Jaarkalender schooljaar De Touwladder CV Zoetermeer. Velddreef 328.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarkalender schooljaar 2015-2016. De Touwladder. info@touwladder.unicoz.nl 079 3413033. 2727 CV Zoetermeer. Velddreef 328."

Transcriptie

1 Katholieke basisschool De Touwladder Velddreef CV Zoetermeer Jaarkalender schooljaar Katholieke Basisschool De Touwladder

2 Een nieuw schooljaar! Hoe zat het ook alweer? 2 Schooltijden Brengen en halen Om uur gaan de deuren open. Om uur starten de lessen. Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd in het lokaal aanwezig is en dat uw kind op tijd wordt opgehaald. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden door hun ouders naar school gebracht en weer opgehaald. ʼs Morgens mag u uw kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen. De kinderen van groep 4 tot en met 8 gaan zo mogelijk alleen de school in. Groep 1 en 2 Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Groep 3 t/m 8 Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Om 8.40 uur gaat de eerste bel. Dat is een signaal, dat we over 5 minuten met de schooldag starten en de gangen stil en leeg moet zijn. Om gaat de tweede bel en gaat de les beginnen. Om uur worden de leerlingen van groep 1, 2 en 3 door de leerkracht naar buiten gebracht. Daarna bent u van harte welkom om de werkjes van de kinderen te komen bekijken. Een heel fijn schooljaar toegewenst! 1/ / / /23 24 Eerste schooldag /30 31 Inloopavond groep 1-8 Augustus 2015

3 Ziekmelden & contact: Verlengde lestijden Op de Touwladder blijven alle kinderen tussen de middag op school. Zij eten met hun eigen leerkracht in de klas. Er is een pauze van een half uur, die wordt verzorgd door een coördinator van Kern Kinderopvang samen met een aantal overblijfouders. Hier zijn kosten aan verbonden, die u terug kunt vinden op onze website. Samen met de kinderen hebben we gedragsregels opgesteld om de pauze goed en gezellig te laten verlopen. Ziekmelden en contact Het telefoonnummer van de school is Is uw kind ziek? Geef dit dan telefonisch door tussen 8.15 en 8.30 uur. U kunt dit nummer ook bellen als u een afspraak wilt maken met een leerkracht, een mededeling hebt over uw kind of voor andere urgente zaken. Onder schooltijd is de leerkracht overigens niet aanspreekbaar /6 7 Ouderraad Inloopochtend groep / Schoolreis Groep 1 vrij 18 Studiedag 19/ Medezeggenschapsraad / Oudergesprekken 30 September 2015

4 Samenstelling team 4 De groepsindeling Groep Leerkrachten Dagen 1/2 A Francé Meuldijk Ma. en di. Sascha Bos Wo., do. en vr. 1/2 B Yvonne Hofstede Ma., di. en do. Nollie van Uden Wo. en vr. 3 A Dorine Hofman Ma. en di. Karin Los Wo., do. en vr. 3 B Jacqueline Duijvestijn Ma., di. en wo. Willie Buis Do. en vr. 4 Astrid Janssen Ma., di., do. en vr. Francé Meuldijk Wo. 5 Marieke Rinzema Ma., di. en wo. Linda Vijn Do. en vr. 6 Lisette van Dijk Ma., di. en vr. Els de Bruijn Wo. en do. 7/8 A Hester Hoondert Ma., di., wo. (om de week), do. en vr. Linda Vijn Wo. om de week 7/8 B Sascha Bos Ma. en di. Barbara de Vlaming Wo., do. en vr. Overige teamleden: Sylvia de Kuijer directeur Anja Eussen Intern Begeleider Irene Heyer administratie Aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon Francé Meuldijk is aandachtsfunctionaris en tevens de vertrouwenspersoon op De Touwladder. Ouders en kinderen kunnen altijd bij haar terecht met hun verhalen, problemen en geheimen. Zij zal de kinderen en/of ouders bijstaan en indien nodig verwijzen. Natuurlijk kunt u ook altijd bij de directeur, Sylvia de Kuijer, terecht /4 Oudergesprekken Opening Kinderboekenweek / Informatieavond 3D onderwijs Einde Kinderboekenweek 17/18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie 20 Herfstvakantie 21 Herfstvakantie 22 Herfstvakantie 23 Herfstvakantie 24/25 Herfstvakantie Ouderraad /1 Oktober 2015

5 Groepsouders & ouderbijdrage 5 Groepsouders Elke groep in onze school heeft een ʻgroepsouderʼ. De groepsouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en regelt de praktische zaken. Aan het begin van het jaar komen alle groepsouders onder leiding van de directeur bij elkaar. Zij maken dan kennis met elkaar en we bespreken de praktische taken van de groepsouder. Aan het eind van het jaar, in juni, komen de groepsouders weer bij elkaar. Dan blikken we terug en evalueren we het afgelopen jaar. Ouderbijdrage Onze school vraagt van de ouders een financiële bijdrage voor activiteiten waar geen vergoeding van het ministerie of de gemeente tegenover staat. De ouderbijdrage is niet verplicht; u betaalt deze vrijwillig. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. 31/ Schoolfotograaf 6 7/8 9 Studiedag 10 Medezeggenschapsraad Inloopochtend groep Schoolontbijt /15 16 Inloopochtend groep Leesinloop groep /22 23 Vrije dag groep ste Rapport mee groep /29 30 November 2015

6 Feesten op de Touwladder 6 December is een maand vol vieringen! En ook op andere momenten van het jaar kunnen onze leerlingen goed een feestje bouwen. Deze feestelijke activiteiten organiseren we samen met de Ouderraad: Sinterklaasfeest: ieder jaar komt Sint op bezoek bij ons op school Sportdag/koningsspelen: jaarlijkse sportieve dag Kerstmis en Pasen: vieren we met ontbijt, lunch of diner Valentijnsfeest/Carnaval/voorjaarsfeest: ieder jaar vieren we één van de drie Afscheidsfeest en musical van groep 8: feestelijk afscheid van de basisschool Eerste Heilige Communie: extra aandacht in de klas als kinderen van de Touwladder hier vanuit de parochie aan meedoen. En aan het eind van het schooljaar is er ook een festiviteit voor alle kinderen en/of hun ouders /6 Sinterklaas viering Ouderraad 10 Inloopochtend groep / Kerstmaaltijd 18 Kerstviering (Middag vrij) 19/ / December 2015

7 Huiswerk 7 De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dat is als volgt opgebouwd: In groep 3 krijgen de kinderen advies om thuis bepaalde vaardigheden te oefenen, bijvoorbeeld lezen. In groep 4 en 5 adviseren wij de leerlingen om met enige regelmaat het automatiseren van de tafels te oefenen en krijgen de leerlingen zo nu en dan ook ander (oefen)werk mee naar huis. In groep 6, eens per week maak- en/of leerwerk. In groep 7 en 8, minimaal twee keer per week maak- of leerwerk. Agenda Vanaf groep 6 stimuleren we het gebruik van de agenda voor op school. In groep 7 en 8 verwachten we van de leerlingen een agenda of huiswerkschrift. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door huiswerk mee te geven leren de kinderen om te plannen. Ze moeten rekening houden met feestjes, de training van de sportclub en andere activiteiten. Mocht het maken van het huiswerk leiden tot problemen thuis, laat u het dan de leerkracht even weten. Vraagt u wel geregeld naar het huiswerk. Dit stimuleert de kinderen enorm. 1 2/ Informatieavond ONC Parkdreef 8 9/ / Medezeggenschapsraad 20 Leesinloop groep Ouderraad 22 23/ /31 Januari 2016

8 Kanjerregels 8 Op de Touwladder benaderen wij de kinderen positief. Ieder kind wil te vertrouwen zijn. Dit is de uitgangspositie van de kanjertraining. Door middel van verhalen en oefeningen laten wij de kinderen kennismaken met de kanjerregels: Die regels herhalen wij steeds en leven wij zelf na. We letten erop dat iedereen er ook naar handelt! We vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. Niemand speelt de baas. Niemand lacht uit. Niemand doet zielig. 1 2 Studiedag Carnaval/lentefeest/ voorjaarsfeest 6/7 8 Informatieavond ONC Claus 9 voorgezet onderwijs advies gesprekken groep 8 10 Inloopochtend groep / /21 Voorjaarsvakantie 22 Voorjaarsvakantie 23 Voorjaarsvakantie 24 Voorjaarsvakantie 25 Voorjaarsvakantie 26 Voorjaarsvakantie 27/28 Voorjaarsvakantie 29 Februari 2016

9 Hoe blijft u op de hoogte? 9 Houtje Touwtje Website (www.touwladder.unicoz.nl) Houtje Touwtje is onze digitale nieuwsbrief, die eens in de twee weken verschijnt. Twitter Op de website staat veel informatie over de school. Zo actueel mogelijk, en we plaatsen er ook fotoʼs. Neem regelmatig een kijkje want er staat vaak iets nieuws op! Regelmatig twitteren we een update over leuke happenings, herinneringen of verzoeken. Volg Mail Alle leerkrachten hebben een mailadres van school. Hier kunt u korte mededelingen kwijt of vragen aan de leerkracht van uw kind stellen. We gaan via de mail niet inhoudelijk in op onderwijskundige zaken of het welbevinden van u kind. Dat gebeurt altijd in een persoonlijk gesprek of soms via de telefoon. 1 Medezeggenschapsraad 2 3 Studiedag 4 5/6 7 Ouderraad Inloopochtend groep e rapport mee groep / Inloopochtend groep /20 21 Rapportgesprekken groep Rapportgesprekken groep 3-7 Paasviering 24 Vrije dag groep Goede vrijdag 26/ e Paasdag Maart 2016

10 en leerlingenraad 10 Leerlingenraad Elke eerste woensdag van de maand organiseren we een koffiekamer. Tijdens de koffiekamer nodigen we de ouders van 1 groep in het bijzonder uit om met elkaar iets lekkers klaar te maken voor hun kind. De kinderen presenteren zelf ook iets aan hun ouders (een liedje/ versje/toneelstukje). Vanaf groep 5 worden er uit elke groep 2 kinderen gekozen die plaatsnemen in de leerlingenraad. De leerlingen mogen met de directeur meepraten over zaken die op school zich afspelen Op de derde woensdag van de maand organiseren we een ouderkamer met thema. Er zijn gastouders die de koffie klaar hebben staan en een activiteit verzorgen. Het programma van de ouderkamer staat op onze website! 1 2/ / Medezeggenschapsraad / Ouderraad 20 Leesinloop groep Koningsspelen 23/ Koningsdag /1 April 2016

11 Ouderraad 11 De Touwladder heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op onze school heeft aan verbonden is. De belangrijkste doelstellingen zijn. De belangen van kinderen en ouders behartigen. De contacten tussen ouders en team bevorderen. Bevorderen van de ouderparticipatie. De ouderbijdrage beheren. Mee-organiseren van allerlei activiteiten op school. Deze vereniging kent een bestuur dat wij de Ouderraad (OR) noemen. Het bestuur van de OR wordt gekozen uit de leden van de oudervereniging. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering, die eens in de drie jaar plaatsvindt. De OR vergadert over het algemeen eens in de zes weken. Tijdens deze vergadering worden algemene zaken en de activiteiten van de verschillende werkgroepen besproken. De agendapunten kunnen worden aangedragen door leden, de MR en het team. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de OR leden. De voorzitter van de OR is Natascha Rombouts, secretaris is Petra van den Bos en penningmeester is Ellen Olthof. De namen van de andere OR-leden vindt u op de site. 30/ / / e Pinksterdag 17 Studiedag Leesinloop groep / Kamp groep 7/8 26 Kamp groep 7/8 27 Kamp groep 7/8 28/ Mei 2016

12 Human Dynamics/3D onderwijs 12 Human Dynamics gaat over jezelf en de ander beter begrijpen. Begrijpen waarom mensen anders reageren op dezelfde situatie. Human Dynamics leert je begrijpen hoe je gebakken bent. Met de kennis van Human Dynamics groeit het begrip voor de ander, voor jezelf. De onderlinge communicatie verbetert, en je leert hoe je voor elkaar van toegevoegde waarde kunt zijn. Ieder mens, met welke dynamiek ook, is gelijkwaardig aan de anderen. Vergelijk het verschil tussen mensen eens met bloemen. Een narcis, of een roos. Beide zijn het prachtige bloemen. Hun behoefte aan water, licht en voeding om volledig tot bloei te komen verschilt. Zo heeft ook ieder mens, ieder kind een andere behoefte om optimaal te kunnen functioneren. Dat nemen wij dan ook als uitgangspunt voor ons 3D onderwijs. Alle kinderen leren verschillend. Met instructie, begeleiding en toetsing proberen we daar zoveel mogelijk op af te stemmen. In de bovenbouw werken we met Passie & Talent. Een uniek programma waarmee de leerlingen ʻleren lerenʼ. Het geeft hen meer inzicht in wie zij zijn en waarom iemand doet zoals hij of zij doet. Dat betekent ook, dat uw kind meer gaat begrijpen waar zijn of haar kwaliteiten liggen. De lessen worden verzorgd door de gecertificeerde leerkrachten. Sylvia de Kuijer heeft nog aanvullende opleidingen gevolgd en geeft 1 keer per jaar een ouderworkshop. Geel, rood of blauw leren Uw kind komt vast een keer thuis en heeft het over geel, rood of blauw leren. Die kleuren hebben de volgende betekenis: Geel leren (mentaal leren) = in stilte en alleen Rood leren (fysiek leren) = je mag als het nodig is samenwerken en elkaar zachtjes iets vragen of helpen. Je kunt de leerkracht niets vragen. Blauw leren (relationeel leren) = je mag samenwerken, elkaar helpen en de leerkracht iets vragen De drie kleuren hangen zichtbaar in de klas / Inloopochtend groep 1-2 Jaarfestiviteit 11/ Medezeggenschapsraad 15 Ouderraad 16 Studiedag 17 18/19 20 Leesinloop groep / Juni 2016

13 ! 13 De zomervakantie breekt aan. Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school! Tijd voor een leuke zorgeloze vakantie. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt, dus nu even lekker uitrusten en geen school. Toch is het goed om ook in de zomervakantie te blijven leren. Als kinderen tijdens de vakantie helemaal niet met taal, lezen of rekenen bezig zijn kunnen ze in een vakantiedip komen. Dan gaat hun niveau achteruit en moeten ze in september flink aan de bak. Blijven leren kan heel ongemerkt gaan. Kinderen vinden het vaak leuk om een vakantiefolder of de brochure van een pretpark te lezen. Of laat ze voorop lopen bij een stadswandeling met de route in hun hand! Blijven rekenen kan door het kind een vraag te stellen die past bij de vakantie zoals: Hoe ver is het nog naar de volgende camping, als je van de 80 km er al 25 gereden hebt. Of: Hoeveel broodjes moeten we kopen als iedereen er twee wil eten?. En verder vooral samen genieten natuurlijk. Fijne vakantie en tot volgend jaar! 1 2/3 3e rapport mee groep Wenmiddag 6 Afscheidsavond groep Start 9/ / / /31 Juli 2016

14 Katholieke basisschool De Touwladder Velddreef CV Zoetermeer Jaarkalender schooljaar Katholieke Basisschool De Touwladder

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag!

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag! EEN WOORD VOORAF Dit is de infokalender van de 15e montessorischool van de Maas en Waal. Deze kalender is bedoeld om ouders die al een kind op school hebben te informeren over onze school. De uitgebreide

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014 JAARGIDS 2013-2014 Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website: www.bouwsteen-finsterwolde.nl Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.

2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe. 2014-2015 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.nl Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl

Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl . Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Jaarboekje en kalender aug. 2015 aug. 2016 Bijlage bij de gids van het kindcentrum

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015

Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015 Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015 Basisschool Bitswijk Klarinetstraat 4 5402 BE Uden T. 0413-332 337 www.bitswijkschool.nl Woord vooraf Beste ouder(s)/verzorger(s), In aansluiting op

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2013-2014

Schoolgids Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Schooljaar 2013-2014 De Goeman Borgesiusschool helpt ieder sterretje een ster te worden. Goeman Borgesiusschool openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West Stichting Openbaar Basis Onderwijs

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie