Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 1"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2

3 1 EEN WOORD VOORAF De Schoolgids van onze school De Vosseschans is bedoeld voor u als ouders en verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen. Opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de vorige edities zijn in deze versie verwerkt. Ook is een aantal onderdelen geactualiseerd. Deze schoolgids is gemaakt door het team van De Vosseschans en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Iedere ouder kan deze gids lezen op onze site: of er voor kiezen een gedrukt exemplaar te ontvangen. Nieuwe ouders krijgen een exemplaar bij het inschrijven van hun kind op onze school. Voorts liggen er gidsen om mee te nemen in het gemeentehuis en bij de peuterspeelzaal. Ook wordt een gids opgestuurd naar de Inspectie van het onderwijs. Deze gids laat zien wat ouders van onze school kunnen verwachten en wat onze school voor een kind kan betekenen. Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer, hoe kinderen er leren en in de zorg voor de kinderen, scholen hebben verschillende kwaliteiten. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat. We hopen dat u na lezing van deze schoolgids onze school een beetje beter heeft leren kennen. In deze Schoolgids treft u informatie aan over: - De identiteit, het bestuur en wat algemene informatie; - De visie en missie van onze school; - De organisatie van onze school; - Wat wij doen voor de kinderen die extra zorg nodig hebben; - Wie er in onze school werken; - De betrokkenheid van ouders; - De ontwikkeling van ons onderwijs; - De resultaten van ons onderwijs; - Enkele praktische zaken die handig zijn om te weten. Wij vinden het contact met de ouders erg belangrijk en proberen u dan ook op veel manieren informatie te verstrekken: - Via ouderavonden, wij noemen dat tafeltjesavonden. - De Mededelingen; - Website; - Facebook; - Het ouderportaal voor communicatie tussen school en ouder: Schoudercom; - Activiteiten die we organiseren en ouders voor uitnodigen. Op de informatieve ouderavonden krijgt u informatie over een specifiek onderwerp en kunt u uw vragen, op- en aanmerkingen kwijt. De Mededelingen verschijnen wekelijks en geven informatie over actuele zaken De Mededelingen worden in principe per mail verspreid, op verzoek wordt het aan uw oudste kind meegegeven. De Mededelingen worden ook op de website geplaatst, hier kunt u ook oudere versies vinden. Steeds vaker communiceren we via het ouderportaal Schoudercom. Actuele ontwikkelingen kunt u ook volgen via onze website: Wanneer u door de Schoolgids bladert, zult u merken, dat bij tal van activiteiten op onze school de hulp van ouders onontbeerlijk is. Hulp van ouders is van vitaal belang als wij de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, of minstens handhaven. 3

4 Via de oudervereniging ontvangt u bij de eerste kennismaking een gids waarin de activiteiten van de oudervereniging worden beschreven. Veel ouders hebben zich aangemeld voor de diverse werkgroepen. We hopen dat we - indien dat nodig is - voor extra hulp niet vergeefs bij u zullen aankloppen. Indien u als ouder wensen heeft betreffende de Schoolgids, of suggesties voor verbetering kunt u daartoe de laatste bladzijde van deze Schoolgids gebruiken. Namens het team, Anneke Zantboer-Geluk, directeur Katholieke basisschool De Vosseschans Vierambachtsstraat BA Ter Aar Tel: Fax: adres: Directie: Website: Directeur: Anneke Zantboer-Geluk Zwanenlaan BM Ter Aar Tel: Schooltijden Groep 1 tot en met 4 Groep 5 t/m 8 Maandagochtend Maandagmiddag Dinsdagochtend Dinsdagmiddag Woensdagochtend Donderdagochtend Donderdagmiddag Vrijdagochtend Vrijdagmiddag vrij De inloop is voor alle groepen gelijk Voor de leerlingen èn ouders van de leerlingen uit alle groepen is de inloop s morgens van uur uur Voor de leerlingen èn ouders van de leerlingen uit alle groepen is de inloop s middags van uur tot uur. De bel gaat s morgens om uur. De bel gaat s middags om uur. Als de bel gaat dan moeten alle leerlingen naar binnen zodat we op tijd met onze lessen kunnen beginnen. De kinderen van alle groepen kunnen s morgens en s middags door de ouders in de klas worden gebracht. 4 U als ouder kan dan even met uw kind meelopen zodat uw kind kan laten zien waar het mee bezig is.

5 2 DE SCHOOL 2.1 HOE HET BEGON. De naam De Vosseschans is in 1972 gekozen uit een aantal inzendingen van de toenmalige ouders en kinderen. Er is een relatie met het vroegere baljuwschap Voshol, een oude naam van Ter Aar. De Vosseschans is nu een katholieke school. 2.2 BESTUUR Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Onze school maakt deel uit van de Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. Deze stichting draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor tien basisscholen in de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude. Onderstaande scholen maken deel uit van SKB De Veenplas: Aeresteijn te Langeraar St. Antonius te Noorden De Kinderarcke te Rijnsaterwoude De Rietkraag te Nieuwkoop De Vosseschans te Ter Aar De Kleine Wereld te Leimuiden Johannes de Doper te Zevenhoven St. Nicolaasschool te Nieuwveen Ter Does te Hoogmade De Tweeklank te Hazerswoude-Rijndijk Alle scholen hebben een eigen profiel, afgestemd op hun rol in de dorpsgemeenschappen. Daarnaast hebben de scholen zich verbonden aan de gezamenlijke visie van De Veenplas. De visie van De Veenplas De Veenplas is een lerende organisatie die staat voor eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zo wil de stichting haar leerlingen vanuit katholieke waarden en normen een stevige basis voor het verdere leven meegeven. Alle scholen van De Veenplas mag u aanspreken op de gezamenlijke kernwaarden: A. Optimale ontwikkeling van ieder kind B. Professionaliteit C. Pedagogisch partnerschap: ouders en school delen de zorg voor het kind D. Innovatief in een lerende organisatie Het dagelijks motto van De Veenplas is dan ook: ECHT LEREN, doe je bij De Veenplas. Het bevoegd gezag Het bevoegd gezag van alle scholen wordt gevormd door de Raad van Beheer van De Veenplas. De Raad van Beheer heeft een bestuurlijke functie, in de persoon van de directeur/bestuurder, en een toezichthoudende functie d.m.v. toezichthoudende leden. 5

6 In het schooljaar 2014/2015 hebben de volgende personen zitting in de Raad van Beheer: Dhr. P. v.d. Geest (Peter), voorzitter Dhr. M. Mollema (Martin), secretaris Dhr. F. Pickott (Francis) Mevr. H. van Lith (Herma) Mevr. T. Janson (Thea), directeur/bestuurder. De Raad is momenteel in gesprek over de invulling van twee vacatures voor toezichthouders. De dagelijkse leiding van De Veenplas is in handen van de directeur/bestuurder, mevrouw Thea Janson. Bestuursbureau De Veenplas SKB De Veenplas heeft een bestuursbureau dat alle bestuurstaken uitvoert en de bovenschoolse werkzaamheden coördineert voor alle scholen van De Veenplas en haar medewerkers. Het bestuursbureau ondersteunt de scholen en ontwikkelt samen met het managementteam (de tien directeuren van de aangesloten basisscholen) beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, identiteit, personeel, organisatie, financiën en huisvesting. Op het bestuursbureau zijn, naast de directeur/bestuurder, werkzaam: Mevr. C. Leliveld (Carola), stafmedewerker personeel en organisatie Mevr. C. van der Loo (Corina), administratief medewerkster Dhr. Mart Ripken, financial controller Een deel van de administratieve en technische werkzaamheden wordt uitgevoerd door onderwijsbureau OHM te Leiden. Het organogram van De Veenplas Het organogram van de Veenplas ziet er als volgt uit: Ondersteunende staf: -financial controller -stafmedewerker personeel en organisatie -administratief medewerkster Raad van Beheer: Toezichthoudende leden Directeur/bestuurder Negen schooldirecteuren Tien schoolteams GMR Tien MR-en Adres bestuursbureau De Veenplas: Ambroziolaan AD NIEUWVEEN Tel:

7 2.3 SITUERING Onze school ligt in de kern Aardam en wordt bezocht door leerlingen die over de hele gemeente verspreid wonen. Hoewel De Vosseschans een katholieke school is, bezoeken ook nietkatholieke leerlingen de school. De leerlingen van De Vosseschans zijn ondergebracht in één gebouw. Bij het schoolgebouw zijn twee speelplaatsen. Eén terrein is bestemd voor de kinderen van de groepen 1 en 2 en de peuters, met daarop een zandbak en diverse speelobjecten en er is een speelplaats voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. In het schooljaar is het Meester Reuringsplein opgeknapt en voorzien van een aantal spelen, passend bij onze visie. Het was een samenwerkend project tussen ouders, kinderen en team. In het schooljaar is het kleuterplein gedeeltelijk gerenoveerd om het aan te passen aan de speelbehoefte van peuters en kleuters. Voor bewegingsonderwijs maken de leerlingen van groep 1-2, de peuters en 3 gebruik van het speellokaal in het schoolgebouw. De groepen 4 t/m 8 gaan naar sporthal De Vlinder. Groep 3 gaat na de herfstvakantie gymmen in De Vlinder. 2.4 SCHOOLGROOTTE Op de teldatum 1 oktober 2013 bedroeg het aantal leerlingen 282. Afhankelijk van het aantal kinderen op de teldatum wordt de bekostiging vastgesteld. Binnen De Veenplas werken we met het model de effectieve school en op grond daarvan wordt formatie toegekend. Op 1 september 2014 zijn we dan ook gestart met 11 groepen. Ongeveer 90% van alle leerlingen komt uit de woonkern Aardam. Een aantal is afkomstig uit de kern Korteraar en een paar leerlingen wonen in omliggende gemeenten. Het team is samengesteld uit 21 leerkrachten, 15 LA leerkrachten en 6 LB leerkrachten. Bovendien zijn aan de school een schoolassistenten, een administratief medewerker, een onderwijsassistente en een directeur verbonden. 7

8 ONS VOSSESCHANSLIED Op onze Vosseschans hoort ieder kind erbij! Ik mag er zijn, zoals ik ben, en dus voel ik me vrij. Ik speel er en ik leer, doe taall en ook verkeer en straks fiets ik naar Alphen n als een kanjer heen en- weer. Ja, school je leert me alles, wat later nodig is. Soms is dat echt een makkie e en soms gaat het ook wel mis. Maar dát is niet belangrijk! Het gaatt om hóe je bent. Dat mense en kunnen zeggen: : Wat een fijne meid of vent!. 8

9 3 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT EN GAAT Gedeelde zorg voor uw kind Beredeneerd omgaan met talent Doorlopende zorg- en leerlijnen Echt leren Gericht op kunnen Actueel onderwijs Uw kind centraal Externen helpen mee Gewoon Goed Onderwijs Altijd in ontwikkeling Een fijne school Zorg op maat Genieten van verschillen U kunt op ons rekenen en we doen ook veel aan taal Het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent Gewoon goed onderwijs. Weten wat kinderen kunnen, er uit halen wat er in zit en dat willen verantwoorden. Steeds op zoek zijn naar de talenten. Niet gefocust op de beperkingen, geen rode-potlodensyndroom. Op zoek naar wat ze wel kunnen, een beroep doen op hun mogelijkheden. Onder het motto: alles wat je aandacht geeft groeit. En hebben we dat nu allemaal al in kannen en kruiken? Nee hoor! Maar. het is de basis van waaruit we vertrekken en het blijft dat waar we naar streven! Al onze plannen zijn hierop gericht! Of zoals een ouder zei : Vosseschans : google it 9

10 3.1 WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID Al jaren vormen de begrippen welbevinden en betrokkenheid het fundament van ons onderwijs. Als kinderen zich immers veilig voelen en emotioneel niet worden geblokkeerd, kunnen zij door grote betrokkenheid komen tot fundamenteel leren! Onze visie luidt: Welbevinden en betrokkenheid zijn de beginselen van waaruit we ieder kind in zijn / haar specifieke sociaal - emotionele en cognitieve ontwikkeling begeleiden. De missie die we hieruit hebben gedestilleerd luidt: Optimale groeikansen voor ieder kind! Dit houdt onder meer in, dat we erkennen dat ieder kind verschillend is en dat we ons onderwijsaanbod op deze verschillen moeten afstemmen. Vanzelfsprekend lukt het ons niet om ieder kind een eigen leerstofpakket aan te bieden. Klassikale instructie blijft vooralsnog een krachtige en effectieve werkvorm. Maar het gegeven dat ieder kind zich op zijn / haar eigen specifieke manier ontwikkelt vraagt om andere (meer gedifferentieerde) werkvormen. De vraag hoe we dat willen verwezenlijken, zal in de komende jaren centraal staan in onze eigen specifieke schoolontwikkeling. 3.2 ONZE ZORG VOOR KINDEREN Kenmerkend voor De Vosseschans is vooral onze zorg voor kinderen. Ieder kind is in aanleg verschillend. We vinden het belangrijk, kinderen te accepteren zoals ze zijn. Op De Vosseschans werken we vanuit die verschillen met als vertrekpunt: dat waar ze goed in zijn! Wij werken met leerstofjaarklassen. Daarbij blijft de regel van kracht, dat in de meeste gevallen de leerstof bestemd is voor een gemiddelde. Er zijn echter ook kinderen die zich óf boven, óf onder dat gemiddelde ontwikkelen. Die kinderen verdienen in dat opzicht extra aandacht! In de eerste plaats dient dit gegeven te worden door de klassenleerkracht. De sfeer en de relatie waar iedere leerkracht aan werkt zijn van belang voor de acceptatie van onderlinge verschillen. Daarnaast zal iedere leerkracht zoeken naar materiaal waarmee hij/zij zo goed mogelijk aansluit bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind. 10

11 Kind en leerkracht kunnen voorts binnen onze school worden ondersteund. Deze ondersteuning wordt geboden door: De intern begeleiders. Zij bieden de leerkrachten ondersteuning bij hun werk in de groep en alle contacten met externe instanties verlopen via hen. Logopediste. Zij biedt hulp bij de taal- en spraakontwikkeling. Binnen de school worden kinderen in groep 1 en 2 gescreend en wordt er op bescheiden schaal hulp geboden. Daarnaast kan altijd gebruik gemaakt worden van de logopediste in Ter Aar. De contacten met deze logopediste worden door de ouders zelf tot stand gebracht via de huisarts. De onderwijsassistente. Zij ondersteunt de leerkrachten ( vaak met hulp van ouders) in de groep op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Een schoolmaatschappelijk werkster, waar u terecht kunt voor allerlei vragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een rugzakbegeleidster. Zij begeleidt kinderen die vanwege leerlinggebonden financiering speciaal onderwijs, recht hebben op extra begeleiding. Externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst MHR, JGZJeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin etc. Vooralsnog vindt de meeste hulp plaats in de klas. Daarbij gaan we vooral uit van welbevinden en betrokkenheid. Met andere woorden: hoe zit een kind in zijn vel en vindt hij/zij de lesstof wel interessant? Observeren tijdens het leerproces vinden we belangrijk. Door kinderen te observeren zien we hoe het met het welbevinden en de betrokkenheid is gesteld. Als beide in orde zijn zal er van ontwikkeling sprake zijn. Als er geen ontwikkeling is, is er reden tot zorg. Het meest voor de hand liggende is dan een gesprek met het kind. Daarnaast worden afspraken gemaakt met de ouders en de leerkracht. Ook kan een leerling besproken worden door de leerkrachten van een hele bouw (onderbouw/bovenbouw), om zo tot een adequate aanpak te komen. U als ouder wordt daar dan van op de hoogte gesteld. Kortom, wij zijn een school waar gedeelde zorg voor uw kind centraal staat! In het jaar zijn we gestart met het zogenaamde Meer Partijen Overleg. In deze pilot werken deskundigen vanuit het onderwijs en vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin intensief samen. Op aanvraag van de ouders of op aanvraag van de leerkracht kan het Meer Partijen Overleg bijeen geroepen worden. Op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde zorg kan uw kind hierin besproken worden. Carola den Houdijker als intern begeleider is hierbij de spin in het web. U kunt met haar in contact treden als u hier meer over wilt weten. Haar werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. In het schooljaar zijn we gestart met een pluszorgklas. Kinderen die extra zorg nodig hebben omdat het gewone leerstofaanbod niet voldoende biedt, krijgen op meerdere momenten les in de pluszorgklas. U leest daar verderop in deze gids meer over. Wij willen graag goed en passend onderwijs realiseren voor alle kinderen, en dat het liefst op deze school in de eigen buurt! Ook de zorg voor kinderen, die meer aankunnen dan het gewone lesaanbod is groot. In het schooljaar is de plusklas dan ook van start gegaan. 11

12 Wij omschreven al eerder een belangrijke component van ons onderwijs: welbevinden. Dit begrip kan tot verwarring leiden en daarom vertellen wij u er graag wat meer over: Welbevinden is een bijzondere toestand van het gevoelsleven, die zich laat herkennen aan signalen van voldoening, genieten, deugd beleven, waarbij de persoon ontspannen is en innerlijke rust toont energie in zich voelt stromen en vitaliteit uitstraalt open is en zich voor de omgeving toegankelijk opstelt spontaniteit aan de dag legt en zichzelf is omdat de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften hij/zij beschikt over een positief zelfbeeld en in voeling is met zichzelf waardoor een gave emotionele ontwikkeling gewaarborgd wordt. Welbevinden ontstaat wanneer de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften, wanneer kinderen beschikken over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel), wanneer kinderen in voeling zijn met zichzelf (gevoelens doorleven). Hoog welbevinden is garantie voor een goede emotionele ontwikkeling. De signalen van welbevinden zijn: met volle teugen genieten, spontaan en zichzelf zijn, ontspannen en innerlijk rustig, zich open en ontvankelijk opstellen, energie uitstralen, weerbaar en assertief zijn. Met deze beschrijving zal ieder van ons het volledig eens zijn. De vraag is echter: hoe bereiken we deze staat van welbevinden? Wat moet je doen als leerkracht, om kinderen zich bij jou te laten welbevinden? Onze school wil dat de kinderen in ontwikkeling zijn (en blijven). Als kinderen in datgene wat ze willen leren volstrekt autonoom zouden mogen zijn en zelf de grenzen zouden mogen bepalen, zouden ze op onze school niet de ontwikkeling doormaken die wij voorstaan. De rol van de leerkracht bij hun ontwikkeling blijft van groot belang. Veel van wat er op school gebeurt, is voor kinderen ondoorzichtig en onbekend. Leerkrachten weten waar ze moeten eindigen om met succes door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. Welbevinden heeft dan ook niet zozeer te maken met het doel waar we met ons allen naar toe werken, maar meer met het proces waarlangs dat gebeurt!! Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, vermindert dat in belangrijke mate hun absorptievermogen. Je kunt dan trekken, duwen, sjorren, enz.. De betrokkenheid zal heel laag zijn (en blijven). Misschien wil het kind op basis van de goede relatie die het met jou als leerkracht heeft nog wel zijn/ haar best doen, maar van spontane ontvankelijkheid zal geen sprake zijn. We weten allemaal dat het in een dergelijk geval de moeite loont te begrijpen, waarom het welbevinden van dat kind zo laag is. Door die intentie en de acties die daaruit voortvloeien voelt het kind zich gekend, gewaardeerd, de moeite waard. Samen kun je ernaar streven het welbevinden te vergroten. Zijn regels daarbij nodig? Ja!!!! Ook onze school heeft regels, waarmee we onze omgangsvormen hebben vastgelegd. Daarnaast heeft iedere groep afspraken gemaakt die voor de hele groep of voor individuele kinderen gelden. 12

13 Afhankelijk van deze afspraken wordt op groeps -, bouw- of schoolniveau gecommuniceerd. Kinderen moeten weten binnen welke grenzen ze mogen exploreren. Regels moeten duidelijk zijn en consequent gehanteerd worden. Afspraken moeten in overleg met kinderen gemaakt en nageleefd worden. Het is van belang, dat regelmatig de gang van zaken met hen wordt besproken. Als kinderen zich niet houden aan die afspraken, kunnen ze er even niet bij zijn. Kinderen die praten in de stille hoek of onrust veroorzaken tijdens een kringgesprek, worden even uit die situatie gehaald. Hoe lang? Tot ze weer terugkomen, omdat ze weten hoe het moet en voelen dat ze dat ook aankunnen. Kinderen die dit leren, sturen zichzelf steeds meer. Ze voelen en geven aan wat ze wel en niet aankunnen en waarom. Kortom: Een kinderziel kan wel wat hebben. Ook structuur is wat ieder kind nodig heeft, en zeker kinderen van nu. Daar zijn regels voor nodig en consequent handelen van de leerkrachten. Wat voor De Vosseschans altijd kenmerkend is geweest, is de échte interesse in kinderen. Voor hen gaan we met ons allen! Uw kind met plezier naar school en een lesaanbod wat het nodig heeft! 3.3 SCHOOLREGELS Met het team hebben we de op onze school geldende regels nog eens onder de loep genomen. Want. er bestonden nogal wat regels. Regels voor in de klas, regels voor op de gang, regels voor op de speelplaats, regels voor de gymrij, regels voor na school, regels voor in de pauzes, regels voor het gebruik van de computers.. kortom het was een oerwoud waardoor bijna niemand meer goed de bomen kon zien. We kwamen tot de conclusie, dat het beter was een klein aantal duidelijke basisregels te hebben, dan een zodanige complexe hoeveelheid. In vergaderingen die we hieraan vervolgens hebben gewijd, zijn we uiteindelijk tot de formulering van 3 regels gekomen. Aan deze regels hangen we alles op dat te maken heeft met het omgaan met elkaar en de materialen die we gebruiken. Bovendien hebben we afgesproken, dat ze niet alleen gelden voor de kinderen, maar ook voor ons en voor u en dat we elkaar op grond van deze regels mogen aanspreken. Op school worden ze uitgebreid aan de orde gesteld en geoefend. Overal in de school zullen de regels een zichtbaar plekje krijgen, opdat ze ons aan onze afspraken herinneren. Bovenstaande is er de reden van, dat we ze hier graag onder uw aandacht brengen: Regel 1: benadrukt dat iedereen zichzelf mag zijn. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. We accepteren je zoals je bent. Voel je je boos, dan mag je dat gerust uiten, mits je anderen daarmee geen geweld aandoet. We hebben het zo geformuleerd: Heb je op school verdriet of plezier, altijd mag je jezelf zijn hier! Regel 2: legt het accent op de relatie tot de ander. We vinden dat we met respect met elkaar om moeten gaan. Dat is niet alleen merkbaar aan ons taalgebruik, maar ook in het niet gebruiken van geweld. Er is echter veel meer dat we bij deze regel vinden horen, bijv. het niet rennen in de gang, kalm naar buiten gaan, rekening houden met elkaar tijdens contractwerk enz. Als je er goed over nadenkt kun je heel veel situaties bedenken die onder deze noemer vallen. We formuleren de regel zo: Hier op school willen we voor groot en klein altijd aardig zijn. 13

14 Regel 3: heeft te maken met het gebruik van materialen. Spullen van school, maar ook die van een ander. Ook hier dien je met respect mee om te gaan. Met de spullen van school en die van elkaar doen we zuinig en niet raar! We zouden het fijn vinden, als u als ouder/verzorger ook deze regels thuis met uw kind bespreekt en ze eventueel in verband brengt met de situatie thuis. Aan de hand van posters leren we de kinderen de regels. De posters hangen door heel de school en in voorkomende gevallen attenderen we de kinderen op de gemaakte afspraken! Pesten wordt niet getolereerd. Note: waar pesten staat wordt ook bedoeld : cyberpesten Voor iedere betrokkene in de school willen we in eerste instantie een veilige omgeving bieden. De school wil een plek zijn waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. We hebben hiertoe een belangrijke regel: Hier op school willen we voor groot en klein altijd aardig zijn. Het is duidelijk dat wij pesten in al zijn verschijningsvormen, dus ook cyberpesten, zien als on/ ; Binnen onze school wordt er veel aandacht gegeven aan de omgang met elkaar. Wanneer wij merken dat kinderen zich ongelukkig voelen, wordt er volop de mogelijkheid gegeven om hier over te praten met de leerkracht. Als een kind wil praten wordt dat moment niet uitgesteld, maar zal er meteen aandacht aan worden geschonken in de klas. Als blijkt dat het om een pestprobleem gaat waar veel kinderen bij betrokken zijn dan kan het zijn dat de keuze wordt gemaakt om met de kinderen te praten buiten de eigen groep/klas. Een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat gaat in gesprek met de betrokken kinderen. Dit vergt veel tijd en energie, want naar alle betrokken kinderen wordt geluisterd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is en wie er bij betrokken zijn en welke oplossingen kunnen worden geboden. Als dit het geval is geweest wordt u als ouder daarvan zo snel al mogelijk op de hoogte gesteld via een brief. U kunt dus als ouder dan te horen krijgen dat uw kind zich ongelukkig voelt door onaardig gedrag van andere kinderen op of buiten school. Het kan ook zijn dat u te horen krijgt dat uw kind zich agressief of onaardig gedraagt ten opzichte van andere kinderen. Het ligt voor de hand dat u zich hier onplezierig bij voelt en misschien zelfs boos bent. Ook zult u zich waarschijnlijk zorgen maken over de ernst en omvang van dit probleem en kan u zich machteloos en/of onzeker voelen over hoe dit probleem op te lossen. Weet dat u als ouder als de eerste emotie is gezakt- altijd contact kunt zoeken met degene die de brief heeft geschreven om hier verder over door te praten. Wel hangt de reactie van de briefschrijver af van de wijze waarop u met ons in gesprek wilt komen. Op een rustige wijze vragen hoe een en ander gelopen is; uitleg vragen over wat er is gebeurd en hoe we tot de straf zijn gekomen zal een rustige reactie tot gevolg hebben. Wat we van u als verwachten is dat u zich solidair toont met de genomen maatregelen omdat ze weloverwogen tot stand zijn gekomen. Wij zijn hierin de professionals en deze stelling - ten opzichte van pesten - is na een lange weg en na het raadplegen van veel deskundigen én in overleg met onze eigen leerlingen en hun ouders genomen. Zo pakken wij in De Vosseschans het pesten aan en wij hebben daarin uw ondersteuning en support nodig zodat onze leerlingen en uw kinderen hiervan leren. Als u voor onze school kiest dan adopteert u dit beleid. 14

15 We hebben maar één doel voor ogen: het conflict oplossen door met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen en zo weer een veilige leeromgeving te creëren voor uw kind. Gedeelde zorg voor uw kind staat centraal! Het kan echter niet zo zijn dat school en ouders onenigheid hebben over de aanpak van de pestproblematiek. Dat helpt de kinderen niet verder. Binnen de school werken we ook met een methode : De Kanjertraining. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem. Deze lessen worden ieder jaar in iedere groep gegeven aan het begin van het schooljaar in de drie groepsvormende weken. De rest van het jaar haken we aan op deze lessen en spreken de kinderen aan in de vertrouwde woorden. Bv: Doe dat niet, want zo ben je de benzine die de pestmotor laat draaien of Als je dat niet wilt zeg je ; Stop hou op! Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen: - De leerkracht wordt gerespecteerd; - Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op; - Leerlingen durven zichzelf te zijn; - Leerlingen voelen zich veilig; - Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken; - Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen; - Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. Toegespitst op het pestprobleem zetten we hoog in: - We creëren een sfeer waarin pesten door het complete team eenduidig als ongewenst gedrag wordt aangemerkt; - We onderkennen het belang dat er voor zowel slachtoffer als dader hulp geboden moet worden; - We onderschrijven dat ook toeschouwers en "mede-weters" een rol in het proces vervullen; - We luisteren begripvol, nemen daar de tijd voor en staan open voor ideeën van de kinderen; - We zijn steunend en hulpvaardig. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je zorgt dat de kinderen merken dat je hun medestander bent, we laten ze niet in de kou staan en helpen de groep goede oplossingen te vinden. Niet alle kinderen hoeven vriendjes te worden van elkaar en bij elkaar over de vloer te komen, maar elkaar de ruimte geven te mogen zijn wie je bent verheffen we tot levenskunst! Kinderen die hun verhaal kwijt willen, kunnen bij iedere medewerker in de school terecht. Ook kunnen zij hun ei kwijt via de site van de school. Via een icoon van het ei kan er een mail gestuurd worden. Het verhaal komt dan terecht bij juf Willemieke. Zij is dan degene die zélf contact met de mailschrijver opneemt indien gewenst. 15

16 Juf Willemieke is onze contactpersoon klachten, waaronder dus klachten over pestgedrag. Zij ziet er op toe dat klachten serieus worden genomen en dat er acties worden gedaan waar dat nodig is. Onze grondhouding is dat pesten niet wordt getolereerd. Zero Tolerance! We leren kinderen iedere dag en iedere dag weer hoe we met elkaar omgaan. De grondregels van de school zijn daarin belangrijk. Een steeds terugkerend item is dat kinderen die bij een pestprobleem betrokken zijn moeite hebben met het aangeven van grenzen en het respecteren van grenzen. Hier wordt door middel van spelletjes, gesprekken en oefeningen mee gespeeld en gewerkt. De gymlessen zijn daar ook een uitgelezen middel toe. Sportiviteit en fair play is dat wat we de kinderen willen leren. Aan het begin van het schooljaar gaat juf Willemieke alle klassen langs om te vertellen dat en hoe kinderen hun ei kwijt kunnen als ze zich niet gelukkig voelen, gepest worden zowel op school als daarbuiten of via internet. In de bovenbouw wordt door middel van de WMKpo kwaliteitsmeter jaarlijks een enquête uitgezet waarin kinderen en ouders de kans krijgen om aan te geven hoe veilig zij zich voelen binnen de school. De resultaten worden besproken in de Sociale veiligheidscommissie van de school, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Waar de gelegenheid zich aan dient haken we aan bij anti-pestprogramma s of acties, zoals Dolfje Weerwolfje, De Wonderwoordenwinkel en het aanbod rond Cyberpesten. Op het schoolplein hangt een groot kunstwerk met een dierengedicht wat verhaalt over hoe wij ons hebben te gedragen naar elkaar. Binnen onze school hebben we ook een leerlingenraad die zich onder andere tot doel stelt om het pesten te minimaliseren. Zij gaan in gesprek met andere leerlingen en geven ons als team feedback op ons anti pestbeleid. Zo stellen we altijd weer bij daar waar het kan. Voor meer informatie kunt u terecht op De gepeste leerling of de ouders van een gepeste leerling kan dus naar de leerkracht, de bouwcoördinator, de directeur of de interne klachtenpersoon van de school. Als het pestprobleem niet naar tevredenheid is opgelost binnen de school kan de klachtenprocedure gelopen worden ( zie elders in deze gids) De landelijke klachtencommissie kan het schoolbestuur adviseren hoe te handelen. Als heel de klachtenprocedure is gelopen kunnen ouders en leerlingen terecht bij de Kinderombudsman. De Kinderombudsman spreekt de verantwoordelijken aan, zoals directeur, schoolbestuur of inspectie. Laten we hopen dat we door ons preventieve beleid en door de samenwerking met ouders, kind en school, nooit zover hoeven te komen! Optimale groeikansen voor ieder kind, óók en met name door een veilig schoolklimaat! 16

17 3.4 KATHOLIEK BASISONDERWIJS Wat betekent dat: 'Katholiek Basisonderwijs'? Vanuit een katholiekchristelijke inspiratie willen we ons onderwijs, onze opvoeding, onze zorg voor kinderen, ons didactisch handelen, onze leerlingbegeleiding, onze omgang met elkaar gestalte geven. Vanuit een katholiekchristelijke oriëntatie willen we met de kinderen, met de ouders en met elkaar: - Proberen de zin van het leven te ontdekken; - Trachten antwoord te vinden op levensvragen; - Algemeen christelijke waarden en normen vertalen naar de leef- en belevingswereld van kinderen. De voorbereiding op de Eerste Communie vindt plaats als de leerlingen in groep 4 zitten. Deze vindt voornamelijk thuis plaats en gedeeltelijk op school. De ouders van de leerlingen krijgen tegen de tijd dat de kinderen voorbereid gaan worden een invulstrookje thuis, waarop kenbaar gemaakt kan worden of het kind aan deze voorbereidingen thuis mee zal doen. Als de kinderen in groep 8 zitten, kunnen zij aangeven dat zij voorbereid willen worden op het Vormsel. De voorbereiding vindt voornamelijk in gastgezinnen plaats. De methode, die wij op school voor het vak catechese gebruiken heet Hemel en Aarde. Aan de hand van thema s en projecten wordt stilgestaan bij en gewerkt aan allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen. Als team staan we tijdens teamvergaderingen stil bij onze eigen normen en waarden en hoe we hier mee om moeten gaan in een snel veranderende maatschappij. We zijn trots op onze katholieke identiteit. Waaraan kun je dat dan zien, vraagt u zich wellicht af: Het zit hem natuurlijk al in de naamgeving van onze school: katholieke basisschool De Vosseschans; We vieren de christelijke feestdagen; We hebben veel zorg en aandacht voor de mensen om ons heen; U als ouders bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie of het heilig Vormsel als u dat wenst. De school verleent daar haar medewerking aan; In de school komt u ook twee crucifixen en twee Mariabeelden tegen; We branden een kaarsje bij belangrijke gebeurtenissen in de school; Gemeenschapszin en solidariteit vinden we belangrijke waarden. We besteden veel aandacht aan de ontplooiing van talenten; We stimuleren leerlingen tot een kritische houding; We vinden vrijheid en eigen ruimte, in combinatie met beroep op eigen geweten en hoop belangrijke normen; We nemen geregeld deel aan de vastenactie vanuit een betrokkenheid op mensen in de wereld); We geven gelegenheid tot gebedjes o.a. voor de maaltijd; In De Mededelingen maken we melding van activiteiten vanuit de katholieke kerk; We hebben een leerkracht die als contactpersoon dient tussen kerk en school. 17

18 In welk gedrag zie je dat dan terug bij de leerkrachten? We merken dat aan onze gedeelde waarden en normen; We merken dat in onze zorg voor elkaar, de kinderen en de ouders. De leerkrachten van de groepen 4 en 8 tonen zich betrokken op de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel; Er is aandacht voor zieke medeburgers; We verzorgen graag met de oudervereniging een kerstbijeenkomst voor onze bejaarde overburen. Bij rouw en trouw zijn we er voor elkaar; We hebben respect voor elkaars en andere geloofsrichtingen; Het allerbelangrijkste zit hem voor ons echter in de vergevingsgezindheid: altijd weer een nieuwe kans; Graag willen we het leven vieren! Dat betekent dan ook dat een ieder die bovenstaande waarden kan onderstrepen zich bij ons op school thuis zal voelen, ongeacht geloof of ras. 18

19 4 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De schoolleiding berust bij de directeur. De school bestaat uit een onderbouw en een bovenbouw: Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4. Tot de bovenbouw horen de groepen 5 t/m 8, waarbij we 5 en 6 meestal aanduiden als middenbouw. Voor onderwijsinhoudelijke zaken is de bouwcoördinator verantwoordelijk. Voor de onderbouw is dat Carola den Houdijker en voor de bovenbouw is dat Ruud van Geene. Bij hen kunt u met al uw vragen en opmerkingen terecht. Op het gebied van ICT, Cultuur, Bewegingsonderwijs, Taal, Rekenen, les aan getalenteerde leerlingen, zorgleerlingen, dynamieken van kinderen, autisme en Remedial Teaching, coöperatieve werkvormen kunnen de leerkrachten de hulp inroepen van interne specialisten. 4.1 GROEPENVERDELING Voor het komende schooljaar zijn wij tot de volgende groepsverdeling gekomen: Groep 1A Groep 5 Groep 1/2B Groep 6 Groep 1/2C Groep 7 Groep 3 Groep 8A Groep 4 Groep 8B Pluszorggroep De Kameleons Plusgroep De Kangoeroes Voor wat betreft de andere functies en taken: Meester Sybke (schoolassistent) blijft op de ochtenden onze steun en toeverlaat voor onder andere koffie, thee, en kopieerwerk. Juf Anja (administratie en onderwijsassistent) zal op een aantal maandagochtenden, dinsdag en donderdag de administratie onder haar hoede nemen. Daarnaast werkt zij op dinsdag en donderdag in de pluszorgklas en verricht zij als onderwijsassistente hand- en spandiensten in de groepen. Juf Cora zal naast haar lesgevende taak de zorgdragen voor remedial teaching en is ook rekencoördinator nu zij afgestudeerd is als Master in de Special Educational Needs. Meester Lode zal ons, naast zijn lesgevende taak, coachen in de human dynamics. Juf Maria is en blijft, naast haar taak als juf van groep 7, onze taalcoördinator en daarnaast is zij de coach coöperatieve leerstrategieën. Juf Maria coördineert ook de startgroep vroege peuters. Verder zal juf Marina Wijfje blijvend de zorg voor kinderen met een hogere begaafdheid onder de aandacht van het team brengen. Zo zal zij twee vergaderingen organiseren waarin we met het team aan het werk gaan om ook voor deze kinderen in de dagelijkse praktijk uitdagend onderwijs te bieden. Jessica Keijzer-Nieuwenhuizen zal de begeleiding van de leerlingen vanuit de leerlinggebonden financiering op zich nemen. Meester Ruud zal op woensdag de meester zijn van de plusklas. Verder is hij de interne begeleider en de coördinator van de bovenbouw. Ook leidt hij de werkgroep ICT en is hij leerkracht van groep 8. Juf Carola zal op dinsdag- en donderdagochtend de juf zijn van de pluszorgklas en op de rest van haar werkdagen ( di-wo-do) vervult zij haar taak als onderbouw intern begeleider en coördinator. Juf Anneke blijft nog graag directeur. En blijft proberen iedere eerste half uur van de ochtend en de middag vrij te houden voor ouders die iets willen komen vragen. Juf Loes geeft vanuit de pilotgelden Stargroep Vroege Peuters, leiding aan een groep peuters. 19

20 4.2 GROEPSSAMENSTELLING De school streeft naar een evenwichtige opbouw van de groepen. Dit betekent dat we bij de verdeling van de kinderen over de groepen zorgvuldig te werk gaan en rekening houden met talrijke factoren. Waar kijken wij in principe naar als er sprake is van parallelgroepen of een duogroep? - Broertjes en zusjes niet in dezelfde groep; - Leerlingen met een probleem op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, lezen of gedrag evenwichtig verdeeld over de groepen; - Op verzoek van de ouders neefjes en nichtjes niet in dezelfde groep, waar dat mogelijk is; - Boezemvrienden en vriendinnen in overleg met de ouders wel of niet uit elkaar; - Evenwichtige verdeling van jongens en meisjes in de groep; - Liefst een even aantal leerlingen in de groep; - Evenwichtige verdeling in duogroep; - Liever niet langer dan twee jaar bij dezelfde leerkracht (groep 3 tot en met 8), soms kan hier in overleg juist bewust van afgeweken worden; - Kleuterschoolverlengers blijven bij voorkeur bij de eigen leerkracht. In overleg met de ouders kan besloten worden van deze regel af te wijken; - Wensen van de leerlingen en ouders BELEID T.A.V. TWEELINGEN In overleg met de ouders bepaalt de school, in geval van meerdere jaargroepen, of een tweeling al dan niet bij elkaar in één groep wordt geplaatst. Jaarlijks wordt dit besluit geëvalueerd en zonodig aangepast. Ook ouders kunnen het initiatief nemen voor een heroverweging. 4.3 VAKKEN EN VAARDIGHEDEN ACTIVITEITEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Het onderwijs in de groepen 1 en 2 richt zich op de volgende gebieden: - Emotionele ontwikkeling; - Sociale ontwikkeling; - Cognitieve (= verstandelijke) ontwikkeling; - Creatieve ontwikkeling; - Lichamelijke ontwikkeling. 20

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen.

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen. Bijlage 9 Pestprotocol Pesten is niet een probleem dat zich gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er greep op te krijgen. Als school

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren!

Zo zijn onze manieren! Concept Gedragsprotocol PCBS de Rank, Rozenburg Zo zijn onze manieren! Inleiding Gezond gedrag is een goede zaak! PCBS de Rank wil een veilige leeromgeving zijn, waarin het unieke van ieder kind uitgangspunt

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos Sociaal emotionele ontwikkeling Jenaplanbasisschool Vlinderbos Versie: Januari 2016 Voorwoord: Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol Gedragsprotocol 1 Inleiding De gangbare naam voor dit gedragsprotocol is pestprotocol. Echter; in dit protocol omschrijven we niet alleen hoe te handelen in geval van pesten. We geven er de voorkeur aan

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 5/6

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 5/6 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 5/6 2016-2017 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Infobrief groep 1/2 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw kind zit nu in groep 1 of 2. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat informatie te geven over het reilen en zeilen van deze groepen. Voor de kinderen

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

PESTPROTOCOL 2016/2017

PESTPROTOCOL 2016/2017 PESTPROTOCOL 2016/2017 De Kernschool voor Nieuwkomers Samengesteld door Hennie Dekker INHOUD Inhoud INLEIDING... 3 DOEL VAN HET PESTPROTOCOL... 3 WAT IS PESTEN?... 4 SIGNALEN VAN PESTERIJEN KUNNEN O.A.

Nadere informatie