DE BEVERSE KLOK DEKEN ETIENNE LIPPEVELDE. Het is hier een vitale gemeenschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEVERSE KLOK DEKEN ETIENNE LIPPEVELDE. Het is hier een vitale gemeenschap."

Transcriptie

1 V.U. :W. Andries, Lindenlaan Beveren DE BEVERSE KLOK krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 24 juni e jaargang - nummer 5-1 euro De mens bouwde een woning om zich te beschermen tegen natuurelementen, rovers en wilde dieren. Tegenwoordig is een huis meer dan een dak boven het hoofd en het is bekend dat de Vlaming geboren wordt met een baksteen in de maag. We hebben er een grote leninglast voor over en willen twintig jaar de buikriem aanhalen om het gedroomde huis met een tuintje te verwezenlijken. Eerst buigen we ons vol goede moed over de plannen van de architect en een jaartje later, nadat stielmannen al of niet spontaan zijn gepasseerd, trekken we in. Maar daarmee is de kous niet af, de inrichting is afhankelijk van trends en na een twintigtal jaar is alles gedemodeerd en aan restauratie toe. Elk weekend zeulen doe-hetzelvers met zakken cement, gipsplaten, klinkers, stellingen, behangpapier, verf, wit zand Het aanbod aan boeken en magazines over decoratie en design is overweldigend. Waarom zijn we zo geobsedeerd door wonen? De mens heeft de behoefte om zijn stempel op zijn omgeving te drukken. En waar kan men dat het beste, dan in zijn eigen woning. Het is het enige stukje van de grote wereld, dat we volledig naar eigen keuze kunnen inrichten. We omringen ons dan ook met spullen die persoonlijk zijn, die voor buitenstaanders overkomen als onbelangrijke prullaria maar die voor ons een emotionele meerwaarde bieden. Het huis is onze derde huid, na onze echte huid en onze kleding. We gaan er verschillend mee om en psychologen proberen hieruit,zoals gewoonlijk, van alles en nog wat over je persoonlijkheid af te leiden. Elke hebbelijkheid kan op twee manieren worden verklaard. Je houdt van Het huis uit W i l f r i e d A n d r i e s orde en alles moet steeds kraaknet zijn, je bent materialistisch van aard of je bent competent en efficiënt. Je huis is een complete chaos, je bent een rommelig persoon zonder organisatie of je bent juist iemand met veel ideeën in een voortdurend denkproces. Ieder zijn waarheid. Het eerste dat we, al of niet gemeend, tegen onze gastvrouw zeggen is dat het hier toch zo gezellig is en dat het interieur zo smaakvol is ingericht. Gezelligheid is niet te meten. Groen speelt er vaak een heilzame rol in. Bouwgronden zijn duur, en er is geen plaats genoeg om iedereen een plekje in het groen te geven. Daarom halen we planten in huis. Patiënten in een verzorgingsinstelling die uitkijken op natuur, genezen sneller dan zij die op een blinde muur moeten staren. Tegenwoordig doet de domotica zijn intrede en het hoefijzer van weleer is vervangen door een alarminstallatie. Je kunt er inbrekers mee afschrikken of je wijst hen er juist attent op dat er in dit huis veel te halen is. Een inbreker weegt het risico af tegen een mogelijke buit. In elk geval is een inbraak een traumatische ervaring en voor sommige slachtoffers zelfs een aanleiding om te verhuizen. In ons huis voelen we ons thuis. Het is een luchtbel waarin we ons ongegeneerd van de omgeving kunnen afsluiten. We kunnen er zingen, naaktlopen, vrijen zonder de bemoeizieke neus van de omgeving. Tegenover die honkvastheid aan ons huis, staat de jaarlijkse, collectieve verhuizingsdrift: de vakantie. We hebben er veel geld en verre verplaatsingen voor over om de luxe van thuis om te wisselen voor een meer primitief bestaan. Een heel jaar krom liggen om veertien dagen krom te kunnen liggen. ROMANTISCHE TROUWPARTIJ TIJDENS POETISCHE MIDZOMERNACHT - lees blz. 5 "Bewoners Perstraat (Haasdonk) en Moos (Melsele) over oprichting van wijkcomité" DEKEN ETIENNE LIPPEVELDE Het is hier een vitale gemeenschap. De pastoor van de Beverse Sint-Martinusparochie is tevens deken van de parochies op het grondgebied van Beveren en Zwijndrecht. Deken Lippevelde woont nu een half jaar in de dekenij aan de Grote Markt en we vonden het moment gunstig om eens met hem te gaan praten. Hij is 20 jaar priester en daarvan bracht hij 14 jaar in Aalst door, 7 jaar op de parochie Sint-Jozef en 7 op Sint- Martinus. De 5 daarop volgende jaren was hij pastoor van de Sint-Niklaasparochie in Buggenhout. Hij is geboortig van het Gentse Merelbeke en zijn ouders gingen al spoedig naar Sint-Lievens-Houtem wonen omwille van vaders werk bij de spoorwegen. Voor hun verdere studie trokken de jongeren daar naar Zottegem maar Etienne studeerde in het college van Herzele omdat iemand van de familie daar les gaf. EEN HART VOOR DE JEUGD Als hij 16 was had de pastoor van Letterhoutem via de superior van het college aangedrongen om de jonge man als leider in de plaatselijke Chiro te krijgen. Daar heeft hij een hart voor de jeugd en de jeudbewegingen gekregen en dat is nog steeds niet veranderd. Later is hij doorgegroeid tot gewesten nog later tot verbondsproost van de Chiro tot wanneer hij dat niet meer met zijn parochiale taken kon combineren. Wat hij zo belangrijk vindt aan de jeugdbeweging is dat het een plek is voor sommige jongeren die niet het huiselijk geluk kennen, misschien één van de weinige plekken waar ze gelukkig zijn. Men laat de kinderen daar aanvoelen dat men ze graag ziet. THUIS KOMEN Over Beveren wist hij weinig en hij kende onze streek niet op het moment dat hij door het bisdom gevraagd werd om hier pastoor-deken te worden. Hij heeft de vraag positief beantwoord omdat hij van zichzelf vond dat hij deze uitdaging moest aanvaarden. Niet dat hij met grote bouw- of verbouwingsplannen in het hoofd loopt, nee, maar het is hier een groot dekanaat en dat betekent hard werken. Hij hoopt dat, als hij later in Beveren zal weggaan, dat men dan over hem zal spreken omwille van zijn priester-zijn. Of hij zich hier al thuis voelt, wil ik weten. Bij die vraag moet hij denken aan die oude pastoor die hem eens vertelde dat, op gelijk welke parochie hij zou aangesteld worden, hij er steeds voor moest zorgen om een eigen plek te hebben, een plaats waar hij kon thuiskomen. En ook al is de Beverse dekenij eigenlijk veel te groot en een deel van het gebouw onaangepast, thuis voelt hij er zich wel. En voor warm middageten kan hij steeds terecht bij de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo aan de Cretenborchlaan. Vervolg op blz. 2 DE BEVERSE KLOK - 1

2 Vervolg van blz. 1 Komen en weggaan, een priester is eigenlijk een echte verhuizer. Bij hem zal het wellicht heel snel gaan, maar het wordt geen verhuis over een verre afstand. Over twee jaar ziet hij zich immers het gebouw vlak naast de dekenij betrekken. Althans een gedeelte ervan, want de benedenverdieping zal een winkel omvatten en ook een bureau, een soort secretariaat van de parochie om bezoekers te ontvangen. Op de eerste verdieping zou het appartement van de deken komen en daarboven twee vergaderzalen. Een dekenij is immers belangrijk en ze zal nog aan belang winnen omdat er meer en meer parochies zullen komen die geen eigen vaste pastoor meer hebben. Hij voorziet dat binnen enkele jaren er nog drie à vijf priesters zullen beschikbaar zijn in het dekanaat. Zo zal de dekenij de uitvalsbasis worden van waaruit de erediensten in de omliggende parochies zullen moeten georganiseerd worden. ENTHOUSIASME Hij gaat in de toekomst dus voor zijn parochianen een gemakkelijk bereikbaar bureau hebben, maar verwacht niet van hem dat hij een functionaris wil zijn. Hij wil een herder zijn, een pastor. Hij wil mensen doen nadenken zodat zij authentieke christenen kunnen worden die beseffen waarom zij zo of zo handelen. Hij verwacht niet van mensen dat zij de perfectie bereiken. Het is de taak van de Kerk bakens uit te zetten, d.w.z. aan te tonen wat het ideaal zou zijn maar de Kerk moet zich tegelijkertijd barmhartig tonen en besffen dat dat ideaal niet door iedereen te bereiken is. En ook al zijn ze niet volmaakt, die mensen moeten gerespecteerd worden. De kerkelijke bedienaars moeten proberen in de schoenen van de mensen met problemen te gaan staan en als die mensen lijden, moeten ze hen met schroom benaderen, naar hen luisteren en hun probleem niet stuk praten. En een witzwartredenering is hier ook niet op haar plaats. Het is een gesprek met een gedreven priester, iemand die bewust gekozen heeft voor zijn roeping en die nog steeds ten volle achter die keuze staat. Iemand die sterk staat door de kracht van de inspirerende Geest. Toen hij een paar maanden geleden bij de Vormselvoorbereiding na een gespreksavond op de Onze- Lieve-Vrouwparochie wegging hoorde hij iemand zeggen tegen een buur: En die deken meent dat allemaal! In de auto naar huis zat hij er glimlachend over na te denken: Als ik het niet zou menen, waarom zou ik het dan zeggen! Hij wil de mensen graag bijbrengen dat er een liefdevolle God bestaat. De Kerk is geen doel op zichzelf, ze is alleen maar een middel om de mens daarvan te laten proeven. En die Kerk moet ook nederig zijn als ze ervaart dat er in onze geseculariseerde maatschappij ook in zijn Sint- Martinusparochie maar een miniem percentage elk weekend naar de mis komt. Maar er is hoop, als je weet dat bijvoorbeeld de plaatselijke jeugdbewegingen, de Chiro en de Scouts zelf komen vragen zijn om, sommigen op een viering, anderen op een kamp, de De deken voelde van bij het begin de bereidheid tot medewerking. Hier is hij in vergadering met zijn parochieploeg van Sint-Martinus. medewerking van de deken te krijgen. Zoiets noemt hij een inrijpoort! GAVERLAND Diezelfde hoop kan misschien ook gevoed worden vanuit de volksdevotie. Zie de meimaand in Gaverland, Oostakker en Scherpenheuvel. Zie de bedevaarten naar Lourdes. De Mariaeredienst is er vooral om de mens te kanaliseren naar diezelfde liefdevolle God waarover hij het daarnet had. Zelf heeft Maria in haar leven nooit aanspraak op (voor)rechten gemaakt. Zij heeft er zelf voor gekozen om een medium te blijven, geen hoofdpersonage. Ze vond van zichzelf steeds dat ze een doorverwijsfunctie had en ze heeft dat treffend verwoord bij het wonderbare gebeuren op de bruiloft van Cana toen ze tegen de bedienden van de bruidegom zegde: Doe maar wat hij u zeggen zal! En het water werd toch wel wijn, zeker Jaarmarkt en Kermis te Doel Het feestcomité van Doel deelt ons mee dat de jaarmarkt die traditioneel op kermiswoensdag plaatsvond, voor de eerste maal wordt verlegd naar een zondag, nl. 26 juni, een week voor Doelkermis. Hiermee wil men de eendagstoeristen laten kennismaken met de jaarmarkt. Het programma ziet er dan als volgt uit. Zondag 26 juni, namiddag: jaarmarkt voor paarden, pony s en hoornvee met 2727 euro aan prijzen en negen ereprijzen. Zaterdag 2 juli te 20 uur: opening van de kermis door klokkengelui en het hijsen van de nationale vlag op de openbare gebouwen. Zondag 3 juli: om 10 uur grote rommelmarkt in de Camermanstraat, Parkplein en de Vissers- en Hooghuisstraat; vanaf 13 uur kinderanimatie met o.a. springkastelen, clowns ; om uur bloemenhulde aan het Brits monument op de haven. Maandag 4 juli: om 10 uur Zieledienst voor de overleden inwoners van Doel. DIALOOG - 3 september tot 27 november 2005 Directeur Van Daele van Ter Vesten kondigde het al een tijdje aan: in navolging van De Groote Oorlog en Grens wordt ook dit najaar een - beperkt - project uitgewerkt rond Dialoog. Eens de grenzen zijn verkend, is het zinvol de dialoog aan te gaan. Het volledige programma kan worden aangevraagd via of via Hierna volgt een voorsmaakje. Dialoog tussen een historische locatie en kunstvormen - rond erfgoed - symbolen - tradities Tentoonstellingen, wandelingen, verhalen, spel, poëzie- en andere manifestaties, een avondlijke wake bij de beuken, koorgezang en vele andere locatieprojecten in Melsele, Kallo, Haasdonk, Kieldrecht, Beveren, Verrebroek en Doel. Dialoog met de wereld Gesprekken, vorming, theater, film, multiculturele projecten en aandacht voor de maatschappelijke zaken op het wereldtoneel, wereldmuziek... Met Brazilië als referentieland - speciaal in het kader van de actie. xxxdialoog met de buren xxx Via vorming, gemeenschapsvorming en studie de dialoog aangaan met bezoekers, collega s en buren. [vorming, alle i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender] Het project wordt op 27 november afgesloten met een marathonvoorstelling (van 9u tot 24u) van Lord of the Rings. Na de eerste film (9.30u) wordt een hobbitmaaltijd geserveerd. De tweede film (14 uur) wordt gevolgd door een fakkeltocht naar en een wake in de beukendreef van Hof ter Saksen. De laatste film start om 20 uur. Er zijn speciale toegangsprijzen voor wie 1, 2 of 3 films wil zien. Aan het volledige arrangement deelnemen (koffie, middagmaal, 3 films - geen avondmaal) kost 16 euro. Inschrijven (max. 200 pers.) is verplicht. GD ONS ELSKE k Was eerst content dat er camera s in Beveren komen, ook op de Markt. Maar als ik er goed over nadenk: er breekt voor mij een grote eenzaamheid aan. Die paar zonderlingen die ik al wat beter ken omdat die al eens bleven staan en een babbelke met mij doen, hoe gaan die reageren? Die gaan mij gewoon voorbij lopen, liever dan als kwiet of kwibus in beeld gebracht te worden.. DE MUNCK elektro & kado Yzerhand Beveren TEL : Klantenparking DE BEVERSE KLOK - 2

3 Koppen van de week JACQUES GEEFT RAAD Wie is wie? Vanaf vandaag, beste lezer, starten we een nieuwe rubriek met materiaal uit de oude doos. Schatten op zolder. Het is maar zoals je het wilt noemen, maar we zijn er ons van bewust dat er zich op stoffige zolderkamertje, in oude schoendozen of vergeten familiealbums foto s bevinden die een wereld van nostalgie en herinneringen openen. Om de trend te zetten, openen we met een eerste foto uit 1967 met een verzameling jongeren die deelnamen aan de danscursus met het oog om via de danskunst zich expressief uit te leven of en dat staat dichter bij de waarheid om een lief te veroveren. De verzameling op de foto volgde les bij Bilderbeek en wij geven onder voorbehoud een aantal namen. 1. Chris Van Broeck(?). 4. Luc Van Hoecke. 6. Raf Verhulst (+). 10. Frans Verhelst (?). 13. André Beck. 14. Denise Deroo. 18. Walter De Coninck. 20. Marita Van De Ven. 24. Joris Van Mieghem (?). 25. Greta Bruynseels. 26. Marc Van De Velde. 28. Magda Boons. 29. Annemie Van Ussel. 31. Godelieve Wauters. 36. Cor Bilderbeek. 40. Hugo Van De Vijver. 41. Miet Willems. 42. Herman Suy (+). 43. Hilde Van Roeyen. 46. Ludo Braem. 49. Hilaire Van Osselaer. 51. Albert Roelandt. 53. Jean-Pierre Bosman. 57. Guy Tindemans. 59. Marc Bosman. 60. Marc Van Ussel. 62. (?) Waem. 63. Marie-José De Cleene. Op zaterdag 25 juni kan men te Melsele naar de Vendoornfeesten. Het straatcomité aldaar organiseerde een zoektocht in de straat, straatbarbecue en er zal genoeg te eten en te drinken zijn. Aanvang om 14 uur en info op Is men iets meer romantisch aangelegd kan men tussen 21 en 24 uur in het Hof Ter Saksen een poëtische midzomernacht meemaken. De organisatoren hebben gezorgd voor een ontmoetingsplaats tussen dichters en toehoorders. De avond is gratis en info kan men krijgen op het nummer Op 26 juni (dat is dus de dag nadien) is er jaarmarkt in Doel. En met de verlofperiode in aantocht organiseert de toeristische dienst (in samenweking met de Bever) ook nu weer een fietszoektocht door Beveren en omgeving. Men heeft van 15 juni tot 15 september tijd om de tocht af te leggen en brochures zijn te koop in de toeristische dienst zelf (of als die gesloten is, in de Graanmaat). Voor het eerst is er ook een wandelzoektocht georganiseerd. Ongetwijfeld kan de lezer de ontbrekende namen invullen. Laat het ons weten via en als alles goed gaat publiceren we in een van de volgende edities opnieuw de foto met de volledige ondertekst. Heb je een foto, beste lezer, waaraan een verhaal of een anekdote verbonden is die voor publicatie vatbaar is of waar nog vraagtekens aan verbonden zijn. Bezorg hem ons samen met een omschrijving van de oorsprong. We publiceren hem graag. Er zijn allicht lezers die aanvullende informatie kunnen verstrekken. Alvast bedankt. Socrates Arrogantie is je sterker voordoen dan je bent. (An Oost) Begrafenissen Van Raemdonck - Alb. Panisstraat Beveren Tel In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg! DE BEVERSE KLOK - 3

4 COMITÉ PERSTRAAT HAASDONK Jarenlang was de brouwerij het overheersende gebouw in de Perstraat. Ook de mensen van de Perstraat legden de basis van hun comité door een informele babbel tussen buren op een feestje. Zijn wij Vlamingen dan toch een volk dat leeft voor de leut en t plezier? Als je merkt hoeveel goede ideeën op zo n momenten een eerste vonk krijgen, moet je het voorwaar gaan geloven. Met hun initiatief willen ook zij de bewoners dichter bij mekaar brengen en zo doen ze een beetje aan Burgerswelzijn, zoals de vroegere brouwerij in hun straat heette. Ik ben zo vrij een stukje te citeren uit hun schrijven dat ze na hun echte startvergadering van 6 juni aan het Beverse schepencollege hebben gericht. Graag vragen we even uw aandacht voor ons initiatief. Met een aantal bewoners van de Perstraat te Haasdonk hebben wij de handen in elkaar geslagen om op 14 augustus e.k. een straatfeest met barbecue te organiseren. Bij navraag bij de medebewoners ontvingen we reeds positieve racties van een twintigtal gezinnen. Uiteraard zien we ons initiatief dan ook slagen en daarom verzoeken wij U om uw medewerking en steun. Wij zouden de activiteiten willen laten doorgaan op het plein en de straat voor de schuttersvereniging. Op die manier vermijden wij dat het wijkverkeer wordt gehinderd. Is het voor U mogelijk hiervoor de nodige instructies te geven? Hierbij de namen van het organiserend comité : Luk en Lut Weyn, Perstraat 51 Eric en Nathalie Pyl, Perstraat 49 Kris en Bo Vaerewyck- Bogaert, Perstraat 53 HO, HO, IK HEB ZORGEN Blijkbaar waren ze al in gang geschoten voor die 6e juni want welke problemen wisten ze op die starvergadering op een hoopje te leggen? -De scouts van Bornem hun tent is niet meer vrij op 14 augustus. Dus iedereen dringend opzoek naar tenten Mogelijke alternatieven : de gemeente verhuurt een kiosk met diameter 8 meter voor 50 euro; het lokaal van de schutters misschien? Kris gaat op zoek bij een semi-professionele verhuurfirma. -Een houten vloer kost (als de gemeente ze moet brengen 5 euro per plaat.gratis indien we zelf voor vervoer kunnen zorgen. Is dit haalbaar? Idem voor podia. Let wel dit moet telkens op werkdagen gebeuren! -Waar halen we electriciteit (bij de Schutters?), water (gemeente?), drukwerk? -In de voorlopige programmatie is een feestelijke opening voorzien. Wie kan de harmonie contacteren om de zaak op te luisteren? -Er worden volksspelen voorzien : die kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Ze zijn zelf af te halen op een werkdag voor de festiviteiten : waarborg 25 euro; kosten 8,50 euro. -Er komt een familie-estafette met ondermeer kruiwagenrijden, zakkenlopen, touwtrekken, waterspelen, trotinettenkoers. Er is een prijs voorzien met wisselbeker. Luk voelt zich geroepen om dit deel te organiseren? -Er worden afspraken gemaakt over de muziek, het aperitief en de barbecue, het aanvangsuur van elke activiteit en het definitieve slot van de avond (of morgen? ) -Er wordt een voorlopig budget opgesteld en dan merk je pas: koken kost geld! Dus: zeker op voorhand met inschrijvingen en betalingen werken of bij slecht weer zitten we met een financiële kater. t Is al genoeg dat er in de Perstraat op 15 augustus wel enkelen met een gewone kater zullen rondlopen! In Memoriam Louis Roelandt Met het overlijden van Louis Roelandt verdwijnt een figuur uit Beveren die in zijn actieve periode door iedereen gekend was. Hij werd geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren dertig was hij actief als linksbuiten van SK Beveren.Tijdens de Tweede Wereldoorlog huwde hij mevrouw Maria De Colfmaeker. Samen openden zij in 1949 café De Graanmaat, waar iedereen welkom was en waar rang of stand niet gold. Het was de tijd van het bruine café waar mensen elkaar ontmoetten, waar een gewoon pintje werd getapt, waar een kaartje werd gelegd en waar aan de toog de wereld werd verbeterd. En als de situatie het toeliet trakteerde Louis zijn gasten op een levenslied over de maskes uit mijn stroat. Achter de toog zorgde vrouwtje Maria dat de kerk in het midden bleef en ze was meer dan zijn steun, ze was de ruggengraat van de bedoening. In 1970 moest De Graanmaat verdwijnen, een zoveelste slachtoffer van de moderne tijd. Later werd Maria ziek en in 1978 moest Louis ook van haar afscheid nemen. Maria en Louis hadden samen drie zonen, die op hun beurt in Beveren bekendheid verwierven. Albert was jarenlang als huisarts gevestigd in Melsele. Jacques heeft met succes de kleuren van SK Beveren verdedigd. Gaby is in kringen van het amateurvoetbal alom gewaardeerd en speelde bij Palamos. Hun gevoelens waren een mengsel van verdriet en dankbaarheid om een lang en gevuld leven. Lezersbrief Verdwaalde duif Ik ken Jacques nu wel zeer goed, maar ik was verbaasd over zijn artikel omtrent de verdwaalde duif. Toevallig wist ik ervan, maar niet dat de duif van De Graanmaat kwam. Sinds jaar en dag is er in Melsele in de IJzerstraat een persoon die zich over de verdwaalde duiven ontfermt en ook via de ringen de eigenaar van de duif kan opsporen. De man was vroeger gemeentewerkman en later grafdelver in Melsele en is woonachtig rechtover frituur De Vlieger in de IJzerstraat. Dus, de duif ging niet in de pot, maar naar het huis van de verdwaalde duiven. Bij de politie te Beveren is een contactpersoon met de pers met name commissaris Van Den Bossche en Hoofdinspecteur Rudi Weyn, die belangrijke informatie kunnen verstrekken omtrent feiten die in Beveren zijn gebeurd. Freddy De Windt (politieman uit Beveren) ACCORDEON- EN ANDERE KLANKEN Hoewel eerst voorzien was dat de accordeonklas van de Muziekacademie de Poëtische Midzomernacht van 25 juni zou opluisteren, werd in laatste instantie beslist dat het Libertango-orkest van Myriam Mees, de lerares van de accordeonklas, de romantische sfeer in het park en de oranjerie een steuntje zal geven. De accordeonklas en vele andere muziekleerlingen treden wel op op de kiosk op de speelplaats van de Centrumschool tijdens de happening van de muziekschool op zondag 26 mei in de namiddag. DE BEVERSE KLOK - 4

5 HEEMKUNDIGE KRING ZOEKT EERSTE KOORKNAPEN UIT 1946 In de rubriek Nooit Thuis (27 mei ll) kon je lezen dat het huidige Sint-Martinuskoor zijn oorsprong vindt in het knapenkoor van onderpastoor Huygens. Hij leerde de jongens niet alleen zingen maar nam ze ook mee op uitstap of jeugdkamp. Dat alles (en nog veel meer) werd vastgelegd op film en het hoeft niet gezegd dat e.h. Huygens na verloop van tijd over een hele collectie filmmateriaal beschikte. Al deze filmbanden en zijn apparatuur werden aan Christian Vermeulen geschonken. Als bestuurslid van de heemkundige kring wist deze dat dit archief van onschatbare historische waarde was en dat dit niet zomaar kon worden opgeborgen in een kast. Uiteindelijk werd de zes uur durende filmbeelden door Ivo Bracke opgesplitst in afleveringen. Er werd ook een fotoboek samengesteld met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te identificeren. Het Heemkundig Identificatie Team bestaat uit Wim Nys, Christian Vermeulen, Anne-Liese De Bauw, Ivo Bracke en Johnny Van Bogaert van de heemkundige kring. De groep zal worden aangevuld met mensen die verbonden zijn met de specifieke aflevering. Zullen aan bod komen: processies, stoeten, sportevenementen... De spits wordt afgebeten door het Sint-Martinuskoor en koorknapen Jonas Staut en André Van Bogaert werken mee aan het project. In het kader van Dialoog zal op 22 oktober in Ter Vesten het materiaal i.v.m. het Sint-Martinuskoor worden voorgesteld. Interviews zullen tussen de authentieke beelden gemonteerd worden. OPROEP Het H.I.T. is op zoek naar mensen die deze koorknapen kunnen identificeren. Was je zelf lid van het knapenkoor of van het mannenkoor (jaren veertig en vijftig) of was je man, vader, broer, oom, neef, grootvader, buur... er lid van en denk je hem te kunnen herkennen? Neem dan contact op met Anne-Liese De Bauw of Johnny Van Bogaert (tussen 19.30u en 20.30u). Je kan ook en naar of naar Er werd ook een themawebsite gemaakt waar je enkele foto s terugvindt. Het fotoboek zal ter inzage liggen in de hoofdbibliotheek van Beveren en kan ook worden bekeken tijdens verschillende voorstellingen van het project Dialoog in Ter Vesten. In onze rubriek Koppen van de week zullen regelmatig foto s uit dit fotoboek worden gepubliceerd. GD OOK GOEIEMORGEN De Post heeft via haar ombudsdienst in 2004 niet minder dan klachten gekregen, een toename met 46% tegenover het jaar tevoren. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk voor een bedrijf dat een turnaround beleeft, d.w.z. dat ze door grote wijzigingen proberen uit de rode cijfers te geraken. Op die wijze vergoelijkt de hoogste leiding de klachtenaangroei. Toen een lezeres van onze Klok als klant bij de Bank van de Post in het kader van de Anti Witwasregeling voor de derde keer binnen de zes weken een brief kreeg dat ze een document moest ondertekenen en daar een copie van haar identiteitskaart moest bijvoegen, ging ze plichtsgetrouw en als naar gewoonte daarmee naar het postkantoor en deed er haar beklag dat het toch wel van het goed te veel werd. Waarop de loketbediende zich de vorige twee oproepen herinnerde en zich luidop afvroeg of die ginder in Brussel liggen te slapen. Blijkbaar sliepen ze daar vast, zonder zich eens om te keren zonder turnaround. BIJ DE CARTOON ROMANTISCHE TROUWPARTIJ TIJDENS POETISCHE MIDZOMERNACHT Wat een paar insiders al enige tijd verwachtten, zit eraan te komen. De openluchttentoonstelling Beeldig Hof ter Saksen (die ondertussen aan haar achtste aflevering toe is) en die deze keer als thema Aarde heeft, had de kunstenares Catherine Clayé aangetrokken en die heeft rond een grote rhododendron een 4 meter hoog en 40 meter lang wit scherm opgetrokken. Puur een struik in een bruidsjurk. Nu ook het kasteel zelf er stijf uitgedost bij staat was het al opgevallen hoe vaak die twee mekaar stonden te beloeren. En van het één kwam het ander. De liefdesverklaring tussen de Antwerpse kathedraal en de Boerentoren die Tom Lanoye vorig jaar uit zijn duim zoog, is maar klein bier bij de smachtende zinnen die over de grasperken van Hof ter Saksen rolden. En zeg nu zelf, is er een beter moment te bedenken dan de Poëtische Midzomernacht van 25 juni om de twee in de echt te verbinden? Ere-schepen Lauwers zal wellicht met plezier nog eens optreden als gemeentelijk functionaris en om 21 uur bij de klanken van het Libertango-orkest van Myriam Mees het ja-woord van het romantische koppel officieel aanhoren. Bevoegdheidsverdeling schepencollege Beveren Als gevolg van de aanstelling van burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Raf Van Roeyen is er in het schepencollege een en ander herschikt. Een overzicht. Burgemeester Marc Van de Vijver: veiligheidsbeleid (incl. politie en brandweer), volksgezondheid, algemene coördinatie (incl. juridische zaken en verzekeringen), buitenlandse contacten, begroting, kerkfabrieken, public relations, personeels-, organisatie- en informatiseringsbeleid (in overleg met schepen Vlegels), communicatie- en informatiebeleid (in overleg met schepen Vlegels), land- en tuinbouw, jaarmarkten. 1e schepen Boudewijn Vlegels: stedenbouw en ruimtelijke ordening, patrimonium (in overleg met schepen Van Roeyen), financiën, aankoopbeleid, monumenten & landschappen, linkeroever, personeels-, organisatieen informatiseringsbeleid (in overleg met de burgemeester), communicatie- en informatiebeleid (in overleg met de burgemeester). 2e schepen Jean-Pierre Boeye: openbare werken, onderhoudsbeleid gebouwen, waterbeheersing, externe besturen en intercommunales. 3e schepen Ludo De Block: ontwikkelingssamenwerking, milieu- en natuurbeleid, energie, dierenwelzijn. 4e schepen Peter Deckers: cultuur en bibliotheken, KMO en lokale economie, toerisme, Europese projecten. 5e schepen Katrien Claus: jeugd, emancipatie, burgerlijke stand en bevolking, markten, onderwijs. 6e schepen Dirk Van Esbroeck: sociale zaken en O.C.M.W., P en werkgelegenheid, preventie, sport en recreatie, nutsvoorzieningen. 7e schepen Raf Van Roeyen: groendienst (incl. begraafplaatsen), patrimonium (in overleg met schepen Vlegels), mobiliteit en openbaar vervoer, polders, pastorieën, feestelijkheden. MAES bvba ALGEMENE BOUWONDERNEMING Mispellaan Melsele tel.: 03/ fax: 03/ woningen - appartementen - verbouwingen eigen projecten - openbare werken HOUTHANDEL EN DEUREN VARIPV ROGER VAN V ACKER A N.V. Vesten Beveren-Waas Tel.: 03/ Fax: 03/ DE BEVERSE KLOK - 5

6 Van Toon Hermans, Vrinden BURGERLIJKE STAND Ik wil wel honderd versjes aan de bomen wijden en aan hun zomerfeesten en hun wintertijden, ik wil wel zingen van de bloemen en de dieren en van de planten en de zeeën en rivieren, maar ik wil de stad met al mijn vrinden niet ontlopen, je weet mijn nummer, de deur staat altijd open, want met respect voor eiken, beuken, berken, linden, ik zou geen dag meer kunnen leven zonder vrinden. Overlijdens De Kerf Elisa, 1913, +05/2005 Adriaenssens Faustina, 1912, +05/2005 Ysewyn Albert, 1916, +06/2005 Caluwaerts Eduard, 1930, +03/2005 Schelstraete Clementina, 1929, +04/2005 Van Gilck Herman, 1946, +06/2005 Van Overtvelt Alphonsus, 1917, 04/2005 Van Osselaer Magdalena, 1913, +06/2005 Van pollaert Paula, 1924, +06/2005 Van Berlo Yvonne, 1918, +06/2005 Buys Martine, 1960, +04/2005 Impens Josée, 1917, +06/2005 De Maeyer Maria, 1911, +06/2005 Roelandt Richard, 1916, +06/2005 Een menselijke begeleiding... en de kans om ARDIG afscheid te nemen van uw dierbare overledene Huwelijken Filip Van Esbroeck trouwde op 2 juni met Sofie Daenen en hun adres is voortaan : Klapperstraat 2/b 1 Beveren. Paul De Meersman en Ann Bals werden op 3 juni man en vrouw, zij wonen in de Middenheide 19/A, Beveren. Willem Van Puymbroeck en Tina Vlegels traden op 4 juni in het huwelijk, hun adres? Hermelijnstraat 2, Melsele. En op 11 juni werden Bart en Ilse meneer en mevrouw Vercauteren - Pauwels, Anemonenstraat12 te Beveren. Van harte proficiat! En dan zijn er nog de geboorten, in de Melselestraat werd een jongen geboren. Dat melden ons Chris en Peter. De jonge knaap dartelt al van de eerste dag vrolijk in de weide, zoals het een echt veulen betaamt! Zijn naam: Flash de Kalech. En ge gelooft het of niet, ook veulens kakken suikerbonen! (waarvoor dank!) ROUWCENTRUM ROUWCENTRUM DE ROUWCENTRUM ROUWCENTRUM BLAUWE ROUWCENTRUM POORT ROUWCENTRUM Tel. : SE BEGRAFENISSEN bvba Stationstraat 32 - Beveren rechtover de boerenmarkt W.V.M. Waarom heeft Noë die twee muggen niet doodgemept? Horizontaal 1 1. Altijd groen woud - metaal 2 2. Kelner - Nederlandse bank - (vroegere) 4 3 studierichting - autokenletters van Zwit- 5 6 serland 7 3. Machtig medium - 8 reeds - Hoger Onderwijs 9 4. Symbool voor tinstad in Frankrijk familienaam Vereniging Algemeen Nederlands symbool voor titaan 15 - leutig zonder klinkers - symbool voor seleen 6. Kletsen - voorstelling van het volmaakte 7. Automobielen - bestrijder van Zeus 8. Verbrandingsrest - ajuinen - heldendicht toegeschreven aan Homerus 9. Symbool voor radon - verhaal (Eng.) - boom vir (wees man) 10. Deel van Marche-enFamenne - godin van de dageraad - dal segno (afk.) - Eurocity (afk.) 11. Rust en kalmte - knock-out (afk.) - per adres (afk.) - artikel (afk.) 12. Louis Renders - enzovoort - verwisseling - schrijver VSA ( ) 13. Internationale Organisatie - vrouwennaam - braadspit 14. Een - spinstof van een soort hennep - kledingsstuk 15. Luitenant (afk.) - voldoende - wat onderwezen wordt Verticaal 1. Gemeente in Vlaams-Brabant - verwensing Emael - gonzend geluid geven 3. Ingewand van haring - vlaai - symbool voor neon - vertrek in een klooster 4. Bijzondere groet - vrouwennaam 5. Inwoners van Venetië Wist je... dat de fruitvlieg een hoogst interessant wezen is? Je staat er waarschijnlijk niet bij stil als je de GFT-container opent en er honderden vliegjes opstijgen, maar de Amerikaan Thomas Morgan heeft er in 1933 zelfs een Nobelprijs mee verdiend. De fruit- of bananenvlieg, ook nog bier- of wijnvlieg... houdt van rottend fruit en restjes in flessen. De vliegjes hebben een sterk ontwikkeld reukzintuig en bemerken de lekkernijen al van ver. Dat ze het onderwerp vormen van serieus wetenschappelijke studies als de erfelijkheidsleer, heeft te maken met hun formidabel voortplantingsvermogen. In de juiste omstandigheden (d.w.z. vochtig en rond 25 C) komen de tweehonderd eitjes die het vrouwtje legt al na één dag uit en na tien dagen is het larfje volwassen geworden en kan het op haar beurt eitjes leggen. Misschien moeten we ze toch iets beter bekijken? Kruiswoordraadsel and see - kerstmis in Frankrijk - wijfjeszwijn 7. Letters van moest - stad in Friesland - ga heen (Lat.) 8. Kanton in Zwitserland - Romeinse twee -... van verderf 9. Deelgemeente van Beveren - doctor - mi sol - ut infra (afk.) 10. Bier in England - van zijn - wonderbaar getal - Karel Engels 11. Drie maanden - symbool voor decaliter - laatstgenoemde (afk.) 12. Verbintenissen - achtervoegsel 13. Sall van achter naar voor - een.... en een ei 14. Weerkaatsingen - kleinste planeet tussen Mars en Jupiter 15. Rivier in Frankrijk - muziekstuk voor acht stemmenn WILLY DE ROP Oplossing kruiswoordraadsel M A R I N E V E S A L I U S 2 A L K A N E N I N L A A T 3 R U E K O E K E L B E R G 4 S M N U L V E E O N E 5 I O W O E L G A R C H 6 A N D R E A N S L A L H A 7 B I E R O S A S T A T A 8 U U R Z U U R P O O L N 9 I M R IJ R E A B R A M 10 S B D U N N E N I E T 11 M E E S T E I D U I T 12 S V F E R N A M E R K 13 C R E E R B D U T P O L 14 H A R Z U E L E A R E U 15 A F E S A A R K A R O S DE BEVERSE KLOK - 6

7 No oit Gym Waasland. Th uis Jongensafdeling anno 1981 E.H. Ivens, medestichter en Proost Ik word ontvangen in de Alfons Van Puymbroecklaan, ten huize van Louis Roels. Een delegatie van het bestuur zit mij op te wachten. Op tafel, naast de fles jenever, een stapel artikels, folders, krantenknipsels. Het archief is voor mijn komst duidelijk geraadpleegd. De voorzitter zit druk te telefoneren. Eén van de trainers is een paar weken weerhouden wegens examens. Die moet vervangen worden, de turners moeten blijven oefenen. De klassieke vraag. En hoe is het alle- deel1 ken. Dat had toen wel zijn repercussies. Décolletés en korte mouwen waren uit den boze en jongens en meisjes mochten nooit samen naar een wedstrijd. Een tijdje was er zelfs een afzonderlijk bestuur voor beide geslachten. De groep evolueerde snel. Snel werd een afdeling voor jongens boven de 15 jaar opgestart, ze kregen een vaandel en een uniform (volledig wit met een blauwe gordel en het JW-schildje). Een drumband werd opgericht die de groep kon begeleiden bij uitstappen maar ook carnavalstoeten, feesten ed. opluisterden. Later is die drumband spijtig genoeg verdwenen, voornamelijk door een gebrek aan muzikanten. Het hoogtepunt van deze muziekgroep was wel het optreden voor de Paus bij diens bezoek in Gent in mei JB Meisjesafdeling anno 1981 een danstent. En met subsidies van aan op aansluiten bij de Katholieke het Melseelse gemeentebestuur. En Turn- en Sportfederatie. En zoals dat het een kinderrijke laan was bleek vroeger meer gebeurde, hij kreeg zijn spoedig. In een bepaald jaar waren er zin en Melsele turnde bij de Katholieop de 37 gezinnen zelfs 22 geboorten. Er waren plannen, zelfs tekeningen, om een sporthall te bouwen. Die werd gerealiseerd, een kleine halve Heb jij ook weer een belangrijk bericht van uw kabelmaatschappij in de bus gekreeeuw later. gen? Deze keer kondigen de mensen van het bedrijf met als naam de rare letteren van het één kwam het ander. Op 8 combinatie MixtICS aan dat ze ons de voordelen van de digitale televisie willen laten februari 1956 zag Turnkring Jong kennen in Waasland Toen ze enige jaren geleden de eerste keer iets aankondigden, nl. dat zij de overnehet licht. mers waren van onze kabel-tv-maatschappij, was het nog wel even wachten op de Met als leuke verrassing die zij in petto hadden: een serieuze prijsverhoging van het abonoorspronnement. kelijke Hun tweede groot bericht was vorige zomer de herschikking van het zenderaanbod. bedoeling : Net als nu waren het niets dan voordelen die ons te wachten stonden. Oudere kijde kinderen kers moesten wel de hulp van een technieker inroepen en voor iedereen uit het van t straat Beverse verdween zonder boe of ba de veel bekeken zender ATV uit het aanbod. houden. Op klachten daarover kwam geen reactie, dus blijkbaar is dat onherroepelijk! Een voorderde keer goeie keer nu? De toegang tot die digitale TV gaat ons niets méér kosten! zitter werd Hoor ik daar geen wolf in een schapenvacht? gevonden En je dient geen nieuw tv-toestel aan te schaffen! Het zou er nog moeten bijkomen, in de perik heb me pas in t nieuw gestoken. soon van EEN PEER STOVEN Jos Van Haarlem (bestuurslid) en G. Beutels (voorzitter) de ingeweken Maar je zal wél een digitale ontvanger moeten aanschaffen. En er is nog een maar bij het dertigjarig bestaan van de groep apotheker en nu komt het: voor de extra digitale zenders en diensten is er op de kabel Beutels, en maal begonnen? Jos Van Haarlem, de onvoldoende ruimte, dus zullen een aantal minder bekeken zenders dit najaar man die het allemaal van in het begin Jos werd zelf schatbewaarder. Startkaenkel nog in digitale versie worden uitgezonden. Dus eerst lieten ze ons van een heeft meegemaakt, vertelt. De huizen pitaal : 500 frank, geschonken door deel van het aanbod proeven en nu jagen ze ons op kosten als we daar nog verder in de Alfons Van Puymbroecklaan het wijkcomité. Samen met Louis van willen genieten. Ik denk dat ze bij MixtICS in de leer gegaan zijn bij de banken: waren voor het grootste deel gebouwd Roels zijn zij de enige twee die de die hebben ons ook allerlei diensten aangesmeerd en toen bijna iedereen een bankdoor de maatschappij voor kleine groep van begin tot heden hebben rekening en de nodige kaarten gebruikte, begonnen ze er geld voor te vragen. landeigendom. En al spoedig kwam meegemaakt. Jos, zoals gezegd als En zeiden ze niet dat de toegang tot de digitale TV ons niets MEER gaat kosten? In er een buurtcomité. Jos herinnert zich bestuurder, Louis doorliep heel de feite zou na deze operatie ons gewoon abonnement MINDER moeten gaan bedranog dat dit comité ladders, kruiwagens hiërarchie van turner over trainer tot gen want ze gaan uit dat basispakket waar we nu over beschikken zenders uitgooied. aankocht die dan door de buurtbe- bestuurslid. en. woners gebruikt konden worden. Ze Eerst wou men aansluiten bij de BelgiEen leuke brief en een prachtige folder met niets ter zake doende kleurenfoto s zaten waren zelfs de trotse bezitters van een sche Turnfederatie maar de proost er in die envelop. En daarmee willen ze ons warm stoven om ons daarna een zoveelbeerkar. De laan werd feestelijk geo- (die was in die tijd zo goed als verplicht ste peer te stoven! pend in 1952 met kermismolens en in alle verenigingen) E.H. Ivens drong TV-KIJKER WORDT MELKKOE. DE BEVERSE KLOK - 7

8 De klok teruggedraaid naar juni * In Vrasene worden tijdens de grootscheepse restauratie van de kerk belangrijke archeologische vondsten gedaan. * In de Pastoor Steenssensstraat nr. 47 richt de gemeente een schuthok op voor DOLENDE HONDEN. * De Beverse wielrenners blijven het goed doen in juni 80 : nieuweling FRANKY MATTHIJSSENS wint zijn allereerste koers in Daknam terwijl junior GASTON PIETERS hetzelfde doet in Kruibeke. * Het Sint-Martinuskoor doet mee aan de EUROPABEKER voor gemengde koren in Knokke. * In het voetbal speelde RED STAR ASLAND in 2005 de eindronde in tweede klasse, 25 jaar geleden was het de Koninlijke Sint-Niklase Sportkring die dat deed... net als Red Star eindigde het laatste. Voor St-Niklaas volgde een moeilijke periode met zware schulden,ontslagen bestuurslui en trubbels met het stadsbestuur. * In Waasmunster treedt voor het eerst ROLAND BEIRNAERT op de voorgrond, als ploegleider van een wielerprofploeg SOLAHART... later werd Beirnaert beroemd als manager van HELMUT LOTTI. * In de filmwereld zijn het de komische films die volle zalen trekken :JER- RY LEWIS en LOUIS DE FUNES dan vooral. Ook de hommage aan Hitchcock Psycho is een trekpleisterin juni 80. * SUPERMARKTEN MON in Beveren en St-Niklaas worden geteisterd door spontane stakingen van het personeel die de Middeleeuwse werkomstandigheden aanklagen. * Nog in St-Niklaas wordt het omstreden beeldhouwwerk DE LOPERS ingehuldigd. Amper 3 dagen na de plechtigheid is reeds één van de drie beelden verdwenen. * De BEVERSE BIBLIOTHEEK organiseert een vakantiezoektocht. * Vlak voor de examens was er in het Beverse zwembad het traditioneel INTERSCHOLAIR ZWEM- FEEST. Niet minder dan 610 jonge zwemmers en zwemsters gaven het beste van zichzelf. Bekende namen bij de winnaars. Zo won KATHLEEN SMET, vorig jaar nog 4de op de Olympische triatlon het nummer bij de leerlingen van het 4de studiejaar, voetballer ROEL VAN DEN BERGH was de beste bij die van het 1ste leerjaar. * PATER JOZEF JANSSENS keert terug na 32 jaar verblijf in KATAN- GA en komt in het Gildenhuis spreken over zijn ervaringen. * PUB-DANCING LIBERTY (Yolande en Francois waren de uitbaters) opent zijn deuren in de Donkvijverstraat. De eerste pint wordt getapt door Gouden Schoen JEAN JANS- SENS. * De Beverse sportdienst organiseert afwisselend in alle deelgemeenten wedstrijden voor rolschaatsen, bikkelen, knikkeren en steltlopen. * De BEVERSE MARKTKRA- MERS hadden toen nog een heuse voetbalploeg. Met GERARD DE DOBBELAER als robuuste spits en cafebaas BOB NOENS in doel waren ze zo goed als onklopbaar. Om het seizoen af te sluiten gaven ze partij aan een ploeg echte Brazilaanse balgoochelaars die in Antwerpen verbleven. Drie van die Brazilianen kwamen aan de aftrap op blote voeten. * Tot slot stopt nationaal grensrechter JEROOM CALLEBAUT uit Vrasene na meer dan 30 jaar alle activiteit. RB SPREUK VAN HET JAARGETIJ Na Sint-Jan (24 juni) Maait alleman. KLEINE HANDLEIDING VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN BUURTCOMITE Je bent jong en je wil wat! Nemen we dat jong zijn met een korreltje zout; maar na mijn contacten met twee zopas opgerichte wijkcomités kom ik toch tot de slotsom dat je niet moet wachten tot na je vijftigste om eraan te beginnen. Want eerst en vooral is een wijkcomité zonder wijkfeest geen echt wijkcomité en wie feesten zegt die weet en dat ondervonden beide comités al dat daar heel wat bij komt kijken. DE MOOSSERS ZIJN ZELFS FIER OVER HUN NAAM Wie heeft er nog een naam voor zijn woonwijk die niet op de officiële kaart van Beveren staat? Akkoord, de Moos ligt aan een uithoek en ze hebben er zelfs geluidsisolatie aan de E17 moeten plaatsen of het onooglijke gehuchtje aan de Melseelse Es zou door het autolawaai weggeraasd geweest zijn. En ook al heeft hun wijk de Buizelendam, het straatnamenboek van Gerda Drieghe niet gehaald, laten de bewoners het niet aan hun hart komen. Het idee van een wijkcomité is eigenlijk geboren op het feestje voor de 40ste verjaardag van Mark Smet. De bedoeling was toen 40 mensen uit te nodigen die bij hem thuis verkleed moesten verschijnen in functie van een muziekperiode uit Marks jeugd (disco,rock, new-wave..).hij had ook zijn twee dichtste buren uitgenodigd en die hebben toen de tijd van hun leven gehad als hippies uit de seventies. Ze hebben elkaar al feestend wat beter leren kennen en vroegen zich nadien af of dit misschien voor herhaling vatbaar zou zijn voor hun andere buren.zij kenden elkaar op de wijk wel van ziens en met naam maar dat was ook alles. Wat doen onze buren? Wat is er zoal dat hen bezighoudt? Niet dat we dat allemaal per sé moeten weten maar wat sociaal contact vinden wij wel belangrijk.we zijn hier niet met veel bewoners dus veel organisatie en mankracht zou dit niet vergen, dachten wij. En een feest in putteke zomer dat zagen we allemaal zitten. Na wat brainstorming over wat we zoal konden doen waren we het erover eens dat we de eerste maal de drempel laag moesten houden. De mensen zijn tegenwoordig toch niet zo makkelijk meer uit hun huis te krijgen. We dachten aan een eenvoudige formule die redelijk snel aanslaat : een tent, een drankje en wat muziek.dit allemaal voor een democratische prijs van 5 euro per persoon. De rest zou wel vanzelf komen. Om officiele toelating en o.a. ook gratis materiaal te kunnen bekomen via de gemeente, besloten we ons ondertussen als wijkcomitee De Moossers te verenigen. De verkiezing van een bestuur ging er vrij ontspannen aan toe ; de nodige verfrissingen bij de hand natuurlijk.vanaf nu zijn we serieus bezig. Ondertussen hebben we al een tent, een muziek-installatie en zelfs een programma! Binnenkort gaan we in de wijk op promo-tour met het bestuur en hopen op positieve reacties over dit initiatief. Het feest vindt plaats in de feesttent op zaterdagavond 13 augustus op de kruising tussen Heirbaan en Schaarbeekstraat. In de eerste plaats een feest voor Moosbewoners zelf en hun sympathisanten (familie,vrienden,...) Nog even de top-moossers vernoemen : Mireille Rosseneu, secretaris; Michel Molle, penningmeester en mijn zegsman Mark Smet, voorzitter. Kallobaan Beveren Tel.: 03/ Fax: 03/ HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK eigen fabricatie traditioneel en retrostijl eventueel volledig afgelakt in transparant of ral-kleur BOUWWERKEN VERHULST 9120 BEVEREN nieuwbouw - verbouwingen - herstellingen 50 jaar ervaring in de sector Kontakteer ons als u snel en degelijk wilt geholpen worden Kasteeldreef 164 Tel Fax DE BEVERSE KLOK - 8

9 SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT BEVERSE BRANDWEER KLOPT LIMBURGERS Net als vorig jaar, toen ze Genk met lege handen wegstuurden, hebben de Beverse zaalvoetballers van onze brandweer deze keer de Limburgers uit Bree geklopt. Het Belgisch kampioenschap werd in Aalst gespeeld en de finalewedstrijd werd door onze spuitgasten gewonnen met 4-3 en dit nadat zij tot 4-0 waren uitgelopen. Naar het einde toe werd het dus nog bibberen over de afloop van de wedstrijd. Maar ze hielden stand zoals het een Beverse pompier past. De match werd van Beverse zijde gespeeld door Patrick Beerens, Tom Peirsman, Yves Braem, Dirk Martens, Erwin Staut, Mario Styleman, Luc Boey, Noël Smet, Peter Van der Weken en R. Weymans. Twee keer na mekaar kampioen en in 2002 de Beker van België. Straks kan het schepencollege weer een nieuwe aankoop voor het korps overwegen: een grotere trofeeënkast! Gele ditjes, blauwe datjes. * Nogal wat ex-beverenspelers konden het voorbije seizoen afsluiten met een kampioenenbal. MAREK KUSTO werd als trainer kampioen in 4de klasse met BKS BOCCNIA. Marek trekt ook nog geregeld de shoes aan om een veteranenmatchke te spelen met gewezen Poolse vedetten als Gregorsz LATO en ADAM NALKA. Nawalka is een goede vriend van Kusto. In januari 1986 tekende de Poolse internationaal (die o.a. meedeed aan het WK 78 in Argentinie) een contract voor anderhalf jaar bij Beveren. Hij debuteerde op Verbroedering Geel waar Beveren werd uitgenodigd om de nieuwe lichtinstallatie in te huldigen. Na een maand werd in onderling overleg de verbintenis verbroken omdat Nawalka een kapotte knie had en in feite niet meer geschikt was voor voetbal op topniveau. * Ook BARTOSZ TARACHULSKI mocht een titel vieren. Voor het tweede jaar op rij behaalde het Engelse YEOVIL TOWN de titel zodat de ploeg totaal onverwacht tot in de First Division is geraakt. Met 49 officiele matchen, 12 goals en een pak assists had Bartosz een flink aandeel in het succes. Ondanks een doorlopend cosntract werd hij verzocht om toch naar een andere werkgever uit te kijken.yeovil kocht immers al 2 nieuwe spitsen die beter dan Tarachulski het counteren beheersen. * RICCARDO BONETTO was aan het feest met PERUGIA. Bonetto is als VERDEDIGER een vaste waarde in het team dat de promotie naar de SERIE A kon afdwingen. In diezelfde Serie A speelde de in Beveren dikwijls verguisde TOMAS DANILEVICIUS een 20-tal kompetiematchen(hij skoorde twee keer) bij het verrassende LIVORNO dat een plaatsje in de linkerkolom kon bemachtigen. Danilevicius heeft ook een basisstek in de nationale ploeg van LITOU- WEN die in dezelfde groep van België uitkomt ( en voor onze Rode Duivels geklasseerd staan). * Ook GABOR PUGLITS weet van geen ophouden. De rosse verdediger uit Hongarije is er ondertussen al 37 en speelt nog steeds in de Hongaarse tweede klasse.na zijn Bevers avontuur speelde hij bij MATAV SOPRON(die dit jaar de beker wonnen), CELLDOMOLK en PAPA(dit seizoen ook actief in de hoogste afdeling).het afgelopen jaar was Puglits libero bij MOSONMAGYAROVAR een stadje op het drielandenpunt Hongarije-Slovakije-Oostenrijk niet ver van Gyor waarmee Puglits ooit, lang geleden, Hongaars landskampioen werd. * Naast Olivier Fontenette die we U vorige keer voorstelden heeft Beveren zich versterkt met de Congolees BIKNDA MAN MOUBI( 23/2/81). Hij is afkomstig van CS La Mancha de Pointre Noire,één van de topploegen uit Congo-Brazzaville. Samen met drie ploegmaats verbleef hij meer dan een maand in Beveren ( bij Regis Laguesse die zelf het afgelopen kwartaal in Congo verbleef ). La Mancha is in Afrika bekend om zijn goede jeugdwerking (in 2003 werd de CAF-cup betwist, de tegenhanger van de Europese Uefa-cup). Tegen Westerlo speelde het viertal mee en was het vooral Mavoungou Loumba die opviel als aanvaller (maar die hebben we meer dan genoeg). Mavounga was dit jaar nog Congolees A-internationaal, Bikinda Wamoubi werd sinds 2003 niet meer opgeroepen voor het nationale elftal. Zo heeft Beveren al VIER ingaande transfers (ook nog de twee Ivoriaanse BELOFTENINTERNATIONALEN YAO GERVAIS GERVINHO en COULIBALY KAFOUMBA CAFU, beiden komen van Fc Toumodi). * ROBERT ROEST, volgend seizoen nog onder contract bij AGOVV uit Apeldoorn werd verkozen tot secretaris-penningmeester van de Nederlandse profspelersvakbond, de VVCS. * Vorige week overleed LOUIS ROELANDT, gewezen speler, bestuurslid en lokaalhouder van SK Beveren. Louis was in Beveren een bekend figuur, hij werkte nog een tijd op het gemeentehuis, was rijkswachter en hield jaren café. In het allereerste seizoen van Beveren, in was hij linksbuiten in het team dat kampioen werd in 3de Bijzondere Afdeling. Later kwam hij nog maar sporadisch op het veld. Tijdens de oorlog was hij nog een tijdje bestuurslid en later was hij lokaalhouder van DE GRAANMAAT waar ooit SK Beveren werd gesticht. Zijn drie zonen waren ook sportief aangelegd. Gaby zat in het Beverse basketwereldje, JAAK schopte het tot eerste klasser waar hij met Beveren, Willem II en Rc Mechelen honderden wedstrijden speelde en later trainer werd, Albert werd dokter in Melsele en was enkele jaren clubdokter van SK Beveren. RB sport met kleine s Sympathieke brochure, die speciale editie van het clubblad van KSK Beveren dat massaal verspreid werd. Vooral de foto op het titelblad spreekt boekdelen. De ploeg die ook voor SK Ivoorkust kan doorgaan, wordt er gesymboliseerd door de enige blanke veldspeler die het voorbije seizoen een kans heeft gekregen. En de zwartjes dan? Er staat er ook ééntje op, wees gerust! Maar toevallig is het een speler van de tegenpartij. Wij kunnen niet gelukkig zijn als de dingen waarin wij geloven niet dezelfde zijn als de dingen die wij doen. Freya Stark De Rycke Gebroeders nv Centrale Beveren (03) Fax (03) Vesten Beveren Centrale Kallo (03) Fax (03) St Stevensweg Kallo BANK & VERZEKERINGEN Ciamberlanidreef Beveren Tel. 03/ Fax 03/ Kantoor M. Bosman BVBA Grote Markt Beveren Tel. 03/ Fax 03/ DE BEVERSE KLOK - 9

10 Zomersportkampen voor de jeugd. Van 18 juli tot 26 augustus 2005 De sportdienst pakt uit met een uitgebreid sportaanbod voor kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie, met zowel sportdagen als sportweken. De 4- tot 6-jarige kleuters krijgen de kans om zich in verschillende deelgemeenten uit te leven tijdens de kleutersportmaniadag waar ze een halve dag sporten en spelen. Daarnaast kunnen ze ook deelnemen aan de kleutersportdag sport je gek die de sportdienst organiseert in samenwerking met speelplein Bartje. Willen ze liever een hele week sporten, dan kunnen ze zich inschrijven voor de kleuter-5-daagse, waarbij hun fysieke ontwikkeling verder wordt gestimuleerd via verschillende sporten en spelletjes. Als de 7- en 8-jarigen zin hebben in een dagje sport, dan is de sportmaniadag de ideale manier om hun eens sportief uit te leven. Willen ze liever een hele week actief zijn, dan hebben ze de keuze tussen onder andere atletiek, kids dance, voetbal, basketbal, de combinaties tennis & waterspelen of tennis & sportmix of de sport-je-gek-week die bestaat uit een variatie aan keitoffe sporten. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zelfs een week gaan zeilen op het Galgenweel te Linkeroever om zo hun eerste ervaringen als bootkapitein op te doen. Ook de 9- en 10-jarigen krijgen een uitgebreid sportaanbod geserveerd. Willen ze graag tennissen dan zijn de sportkampen tennis & sportmix of tennis & waterspelen misschien wel hun ding. De hippe jongens kunnen basketten of voetballen, de sportieve meisjes zullen misschien liever voor kids dance & rope skipping kiezen. Waarom niet de combinatie baseball & atletiek? Of de sportmaniadag, waterspelen, new games, mountainbike, boogschieten, baseball, te veel om op te noemen. En als ze net zoals de 8-, 11- en 12-jarigen willen zeilen, dan kunnen ze zich inschrijven voor het jeugdzeilen! Wie 11 of 12 jaar is, kan kiezen voor skaten & breakdance, tennis & sportmix, basketbal of jeugdzeilen: vier populaire én niet te missen sportkampen. Wie het nog avontuurlijker ziet, kan met een kajak de Lesse bedwingen. Ook de 13- tot 16-jarigen kunnen zich uitleven op de afvaart van de Lesse. Een dagje muurklimmen met ervaren lesgevers kan ook. De sportdag new games leert hen een heleboel nieuwe en afwisselende sporten. Ten slotte kunnen ze ook een ganse week basketten gaan. Voor meer informatie over de verschillende sportactiviteiten, kan men de brochure vakantietoppers raadplegen die kan verkregen worden bij de sportdienst en de andere gemeentelijke diensten. Farnèsebrug tijdelijk buiten gebruik De spoorbundels en de verbinding van de sporen met de bruggen van de Kallosluis, ondergaan uitgebreide werken. Een sluisbrug wordt hierdoor buiten gebruik gesteld. Dit zal gebeuren in vier periodes van elk twee tot vier weken. In een eerste fase wordt de Farnèsebrug (Scheldekant) in verticale stand buiten gebruik gesteld voor alle landverkeer van 20 juni tot en met 8 juli. Tijdens deze periode wordt het landverkeer omgeleid via de Melselebrug. Het zwaar verkeer zal bij opstaande stand van de Melselebrug (dokkant) moeten wachten tot de brug terug omlaag gaat. Daarom wordt het vrachtverkeer aangeraden om zoveel mogelijk via de Beverentunnel te rijden, om wachttijden te vermijden. Het spoorverkeer moet wachten tot de Melselebrug horizontaal ligt. Licht verkeer, lager van 2,7 meter, kan over sluisdeur nummer 1 of 2 volgens de signalisatie. Fietsers en andere tweewielers kunnen ook gebruik maken van de sluisdeuren 1 en 2 als de Melselebrug en Farnèsebrug omhoog staan. Voor de scheepvaart wordt geen hinder verwacht. Optiek l Contactlenzen l Hoorapparaten LAPPERRE donderdag 9-12 vrijdag op afspraak Albert Panisstraat Beveren Tel. 03/ GRATIS PARKING OP BIJLSTRAAT OPKOPER VAN ALLE GENS VERKOOP GOEDKOPE OCCASIE S, TECHNISCHE CONTROLE O.K. Schelfhout Jozef Tel Fax GSM ZILLEBEEK BEVEREN Nieuwe bib en uitbreiding cc Ter Vesten: bouwwerken gestart Trouwe bezoekers weten al langer dat beide instellingen te kampen hebben met een nijpend plaatsgebrek. Indien alles volgens planning verloopt zal eind 2006 de gemeente beschikken over een bibliotheek die aangepast is aan de noden van de 21ste eeuw en zullen de personeelsleden van Ter Vesten niet meer op een kluitje bijeen zitten. De cultuurliefhebber kan er alleen maar beter van worden. De plannen kregen een officieel tintje op de gemeenteraad van 12 september 2001 en op 4 april 2005 werd de bouw door het schepencollege toegewezen aan de nv IBO uit Mechelen voor een bedrag van ,28 euro. Bibliotheek (1750 m² nieuwbouw) De publieke ruimten bevinden zich op de benedenverdieping. Naast de uitleenbalie wordt een aantal infobalies voorzien en langs de kant van de huidige parking komt een leescafé. Verder zal worden gewerkt met pleinen : naslagplein, internetplein, muziekplein, kinderplein... Het magazijn en de personeelslokalen worden op de eerste verdieping ondergebracht. Cultuurcentrum (500 m² uitbreiding) Het cultuurcentrum krijgt niet alleen een nieuwe polyvalente zaal voor een 80-tal personen, de balie en de vestiaire verhuizen en op het gelijkvloers komen nieuwe burelen. Het succes van Ter Vesten maakt dat ook nog enkele burelen op de verdieping worden ondergebracht en wat de technische kant betreft, komt er een nieuw bureel voor de technici, een grote atelierruimte en een ruimere podiumberging. Gemeenschappelijke voorzieningen (250 m²) Het afdelingshoofd en de cultuurbeleidscoördinator krijgen een bureau op de eerste verdieping. Daar is ook een keuken/refter voor het personeel voorzien. De huidige burelen worden omgevormd tot intern vergaderlokaal. Ook de cafetaria ontsnapt niet aan de verbouwingen en zal worden uitgebreid. Een gang tussen cafetaria en de polyzalen moet een betere afscheiding garanderen. Fasering Er wordt gestart met de aanleg van een nieuwe laad- en loskade aan het podium, met de ruwbouwwerken voor de nieuwe bureelruimten en met de voorbereidende werken voor de bibliotheek. Het cultuurcentrum zal in bepaalde periodes alleen toegankelijk zijn langs de kant van het kunstwerk De Poort. Sommige activiteiten kunnen hinder ondervinden, maar vanaf oktober 2005 zouden de voorstellingen in de schouwberg weer gewoon kunnen doorgaan. In een volgende fase wordt het hoofdgebouw van de bibliotheek opgetrokken en worden inkomhal en foyer aangepakt. Daarna volgt de uitbreiding van de cafetaria. In de laatste fase zitten onder meer de afwerking van de nieuwe vestiaire, de EHBO-ruimte, de doucheruimte, de aansluiting van de nieuwe bibliotheek op het cultuurcentrum enz.... Voor dit alles wordt een uitvoeringstermijn voorzien van 270 werkende dagen... GD Jonny Decoster stelt tentoon Jonny Decoster is sinds 1969 actief als kunstenaar en heeft al een vijftigtal exposities in zowel binnen- als buitenland ingevuld. In 1985 werd een kunstmonografie van hem uitgegeven, in 1994 kreeg hij de Medaille van de Vlaamse Gemeenschap en in 1995 de Nominatie in New York. Zijn atelier bevindt zich in Bierbeek en nog dit weekend kun je zijn werk bezichtigen in kasteel Cortewalle. Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni van 14 tot 18 uur. Zondag 26 juni van 10 tot 12 uur. Inkom gratis. we hebben het voor u KBC Bank & Verzekering Grote Markt 29, 9120 Beveren tel fax KBC Verzekeringen Blommaert Roger VOF De Browne straat 1, 9120 Beveren tel fax Bij KBC & Verzekering staat een cliëntvriendelijke, professionele en vooruitsstrevende diensverlening hoog in het vaandel. Meer dan KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBC-verzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor in uw buurt. cdv: cdv: Wijze woorden Ware woorden zijn niet mooi; mooie woorden zijn niet waar. Lao-tse DE BEVERSE KLOK - 10

11 PAS OPGERICHT EN AL ACHTER SLOT EN GRENDEL; Bestuur vzw Aangenaam winkelen De Beverse Middenstand, voornamelijk dan van het centrum, heeft zich eens te meer georganiseerd in een nieuwe vereniging (vzw Aangenaam winkelen) die onlangs boven de doopvont werd gehouden. Nadat vele jaren geleden Koopkern de vereniging van Beverse handelaars was, die door allerlei acties het Bevers publiek in Beveren wilde houden (met Renaat Stoop als voorzitter) werd deze vervangen door de meer professionele vereniging Winkelcentrum Beveren met Paul Claes aan het roer. Maar omdat deze vereniging op vrijwillige basis haar leden-handelaars moest recruteren, bleek maar een klein deel van de middenstand bereid om het lidgeld hiervoor te betalen. Het idee kwam naar voor om een vereniging op te starten waar alle middenstanders van het centrum automatisch lid van werden. Een nieuwe vzw werd opgericht met als stichtende partners : de gemeente Beveren, de vzw winkelcentrum Beveren (die in de nieuwe vereniging opging) en Unizo Beveren. Onder de vorm van een promotionele bijdrage - die verplicht werd door de gemeente - leveren de meer dan 200 handelaars uit het centrum de nodige kapitalen (en de gemeente legt er evenveel bij) om de nieuwe vzw - die de naam Aangenaam Winkelen meekreeg - het nodige werkkapitaal mee te geven. Eén van de eerste taken is, de aanwerving van een centrummanager, die in opdracht van de vereniging, allerlei acties op een professionele wijze dient te organiseren. Op 7 juni werd de nieuwe vzw boven de doopvont gehouden en de bestuurders aangesteld. Als voorzitter werd - en dit nagenoeg unaniem - Johan De Bock aangesteld. Er zijn maar liefst drie ondervoorzitters : Schepen Peter Deckers, Vincent Lesseliers (voorzitter Unizo) en Paul Claes (gewezen voorzitter van de vorige vereniging Winkelcentrum). Het secretariaat wordt waargenomen door Wim Van Gerwen (dienst sociale en economische zaken gemeente Beveren) en de centen worden bijgehouden door Jan Staut (Tan Tan). Zij worden bijgestaan door Wim Van Goethem (Double Vee), Benny Van Acker (kapsalon Benny), Jacques Bosman (De Graanmaat), Petrus Van Bogaert (Spaenhoven), Gilbert Panis (TV center), Marianne Jacob (lingerie Nelly), Lutgarde Weekers (huis Weekers), Mark Lodeweyckx (KBC), Sonia Rossey (kleding Viruz) en Tine Carion (afdelingshoofd gemeente Beveren). De eerste vergadering, gehouden in het Kasteel Cortewalle, eindigde evenwel voor een gesloten deur. Bij het verlaten van de vergadering bleek dat iemand de kasteelpoort had gesloten en niemand had hiervan blijkbaar een sleutel. Gelukkig kon Schepen Deckers, die een ruim adressenbestand in zijn GSM bleek te hebben, iemand bereiken die ons na een tijdje kwam bevrijden. De eerste pint hierna smaakte dubbel zo goed. J.B. EEN NIEUWE FIETSROUTE IN BEVEREN; Dankzij een hardwerkende toeristische dienst, beschikt Beveren over een gans arsenaal aan fietsroutes. We noemen lukraak op de Aardbeienroute, het Beverlandpad, de Tibeertroute, de Polderlandroute, het Landbouwleerpad en ik vergeet er ongetwijfeld nog enkelen Onze eigenste Beverse Klok voegde daar Johan's Viscenter bvba Ijzerhand BEVEREN Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal - en schelpdieren. Ruime keuze aan zelfbereide koude - en warme gerechten. Tot uw dienst : dinsdag t.e.m. vrijdag: van 8 u tot 12.30u en van 13.30u tot 18 u. zaterdag: doorlopend open van 8 u tot 18 uur. zondag: afhaalservice tussen 10u en 10.30u. maandag : gesloten. Tel.nr.: 03/ Fax.nr. 03/ onlangs - samen met de uitgave van het boek Buizelendam - de Beewegroute aan toe. Maar inventief als altijd, is onze redactie van plan een nieuwe route te organiseren. Als naam kozen we voor de route 30 km. Bedoeling is een route uit te stippelen die ons zou leiden door Beveren waarbij alleen straten worden aangedaan waar men maximaal 30 km per uur mag rijden. En het zijn er zo veel dat het ongetwijfeld een lange route zal worden. Als bijlagen doen we erbij waar de politie staat te flitsen, overdag, s nachts en tijdens het groot verlof. De route kan alleen afgelegd worden door fietsers die een goede rem op hun rijwiel hebben want ook fietsers moeten zich houden aan de maximum snelheid. De enige uitzonderingen op de regel zijn : voetgangers die vrezen hun bus te missen ( s morgens), voetgangers die vrezen hun avondeten te missen (uiteraard s avonds), kinderwagens met krijsende kinderen die grote honger hebben, de politiewagens zelf, de postboden (anders wordt de post in sommige straten maar in de late namiddag besteld) en de juffrouwen en de meesters die vrezen te laat in hun school aan te komen als gevolg van de snelheidsbeperking. De uitgave van deze nieuwe brochure is voor het najaar voorzien. J.B Tropische braderij op 24 juni Een beetje minder zon of een beetje meer regen, de handelaars van Winkelcentrum Beveren laten dit niet aan hun hart komen en zorgen zelf voor zomerkriebels. Ze organiseren opnieuw een echte TROPI- SCHE BRADERIJ in de verkeersvrije winkelstraten en op de markt van Beveren. De straten zijn tropisch versierd, de handelaars pakken uit met veel zomerse producten aan braderijprijzen en op de terrasjes worden fruitige en ook wel wat alcoholische drankjes geserveerd. Deze tropische sfeer wordt muzikaal onderstreept door Umutsama, een groep Afrikaanse artiesten die zorgen voor traditionele percussie, zang en dans uit Centraal Afrika. Dit zijn djembé-spelers, vergezeld van Afrikaanse danseressen, die door de straten bewegen. Op de Grote Markt kan men ook optredens (mét een tropisch sfeertje) bewonderen van dansgroep Flex. De mascotte, de Bever, deelt samen met tropische meisjes, Hawaiaanse bloemenkransen uit. De bakfiets van Winkelcentrum Beveren is omgetoverd in een heuse ijsjeskar: klanten, groot en klein, worden vergast op gratis tropische ijsjes. Voor de kleintjes is ook een draaimolen voorzien. Kortom, vanaf 18 uur tot minstens 22 uur staan de handelaars van Beveren klaar om hun publiek reeds in de vakantiestemming te brengen en heel wat zomerse zaken aan te bieden aan braderijprijzen. ZIN OM TERUG TE STUDEREN?. NEDERLANDS - beter lezen en schrijven - taalregels opfrissen. NEDERLANDS voor anderstalige volwassenen. RIJBEWIJS - voorbereiding op het theoretisch rij-examen. REKENEN - optellen en aftrekken - betalen met de euro LEEUNT ASLAND, afdeling Beveren organiseert schooljaar cursussen Cursussen overdag en 's avonds Enkel voor laaggeschoolde volwassenen Geen inschrijvingsgeld Inlichtingen en inschrijvingen: Leerpunt Waasland Gravendreef 15 bus Beveren of DE BEVERSE KLOK - 11

12 t klokzeel WEEKENDDIENSTEN MEDISCHE SECTOR IK HOU VAN DE RADIO De Vlaamse Radio Omroep, het NIR, de BRT-radio, de VRT-radio of hoe je het instituut ook mag noemen, bestaat deze maand 75 jaar en daarbij moest ik aan Stef Bos denken. Hoe dikwijls hebben we hem al zijn prachtig liedje Ik hou van de radio horen zingen, hoewel het nu al een hele poos geleden is dat het een hit was. Hij heeft het daarin over de jaren zestig en dat geheimzinnige doosje op de kast. Mijn moeder zei: dat is de radio, klinkt het uit de mond van Stef en je hoort verder hoe die radio een stuk van zijn leven is geworden. En van het mijne. En wellicht ook van een hele schaar mensen die daar nog niet over nagedacht hebben, maar die bij het horen van zo n lied of het lezen van een tekst als deze, bij zichzelf zullen denken: hé, dat is bij mij ook een beetje zo! Dat medium was het eerste dat bij ons in huis kwam, nog voor er een krant gekocht werd en met jààààren voorsprong op de televisie. Kan het dan anders dan dat je daar een draai van krijgt? Hoe zou het anders komen dat ik nu nog altijd veel en véél liever naar het radionieuws luister dan de tv voor een nieuwsbulletin op te zetten. En dat komt niet omdat ik toevallig Bert Heyrman uit Melsele ken en ik dan de kans heb om op de radio zijn warme stem van nieuwslezer te horen. ZINDERENDE REPORTAGES Nee, daar zijn zo goed als zeker vooral de vroegere sportjournalisten van de radio voor verantwoordelijk! Ik geef ze in de volgorde dat ik denk dat ze mekaar opvolgden. Ik kan serieus fout zitten en waren het allemaal wel sportjournalisten? Jan Van den Brande, Maurice Dieudonné, Piet Theys, Gert Fonteyne (neef van de vroegere pastoor van Haasdonk) en zeker niet te vergeten die Jan Wauters uit Bornem. Zijn Tourreportages en zijn legendarische bibberstem vanop de motor in Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen zullen voor altijd in mijn geheugen gegrift blijven. En ik ben zelfs Luc Varenne van de RTBF en Robert Chapatte van Europe 1 ontzettend dankbaar, want op momenten dat in de Tour de BRT niets te melden had, switchten wij naar die zenders om toch maar die doortocht op de top van de Tourmalet of de Aspin niet te missen. En ik mag zeggen dat ik een serieus deel Franse woordenschat van beide reporters meegekregen heb. BAK MET LAMPEN, DRADEN EN EEN LUIDSPREKER Veel hangt natuurlijk af van de periode waarin je geboren bent. Bij mij waren het niet de jaren zestig zoals Bos het zingt, maar de jaren vijftig die me warm maakten voor het medium en ik ben Guy Leuridan - een paar jaar ouder als ik en toen uit de Gentstraat (maar ik weet niet waar hij verzeild is geraakt) - nog altijd dankbaar dat hij op mijn aandringen mijn moeder is komen overtuigen om van hem die tweedehandse bak met lampen, draden en een luidspreker te kopen voor de toen niet onbelangrijke som van zeshonderd Belgische franken. Ik herinner mij de verhalen van mijn moeder die in haar jeugd tot 1929 in Burcht woonde en er voor het eerst in haar leven een radio hoorde spelen toen ze met vriendinnen voor het openstaande raam van een rijke Burchtenaar ging staan om dat wonder van de techniek mee te maken. Dat was dus de radio van de jaren twintig, de periode dat de ouders tegen hun kinderen nog konden zeggen: kijk jongens, nu gaan we eten en zetten we dat toestel af, dan kunnen die mensen ook gaan eten! En er werd niet gemopperd! En voor de radio van de jaren dertig daarvoor moet je in onze volgende Klok de rubriek sport met kleine s lezen waarin Kamiel Van Dam zijn eerste belevenissen met dat wondere toestel tijdens de Tour de France die volgde op zijn Plechtige Communie (1935) op een geestige manier uit de doeken doet. DOKTERS Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur en op wettelijke feesdagen Centraal Oproepnummer: voor Beveren en Haasdonk 03/ Voor Melsele en Kallo 03/ Voor Doel, Kieldrecht en Verrebroek 03/ en voor Vrasene 03/ TANDARTSEN Zaterdag van 14 tot 19 uur. Zon-en feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Centraal Oproepnummer: 03/ APOTHEKERS Op zon- en feestdagen en op werkdagen van 23 uur tot 9 uur s morgens! Je moet vanaf 23 uur tot 9 uur steeds eerst politie contacteren, tel.03/ ! De naam van apotheker van wacht zal bij elke apotheker tussen 18 en 23 u en tijdens het weekend voorhangen. Hij kan ook opgevraagd worden op het telefoonnummer 0900/ of via het internet op Nem nou Je kon vroeger als mopperende snotneus van je ouders een DRAAI tegen je oren krijgen, een lap of een klets werd evenmin door de ontvanger geapprecieerd. Tegenwoordig mag je je kind geen tik meer geven of je kan voor mishandeling aangeklaagd worden. Die draai had in ons dialect ook de betekenis van een wending, een bepaalde gewoonte die je opgelegd of aangeleerd kreeg. Laten we het zelfs een richting noemen, je moet ook in het verkeer een draai nemen om van richting te veranderen. Er zijn er zelfs die er een draai van weg hebben (handig zijn op een bepaald gebied) om iemand aan den draai te houden (aan het lijntje houden). DE WEERBORSTEL of t gedacht van Riekes De Ben Te midden van Beveren Markt staat Riekes met het hoofd achterover onbeweeglijk naar de wolken te staren. Een dametje dat daar passeert krijgt dat in de gaten en tuurt ook een paar keer naar de lucht. Omdat ze niets opmerkelijks ziet en omdat het waarschijnlijk alleen te zien is van op de plek waar Riekes staat, komt ze vlak naast hem staan en kijkt naar boven. Waarop Riekes eventjes opzij lonkt en zegt: -Hebt gij ook een bloedneus madammeke? colofon De Beverse Klok is verkrijgbaar: bij de dagbladhandelaar, veertiendaags op vrijdag (1 nummer tijdens de maand juli) Abonnement 1 jaar : 20 euro Abonnement buitenland : 40 euro los nr : 1 euro rek. nr Verantwoordelijke uitgever: W. Andries, Lindenlaan Beveren Hoofdredacteur: Wilfried Andries Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman, Willy De Rop, Gerda Drieghe, Roger Puynen, Ward Van Mieghem Foto s en illustraties : Gerry Smet, Erik Pijl Lay-out : Filip Dalvinck Dienst verzending en abonnees: Reklameregie: e mail: Druk : Graffiti Puursesteenweg 390a Bornem DE BEVERSE KLOK - 12

Steven Onghena Montagnard met een kunstenaarsziel

Steven Onghena Montagnard met een kunstenaarsziel DE BEVERSE KLOK V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren De Gemeentelijke Administratieve sanctie lees pagina 4 krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 4 februari

Nadere informatie

Ophaling grofvuil, lees 't Klokzeel p.12

Ophaling grofvuil, lees 't Klokzeel p.12 V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren DE BEVERSE KLOK Krijgt Beveren zijn eigen zesdaagse? lees blz 4 krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 9 januari 2009-14e

Nadere informatie

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5 V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren DE BEVERSE KLOK krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 28 november 2008-14e jaargang - nummer 15-1 euro 'Nooit Th

Nadere informatie

Renaat Thoen Jonge ondernemer

Renaat Thoen Jonge ondernemer DE BEVERSE KLOK V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren Thomas De Gendt en zijn Franse supporters in Pariis-Nice. Lees Bij de cartoon p 9 krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD E.Aerssens, F.Baeyens, M.Beirnaert, A.Bogaert, E.Creve, R.De Clercq, R.De Mulder, J.Meganck, E.Meul, E.Ringoot, G.Tallir,, A.Verschelden, S.Verschelden. Alleen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Trend. Trend. Vlaamse Traditionele Sporten vzw. België-Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 Afd 4/2750

Trend. Trend. Vlaamse Traditionele Sporten vzw. België-Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 Afd 4/2750 Trend Trend Trend België-Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 Afd 4/2750 Afgiftekantoor: 8000 Brugge 1-2 Afd Erkenningsnr. De Post: P2A9083 Afzender: Polderstraat 76 A bus 2 te 8310 Brugge ISSN 1377-8404 Trend

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS Lente Kwartaaltijdschrift vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel in samenwerking met cvba Den Draak Verantwoordelijke uitgever Denis

Nadere informatie

Archief Ten huize van... 2000-...

Archief Ten huize van... 2000-... Archief Ten huize van... 2000-... 1 Archief Ten huize van... Chris Verbinnen... 3 Patrick De Potter... 7 Jos Mees...12 Marcel Deleus...15 Rik Alen...19 Geert Buttiens...24 De pioniers: Rik Rutten...30

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT!

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT! ERKENNINGSNUMMER P708430 Afgiftekantoor Leuven 1 Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel. T 016/28.47.90 Fax. 016/20.44.45 V.U.: P. Coosemans, Schoolbergenstraat 165, 3010 Kessel-Lo BELGIE-BELGIQUE PB Leuven

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. Common Sense in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen De Nekker mei 2004 28-04-2004 13:12 Pagina 1 België - Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1450 DE NEKKER maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning.

Nadere informatie