Turnaround. 1:1 Advocaten. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnaround. 1:1 Advocaten. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1"

Transcriptie

1 1:1 Advocaten Turnaround FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Nummer Datum Gegevens onderneming adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming 1 19 augustus 2015 ABP Dynamics s.v. (hierna 'ABP') HTTPB.v. Sluitappel 77, 1e verdieping (5491TS) Sint-Oedenrode ABP: C/01/15/485 F HTTP: C/01/15/514 F ABP: 21 juli 2015 HTTP: surseance op 27 juli 2015, faillissement op 28 juli 2015 mr. drs. F.P.G. Dix mr. L.G.J.M. van Ekert ABP: Advisering op het gebied van informatietechnologie. Dienstverlening op het vlak van automatisering in de "Mid Market" op zowel nationaal als internationaal niveau. Meer specifiek het in- en verkopen van consultancy diensten en overige project gerelateerde dienstverlening. Omzetgegevens ABP: (2014) HTTP: nog niet bekend HTTP: ontwikkelen, produceren en uitgeven van software; advisering op het gebied van informatietechnologie Saldo einde verslagperiode ,88 (ABP) 1.729,44 (HTTP) Personeel gemiddeld aantal ABP: 13 HTTP: 3 Verslagperiode 21 juli 2015 tot en met 18 augustus 2015

2 11 Turnaround Advocaten Bestede uren Bestede uren totaal 124,0 uur (ABP) 4,4 uur (HTTP) 124,0 uur (ABP) 4,4 uur (HTTP) 11. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bart-ITS B.v., een onderneming van dhr. J.W. Bartsen, houdt 60% van de aandelen van ABP en is tevens statutair bestuurder van ABP. De overige 40% van de aandelen worden gehouden door DCA T Consulting e.v. ABP houdt op haar beurt 55% van de aandelen van HTTP. De overige 45% van de aandelen van HTTP Dhr. T.P.A. van den Heuvel worden gehouden door dhr. T.P.A. van den Heuvel. Bestuurder van HTTP is dhr. Bartsen. Dhr. J.W. Bartsen Bart-ITS B.V. ABP Dynamics B.V. Dhr. T. Mebius OCATConsultingB.V. HTTPB.V. Dhr. J. W. Bartsen 1.2 Winst en verlies ABP HTTP 2014: /- nog niet bekend 2013: nog niet bekend 2012: nog niet bekend 1.3 Balanstotaal ABP HTTP 2014: : :

3 ---- Turnaround WJ Advocaten 1.4 Lopende procedures ABP - Acadon A. G. Er is een lopende schadevergoedingsprocedure tussen ABP en Acadon AG., waarbij ABP als eiser optreedt. Deze procedure is op verzoek van Acadon AG. op grond van art. 27 Fw geschorst, teneinde Acadon AG. in de gelegenheid te stellen de curator tot overneming van het geding op te roepen. Inmiddels heeft Acadon AG. de curator bij exploot opgeroepen. Ocat Consulting B. V. - ABP; bodemprocedure Ocat Consulting B.v. heeft ABP gedagvaard. De procedure in conventie wordt op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst. Voor wat betreft de procedure in reconventie heeft Ocat Consulting B.v. bij akte van 5 augustus jl. op grond van art. 27 Fw de rechtbank verzocht de procedure te schorsen teneinde haar in de gelegenheid te stellen de curator binnen een door de rechter te bepalen termijn op te roepen. Inmiddels heeft Ocat Consulting B.v. de curator bij exploot opgeroepen om zich uit te laten over de vraag of hij de procedure voor wat betreft de reconventionele vordering gaat overnemen. Ocat consulting B. V. - ABP; OK procedure Ocat Consulting B.v. is een enquêteprocedure gestart bij de Ondernemingskamer. De bestuurder heeft verklaard dat op 2 juli jl. de zitting heeft plaatsgevonden en dat 2 maanden daarna (begin september 2015) de uitspraak volgt. Een en ander dient nog te worden geverifieerd door de curator. ABP - ex werknemers ABP heeft twee ex werknemers in een kort geding procedure betrokken. In beide procedures zijn de vorderingen van ABP afgewezen en de reconventionele vorderingen van de werknemers toegewezen. ABP heeft kennelijk in beide zaken appel ingesteld bij het Hof 's-hertogenbosch, waarbij de ex werknemers zijn gedagvaard tegen 8 december De status van beide procedures dient door de curator nog te worden geverifieerd. 1.5 Verzekeringen Faillieten beschikken over de reguliere verzekeringen. zover nodig door de curator worden opgezegd. Deze verzekeringen zullen voor 1.6 Huur ABP huurt het pand aan de Sluitappel 77, 1e verdieping in Sint-Oedenrode. Deze huurovereenkomst is met toepassing van art. 39 Fw door de curator opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement ABP: ABP is een Microsoft partner die software en daaraan gerelateerde diensten levert aan bedrijven uit een drietal sectoren te weten (a) de houtsector, (b) de milieusector en (c) bandenservicebedrijven. Voor wat betreft de sector houthandel is ABP een samenwerking aangegaan met Acadon AG. Vanwege deze samenwerking is Acadon AG. kennelijk per 1

4 ---- Turnaround V Advocaten juli 2010 als statutair bestuurder van ABP benoemd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf eind 2013 is een geschilontstaan tussen Bart-ITS B.v. (dhr. Bartsen) en Ocat Consulting B.v. (dhr. Mebius). Dit geschil heeft zich voortgesleept tot aan datum faillissement en heeft geleid tot diverse gerechtelijke procedures. Halverwege pt de samenwerking tussen Acadon AG. en ABP spaak. Acadon AG. zou twee werknemers van ABP hebben overgenomen om met hen de klanten van ABP rechtstreeks te gaan benaderen. Hierdoor is een conflict ontstaan tussen de partijen. Acadon AG. heeft zich vervolgens op 30 december 2014 als bestuurder van ABP uitgeschreven. In mei 2015 is ABP in dit kader een procedure gestart tegen Acadon AG (zie onder 1.4). Omdat de samenwerking met Acadon AG. stuk liep, inmiddels diverse houtklanten waren overgestapt naar Acadon AG. en vanwege de vele kostbare procedures die vanaf eind 2013 zijn gevoerd, beschikte ABP, aldus dhr. Bartsen, in juli 2015 niet meer over voldoende liquiditeiten om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat uitbetaling van salarissen uitbleef, hebben werknemers van ABP uiteindelijk het faillissement aangevraagd. HTTP: Omdat HTTP voor haar dienstverlening volledig afhankelijk was van ABP, is na het faillissement van ABP surseance van betaling aangevraagd voor HTTP. Deze surseance van betaling is vervolgens omgezet in een faillissement. Voornoemde oorzaken als genoemd door bestuurder zullen door de curator nog onderzocht worden. 1.8 Afkoelingsperiode ABP: De rechter-commissaris heeft bij beschikking van 27 juli jl. op verzoek van de curator een afkoelingsperiode van 1 maand afgeroepen. HTTP: niet van toepassing. I 2. Personeel 2.1 ABP: Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 9 medewerkers in dienst bij ABP. Op 23 juli 2015 zijn - met toestemming van de rechter-commissaris - de dienstverbanden met deze werknemers door de curator opgezegd. HTTP: Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 2 medewerkers in dienst bij HTTP. Op 30 juli 2015 zijn - met toestemming van de rechter-commissaris - de dienstverbanden met deze werknemers door de curator opgezegd.

5 Turnaround Advocaten 13. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De vennootschappen beschikte over kantoorinventaris en een voertuig. 3.3 Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage Omdat de bank na onderhandeling genoegen heeft genomen met een lagere prijs voor de debiteuren teneinde de verkoop mogelijk te maken en de boedel een acceptabele koopsom voor het overige actief (incl. goodwill) heeft kunnen realiseren, is overeengekomen dat de bank geen boedelbijdrage verschuldigd is. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht. De verkoopopbrengst voor de bodemzaken bedraagt ,- Voorraden/onderhanden werk 3.6 Beschrijving niet van toepassing Andere activa 3.7 Beschrijving Goodwill 3.10 Verkoopopbrengst 8.000,- I 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,60, waarvan volgens de bestuurder ,81 daadwerkelijk inbaar is. 4.2 Opbrengst , Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie onder 3.4.

6 Turnaround Advocaten I 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) ABP: ING Bank: ,77 p.m. 5.2 Leasecontracten Er is een leasecontract voor auto's. Deze leasecontracten zijn opgezegd de auto's zijn inmiddels opgehaald Beschrijving zekerheden ABP: De bank heeft een pandrecht op de bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden Separatistenpositie De curator heeft namens de bank verkocht. 5.5 Boedelbijdrage Zie onder Eigendomsvoorbehoud De curator is thans niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten De curator is thans niet bekend met enig reclamerecht. 5.8 Retentierechten De curator is thans niet bekend met enig retentierecht. I 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De curator heeft met ABC E Business B.v. tot een doorstart van de onderneming van failliet gekomen. Ten behoeve hiervan zijn de werkzaamheden voortgezet tot en met 3 augustus Financiële verslaglegging Voor het voortzetten van de activiteiten was het essentieel dat de hostingpartij haar dienstverlening zou continueren. De kosten hiervan worden tot een bedrag van maximaal 3.000,- bij voorrang voldaan uit de boedelopbrengst van de doorstart. De factuur hiervan is nog niet ontvangen, zodat de daadwerkelijke kosten nog niet bekend zijn.

7 1:1 Turnaround Advocaten Doorstart 6.3 Beschrijving ABC E Business B.v. heeft de onderneming van failliet per 4 augustus 2015 overgenomen. Overname van de onderneming heeft plaatsgevonden door middel van een (in een faillissement) gebruikelijke activatransactie. 6.4 Verantwoording Er hebben zich diverse partijen gemeld bij de curator met interesse voor een doorstart. Alle partijen hebben een biedingsprotocol en een geheimhoudingsovereenkomst toegestuurd gekregen, die zij ondertekend retour dienden te sturen. Nadat deze documenten getekend retour waren gestuurd, hebben drie kandidaat-kopers toegang gekregen tot de digitale dataroom. Uiteindelijk heeft enkel ABC E Business B.V. een indicatief bod uitgebracht. De curator is met ABC E Business B.v. in onderhandeling getreden en is in overleg met de ING Bank als pandhouder tot een overeenstemming kunnen komen. 6.5 Opbrengst ,- 6.6 Boedelbijdrage Zie onder 3.4. I 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekening ABP vastgesteld Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. gedeponeerd HTTP vastgesteld gedeponeerd Stortingsverpl. Aandelen ABP: ABP is opgericht in 2007, zodat een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is verjaard (verjaringstermijn van 5 jaar). HTTP: HTTP is opgericht in Er wordt nog onderzoek verricht naar de vraag of t.a.v. deze vennootschap aan de stortingsverplichting is voldaan.

8 1:1 Turnaround Advocaten 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. I 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen ABPIHTTP: Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De toekomstige boedelvorderingen zullen bestaan uit in ieder geval het salaris van de curator. 8.2 Pref. vordering van de fiscus ABP: De belastingdienst heeft een vordering van ,00 ingediend. HTTP: De belastingdienst heeft een vordering van 5.188,00 ingediend. 8.3 Pref. vordering van het UWV A BPIHTTP: Er is nog geen preferente vordering door het UWV ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren ABP: 2 ex werknemers hebben hun vordering ingediend. 8.5 Aantal preferente crediteuren ABP 3 preferente vorderingen zijn ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren ABP: Thans zijn er 8 concurrente vorderingen ingediend. HTTP: Thans is er 1 concurrente vordering ingediend. 8.7 Bedrag aantal concurrente crediteuren ABP: Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans ,85. HTTP: Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans 1.801,02. I 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) ABP - Acadon A. G. Er is een lopende schadevergoedingsprocedure tussen ABP en Acadon AG., waarbij ABP als eiser optreedt. Deze procedure is op verzoek van Acadon AG. op grond van art. 27 Fw geschorst, teneinde Acadon AG. in de gelegenheid te stellen de curator tot overneming

9 1IJ Turnaround V Advocaten van het geding op te roepen. Inmiddels heeft Acadon A.G. de curator bij exploot opgeroepen. Dcat Consulting B. V. - ABP; bodemprocedure Ocat Consulting B.v. heeft ABP gedagvaard. De procedure in conventie wordt op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst. Voor wat betreft de procedure in reconventie heeft Ocat Consulting B.v. bij akte van 5 augustus jl. op grond van art. 27 Fw de rechtbank verzocht de procedure te schorsen teneinde haar in de gelegenheid te stellen de curator binnen een door de rechter te bepalen termijn op te roepen. Inmiddels heeft Ocat Consulting B.V. de curator bij exploot opgeroepen om zich uit te laten over de vraag of hij de procedure voor wat betreft de reconventionele vordering gaat overnemen. Dcat consulting B. V. - ABP; DK procedure Ocat Consulting B.V. is een enquêteprocedure gestart bij de Ondernemingskamer. De bestuurder heeft verklaard dat op 2 juli jl. de zitting heeft plaatsgevonden en dat 2 maanden daarna (begin september 2015) de uitspraak volgt. Een en ander dient nog te worden geverifieerd door de curator. ABP - ex werknemers ABP heeft twee ex werknemers in een kort geding procedure betrokken. In beide procedures zijn de vorderingen van ABP afgewezen en de reconventionele vorderingen van de werknemers toegewezen. ABP heeft kennelijk in beide zaken appel ingesteld bij het Hof 's-hertogenbosch, waarbij de ex werknemers zijn gedagvaard tegen 8 december De status van beide procedures dient door de curator nog te worden geverifieerd. 9.2 Aard procedure zie onder Stand procedure Zie onder Werkzaamheden De curator is met de ING bank als pandhouder in overleg over het overnemen van de procedures Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De afwikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen Plan van aanpak Verrichten van reguliere werkzaamheden, zoals inventariseren crediteuren, onderzoek rechtmatigheden en beoordelen lopende procedures.

10 1:1 Turnaround Advocaten 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal ultimo januari 2016 plaatsvinden Werkzaamheden De te verrichten werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande. Best, 19 augustus 2015 Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus o~ jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

11 Financieel verslag per Naam Curator Rechter-Commissaris InsolventJenummer ABP Dynamics B. V. mr. drs. F.P.G. Dix mr. L.G.J.M. van Ekerl F.OI/I51485 Disclaimer: Het openbaar verslag en hel bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Moge/ijk is immers dal o.a bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste loerspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. IA. Baten Incl. B.T.W. B.T.W. 11'\).1 lim def 1. Immateriële vaste activa Goodwill 8.000, ,00 2. Materiële vaste activa Onroerende za(a)k( en) [niet 58 lid 1 Fw] Af: rechten van deroen Af: kosten - Inventaris, machlnerteên Af: rechten van derden Af: kosten - Vervoermiddelen Af: rechten van derden Af: kosten , , , ,00 3. Financiële vaste activa 4. Voorraden/OHW 5. Debiteuren - Boedeldebiteuren - Pré-faillissement Af: rechten van derden Af: kosten , Liquide middelen -Bank 6.953, ,88 7. Overige baten - Bankrente - Afdrachten van inkomen aan boedel - Restituties - 29lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen - Boedelbijdrage(-n) Totaal vrij actief ,88 I B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten IncI.B.T.W. B.T.W. 1. Super-preferent a. Salaris en verschotten curator b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) c. Overige super-preferente boedelverplichtingen 2. Preferent 3. Concurrent I C. Thans nog beschikbaar Totaal A (incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Reeds ontvangen boedel-btw na aangifte (zie E.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekening NL 19 RABO , ,881 Financieel,

12 Pagina 1/1 Bijlage3a Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen Belastingdienst EINDHOVEN a ,00 Ja De heer J.J.E. Schellekens DEN HAAG P.M. Ja De heer F. Strawniak DEN HAAG P.M. Ja Totaal Preferenten Ingediend [3] (Nog) niet ingediend [0] BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Preferenten,

13 Pagina 1/1 Bijlage 4a Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende concurrente schuldvorderingen Concurrent Naam Woonplaats (incl. BTW) Ingediend... I:. :.: FlexFirst B.V. BEST ,00 Ja GULDENTIJD BEST ,46 Ja ING Bank N.V. AMSTERDAM ,77 Ja INNOCISION ondersteuning in innovatie CAPELLE AID IJSSEL 964,37 Ja Inreco Indoorreclame I digitale media ZOETERMEER 1.157,43 Ja NVRD ARNHEM 1.773,48 Ja Ocat Consulting B.V. BRUCH EM ,00 Ja SIL SCHOONMAAK Veghel 1.098,34 Ja Acadon AG ERFTSTADT Nee Advocaten Bogaerts en Groenen BOXTEL Nee Afval Atlas UTRECHT Nee AMSIO Maassluis Nee ARBONED UTRECHT Nee BARCODE SOLUTION PAPENDRECHT Nee Bart-ITS B.V. NEERPELT Nee Beroepsonderwijs ZOETERMEER Nee Broekhuis Lease B.V. HARDERWIJK Nee Centraal Beheer Achmea APELDOORN Nee COOL BLUE B.V. EINDHOVEN Nee De Keyzer Zekerheid - verzekeringen-trinitum BREDA Nee De Lease Maatschappij WAALWIJK Nee Delta Lloyd Schadeverz.A'Dam ziekteverzuim AMSTERDAM Nee Druko BV VEGHEL Nee Gert Leen Nee HBSoftware b.v. GOUDA Nee IDYN Easy & Effective DUSSEN Nee KBC Autolease LEUVEN Nee KPN Zakelijk B.V. GRONINGEN Nee Houthandel Lambert Bv SMSTERDAM Nee Legal & General Nederland HILVERSUM Nee Local Car Lease Business Lease Finance HAAKSBERGEN Nee Lokker Training and Consulting ZANDVOORT Nee Microsoft DUBLlN18 Nee Nijgh Periodieken (HOUTwereld) B.V.uitgeverij SCHIEDAM Nee Professional Advantage Ltd. MIDHURST, WEST SUSSEX, GU29 Nee Rajesh Hari Nee René Van Mierlo Nee SaasPlaza Nederland BV AMSTELVEEN Nee Trined B.V. SINT-OEDENRODE Nee Uitgeverij Noordhoek b.v. UTRECHT Nee Vaco LEIDEN Nee VB&T Vastgoed Management ROOISE ZOOM III EINDHOVEN Nee Viking Direct VENLO Nee Witlox Van den Boomen WAALRE Nee Xieoe drukwerk voor bedrijven SCHIJNDEL Nee Dhr. Stawniakldhr. J.J.E. Schellekens DORDRECHT Nee KPN Zakelijk B.V. ROTTERDAM Nee... :... :... 1 :. ih> } HL Totaal Concurrenten ,85 Ingediend [8] ,85 (Nog) niet ingediend [40] - BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

14 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/15/485 Faillissement ABP Dynamics B.V. mr. L.G.J.M. van Ekert Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 0:00 19:30 19:30 2. Personeel 0:00 2:30 2:30 3. Activa 0:00 0:24 0:24 4. Debiteuren 0:00 0:24 0:24 5. Bank/zekerheden 0:00 5:30 5:30 6. DoorstartNrtz. 0:00 74:00 74:00 7. Rechtmatigheden 0:00 1 :06 1:06 8. Crediteuren 0:00 7:18 7:18 9. Procedures 0:00 3:06 3: Overige 0:00 8:18 8: P.M. 0:00 1:54 1:54 TOTAAL 0:00 124:00 124:00 Pagina 1 van 13

15 Financieel verslag per Naam Curator Rechter-Commissaris Insolventienummer HTTPB.V. mr. Drs. F.P.G. Dix mr. L.G.J.M. van Ekert F.01/ Disclaimer: Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste lperspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. IA. Baten Incl. B.T.W. B.T.W. IA Vrij actief 1. Immateriële vaste activa 2. Materiële vaste activa 3. Financiële vaste activa 4. Voorraden/OHW 5. Debiteuren 6. Liquide middelen - Kas - Bank 1.729, ,44 7. Overige baten - Bankrente - Afdrachten van inkomen aan boedel - Restituties - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen - Boedelbijdrage( -n) Totaal vrij actief 1.729,44 IB. Reeds betaalde algemene faillissementskosten Incl. B.T.w. B.T.W. 1. Super-preferent 2. Preferent 3. Concurrent Ic. Thans nog beschikbaar Totaal A (incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Reeds ontvangen boedel-btw na aangifte (zie E.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekening NL21 RASO , ,441 Financieel

16 Pagina 1/1 Bijlage3a Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen Totaal Preferenten Ingediend [1] (Nog) niet ingediend [0] BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement Gelet op de artt en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Preferenten,

17 Pagina 1/1 Bijlage 4a Totaal Concurrenten Ingediend [1] (Nog) niet ingediend [2] BTW niet verantwoord; datum factuur vóór fail BTW niet verantwoord; datum factuur in faillis 312,57 Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

18 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/15/514 Faillissement HTTP s.v. Mr. L.G.J.M. van Ekert Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 0:00 1 :18 1 :18 2. Personeel 0:00 0:24 0:24 3. Activa 0:00 0:06 0:06 4. Debiteuren 0:00 0:00 0:00 5. Bank/zekerheden 0:00 0:24 0:24 6. DoorstartlVrtz. 0:00 0:00 0:00 7. Rechtmatigheden 0:00 0:00 0:00 8. Crediteuren 0:00 1:00 1:00 9. Procedures 0:00 0:54 0: Overige 0:00 0:18 0: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 0:00 4:24 4:24 Pagina 1 van 3

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden digitale versie van het verslag. papieren versie van dit verslag is identiek aan de Indien dit verslag een

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Datum 30 september 2014

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 4 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer Datum 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Mk verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag] I EINDVERSLAG 23 juni 2015 -- Gegevens onderneming Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer I Datum maart 2016 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw! Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Gegevens onderneming Faillissementsnummer F 16/82

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer Datum 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw 1 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. 3 29 September 2015 Gegevens onderneming KUROPLANT B.V. Statutair

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw [Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag] Nummer Datum EINDVERSLAG 16 juni 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2013 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker

Nadere informatie

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F

De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De vennootschap PARODONTOLIEPRAKTIJK ZEELAND B.V. Insolventienummer: F.02/15/487 F Curator: Mr. M.L. Huisman Rechter-commissaris:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 (eindverslag) De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eg Vastgoed B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Rehoma B.V. Faillissementsnummer : C/02/13/560 F Datum uitspraak :

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 29 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 Gegevens onderneming Rohold B.V. (KvK 20102448) Faillissementsnummer F.02/15/199 Datum uitspraak 31

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/228 NL:TZ:0000013080:F001 11-05-2017 mr. A, van der Schee mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 11 mei 2017

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Language Services Recruitment B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer3 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Fokuswonen B.V. Adres Revital B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: COBOO MILIEU B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 10 juni 2015 Datum laatste verslag : 8 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober : C.D.M. Crazy Dutch Machines B.V. ( C.D.M. )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober : C.D.M. Crazy Dutch Machines B.V. ( C.D.M. ) Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer Datum FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag 6 9 september 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag 20 19 december 2013 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Petit Anvers B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 02 Datum: 26 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Jansen-Braspenning V.O.F. De vennoten zijn op 13 mei 2014 failliet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A.

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 ste verslag Datum 29 mei 2015 Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober

Nadere informatie

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: )

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 24 november 2014 Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: 18081957) Faillissementsnummer C/02/14/321 F Datum uitspraak 22 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/38 NL:TZ:0000003629:F001 16-02-2016 mr. H.T. Meijer mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 5 maart 2014 Gegevens onderneming: HSI Trading B.V. Faillissementsnummer: F 02/13/934 Datum uitspraak: 5 november 2013 Curator:

Nadere informatie

De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden

De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 27 juni 2013 Gegevens onderneming : HVA Holding B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2015: : (kolommenbalans) 2017: (kolommenbalans)

Omzetgegevens: 2015: : (kolommenbalans) 2017: (kolommenbalans) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2017 Gegevens failliet: Ontwikkeltak B.V. KvK-nummer: 64180441 Faillissementsnummer: F.16/17/266 Datum uitspraak: 6 juni 2017 Rechter-commissaris: mr. C.J.

Nadere informatie

Verslagperiode 18 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode 26,50 uur (17 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016)

Verslagperiode 18 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode 26,50 uur (17 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 17 augustus 2016 Gegevens onderneming Uitzendbureau Inter vof (kvk 20061519) Faillissementsnummer F.02/16/206 Datum uitspraak 19

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) DERDE VOORTGANGSVERSLAG van: Megaflex B.V.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) DERDE VOORTGANGSVERSLAG van: Megaflex B.V. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) DERDE VOORTGANGSVERSLAG van: Megaflex B.V. Algemeen: Wijzigingen en/of aanvullingen op het voorgaande verslag worden hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advoca _en

Bogaerts & Groenen advoca _en Bogaerts & Groenen advoca _en! Nummer 7 Datum I 19 juli 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Verslag identiek aan digitaal ingediend verslag Gegevens onderneming Faillissementsnummer - Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2017 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 1:1 Turnaround Hét wapen tegen schijnzekerheid FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren digitale versie van het verslag. versie van dit verslag

Nadere informatie

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011)

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: P.J. van der Voort Almere B.V. Faillissementsnummer : 12/282F Datum uitspraak : 29-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten I FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw Nummer Datum Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag 4 25 november 2015 : Gegevens onderneming Rolu Rooi B.V. ' Falllissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

Argros Milieubeheer B.V. (kvk ), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC

Argros Milieubeheer B.V. (kvk ), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 12 april 2016 Gegevens onderneming Argros Milieubeheer B.V. (kvk 23059092), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 januari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 22 juli 2015 Gegevens onderneming Tentino BV (kvk 60192836) h.o.d.n. UW VASTE LASTE COACH, UW VASTE LASTEN INTERMEDIAIR, KIESJEKABEL,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 16 november 2015 Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk: 56377568) Faillissementsnummer F.02/15/508 (rb Zeeland-West-Brabant)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Hét wapen legen schijnzekerheid De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 juni 2014 Gegevens onderneming Naam Adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: CombiConnectInternational B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : Kop Electro vof Faillissementsnummer : F.01/13/550

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie