Veel tennisplezier gewenst in het komend seizoen. José Wagteveld, voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel tennisplezier gewenst in het komend seizoen. José Wagteveld, voorzitter"

Transcriptie

1 Jaarverslag bestuur Het jaar 2013 is voor tv Het Wooldrik een mooi maar ook hectisch jaar geweest. Het relatief goede weer zorgde ervoor dat er veel en lang op de prachtige banen gespeeld kon worden. Zowel recreatief als competitief waren leuke partijen te zien. We hebben door de toernooien en competities veel mensen van buiten onze eigen vereniging mogen ontvangen. De goede organisatie van de verschillende commissies en de vele andere vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat zij op een positieve wijze kennis hebben kunnen maken met onze vereniging. Daarnaast speelden de wijzingen die wij als bestuur hebben doorgevoerd inzake de tennislessen op ons tennispark. Na de samenwerking met de tennisschool te hebben beëindigd, worden de tennislessen sinds 1 april jl. verzorgd door drie onafhankelijke tennisleraren. Het doorvoeren van deze wijzigingen leidde tot een erg hectische eerste bestuursvergadering. Inmiddels is de rust hersteld en zijn wij erg tevreden over de huidige gang van zaken. De herstelde rust stelde ons in de gelegenheid onze aandacht te richten op andere zaken binnen de vereniging die dringend aandacht behoefden. Het bestuur bestond inmiddels nog maar uit vier personen, waardoor uitbreiding vereist was. Deze uitbreiding werd gevonden in Peter Geurts, Desirée Tulp en René van de Veen. Waardoor we het jaar met een volledig bestuur hebben afgesloten. De taakverdeling was als volgt: Voorzitter: Jose Wagteveld. Verantwoordelijk voor de algemene beleidszaken, contact onderhouden met de stichting, het onderhouden van contacten met externe partijen zoals andere tennisverenigingen en de KNLTB. Daarnaast leidt de voorzitter de bestuursvergaderingen. Penningmeester: Ellen Hali. Verantwoordelijk voor de financiële zaken van de vereniging. Het opstellen van begrotingen, het uitvoeren van betalingen en het ontvangen van lidmaatschapsgelden. Secretaris: René van de Veen. Verantwoordelijk voor het opstellen van notulen tijdens bestuursvergadering, het bijhouden van actielijsten en agenda s en het informeren van leden over eventuele actuele zaken. Vicevoorzitter: Desirée Tulp. Verantwoordelijk voor het waarnemen van de taken van de voorzitter wanneer deze afwezig is. Daarnaast is zij het aanspreekpunt binnen het bestuur voor de ledenadministratie. Jeugdcommissie: Dini Blok. Verantwoordelijk voor de contacten tussen de jeugdcommissie en het bestuur. De jeugdcommissie stelt het jeugdbeleid op en draagt zorg voor praktische zaken betreffende de jeugdleden van de vereniging. Competitieleider: Karin Hofman. Verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de competitie. Daarnaast is de competitieleider het aanspreekpunt voor tennisleraren en leden inzake tennislessen en aanverwante zaken. Bestuurslid: Peter Geurts. Verantwoordelijk voor het contact tussen het bestuur en de commissies die niet direct in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Hieronder vallen de veteranencommissie, de sponsorcommissie en de toernooicommissies. Daarnaast is Peter het aanspreekpunt voor leden die ten behoeve van de vereniging cursussen willen volgen. 1

2 Naast de bestuursfuncties, moesten ook andere functies binnen de vereniging (opnieuw) worden ingevuld. De meeste van deze functies zijn voor het komende seizoen ingevuld. Hierdoor hebben we de sponsorcommissie nieuw leven kunnen inblazen. Karen Fehse en John Savenije zullen dit in het komende seizoen voor hun rekening nemen. Ook hebben we een nieuwe webmaster: Chris Brandhorst. Hij is verantwoordelijke voor het technische gedeelte en Karen Fehse verzorgt de content. Nienke Groot Wassink heeft aangegeven te stoppen met de ledenadministratie. Nienke was geen lid bij onze vereniging. Wij willen haar bedanken voor haar jarenlange toewijding. Om haar, inmiddels flink toegenomen, taken over te nemen hebben wij Renske Brandhorst en Nadia Unselm bereid gevonden. In 2013 is het ledenaantal vrij constant gebleven. We hebben 171 nieuwe leden mogen verwelkomen, terwijl 152 leden hebben aangegeven vanaf seizoen 2014 hun lidmaatschap te willen beëindigen. Overzicht ledenaantallen per leeftijdscategorie Senioren Jong senioren Junioren Pupil Rest Totaal Het afgelopen jaar zijn op ons park weer de bekende toernooien georganiseerd, zoals het Arbo+ Dubbel poule toernooi, het ITON toernooi, het veteranen toernooi en de parkkampioenschappen. Alle toernooien zijn prima verlopen en goed bezocht. Het ITON toernooi werd het afgelopen jaar bemand door een volledig nieuwe ploeg en we mogen wel stellen dat dit een succes is gebleken. Ik vind dat we in het afgelopen jaar twee belangrijke doelstellingen behaald hebben: zorgen dat er weer een voltallig bestuur is en alle commissies en taken invullen. Dit lijkt mij dan ook een goed moment om mijn taken als voorzitter neer te leggen. Ik wil meer tijd en energie kunnen besteden aan persoonlijke zaken die op dit moment mijn aandacht vragen. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun in de afgelopen twee jaar van mijn voorzitterschap. De club is in beweging, er is een goede basis gelegd voor de toekomst. Nu kunnen de puntjes op de i worden gezet. Veel tennisplezier gewenst in het komend seizoen. José Wagteveld, voorzitter Samenstelling bestuur 2014 VACANT Voorzitter Ellen Hali Penningmeester René van de Veen Secretaris Dini Blok Jeugdcommissie Karin Hofman Competitieleider Desirée Tulp Vice-voorzitter Peter Geurts 2

3 Jaarverslag competitiecommissie In 2013 hebben weer veel teams competitie kunnen spelen. Totaal hebben 64 teams competitie gespeeld. Competitieteams in 2013 Dinsdagdames Woensdagmiddag t/m 12 jr. 7 Donderdagdames Vrijdagavond Zaterdagmorgen meisjes t/m 17 1 Zaterdagmiddag senioren* 22 Zondag jeugd 5 Zondag senioren* 15 Totaal 64 *senioren betekent 18 jaar en ouder. Van de 64 competitieteams zijn er acht kampioen geworden. Van deze acht teams promoveren er zeven. Het team zaterdag gemengd 1 is niet gepromoveerd, omdat zij al in de eerste klasse uitkomen. Naast de teams die zijn gepromoveerd door kampioen te worden, zijn er ook twee teams gepromoveerd door het behalen van de tweede plaats. Dit zijn de teams Zaterdag Gemengd 11, welke promoveren naar de 5 e klasse en Zondag Gemengd 2, welke promoveren naar de 5 e kl. Kampioenen: Dinsdagdames 3 e kl. promoveert naar 2 e kl. Zaterdag Gemengd 1 1 e kl. Zaterdag Gemengd 2 2 e kl. promoveert naar 1 e kl. Zaterdag Heren 3 5 e kl. promoveert naar 4 e kl. Zaterdag Heren 5 5 e kl. promoveert naar 4 e kl. Zaterdag Dames 1 4 e kl. promoveert naar 3 e kl. Zondag Heren 2 7 e kl. promoveert naar 6 e kl. Zondag Dames 1 4 e kl. promoveert naar 3 e kl. Helaas zijn er in 2013 ook twee teams gedegradeerd. Dit zijn zaterdag Gemengd 3 welke degraderen naar de 4 e klasse en zondag Gemengd 3, welke degraderen naar de 7 e klasse. Bij de jeugd zijn twee teams kampioen geworden. Dit zijn woensdagmiddag team 3 en zondag team jongens t/m 14 jr. 1 e kl. Het aantal teams voor het komend seizoen is 57. Het verschil met de 64 teams over 2013 zit in het wegvallen van de woensdagmiddagjeugd t/m 12 jr. Deze jeugd valt nu onder de jeugdcommissie en deze opzet is anders. Bij het plannen van de banen voor de competitie wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met de recreanten. Op zaterdag zijn tot 12 uur 5 banen beschikbaar, op zondag zijn tot 11 uur minimaal 2 banen beschikbaar. Samenstelling competitiecommissie Naam: Functie Karin Hofman Competitieleider Ronald Wolsink 3

4 Jaarverslag Jeugdcommissie Er is dit jaar begonnen met de voorjaarscompetitie. Vele jeugdteams hebben hieraan deelgenomen. Hiervan zijn twee teams kampioen geworden, te weten: zondagmorgen Wooldrik 2, 1 e klasse jongens t/m 14 jaar; en Woensdag middag Wooldrik 3, 2 e klasse meisjes groen. Ook zijn we dit jaar gestart met een jeugdcompetitie vanuit de KNLTB, opgezet voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Voor deze competitie hebben zich 20 kinderen opgegeven. Elke 1 e zondagmorgen van de maand, beginnend in september 2013, wordt er door deze kinderen in Enschede en omgeving getennist. De jongste spelen 1 ½ uur en de oudere kinderen 2 ½ uur. Veel verenigingen hebben zich hiervoor opgegeven. Petra Beun is de tenniskids functionaris die vanuit onze vereniging contacten onderhoudt met de KNLTB, trainers en ouders. Vanuit de tennisleraren zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Onderlinge toernooitjes voor Oranje/Rood/Groen/Geel 2 x dit jaar. Ouder/Kind toernooi Jeugdweek Afgelopen september hebben de Parkkampioenschappen plaatsgevonden. Hieraan hebben weinig Jeugdleden deelgenomen. Volgend jaar kijken we wat we beter/anders kunnen doen. Samenstelling jeugdcommissie Dini Blok Voorzitter Jeroen Siebelink Petra Beun Jaarverslag Web-commissie Er is actie ondernomen om de hoge mail-druk richting de ledenadministratie te verminderen. Dit is gedaan in de vorm van het aanschaffen van een spamfilter, wat erg effectief is gebleken. Daarnaast is een start gemaakt met het ontwerp en de opzet van de nieuwe website. Suzanne Vulpen zal in het nieuwe seizoen de nieuwsbrief voor haar rekening blijven nemen. Geplande activiteiten 2014: Geen activiteiten die direct zichtbaar zijn voor leden Lancering nieuwe website (nog geen datum bekend) Onderhouden content website Plaatsen content Facebook Samenstelling web-commissie Chris Brandhorst Technische zaken Karen Fehse Website & Facebook Suzanne Vulpen Nieuwsbrief 4

5 Jaarverslag Arbo+ Wooldrik Open Van maandag 3 juni tot en met 9 juni 2013 is weer het door Arbo+ gesponsorde Open Dubbel poule Toernooi gespeeld. Liefst 90 dubbelspelkoppels speelden in 10 categorieën. De deelname was iets minder dan vorig jaar. Alle wedstrijden werden zonder incidenten en vervelende blessures gespeeld, mooi vastgelegd door onze fotograaf en de resultaten keurig op het scherm in de kantine gepresenteerd. De weersomstandigheden waren dit jaar goed. Ook de banen lagen er prachtig bij waardoor alle wedstrijden elke dag op gepland schema konden worden gespeeld. Zoals gebruikelijk werden de spelers en bezoekers door onze cateringdames van heerlijke hapjes voorzien. Zelfs voor de degenen die als laatste van de baan kwamen, stond er altijd nog een schaaltje lekkers klaar. De weergoden waren ons ook in het weekend gunstig gezind, de (halve) finales konden heerlijk in de zon en op het geplande tijdstip worden gespeeld waardoor ook het publiek in grote getale kwam opdagen en niet alleen voor de afsluitende saté, salade en sangria, maar voor prima finalewedstrijden. Zodat de commissie in tevredenheid kon terugkijken op wederom een geslaagd en gezellig toernooi. Ondanks dat dit toernooi verder niet door het bestuur wordt gesubsidieerd, waren we zelfs in staat om een kleine winst over te houden voor de vereniging. Dank aan onze hoofdsponsor Arbo+ en alle vrijwilligers van de commissie, kantine en beheer. Voor 2014 is het toernooi alweer aangemeld bij de KNLTB en wordt het gehouden van 2 t/m 8 juni. Samenstelling Arbo+ Wooldrik Open Commissie Engelbert Gerritse Voorzitter Ron van den Heuvel Toernooileiding/planning Miriam van den Heuvel Penningmeester Elly Kamphuis Liesbeth Velthof Alex Lutjen (nieuw) Gerry Kamp Stephanie Lutjen Femmy Gerritse Anja Weernink Gertrud Vogel 5

6 Jaarverslag veteranencommissie Ook aan het eind van 2013 kunnen wij terugkijken op een geslaagd jaar. De uitwisseling met Glanerbrug was weer een groot succes. Helaas had TEZ te weinig deelnemers en hebben zij afgezegd. Dit jaar bleef de wisselbeker bij ons op het park. Ook het SPT (Senioren Plus Toernooi) was druk bezocht. Beide dagen onder prima omstandigheden. Alweer voor de 40 ste keer werd het Open Veteranentoernooi georganiseerd. Vanwege dit jubileumjaar hebben we wat extra s gedaan voor de deelnemers. Met dank aan de sponsors was er voor iedere deelnemer een handdoek. Vorig jaar was het tijdens dit toernooi nog 36 graden, dit jaar moesten we vanwege onverwachte regen op zondagochtend gebruikmaken van de tennishal en waren we s middags net op tijd klaar voordat zware buien de banen onbespeelbaar maakten. Mede dankzij de activiteitencommissie werd ook aan de inwendige mens extra aandacht besteed. Activiteiten veteranencommissie 2014 Uitwisseling Glanerbrug/TEZ 12 juni 2014 Senioren-Plus-Toernooi (SPT) 10 juli 2014 Open Veteranentoernooi 15,16 en 17 augustus Samenstelling veteranencommissie 2014 Herman Bronsvoort Voorzitter Hinkelien van Helden Corrie Smit Jan Jacobs Karel Ebbing Bert Smit Herma Oost 6

7 Jaarverslag activiteitencommissie Afgelopen jaar heeft de activiteitencommissie wederom vele activiteiten georganiseerd of ondersteund: Nieuwjaarsreceptie Afsluiting competitie Dank-je-wel-avond BBQ parkkampioenschappen ITON toernooi Hal-avond Ook het ITON-toernooi was een groot succes. Mede door veel vrijwilligers is de catering soepel verlopen. Zonder deze vrijwilligers hadden wij het niet kunnen redden. De activiteitencommissie is de spil in de sociale activiteiten van tv Het Wooldrik. Momenteel bestaat de activiteitencommissie uit een klein aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben niet zoveel tijd over, maar zijn wel begaan met de club. Daarom hopen wij dat meer mensen binnen onze vereniging zich actief willen gaan bezighouden met het (mede-)organiseren van activiteiten. Iedereen die hierin interesse heeft, kan zich aansluiten bij onze groep vrijwilligers. Je bent van harte welkom! We hebben veel ondersteuning gehad van Jan Jacobs en José Wagteveld. Voor de BBQ is Jeroen een vaste rots in de branding en ook Jasper heeft regelmatig zijn handjes laten wapperen. Jongens bedankt voor jullie inzet! Samenstelling activiteitencommissie Gertie Groeliken Voorzitter Nico Gerrit 7

8 Jaarverslag ITON Wooldrik Open Afgelopen jaar heeft het ITON-open weer plaatsgevonden; er is gekozen voor een nieuwe insteek met een nieuwe commissie. Onder leiding van Jeroen van den Beld hebben Martijn Bannink, Stefan van Lammeren, Tom Tenniglo, Jeroen Bakker, Coen Beltman en Marnix Smit een goed bezocht evenement neergezet wat gehouden is van 22 juni tot en met 30 juni jl. Behalve toptennis met een recordaantal inschrijvingen, was de insteek van de toernooicommissie ook om meer gezelligheid en reuring rondom de baan te creëren. Zo hebben twee Nederlandse toptennissers Justin Eleveld en Robert Constantinovici onder leiding van Ard Luttikhuis (voormalig begeleider van Raemon Sluiter) een goedbezochte clinic gegeven, waren er elke dag warme en koude happen in overvloed, was de feestavond op vrijdag een daverend succes, waren de geplaatste tribunes goed gevuld en konden de tennissers op baan 1 eens kijken hoe hard hun service nou werkelijk was. Al deze activiteiten behoefden uiteraard een grondige voorbereiding en taakverdeling. Onder de bezielende leiding van Jeroen (Van den Beld) was Martijn verantwoordelijk voor de marketing via sociale media, droegen Tom en Marnix zorg voor de sponsoring, ging Stefan over de financiën en waren Coen en Jeroen (Bakker) druk in de weer met het regelen van alle zaken rondom de aanmelding, het contact met de KNLTB en het (vele) werk van het plannen van de wedstrijden. Last but not least heeft fotograaf Laurens gezorgd voor heel veel mooie kiekjes van het toernooi. Op dit moment zijn wij alweer bezig met de voorbereidingen voor de komende editie van het toernooi. Aankomend jaar wil de commissie wederom een groot en groots aangekleed toernooi gaan opzetten. Ook zal het prijzengeld in bepaalde categorieën hoger worden dankzij onder meer onze hoofdsponsor ITON, waardoor de commissie ook mikt op (top)spelers buiten Twente. Ook zal weer een scala aan activiteiten worden georganiseerd en zal aan de innerlijke mens worden gedacht. Met andere woorden; de commissie streeft naar een zo mogelijk nog aantrekkelijker toernooi, zowel op als buiten de baan, dan het afgelopen jaar. De toernooicommissie hoopt een ieder daarom graag te ontmoeten als deelnemer of als toeschouwer van 21 tot en met 29 juni aanstaande! Samenstelling ITON-commissie Jeroen van den Beld Voorzitter Martijn Bannink Toernooi-marketing Stefan van Lammeren Penningmeester Tom Tenniglo Sponsoring Jeroen Bakker Coen Beltman Marnix Smit Sponsoring 8

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015 Clubblad T.V. de Does Zomer 2015 THE OFFICIAL STRINGING SERVICE OF THE DUTCH DAVIS CUP TEAM Stop met zagen, hakken en kloven! 2 Vanuit het bestuur Beste leden, De eerste 2 bestuursvergaderingen van dit

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2010-2011 Voor vragen over dit jaarverslag, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2011, kunt u contact opnemen met: Guido van der Sluijs,

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn)

Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn) Notulen LEDENVERGADERING 2009 Datum: vrijdag 23 januari 2009, om 20.00 uur Locatie: Tenniskantine D n Bonkerd Aanwezig: M.Mutsaers/M.Ramselaar(VZ)/M.Zigenhorn/R.Romeijn(not.)/C.Ansems J.Gudden/M.Trommelen/I.vd.Boom/A.Coomans/A.Coomans/G.v.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie