Dus hier wonen onze hoogleraren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dus hier wonen onze hoogleraren"

Transcriptie

1 HENK JAN OUT HEEFT NIETS TE VERBERGEN / VRIJ WILLIG AAN EEN STERFBED / SPITTEN DOOR TWITTER NAAR NIEUWS EN BEDREIGINGEN / GERARD MEIJER: MIJN VADER ZEI: JIJ GAAT GEWOON STUDEREN nummr 4 / jaaran 13 / 22 novmbr 212 Onahanklijk maazin van Rabou Univrsitit Nijmn Dus hir wonn onz hoolrarn

2 Bzok onz molwonin! op aspraak vana zatra 27 oktobr Alstublit! slutl van uw niuw huurwonin PER DIRECT BESCHIKBAAR! NIEUWBOUW APPARTEMENTEN VANAF 775,- hom - away - rom - hom Uw ast lort in n srvoll astnkamr mt vl privacy n comort in n karaktristik hrnhuis aan Hynaalsw. Bijzonr is aanwzihi van n mrtali bibliothk mt als blanrijkst thma s ilosoi, rlii n histori. In B&B wort ook nls, uits n rans sprokn. Wij bin uw ast n aannaam vrblij. Kom rust ns kijkn! B an Brakast Hynaal 43 Hynaalsw SE Nijmn Wrkn bij Viraas? Stichtin DE 4DAAGSE is op zok naar: nthousiast mwrkrs Cntral Aministrati om haar tam m t vrstrkn. Wi zokn wij? Klantvrinlijk mwrkrs i van hal januari t/m 19 juli 213 nkl aln pr wk bschikbaar zijn (tijns Viraaswk vanzlsprkn ulltim), computrrvarin n n o bhrsin van Nrlans n Enls taal hbbn. Wat bin wij? Flxibl wrktijn, intrn trainin, prtti wrksr, awissln wrk, n luk bijbaan, n kijkj achtr schrmn van ht rootst mraas wanlvnmnt tr wrl. Wat a j on? Inormati vrstrkkn (tlonisch, pr -mail, via social mia), vrwrkn van inschrijvinn, vrzorn van in- n uitaan post. Ho rarn: Stuur vóór 3 cmbr 212 n kort racti mt cv naar: Stichtin DE 4DAAGSE, t.a.v. Susann Grrits, Taal vrbint. vox-4 aas 1212.in :49 Intnsiv Lanua Proramms Exprtiscntrum voor taal n communicati van Rabou Univrsitit Nijmn

3 INHOUD 3 P.1 / EERSTEGENERATIESTUDENTEN / Ik wt nit o ik ht zonr basisburs ha aanur P.14 / REPORTAGE / Hoolrarnnclav aan Malns oukust P.24 / VRIJWILLIGERSWERK / Ik o it voor i kinjs mt Proria P.32 / INTERVIEW / Bijzonr hoolraar Out lit onr vuur NR. 4 INHOUD EN VERDER / P.4 / NIEUWSFOTO / P.7 / OVER DE SCHUTTING / P. / OPINIE / P.21 / COLUMN STUDENT / P.22 / KAMERGEHEIMEN / P.29 / DE KWESTIE / P.3 CULTUUR / P.3 / VOX CAMPUS / P.4 / BLIND DATE P.1 P.14 P.24 P.32 Foto covr: Erik van t Hullnaar RE DAC TIO NEEL Glurn Prcis zo n asornuis han wij in ons stuntnhuis. En i azuikap hin r ook bovn. Ik kijk naar oto i in kukn van n Rabou-hoolraar is maakt. Waarom ht i man n ouchorijn mt palmbomn voor zijn voorraakast hann? Kon r n atsonlijk ur a? En zo vl blikjs kattnvor Zou hij z zl tn? Voln oto, voln huis. Dat lwit-strpt zonnschrm, is at nit aan vrniuwin to? En i tv van hoolraar in Bottnaal, i kan toch wl n slaj rotr? Einlijk valln z wat tn, i huizn van hoolrarn. Gn xorbitant rot villa s. Gn Italiaans sinintriurs. Gwoon, plkkn waar mnsn wonn. Mt kamrs waar wrkt n l wort. Huizn zoals i van jou n mij. Prossorn, ht zijn nt mnsn. Annmari Havrkamp hooractur Witt wl n h ij: Brabanrs opsporn op Twittr P.3 / HET ONDERZOEK

4 4 IN BEELD 5 harinn Vijhonr harinn ha ht coll van bstuur onra 15 novmbr latn aanrukkn. Want harinn t j oor bruik t makn van zwaartkracht. Ht was n knipoo naar Zwaartkrachtsubsiis van NWO i Rabou Univrsitit binnnslpt. 2,9 miljon uro in naar chmisch onrzok, 27, miljon naar taalonrzok waar Nijmn bij btrokkn is. D winnaars haptn samn mt ht coll rst harin op last minut party in ht Huynsbouw. Vlnr: Ptr Haoort, Grar Mijr, Jan van Hst, Bas Kortmann n Anton Frankn. Foto: Brt Bln

5 IN BEELD 5

6 KORTAF DIT WAS novmbr VOLGENS PAUL VAN DEN BROEK Inns vin ik op mijn burau n lijstj mt twinti rasrls voor intr journalistik hanln. En intrnational commissi ht rapportr ovr ht transparantr unctionrn van onz bropsrop. En national wrkrop ht it no ns unntjs ovraan, waarna ook onz in ircti n zlonrzok ht last op basis waarvan w tot i niuw rasrls zijn komn. Ik mot vakr mt mijn colla s in sprk om lkaar schrp t houn, ik mot op scholin, ik mot totstankomin van mijn vrhaln btr vrantwoorn n uitkomstn btr toanklijk makn. In lk jaarsprk wort bovnin ht rlijk hanln n vast onrl van ht rprtoir n ht i is at lk niuw journalist vana nu n brops aat aln. Ik zou r kril van worn. Hozo, nit rlijk? Stlln ivrs commissis immrs nit vast at z van omvan van onrlijkhi hlmaal n wt hbbn? Zijn onthullinn nit rr n uitin van n schanpaalcultuur? En is it o n korn op moln van onz critici, i honrn paina s ovr rlijkhi in onz bropsrop immrs likkbaarn lzn als n aanklacht op zichzl? Trwijl in n van rapportn staat at journalistik hus nit prct hot t zijn n at n combinati van onz crativitit n ht zlrinin vrmon uitlijrs wl binnn prkn hout. Crativitit i vrr w is an ooit mt al i primn on in onz ru. All vrjaarasstjs vranrn in n tribunaal, al onz borrls in mlijwkkn sssis vol zlbkla n troost. Ht was acamisch mnschap n nit journalistik, i alopn maan is bolvn onr ht bombarmnt van intrititrls. En mijn onbhan is r nit minr om, vanw hooacht wijshi at rlvin van ons n btr mnsn maakt. Nt zomin als n tinpuntnplan om n rlati t rn li wakkr kan kussn. D journalistn krijn r laatst tij rlmati van lans, vaak trcht n zi wat r burt. En wk ln kr ik na mijn poin om n ocumnt in hann t krijn pr omaan n horkri mail rtour van n irctur. Hij bticht mij aarin van onrlijk hanln omat ik achtr zijn ru om op slinks wijz aan matriaal probr t komn. D schanpaal is opniuw vl t ichtbij. Graa its zuinir mt rot woorn, al is ht maar omat ik nu ook aan n lijv onrvin wat z on: krnkn. Erlijkr wor ik r nit van n mijn wrk zkr nit btr. GETWEET Mark Rctor Kortmann: Wat ambiti is van ht CvB? Om u zowl hir als in ht hirnamaals lukki t on zijn. #rugv 17 Zovl Nijmnarn hbbn n ptiti onrtkn tn bzuiniinn op onrzok n innovati binnn Europs Uni. Op 22 n 23 novmbr nmt Europs Commissi namlijk n blanrijk bslissin: ht onrzoksbut wort an vaststl. Hovl maakt uni komn zvn jaar bschikbaar voor wtnschapplijk onrzok? In Horizon 22, n inancirinsproramma at start in 214 n naam zt ht al loopt tot 22, is in totaal miljar uro broot. Maar r aan ruchtn at ht lar zal uitvalln. Rn voor initiatinmrs om ptiti t startn. Z worn stun oor virnvrti Noblprijswinnaars, waaronr ook onz Anr Gim. BOVEN HET MAAIVELD Nick van Dijk Voor brijskunstunt Nick van Dijk (22) van stuntnwbsit Nultwvir is novmbr Movmbr. Mt M van moustach. D acht mannlijk crwln van Nultwvir latn rti an lan hun snor roin. Z latn zich hirbij sponsorn oor vrinn n bknn. D opbrnstn van Movmbr aan naar prostaatkankronrzok. Nick: Prostaatkankr staat bkn als n oumannnzikt. Ht komt r vaak voor n kan als o ol wl n imaoboost bruikn. Movmbr raat aaraan bij: Irn vraat immrs waarom ik mijn snor laat staan. Nick ht tot nu to mst nost knvl van hl crw. Er is wat onrlin comptiti, lacht hij. Hl nthousiast wort hij ovrins nit van zijn bsnor spilbl. Ik zi r out uit. Dran vrouwn van Nultwvir ook bij aan acti? Zij lachn smaklijk n stunn ons mntaal. Ook hlpn z bij oranisati van ht bnitsnorrnst op 2 novmbr, in Billabon. Snorrars krijn i avon ratis toan, bzokrs mt npsnor btaln n uro ntr n snurs mt n kal bovnlip motn tw uro uit knip haln.

7 KORTAF 7 OUD NIEUWS Voor niuw niuws: a naar voxwb.nl In n schuilklr in Tl Aviv Ht is zo vrm. Ik kom woon nt uit n schuilklr. Dit zijn vrhaln i j alln knt van j rootours. Stunt Stn Wstrburr loopt sta bij Nrlans ambassa in Tl Aviv n most onruikn ton Hamas rakttn op Israël avuur. Wi Stn op vot wil voln, ot at via twittr Onrnmrs blazn snltrin Hynaal niuw lvn in D shuttlbussn van lijn 1 i alijks van ht cntraal station naar campus rijn, motn (ls) vrvann worn oor n snll spoorvrbinin naar Hynaal. D Inustriël Krin Nijmn (IKN) blaast it i niuw lvn in mt n Nijms lobby. Bs at mil snlhi van bus 25 kilomtr pr uur is, zt IKN-scrtaris Paul Schmitz. En intrcity, i in n kr 1.2 mnsn kan azttn, is n vl btr i, vint hij. Wini pstrijn op Rabou D oo van pst stunt Tim Ribbrink vsti aanacht op ht problm pstn. Op Rabou Univrsitit lijkt ht m t valln. In zijn bijna tinjari loopbaan als stuntnpsycholoo aan RU ht Alx Buiks n o tw valln van pstra mmaakt. Maar mocht ht toch noi zijn, an ht Buiks protocolln klaarlin. Buurtbwonrs rustrrn vrbouwin Mariënbosch D (vr)bouwwrkzaamhn aan ht voormali kloostr Mariënbosch lin stil. Stuntnhuisvstr SSHN wil aar 35 niuw stuntnkamrs ralisrn, maar klan buurtbwonrs houn at voorlopi tn. Toch lijkt SSHNirctur Max Drks zich n zorn t makn. Di woninn komn r. Als ht nit oschiks kan in ovrl, an maar kwaaschiks, via rchtr. Chinzn stortn zich op Europabok Ritbrn En ovrwacht mvallr voor hoolraar Cultuurschinis Ptr Ritbrn. Zijn bok Europ: a cultural history vrschn onlans in r Chins vrtalin, in n rst opla van 7 xmplarn. Opmrklijk, zkr als j bnkt at ht bok nit ns in ht Nrlans is vrtaal. D rst ruk vrschn in 199 bij Enls uitvrij Routl. Ovr schuttin Waar anr hor onrwijsmia zoal ovr schrijvn WAARVAN AKTE D computr ht lanzaam maar zkr ht rstrn vrschil tussn ala n bèta op, trwijl strij tussn ata n thori r mt computr inloos vl slavlruimt bij krijt. Antal van n Bosch, hoolraar Taaltchnoloi, in NRC Hanlsbla naar aanliin van vraa wat computr voor taalonrzok btknt. Jochis, jonns n jonmannn; u maakt r n potj van in ht onrwijs. Zowl op milbar school als in ht hor onrwijs scorn vrouwn btr an mannn. Er schijnn jonns t zijn i nit lrn voor n tots, om t vr mijn at z onvolons haln trwijl z wél lr hbbn. Snapt u ht no? Folia Maazin (UvA & HvA) wil wtn ho ht komt at min ovr hl onrwijslini btr scorn an hun mannlijk klasnotn. Vrschilln xprts opprn socioloisch, nuroloisch n paoisch vrklarinn voor ht vrschil in prstatis tussn sturn slachtn. D voornaamst conclusi van ht artikl: w zijn ht r nit ovr ns, r is mr onrzok noi. En op burn itj voor blown, amn n vooral nit-plannn mannlijk stunt o lrlin: opan achtrstan ht no n consquntis op arbismarkt. Mannn blijvn bijvoorbl stvast mr vrinn. En i xtra uro s komn o van pas. Univrs (Tilbur Univrsity) n Rsourc (Waninn UR) stonn stil bij oplopn schuln van sturn Nrlan. Rsourc laat usual suspcts n wat stuntn aan ht woor ovr aschat basisburs. All ïntrviwn van stunt tot onrwijsirctur hbbn rot o klin vraatkns bij maatrl van ht niuw kabint. Tw rstjaarsstuntn hbbn zls al n btj himw naar vrvlokt (n aschat) lansturbot. Di bot kon j tnminst ontwijkn als j j bst, alus stunt Mariann van Gst. Univrs ploos ht uitavpatroon van nkl Tilbur stuntn uit. Timo Rost lnt maximaal om its achtr han t hbbn, thuiswonn stunt Vincnt Ptrs ht mr an zijn hl maansalaris van zijn bijbaan ovr voor n sizonskaart bij PSV n Sharona Malait is trouw n ht n in huis. Gn van alln lijkt wakkr t lin van inanciël zorn. Als w an ook no lzn at mil stunt maanlijks zsti pik uitt aan rokn & rus, an is ht misschin zo k no nit at Mark Rutt n zijn kornuitn hbbn bslotn stuntn bij bzuiniinn nit t ontzin.

8 OPINIE BRIEVEN zl n opini insturn kan ook mail m naar D racti ht ht rcht bri in T kortn. Rcht op cursus Microsot Oic Stuntn zoun vanuit univrsitit molijkhi motn krijn om zich bkn t makn mt Microsot Oic. Alln toan tot z sotwar aanbin is nit o no. Analysrn, prsntrn n publicrn. Dit zijn ri krnwoorn i ht unamnt vormn voor vrijwl lk wtnschapplijk opliin. En root l van stui is rop richt om stuntn zich in z ri bin t latn ontwikkln. Vana ht rst practicum is ht al uilijk wat ht ol is van onrzok on. Namlijk ht vrzamln n vrwrkn van vns n z op n aantrkklijk manir naar buitn brnn. En juist aan it laatst punt bstn univrsititn t wini aanacht. Microsot Oic bstaat uit onr anr Wor, Excl n PowrPoint. Bij ht vrwrkn o prsntrn van ata worn z proramma s bijna stanaar bruikt. Ht is aarom vrm at vrijwl n nkl Nrlans univrsitit molijkhi bit om hir n cursus voor t voln. Knnis van Microsot Oic sotwar wort bkn vronrstl. D univrsitit vrwacht at stuntn n nt vrsla in kunnn lvrn n n ovrzichtlijk PowrPoint-prsntati kunnn makn. D basisunctis van vrschilln proramma s zulln bij mst stuntn inraa bkn zijn. Maar ht bruiksmak van sjablonn, kruisvrwijzinn o n automatisch bibliorai zijn it zkr nit. En cursus waarin z worn uitl zou voor vl stuntn intrssantr n nuttir zijn an sommi vakkn i nu vn worn. Elk paar jaar brnt Microsot n niuw vrsi van MS Oic uit. Ht arumnt at stuntn niks mr aan hun cursus hbbn zora r n niuw vrsi is, aat chtr nit op. Bij lk niuw vrsi blijvn ou unctis zo vl molijk bhoun. Frank Kruwl is rjaars stunt natuur- n strrnkun. Gschikt/ onschikt Utrcht vort als rst univrsitit vrplicht matchinstrajct in voor niuw stunt kopt wbsit van Univrsitit Utrcht (UU). Dit ropt vraa op: wlk univrsitit volt? Als ht aan mij lit in ir val nit Rabou univrsitit. Ht is nit uilijk in hovrr matchin zort voor n btr rnmnt n ht wrpt n onwnslijk rmpl op voor aankomn stuntn. Dlnam aan matchinsactivititn zoals voorlichtin, colls n totsn zijn bij UU vrplicht. Voorat n stunt kans ht aan opliin t binnn, wort op hm o haar al n stmpl rukt: schikt o onschikt. D matchin bij UU komt voort uit prstatiasprakn n ran om stuntn snllr op juist plk in ht hor onrwijs t krijn. Door matchin zoun minr stuntn uitvalln n zoun z btr prstrn. D moit i wort stokn in slctrn maatrln kan btr worn bst aan rlijk n lijk voorlichtin van tokomsti stuntn n o stuibliin voor rstjaars stuntn. En univrsitit mot zich nit asluitn voor onschikt stuntn, maar stuntn n ralistisch bl schtsn van stui, zoat zij zl n unr kuz kunnn makn. Onmotivr stuntn zulln tn lamp lopn n wllicht bsluitn n anr stui t kizn. Stuntn hbbn aan RU kans zich urn ht rst jaar t bwijzn. Laat stuntn z kans bhoun. Nink Aannnt is ractivoorzittr van USR-racti AKKUraat. Wor transparant Ht abla Trouw ml in novmbr at Rabou Univrsitit ophlrin wirt t vn ovr bann tussn univrsitit n armaiant MSD. D Rabou Univrsitit stlt at zij n op-

9 OPINIE 9 Coloon nin van zakn hot t vn omat zij als bijzonr univrsitit nit onr Wt Opnbaarhi van Bstuur (WOB) valt. Dit was rr rn om n inza t vn in ht avis van intrititscommissi ovr hoolraar social psycholoi Roos Vonk, i n bijrol spl in Stapl-aair. Bijzonr univrsititn worn nt als opnbar univrsititn voor n blanrijk l mt ovrhismiln inancir. D voorwaarn voor z inancirin zijn rl in Wt op ht Hor Onrwijs n Wtnschapplijk Onrzok (WHW), i allrli bpalinn bvat ovr bhoorlijk bstuur. Transparanti n mocratisch control wirn, zijn mijns inzins striji mt st van WHW. Wi spant n proprocs aan tn Rabou Univrsitit om op basis van WHW a t winn at univrsitit voortaan nt als opnbar univrsititn WOB-vrzokn honorrt? D univrsititsraa van RU misschin? Voor han lit at bsturn van ri bijzonr univrsititn zl ht initiati nmn om zich voortaan nt als opnbar univrsititn t aan ran als ht aat om transparanti van bli. Frank van Kolschootn is journalist n autur van Ontspoor wtnschap n blo ovr z kwsti. PS: D Utrchts avocaat Maartn Kalkwik lit mij na vrschijnin van it blo wtn at hij namns Stichtin Collctiv Acti Univrsititn (SCAU) n rchtszaak vort ovr transparanti i univrsititn, inclusi bijzonr univrsititn, op ron van WHW/Wob inn t btrachtn. Tijmanamnt Als n bztn kin brult klok taal in at minutn wtikkn ik hou ht nauwlijks bij. Mijn virmijlslaarzn vrmorzln lttrs also ht lazn muiltjs zijn Snot op totsn, brookruimls klvn aan ht schrm maar ik ntr wrl zonr stil t staan bij sopzootjs n zwt: alls uurt lanr als j blijt plakkn F12: opslaan als NU INLEVEREN Ctrl + p Wacht! Voorbla vrtn! F12: opslaan als NU ECHT INLEVEREN Ctrl+p Mt ht lui n tmpo van n ou stoommachin tut printr uivn ruimt in, papirn uivn, i zich n w bann lans uiznn bokn, ht raam uit vlin n n anr bouw kizn (zich kuri opstapl in ht juist postvak nstln) Drti sconn t vro likkrt klok okurn n laatst oorl lucht in als n tvrn kin it kr alin is opniuw ist, mt n prsoonlijk rcor no wl. Lina van r Pol, nrlanicus n campusichtr campusichtr Vox is ht maanlijks onahanklijk maazin van Rabou Univrsitit Nijmn. Racti-ars: Comniuslaan Postbus 912, 5 HC Nijmn Tl: Fax: Racti: Paul van n Brok, Brj cobussn, Annmari Havrkamp (hoo ractur), Mark Mrks, Martin Zuiw Blracti: Dick van Aalst, José Koot Columnistn: Lik von Br, PH-nutraal Aan it nummr wrktn m: Lyia van Art, Jlko Arts, Rint-Jan Groot Nuln, Tim van Ham, Marlon Janssn, Joln mijrink, Timo Pisart, Jop Sistrmanns, Frk turlins, Atk Willms Fotorai: Brt Bln, Duncan Fy, Erik van t Hullnaar Illustratis: Mrlijn Draisma, Stuio Lakmos, Louman & Friso Vormvin n opmaak: Nis n Partnrs bno, nijmn Avrtntis: Burau van Vlit Tl: Abonnmntn: Prsonlsln, stuntn: 25,-. o.v.v. stunt- o prsonlsnummr. Ovrin: 35,- ovr t makn op ING-Bank t.n.v. St. KU Rabou Univrsitit, Postbus 912, 5 HC Nijmn Arswijziinn: Abonnmntnaministrati Vox Postbus 912, 5 HC Nijmn Tl: Druk: MiaCntr Rottram Vox Campus Mlinn o brichtn voor Vox Campus kunt u sturn naar: D voln Vox vrschijnt op 2 cmbr.

10 1 PORTRET Wij han no n basis burs Tkst: Joln Mijrink / Foto s: Duncan Fy Z paktn hun kansn. Mark, Grar n Joyc bonnn aan hun stui in n tij at r no n basisburs was. Vana 214 wort at basisinkomn voor niuw stuntn omzt in n lnin. D vrwachtin is at stuntn an wl tw kr nankn voor z aan n acamisch opliin binnn. Vooral rstnratistuntn mt ours i nit naar n univrsitit inn. Zoals Mark, Grar n Joyc.

11 PORTRET 11 MARK BEUMERS (34): Als ht sociaal lnstlsl voor mij zou hbbn oln, ha ik anr kuzs maakt Stur: mbo apothkrsassistnt n mo stylist, hbo lrarnopliin schinis, wo schinis n lrarnopliin Is nu: buitnpromovnus GLTC n ocnt schinis Ours zijn: bouwvakkr (var) n coupus/hulp in huishouin (mor) Ik hb lan rout nomn. Erst mavo n havo, ton mbo, aarna hbo om t inin op univrsitit. In mijn tij kon j tin jaar stuiinancirin krijn. Prcis i tij hb ik noi ha om al mijn opliinn a t ronn. In ht wkn wrkt ik om alls t kunnn btaln. Alln als ik cht krap zat, ron mijn ours bij. Ik kon irct naar ht vwo, maar mijn ours vonn at ik aar motionl no nit rijp voor was. Na mavo bn ik ovra opliin apothkrsassistnt n s avons opliin mostylist aan voln. Wrkn in n apothk blk nits voor mij. Ik wil knnis ovrran n bsloot ton at ik lraar schinis wil worn. Naat ik alls zl ha uitzocht, hb ik mijn ours van mijn voornmn vrtl. Zij vonn ht prima. Z stunn m in all bslissinn i ik maak. D ni voorwaar was at ik mijn opliin ook aawrklijk zou aronn. Als ht sociaal lnstlsl voor mij zou hbbn oln, ha ik anr kuzs maakt. Allrrst was ik mtn naar ht ymnasium aan, zonr i omw. Ik zou nit opniuw voor ht onrwijs kizn. Lrarntkort? Nit bij schinis in lk val. Trukijkn ha ik livr its anrs aan. Politicoloi misschin n an n baan bij ovrhi o its rlijks. Mijn ours hbbn m nooit wzn op noozaak van n o baankans. Mocht ik kinrn krijn, an zou ik r bij hn op hamrn at baanzkrhi blanrijk is. Want injs aan lkaar knopn trwijl j no n norm lnin mot abtaln t alln maar strss.

12 12 PORTRET Stur: Natuurkun Is nu: collvoorzittr van Rabou Univrsitit Ours zijn: (pnsionr) mlkvhours Grar Mijr (5): D kuz om t aan sturn, mot voor irn wl aantrkklijk blijvn In zomrvakanti wo r bran in mlkvhourij. Mijn var n ik konn koin lukki op tij uit schuur haln, maar n root l van ht brij was nit t rn. Ik hb mijn var no nooit zo in put zin. Ik was achttin n ha plannn om t aan sturn in Nijmn. Maar op at momnt bsloot ik thuis t blijvn, ik wil mijn var onrstunn. Hij zi rst tij nits, maar tn ht in van vakanti rip hij m bij zich. Jij aat woon sturn. Mijn ours krn zl kans nit om t sturn, maar wiln hun kinrn i molijkhi wl bin. Enmaal stunt, vol ik n vrplichtin naar mijn var n mor. Ik wil alls zo o molijk aronn. Mijn vijjari stui hb ik in virnhal jaar amaakt. Niman wt prcis ho ht social lnstlsl ruit aat zin. Als i maatrl r in mijn tij was wst, wt ik nit o ik ht ha aanur om t aan sturn. Ik wt wl at mijn ours r alls aan zoun on om mij t latn aan. Ook al btkn at n xtra lnin voor z. Ik zou r zl hl onlukki van zijn worn om zo n rot inanciël last op hun schours t ln. Ours i ht kunnn btaln, motn at ook on. Daar hb ik n problmn m. Maar voor stuntn wir ours at nit kunnn, motn r volon onrstuninsmaatrln zijn. D aanvulln burs mot naar mijn mnin blijvn. Daarnaast zoun all noozaklijk stuikostn, zoals n laptop, bokn n colll, iscaal atrkbaar motn zijn. Dat zou al hl wat kostn voor ours schln. D kuz om t aan sturn, mot voor irn wl aantrkklijk blijvn.

13 PORTRET 13 Sturt: kunstschinis (zsjaars) Ours zijn: var zzp r in bouw (kasblazr), mor rayonmanar/kwalititsinspctur schoonmaakbrij Joyc van Gln (23) Mt kabintsmaatrln in ht achtrhoo zou ik nit no ns voor kunstschinis kizn. Mijn ours zijn op jon ltij aan wrkn. Na mijn propus hb ik ht r juist van nomn. Ik hb ton bwust maar n paar vakkn vol n aarnaast commissis aan bij mijn ispuut n sportvrniin. Mijn ours hbbn n hl anr ju ha, maar vinn ht luk voor m. Z stunn m in alls. Na ht vwo wist ik nit wat voor stui ik wil voln. Ik hb n btj ronkkn tijns opn an. Kunstschinis lk m wl wat. Mijn ours vonn ht allmaal prima. Zij achtn: Joyc, i aat toch wl haar in an. Di hovn w nit t vrtlln wat z mot aan sturn. Mt kabintsmaatrln in ht achtrhoo zou ik nit no ns voor kunstschinis kizn. Brijp m nit vrkr: ht is n topstui. Aan passi voor kunst hb ik n brk, maar aan broo op plank straks waarschijnlijk wl. Baanzkrhi hb j immrs nit, mt n bul in kunstschinis op zak. En at wort n stuk blanrijkr als j n stuiinancirin mr krijt n alls mot lnn. Als ik mt i maatrln was conrontr bij ht kizn van n stui, was ik rr n hbo-stui aan on, zoat ik makklijkr n baan krij. Ik was wl woon bij n ispuut aan, maar ha minr tij aan bstuur n commissis bst. Mijn zus ht mbo aan, maar is na n paar jaar wrkn wr aan sturn. Zij ot nu hbo paoik. Nu kan at no, maar als ht social lnstlsl r al was wst, ha z ht waarschijnlijk nit aan.

14 Waar won onz hoo 14 REPORTAGE Waar wonn z inlijk, vaanlrars van Rabou Univrsitit? Ht antwoor: in Maln. En in Wznho, Hili Lanstichtin n ronom Grosbksw. Ht is nit tovalli at hoolrarn bij lkaar in buurt wonn. Tkst: Paul van n Brok, Rint-Jan Groot Nuln n Martin Zuiw Foto s: Erik van t Hullnaar

15 REPORTAGE 15 n lrarn?

16 1 REPORTAGE Z klittn samn, onz hoolrarn, n zvn jaar ln was at nit anrs. Ook buurtn i ruit schitn als cht prossornbuurtn zijn zl als ton. Zvn jaar ln maakt Vox n rporta ovr hoolrarn in Wznho, n opvalln nclav van acamici in n vrr zr mn Duknbur. w trn plukjs hoolrarn aan in Ht Gooi, Utrchts Huvlru n ronom Dn Bosch Dit jaar vro Vox opniuw all postcos op van huisarssn van hoolrarn, op it momnt 414 in totaal. Vijti postcos wrn nit aanlvr, maar van 34 prossors waarvan wl postco bschikbaar was, konn w mooi kaartn makn. Zoat w nu wtn hovl r wl n nit in Nijmn n omvin wonn n waar z zijn t vinn. Maln sprint ruit (zstin arssn) n an vooral Volnbuurt. Daarnaast zin w vl stipjs in Hili Lanstichtin (l) n in wijkn ronom Grosbksw. Nt als zvn jaar ln is postcobi 524 (mt 32 hoolrarn) é acamisch nclav in Nijmn. Dz wijk its tn noorn van campus wort op vot vol oor 525 (27), ht bi mt onr mr Brakknstin n Gronwou. Opvalln witt vlk is Lnt: intns bouwwo alaar ht prossorn nit warm krn ovrstk ovr Waal t makn. Wl wonn r vir hoolrarn in ht its vrr ln Oostrhout. Vrhuisplicht En vrhuisplicht voor hoolrarn is nit stanaar binnn univrsitit. Wat nit wnmt at 195 van 34 hoolrarn in it onrzok Ls vrr op paina 21 RchtnhoolraREN wonn mst op stan Ho sjik wonn hoolrarn n in wlk acultitn wonn z ht mst op stan? Daar is wl n ooi naar t on als j wt in wlk postcobin z wonn. Wat blijkt: rchtnhoolrarn wonn ht mst op stan, mt op ni astan mici, manamntwtnschapprs n iloson n tholon. Aan ht in van rij staan bètahoolrarn: mil woninwaar in hun wijkn lit 14 procnt bnn i van juristn. Ht zal n vrrassin zijn at hoolrarn in bovnmil wijkn wonn: ht prijspil in hun wijkn lit 2 procnt bovn ht lanlijk mil. D woninwaars zijn ali van mil woz-waars pr postcobi (prijspil 211).

17 REPORTAGE 17 In Volnbuurt in Maln wonn opvalln vl hoolrarn. Z bsprkn tostan van hun acultit op vrjaaran, maar pratn nt zo li ovr hun tuin. Ook mt nit-hoolrarn in straat. Wij zijn nit zo n apart irsoort at wij nit mnn. Aan oukust in Maln Plaats van hanlin: n bunalow in Volnbuurt, n wijk in Maln waar hoolrarn bij lkaar om hok wonn. O pal naast lkaar, zoals Luuk Blois, mritus hoolraar Nrlans Lttrkun, hoolraar Amrikanistik Hans Bak n Grt Dibbts, mritus hoolraar Gschinis van Nrlans Grammatica. Toval? Ja hoor, zn hoolrarn. Maar in it blijkt n hoolraar zijn colla soms t tippn. Dibbts, n van oust bwonrs van wijk, tipt bijvoorbl Hans Bak ton z lkaar sprakn op n rnachti a in bus naar univrsitit. Bak: Dat was in 1999, j most r ton snl bij zijn, us ht was ijn at ik in zo n vro staium op hoot was. In ri an was ht huis van ons. D mooi, rot tuin a voor ons oorsla. En D Blois tipt zijn ovrbuurman, ton no hoolraar Nrlans. Hij woon op n hl ruk punt aan Rijksw. Ik za m n kr op acultit lopn n schoot hm aan. VOGELS FLUITEN D oukust van Maln wort wijk wl nom. D charm is ht vl ron. D huizn lin ourwts vr uit lkaar n op loopastan van Humnsoor. D straatnamn ran nit alln volnamn, j hoort r ook vl vols luitn. Lkkr buitn wonn n toch ichtbij ht wrk, acht Dibbts, i voor hij naar Maln vrtrok in Nijms wijk Brakknstin woon. W hbbn ht an ovr jarn zvnti. In zijn achtrtuin in Brakknstin rs n niuw bouw op: ht Erasmusbouw. Ik acht: straks zit ik hl a tn mijn wrk aan t kijkn. Hij in kijkn in Maln, at in i tij volop in aanbouw was, n was vrkocht. En van voorln van hir wonn is at ht én ron is én hl icht bij univrsitit. J itst hir oor ht bos in n kwartir naar j wrk. Hrlijk is at, baamt Luuk Blois: Ik hb rti jaar alijks oor ht bos itst. D Blois woon in Uithoorn ton hij zijn baan aan VU vrruil voor ht hoolraarschap in Nijmn. Ik wist niks van z rio a. Ik zocht n huis at schikt was voor n zin. Duknbur za ik nit zittn, at von ik nt Amstlvn, n in Maln was mr t koop an in Nijmn. In 19 warn prijzn wat zakt, ton kon ik it huis btaln. MADELIEFJES Hun chtnots rinkn koi samn, zl sprkn z lkaar vooral op vrjaaran n jubila. Bak praat zijn tw buurmannn an altij vn bij ovr an van zakn op lttrnacultit. J hout lkaar op hoot. Maar at willn julli ook raa. D Blois knikt: W hbbn ht ook ovr anr inn hoor, zoals tuin. Bak: O r takkn ovr h hann, hè Luuk. D Blois: Wij bzorn Hans ratis mst. Bak: Luuks takkn hann ovr mijn tuin hn. En Grts blarn waain sts mijn kant op. Grt: Oh, vanaar al i malijs in jouw tuin. D vrouw van D Blois lt n halj bruin op tal, vlak voor nus van Bak. Di rart vrbaas: Waar is at voor? Di han wij istrn van julli ln, zt D Blois. Elitair zoun z hun buurt nit nomn. Ook al zijn prcln root n wonn r an rlati vl hoolrarn. Bak: Er wonn acamici, maar ook mnsn uit ht min- n klinbrij. Dibbts: Ht is n won straat, zonr kapsons. D Blois: Simplw n ijn buurt. Als j n brop op anr ot, is at nooit tvrs. O at nou n acamicus is o nit. Dibbts: Wij zijn nit zo n apart irsoort at wij nit mnn.

18 1 REPORTAGE In ht rumor van binnnsta, op kruipastan van rstaurants n kron. Daar woont hoolraar Marcl Wissnbur, tussn zijn stuntn. Ik zor rvoor nit ronkn t worn. Tussn stuntn in binnnsta In n appartmnt in ht Bataas Kwartir, n buurt in ht cntrum van Nijmn, woont Marcl Wissnbur, hoolraar Politik Thori n Filosoi. Hij woont r al zstin jaar. Ik kocht ht ton ik no postoc was. Binnn acamici krn ton ht volst vrtrouwn van bank. Hij wil raa wonn in binnnsta. Ik woon hir op kruipastan van rihonr rstaurants n kron i Nijmn rijk is. Vooral rst tin jaar hb ik aar vl tij spnr. Voor mij n o plk om iën op t on. Ik woon bovnin alln n aarvoor is z locati uitrmat schikt. En i is o brikbaar mt ht ov, waar ik van ahanklijk bn: in ht vrln is blkn at ik op n its tvl onlukkn hb. En aanzinlijk l van buurtbwonrs is stunt. Er wonn stuntn tw urn vrrop, aan bi kantn n ook schuin tnovr. Als ik uit mijn raam kijk zi ik n stunt politicoloi naar zijn blschrm starn. Last hb ik aar nit van, hoor. En ht zijn nit allmaal stuntn, r is n o mix. Er is ook wat social control: buurtbwonrs knnn lkaar van zicht. Di stunt politicoloi van schuin tnovr komt hij rl tn in lit. Dat is n btj raar. Ht is toch ênant om vrvolns hallo buurman t motn zn in collzaal. Ik hou zakn n privé livr schin. Ik hb ooit ns mmaakt at r min in nacht wat stuntn nthousiast bij m aanbln om t vran o ik m wil on aan n borspl. Ton ik opn stonn z mt mon vol tann: Oh, u bnt prossor! Er wonn hir in buurt trouwns ook stuntn voor wi ht o zou zijn als ik z a n to ns tnkwam in bus. Dan konn w vn bijpratn ovr scriptivoortan. Maar ik vor thuis livr nit tvl van at soort controls uit. Ik vin ht op zich o om ook buitn collzaal mt stuntn t pratn. Dat t iën. En at t ook nhi in opliin: rlatis tussn hoolrarn n stuntn worn mnslijkr. En hoolraar wort an mr an alln n brin in n vat. Tot n paar jaar ln ontmott Wissnbur us stuntn in Caé van Rijn. Op campus kwam ik an stuntn tn mt wi ik avon aarvoor no ha zittn tankn. Al zor ik r altij voor nit ronkn t worn. Maar at samnzijn in Van Rijn is alopn, sins i kro alln no mnsn our an 21 tolaat. En kro i mijn stuntn nit wil, bzok ik nit. Stunt conomi Joop Franssn is buurman van Wissnbur. Franssn: W zin lkaar zln. Soms bij ht buitnzttn van ht ou papir. Als w lkaar zin, an vorn w van i sprkjs i j hbt mt mnsn i j maar n btj knt. Op univrsitit makn w soms no wl ns n klin rapj. Zo van: Hé, buurman!. Dat soort inn. In ht bin was ht bst n btj spannn, wonn naast n hoolraar, maar j wnt snl aan lkaar. Ht blijt n btj spciaal, maar ht wort vooral wat j r zl van maakt.

19 REPORTAGE 19

20 2 Tussn vrvalln stuntnhuizn n ntt hrnhuizn in Burhart van n Brhstraat in ht populair Bottnaal wonn n paar hoolrarn. Ik rot stuntn. Voor n praatj hb ik n tij. Stuntn rotn in Bottnaal Voor zijn schiin woon Rolan van Hout, hoolraar Topast Taalwtnschap, in ht buitnbi in Molnhok. Na schiin bn ik vrhuis naar Bottnaal, in schil van Nijmn. Wijchn o Waalspron warn ook optis, maar ik vrkoos sta vanw o brikbaarhi. D kort astan naar station n winkls. En ik ha miln nit voor n rotr huis. Howl ik mijn huis nit klin wil nomn in vrlijkin mt stuntnhuizn hir in straat. Ja, ik wil hir bst ou worn. Ik kan irn z wijk aanran. Vror was Bottnaal n arbirswijk, wt Van Hout. Maar wijk is sts mr in trk bij allrli ropn. Tussn anr hoolrarn wonn hot hij nit zo noi. Di zijn op mijn wrk al zo vaak in buurt. Zijn kinrn vinn Bottnaal antastisch. Z nitn rvan om zo icht bij ht cntrum t wonn. En z buurt is bhoorlijk ynamisch, vl mr an prossornbuurt bijvoorbl. Ik kn mijn burn nit r o, maar it is wl n social wijk. Zo ston ik laatst n stuk van n boom a t zan, ton n man van wat vrrop in straat m aansprak. Hij ha no wl n btr zaa, o ik i wil bruikn? Daar in ik raa op in. Dat is nou typisch voor sr hir in Bottnaal. Er wonn vl stuntn in zijn buurt. O ik last hb van itsn o vuilniszakkn bijvoorbl? N, ik hou wl van wat lvnihi. En in Bottnaal valt ht allmaal r m. A n to hoor ik wat lawaai van caés, maar at hoort bij n wijk als z. Daar stoor ik m nit aan. Ik kom wl ns stuntn tn i ik kn, in suprmarkt o op straat. Dan rot ik z vn. En praatj makn is nit aan or. Nit omat ik hoolraar bn n zij stunt, at maakt m nit uit. Ik hb r simplw n tij voor.

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen tal n ruimt wi 1 vwo l Uitwrkinn Gtal n ruimt 1VWO l - Hst 6 6.1 Kwaratn 1 40 x 40 = 1600 m 3 x 1600 4800. D kwkr poot 4800 ahlia's. tal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 0 5 kwaraat 1 4 9 16 5 36 49 64

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Gevelplaat bevestigen

Gevelplaat bevestigen Gvlplaat bvstign Schrovn Lijmn Nagln Tobhorn Hulpmiln Rockpanl Typ / artiklnummr Vrbruik Schrovn n nagls lvrbaar in all gvlplaatklurn Rockpanl schrovn RVS A4 4,5 35 10 à 15 schrovn / m 2 Rockpanl nagls

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies Hoostuk A - Brukn n untis Hoostuk A - Brukn n untis Voorknnis V-a g 9 h 9 9 i 0 j 9 0 0 V-a 0 nt is 0,0. J trkt ht aantal likjs kr 0,0 van uro a. W(0) 0,0 0 Z ht nog uro op klantnkaart staan. 0,0 0,0 :

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie UITWERKINGEN Dl A Wiskun voor t or onrwijs Si Kmm Wim Gron Harmn Timmr Cris Ultzn Jan Waltr Gwijzi vij iti Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Si Kmm Wim Gron

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato KRITOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten.

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten. = Oplossinn.. Alraïsh vrann (lz. ) a a i h a i h in 00 aantal o n zwaarwon itsslahtors op 00 rnn a april novmr n mr januari 000 uro winst a Ilk is zwaarr an mst zls zwaarlijvi ay's ja (zi raik) nooit 6

Nadere informatie

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik.

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik. Antwoorla Hoostuk 1 Ht lang lvn van ht li 1.1 Ht li 02 Eign antwoor Eign antwoor 04 Omirkl: = 145 145 kwartnotn pr minuut D omvang van partij is van n lag s tot n hog. D lag s valt volgns ht ovrziht van

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers 3 Magazin van vrniging van klinr grafisch onrnmingn / vrschijnt rimaal pr jaar KLEUR BEKENNEN WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Bn Knlang NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evrs 3 VOORZET

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Super nauwkeurige wandklok Afwijking maximaal 0,000202943

Super nauwkeurige wandklok Afwijking maximaal 0,000202943 Supr nauwkuri wanklok Awijkin maximaal 0,0000 C.V. Niras (Inia) Ht lanrijkst onrl in it projt is n IC van ht typ DS van Maxim. Volns arikant n uitrst nauwkuri ral-tim klok mt I C-intra n ïntrr tmpratuurompnsr

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato MENOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato MENOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato MENOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuzmnu lok - Kuzmnu n Vwo Projt - rihok van Pasal In ht onrst ro vakj mot ht gtal komn. J tlt tw gtalln in ovnst ro vakjs ij lkaar op,. Ja, want. aar hoort rkning 0 ij. rij gint mt ht gtal. Tl

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk 6 - Formuls mt rukn n mahtn lazij 46 V-a 4 6 = 774, us 4 6 = 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 = 7, 74 6, 7, 9 7 : 9 = 9, 644 4, 9 is n hl klin gtal,

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato GORGIAS. December 2011

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato GORGIAS. December 2011 PLATOON VERZAMELD WERK Plato GORGIAS Dmr 2011 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk - Formuls mt rukn n mahtn lazij 4 V-a 4 774, us 4 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 7, 74, 7, 9 7 : 9 4 9, 44 9 is n hl klin gtal, namlijk, mt nulln

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht D inhoud in voglvlucht Ovr d autur... xix Dankwoord... xx Inliding... 1 Dl I: Voorbridingn... 5 Hoofdstuk 1: Totsinstrumntn: n knnismaking... 7 Hoofdstuk 2: Wat j oudrs nooit hbbn vrtld ovr houding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren Hoostuk - Funtis irntiërn lazij V-a Na sonn h in m 000 900 A 800 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 V-a O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

HERHALING BRON 1 TEKST 2 FICTIE

HERHALING BRON 1 TEKST 2 FICTIE HERHALING 2 BRON 1 OPDRACHT 1 FICTIE Om n ok t kunnn kizn at ij j past, is ht nuttig om all informati op uitnkant van ht ok t gruikn. Bkijk ron 1. Wat wt j nu al op gron van titl n omslag van ht ok? OPDRACHT

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato LYSIS Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie