STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen"

Transcriptie

1 STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen INTRODUCTIE Vorige week heeft Marco gesproken over hoe God het onmogelijke mogelijk maakte. Dat onmogelijke was het wonder van de opstanding van Jezus. Dat was werkelijk een wonder. Een bijzonder wonder waar we niet genoeg van kunnen krijgen. Toch? Krijgt u ooit genoeg van bijzondere wonderen? Wilt u er eigenlijk niet veel meer van zien? Wat dacht u bv. van een opstanding uit de dood, een gebroken hart dat geheeld wordt, een atheïst die tot geloof komt, of een wonderbare voorziening voor iemand in nood? Wie wil graag méér wonderen meemaken? Steek aub je hand even op. Dat is mooi. Hou nu even die hand omhoog en kijk er goed naar. Nu stel ik jullie de volgende vraag: Geloof je dat jouw handen wonderen kunnen bewerken? Als je dat gelooft, hou je hand omhoog. Wie dat niet kan geloven, laat je hand maar zakken. - Ik zie niet veel handen nog omhoog. Dat komt goed uit, want anders zou ik deze preek niet meer hoeven te houden. - Ik zie nog aardig wat handen omhoog. Dat komt goed uit, want dan kan mijn preek een mooie bevestiging zijn van dat geloof. Lezen Bijbeltekst 2 Koningen 4:1-7 1 e BEDRIJF GELOOF IN WERKING Deze vrouw wist waar ze naar toe moest gaan met haar nood. Zij stak haar handen in geloof uit naar God en door haar handen heen bewerkte God het wonder. Door haar geloof actief handen en voeten te geven zette ze Gods wonderbare kracht in werking en werd er in haar nood voorzien. Deze weduwe zonder naam had een nood, een grote nood. Niet alleen was ze haar man plotseling kwijtgeraakt, ze stond nu op het punt ook haar kinderen kwijt te raken. Na het overlijden van haar man heeft ze haar best gedaan om goed voor de kinderen te zorgen, maar waarschijnlijk heeft ze daarbij geld moeten lenen dat ze op den duur niet meer kon terugbetalen. Er was geen mens die haar had geholpen. Er was geen mens die haar nú kon helpen. De enige mens die bij haar stond was de schuldeiser die zijn handen uitstrekte naar haar kinderen om mee te nemen, als slaven in zijn dienst. Wat zou u trouwens gedaan hebben in zo n situatie? Heel simpel! U zou even Apeldoorn bellen! U bent immers goed verzekerd voor dit soort calamiteiten. Toch? httpwww.teacheronthetower.nl Deze vrouw had niet de luxe van zo n verzekering. Of wel? Jazeker! Er was de GAIJ! Kent u die? De GAIJ is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Het volk Israël was een soort van collectieve levensverzekering aangegaan met deze GAIJ. En daar maakte ze nu gebruik van. Ze ging naar de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger: Elisa. Zij maakt haar nood helder en duidelijk. Elisa geeft heldere en duidelijke instructies. Zij gaat direct aan de slag en volgt exact de instructies. Zij gaat bij alle buren langs en draagt alle kannen en kruiken haar huis in. Ze trekt de deur achter haar dicht. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

2 Niemand aanwezig in het huis dan de vrouw en haar jonge kinderen. Bijna niemand. Iemand anders is er. De GAIJ is er. Zij pakt haar oliekan. Zij begint te gieten. Zij werkt. Zij gelooft. Hij werkt. Hij bewerkt het wonder. Door haar handen heen. Zij giet. Zij gelooft. Hij doet verwonderen. Haar gelovige handen bewerken het wonder. God werkt door haar handen. Geloof en verwachting dat God kán en wíl werken in ons leven is een belangrijk principe in de omgang met God. Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Ik heb het beeld van een verzekeringsbedrijf gebruikt. Dat komt namelijk dicht bij de manier waarop God werkt. Wie verzekerd is, heeft het voorrecht om hulp te vragen bij dat bedrijf. Als je bv. een autoverzekering hebt en er is schade aan je auto, dan heb je het voorrecht om de rekening naar hen door te sturen, waarna zij (een deel van) dat bedrag aan jou terugbetalen. Maar daarin heb jíj wel de verantwoordelijkheid om die rekening op te sturen. Als jij er niet in gelooft dat zij dat doen voor je, ga je ook niet die rekening opsturen en wordt er geen cent gestort op je rekening. En al zou je er wél op vertrouwen dat ze het zullen doen, maar jij stuurt het evengoed niet op, zul je nog steeds niets krijgen. Zo simpel is het. De vrouw kende God en Zijn manier van werken en zij handelde daarnaar. De weduwe strekte haar handen in geloof uit naar God / Elisa en verwachte Zijn hulp. De vrouw deed wat Elisa haar geboden had en God werkte het wonder door haar handen heen. 2 e BEDRIJF PRINCIPE: GOD WERKT DOOR MENSEN God kan wonderen doen zonder de mens. Hij heeft de hulp van mensen echt niet nodig. Maar Hij kiest er voor om afhankelijk te zijn van de mens! Hij kán het wel zonder de mens doen, maar Hij wíl het niet zonder de mens doen. God wíl door de mens heen het onmogelijke mogelijk maken. Dit staat nergens letterlijk zo in de Bijbel. Dit principe wordt niet uitgelegd door Mozes of uitgesproken door David. Het is geen leer die door Jezus verkondigd wordt. Ik heb geen theologieboek waarin dit netjes wordt uitgelegd. Maar je kunt het vinden door de hele Bijbel heen. Om de woorden van Johan Cruijf te gebruiken: Als je het begrijpt, ga je het zien. Van Genesis tot Openbaring komt het principe naar voren. Ik wil twee voorbeelden aanhalen om dit duidelijk te maken OT en NT. Als eerste wil ik met u kijken naar de uittocht uit Egypte. Het volk liep door de schelfzee (Rietzee) heen, met muren van water aan beide kanten. Wie had dit mogelijk gemaakt? God. of Mozes? Wat zegt de Bijbel hierover? Exodus 14:15-16 Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

3 De HEER zei tegen Mozes: Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je hand uitstrekken en je staf opheffen boven de zee en zo het water in tweeën splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Exodus 14:21-22 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. Mozes moest van God aan het werk. Hij moest zijn hand uitstrekken. Maar daarna was het God die daar doorheen werkte en het wonder bewerkte. Had God het zonder de uitgestrekte hand van Mozes kunnen doen? Natuurlijk. Geen enkel probleem. Maar deed hij dat? Nee! God gebruikte de uitgestrekte hand en staf van Mozes om het water in tweeën te splijten. Het wonder werd pas werkelijkheid door de actieve bijdrage van Mozes. Het tweede voorbeeld gaat over de verkondiging van het evangelie. Jezus geeft hen de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Daarbij geeft Hij hen echter ook de kracht en autoriteit van de Heilige Geest. De discipelen gaan dan in gebed: Handelingen 4:29-31 En nu, Here, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En was daarna verder het gevolg? Handelingen 5:12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. Wiens hand strekte zich uit tot genezing?. Wiens handen bewerkten wonderen?. God werkt door mensen heen om Zijn dingen te doen. Zijn machtige hand zoekt beschikbare handen om Zijn werk door te doen. Zijn hand is niet te kort om zélf te werken, maar hij verkiest te werken door de handen van mensen, vol van geloof. 3 e BEDRIJF VERTROUW OP MIJ! Het principe dat God door mensen heen wil werken staat niet letterlijk in de Bijbel vermeld. Wat er wél staat is de reden waaróm God zo werkt. Hij wil zich aan ons openbaren! Hij wil een relatie met ons aangaan. Hij wil dat wij Hem leren kennen zoals Hij is, zodat wij Hem waarlijk kúnnen en zúllen vertrouwen. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

4 De hele Bijbel is een verslag van hoe God zich openbaart aan mensen. Opnieuw en opnieuw zien we een God die persoonlijk contact maakt met mensen. Door die relatie heen laat Hij zien wie Hij is. In het verhaal van de weduwe laat Hij bv. zien dat Hij zeer begaan is met de weduwen, wezen en verdrukten. Hij komt op voor hun nood. Hij openbaart zich juist op deze manier, opdat de mensen mét Hem zullen leven, niet zónder Hem. Hij wil dat ze Hem zullen vertrouwen en naar hem luisteren. God: Vertrouw op Mij! ~ leven ( ) Woorden & wonderen opwekken van geloof bidden + werken van mens Dit is de cirkel van het leven met God. Door heel persoonlijk tot ons te spreken en door + in ons te werken op menselijk onmogelijke manieren, ontstaat er geloof en vertrouwen in Hem. Daardoor worden wij aangespoord om ons meer naar Hem uit te strekken, Hem beter te leren kennen en Hem meer te betrekken in ons leven. Door zo met Hem te leven kan Hij zich weer meer openbaren in ons leven. Dit doet ons geloof en vertrouwen verder groeien. Enzovoort. Dit wordt door Johannes bevestigd. Johannes 20:30-31 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven hebt in Zijn naam. Maar er is ook een cirkel der dood! Satan: Vergeet God! ~ zonde en dood Verleidingen opwekken van verlangen vervullen zondige verlangen nieuwe Dezelfde cirkel, dezelfde principes, totaal andere invulling, totaal andere uitkomst. Verleidingen zijn bv.: Zelf bepalen hoe je leeft. Doe wat je voelt. Vluchten! Bij stress, ellende, etc. Ik wil het niet zien / voelen / weten. Eigen kracht! Bij probleem zelf oplossen, zelf bedenken, zelf werken. Aan ons de keuze: in welke cirkel willen wij leven? God doet menselijk onmogelijke dingen in en door ons leven. Hij wil dat wij Hem zullen erkennen als God. Hij wil geloof en vertrouwen opwekken. Hij nodigt ons uit om onze handen naar Hem uit te strekken en te leven vanuit Zijn Kracht en Liefde. 4 e BEDRIJF VERTROUW OP JEZUS Wij hebben de absolute zekerheid dat wij op God kunnen vertrouwen, door Jezus Christus. Door zijn leven, sterven en opstanding mogen wij overtuigd zijn van Zijn liefde voor ons en Zijn kracht in ons. Jezus verzekert ons dat wij een solide fundering hebben om op God te vertrouwen. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

5 Het verhaal van de weduwe in 2Koningen staat niet op zichzelf. Het is slechts één van de wonderverhalen rondom de profeet Elisa. Hij heeft diverse wonderen verricht, zoals het genezen van de Syrische generaal Naäman van melaatsheid, het zuiveren van een vergiftigde waterbron, het tot leven wekken van een dode jongen en het voeden van 100 man met slechts 20 broden. Hij was een man door wie God bijzondere wonderen deed. Zelfs ruim na zijn overlijden gebeurde er iets wonderlijks. Een dode man die begraven zou worden kwam onbedoeld in aanraking met zijn gebeente en kwam meteen weer tot leven. Zeker een bijzonder wonder. De verhalen van Jezus zijn nog véél wonderbaarlijker en zijn wonderen zijn nog véél groter. Hij genas vele melaatsen, wekte drie mensen op uit de dood, voedde 5000 man met slechts 5 broden en twee vissen. En Hij genas blinden, verlamden en doven, bevrijdde demonisch gebonden mensen, enzovoort. Hij was een man door wie de Heilige Geest zéér veel en bijzondere wonderen deed. En niet ná, maar juist dóór zijn overlijden + opstanding kwamen en dit was zeker níet onbedoeld! vele, vele miljoenen mensen weer tot leven. Tot geestelijk leven, bedoel ik dus. Jezus is het ultieme bewijs dat God te vertrouwen is. Nooit heeft Jezus iemand in de kou laten staan. Altijd was Hij in staat om iemand te helpen, wat het probleem ook was. Hij deed het tijdens zijn leven, Hij doet het nog steeds door Zijn dood aan het kruis. Aan het kruis droeg Hij de zonde van de hele mensheid. Alle angst, pijn, trots, schaamte, afwijzing, ziekte, bitterheid, duisternis, stress, frustratie, boosheid, enz, werd door Hem gedragen, zodat jij en ik dat niet meer hoeven te doen. Maar Jezus is daarna ook opgestaan uit de dood. Hij was en is sterker dan de dood. Daarom kunnen wij nu met onze last, onze pijn, onze gevoelens van afwijzing, onze angsten, enz. de weg opslaan naar het Kruis. De levende Jezus staat daar klaar om ons te helpen. Hij staat klaar met vergeving, shalom, troost, kracht, liefde, vrijheid, bevestiging, enz. Daar kunnen wij absoluut ten volle van verzekerd zijn. Romeinen 8:31-32, 35, Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. Zou Hij ons na zo n gave ook niet al het andere schenken? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Want ik ben verzekerd, dat geen afwezige vader en geen liefdeloze moeder, geen overlijden van een ouder, geen occulte activiteiten en geen zonden door ons gedaan of zonden ons aangedaan, geen afwijzende woorden, geen angstige momenten en pogingen tot zelfmoord, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Jezus heeft, als het ware, een nieuwe verzekering met de mensheid opgesteld. Een prima-de-luxe-all-in levensverzekering. En dat was nodig, want de mensheid was ziek. Een zeer besmettelijke en terminale ziekte had toegeslagen. Er was geen redmiddel. Geen mens was in staat om daar iets tegen te doen. De mensheid was zowel lichamelijk als geestelijk dodelijk ziek. De mensheid was dus ten dode opgeschreven. Er was geen verzekering die daar iets aan kon doen. Geen menselijke verzekering althans. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

6 Want daar was opeens het hemelse verzekeringsbedrijf VZHG. Die kwam met een compleet andere en nieuwe levensverzekering. Die zorgde niet voor een mooie begrafenis, maar garandeerde een Nieuw Leven ná overlijden. Zowel een lichamelijk als een geestelijk nieuw leven. Er was slechts één probleem: de premiebetaling. Die was simpelweg onbetaalbaar. Sterker nog: eigenlijk kwam niemand zelfs in aanmerking voor deze verzekering. Niemand! Want, heel simpel gezegd: hoe slechter je gezondheid, hoe hoger de maandelijkse betalingen. De gehele mensheid ging door de medische keuring en werd afgewezen. De oplossing werd bedacht in overleg tussen de baas van het bedrijf en zijn zoon. De zoon van de directeur was onbesmet en had geen last van deze ziekte. Hij was daardoor de enige die wél in aanmerking kwam voor deze verzekering. Het plan: Hij zou zélf die premie betalen. Niet voor zichzelf, maar voor de hele zieke mensheid. Voor iedereen. Door zélf te sterven, in de plaats voor de hele mensheid, hoefde die mensheid niet eerst zelf te overlijden om het Nieuwe Leven te kunnen ontvangen. De zoon betaalde de complete, totale, gigantisch hoge premie. Hoe? Met het meest kostbare wat er was: Zijn eigen gezonde lichaam. De premie is nu betaald. Voor iedereen. Iedereen heeft nu recht op Nieuw Leven. Iedereen heeft nu recht op 100% uitbetaling van alle kostbaarheden die horen bij het Nieuw Leven. Door Jezus kunnen wij zeker zijn van Gods eeuwige armen onder ons. Er is geen ruimte voor twijfel of onzekerheid bij Jezus. Hij kan je helpen. Hij kan ín jou en door jou Zijn kracht laten zien. Daar kun je op vertrouwen. Zeker weten. 5 e BEDRIJF WEES VERZEKERD! De hemelse verzekering is opgesteld. Zijn naam staat onder het contract. Maar staat jouw naam ook eronder? Ben jij verzekerd? En vertrouw jij ook deze verzekering? Vertrouw jij in Gods geweldige kracht? De VZHG heeft een Nieuw Verbond, een nieuwe verzekering opgesteld. Nu mag de hele mensheid de voordelen daarvan ontvangen. Bij de VZHG is alles geregeld. Zij staan klaar om te reageren op de verzoeken om hulp. Op één voorwaarde. De voorwaarde is: ben jij verzekerd? Heb jij je handtekening gezet onder het aangeboden contract? Ben jij akkoord gegaan met de regels van de verzekering? Ook jij kunt Nieuw leven ontvangen: vergeving van zonden, kracht in moeilijke tijden, vrede in periodes van stress, leiding op momenten dat je niet weet hoe je verder moet, kracht in momenten van zwakte, vrijheid van zaken waar je onder gebukt gaat! Het kan allemaal. Het ligt allemaal voor je klaar. Maar dan moet jij ook instemmen met de voorwaarden die bij dit verbond, deze verzekering horen. Als jij hier vandaag zit en jij hebt nog niet je naam gezet onder de levensverzekering die de VZHG jou aanbiedt, dan krijg je vandaag daarvoor de gelegenheid. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

7 Maar ik heb nu ook een vraag voor degenen die hun handtekening al gezet hebben: Geloof je dat er een geweldige kracht ín jou aanwezig is? En heb je enig besef hoe groot de kracht is waarmee Hij in en door jou heen wil werken? Bij het tekenen van het contract toen je een bewuste keuze voor Jezus als jouw verlosser maakte ontving je de Heilige Geest. Dat is onderdeel van de verzekering. Dat was onderdeel van het Nieuwe Verbond. God / Jezus zélf kwam in ons wonen. Efeze 1:18-21 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet ( ) hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en een plaats gaf aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Jij bent verzekerd van Zijn kracht! Hij woont in jou. Gods opstandingskracht is in jou aanwezig! Aan het begin van deze preek heb ik u deze vraag gesteld. Geloof je dat jouw handen wonderen kunnen bewerken? Weet u hoe Jezus zijn wonderen deed? Niet uit eigen kracht! Niet vanuit eigen inzicht! Wat zegt de Bijbel? De Bijbel leert ons dat Hij vol was van de Heilige Geest. Het was door de kracht van de Heilige Geest dat Hij zijn wonderen deed. Waar is nu die Heilige Geest? In u! In jou! De wonderen die Jezus deed, deed Hij door de kracht van de Heilige Geest. De wonderen die jij kunt doen, kun je doen door de kracht van de Heilige Geest. En laat ik heel duidelijk zijn, dan heb ik het níet alleen maar over de wonderen van lichamelijke genezing. Het grootste wonder dat Jezus verrichtte was niet dat hij ziektes wegnam, maar dat Hij onze zonden en ons diepe lijden droeg. Christenen worden wereldwijd verdrukt. Het is een groot wonder dat de christenen in Noord Korea, ondanks de heftige martelingen blijven geloven. Wonderen zijn er dus in vele verschillende maten en vormen.. Weet u wat de kruising is tussen een lego / playmobiel-poppetje en King Kong! Oftewel: een mix van de geweldige kracht van een supergorilla en een krachteloos, klein stukje speelgoed? Erwin! Wietze! Aurea! Juist: JIJ! Een christen! Vertrouw op Jezus en niet op je eigen kracht. Probeer niet zelf alles te regelen en te doen, maar doe het met Jezus. Strek je handen uit naar Hem en laat de Heilige Geest het wonder doen in + door jouw leven. Wees verzekerd van Gods verlangen om in en door jou heen te werken. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

8 AFSLUITING Er zijn twee typen handen: 1. de handen waar God níet doorheen kan werken De handen in uw zakken. 2. de handen waar God doorheen kan werken die handen die zich eerst naar Jezus uitstrekken in geloof en in gebed, en dan diezelfde handen die zich uitstrekken naar de naaste in zijn / haar omgeving. Door ons bidden in geloof en ons werken in liefde, wekt Vader mensen tot leven, heelt Jezus verbroken harten, overtuigt de Heilige Geest atheïsten van zonde, en voorziet God in menselijke noden. Of met andere woorden (en dit zijn de laatste + belangrijkste van mijn preek): God maakt het onmogelijke mogelijk, door een gemeente die zich in gelovig gebed uitstrekt naar Jezus omhoog en de naaste opzij. Ik wil nu de ruimte geven aan die mensen die ervaren dat ze op dit moment een stap moeten zetten of een keuze moeten maken. Besef dit: als je meent dat je dit nu moet doen, dan kun je dat NIET DOEN door te blijven zitten op je stoel en je mond dicht te houden. Kom in beweging! Strek je werkelijk uit naar Hem. Voel je vrij om dat nu te doen en laat je niet afhouden door wat anderen misschien van je zullen denken, want dat doen ze toch niet. Ik sluit daarna af met gebed. Preek Studie Strek je uit naar Jezus ~ ~

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Kringstudie 3: Heersen als Koningen

Kringstudie 3: Heersen als Koningen Kringstudie 3: Heersen als Koningen Boekje voor kringlid Bijbelstudie.net Informatie: Heersen als Koningen Jezus predikte het Koninkrijk van God en dat ging gepaard met autoriteit. Zo sprak hij ziekten

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Bijbelstudies Efezebrief Gameren

Bijbelstudies Efezebrief Gameren Bijbelstudies Efezebrief Gameren Structuur Efeze 1:15-23 dankzegging (15-16a) smeekgebed (16b) Geestelijke openbaring om (17a) God te kennen (17b) + 3 dingen te weten: 1. de hoop van onze roeping (18a)

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Thema: Jezus maakt HEEL

Thema: Jezus maakt HEEL Thema: Jezus maakt HEEL Marc 16: 15 En hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse 30 oktober 2016 Voorganger : Begeleiding : Ds. H.D.Bondt Jeugdband / Els Cornelisse Welkom mededelingen Luisteren: groep 1-3 Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! Dat Jezus leeft Want iedereen

Nadere informatie

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia.

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia. Antwoorden 20.1: God zorgt a. Gilgal, Bethel, Jericho, de Jordaan. Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. b + c a. Twee delen van zijn geest

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Waarheen trok Abraham en zijn gevolg?

Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Waarheen trok Abraham en zijn gevolg? Abraham in Gerar. Welk Bijbelboek gaat over dit hoofdstuk? Genesis 20 Waarheen trok Abraham en zijn gevolg? Genesis 20:1 1 Abraham trok vandaar naar het Zuiderland en woonde tussen Kades en Sur, en hij

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie