Jaarplan: Periode: X t/m X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan: Periode: X t/m X"

Transcriptie

1 Jaarplan: Periode: X t/m X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: adres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: adres : Telefoon/GSM: Functie: Kantoor/dienst: Externe praktijkbegeleider: Naam: adres : Telefoon/GSM: Functie: Kantoor/dienst: Datering: Plaats: Amsterdam Datum: XX.XX.201X Referentie: NBA.SB: /999

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Personalia en data van de semesters Trainee, praktijkopleidingsplaats en praktijkbegeleider Algemeen Trainee Praktijkopleidingsplaats Praktijkbegeleider en begeleiding Functies en leerdoelen Functies Leerdoelen Vaktechnische leerdoelen (aansluiten bij CEA hoofdstukken 3 en 4) Leerdoelen op het gebied van vaardigheden (aansluiten bij CEA hoofdstuk 6) Theoretische opleiding Theoretische studie voortgang (PE) Cursussen en/of bijeenkomsten Relatie tussen de voortgang van de praktijkopleiding en de theoretische opleiding en (PE) cursussen Werkzaamheden praktijkopleiding Controle cliënt A Toelichting geplande uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Controle cliënt B Overzicht geplande uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Controle cliënt C Overzicht geplande uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Controle cliënt D Overzicht geplande uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Controle cliënt Z Overzicht geplande uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Essay /999 Pagina 2 van 18

3 7.1 Overzicht essay onderwerpen afgeronde semesters Onderwerp essay komende semesters Verslag per semester ( alleen in zesde semester) Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Verklaring van authenticiteit Ondertekening Competentieprofiel praktijkbegeleider /999 Pagina 3 van 18

4 1 Inleiding Doel van dit hoofdstuk betreft het aangeven wat de wijzigingen en belangrijkste aandachtspunten zijn met betrekking tot dit praktijkopleidingsjaar: In dit hoofdstuk mogelijk de volgende onderwerpen aangeven (niet limitatief): Wijzigingen in data en semesters Wijzigingen in werkgever Ontwikkelingen (vertraging) met betrekking tot de theoretische studie Overige bijzonderheden komende praktijkopleidingsjaar /999 Pagina 4 van 18

5 2 Personalia en data van de semesters Privé informatie Trainee: Naam + voorletters: Geboorteplaats + datum: Adres: Postcode + woonplaats: adres: Telefoon/GSM: Praktijkopleidingsplaats + functie: 1 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 2 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 3 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 4 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 5 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 6 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee Start semester Einde semester Kantoor / Dienst / bedrijf Stage bureau Plaats Praktijkbegeleider: Naam + titel Kantoor / Dienst Functie Plaats Externe praktijkopleidingsplaats : Nodig? Nee/Ja Kantoor / Dienst Functie/rol van trainee tijdens buiten praktijkopleiding Plaats /999 Pagina 5 van 18

6 3 Trainee, praktijkopleidingsplaats en praktijkbegeleider 3.1 Algemeen Hieronder aangeven het doel van het plan, aansluiten bij vorige periode (of gelijkstellingsverzoek), indien van toepassing aangeven wat de essentiële wijzigingen zijn ten opzicht van vorig jaarplan. 3.2 Trainee Hieronder de (groeiende) CV van jezelf weergeven, met daarin overzichten van: alle afgeronde opleidingen tot nu toe; aantal jaren werkervaring en bij welke werkgever; soort werkervaring (controle, samenstel etc.) per werkgever; positie tussen praktijkbegeleider en trainee voor dit Jaarplan. 3.3 Praktijkopleidingsplaats Hieronder een beschrijving weergeven van de praktijkopleidingsplaats tijdens dit Jaarplan, met daarin: accountantsorganisatie / IAD / Bedrijfsleven; aantal vestigingen; omvang van de organisatie (aantal klanten/omzet, soort controle/verklaring etc.); diensten die organisatie aanbiedt; aangeven of en zo ja welke AFM-vergunning verkregen is; omschrijving van de afdelingen; aangeven in welke vestiging/afdeling jij werkzaam bent en in welke functie/rol. Ingeval van een externe praktijkopleidingsplaats hier vergelijkbare informatie over verschaffen. 3.4 Praktijkbegeleider en begeleiding Hieronder de verkorte CV weergeven van de praktijkbegeleider voor dit Jaarplan, met daarin: afgeronde opleidingen / titels; aantal jaren werkervaring en werkgevers; soort werkervaring (controle, samenstel etc.); aantal jaren/keren dat de praktijkbegeleider als zodanig heeft opgetreden; positie tussen praktijkbegeleider en trainee; begeleiding door de praktijkbegeleider met betrekking tot de trainee; aansluiting bij het competentieprofiel voor de praktijkbegeleider; inschatting van het aantal uren dat de praktijkbegeleider aan de begeleiding gaat besteden. Ingeval van een externe praktijkbegeleider hierover vergelijkbare informatie verschaffen /999 Pagina 6 van 18

7 4 Functies en leerdoelen 4.1 Functies Hier aangeven hoe het HRM-gebouw binnen jouw organisatie is vormgegeven. Geef het organogram, beschrijf de functies die onderkend zijn en beschrijf welke functie jij vervult tijdens dit Jaarplan. 4.2 Leerdoelen Conform de indeling van de CEA moeten in bijlage 1 (gesplitst naar klant) de geplande uren voor dit Jaarplan worden weergegeven voor Hoofdstuk 3 (Eindtermen praktijkopleiding: de controlecyclus) en Hoofdstuk 4 (Eindtermen Praktijkopleiding: overige eindtermen). Daarnaast dienen tijdens de gehele praktijkopleidingsperiode de benodigde vaardigheden volgens Hoofdstuk 6 (Algemene (beroeps)vaardigheden) te worden opgedaan. Leg een duidelijke relatie tussen taken en bevoegdheden die bij je functie horen en de door jouw gestelde leerdoelen voor het komende praktijkopleidingsjaar. Leerdoelen dienen volgens het SMART concept uitgewerkt te worden Vaktechnische leerdoelen (aansluiten bij CEA hoofdstukken 3 en 4) Beschrijf hieronder hoe en bij welke klanten je de vaktechnische leerdoelen denkt te gaan realiseren. Leerdoelen dienen volgens het SMART-concept uitgewerkt te worden. S:Duid hier welke CEA eindterm(en) je wilt realiseren en maak vervolgens duidelijk wat je gaat leren door de betreffende eindterm(-en) op voldoende niveau inhoud te geven. Dan gaat het er om te duiden welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten je je eigen gaat maken. (Wat moet je kennen, kunnen, zijn?) M:Duid hier hoe je de voortgang en uitkomst van je leerproces gaat bewaken en meten (planning en afspraken?) A:Duid hier hoe de voorwaarden zijn gecreëerd door je organisatie om het leertraject inhoud te geven (hoe en waarmee word je gefaciliteerd?) R:Duid hier hoe dit leertraject bij welke specifieke werkzaamheden/ klanten/ opdrachten inhoud gaat krijgen. (bij welk werk etc. aan de orde?) T:Duid hier hoe dit leertraject bij de planning van jouw ontwikkeling past ( waarom in dit jaar, in dit semester?) S: M: A: R: T: /999 Pagina 7 van 18

8 S: M: A: R: T: Leerdoelen op het gebied van vaardigheden (aansluiten bij CEA hoofdstuk 6) Beschrijf hieronder hoe en bij welke klanten je aan welke vaardigheden deze periode in samenwerking met je praktijkbegeleider gaat werken om aan de vereisten uit Hoofdstuk 6 te kunnen voldoen. Geef SMART aan hoe de praktijkbegeleider zich uiteindelijk hierover een oordeel kan vormen. Hier tevens aangeven wat je persoonlijke leerervaringen/ontwikkelingen zijn. S: M: A: R: T: S: M: A: R: T: S: M: A: R: T: /999 Pagina 8 van 18

9 5 Theoretische opleiding 5.1 Theoretische studie voortgang Hieronder volgt een overzicht van de studie met daarbij aangegeven welke vakken reeds behaald zijn en met welke vakken ik momenteel bezig ben. Ik studeer aan [Naam universiteit] te [Plaatsnaam]. Jaar/semester Omschrijving vak Behaald J/N Pre master 2013/1 e semester Etc. Master Postgraduate 5.2 (PE) Cursussen en/of bijeenkomsten Hieronder aangeven welke (PE) cursussen gevolgd zullen worden en welke bijeenkomsten zullen worden bijgewoond (zowel interne cursussen als externe cursussen). Geef hierbij de relatie aan tussen de cursussen en/of bijeenkomsten, de geformuleerde leerdoelen en de werkzaamheden bij de diverse opdrachten. 5.3 Relatie tussen de voortgang van de praktijkopleiding en de theoretische opleiding en (PE) cursussen /999 Pagina 9 van 18

10 6 Werkzaamheden praktijkopleiding In bijlage 1 is conform de CEA indeling de splitsing naar uren per klant aangegeven met een kolom overig om aansluiting met het totaal voor dit Jaarplan / ASR-formulier te verkrijgen. Hieronder volgt een beschrijving van de door mij te verrichte werkzaamheden voor de komende twee semesters ingedeeld per cliënt en aansluitend op de hiervoor genoemde leerdoelen. 6.1 Controle cliënt A Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Handelsonderneming XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Toelichting geplande uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting op de geplande uren voor cliënt A. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste geplande werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen ( RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 10 van 18

11 6.2 Controle cliënt B Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Productie onderneming XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Overzicht geplande uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting op de geplande uren voor cliënt B. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste geplande werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA- eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen ( VGBA), Standaarden ( NV COS/IPPF), Richtlijnen ( RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 11 van 18

12 6.3 Controle cliënt C Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Dienstverlening XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Overzicht geplande uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting op de geplande uren voor cliënt C. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste geplande werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen ( RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 12 van 18

13 6.4 Controle cliënt D Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Overzicht geplande uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting op de geplande uren voor cliënt D. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste geplande werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen ( RJ/IFRS), etc. ) /999 Pagina 13 van 18

14 6.5 Controle cliënt Z Dit betreft een beschrijving van de cliënten die niet beschreven zijn bij cliënt A t/m D. Het totaal van alle (verkorte) ASR-formulieren per cliënt sluiten aan op het totale ASR formulier. Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Verzameling van typologieën XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Overzicht geplande uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting op de geplande uren voor de overige cliënten. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste geplande werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste geplande werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA- eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen ( VGBA), Standaarden ( NV COS/IPPF), Richtlijnen ( RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 14 van 18

15 7 Essay 7.1 Overzicht essay onderwerpen afgeronde semesters Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die reeds aan bod zijn geweest: Semester Vakgebied 1 nvt nvt Onderwerp essay 7.2 Onderwerp essay komende semesters Hier aangeven wat (mogelijke) onderwerpen voor het essay zijn voor het komende jaar, aansluitend op de aard van de geplande werkzaamheden bij de diverse cliënten en rekening houdend met de fase in studie en praktijktraining. (aandacht voor dilemma/problematiek) /999 Pagina 15 van 18

16 8 Verslag per semester ( alleen in zesde semester) In het verslag over het zesde semester dient geen essay opgenomen te worden. In plaats daarvan wordt een recapitulatie van de volledige praktijkopleiding weergegeven, waarin de trainee in het kort zijn ervaringen beschrijft in de vorm van een weergave van zijn persoonlijke en vaktechnische groei (inclusief PKI-groei) gedurende de praktijkopleiding, aangevuld met commentaar zoals gewijzigde inzichten. Hierin moet blijk worden gegeven van zijn ontwikkeling tot (minimaal) het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar, conform de eindtermen van de CEA. Geef hieronder expliciet de relatie weer tussen de CEA eindtermen (per eindterm) en de verrichte werkzaamheden in het desbetreffende semester. 8.1 Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester /999 Pagina 16 van 18

17 9 Verklaring van authenticiteit Ik heb dit jaarplan zelf geschreven en ik heb geen teksten overgenomen uit andere praktijkopleidingsverslagen, scripties, overige geschriften en literatuur zonder de bron te hebben vermeld. De inhoud van dit jaarplan komt, voor wat betreft de feiten (m.u.v. in het kader van anonimisering gefingeerde bedrijfsgegevens) en de te verrichten werkzaamheden, geheel overeen met de planning. De beschreven door mij te verrichten werkzaamheden sluiten aan op de planning. Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM TRAINEE 10 Ondertekening Ondertekening door de trainee Plaatsnaam,.. maand 201X Ondertekening door praktijkbegeleider Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM TRAINEE [HANDTEKENING] NAAM PRAKTIJKBEGELEIDER /999 Pagina 17 van 18

18 11 Competentieprofiel praktijkbegeleider Doel van dit hoofdstuk is om aan te geven op welke wijze de praktijkbegeleider invulling geeft aan het competentieprofiel (zie website NBA inzake competentieprofiel): Kerntaak 1 bewaakt het leerproces van trainees Kerntaak 2 Begeleidt en coacht trainees Kerntaak 3 Beoordeelt (beroeps)producten van trainees Kerntaak 4 Overzicht competenties: - vaststellen beginsituatie en ontwikkelingsmogelijkheden trainee - faciliteren leerproces - vakinhoudelijk begeleiden - coachen - voortgang bewaken - beoordelen (beroeps)producten praktijkopleidingsdossier - reflecteren en professionaliseren - combineren rol praktijkbegeleider met eigen accountancy werkzaamheden Ondertekening door praktijkbegeleider Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM PRAKTIJKBEGELEIDER /999 Pagina 18 van 18

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 30.06.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Leeswijzer Dit competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de beoordelaar. Bij het lezen van het competentieprofiel

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Zoals eerder aangekondigd starten wij dit najaar met de praktijkcasus Auditing. Na overleg met de Raad voor de praktijkopleiding en de accountantskantoren

Nadere informatie

POP-wijzer Praktijkopleiding AA

POP-wijzer Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk

Nadere informatie

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen;

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen; Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen 2017 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen; Stelt de volgende

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma Examenwijzer Praktijkopleiding AA De laatste stap naar je diploma Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De procedure 4 2 De tweede beoordeling 5 3 Het eindgesprek 6 4 De uitslag 7 2010 NOvAA Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel examinator AA / RA

Competentieprofiel examinator AA / RA Competentieprofiel examinator AA / RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria voor de examinator AA / RA. Bij het lezen

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 1. Inleiding Om als registeraccountant te kunnen worden ingeschreven bij de

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

November Informatiegids Praktijkopleiding Assurance

November Informatiegids Praktijkopleiding Assurance November 2016 Informatiegids Praktijkopleiding Assurance 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 De Praktijkopleiding Assurance 5 1.2 Opzet 6 1.3 Eindtermen, werkdomeinen en beroepsproducten 7 2. Leerproces

Nadere informatie

ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES

ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING MONDZORGKUNDE INSCHRIJFFORMULIER Vul op elke pagina bovenaan je A Voorletters PERSOONLIJKE GEGEVENS Voornaam Geboortedatum Achternaam Geslacht

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Met ingang van 1 januari 2016 zijn voor de opleidingen tot accountant nieuwe eindtermen van kracht. In de nieuwe eindtermen worden de volgende drie oriëntaties onderscheiden: - assurance

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015)

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding RA

Informatiegids. Praktijkopleiding RA Informatiegids Praktijkopleiding RA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding

Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding Inleiding In dit protocol zijn de gedragsregels opgenomen die ten aanzien van geheimhouding in acht moeten worden genomen bij de verschillende onderdelen

Nadere informatie

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Bijeenkomst postactieve leden NBA 20 maart 2014 Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Huub Wieleman Voorzitter NBA VAN REGELS NAAR GEDRAG Heeft de accountant nog toekomst? Zekerheden verdwijnen

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS VOOR SENSE MEDEWERKERS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l.).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk bij Aanvraag Jobcoach Waarom dit formulier? De jobcoach vult dit formulier in om de coachingsdoelen vast te kunnen stellen. Het formulier bestaat uit

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Voor inschrijving in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Checklist best practice patroons

Checklist best practice patroons Checklist best practice patroons April 2014 Dit is een bewerkbaar PDF formulier. U kunt dit formulier bewerken en opslaan met Acrobat Reader versie 8 of hoger. Download de laatste versie op http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant Informatiegids Praktijkopleiding AA brede mkb-variant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria en Diepgang

Kwaliteitscriteria en Diepgang Kwaliteitscriteria en Diepgang Tijdens de opleiding doe je erg veel praktijkervaring op. Bij de beoordeling van je praktijkscriptie kijken we niet alleen naar het aantal uren, maar letten ook op de kwaliteit

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Startdocument Praktijk AD Voorblad Crossmediale Communicatie

Startdocument Praktijk AD Voorblad Crossmediale Communicatie Startdocument Praktijk AD Voorblad Crossmediale Communicatie Gegevens student Naam student: Marijke van den Berg Studentnummer: 498682 Klas: AD2a E-mailadres privé: mii.vandenberg@gmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Master Contextuele Hulpverlening Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Master Contextuele Hulpverlening Ondergetekende

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

INTAKEOPDRACHT COMMERCIËLE BEROEPEN

INTAKEOPDRACHT COMMERCIËLE BEROEPEN INTAKEOPDRACHT COMMERCIËLE BEROEPEN DOEL Door voorbereiding op de intake zich oriënteren op de opleiding en het beroep. SCHOOLSOORT MBO BOL en BBL niveau 4 AANPAK Individueel CONTACTSCHOOL SUMMA Zakelijke

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Naam cliënt: Naam student/coach: Totaal aantal uren coaching: Hulpvraag: Wat werd als positief ervaren: Wat wil je aan

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK)

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK) Windesheim, Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten Bijlage 5: School of Built Environment & Transport, digitale vragenlijst studiekeuzegesprekken Beste (toekomstige) student, Stuur de volledig

Nadere informatie

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie