ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase"

Transcriptie

1 ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase In deze zorggids vindt u informatie over het zorgaanbod voor de laatste levensfase in de regio Noord Limburg

2

3 Wanneer de arts u vertelt dat genezing niet meer mogelijk is, zal dit bericht hard bij u aankomen. Deze folder is geschreven om u en uw naasten te helpen bij uw zoektocht naar beschikbare zorg en ondersteuning. Wat is palliatieve zorg? De zorg voor mensen die niet meer beter worden, wordt palliatieve zorg genoemd. De zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. We spreken over terminale zorg wanneer het levenseinde binnen korte tijd verwacht kan worden. Wat zijn uw wensen? Wanneer u zo lang mogelijk thuis wilt blijven is het goed om een afspraak te maken met uw huisarts. Geef aan dat u tijd nodig heeft voor dit gesprek en neem een naaste mee, zodat u elkaar kunt aanvullen en samen kunt luisteren. Bereid de vragen voor die u wilt stellen aan uw huisarts en andere zorgverleners. Bijvoorbeeld: Zijn er behandelingen mogelijk om het ziekteproces af te remmen en wat als ik hier niet voor kies? Welke problemen kan ik verwachten? Bij wie en wanneer kan ik terecht met pijn of andere klachten? Welke rol kunt u als huisarts spelen in de zorg thuis? Welke ondersteuning is er nog meer mogelijk voor mij, mijn familie en vrienden? U beslist wat er gaat gebeuren. Welke zorg kan worden verleend? Hierna vindt u informatie over de zorg die kan worden verleend. Vervolgens vindt u de contactinformatie van de diverse organisaties en instellingen. Zorg bij u thuis Huisarts: De huisarts kan veel voor u betekenen in de palliatieve fase. In een gesprek met uw huisarts kunt u aangeven wat u van uw huisarts verwacht. Hij/zij kan een gesprekspartner zijn, een begeleider in alles wat er op u afkomt. Verder kan hij/zij u doorverwijzen naar een deskundige op een bepaald gebied. 1

4 Thuiszorg: Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de persoonlijke verzorging of verpleging bij u thuis. De zorg is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Zo nodig kan nachtzorg ingezet worden. Gespecialiseerde vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de zorg thuis. Verderop vindt u meer informatie hierover. Wanneer u niet (meer) thuis kunt of wilt blijven, is verblijf elders mogelijk. Een hospice: Een huis waar u, in huiselijke omgeving, de laatste fase van uw leven kunt doorbrengen. Hier geven hulpverleners en vrijwilligers 24 uur per dag zorg zoals thuis. Gasten met een terminaal verklaring van specialist of huisarts zijn welkom. Een verpleeghuis: (Tijdelijke) opname in een verpleeghuis kan uitkomst bieden. Een aantal verpleeghuizen heeft een speciale afdeling voor palliatieve zorg/patiënten. Tijdelijk verblijf is mogelijk om de thuissituatie te ontlasten. Een zorgcentrum: In een zorgcentrum zijn aangepaste voorzieningen. Verder woont u geheel zelfstandig. De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Tijdelijk verblijf is mogelijk om de thuissituatie te ontlasten. Het ziekenhuis: Soms is het noodzakelijk in het ziekenhuis te worden opgenomen voor aanvullende zorg en verlichting van symptomen. In VieCuri medisch centrum is een palliatief team werkzaam, gespecialiseerd in palliatieve zorg. 2

5 Ondersteuning voor de patiënt en naasten Toon Hermans Huis Venlo: Helpt mensen met kanker (of mensen die kanker hebben gehad) en hun naasten zo goed mogelijk te kunnen leven en omgaan met kanker. U kunt terecht voor individuele ondersteuning of u kunt bijvoorbeeld bijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan gespreksgroepen en creatieve groepen. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ): Bieden begeleiding en praktische ondersteuning door geschoolde vrijwilligers, voor naasten en de palliatieve patiënt. Hieronder vallen geen uitgebreide huishoudelijke en verpleegkundige taken. Geestelijk/spirituele zorg: Veel mensen hebben op het einde van hun leven behoefte om de balans op te maken. Het doel van geestelijk/spirituele zorg is mensen hierbij te begeleiden. Niet alleen voor degene die komt te overlijden, maar ook voor de naasten. Diensten aan huis: Er zijn verschillende organisaties die diensten aan huis leveren. Dit kan een kapper zijn, een klussendienst, een boodschappenservice of maaltijdverzorging. Begeleiding van kinderen - Stichting verdriet door je hoofd: Ondersteuning van kinderen (4-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten. Informatie voor kinderen, ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie kunnen omgaan. - De Spiegelaar: Begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders met een verlieservaring. Lotgenotencontact: Voor een luisterend oor of informatie over uw ziekte zijn er digitaal of persoonlijk tal van mogelijkheden voor lotgenotencontact. 3

6 Mantelzorg: De familie en vrienden die zorg geven en helpen, worden mantelzorgers genoemd. Voor ondersteuning kunnen zij terecht bij De Zorgondersteuner of het Platform Mantelzorg Limburg. Psychosociale begeleiding: Professionele zorgverleners bieden psychosociale begeleiding bij psychische en maatschappelijke problematiek, rouwverwerking etc. Huis voor de Zorg: Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van de (potentiële) zorgvrager in Limburg. U kunt bij het huis voor de zorg terecht voor informatie, maar ook voor hulp bij klachten. Afronding van de zorg en rouwbegeleiding: Medewerkers van zorginstellingen houden een evaluatiegesprek met de naasten. Er wordt teruggekeken op de verleende zorg en er kan definitief afscheid genomen worden van zorgverleners. Daarnaast zijn er organisaties waar u terecht kunt voor rouwbegeleiding. Kosten zorgverlening Ziektekostenverzekering: Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg, waaronder de huisarts, het ziekenhuis en de meeste medicijnen. U kunt een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor de zorgkosten die niet zijn opgenomen in het basispakket. U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten. AWBZ: De AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Onder de AWBZ vallen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Als u zorg uit de AWBZ wilt aanvragen, heeft u een indicatie nodig. 4

7 Voor zorg geleverd door AWBZ instellingen (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice) betaalt u een inkomens-afhankelijke eigen bijdrage. Voor een berekening van de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Er is een speciale regeling voor mensen voor wie de eigen bijdrage een probleem is. Wmo: De Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. In de Wmo zijn voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en rolstoelen opgenomen. Bij uw gemeente kunt u de Wmo-voorzieningen aanvragen. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): Het CIZ onderzoekt of u AWBZzorg (algemene wet bijzondere ziektekosten) kunt krijgen, en zo ja, hoeveel zorg en hoe lang. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Bij het CIZ kunt u terecht voor verpleging of hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom. N.B. Voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Steunpunt Mantelzorg, Levensbeschouwelijke Psychosociale Zorg, het Toon Hermans Huis en Platform Rouwbegeleiding is geen CIZ-indicatie nodig. Aanvraag hulpmiddelen Bij Allerzorg, Groene Kruis Thuiszorg en Proteion kunnen hulpmiddelen zoals rolstoel, po-stoel, aangepast bed e.d. worden aangevraagd. Vergoedingen voor hulpmiddelen zijn afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar van de patiënt. Patiëntenrechten Iedereen die gebruik maakt van zorg, heeft bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op goede en veilige zorg, op een tweede mening van een andere arts of het klachtrecht. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over patiëntenrechten. Contactinformatie 5

8 Thuiszorg: - Alle zorg: thuiszorg inclusief 24 uurszorg en uitleen/ verhuur verpleegartikelen of - Buurtzorg: of - Groene Kruis Thuiszorg: of - Proteion Thuiszorg: of - Helpende Hand Thuiszorg: of - Team voor Zorg: of - Thuiszorg Geen Punt: Particuliere thuiszorg Noord-Limburg: Particuliere thuiszorg Zuster Janssen: of Hospices: - Hospice Mariaweide Venlo: of - Hospice Zenit Venray: of Verpleeghuizen en zorgcentra: - Proteion: of - De Zorggroep; of - Zorgcentrum la Providence Grubbenvorst: of - Zorgcentrum Vincent DePaul Panningen: of - Zorgresidentie Smakt: of VieCuri: - Venlo: of Venray en Multidisciplinair Oncologisch Centrum: of Toon Hermans Huis Venlo: of 6

9 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ): - VPTZ Noordelijk Noord-Limburg: of - VPTZ Peel & Maas: of - VPTZ Venlo e.o.: of Geestelijk/spirituele zorg: Op vindt u de sociale kaart Geestelijk/spirituele Zorg, die een overzicht geeft van aanbieders van geestelijk/spirituele zorg. Tot eind 2013 loopt een project geestelijke spirituele zorg voor ondersteuning in de thuissituatie. Een aanvraag kan worden gedaan via of De aanvrager wordt binnen twee werkdagen teruggebeld. Diensten aan huis: - De Zorgondersteuner: of - Stichting Wel.kom (gemeente Venlo): of - Synthese (gebied van Venlo tot Mook en Middelaar), of - Vorkmeer (gemeente Peel en Maas), of Begeleiding van kinderen - Stichting verdriet door je hoofd: of - De Spiegelaar: / of Lotgenotencontact: - Toon Hermans Huis: of - Het Alzheimer Café: Forums of chats: bijvoorbeeld

10 Mantelzorgondersteuning: - De Zorgondersteuner: of - Platform Mantelzorg Limburg: of - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (zie hierboven) Psychosociale begeleiding: Adressen en contactinformatie vindt u bij de Wegwijzer: of Huis voor de Zorg: of ww.huisvoordezorg.nl Afronding van de zorg en rouwbegeleiding: - Rouwwijzer: of - Stichting t Groenewold: Religieus maatschappelijk centrum voor rouw en uitvaart of Uitvaartondernemingen - Voor contactinformatie uitvaartondernemingen zie Gouden Gids. - Natuurbegraafplaats Weverslo: of - Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree: of Laatste wensen en ontspanning - Stichting AmbulanceWens: Vervult de laatste wens van terminale patiënten met vrijwilligers en een eigen ambulance / (kantooruren van ) of - Stichting Vaarwens: De Stichting Vaarwens vaart gratis dagtochten met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte of - Stichting Opkikker: Verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind of - Make a wish Nederland: Vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte of 8

11 Euthanasie en palliatieve sedatie - Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde: of - zoek naar "hulp bij sterven" Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG): Voor vragen of klachten over de gezondheidszorg. Onder meer informatie over adressen van patiëntenverenigingen, patiëntenrechten, voorzieningen in de zorg, indicatiestelling of een structurele tekortkoming in de zorg. Contactgegevens voor Noord Limburg: EIKpunt Huis voor de Zorg, Zorglijn: Voor vragen of klachten over de zorg: Centrum Indicatiestelling Zorg: of Meer informatie? Meer Informatie over regionale instellingen, welzijn en het palliatieve zorgaanbod vindt u op - - bij de Wegwijzer: of - of op Meer informatie over palliatieve zorg vindt u op:

12 Deze zorggids wordt u aangeboden door het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-Limburg, een samenwerkingsverband van Alle zorg, Buurtzorg, Cohesie, Hospice Mariaweide, Hospice Zenit, Proteion Thuis, Toon Hermans Huis, VieCuri Medisch Centrum, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, De Zorggroep en de gezamenlijke zorgvragers. Deze zorggids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er aan de informatie in deze zorggids geen rechten worden ontleend. Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-Limburg, augustus 2012

Keuze in de laatste levensfase. Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis

Keuze in de laatste levensfase. Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis Keuze in de laatste levensfase Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis 1 Inhoud Deze brochure helpt u kiezen Palliatieve zorg in de laatste levensfase...3 Voor wie?...4 Waar?...4 Indicatie en vergoeding...5

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Een praktische gids over zorg in de laatste levensfase Netwerk Palliatieve Zorg Per adres: Markettenweg 50 3314 JE Dordrecht T 06-30 28 56 53 I www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Inhoud 1. Voor wie is deze brochure? 3 2. Emotionele veranderingen 4 3. Lichamelijke veranderingen 6 4. Veranderingen in relaties 8 5. Veranderingen in het dagelijkse leven

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2

Inhoudsopgave. Inleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Palliatieve (terminale) zorg 3 1.1 Palliatieve zorg 3 1.2 Palliatieve terminale zorg 4 1.3 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland 4 1.4 Consultatie en ondersteuning voor professionals

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

1.1 Inleiding: de categorie cliënten

1.1 Inleiding: de categorie cliënten In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van mensen met een chronische aandoening. Beschreven wordt hoe de zorg is georganiseerd en welke instellingen en woonvormen er zijn. Ook wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Informatiegids Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Opbouwwerk Leudal 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren en mantelzorgers

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt 1 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Netwerkcoördinator: Patricia Appeldoorn W.M.

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht!

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht! Beste lezer, Voor u ligt een exemplaar van Houvast voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over dementie en de voorzieningen en mogelijkheden die in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig zijn. Als dementie

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie