, water en fruitsap. Hier kiezen we voor hergebruik van materiaal: de drankjes in doosjes zorgen voor een enorme afvalberg. Om onze zorg voor het milieu kracht bij te zetten, willen we de leerlingen blijvend leren omgaan met de glazen flesjes. Kleuters drinken in de klas onder begeleiding van hun juf of meester. De kinderen van de lagere school drinken net voor de speeltijd onder toezicht van de leerkracht. Ze nemen hun drankje in de klas en later zetten ze hun lege flesje in een bak op de gang. Kinderen kunnen ook elke speeltijd water drinken aan het drankfonteintje op de speelplaats. Wie toch zelf een drankje meebrengt, beperkt zich tot dezelfde soorten als diegenen die op school worden aangeboden. Dit om ongezonde frisdranken te weren. 9

10 Tussendoortjes moeten beperkt blijven. We vragen nadrukkelijk om geen chocolade of chocoladekoeken mee te geven. Kies liever voor een droge koek of een lekker stukje fruit. Vooral voor de kleuters: geef geen grote appels of peren mee, want die vinden we toch terug in onze compostbak. Sinaasappelen zijn voor de kleinsten bijna niet te pellen: maak dat ze nog tijd overhouden om even te spelen! Een tip: schil fruit, snij het in kleine stukjes en stop die in een schroefbeker met daarop de naam van uw kind. Dit werkt handig en is makkelijk voor uw kind en voor de juf. Ook omwille van het milieu vragen we om de koekjes zoveel mogelijk in herbruikbare doosjes met de naam erop mee te geven. Veel goedkoper en veel minder verpakkingen; dus minder afval! 3.10 Fruit op school: Vanaf oktober tot eind juni doen wij mee aan Tutti Frutti. Dit is een project rond fruit op school. De leerlingen kunnen op school een fruitabonnement (max. 9 voor een gans jaar) afsluiten waardoor ze elke week op donderdag samen een lekker stuk fruit eten als tussendoortje. Ook op dinsdag is het fruitdag op de lagere school. De kinderen brengen dan zelf een stuk fruit mee. Die dagen brengen de kinderen geen koek mee. We weten dat fruit en groenten belangrijke voedingsmiddelen zijn en toch is er een groot verschil tussen weten en eten. Vandaar dat we de kinderen willen aanzetten om meer fruit te eten. Om alle fruit op voorhand te spoelen, te schillen en in stukken te snijden hebben we wel enkele bereidwillige handen nodig. Wil je als ouder, grootouder, graag een handje toesteken, geef dan a.u.b. zo vlug mogelijk een seintje. We gaan ervan uit dat alle kinderen deelnemen aan dit gezond project. Ouders die niet wensen in te gaan op dit aanbod, kunnen dit schriftelijk doorgeven aan de leerkracht voor de laatste schoolweek van september Sport op school Gymmen Alle kinderen krijgen 2 uur gymmen per week. Voor de kleuters: sportieve kledij is wenselijk. Voor de lagere school: onze schooluitrusting bestaat uit een blauwe T-shirt met het logo van de school, een donkerblauw broekje en witte gymschoenen. Het T-shirt wordt verplicht op school aangekocht voor de democratische prijs van 7,5. Zwemmen Voor de lagere school Alle lagere schoolklassen gaan 6 keer per jaar zwemmen. Wij melden u via de planning op de website en via de schoolagenda wanneer er wordt gezwommen. Prijs per zwembeurt incl. vervoer 5 Zoals de wet verplicht zwemt 1 leerjaar gratis. Onze school kiest voor het vijfde leerjaar. Kinderen die niet mogen zwemmen, hebben altijd een briefje van de ouders of een doktersattest mee. Niet-zwemmers blijven op school. Watergewenning voor de vijfjarigen: Vier keer in de maand mei. Specifieke data worden nog meegedeeld door de leerkracht. Bovendien nemen we met de school ook deel aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Deze zijn vrijblijvend, maar we rekenen op de steun van de ouders om hun kinderen aan te moedigen om daaraan deel te nemen. Er gaan altijd leerkrachten van de school mee als begeleiding. 10

11 3.12 Heen-en-weer-mapje, schoolagenda: Heen-en-weermapje: Wanneer ouders aan hun kleuter vragen wat zij zoal gedaan hebben, krijgen zij vaak niet meer te horen dan gespeeld. Toch gebeurt er in een kleuterklas heel wat meer dan alleen spelen. Om de ouders een idee te geven van de thema s en de activiteiten waarmee de kinderen bezig zijn, werken alle kleuterklassen met een heen-en-weermapje. Gebruik schoolagenda: De schoolagenda is een uitstekend middel om het contact tussen school en ouders te verzorgen. Ieder weekend controleert u de agenda en noteert u eventuele opmerkingen en plaatst u een handtekening. Uw kind moet voelen dat u het gebruik van een schoolagenda waardevol vindt Huistaken en lessen: We kaderen huistaken en lessen doorheen de leerjaren in een attitudevorming. Leerlingen leren we leren: ook een agenda raadplegen en gebruiken, een planning opmaken, nog eens werken of leren na school is een goede attitude voor latere studies of werk. We geven ook daarom vrij regelmatig taken en lessen mee naar huis. Lessen leren zullen meestal slaan op een afgerond leerstofgeheel. We willen bij onze leerlingen een echte leerhouding aankweken Rapport en oudercontact: We geven voortaan drie rapporten per schooljaar mee. De toetsen worden tussendoor meegegeven ter inzage en ter ondertekening. Zowel de leerstof als de leer- en leefhoudingen worden beoordeeld. Bovendien organiseren we in de lagere school 3 keer per jaar een oudercontact, los van de rapporten. Op deze contacten wordt uw kind ruimer dan met cijfergegevens besproken Kledij, uiterlijk,hygiëne en veiligheid en persoonlijke bezittingen: We durven vragen dat alle kinderen met aangepaste, verzorgde, nette kledij naar school komen. Op gym- of zwemdagen is het onhygiënisch reeds de gym- of zwemkleren aan te trekken van thuis. Spaghettibandjes of korte truitjes waarbij nog een groot stuk van buik of rug te zien zijn, beschouwen wij als vrijetijdskledij en horen dus niet thuis op school. Jongens lopen ook niet in hun onderhemdje. Kleedjes, rokjes en korte broeken bedekken de bovenbenen, dus komen ongeveer tot aan de knieën. Slippers of ander los schoeisel worden verboden om valpartijen op de speelplaats te vermijden. Gymkleren worden iedere week (na de laatste gymles) meegenomen naar huis om te wassen of om tenminste te luchten. De gymschoenen kunnen op school blijven in een gymzak. Het is best dat u op alle losse kledingstukken (handschoenen, mutsen, sjaals) de naam van uw kind aanbrengt, alsook op brooddozen en zelfs schooltasjes. Breng ook een naam aan in de gymspullen. Dit alles vergemakkelijkt teruggave bij verlies. Verloren voorwerpen zijn terug te vinden in de doos die in de gang aan de leraarskamer staat. Veiligheid Om de veiligheid op straat te garanderen verplichten we de kinderen om een fluohesje te dragen. De hesjes met logo van de school worden aangeboden aan 4,5. We houden 2 keer per jaar een brandalarm oefening. Het is hoogst rendabel dat kinderen weten wat ze moeten doen indien het echt brandt. We bereiden hen daar goed op voor. 11

12 Gezondheid en hygiëne We rekenen er op dat u toeziet op de persoonlijke hygiëne van uw kind, dit om epidemieën en plagen te voorkomen. Het is onverantwoord dat een kind met koorts en met een fles antibioticum naar school wordt gestuurd. Zoek een passende opvang. Kleine letsels en ongemakken worden verzorgd met de plaatselijke verbandkist. Grote letsels worden verzorgd door de huisdokter vermeld op de fiche van uw kind of op de spoeddienst van een kliniek. Het kan gebeuren dat een arts met een praktijk in de buurt van de school, wordt aangesproken. De kosten van het doktersbezoek worden door de school voorgeschoten en later aan de ouders doorgerekend. Geef uw kind nooit gevaarlijke voorwerpen (messen, naalden...) mee naar school! Tip voor kleuters: Mogen wij u vragen uw kleinste spruit reserveondergoed mee te geven? Zo kunnen wij kleine ongelukjes gemakkelijker verzorgen. Geef ook de reservekleertjes van de school steeds gewassen en netjes terug mee: we hebben ze regelmatig nodig! Tip voor de derde graad: Voorzie de gepaste hygiëne bij ongesteldheid. Er zijn afzonderlijke toiletten voor de meisjes van de derde graad en voor de jongens van de lagere school. Gelieve bij het begin van schooljaar een doos tissues mee te geven naar de klas. Zo hebben de kinderen altijd een zakdoek in de buurt. Opvang van een ziek kind Om zowel uw kind als de andere kinderen en de leerkrachten te beschermen, vragen we elke ouder om ons juist te informeren over de medische toestand van uw kind; zo kunnen we beter de mogelijke problemen inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen. Zieke kinderen kunnen niet opgevangen worden en moeten terug mee naar huis. Dit is het geval wanneer een kind koorts heeft en / of er gevaar voor besmetting van andere kinderen aanwezig is. Voorzie daarom in die situaties voor een alternatief. Zieke kinderen naar school sturen is onverantwoord tegenover uw eigen kinderen en tegenover de andere kinderen van de klas. Wanneer uw kind tijdens zijn / haar aanwezigheid op school ziek of gekwetst wordt, zullen de ouders of de door hen aangeduide personen zo spoedig mogelijke telefonisch op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet mogelijk is en / of het kind onmiddellijk behandeld dient te worden zal de school zelf een dokter (bij voorkeur de eigen huisdokter) raadplegen. De dokterskosten vallen ten laste van de ouders. Toedienen van medicatie De wetgever schrijft voor dat er in principe op school geen medicatie toegediend mag worden. Gelieve aan de behandelend geneesheer te vragen medicatie voor te schrijven die morgens en s avonds door de ouders zelf gegeven kan worden. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden, als nabehandeling van een ziekte, en uitsluitend wanneer schriftelijke richtlijnen door de arts omtrent gebruik en dosering meegeleverd zijn. Deze richtlijnen moeten volgende elementen bevatten: - naam van het kind - naam van de voorschrijvende arts - naam van de medicatie - dosering en wijze van toediening - start van de behandeling - duur van de behandeling - wijze van bewaring Op de website van de school vindt u onder de hoofding zorg een voorgedrukt formulier dat u kan afdrukken vóór u naar de dokter gaat. 12

13 Luizen: Na iedere vakantie doen we in gans de school een luizencontrole: het kriebelteam We vragen hier met aandrang dat, tijdens de wekelijkse douche- of bad beurt thuis, de haren worden gecontroleerd op luizen. Enkel door uw wekelijkse controle is een epidemie in te dijken. Gebruik de natkammethode of een doeltreffende shampoo. Volg de aanwijzingen op de bijsluiter van het product. Luizen vallen onder de categorie van besmettelijke ziekten. Wanneer we bij een kind levende luizen ontdekken, zullen we onmiddellijk de ouders vragen het kind te komen halen en op een doeltreffende wijze te behandelen. Alleen op die manier kunnen we verdere verspreiding voorkomen Persoonlijke bezittingen: Volgende zaken worden op school niet toegestaan: Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden Multimedia-apparatuur (Ipod, gameboy, PSP,.) Gsm wordt op school niet gebruikt. Met de directie kan wel afgesproken worden dat een kind een GSM in de schooltas mag hebben omwille van bereikbaarheid op weg van en naar school maar dan wordt die op school volledig uitgezet. Persoonlijke spullen zijn niet verzekerd en worden dus best thuis gelaten Verjaardagen: Veel snoepen is ongezond en dus niet verstandig. Wij kunnen daarom snoepen op school NIET toelaten. Uitzonderlijk voor een traktatie bij een verjaardag zullen wij beperkt toch snoep toestaan. Als uw kind jarig is, beperkt u dan de traktatie liefst tot een stuk fruit, een koek of een stuk cake. Zo worden kinderen ook niet meegezogen in de drang steeds grotere cadeaus mee te brengen. Steeds vaker merken we dat de kinderen bij hun verjaardag naast een stukje cake nog een drankje en een geschenkje meebrengen. Bovendien wordt ook vaak nog een verjaardagsfeestje thuis georganiseerd en ook daar gaan de kinderen vaak nog met iets kleins naar huis. Iedereen is daar natuurlijk vrij in maar om alle kinderen op school gelijke kansen te geven, hebben we afgesproken dat er via de school geen individuele geschenkjes meer aangeboden worden bij een verjaardag. Alle kinderen worden uitgebreid gevierd als ze jarig zijn. Tip: een geschenkje voor iedereen samen (vb. een boek voor de klasbieb, een leuk spelletje voor de klas) kan wel nog maar dat is zeker geen must. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen op school enkel uitgedeeld worden wanneer de ganse klasgroep uitgenodigd is, zo niet vragen we de ouders om de uitnodigingen zelf uit te delen Tijdschriften voor de basisschool: We bieden uw kinderen vrijblijvend een aantal tijdschriften aan, stuk voor stuk geselecteerd op hun gebruikswaarde in de klassen. De tijdschriften sluiten zeer goed aan bij de nieuwe leerplannen en worden veelvuldig gebruikt in de klas om de leerstof te verlevendigen. Tijdschriften van Averbode DOPIDO voor de jongste kleuters: 12 per 4 maanden of 31 per jaar DOKADI (2 e kleuterklas) 31 per jaar DOREMI (3 e kleuterklas) 31 per jaar ZONNEKIND voor de 1ste en 2de klas: 36 per jaar ZONNESTRAAL voor3de en 4 de klas : 36 per jaar ZONNELAND voor de 5de en de 6de klas: 36 per jaar De prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen Betalingen: Alle kosten die verband hebben met het verplicht realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden door de school gedragen. Extra activiteiten die deze realisatie verlevendigen worden aangeboden 13

14 mits betaling. Uiteraard zal de school dan steeds zoeken naar een optimale prijs kwaliteit verhouding. Alle kosten komen (tenzij anders vermeld) op de maandelijkse of 2 maandelijkse schoolrekening die via overschrijving binnen de 14 dagen betaald wordt. Hierbij houden wij rekening met de scherpe maximumfactuur die niet overschreden wordt. Deze maximumfactuur bedraagt: Kleuters : 45 Lagere school : 70 Voor meerdaagse uitstappen mag de maximumfactuur hoogstens 410 bedragen, gespreid over de ganse lagere schoolloopbaan. Indien u met een bestendige opdracht wilt werken, kan u op het secretariaat een formulier vragen. Bezorg dit zo vlug mogelijk aan de school terug. Bij wanbetaling zal men 2X een herinnering krijgen. Indien ook daar geen gevolg wordt aan gegeven, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Bij achterstallige betaling vanaf 1 maand zal de school geen warme maaltijden en drankjes meer aanbieden tot alles vereffend is of tot er andere afspraken gemaakt zijn tussen de ouders en de directie. BELANGRIJK BERICHT: Leerlingen uit de kleuter en de lagere school hebben ook recht op een studietoelage. Vraag de folder aan en lees hem aandachtig. Indien nodig vraag je informatie op het secretariaat of bij de directie. 14

15 4. Samenwerking 4.1 Met de ouders: Persoonlijk oudercontact: Ouders kunnen bij leerkrachten terecht voor of na de klasuren. De directeur is steeds bereikbaar op zijn bureau. Het is het veiligst om vooraf voor een afspraak te bellen Georganiseerde contacten: We nodigen u allen uit in de loop van de maand september op een info- avond. We kunnen elkaar ontmoeten op feesten: grootouderfeest, opendeurdag, schoolfeest,... We geven drie rapporten mee per schooljaar. We houden drie oudercontacten. Wanneer wij merken dat uw zoon / dochter het op één of ander vlak wat moeilijker heeft, kan het gebeuren dat we reeds vroeger contact met u opnemen om eens samen rond de tafel te zitten en om te kijken hoe we het probleem best aanpakken. Wij doen dit niet om de ouders ongerust te maken maar om indien nodig zo vlug mogelijk te kunnen bijsturen. Wanneer u het als ouder nodig vindt, kan u ook altijd een gesprek met de leerkracht, zorgleerkracht en / of directie vragen. Wij maken graag tijd voor u Andere communicatiekanalen: Bovendien communiceren we ook nog met de ouders op volgende manieren: - via een briefje, een nota in de schoolagenda - via een uitnodiging vanwege de school - het schoolkrantje op het einde van het schooljaar - de website is een rijke bron van informatie en wordt regelmatig bijgewerkt. Er worden ook regelmatig foto s op de website geplaatst. Ouders die niet willen dat hun kind op de website te zien is, kunnen dat schriftelijk of per mail melden aan de directie. - op regelmatige basis komt er een nieuwsbrief op de website. Zo hebt u berichtjes heet van de naald, zo proeft u meteen onze schoolcultuur Communicatie bij echtscheiding Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen Privacy Verwerken van persoonsgegevens: De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school verbindt zich ertoe de gegevens niet zo maar aan derden door te 15

16 spelen zonder uw nadrukkelijke toestemming. Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding staat hierbuiten, ten ware de ouders verzet hebben aangetekend tegen samenwerking met het CLB Overdracht van leerling gegevens bij schoolverandering: Bij een schoolverandering worden leerling gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen de scholen overdraagbaar. 4.2 Met de ouderraad: De oudervereniging wil de leef- en leeromstandigheden van kinderen verbeteren door het opzetten van concrete projecten, door andere ouders te informeren, door positief mee te denken over het schoolgebeuren, kortom, door een aangenaam schoolklimaat uit te bouwen en te ondersteunen. Wilt u zelf ook meedenken en meewerken in de oudervereniging of hebt u bedenkingen? Neem dan contact op met één van de leden. De volledige ledenlijst zal vermeld worden op de website. 4.3 Met de leerlingenraad; Vanaf het eerste leerjaar kunnen kinderen zetelen in de leerlingenraad. Begin oktober worden via verkiezingen de kinderen gekozen die de leerlingen zullen vertegenwoordigen. Onder leiding van jufann en juf Janis organiseren zij allerlei activiteiten en maken zij hun wensen en bezorgdheden kenbaar aan het schoolteam die het indien nodig op haar beurt aan de ouderraad doorspeelt. 16

17 4.4 Met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) VCLB Meetjesland Contactpersonen: Luk Haerens (Psycho- pedagogisch consulent) schoolcontact Visstraat 14 An Deduytsche (maatschappelijk werkster) 9900 Eeklo Ann De Caluwé: (schoolarts) Tel: 09/ Ann De Schepper: (verpleegkundige) De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van nietinschrijving. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het multidisciplinair dossier van uw kind. Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het 17

18 doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 4.5 Met de politiezone Assenede Evergem en drugspreventiedienst ELZA: Jaarlijks is er antidrugsproject voor de zesde klas dat wordt georganiseerd in samenwerking met de drugspreventiedienst en de politie. Aansluitend daarbij is er ook een infoavond voor de ouders met kinderen in het zesde leerjaar. We stellen het op prijs wanneer de ouders deze belangrijke infoavond bijwonen. CONVENANT VEILIGE SCHOOL ASSENEDE-EVERGEM Sinds een drietal jaar hebben alle scholen van Groot Assenede een overeenkomst afgesloten met de politiezone Assenede Evergem. Hieronder vind je de betrokken partners en de doelstelling van het convenant terug. Elk jaar is er in juni een evaluatievergadering waaruit telkens blijkt dat alle betrokken partners heel tevreden zijn over de samenwerking. In onze basisscholen hebben we gelukkig vrij weinig te maken met vandalisme, agressie, maar bij een hardnekkige spijbelproblematiek bijvoorbeeld zijn we ook verplicht om de politie op de hoogte te brengen en zij lichten dan op hun beurt indien nodig het jeugdparket in. Vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid is elke school verplicht om het CLB in te lichten en een dossier op te starten en vanaf 30 halve dagen moet alles doorgegeven worden naar de politie. De ondertekende partijen: 1. de lokale politiezone Assenede-Evergem, 2. de gemandateerden van hun schoolbestuur, 3. de burgemeesters van Assenede en Evergem, 4. het parket van de Procureur des Konings te Gent sluiten het convenant veilige school Assenede-Evergem, dat conform is met de bepalingen van de wet op de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering en de regelgeving inzake onderwijs. Dit convenant dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen uit bovengenoemde scholen te bevorderen. In de eerste plaats willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. In de tweede plaats willen ze de slachtoffers van strafbare feiten opvangen en hen tegen represailles beschermen. En ten slotte willen ze voor de daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever dan in bestraffende maatregelen. 4.6 Met vrijwilligers: Zonder de medewerking van tal van vrijwilligers zou de werking van de school heel wat beperkter zijn. Elk jaar vragen we de medewerking van leesouders, fruitouders, vervoerouders, zwemouders, gemachtigde opzichters, mensen die een handje willen toesteken bij bepaalde activiteiten, Wie bereid is om daaraan mee te werken, kan dit doorgeven aan de leerkrachten of de directie. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Het vrijwilligerswerk gebeurt onder de vlag van VZW Katholieke Scholen Regio Krekengebied 18

19 De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AG INSURANCE polisnummer Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met gevoelige informatie die hem/haar zijn toevertrouwd. 5. Wettelijke reglementering 5.1 Afwezigheden en te laat komen Bij schoolafwezigheden geldt de volgende reglementering: De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. In de kleuterklassen moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Behalve voor kleuters die in aanmerking komen voor bovenstaande richtlijnen. Uit veiligheidsoverwegingen is het toch stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Voor het voldoen aan de leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer - specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Nieuw sinds vorig schooljaar: Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet (dus reeds vanaf de eerste halve dag afwezigheid) een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week vóór of in de week na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. moet Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Ouders mogen maximum 4 briefjes per schooljaar zelf schrijven. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk Van rechtswege gewettigde afwezigheden - Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; - Het bijwonen van een familieraad; - De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 19

20 - Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming. - Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) - Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: - voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; - actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. - het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap / competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); - afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a) een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b) een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoord c) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke motivatie ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer) Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 20

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen 4-5 2 Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. Beste ouder(s), Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. De Krekel is een gemeentelijke basisschool die up-to-date onderwijs verstrekt aan kinderen van 2,5 tot

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL...

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie