Wijkplan Zuidwest. Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan Zuidwest. Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal"

Transcriptie

1 Wijkplan Zuidwest 2014 Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Wijk Zuidwest... blz V-team 2.2 Bewonerscommissies wijk Zuidwest 3. Speerpunten en aandachtspunten... blz Regie op geldzaken 3.2 Voordeur 3.3 Netwerkontwikkeling Zuidwest/wijk in Beeld 3.4 Vrijwilligers 3.5 Kwalitatief goede jongerenactiviteiten in de wijk 3.6 Werkgroep zelfbeheer wijkaccommodatie Plein Zuid 3.7 Wijk en Psychiatrie (Iedereen doet mee) 4. Speerpunten en doelen wijk Zuidwest... blz Bronnen. blz 14 Bijlage: Ankerpunt Zuidwest 1

3 Voorwoord Bij het opstellen van het wijkplan voor team Zuidwest willen we laten weten dat het fijn is dat we sinds juli werken vanuit wijkcentrum Plein Zuid. Hierdoor zijn we present in de wijk en zichtbaar voor de inwoners van Zuidwest. De activiteiten zijn gestart en de officiële opening van het wijkcentrum Plein Zuid in september is druk bezocht geweest. In de eerste helft van het jaar hebben we door het ontbreken van een wijkcentrum ten dele het vinden, verbinden en versterken kunnen uitvoeren. 2

4 1. Inleiding Hierbij het wijkplan van team Zuidwest. Ons team bestaat uit de volgende wijkcoaches: Yulyana Unal, Fred Verhoef, Gert Evers en Doesjka Reijn. Aan ons team zijn toegevoegd: Monique Ter Beeke (MEE) en Gerben Bleijenberg (Youth for Christ). De Sociaal beheerder is Ben van Dam. Dit plan is bedoeld om ons in het komende jaar op een aantal speerpunten in de wijk Zuidwest te focussen. We doen dit in samenwerking met de wijkbewoners, vrijwilligers en de diverse samenwerkingspartners. Het doel is om aan deze punten te werken en hier verbetering in aan te brengen. Om tot dit plan te komen hebben wij ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van: * Wijkster * Wijkanalyse West (er is geen wijkanalyse voor Zuidwest) * Onderzoek binnen Zuidwest in verschillende in de verschillende buurten * Signalen afkomstig van verschillende bewonersinitiatieven/groepen * Welzijn Nieuwe Stijl * Wijkteam Zuidwest. In hoofdstuk 3 en 4 gaan wij verder in op de speerpunten die wij in dit plan hebben opgesteld en de daaraan gekoppelde acties. Vooraf geven we eerst een globaal beeld van de belangrijke kenmerken van de wijk. 2. Wijk Zuidwest Het stadsdeel Zuidwest is een gezellige naoorlogse volksbuurt, waar de woningen voornamelijk zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig. De wijk Zuidwest wordt begrensd door (met de klok mee) de Rondweg-West, het Omleidingskanaal, de Kerkewijk en de gemeentegrens met Rhenen. De wijk Zuidwest is circa 140 hectare groot. Er wonen ongeveer 7020 mensen in woningen. De meest voorkomende woningtypen zijn eengezinswoningen en trappenhuisflats. Hoewel de woningen zijn aangepast aan de eisen van de huidige tijd, hangt in de wijk nog altijd de sfeer van vroeger. Het merendeel van de woningen in deze wijk is sociale huurwoning. In de wijk is veel groen aanwezig als ook allerlei voorzieningen als openbaar vervoer (station), winkels, scholen, kerkgemeenschappen en de polikliniek Gelderse Vallei. De wijk bestaat uit de buurten: t Goeie Spoor, t Franse Gat en de Salamander (villawijk). 3

5 Uit de wijkanalyse (2012) blijkt dat 46% van de bewoners in Zuidwest betaalde arbeid heeft, 43% vrijwilligerswerk, 20% doet aan mantelzorg, 44% lid is van een vereniging, 85% sociale contacten heeft, 24% participeert in de wijk en 71% betrokken is bij zijn buurt. (Bron: SGBO Rapport participatieonderzoek WMO Gemeente Veenendaal) Van meerdere kanten is opgemerkt dat in de wijk veel kennis, kunde en energie aanwezig is. Er zijn veel ondernemers en bewoners die zich willen inzetten voor de wijk. Dit potentieel kan nog verder worden benut (Dummy wijkvisie Zuid West). 37% van de huishoudens is met kinderen, 32% zonder kind, 31% is een eenpersoonshuishouden, 30% van de inwoners zijn kinderen. De samenstelling van de inwoners van niet Nederlandse afkomst is 7% westerse, 16% niet westers nationaliteit (Marokkaans 12%, 1% Turks). 2.1 V-team Het V- team Zuidwest bestaat uit: Wijkcoaches van Veens Jongerenwerker van Youth for Christ Wijkcoach /consulent MEE. Algemene Taken Wijkcoaches Zuidwest - Individuele ondersteuning wijkbewoners Zuidwest op het gebied van zorg en welzijn. - In de wijk aanwezig zijn; de wijk(bewoners) kennen, knelpunten, wensen en behoeften. - Krachten bundelen en talenten inzetten t.b.v. de wijk. - Analyseren wat wijk nodig heeft. De wijkcoaches verbindt organisaties, instellingen, gemeente en bewoners met elkaar en zorgt dat men zich gezamenlijk inzet voor welbevinden en welzijn in Zuidwest. Wat doet team Zuidwest Team wijkcoaches van Veens doet de coördinatie van het welzijnswerk in Zuidwest. Wij zijn het aanspreekpunt voor vragen over zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Kern is dat bewoners (mede) verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun leefomgeving. Eigenaarschap van bewoners staat centraal. Het team vervult een belangrijke rol bij het versterken van de eigen kracht van wijkbewoners. 4

6 We bieden bewoners steun waar nodig en faciliteren de onderlinge en collectieve krachten onder andere door zelfbeheer van de wijkaccommodatie en via het principe dienst en wederdienst. Het team is present op straat en in de buurten. Door deze preventieve contacten kunnen we al in een vroeg stadium reageren op hulp en adviesvragen van bewoners. Deze outreachende aanpak heeft als voordeel dat we alles in coproductie met de bewoners kunnen doen en er gelijktijdig eigenaarschap ontstaat. Wij zijn generalisten met onze specialismen en kunnen o.a. via de methodiek Het Gesprek de drukte bij de verschillende loketten voorkomen. De wijkcoaches hebben elk hun expertise en aandachtsgebieden. Deze kennis wordt zo veel mogelijk aan elkaar overgedragen, zodat de wijkcoaches werken als generalist en de diverse hulpvragen kunnen oppakken. De aandachtsgebieden en specialismen per wijkcoach zijn: Doesjka Reijn: aandachtfunctionaris huiselijk geweld contactpersoon Wijk en Psychiatrie (iedereen doet mee) specialisme: kennis van Psychiatrische ziektebeelden Gert Evers: aandachtfunctionaris raadsliedenwerk werkgroep vrijwilligers raadsliedenwerk coördinatie Voordeur Fred Verhoef: coördinator Buurtbemiddeling (wijk overstijgend) specialisme: samenlevingsopbouw ondersteuning werkgroep zelfbeheer wijkaccommodatie facilitering/ondersteuning bewonerscommissies/initiatieven buurtpreventieteam Rembrandtpark Yulyana Unal: coördinator Seniorenvoorlichting aan Huis (wijk overstijgend) specialisme: ouderenwerk, allochtone ouderen en vrouwen, opvoedingsondersteuning aan huis Monique ter Beeke: specialisme: ondersteuning cliënten met een beperking Gerben Bleijenberg (geen wijkcoach wel onderdeel van V-team): jongerenwerker tienerwerker 5

7 Ben van Dam (beheerder): beheer accommodatie i.s.m. gebruikers en vrijwilligers faciliteren wijkactiviteiten als Lampegietersoptocht, Straatspeeldag en kleedjesmarkt Koningsdag belangrijke rol bij zelfbeheer van wijkaccommodatie Wijkteam Een goede onderlinge samenwerking in de wijk is van belang om de uitvoering te laten slagen en draagt daarmee sterk bij aan de leefbaarheid in de wijk. Een wijkcoach heeft zitting in het wijkteam Zuidwest van de gemeente. Daarin zijn naast de wijkmanager ook de wijkagent en de gebiedsregisseur van Patrimonium woonstichting vertegenwoordigd. Wekelijks hebben zij een wijkspreekuur. De partners weten elkaar snel te vinden, elkaar te informeren over zaken die spelen in de wijk en de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. Het wijkteam bestaat uit: Veens (wijkcoach) Patrimonium Woonstichting (gebiedsregisseur) politie (wijkagent) gemeente (wijkmanager Zuidwest) 2.2 Bewonerscommissies wijk Zuidwest t Franse Gat Dit betreft het gebied gelegen tussen de spoorlijn en de Bergweg. In deze woonwijk zijn ook de winkelgebieden Patrimoniumlaan en Slotemaker de Bruïneplein gelegen. t Franse Gat, heeft sinds april 2013 een nieuwe bewonerscommissie. Deze bestaat uit: 8 buurtbewoners. Er is maandelijks overleg+ dit vindt plaats in Plein Zuid. De wijkcoach ondersteunt deze bewonersgroep op weg naar zelfstandigheid. Vanuit deze bewonersgroep wordt ook een werkgroep zelfbeheer wijkaccommodatie gestart. t Goeie Spoor t Goeie Spoor omvat het noordelijk deel van de wijk. Gelegen tussen het Omleidingskanaal en de spoorlijn Utrecht-Rhenen. Dit gebied omvat behalve een woonwijk ook het zwembad, CSV/ ROC A12, Het Perron en het station Veenendaal-Centrum. 6

8 De bewonerscommissie bestaat uit 5 leden en vergadert 1 keer in de 6 weken bij mensen thuis. De wijkcoach faciliteert. Rembrandtpark Bewonerscommissie Rembrandtpark bestaat uit 5 leden. De wijkcoach ondersteunt en faciliteert op weg naar zelfstandigheid. Buurtpreventieteam met het maximum van 5 leden. Dit project wordt ondersteund door de wijkcoach en wijkbeheerder van Patrimonium Woonstichting. Salamander De wijk Salamander omvat het zuidelijke deel van de wijk; vanaf de Bergweg tot aan de gemeentegrens. Dit is een groen opgezette woonwijk waar geen maatschappelijke of commerciële voorzieningen aanwezig zijn. De Salamanderbuurt heeft een bewonerscommissie. Deze kan op afroep de wijkcoach inschakelen. 7

9 3. Speerpunten en aandachtspunten in wijk Zuidwest De volgende speerpunten en aandachtspunten in wijk Zuidwest worden per punt toegelicht. Speerpunt Regie op geldzaken Voordeur Netwerkontwikkeling Zuidwest/ Wijk in Beeld Aandachtspunt Kwalitatief goede jongerenactiviteiten in de wijk Vrijwilligers Zelfbeheer van wijkaccommodatie Wijk en Psychiatrie Wie zijn er actief in de buurten t Franse Gat, Salamander en t Goeie Spoor e.o. op het gebied van wonen, werken, veiligheid, zorg, welzijn, leefbaarheid, veiligheid, openbare ruimte, jeugd, scholen, vrijwilligerswerk, kerk en moskee, hulpverlening etc. Waar liggen verbindingen en kansen om elkaar te versterken t.b.v. van leefbaarheid in Zuidwest. Nieuwe wijkaccommodatie - nieuwe Voordeur - Netwerkbijeenkomst/Wijk in Beeld. Deze bijeenkomst met de formele en informele samenwerkingspartners willen we z.s.m. na opening van de wijkaccommodatie organiseren in samenwerking met het wijkteam van de gemeente. 3.1 Regie op geldzaken (speerpunt) Uit het overleg met de bewonerscommissie t Franse Gat kwam het krachtige signaal iets te doen aan de toenemende armoede onder de wijkbewoners. Ook de Huurdersvereniging en onze eigen waarneming (doorverwijzingen naar BAC) bevestigen dit beeld. Armoede in de wijk is daarom een belangrijk speerpunt voor het team Zuidwest. Via het project Koopkracht willen we op zowel individueel als collectief niveau de bewoners de regie over hun geldzaken terug geven. Een projectplan is in voorbereiding maar hieronder alvast een voorzet. Koopkracht kan ook op een andere manier gedefinieerd worden dan gebruikelijk: Koopkracht is dan de kracht om wel of niet dingen te kopen die je niet nodig hebt. 8

10 Koopkracht wordt opgezet door team Zuidwest van Veens. Het project zoekt nauwe samenwerking met het BAC en andere relevante partners. Koopkracht is bedoeld voor inwoners van Zuidwest die vragen hebben over geldzaken, orde willen scheppen in hun financiële zaken, schulden hebben, of vragen over financiële voorzieningen. Tijdens de openingsuren van Koopkracht kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen. Er zijn medewerkers aanwezig die vragen kunnen beantwoorden of samen met de inwoners met een hulpvraag naar passende oplossingen zoeken. Deze inwoners kunnen gebruikmaken van computer en telefoon om met instanties te bellen of te en. Ook organiseert het team Zuidwest i.s.m. het BAC thema en voorlichtingsbijeenkomsten over geld en schulden. Het project Koopkracht ligt in het verlengde van de Voordeur die we gaan vormgeven in de wijk. 3.2 Voordeur (speerpunt) De voordeur wordt in oktober gestart in Plein Zuid. De Voordeur is open op dinsdagmorgen van uur en donderdagmiddag van uur. Het is een loket voor de bewoners van Zuidwest voor sociaal maatschappelijke (hulp)vragen. De bezetting van het loket wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De 3 vrijwilligers worden door de wijkcoach begeleid en ondersteund. De activiteiten van de Voordeur sluiten aan bij de speerpunten en aandachtspunten uit het wijkplan. De werkwijze van het Voordeur-loket zal gecommuniceerd worden naar de bewoners van de wijk en alle betrokkenen die een rol spelen zoals o.a. huisartsen, kerken, bewonerscommissie. 3.3 Netwerkontwikkeling Zuidwest/wijk in Beeld (speerpunt) Netwerkbijeenkomst professionals en vrijwilligersorganisaties Zuidwest om samenwerking te stimuleren. Koppeling met wijkteam gemeente en jeugdteam CJG. Talenten van cliënten aanboren en verbinden met activiteiten en bewoners in de wijk. Bijdrage aan V-kaart Zuidwest. Alle partners in de wijk. Communicatieplan met inzet van nieuwe media. Buurtmarkten: Ossenmarkt, Zomerfestival en Voorjaarsmarkt. 9

11 3.4 Vrijwilligers (aandachtspunt) De participatie van wijkbewoners in de wijk. Uitgangspunt is de eigen kracht van de bewoners en deze kunnen verbinden aan activiteiten of personen in de wijk. Inwoners met een grotere hulpvraag, of op het vlak van psychosociale problematiek, kunnen deelnemen aan o.a. een training Samen Sterk (in de wijk) of Eigen Kracht. Hierdoor kunnen nieuwe contacten ontstaan en kunnen mensen elkaar ondersteunen. Inwoners komen in hun eigen kracht en kunnen deze op een andere manier weer inzetten bij inwoners uit hun wijk. 3.5 Kwalitatief goede jongerenactiviteiten in de wijk (aandachtspunt) Het jongerenwerk wordt in samenwerking met Youth for Christ Veenendaal uitgevoerd. Doelstelling is om de ontwikkeling van de jongeren positief te ondersteunen, bijdrage te leveren aan een veilige omgeving, sociale vaardigheden en talenten te ontwikkelen en negatief gedrag om te buigen dan wel te voorkomen. Daar waar er jongeren zich ophouden legt Onderaannemer contact met hen. Ook gaat de Onderaannemer af op signalen. Op basis van wat de jongeren uit de contacten nodig blijken te hebben wordt verbinding gelegd met partners, activiteiten, groepen. Dit wordt gedaan op drie manieren: 1. Signalering en preventie risicogroepen Ambulant en out-reachende jongerenwerker Ambulant werken betekent tieners en jongeren opzoeken in de omgevingen waar zij verblijven. Op deze manier worden ook tieners en jongeren bereikt die niet uit zichzelf naar het tiener- en jongerenwerk toe komen. Jongerenwerkers wachten niet af tot tieners en jongeren naar hen komen, maar zijn proactief en ondernemend in het leggen van contacten en het bedienen van de doelgroep. Activiteiten Waar nodig (tijdelijk) inloopactiviteiten organiseren. Bijvoorbeeld inzet op meidenclubs, een toegesneden aanbod op de specifieke (gedrags-) ontwikkeling van meiden. 2. Jongerenparticipatie en talentontwikkeling Jongeren kunnen talenten ontwikkelen en ervaren wat ondernemend gedrag oplevert. Waar nodig ontwikkelen we activiteiten met en voor jongeren. Jongerenwerker zal hier een coachende en faciliterende rol in nemen. Uitgangspunten zijn vraaggericht werken, eigen kracht en bijdragen aan verbindingen en sociale samenhang. Jongeren worden stap voor stap en zoveel mogelijk betrokken in organisatie. Talenthouse is hierin een voorbeeld van inzet. 10

12 3. Sociaal Makelaarschap Lokale gemeenschap rond jongeren is essentieel voor zijn of haar ontwikkeling. En belangrijk is dat verschillende generaties met elkaar optrekken, zodat de wederzijdse erkenning en betrokkenheid ontstaat. Daartoe heeft de jongerenwerker inzicht in maatschappelijk en sociaal netwerk in de betreffende wijk en Veenendaal breed. Van hieruit weet hij verbindingen te leggen van waaruit activiteiten met en voor jongeren ontwikkeld worden. Aanpak is gericht op betrokkenheid vrijwilligers, ouders, buurtbewoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en kerken/moskeeën. 3.6 Werkgroep zelfbeheer wijkaccommodatie Plein Zuid (aandachtspunt) Voor Veens is het wijkcentrum een faciliteit om individuele en groepen bewoners in de gelegenheid te stellen hun activiteiten vorm te kunnen geven. Vanuit de visie van Veens is het wijkcentrum van de inwoners van de wijk en er wordt dan ook toegewerkt naar zelfbeheer. 3.7 Wijk en Psychiatrie iedereen doet mee Vanuit de stuurgroep Wijk en Psychiatrie is er door de wijkcoaches van Veens een werkgroep gevormd. Het doel was in eerste instantie het continueren van de activiteiten, het ondersteunen van de vrijwilligers en het behouden van de contacten. De meeste activiteiten zijn behouden, nieuwe activiteiten zijn ontstaan en er worden er nieuwe ontwikkeld. Vanuit Veens wordt er verbinding met bewoners met o.a. psycho-sociale problematiek gelegd. Er wordt gekeken naar hun eigen kracht en wensen. Het lukt om hen te verbinden met o.a. het wijkcentrum doordat ze zich willen inzetten als vrijwilliger of als deelnemer aan een activiteit. De werkgroep heeft besloten de activiteiten van WeP, iedereen doet mee te gaan noemen. Op deze manier willen we het etiket er af halen. Iedereen is welkom bij deze activiteiten. Buurtbewoners, of ze nu oud of jong zijn, een beperking hebben of niet, iedereen is welkom. De doelgroep, zoals deze eerder voor ogen was bij WeP, wordt hierbij niet uit het oog verloren. 11

13 4. Speerpunten en doelen wijk Zuidwest 4.1 Armoedebestrijding: Project Regie op Geldzaken (speerpunt) Doel Tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats -Ondersteunen bij vragen over financiën -Overzicht in financiën Najaar Hulp bieden bij hulpvragen financiën: Individueel Vrijwilligers Wijkcoaches BAC Zuidwest Inzicht geven Eigen regie Eind 2014 Voorlichting: Collectief Wijkcoach met specialistische kennis medewerker BAC Zuidwest 4.2 Voordeur Plan (speerpunt) Doel Tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats Plan voordeur Juni Schrijven van een plan Wijkcoaches vrijwilligers Wijkaccommodatie Hulp bieden bij vragen op zowel sociaal, maatschappelijk als financieel gebied. Financiële hulp bij inkomen op of onder het sociaal minimum Nadat er een werkplek beschikbaar is. Openingstijden worden: dinsdagochtend van 9-12 uur donderdagmiddag van uur Vrijwilligers, wijkcoaches en BAC inzetten om dit te ondersteunen wijkcoach Totaal 4 balie vrijwilligers Per spreekuur wordt het loket bemenst door 2 vrijwilligers Wijk Zuidwest, wijkaccommodatie Voorlichting geven over Inkomen en voorzieningen. 1 x per kwartaal Presentatie over hulp en advies m.b.t. tot inkomen en voorzieningen. Vrijwilliger, wijkcoach en BAC medewerker Huisbezoeken Op afroep Formulierenbrigade Vrijwilligers voor administratie Huisbezoeken Op afroep Schuldhulpverlening Schuldhulpmaatje i.s.m. BAC Wijkaccommodatie Wijk Zuidwest Wijk Zuidwest 4.3 Netwerkontwikkeling Zuidwest/Wijk in Beeld (speerpunt) PR en communicatie November en continue Communicatieplan Wijkcoaches Wijkcoaches Vrijwilligers Stagiaires Doel Tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats Netwerkpartners September Netwerkbijeenkomst Vrijwilligers In de wijk ontmoeten Stagiaires Wijkaccommodatie Wijkaccommodatie 12

14 4.4 Vrijwilligers (aandachtspunt) Ondersteunen actieve bewonerscommissies en vrijwilligers in de wijk Individueel ondersteunen hulpvraag Heden Begeleiden Vrijwilligers Stagiaires Wijkcoach Heden Inzetten op vinden, verbinden, versterken door inwoners Vrijwilligers (ondersteuning wijkcoach) Doel Tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats Bemensen Oktober Eerste aanspreekpunt Vrijwilligers In de wijk, voordeur voor mensen met een Wijkcoach wijkaccommodatie In de wijk In de wijk 4.5 Kwalitatief goede kinder -en jongerenactiviteiten in de wijk (aandachtspunt) Doel Tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats Relatie bouwen Wekelijks op Jongereninloop maandagavond Relatie bouwen Wekelijks op dinsdagmiddag Jongereninloop met sport Gerben Bleijenberg met vrijwilligers/ stagiairs Gerben Bleijenberg met vrijwilligers/ stagiairs Relatie bouwen Hele jaar Meidenclub Esther vd Pol met vrijwilligers/ stagiairs Sociale vaardigheden ontwikkelen Sociale vaardigheden ontwikkelen Week 29 Talenthouse Gerben Bleijenberg en Esther vd Pol Wekelijks op woensdag en vrijdagmiddag Talentontwikkeling Donderdagochtend Kidsclub Mama en ik-club Vrijwilligers en stagiaires Vrijwilligers en stagiaires Vuurvlinder (voorlopig) Vuurvlinder (voorlopig) Vuurvlinder (voorlopig) Wijk Zuidwest Vuurvlinder Plein Zuid Plein Zuid 4.6 Zelfbeheer van wijkaccommodatie (aandachtspunt) Doel tijdplanning Activiteit Medewerkers Plaats Zelfbeheer en exploitatie wijkaccommodatie Vanaf juli Ondersteunen eigen kracht bewoners Wijkcoaches Vrijwilligers Bewoners beheerder Plein Zuid 13

15 5. Bronnen - SGBO Rapport participatieonderzoek WMO Gemeente Veenendaal - Wijkanalyse West - Dummy wijkvisie Zuidwest 14

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Wijkplan 2015 Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Voorwoord: 26 september van het vorig jaar is wijkcentrum Plein Zuid op feestelijke wijze geopend door de wethouder Overduin. Steeds meer (kwetsbare)

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Wijkplan Zuidwest 2016

Wijkplan Zuidwest 2016 Wijkplan 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Speerpunten voor 2016... 4 1. Door ontwikkelen van bewonersparticipatie en sociaal kapitaal... 4 2. Gebied specifieke aandacht binnen de wijk... 4 3.

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016 1 Inleiding Voor u ligt het wijkplan van Veenendaal Zuidoost Engelenburg voor het jaar 2016. Dit wijkplan is gemaakt door de wijkcoaches werkzaam in deze wijk, namelijk:

Nadere informatie

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West

Wijkplan Centrum/ Noord-West Wijkplan 2016 Centrum/ Noord-West Inleiding De visie van Veens luid: de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners staan voorop, sociale netwerken worden aangesproken en de aanwezige professionele

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Kijk op de wijk p. 4 3. Speerpunten p. 5 3.1 Activiteiten p. 5 3.2 Bewonersgroepen p. 5 3.3 Individuele ondersteuning p. 6 4. Overige werkzaamheden wijkcoaches p. 7

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Inleiding: WERKPLAN TALENTHOUSE 2017

Inleiding: WERKPLAN TALENTHOUSE 2017 WERKPLAN TALENTHOUSE 2017 1 Inleiding: Stichting Welzijn Brummen (SWB) voert in opdracht van de Gemeente Brummen het jongerenwerk in de gemeente uit. SWB heeft, samen met de gemeente Brummen en samenwerkingspartners,

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst

Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst Deelnemers: bewoners, partners en wethouders Ingrid van Engelshoven en Karsten Klein Inleiding De wijk Verleden-heden

Nadere informatie

WIJKCENTRUM PANORAMA

WIJKCENTRUM PANORAMA WIJKCENTRUM PANORAMA Activiteiten 2017 In wijkcentrum Panorama kunt u terecht voor leuke, gezellige en leerzame activiteiten. Voor volwassenen, ouderen én kinderen. Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Wijkteams & schuldhulpverlening Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Waarom wijkteams? Mensen met meervoudige problemen vielen tussen wal en schip Ontstaan van Sociale

Nadere informatie

10 november Uitggangssituatie

10 november Uitggangssituatie 10 november 2016 Uitggangssituatie 2 Inhoud Uitgangssituatie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Salut in het kort... 3 1.3 Werkveld Salut binnen het sociale domein... 4 1.4 Interne organisatie... 5 1.5 Rol van

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot BEELDEN UIT CIJFERS Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, 01-01-2010 tot 01-12-2012 Tabellenboek, als achtergrond bij de presentatie op het symposium Nait Soezen van 15 mei 2014

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Onderwerp : Opdracht sociaal team in Voorgesteld besluit :

AAN DE RAAD. Onderwerp : Opdracht sociaal team in Voorgesteld besluit : AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer, Esther Hollenberg, Hilbrand Klijnstra Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller

Nadere informatie

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde Wijkteams in de startblokken Aswin van der Linde Korte introductie Jeugd & gezinsteam Soesterkwartier Aanleiding opzet Opdracht / doelgroep /samenstelling/ looptijd Positionering in de buurt Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Monitoren effect en indicatoren

Monitoren effect en indicatoren Monitoren effect en indicatoren Waar zijn we mee bezig? - Coöperatie Amaryllis en gemeente Leeuwarden ontwikkelen samen een lijn, m.b.t. het monitoren van het effect van de inzet van sociale wijkteams

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams Sociale wijkteams www.sociaalwerkindewijk.nl 11/27/2013 Brochure Samenwerken in de wijk www.sociaalwerkindewijk.nl Opzet presentatie Doel en opdracht Modellen en samenstelling Taken en competenties van

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein Het Sociaal Team de Post Preventie in het nieuwe sociaal domein Presentatie Sociaal Team De presentatie bestaat uit drie delen: Terugblik De plek van het Sociaal Team in sociaal domein De taken van het

Nadere informatie

Sociaal wijkteam. Presentatie participatieraad 4 maart Ankie van Dalen, Jennifer de Vaal en Lizzy van der Kooij

Sociaal wijkteam. Presentatie participatieraad 4 maart Ankie van Dalen, Jennifer de Vaal en Lizzy van der Kooij Sociaal wijkteam Presentatie participatieraad 4 maart 2014 Ankie van Dalen, Jennifer de Vaal en Lizzy van der Kooij Transitie sociaal domein Verschuiving van staat naar stad 3 grote decentralisaties Bezuiniging

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Stichting ROAT

Hartelijk welkom bij Stichting ROAT Hartelijk welkom bij Stichting ROAT Missie ROAT (Reach Out and Touch) Iedereen is kansrijk Niemand staat alleen Doelstelling Stichting ROAT Biedt duurzame oplossingen voor hardnekkige overlast situaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013 Centrale toegang Commissie sociaal 15 oktober 2013 Aanleiding Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 (d.d. 9 oktober 2012) Model 5: de gemeente verzorgt zelf de toegang Toegang tot

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Ombudsteam Enschede

Jaarverslag PvdA Ombudsteam Enschede Jaarverslag 2013 PvdA Ombudsteam Enschede 1. Inleiding Eind 2012 is de PvdA Enschede gestart met het ombudsteam. In dit verslag kijken we terug op één jaar ombudswerk. 2. Visie en Doelstelling Onze visie

Nadere informatie

Bewoners over het Frontlijnteam. Evaluatie-onderzoek voorjaar 2012

Bewoners over het Frontlijnteam. Evaluatie-onderzoek voorjaar 2012 Bewoners over het Frontlijnteam Evaluatie-onderzoek voorjaar 2012 De bewoners van Heechterp-Schieringen De aanleiding Hoe waarderen de cliënten van het frontlijnteam de diensten en/of hulpverlening die

Nadere informatie

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten Wijkactieplan 2011 Stedelijke projecten Wijkactieplan per wijk Bent u benieuwd naar wat er allemaal staat te gebeuren in uw wijk? Elk jaar maken de wijkteams een wijkactieplan (WAP) met daarin de plannen

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie