H a n d l e i d i n g S U R F m a i l f i l t e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H a n d l e i d i n g S U R F m a i l f i l t e r"

Transcriptie

1 H a n d l e i d i n g S U R F m a i l f i l t e r versie 1.1, mei 2008 SURFN E T B V, RADBOUD K W A R T I E R 273, PO S T B U S 19035, 3501 DA UTRECHT T , F , URFN E T.NL

2 I N H O U D 1 Inleiding Hoe werkt SURFmailfilter? Overzicht Mailafhandeling Spamcontroleregels Greylisting In- en uitloggen Domein instellen Overzicht Subdomein toevoegen (Sub)domein instellen Filters Overzicht Settings Basic rules Custom rules Mismatch rules RBL rules MIME type rules Filename extension rules Filter toevoegen Externe authenticatie User lookup definiëren Authentication mapping maken

3 1 I N L E I D I N G Met SURFmailfilter hebt u een service ter beschikking om spam en virussen uit uw mailverkeer te weren of te onderscheiden. U kunt zelf filters samenstellen of de filters gebruiken die SURFnet voorgedefinieerd heeft. SURFmailfilter is onder andere krachtig omdat het gebruikmaakt van een wereldwijde database met spaminformatie. Deze database wordt steeds bijgewerkt, waardoor steeds beter kan worden bepaald of mail spam is of niet. Door SURFmailfilter te gebruiken draagt u overigens bij aan het bijwerken van deze database. Er zijn nog een aantal andere technieken die bijdragen aan het resultaat van spamtests. SURFmailfilter kent een groot aantal geavanceerde instellingen. Hier hoeft u zich niet meteen in te verdiepen. U kunt snel aan de slag door uw domein(en) in te stellen en daaraan de voorgedefinieerde filters te koppelen. SURFmailfilter bestaat onder andere uit het product Canit PRO van Roaring Penguin Software Inc. (www.roaringpenguin.com). Hebt u vragen of commentaar, dan kunt u altijd contact opnemen met SURFnet. 3

4 2 H O E W E R K T S U R F m a i l f i l t e r? 2.1 Overzicht SURFmailfilter scant de mail voordat die naar uw server verstuurd wordt, bepaalt of het spam is, en vervolgens wat ermee moet gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden. Mail kan worden: geaccepteerd, al dan niet voorzien van een label waaruit blijkt dat het spam betreft; geweigerd aan de poort, tijdens de SMTP-sessie (zodat een verzendende partij de verantwoordelijkheid heeft voor de foutafhandeling); weggegooid. Deze beslissingen worden genomen op basis van de regels die u instelt of delegeert. Hoe deze regels worden toegepast, leest u in paragraaf 2.3. Bij het toepassen van de regels wordt aan de mail een score toegekend die uiteindelijke bepaalt of een mail als spam wordt aangemerkt. Dat betekent dat de meeste tests in SURFmailfilter op zichzelf geen reden zijn om een mail als spam te blokkeren of markeren. Pas als meerdere tests negatief uitpakken voor een mail en de score over een ingestelde drempel gaat, wordt de mail opgemerkt als spam (en vervolgens gelabeld, geweigerd of verwijderd). De verschillende tests zijn op instellingsniveau, domein, of mailadres aan te passen. Een belangrijke eigenschap van SURFmailfilter is de mogelijkheid om te leren met behulp van Bayesiaanse analyse. Als u Bayesiaanse analyse instelt, wordt de inhoud van elke mail gecontroleerd op het voorkomen van woorden en woordparen die vaak in spam of juist in niet-spam voorkomen. Hierdoor kan beter bepaald worden of mail aangemerkt moet worden als spam. 2.2 Mailafhandeling Als een mail binnenkomt op het SURFmailfilter-platform van SURFnet, bekijkt SURFmailfilter de mail en doet het volgende: Als de mail van een host of een mailadres komt die op de blacklist staat, wordt de mail geweigerd. Als de host op een whitelist staat (dus als u de host altijd volledig vertrouwt), wordt de mail direct geaccepteerd zonder verdere (spam)tests uit te voeren. Als u greylisting hebt ingeschakeld, wordt mail van hosts die onbekend zijn in eerste instantie tijdelijk geweigerd. Een mailhost die RFC -compliant is probeert direct (of binnen afzienbare tijd) de mail opnieuw af te leveren. Spam of spambots doen dit doorgaans niet, omdat ze geen status bijhouden van de mailaflevering. Greylisting is een effectieve manier om (ook nog niet bekende) spam van 4

5 met name bots tegen te houden, en kent binnen SURFmailfilter bijna geen nadelen (zoals vertraging). Zie paragraaf 2.4 voor meer informatie over greylisting. In de overige gevallen wordt de mail gescand met behulp van een aantal tests. Op basis van de scan doet SURFmailfilter het volgende: Als de mail een virus bevat, wordt de mail (al naar gelang de instelling) geweigerd tijdens de SMTP-sessie (Reject), of gewist (Discard). Virusscanning is erg trefzeker, en het gebruik van Discard is daarom standaard binnen SURFmailfilter. Mail met gevaarlijke (Windows-)attachments (bijvoorbeeld *.exebestanden) kan worden geweigerd als u deze optie hebt aangevinkt. Als de mail op basis van de spamregels (zie paragraaf 2.3) niet als spam wordt aangemerkt, wordt de mail geaccepteerd en doorgestuurd naar de geadresseerde. De mail krijgt op basis van verschillende tests (en spamregels) een bepaalde score. Het gedrag van SURFmailfilter is te beïnvloeden op basis van deze score. Het is mogelijk om: - De mail te weigeren: dit wordt bepaald door de instellingen AutoReject en AutoRejectNoIncident (zie paragraaf 5.2); - De mail te labelen als spam met een header (instelling X-Spam-Flag : Yes) en eventueel een indicatie in het subject (instelling SpamTag ) als de score hoger is dan de waarde bij de instelling HoldTreshold (zie paragraaf 5.2). 5

6 2.3 Spamcontroleregels De spamcontroleregels, die nader worden uitgelegd in hoofdstuk 5, worden als volgt op de mail toegepast: Fig. 1 Hierbij geldt dat de eerste regel die voldoet, wordt uitgevoerd. De mail wordt dus niet meer op de overige regels gecontroleerd. 2.4 Greylisting Werking Greylisting (in het filter Tempfail Unknown Sender genoemd) is een methode voor het blokkeren van veel spam afkomstig van bijvoorbeeld bots en virussen. Mail van onbekende hosts en met een niet eerder voorgekomen combinatie van zender, ontvanger, IP-adres, enzovoort wordt bij de eerste afleverpoging in de wacht gezet. Dat gebeurt op SMTP-niveau met een 450 : ook wel tempfail. Een normale MTA zal proberen de mail opnieuw af te leveren, en heeft dan pas succes. Een bot of virus is geen echte MTA, voldoet meestal niet aan RFC s, probeert het niet vaker, en de spam blijft dus buiten de deur. In de praktijk blijkt dat erg veel mail vanaf dit soort niet-rfc-compliant MTA s wordt verzonden. Daardoor kan greylisting heel effectief zijn, ook al wordt veel spam van dit type al tegengehouden door het normale filter. Met name nieuwe soorten spam verstuurd vanuit bots worden door dit filter effectief geweerd als de normale content-filtering de spam nog (net) niet kent. 6

7 Weinig vertraging Een nadeel van de meeste greylisting-implementaties is dat het vertraging oplevert in de aflevering van . De manier van greylisting die in SURFmailfilter wordt toegepast, kent dit nadeel nauwelijks, onder andere door het gebruik van een database van hosts known to retry. Verder heeft SURFnet voor SURFmailfilter meerdere IP-adressen achter een MX-record, en zijn er meerdere MX-records met daarachter één database. Hierdoor doet de verzendende MTA direct een nieuwe poging en wordt de mail meteen toegelaten. Dit komt ook doordat SURFmailfilter de tempfail op een ander moment in de SMTP-sessie geeft dan de meeste greylistingimplementaties. De vertraging is dus vrijwel altijd nihil. Om dit te laten werken moet in het menu Filter Administration > Settings (zie paragraaf 5.2) de instelling UnknownSenderMinRetryDelay op 0 staan (default). Als die waarde hoger staat, en TempfailUnknownSender staat aan, wordt de tweede direct opvolgende poging niet meteen geaccepteerd, maar pas minimaal na de tijd in UnknownSenderMinRetryDelay. De mail wordt geaccepteerd zodra de tweede poging binnen de UnknownSenderMaxRetryDelay -periode is (meestal na 1 tot 2 dagen). 40 dagen geen greylisting bij known to retry MTA s Als een host eenmaal known to retry is, laat SURFmailfilter mail van deze MTA 40 dagen lang door zonder greylisting (en dus potentiële vertraging). Dit is handig voor het geval er mail komt van (oudere) MTA s die geen frequente nieuwe pogingen doen, en niet RFC-compliant zijn. De (legitieme) mail van deze MTA s wordt dan met vertraging afgeleverd. In de praktijk zal dit weinig voorkomen. 7

8 3 IN- E N U I T L O G G E N U hebt van SURFnet de gegevens gekregen om in te loggen op SURFmailfilter. U gaat nu als volgt te werk: 1. Ga in uw internetbrowser (bij voorkeur Mozilla Firefox) naar https://www.mf.surf.net (vergeet de s in https niet!). Fig Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, kies eventueel een andere taal en klik op Log in. Als u voor de eerste keer inlogt, is het verstandig om uw wachtwoord direct te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Dat doet u als volgt: 1. Kies uit het menu Preferences > Change password. 2. Voer uw nieuwe wachtwoord (kies dit wachtwoord zo sterk mogelijk) en het oude wachtwoord in en klik op Change password. Uw wachtwoord is nu gewijzigd. 8

9 4 D O M E I N I N S T E L L E N 4.1 Overzicht Als u ingelogd bent in SURFmailfilter, ziet u een overzicht van de domeinen waar u een filter op kunt toepassen. Fig. 3 Dit zijn uw hoofddomeinen waarvoor de SURFmailfilter-dienst is aangevraagd. U kunt via SURFnet domeinen aten toevoegen aan de lijst. 4.2 Subdomein toevoegen Het is mogelijk zelf subdomeinen toe te voegen. Dit doet u door onder Actions op Add subdomain te klikken. Vervolgens kunt u dit subdomein instellen zoals u ook een domein instelt, zie paragraaf (Sub)domein instellen Het instellen van een (sub)domein bestaat uit de volgende onderdelen: Aangeven naar welke mailserver de mail moet worden gerouteerd. Aangeven of eindgebruikers ook toegang mogen krijgen tot SURFmailfilter, en zo ja in hoeverre ze wijzigingen kunnen uitvoeren. Aangeven welke filters toegepast moeten kunnen worden in dit domein. Hieronder wordt uitgelegd wat u per onderdeel precies kunt invullen. 9

10 Mailserver Fig. 4 Item Domain name Route mail to Beschrijving Vul, indien van toepassing, de naam van het nieuwe subdomein in De DNS-naam of het IP-adres van de mailserver waarop de mail van het betreffend domein moet worden afgeleverd. Wilt u meerdere servers opgeven die de mail kunnen aanpakken, zet ze dan onder elkaar in het invoervak. Deze servers worden in chronologische volgorde afgewerkt. Om load-balancing toe te passen is het ook mogelijk om hier een MX-record op te nemen. Hiervoor moet u wel het volgende doen: 1. Kies uit het menu Setup > Domain Routing en kies Edit bij het betreffende domein. 2. Zet Treat route entries as MX records aan. Deze optie is nog niet beschikbaar voor recipient verification, maar past wel load-balancing toe in de aflevering van de mail (op basis van de al dan niet gelijkwaardige prioriteit in de MX-records). Let op: deze settings worden overschreven bij het aanpassen van een setting voor het domain in de Domain Administration. 10

11 Recipient address verification Stel in of, en zo ja hoe geverifieerd moet worden of het ontvangende adres echt bestaat: No recipient address verification: geen verificatie. Verification against route-to host: verificatie met de route-to host. Zijn er meer route-to hosts opgenomen, dan wordt de eerste genomen voor verificatie. Verificatie against specified host: vul een andere host in waarop de verificatie wordt uitgevoerd. Recipient address verification is belangrijk om de zogenaamde collateral spam (of backscatter) tegen te gaan. Dit is die wordt verzonden naar nietbestaande adressen. De mailserver moet dan een foutmelding sturen naar de oorspronkelijke afzender. Deze is bij spam vaak geforged, waardoor een onschuldige derde de bounce-melding krijgt. Hierin kan ook een virus of spam-bericht verstopt zijn. De beste plaats om spam te blokkeren is op het moment dat de mail binnenkomt op het SURFmailfilter-platform. Daarvoor zet u Recipient address verification aan. SURFmailfilter bepaalt dan via een korte SMTP-sessie naar de mailhost van uw instelling of een adres binnen een bepaald domein bestaat of niet. Om adresverificatie te kunnen toepassen, moet uw eigen mailserver ook onderscheid maken in recipients via SMTP. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de mailserver. Onder UNIX is een dergelijke functionaliteit vaak geen probleem. Voor bijvoorbeeld Microsoft Exchange is een kennisbankartikel beschikbaar bij Microsoft om dit aan te zetten: Het gaat om de Create a recipient filter en vooral de laatste Filter recipients who are not in the directory. Hebt u vragen over recipient address verification, aarzel dan niet om contact op te nemen met SURFnet. Het is een belangrijke manier om (collateral) spam tegen te gaan, beperkt de belasting op uw mailserver en beschermt de reputatie van uw mailserver. Action if verification server is unavailable Geef aan wat er met de mail moet gebeuren als deze niet geverifieerd kan worden: Tempfail mail: de mail wordt tijdelijk geweigerd. De afzender krijgt een temporary failure code, en moet later opnieuw proberen deze mail af te leveren. Elke RFC-compliant MTA zal dit ook doen. Queue mail: de mail wordt geaccepteerd (zonder verificatie) om (later) te worden afgeleverd. De werking hiervan is vergelijkbaar met een MX fallback. 11

12 Toegang eindgebruikers Een authenticatiekoppeling is per domein nodig om eindgebruikers te mogelijkheid te bieden om: binnen SURFmailfilter instellingen te laten aanpassen mail te laten trainen (trainen is niet noodzakelijk om het filter goed te laten functioneren, maar het kan zinvol zijn om bijvoorbeeld false positives of negatives te trainen) een selectie te laten maken uit een aantal profielen/filters aliassen aan te laten maken Fig. 5 Item Authentication method Beschrijving Geef aan hoe de authenticatie moet plaatsvinden: POP3 IMAP Other: in dit geval gebruikt u externe authenticatie (zie hoofdstuk 6) Authentication server Strip domain name Vul in via welke POP3- of IMAP-server authenticatie plaats moet vinden. Een gebruiker logt in met een Kies Yes als de authenticatie op de mailserver plaats moet vinden met alleen de gebruikersnaam Kies No als de authenticatie op de mailserver plaats moet vinden met Validate Server Certificate Geef aan of het servercertificaat gevalideerd moet worden, bij gebruik van TLS of SSL. 12

13 Encryption Settings Vul het type encryptie in, en kies of het certificaat van de mailserver geverifieerd moet worden tegenover de bekende certificate authorities (CA): Require SSL Require TLS Do not use SSL/TLS even if available Use SSL/TLS if available U kunt instellen welk filter eindgebruikers ter beschikking hebben en of ze hierop wijzigingen mogen uitvoeren. Wijzigingen die worden aangebracht door eindgebruikers, worden opgeslagen in een eigen filter, dus niet in het aan het domein gekoppelde filter. Ze zijn dus niet van toepassing op andere adressen of domeinen die hetzelfde filter gebruiken. Fig. 6 Item Standard filter Allow changes Beschrijving Kies het standaardfilter dat gebruikt moet worden voor de mailaccounts binnen het domein. Bepaal wat eindgebruikers mogen wijzigen aan de standaard SURFmailfilter-instellingen: End users always use standard filter : gebruikers gebruiken altijd het standaard filter voor dit domein. End user scan select a filter : gebruikers hebben keuze uit een aantal filters die u selecteert onder Available filters. Deze filters zijn een soort profielen. End user scan create a custom filter : gebruikers kunnen verfijnde instellingen doen (op basis van een gekozen filter). Een gebruiker kan de optie Enable Customization aanvinken en krijgt dan meer keuzes in het menu. 13

14 Beschikbare filters Fig. 7 In de lijst Available Filters kan kunt u aanvinken welke filters beschikbaar zijn voor eindgebruikers (na authenticatie) binnen dit (sub)domein. 14

15 5 F I L T E R S 5.1 Overzicht SURFnet levert bij SURFmailfilter een standaardfilter, genaamd default. In dit hoofdstuk leest u hoe u dit filter aan uw eigen wensen kunt aanpassen en hoe u nieuwe filters instelt. Als u Filter administration kiest, krijgt u een overzicht van de beschikbare filters. Fig. 8 Om een filter te bewerken, klikt u in het Filters hoofdvenster op het betreffende filter. Klik op Add om een filterdefinitie toe te voegen. Het filter vanwaaruit op Add geklikt wordt dient als basis voor het nieuwe filter. 15

16 Fig. 9 U kunt nu een aantal aspecten van het filter bewerken: Settings: diverse instellingen Basic Rules: beheer van blacklist en whitelist van hosts, domeinen of adressen Custom Rules: beheer van specifieke regels om de mail te filteren Mismatch Rules: beheer van regels die controleren of het domein van de afzender overeenkomt met het domein van de SMTP relay. RBL Rules: beheer van RBL s (real-time blacklists) MIME Type Rules: beheer van MIME type regels Filename Extension Rule: beheer van regels die mail op bestandextensies van bijlagen filteren 16

17 5.2 Settings Onder de settings kunt u de volgende gegevens invullen: Item AutoReject AutoRejectNoIncident HoldThreshold MaxMessageSize Beschrijving Als een bericht een hogere score heeft dan de waarde die u hier invult, wordt het automatisch geweigerd. De standaardinstelling van SURFnet is hier vrij terughoudend. Al naar gelang de gebruikersgroep kan het wenselijk zijn deze waarde te verlagen, bijvoorbeeld naar een score tussen de 8 en 15. Vul hier dezelfde waarde in als bij AutoReject. Als een bericht een hogere score heeft dan de waarde die u hier invult, wordt het als spam aangemerkt door middel van een tag in de headers van de mail (instelling X-Spam-Flag : Yes) en eventueel in het subject (instelling SpamTag ). Vul hier de maximale omvang van een bericht in (in kb). Let op: berichten kleiner dan 100 kb worden veiligheidshalve niet geweigerd. RejectBogusMX Vul hier in wat SURFmailfilter moet doen met foutieve MXrecords op de domeinen van de verzender: No: het domein van de afzender moet niet gecheckt worden op foutieve MX-records. Loopback: mail vanaf een domein met loopback adres in het MX-record ( /8) wordt geweigerd. All-bogus: mail vanaf een domein met MX-records naar een adres in de volgende ranges wordt geweigerd: /8, /8, /12, /16, /16, /4, /5, /32, /32. VirusHandling Vul in wat er moet gebeuren met mails die een virus bevatten: Accept: accepteren (niet aan te raden) Discard: weggooien (standaard) Reject: weigeren (blokkade op SMTP-niveau) 17

18 EXEHandling Vul in wat er moet gebeuren met mails die een Windows executable bevatten. Dit zijn bestanden met de volgende extensies: ade adp app asd asf asx bas bat chm cmd com cpl crt dll exe fxp hlp hta hto inf ini ins isp js jse lib lnk mdb mde msc msi msp mst ocx pcd pif prg reg scr sct sh shb shs sys url vb vbe vbs vcs vxd wmd wms wmz wsc wsf wsh Let op: de geselecteerde actie wordt uitgevoerd op de hele mail, niet alleen op het attachment. De mail wordt tijdens de SMTP-sessie geweigerd, waardoor de verzendende MTA de verantwoordelijkheid heeft dit te rapporteren aan de verzender. SpamTag Vul in welke tekst toegevoegd moet worden aan het onderwerpveld van een als spam gemarkeerd bericht. De volgende argumenten kunnen daarin worden opgenomen: %* wordt vervangen door een reeks asterisken. Het aantal asterisken geeft de spamscore aan. %? wordt vervangen door de reden waarom het bericht als spam wordt aangemerkt. %d wordt vervangen door de spamscore (bijv. 13.6) %h wordt vervangen door de spamscore met voorloopnullen (bijv. 0013) %p wordt vervangen door de Bayes-waarschijnlijkheid (waarde tussen 0 en 1). De Bayes-waarschijnlijkheid wordt hoger naarmate er in de mail meer woorden of woordgroepen voorkomen die zijn opgenomen in de Bayes-database. %% wordt vervangen door een procentteken. De standaardwaarde is [Spam:%*], wat gebruikers in staat stelt om te zien dat het bericht als spam is opgemerkt, en hoe zeker het filter hier over is. TempfailUnknownSend ers Vul in of berichten van onbekende afzenders de eerste keer wel (Yes) of niet (No) moeten worden tegengehouden. Servers die spam versturen, proberen het vaak maar één keer, terwijl valide servers het vaker proberen. Hun mail komt dan wel door het filter. De TempfailUnknownSenders optie is een greylistingimplementatie. Zie paragraaf 2.4 voor meer uitleg over greylisting. 18

19 UnknownSenderMinRet rydelay UnknownSenderMaxRe trydelay UseBayesian Vul in hoe lang minimaal gewacht moet worden (in minuten) voordat een volgende verstuurpoging van een onbekende afzender mag worden geaccepteerd. Standaard is dit 0 minuten, waardoor mail bij gebruik van greylisting (bij RFC compliant MTA s bij de verzendende partij) geen vertraging krijgt en direct geaccepteerd wordt. Deze optie stelt u in staat om agressiever te zijn in het accepteren van mail na greylisting. Vul in hoe lang maximaal gewacht mag worden (in minuten) voordat een volgende verstuurpoging van een onbekende afzender moet worden geaccepteerd. Dit is de maximale tijd waarin de mail van een onbekende afzender als 'herhaling' (bekend) wordt gezien. Buiten deze tijd wordt de mail van de 'onbekende' afzender als 'nieuw' gezien en begint de greylisting-cyclus opnieuw. Vul in of Bayesiaanse analyse wel (Yes) of niet (No) moet worden toegepast. Bayesiaanse filtering is een intelligente techniek om de inhoud van de mail op statistische wijze te analyseren. De filtering is een effectieve methode om spam tegen te gaan, en gebruikt een trefzekerder techniek dan de standaard Bayesiaanse filters van andere antispam-producten (zoals de standaard Bayesiaanse filtering van SpamAssassin). Het is overigens af te raden om Bayesiaanse filtering uit te schakelen. Als u dit wel doet, is het belangrijk om andere instellingen binnen SURFmailfilter aan te passen (denk aan het gebruik van TempfailUnknownSender, en agressiever gebruik van RBL blacklists), omdat Bayesiaanse filtering een groot deel van de effectiviteit van SURFmailfilter voor zijn rekening neemt. StoreBayesSignatures BayesAddLinksIfWhitel isted Vul in of Bayesiaanse training wel (Yes) of niet (No) moet worden toegepast. Vul in of berichten van afzenders op de whitelist wel (Yes) of geen (No) trainingslinks krijgen. Vult u hier Yes in, dan wordt de mail gebruikt om het SURFmailfilter te leren onderscheid te maken tussen spam en niet-spam. BayesAddHeaders Vul in of trainingslinks wel (Yes) of geen (No) moeten worden toegevoegd aan de header van het bericht. Op basis van deze headers is het mogelijk om via een URL het mailbericht te trainen. Hiervoor moet authenticatie voor de eindgebruikers op het betreffende domein aangezet worden. Het is mogelijk om traininglinks toe te voegen in de body van de mail, maar dat is niet aan te raden. Wilt u dit toch (proberen), neem dan contact op met SURFnet. 19

20 Enable Spam Scanning Vul in of de inkomende mail wel (Yes) of niet (No) op spam gefilterd moet worden. Klik na bewerking van de settings op: Submit changes om de wijzigingen door te voeren. Back to filter list (ignore changes) om terug te gaan naar het hoofdvenster zonder de wijzigingen door te voeren. 5.3 Basic rules Fig. 10 Hier stelt u een lijst met afzenders op die altijd toegestaan worden (whitelist) en een lijst met afzenders die altijd geweerd worden (blacklist). Afzenders kunnen mailadressen, IP-adressen, domeinnamen of hosts zijn. Het toevoegen van hosts heeft in de regel meer zin dan domeinen of individuele adressen. Een adres werkt op basis van het envelope -sender adres, en kan eenvoudig `gespoofd' worden door een spammer. Merk op dat het hier gaat om de envelope sender: het is niet de waarde die in de From: - header van de mail is terug te vinden maar het adres dat tijdens de SMTP - sessie wordt aangeboden. Neem bij voorkeur hosts of adressen op waarvan zeker is dat de host betrouwbaar is, en waarvan de filtering op orde is. Denk er ook aan dat een host wel betrouwbaar kan zijn, maar mail kan forwarden (bijvoorbeeld voor mailinglijsten) waarvan de filtering slechter is. Op die manier kan er toch nog spam doorkomen. 20

21 1. Vul een of meer afzenders in het tekstvak in, elk op een nieuwe regel. Voeg per regel eventueel commentaar toe met behulp van een ;. Bijvoorbeeld: surfnet.nl ; our provider 2. Klik op Add to blacklist of op Add to whitelist. De afzender(s) zijn nu toegevoegd aan de whitelist of de blacklist. U kunt een afzender verwijderen door hem aan te vinken en op Remove selected te klikken. 5.4 Custom rules Fig. 11 OPSTELLEN Hier geeft u een aantal specifieke regels voor het filteren van mail. Feitelijk kent u een score toe aan het voorkomen van bepaalde informatie in de verschillende onderdelen van een mail ( velden genoemd). Op basis van de totaalscore die een bericht krijgt, wordt bepaald wat ermee moet gebeuren. 1. Vul voor elke regel de volgende onderdelen in: Field: het veld waarop de regel betrekking heeft: Item Subject Sender Recipient Beschrijving Onderwerp van het bericht. SMTP envelope-sender; deze is niet noodzakelijk identiek aan inhoud van het From-veld van de mail. SMTP envelope ontvanger; deze is niet noodzakelijk identiek aan inhoud van het To- of CC-veld van de mail. 21

22 HELO Relay Relay Address Header Body Raw Body Wat door de zender ingevuld wordt bij het SMTPcommando HELO of EHLO. Door uw servernaam in te vullen in het HELO-commando, denken spammers dat de mail eerder wordt geaccepteerd. Dit kunt u ondervangen met een HELO-regel. De hostnaam van de MTA (mailserver) waar de mail vandaan komt, zoals vastgesteld door een reverse DNSlookup. Als deze lookup geen resultaat geeft, wordt de relay-naam automatisch het IP-adres tussen vierkante haken, bijvoorbeeld: [ ] Het IP-adres van de relay waar de mail vandaan komt. Inhoud van de header. De regel die u hier invult, is van toepassing op alle regels in de header. De inhoud van de mail. Deze regels zijn van toepassing op gedecodeerde onderdelen van de mail, nadat MIME-inhoud is gedecodeerd. De ongedecodeerde inhoud van het bericht, inclusief de headers en ongedecodeerde MIME-inhoud. Voor de meeste gevallen volstaan Body-regels in plaats van Raw Bodyregels. Relation: de manier waarop het veld en de gezochte informatie worden vergeleken: Item Contains Starts with Ends with RegExp matches Beschrijving De regel is waar als het veld de opgegeven string bevat. Dit is niet hoofdlettergevoelig en spaties worden overgeslagen. Bijvoorbeeld: de string CHTCEN komt voor in Utrecht Centraal. De regel is waar als het veld begint met de opgegeven string. Dit is niet hoofdlettergevoelig. De regel is waar als het veld eindigt met de opgegeven string. Dit is niet hoofdlettergevoelig. De opgegeven string wordt beschouwd als een reguliere expressie uit Perl. Deze regel werkt hoofdlettergevoelig. Let op: als u een foutieve reguliere expressie invoert, krijgt u in geen geval een match, maar komt er een foutmelding in de maillog. Does not contain Is De regel is waar als de opgegeven string niet voorkomt in het veld. De regel is waar als het veld precies overeenkomt met de opgegeven string. Dit is hoofdlettergevoelig. 22

23 Data: string (of regular expression) waarop gescand moet worden. Score: score die aan de mail moet worden toegekend als hij aan de regel voldoet. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat een mail die a an deze regel voldoet, spam is. Tip: U kunt hier ook een negatieve waarde invullen, als u wilt dat een mail die voldoet aan de regel, juist niet als spam wordt gezien. U kunt er zo bijvoorbeeld voor zorgen dat mail met als onderwerp de vertrouwelijke code altijd_doorlaten-5432 nooit als spam wordt gezien: maak een regel Als het Subject altijd_doorlaten-5432 bevat, ken dan de score toe. Tip 2: als u wilt dat het voldoen aan een regel automatisch leidt tot het weigeren van mail, kunt u een heel hoge score toekennen aan de regel, bijvoorbeeld Comment: commentaar, optioneel toe te voegen. Klik op Add rule. 2. De regel wordt nu toegevoegd in het overzicht. WIJZIGEN U kunt de toegevoegde regels wijzigen door de velden aan te passen en vervolgens op Submit changes te klikken. VERWIJDEREN U kunt regels verwijderen door ze aan te vinken onder Delete? en vervolgens op Submit changes te klikken. SELECTIE TONEN Hebt u veel regels ingesteld, dan kan het handig zijn om snel een selectie van regels in beeld te brengen met een filter: 1. Vul achter de knop Filter een string in die voorkomt in een van de velden van de regels die u zoekt, bijvoorbeeld contains, offer of subject. 2. Klik op Filter. De regels die voldoen aan het filter, worden getoond. 23

24 5.5 Mismatch rules Fig. 12 Mismatch-regels controleren of het domein van de mailafzender overeenkomt met het domein van de SMTP relay. Komen deze niet overeen, dan kan de mail als spam worden aangemerkt. Dit kan handig zijn omdat spam vaak gebruikmaakt van gefingeerde afzenderadressen van bijvoorbeeld Hotmail. Door via een reverse DNS-lookup te controleren of een mail ook echt van Hotmail komt, kan gecheckt worden of het spam is. Het is echter niet aan te bevelen om deze regel standaard te gebruiken. Het komt ook in normale situaties vaak voor dat de domeinnaam van de mail niet overeenkomt met de het domein van de SMTP relay Het is bijvoorbeeld niet verplicht om mail vanaf gmail.com ook via de servers van gmail te versturen, bijvoorbeeld. Gebruik mismatch-regels alleen voor grote, bekende internetdomeinen van wie het zeker is dat ze goede reverse -DNS configuraties hebben. SURFnet kan dit ook (met voorzichtigheid en terughoudendheid (geen reject)) toepassen in het default filter waar dat verstandig lijkt. AANMAKEN Ga als volgt te werk: 1. Vul voor elke regel de volgende velden in: Sender domain: internetdomein waarvandaan de afzender zijn mail zegt te sturen. Relay match: SMTP relay domein waarvan de mail vandaan moet komen. Action: actie die uitgevoerd moet worden als er een mismatch is: - Hold: mail die een mismatch geeft, wordt vastgehouden. - Reject: mail die een mismatch geeft, wordt geweigerd. 24

25 - Score: mail die een mismatch geeft, krijgt een score; vul de score in in de kolom Score. Score: score die aan de mail moet worden toegekend als er een mismatch is. Comment: commentaar, optioneel toe te voegen. 2. Klik op Submit changes. De regel wordt nu toegevoegd aan het overzicht. WIJZIGEN U kunt de toegevoegde regels wijzigen door de velden aan te passen en vervolgens op Submit changes te klikken. VERWIJDEREN U kunt regels verwijderen door ze aan te vinken onder Delete? en vervolgens op Submit changes te klikken. SELECTIE TONEN Hebt u veel regels ingesteld, dan kan het handig zijn om snel een selectie van regels in beeld te brengen met een filter: 1. Vul achter de knop Filter een string in die voorkomt in een van de velden van de regels die u zoekt. 2. Klik op Filter. De regels die voldoen aan het filter, worden getoond. 5.6 RBL rules Fig

26 RBL staat voor real-time blacklist. Een RBL is een lijst met hosts waarvan bekend is dat er spam vandaan komt. SURFnet stelt een aantal RBL s beschikbaar. U kunt zelf bepalen wat er moet gebeuren met mail van hosts die op een bepaalde RBL staan. Het default filter is reeds voorzien van zinvolle waardes en kan al naar gelang het laatste inzicht door SURFnet worden aangepast. Let op: SURFnet voegt ook whitelists toe. Pas op deze whitelists alleen een Ignore of negatieve score toe. Bij Reject wordt valide mail van mailservers (ook die van uzelf) geweigerd! Let op de Description van de blacklist bij het aanpassen van de Action of Score. Ga als volgt te werk: 1. Vul voor elke RBL de volgende velden in: Action: - Ignore: deze RBL is uitgeschakeld. - Hold: mail van een host in deze RBL wordt vastgehouden. - Reject: mail van een host in deze RBL wordt geweigerd. - Score: mail van een host uit deze RBL krijgt een score; vul de score in in de kolom Score. Score: score die aan de mail moet worden toegekend als er een mismatch is. Comment: commentaar, optioneel toe te voegen. 2. Klik op Submit changes om de regels te activeren. 5.7 MIME type rules Fig

27 Mail-attachments van bepaalde MIME-typen kunnen risico s met zich meebrengen. U kunt hier regels opstellen voor de afhandeling van verschillende MIME-typen. Het is vooral aan te raden een regel op te stellen voor het MIME-type message/partial, aangezien dit in het bijzonder gevaarlijk kan zijn. U kunt per regel een afzonderlijke actie instellen voor afzenders die op d e whitelist staan. REGEL TOEVOEGEN Ga als volgt te werk: 1. Vul het MIME-type in en klik op Add rule. Fig Vul de volgende velden in: General action: de actie die moet worden ondernomen als een attachment met het opgegeven MIME-type wordt gevonden: - No change: er wordt geen actie uitgevoerd. - Accept: de mail wordt geaccepteerd; de mail kan nog wel geweigerd worden op basis van andere regels. - Reject: de mail wordt geweigerd. - Discard: de mail wordt verwijderd. - Delete from table: de betreffende MIME type wordt verwijderd uit de tabel waarop acties moeten worden uitgevoerd. Action for whitelisted senders: de actie die wordt ondernomen als het MIME-type wordt aangetroffen, maar de afzender op de whitelist staat. Comment: commentaar, optioneel toe te voegen. 3. Klik op Submit changes om de regel in te stellen. 27

28 WIJZIGEN U kunt een regel wijzigen door velden te wijzigen en op Submit changes te klikken. Met de knop Reset maakt u nog niet bevestigde wijzigingen ongedaan. 5.8 Filename extension rules Fig. 16 U kunt mail filteren op de bestandsnaamextensie van attachments. U kunt per regel een afzonderlijke actie instellen voor afzenders die op de whitelist staan. REGEL TOEVOEGEN Ga als volgt te werk: 1. Vul de bestandsnaamextensie in en klik op Add rule. Let op: laat de punt uit de extensie weg, dus exe in plaats van.exe. Fig

29 2. Vul de volgende velden in: General action: de actie die moet worden ondernomen als een attachment met de opgegeven bestandsnaamextensie wordt gevonden: - No change: er wordt geen actie uitgevoerd. - Accept: de mail wordt geaccepteerd; de mail kan nog wel geweigerd worden op basis van andere regels. - Reject: de mail wordt geweigerd. - Discard: de mail wordt verwijderd. - Delete from table: de betreffende MIME type wordt verwijderd uit de tabel waarop acties moeten worden uitgevoerd. Action for whitelisted senders: de actie die wordt ondernomen als de bestandsnaamextensie wordt aangetroffen, maar de afzender op de whitelist staat. Comment: commentaar, optioneel toe te voegen. 3. Klik op Submit changes om de regel in te stellen. WIJZIGEN U kunt een regel wijzigen door velden te wijzigen en op Submit changes te klikken. Met de knop Reset maakt u nog niet bevestigde wijzigingen ongedaan. 5.9 Filter toevoegen U kunt een nieuw filter toevoegen dat gebaseerd is op een van de reeds aanwezige filters. Alle instellingen die niet expliciet worden aangepast in het nieuwe filter worden overgeërfd van het default filter. Bij het dupliceren worden de expliciete settings van het oorspronkelijke filter overgenomen. 29

30 6 E X T E R N E A U T H E N T I C A T I E SURFmailfilter kan werken met een ingebouwde gebruikerslijst, maar het is gebruikelijker om normale gebruikers met een externe methode te verifiëren. Hierdoor is het niet nodig gebruikers op te voeren in het filter. De meest gebruikelijke vorm daarvoor is een koppeling via IMAP of POP3. Deze is te maken via de Authentication Settings van de Domain Administration. Het is ook mogelijk om LDAP te gebruiken voor de authenticatie. Di t is bijvoorbeeld zinvol als het mailadres anders is dan de op de IMAP- of POP3-server. Om dit in te stellen, moet u het volgende doen: 1. Een user lookup definiëren. Een user lookup beschrijft via welke methode SURFmailfilter gebruikersinformatie uit externe bronnen moet ophalen. 2. Een authentication mapping maken. Deze geeft aan welke user lookup SURFmailfilter moet gebruiken voor een bepaald domein. 6.1 User lookup definiëren Ga als volgt te werk: 1. Kies uit het menu Setup > User lookups. Fig Klik op Add a new user lookup. 3. Voer een naam voor de lookup in en klik op Next. 4. Kies bij Method voor LDAP (Generic) of LDAP (Active Directory), voer eventueel commentaar in en klik op Next. 30

31 Fig Vul de settings in en klik op Next. Item Use this method for authentication? LDAP server(s) Load-balance LDAP servers Base DN Bind DN Bind password Reconnect for additional queries? Search filter for login authentication Beschrijving Kies Yes als deze methode gebruikt moet worden voor authenticatie. Vul het IP-adres of hostnaam van de LDAP-server(s) in. Scheid servernamen met een komma. Als de LDAP-server luistert op een niet-standaard poort, geef dit dan als volgt aan: servernaam/3389. Kies Yes als SURFmailfilter de LDAP-server in willekeurige volgorde moet benaderen. Vul de base DN van de LDAP-tree in. Vul de base DN in. Als er om te binden een wachtwoord nodig is, vul dat dan hier in. Sommige LDAP-servers vereisen dat SURFmailfilter tussen query s de verbinding verbreekt, weer herstelt en opnieuw bindt. Kies in dat geval Yes. Vul het zoekfilter voor login authenticatie in. %s wordt vervangen door de gebruikersnaam. 31

Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan? Hoe stel ik mijn programma in? Hoe kan ik via webmail bekijken?... 4

Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan? Hoe stel ik mijn  programma in? Hoe kan ik  via webmail bekijken?... 4 Inhoudsopgave Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan?... 2 Hoe stel ik mijn e-mail programma in?... 4 Hoe kan ik e-mail via webmail bekijken?... 4 Hoe kan ik een automatisch antwoord instellen op mijn e-mailadres?...

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

MS Exchange instellingen

MS Exchange instellingen MS Exchange instellingen Dit document omschrijft een aantal instellingen welke in geval van problemen bij verzenden van e-mail vanaf een Toshiba e-studio MFP, in MS Exchange gewijzigd kunnen worden. Het

Nadere informatie

Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11

Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11 Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11 Deze handleiding beschrijft hoe je e-mailboxen kunt aanmaken en beheren binnen Plesk. Versie 1.0 Inhoud Aanmaken van e-mailboxen... 2 Instellen van

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2007 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

KNZB e-mailaccount @zwembond.nl

KNZB e-mailaccount @zwembond.nl KNZB e-mailaccount @zwembond.nl Het KNZB e-mailaccount is het mailaccount voor verenigingen/startgemeenschappen en regio functionarissen aangesloten bij de KNZB. Voor verenigingen en startgemeenschappen

Nadere informatie

Hoe stel ik Mail op Apple Mac OSX in?

Hoe stel ik Mail op Apple Mac OSX in? Hoe stel ik Mail op Apple Mac OSX in? Dit artikel legt uit hoe je een nieuw e-mailaccount aanmaakt in Mac Mail, hoe je wijzigingen aanbrengt in je e-mailaccount en wat een mogelijk probleem kan veroorzaken

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Instructies Opera Pagina 1

Instructies Opera Pagina 1 Instructies Opera Pagina 1 Instructies Opera Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2003 en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen. In deze

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in uw Android Smartphone of tablet

Nadere informatie

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding IC Mail Gateway Gebruikershandleiding Versiebeheer Versie Datum Naam Wijziging 1.0 27 oktober 2008 ICA Initieel document 1.1 18 juni 2010 ICA Document geheel herzien 2.0 30 januari 2013 ICA Aanpassing

Nadere informatie

Handleiding Outlook 2003 instellen

Handleiding Outlook 2003 instellen Handleiding Outlook 2003 instellen Deze handleiding beschrijft hoe u Microsoft Outlook 2003 in kunt stellen voor uw Denit e-mailaccount. E-mailaccount instellen... 2 Berichten achterlaten op de server...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Domein Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Domein Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Domein Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 4 Inkomende Spam quarantaine... 5 Inkomende log zoekopdracht... 7 Opslagperiode... 8 Toegang... 8

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2013 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook Express en we laten zien

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Microsoft Entourage en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Instructies Apple Mail Pagina 1

Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Apple Mail en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5)

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) 1. Algemene Instellingen a. DNS instellen b. MX records c. Autodiscovery d. SPF record 2. Control panel a. Inloggen controlepanel b. Navigatie controlepanel

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Handleiding Secure ZorgMail via Outlook

Handleiding Secure ZorgMail  via Outlook Handleiding Secure ZorgMail e-mail via Outlook Documentnaam: Handleiding ZorgMail Secure e-mail in Outlook v2 Pagina 1 van 23 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Account activeren... 4 2.1 Activeren... 4

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Managed E-mail security

Managed E-mail security Managed E-mail security CleanPort Managed E-mail security Omdat de hoeveelheid ongewenste E-mail alsmaar toeneemt, zijn standaard software en applicaties tegen SPAM en virussen niet toereikend meer. CleanPort

Nadere informatie

Instructies Windows Live Mail Pagina 1

Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Windows Live Mail en we laten zien hoe u de SMTP

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Apple iphone / ipad en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. Handleiding DirectAdmin

Nadere informatie

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN Microsoft Outlook 2010 Laatste wijziging: 11 oktober 2012 HOUD U DE VOLGENDE GEGEVENS BIJ DE HAND: o Het betreffende mailadres en het wachtwoord van dat adres. GOED OM

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Voorstelling van het systeem: Dagelijks worden er miljoenen e-mails verstuurd, waarvan ¼ van alle verstuurde e-mails effectief belangrijk zijn. De

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Mail Service Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de dienst... 3 1.2 Bestaande accounts migreren... 3 1.3 Nieuw

Nadere informatie

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN...

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... INHOUDSOPGAVE 1. VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... 3 2. HET AANMAKEN VAN DOMEINEN... 4 2.1. Plaatsen website... 6 3. HET AANMAKEN VAN E-MAILADRESSEN... 6 3.1. E-mail ophalen... 7 IntroWeb Plesk Quick Startup

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2003 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2003 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2003 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Hoe stel ik mijn Windows Mail in:

Hoe stel ik mijn Windows Mail in: Hoe stel ik mijn Windows Mail in: Om uw email account in te stellen in Windows Mail gaat u in Windows Mail naar => Extra => Accounts => nu krijgt u een scherm met de naam Internetaccounts en klikt u op

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Instellen op Outlook. Stappenplan

Instellen op Outlook. Stappenplan Instellen op Outlook Deze instellingen zijn getest met de Outlook-versie van Microsoft Office Standaard 2013. Als je beschikt over een andere versie kunnen sommige schermafbeeldingen er anders uitzien.

Nadere informatie

Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET

Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET In het volgende document geef ik aan hoe je Outlook Express (of een ander e-mail systeem op soortgelijke wijze) instelt om te bereiken: 1. dat je binnenkomende mail

Nadere informatie

KULSYSMN [SPAM?] 14 december 2006. Products that can improve your life! Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet

KULSYSMN [SPAM?] 14 december 2006. Products that can improve your life! Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet KULSYSMN [SPAM?] Products that can improve your life! 14 december 2006 Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet 1 Overzicht Email setup K.U.Leuven Inkomende spam ƒ Centraal niveau ƒ Gebruiker niveau Uitgaande

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Uw hostingpakket heeft het control panel DirectAdmin, u leest in deze pdf hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.be:2222. 1 Inhoudsopgave Handleiding

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Installatie e-bridge Re-Rite 7 Installatie Re-Rite 7 Set-up starten Start de set-up uit de installatie map De InstallShield Wizard wordt gestart De Visual C++ Runtime

Nadere informatie

Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014

Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014 Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 4 2.1 Stap 1 Inloggen in de Zelfservice Cloud 4 2.2 Stap 2 Abonnement selecteren

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6 5 INSTELLEN WINDOWS MOBILE 5 EN 6 TOESTELLEN... 7 6 AANVULLENDE GEGEVENS:...

Nadere informatie

Onderstaand vindt u een bericht dat gemarkeerd is als een spam-bericht. U ziet hier hoe de score wordt bepaald:

Onderstaand vindt u een bericht dat gemarkeerd is als een spam-bericht. U ziet hier hoe de score wordt bepaald: Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

Handleiding instellen

Handleiding  instellen Handleiding e-mail instellen 1. E-mail instellen in Android... 2 2. E-mail instellen in Apple ios... 4 3. E-mail instellen in Apple Mail... 7 4. E-mail instellen in Microsoft Outlook 2010... 9 5. E-mail

Nadere informatie

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten?

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten? Sunshine IT Postadres Sunshine IT De Koolmees 8 7671 VP VRIEZENVEEN Via onze website Pagina Contact E-mail (meestal binnen 24 uur antwoord) info@sunshine-it.nl Telefoon (liefst alleen indien dringend)

Nadere informatie

Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum:

Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum: Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum: 15-12-2016 Een functionele mailbox dient om vanuit een afdeling of functie mail te verzenden en te ontvangen. Via een functioneel mailadres kunnen collega s van de afdeling

Nadere informatie

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder Cloudbackup Whitelabel Handleiding Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Opdrachtgever : Auteur(s) : Status : Classificatie : Geldigheid : Datum laatste wijziging : Distributie : P.D. Derks Concept / Gereed / Geaccepteerd

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Apple Mail ********************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Apple Mail ******************************************** DC Mail: Configuratie en gebruik in Apple Mail ******************************************** Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de mappenstructuur

Nadere informatie

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN

MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN MAIL VAN UW DOMEINNAAM ONTVANGEN Microsoft Outlook 2007 Laatste wijziging: 11 oktober 2012 HOUD DE VOLGENDE GEGEVENS BIJ DE HAND o Het betreffende mailadres o Het wachtwoord van dat adres GOED OM TE WETEN

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Aanmaken DTY e-mail account

Aanmaken DTY e-mail account Aanmaken DTY e-mail account Dit is een handleiding om er voor te zorgen dat je DTY e-mail automatisch binnenkomt in je inbox van Outlook Express. Hiervoor moet je twee dingen doen. Als eerste je nieuwe

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird *****************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird ***************************************************** DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird ***************************************************** Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Mozilla Thunderbird

Handleiding Instellen Email Account In Mozilla Thunderbird Handleiding Instellen Email Account In Mozilla Thunderbird Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Mozilla Thunderbird Microsoft Windows Xp / Vista

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. Versie: 1.0.3

Beheerdershandleiding. Versie: 1.0.3 Beheerdershandleiding Versie: 1.0.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uw site uploaden met ftp 3 Mail beheer 3.1 Beheren van mail namen 3.2 Aanzetten mail services 3.3 Mail redirect 3.4 Mail groepen 3.5 Beheer

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

postbode.kliksafe.nl & Outlook 2016

postbode.kliksafe.nl & Outlook 2016 Handleiding postbode.kliksafe.nl & Outlook 2016 Inhoudsopgave 1.1. Tijdelijke oplossing voor instellen mail in Outlook 2016. 2 1.2. Activeren via een Kliksafe verbinding. 2 1.3. Activeren via een niet

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Handleiding boxen aanmaken en beheren in Plesk 12

Handleiding  boxen aanmaken en beheren in Plesk 12 Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 12 Deze handleiding beschrijft hoe u e-mailboxen kunt aanmaken en beheren binnen Plesk. Versie 1.0 Inhoud Aanmaken van uw mailboxen... 2 Instellen van

Nadere informatie

Instellingen Microsoft ISA server

Instellingen Microsoft ISA server Instellingen Microsoft ISA server Om Teleblik media door de Microsoft ISA server te kunnen afspelen is er een speciale regel nodig, die dit verkeer expliciet toestaat. Het verdient aanbeveling om deze

Nadere informatie

Installatiehandleiding ZorgMail Secure in programma s (geen Outlook)

Installatiehandleiding ZorgMail Secure  in  programma s (geen Outlook) Installatiehandleiding ZorgMail Secure e-mail in e-mailprogramma s (geen Outlook) Deze handleiding heeft alleen betrekking op de installatie van een ZorgMail secure e-mail account. Alle gegevens hebben

Nadere informatie

- Mail enabled user: - Mailbox enabled user: - Mailbox later aan iemand geven:

- Mail enabled user: - Mailbox enabled user: - Mailbox later aan iemand geven: - Mail enabled user: Een mail enabled user is een user die wel tpegang krijgt tot het netwerk maar gaan mailbox krijgt binnen je exchange organisatie. Dit is meestal een persoon die er tijdelijk werkt.

Nadere informatie

My Vodafone account aanmaken POP-block Uitgaande mail server eigen provider

My Vodafone account aanmaken POP-block Uitgaande mail server eigen provider Inleiding Deze handleiding beschrijft de stappen waarmee u e-mailaccount kunt configureren in Eudora 6, bijvoorbeeld als u een een Mobile Connect Card of Wireless Web gebruikt. Bij het maken van deze handleiding

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015 Auteur:

Nadere informatie

Hoe zorg je ervoor dat jouw NIET in de spambox belandt?

Hoe zorg je ervoor dat jouw  NIET in de spambox belandt? Hoe zorg je ervoor dat jouw e-mail NIET in de spambox belandt? Spamfilters. ze worden steeds defensiever, en dat kan ten koste gaan van jouw brave e-mailberichtje. Klanten vragen mij steeds vaker waarom

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 6 E-mail accounts Als uw vereniging een eigen domeinnaam heeft gekoppeld aan e-captain dan bestaat er de mogelijkheid om e-mailadressen te koppelen aan uw domeinnaam vanuit e-captain. U heeft hier

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Denit Handleiding DNS beheren

Denit Handleiding DNS beheren Denit Handleiding DNS beheren Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen wanneer u de DNS wilt wijzigen van uw domeinnaam. Versie 1.0 Inhoud De DNS editor... 2 Records toevoegen... 3 MX

Nadere informatie

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter?

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter? Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie