Alle ogen gericht op de ontwikkeling van het kind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle ogen gericht op de ontwikkeling van het kind"

Transcriptie

1 Alle ogen gericht op de ontwikkeling van het kind 1 Informatie voor verwijzers Wat betekent alledaags geluk voor jou?

2 Informatie voor verwijzers In deze brochure leest u welke expertise wij in huis hebben als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Wij passen onze werk-wijze altijd aan op de vraag van het kind en de ouders. Om toch een beeld te geven van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan kinderen, ouders en professionals, hebben wij in deze brochure onze diensten zo helder mogelijk op een rijtje gezet. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk informatie.

3 3 Driestroom: wat betekent alledaags geluk voor jou? De komende jaren worden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd in zorg en welzijn. Voor de gemeenten is daarin een grote rol weggelegd. In de nieuwe structuur ontstaan er kansen om op lokaal niveau ondersteuning dichterbij de burger te organiseren, op basis van principes als zelfregie, participatie en inclusie. Driestroom staat achter deze uitgangspunten. Kinderen: preventie en vroegtijdige herkenning Driestroom vindt dat ieder kind* het recht heeft om veilig en prettig op te groeien en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is dit vanzelfsprekend, maar soms blijft een kind in de ontwikkeling achter of verloopt de ontwikkeling anders en heeft het kind specifieke hulp of behandeling nodig. Uitgangspunt van onze ondersteuning is dat we deze zo licht, zo dichtbij en zo vroeg mogelijk bieden. Bij kinderen steken wij sterk in op preventie. Vroegtijdig onderkennen van problematiek voorkomt overbelasting bij ouders en vergroot het eigen probleemoplossend vermogen en daarmee de kansen voor het kind; we werken hierbij samen met andere organisaties om het kind in de eigen omgeving een passende ondersteuning te bieden. Soms hebben kinderen echter een zeer intensieve vraag, complexe problematiek en de behoefte aan een specifieke context. Als zij zich dan op reguliere locaties in de buurt niet optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen ze terecht op onze specialistische centra. Altijd samen We werken samen met andere organisaties om kinderen en hun ouders ondersteuning te bieden op maat. We vullen onze expertise aan met de expertise van andere organisaties, zodat ouders en kind één aanbod kunnen krijgen. Ons uiteindelijke doel is dat kinderen met een ontwikkelingsvraag kunnen groeien in hun ontwikkeling. Met kleine en met grotere stapjes. Voor wie is Driestroom er? Driestroom is een organisatie in de regio Arnhem- Nijmegen met specialistische kennis over en uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden voor: 1) Kinderen met een ontwikkelingsachterstand bij wie nog onduidelijk is of er sprake is van een (blijvende) ontwikkelingsvraag en/of beperking; met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking; met een ernstige meervoudige beperking; met moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van medische problemen of psychiatrische stoornissen zoals autisme; met een combinatie van bovenstaande problematiek. 2) Ouders met een beperking Ouders: regie in eigen hand Het kan ook zijn dat ouders een vraag hebben bij de opvoeding van hun kind. Als het opvoeden niet vanzelf gaat, steken we in op versterken van de eigen vaardigheden. Ons uitgangspunt daarbij is dat de regie altijd bij de ouders ligt. We ondersteunen waar dat nodig is en nemen afstand wanneer het kan. *Waar kind staat, bedoelen we kinderen, jongeren en jong volwassenen van 0 tot 23 jaar.

4 Ondersteuningsvraag Licht Specialistische ondersteuning in of ter ondersteuning van de eigen omgeving 0-5 jaar 1-5 sessies Consultatie aan ouders Consultatie aan professionals: Peuterspeelzaal / peutergroepen, kinderdagverblijf, onderwijs, sociale wijkteams, gebiedsteam, welzijnswerk, eerstelijns professionals (o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ) Kortdurende training en advies Paramedisch onderzoek en consultatie Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie Psychologisch onderzoek en consultatie 5-12 jaar Consultatie aan ouders Consultatie aan professionals: Buitenschoolse opvang, onderwijs, sociale wijkteams, gebiedsteams, welzijnswerk, eerstelijns professionals (o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ) Kortdurende training en advies Paramedisch onderzoek en consultatie Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie Psychologisch onderzoek en consultatie jaar Consultatie aan ouders Consultatie aan professionals: Onderwijs, sociale wijkteams, gebiedsteams, welzijnswerk, eerstelijns professionals Kortdurende training en advies Paramedisch onderzoek en consultatie Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie Psychologisch onderzoek en consultatie jaar Consultatie aan ouders, de jeugdige Consultatie aan professionals: Onderwijs, sociale wijkteams, welzijnswerk, eerstelijns professionals (o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ) Kortdurende training en advies Paramedisch onderzoek en consultatie Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie Psychologisch onderzoek en consultatie

5 Midden ZWAAR Specialistische ondersteuning in of ter ondersteuning van de eigen omgeving 0-6 maanden Specialistische Schoolvoorbereiding Paramedische onderzoek en behandeling Psychologisch onderzoek en behandeling Ambulante observatie en diagnostiek Specialistische ouderbegeleiding Specialistische naschoolse en weekendopvang Eigen omgeving is niet passend en/of veilig Meer dan 6 maanden Specialistische kinderdagcentra Kinderen met EMB, Kinderen met ASS en gedragsproblematiek, Kinderen met een onderzoeksvraag die niet in de reguliere setting kan worden beantwoord Behandeling met verblijf Driestroomhuizen Specialistische woonvormen Paramedische en psychologische behandeling Discrete Trial Teaching (DTT) Zorg binnen onderwijs Paramedische behandeling en onderzoek Psychologisch onderzoek en behandeling Ambulante observatie en diagnostiek Specialistische ouderbegeleiding Gespecialiseerde naschoolse- en weekendopvang Specialistische kinderdagcentra Kinderen met EMB Kinderen met ASS en gedragsproblematiek Behandeling met verblijf: Driestroomhuizen Specialistische woonvormen Paramedische en psychologische behandeling Discrete Trial Teaching (DTT) Zorg binnen onderwijs Zorg binnen onderwijs Paramedische behandeling en onderzoek Psychologisch onderzoek en behandeling Ambulante observatie en diagnostiek Specialistische ouderbegeleiding Gespecialiseerde naschoolse- en weekendopvang Specialistische kinderdagcentra Kinderen met EMB Kinderen met ASS en gedragsproblematiek Behandeling met verblijf Driestroomhuizen Specialistische woonvormen Paramedische en psychologische behandeling Zorg binnen onderwijs Paramedische behandeling en onderzoek Psychologisch onderzoek en behandeling Ambulante observatie en diagnostiek Begeleid zelfstandig wonen of groepswonen Begeleid werken Specialistische centra Jongvolwassenen met EMB Behandeling met verblijf Driestroomhuizen Specialistische woonvormen Begeleid zelfstandig wonen Paramedische en psychologische behandeling

6 6 Consultatie aan ouders Ouders van een kind met een ontwikkelingsprobleem kunnen bij ons terecht met specifieke vragen over de opvoeding of stimulering van hun kind. Soms is één informatief gesprek al voldoende, soms is coachende begeleiding nodig. Coachende begeleiding bestaat uit maximaal 5 gesprekken waarin wij ouders helpen terug in hun kracht te komen als opvoeder van hun kind. We werken vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij we de opvoedkwaliteiten van ouders centraal zetten. Een consultatie wordt uitgevoerd door een specialistische pedagogische medewerker die ervaring heeft in het ondersteunen van ouders met opvoedvragen en/of ouders met een verstandelijke beperking. Consultatie aan professionals Professionals die binnen de reguliere setting werken, begeleiden steeds vaker ook een kind of jongere met een ontwikkelingsbeperking. Die professional kunnen we ondersteunen door een informatief gesprek op de werkvloer. Dit kan met een individuele professional, maar ook met een heel team. Het kan ook zijn dat coachende begeleiding nodig is. Dan helpen we in maximaal 5 gesprekken de professionals op weg bij het vormgeven van passend aanbod voor het kind. Dit doen we via coaching on the job. We starten met een observatie in de omgeving, om van daaruit onze adviezen vorm te geven. We werken altijd oplossingsgericht en gaan uit van de sterke kanten van het kind en de collega-professional. Een consultatie wordt uitgevoerd door een specialistische pedagogische medewerker die ervaring heeft in het werken met kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Kortdurende training en advies Training en advies is er zowel voor ouders als voor professionals. We passen de training aan de deelnemergroep aan. We bieden de volgende trainingen aan: Opvoeden zo Deze training is ontwikkeld voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking: in deze training brengen wij ouders met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen. Belangrijkste doel is het aanleren van opvoedvaardigheden. We koppelen deze training daarom bij voorkeur aan specialistische ouderbegeleiding (midden categorie). Vanuit wetenschappelijk onderzoek is namelijk bekend dat bij deze doelgroep die begeleiding noodzakelijk is voor het generaliseren van geleerde vaardigheden in de eigen omgeving. Binnen deze koppeling werken we vanuit de PPG-visie (Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning). Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerd ouderbegeleider en een gedragswetenschapper (orthopedagoog of psycholoog). We kunnen deze training ook aanbieden aan collega-professionals die werken met ouders met een verstandelijke beperking. Het gaat dan vooral om informatieoverdracht, met als hoofdthema: wat werkt bij ouders met een verstandelijke beperking? Autisme Deze informatieve training is voor ouders met een

7 7 kind met een autisme-spectrumstoornis. In deze training brengen wij ouders met elkaar in contact. Dit zijn de pijlers van de training Informatieoverdracht Het vergroten van opvoedingsvaardigheden Het ondersteunen bij het acceptatieproces Erkenning en herkenning Lotgenotencontact, versterken van het netwerk, uitwisselen van ervaringen en tips We kunnen deze training ook aanbieden aan collegaprofessionals. We geven dan uitleg over autismespectrumstoornissen en bieden een kapstok voor benadering. Het speciale kind Deze training is ontwikkeld voor collega-professionals die werken binnen peutergroepen of reguliere kinderopvang. We bieden informatie over verschillende varianten van ontwikkelingsproblematiek en staan stil bij vroegsignalering. Bovendien geven we informatie over vormgeven van een aangepast programma en het bieden van een passende ontwikkelingsomgeving voor het speciale kind binnen de reguliere setting. Scholing Discrete Trial Teaching (DTT) Via workshops krijgen ouders tools en adviezen. Centraal thema is hoe zij nieuwe vaardigheden bij hun kind met ontwikkelingsproblemen kunnen aanleren en kunnen omgaan met probleemgedrag. Paramedisch onderzoek en consultatie Kortdurend paramedisch onderzoek kan bestaan uit een ontwikkelingsonderzoek op het gebied van de (senso)motoriek, de spraaktaalontwikkeling, de communicatie en eventueel de zelfredzaamheid. Doel van de onderzoeken is bepalen of er op deze gebieden factoren zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de resultaten krijgen ouders advies. De onderzoeken bestaan uit een gesprek met ouders over de vragen die er zijn en we maken afspraken over wat er wordt onderzocht en met welk doel. De onderzoeken kunnen monodisciplinair of multidisciplinair worden uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Paramedische consultatie is er zowel voor ouders als voor professionals. Het kan dan gaan over één kind of over een groep kinderen. Denk bijvoorbeeld aan specialistisch advies of kennisdeling over o.a. sensorische integratie, motorische ontwikkeling, ondersteunende communicatie, eet-en drinkmotoriek en hulpmiddelen. PaRAMEDISCH ONDERZOEK EN behandeling Paramedisch onderzoek en/of behandeling vindt altijd plaats op basis van een hulpvraag van ouders. Na een intakegesprek met ouders stellen we onderzoeksvragen op en bepalen we welke onderzoeken we doen en welk tests we afnemen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er op een bepaald gebied een achterstand is in de ontwikkeling of dat de ontwikkeling anders verloopt, dan kunnen we behandeling adviseren en eventueel een behandeling starten. Zo n behandeling heeft tot doel de ontwikkeling te stimuleren en achterstanden in te lopen. Het doel kan ook zijn om een kind en zijn omgeving te leren zo goed mogelijk om te gaan met zijn beperking of stoornis, zodat het kind zich optimaal ontwikkelt. Paramedisch onderzoek en behandeling gebeurt, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van het kind: Monodisciplinair of multidisciplinair Door een kinderfysiotherapeut, logopedist en/ of ergotherapeut.

8 8 Specifiek voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem bieden we paramedische behandeling aan op de volgende gebieden: Sensorische integratie (zintuiglijke informatieverwerking) Motoriek Hulpmiddelen (advies, aanvraag en omgaan met; op het gebied van motoriek, zelfredzaamheid, eten/drinken, woon- en vervoersvoorzieningen, communicatie) Spraak, taal en gehoor Communicatie (totale en ondersteunende communicatie; visualisaties, apps, gebaren) Eten, drinken, slikken en primaire mondfuncties. PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN consultatie Kortdurend psychologisch onderzoek is een ontwikkelingsonderzoek. Doel van dat onderzoek is in kaart brengen welke mogelijkheden het kind heeft op leergebied en we geven daarbij een eerste duiding van het gedragsbeeld. Dit ontwikkelingsonderzoek bestaat uit een gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind en een ontwikkelings/intelligentietest die we aanvullen met een observatie bij onderzoek en een gedragsscreening met gestandaardiseerde vragenlijsten. Vanuit de resultaten van het onderzoek bieden we ouders een advies aan. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper (orthopedagoog of (GZ)psycholoog). Psychologische consultatie is er zowel voor ouders als voor collega-professionals. Hierbij kijkt een gedragswetenschapper kortdurend in de reguliere setting of thuisomgeving mee met de collega-professional en ouders. PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN behandeling Psychologisch onderzoek is altijd handelingsgericht en heeft tot doel het kind en de omgeving verder te helpen door het in kaart brengen van klachten, het duiden van gedrag en ontwikkelingsbeeld en het opstellen van een sterkte/zwakteprofiel. Om goede hulp te kunnen bieden kan een diagnose noodzakelijk zijn. Psychologisch onderzoek kan bestaan uit persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, functieonderzoek, gezinsonderzoek en spelobservatie. Psychologische behandeling heeft tot doel klachten te verminderen of ouders en kind te leren omgaan met de beperking of stoornis. Specifiek voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bieden we psychologische behandeling aan op de volgende gebieden: Angstproblemen Acceptatieproblemen en rouw (over de eigen beperking of beperking van het kind) Rouwverwerking (over verlieservaringen) Traumabehandeling (EMDR) Psycho-educatie (uitleg over een stoornis of beperking) Systeemgesprekken We werken vanuit een oplossingsgerichte en systeembenadering en (cognitieve) gedragstherapie. DISCRETE TRIAL TEACHING (DTT) DTT is een intensieve gedragstherapie die de ontwikkeling van kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand stimuleert. Tijdens DTT

9 9 leert het kind in een één-op-éénsituatie stapsgewijs vaardigheden aan. Hierbij krijgt het kind veel hulp en is er veel aandacht voor de motivatie van het kind. Afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin en de dagbesteding of school, krijgt het kind tussen de 5-15 uur DTT per week. De effectiviteit van de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd door de Radboud Universiteit Nijmegen en diverse andere internationale studies. AMBULANTE OBSERVATIE EN diagnostiek Specifiek voor het jonge kind bieden wij ambulant onderzoek aan. Kinderen krijgen opvang of begeleiding binnen de eigen peutergroep of kinderopvang. Wanneer er signalen zijn van ontwikkelingsproblematiek kijken wij mee en starten waar nodig een onderzoekstraject op. Onderzoek bieden wij op maat aan; passend bij de vraag en klachten van het kind. Onderzoek kan zowel mono- als multidisciplinair ingezet worden. Monodisciplinair onderzoek bestaat uit een ontwikkelingsscreening door een gedragswetenschapper of een paramedicus (logopedist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut). Multidisciplinair onderzoek bestaat uit onderzoek door een gedragswetenschapper en paramedici (logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie) en observatie door een specialistische pedagogisch medewerker. Doel van het onderzoek is het helder krijgen van het ontwikkelingsprofiel van een kind, een sterkte/zwakte analyse en waar nodig duiding van een gedragsbeeld. We bundelen de onderzoeksresultaten in een integraal verslag. In het adviesgesprek bieden we uitleg van resultaten en een gericht advies voor passende stimulering van het kind met een ontwikkelingsbeperking binnen de reguliere setting. SPECIALISTISCHE OUDERBEGELEIDING Specialistische ouderbegeleiding is er voor ouders van een kind met een ontwikkelingsbeperking ouders van een kind met een stoornis, bijvoorbeeld ASS, ADHD of ODD ouders met een verstandelijke beperking. Centraal staat het versterken van opvoedvaardigheden. Waar nodig vullen wij dit aan met uitleg en informatie over de specifieke problematiek van het kind. We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en de PPG-methodiek. Hanen Oudercursus De Hanen Oudercursus is een cursus voor ouders van een kind met een taalontwikkelingsprobleem, al dan niet in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen. In de cursus leren ouders hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren, hoe ze de taal aan kunnen passen aan de mogelijkheden van hun kind en hoe ze dagelijkse bezigheden kunnen gebruiken voor de communicatie. De cursus bestaat uit 6 tot 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele bezoeken. Er wordt gewerkt met video-opnames om de interactie tussen ouder en kind te bespreken. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde logopedisten. Ambulante dienst DTT Coaching en ondersteuning door middel van (online) training van ouders, groepsleiding en leerkrachten bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van het kind. Hierbij is er aandacht voor communicatie, spel, gedragsproblemen en het aanleren van vaardigheden.

10 10 SPECIALISTISCHE schoolvoorbereiding Voor kinderen van 3-5 jaar waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat, bieden we specialistische schoolvoorbereiding. Hierbij worden specifieke methodieken gebruikt die ontwikkeld zijn voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Kinderen leren daarbij in kleine stapjes en spelenderwijs dezelfde vaardigheden aan als kinderen met een normale ontwikkelingspotentie. Het doel is dat ze zich (straks) op school kunnen redden. Er zijn verschillende varianten van specialistische schoolvoorbereiding mogelijk: In de eigen omgeving van het kind: thuis, op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de kleuterklas; via coaching van de pedagogisch medewerkers/ leerkracht/ ouder en/ of via individuele contactmomenten met het kind met één van de specialistische pedagogisch medewerkers van Driestroom. In een specialistische groepsomgeving: wanneer de reguliere omgeving voor het kind te overprikkelend is en hierdoor de ontwikkeling stagneert of wanneer vanwege gedrag van het kind de veiligheid van andere kinderen in het gedrang komt, is een groepsplaatsing mogelijk voor de periode die het kind nodig heeft. Het doel van deze vormen van opvang is om ouders te ontlasten in de zorg en het kind een zo prettig mogelijke tijd te bezorgen met de juiste zorg en ondersteuning. Ze komen terecht in een huiselijke, gezellige en ontspannen sfeer, het is tenslotte een vrije (mid)dag, vrij weekend of vakantie! Zorg Binnen Onderwijs Driestroom onderhoudt al jaren intensieve contacten met het onderwijs. Wij bieden onder andere Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). In overleg met de leerkracht kan er een zorgbegeleider ingezet worden op vaste uren in de week. De ondersteuningsvraag en het handelingsplan van de leerling zijn hierbij het uitgangspunt. Naar aanleiding van de ondersteuningsvraag wordt de begeleiding individueel of in groepsverband ingezet. De uren zijn bijvoorbeeld voor extra (preventieve) begeleiding tijdens het buiten spelen, tijdens vrije spelmomenten of tijdens (les)activiteiten in de klas. Doel is de veiligheid van het kind te waarborgen en structuur te handhaven. Het kan ook gaan om persoonlijke verzorging. Dat is alle op het lijf gebonden zorg zoals het geven van eten, omkleden en sanitaire momenten, maar ook het geven van sondevoeding en medicijnen. SPECIALISTISCHE NASCHOOLSE- EN weekendopvang Begeleid zelfstandig wonen of groepswonen Driestroom biedt ook buiten schooltijden ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor het kind: naschoolse opvang, zaterdagopvang, woensdagmiddagopvang, vakantiedagopvang en logeren. In deze vorm van ondersteuning verenigen we zelfstandigheid met de nabijheid van begeleiding. Binnen de inloop van het groepswonen is er ruimte voor gezamenlijke activiteiten zoals samen eten of

11 11 gezelschapspelletjes doen. Het merendeel van de bewoners houdt echter zijn of haar zelfgekozen dagindeling aan. Sommige bewoners hebben een baan, anderen studeren of werken in de dagbesteding. De begeleiding is daarom gericht op ondersteuning in de dagelijkse woon- en werksituatie van de individuele bewoner. Begeleid Werken We zetten ons graag in om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Of die afstand wordt gecreëerd door fysieke of verstandelijke beperkingen maakt daarbij niet uit. Het werk kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook betaald werk. Begeleid werken kan op allerlei plekken: op DROOM-plekken van Driestroom of heel ergens anders. Specialistische kinderdagcentra Behandeling met verblijf Driestroomhuizen Een stabiele woonomgeving is een basis in de ontwikkeling van een kind. Soms kan het zijn dat ondersteuning in het eigen gezin niet (meer) lukt. Driestroom biedt de mogelijkheid een kind bij een ander gezin te laten wonen in één van onze Driestroomhuizen. Dit zijn gezinshuizen waar kinderen met een beperking in een beschermde omgeving op kunnen groeien. Met ondersteuning van gezinshuisouders bieden we vertrouwde 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding. Kinderen kunnen daar, onder professionele begeleiding en behandeling, ontdekken wie ze zijn, wat ze willen én op welke wijze zij hun leven willen gaan vormgeven. Specialistische woonvormen De specialistische woonvormen zijn gericht op het bieden van verblijf met behandeling voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of een autismespectrumstoornis (ASS). Deze kinderdagcentra zijn gericht op het bieden van dagbehandeling in een multidisciplinaire setting. Begeleiders werken samen met gedragskundigen en paramedici aan behandeling gericht op de ontwikkeling van het kind. De specialistische kindercentra richten zich op Kinderen met EMB Kinderen met ASS en gedragsproblematiek Kinderen met een onderzoeksvraag die niet in de reguliere setting kan worden beantwoord.

12 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Driestroomloket, (0481) Wat betekent alledaags geluk voor jou?

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen?

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen? Goede zorg voor u en uw jonge kind Wat kunnen we voor u betekenen? Voor wie? U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. U maakt zich zorgen. Uw kind: heeft moeite met samenspelen

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 0

Inhoud. Voorwoord 1 0 Inhoud Voorwoord 1 0 1 Autisme in de dagelijkse praktijk 1 3 Inleiding 1 3 Op weg naar een diagnose 1 4 Vroegtijdige onderkenning 1 6 Hulpverlenende instanties 1 8 Na de diagnose 1 9 Behandeling 2 0 Samenvatting

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig?

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig? De Klimboom De Klimboom is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het bewegen, de communicatie en het gedrag en heeft als visie dat bij kinderen met complexe problematiek een multidisciplinaire

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Integrale Vroeghulp Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Visie en doelstelling IVH Hoe vroeger, hoe beter (vroegsignalering) Optimaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Dr. Leo Kannerhuis Brabant Dr. Leo Kannerhuis Brabant Expertisecentrum voor autisme Informatie voor huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams Ieder kind met autisme is anders. Daarom besteden we bij de behandeling

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand DTT Stapsgewijs vaardigheden leren Elly: is veel opener geworden. Nynke: is echt vooruit gegaan. Yvo: begrijpt meer. DTT Stapsgewijs vaardigheden

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten

Afbakening Jeugdwet met andere wetten ADHD onderwijsondersteuning Autisme Depressie Dyscalculie (zie Leerstoornis) Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij EED onderzoek naar dyslexie, niet zijnde

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016 ADHD onderwijsondersteuning Autisme therapeutische hulphond Depressie Dyscalculie; zie Problemen tijdens onderwijs Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij

Nadere informatie

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Behandelcentrum SeysCentra Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als een kind niet wil eten of drinken, is dat moeilijk voor het

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Belang van vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie Kinderen

Nadere informatie

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Kinderen leren van en met elkaar. Kinderdagcentrum Heimdal Sommige kinderen en jongeren hebben naast een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Boukje van Gelderen, logopedist Roos Bruin, GZ-psycholoog/behandelcoördinator 12-04-2011 Drie Zorgproducten Vroegbehandeling Naschoolse

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Kinderrevalidatie, hoe gaat dat? 3 Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4 Uw vragen 6 Niet tevreden? 6 Colofon Redactie:

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling Diagnostiek en behandeling Hans Kaffener Diagnostiek en behandeling Kennismaking met de Doelgroep TOS in theorie en in beleving Wat biedt Kentalis diagnostiek en behandeling Hoe kom je bij Kentalis? verwijsmogelijkheden

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

B e h a n d e l i n g j e u g d

B e h a n d e l i n g j e u g d Behandeling jeugd B e h a n d e l i n g j e u g d m e t e e n l i c h t e v e r s t a n d e l i j k e b e p e r k i n g Arnold (13 jaar) heeft een intelligentiequotiënt van 65 en ADHD. Vanaf zijn twaalfde

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8

Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8 Jaarverslag 2016 Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8 Voorwoord Met dit jaarbericht informeer ik u over de ontwikkelingen binnen Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord in 2016. Ook in 2016 hebben

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN

ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN Steeds vaker wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, een nietaangeboren hersenletsel en/of andere complexe problemen gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat

Nadere informatie

Zorgen om uw kind. Voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Kind & Jeugdhulp

Zorgen om uw kind. Voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Kind & Jeugdhulp Zorgen om uw kind Voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben Kind & Jeugdhulp Preventie Vroegtijdig signaleren en duidelijkheid geven Zozijn Kind & Jeugdhulp Kinderen en jongeren van 0

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Welkom bij de kinderrevalidatie Uw kind is doorverwezen naar de Revalidatiegeneeskunde. Op deze afdeling werkt een team dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Dossieranalyse. 2.Opstarten begeleidingstraject nieuwe schooljaar

Dossieranalyse. 2.Opstarten begeleidingstraject nieuwe schooljaar Zorgarrangementen zml/lg/lz Welke zorg heeft uw leerling nodig? De dienst ambulante begeleiding De Rank Barendrecht biedt de volgende arrangementen. Observaties, gesprekken, verslagen en adviezen horen

Nadere informatie

Wonen bij Op de Bies

Wonen bij Op de Bies Wonen bij Op de Bies Jezelf thuis voelen We hebben allemaal recht op een zo zelfstandig en zo prettig mogelijke woonsituatie. Daarom biedt Op de Bies uiteenlopende vormen van woonondersteuning aan, die

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

dicht bij ons, midden in de stad

dicht bij ons, midden in de stad Bij Amsta ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking bij het vormgeven van hun persoonlijke woon- en leefwensen. We doen dat in heel Amsterdam, met vele woonvormen, diensten en ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie