KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek"

Transcriptie

1 KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek 1206 jaargang Het Kruispunt 20jaar12

2 KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek 12 06jaargang 34 juli/augustus 2012 uitgave van de protestantse gemeente prinsenbeek het kruispunt verschijnt 10 x per jaar oplage 210 exemplaren inhoud 1 Actie 2 Onderweg 4 Kruispunten 5 Omzien Bloemen 6 Collectes 10 De Voorzitter 12 Zondag 13 In de week 14 Kerk in uitvoering 15 Programma 9 sept 18 KinderWijzer 20 Even stilstaan 21 Taalbus Bezoek basisschool 22 Gefeliciteerd 24 Vervoer Grote Kerk Adressen Pagina voor jou 5 kopij inleverdata* inleveren verschijnt voor nr.op maandag op maandag aug 27 aug aug 27 aug sept. 1 okt okt 5 nov dec 10 dec jan 14 jan febr 18 febr mrt 18 mrt april 15 april mei 20 mei juni 17 juni Kopij en als bijlage (attachment) naar * uiterlijke inleverdata! Met toestemming overgenomen uit: 1 Een zoutkorrel voor elke dag, SGO Hoevelaken 2 Kerkbladen Support 3 Diverse media PKN-kerken 4 Ikon-pastoraat 5 Oase [Magazine], Oase Media b.v. Disclaimer De redactie behoudt zich het recht voor ter plaatsing aangeboden artikelen te weigeren, in te korten of anderszins aan te passen, indien dit volgens haar noodzakelijk is. Redactie en realisatie Mary en Henk Scherff Hoge Bremberg LD Etten-Leur Tel ANBI De PKN is geregistreerd bij Goede doelen met ANBI-status als: (PKN) Protestantse Kerk in Nederland Voor de belastingdienst: Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland Utrecht Kw-digiTaal De KerKwijzer is ook te lezen op Daar vind je ook andere informatie over onze kerk.

3 Actie Op weg naar ons 25-jarig Kruispunt-jubileum Bij een jubileum hoort een geschenk. De kerkenraad heeft dan ook besloten om onder het motto: Geven om te delen via acties een bedrag te vergaren waarvan een deel naar een diaconaal doel in de regio gaat en een kleiner deel naar enkele kleine investeringen in de inrichting van Het Kruispunt. Het diaconale doel dat wij hebben gekozen is Stichting TAALBUS uit Etten-Leur (zie blz. 21 en voor meer informatie: Voor dit diaconale doel zal een actie gevoerd worden met speciaal hiervoor door Bakkerij Van Meer uit Prinsenbeek ontwikkelde Kruispuntkoeken. Deze worden per vier stuks verpakt in een zak met een jubileumbedrukking en van deur tot deur verkocht in Prinsenbeek. De verkoop zal plaatsvinden op 11, 18, 25 augustus en 1 september De diaconie zoekt vrijwilligers voor de verkoop. Als je mee wilt helpen, geef dit dan door aan Ingrid van Hoffe of Elly van Vliet. Voor de verkoop zijn per zaterdag 10 vrijwilligers nodig vanaf 16 jaar oud. Deze actie heeft tevens ten doel om onze kerkelijke gemeente meer bekendheid te geven in ons dorp. Wijnand Bouman Terugblikkend op de 'bouwperiode' zijn we inmiddels in de winter van aangeland. De bouw ligt door de vorst tijdelijk stil, maar de hoop dat we in de zomer van '87 in onze kerk zouden kunnen zitten wordt niettemin bewaarheid. Op 19 juli, nu 25 jaar geleden wordt in ons nieuwe Kruispunt de eerste kerkdienst gehouden. In de maanden daaraan voorafgaand moest er natuurlijk nog heel veel gebeuren. In dit nummer lezen we zowel over het zoeken naar financiële middelen, als over het zoeken naar draagvlak voor de inrichting van ons nieuwe gebouw: zoveel hoofden, zoveel... 1

4 onderweg ds evelyn quaak kloet Er zijn in de afgelopen maanden twee geheel nieuwe werelden van contact maken en onderhouden voor me opengegaan De eerste, de digitale wereld, kende ik wel zijdelings via Hyves en Facebook. Ik ken enkele moeders die er speciaal een account hebben aangemaakt om te horen wat hun kinderen bezighoudt. Ik was er ooit ook zo één. Zo (via Hyves) wist mijn schoonzus bijna eerder dan ik dat wij opa en oma gaan worden. En dat mijn tweede zoon geen verkering meer had maar wel een nieuwe baan was op Facebook het eerste bekend. Even voor wie het niet kent. Je kunt via internet een pagina aanmaken die kan functioneren als een dagboek. Al dan niet met foto en andere privéinformatie in je profiel. Ook kun je mensen accepteren of weigeren die je vriend willen worden. Zo kun je dus vrienden maken en volgen en zij jou. Je kunt er dagelijks zoveel belevenissen op kwijt als je wilt en op elkaar In deze digitale wereld heeft de diversiteit me (on)aangenaam verrast. Ik zit namelijk niet te wachten op berichten over iemands voedingspatroon etc.: vandaag eten wij of ik zit nu in de tuin. En aan de zap-taal moet ik wennen: os ma heb zelfs Fb! Nee geef mij daarom maar Twitter! Niet alleen zijn er heel veel leuke mensen te vinden, ook kun je er boeiende korte discussies volgen. Er zijn doelgroepen als predikanten&pastores, maar ook bijv. Bonhoeffer daily met een tekst om over na te denken. Wat een uitdaging bood was mezelf omschrijven en in de markt zetten, zo voelde dat een beetje. Omdat Twitter toch ook openbaar is, deel ik hem met u: EvelynQK, Predikant PKN, vrolijk gelovig, Geestelijk begeleider, op zoek met mensen naar Meer, eigentijdse taal en verbeelding, Missionair. Ja, en u zult het niet geloven. Het inspirerende filmpje over discipelschap aan het einde van de Pinksterpreek kwam van een collega via Twitter! Het brengt dus ook ons als gemeente nieuws Wanneer u het landelijke en wereldnieuws actief volgt dan zal de goede verstaander gehoord hebben dat ook het nieuws uit de Twitterberichten opgepikt wordt. In de omwenteling in Libië was Twitter zelfs een belangrijk onderdeel omdat de officiële kanalen geblokkeerd waren. Verbinding zoeken dus, daar ben ik mee bezig. Ik zit niet op Twitter omdat ik me verveel! Als kerk in Prinsenbeek zou het wel eens een aardig missionair medium kunnen worden, Twitter via Op de preek van zondag reageren, en op elkaar? De tweede nieuwe wereld van contact maken is onze jonge hond. Mensen die ik al 20 jaar geluidloos in het dorp tegenkom, blijven nu staan op straat met hun hond. En terwijl 2 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

5 KerKwijzer 1987 januari-februari Verslag vergadering wijkraad op 15 januari 1987 Via de visjes bovenaan de trap in de Engelbewaarder is te zien hoe de stand van zaken bij de fondsenwerving er uit ziet. Volgens de penningmeester halen we het. Er zijn echter nog wel enige hobbels te nemen met betrekking tot de subsidieverstrekking. Van de bouwcommissie Het belangrijkste nieuws van de commissie is het positieve verloop van de actie en verder het door iedereen opgemerkte vriesweer, waardoor de bouw stilligt. Wat de actie Wij halen het betreft, is het inderdaad zo dat dat naar alle waarschijnlijkheid geen loze kreet is. Er is een bedrag van ƒ , toegezegd of ontvangen, waarvan de ƒ , door 67 gemeenteleden (gemiddeld ƒ431 per lid!). De rest betreft een extra subsidie van de ƒ5000, Wij rekenen erop dat ondanks de thans lopende actie Kerkbalans er toch nog 30 à 40 gemeenteleden zullen helpen de gaatjes te helpen dichten. Tenslotte zijn er 249 eenheden in onze gemeente! De vrieskou speelt ons parten wat betreft de vorderingen van de bouw. Voor de penningmeester is het echter een prettige bijkomstigheid, want door het niet ontvangen van bouwnota's kunnen wij nog even wat extra rente verdienen. Dat helpt ook bij het halen van de eind- onze dieren spelen, (wat zijn honden geweldig in contact maken!) praten we natuurlijk over onze hond, maar ook een recente bruiloft kwam gisteren ter sprake. Ik geloof dat ik nog maar aan het begin sta van verbinding maken. Wij spelen al samen met balletjes uitgooien en binnenhalen. En dat doen dus niet alleen onze honden! Nadenkend over de zomer die er aankomt, overweeg ik serieus om onze beagle in Prinsenbeek uit te laten. Mocht u mij tegenkomen, ik heb tijd voor een praatje! Bent u thuis in de maanden juli of augustus en heeft u tijd? Ik kom graag langs om nader kennis te maken, wanneer ik nog niet op bezoek ben geweest. Laat het me weten via of Ik wens u een zomer vol inspirerende contacten. 3

6 kruispunten ds evelyn quaak kloet Vooruitblik leren Er zijn al plannen gemaakt om leren door de week meer vorm te geven dit najaar. Enkele dingen op een rij: * Oecumenisch avondgebed in het kader van de Vredesweek, samen met de RK parochie, op 17 september * Een praktische oefening: Lectio Divina De Lectio Divina als christelijke tekstmeditatie stamt al uit de vierde eeuw en is een vruchtbare manier van omgang met God. Eén avond met uitleg en oefening om met aandacht de Schrift als woord voor je leven te verstaan op 27 september. * Vier thema-avonden: Verscheidenheid van gaven om de thematiek van de Heilige Geest op het leven en onze gemeenschap gericht te verkennen. Op 11 en 25 oktober; 8 en 22 november. * Een leeskring (zeswekelijks) van het boek: Hoe worden de doden opgewekt: over de aard van het opstandingsbestaan. Een spannende bijbels-theologische doordenking van Harmen de Vries. Vorig jaar vroeg ik of er mensen waren die belangstelling hadden om dit thema met elkaar te verkennen. Een aantal van u hebben toen gereageerd. Indien u hiervoor belangstelling heeft wilt u zich dan (opnieuw) aanmelden? Het boek kan via mij besteld worden. Korte kennismaking in september, start 29 november. * Gemeenteavond / film met ontmoeting en nagesprek: Des Hommes et des Dieux. Datum volgt later. * Kloosterweekend in de Koningshoeven Berkel-Enschot van 12 tot 14 april Aanmelden bij Gerard van Wingerden, tel Bij de diensten Ik breng onder uw aandacht dat we in de maand juli vier zondagen ons kerkgebouw sluiten om samen met de Protestantse gemeente te Breda kerken in de Grote Kerk in Breda. We beginnen hiermee op zondag 8 juli. Ik mag dan voorgaan samen met de Lutherse predikante ds. Marlies Schulz uit Breda. Op 8 juli zal het thema zijn: Verlangen naar heelheid. Aan de dienst werken mee de zangeressen Anita van Ek en Charlotte Munnik. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het schema van de diensten met gastpredikanten. Uit Raamsdonksveer Mijn vakantieweken in juni zijn ingegaan wanneer u dit leest. Vanaf 2 juli ben ik weer bereikbaar. Voor spoedeisende zaken kunt terecht bij de scriba of uw wijkouderling. Ik wens u allen een zonnige zomer! 4 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

7 omzien ds evelyn quaak kloet Persoonlijke en medische berichten van gemeenteleden in deze rubriek worden slechts opgenomen na overleg met de betrokkenen. Omdat we graag met u willen meeleven en soms niet op de hoogte zijn van wat speelt, vragen we u uw wijkouderling of predikante te laten weten wanneer u vermelding in deze rubriek in de KerKwijzer op prijs stelt. Wij leven mee met Esther, Ronald, Lisa, Sara en Luuk Monster. De uitslag van de tweede operatie was positief, er zijn 22 lymfeklieren uit de oksel weggehaald en in deze klieren waren geen uitzaaiingen te zien. Ondanks deze uitslag moet er toch verdere behandeling volgen: chemotherapie en bestraling Laten wij met hen mee blijven leven in aandacht en/of gebed. Hun adres: Molenstraat 104, 4841 CG Prinsenbeek Huis-en ziekenbezoek Als u bezoek wilt voor uzelf,of voor iemand in uw omgeving, kunt u contact opnemen met onze predikant ds. mw. E. Quaak-Kloet, , Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de scriba mevr. A. van der Kooy, , 5

8 collectes Leen Keus De diaconie geeft in deze rubriek informatie over de bestemmingen voor de voorgenomen collectes 1 juli 1ste Collecte: Kerk in Uitvoering Voor projecten en (werk) groepen binnen onze eigen kerkelijke gemeente in Prinsenbeek, zoals toerusting en vorming, pastoraal werk, onderhoud van Het Kruispunt, jeugd- en seniorenwerk. 2de Collecte: PKN JOB Jeugdwerk Een vakantieperiode met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB zich voor inzetten in de zomer. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld tijdens het Xnoizz Flevo Festival, waar JOP als medeorganisator letterlijk een podium biedt aan duizenden jongeren om in een ongedwongen sfeer hun geloof te ontdekken ontdekken. En op verschillende campings in Nederland wordt een bijzonder project uitgevoerd, dat recreatie en evangelisatie combineert. Het vakantiewerk Dabar, Hebreeuws voor woord en daad, uitgevoerd door de HGJB zorgt voor de toerusting van 450 jongeren die als vrijwilliger in de Dabarteams aan de slag gaan op de campings. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen. Jeugdwerk, ook in de zomer. 8 juli Dienst in de Grote Kerk Breda 1ste Collecte: Diaconie 2de Collecte: Kosten kerkdienst Collecte bij de uitgang: restauratie Grote Kerk 5 augustus 1ste Collecte: Kerk in Uitvoering 2de Collecte: Diaconie 12 augustus 1ste Collecte: Diaconie 2de Collecte: Kerk in Uitvoering 19 augustus 1ste Collecte: Diaconie Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. 2de Collecte: PKN KIA Zomerzending 6 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

9 Het kerkelijk vrouwencentrum, P3W, van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papua geeft trainingen aan vrouwen en meisjes. De vrouwen worden toegerust in het leiden van bijbelstudies, het organiseren van kerkelijke activiteiten, ze krijgen voorlichting over gezondheid, gezonde voeding en hiv/aids en doen praktische vaardigheden op zoals naaien en het verwerken van landbouwproducten om in eigen inkomsten te kunnen voorzien. De vrouwen en meisjes die vaak uit afgelegen gebieden komen, krijgen hierdoor de kans zich te ontwikkelen. Bij terugkomst in hun dorp is het effect merkbaar: de vrouwen hebben meer zelfvertrouwen en nemen een actieve rol in gezin en kerkelijke gemeente. In 2012 voert P3W hun 50-jarig jubileum! Het zendingswerk van Kerk in Actie kent veel aspecten en vele partnerorganisaties. Via deze collecte kunt u het zendingswerk steunen. 26 augustus 1ste Collecte: Muchas Manos Aan de feministische golf die vrouwen decennia geleden hebben veroorzaakt in Europa zijn wij inmiddels wel gewend. Jammer is dat deze in veertig jaar niet is overgewaaid naar een land als Peru. Daar tiert het machismo nog welig en in het straatbeeld zie je vooral vrouwen die niet vies zijn om te werken, terwijl daar geen enkele erkenning voor bestaat. Naast balen met stro, zakken aardappels, tassen groenten en fruit dragen ze ook kinderen, terwijl de mannen met enkel een biertje in de hand naast ze vooruit kuieren. Vrouwen (en mannen) weten niet beter, en zelfs bij een weinig rooskleurig toekomstbeeld lijken ze zich te hebben neergelegd. Ze zijn vaak niet naar school geweest omdat ze in de keuken nodig waren, of op straat het geld moesten verdienen voor bijvoorbeeld het gas. Persoonlijke ontwikkeling bestaat niet in hun vocabulaire. Deze vrouwen voeden hun kinderen op dezelfde manier op. Wat zij leerden geven ze door aan hun kinderen. Het is gewenning, tijd en ruimte om na te denken over traditionele rollen of het doorbreken daarvan is een luxe. Voor meer informatie zie: 2de Collecte: Kerk in Uitvoering Opbrengst Collecten KW12 04: Verplichte afdrachten PKN: 180,-- Kerk in Uitvoering: 141,95 Lotjeshuis: 125,-- Pappa: 150,-- Zendingsbus: Voor 2012 zullen alle opbrengsten van de zendingsbus gebruikt worden als extra ondersteuning voor ons nieuwe project Het Lotjeshuis. De zendingsbus (groene bus met KIA sticker) staat bij de ingang op de plank tussen de folders, natuurlijk kunt u hier ook uw collectebonnen in kwijt. Hoe bestelt u collectebonnen: Om snel collectebonnen te verkrijgen gaat u naar: Rol iets naar beneden en klik op de collectebon Wat volgt spreekt voor zich. 7

10 KerKwijzer 1987 april-mei Artikel naar aanleiding van de eerstesteenlegging Een bijzondere gebeurtenis door Henk Scherff is veel groter dan ik dacht', merkt 'Het een van de aanwezigen op. 'Ja, dat komt waarschijnlijk door die lichte muren', geeft een ander als antwoord op de niet als vraag bedoelde opmerking. 'Heb je de kerkzaal al gezien?", roept een man naar zijn eega. 'Nee, maar wat is dit nu?', vraagt ze op haar beurt, terwijl haar vragende blik langs een gemetselde pilaar glijdt. In dezelfde ruimte blijken voldoende omstanders die haar deelgenoot willen maken met de kennis die zij bezitten. Met de nieuw verworven kennis dat, als zulk een bouwkundige voorziening ontbreekt, het dak instort, gaat zij de kerkzaal in, alwaar zij een groepje dames inwijdt in de bouwkunde. Ondertussen probeert hij in een gehurkte houding met de handen op de knieën steunend, zich in te leven als kerkganger, die als de preek hem niet zou boeien, zijn belangstelling richt op de buitenwereld via een van de smalle lichtvensters die de kerkmuur speels doorbreken. 8 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

11 Met een 'Ze gaan beginnen, ze gaan de eerste steen leggen!', is hij weer terug in de werkelijkheid van deze dag. Even later verdringt een grote, door haar taalgebruik als kerkvolk herkenbare groep, zich rond speciekuip en steen, die waarschijnlijk gezien zijn afwijkend model, als 'eerste" aangemerkt wordt. De figuur die enige tijd door de specie heeft staan roeren, richt zich vervolgens fier op: mijnheer Eerhart. In een doorgaande beweging probeert hij zijn troffel in een goede positie te manoeuvreren ten einde de specie op de daartoe bestemde plaats te deponeren. Een lichte aarzeling doet een niet tot het kerkvolk, maar tot het werkvolk behorende omstander, besluiten in te grijpen. Doch via een omtrekkende beweging met de troffel blijkt de hulp niet nodig en de specie belandt voor het grootste gedeelte op de daarvoor aangewezen plaats. Onze eerste-steen-legger kwijt zich uitstekend van zijn taak: na enige tijd is er een smeuïg speciebed gecreëerd en kan de steen worden gelegd. Leggen is eigenlijk niet het juiste woord. Zo'n bijzondere steen leg je niet even weg, je plaatst zoiets. Samen met zijn vrouw Tjits wordt het werk geklaard, terwijl onze voorzitter "videoot" en diverse andere broeders het evenement op conventionele wijze vastleggen. Applaus stijgt op als de steen in de natte specie wordt gedrukt en trots wordt getoond aan alle aanwezigen. Deze kerk is gebouwd in het jaar 1987 na de geboorte van onze Heer, die gezegd heeft: 'Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.' 'Een feestelijk moment', 'een hoogtepunt', 'een mijlpaal' zijn zo enkele woorden die ik opvang. En om deze gebeurtenis te vieren wordt iedereen uitgenodigd in de Engelbewaarder voor een drankje en een hapje. Het is een gezellige drukte in het kleine schoollokaaltje. Het onderwerp van gesprek laat zich niet moeilijk raden. Dan wordt de aandacht gevraagd voor Tjits Eerhart die in korte bewoordingen schetst hoe de kleine protestants-christelijke gemeenschap haar geschiedenis schrijft. Ds. Synco Meyburg staat even later stil bij de gebeurtenis van deze dag en geeft uitleg bij de tekst die vanaf 9

12 de voorzitter Enige jaren geleden schreef ik eens een artikel in de KerKwijzer onder het kopje Kerkenraad, goed voor u. Het is niet alleen een boeiende functie, maar ook geloofsverbredend en verdiepend en je krijgt er veel voor terug. Na mijn eerste 4 maanden als voorzitter sta ik nog volledig achter die uitspraak van toen. Zo was ik even stil en dankbaar na een telefoongesprek met een mogelijk nieuwe ouderling. Ik kreeg toen zo n hartverwarmende reactie, waar zoveel begrip uit sprak en iets als vanzelfsprekends om je kennis en talenten aan te mogen wenden, dat ik, nadat ik de telefoon had neergelegd, dacht wat fantastisch om zo iemand in het team te krijgen. Nog onlangs sprak ik Simon Bommelje en dan is het fijn om te zien hoe hij met de hulp en inbreng van zeer velen bezig is een boeiend programma samen te stellen voor 9 september, het 25 jarig bestaan van Het Kruispunt, een programma direct aansluitend aan de Startzondag Kerkdienst, een dienst die uiteraard ook al een bijzondere dienst zal zijn. Maar er is meer, het enthousiasme waarmee Henk en Mary Scherff ons steeds weer verrassen met leuke stukjes uit oude KerKwijzers uit de periode rond de bouw. Zo kwam ik ook mijn eigen betrokkenheid weer tegen bij het zoeken naar een alternatieve behuizing dat werd toen De Engelbewaarder, alleen voor de naam zou je die locatie al kiezen! Het enthousiasme waarmee Wijnand Bouman over de wijnactie praat en ook actie onderneemt, werkt aanstekelijk. Dat belooft wat voor de Kruispuntkoekenactie. Voor die actie moet u overigens nog enkele weken geduld hebben, met de Kruispuntkoek kan heel Prinsenbeek kennismaken middels een verkoop aan huis. Gelooft u mij de koek smaakt overheerlijk en de wijn is tongstrelend. Wist u trouwens dat er al meer dan 500 flessen wijn verkocht zijn en dat de verkoop van zo n goede wijn voor zo n redelijke prijs aan familie, vrienden en buren helemaal niet zo moeilijk is. U kunt er nog bij vermelden dat beide wijnen prijzen gewonnen hebben in het toonaangevende wijnblad Proefschrift en wel als huiswijn in bepaalde categorieen restaurants. Dus met een prijswinnende wijn moet het zeker mogelijk zijn nog een paar honderd flessen meer te verkopen. Bestellen kan via de formulieren of heel handig via de website. Bij mijn aantreden kwam ik midden in de KerKwijzerdiscussie: wel of geen abonnement. Heel veel is er in zowel kleine als grote kerkenraad over gesproken. Nu kan ik tot mijn grote genoegen zeggen dat wij tot dusver zo n 80 betaalde abonnementen hebben. Als je dat afzet tegen ons reguliere kerkbezoek van zo n kerkgangers, vind ik dat een fraai resultaat. Wel wordt er gezegd dat door het niet meer beschikbaar stellen aan hen die geen abonnement willen, wij een mooie kans missen om juist met hen in contact te blijven. Dat is waar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet altijd alle KerKwijzers persoonlijk afgegeven werden, gewoon omdat er niemand thuis was of omdat het makkelijk was het blad in de brievenbus te stoppen,. Of de KerKwijzer daadwerkelijk gelezen werd blijft een vraag. Er zullen altijd wat KerKwijzers extra gedrukt worden om aan belangstellende nieuwkomers te geven en voor 10 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

13 heden ons nieuwe kerkgebouw siert. Een bemoediging voor iedere voorbijganger en ook voor ons als bouwers van dit kerkje om te weten dat, wanneer dit kerkje voorbijgegaan zal zijn God ons niet in de steek zal laten, maar ons nabij zal zijn "Alle dagen..." Tot slot van de feestelijke bijeenkomst mogen de heer en mevrouw Eerhart (als eerstesteenleggers) en Simon Bommeljé (als vertegenwoordiger van de bouwcommissie) een zilveren troffel in ontvangst nemen van aannemer Dick Roos. Alle sprekers, gevers en ontvangers oogstten instemmend applaus van de aanwezigen, die door het bijzondere karakter de bijeenkomst langer zouden willen laten duren dan gepland was, maar zich uiteindelijk met enige tegenzin toch voldaan op weg begeven om zich voor te bereiden op het reeds aangevangen weekend. 'Er waren er veel meer dan ik verwacht had', merkt een van de achterblijvers. 'Dat komt vanwege dat drankje en dat hapje', geeft een ander als antwoord. Nee, ik denk dat men erbij wilde zijn als getuige van een gebeurtenis, die je in onze tijd 'uniek' mag noemen. De bouw van een kerk. gebruik/overhandiging tijdens pastorale bezoeken. In de kerkenraad hebben wij besloten om de gevolgen van het invoeren van het abonnement en het daardoor missen van de contactmogelijkheid in het najaar te evalueren. Hierbij werd door een kerkenraadslid de mogelijkheid geopperd om een soort sterk ingekorte versie als kwartaalsnieuwsbrief voor dat contactdoel ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheid zal uiteraard worden besproken Over de zeer wezenlijke en noodzakelijke huurverhoging besproken met en geaccepteerd door onze belangrijkste huurder, de Zevendedagsadventisten, sprak ik eerder. Hun wekelijkse eredienst vieren zij net als onze Joodse broeders en zusters op de Sabbat (zaterdag). Ook heb ik eens gezegd dat het koffiedrinken na de kerkdienst eigenlijk kostenneutraal zou moeten zijn. Een kleine rondvraag leerde mij dat het niet productief zou zijn om daar een systeem voor op te zetten. Dus ben ik een paar weken geleden zelf met de koffiebus rondgegaan met een verheugend resultaat. Nu moet u niet denken dat er een nieuwe dubbelfunctie is Voorzitter/koffiebuscollectant. Maar rondgaan met de bus werkt wel en dat hoeft zeker niet iedere week, maar 1x per 3-4 weken is wel veel effectiever dan een bus op de bar, hoe strategisch opgesteld dan ook. Rest mij u allen een heel fijne, maar vooral ook ontspannen vakantieperiode toe te wensen. In die periode zullen wij elkaar blijven ontmoeten in ons Kruispunt of tijdens de zomerdiensten in de Grote Kerk van Breda. Als reiswens geef ik u graag mee: A Dios, ad Deo, ga met God! Wim Veenendaal 11

14 zondag 1 juli Tweede zondag van de zomer u Marcus 5 : groen Mevr. I. Verberk, Gorinchem ouderling: A. Vente diaken: A. Geilings organist: A. Monster 1e coll.: Kerk in uitvoering 2e coll.: PKN - JOB Jeugdwerk nevendienst en jeugdkerk koster: C. Martens 8 juli uur Grote Kerk Breda groen Ds. E. Quaak-Kloet Ds. M.J.A. Schulz ouderling: P. van den Dries diaken: E. van Vliet organist: Aart Bergwerff 1e coll.: Diaconie 2e coll.: Kosten kerkdienst uitgang: restauratie Grote Kerk nevendienst 15 juli uur Grote Kerk Breda 22 juli uur Grote Kerk Breda 29 juli uur Grote Kerk Breda 5 aug. Zevende zondag van de zomer u Marcus 7 : 1-23 groen Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland ouderling: A. Bruinsma diaken: L. Keus organist: A. Monster 1e coll.: Kerk in uitvoering 2e coll.: Diaconie koster: C. Martens nevendienst 12 aug. Achtste zondag van de zomer u Marcus 7 : groen Ds. H. v.d. Heuvel, Oud -Beijerland ouderling: W. Willems diaken: E. van Vliet organist: A. Monster 1e coll.: Diaconie 2e coll.: Kerk in uitvoering koster : L. van Dongen nevendienst 12 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

15 in de week 26 juni Grote kerkenraad 11, 18, 25 aug. KOEKACTIE 20 aug. laatste dag kopij KerKwijzer aug. Bezorgen KerKwijzer 28 aug Kleine kerkenraad 19 aug. Negende zondag van de zomer u Marcus 7 : groen Ds. Mevr. J. v.d. Zee-Vroegindeweij, Sleeuwijk ouderling: A. van der Kooij diaken: A. Geilings organist: A. Monster 1e coll.: Diaconie 2e coll.: PKN - KIA Zomerzending nevendienst en jeugdkerk koster: R. van Hoffe 26 aug. Tiende zondag van de zomer u Marcus 8 : 1-21 groen Ds. H.J. ten Brinke, Apeldoorn ouderling: M. Scherff diaken: I. van Hoffe organist: A. Monster 1e coll.: Muchas Manos 2e coll.: Kerk in uitvoeirng nevendienst koster: C. Hubert bloemen Piet van den Dries De bloemen (kaarten) uit de kerkdienst gingen naar: 29 mei Evelyn Quaak-Kloet Dank pastorale werk 3 juni koor Multiple Voice Dank voor zang 10 juni Gonny Vink Bemoediging Truus Ooms Bemoediging 17 juni Huib Visser Bemoediging 13

16 kerk in uitvoering Mary Scherff Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad op 29 mei De voorzitter, de heer Veenendaal opent de vergadering met het lezen van een overdenking over Pinksteren. Hij gaat voor in gebed en heet iedereen van harte welkom. KerKwijzer Aan het begin van het nieuwe seizoen zal de gang van zaken rondom de KerKwijzerabonnementen geëvalueerd worden. Zomertemperaturen Als het in de zomermaanden erg warm wordt in de kerkzaal, zullen de nooddeuren tijdens de preek opengezet worden. De dienstdoende koster zal daar voor zorgen. Pastorale zaken Het streven is op de kerkenraadsvergaderingen - naast de noodzakelijke regelzaken - af en toe een geestelijk inspirerend thema te behandelen. Leren Ds. Evelyn Quaak-Kloet heeft samen met de groep Leren van de liturgiecommissie voor het nieuwe seizoen al een flink aantal activiteiten en bijeenkomsten gepland, zoals leeskring, filmavond etc. Elders in deze KerKwijzer leest u meer daar over. Missionaire activiteiten Op de Jaarmarkt van 16 september (op de Markt in Prinsenbeek) zal ook onze kerk aanwezig zijn en zich presenteren. Het plan is om in het kader van het 25-jarig jubileum van Het Kruispunt op zondagmiddag 30 september van uur een Open Huis te organiseren met muziek en andere activiteiten. Jeugdwerk Op 1 juni vond de afsluiting van het catecheseseizoen plaats. Het is heel fijn dat mevrouw Willems heeft aangegeven jeugdouderling te willen worden en dus haar man op te volgen in deze functie. Rooster Besloten wordt de Startzondag jaarlijks op de tweede zondag in september te houden. De bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden op de vierde zondag van september. 14 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

17 Viering 25-jarig jubileum nieuwbouw Het Kruispunt Op 9 september a.s. zullen wij de viering van het 25-jarig jubileum van de nieuwbouw van ons kerkgebouw Het Kruispunt combineren met de startzondag. Het programma voor die dag luidt als volgt: u Kerkdienst geleid door Ds. Evelyn Quaak. Koffie in de koffieruimte u Kerkzaal. Overhandiging kado gemeenteleden aan de kerk en toost door de voorzitter. Optreden Cantorij met speciaal jubileumlied. Audio-visuele presentatie met herinneringen aan de bouwperiode. Orgelspel door Jaap Slagboom. Lopende lunch met broodjes u Interactief spel rond het thema: Het Kruispunt u Afsluiting met een vesper u Einde programma. Voor de kinderen is er een apart programma na de kerkdienst tot het spel, want daar kunnen zij ook aan deelnemen. Wij hebben diverse gasten uitgenodigd, waaronder onze eerdere voorgangers en rekenen erop dat er een grote opkomst zal zijn voor deze feestelijke dag. Grote Kerk Breda Zoals bekend zal er in Het Kruispunt op 8, 15, 22 en 29 juli geen dienst worden gehouden. Deze zondagen rekenen we op u in de Grote Kerk in Breda. Op zondag 8 juli zal ds. Evelyn Quaak-Kloet, samen met ds. Schultz de dienst leiden. Voor vervoer naar Breda kan worden gezorgd. Zie hiervoor elders in de KerKwijzer. De vergadering wordt besloten met het bidden van het Onze Vader. De volgende vergadering van de grote kerkenraad op 26 juni. 15

18 KerKwijzer 1987 april-mei Van de bouwcommissie In de afgelopen periode is heel wat gebeurd. Allereerst zien we het gebouw met rasse schreden vorderen. Afgezien van het dak, waarvan de spanten inmiddels op het terrein liggen, worden de contouren steeds meer herkenbaar en geleidelijk aan gaan we ons weer afvragen, wanneer het klaar zal zijn. Toch nog vóór de zomer? Houd moed! Voorts hebben we de eerstesteenlegging meegemaakt. Wat een fijne gebeurtenis. Elders in deze Kerkwijzer vindt u daarvan een verslag (wist u dat de steen eerst 's middags om 13:00 uur klaar was? Naar aanleiding van de eerstesteenlegging heeft Jim Keune aangeboden om een deel van zijn tijd beschikbaar te stellen ten einde de (korte) geschiedenis van onze protestantschristelijke gemeente vast te leggen. Het moderamen vindt dit een fantastisch initiatief en heeft namens de wijkraad haar goedkeuring gegeven aan deze actie. Mocht een van u vermeldenswaardige feiten weten of over belangrijke knipsels of documenten beschikken, wilt u dan contact opnemen met Jim? Bij voorbaat dank. Als laatste punt wil ik nog melden dat de bouwcommissie actief is geweest met het inventariseren van de gebruikerswensen. Deze zijn doorgegeven aan de architect en zullen zoveel mogelijk worden ingewilligd. Tijdens de laatste bouwcommissievergadering kwamen tot ons aller verrassing de architect en de aannemer met een lading materialen, zoals zes verschillende stoelen om proef te zitten, vloertegels, kleurstalen, vloerbedekkingstalen etc. Gelukkig konden we unaniem beslissen onder deskundige advisering van de architect en ook leden van de bouwcommissie die reeds meermalen dit soort projecten onder handen hadden. Voor het liturgisch centrum had de architect een aantal mogelijkheden getekend. Hier zijn we nog niet helemaal uitgekomen. Volgende keer zal daar verder over gepraat worden. Maar één ding staat vast: het wordt mooi. [... ] Met betrekking tot de financiële stand van zaken wordt u wekelijks op de hoogte gehouden middels een grote computerstaat in de hal van de engelbewaarder. Voor diegenen onder u die niet (vaak) in de kerk komen volgt hier nog eens de laatste stand: na de actie Wij halen het hebben we ƒl , ontvangen. Hiermee zijn we op weg naar de fl , die wij nodig hebben om alle geschrapte plannen alsnog in te vullen. Laten we daar dus ook nog even de schouders onder zetten. 16 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

19 KerKwijzer 1987 mei-juni Van de bouwcommissie Met grote snelheid zien wij de nieuwe kerk gestalte krijgen. Met even grote snelheid vliegen dan ook de termijnfacturen en overige facturen rond onze oren. Tot heden kunnen wij alles voldoen uit eigen middelen en acties. De subsidies zijn toegezegd en hopelijk onderweg. Toch wil ik nog een beroep doen op diegenen die hebben toegezegd voor de acties: grond, stoelen en Wijhalen het om indien mogelijk zo spoedig als het kan de toezegging na te komen; dat scheelt misschien net een termijn! De extra toezeggingen en giften gaan langzaam, maar gestaag door. U leest de stand in de hal van de engelbewaarder. Door het zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de gebruikerswensen komen wij geleidelijk aan (zoals iedereen natuurlijk ook verwacht had) iets boven de begroting. De bouwcommissie heeft besloten nieuwe stoelen en enige nieuwe tafels aan te schaffen (kosten fl , ). Ook is besloten om vloerverwarming te nemen in plaats van convectoren. Voorts zal het liturgisch centrum zeer gedistingeerd en mooi worden uitgevoerd, echter met gevolg dat het ietsje meer wordt. Bij elkaar houdt dit in dat wij ± fl meer uitgegeven dan de nul die wij bereikten met de actie Wij halen het. U weet dat we toen uitgingen van de gestripte versie. Bedenken wij dan dat inmiddels ruim fl , aan extra giften en toezeggingen binnen is, dan moeten wij nog fl , bij elkaar brengen of in het uiterste geval lenen tegen zeer lage rente. Wij achten dit zonder meer aanvaardbaar en te realiseren. Met deze toelichting bent u hopelijk weer een beetje bijgepraat. S.W.B. KerKwijzer 1987 mei-juni Verslag vergadering wijkraad van 11 mei Uit de bouwcommissie komen de volgende berichten: - het orgel is een "zorgenkind". Binnen het raam van de begroting wordt al het mogelijke gedaan de juiste oplossing te vinden; - Voor zover de begroting noodgedwongen moet worden overschreden is dit binnen de aanvaardbare grenzen. 17

20 KinderWijzer Joshanne Willems Hallo lieve Kruispuntkids, Dat was een gezellige buitendag zeg. En wat fantastisch dat er van die lekkere pannenkoeken waren, een groot applaus voor onze pannenkoekenbakkers! We hebben samen het seizoen afgesloten, Anne, Martijn en Iri definitief uitgezwaaid, nog een paar dagen school en dan is het vakantie. In de vakantie zullen we op 8, 15, 22 en 29 juli in de Grote Kerk van Breda naar de kerk gaan. Onze eigen kerk heeft dan ook even vakantie. Het is een mooie gelegenheid om die prachtige kerk eens van binnen te bekijken. Met de bouw van deze kerk werd al in 1410 begonnen en het was pas 100 jaar later helemaal af. De toren is bijna 100 meter hoog! Moet je eens indenken hoeveel mensen hieraan gewerkt hebben. Er zijn mooie verhalen over deze kerk te vertellen. Wil je meer weten? Vraag dan maar eens aan Leanne want die heeft er een spreekbeurt over gedaan en zij heeft een leuk boek over de Grote Kerk dat je vast wel eens mag lenen. Wie heeft er wel eens een mooie tekening voor ons sponsorkind Geoffrey gemaakt? Geoffrey Mangeni woont met zijn moeder in Uganda. Met onze steun krijgt hij o.a. schoolboeken, medische zorg, Bijbelonderwijs en training in verschillende vaardigheden. Wij willen jullie om de beurt vragen om briefje, een mooie kaart of een tekening naar hem te sturen. Hij vindt het erg leuk om post van ons te krijgen. Na de vakantie gaan we daarmee beginnen. We maken een mapje met een foto en de brieven die we van hem krijgen. Er zal informatie over Geoffrey en zijn leefomstandigheden in zitten en het adres waar je je post naartoe kunt sturen. Dit mapje geven we aan elkaar door, zo krijgt ons kind straks een heleboel post van 18 KerKwijzer communicatieblad voor protestants prinsenbeek

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE.................................................... 1ª KERKDIENSTEN...............................................

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle

Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle 33e jaargang - nummer 5 - juli/augustus 2013 Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle I Het liedboek en het winterwerk I Bij het afscheid van Floris de Mol I I Boeken voor de zomer I Geslaagde afsluiting

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie