- Veiligheid op de bouwplaats Bouwbesluit Werkbare dagen Opleveringsprognose... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Bouwbesluit... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 4"

Transcriptie

1 Aanvullende informatie maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats Bouwbesluit Werkbare dagen Opleveringsprognose Bouwkundige aandachtspunten - Loze leidingen Mechanische ventilatie Electraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden Krimpscheurtjes door bouwvocht De afwerking - Vloerverwarming Vloerbedekking Wasmachine bak Inmeten keuken Raamdecoratie in combinatie met de beglazing Rondom de oplevering - Adressen Opstalverzekering Energieleverancier Slimme meters Aanvraag telefoon en kabel Keurmerk Klantgericht Bouwen Oplevering Onderhoudsmap Garantie

3 1. Algemene zaken rondom het bouwproces Veiligheid op de bouwplaats De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Ook het risico van schade op de bouwplaats als gevolg van bijvoorbeeld ongevallen, diefstal, vandalisme, brand en storm is voor rekening en risico van de aannemer. Daarom is het voor de aannemer ontoelaatbaar dat bezoekers zich onbevoegd op de bouwplaats begeven. Er bestaan wettelijke bepalingen en verzekeringseisen en er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende bij de bouw betrokken partijen, waaronder het plaatsen van hekwerken om de bouwplaats en bordjes verboden toegang. Bouwbesluit Uw woning is gebouwd volgens de eisen van het Bouwbesluit. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur, ofwel een uitwerking van de woningwet voor bouwkundige eisen. Volgens het Bouwbesluit moet uw woning voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Mocht u in de toekomst in of aan uw woning wijzigingen (laten) uitvoeren, dan adviseren wij u om hierbij de uitgangspunten van het Bouwbesluit in acht te nemen. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente en/of via de website Vanzelfsprekend wordt door de ondernemer geen garantie verstrekt op onderdelen die u zelf laat uitvoeren. Werkbare werkdagen In uw koop-/aannemingsovereenkomst wordt gesproken over het aantal werkbare werkdagen waarbinnen uw toekomstige woning moet worden afgebouwd. Dit aantal wordt gerekend vanaf de datum waarop de begane grondvloer is aangebracht. Over het begrip werkbare en onwerkbare werkdagen worden vaak vragen gesteld. Dat is de reden waarom wij u hierover graag iets meer vertellen. Onwerkbare werkdagen zijn dagen waarop de op dat moment noodzakelijke bouwactiviteiten door weersomstandigheden onuitvoerbaar zijn. Zo moet bijvoorbeeld de temperatuur het mogelijk maken om beton te kunnen storten, te metselen, te voegen, plafonds te spuiten enzovoorts. Het werken met bouwkranen is bij hoge windsnelheden onmogelijk. Onwerkbare werkdagen zijn er dus niet alleen bij vorst, maar ook bij wind of regen! Zelfs in het eindstadium van de bouw is er binnen de woning een minimale temperatuur c.q. een beperkte vochtigheidsgraad nodig om kit-, spuit-, schilder- en stucwerk en dergelijke mogelijk te maken. Door de specialisatie in de bouw is het niet mogelijk om medewerkers op de bouwplaats vervangende arbeid te laten uitvoeren. Een stukadoor is immers geen timmerman. Als een belangrijke bewerking op de bouwplaats dus noodgedwongen stilstaat of niet uitvoerbaar is, dan schuiven alle volgende werkzaamheden in tijd naar achteren. Ook moeten de nutsvoorzieningen aanwezig zijn, om de installaties te kunnen testen. Bij de prognose van de vermoedelijke maand van oplevering, wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal te verwachten onwerkbare werkdagen. Een en ander is mede gebaseerd op ervaring uit voorgaande jaren. De prognose van het gemiddeld aantal werkbare werkdagen per maand staat aangegeven in het Woningborgboekje. Hierin kunt u tevens, bij de algemene voorwaarden, de definitie van onwerkbare werkdagen terugvinden

4 Opleveringsprognose Wie een nieuwbouwwoning koopt, wil natuurlijk graag weten wanneer de woning klaar zal zijn. Bij de aanvang van de bouw is het echter erg moeilijk om al een nauwkeurige prognose af te geven van de vermoedelijke maand van oplevering. Ongeveer 4 weken voor de opleverdatum ontvangt u van ons schriftelijk bericht van wanneer uw woning daadwerkelijk wordt opgeleverd en geschouwd

5 2. Bouwkundige aandachtspunten Loze leidingen In uw nieuwe woning wordt standaard een aantal loze leidingen aangebracht. Ook heeft u in het meer- en minderwerk kunnen kiezen voor extra loze leidingen op door u gewenste plaatsen. Loze leidingen kunnen worden gebruikt om bedrading doorheen te trekken; bedrading bedoeld voor bijvoorbeeld elektra, CAI of KPN. De loze leidingen zijn standaard voorzien van een controledraad. Hiermee wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de leiding niet is verstopt. Deze controledraad kunt u niet gebruiken als trekdraad! Indien u dit wel doet loopt u het risico dat de controledraad breekt en u de ingevoerde bedrading door middel van hakken en breken op moet zoeken. De loze leidingen eindigen meestal in de meterkast. In de keuken worden twee loze leidingen aangebracht; één bedoeld voor een eventuele boiler of een eventuele vaatwasser en één bedoeld voor een elektrische kookplaat. Indien u na de oplevering besluit om elektrisch te gaan koken, kunt u een erkend installateur de opdracht geven om deze leiding te voorzien van bedrading en in de meterkast één of meerdere extra groepen te maken. Elektraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden De in de bouwmuren en binnenwanden gefreesde en/of ingestorte elektraleidingen kunnen niet altijd recht naar boven of binnen een strook van ongeveer 30 cm worden aangebracht. Dit heeft een aantal redenen, te weten: 1 In sommige gevallen kunnen de leidingen niet recht omhoog worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met de schuine kapvorm van de woning; 2 Gezamenlijke sparingen in vloerplaten worden zoveel mogelijk gebruikt om extra hak-, breek- en/of boorwerk te voorkomen; 3 Indien een leiding is verstopt, zal naderhand een oplossing moeten worden gevonden. Krimpscheurtjes door bouwvocht Bij de bouw van uw woning wordt veel water gebruikt. Onder andere bij het betonstorten, het aanbrengen van de afwerkvloer, in specie, in voegmortel enzovoorts. Ook regenwater kan tijdens de bouw worden opgenomen door de bouwmaterialen. Doorgaans is dan ook zeker een stookseizoen nodig om al het aanwezige "bouwvocht" werkelijk te laten verdwijnen. Het is niet ongebruikelijk dat door het verlaten van bouwvocht krimpscheurtjes ontstaan in de muren en aansluitingen van wanden. Dergelijke scheurtjes, die overigens totaal geen afbreuk doen aan de constructie van uw woning, kunnen zich ook aftekenen in de wandafwerking. Wilt u bijvoorbeeld al direct na oplevering sierstucwerk (bijvoorbeeld granol) aanbrengen of kiest u voor een andere wandbekleding, dan is het verstandig om met het bovenstaande rekening te houden. Mechanische ventilatie Via ventilatieroosters in de gevelkozijnen wordt verse buitenlucht ingebracht in de woonkamer en slaapkamers. De afzuiging wordt gerealiseerd door een elektromotor die, bediend door een schakelaar, met een hoge of lagere snelheid lucht wegzuigt in de keuken, toilet, badruimte en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine. Voor een goede ventilatie is het van belang dat er onder de binnendeuren een vrije ruimte van 1 à 1,5 cm aanwezig blijft. Als na het aanbrengen van de harde of zachte vloerbedekking blijkt dat de binnendeuren moeten worden ingekort, dient dit door u zelf te worden geregeld. Uiteraard kunnen wij hiervoor geen verantwoording nemen

6 De elektromotor van de afzuiging is constant ingeschakeld. Dit is nodig om de noodzakelijke ventilatie in uw woning op peil te houden en om het vochtgehalte niet te hoog te laten oplopen. Om te voorkomen dat een onderdruk ontstaat, is het nodig dat u permanent de ventilatieroosters openzet. Ventilatie is zeer belangrijk in uw nieuwe woning. Er kunnen zich enkele honderden liters water bevinden in de wanden en vloeren. Alleen door middel van goed ventileren kunt u dit vocht uit de woning krijgen. Dus niet met snelle verwarming van de woning en goed 'doorstoken'. Hierdoor ontstaan, mede door snelle verwarming, nog meer krimp- en spanningsscheuren. Volledigheidshalve vermelden wij dat uw woning te allen tijde onderhevig zal zijn aan krimp- en spanning, met als gevolg krimp- en spanningsscheuren. Deze zijn uitgesloten van garantie. 3. De afwerking Vloerverwarming na oplevering Wie een eigen huis koopt bezint zich natuurlijk uitgebreid op de wijze van inrichten en dergelijke. Wel of geen behang, lamellen of gordijnen, vloerbedekking of plavuizen enzovoorts. Regelmatig wordt ervoor gekozen om na de oplevering van de woning vloerverwarming aan te laten leggen. Er zijn een aantal punten waarop u attent moet zijn, alvorens u vloerverwarming gaat (laten) aanleggen na oplevering. In de afwerkvloer kunnen leidingen liggen. Indien u de slangen gaat infrezen, bestaat de mogelijkheid dat u deze leidingen raakt. Bij de oplevering worden u weliswaar zogenoemde revisietekeningen uitgereikt, maar deze tekeningen geven alleen een indicatie van het leidingverloop. Deze tekeningen sluiten overigens niet uit dat elders in de vloer geen leidingen liggen. Door aansluiting van de vloerverwarming op de bestaande cv-installatie kan de werking daarvan worden verstoord, waardoor bijvoorbeeld de in uw koop- / aannemingsovereenkomst gegarandeerde temperaturen niet meer kunnen worden behaald. Daarmee vervalt in die situatie de garantie op het goed functioneren van de totale installatie. Neem daarom te allen tijde contact op met een erkend installateur alvorens u een en ander zelf gaat aanpassen. De garantie op fabrieks- en installatiefouten blijft natuurlijk wel van kracht gedurende de daarvoor gestelde termijn. Vloerbedekking Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat als vloerbedekking in de woonkamer een andere bedekking wordt toegepast dan het traditionele "kamerbreed tapijt". Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan parket, plavuizen (gelijmd op de afwerkvloer), kurk en linoleum. De afgewerkte vloer, zoals die door ons wordt geleverd, noemen we de cementdekvloer. Deze vloer heeft een beperkte vlakheid, die moet voldoen aan een bepaalde norm (NEN 2741). De toelaatbare onvlakheid in woongebouwen is van dien aard, dat voor dunne vloerbedekkingsmaterialen, de vloer eventueel moet worden uitgevlakt met een egalisatie-mortel. Een bijkomend nadeel van een dunne vloerafwerking en/of tegelvloer kan zijn, dat eventueel optredende krimpscheuren in de constructievloer (ter plaatse van de vloervoegen van de vloerplaten en in de cementdekvloer) zich makkelijk kunnen aftekenen in de vloerafwerking. Wij raden u aan om - 6 -

7 het soort vloerbedekking in overleg met een goede woninginrichter uit te zoeken en de vloer pas te egaliseren en de bedekking pas te laten leggen als deze goed is uitgewerkt en opgedroogd. Wanneer u te zijner tijd besluit om bijvoorbeeld plavuizen te (laten) leggen, dan adviseren wij u gebruik te maken van een zogenaamde flexibele lijm. Wij adviseren dit, omdat zeker in de beginperiode de onderliggende vloer wat kan werken (krimpen en uitzetten) Het is aan te bevelen om plavuizen en parket (volgens voorschriften van de leverancier) enkele millimeters/centimeters vrij van de wanden te houden, zodat de afwerkvloer kan blijven werken. Grotere vloeroppervlakken moeten van dilataties worden voorzien. Zonder voorzieningen kunnen naden tussen vloerelementen scheurvorming in de plavuizen tot gevolg hebben. Als u ervoor kiest om in uw toekomstige woning parket, laminaat of kurktegels te (laten) leggen, dan is het verstandig om de leverancier eerst de relatieve vochtigheidsgraad van de vloer te laten opmeten. Is de vloer te vochtig, dan zal eerst verwarmd (geruime tijd niet hoger dan 15 C), maar vooral geventileerd moeten worden totdat het verantwoord is om de vloer te (laten) leggen. Voor de toepassing van kurk en linoleum willen wij u er bovendien op wijzen, dat er altijd moet worden geëgaliseerd voordat de afwerking kan worden verlijmd. Wasmachinebak Wanneer de opstelplaats voor uw wasmachine op de 1 e verdieping komt, worden ter plaatse aansluitpunten gemaakt voor aan- en afvoer van water en voor elektriciteit (stopcontact met randaarde op een aparte groep). Een wasmachinebak wordt niet geplaatst. Deze is verkrijgbaar bij veel bouwmaterialen- en doe-het-zelfwinkels. Daar kunt u ook terecht voor een zogenaamd waterslot, dat - afhankelijk van de kwaliteit en de prijs - overstromingsgevaar van de wasmachine voorkomt, of zoveel mogelijk beperkt. Inmeten keuken Indien u een keuken na oplevering laat plaatsen, dient deze keuken te worden ingemeten door de keukenleverancier. Dit is mogelijk vanaf het moment dat de binnenwanden in de woning zijn geplaatst in april. Op werkdagen van uur kan de keuken vervolgens worden ingemeten. U dient zich die dag eerst even te melden bij de uitvoerder, de heer Robert van der Schalk, zodat hij weet dat u zich op het bouwterrein bevindt. Het betreden van de bouwplaats is op eigen risico! Raamdecoratie in combinatie met de beglazing Het regelmatig met veel water afspoelen van het glaswerk - met een zachte spons en zeemleren lap - in het eerste jaar is van groot belang in verband met het zogenaamd etsen van het glas. Vooral na regen komen er nog kalkresten uit het metselwerk, die het glaswerk aantasten (etsen). Door regelmatig het glas schoon te maken, voorkomt u dat deze kalkresten de ruiten aantasten. Een ander punt is dat u onbewust in de hand zou kunnen werken dat uw glas breekt. Indien u een fles direct uit de koelkast onder het hete kraanwater zet, zal de fles springen. Wij noemen dit een thermische breuk. Ook uw dubbele beglazing kan scheuren door thermische breuk. Een thermische breuk zal optreden (meestal in de binnenruit van uw dubbele beglazing), indien in dit glasblad een temperatuurverschil aanwezig is. Warmtetechnische berekeningen tonen aan dat breuk reeds mogelijk is bij een temperatuurverschil in het glasblad van circa 18 graden Celsius. Onder normale omstandigheden is er niets te vrezen, maar u dient op te passen indien de onderstaande situaties aanwezig zijn: - 7 -

8 - lamellen zonwering dicht op het glas; - zware gordijnen die in opengeschoven toestand het glas aan de zijkanten bijna of helemaal raken; hier speelt de extra zonnewarmtereflectatie een grote rol; - stapels dossiers in de vensterbank; - grote bloembakken of potten dicht tegen het glas; - posters, kranten of decoratiefolie op het glas geplakt; - meubilair dicht tegen het glas geschoven, zoals kasten of televisie. Het zal u duidelijk zijn dat deze lijst nooit volledig kan zijn, omdat niet alle situaties te onderkennen zijn, aangezien het eventuele breukrisico mede afhankelijk is van de binnen- en buitentemperatuur. Het moet dan ook gezegd worden dat thermische breuk nimmer door enige garantie wordt gedekt. 4. Rondom de oplevering Adressen Zodra de nieuwe adressen bekend zijn, zult u deze van ons ontvangen. Opstalverzekering Tot de oplevering van de woning, is bouwmaatschappij Weboma verzekerd tegen diefstal en/of vandalisme aan en om de woningen in het bouwplan. Vanaf de datum dat u de sleutel overhandigd krijgt, berust die verantwoordelijkheid bij u. U dient vanaf dat moment een zogenaamde opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Niet iedereen betrekt onmiddellijk na de oplevering de nieuwe woning. Zeker in een leegstaande woning is de kans op inbraken groot. Veel verzekeraars zijn dan ook pas bereid om een opstalverzekering af te sluiten vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk wordt bewoond. Energieleverancier Vanaf 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit komt in het kort erop neer dat u zelf mag bepalen bij welke leverancier u uw gas en elektra afneemt. Tot de oplevering van uw woning zal Bouwmaatschappij Weboma bv zorgen dat er gas, elektra en water in uw woning aanwezig is. Dit is namelijk onder meer nodig om de installaties bij de oplevering te testen. De kosten van gas, elektra en water zijn tot en met het tijdstip van opleveren voor rekening van Weboma. Tijdens de oplevering worden op het Proces Verbaal van Oplevering (PvO) de meterstanden ingevuld. Voor levering van gas en elektra na oplevering dient u zelf zorg te dragen. U dient zich voor de oplevering aan te melden bij een energieleverancier van uw keuze en aan hen uw EAN-code door te geven. Dit zijn de unieke codenummers die vermeld staan op de gas -en elektrameter in uw woning en kunt u te zijner tijd opzoeken op de website Ook het aanvragen van drinkwater dient u zelf aan te vragen. Slimme meters Vanaf januari 2012 wordt door de energiebedrijven gestart met de invoering van de slimme meter bij nieuwbouwwoningen, grootschalige renovatieprojecten en bij reguliere vervangingen

9 De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter, een digitale meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas vervangt. De slimme meter helpt u bewuster gebruik te maken van energie, geld te besparen en actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Een digitale meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas gaat vervangen. De slimme meter meet net als uw huidige meter het elektriciteitsen gasverbruik in uw woning. Het verschil met de huidige meter is dat de nieuwe meter de meterstanden automatisch door kan geven. Daarnaast biedt de slimme meter de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw verbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen. Hoe werkt de slimme meter? Door software aan de meters toe te voegen, wordt het mogelijk de meterstanden van dat moment op afstand uit te lezen en aan te sturen. Door de gasmeter te koppelen aan de elektriciteitsmeter kunnen beide meters op afstand worden uitgelezen. Dat uitlezen gaat via GPRS (een mobiel netwerk) of via het elektriciteitsnet. Als u niet wilt dat de meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw energieleverancier doorgeven. Dit betekent wel dat u jaarlijks zelf de meterstanden moet doorgeven en u ontvangt geen tweemaandelijks overzicht van uw energieverbruik. Wat zijn de voordelen van een slimme meter? 1. Inzicht in uw energieverbruik De slimme meter geeft u nauwkeuriger inzicht in uw energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, stuurt uw energieleverancier u zes keer per jaar een overzicht van uw verbruik. Op die manier volgt u uw verbruik. In de nabije toekomst kunt u de slimme meter bijvoorbeeld ook laten koppelen aan een computer of display. Zo krijgt u nog meer inzicht in uw energieverbruik. Daarnaast worden door energieleveranciers en het bedrijfsleven gewerkt aan toepassingen die op termijn meer diensten mogelijk maken. Het besparen van energie wordt dan nog gemakkelijker, met behulp van een slimme meter. Dit is voordelig voor u en voor het klimaat. 2. Automatisch doorgeven van meterstanden Net als bij uw huidige meter wordt van de slimme meter periodiek de meterstand opgenomen (zes keer per jaar). Dit kan eenvoudig op afstand worden gedaan. U hoeft met een slimme meter dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer of zelf uw meterstanden door te geven. Ook niet als u gaat verhuizen of overstappen naar een andere energieleverancier. U hoeft alleen maar uw verhuizing/overstap aan uw energieleverancier door te geven. Het doorgeven van de juiste meterstand regelt de slimme meter automatisch voor u. 3. Kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota wordt verbeterd Doordat de slimme meter automatisch en op tijd voor u de meterstanden uitleest, horen eventuele berekeningen van meterstanden tot het verleden. De kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota wordt hierdoor nog meer verbeterd. 4. Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening Voor Westland Infra heeft de slimme meter als voordeel dat de productie van energie door energieleveranciers en het verbruik ervan door eindgebruikers beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Er hoeft in de toekomst minder geïnvesteerd te worden om de verwachte groei in de energiebehoefte aan te kunnen. Dat betekent dat de tarieven voor transport van energie niet onnodig hoeven te stijgen. Voor meer informatie verwijzen u naar de website

10 Aanvraag telefoon en kabel Het aanvragen van abonnementen ten behoeve van telefoon en kabeltelevisie dient u te zijner tijd zelf aan te vragen. Keurmerk Klantgericht Bouwen Betere prestaties dankzij transparantie in de woningbouw Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven) richtte in 2003 de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) op. Doel van de stichting is het verbeteren van de dienstverlening aan de koper van een nieuwbouwkoopwoning. Veel bouwondernemingen sloten zich aan bij dit initiatief, zo ook Bouwmaatschappij Weboma. SKB heeft onlangs gekozen voor transparantie van de bouwprestaties van alle bouwondernemingen in de nieuwbouwsector door het lanceren van een vergelijkingswebsite (www.bouwprestaties.nl). De site vergelijkt de prestaties van alle bouwondernemingen, ook als deze niet bij SKB aangesloten zijn. Door het publiceren van de prestaties op internet worden bouwondernemingen gestimuleerd hun kwaliteit te verbeteren. De site wordt medio 2012 in gebruik genomen. Waarom is het belangrijk dat u meedoet? Enkele maanden na de oplevering van uw nieuwe huis vraagt SKB u om een enquête in te vullen. Door middel van rapportcijfers en beoordelingen geeft u aan of u tevreden bent over de dienstverlening van uw bouwondernemer. De resultaten worden geplaatst op en verstrekt aan de bij SKB aangesloten bouwondernemingen. Dankzij uw beoordeling krijgen bij SKB aangesloten bouwondernemingen gedetailleerde informatie waarmee zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Uw ervaringen -tijdens én na de bouw van uw huis- leveren een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering in de bouwsector. Daarom is het belangrijk dat u meedoet en de enquête invult. Uw privacy is gewaarborgd, want u kunt anoniem blijven, waardoor uw naam niet op de website verschijnt en niet wordt doorgegeven aan uw bouwonderneming. Informatie: Stichting Klantgericht Bouwen - meer weten over Klantgericht Bouwen? Neem contact op met: Stichting Klantgericht Bouwen Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer. Tel: (079) Fax: (079) Internet: Oplevering Ongeveer vier weken voor de opleveringsdatum ontvangt u van bouwmaatschappij Weboma bericht wanneer uw woning wordt opgeleverd. Ongeveer drie weken voor de opleveringsdatum ontvangt u van ons een uitnodiging voor de schouw en de oplevering. Eén week voor de oplevering vindt de schouw plaats. Schouw betekent dat u met een hiervoor bestemd formulier, dat u van de uitvoerder heeft ontvangen, de woning en de berging doorloopt waarop eventuele terechte gebreken c.q. onvolkomenheden worden genoteerd. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat de uitvoerder zoveel mogelijk probeert om de geconstateerde gebreken c.q. onvolkomenheden voor de oplevering van uw woning te verhelpen, zodat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt

11 Op de dag van oplevering zal de uitvoerder of diens plaatsvervanger met u de woning opleveren en de eventuele visuele gebreken vastleggen in een Proces Verbaal van Oplevering (PvO), dat door beide partijen moet worden ondertekend. De op het PvO vastgelegde onvolkomenheden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden verholpen, waarbij wij ernaar streven een en ander binnen 5 werkbare dagen te realiseren, conform de richtlijnen van de Stichting Klantgericht Bouwen. Zaken waar bestellingen mee gemoeid zijn, worden in overleg met u op een later tijdstip afgehandeld. Nadat wij de laatste werkzaamheden hebben verricht, zullen wij u het formulier "Gereedmelding herstel" laten ondertekenen. Met nadruk wordt gesteld, dat zogenaamde esthetische onvolkomenheden (zoals beschadigingen van schilderwerk, glas, trappen, de eventuele keukeninrichting, sanitair, tegelwerk, deuren, kozijnen en overige wand- en plafondafwerkingen) uitsluitend tijdens de oplevering gemeld kunnen worden en op dat moment dus in het opleveringsrapport zullen worden opgenomen. Melding van zichtbare onvolkomenheden na de oplevering, zelfs kort na de oplevering, zullen in beginsel niet (meer) ontvankelijk zijn. Onderhoudsmap Bij de oplevering ontvangt u van bouwmaatschappij Weboma ook een informatiemap over het onderhoud van uw woning. In deze map worden de leveranciers en onderaannemers van uw woning vermeld, inclusief adres en telefoonnummer. Tevens worden voor de diverse onderdelen enkele specifieke onderhouds- en bedieningstips gegeven. Ook wordt hierin uitgelegd wat u moet doen als u onverhoopt klachten heeft na oplevering van uw woning. Garantie In het zogenaamde rode boekje van Woningborg (dat u bij het kopen van de woning heeft ontvangen) staat duidelijk omschreven op welke onderdelen van de woning garantie wordt gegeven en hoelang deze garantie geldt. Als een klacht binnen de garantieregeling valt dan verzoeken wij u hiervan schriftelijk of per melding te maken bij Weboma

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk

Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Plein 2011 in Monster

Plein 2011 in Monster Plein 2011 in Monster Aanvullende informatie juni 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 - Bouwbesluit...

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Tijdelijk adres: Westhavenkade 85 3133AV VLAARDINGEN Vanaf april/ mei 2015: Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven.

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE Nieuwbouw De Furie Het Balkon te Maassluis Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN Postadres:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Algemeen De woningen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 WONEN IN plan Waterschouw, Assendelft Informatie en verkoop Ontwikkeling Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 www.krk.nl www.waterschouw.nl

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht.

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. 70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. OPDRACHTGEVER BOUWBEDRIJF ARCHITECT CONSTRUCTEUR VERKOOP Heijmans Vastgoed B.V. Plotterweg 24 Postbus 197 3800 AD Amersfoort

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

De Cope. zorgeloos wonen. Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik

De Cope. zorgeloos wonen. Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik De Cope zorgeloos wonen Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik Inhoudsopgave 1 Wonen in Kamerik 2 2 Wonen in De Cope 2 3 Comfortabel wonen 2 4 De appartementen 3 5 De dienstverlening

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie