BREE. stadsmagazine. Landelijk wonen. aan de Keyaert. Interview met de kopers uit Tongerlo. jaargang 7 - nr DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREE. stadsmagazine. Landelijk wonen. aan de Keyaert. Interview met de kopers uit Tongerlo. jaargang 7 - nr. 10 - DECEMBER 2010 / JANUARI 2011"

Transcriptie

1 jaargang 7 - nr DECEMBER 2010 / JANUARI 2011 BREE stadsmagazine Landelijk wonen aan de Keyaert Foto: Verkaveling Aan de Keyaert in Tongerlo. Interview met de kopers uit Tongerlo 4

2 INHOUD 4 Nieuwe woonprojecten [ interview ] 6 Opening nieuwbouw Open Kans 7 Waterellende 7 Gladheidsbestrijding 8 Breese kinderopvang 10 Verkeersactieve scholen 12 Smile 19 Schaatsbaan op het Vrijthof 21 47ste Sinterklaasveldloop 22 Tentoonstelling Jan van Abroek 23 Eindejaarsactie Middenstand COLOFON Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelijke uitgever: Jaak Gabriels, Vrijthof 10, 3960 Bree Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 7 - nr. 10

3 BreeTV gemist? Surf naar EDITOriaal Burgemeester, dit is alweer het laatste stadsmagazine van het jaar 2010 Burgemeester Jaak Gabriels: Het jaar is inderdaad alweer bijna om, de tijd vliegt als je terug kijkt. We gaan in het winterse Bree proberen sfeer te scheppen via de traditionele eindejaarsacties van de Breese middenstand. Er is ook goed nieuws voor de sportievelingen, want in het college van burgemeester en schepenen is er beslist dat er terug een schaatsbaan komt, op het Vrijthof. De nodige budgetten zijn vrijgemaakt, een werkgroep is aangesteld, de vrijwilligers staan hopelijk ook klaar. Van half december tot half januari is er terug ijspret in Bree centrum! Burgemeester, de beleidskeuze om meer mensen naar Bree te halen blijkt ondermeer te lukken via de verkoop van bouwkavels? Burgemeester: We hebben onlangs in Tongerlo op een mum van tijd 22 van de 26 gemeentelijke bouwkavels aan betaalbare prijzen verkocht. Het zijn allemaal jonge mensen, ook van buiten Bree, die daar hun bouwdromen komen waarmaken. Het was echt mooi om te zien hoe men reeds, na de openbare verkoop, samen met familie of vrienden, aan de tafels schetsen maakte van hun toekomstig droomhuis Stilaan groeit Bree gestaag naar inwoners toe, en een geleidelijke inwonersgroei is goed voor de gemeenschap, voor de scholen, voor de verenigingen, voor de middenstand enz Burgemeester, we wensen u en het stadsbestuur alvast een goed jaareinde en een heel goede start voor het nieuwe jaar. Burgemeester: Dat wens ik ook toe aan al de Breeënaren en hun familie. De riem mag er straks even af in de kerstperiode en in de aanloop naar Ik hoop dat we met zijn allen in Bree, in het nieuwe jaar, een stukje meer verdraagzaam zullen zijn. Zo stellen we een voorbeeld voor Limburg, Vlaanderen, België, Europa en de wereld. En of dit vandaag nodig is We gaan er in 2011 alleszins met volle energie terug tegen aan om de lat voor Bree alweer een stukje hoger te leggen en ons dierbaar stadje verder uit te bouwen als geen stad als een ander! En die ambitie spreken we ook uit op de nieuwjaarsdrink op zondag 2 januari om u aan de ijspiste op het Vrijthof. Al de Breeënaren zijn van harte welkom! DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

4 4 INFO stad Bree Nieuwe WOONprojecten Bree werd in het Provinciaal Ruimtelijk StructuurPlan, aangeduid als Klein Stedelijk Gebied. Als centrumgemeente krijgt Bree op het vlak van industrie, handel en diensten belangrijke taken opgelegd. De uitbreiding van het industrieterrein Kanaal-Noord en de inrichting van een nieuwe toonzalenruimte aan de Sportlaan zullen op korte termijn zorgen voor belangrijke bijkomende werkgelegenheid. Verder heeft Bree als regionale centrumstad ook de gelegenheid om een ambitieus en gedifferentieerd woonaanbod uit te bouwen. Zowel het stadsbestuur zelf als diverse private ontwikkelaars zijn erg actief op dit vlak. Wij gingen op zoek naar de kopers die reeds in Tongerlo wonen en nu aan hun geluk kunnen bouwen in hun geboortedorp. Vier van de vijf kopers kennen elkaar al van jongs af aan treffen elkaar bijna wekelijks bij de plaatselijke volleybalclub. 1. Gemeentelijke verkaveling Aen de Keyaert Sinds het voorjaar zijn de infrastructuurwerken aan de nieuwe verkaveling Aen de Keyart in Tongerlo bezig. Het concept van de verkaveling is landelijk wonen met zicht op de kerktoren. In 1978, het jaar van het Dorp, werd Tongerlo ondermeer door haar sterke identiteit bekroond. Hierop bouwen we nu verder. Net zoals met de verkavelingen Dreelveld in Opitter en Graevenveld in Beek, is het de bedoeling van het stadsbestuur om met deze nieuwe gemeentelijke verkaveling betaalbare bouwgronden aan te bieden aan jonge bouwers. Tijdens de succesvolle openbare verkoop op woensdag 27 oktober, in sporthal De Bongerd werden al 20 van de 26 bouwloten verkocht. Ondertussen zijn er nog 2 bijkomende percelen onderhands verkocht. Geïnteresseerden voor de overige percelen kunnen contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening in het stadhuis. De meeste kopers zijn jonge mensen en/of koppels afkomstig van Tongerlo of Bree. Anderen komen uit de omliggende gemeenten. Uiteraard zijn al deze toekomstige nieuwe inwoners van Tongerlo van harte welkom in Bree en wordt hen een mooie toekomst gewenst. Voor Sarah Versleegers (25) en haar vriend John Knoops (28), beiden afkomstig van Tongerlo, lijkt deze verkaveling wel een droomkans. Sarah en John: We waren nog maar pas op zoek naar een bouwplaats toen we van de nieuwe verkaveling hoorden. Tongerlo is echt een gezellig dorpje met een mooi vernieuwd centrum, we zijn ervan overtuigd dat we hier aan ons geluk kunnen bouwen. Ook voor Anneleen Geuzens (24), afkomstig van Tongerlo, en haar partner Jelle Bloemen (24, Bocholt) kwam deze verkaveling op het ideale moment. Anneleen en Jelle: Wij zijn reeds 8 jaar samen en hoorden een hele tijd terug van het verkavelingsproject in Tongerlo. Dit leek ons een unieke kans om budgetvriendelijk in Bree te bouwen, dicht bij familie en vrienden. We zijn erg enthousiast om hier aan onze droomwoning te

5 Lees hier verder... beginnen. 3. Stedelijk woonproject voormalige site Houthandel Bergmans Op de hoek van de Gerdingerpoort en de Boogschuttersstraat, werd een bouwvergunning afgeleverd voor 41 appartementen en 7 geschakelde woningen. Onlangs is men begonnen met de afbraak en het opruimen van de gebouwen van de voormalige houthandel. In deze gebouwen waren eerder ook de Aldi en daarvoor de Pijpenshop gevestigd. Naast deze twee koppels, kocht ook Geert Knoops (28, neef van John Knoops) een mooie bouwplaats op deze verkaveling in Tongerlo. Geert Knoops: Ik was al enige tijd op zoek naar een geschikte bouwplaats, maar als alleenstaande is dit niet altijd evident. Een kans als deze grijp ik dan ook met beide handen. Ik ben blij dat ik mijn eigen ding kan doen hier in Tongerlo. Iedereen kent hier iedereen, zo n gevoel vind je niet overal. Het stadsbestuur van Bree wenst deze jonge mensen veel succes met hun bouwplannen! Langs de Gerdingerpoort zal het appartementsgebouw uit 3 volwaardige bouwlagen bestaan, met een terugliggende 4de bouwlaag als dakverdieping. Langs de Boogschuttersstraat zijn er 2 volwaardige bouwlagen voorzien met een terugliggende dakverdieping. Er zal een nieuwe éénrichtingsweg worden aangelegd voor de ontsluiting van de 7 woningen. De geschakelde woningen bestaan uit 2 bouwlagen en een tuin van 7 m diep aan de achterzijde. Ter bescherming van de privacy van de tuinen van de bestaande woningen in de Kruittorenwal wordt een haagbeplanting voorzien en worden op de verdieping alleen ramen in de zijgevels toegelaten. De binnentuin wordt beplant met hoogstambomen, hagen en gras. 4. Te verwachten woonprojecten in Gerdingen, Beek en Opitter. 2. Woonuitbreidingsgebied Meeuwerkiezel Een ander belangrijk woonproject situeert zich aan de Meeuwerkiezel achter garage Leyssen. Dit project wordt begrensd door de nieuwe ontsluitingsweg, die zal aangelegd worden vanaf de rotonde Peerderbaan tot aan het kruispunt Meeuwerkiezel-Boneputstraat. Momenteel zijn de gronden in eigendom van 2 private projectontwikkelaars. Verwacht wordt dat hier op relatief korte termijn ongeveer 100 nieuwe, voornamelijk grondgebonden, woningen (geen appartementen) zullen worden gebouwd en te koop aangeboden. Het project zal in totaliteit ook een 20-tal sociale woningen omvatten. De toekomstige invulling van het tracé van de omleidingsweg N76 vormt de fysische begrenzing tussen de nieuwe woonomgeving en het aanpalend agrarisch gebied. Na realisatie van de omleidingsweg zal het bestaand gedeelte van de Meeuwerkiezel, waaraan de verkaveling paalt, een lokale weg worden. De ontsluiting van de verkaveling zal bijgevolg aantakken op die lokale weg, en niet op de omleidingsweg. Het verkavelingsvoorstel voorziet een maximum van twee volwaardige bouwlagen met een hellende daken architectuur. De ontwikkelaar koos voor een tijdloze architectuur, waarmee een warme residentiële sfeer wordt beoogd. De kavels worden inclusief woning aan de man gebracht, waardoor het geheel een sterke samenhang en dus ook een eigen identiteit krijgt. In Gerdingen werd de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied bepaald door de Hamonterweg enerzijds en door de Genattebeek anderzijds. Het resultaat is de bestemmingswijziging van een groot deel van het landbouwgebied binnen de afbakeningslijn naar een gebied voor stedelijke ontwikkeling, met ondermeer wonen en grootschalige kleinhandel als hoofdbestemmingen. In het gebied tussen de Thijsstraat en de Sportlaan is ruimte voor ongeveer 130 bijkomende woongelegenheden, waarvoor de eerste ontwerpschetsen spoedig worden opgemaakt. Op lange termijn (na 2020) kunnen ten noorden van de Sportlaan nog ongeveer 250 woongelegenheden bijkomen. In Beek werden tussen 2003 en 2005 op de gemeentelijke verkaveling Graevenveld 116 bouwkavels verkocht. In deze verkaveling ligt nog een projectzone voor een 20-tal woningen die nog ingevuld moet worden. Ook in Opitter werden in die periode op de gemeentelijke verkaveling Dreelveld 25 bouwkavels verkocht. Dit was een eerste fase in een lange termijn plan. Momenteel kan op basis van een nieuwe woonbehoeftestudie de ontwikkeling van de tweede fase van Dreelveld worden ingepland. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Opitter wordt hopelijk in 2011 door de hogere overheid goedgekeurd. Een eventuele derde fase zal wellicht pas voor ná 2020 zijn. Bree groeit zo wel gestaag naar een gezellige centrumstad van tot inwoners. DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

6 6 INFO stad Bree Special Olympics Olympische WERELDspelen voor personen met een verstandelijke beperking: Kris en Sara vertegenwoordigen Bree. Van 25 juni tot 4 juli 2011 vinden in Athene de Special Olympics World Summer Games plaats. Aan dit magistrale zomersportevenement nemen maar liefst 7000 atleten met een verstandelijke handicap deel. Ze zijn afkomstig uit 160 verschillende landen. In België staan 67 atleten, 19 coaches en 3 delegatieleiders te popelen om naar Athene te trekken. Zij zullen er ons land vertegenwoordigen in 11 verschillende sporten. Kris Winters (atleet) en Sara Coenen (coach), beiden voor discipline zwemmen, zijn geselecteerd om vanuit Open Kans naar Athene te gaan en zullen met veel trots Bree en België vertegenwoordigen. Op 20 juni 2011 vertrekken ze. De eerste week vinden de oefenwedstrijden plaats en is er tijd om kennis te maken met Athene en de omgeving. De tweede week vinden de eigenlijke Spelen plaats. Uiteraard gaan aan deze Wereldspelen veel trainingen en stages vooraf. Iedere vrijdagnamiddag wordt er getraind op techniek en conditie, onder leiding van Sara. De deelnemers aan de Special Olympics moeten zelf een groot deel bekostigen. U kan hen steunen door te storten op rekeningnummer met vermelding Schenking Olympische Wereldspelen 2011 Open Kans. Voor elke gift van 30 EUR en meer kan MPI Ter Engelen en Open Kans u een fi scaal attest bezorgen. VACATURES STAD BREE kijk op OPENING nieuwbouw Open Kans Op vrijdag 5 november ging de nieuwbouw van Open Kans op de site van de Gerkenberg officieel open. Twee leefgroepen, De Horizon en De Oase, kregen hiermee een aangepast onderkomen. Elke leefgroep bestaat uit 10 personen met een verstandelijke handicap, maar met elk een eigen karakter. De Oase De Oase is een huis voor ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap. De leefgroep is aangepast aan de toenemende lichamelijke verzorging, die deze mensen nodig hebben. De Horizon De Horizon is een huis voor mensen met een verstandelijke handicap die een duidelijke structuur nodig hebben in hun leven. Er wordt hier gewerkt met grote en strakke week- en dagschema s, zodat de bewoners niet teveel voor verrassingen komen te staan. Door dit project komt het unieke karakter van een echte welzijnscampus, met een integratie van al deze mensen in de brede Breese gemeenschap, nog meer tot haar recht. RENOVATIE beplanting Vostert De beplanting van de Vostert (Vostertstraat, Rozenlaan, Kleine Rozenlaan, Tulpenlaan en Beukenlaan) is aan een renovatie toe. De Vlaamse overheid heeft de renovatie van de riolering opgenomen in haar subsidieprogramma. Omdat opwaardering van het straatbeeld echt nodig is zullen, in afwachting van deze werkzaamheden, deze winter toch al enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd worden. De Vostert zal dan een nog meer verzorgd uitzicht hebben.

7 Parkeerkaart 2011 voor bewoners stad Bree Vanaf 1 december ligt de parkeerkaart (bewonerskaart) voor 2011 ter beschikking bij de dienst parkeren in het stadhuis. De dienst is iedere voormiddag open van 9.00 u tot u. Wie komt in aanmerking? - Alle personen die wonen in de blauwe zone van Bree. - 1 gratis kaart per wooneenheid aan personen die het bewijs voorleggen dat het voertuig op zijn/haar naam is ingeschreven of hij/zij er bestendig over beschikt. - Meerdere kaarten per wooneenheid: 150 EUR per kaart per jaar. - Max. 2 nummerplaten op de kaart. - Geldigheidstermijn: t.e.m. 31/12/2011. Breng bij afhaling, in het stadhuis, uw identiteitskaart en inschrijvingsboekje van uw voertuig mee. WATERellende In het weekend van 13 en 14 november kreeg ons land te maken met serieuze wateroverlast. Ook Limburg en Bree werden niet gespaard. De kelderverdieping van rusthuis De Boneput moest helaas alweer ontruimd worden. Ondanks een negatief advies kreeg de toenmalige eigenaar bij de hogere Limburgse overheid een bouwvergunning voor het bouwen van de kelderverdieping. Dat dit geen goede beslissing was is al een paar keer gebleken. Het stadsbestuur is van mening dat seniorenkamers niet thuis horen in de kelder. Toch zullen er nu met de nieuwe eigenaars afspraken gemaakt en maatregelen getroffen worden om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Het stadsbestuur van Bree heeft elk jaar opnieuw veel geïnvesteerd in riolering en grotere collectoren juist om wateroverlast te voorkomen, want in de jaren 70 stond Bree centrum ook regelmatig blank bij aanhoudende regenval. Ook nu nog wordt, vooral bij aanleg of heraanleg van wegen, fors in nieuwe systemen (gescheiden riolen en opvangbekkens) geïnvesteerd. Had u ook waterschade? Aangifteformulier en meer info vindt u op bestrijding Gladde WEGEN De laatste twee zeer strenge winters veroorzaakten heel wat hinder op wegen en stoepen. Door de extreem lage temperaturen moest er veel gestrooid worden, wat algemene zoutschaarste veroorzaakte, en door de intense sneeuwval moest er machinaal geruimd worden, ook op de fietsroutes en fietspaden. Om op zulke omstandigheden beter voorbereid te zijn heeft de stedelijke Technische Dienst het initiatief genomen om haar machinepark voor de winterdienst fors uit te breiden. Vanaf half november tot half maart zullen ook permanent 4 chauffeurs en 1 coördinator op de technische dienst paraat zijn om in actie te treden bij ijzel of sneeuwval. Er werd een bijkomende strooier aangekocht, zodat men voortaan met 3 wagens tegelijkertijd kan uitrijden. Voor het sneeuwruimen op de wegen werden intussen twee extra sneeuwschuiven besteld. De wegen, die moeten gestrooid of geruimd worden, zijn dus sneller rijklaar. Net zoals in het verleden wordt er in eerste instantie gewerkt op weloverwogen prioritaire routes, waar veel woningen langs liggen. Uiteraard komen de verbindingswegen, dorpskernen, schoolomgevingen ook op die routes voor. Pas als de prioritaire route veilig is worden ook secundaire routes behandeld, rekening houdend met de weersverwachtingen, zoutvoorraad, Voor het ijsvrij en sneeuwvrij maken van de fi etspaden en andere trajecten wordt vanaf nu een combinatie met bezem en zoutstrooier ingezet. Net zoals bij de wegen geldt dat enkel de meest functionele fi etspaden worden geruimd. Let wel: Zowel de gewestwegen als de fi etspaden die eraan grenzen vallen onder beheer van de Administratie Wegen en Verkeer en worden dus niet door de gemeentediensten geruimd. Iedereen met een veelgebruikte stoep voor de woning, is verplicht deze vrij te maken van sneeuw en ijzel. Zo kan ook je postbode gemakkelijker bij de brievenbus! DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

8 8 SOCIAAL huis Breese KINDERopvang breidt uit Begin 2008 stelde Ingrid Tyskens in haar lokaal sociaal beleidsplan dat één van de belangrijkste doelstellingen voor het OCMW de uitbouw van degelijke en voldoende kinderopvang zou zijn. Daarom werden er diverse initiatieven genomen. Voorop staan veiligheid, deskundig personeel en een kwaliteitsvolle opvang, waar de kinderen graag naartoe komen. Kinderopvang voor allerkleinsten (0-3 j) stijgt Kinderdagverblijf t Wiekernestje (achter het ziekenhuis) was met 23 gesubsidieerde plaatsen toe aan uitbreiding en vernieuwing van de verouderde infrastructuur. De stapsgewijze renovatie, die telkens tijdens de schoolvakanties werd uitgevoerd, wordt nu afgerond met een frisse, gebruiksvriendelijke inrichting en een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Sinds oktober is de buitenschoolse opvang erkend door de hogere overheid. Dit betekent bijkomende fi nanciële middelen en deze erkenning opent ook mogelijkheden naar andere subsidiekanalen. Deze realisaties zijn geen eindpunt. Kinderopvang, overdag of na de schooluren, blijft voor het lokale bestuur en haar partners in de kinderopvang een topprioriteit. WONINGaanpassing Individueel advies Het OCMW en het Toegankelijkheidsbureau sloten een samenwerkingsverband rond individueel advies voor woningaanpassing voor personen met een beperking. Als gevolg van een langdurige ziekte of een handicap kan het soms nodig zijn in of rond het huis één of meerdere aanpassingen te doen om het thuis blijven wonen mogelijk te maken. Stapsgewijs werd het aantal plaatsen uitgebreid, zowel in t Wiekersnestje als in het nieuwe kinderdagverblijf op de Gerkenberg. Er is nu plaats voor in totaal 42 kinderen. Extra ondersteuning: buitenschoolse opvang Bree heeft een voor- en naschoolse kinderopvang in de verschillende kerkdorpen, in nabijheid van en overwegend gestuurd door de schooldirecties. Holder De Bolder neemt de organisatie van de vakantieopvang, die doorgaat in Gerdingen en Opitter in opdracht van het lokale bestuur, voor haar rekening. Onder impuls van het OCMW werd een samen werkings-verband opgezet tussen deze verschillende opvanginitiatieven, de Stad, OCMW en de BDO. De eerste resultaten zijn reeds een beter personeelsstatuut van een aantal begeleiders en meer fi nanciële middelen voor de werking. Een woningadvies op maat helpt om de knelpunten in de woning te detecteren en een adequate oplossing te formuleren en informatie te geven over mogelijke fi nanciële tussenkomsten hiervoor. Hoe werkt het? Je kan op meerdere manieren een advies aanvragen, ofwel door rechtstreeks contact op te nemen met het Toegankelijkheidsbureau ofwel door je vraag te richten aan het OCMW of het dienstenhuis. Wat kost het? Een totaal advies woningaanpassing, incl. huisbezoek en rapportage, kost normaal 87 EUR (incl. BTW). De advieskost wordt dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het Toegankelijkheidsbureau volledig terugbetaald aan de inwoner van Bree na voorlegging van de betaalde factuur. Meer info Toegankelijkheidsbureau, Belgiëplein 1, 3510 Kermt, tel

9 SOCIALE voordelen voor bejaarden met verminderde zelfredzaamheid Wanneer u ouder dan 65 jaar en zorgbehoevend bent, kan u naast specifieke vergoedingen (zie vorige stadsmagazines) ook genieten van een aantal sociale en fiscale voordelen of kortingen. 1. Sociaal telefoontarief bejaarden ( 65j) Een korting op aansluiting, abonnement en een aantal gesprekken wordt toegekend door alle operatoren, ook voor gsm als u een verhoogde tegemoetkoming geniet van het ziekenfonds (vroegere WIGW) en alleen of samenwoont met max. 2 personen ouder dan 60 jaar. Aanvragen bij uw telefoonmaatschappij. 2. Sociaal tarief gas en elektriciteit Wordt automatisch toegekend door de leverancier (via elektronische uitwisseling van gegevens) als u een vergoeding ontvangt vanwege het FOD sociale zaken, personen met een handicap. Best wel even controleren op uw afrekening met vermelding sociaal tarief. 3. Vrijstelling heffi ng afvalwater Wordt automatisch toegekend door de VMW (Vlaamse Maatschappij Watervoorziening) op voorwaarde dat u een vergoeding ontvangt vanwege het FOD sociale zaken, personen met een handicap. Best wel even controleren op uw afrekening: aftrek/vrijstelling heffi ng afvalwater. 4. Korting kabel TV Wordt toegekend door Telenet ( ), mits een attest van 80% invaliditeit van het FOD sociale zaken. 5. Vrijstelling van taksen op autovoertuigen Op voorwaarde dat u voor 50% invalide bent aan de onderste ledematen, verlamming of amputatie van de bovenste ledematen heeft of volledig blind bent en de auto wordt gebruikt door of voor de gehandicapte. Aanvragen: BTW kantoor of belastingsdiensten Bree. 6. Korting op personenbelasting en onroerende voorheffi ng Mits een attest 66% invaliditeit. Let wel: deze invaliditeit dient vastgesteld te zijn vóór dat u 65 jaar bent. 7. Parkeerkaart Toegekend door FOD sociale zaken, mits een attest 80% zorgbehoevendheid, 50% invalide onderste ledematen of 2 punten op verplaatsingsproblemen. Aanvragen: seniorenloket stadhuis ( ). Breng identiteitskaart of SIS kaart mee. 8. Gratis 2 vuilzakrollen/jaar bij incontinentie Toegekend door Stad Bree mits een attest van de huisarts met vermelding van incontinentieproblemen. Aanvragen: seniorenloket of ombudsdienst stadhuis ( ). 9. Korting dienstenbelasting stad Bree Mits een attest, afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen, met vermelding van het recht op een inkomensgarantie voor ouderen voorlegt. Aanvragen: fi nanciële dienst stad Bree ( ). 10. Andere stedelijke diensten Bibliotheek: gratis lidmaatschap voor 65+, uitleen van boeken met grote letters. De Sportdienst en het zwembad voorzien democratische prijzen voor senioren. 11. Aanpassing, verbetering- en renovatie woning Premies: Woonloket en Sociaal Huis ( ). 12.Verwarmingspremie Aanvragen: Sociaal Huis ( ). Info FOD sociale zaken, Dir.gen.personen met een handicap Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel Gratis nummer: Seniorenloket stadhuis ( ) Dinsdag en donderdag: u u Verwarmings TOELAGE De stookoliepremies, die de OCMW s toekennen op basis van de regelgeving rond het sociaal stookoliefonds, blijven ongewijzigd overeind. Door foutieve berichtgeving in de media is hierover wat verwarring ontstaan. Wanneer kan je terecht bij het OCMW? - Als je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming ziekte- en invaliditeit - Als je een bruto belastbaar inkomen hebt tot ,99 EUR ( ,47 EUR/pp ten laste) - Als je in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zit en de verwarmingsfactuur niet kan betalen Info en aanvragen: Sociaal Huis (Nele Verheyen) Peerderbaan 37, 3960 Bree, tel Maandag, donderdag en vrijdag: u u DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

10 10 WONEN in Bree KwaliteitsLABEL verkeer en mobiliteit vijf Breese basisscholen verdienen Label Eind oktober heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in het CC Mechelen 32 labels Verkeersactieve School uitgereikt. Dit initiatief biedt de geselecteerde scholen gedurende twee jaar begeleiding en leert hen hoe ze verkeer en mobiliteit kunnen aanpakken op klasen op schoolniveau. In Bree hebben 5 basisscholen het label behaald: De Kei (Beek), De Regenboog (Bree), Don Bosco (Gerdingen), De Wissel (Opitter) en De Vuurvogel (Vostert). De deelnemende scholen werden getoetst op vier belangrijke criteria: vormen van een draagvlak voor verkeer en mobiliteit, geven van praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie, creëren van een veilige schoolomgeving en actieve ouderbetrokkenheid bij verkeersactiviteiten. De laureaten werden getrakteerd op een feestelijke labeluitreiking, gepresenteerd door Jelle Cleymans, met een verkeersoptreden en een receptie met veel lekkers. Werk maken van verkeerslessen Scholen die het label Verkeersactieve School behalen, tonen dat ze de voorbije schooljaren de nodige inspanningen hebben geleverd om actief aan veilig verkeer op school te werken. Het stadsbestuur is bijzonder trots op alle Breese basisscholen, die hieraan deelgenomen hebben. Een gestructureerde verkeerswerking vraagt immers heel wat tijd en engagement van de scholen. Het stadsbestuur wenst iedereen een dikke profi ciat die hieraan heeft meegewerkt. Dit heeft tevens automatisch een positieve invloed op het leefmilieu. Uitlaatgassen hebben een grote impact op onze gezondheid. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste bron van lawaai, maar veroorzaakt ook geurhinder. Van theorie naar praktijk Fietsvaardigheids- en voetgangerstraining, sensibiliserende acties om de parkeerdruk te verlagen, opstart van een fi etspool, zichtbaarheids- en dode hoekactiviteiten zijn maar enkele van de onderwerpen, die aan bod komen. Het label Verkeersactieve School is niet alleen de verdienste van de schooldirectie, ook het leerkrachtenteam, leerlingen en ouders hebben actief hun steentje bijgedragen. Het stadsbestuur ontwikkelde ondersteunende initia-tieven voor de scholen (met fi nanciële steun van de Vlaamse overheid), zoals de aankoop van een fi etsparcours, werkboekjes over verkeer, een dodehoekkoffer, fl uomateriaal, enzovoort. Daarnaast wordt er nog steeds fors geïnvesteerd om onze wegen en kruispunten veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. De veiligheid van onze kinderen is echter een zaak van ons allemaal. Wij willen dan ook een oproep doen aan alle weggebruikers om extra op onze fi etsende kinderen te letten in het verkeer, zeker nu het s morgens en s avonds al wat donkerder is buiten. Maar het loont de moeite! Kinderen worden vaardiger, zelfstandiger en gedragen zich veiliger in het verkeer dankzij de praktijklessen. Zo krijgen ouders meer vertrouwen om voor de zachte vervoerswijzen te kiezen en worden de schoolomgevingen logischerwijze autoluwer.

11 AFschaffing inzameling kerstbomen huis-aan-huis Limburg.net heeft besloten om in januari 2011 geen inzameling van kerstbomen aan huis meer te organiseren. U kan uw kerstboom op het containerpark aanleveren bij de fractie groenafval. Er mogen dan geen slingers, ballen of andere versieringen meer in hangen en er mag geen pot en/of kluit aarde rond de wortels meer zitten. DUWOLIM leningen voor energiebesparende renovatiewerken Inwoners van Bree, die energiebesparende renovatie aan hun woning willen uitvoeren, kunnen zich laten begeleiden door energie-adviseurs van Duwolim en gebruik maken van het Duwolim-krediet van max. 2 %. (ook voor werken in huurwoningen) De energieadviseurs van Duwolim overleggen uitgebreid met u over de werken, bekijken samen met u de offertes, komen de werken na plaatsing controleren en helpen u met het aanvragen van alle premies. Zodra die premies uitbetaald worden, kan de lening vervroegd terugbetaald worden. Voor inwoners van Bree met een bescheiden tot gemiddeld inkomen: lening max EUR. Info: LESSENreeks ten huize van... de ecologische siertuin Het stadbestuur biedt samen met de Provincie Limburg en VELT vzw 2 lessenreeksen aan over ecologisch tuinieren. De cursus rond de biomoestuin werd recent afgerond en nu komt de ecologische siertuin aan bod. Ervaren lesgevers maken geïnteresseerden wegwijs in de theorie en de praktijk van plan tot uitvoering. Heeft u al lang plannen om uw siertuin een ecologisch tintje te geven? Schrijf dan snel in, want het aantal deelnemers is beperkt. De deelname is gratis! Tijdens deze interactieve lessenreeks leren de deelnemers een eigen tuinplan maken. De basisprincipes van de ecologische tuin, beplanten in open en gesloten ruimten, verhardingen en paden of dieren in de tuin het komt allemaal aan bod. Elke les bouwt verder op de vorige. Het is de bedoeling dat u als deelnemer zicht krijgt in de natuurlijke processen, die zich afspelen in uw tuin, en dat u die kennis ook praktisch leert vertalen naar de inrichting en het beheer van de tuin. Door het nemen van een aantal simpele maatregelen kunnen er een heleboel nuttige insecten aangetrokken worden, die ervoor gaan zorgen dat schadelijke insecten geen kans krijgen. Er wordt begonnen met het maken van een tuinplan, waarbij het zwaartepunt niet ligt op het ruimtelijke vormgeven of het ontwerpen op zich, maar wel op het meer ecologisch inrichten van (bepaalde stukken van) de tuin. Bij de opmaak van dit plan kunnen de deelnemers uiteraard rekenen op de begeleiding van de lesgever. De lessen, waarin de theorie gecombineerd wordt met de praktijk, vinden telkens plaats ten huize van één van de deelnemers. Dit doorschuifsysteem zorgt ervoor dat de deelnemers kennismaken met verschillende tuinen en dat de lesgever telkens andere aspecten kan belichten. De lessenreeks wordt gespreid over een half jaar om u de tijd te geven na te denken over de omvorming van uw tuin (theorielessen op 21 februari en 14 maart 2011). Het aantal deelnemers is beperkt tot twaalf. Snel inschrijven is dus de boodschap! Deelname is gratis. Inschrijvingen: milieudienst - stadhuis, tel of Info op In onze bibliotheek vind je ook een aantal interessante boeken over deze materie. Ecologische tuin DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

12 2 3 Smile ;) 1 SMILE! je bent in beeld... Iedere maand vind je hier leuke kiekjes van activiteiten of uitstapjes in Bree van de afgelopen maanden. Heb jij ook zo een toffe foto van jezelf, vrienden of vereniging? Stuur hem dan digitaal naar met vermelding van de activiteit en wie weet sta jij of je vereniging volgende maand in Smile. Veel kijkplezier! Sinterklaasintocht 2 v.l.n.r.: Adjudant Valère, Prins Erwin I en Adjudant Jan 3 Kopers verkaveling Aan de Keayert in Tongerlo 4 Sinterklaasintocht 5 Prins Jarne I en prinses Iris 6 Sinterklaasintocht 7 Overhandiging cheque Lions Club Brueghel aan Hart voor Limburg

13 m a a n d k a l e n d e r dec & jan 28/11-25/04 Tentoonstelling Jan van Abroek; in zijn tijd... Markt z/n s zaterdags op afspraak, zondag 14u tot 17u (met gidsen), tijdens de kantooruren in de week (9u - 12u en 14u - 17u). Vrijdagnamiddag & feestdagen gesloten. Gratis toegang Wo 01/12 Opvoedingsavond Welzijnscampus Gerkenberg u Inschrijven: of Do 02/12 Jokeren & Whisten Zaal Jan van Abroek, u Landelijke Gilde Beek Do 02/12 Lezing tussen hemel en aarde Prof. Jean-Paul Van Bendeghem u Ontmoetingscentrum Bree Vr 03/12 Zaalvoetbal ZVK Barrier - ZVC De Bree-zers u - Sporthal Bree Vr 03/12 Compagnie Barbarie Too far east is west Breughelzaal u Vr 03/12 Infoavond voor alleenstaanden & singles Café De Wachtzaal u Keep on Smiling 3-19/12 Expo De Breughel Le Petit Belge Pensionaat Opening 3/12 om u Zaterdag en zondag u u CC De Breughel Za 04/12 Loge 10 Boeing Boeing (Klucht) Breughelzaal u Za 04/12 Basketbal BBC Bree A - Orly Hasselt Sporthal Bree u Za 04/12 Volleybal Brabo dames - Kinrooi Sporthal Bree u Za 04/12 Tafeltennis Dames Bree A - Blauwput A Terreinen TTC Meteor u Za 04/12 Voetbal Gr. St. Beek - Hades Terreinen GS Beek u Za 04/12 Inschrijving nieuw wielerseizoen Brouwershuis Itterplein 15A u u / Za 04/12 Sinterklaasmarkt Bree centrum u u Za 04/12 La nuit de folie: starring: The Fools De Bongerd Tongerlo u Za 04/12 Ruilbeurs De Barrier Gerdingen u u Kwartjesclub Bree Zo 05/12 Sinterklaasveldloop Finse piste Boneput Vanaf u Zo 05/12 Voetbal Standaard Bree - Anadol Terreinen Stand. Bree u Zo 05/12 Voetbal KSK Bree - Witgoor Dessel Terreinen KSK Bree u Zo 05/12 Volleybal VC Tongerlo heren - Geel Sporthal de Bongerd u Di 07/12 Sportelteam fysieke fitheid Sporthal Bree u u u u Di 07/12 Film: Spring, summer, fall, winter and spring Zolder ontmoetingscentrum u GRIS i.s.m. cultuurdienst Wo 08/12 Wurre Wurre Broekvent (humor) Breughelzaal u Vr 10/12 Guy Swinnen met gastoptreden: Bea van der maat (concert) Breughelzaal u Vr 10/12 Windbuksschieten Schutterslokaal St. Michielstraat Beek u Schutterij St. Catharina Beek Vr 10/12 Zaalvoetbal Saller Sport - Eisden sport Sporthal Bree u Za 11/12 Volleybal VC Tongerlo heren - Zoersel Sporthal de Bongerd u Za 11/12 Volleybal Brabo dames - VC Tongerlo D Sporthal Bree u Za 11/12 Tafeltennis Heren Bree A - Bredene Lokalen TTC Meteor u Zo 12/12 Voetbal KSK Bree - De Kempen Terreinen KSK Bree u Zo 12/12 Voetbal FC Opitter - Lanklaar Terreinen FC Opitter u Zo 12/12 Kerstmarkt op de Gerkenberg Kerk Gerkenberg u u Zo 12/12 Beheerswerken Parking Mariahofstraat Beek u u / Ma 13/12 Praatgroep Alzheimer /dementie WZC Gerkenberg u / Ma 13/12 Samenkomst Postzegelclub De Posthoorn Ontmoetingscentrum Bree u Ma 13/12 Bloedinzameling Rode Kruis Sint-Augustinus Bree u tot u Di 14/12 Dochter van Iran, Mani Amiri Bibliotheek Bree u Inschrijven verplicht Do 16/12 Jokeren & Whisten Zaal Jan van Abroek, u Landelijke Gilde Beek 17/12-16/01 Schaatsbaan in Bree Vrijthof Bree Opening 17/ u Openingsuren zie Sportdienst Bree Vr 17/12 Maaike Cafmeyer & Nele Bauwens Wat heeft u belet te komen? Breughelzaal u Vr 17/12 Kookavond Boneput Bree u Inschrijven verplicht / Vlaamse diabetes vereniging Za 18/12 Kerstconcert Ceciliakoor & De gebroeders Smeets Kapel stadhuis u /12 Eindejaarshoppen Bree centrum, Toleik, Bocholterkiezel, Rode Kruislaan Za 18/12 Volleybal VC Tongerlo dames - Stevoort Sporthal De Bongerd u

14 m a a n d k a l e n d e r dec & jan Zo 19/12 Voetbal FC Opitter - Nieuwe Kempen Terreinen FC Opitter u Zo 19/12 Wedstrijd katapultclub Rosse Lei Schooltje t Hasselt u Zo 19/12 Cyclo-crossen Limburgse Veldrittrofee Aan t Sjapooke Bergstraat 19 Opitter u Tongerlose Wieler- en supportersclub Wo 22/12 Weihnachtsoratoria componist Christoph Graupner Cultuurcentrum Hasselt u 24 EUR 20 EUR Davidsfondsleden Vr 24/12 Kerstnachtmis Sint-Michielskerk u Achteraf een gezellig drankje in verwarmde tent op het Vrijthof 27,28,29/12 & 3,4,5/01 Schaatslessen sportdienst Schaatsbaan Vrijthof Bree geboren in u u geboren in en ouder u u 15 min. voor start aanwezig zijn Inschrijven en info: of sportdienst Zo 02/01 Nieuwjaarsreceptie inwoners Bree Rond schaatsbaan Vrijthof Bree u Do 06/01 Jokeren & Whisten Zaal Jan van Abroek, u Landelijke Gilde Beek Vr 07/01 Infoavond voor alleenstaanden & singles Café De Wachtzaal u Keep on Smiling Za 08/01 Basketbal Basket Bree A - Lummen B Sporthal Bree u Za 08/01 Voetbal GS Beek - Lindelhoeven Terreinen GS Beek u Zo 09/01 Voetbal Standaard Bree - SK Meldert Terreinen Stand. Bree u Zo 09/01 Voetbal KSK Bree - Lutlommel Terreinen KSK Bree u Wo 12/01 Iwein Segers Over de andere mensen Breughelzaal u Vr 14/01 Ode aan Wannes van de Velde Gestolen hart Breughelzaal u Vr 14/01 Zaalvoetbal ZVK Barrier - Eksel Mivoc Sporthal Bree u Za 15/01 Volleybal VC Tongerlo dames - Beringen Sporthal De Bongerd u Za 15/01 Tafeltennis Dames Bree A - Leo A Lokalen TTC Meteor u Za 15/01 Tafeltennis Heren Bree B - Gullegem B Lokalen TTC Meteor u Zo 16/01 Voetbal FC Opitter - Eisden sport Terreinen FC Opitter u Ma 17/01 Koffie-degustaties Gulden Tas, Nieuwstadstraat 9 2,50 EUR Reservering Ma 17/01 Feest van St- Antonius Solt kapel Opitter Na de mis van u verkoop van de offergaven Wo 19/01 Tristero The search project (theater) Breughelzaal u Do 20/01 Jokeren & Whisten Zaal Jan van Abroek, u Landelijke Gilde Beek Vr 21/01 Zaalvoetbal Saller Sport - Zutendaal Sporthal Bree u Za 22/01 Voetbal GS Beek - Vlijtingen Terreinen GS Beek u Za 22/01 Basketbal Basket Bree A - Helchteren A Sporthal Bree u Za 22/01 Volleybal VC Tongerlo heren - VC Zoersel Sporthal De Bongerd u Zo 23/01 Toast Literair Poëtisch Nieuwjaarsontbijt Haexhof, Kuilenstraat u: start wandeling Johan Agten Wo 26/01 David Galle/Steven Gabriels D/Roofing (humor) Breughelzaal u Do 27/01 Gedichtenontbijt Bibliotheek Bree u Inschrijven: Do 27/01 Kindergedichtendag Bibliotheek Bree u Inschrijven: Vr 28/01 Bezoek Europlanetarium Genk Verminderd tarief voor Breeënaren (3,50 EUR) Reserveren Vr 28/01 Buurman Flou Artistiek (concert) Breughelzaal u Vr 28/01 Zaalvoetbal Saller Sport - ZVC Opglabbeek Sporthal Bree u Za 29/01 Volleybal VC Tongerlo dames - Fit Ham Sporthal De Bongerd u Za 29/01 Tafeltennis Dames Bree A - Lipalet A Lokalen TTC Meteor u Za 29/01 Tafeltennis Heren Bree A - Gent C Lokalen TTC Meteor u Zo 30/01 Voetbal FC Opitter - Wijshagen Terreinen FC Opitter u Zo 30/01 Voetbal Standaard Bree - RS Laak Terreinen Stand. Bree u STEDELIJKE DIENSTEN GESLOTEN ALLE DIENSTEN - zaterdag 4/12 (sinterklaasmarkt) BIBLIOTHEEK - Vrijdag 24/12 & Vrijdag 31/12 CONTAINERPARK - zaterdag 25/12 - zaterdag 1/01 Op kerstavond 24 december en op oudejaarsavond 31 december zal het containerpark uitzonderlijk de poorten sluiten om u. ONTMOETINGSCENTRUM - Vrijdag 24/12 t.e.m. zondag 02/01 SOCIAAL HUIS - Vrijdag 24/12 SPORTDIENST - Vrijdag 24/12 - Zaterdag 25/12 - Zondag 26/12 - Vrijdag 31/12 - Zaterdag 01/01 - Zondag 02/01 STADHUIS - Vrijdag 24/12 TOERISME & INFO - Vrijdag 24/12 & Vrijdag 31/12 ZWEMBAD - Maandag 27/12 t.e.m. Vrijdag 31/12

15 wekelijkse ACTIVITEITEN Badminton Breebad Jeugd wo: u u Sporthal Bree Volwassenen Sporthal Bree ma: u u di: u u Sporthal Augustinus zo: u u Beugelen Lokaal aan kanaal Wo: u u Breese Beugelclub Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftijd Bridge Tenniscentrum Boneput Ma: u Wo: u Breese Bridgeclub Curvebowls De Bongerd Tongerlo Di: u u CBC De Bongerd Tongerlo Fietsen of kaarten Do: u Neos Fietsen en wandelen Kleefhof (Pater Neyenslaan) Di en do: u OKRA Opitter trefpunt 55+ School De Vuurvogel Wo: fi etsers, u OKRA Bree trefpunt 55+ Groepswandeling Sporthal Bree Wo u Sportraad - sportdienst Dinsdagavondfi etsen Di: u Sportdienst Bree Heemkunde Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: u u Hobby Itterdal di: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Kaarten Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, u FC Gerkenberg Itterdal, wo: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Sociaal centrum, ma: u OKRA Bree trefpunt 55+ Ontmoetingscentrum Di: u u Derde leeftijd Parochiezaal Tongerlo Ma: u Landelijke gilde Katapultschieten Veestraat 31, Tongerlo Di: u Katapultclub Rosse Lei Nordic Walking Parking sporthal Bree Do: u Sportdienst Bree NIA Wellness in beweging Balletschool Marijke Clijsters Zo: u u Petanque Kanaalkom 6A Ma en vr: u Petanqueclub HORIZON Petanque lokaal Vr: u u u -... Zo: u u Petanque club pc-itter Prijskaarten Café Centrum te Beek 1ste vr v/d maand, u Spirituele avonden Ontmoetingscentrum Bree ma: u Tai chi Boneput Bree (grote zaal) Do:19.30 u u Tafeltennis Itterdal, di: u u Tafeltennis club Opitter Turnen Sporthal Bree Do: u u Blijf Jong Dames Turnen en dansen Sociaal centrum Wo, turnen: 8.30 u u dansen: 9.30 u u OKRA Bree trefpunt 55+ Vriendenkring voor Alleenstaanden Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf u Keep on Smiling Yoga Ontmoetingscentrum Do: u u (na u) Gezinsbond Bree Zwemmen Zwembad Bree Ma:16.00 u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Centrum voor beweging Balletschool Marijke Clijsters Wekelijks: Klassiek ballet, kleuterdans, freestyle, nia, capoeira www. balletschoolmarijkeclijsters.be meldingskaart OMBUDSDIENST Naam:... Adres:... Tel: Datum:.../.../201.. Waar? Straat + nr. / ter hoogte van Openbare verlichting defect.... Rioolputje verstopt Riolering verstopt... Voetpad beschadigd... Greppel verzakt... Bermen/plantsoenen verwaarloosd.... Gracht verstopt... Defecte GFT-container (juiste maat telefonisch doorgeven: ) Andere:... Klachten hondenpoep/fol-

16 nuttige INFORMATIE Openingsuren Stedelijke diensten Stadhuis en OCMW Ma - Vr: u u Di nm: u u Do nm: u u Ontmoetingscentrum Ma - vr: u u u u Vr nm: gesloten Gesloten: 19/07-16/08 Containerpark (01/10-31/03) (tot 15 voor sluitingstijd) Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u u u Techn. dienst Ma - do: u u u u Vr: u u u u Toerisme Bree Ma - do: u u u u Vr: u u Feestdagen gesloten Bibliotheek Ma, di, do: Wo: Vr: Za: u u u u u u u u u u Telefoonnummers Stedelijke diensten AGB Stadhuis Bibliotheek Brandweer Burgerzaken Containerpark Cultuurcentrum Cultuurdienst Dienst info Dienstenhuis Dienst fi nanciën Jeugddienst OCMW Ombudsdienst Personeel ROL/milieu Secretariaat Seniorenloket Sportdienst Stadssecretaris Techn. dienst Toerisme Bree Welzijnscampus Zwembad Nuttige telefoonnummers Antigifcentrum Brandweer alarmlijn Child focus Vlaamse infolijn 1700 Vlaamse Opvoedingslijn Druglijn Kind en Gezin Kinderoppasdienst Gezinsbond Lokale Politie Post Bree Verloren/verdwaalde huisdieren (Dotty) Vlaamse beroepsvereniging zelfstandige verpleegkundigen Werkwinkel Wit-gele kruis Ziekenhuis Ziekenwagen 100 Wachtdiensten Huisartsen Tandartsen (za, zo en feestdagen: u u) Apothekers Uitleendienst Rode Kruis ma vr: u u za: u u Kinderoppasdienst gezinsbond Bree Iedere nm vanaf u (behalve vrijdag). Ingrid Vanderheyden: / Sint-Vincentius De Kleine Drempel Port betaald door BESTEMMELING Stadsbestuur Bree Meldingskaart Ombudsdienst Vrijthof 10 DA Bree

17 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Jaak Gabriels, burgemeester en Minister van Staat Bevoegd voor algemeen beleid, veiligheid (politie en brandweer), pers en informatie, nijverheid, handel en middenstand Zitdag Ma: u u (Siemenstraat 28) Do: u u (stadhuis Bree) Bart Vanderhoydonk, 1ste schepen Schepen van openbare werken en mobiliteit Zitdag Wo: u u (technische dienst, Toekomststraat ) Liesbeth Van der Auwera, 2de schepen en Federaal Volksvertegenwoordiger Schepen van cultuur, jeugd, toerisme, hygiëne en volksgezondheid, intergemeentelijke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking Zitdag: na afspraak ( ) Pierre Geuzens, 3de schepen Schepen van fi nanciën, ruimtelijke ordening en leefmilieu Zitdag Do: u u (stadhuis Bree) Miet Jehoul, 4de schepen Schepen van bevolking en burgerlijke stand, sport, personeel Zitdag: na afspraak ( ) Michel Theunissen, 5de schepen Schepen van landbouw, containerparken, tewerkstelling, e-government, sociale huisvesting, markten en kermissen Zitdag: na afspraak ( ) Ingrid Tyskens, Schepen en voorzitter OCMW Schepen van sociale zaken Zitdag: Di: u u (OCMW, Peerderbaan) BEHEERDERS SOCIALE HUISVESTING Jaak Bakkers, Beheerder Ons Dak Zitdag: elke 2de donderdag van de maand, u u (stadhuis Bree, seniorenloket) Mathieu Kenis, Afgevaardigde Kempisch Tehuis Zitdag: enkel op afspraak ( of ) WZC Gerkenberg Kerstmarkt Zondag 12 december van u tot u bent u welkom op de kerstmarkt in de kerk van de Gerkenberg. De kerk wordt voor de gelegenheid weer omgetoverd tot een gezellige locatie met kerstkraampjes allerhande: Aveve, juwelen van ontwerpster Zee, lekkers van bij bakkerij Petra, een reuze tombola, knutselwerkjes van de vrijwilligers, leuke curiosa tussen het tweedehands kerstmateriaal, Amnesty International en tal van kado-ideetjes... Uiteraard is er glühwein, jenever, chocomelk en cake! In het cafetaria De Karmel, die voor de gelegenheid door de vrijwilligers wordt uitgebaat, kan u terecht voor een overheerlijke boekweitkoek! Kerstmarkt Gerkenberg DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

18 18 PROGRAMMATIE Cultuurcentrum De Breughel Tickets en info: Cultuurcentrum Bree Kloosterstraat 13, Bree Maaike Cafmeyer en Nele Bauwens debreughel.be Compagnie Barbarie Too far east is west (theater) Vrijdag 3 december u Breughelzaal K 12 EUR VVK 10 EUR Een voorstelling over ontdekkingsreizigsters uit de 19de eeuw, maar net zo goed over de toerist van nu. Over de commerciële platgetreden paden willen vermijden en er telkens weer op belanden. En over in the jungle je online bestelde leeuw te gaan schieten. Loge 10 Boeing Boeing (klucht) Zaterdag 4 december u Breughelzaal K 18 EUR VVK 15 EUR Wurre Wurre Broekvent (humor) Woensdag 8 december u Breughelzaal K 12 EUR VVK 10 EUR Wurre Wurre is Back!!! Dé theaterreünie van het jaar! Met de strafste hoogtepunten uit hun verschillende shows en nieuw werk. Verzameld werk dus van toen en straks. Guy Swinnen - Bea Van der Maat (gastoptreden) 1960 (concert) vrijdag 10 december u Breughelzaal K 15 EUR VVK 12 EUR 1960 wordt een hybride avond vol sterke muziek en sterke verhalen. Twee Nieuwe Vijftigers met een rijke loopbaan en een hoge muzikale activiteit kijken naar hun eigen leven en werk. Maaike Cafmeyer en Nele Bauwens Wat heeft u belet te komen? (theater) Vrijdag 17 december u Breughelzaal K 12 EUR VVK 10 EUR Nooit eerder stonden Nele Bauwens en Maaike Cafmeyer samen op de planken, maar hun gezamenlijke passie voor de musicomedyshows van Julie Andrews en Carol Burnett brengt daar drastisch verandering in. Iwein Segers Over de andere mensen (humor) Woensdag 12 januari u Breughelzaal K 10 EUR VVK 9 EUR Deze keer niet onder de vorm van comedy of cabaret, maar met eenvoudige liedjes geschreven door de heren Segers en Ilsbroekx. Gezongen en gespeeld door Segers, Ilsbroekx en een nog niet nader genoemde percussioniste. Tussen de liedjes krijgt u korte vertelsels van Segers. Ode aan Wanners Van de Velde Gestolen hart (concert) Vrijdag 14 januari u Breughelzaal K 15 EUR VVK 12,5 EUR Enkele artiesten uit diverse milieus steken de handen in elkaar om een ode te brengen aan Wannes Van de Velde. Samen met Stefan Wellens gaan Lucas Van den Eynde, Tiny Bertels, Kathleen Vandenhoudt en Tom Vanstiphout aan de slag met muziek en teksten van Wannes. Tristero The search project (theater) Woensdag 19 januari u Breughelzaal K 12 EUR VVK 10 EUR Tristero tracht in deze voorstelling, gebaseerd op gevonden Zoekertjes, de gezamenlijke, universele zoektocht bloot te leggen. Zoekertjes vind je in alle werelddelen, in alle talen en in verschillende vormen. David Galle / Steven Gabriels D / Roofing (humor) Woensdag 26 januari u Breughelzaal K 10 EUR VVK 9 EUR D is een wervelende comedy show over het leven van A tot Z, met een tussenstop bij de D. De D van David, maar ook de D van het grote lachende mondje. Roofi ng gaat over een pinguïn, die de zaken plots in een ander licht ziet. En over een Duitse wielrenner, die op een vreemd moment demarreert. En over een vrouw. En over een bepaald soort dakbedekking. En over enz. Allemaal dingen die niets met mekaar te maken hebben. Of toch? Buurman Flou artistiek (concert) Vrijdag 28 januari u Breughelzaal K 12 EUR VVK 10 EUR Debuutplaat Rocky was dus een schot in de roos, maar de tweede BUURMAN-plaat, Mount Everest is nog straffer! In de Standaard kreeg hij meteen drie sterren. Kom, zit, kijk, luister... voel en beleef!

19 VRIJE TIJD 19 SCHAATSbaan Opening - vrijdag 17 december 2010 ERFGOEDkaffee Verslag Op zaterdag 23 oktober kwamen een 50-tal erfgoedwerkers uit Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek samen in het Ontmoetingshuis van Voorshoven voor een dialoogdag over een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed. Het verslag van deze dag kan u opvragen bij de cultuurdienst of nalezen op DavidsFONDS Toast Literair Erfgoedkaffee Davidsfonds Bree nodigt u uit op een poëtisch nieuwjaarsontbijt op zondagvoormiddag 23 januari 2011 in het Haexhof, Kuilenstraat 95, Bree. U kunt uw geliefkoosd gedicht (of titel van gedicht) vooraf naar ons sturen. Chris Schoofs, Josée Hilkens en Leen Decock dragen het dan voor, samen met de andere ingestuurde gedichten. Uw favoriete gedicht(en) kunt u insturen voor 23 december 2010 via net of via Johan Agten, Genastraat 15, 3960 Bree. Meer info vindt u via EXPO De Breughel Opening Le petit Belge Vrijdag 03 december u. Daarna elke zaterdag en zondag t.e.m. 19/12 van u tot u, pensionaat. Le Petit Belge, alias Alex Kindt, haalt zijn inspiratie uit zijn vele verkenningstochten in verre landen. Zijn werken zijn een weergave van de zoektocht van een moderne man in deze snel veranderende samenleving en vallen vooral op door het prachtige kleurengebruik. Het college van burgemeester en schepenen besliste onlangs dat er terug een overdekte schaatsbaan komt op het Vrijthof. Er zal weer ijspret zijn in Bree van 17 december 2010 t.e.m. 16 januari De nodige budgetten zijn vrijgemaakt, een werkgroep is aangesteld, de vrijwilligers en de stadsdiensten staan klaar om er opnieuw een winters succes van te maken. Alle schaatsers en supporters zijn dan van harte welkom! Na enkele jaren zonder echt winters evenement, gaan we in Bree terug sfeer scheppen via deze schaatsbaan en de traditionele eindejaarsacties van de Breese middenstand. Het zal weer een gezellige drukte worden tijdens de eindejaarsperiode in Bree. En dat is juist de bedoeling Openingsuren schaatsbaan (17/12/10-16/01/11) a. Tijdens schooldagen: u: scholen en groepen op afspraak u: vrij schaatsen b. Tijdens de kerstvakantie: u: groepen op afspraak u: vrij schaatsen Reservatie wil niet zeggen dat je alleen bent op de piste, je hebt wel zekerheid dat je kan schaatsen!! c. Tijdens het weekend (vrijdag-zaterdag-zondag) Vrij schaatsen: u (zondag tot u) d. Kerstdag gesloten Prijzen Scholen: 1,5 EUR Groepen: 2 EUR Vrij schaatsen: 3 EUR Scholen en groepen: reserveren bij de sportdienst ( of De jaarlijkse schaatslessen, georganiseerd door de sportdienst, voor jongeren van 6 t.e.m. 16 jaar gaan dit jaar ook door op de schaatsbaan op het Vrijthof in Bree. Meer info zie p. 21. DECEMBER 2010 / JANUARI 2011

20 20 BIBliotheek en JEUGD BiblioTHEEK WERELDwinkel Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is een begrip, dat op vele manieren invulling kan krijgen in ons dagelijks leven. Het draait om respect voor de medemens in Vlaanderen maar ook in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen. Mani Amiri Dochter van Iran Mani Amiri Dinsdag 14 december u Vooraf inschrijven: 3 EUR Het leven leek de jonge Perzische Mani toe te lachen. Op zeventienjarige leeftijd kreeg ze van haar ouders toestemming om te trouwen met de man van haar dromen, een helikopterpiloot. Niet vanzelfsprekend in een land waar 80% van de huwelijken traditioneel gearrangeerd wordt. Ayatollah Khomeini kreeg de leiding over Iran. Wie zich tegen het regime zette, verdween. Mani diende zich, net als de andere Iranese vrouwen, te verbergen achter alles-verhullende kledij. Tot overmaat van ramp brak er oorlog uit met buurland Irak. Mani en haar man besluiten het land te ontvluchten. Achtervolgd door de politie wagen ze zich met hun twee kleine kinderen aan de levensgevaarlijke tocht over de bergen Mani brengt het aangrijpende relaas van een vrouw die vecht voor haar dromen, voor haar rechten en voor haar vrijheid. Oxfam-wereldwinkels staan voor eerlijke handel. Dit wil zeggen dat men eerlijke, rechtvaardige prijzen geeft voor de producten uit het Zuiden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse. Mensenrechten en milieu spelen dus een heel belangrijke rol. Onlangs opende de wereldwinkel, met steun van het stadsbestuur, haar deuren in Bree in de Vaesstraat 4 (Tuin van de Deken). Tijdens de eindejaarsperiode wordt Afrika in de kijker gezet. De wereldwinkel heeft een aantal (h)eerlijke producten in haar gamma zoals chocolade, koffi e en wijn. Zoek je nog inspiratie voor een ideaal eindejaarscadeau, kom dan zeker eens een kijkje nemen, stel zelf je Afrikado samen en help mee om de kindslaven uit de cacaovelden te verbannen. Meer info Erik Ceyssens ( of ) Gedichtendag Gedichtenontbijt Donderdag 27 januari u Vooraf inschrijven: 3 EUR Er worden gedichten voorgelezen uit de Vlaamse poëzie. Kindergedichtendag Leerlingen Dictie, Muziek en Beeldende Kunst van de Jeugdmuziekschool en de Academie Donderdag 27 januari u Vooraf inschrijven: gratis De leerlingen verbeelden de nacht op hun eigen, unieke en poëtische manier via Beeld, Woord en Muziek. Info en inschrijven: Bibliotheek Bree, tel , Gedichtendag

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 stadsmagazine BREE 4 Foto: Opening Malta, Millenstraat, Toleikstraat. Fietspaden Peerderbaan Feestelijke openingen Stadsmagazine_oktober.indd 1 20/09/2012 15:09:58 INHOUD

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

BREE. stadsmagazine. Scana Noliko : Europese topper. in zijn sector. Huis van de kerstman. jaargang 6 - nr. 10 - DECEMBER 2009 / JANUARI 2010

BREE. stadsmagazine. Scana Noliko : Europese topper. in zijn sector. Huis van de kerstman. jaargang 6 - nr. 10 - DECEMBER 2009 / JANUARI 2010 jaargang 6 - nr. 10 - DECEMBER 2009 / JANUARI 2010 BREE stadsmagazine Scana Noliko : Europese topper in zijn sector Foto: Dominiek Stinckens, bedrijfsleider Scana Noliko Huis van de kerstman 14 INHOUD

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden:

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden: sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie 2017 Krokusvakantie 2017 Lasershooting Valkenburg (vanaf 12 jaar) Ontdek de grotten van valkenburg op een spannende manier. Donkere ondergrondse gangen,

Nadere informatie

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT Muziek Dans Woord Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Leeuwse Kunstacademie op achterzijde GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT schooljaar 2017-2018 Beste vrienden, beste ouders, Te Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, R. Witters, P. Vandersanden,, J. Wilms, L. Swinnen, C. Grzesiak, L. Royackers, A. Loos, C. Rabijns,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 08.00u tot

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

BREE. stadsmagazine. Nieuwbouw in Beek: iedereen wint erbij. Winnaar eindejaarsactie. jaargang 8 - nr. 1 - FEBRUARI 2011

BREE. stadsmagazine. Nieuwbouw in Beek: iedereen wint erbij. Winnaar eindejaarsactie. jaargang 8 - nr. 1 - FEBRUARI 2011 jaargang 8 - nr. 1 - FEBRUARI 2011 stadsmagazine BREE Foto: v.l.n.r.: Theo Jehoul, Dominique Vanderstegen, Lisette Donders, Willy Truyers. Winnaar eindejaarsactie Nieuwbouw in Beek: iedereen wint erbij

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

Projectfiche Huis aan t laar

Projectfiche Huis aan t laar Projectfiche Huis aan t laar Onderwerp: Projectfiche Huis aan t laar Datum: 27 maart 2012 Van: Kris De Koninck Projectvisie Huize Monnikenheide bouwt het Huis aan t Laar voor 16 (jong)volwassenen met een

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 De voorzitter dhr.noël De Meyere verwelkomt de aanwezigen voor de eerste AV van 2015. Bij het binnenkomen heeft iedereen 2 brieven ontvangen met betrekking

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Muziekacademie op achterzijde schooljaar 2016-2017 Beste vrienden, beste ouders, Te

Nadere informatie

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester DRONGEN Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één enkele debatavond,

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

BREE. Jada zal hier nog. stadsmagazine. vaak in het water. komen spelen. Inhuldiging Tongerlo. Smile. jaargang 7 - nr.

BREE. Jada zal hier nog. stadsmagazine. vaak in het water. komen spelen. Inhuldiging Tongerlo. Smile. jaargang 7 - nr. jaargang 7 - nr. 7 - OKTOBER 2010 stadsmagazine BREE Jada zal hier nog vaak in het water komen spelen Foto: Inhuldiging Itterplein en fontein Kim Clijsters. 6 Inhuldiging Tongerlo Smile 12 INHOUD 4 Kim

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar Heuvelland. Sportreeksen in het najaar 2017 Zumba D Voor +15 jarige dames D Iedere dinsdag van 20-21 uur in het OC de Galoye in Loker D De deelnameprijs bedraagt 25/30 euro (12 lessen) D De eerste les

Nadere informatie

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/ Mogelijkheden:

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/ Mogelijkheden: sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

Ideeën: Heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit, noteer ze dan hieronder en bezorg dit aan Anneke (Emiliani)

Ideeën: Heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit, noteer ze dan hieronder en bezorg dit aan Anneke (Emiliani) 1 Ideeën: Heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit, noteer ze dan hieronder en bezorg dit aan Anneke (Emiliani) * * Januari februari 2017 *. * 19 Hoi, Even voorstellen Contact ZOEF is een samenwerking

Nadere informatie

TE KOOP. Bergske 13 A K.K Beringen

TE KOOP. Bergske 13 A K.K Beringen TE KOOP 257.000 K.K. Bergske 13 A0.2 3580 Beringen Bergske 13 A0.2 3580 Beringen Inleiding Moderne en rustige residentie in villastijl vlakbij het kanaal te Beringen. Schitterend luxe gelijkvloers appartement

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN 2010-11 Voorwoord De kalender van onze 1ste ploeg heren onderging enkele wijzigingen omwille van diverse uitgestelde en verschoven wedstrijden. Hieronder vindt U het programma

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017

VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017 VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017 Creatief tijdens de CREAdagen In de kerstvakantie worden er opnieuw creadagen georganiseerd. Oudenburgse kinderen (of kinderen die schoollopen in Oudenburg) van het 3e,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie