Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013 Euforie over aandelen beurzen goed voor dividendbeleggers? Beste D4Y Abonnee, Het jaar 2013 is alweer bijna teneinde en we staan op de drempel van een nieuw (belegging)jaar. Wat heeft 2013 ons gebracht? Wanneer we kijken naar onze aandelen in de D4Y modelportefeuille kunnen we zeggen dat het voor Dividend4you abonnees een goed beleggingsjaar is geweest, zeker v.w.b. de ontvangen dividenden. Gemiddeld hebben we bijna 9% netto dividend ontvangen op ons geïnvesteerde vermogen d.w.z. op de aandelen die we in bezit hebben. Zoals u weet kijken wij veel minder naar koerswinst of verlies omdat een dividendrendement van 8-10% jaarlijks de schommelingen van koersen en dollar op termijn compenseert. Natuurlijk hebben we eveneens aanzienlijke koerswinsten mogen incasseren op een groot deel van de portefeuille, doch ook hier en daar enig koersverlies moeten incasseren met name bij onze Real Estate Investment Trust. Echter ook daar bleven de koersverliezen beperkt omdat deze worden gecompenseerd door de hoge dividenden in deze sector. De Amerikaans beurzen zijn in 2013 fors gestegen en de AEX is eindelijk door de 400 punten grens gegaan. Voor hoog dividend beleggers zijn stijgende aandelen koersen niet altijd plezierig; stijgende koersen leiden vaak tot een lager dividendrendement immers: dividendrendement = jaardividend/koers. Niettemin zult u ook in 2014 een goede selectie van Hoog Dividend aandelen kunnen maken uit de D4Y modelportefeuille. Waar wacht u op? Gratis cursus Hoog Dividend Beleggen Mocht u in 2014 toch eens een start willen maken met Hoog Dividend beleggen bezoek dan onze eerstkomende gratis cursus Hoog Dividend Beleggen op zaterdag 1 februari Ook bestaande abonnees zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Tot slot wensen alle medewerkers van Dividend4You u een goed (beleggings)jaar 2014 toe. Fred Hendriks Direkteur Dividend4You D4Y Modelportefeuille De D4Y adviesportefeuille bevat doorlopend 25 tot 30 aandelen, die allen een gemiddeld dividendrendement opleveren tussen 8 en 12 % per jaar. Sommige zelfs meer. De adviesportefeuille is gespreid opgebouwd uit diverse typen aandelen. Wij adviseren u uw beleggingen in deze aandelen over zoveel mogelijk fondsen te spreiden. De reden hiervan is, dat het risico veel lager wordt als gevolg van het type fondsen waarin wordt belegd en de markten waarin deze aandelen zich bewegen. Bijgaande modelportefeuille bevat een mix aan aandelen, die u allen dagelijks kunt kopen op de bekende beurzen van Amerika en Canada en is op dit moment grotendeels opgebouwd uit stabiele fondsen van grote ondernemingen, waarbij het dividend al jaren stabiel en consequent wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In deze D4Y nieuwsbrief kunnen wij niet alle fondsen uit de adviesportefeuille uitputtend behandelen. Dat hoeft ook niet, aangezien wij er naar streven slechts beperkt te muteren in de portefeuille. Op o.a. vindt u uitgebreide informatie over elk fonds. Vanzelfsprekend zullen wij iedere maand een of meerdere fondsen aan een nadere beschouwing onderwerpen. Alle aandelen, ongeacht het type, kunt u dagelijks kopen en verkopen aan de hand van onze adviesportefeuille op de beurzen in de VS en Canada.

2 Toelichting Modelportefeuille December 2013 De Dividend4You modelportefeuille heeft de laatste maand op vrijwel alle fronten wederom goede dividendrendementen laten zien. Er zijn een aantal kleine fluctuaties in dividend uitkeringen zowel naar boven als naar beneden. De meesten fondsen geven ons geen aanleiding om in actie te komen; wel zijn er enige uitzonderingen die we hieronder noemen. Verwijderd: Backrock Corporate High Yield Fund (COY) Wanneer u dit aandeel in bezit heeft zult u hebben gezien dan dat er iets is veranderd. Backrock heeft een reorganisatie doorgevoerd v.w.b. haar obligatiefondsen. Men heeft meerdere fondsen in dit segment opgeheven en ondergebracht in een nieuwe fonds genaamd het Backrock Corporatie High Yield Fund VI (Symbool HYT) Voor u heeft dat geen consequenties omdat uw aandelen (COY) op een evenredige wijze zijn opgegaan in het nieuwe Fonds (HYT). Niettemin hebben wij besloten dit fonds te verwijderen uit onze modelportefeuille omdat het dividendrendement is gezakt tot onder de 8% (onze grens) en omdat het fonds hoofdzakelijk belegt in vast rentende waarden zoals obligaties. In 2014 zullen, wanneer de rente gaat oplopen, de marktomstandigheden mogelijk verslechteren voor dit soort fondsen. Verwijderd Fifth Street Finance Corporation (FSC) FSC is een zogenaamde Business Development Corporation (BDC). BDC's investeren in kleine en middelgrote bedrijven en vervullen een rol waar de groot-banken vaak geen interesse in hebben. Ofschoon FSC in de VS al jaren wordt gezien als een goede speler op dit terrein heeft men recent het dividend aanzienlijk moeten verlagen van 1.15 $ naar 0.60 $ per jaar. Dergelijke forse dividendverlagingen zien we niet vaak, ze hoeven niets te betekenen en kunnen zelfs tijdelijk zijn. Wanneer we de Amerikaanse analisten volgen over FSC, dan zien we dat deze positief gestemd blijven over het aandeel, geen reden voor paniek dus. Echter door deze dividendverlaging is het dividendrendement gezakt van 12.5% naar ca. 6%. Op zich geen slecht rendement maar onder onze grens van 8 %. Wij hebben het aandeel om deze reden verkocht. Toegevoegd Armour Residential REIT 7.875% pref (ARR-PRB) Graag vragen wij uw aandacht voor een nieuw preferent aandeel. Het gaat om een preferent aandeel van een Real Estate Investment Trust te weten Armour (ARR). Zie verder bij Fonds van de maand. Spreiden! Tot slot wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat u het beste de risico's kunt spreiden door een portefeuille op te bouwen met allerlei typen fondsen conform de Dividend4You modelportefeuille. Wanneer u ca fondsen uit onze portefeuille opneemt in uw eigen portefeuille loopt u weinig risico. Daarnaast verdient het aanbeveling uw portefeuille op te bouwen in de tijd, d.w.z. dat u bijvoorbeeld maandelijks een aandeel koopt. Zo zal uw risico m.b.t. dollar en aandelen koersen over tijd uitmiddelen terwijl het dividend consequent doorloopt. U kunt zo vrijwel niet verliezen op termijn, tot slot: De strategie van Dividend4You blijft gebaseerd op in de VS/Canada genoteerde echte hoogdividend aandelen met een jaarlijks rendement van ca. 8-12%, en vrijwel belastingvrij voor particulieren. Dividendrendement in procenten = jaardividend x 100/koers Alle fondsen in de D4Y modelportefeuille zijn dagelijks verhandelbaar! Let op de aankooplimieten. Wanneer u een aandeel koopt moet u proberen onder deze limiet aan te kopen om boven de 8 % rendement te blijven D4Y Adviesportefeuille: Risico profielen Alle fondsen in de modelportefeuille geven wij een risico profiel. Met behulp van deze profielen kunt u zelf beoordelen welk risico u acceptabel vindt. D4Y onderscheidt hierbij drie risico niveaus te weten: Laag risico (L) Dit zijn meestal fondsen van hele grote financiële instellingen. Wanneer u uitsluitend L-aandelen uit de D4Y Modelportefeuille koopt kunt u rustig slapen. Het zijn veelal aandelen van aandelenfondsen van grote gerenommeerde financiële instellingen met een lange reputatie van stabiele hoge dividenden die meestal maandelijks worden uitgekeerd. Deze aandelen hebben een lange en weinig fluctuerende dividendhistorie van soms wel meer dan 10 jaar. Het is een stabiele manier om uw spaar/pensioengeld te beleggen zonder hoge kosten en maandelijks een mooi (aanvullend) pensioen/spaar rendement te maken. U doet dat zelf goedkoop zonder bank of verzekeraar waardoor uw rendement rond de 8-10 % zal schommelen. U ligt niet meer wakker van

3 koerswinst of verlies; uw rendement blijft op peil door het hoge dividend. Middelmatig risico (M) Onder de aandelen met het risico profiel M vindt u aandelen van bedrijven en fondsen die wat meer van marktomstandigheden afhankelijk zijn. Veelal (niet altijd) wordt hierbij het dividend per kwartaal uitgekeerd. Ook bij deze fondsen vindt men meestal lange dividend historie waar soms wat meer fluctuaties inzitten. Ons advies is om altijd enige van deze fondsen in uw portefeuille op te nemen omdat er naast een beperkt risico ook aanzienlijk voordelen aan kunnen zitten zoals mogelijkheid tot (extra) koerswinsten en tussentijdse dividend verhogingen. Bij deze fondsen is de dividend betaling historie vaak wat korter of het fonds bestaat nog niet zo lang. Daarnaast zijn sommigen type fondsen vanzelfsprekend sterker afhankelijk van marktomstandigheden dan anderen. M-fondsen zijn meestal van het type bedrijfsaandeel, BDC (Business Development Companies) en/of REIT (Real Estate Investment Trust). Hoog Risico (H) De aandelen welke zijn gekwalificeerd als H zijn bedoeld voor beleggers die een hoger risico willen lopen dan bij M en L fondsen. De H fondsen zijn vaak van het type REIT (REAL Estate Investment Trust) of BDC (Businees Development Corp. en zeer afhankelijk van marktomstandigheden, die snel kunnen wisselen. Het dividend fluctueert regelmatig en de dividend historie is vaak korter. Daar staat tegenover dat de dividendrendementen daardoor (erg) hoog zijn. Wanneer u voorzichtig wilt opereren met weinig verrassingen en een constante maandelijkse (en/of kwartaal) dividend stroom dan suggeren wij u voornamelijk in laag risico fondsen te beleggen. Wanneer U wat meer risico s wilt nemen met M of H fondsen zult u een aanzienlijk hoger dividend rendement kunnen behalen. De modelportefeuille van D4Y bevat alle categorieën doch de meest van onze suggesties betreffen laag/midden risico aandelen met een dividend rendement van 8-12 %/jaar. Fonds onder de loupe: Armour Residential REIT 7.875% pref (ARR-PRB) Armour is een der grootse Amerikaanse beleggingmaatschappij in de onroerend goed sector, een REIT ( Real Estate Investment Trust). REIT's hebben het de afgelopen tijd moeilijk gehad. Ondanks de sterke stijging van de Amerikaanse beurzen hebben de meeste REIT's in de VS aanzienlijke koersverliezen laten zien als gevolg van het onduidelijke beleid van de Amerikaanse Centrale Bank. Men is bang voor rentestijgingen in de komende tijd, hetgeen niet goed is voor de onroerend goed sector. Niettemin zien wij in ARR een goede investerings mogelijkheid met een hoog netto dividend van bijna 10%. Het betreft dan het preferente aandeel ARR-PRB. U kunt het aandeel nu kopen op ca. 20 $ hetgeen aanzienlijk lager is dan de uitgifte prijs van 25 $. Zoals u weet heeft ARR het recht om het aandeel op een gegeven moment van u terugkopen doch dat moet dan tegen de uitgifteprijs van 25,- $. Wanneer, en of dat geschied, is niet bekend. Intussen maakt u wel bijna 10% rendement zolang u het aandeel in bezit heeft. Ondanks het feit dat REIT's een moeilijk 2013 achter de rug hebben zien wij goede kansen voor dit aandeel om de volgende redenen: De REIT-markt lijkt zijn bodem te hebben bereikt v.w.b. de koersen. De FED (Amerikaanse Centrale Bank) heeft een zacht beleid aangekondigd ter afbouw van de steunmaatregelen en houdt de rente voorlopig laag De bestuurders van Armour hebben recent zelf aandelen bijgekocht De Amerikaanse huizenmarkt zit sterk in de lift Het preferente aandeel ARR-PRB keert het dividend maandelijks uit. Wij geven dit aandeel een risico profiel M (midden). Het Dividendenrendement bedraagt 9.75 % netto; u betaalt immers geen 15% bronbelasting. Het aandeel is o.a. te verkrijgen via Binckbank (onze broker) en het dividend wordt automatisch maandelijks uitgekeerd zonder bronbelasting. U hoeft dus niets meer te doen nadat u het aandeel heeft gekocht. D4Y:Hoe te starten? Als beginnend belegger in Hoog Dividend aandelen moet U een eerste keuze maken voor de opbouw van uw portefeuille. Zoals aangegeven moet u daartoe een keuze maken voor een Internet bank/broker zoal Binckbank, Lynx of Alex. Ook uw eigen huisbank biedt tegenwoordig veelal deze mogelijkheid. Daarbij moet U tevens bedenken of in privé wilt gaan beleggen of vanuit een (bedrijfs) BV situatie. Wanneer U eenmaal een rekening heeft bij een internetbroker kunt u beginnen. Als U kijkt naar de huidige modelportefeuille dan vind u daar ca fondsen, allen met een verschillend profiel. Wij adviseren U allereerst met een bescheiden bedrag twee of drie fondsen te kopen die het dividend maandelijks uitkeren. Vervolgens wacht u enige weken tot U het eerste dividend op uw rekening krijgt bijgeschreven. Dit is een aha moment en een echt bewijs dat Hoog Dividend

4 beleggen ook voor u werkt. D4Y adviseert u als beginnend belegger te kiezen uit de volgende twee of drie aandelen uit de portefeuille te weten: 1) Het ING Int. High Div. Eq. Income Fund Dit fonds heeft op dit moment een dividend rendement van ruim 8.89 % dat maandelijks wordt uitbetaald. 2) Dreyfus High Yield Strategies Fund (DHF) Het fonds heeft een lange dividendhistorie en keert maandelijks dividend uitgekeerd. Momenteel is het dividend rendement ruim %. 3) Calamos Global Total Return Fund (CGO) Ook dit fonds heeft een lange stabiele dividendhistorie met momenteel 8.51 % rendement/jaar. Bronbelasting Op uw dividend inkomsten uit de VS en Canada zal door uw broker/bank een bronbelasting worden ingehouden van meestal 15%. Op sommige fondsen wordt 0% bronbelasting ingehouden zoals bij preferente aandelen. Deze belasting is voor u aftrekbaar in box 3 (vermogensrendement heffing). Wanneer u belegt vanuit een BV, geldt dividend als inkomsten voor de BV; raadpleeg uw financiële adviseur m.b.t. uw persoonlijke situatie. Contact:

5 Dividend4You: Modelportefeuille Hierbij vindt u de laatste Dividend4You adviesportefeuille, waarmee u uw inkomen maandelijks of per kwartaal kunt aanvullen. De adviesportefeuille is samengesteld uit beleggingsfondsen en individuele aandelen. De portefeuille bestaat gemiddeld uit 20 tot 25 fondsen. Ons doel is de portefeuille slechts beperkt te wijzigen afhankelijk van de omstandigheden. Rust en rendement zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Uitgebreide fondsinformatie vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief of op door ingeven van de fondscode. Verklaring van de kolommen Fondscode/Koers Dit is de officiële naam/afkorting van het Fonds/Aandeel Tevens vindt u hier de beurs waarop het aandeel wordt verhandeld NA: Nasdaq, NY: NewYork Stock Exchange, TSE: Toronto Stock Exchange Koers Dit is de slotkoers op genoemde datum. Jaardividend Dit is het dividend per jaar (gebaseerd op het laatst uitgekeerde maand- of kwartaaldividend). Dividendrendement % Dit wordt als volgt berekend: Div. rendement = Jaardividend x100/slotkoers. Aankooplimiet Dit is de maximale koers die wij aanraden om te kopen om nog 8% rendement te maken. Dividenduitkering M= maandelijks, K= per kwartaal, J= jaarlijks Risicofactor L= Laag, M= middelmatig, H= hoog Bronbelasting Precentage bronbelasting dat u betaalt over de dividenduitkering. Disclamer: Op deze D4Y nieuwsbrief en modelportefeuille is de D4Y disclaimer van toepassing

6 Fonds D4Y: Modelportefeuille 27 december 2013 Fondscode /beurs Koers Jaardiv. Div. rend. Aankoop limiet Div.uitk. Risico Bron bel. % Armour Res. REIT 7.875% Pref. ARR-PRB/NY $ 20,21 1,97 9,75% 24,63 M M 0 BlackRock Kelso Capital Corp. BKCC/NA $ 9,44 1,04 11,02% 13,00 K L 15 Calamos Global Total Return Fund CGO/NY $ 14,10 1,20 8,51% 15,00 M L 15 Double Eagle Petroleum 9.25% DBLEP/NA $ 23,40 2,31 9,88% 28,90 K M 0 Pref Dreyfus High Yield Strategies Fund DHF/NY $ 4,08 0,42 10,29% 5,25 M L 15 Eaton Vance Tax-Man Gl Buy- ETW/NY $ 12,14 1,16 9,56% 14,50 M L 15 Write Opp Eaton Vance Tax-Mngd Gl Div Eq EXG $ 10,07 0,97 9,63% 12,13 M L 15 Inc Gladstone Commercial 7,75% Pref GOODP/NY $ 25,00 1,94 7,76% 24,25 M L 0 Gladstone Commercial GOOD/NA $ 17,91 1,50 8,38% 18,75 M L 15 Guggenheim Strategic GOF/NY $ 21,07 1,82 8,64% 22,75 M L 15 Opportunities Fund ING Asia Pacific High Dividend Eq IAE/NY $ 13,08 1,28 9,79% 16,00 K L 15 Inc Fd ING Int High Div Eq Income Fund IID/NY $ 9,34 0,83 8,89% 10,38 K M 15 ishares Mortgage Real Estate REM/NY $ 11,50 1,91 16,61% 23,88 M H 15 Capped ETF Istar Financial 7.8% Pref Perp SFI-PRF/NY $ 22,82 1,95 8,55% 24,38 K M 15 John Hancock Investors Trust JHI/NY $ 18,54 1,79 9,65% 22,38 K M 15 KCAP Financial Inc KCAP/NA $ 8,29 1,00 12,06% 12,50 K M 15 MCG Capital Corp MCGC/NA $ 4,55 0,50 10,99% 6,25 K M 15 Medley Capital Corp MCC $ 14,21 1,44 10,13% 6,25 K M 15 Northstar Realty Fin 8.25% Pref NRF-PRB/NY $ 22,70 2,06 9,07% 25,75 K M 0 Perp. Pennantpark Investment Corp. PNNT/NA $ 11,70 1,12 9,57% 14,00 K M 15 Pimco High Income Fund PHK/NY $ 11,57 1,46 12,65% 18,30 M M 15 Prospect Capital Corp PSEC/NA $ 11,37 1,32 11,61% 16,50 M M 15 Seaspan 9.5% Pref -C- SSW-C $ 26,72 2,40 8,98% 30,00 K L 0 Ship Finance International ltd SFL/NY $ 16,28 1,56 9,58% 19,50 M L 15 Stone Harbor Emerging Markets EDF/NY $ 19,09 2,16 11,31% 27,00 K L 15 SY Bancorp Cap Trst II 10% Pref SYBTP/NA $ 10,50 1,10 10,48% 13,75 K L 0 Two Harbors Investment Corp TWO/NY $ 9,24 1,04 11,26% 13,00 M M 15 Western Asset Global Partners GDF/NY $ 10,87 1,04 9,57% 13,00 M L 15 Income Fd Western Asset High Income Fund II HIX/NY $ 9,24 0,93 10,06% 11,63 M L 15 Op deze nieuwsbrief is onze disclaimer van toepassing

Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013

Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Inleiding Beste D4Y Abonnee, Hierbij vindt u alweer de eerste uitgave van onze nieuwsbrief en model portefeuille van 2013. Het zal u niet zijn ontgaan dat

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Waardebepaling van een aandeel 3 2. Price/earnings 6 3. Indices als graadmeter

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken.

Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken. !!! Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van dit rapport.

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Sommige vastgoedfondsen bieden een duizelingwekkend hoog rendement Of wat dacht u van een dividend van bijna 20%?

Sommige vastgoedfondsen bieden een duizelingwekkend hoog rendement Of wat dacht u van een dividend van bijna 20%? Sommige vastgoedfondsen bieden een duizelingwekkend hoog rendement Of wat dacht u van een dividend van bijna 20%? Investeren in beursgenoteerd vastgoed heeft een wat saai imago. Deels is dat terecht, vastgoedaandelen

Nadere informatie