De kerndoelstelling van sociale ondernemingen bestaat uit het creëren van sociale meerwaarde en tegelijkertijd moeten ze, alleen al om het eigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kerndoelstelling van sociale ondernemingen bestaat uit het creëren van sociale meerwaarde en tegelijkertijd moeten ze, alleen al om het eigen"

Transcriptie

1 deel 2 NAAR EEN IMPACTGEDREVEN BUSINESSMODEL De kerndoelstelling van sociale ondernemingen bestaat uit het creëren van sociale meerwaarde en tegelijkertijd moeten ze, alleen al om het eigen voortbestaan te garanderen, oog hebben voor economische en financiële elementen. Precies dat moeilijke evenwicht tussen financiële winst en sociale meerwaarde maakt sociale ondernemers uniek. Daarbij is het cruciaal dat de sociale doelstellingen zeker niet belemmerend werken voor de economische output. Om dat te vermijden, is de integratie van de sociale missie in de economische activiteiten noodzakelijk. De sociale doelstellingen mogen niet ten koste van de rendabiliteit gaan en meer rendabiliteit mag niet betekenen dat het sociale engagement afneemt. Er moet een positieve, versterkende relatie tussen beide bestaan. De sociale missie moet doorheen elk aspect van het bedrijfsbeleid verweven zitten. Essentieel is dat er een win-win gecreëerd wordt tussen het economische en het sociale luik. Men zou bijvoorbeeld een restaurant kunnen uitbaten met de intentie een deel van de winst aan een sociaal doel af te staan. Maar als er geen winst is, is er ook geen sociale impact. Bij zo n aanpak is er geen sprake van integratie van de sociale doelstellingen.

2 18 IMPACTGEDREVEN ONDERNEMEN Wat is een businessmodel? Een goed begrip van hoe men waarde creëert is voor elke ondernemer noodzakelijk. Maar omdat sociale ondernemingen bij het ontwerp van bedrijfsactiviteiten en -processen aankijken tegen een bijkomende complexiteit, aangezien ze ook hun sociale oriëntatie erin moeten verankeren, geldt dat voor hen des te meer. Slagen ze er niet in om die verankering te realiseren, dan lopen ze het risico dat hun sociaal beleid een belemmering vormt voor de economische activiteiten. Een goed ontworpen businessmodel is een handig hulpmiddel om dat te vermijden. Het begrip businessmodel is relatief nieuw. Het ontstond in de jaren 90 toen de snelle ontwikkeling van internet en nieuwe technologieën leidde tot nieuwe creatieve verkoopstrategieën, met een exponentiële groei van dotcombedrijven tot gevolg. In de academische wereld is het onderzoek en analyse van het concept nog relatief beperkt. Onderzoekers zijn het er wel over eens dat het businessmodel beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert en dat er enkele gemeenschappelijke kenmerken opvallen. Het beschrijft de aard van de activiteiten waarmee een bedrijf winst genereert en de rol van diverse partijen gedurende dit proces (o.a. de klant, leveranciers, partnerbedrijven). Op het vlak van inzicht in businessmodellen geldt het boek Business Model Generatie en het daarin ontwikkelde Business Model Canvas van Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2009) als een referentiewerk. De auteurs definiëren een businessmodel als volgt: Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. De auteurs onderscheiden negen bouwstenen, die de logica weergeven van hoe een bedrijf (financiële) waarde kan creëren: klantsegmenten, waardeproposities (t.o.v. klanten), communicatie-, distributie- en verkoopkanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, kernmiddelen, kernactiviteiten, strategische partners, kostenstructuur. Maar het Business Model Canvas biedt, net als vele andere instrumenten, geen antwoord op de vraag hoe je sociale doelstellingen op zo n manier in je businessmodel integreert dat ze in plaats van een remmende factor, veeleer de motor van de business worden. Die vaststelling heeft ons ertoe aangezet om, op basis van zeer grondige research, een eigen tool te ontwikkelen die toelaat om een coherent sociaal businessmodel uit te tekenen.

3 NAAR EEN IMPACTGEDREVEN BUSINESSMODEL 19 Innovatieve modellen Het belang van een businessmodel mag overigens niet worden onderschat. De innovatie van een businessmodel heeft al volledige industrieën hervormd en financiële winsten herverdeeld. Bepaalde e-commercemodellen, die samen met de opkomst en de ontwikkeling van het internet ontstonden, zijn daar illustraties van: andere klantenbenadering, nieuwe verkoopprocessen, andere vormen van distributie, andere verdienmodellen, e.d. Een zeer bekend en inmiddels klassiek geworden voorbeeld daarvan is de veilingsite ebay, die door zijn werkwijze rekent op samenwerking (tussen ebay, kopers en verkopers) en daardoor de risico s deelt. Bovendien gaat het bij ebay over een eenvoudige waardeketen, waarin naast ebay alleen kopers en verkopers en koerierdiensten een rol spelen. De onderlinge relaties kennen slechts een beperkt aantal goederen-, informatie- en transactiestromen. Dat laat een onmiddellijke afhandeling van informatie toe. ebay haalt zijn winst uit het feit dat de verkoper van een product een klein bedrag moet betalen voor de plaatsing ervan op de veilingsite. Daarnaast rekent ebay een beperkte commissievergoeding op de uiteindelijke verkoopprijs en worden ook inkomsten gegenereerd uit bijkomende kosten die men aanrekent voor extra opties, die hoofdzakelijk bestaan uit diverse mogelijkheden om het te verkopen product meer visibiliteit te geven. Peerby&WijDelen Intussen hebben talloze andere veilingwebsites zich op het businessmodel van ebay geïnspireerd. Jonge sociale ondernemingen bouwen eveneens verder op dat concept. Zo bijvoorbeeld de organisatie Peerby&WijDelen, die een online platform lanceerde dat het gemakkelijker maakt om spullen met elkaar te delen. Met andere woorden: Peerby&WijDelen faciliteert, brengt mensen met elkaar in contact, maar is niet betrokken bij de concrete afspraken tussen die mensen. De organisatie ontstond uit een samenwerkingsverband tussen het Gentse WijDelen en het Nederlandse gelijkaardige initiatief Peerby. Beide organisaties maken gebruik van dezelfde webapplicatie De website vertrekt vanuit de vraag van iemand die iets wil lenen. Een voorbeeld: iemand zoekt een boormachine en plaatst zijn vraag op de website van Peerby&WijDelen. De organisatie probeert eerst via tien directe buren te vinden die over een boormachine beschikken. Lukt dat niet, dan zoekt het systeem bij gebruikers die wat verderaf wonen. Peerby&WijDelen geeft alleen gegevens van wie positief reageert op de vraag van het systeem, door aan de vrager. Die beslist dan zelf of hij de aanbieder contacteert of niet.

4 20 IMPACTGEDREVEN ONDERNEMEN De specif ieke voorwaarden waaronder het voorwerp wordt geleend bijvoorbeeld of voor het gebruik een of andere vergoeding betaald moet worden, wat er moet gebeuren bij eventuele schade wordt tussen aanbieder en ontlener afgesproken, zonder tussenkomst van Peerby&WijDelen. Wel is het mogelijk dat Peerby&WijDelen op termijn een verzekering zal aanbieden die gericht is op schadegevallen die een gevolg zijn van een uitleenoperatie. Het concept van Peerby&WijDelen heeft voor de gebruikers zowel een economisch voordeel als mensen delen met elkaar, sparen ze geld uit maar ook een sociaal en milieuaspect: delen brengt mensen bij elkaar, verhoogt het gemeenschapsgevoel en bovendien daalt de consumptie en dus het vaak milieubelastende productieproces en de afvalberg. Overigens lijken deelinitiatieven een maatschappelijke trend, zelfs in die mate dat er intussen de term deeleconomie voor bedacht werd. Andere voorbeelden daarvan zijn initiatieven omtrent autodelen (Taxistop, Autodelen, Cambio, Autopia, ), of de website een vraag- en aanbodgestuurd platform dat diverse vormen van gemeenschappelijk wonen aanbiedt. Heel wat van dergelijke initiatieven van deeleconomie streven er net als Peerby&WijDelen naar om economische waarde te creëren. Terecht: om een online platform succesvol te maken en te houden op lange termijn, is een degelijke structuur en mankracht nodig. En om die te kunnen betalen, zijn inkomsten vereist. Dus is het zaak om een coherent businessmodel uit te werken dat de sociale doelstellingen en het verdienmodel stevig in elkaar haakt. De economische waardecreatie draagt immers bij tot het realiseren van de sociale impact. Verder in dit boek zijn er nog treffende illustraties opgenomen van businessmodelinnovatie en de impact ervan op de sociale en economische waardecreatie. Zoals sociale werkplaats Velo, die zich van fietsherstelplaats met sociale tewerkstelling steeds nadrukkelijker profileert als specialist in ecologische mobiliteit. De directie van Velo stelt bij bedrijven toenemende interesse vast in mobiliteitsoplossingen die een alternatief vormen voor het autoverkeer in werkcontext en speelt daarop in door een aanbod voor bedrijven uit te werken zoals advies, fietsverhuur en -leasing. Een dergelijke uitbreiding van het activiteitenaanbod heeft uiteraard een impact op de bedrijfsvoering van Velo: bepaalde processen en beleidsaspecten moeten worden bijgestuurd, een nieuw klantensegment vergt een andere klanten- en stakeholderbenadering, het personeel moet opgeleid worden om de bijkomende activiteiten degelijk uit te voeren, enz. Te weinig bedrijven kennen hun bestaande model echter voldoende om zo n verandering te realiseren. Tegelijkertijd is een businessmodel sterk bedrijfsgebonden, waardoor het zich niet blindelings laat kopiëren. Elke onderneming

5 NAAR EEN IMPACTGEDREVEN BUSINESSMODEL 21 moet zijn eigen model ontwikkelen of aanpassen, in lijn met de eigen sterktes en zwaktes en met de klantenbehoeftes. Drie niveaus Een businessmodel kan worden ingedeeld in drie niveaus: economisch, operationeel en strategisch (zie figuur 1): - Op het economische niveau toont het businessmodel de logica van winstgeneratie en functioneert dus als een kader om geld te creëren: het biedt inzicht in de inkomstenstromen, winstbestemming, kostenstructuur, prijszetting, e.d. Het zou echter onterecht zijn om het businessmodel hiertoe te herleiden. Winstgeneratie is er immers maar een onderdeel van. - Het strategische niveau wijst op de positie van het bedrijf in de markt, de geselecteerde klantensegmenten, de strategische partners, de groeimogelijkheden, enz. Een businessmodel onderscheidt zich echter van een strategie: strategie richt zich op de activiteiten van het bedrijf in het licht van de concurrentiepositie. Strategie houdt dus ook competitie in, terwijl een businessmodel een systeem is dat toont hoe de verschillende delen van een business in elkaar passen. - Op operationeel niveau geeft het model een architecturale configuratie weer. De focus ligt op de interne processen en het infrastructuurontwerp die waardecreatie stimuleren. Bv. communicatie-, distributie- en verkoopkanalen, productkarakteristieken, enz. Figuur 1. Kenmerken businessmodel (op basis van Morris, Schindehutte et al., 2005 en Osterwalder en Pigneur, 2009) Economisch Strategisch - Inkomstenmodel - kostenstructuur - Winstbestemming - Kapitaalstructuur - Prijszetting - Marktpositie (geografisch/segmenten/ concurrentie/ groeimogelijkheden) - Klanten(relaties) - Sector - Strategische partners Operationeel - Interne processen/infrastructuur: communicatie-, distributie- en verkoopkanalen - Product/dienst-karakteristieken: kernactiviteiten, waardepropositie (t.o.v. klanten)

6 22 IMPACTGEDREVEN ONDERNEMEN Impact Driven Business Modelling Een fraai en inmiddels vaak geciteerd voorbeeld van een businessmodel dat er uitstekend in slaagt om de sociale doelstellingen en de economische resultaten elkaar te laten bevruchten, is Streetwize. Deze sociale onderneming werd opgericht door Arnoud Raskin. Die bouwde vanuit de sociale missie om straatkinderen in alle hoeken van de wereld met mobiele schooltjes vaardigheden en eigenwaarde bij te brengen (via vzw Mobile School), advies- en vormingsactiviteiten uit voor bedrijven (via cvba Streetwize). Beide aspecten zijn zodanig met elkaar vervlochten, dat ze elkaar voortdurend versterken. Want hoe rijker de ervaringen uit het sociale ontwikkelingsproject Mobile School, hoe meer de vormingsprogramma s van Streetwize daarmee kunnen gestoffeerd en verbeterd worden. En hoe beter de commerciële vormingsprogramma s, hoe groter de kans op succes, meer omzet en meer winst. Winst die terugstroomt naar de verdere uitbouw van Mobile School. Zo wordt een opwaartse spiraalbeweging gecreëerd die zowel de economische als de sociale impact vooruit stuwt. Het concept van Streetwize is bewonderenswaardig, alleen al omdat er geen instrumenten beschikbaar waren om zo n coherent sociaal businessmodel samen te stellen. De tot dan toe bestaande tools hielden immers op geen enkele manier rekening met de noodzakelijke verankering van de sociale doelstellingen in het bedrijfsconcept. Om dat hiaat op te vullen, zijn we binnen het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject (PWO) Sociale Meerwaardecreatie bij MVO-actieve kmo s van HoGent aan de slag gegaan met het ontwerpen van een werkinstrument dat startende sociale ondernemingen in staat stelt om een evenwichtig, doordacht én geïntegreerd businessmodel uit te tekenen. Daarvoor zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Aan deze fase van het onderzoeksproject ging immers al jarenlange research vooraf, die onder meer leidde tot het boek Balanceren Sociaal ondernemen in Vlaanderen: een profielschets (Bracke, Moray & Van Wassenhove, Academia Press, 2013). De data, verzameld tijdens de research, werden deels ook gebruikt voor het doctoraatsonderzoek van Robin Stevens, The social and economic proclivity of social enterprises: Antecedents, measurement, and dynamics (2012). Er werden ook bestaande businessmodellen geanalyseerd en nuttige input verzameld bij meetinstrumenten inzake duurzaamheid, zoals ISO en GRI, en we lieten ons inspireren door belangrijke literatuur ter zake, waaronder het wetenschappelijke artikel Shared Value Creation (2011) van Porter & Kramer in Harvard Business Review en How To Change The World Social Entrepreneurs And The Power Of New Ideas (2007), het befaamde

7 NAAR EEN IMPACTGEDREVEN BUSINESSMODEL 23 boek van David Bornstein (2007) evenals het baanbrekende werk The Age of Responsibility CSR 2.0 and the new DNA of Business (2011), van de Zuid-Afrikaanse prof en MVO-specialist Wayne Visser. Daarnaast waren de diepte-interviews bij een hele reeks sociale ondernemingen waarvan er een aantal in dit boek worden besproken een zeer waardevolle bron om onze businessmodel-tool vorm te geven. Dat leidde uiteindelijk tot het Impact Driven Business Modelling-instrument (IDBM). De naam verwijst expliciet naar de kern van de tool en het belangrijkste streefdoel: sociale impact creëren. Sociale ondernemingen starten immers vanuit een maatschappelijke doelstelling, van waaruit ze een verdienmodel uitbouwen. Ze zijn pas echt succesvol als ze een zo groot mogelijke sociale impact weten te generen. Alle bedrijfsaspecten en -processen zijn in meer of mindere mate gelinkt aan de uiteindelijke sociale impact. Is dat niet zo, dan zal het businessmodel blokkeren. De tool is intussen al de leidraad van enkele workshops omtrent sociaal ondernemen die de Sociale Innovatiefabriek 11 organiseert. Daarnaast vormde IDBM ook de basis voor businessmodelinnovatie bij drie zorgboerderijen. Dat proces is een onderdeel van het onderzoeksproject Criteria voor een Kwalitatieve Zorglandbouw van HoGent, en bestond erin dat multidisciplinaire teams van bachelorstudenten orthopedagogie en kmo-management de zorglandbouwers in kwestie begeleidden naar een businessmodel waarin verbredings- en zorgactiviteiten sterker uit de verf kwamen en beter verankerd werden. Vanuit de idee dat alle bedrijfsaspecten en -processen de sociale impact beïnvloeden, hebben we IDBM gevisualiseerd als een raderwerk dat bestaat uit zes tandwielen, met centraal het tandwiel van sociale impact (zie figuur 2). De andere tandwielen Goals, Business Concept, Resources, Stakeholders & Partners en Processes & Policies 12 haken daarop in. 11 De Sociale Innovatiefabriek is een vzw, opgericht in 2013, met in het bestuur vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, het bedrijfsleven en middenveldorganisaties. De organisatie promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. 12 We kiezen ervoor om voor de tool Engelse terminologie te gebruiken omdat de gehanteerde termen ook in Nederlandstalige bedrijfs- en managementliteratuur gangbaar zijn en omdat we van mening zijn dat taal geen belemmering mag zijn om het instrument ook buiten Vlaanderen en Nederland te gebruiken.

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie

Fiche Business Model Canvas

Fiche Business Model Canvas Het Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, c levert en capteert. Het Business Model Canvas is een handig visueel instrument om de elementen die hiertoee bijdragen in kaart te brengen,

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Impact Driven Business Modelling (IDBM)

Impact Driven Business Modelling (IDBM) Impact Driven Business Modelling (IDBM) Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki)

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Disrupt Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Businessmodel Generatie Hoorcollege 4 Business Mapping Na afloop

Nadere informatie

Doelstelling Arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Doelstelling Arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 123 case 7 Het FacilityPunt: GEEN SCHOONMAAKBEDRIJF VAN DERTIEN IN EEN DOZIJN PROFIEL Het FacilityPunt Doelstelling Arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Activiteiten Schoonmaakactiviteiten

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas Het Business Model Canvas helpt je jouw Business Model te visualiseren. Met een business model beschrijf je hoe je bedrijf waarde creëert, levert, en verkrijgt. Het geeft een gedeelde

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Onderscheidend positioneren van uw praktijk

Onderscheidend positioneren van uw praktijk Onderscheidend positioneren van uw praktijk Thalita Smit Leiderschapstrainer, Verandermanager, Spreker Positioneren van de praktijk, Ondernemerschap, Commerciële communicatie, Leiderschap/leidinggeven

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN VERENIGINGEN DOEN ZAKEN 10.00 Middenveld en markt Bart Verhaeghe de Verenigde Verenigingen 10.20 Goed zaken doen: sociaal ondernemen als inspiratie voor het middenveld Karen Hiergens & Caroline Godts Sociale

Nadere informatie

Module 3: LEER: BEDRIJFSPLANNING MET DE KENNIS VAN NU

Module 3: LEER: BEDRIJFSPLANNING MET DE KENNIS VAN NU WERKBOEK Module 3: LEER: BEDRIJFSPLANNING MET DE KENNIS VAN NU GEBRUIK DIT WERKBOEK VOOR DE OPDRACHTEN UIT MODULE 3 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS Het businessplan is het startpunt voor veel ondernemers, alleen is het iets statisch. Een businessmodel daarentegen is de manier waarop

Nadere informatie

Business- & verdien-modellen. Evert Moolhuijsen

Business- & verdien-modellen. Evert Moolhuijsen Business- & verdien-modellen Evert Moolhuijsen Business Model Generation Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Business Model Canvas Bouwstenen

Nadere informatie

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Geld verdienen doe je zo

Geld verdienen doe je zo Inspiratiesessie maandag 2 november 2015 Geld verdienen doe je zo De wereld verandert snel en ingrijpend (en onze regio?) Ondernemers zien concurrentie toenemen, macht afnemers groeit, consumenten worden

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen.

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. 1. Ondernemingsplan L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. (LPD 4.1) Om een onderneming op te starten,

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Business Model Generation Canvas

Business Model Generation Canvas Business Model Generation Canvas Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en genereert [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans om te innoveren/verbeteren,

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Samenwerken Loont! (?)

Samenwerken Loont! (?) Samenwerken Loont! (?) Diek Scholten Jan van Es Instituut Inhoud workshop Situatiebepaling: Waar sta je, wat zijn je ervaringen, waar loop je tegen aan? Oplossings scenario s: Canvas Business Modeling

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR Businessmodel Business Model Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel van

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

MAKE-PowerScan voor bedrijven in de maakindustrie. Concrete aanpakpunten voor innovatie en procesverbetering in de waardeketen

MAKE-PowerScan voor bedrijven in de maakindustrie. Concrete aanpakpunten voor innovatie en procesverbetering in de waardeketen U R C MAKE-PowerScan voor bedrijven in de maakindustrie Concrete aanpakpunten voor innovatie en procesverbetering in de waardeketen MAKE-PowerScan RICHTING Ambitie en strategie UITVOERING Waardeketen,

Nadere informatie

NIVE workshop BMG en evaluation tool. 14 februari 2013

NIVE workshop BMG en evaluation tool. 14 februari 2013 NIVE workshop BMG en evaluation tool 14 februari 2013 Rob de With 51 jaar, vrouw en drie dochters acountmanagement,businessconsultant 23 jaar eigen onderneming/ groot en klein Opleidingscoördinator Avans

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking

Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking Wat onthouden 1 Start met je business case aan het begin van je project 2 Test je business case Welkom De business case Blok 1: Probleem en oplossing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2 Business Model Generation A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers Huub Raemakers, partner strategie en innovatie in de zorg Amersfoort 26 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Onze ervaring 2.

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Respect als basis....mvo bij INXCO

Respect als basis....mvo bij INXCO Respect als basis...mvo bij INXCO Ons maatschappelijk engagement Nee, het is niet enkel weggelegd voor de multinationals op deze aardbol. Ook kmo s zoals INXCO en misschien ook jouw bedrijf spelen een

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HELLO VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL WAAROM SOCIAL VAN MODEL BUSINESS BEWERKEN MODELS? TITELSTIJL SOCIETAL CHALLENGES VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL TRENDS VAN MODEL

Nadere informatie

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING.

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. DE SWITCH NAAR ADVIESKANTOOR UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. MARCEL STOLK CREATIVITY EXPERT MAST mast@ision.nl - 0655344593 DOEL VAN DE WORKSHOP De weg naar ideeën, wensen,

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Onderwijsvisie HoGent 25-11-2014 3 Europese 2020 strategie. 4 Europese 2020 strategie.

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters

FACILITY MANAGEMENT. Duurzaam FM. Algemeen management. Mieke Pieters FACILITY MANAGEMENT Algemeen management Duurzaam FM Mieke Pieters Colofon Duurzaam FM Auteur: Mieke Pieters Brussel, 2015 D/2015/8132/213 ISBN 978-2-509-02538-8 ISSN 2406-6311 NUR 800 De publicaties uit

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man e verkoop van Cs is in korte tijd ingestort Napster opende de aanval, maar werd verboden Nieuwe diensten als Spotify doen het goed, evenals

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen

Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen Vanuit de praktijk samen vernieuwend en duurzaam implementeren van KRW maatregelen Opzet Waarde netwerk 4 Achtergrond: Waarom waardenetwerken?

Nadere informatie

KOTLER. Philip Kotler: PHILIP. Strategie. Strategie BLOK 3: WAAR GAAT DAT HEEN? "Marketing is niet de. kunst om slimme. manieren te vinden

KOTLER. Philip Kotler: PHILIP. Strategie. Strategie BLOK 3: WAAR GAAT DAT HEEN? Marketing is niet de. kunst om slimme. manieren te vinden BLOK 3: WAAR GAAT DAT HEEN? Strategie Strategie De kernvragen van strategie Wie wil ik als klant en hoe haal ik ze binnen? Gevaarlijke denkfouten in strategievorming Philip Kotler: PHILIP "Marketing is

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Naar een waarde- en klantgedreven organisatie

Naar een waarde- en klantgedreven organisatie Naar een waarde- en klantgedreven organisatie Janette H. den Uyl MGM Als je weet wat je waard bent en waar je voor staat, krijg je zelfvertrouwen en weet je waar je moet beginnen als je je eigenwaarde

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s Gent BC Business Café Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s 23 mei 2013 Volgende keer @Gent BC Gent BC Business Café Desertification: To Care or Not To Care? A particular view from an outsider (ENG)

Nadere informatie

Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen

Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar businessmodellen voor sociale ondernemingen. Een goed businessmodel is essentieel voor iedere

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie