mooi werk Jaarverslag hjgrontmij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mooi werk Jaarverslag hjgrontmij"

Transcriptie

1 2002 Jaarverslag mooi werk hjgrontmij

2 Bouw, Infrastructuur, Milieu Kernactiviteiten van onze onderneming We bieden onze klanten oplossingen voor een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. We investeren in kwaliteit van onze mensen en sturen op een continue verbetering van onze prestaties. We voegen waarde toe in elke fase van een project. We bedenken concepten, geven advies, regisseren, realiseren en exploiteren. Organiserend vermogen en flexibiliteit zijn onze kenmerken. We zijn een netwerkorganisatie en opereren dicht bij de klant. We nemen initiatief en denken mee over optimale, duurzame oplossingen. Samenwerking is ons vertrekpunt. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en van het effect van ons werk op de omgeving. Mooi Werk is onze uitdaging.

3 Inhoud Organisatie Grontmij 4 Aandelen en aandeelhouders 5 Directie 9 Raad van Commissarissen 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 11 Verslag van de directie 13 Markt en strategie 13 Financiële gang van zaken 19 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 27 Medewerkers 30 Vooruitzichten 34 Jaarrekening 35 Management bedrijfsonderdelen 62

4 Organisatie Grontmij Per 1 januari 2003 heeft Grontmij haar organisatie aangepast aan de strategische uitgangspunten. Twee van de drie divisies, Advies & Techniek en Bouw & Installaties, richten zich op de markt voor advies- en ingenieursdiensten, voor respectievelijk publieke en private klanten. In de divisie Ontwikkeling & Exploitatie zijn onze kapitaalintensieve activiteiten gebundeld. Grontmij Business Services verzorgt ondersteunende diensten en staftaken voor de gehele onderneming. Grontmij Grontmij Business Services 4 Advies & Techniek (A&T) Publieke markt Bouw & Installaties (B&I) Private markt Ontwikkeling & Exploitatie (O&E) Kapitaalintensieve projecten België Duitsland

5 Aandelen en aandeelhouders STRUCTUURVENNOOTSCHAP, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Grontmij is een structuurvennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van 15 miljoen is verdeeld in 10 miljoen gewone aandelen en 5 miljoen preferente aandelen, alle met een nominale waarde van 1,00. Per 31 december 2002 waren er gewone aandelen geplaatst. Er waren per die datum geen preferente aandelen geplaatst. CERTIFICERING EN BEURSNOTERING De Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV beheert circa 98% van de gewone aandelen Grontmij waartegenover certificaten van aandelen Grontmij zijn uitgegeven. Het rapport van de Stichting is opgenomen op pagina 59 van dit verslag. De certificaten van gewone aandelen Grontmij staan genoteerd op de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Natuurlijke personen die certificaten bezitten, kunnen deze decertificeren tot een maximum van 1% van het geplaatste aandelenkapitaal. Grontmij maakt deel uit van het door Euronext geïntroduceerde NextPrime segment. Dit segment bevat bedrijven uit de traditionele sectoren, die geleidelijk specifieke regels inzake financiële communicatie gaan naleven, naast bestaande verplichtingen. De NextPrime heeft een eigen index op de Effectenbeurs van Euronext. CORPORATE GOVERNANCE Zowel in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV als in het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Grontmij heeft op dit moment nog een commissaris van de vennootschap zitting naast twee onafhankelijke leden. In 2003 zullen de stichtingen een geheel onafhankelijk bestuur krijgen. 5 Tijdens de op 24 april 2002 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders konden certificaathouders ter vergadering voor het eerst stemmen op de met hun certificaten corresponderende aandelen via een stemvolmacht, afgegeven door de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV. Van deze mogelijkheid is op zeer bescheiden schaal gebruik gemaakt. De stemvolmacht is beperkt tot natuurlijke personen en per presoon tot maximaal 1% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Commissarissen heeft besloten in 2003 een auditcommissie en een benoemings- en beloningscommissie in te stellen. Gelet op de grootte van de Raad van Commissarissen en op het belang van de auditcommissie is besloten dat alle leden van de Raad zitting hebben in deze commissie. De benoemings- en beloningscommissie bestaat uit de heren H. Wiegel en J.P. Teelen. INVESTOR RELATIONS Aan de communicatie met particuliere beleggers, portfoliomanagers, grootaandeelhouders en analisten is verder vorm en inhoud gegeven. Circa driehonderd particuliere beleggers waren te gast bij ons. Bij de presentatie van de halfjaar- en jaarcijfers wisselden we van gedachten met analisten en verstrekten achtergrondinformatie aan de media via interviews. Ook waren er in de loop van het jaar contacten met individuele grootaandeelhouders. In Engeland en Frankrijk participeerden wij in seminars van bankinstellingen. PARTICIPATIEREGELING Sinds 1999 kent Grontmij een participatieregeling. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid indirect deel te nemen in het kapitaal van de vennootschap. Via de Stichting Medewerkersparticipatie Grontmij kunnen zij zonder transactiekosten participaties kopen. De participaties die de Stichting uitgeeft, zijn gedekt door de op de Effectenbeurs van Euronext aangekochte certificaten van aandelen. Ultimo 2002 hadden 459 medewerkers en directieleden ingetekend op circa participaties. Er bestaat geen optieregeling, noch voor de directie, noch voor de medewerkers.

6 KAPITAALBELANG De Wet Melding Zeggenschap verplicht aandeel- en certificaathouders van beursgenoteerde ondernemingen een kapitaalbelang van 5% of meer te melden bij de Autoriteit Financiële Markten en de vennootschap. De volgende certificaathouders hadden ultimo 2002 een belang van 5% of meer: Stichting Pensioenfonds Grontmij 15 % Zwolsche Algemeene 8,5 % ING Investment Management 6,5 % AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep 5,9 % Delta Lloyd 5,2 % Orange Fund 5 % 6 VOORKOMING MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP Het reglement ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap is in 2002 aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aan dit reglement zijn onderworpen commissarissen, directieleden, het management van diverse bedrijfsonderdelen en overige medewerkers die over vertrouwelijke informatie kunnen beschikken. Voor hen gelden perioden waarin zij niet in aandelen en certificaten Grontmij mogen handelen. Deze gesloten perioden worden binnen Grontmij tijdig schriftelijk aangekondigd. HET GRONTMIJ-AANDEEL Bedragen in euro per aandeel Netto operationeel resultaat 3,52 3,78 4,32 3,55 2,88 Resultaat na belastingen en afschrijvingen 7,67 6,36 8,21 7,03 5,60 Dividend 1,41 1,51 1,73 1,42 1,13 Winst-dividendverhouding 40% 40% 40% 40% 39,4% Hoogste koers Laagste koers Slotkoers Aantal gewone aandelen

7 KOERSVERLOOP De koersontwikkeling van het Grontmij-aandeel gerelateerd aan het verloop van de AEX en AMX (in procenten) verliep in 2000, 2001 en 2002 als volgt: AMX AEX Grontmij AANTAL VERHANDELDE AANDELEN Het aantal verhandelde aandelen Grontmij op de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam in 2000, 2001 en 2002 is hieronder weergegeven

8 Jaques Mesterom Jan Hillege Fokke Gietema Jeroen van der Neut Gert Dral Sylvo Thijsen Ruurd Lageveen Dirk Brouwer Jack Robinson

9 Directie STATUTAIRE DIRECTIE J.W. Hillege (president-directeur) Leeftijd 61 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1996 Eerdere functie president DSM Engineering Plastic Products Lid van de Raad van Commissarissen van Burgers Ergon BV, Rockwool Benelux Holding BV, Rockwool International S.A., Hogeschool van Utrecht (Raad van Toezicht). F. Gietema Leeftijd 60 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1988 Eerdere functie adjunct-directeur Grontmij Voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool van Hall-Larenstein. D. Brouwer Leeftijd 56 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1998 Eerdere functie financieel directeur Vermeer Groep NV Lid van de Raad van Commissarissen van Haitjema BV. S. Thijsen Leeftijd 43 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 2001 Overige functie directeur Grontmij Advies & Techniek. De leden van de statutaire directie hadden op 31 december 2002 geen (certificaten van) aandelen Grontmij in bezit. Zij maken gebruik van de mogelijkheid participaties te verwerven via de Stichting Medewerkersparticipatie Grontmij en nemen evenals de medewerkers indirect deel in het kapitaal van de onderneming. De bezoldiging van de statutaire directie is opgenomen op pagina 47 van dit verslag. 9 OVERIGE LEDEN DIRECTIE J.H.M. Mesterom Leeftijd 58 Functie directeur Grontmij Ontwikkeling & Exploitatie. G.P. Dral Leeftijd 47 Functie directeur Grontmij Bouw & Installaties. R. Lageveen Leeftijd 49 Functie directeur Grontmij Advies & Techniek. J.F.A. Robinson Leeftijd 54 Functie directeur Personeel & Organisatie. DIRECTIESECRETARIS J. van der Neut Leeftijd 28 Functie directiesecretaris. De vermelde leeftijd is die op 31 december 2002.

10 Raad van Commissarissen H. Wiegel (voorzitter) Leeftijd 61 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1994 Herbenoemd 1998, 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functies voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter Centraal Brouwerij Kantoor Lid van de Raad van Commissarissen van Nederlands Omroep Productiebedrijf NV (voorzitter), De Meeuw BV (voorzitter), Copaco NV (voorzitter), Koninklijke Wessanen NV, Van Gansewinkel NV, Burgers Ergon BV (voorzitter), Arriva Nederland NV, Coram BV (voorzitter), ABN-AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV (vice-voorzitter). M.J. Varekamp (secretaris) Leeftijd 60 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1986 Herbenoemd 1990, 1994, 1998, 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functies lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter Kamer van Koophandel Haaglanden, voorzitter Frugi Venta, voorzitter NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), voorzitter NTV (Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs) Lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a., Rockwool/Grodan BV, Westland Energie Infrastructuur BV. 10 G.J.A. van der Lugt Leeftijd 62 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1991 Herbenoemd 1995, 1999 Herbenoembaar 2003 Belangrijkste eerdere functie voorzitter Raad van Bestuur ING Groep NV Lid van de Raad van Commissarissen van ING Groep NV, Siemens NV (voorzitter), Stadsherstel Amsterdam NV, Academisch Ziekenhuis Groningen (vice-voorziter Raad van Toezicht). F.L.V. Meysman Leeftijd 50 Nationaliteit Belgische Benoemd 2001 Herbenoembaar 2005 Huidige functies voorzitter Raad van Bestuur van Sara Lee/DE NV en Executive Vice President en Director van Sara Lee Corporation Lid van de Raad van Commissarissen van VNU NV, bestuurder van de GIMV (Gewestelijke Investerings Maatschappij voor Vlaanderen), ABN-AMRO Bank NV (Raad van Advies). P.P. Snoep Leeftijd 63 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1995 Herbenoemd 1999 Herbenoembaar 2003 Belangrijkste eerdere functie voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch NV Lid van de Raad van Commissarissen van Medisch Spectrum Twente BV (voorzitter), Staatsbosbeheer (lid van Raad van Toezicht). J.P. Teelen Leeftijd 56 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1998 Herbenoemd 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functie algemeen directeur Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a. Lid van de Raad van Commissarissen van DLV Adviesgroep NV. De leden van de Raad van Commissarissen hadden op 31 december 2002 geen (certificaten van) aandelen Grontmij in bezit. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is opgenomen op pagina 47 van dit verslag. De vermelde leeftijd is die op 31 december 2002.

11 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad heeft in 2002 zes keer vergaderd met de directie. In elk van deze besprekingen zijn de algemene gang van zaken en de financiële positie aan de orde geweest. Daarnaast is herhaaldelijk gesproken over de voortgang van de implementatie van Oracle en de technische en financiële ontwikkeling bij de vergistingsinstallatie van afvalverwerkingsfabriek VAGRON. Voorts is regelmatig aandacht besteed aan het investerings- en acquisitiebeleid, de beheersing van risico s, de wijziging van de organisatiestructuur, corporate governance en de invloed van de verslechterde economische omstandigheden op onze marktpositie. In twee besloten vergaderingen besprak de Raad zijn eigen onafhankelijkheid en functioneren, het functioneren van de externe accountant, het functioneren van de directie en de invulling van de topfuncties binnen de vennootschap in de toekomst. De Raad heeft het voornemen de heer G.P. Dral te benoemen in de statutaire directie per 1 mei Voorts heeft de Raad het voornemen per 1 oktober 2003 de heer S. Thijsen te benoemen tot president-directeur. Verder heeft een delegatie van de Raad met genoegen twee vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. Hierin is onder meer gesproken over de economische ontwikkelingen en de strategie van de vennootschap. In een aparte vergadering is gesproken over de wijziging van de organisatiestructuur. In het kader van corporate governance zal in 2003 een auditcommissie en een benoemingsen beloningscommissie worden in gesteld. Gelet op de omvang van de Raad en op het belang van de auditcommissie is besloten dat alle leden zitting hebben in deze commissie. De benoemings- en beloningscommissie bestaat uit de heren H. Wiegel en J.P. Teelen. 11 Het directiebesluit om van het resultaat na belastingen ad 13,9 miljoen (2001: 11,1 miljoen) een bedrag van 8,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve is door de Raad goedgekeurd. Als dividend zal het resterende bedrag van 5,6 miljoen (2001: 5,8 miljoen) worden uitgekeerd. Dit bedraagt 1,41 per aandeel. De keuze is aan de aandeelhouder of dit dividend in contanten wordt opgenomen, dan wel in aandelen. De verhouding van het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op een gewoon aandeel zal op 22 april 2003, voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, worden vastgesteld. Conform het bepaalde in de statuten, overleggen wij hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2002, zoals opgesteld door de directie, gecontroleerd door Ernst & Young Accountants en vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bijbehorende accountantsverklaring vindt u op pagina 57 van dit verslag. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast stelt hij voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht. In het verslagjaar zijn direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren J.P. Teelen, M.J. Varekamp en H. Wiegel herbenoemd. In de op 23 april 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen de heren G.J.A. van der Lugt en P.P. Snoep volgens rooster periodiek aftreden. Zij stellen zich herbenoembaar. De Centrale Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. In 2004 zal geen lid van de Raad periodiek aftreden. De Raad spreekt zijn dank uit voor de inzet, de creativiteit en de ondernemerszin van medewerkers en directie. De Bilt, 12 maart 2003 H. Wiegel (voorzitter) M.J. Varekamp (secretaris) G.J.A. van der Lugt F.L.V. Meysman P.P. Snoep J.P. Teelen

12 We bieden onze klanten oplossingen voor een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Grontmij levert een variëteit aan plannen en projecten op het gebied van Bouw, Infrastructuur en Milieu voor de private en publieke markt. In de 'tickertape' die meeloopt op de bodem van dit verslag een kleine selectie uit de vele duizenden opdrachten die we jaarlijks uitvoeren. Voornamelijk de projecten die door de vestigingen van Grontmij zijn aangedragen voor de jaarlijkse verkiezing van de Grontmij Award.

13 Verslag van de directie Markt en strategie MARKT In 2002 is in Nederland onze dienstverlening in de infrastructuur toegenomen, terwijl de bouw en de industriële investeringen door de neergaande economie terug vielen. Ook de onzekerheden in de landelijke politiek, de bouwfraude en de trage vergunningenprocedures hadden een negatieve invloed. In België, waar de integratie van kennis en dienstverlening bij onze ingenieursbureaus succesvol verloopt, bleef de markt nog redelijk op peil. Van groot belang voor Grontmij was de besluitvorming over enkele megaprojecten. In Duitsland toonde de markt een teruggang, met uitzondering van de deelmarkten Ruimte & Natuur en Rail, maar werd door ons groei gerealiseerd. OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN EN INDUSTRIE Bouw Transport en Logistiek Vastgoed Stedelijke ontwikkeling Installaties Parkeren 13 Infrastructuur Milieu Verkeersmanagement Weg- en waterbouw Kunstwerken Watermanagement Reststoffen Afvalwater Bedrijventerreinen Rail Bodem Ruimte & Natuur In de marktsegmenten bouw, infrastructuur en milieu, waarin Grontmij werkzaam is, verwachten wij in 2003 de volgende ontwikkelingen: Bouw Zowel de productie in de utiliteitsbouw als in de woningbouw staat in 2003 verder onder druk. Dit betekent minder vraag naar planvorming, ontwikkeling en andere ingenieursactiviteiten. Vooral onze diensten voor kantoren en voor industriële uitbreidingsinvesteringen worden geconfronteerd met een verder krimpende markt. De onderhouds- en renovatiemarkt en de investeringen in ziekenhuizen en scholen blijven naar verwachting op een goed niveau. Voor Grontmij liggen in 2003 de kansen in onze langjarige contracten op een flink aantal VINEX-locaties en in onze participatie in het project Ruimte voor Ruimte, gericht op sanering van de veehouderijsector en vermindering van de milieubelasting. Ruimte voor Ruimte is een succesvol publiek-privaat samenwerkingsverband, waarvan ook de Provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten en Heijmans IBC deel uitmaken. De Europese Unie is opdrachtgever voor een grootschalig onderzoek naar waterberging in combinatie met natuurontwikkeling. Aspecten: ecologie, economie, hydrologie en planologie. Ontwikkeling Tulipan Park Logistic Centre, m 2 rond Praag in opdracht van de Scandinavische transportonderneming Maersk.

14 In het kielzog van dergelijke projecten is ook lokaal nog werk te verwerven. De naoorlogse stadswijken als kernen van stedelijke vernieuwing krijgen steeds meer aandacht. De eerste projecten zijn van start gegaan. Specifieke turnkey-projecten in de bouw spelen bij parkeergarages, distributiecentra, vriesvemen en gemeentewerven. In 2002 hebben Grontmij en ING Real Estate een joint venture, Quendis International, opgericht voor de ontwikkeling van distributiecentra en parkeervoorzieningen in Europa. De eerste projecten in deze joint venture zijn opgestart. 14 Infrastructuur Voor 2003 blijft de vraag naar diensten voor grond-, weg- en waterbouw redelijk op peil. Voorts leveren grote projecten als de HSL veel werk op, al is de totale vraag sterk afhankelijk van doortastende besluitvorming. De vraag naar studies en adviezen over verkeer en vervoer blijft groot. Parkmanagement voor bedrijventerreinen biedt eveneens goede mogelijkheden. In België zijn we nadrukkelijk betrokken bij het masterplan voor de ring van Antwerpen en het plan gericht op gevaarlijke punten in het Vlaamse wegennet; de twee grootste langjarige projecten sinds tijden op de markt. In Duitsland verwachten we een zich stabiliserende markt voor infrastructuur. De budgettaire problemen bij de gemeenten in Duitsland leiden tot projectuitstel dan wel vermindering van projectomvang. De waterproblematiek in onze thuismarkten vraagt om extra maatregelen. De elkaar aanvullende expertise en capaciteit van onze Nederlandse, Belgische en Duitse bureaus geeft ons op dit terrein extra kansen. Milieu De milieumarkt omvat meerdere segmenten zoals ecologie, landschap, bodem, waterkwaliteit, natuur en reststoffen. Nieuwe wetgeving, veranderende inzichten in gebruik van stad en land, duurzaam omgaan met grondstoffen zijn aspecten die projecten in bouw en infrastructuur per definitie multidisciplinair maken. Deels volgt de milieumarkt de economie, deels groeit ze autonoom door strengere wetgeving. Wij verwachten in 2003 een ongeveer gelijk blijvende milieumarkt. Er is onmiskenbaar sprake van een grote maatschappelijke behoefte. Uit tal van onderzoeken blijkt dat onze milieu-infrastructuur (riolen, elektriciteitsnetwerken, dijken en waterberging) aan verbetering toe is. Budgettaire krapte zal daar naar verwachting grenzen aan stellen. De afvalmarkt is veel minder gevoelig voor de economische cyclus. Wel is er in 2003 de ongunstige factor dat Nederland forse heffingen kent, maar Duitsland niet. Daardoor gaat een steeds groter afvalvolume de grens over. Door de nadruk op het waterbeleid groeit de markt voor zuiveringsslib. Hiervoor is Grontmij goed gepositioneerd. Renovatie en buurtrehabilitatie voor de Haagse wijk Transvaal. Planvorming, projectorganisatie en bouwkundige begeleiding. In kaart brengen en oplossen van 800 gevaarlijke verkeerssituaties op provinciale wegen in Vlaanderen. Black-spotonderzoek en aangeven van maatregelen. Doel: terugbrengen van verkeersongevallen tot 50%.

15 STRATEGIE De hoofdlijnen van onze strategie en de daaruit volgende marktbenadering liggen sinds 1997 besloten in de Grontmij-formule: multidisciplinaire oplossingen; netwerkorganisatie dicht bij de klant; concentratie in het buitenland op thuismarkten; opereren vanuit de gehele waardeketen; binden en boeien van onze medewerkers. 15 Voor onze strategie hebben we waar mogelijk kwantitatieve doelstellingen geformuleerd en worden de ontwikkelingen jaarlijks weergegeven. Deze zijn per sector in het directieverslag opgenomen. De stagnerende economie in combinatie met de nationale en internationale politieke onzekerheden maken het voorspellen van de economische ontwikkelingen moeilijk. Wij gaan uit van een zwakkere markt, zoals in het voorgaande beschreven, maar niet met de extreme uitval zoals bijvoorbeeld in de kantorenmarkt het geval is. Wij hebben veel geïnvesteerd in een hoge dekking en diepe penetratie in onze thuismarkten. Onze ervaring in Duitsland, waar de marktomstandigheden reeds langere tijd als moeilijk worden gekwalificeerd, is dat bij neergang de relatie met vele, ook kleinere, klanten van grote waarde is. In dat opzicht heeft Grontmij een goede uitgangspositie. Projectontwikkeling en integraal projectmanagement van m 2 kantooruitbreiding van het Anova-complex te Amersfoort voor de Stichting Pensioenfonds voor Grafische bedrijven. Realisatie van kunstgrasvelden (GM-Floor) voor diverse sportverenigingen. Kenmerken: onderhoudsarm, groot speelcomfort en all-season-gebruik.

16 We investeren in kwaliteit van onze mensen en sturen op een continue verbetering van onze prestaties. Complexe studie naar de verontreiniging van het oppervlaktewater op de landingsbanen van het nieuwe internationale vliegveld Domodedovo in Moskou. Conceptueel ontwerp van een zuiveringsinstallatie. Het verkeerssimulatiemodel Paramics, waarin alle verkeerskundige implicaties voorafgaand aan het ontwerp in beeld worden gebracht, is operationeel. Tool voor inspraak en bestuurlijk draagvlak. Rijkswaterstaat Limburg past het model toe.

17 Vanwege de onvoorspelbare economische situatie zal de nadruk in 2003 vooral liggen op consolidatie. Strategische groei is voorlopig niet onze voornaamste doelstelling. Primair willen we ons menselijk kapitaal behouden en ons concentreren op cashflow en bezettingsgraad. Voor eventuele inkrimping en aanpassing van de organisatie kan de flexibele medewerkersschil worden aangewend. Waar nodig voegen we expertise toe door het aannemen van nieuwe specialisten. Voorts gaat alle aandacht uit naar verbetering van de productiviteit en beheersing van de kosten. De nieuwe organisatie biedt daartoe mogelijkheden. Naast de bijzondere aandacht die ons margebeleid vraagt in deze zeer concurrerende markt is sturen op cashflow cruciaal. Het financieel en projectmanagementsysteem Oracle is daarvoor een goed instrument. In 2003 investeren we slechts beperkt. Dit geldt voor verwerving van grond, voor de acquisitie van bedrijven en voor nieuwe ICT -toepassingen. ICT blijft voor Grontmij een hoeksteen van de strategie. De implementatie van Oracle heeft ons in 2002 veel hoofdbrekens, inzet en geld gekost. De betrokkenheid van onze medewerkers bij de implementatie was aanzienlijk. De verbeterprojecten die met moderne informatietechnologie bereikt kunnen worden, liggen nu voor ons open. Onze aanpak is erop gericht Oracle in onze Nederlandse ingenieursbureaus volledig operationeel te hebben alvorens het systeem in de komende jaren bij onze overige bedrijven zal worden ingevoerd. In het verslagjaar is fors geïnvesteerd in uitbreiding en ontsluiting van onze kennisgebieden voor zowel medewerkers als voor onze opdrachtgevers. Nieuwe applicaties in onze informatie- en communicatiesystemen via ons intranet geven het delen van kennis een belangrijke impuls. 17 Industrieel afval verwerkt tot bouwstof: Via immobilisatie worden zware metalen onschadelijk gemaakt. Proefproject op de Maasvlakte. In opdracht van het Belgisch Federaal Openbaar Ministerie Mobiliteit en Vervoer betrokken bij het ontwerp en de engineering van de Schaarbeekspoortunnel in Brussel.

18 Omzet (in miljoenen euro s) Netto operationeel resultaat per aandeel (in euro s) Gemiddeld aantal fte (x 1.000) Voor de Poolse Water en Wastewatercompany Pila realisatie van een waterleidingnetwerk, inclusief bassinsen waterzuiveringsinstallatie. Samenwerking tussen Poolse en Nederlandse waterspecialisten. Een ISPA-project. Geautomatiseerde controlemetingen aan baanvakken van spoorwegen met radar. Oogmerk: maximale veiligheidsgarantie. Safe Rail: tijdsparende methode, geen ontgravingen en kwalitatief uitstekende data.

19 Financiële gang van zaken In 2002 heeft Grontmij een netto operationeel resultaat gerealiseerd van 13,9 miljoen (2001: 14,5 miljoen). De omzet laat een daling van 3% zien naar 495 miljoen (2001: 511 miljoen). De netto operationele marge bleef met 2,8% gelijk aan die van Het nettoresultaat steeg met 25% tegenover 2001, in welk jaar een reorganisatievoorziening van 3,4 miljoen als buitengewone last werd genomen. WINST PER AANDEEL EN DIVIDEND Het aantal uitstaande aandelen is in 2002 met 3% toegenomen. In 2002 bedraagt het netto operationeel resultaat winst per aandeel 3,52. Dat is circa 7% lager dan in 2001 toen 3,78 is gerealiseerd. Grontmij hanteert een consistent dividendbeleid, waarbij circa 40% van het netto operationele resultaat wordt uitgekeerd en de bijzondere baten en lasten buiten beschouwing blijven. In 2002 is ruim 70% van het dividend over 2001 in aandelen opgenomen. Het dividend per aandeel bedraagt 1,41 (2001: 1,51). OMZET- EN RESULTAATONTWIKKELING Aan de licht dalende omzet lagen de volgende ontwikkelingen ten grondslag: herstructurering van onze activiteiten op de gebieden taxatie van onroerend goed en telecom leidde tot circa 2% minder omzet; door de acquisities van een aantal kleinschalige ingenieursbureaus is de omzet van Grontmij met circa 2% toegenomen; steeds meer zitten wij in samenwerkingsverbanden waarvan de omzet niet wordt geconsolideerd; het instellen van een BTW-compensatiefonds veroorzaakte uitstel tot 2003 van projecten door lagere overheden. 19 Ondanks de dalende omzet bleven de bruto-opbrengsten stijgen met 4% naar 318 miljoen (2001: 305 miljoen). Het resultaat voor rente en belastingen daalde van 4,9% van de omzet in 2001 naar 4,7% van de omzet in Het bedrijfsresultaat is afgenomen naar 18,1 miljoen (2001: 24,9) en het resultaat deelnemingen en aandeel derden is toegenomen tot 5 miljoen (2001: 0,3 miljoen). Het resultaat voor rente en belastingen komt daarmee uit op 23,1 miljoen (2001: 25,2 miljoen). De afname van het bedrijfsresultaat is per saldo het gevolg van hogere afschrijvingen, een daling van de bezettingsgraad, minder omzet en marge uit turnkey-projecten (zowel in de bouwsector als in de milieutechnische installaties), extra kosten door de implementatie van het financieel en projectmanagementsysteem Oracle alsmede de verkoop van onroerend goed. De toename van het resultaat deelnemingen en aandeel derden is voor circa 50% het gevolg van het resultaat dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari aan een derde partij door onze deelneming Q-Park. Na de aandelenemissie is het belang van Grontmij in Q-Park gedaald naar circa 6%. Bodemonderzoek, saneringsplannen, milieukundige begeleiding voor de voormalige mijnenterreinen in de Limburgse gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum in het natuurgebied Oostvaardersplassen, inclusief een milieueffectrapportage, locatieonderzoek en terreininrichting.

20 We voegen waarde toe in elke fase van een project. We bedenken concepten, geven advies, regisseren, realiseren en exploiteren. Samen met de gemeente Wieringermeer en Ballast Nedam ontwikkeling van een Waterpark, dat na inpoldering plaats biedt aan natuurontwikkeling, jachthaven en watersportbedrijven. Voor de Containerterminal in Bremenhaven de planning en bouwbegeleiding van de technische installaties, de dijken en de waterwerken.

21 De vertraagde implementatie van Oracle heeft geleid tot een achterstand in de facturatie van projecten. Deze is eind 2002 ingelopen. Omdat daarvoor extra financieringsruimte nodig was, stegen de rentelasten met 1 miljoen. Door een verder afgenomen belastingdruk met 3,6 miljoen, met name vanwege versnelde afschrijvingen van milieu-investeringen, komt het netto operationeel resultaat uit op 13,9 miljoen (2001: 14,5 miljoen). In miljoenen euro s Omzet Bedrijfsresultaat 18,1 24,9 Resultaat deelnemingen en aandeel derden 5 0,3 Resultaat voor rente en belastingen 23,1 25,2 In % van de omzet 4,7% 4,9% Financiële lasten 5,5 3,5 Belastingen 3,7 7,2 Netto operationeel resultaat 13,9 14,5 In % van de omzet 2,8% 2,8% Bijzondere lasten na belastingen 3,4 21 Nettoresultaat 13,9 11,1 In % van de omzet 2,8% 2,2% SEGMENTATIE ACTIVITEITEN Sinds 1999 rapporteren wij separaat over de Advies- & Ingenieursbureaus en over Ontwikkeling & Exploitatie. Deze indeling is enerzijds gebaseerd op de inzet van mensen en middelen, anderzijds op het risicoprofiel. Ontwikkeling & Exploitatie omvat (veelal op grondposities gebaseerde) ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen, distributiecentra, parkeergarages en kleinschalige woningbouwprojecten. Daarnaast omvat Ontwikkeling & Exploitatie exploitaties van reststoffen, afvalwater en delfstoffen. Deze activiteiten zijn, in tegenstelling tot die van de Advies- & Ingenieursbureaus, kapitaalintensief. Gebiedsvisie en ontwikkelingsscenario s voor een duurzame ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug. Opdrachtgever: Provincie Utrecht. Landschap, wonen, verkeer en recreatie onderling afgewogen. Realisatie in bouwteamverband van een gemeentewerf in Ede. Opdrachtgever: Afvalcombinatie de Vallei. Ontwikkeling in turnkey van een wasplaats, olie-opslagterrein, werkplaatsen en magazijnen.

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66 JAARverslag 2009 JAARverslag 2009 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.com. In gedrukte vorm publiceert Strukton een publieksverslag met de belangrijkste

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2008 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2010 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Jaarverslag Heijmans 2012

Jaarverslag Heijmans 2012 Jaarverslag Heijmans 2012 Navigatie hoofdonderdeel subonderdeel SMart highway 2 Navigatie hoofdonderdeel subonderdeel 3 Het jaarverslag 2012 van Heijmans N.V. is in digitale en interactieve vorm te vinden

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

Profiel Batenburg Groep

Profiel Batenburg Groep JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Profiel Batenburg Groep Batenburg Beheer N.V. omvat 13 dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek en technische handel met ruim 1.000 medewerkers.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v.

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v. fugro n.v. Jaarverslag 2009 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer 27120091

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit

Jaarverslag 2014. Realiseren van blijvende kwaliteit Jaarverslag 2014 20 14 Realiseren van blijvende kwaliteit Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Tienjarenoverzicht 6 Het aandeel en dividendvoorstel 8 Voorwoord 10 1 Profiel Ballast Nedam 1.1 Visie, missie en strategische

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag AARVERSLAG Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag Jaarverslag Roto Smeets Group 2012 Interview Thema jaarverslagen 2012: Ketenverantwoordelijkheid In het Financieel jaarverslag zijn interviews opgenomen

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 Ondernemingsdoelstelling De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie