mooi werk Jaarverslag hjgrontmij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mooi werk Jaarverslag hjgrontmij"

Transcriptie

1 2002 Jaarverslag mooi werk hjgrontmij

2 Bouw, Infrastructuur, Milieu Kernactiviteiten van onze onderneming We bieden onze klanten oplossingen voor een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. We investeren in kwaliteit van onze mensen en sturen op een continue verbetering van onze prestaties. We voegen waarde toe in elke fase van een project. We bedenken concepten, geven advies, regisseren, realiseren en exploiteren. Organiserend vermogen en flexibiliteit zijn onze kenmerken. We zijn een netwerkorganisatie en opereren dicht bij de klant. We nemen initiatief en denken mee over optimale, duurzame oplossingen. Samenwerking is ons vertrekpunt. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en van het effect van ons werk op de omgeving. Mooi Werk is onze uitdaging.

3 Inhoud Organisatie Grontmij 4 Aandelen en aandeelhouders 5 Directie 9 Raad van Commissarissen 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 11 Verslag van de directie 13 Markt en strategie 13 Financiële gang van zaken 19 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 27 Medewerkers 30 Vooruitzichten 34 Jaarrekening 35 Management bedrijfsonderdelen 62

4 Organisatie Grontmij Per 1 januari 2003 heeft Grontmij haar organisatie aangepast aan de strategische uitgangspunten. Twee van de drie divisies, Advies & Techniek en Bouw & Installaties, richten zich op de markt voor advies- en ingenieursdiensten, voor respectievelijk publieke en private klanten. In de divisie Ontwikkeling & Exploitatie zijn onze kapitaalintensieve activiteiten gebundeld. Grontmij Business Services verzorgt ondersteunende diensten en staftaken voor de gehele onderneming. Grontmij Grontmij Business Services 4 Advies & Techniek (A&T) Publieke markt Bouw & Installaties (B&I) Private markt Ontwikkeling & Exploitatie (O&E) Kapitaalintensieve projecten België Duitsland

5 Aandelen en aandeelhouders STRUCTUURVENNOOTSCHAP, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Grontmij is een structuurvennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van 15 miljoen is verdeeld in 10 miljoen gewone aandelen en 5 miljoen preferente aandelen, alle met een nominale waarde van 1,00. Per 31 december 2002 waren er gewone aandelen geplaatst. Er waren per die datum geen preferente aandelen geplaatst. CERTIFICERING EN BEURSNOTERING De Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV beheert circa 98% van de gewone aandelen Grontmij waartegenover certificaten van aandelen Grontmij zijn uitgegeven. Het rapport van de Stichting is opgenomen op pagina 59 van dit verslag. De certificaten van gewone aandelen Grontmij staan genoteerd op de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Natuurlijke personen die certificaten bezitten, kunnen deze decertificeren tot een maximum van 1% van het geplaatste aandelenkapitaal. Grontmij maakt deel uit van het door Euronext geïntroduceerde NextPrime segment. Dit segment bevat bedrijven uit de traditionele sectoren, die geleidelijk specifieke regels inzake financiële communicatie gaan naleven, naast bestaande verplichtingen. De NextPrime heeft een eigen index op de Effectenbeurs van Euronext. CORPORATE GOVERNANCE Zowel in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV als in het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Grontmij heeft op dit moment nog een commissaris van de vennootschap zitting naast twee onafhankelijke leden. In 2003 zullen de stichtingen een geheel onafhankelijk bestuur krijgen. 5 Tijdens de op 24 april 2002 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders konden certificaathouders ter vergadering voor het eerst stemmen op de met hun certificaten corresponderende aandelen via een stemvolmacht, afgegeven door de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV. Van deze mogelijkheid is op zeer bescheiden schaal gebruik gemaakt. De stemvolmacht is beperkt tot natuurlijke personen en per presoon tot maximaal 1% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Commissarissen heeft besloten in 2003 een auditcommissie en een benoemings- en beloningscommissie in te stellen. Gelet op de grootte van de Raad van Commissarissen en op het belang van de auditcommissie is besloten dat alle leden van de Raad zitting hebben in deze commissie. De benoemings- en beloningscommissie bestaat uit de heren H. Wiegel en J.P. Teelen. INVESTOR RELATIONS Aan de communicatie met particuliere beleggers, portfoliomanagers, grootaandeelhouders en analisten is verder vorm en inhoud gegeven. Circa driehonderd particuliere beleggers waren te gast bij ons. Bij de presentatie van de halfjaar- en jaarcijfers wisselden we van gedachten met analisten en verstrekten achtergrondinformatie aan de media via interviews. Ook waren er in de loop van het jaar contacten met individuele grootaandeelhouders. In Engeland en Frankrijk participeerden wij in seminars van bankinstellingen. PARTICIPATIEREGELING Sinds 1999 kent Grontmij een participatieregeling. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid indirect deel te nemen in het kapitaal van de vennootschap. Via de Stichting Medewerkersparticipatie Grontmij kunnen zij zonder transactiekosten participaties kopen. De participaties die de Stichting uitgeeft, zijn gedekt door de op de Effectenbeurs van Euronext aangekochte certificaten van aandelen. Ultimo 2002 hadden 459 medewerkers en directieleden ingetekend op circa participaties. Er bestaat geen optieregeling, noch voor de directie, noch voor de medewerkers.

6 KAPITAALBELANG De Wet Melding Zeggenschap verplicht aandeel- en certificaathouders van beursgenoteerde ondernemingen een kapitaalbelang van 5% of meer te melden bij de Autoriteit Financiële Markten en de vennootschap. De volgende certificaathouders hadden ultimo 2002 een belang van 5% of meer: Stichting Pensioenfonds Grontmij 15 % Zwolsche Algemeene 8,5 % ING Investment Management 6,5 % AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep 5,9 % Delta Lloyd 5,2 % Orange Fund 5 % 6 VOORKOMING MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP Het reglement ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap is in 2002 aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aan dit reglement zijn onderworpen commissarissen, directieleden, het management van diverse bedrijfsonderdelen en overige medewerkers die over vertrouwelijke informatie kunnen beschikken. Voor hen gelden perioden waarin zij niet in aandelen en certificaten Grontmij mogen handelen. Deze gesloten perioden worden binnen Grontmij tijdig schriftelijk aangekondigd. HET GRONTMIJ-AANDEEL Bedragen in euro per aandeel Netto operationeel resultaat 3,52 3,78 4,32 3,55 2,88 Resultaat na belastingen en afschrijvingen 7,67 6,36 8,21 7,03 5,60 Dividend 1,41 1,51 1,73 1,42 1,13 Winst-dividendverhouding 40% 40% 40% 40% 39,4% Hoogste koers Laagste koers Slotkoers Aantal gewone aandelen

7 KOERSVERLOOP De koersontwikkeling van het Grontmij-aandeel gerelateerd aan het verloop van de AEX en AMX (in procenten) verliep in 2000, 2001 en 2002 als volgt: AMX AEX Grontmij AANTAL VERHANDELDE AANDELEN Het aantal verhandelde aandelen Grontmij op de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam in 2000, 2001 en 2002 is hieronder weergegeven

8 Jaques Mesterom Jan Hillege Fokke Gietema Jeroen van der Neut Gert Dral Sylvo Thijsen Ruurd Lageveen Dirk Brouwer Jack Robinson

9 Directie STATUTAIRE DIRECTIE J.W. Hillege (president-directeur) Leeftijd 61 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1996 Eerdere functie president DSM Engineering Plastic Products Lid van de Raad van Commissarissen van Burgers Ergon BV, Rockwool Benelux Holding BV, Rockwool International S.A., Hogeschool van Utrecht (Raad van Toezicht). F. Gietema Leeftijd 60 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1988 Eerdere functie adjunct-directeur Grontmij Voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool van Hall-Larenstein. D. Brouwer Leeftijd 56 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1998 Eerdere functie financieel directeur Vermeer Groep NV Lid van de Raad van Commissarissen van Haitjema BV. S. Thijsen Leeftijd 43 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 2001 Overige functie directeur Grontmij Advies & Techniek. De leden van de statutaire directie hadden op 31 december 2002 geen (certificaten van) aandelen Grontmij in bezit. Zij maken gebruik van de mogelijkheid participaties te verwerven via de Stichting Medewerkersparticipatie Grontmij en nemen evenals de medewerkers indirect deel in het kapitaal van de onderneming. De bezoldiging van de statutaire directie is opgenomen op pagina 47 van dit verslag. 9 OVERIGE LEDEN DIRECTIE J.H.M. Mesterom Leeftijd 58 Functie directeur Grontmij Ontwikkeling & Exploitatie. G.P. Dral Leeftijd 47 Functie directeur Grontmij Bouw & Installaties. R. Lageveen Leeftijd 49 Functie directeur Grontmij Advies & Techniek. J.F.A. Robinson Leeftijd 54 Functie directeur Personeel & Organisatie. DIRECTIESECRETARIS J. van der Neut Leeftijd 28 Functie directiesecretaris. De vermelde leeftijd is die op 31 december 2002.

10 Raad van Commissarissen H. Wiegel (voorzitter) Leeftijd 61 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1994 Herbenoemd 1998, 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functies voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter Centraal Brouwerij Kantoor Lid van de Raad van Commissarissen van Nederlands Omroep Productiebedrijf NV (voorzitter), De Meeuw BV (voorzitter), Copaco NV (voorzitter), Koninklijke Wessanen NV, Van Gansewinkel NV, Burgers Ergon BV (voorzitter), Arriva Nederland NV, Coram BV (voorzitter), ABN-AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV (vice-voorzitter). M.J. Varekamp (secretaris) Leeftijd 60 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1986 Herbenoemd 1990, 1994, 1998, 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functies lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter Kamer van Koophandel Haaglanden, voorzitter Frugi Venta, voorzitter NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), voorzitter NTV (Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs) Lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a., Rockwool/Grodan BV, Westland Energie Infrastructuur BV. 10 G.J.A. van der Lugt Leeftijd 62 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1991 Herbenoemd 1995, 1999 Herbenoembaar 2003 Belangrijkste eerdere functie voorzitter Raad van Bestuur ING Groep NV Lid van de Raad van Commissarissen van ING Groep NV, Siemens NV (voorzitter), Stadsherstel Amsterdam NV, Academisch Ziekenhuis Groningen (vice-voorziter Raad van Toezicht). F.L.V. Meysman Leeftijd 50 Nationaliteit Belgische Benoemd 2001 Herbenoembaar 2005 Huidige functies voorzitter Raad van Bestuur van Sara Lee/DE NV en Executive Vice President en Director van Sara Lee Corporation Lid van de Raad van Commissarissen van VNU NV, bestuurder van de GIMV (Gewestelijke Investerings Maatschappij voor Vlaanderen), ABN-AMRO Bank NV (Raad van Advies). P.P. Snoep Leeftijd 63 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1995 Herbenoemd 1999 Herbenoembaar 2003 Belangrijkste eerdere functie voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch NV Lid van de Raad van Commissarissen van Medisch Spectrum Twente BV (voorzitter), Staatsbosbeheer (lid van Raad van Toezicht). J.P. Teelen Leeftijd 56 Nationaliteit Nederlandse Benoemd 1998 Herbenoemd 2002 Herbenoembaar 2006 Huidige functie algemeen directeur Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a. Lid van de Raad van Commissarissen van DLV Adviesgroep NV. De leden van de Raad van Commissarissen hadden op 31 december 2002 geen (certificaten van) aandelen Grontmij in bezit. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is opgenomen op pagina 47 van dit verslag. De vermelde leeftijd is die op 31 december 2002.

11 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad heeft in 2002 zes keer vergaderd met de directie. In elk van deze besprekingen zijn de algemene gang van zaken en de financiële positie aan de orde geweest. Daarnaast is herhaaldelijk gesproken over de voortgang van de implementatie van Oracle en de technische en financiële ontwikkeling bij de vergistingsinstallatie van afvalverwerkingsfabriek VAGRON. Voorts is regelmatig aandacht besteed aan het investerings- en acquisitiebeleid, de beheersing van risico s, de wijziging van de organisatiestructuur, corporate governance en de invloed van de verslechterde economische omstandigheden op onze marktpositie. In twee besloten vergaderingen besprak de Raad zijn eigen onafhankelijkheid en functioneren, het functioneren van de externe accountant, het functioneren van de directie en de invulling van de topfuncties binnen de vennootschap in de toekomst. De Raad heeft het voornemen de heer G.P. Dral te benoemen in de statutaire directie per 1 mei Voorts heeft de Raad het voornemen per 1 oktober 2003 de heer S. Thijsen te benoemen tot president-directeur. Verder heeft een delegatie van de Raad met genoegen twee vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. Hierin is onder meer gesproken over de economische ontwikkelingen en de strategie van de vennootschap. In een aparte vergadering is gesproken over de wijziging van de organisatiestructuur. In het kader van corporate governance zal in 2003 een auditcommissie en een benoemingsen beloningscommissie worden in gesteld. Gelet op de omvang van de Raad en op het belang van de auditcommissie is besloten dat alle leden zitting hebben in deze commissie. De benoemings- en beloningscommissie bestaat uit de heren H. Wiegel en J.P. Teelen. 11 Het directiebesluit om van het resultaat na belastingen ad 13,9 miljoen (2001: 11,1 miljoen) een bedrag van 8,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve is door de Raad goedgekeurd. Als dividend zal het resterende bedrag van 5,6 miljoen (2001: 5,8 miljoen) worden uitgekeerd. Dit bedraagt 1,41 per aandeel. De keuze is aan de aandeelhouder of dit dividend in contanten wordt opgenomen, dan wel in aandelen. De verhouding van het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op een gewoon aandeel zal op 22 april 2003, voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, worden vastgesteld. Conform het bepaalde in de statuten, overleggen wij hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2002, zoals opgesteld door de directie, gecontroleerd door Ernst & Young Accountants en vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bijbehorende accountantsverklaring vindt u op pagina 57 van dit verslag. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast stelt hij voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht. In het verslagjaar zijn direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren J.P. Teelen, M.J. Varekamp en H. Wiegel herbenoemd. In de op 23 april 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen de heren G.J.A. van der Lugt en P.P. Snoep volgens rooster periodiek aftreden. Zij stellen zich herbenoembaar. De Centrale Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. In 2004 zal geen lid van de Raad periodiek aftreden. De Raad spreekt zijn dank uit voor de inzet, de creativiteit en de ondernemerszin van medewerkers en directie. De Bilt, 12 maart 2003 H. Wiegel (voorzitter) M.J. Varekamp (secretaris) G.J.A. van der Lugt F.L.V. Meysman P.P. Snoep J.P. Teelen

12 We bieden onze klanten oplossingen voor een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Grontmij levert een variëteit aan plannen en projecten op het gebied van Bouw, Infrastructuur en Milieu voor de private en publieke markt. In de 'tickertape' die meeloopt op de bodem van dit verslag een kleine selectie uit de vele duizenden opdrachten die we jaarlijks uitvoeren. Voornamelijk de projecten die door de vestigingen van Grontmij zijn aangedragen voor de jaarlijkse verkiezing van de Grontmij Award.

13 Verslag van de directie Markt en strategie MARKT In 2002 is in Nederland onze dienstverlening in de infrastructuur toegenomen, terwijl de bouw en de industriële investeringen door de neergaande economie terug vielen. Ook de onzekerheden in de landelijke politiek, de bouwfraude en de trage vergunningenprocedures hadden een negatieve invloed. In België, waar de integratie van kennis en dienstverlening bij onze ingenieursbureaus succesvol verloopt, bleef de markt nog redelijk op peil. Van groot belang voor Grontmij was de besluitvorming over enkele megaprojecten. In Duitsland toonde de markt een teruggang, met uitzondering van de deelmarkten Ruimte & Natuur en Rail, maar werd door ons groei gerealiseerd. OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN EN INDUSTRIE Bouw Transport en Logistiek Vastgoed Stedelijke ontwikkeling Installaties Parkeren 13 Infrastructuur Milieu Verkeersmanagement Weg- en waterbouw Kunstwerken Watermanagement Reststoffen Afvalwater Bedrijventerreinen Rail Bodem Ruimte & Natuur In de marktsegmenten bouw, infrastructuur en milieu, waarin Grontmij werkzaam is, verwachten wij in 2003 de volgende ontwikkelingen: Bouw Zowel de productie in de utiliteitsbouw als in de woningbouw staat in 2003 verder onder druk. Dit betekent minder vraag naar planvorming, ontwikkeling en andere ingenieursactiviteiten. Vooral onze diensten voor kantoren en voor industriële uitbreidingsinvesteringen worden geconfronteerd met een verder krimpende markt. De onderhouds- en renovatiemarkt en de investeringen in ziekenhuizen en scholen blijven naar verwachting op een goed niveau. Voor Grontmij liggen in 2003 de kansen in onze langjarige contracten op een flink aantal VINEX-locaties en in onze participatie in het project Ruimte voor Ruimte, gericht op sanering van de veehouderijsector en vermindering van de milieubelasting. Ruimte voor Ruimte is een succesvol publiek-privaat samenwerkingsverband, waarvan ook de Provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten en Heijmans IBC deel uitmaken. De Europese Unie is opdrachtgever voor een grootschalig onderzoek naar waterberging in combinatie met natuurontwikkeling. Aspecten: ecologie, economie, hydrologie en planologie. Ontwikkeling Tulipan Park Logistic Centre, m 2 rond Praag in opdracht van de Scandinavische transportonderneming Maersk.

14 In het kielzog van dergelijke projecten is ook lokaal nog werk te verwerven. De naoorlogse stadswijken als kernen van stedelijke vernieuwing krijgen steeds meer aandacht. De eerste projecten zijn van start gegaan. Specifieke turnkey-projecten in de bouw spelen bij parkeergarages, distributiecentra, vriesvemen en gemeentewerven. In 2002 hebben Grontmij en ING Real Estate een joint venture, Quendis International, opgericht voor de ontwikkeling van distributiecentra en parkeervoorzieningen in Europa. De eerste projecten in deze joint venture zijn opgestart. 14 Infrastructuur Voor 2003 blijft de vraag naar diensten voor grond-, weg- en waterbouw redelijk op peil. Voorts leveren grote projecten als de HSL veel werk op, al is de totale vraag sterk afhankelijk van doortastende besluitvorming. De vraag naar studies en adviezen over verkeer en vervoer blijft groot. Parkmanagement voor bedrijventerreinen biedt eveneens goede mogelijkheden. In België zijn we nadrukkelijk betrokken bij het masterplan voor de ring van Antwerpen en het plan gericht op gevaarlijke punten in het Vlaamse wegennet; de twee grootste langjarige projecten sinds tijden op de markt. In Duitsland verwachten we een zich stabiliserende markt voor infrastructuur. De budgettaire problemen bij de gemeenten in Duitsland leiden tot projectuitstel dan wel vermindering van projectomvang. De waterproblematiek in onze thuismarkten vraagt om extra maatregelen. De elkaar aanvullende expertise en capaciteit van onze Nederlandse, Belgische en Duitse bureaus geeft ons op dit terrein extra kansen. Milieu De milieumarkt omvat meerdere segmenten zoals ecologie, landschap, bodem, waterkwaliteit, natuur en reststoffen. Nieuwe wetgeving, veranderende inzichten in gebruik van stad en land, duurzaam omgaan met grondstoffen zijn aspecten die projecten in bouw en infrastructuur per definitie multidisciplinair maken. Deels volgt de milieumarkt de economie, deels groeit ze autonoom door strengere wetgeving. Wij verwachten in 2003 een ongeveer gelijk blijvende milieumarkt. Er is onmiskenbaar sprake van een grote maatschappelijke behoefte. Uit tal van onderzoeken blijkt dat onze milieu-infrastructuur (riolen, elektriciteitsnetwerken, dijken en waterberging) aan verbetering toe is. Budgettaire krapte zal daar naar verwachting grenzen aan stellen. De afvalmarkt is veel minder gevoelig voor de economische cyclus. Wel is er in 2003 de ongunstige factor dat Nederland forse heffingen kent, maar Duitsland niet. Daardoor gaat een steeds groter afvalvolume de grens over. Door de nadruk op het waterbeleid groeit de markt voor zuiveringsslib. Hiervoor is Grontmij goed gepositioneerd. Renovatie en buurtrehabilitatie voor de Haagse wijk Transvaal. Planvorming, projectorganisatie en bouwkundige begeleiding. In kaart brengen en oplossen van 800 gevaarlijke verkeerssituaties op provinciale wegen in Vlaanderen. Black-spotonderzoek en aangeven van maatregelen. Doel: terugbrengen van verkeersongevallen tot 50%.

15 STRATEGIE De hoofdlijnen van onze strategie en de daaruit volgende marktbenadering liggen sinds 1997 besloten in de Grontmij-formule: multidisciplinaire oplossingen; netwerkorganisatie dicht bij de klant; concentratie in het buitenland op thuismarkten; opereren vanuit de gehele waardeketen; binden en boeien van onze medewerkers. 15 Voor onze strategie hebben we waar mogelijk kwantitatieve doelstellingen geformuleerd en worden de ontwikkelingen jaarlijks weergegeven. Deze zijn per sector in het directieverslag opgenomen. De stagnerende economie in combinatie met de nationale en internationale politieke onzekerheden maken het voorspellen van de economische ontwikkelingen moeilijk. Wij gaan uit van een zwakkere markt, zoals in het voorgaande beschreven, maar niet met de extreme uitval zoals bijvoorbeeld in de kantorenmarkt het geval is. Wij hebben veel geïnvesteerd in een hoge dekking en diepe penetratie in onze thuismarkten. Onze ervaring in Duitsland, waar de marktomstandigheden reeds langere tijd als moeilijk worden gekwalificeerd, is dat bij neergang de relatie met vele, ook kleinere, klanten van grote waarde is. In dat opzicht heeft Grontmij een goede uitgangspositie. Projectontwikkeling en integraal projectmanagement van m 2 kantooruitbreiding van het Anova-complex te Amersfoort voor de Stichting Pensioenfonds voor Grafische bedrijven. Realisatie van kunstgrasvelden (GM-Floor) voor diverse sportverenigingen. Kenmerken: onderhoudsarm, groot speelcomfort en all-season-gebruik.

16 We investeren in kwaliteit van onze mensen en sturen op een continue verbetering van onze prestaties. Complexe studie naar de verontreiniging van het oppervlaktewater op de landingsbanen van het nieuwe internationale vliegveld Domodedovo in Moskou. Conceptueel ontwerp van een zuiveringsinstallatie. Het verkeerssimulatiemodel Paramics, waarin alle verkeerskundige implicaties voorafgaand aan het ontwerp in beeld worden gebracht, is operationeel. Tool voor inspraak en bestuurlijk draagvlak. Rijkswaterstaat Limburg past het model toe.

17 Vanwege de onvoorspelbare economische situatie zal de nadruk in 2003 vooral liggen op consolidatie. Strategische groei is voorlopig niet onze voornaamste doelstelling. Primair willen we ons menselijk kapitaal behouden en ons concentreren op cashflow en bezettingsgraad. Voor eventuele inkrimping en aanpassing van de organisatie kan de flexibele medewerkersschil worden aangewend. Waar nodig voegen we expertise toe door het aannemen van nieuwe specialisten. Voorts gaat alle aandacht uit naar verbetering van de productiviteit en beheersing van de kosten. De nieuwe organisatie biedt daartoe mogelijkheden. Naast de bijzondere aandacht die ons margebeleid vraagt in deze zeer concurrerende markt is sturen op cashflow cruciaal. Het financieel en projectmanagementsysteem Oracle is daarvoor een goed instrument. In 2003 investeren we slechts beperkt. Dit geldt voor verwerving van grond, voor de acquisitie van bedrijven en voor nieuwe ICT -toepassingen. ICT blijft voor Grontmij een hoeksteen van de strategie. De implementatie van Oracle heeft ons in 2002 veel hoofdbrekens, inzet en geld gekost. De betrokkenheid van onze medewerkers bij de implementatie was aanzienlijk. De verbeterprojecten die met moderne informatietechnologie bereikt kunnen worden, liggen nu voor ons open. Onze aanpak is erop gericht Oracle in onze Nederlandse ingenieursbureaus volledig operationeel te hebben alvorens het systeem in de komende jaren bij onze overige bedrijven zal worden ingevoerd. In het verslagjaar is fors geïnvesteerd in uitbreiding en ontsluiting van onze kennisgebieden voor zowel medewerkers als voor onze opdrachtgevers. Nieuwe applicaties in onze informatie- en communicatiesystemen via ons intranet geven het delen van kennis een belangrijke impuls. 17 Industrieel afval verwerkt tot bouwstof: Via immobilisatie worden zware metalen onschadelijk gemaakt. Proefproject op de Maasvlakte. In opdracht van het Belgisch Federaal Openbaar Ministerie Mobiliteit en Vervoer betrokken bij het ontwerp en de engineering van de Schaarbeekspoortunnel in Brussel.

18 Omzet (in miljoenen euro s) Netto operationeel resultaat per aandeel (in euro s) Gemiddeld aantal fte (x 1.000) Voor de Poolse Water en Wastewatercompany Pila realisatie van een waterleidingnetwerk, inclusief bassinsen waterzuiveringsinstallatie. Samenwerking tussen Poolse en Nederlandse waterspecialisten. Een ISPA-project. Geautomatiseerde controlemetingen aan baanvakken van spoorwegen met radar. Oogmerk: maximale veiligheidsgarantie. Safe Rail: tijdsparende methode, geen ontgravingen en kwalitatief uitstekende data.

19 Financiële gang van zaken In 2002 heeft Grontmij een netto operationeel resultaat gerealiseerd van 13,9 miljoen (2001: 14,5 miljoen). De omzet laat een daling van 3% zien naar 495 miljoen (2001: 511 miljoen). De netto operationele marge bleef met 2,8% gelijk aan die van Het nettoresultaat steeg met 25% tegenover 2001, in welk jaar een reorganisatievoorziening van 3,4 miljoen als buitengewone last werd genomen. WINST PER AANDEEL EN DIVIDEND Het aantal uitstaande aandelen is in 2002 met 3% toegenomen. In 2002 bedraagt het netto operationeel resultaat winst per aandeel 3,52. Dat is circa 7% lager dan in 2001 toen 3,78 is gerealiseerd. Grontmij hanteert een consistent dividendbeleid, waarbij circa 40% van het netto operationele resultaat wordt uitgekeerd en de bijzondere baten en lasten buiten beschouwing blijven. In 2002 is ruim 70% van het dividend over 2001 in aandelen opgenomen. Het dividend per aandeel bedraagt 1,41 (2001: 1,51). OMZET- EN RESULTAATONTWIKKELING Aan de licht dalende omzet lagen de volgende ontwikkelingen ten grondslag: herstructurering van onze activiteiten op de gebieden taxatie van onroerend goed en telecom leidde tot circa 2% minder omzet; door de acquisities van een aantal kleinschalige ingenieursbureaus is de omzet van Grontmij met circa 2% toegenomen; steeds meer zitten wij in samenwerkingsverbanden waarvan de omzet niet wordt geconsolideerd; het instellen van een BTW-compensatiefonds veroorzaakte uitstel tot 2003 van projecten door lagere overheden. 19 Ondanks de dalende omzet bleven de bruto-opbrengsten stijgen met 4% naar 318 miljoen (2001: 305 miljoen). Het resultaat voor rente en belastingen daalde van 4,9% van de omzet in 2001 naar 4,7% van de omzet in Het bedrijfsresultaat is afgenomen naar 18,1 miljoen (2001: 24,9) en het resultaat deelnemingen en aandeel derden is toegenomen tot 5 miljoen (2001: 0,3 miljoen). Het resultaat voor rente en belastingen komt daarmee uit op 23,1 miljoen (2001: 25,2 miljoen). De afname van het bedrijfsresultaat is per saldo het gevolg van hogere afschrijvingen, een daling van de bezettingsgraad, minder omzet en marge uit turnkey-projecten (zowel in de bouwsector als in de milieutechnische installaties), extra kosten door de implementatie van het financieel en projectmanagementsysteem Oracle alsmede de verkoop van onroerend goed. De toename van het resultaat deelnemingen en aandeel derden is voor circa 50% het gevolg van het resultaat dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari aan een derde partij door onze deelneming Q-Park. Na de aandelenemissie is het belang van Grontmij in Q-Park gedaald naar circa 6%. Bodemonderzoek, saneringsplannen, milieukundige begeleiding voor de voormalige mijnenterreinen in de Limburgse gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum in het natuurgebied Oostvaardersplassen, inclusief een milieueffectrapportage, locatieonderzoek en terreininrichting.

20 We voegen waarde toe in elke fase van een project. We bedenken concepten, geven advies, regisseren, realiseren en exploiteren. Samen met de gemeente Wieringermeer en Ballast Nedam ontwikkeling van een Waterpark, dat na inpoldering plaats biedt aan natuurontwikkeling, jachthaven en watersportbedrijven. Voor de Containerterminal in Bremenhaven de planning en bouwbegeleiding van de technische installaties, de dijken en de waterwerken.

21 De vertraagde implementatie van Oracle heeft geleid tot een achterstand in de facturatie van projecten. Deze is eind 2002 ingelopen. Omdat daarvoor extra financieringsruimte nodig was, stegen de rentelasten met 1 miljoen. Door een verder afgenomen belastingdruk met 3,6 miljoen, met name vanwege versnelde afschrijvingen van milieu-investeringen, komt het netto operationeel resultaat uit op 13,9 miljoen (2001: 14,5 miljoen). In miljoenen euro s Omzet Bedrijfsresultaat 18,1 24,9 Resultaat deelnemingen en aandeel derden 5 0,3 Resultaat voor rente en belastingen 23,1 25,2 In % van de omzet 4,7% 4,9% Financiële lasten 5,5 3,5 Belastingen 3,7 7,2 Netto operationeel resultaat 13,9 14,5 In % van de omzet 2,8% 2,8% Bijzondere lasten na belastingen 3,4 21 Nettoresultaat 13,9 11,1 In % van de omzet 2,8% 2,2% SEGMENTATIE ACTIVITEITEN Sinds 1999 rapporteren wij separaat over de Advies- & Ingenieursbureaus en over Ontwikkeling & Exploitatie. Deze indeling is enerzijds gebaseerd op de inzet van mensen en middelen, anderzijds op het risicoprofiel. Ontwikkeling & Exploitatie omvat (veelal op grondposities gebaseerde) ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen, distributiecentra, parkeergarages en kleinschalige woningbouwprojecten. Daarnaast omvat Ontwikkeling & Exploitatie exploitaties van reststoffen, afvalwater en delfstoffen. Deze activiteiten zijn, in tegenstelling tot die van de Advies- & Ingenieursbureaus, kapitaalintensief. Gebiedsvisie en ontwikkelingsscenario s voor een duurzame ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug. Opdrachtgever: Provincie Utrecht. Landschap, wonen, verkeer en recreatie onderling afgewogen. Realisatie in bouwteamverband van een gemeentewerf in Ede. Opdrachtgever: Afvalcombinatie de Vallei. Ontwikkeling in turnkey van een wasplaats, olie-opslagterrein, werkplaatsen en magazijnen.

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Persbericht Datum 16 mei 2007 Pagina s 1 van 5 Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Winst na belastingen Heijmans groeit naar verwachting met 15% van 82,5 miljoen in 2006

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie