Dus hier wonen onze hoogleraren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dus hier wonen onze hoogleraren"

Transcriptie

1 HENK JAN OUT HEEFT NIETS TE VERBERGEN / VRIJ WILLIG AAN EEN STERFBED / SPITTEN DOOR TWITTER NAAR NIEUWS EN BEDREIGINGEN / GERARD MEIJER: MIJN VADER ZEI: JIJ GAAT GEWOON STUDEREN nummr 4 / jaaran 13 / 22 novmbr 212 Onahanklijk maazin van Rabou Univrsitit Nijmn Dus hir wonn onz hoolrarn

2 Bzok onz molwonin! op aspraak vana zatra 27 oktobr Alstublit! slutl van uw niuw huurwonin PER DIRECT BESCHIKBAAR! NIEUWBOUW APPARTEMENTEN VANAF 775,- hom - away - rom - hom Uw ast lort in n srvoll astnkamr mt vl privacy n comort in n karaktristik hrnhuis aan Hynaalsw. Bijzonr is aanwzihi van n mrtali bibliothk mt als blanrijkst thma s ilosoi, rlii n histori. In B&B wort ook nls, uits n rans sprokn. Wij bin uw ast n aannaam vrblij. Kom rust ns kijkn! B an Brakast Hynaal 43 Hynaalsw SE Nijmn Wrkn bij Viraas? Stichtin DE 4DAAGSE is op zok naar: nthousiast mwrkrs Cntral Aministrati om haar tam m t vrstrkn. Wi zokn wij? Klantvrinlijk mwrkrs i van hal januari t/m 19 juli 213 nkl aln pr wk bschikbaar zijn (tijns Viraaswk vanzlsprkn ulltim), computrrvarin n n o bhrsin van Nrlans n Enls taal hbbn. Wat bin wij? Flxibl wrktijn, intrn trainin, prtti wrksr, awissln wrk, n luk bijbaan, n kijkj achtr schrmn van ht rootst mraas wanlvnmnt tr wrl. Wat a j on? Inormati vrstrkkn (tlonisch, pr -mail, via social mia), vrwrkn van inschrijvinn, vrzorn van in- n uitaan post. Ho rarn: Stuur vóór 3 cmbr 212 n kort racti mt cv naar: Stichtin DE 4DAAGSE, t.a.v. Susann Grrits, Taal vrbint. vox-4 aas 1212.in :49 Intnsiv Lanua Proramms Exprtiscntrum voor taal n communicati van Rabou Univrsitit Nijmn

3 INHOUD 3 P.1 / EERSTEGENERATIESTUDENTEN / Ik wt nit o ik ht zonr basisburs ha aanur P.14 / REPORTAGE / Hoolrarnnclav aan Malns oukust P.24 / VRIJWILLIGERSWERK / Ik o it voor i kinjs mt Proria P.32 / INTERVIEW / Bijzonr hoolraar Out lit onr vuur NR. 4 INHOUD EN VERDER / P.4 / NIEUWSFOTO / P.7 / OVER DE SCHUTTING / P. / OPINIE / P.21 / COLUMN STUDENT / P.22 / KAMERGEHEIMEN / P.29 / DE KWESTIE / P.3 CULTUUR / P.3 / VOX CAMPUS / P.4 / BLIND DATE P.1 P.14 P.24 P.32 Foto covr: Erik van t Hullnaar RE DAC TIO NEEL Glurn Prcis zo n asornuis han wij in ons stuntnhuis. En i azuikap hin r ook bovn. Ik kijk naar oto i in kukn van n Rabou-hoolraar is maakt. Waarom ht i man n ouchorijn mt palmbomn voor zijn voorraakast hann? Kon r n atsonlijk ur a? En zo vl blikjs kattnvor Zou hij z zl tn? Voln oto, voln huis. Dat lwit-strpt zonnschrm, is at nit aan vrniuwin to? En i tv van hoolraar in Bottnaal, i kan toch wl n slaj rotr? Einlijk valln z wat tn, i huizn van hoolrarn. Gn xorbitant rot villa s. Gn Italiaans sinintriurs. Gwoon, plkkn waar mnsn wonn. Mt kamrs waar wrkt n l wort. Huizn zoals i van jou n mij. Prossorn, ht zijn nt mnsn. Annmari Havrkamp hooractur Witt wl n h ij: Brabanrs opsporn op Twittr P.3 / HET ONDERZOEK

4 4 IN BEELD 5 harinn Vijhonr harinn ha ht coll van bstuur onra 15 novmbr latn aanrukkn. Want harinn t j oor bruik t makn van zwaartkracht. Ht was n knipoo naar Zwaartkrachtsubsiis van NWO i Rabou Univrsitit binnnslpt. 2,9 miljon uro in naar chmisch onrzok, 27, miljon naar taalonrzok waar Nijmn bij btrokkn is. D winnaars haptn samn mt ht coll rst harin op last minut party in ht Huynsbouw. Vlnr: Ptr Haoort, Grar Mijr, Jan van Hst, Bas Kortmann n Anton Frankn. Foto: Brt Bln

5 IN BEELD 5

6 KORTAF DIT WAS novmbr VOLGENS PAUL VAN DEN BROEK Inns vin ik op mijn burau n lijstj mt twinti rasrls voor intr journalistik hanln. En intrnational commissi ht rapportr ovr ht transparantr unctionrn van onz bropsrop. En national wrkrop ht it no ns unntjs ovraan, waarna ook onz in ircti n zlonrzok ht last op basis waarvan w tot i niuw rasrls zijn komn. Ik mot vakr mt mijn colla s in sprk om lkaar schrp t houn, ik mot op scholin, ik mot totstankomin van mijn vrhaln btr vrantwoorn n uitkomstn btr toanklijk makn. In lk jaarsprk wort bovnin ht rlijk hanln n vast onrl van ht rprtoir n ht i is at lk niuw journalist vana nu n brops aat aln. Ik zou r kril van worn. Hozo, nit rlijk? Stlln ivrs commissis immrs nit vast at z van omvan van onrlijkhi hlmaal n wt hbbn? Zijn onthullinn nit rr n uitin van n schanpaalcultuur? En is it o n korn op moln van onz critici, i honrn paina s ovr rlijkhi in onz bropsrop immrs likkbaarn lzn als n aanklacht op zichzl? Trwijl in n van rapportn staat at journalistik hus nit prct hot t zijn n at n combinati van onz crativitit n ht zlrinin vrmon uitlijrs wl binnn prkn hout. Crativitit i vrr w is an ooit mt al i primn on in onz ru. All vrjaarasstjs vranrn in n tribunaal, al onz borrls in mlijwkkn sssis vol zlbkla n troost. Ht was acamisch mnschap n nit journalistik, i alopn maan is bolvn onr ht bombarmnt van intrititrls. En mijn onbhan is r nit minr om, vanw hooacht wijshi at rlvin van ons n btr mnsn maakt. Nt zomin als n tinpuntnplan om n rlati t rn li wakkr kan kussn. D journalistn krijn r laatst tij rlmati van lans, vaak trcht n zi wat r burt. En wk ln kr ik na mijn poin om n ocumnt in hann t krijn pr omaan n horkri mail rtour van n irctur. Hij bticht mij aarin van onrlijk hanln omat ik achtr zijn ru om op slinks wijz aan matriaal probr t komn. D schanpaal is opniuw vl t ichtbij. Graa its zuinir mt rot woorn, al is ht maar omat ik nu ook aan n lijv onrvin wat z on: krnkn. Erlijkr wor ik r nit van n mijn wrk zkr nit btr. GETWEET Mark Rctor Kortmann: Wat ambiti is van ht CvB? Om u zowl hir als in ht hirnamaals lukki t on zijn. #rugv 17 Zovl Nijmnarn hbbn n ptiti onrtkn tn bzuiniinn op onrzok n innovati binnn Europs Uni. Op 22 n 23 novmbr nmt Europs Commissi namlijk n blanrijk bslissin: ht onrzoksbut wort an vaststl. Hovl maakt uni komn zvn jaar bschikbaar voor wtnschapplijk onrzok? In Horizon 22, n inancirinsproramma at start in 214 n naam zt ht al loopt tot 22, is in totaal miljar uro broot. Maar r aan ruchtn at ht lar zal uitvalln. Rn voor initiatinmrs om ptiti t startn. Z worn stun oor virnvrti Noblprijswinnaars, waaronr ook onz Anr Gim. BOVEN HET MAAIVELD Nick van Dijk Voor brijskunstunt Nick van Dijk (22) van stuntnwbsit Nultwvir is novmbr Movmbr. Mt M van moustach. D acht mannlijk crwln van Nultwvir latn rti an lan hun snor roin. Z latn zich hirbij sponsorn oor vrinn n bknn. D opbrnstn van Movmbr aan naar prostaatkankronrzok. Nick: Prostaatkankr staat bkn als n oumannnzikt. Ht komt r vaak voor n kan als o ol wl n imaoboost bruikn. Movmbr raat aaraan bij: Irn vraat immrs waarom ik mijn snor laat staan. Nick ht tot nu to mst nost knvl van hl crw. Er is wat onrlin comptiti, lacht hij. Hl nthousiast wort hij ovrins nit van zijn bsnor spilbl. Ik zi r out uit. Dran vrouwn van Nultwvir ook bij aan acti? Zij lachn smaklijk n stunn ons mntaal. Ook hlpn z bij oranisati van ht bnitsnorrnst op 2 novmbr, in Billabon. Snorrars krijn i avon ratis toan, bzokrs mt npsnor btaln n uro ntr n snurs mt n kal bovnlip motn tw uro uit knip haln.

7 KORTAF 7 OUD NIEUWS Voor niuw niuws: a naar voxwb.nl In n schuilklr in Tl Aviv Ht is zo vrm. Ik kom woon nt uit n schuilklr. Dit zijn vrhaln i j alln knt van j rootours. Stunt Stn Wstrburr loopt sta bij Nrlans ambassa in Tl Aviv n most onruikn ton Hamas rakttn op Israël avuur. Wi Stn op vot wil voln, ot at via twittr Onrnmrs blazn snltrin Hynaal niuw lvn in D shuttlbussn van lijn 1 i alijks van ht cntraal station naar campus rijn, motn (ls) vrvann worn oor n snll spoorvrbinin naar Hynaal. D Inustriël Krin Nijmn (IKN) blaast it i niuw lvn in mt n Nijms lobby. Bs at mil snlhi van bus 25 kilomtr pr uur is, zt IKN-scrtaris Paul Schmitz. En intrcity, i in n kr 1.2 mnsn kan azttn, is n vl btr i, vint hij. Wini pstrijn op Rabou D oo van pst stunt Tim Ribbrink vsti aanacht op ht problm pstn. Op Rabou Univrsitit lijkt ht m t valln. In zijn bijna tinjari loopbaan als stuntnpsycholoo aan RU ht Alx Buiks n o tw valln van pstra mmaakt. Maar mocht ht toch noi zijn, an ht Buiks protocolln klaarlin. Buurtbwonrs rustrrn vrbouwin Mariënbosch D (vr)bouwwrkzaamhn aan ht voormali kloostr Mariënbosch lin stil. Stuntnhuisvstr SSHN wil aar 35 niuw stuntnkamrs ralisrn, maar klan buurtbwonrs houn at voorlopi tn. Toch lijkt SSHNirctur Max Drks zich n zorn t makn. Di woninn komn r. Als ht nit oschiks kan in ovrl, an maar kwaaschiks, via rchtr. Chinzn stortn zich op Europabok Ritbrn En ovrwacht mvallr voor hoolraar Cultuurschinis Ptr Ritbrn. Zijn bok Europ: a cultural history vrschn onlans in r Chins vrtalin, in n rst opla van 7 xmplarn. Opmrklijk, zkr als j bnkt at ht bok nit ns in ht Nrlans is vrtaal. D rst ruk vrschn in 199 bij Enls uitvrij Routl. Ovr schuttin Waar anr hor onrwijsmia zoal ovr schrijvn WAARVAN AKTE D computr ht lanzaam maar zkr ht rstrn vrschil tussn ala n bèta op, trwijl strij tussn ata n thori r mt computr inloos vl slavlruimt bij krijt. Antal van n Bosch, hoolraar Taaltchnoloi, in NRC Hanlsbla naar aanliin van vraa wat computr voor taalonrzok btknt. Jochis, jonns n jonmannn; u maakt r n potj van in ht onrwijs. Zowl op milbar school als in ht hor onrwijs scorn vrouwn btr an mannn. Er schijnn jonns t zijn i nit lrn voor n tots, om t vr mijn at z onvolons haln trwijl z wél lr hbbn. Snapt u ht no? Folia Maazin (UvA & HvA) wil wtn ho ht komt at min ovr hl onrwijslini btr scorn an hun mannlijk klasnotn. Vrschilln xprts opprn socioloisch, nuroloisch n paoisch vrklarinn voor ht vrschil in prstatis tussn sturn slachtn. D voornaamst conclusi van ht artikl: w zijn ht r nit ovr ns, r is mr onrzok noi. En op burn itj voor blown, amn n vooral nit-plannn mannlijk stunt o lrlin: opan achtrstan ht no n consquntis op arbismarkt. Mannn blijvn bijvoorbl stvast mr vrinn. En i xtra uro s komn o van pas. Univrs (Tilbur Univrsity) n Rsourc (Waninn UR) stonn stil bij oplopn schuln van sturn Nrlan. Rsourc laat usual suspcts n wat stuntn aan ht woor ovr aschat basisburs. All ïntrviwn van stunt tot onrwijsirctur hbbn rot o klin vraatkns bij maatrl van ht niuw kabint. Tw rstjaarsstuntn hbbn zls al n btj himw naar vrvlokt (n aschat) lansturbot. Di bot kon j tnminst ontwijkn als j j bst, alus stunt Mariann van Gst. Univrs ploos ht uitavpatroon van nkl Tilbur stuntn uit. Timo Rost lnt maximaal om its achtr han t hbbn, thuiswonn stunt Vincnt Ptrs ht mr an zijn hl maansalaris van zijn bijbaan ovr voor n sizonskaart bij PSV n Sharona Malait is trouw n ht n in huis. Gn van alln lijkt wakkr t lin van inanciël zorn. Als w an ook no lzn at mil stunt maanlijks zsti pik uitt aan rokn & rus, an is ht misschin zo k no nit at Mark Rutt n zijn kornuitn hbbn bslotn stuntn bij bzuiniinn nit t ontzin.

8 OPINIE BRIEVEN zl n opini insturn kan ook mail m naar D racti ht ht rcht bri in T kortn. Rcht op cursus Microsot Oic Stuntn zoun vanuit univrsitit molijkhi motn krijn om zich bkn t makn mt Microsot Oic. Alln toan tot z sotwar aanbin is nit o no. Analysrn, prsntrn n publicrn. Dit zijn ri krnwoorn i ht unamnt vormn voor vrijwl lk wtnschapplijk opliin. En root l van stui is rop richt om stuntn zich in z ri bin t latn ontwikkln. Vana ht rst practicum is ht al uilijk wat ht ol is van onrzok on. Namlijk ht vrzamln n vrwrkn van vns n z op n aantrkklijk manir naar buitn brnn. En juist aan it laatst punt bstn univrsititn t wini aanacht. Microsot Oic bstaat uit onr anr Wor, Excl n PowrPoint. Bij ht vrwrkn o prsntrn van ata worn z proramma s bijna stanaar bruikt. Ht is aarom vrm at vrijwl n nkl Nrlans univrsitit molijkhi bit om hir n cursus voor t voln. Knnis van Microsot Oic sotwar wort bkn vronrstl. D univrsitit vrwacht at stuntn n nt vrsla in kunnn lvrn n n ovrzichtlijk PowrPoint-prsntati kunnn makn. D basisunctis van vrschilln proramma s zulln bij mst stuntn inraa bkn zijn. Maar ht bruiksmak van sjablonn, kruisvrwijzinn o n automatisch bibliorai zijn it zkr nit. En cursus waarin z worn uitl zou voor vl stuntn intrssantr n nuttir zijn an sommi vakkn i nu vn worn. Elk paar jaar brnt Microsot n niuw vrsi van MS Oic uit. Ht arumnt at stuntn niks mr aan hun cursus hbbn zora r n niuw vrsi is, aat chtr nit op. Bij lk niuw vrsi blijvn ou unctis zo vl molijk bhoun. Frank Kruwl is rjaars stunt natuur- n strrnkun. Gschikt/ onschikt Utrcht vort als rst univrsitit vrplicht matchinstrajct in voor niuw stunt kopt wbsit van Univrsitit Utrcht (UU). Dit ropt vraa op: wlk univrsitit volt? Als ht aan mij lit in ir val nit Rabou univrsitit. Ht is nit uilijk in hovrr matchin zort voor n btr rnmnt n ht wrpt n onwnslijk rmpl op voor aankomn stuntn. Dlnam aan matchinsactivititn zoals voorlichtin, colls n totsn zijn bij UU vrplicht. Voorat n stunt kans ht aan opliin t binnn, wort op hm o haar al n stmpl rukt: schikt o onschikt. D matchin bij UU komt voort uit prstatiasprakn n ran om stuntn snllr op juist plk in ht hor onrwijs t krijn. Door matchin zoun minr stuntn uitvalln n zoun z btr prstrn. D moit i wort stokn in slctrn maatrln kan btr worn bst aan rlijk n lijk voorlichtin van tokomsti stuntn n o stuibliin voor rstjaars stuntn. En univrsitit mot zich nit asluitn voor onschikt stuntn, maar stuntn n ralistisch bl schtsn van stui, zoat zij zl n unr kuz kunnn makn. Onmotivr stuntn zulln tn lamp lopn n wllicht bsluitn n anr stui t kizn. Stuntn hbbn aan RU kans zich urn ht rst jaar t bwijzn. Laat stuntn z kans bhoun. Nink Aannnt is ractivoorzittr van USR-racti AKKUraat. Wor transparant Ht abla Trouw ml in novmbr at Rabou Univrsitit ophlrin wirt t vn ovr bann tussn univrsitit n armaiant MSD. D Rabou Univrsitit stlt at zij n op-

9 OPINIE 9 Coloon nin van zakn hot t vn omat zij als bijzonr univrsitit nit onr Wt Opnbaarhi van Bstuur (WOB) valt. Dit was rr rn om n inza t vn in ht avis van intrititscommissi ovr hoolraar social psycholoi Roos Vonk, i n bijrol spl in Stapl-aair. Bijzonr univrsititn worn nt als opnbar univrsititn voor n blanrijk l mt ovrhismiln inancir. D voorwaarn voor z inancirin zijn rl in Wt op ht Hor Onrwijs n Wtnschapplijk Onrzok (WHW), i allrli bpalinn bvat ovr bhoorlijk bstuur. Transparanti n mocratisch control wirn, zijn mijns inzins striji mt st van WHW. Wi spant n proprocs aan tn Rabou Univrsitit om op basis van WHW a t winn at univrsitit voortaan nt als opnbar univrsititn WOB-vrzokn honorrt? D univrsititsraa van RU misschin? Voor han lit at bsturn van ri bijzonr univrsititn zl ht initiati nmn om zich voortaan nt als opnbar univrsititn t aan ran als ht aat om transparanti van bli. Frank van Kolschootn is journalist n autur van Ontspoor wtnschap n blo ovr z kwsti. PS: D Utrchts avocaat Maartn Kalkwik lit mij na vrschijnin van it blo wtn at hij namns Stichtin Collctiv Acti Univrsititn (SCAU) n rchtszaak vort ovr transparanti i univrsititn, inclusi bijzonr univrsititn, op ron van WHW/Wob inn t btrachtn. Tijmanamnt Als n bztn kin brult klok taal in at minutn wtikkn ik hou ht nauwlijks bij. Mijn virmijlslaarzn vrmorzln lttrs also ht lazn muiltjs zijn Snot op totsn, brookruimls klvn aan ht schrm maar ik ntr wrl zonr stil t staan bij sopzootjs n zwt: alls uurt lanr als j blijt plakkn F12: opslaan als NU INLEVEREN Ctrl + p Wacht! Voorbla vrtn! F12: opslaan als NU ECHT INLEVEREN Ctrl+p Mt ht lui n tmpo van n ou stoommachin tut printr uivn ruimt in, papirn uivn, i zich n w bann lans uiznn bokn, ht raam uit vlin n n anr bouw kizn (zich kuri opstapl in ht juist postvak nstln) Drti sconn t vro likkrt klok okurn n laatst oorl lucht in als n tvrn kin it kr alin is opniuw ist, mt n prsoonlijk rcor no wl. Lina van r Pol, nrlanicus n campusichtr campusichtr Vox is ht maanlijks onahanklijk maazin van Rabou Univrsitit Nijmn. Racti-ars: Comniuslaan Postbus 912, 5 HC Nijmn Tl: Fax: Racti: Paul van n Brok, Brj cobussn, Annmari Havrkamp (hoo ractur), Mark Mrks, Martin Zuiw Blracti: Dick van Aalst, José Koot Columnistn: Lik von Br, PH-nutraal Aan it nummr wrktn m: Lyia van Art, Jlko Arts, Rint-Jan Groot Nuln, Tim van Ham, Marlon Janssn, Joln mijrink, Timo Pisart, Jop Sistrmanns, Frk turlins, Atk Willms Fotorai: Brt Bln, Duncan Fy, Erik van t Hullnaar Illustratis: Mrlijn Draisma, Stuio Lakmos, Louman & Friso Vormvin n opmaak: Nis n Partnrs bno, nijmn Avrtntis: Burau van Vlit Tl: Abonnmntn: Prsonlsln, stuntn: 25,-. o.v.v. stunt- o prsonlsnummr. Ovrin: 35,- ovr t makn op ING-Bank t.n.v. St. KU Rabou Univrsitit, Postbus 912, 5 HC Nijmn Arswijziinn: Abonnmntnaministrati Vox Postbus 912, 5 HC Nijmn Tl: Druk: MiaCntr Rottram Vox Campus Mlinn o brichtn voor Vox Campus kunt u sturn naar: D voln Vox vrschijnt op 2 cmbr.

10 1 PORTRET Wij han no n basis burs Tkst: Joln Mijrink / Foto s: Duncan Fy Z paktn hun kansn. Mark, Grar n Joyc bonnn aan hun stui in n tij at r no n basisburs was. Vana 214 wort at basisinkomn voor niuw stuntn omzt in n lnin. D vrwachtin is at stuntn an wl tw kr nankn voor z aan n acamisch opliin binnn. Vooral rstnratistuntn mt ours i nit naar n univrsitit inn. Zoals Mark, Grar n Joyc.

11 PORTRET 11 MARK BEUMERS (34): Als ht sociaal lnstlsl voor mij zou hbbn oln, ha ik anr kuzs maakt Stur: mbo apothkrsassistnt n mo stylist, hbo lrarnopliin schinis, wo schinis n lrarnopliin Is nu: buitnpromovnus GLTC n ocnt schinis Ours zijn: bouwvakkr (var) n coupus/hulp in huishouin (mor) Ik hb lan rout nomn. Erst mavo n havo, ton mbo, aarna hbo om t inin op univrsitit. In mijn tij kon j tin jaar stuiinancirin krijn. Prcis i tij hb ik noi ha om al mijn opliinn a t ronn. In ht wkn wrkt ik om alls t kunnn btaln. Alln als ik cht krap zat, ron mijn ours bij. Ik kon irct naar ht vwo, maar mijn ours vonn at ik aar motionl no nit rijp voor was. Na mavo bn ik ovra opliin apothkrsassistnt n s avons opliin mostylist aan voln. Wrkn in n apothk blk nits voor mij. Ik wil knnis ovrran n bsloot ton at ik lraar schinis wil worn. Naat ik alls zl ha uitzocht, hb ik mijn ours van mijn voornmn vrtl. Zij vonn ht prima. Z stunn m in all bslissinn i ik maak. D ni voorwaar was at ik mijn opliin ook aawrklijk zou aronn. Als ht sociaal lnstlsl voor mij zou hbbn oln, ha ik anr kuzs maakt. Allrrst was ik mtn naar ht ymnasium aan, zonr i omw. Ik zou nit opniuw voor ht onrwijs kizn. Lrarntkort? Nit bij schinis in lk val. Trukijkn ha ik livr its anrs aan. Politicoloi misschin n an n baan bij ovrhi o its rlijks. Mijn ours hbbn m nooit wzn op noozaak van n o baankans. Mocht ik kinrn krijn, an zou ik r bij hn op hamrn at baanzkrhi blanrijk is. Want injs aan lkaar knopn trwijl j no n norm lnin mot abtaln t alln maar strss.

12 12 PORTRET Stur: Natuurkun Is nu: collvoorzittr van Rabou Univrsitit Ours zijn: (pnsionr) mlkvhours Grar Mijr (5): D kuz om t aan sturn, mot voor irn wl aantrkklijk blijvn In zomrvakanti wo r bran in mlkvhourij. Mijn var n ik konn koin lukki op tij uit schuur haln, maar n root l van ht brij was nit t rn. Ik hb mijn var no nooit zo in put zin. Ik was achttin n ha plannn om t aan sturn in Nijmn. Maar op at momnt bsloot ik thuis t blijvn, ik wil mijn var onrstunn. Hij zi rst tij nits, maar tn ht in van vakanti rip hij m bij zich. Jij aat woon sturn. Mijn ours krn zl kans nit om t sturn, maar wiln hun kinrn i molijkhi wl bin. Enmaal stunt, vol ik n vrplichtin naar mijn var n mor. Ik wil alls zo o molijk aronn. Mijn vijjari stui hb ik in virnhal jaar amaakt. Niman wt prcis ho ht social lnstlsl ruit aat zin. Als i maatrl r in mijn tij was wst, wt ik nit o ik ht ha aanur om t aan sturn. Ik wt wl at mijn ours r alls aan zoun on om mij t latn aan. Ook al btkn at n xtra lnin voor z. Ik zou r zl hl onlukki van zijn worn om zo n rot inanciël last op hun schours t ln. Ours i ht kunnn btaln, motn at ook on. Daar hb ik n problmn m. Maar voor stuntn wir ours at nit kunnn, motn r volon onrstuninsmaatrln zijn. D aanvulln burs mot naar mijn mnin blijvn. Daarnaast zoun all noozaklijk stuikostn, zoals n laptop, bokn n colll, iscaal atrkbaar motn zijn. Dat zou al hl wat kostn voor ours schln. D kuz om t aan sturn, mot voor irn wl aantrkklijk blijvn.

13 PORTRET 13 Sturt: kunstschinis (zsjaars) Ours zijn: var zzp r in bouw (kasblazr), mor rayonmanar/kwalititsinspctur schoonmaakbrij Joyc van Gln (23) Mt kabintsmaatrln in ht achtrhoo zou ik nit no ns voor kunstschinis kizn. Mijn ours zijn op jon ltij aan wrkn. Na mijn propus hb ik ht r juist van nomn. Ik hb ton bwust maar n paar vakkn vol n aarnaast commissis aan bij mijn ispuut n sportvrniin. Mijn ours hbbn n hl anr ju ha, maar vinn ht luk voor m. Z stunn m in alls. Na ht vwo wist ik nit wat voor stui ik wil voln. Ik hb n btj ronkkn tijns opn an. Kunstschinis lk m wl wat. Mijn ours vonn ht allmaal prima. Zij achtn: Joyc, i aat toch wl haar in an. Di hovn w nit t vrtlln wat z mot aan sturn. Mt kabintsmaatrln in ht achtrhoo zou ik nit no ns voor kunstschinis kizn. Brijp m nit vrkr: ht is n topstui. Aan passi voor kunst hb ik n brk, maar aan broo op plank straks waarschijnlijk wl. Baanzkrhi hb j immrs nit, mt n bul in kunstschinis op zak. En at wort n stuk blanrijkr als j n stuiinancirin mr krijt n alls mot lnn. Als ik mt i maatrln was conrontr bij ht kizn van n stui, was ik rr n hbo-stui aan on, zoat ik makklijkr n baan krij. Ik was wl woon bij n ispuut aan, maar ha minr tij aan bstuur n commissis bst. Mijn zus ht mbo aan, maar is na n paar jaar wrkn wr aan sturn. Zij ot nu hbo paoik. Nu kan at no, maar als ht social lnstlsl r al was wst, ha z ht waarschijnlijk nit aan.

14 Waar won onz hoo 14 REPORTAGE Waar wonn z inlijk, vaanlrars van Rabou Univrsitit? Ht antwoor: in Maln. En in Wznho, Hili Lanstichtin n ronom Grosbksw. Ht is nit tovalli at hoolrarn bij lkaar in buurt wonn. Tkst: Paul van n Brok, Rint-Jan Groot Nuln n Martin Zuiw Foto s: Erik van t Hullnaar

15 REPORTAGE 15 n lrarn?

16 1 REPORTAGE Z klittn samn, onz hoolrarn, n zvn jaar ln was at nit anrs. Ook buurtn i ruit schitn als cht prossornbuurtn zijn zl als ton. Zvn jaar ln maakt Vox n rporta ovr hoolrarn in Wznho, n opvalln nclav van acamici in n vrr zr mn Duknbur. w trn plukjs hoolrarn aan in Ht Gooi, Utrchts Huvlru n ronom Dn Bosch Dit jaar vro Vox opniuw all postcos op van huisarssn van hoolrarn, op it momnt 414 in totaal. Vijti postcos wrn nit aanlvr, maar van 34 prossors waarvan wl postco bschikbaar was, konn w mooi kaartn makn. Zoat w nu wtn hovl r wl n nit in Nijmn n omvin wonn n waar z zijn t vinn. Maln sprint ruit (zstin arssn) n an vooral Volnbuurt. Daarnaast zin w vl stipjs in Hili Lanstichtin (l) n in wijkn ronom Grosbksw. Nt als zvn jaar ln is postcobi 524 (mt 32 hoolrarn) é acamisch nclav in Nijmn. Dz wijk its tn noorn van campus wort op vot vol oor 525 (27), ht bi mt onr mr Brakknstin n Gronwou. Opvalln witt vlk is Lnt: intns bouwwo alaar ht prossorn nit warm krn ovrstk ovr Waal t makn. Wl wonn r vir hoolrarn in ht its vrr ln Oostrhout. Vrhuisplicht En vrhuisplicht voor hoolrarn is nit stanaar binnn univrsitit. Wat nit wnmt at 195 van 34 hoolrarn in it onrzok Ls vrr op paina 21 RchtnhoolraREN wonn mst op stan Ho sjik wonn hoolrarn n in wlk acultitn wonn z ht mst op stan? Daar is wl n ooi naar t on als j wt in wlk postcobin z wonn. Wat blijkt: rchtnhoolrarn wonn ht mst op stan, mt op ni astan mici, manamntwtnschapprs n iloson n tholon. Aan ht in van rij staan bètahoolrarn: mil woninwaar in hun wijkn lit 14 procnt bnn i van juristn. Ht zal n vrrassin zijn at hoolrarn in bovnmil wijkn wonn: ht prijspil in hun wijkn lit 2 procnt bovn ht lanlijk mil. D woninwaars zijn ali van mil woz-waars pr postcobi (prijspil 211).

17 REPORTAGE 17 In Volnbuurt in Maln wonn opvalln vl hoolrarn. Z bsprkn tostan van hun acultit op vrjaaran, maar pratn nt zo li ovr hun tuin. Ook mt nit-hoolrarn in straat. Wij zijn nit zo n apart irsoort at wij nit mnn. Aan oukust in Maln Plaats van hanlin: n bunalow in Volnbuurt, n wijk in Maln waar hoolrarn bij lkaar om hok wonn. O pal naast lkaar, zoals Luuk Blois, mritus hoolraar Nrlans Lttrkun, hoolraar Amrikanistik Hans Bak n Grt Dibbts, mritus hoolraar Gschinis van Nrlans Grammatica. Toval? Ja hoor, zn hoolrarn. Maar in it blijkt n hoolraar zijn colla soms t tippn. Dibbts, n van oust bwonrs van wijk, tipt bijvoorbl Hans Bak ton z lkaar sprakn op n rnachti a in bus naar univrsitit. Bak: Dat was in 1999, j most r ton snl bij zijn, us ht was ijn at ik in zo n vro staium op hoot was. In ri an was ht huis van ons. D mooi, rot tuin a voor ons oorsla. En D Blois tipt zijn ovrbuurman, ton no hoolraar Nrlans. Hij woon op n hl ruk punt aan Rijksw. Ik za m n kr op acultit lopn n schoot hm aan. VOGELS FLUITEN D oukust van Maln wort wijk wl nom. D charm is ht vl ron. D huizn lin ourwts vr uit lkaar n op loopastan van Humnsoor. D straatnamn ran nit alln volnamn, j hoort r ook vl vols luitn. Lkkr buitn wonn n toch ichtbij ht wrk, acht Dibbts, i voor hij naar Maln vrtrok in Nijms wijk Brakknstin woon. W hbbn ht an ovr jarn zvnti. In zijn achtrtuin in Brakknstin rs n niuw bouw op: ht Erasmusbouw. Ik acht: straks zit ik hl a tn mijn wrk aan t kijkn. Hij in kijkn in Maln, at in i tij volop in aanbouw was, n was vrkocht. En van voorln van hir wonn is at ht én ron is én hl icht bij univrsitit. J itst hir oor ht bos in n kwartir naar j wrk. Hrlijk is at, baamt Luuk Blois: Ik hb rti jaar alijks oor ht bos itst. D Blois woon in Uithoorn ton hij zijn baan aan VU vrruil voor ht hoolraarschap in Nijmn. Ik wist niks van z rio a. Ik zocht n huis at schikt was voor n zin. Duknbur za ik nit zittn, at von ik nt Amstlvn, n in Maln was mr t koop an in Nijmn. In 19 warn prijzn wat zakt, ton kon ik it huis btaln. MADELIEFJES Hun chtnots rinkn koi samn, zl sprkn z lkaar vooral op vrjaaran n jubila. Bak praat zijn tw buurmannn an altij vn bij ovr an van zakn op lttrnacultit. J hout lkaar op hoot. Maar at willn julli ook raa. D Blois knikt: W hbbn ht ook ovr anr inn hoor, zoals tuin. Bak: O r takkn ovr h hann, hè Luuk. D Blois: Wij bzorn Hans ratis mst. Bak: Luuks takkn hann ovr mijn tuin hn. En Grts blarn waain sts mijn kant op. Grt: Oh, vanaar al i malijs in jouw tuin. D vrouw van D Blois lt n halj bruin op tal, vlak voor nus van Bak. Di rart vrbaas: Waar is at voor? Di han wij istrn van julli ln, zt D Blois. Elitair zoun z hun buurt nit nomn. Ook al zijn prcln root n wonn r an rlati vl hoolrarn. Bak: Er wonn acamici, maar ook mnsn uit ht min- n klinbrij. Dibbts: Ht is n won straat, zonr kapsons. D Blois: Simplw n ijn buurt. Als j n brop op anr ot, is at nooit tvrs. O at nou n acamicus is o nit. Dibbts: Wij zijn nit zo n apart irsoort at wij nit mnn.

18 1 REPORTAGE In ht rumor van binnnsta, op kruipastan van rstaurants n kron. Daar woont hoolraar Marcl Wissnbur, tussn zijn stuntn. Ik zor rvoor nit ronkn t worn. Tussn stuntn in binnnsta In n appartmnt in ht Bataas Kwartir, n buurt in ht cntrum van Nijmn, woont Marcl Wissnbur, hoolraar Politik Thori n Filosoi. Hij woont r al zstin jaar. Ik kocht ht ton ik no postoc was. Binnn acamici krn ton ht volst vrtrouwn van bank. Hij wil raa wonn in binnnsta. Ik woon hir op kruipastan van rihonr rstaurants n kron i Nijmn rijk is. Vooral rst tin jaar hb ik aar vl tij spnr. Voor mij n o plk om iën op t on. Ik woon bovnin alln n aarvoor is z locati uitrmat schikt. En i is o brikbaar mt ht ov, waar ik van ahanklijk bn: in ht vrln is blkn at ik op n its tvl onlukkn hb. En aanzinlijk l van buurtbwonrs is stunt. Er wonn stuntn tw urn vrrop, aan bi kantn n ook schuin tnovr. Als ik uit mijn raam kijk zi ik n stunt politicoloi naar zijn blschrm starn. Last hb ik aar nit van, hoor. En ht zijn nit allmaal stuntn, r is n o mix. Er is ook wat social control: buurtbwonrs knnn lkaar van zicht. Di stunt politicoloi van schuin tnovr komt hij rl tn in lit. Dat is n btj raar. Ht is toch ênant om vrvolns hallo buurman t motn zn in collzaal. Ik hou zakn n privé livr schin. Ik hb ooit ns mmaakt at r min in nacht wat stuntn nthousiast bij m aanbln om t vran o ik m wil on aan n borspl. Ton ik opn stonn z mt mon vol tann: Oh, u bnt prossor! Er wonn hir in buurt trouwns ook stuntn voor wi ht o zou zijn als ik z a n to ns tnkwam in bus. Dan konn w vn bijpratn ovr scriptivoortan. Maar ik vor thuis livr nit tvl van at soort controls uit. Ik vin ht op zich o om ook buitn collzaal mt stuntn t pratn. Dat t iën. En at t ook nhi in opliin: rlatis tussn hoolrarn n stuntn worn mnslijkr. En hoolraar wort an mr an alln n brin in n vat. Tot n paar jaar ln ontmott Wissnbur us stuntn in Caé van Rijn. Op campus kwam ik an stuntn tn mt wi ik avon aarvoor no ha zittn tankn. Al zor ik r altij voor nit ronkn t worn. Maar at samnzijn in Van Rijn is alopn, sins i kro alln no mnsn our an 21 tolaat. En kro i mijn stuntn nit wil, bzok ik nit. Stunt conomi Joop Franssn is buurman van Wissnbur. Franssn: W zin lkaar zln. Soms bij ht buitnzttn van ht ou papir. Als w lkaar zin, an vorn w van i sprkjs i j hbt mt mnsn i j maar n btj knt. Op univrsitit makn w soms no wl ns n klin rapj. Zo van: Hé, buurman!. Dat soort inn. In ht bin was ht bst n btj spannn, wonn naast n hoolraar, maar j wnt snl aan lkaar. Ht blijt n btj spciaal, maar ht wort vooral wat j r zl van maakt.

19 REPORTAGE 19

20 2 Tussn vrvalln stuntnhuizn n ntt hrnhuizn in Burhart van n Brhstraat in ht populair Bottnaal wonn n paar hoolrarn. Ik rot stuntn. Voor n praatj hb ik n tij. Stuntn rotn in Bottnaal Voor zijn schiin woon Rolan van Hout, hoolraar Topast Taalwtnschap, in ht buitnbi in Molnhok. Na schiin bn ik vrhuis naar Bottnaal, in schil van Nijmn. Wijchn o Waalspron warn ook optis, maar ik vrkoos sta vanw o brikbaarhi. D kort astan naar station n winkls. En ik ha miln nit voor n rotr huis. Howl ik mijn huis nit klin wil nomn in vrlijkin mt stuntnhuizn hir in straat. Ja, ik wil hir bst ou worn. Ik kan irn z wijk aanran. Vror was Bottnaal n arbirswijk, wt Van Hout. Maar wijk is sts mr in trk bij allrli ropn. Tussn anr hoolrarn wonn hot hij nit zo noi. Di zijn op mijn wrk al zo vaak in buurt. Zijn kinrn vinn Bottnaal antastisch. Z nitn rvan om zo icht bij ht cntrum t wonn. En z buurt is bhoorlijk ynamisch, vl mr an prossornbuurt bijvoorbl. Ik kn mijn burn nit r o, maar it is wl n social wijk. Zo ston ik laatst n stuk van n boom a t zan, ton n man van wat vrrop in straat m aansprak. Hij ha no wl n btr zaa, o ik i wil bruikn? Daar in ik raa op in. Dat is nou typisch voor sr hir in Bottnaal. Er wonn vl stuntn in zijn buurt. O ik last hb van itsn o vuilniszakkn bijvoorbl? N, ik hou wl van wat lvnihi. En in Bottnaal valt ht allmaal r m. A n to hoor ik wat lawaai van caés, maar at hoort bij n wijk als z. Daar stoor ik m nit aan. Ik kom wl ns stuntn tn i ik kn, in suprmarkt o op straat. Dan rot ik z vn. En praatj makn is nit aan or. Nit omat ik hoolraar bn n zij stunt, at maakt m nit uit. Ik hb r simplw n tij voor.

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie