Profiel Legal Counsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Legal Counsel"

Transcriptie

1 Profiel Legal Counsel Over ENNIA Met 65 jaar ervaring en meer dan 200 medewerkers, werkzaam op onze vestigingen in Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten, is ENNIA (www.ennia.com)de grootste verzekeraar in de Dutch Caribbean. Als een van de weinige full service verzekeringsbedrijven in de regio, bieden wij onze klanten een breed aantal producten met veel keuzemogelijkheden. Onze betrouwbare en aantrekkelijk geprijsde verzekeringsproducten zijn bestemd voor zowel particulieren als bedrijven. Particuliere klanten kunnen bij ons kiezen uit een breed palet inzichtelijke auto-, woning- en reisverzekeringen, naast meer complexe maatwerkproducten op het gebied van levensverzekeringen, hypotheken en pensioenplannen. Zakelijke klanten kunnen bij ons terecht voor auto-, eigendoms-, aansprakelijkheids- en commerciële verzekeringen, naast een scala aan verzekeringsproducten voor werknemers en pensioenplannen voor directeuren / meerderheidsaandeelhouders. Onze getalenteerde professionals werven wij zorgvuldig via lokale en internationale kanalen, omdat wij als geen ander beseffen hoe waardevol ons menselijk kapitaal is. Onze professionals staan bekend als deskundig, professioneel, communicatief, servicegericht en zeer bereid om bij te dragen aan de gemeenschap. Als marktleider in een snel veranderende wereld, heeft innovatie onze topprioriteit. Wij investeren permanent in moderne, gedigitaliseerde communicatie met onze klanten en in innovatieve producten en processen, die gebruik maken van de modernste technologie. Korte historie ENNIA is al sinds 1948 actief in de Dutch Caribbean en is voortgekomen uit de Nederlandse Verzekeringsmaatschappij Eerste Nederlandsche / Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN/NEN). In 1981 fuseert ENNIA met AGO Verzekeringen, waarna het moederbedrijf haar naam in AEGON verandert. In de Dutch Caribbean heeft de naam ENNIA echter zo veel power, dat de naam hetzelfde blijft. In 1998 wordt ENNIA door Nuts OHRA overgenomen en een jaar later door Delta Lloyd. In 2002 neemt ENNIA De Amersfoortse Antillen over. Vier jaar later verkoopt Delta Lloyd haar aandelen in ENNIA Caribe Holding NV aan Parman International BV, dat de enige aandeelhouder wordt van de ENNIA bedrijvengroep. Tegenwoordig is ENNIA Caribe Holding NV een volledig onafhankelijk bedrijf onder Curaçaose wetgeving. De verzekeringsactiviteiten worden uitgevoerd door 5 operationele bedrijven: ENNIA Caribe Schade NV (Schadeverzekeringen). ENNIA Caribe Leven NV (Levensverzekeringen). ENNIA Caribe Zorg NV (Zorgverzekeringen). ENNIA Caribe Schade (Aruba) NV (Schadeverzekeringen).

2 ENNIA Caribe Leven (Aruba) NV (Levensverzekeringen). De komende jaren staan in het teken van verdere groei en professionalisering en zijn er ambitieuze kwalitatieve- en kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. In het verlengde daarvan is ENNIA voor het hoofdkantoor op Curaçao per direct opzoek naar een ervaren en ambitieuze legal counsel. Plaats en doelstelling van de functie: De legal counsel is primair verantwoordelijk voor het opstellen van het Juridisch beleid binnen ENNIA en zorgdragen voor de uitvoering hiervan, binnen het strategisch beleid van ENNIA en in samenwerking met de Financiële, Commerciële en Back Office disciplines, teneinde invulling te geven aan corporate housekeeping en daarmee ENNIA s risico s verbonden aan de bedrijfsvoering te mitigeren. De legal counsel geeft direct leiding aan twee medewerkers. Rapporteert aan: De Chief Executive Officer. Functiegebieden: Juridisch beleid Vertalen van de vastgestelde strategie en organisatiedoelstellingen naar een Juridisch beleid, in lijn met het Commerciële en Back Office beleid en met wet- en regelgeving, teneinde de juridische risico s behorend bij de bedrijfsvoering van ENNIA inzichtelijk te maken en te beheersen.

3 Vertalen van het strategisch beleid naar het Juridisch beleid. Analyseren van potentiële juridische risico s en deze verankeren in het beleid. Formuleren van doelstellingen voor de afdeling. Monitoren in hoeverre de doelstellingen behaald worden en het Juridisch beleid eventueel moet worden aangepast. Monitoren van naleving van het juridisch beleid door de organisatie. Advies Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de juridische structuur van de organisatie, aansprakelijkheid van de Directie, (potentiële) acquisities en samenwerkingsverbanden, arbeidsovereenkomsten en ten aanzien van verzekeringstechnische en beleggingsrisico s, vanuit een juridisch perspectief en waar van toepassing in samenwerking met de directie en de Assistant Managing Director Strategy, teneinde bij te dragen aan een optimale inrichting en uitvoering van de bedrijfsvoering van ENNIA. Analyseren van de operationele processen, signaleren van potentiële operationele risico s en op basis hiervan opstellen van verbetervoorstellen. Adviseren van de Directie ten aanzien van de juridische structuur van ENNIA. Analyseren van de vragen gesteld door de organisatie en deze beantwoorden. Monitoren van naleving van juridisch advies door de organisatie. Analyseren van de organisaties die aangemerkt zijn als kandidaat voor overname of samenwerkingsverband voor wat betreft het inzichtelijk maken van de juridische implicaties en van risico s voortkomend uit de samenwerking of overname. Contracten en polissen Eindredactie van polisvoorwaarden en clausules van verzekeringen alsmede redigeren van contracten, screening van aangeboden contracten, evenals het beheren van deze contracten en polisvoorwaarden, binnen het juridisch beleid en in samenwerking met desbetreffende afdelingen, teneinde de wensen vanuit de organisatie mogelijk te maken zonder de organisatie aan juridische risico s bloot te stellen. Inbrengen van de risico s verbonden aan het verstrekken Claims Begeleiden van de Back en Front Office in het behandelen van claims, regres- en personenschaden en tekortkomingen in nakoming van contractuele verplichtingen, het beoordelen hiervan en indien nodig initiëren van en begeleiden van rechtsprocedures, eventueel in samenwerking met een andere betrokken verzekeraar, al dan niet door inschakeling van een advocaat op basis van de polisvoorwaarden en het juridisch beleid van ENNIA, ten einde de claims, regresschaden en tekortkomingen in nakoming van contractuele verplichtingen af te handelen met een maximum resultaat voor ENNIA. Beoordelen van de rechtmatigheid van de claim en adviseren van de Back Office hieromtrent.

4 Analyseren van de financiële situatie van de verzekerden die claims hebben ingediend. Analyseren van de noodzakelijkheid polisvoorwaarden of clausules in de toekomst aan te passen vanuit een juridisch perspectief. Analyseren en beoordelen van de regres- en personenschaden en op grond hiervan deze zorgdragen voor afhandeling. Ondersteunen van de Commerciële en Financiële disciplines bij het nemen van correctieve acties in het geval van contractuele tekortkomingen evenals adviseren over en bemiddelen bij de terugvordering van uitstaande gelden. Onderzoeken van mogelijkheid tot samenwerking met andere verzekeraars met betrekking tot contractuele tekortkomingen door intermediairs. Rapportage Opstellen van periodieke- en jaarrapportages ten aanzien van de status en ontwikkeling van juridische kwesties, regresschaden en juridische adviezen aan de diverse afdelingen binnen ENNIA, teneinde de CEO inzicht te verschaffen in de juridische situatie van ENNIA en de mogelijkheid te bieden hierin tijdig bij te sturen. Analyseren en interpreteren van de juridische situatie, incasso van regresschades, alsmede de adviesverlening door juridische zaken en deze verwerken in een rapportage. Indien gewenst toelichten van de rapportage aan de CEO. HR Aansturen, beoordelen en motiveren van de medewerkers binnen de juridische afdeling, in lijn met het HR-beleid, zodanig een optimale kwalitatieve en kwantitatieve bezetting te waarborgen. Zorgen voor en zelf voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers en bewaken van de kwaliteit daarvan. Zorgdragen voor het stimuleren en begeleiden van medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Beoordelingscriteria: Kwaliteit van inbreng voor het tactisch beleggingsbeleid. Toepasbaarheid van de opgestelde operationele plannen. Kwaliteit en tijdigheid van signalering van kansen en bedreigingen in de markt evenals de toepasbaarheid van adviezen en voorstellen hieromtrent voor ENNIA. Realisatie van operationele doelstellingen. Kwaliteit van de analyse van en advisering ten aanzien van acquisities en samenwerkingsverbanden. Compleetheid, up-to-date en correcte registratie en beheer ten aanzien van contracten en polisvoorwaarden. Kwaliteit en mate van afdekking risico s door contracten en polisvoorwaarden. Toepasbaarheid adviezen vanuit juridisch perspectief voor de bedrijfsvoering (flexibiliteit, vindingrijkheid). Kwaliteit van afhandeling claims. Kwaliteit van afhandeling disputen met intermediairs. Mate van naleving wet- en regelgeving. Tevredenheid en kwaliteit van medewerkers binnen de Legal afdeling. Mate waarin functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers zijn gevoerd.

5 Kennis en Ervaring: Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met 5 tot 10 jaar werkervaring. In het bezit van een afgeronde juridische opleiding. Verzekeringstechnische achtergrond is wenselijk. Vennootschappelijk onderlegd, goede beheersing van het aansprakelijkheid- en verzekerings en personen schaderecht, evenals kennis van arbeidsrecht. In bezit van uitstekende adviesvaardigheden, strategisch inzicht en overtuigingskracht. Is gewend in oplossingen te denken. Peoplemanager en teamspeler met een pragmatische en hands-on instelling die in staat is om mensen met uiteenlopende achtergronden te motiveren, te enthousiasmeren en te overtuigen. In bezit van uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Papiamentu, Engels, Nederlands). Vereiste competenties: Visie Reflecteert voortdurend over trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de rol en positie van ENNIA in de toekomst. Ontwikkeld op basis van deze analyse een inspirerend en aansprekend toekomstbeeld. Houdt rekening met de veranderde externe omgeving. Integriteit Handelen in overeenstemming met persoonlijke en sociale normen en opvattingen over zakelijk ethiek. Probleem oplossend vermogen Oplossen van problemen door situaties, processen en vraagstukken uiteen te rafelen en systematisch te bekijken en te beoordelen. Expertise delen Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten. Organisatie bewustzijn Kennen en herkennen van onderlinge relaties en verhoudingen binnen organisaties en hier effectief mee om weten te gaan. Overtuigingskracht Anderen overtuigen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten. Klantgerichtheid Richt de aandacht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan (in- en externe) klanten; zorgt ervoor dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan; verliest daarbij het zakelijk belang van ENNIA niet uit het oog. Groepsgericht leiderschap Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en deze handhaven om een beoogd doel te bereiken.

6 Resultaatgerichtheid Voortdurend streven naar de realisatie van optimale resultaten en gericht zijn op continue verbetering. Initiatief Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten tot anderen het initiatief nemen. De arbeidsvoorwaarden Er wordt gestart met een jaarcontract. Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. Het vaste salaris (fulltime) bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal Nafl ,- en maximaal Nafl ,- afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Afhankelijk van de realisatie van de individuele-, team- en organisatiedoelstellingen keert ENNIA een additionele jaarlijkse bonus uit tot maximaal 20% van 12x het bruto maandsalaris. Een 13 e maand, auto en telefoon van de zaak maken verder onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Voor kandidaten die woonachtig zijn in de EU geld een passende tegemoetkoming in de verhuiskosten en een bijdrage in de woonkosten voor de eerste drie maanden. Voor meer info over de functie Kunt u contact opnemen met Kenneth Erselina ( ), partner van Bushwick, telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 16:00 uur 18:30 uur en/of via Een assesssment kan onderdeel uit maken van de procedure en zal een gehele dag in beslag nemen.

Profiel Managing Director Aruba

Profiel Managing Director Aruba Profiel Managing Director Aruba Over ENNIA Met 65 jaar ervaring en meer dan 200 medewerkers, werkzaam op onze vestigingen in Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten, is ENNIA (www.ennia.com)de grootste

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Deze versie is een print van de website. 2 maart 2006 is gepubliceerd. jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op

Deze versie is een print van de website. 2 maart 2006 is gepubliceerd. jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op 13/3/06 Dit is een print van https://jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 2 maart 2006. 1/138 Deze versie is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op 2 maart 2006 is

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie